Template:PatchDiff/June 19, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
103103"[english]TF_ScoreBoard_InvulnLabel" "Invulns:"
104104"TF_ScoreBoard_TeleportsLabel" "Teleporty:"
105105"[english]TF_ScoreBoard_TeleportsLabel" "Teleports:"
106N/A"TF_ScoreBoard_HeadshotsLabel" "Headshotů:"
N/A106"TF_ScoreBoard_HeadshotsLabel" "Headshoty:"
107107"[english]TF_ScoreBoard_HeadshotsLabel" "Headshots:"
108N/A"TF_ScoreBoard_BackstabsLabel" "Backstabů:"
N/A108"TF_ScoreBoard_BackstabsLabel" "Backstaby:"
109109"[english]TF_ScoreBoard_BackstabsLabel" "Backstabs:"
110110"TF_ScoreBoard_BonusLabel" "Bonus:"
111111"[english]TF_ScoreBoard_BonusLabel" "Bonus:"
112112"TF_ScoreBoard_DamageLabel" "Poškození:"
113113"[english]TF_ScoreBoard_DamageLabel" "Damage:"
114N/A"TF_ScoreBoard_SentryKillsLabel" "Zabití sentry:"
N/A114"TF_ScoreBoard_SentryKillsLabel" "Zabití Sentry:"
115115"[english]TF_ScoreBoard_SentryKillsLabel" "Sentry Kills:"
116116"Scoreboard_Server" "Server: %s1"
117117"[english]Scoreboard_Server" "Server: %s1"
145145"[english]TF_Taunt" "Taunt"
146146"TF_FeignArmed" "-OZBROJEN-"
147147"[english]TF_FeignArmed" "-ARMED-"
148N/A"classinfo_scout" "Zabíráš body rychleji než ostatní třídy!
N/A148"classinfo_scout" "Zabíráš body rychleji, než ostatní třídy!
149149Můžeš dělat dvojitý skok, když jsi ve vzduchu!"
150150"[english]classinfo_scout" "You capture points faster than other classes!
151151double jump while in the air!"
152N/A"classinfo_sniper" "Tvoje ostřelovací puška se po zamíření začne nabíjet a způsobí pak větší poškození!
N/A152"classinfo_sniper" "Tvoje odstřelovací puška se po zamíření začne nabíjet a způsobí tak větší poškození!
153153Miř na hlavu pro kritický zásah!"
154154"[english]classinfo_sniper" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!
155155aim for the head to do critical hits!"
156156"classinfo_soldier" "Střílej svým raketometem pod nohy nepřátel!
157N/APoužij svůj raketomet k raketovému skoku!"
N/A157Použij svůj raketomet k rocket jumpu!"
158158"[english]classinfo_soldier" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!
159159Use your rocket launcher to rocket jump!"
160N/A"classinfo_demo" "Dálkově odpal sticky bomby, když se k nim přiblíží nepřátelé! Skákej dál odpálením sticky bomby pod sebou!"
N/A160"classinfo_demo" "Dálkově odpal sticky bomby, když se k nim přiblíží nepřátelé! Doskoč dál odpálením sticky bomby pod sebou!"
161161"[english]classinfo_demo" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!
162162Stickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
163163"classinfo_medic" "Nabij ÜberCharge léčením členů svého týmu!
164N/APoužij nabitý ÜberCharge k získání nesmrtelnosti pro sebe a tvůj cíl!"
N/A164Použij nabitý ÜberCharge k získání nesmrtelnosti pro sebe a tvého pacienta!"
165165"[english]classinfo_medic" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!
166166Use a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
167167"classinfo_heavy" "Roztoč minigun na prázdno, abys byl připraven na blížící se nepřátele!"
169169"classinfo_pyro" "Přepadni nepřátele zpoza rohu! Čím blíže jsi k cíli, tím je tvůj plamenomet efektivnější!"
170170"[english]classinfo_pyro" "Ambush enemies at corners!
171171Your flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
172N/A"classinfo_spy" "Přestroj se za nepřítele a infiltruj se do nepřátelské základny! Zamaskuj se, aby tě nikdo neviděl! Backstabni pro okamžité zabití! Umísti sappery na nepřátelské sentry, abys je zničil!"
