Template:PatchDiff/July 7, 2011 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/closecaption polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
5656"[english]#commentary\tf2-Comment022.wav" "[Wade Schin] The Demoman is the most versatile combat class, capable of rapidly switching from strong offensive pushes to defensive area denial. He has the only indirect fire capability in the game, allowing him to take out sentryguns around the corner, and his sticky bombs give him a grenade jumping ability similar to that of the Soldier's rocket jumps. His sticky bombs can also prevent enemies from moving through doorways, cover a retreat, and defend control points even when the Demoman is somewhere else."
5757"#commentary\tf2-Comment023.wav" "[Keith Huggins] Dzięki szerokiemu polu ostrzału minigun Grubego umożliwia udział w walce graczom, którzy średnio radzą sobie z celowaniem. Aby zrekompensować niższy poziom umiejętności celowania u danego gracza, wzmocniliśmy wagę innych umiejętności. Na przykład czas przygotowania do strzału i ograniczona szybkość w trakcie strzelania zmusza graczy do nauczenia się przewidywania zarówno zbliżania się ataków wroga, jak i momentu rozpoczęcia potyczki."
5858"[english]#commentary\tf2-Comment023.wav" "[Keith Huggins] With its wide field of fire, the Heavy's minigun lets players who don't have great twitch-aiming skills still wade into the thick of combat. To make up for this reduction in the value of the player's aiming skill, we amplified the importance of other skills. For instance, the wind-up time before firing and the heavy's reduced speed while firing force players to learn to anticipate both the start of combat and incoming enemy attacks."
59N/A"#commentary\tf2-Comment024.wav" "[John Morello] Najważniejszą klasą pomocniczą jest Medyk. Poprzednie klasy pomocnicze miały wiele niedociągnięć. Nie wymagały na przykład wielu umiejętności, ponieważ ich członkowie pozostawali zawsze w bronionych obszarach, tracąc przy okazji możliwość udziału w najciekawszych chwilach gry. Co jednak najgorsze, nie byli szczególnie przydatni, ponieważ przeważnie znajdowali się z dala od graczy, którzy najbardziej potrzebowali pomocy. Klasa Medyka w Team Fortress 2 eliminuje te problemy, głównie dzięki umieszczeniu Medyków w samym sercu walki. Ponadto obsługa mediguna używanego Medyków została maksymalnie uproszczona, dzięki czemu leczenie rannych nie odbywa się kosztem zdolności do obrony własnej. Celowanie nie jest praktycznie wymaganie, co pozwala Medykom skupić się na osobie wymagającej pomocy. Z kolei leczona osoba ma wszelkie motywy, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swojemu Medykowi."
N/A59"#commentary\tf2-Comment024.wav" "[John Morello] Najważniejszą klasą pomocniczą jest Medyk. Poprzednie klasy pomocnicze miały wiele niedociągnięć. Nie wymagały na przykład wielu umiejętności, ponieważ ich członkowie pozostawali zawsze w bronionych obszarach, tracąc przy okazji możliwość udziału w najciekawszych chwilach gry. Co jednak najgorsze, nie byli szczególnie przydatni, ponieważ przeważnie znajdowali się z dala od graczy, którzy najbardziej potrzebowali pomocy. Klasa Medyka w Team Fortress 2 eliminuje te problemy, głównie dzięki umieszczeniu Medyków w samym sercu walki. Ponadto obsługa Mediguna używanego przez Medyków została maksymalnie uproszczona, dzięki czemu leczenie rannych nie odbywa się kosztem zdolności do obrony własnej. Celowanie nie jest praktycznie wymaganie, co pozwala Medykom skupić się na osobie wymagającej pomocy. Z kolei leczona osoba ma wszelkie motywy, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swojemu Medykowi."
6060"[english]#commentary\tf2-Comment024.wav" "[John Morello] The Medic is the main support class. Previous support classes we've designed had a variety of problems. They didn't require much skill, because they stayed back in defended areas, which also kept them out of the funnest parts of the game. Worst of all, this meant they weren't even terribly useful because they generally weren't near the players who most needed to be healed. We designed the Team Fortress 2 Medic to solve these problems, primarily by focusing on keeping them right in the thick of battle. Additionally, we designed the medigun to be as easy to use as possible, so that Medics can focus on survival while healing teammates. Virtually no aiming is required, which lets Medics concentrate on following their heal target, who has a huge incentive to keep his Medic benefactor safe."
6161"#commentary\tf2-Comment025.wav" "[Aaron Halifax] Podstawowym założeniem przy projektowaniu mediguna było stworzenie silnego związku między Medykiem a postacią wymagającą pomocy.Chcieliśmy zobaczyć, co można osiągnąć dzięki stworzeniu ścisłej więzi między dwoma graczami, zamiast koncentrować się jedynie na zapewnieniu współdziałania większej drużyny.Konstrukcja mediguna daje gwarancję ścisłej współpracy między Medykiem a jego pacjentem. Pilnują oni nawzajem swojego rozmieszczenia i stanu zdrowia oraz uważnie podejmują taktyczne decyzje.Chcieliśmy, aby osoba wymagająca opieki zachowywała się w określony, przemyślany sposób. Medycy szukaliby w pierwszym rzędzie właśnie takich pacjentów.W ten sposób uzyskujemy związek, na którym nam zależało."
6262"[english]#commentary\tf2-Comment025.wav" "[Aaron Halifax] Our main goal in designing the Medigun was to build a strong relationship between the Medic and his healing target. We wanted to see what we would get if we focused on creating a tight loop between two players, instead of just thinking about getting the larger team to cooperate. The Medigun's design ensures that the Medic and his target are extremely conscious of each other, watching their health and relative positions, and making tactical choices carefully. We wanted there to be skill involved in being a good healing target, so that Medics would seek out and latch onto skilled targets. This helps foster the relationship we were after."