N/A172"classinfo_spy" "Přestroj se za nepřítele a infiltruj se do nepřátelské základny! Zamaskuj se, aby tě nikdo neviděl! Backstabni pro okamžité zabití! Umísti sappery na nepřátelské Sentry, abys je zničil!"
173173"[english]classinfo_spy" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!
174174cloak yourself to avoid being seen!
175175Backstab your enemies with your knife for an instant kill!
176176Plant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
177N/A"classinfo_engineer" "Sbírej kov ze zbraní na zemi pro stavění! Postav sentry guny na obranu vaší základny! Vylepši je až do úrovně 3! Postav dispensery pro zásobování tvých spoluhráčů zdravím a municí! Postav teleporty, abys pomohl svým spoluhráčům dostat se do předních linií!"
N/A177"classinfo_engineer" "Sbírej kov ze zbraní na zemi pro stavění! Postav Sentry na obranu vaší základny! Vylepši je až do úrovně 3! Postav Dispensery pro zásobování tvých spoluhráčů zdravím a municí! Postav Teleporty, abys pomohl svým spoluhráčům dostat se do předních linií!"
178178"[english]classinfo_engineer" "Collect metal from fallen weapons to build with!
179179Build sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!
180180Build dispensers to supply your teammates with health & ammo!
199199"[english]TF_Continue" "&CONTINUE"
200200"TF_SelectATeam" "VYBER SI TÝM"
201201"[english]TF_SelectATeam" "SELECT A TEAM"
202N/A"TF_SelectAClass" "VYBER SI POVOLÁNÍ"
N/A202"TF_SelectAClass" "VYBER SI TŘÍDU"
203203"[english]TF_SelectAClass" "SELECT A CLASS"
204204"TF_AutoTeamSelect" "AUTOMATICKÝ VÝBĚR"
205205"[english]TF_AutoTeamSelect" "AUTO SELECT"
317317"[english]TF_playerid_diffteam" "%s1Enemy: %s2"
318318"TF_playerid_noteam" "%s1"
319319"[english]TF_playerid_noteam" "%s1"
320N/A"TF_playerid_object" "%s1 postavený %s2"
N/A320"TF_playerid_object" "%s1 postavil %s2"
321321"[english]TF_playerid_object" "%s1 built by %s2"
322322"TF_playerid_object_level" "( Úroveň %s1 )"
323323"[english]TF_playerid_object_level" "( Level %s1 )"
365365"[english]TF_ClassSkill_Demoman" "DEMOMAN: Detonate Stickybombs"
366366"TF_Call_For_Medic" "Zavolat Medica"
367367"[english]TF_Call_For_Medic" "Call for a Medic"
368N/A"TF_DropFlag" "Položit kufřík"
N/A368"TF_DropFlag" "Upustit kufřík"
369369"[english]TF_DropFlag" "Drop the briefcase"
370370"TF_Switch_Classes_Immediately" "Okamžitě změnit povolání"
371371"[english]TF_Switch_Classes_Immediately" "Switch classes immediately"
421421"[english]TF_Weapon_PipebombLauncher" "Stickybomb Launcher"
422422"TF_Weapon_Knife" "Knife"
423423"[english]TF_Weapon_Knife" "Knife"
424N/A"TF_Weapon_Medikit" "Lékarnička"
N/A424"TF_Weapon_Medikit" "Medikit"
425425"[english]TF_Weapon_Medikit" "Medikit"
426426"TF_Weapon_Minigun" "Minigun"
427427"[english]TF_Weapon_Minigun" "Minigun"
491491"[english]TF_Wearable_Medal" "Medal"
492492"TF_Wearable_Holiday_Hat" "Holiday Hat"
493493"[english]TF_Wearable_Holiday_Hat" "Holiday Hat"
494N/A"TF_Wearable_HonestyHalo" "Aura Nezkorumpovatelnosti"
N/A494"TF_Wearable_HonestyHalo" "Aura of Incorruptibility"
495495"[english]TF_Wearable_HonestyHalo" "Aura of Incorruptibility"
496496"TF_Scout_Hat_1" "Batter's Helmet"
497497"[english]TF_Scout_Hat_1" "Batter's Helmet"
619619"[english]Msg_Revenge" "got REVENGE on"
620620"Msg_PickedUpFlag" "sebral kufřík s informacemi!"
621621"[english]Msg_PickedUpFlag" "picked up the intelligence!"
622N/A"Msg_CapturedFlag" "sebral kufřík s informacemi!"
N/A622"Msg_CapturedFlag" "zabral kufřík s informacemi!"
623623"[english]Msg_CapturedFlag" "captured the intelligence!"
624624"Msg_DefendedFlag" "ubránil kufřík s informacemi!"
625625"[english]Msg_DefendedFlag" "defended the intelligence!"
637637"[english]TF_Spy_Disguise_Team_Blue" "BLU"
638638"TF_Spy_Disguise_Team_Red" "ČERVENÍ"
639639"[english]TF_Spy_Disguise_Team_Red" "RED"
640N/A"TF_Object_Sentry" "Sentry Gun"
N/A640"TF_Object_Sentry" "Sentry"
641641"[english]TF_Object_Sentry" "Sentry Gun"
642642"TF_Object_Dispenser" "Dispenser"
643643"[english]TF_Object_Dispenser" "Dispenser"
644N/A"TF_Object_Tele_Exit" "Výstup teleportu"
N/A644"TF_Object_Tele_Exit" "Výstup Teleportu"
645645"[english]TF_Object_Tele_Exit" "Teleporter Exit"
646646"TF_object_sapper" "Sapper"
647647"[english]TF_object_sapper" "Sapper"
651651"[english]TF_Object_Tele_Entrance_360" "Entrance"
652652"TF_Object_Tele_Exit_360" "Výstup"
653653"[english]TF_Object_Tele_Exit_360" "Exit"
654N/A"TF_ObjStatus_SentryGun_Building" "Staví se Sentry gun... %s1"
N/A654"TF_ObjStatus_SentryGun_Building" "Staví se Sentry... %s1"
655655"[english]TF_ObjStatus_SentryGun_Building" "Sentry Gun Building... %s1"
656N/A"TF_ObjStatus_SentryGun_Level1" "Sentry gun ( Level %s1 ) Zdraví %s2 Náboje %s3"
N/A656"TF_ObjStatus_SentryGun_Level1" "Sentry ( Level %s1 ) Zdraví %s2 Náboje %s3"
657657"[english]TF_ObjStatus_SentryGun_Level1" "Sentry Gun ( Level %s1 ) Health %s2 Shells %s3"
658N/A"TF_ObjStatus_SentryGun_Level3" "Sentry gun ( Level 3 ) Zdraví %s1 Náboje %s2 Rakety %s3"
N/A658"TF_ObjStatus_SentryGun_Level3" "Sentry ( Level 3 ) Zdraví %s1 Náboje %s2 Rakety %s3"
659659"[english]TF_ObjStatus_SentryGun_Level3" "Sentry Gun ( Level 3 ) Health %s1 Shells %s2 Rockets %s3"
660660"TF_ObjStatus_Dispenser_Building" "Staví se Dispenser... %s1"
661661"[english]TF_ObjStatus_Dispenser_Building" "Dispenser Building... %s1"
685685"[english]CP_cap_blue_cp1" "the BLU Base"
686686"Dustbowl_red_setup_goal" "Ubraň hlavní kontrolní bod před týmem MODRÝCH!"
687687"[english]Dustbowl_red_setup_goal" "Defend the Control points against team BLU!"
688N/A"Dustbowl_blue_setup_goal" "Obsaď oba kontrolní body pro vyhrání kola a pokračování!"
N/A688"Dustbowl_blue_setup_goal" "Zaber oba kontrolní body pro vyhrání kola a pokračování!"
689689"[english]Dustbowl_blue_setup_goal" "Capture both Control Points to win the round and advance!"
690690"Dustbowl_red_final_goal" "Ubraň poslední dva kontrolní body, nebo nepřítel zvítězí!"
691691"[english]Dustbowl_red_final_goal" "Defend the final two Control Points or the enemy will win the game!"
692N/A"Dustbowl_blue_final_goal" "Obsaď poslední dva kontrolní body pro vítězství!"
N/A692"Dustbowl_blue_final_goal" "Zaber poslední dva kontrolní body pro vítězství!"
693693"[english]Dustbowl_blue_final_goal" "Capture the final two Control Points to win the game!"
694694"Dustbowl_team1" "Útočníci"
695695"[english]Dustbowl_team1" "Attackers"
696696"Dustbowl_team2" "Obránci"
697697"[english]Dustbowl_team2" "Defenders"
698N/A"Dustbowl_you_secure_one" "Obsadil jsi\nPrvní kontrolní bod !!"
N/A698"Dustbowl_you_secure_one" "Obsadil jsi\nPRVNÍ velitelský bod !!"
699699"[english]Dustbowl_you_secure_one" "You secured\nCommand Point ONE !!"
700N/A"Dustbowl_you_secure_two" "Obsadil jsi\nDruhý kontrolní bod !!"
N/A700"Dustbowl_you_secure_two" "Obsadil jsi\nDRUHÝ velitelský bod !!"
701701"[english]Dustbowl_you_secure_two" "You secured\nCommand Point TWO !!"
702702"Dustbowl_protect_HQ" "Braň svoji základnu před\nútočícím týmem !!"
703703"[english]Dustbowl_protect_HQ" "Protect your HQ from\nthe attacking team !!"
704704"Dustbowl_bring_flag" "Přines svoji vlajku\ndo základny !!"
705705"[english]Dustbowl_bring_flag" "Bring your flag\nto the HQ !!"
706N/A"Dustbowl_take_flag_one" "Vem vlajku do \nvelícího bodu JEDNA."
N/A706"Dustbowl_take_flag_one" "Vezmi vlajku na\nvelitelský bod JEDNA."
707707"[english]Dustbowl_take_flag_one" "Take the flag to\nCommand Point ONE."
708N/A"Dustbowl_take_flag_two" "Vem vlajku do \nvelícího bodu DVA."
N/A708"Dustbowl_take_flag_two" "Vezmi vlajku na\nvelitelský bod DVA."
709709"[english]Dustbowl_take_flag_two" "Take the flag to\nCommand Point TWO."
710N/A"Dustbowl_take_flag_HQ" "Vem vlajku na velitelství !!"
N/A710"Dustbowl_take_flag_HQ" "Vezmi vlajku na Velitelství !!"
711711"[english]Dustbowl_take_flag_HQ" "Take the flag to the HQ !!"
712N/A"Dustbowl_blue_secures_one" "Tým MODRÝCH zabral\nvelící bod JEDNA !!"
N/A712"Dustbowl_blue_secures_one" "Tým MODRÝCH obsadil\nvelitelský bod JEDNA !!"
713713"[english]Dustbowl_blue_secures_one" "Team BLU Secures\nCommand Point ONE !!"
714N/A"Dustbowl_blue_secures_two" "Tým MODRÝCH zabral\nvelící bod DVA !!"
N/A714"Dustbowl_blue_secures_two" "Tým MODRÝCH obsadil\nvelitelský bod DVA !!"
715715"[english]Dustbowl_blue_secures_two" "Team BLU Secures\nCommand Point TWO !!"
716N/A"Dustbowl_flag_returned" "Vlajka se vrátila na základnu."
N/A716"Dustbowl_flag_returned" "Vlajka byla navrácena do základny."
717717"[english]Dustbowl_flag_returned" "Flag has returned to base."
718718"Dustbowl_90_secs" "90 sekund do otevření bran."
719719"[english]Dustbowl_90_secs" "90 seconds till gates open."
787787"[english]Badwater_cap_3" "Third Capture point"
788788"Badwater_cap_4" "Finální kontrolní bod"
789789"[english]Badwater_cap_4" "Final Capture point"
790N/A"2fort_red_setup_goal" "Vem kufr s informacemi ze základny nepřítele. Vrať ho na svojí základnu pro vítězství."
N/A790"2fort_red_setup_goal" "Vezmi kufřík s informacemi ze suterénu napřátel. Vrať ho do svého suterénu pro vítězství!"
791791"[english]2fort_red_setup_goal" "Grab the Intelligence Briefcase from the enemy basement. Return to your basement to win!"
792792"2fort_blue_setup_goal" "Vezmi kufřík s informacemi ze suterénu napřátel. Vrať ho do svého suterénu pro vítězství!"
793793"[english]2fort_blue_setup_goal" "Grab the Intelligence Briefcase from the enemy basement. Return to your basement to win!"
813813"[english]Gravelpit_cap_A" "cap A, the Radio Tower"
814814"Gravelpit_cap_B" "bod B, Radar"
815815"[english]Gravelpit_cap_B" "cap B, the Radar"
816N/A"Gravelpit_cap_C" "bod C, Laser Gun"
N/A816"Gravelpit_cap_C" "bod C, Laserová zbraň"
817817"[english]Gravelpit_cap_C" "cap C, the Laser Gun"
818818"Hydro_red_setup_goal" "Zaber jeden kontrolní bod MODRÝCH pro výhru kola. Zabraň jim udělat to samé!"
819819"[english]Hydro_red_setup_goal" "Capture BLU's single Control Point to win the round. Prevent them from doing the same!"
945945"[english]Winreason_Stalemate" "You're all losers"
946946"Winreason_Arena" "%s1 zabili všechny protivníky"
947947"[english]Winreason_Arena" "%s1 killed all opponents"
948N/A"Winreason_PayloadRace" "%s1 vyhráli payload závod"
N/A948"Winreason_PayloadRace" "%s1 vyhráli payload race"
949949"[english]Winreason_PayloadRace" "%s1 won the payload race"
950950"Tournament_WaitingForTeams" "Čeká se na organizaci týmů"
951951"[english]Tournament_WaitingForTeams" "Waiting for teams to organize"
991991"[english]Winpanel_TournamentTeamAdvances" "%s1 SEIZES AREA"
992992"Winpanel_TournamentTeamDefends" "%s1 BRÁNÍ!"
993993"[english]Winpanel_TournamentTeamDefends" "%s1 DEFENDS!"
994N/A"Winpanel_TournamentMVPs" "%s1 Nejlepší hráči:"
N/A994"Winpanel_TournamentMVPs" "Nejlepší hráči týmu %s1:"
995995"[english]Winpanel_TournamentMVPs" "%s1 MVPs:"
996N/A"Tournament_TeamName_Change" "�%s1� si změnil jméno na �%s2"
N/A996"Tournament_TeamName_Change" "�%s1� změnil jméno týmu na �%s2"
997997"[english]Tournament_TeamName_Change" "�%s1� changed team name to �%s2"
998998"Tournament_ReadyState_Change" "�%s1� změnil stav týmu na �%s2"
999999"[english]Tournament_ReadyState_Change" "�%s1� changed team state to �%s2"
10001000"Tournament_StopWatchNoCap" "Čas zabrání ještě nebyl nastaven"
10011001"[english]Tournament_StopWatchNoCap" "Capture time not yet set"
1002N/A"Tournament_StopWatchPointCaptureAttacker" "Zaberte %s1 %s2 abyste vyhráli!"
N/A1002"Tournament_StopWatchPointCaptureAttacker" "Zaberte %s1 %s2, abyste vyhráli!"
10031003"[english]Tournament_StopWatchPointCaptureAttacker" "Capture %s1 %s2 to win!"
1004N/A"Tournament_StopWatchPointCaptureDefender" "Ubraňte %s1 %s2 abyste vyhráli!"
N/A1004"Tournament_StopWatchPointCaptureDefender" "Ubraňte %s1 %s2, abyste vyhráli!"
10051005"[english]Tournament_StopWatchPointCaptureDefender" "Defend %s1 %s2 to win!"
1006N/A"Tournament_StopWatchPointCaptureSpectator" "Útočníci potřebují %s1 %s2 aby vyhráli"
N/A1006"Tournament_StopWatchPointCaptureSpectator" "Útočníci potřebují %s1 %s2, aby vyhráli"
10071007"[english]Tournament_StopWatchPointCaptureSpectator" "Attackers need %s1 %s2 to win"
10081008"Tournament_StopWatch_Point" "bod"
10091009"[english]Tournament_StopWatch_Point" "point"
10101010"Tournament_StopWatch_Points" "body"
10111011"[english]Tournament_StopWatch_Points" "points"
1012N/A"Tournament_StopWatch_TimeVictory" "Překonejte čas %s1 abyste vyhráli!"
N/A1012"Tournament_StopWatch_TimeVictory" "Překonejte čas týmu %s1, abyste vyhráli!"
10131013"[english]Tournament_StopWatch_TimeVictory" "Beat %s1's time to win!"
1014N/A"Tournament_StopWatch_TimeVictoryDefender" "čas %s1"
N/A1014"Tournament_StopWatch_TimeVictoryDefender" "čas týmu %s1"
10151015"[english]Tournament_StopWatch_TimeVictoryDefender" "%s1's time"
10161016"Tournament_StopWatch_LabelDefender" "Zastav postup %s1!"
10171017"[english]Tournament_StopWatch_LabelDefender" "Stop %s1's advance!"
1018N/A"Tournament_StopWatch_AttackerScore" "Překonej skóre %s1 pro vítězství!"
N/A1018"Tournament_StopWatch_AttackerScore" "Překonejte skóre týmu %s1, abyste vyhráli!"
10191019"[english]Tournament_StopWatch_AttackerScore" "Beat %s1's score to win!"
10201020"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime" "%s1 získali �%s2� jen za �%s3�. Pokud %s4 získají �%s5� rychleji, tak vyhrají!"
10211021"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime" "%s1 got �%s2� in just �%s3�. If %s4 gets �%s5� faster, they win!"
1022N/A"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "Pokud %s1 nepřekonají čas %s2's , pořád mohou vyhrát zajmutím více bodů. Aby vyhráli, %s3 musí zabrat �%s4� než skončí kolo!"
N/A1022"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "Pokud %s1 nepřekonají čas %s2, pořád mohou vyhrát zabráním více bodů. Aby vyhráli, musí %s3 zabrat �%s4�, než skončí kolo!"
10231023"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "If %s1 doesn't beat %s2's time, they can still win by capturing more points. To win, %s3 needs to capture �%s4� before the round ends!"
10241024"Tournament_StopWatch_GoalTextPoints" "%s1 nezabrali minulé kolo ani jeden bod. Pokud %s2 zaberou �1 bod�, vyhrají!"
10251025"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPoints" "%s1 didn't capture any points last round. If %s2 captures �1 point�, they win!"
10311031"[english]TF_Gates_30_secs" "30 seconds till gates open."
10321032"TF_Gates_10_secs" "10 sekund do otevření bran."
10331033"[english]TF_Gates_10_secs" "10 seconds till gates open."
1034N/A"TF_Gates_open" "Brány jsou otevřeny!!"
N/A1034"TF_Gates_open" "Brány jsou otevřeny !!"
10351035"[english]TF_Gates_open" "Gates are open !!"
10361036"TF_Time_FiveMinutesLeft" "Zbývající čas:\nPět minut"
10371037"[english]TF_Time_FiveMinutesLeft" "Time remaining:\nFive minutes"
10451045"[english]TF_Time_SixtySecondsLeft" "Time remaining:\nSixty seconds"
10461046"TF_Time_ThirtySecondsLeft" "Zbývající čas:\nTřicet vteřin"
10471047"[english]TF_Time_ThirtySecondsLeft" "Time remaining:\nThirty seconds"
1048N/A"TF_Time_attackers_win" "Útočníci zvítězili !!\nVšechny velitelské body\nbyly zabrány!!"
N/A1048"TF_Time_attackers_win" "Útočníci vyhráli !!\nVšechny velitelské body\nbyly zabrány!!"
10491049"[english]TF_Time_attackers_win" "Attackers win !!\nThe command points have\nall been captured !!"
1050N/A"TF_Time_defenders_win" "Obránci zvítězili !!\nVšechny velitelské body\nbyly úspěšně ubráněny !!"
N/A1050"TF_Time_defenders_win" "Obránci vyhráli !!\nVšechny velitelské body\nbyly úspěšně ubráněny !!"
10511051"[english]TF_Time_defenders_win" "Defenders win !!\nThe command points have\nbeen successfully defended !!"
1052N/A"TF_AD_TakeFlagToPoint" "Vezmi vlajku k\nvelitelskému bodu."
N/A1052"TF_AD_TakeFlagToPoint" "Vezmi vlajku na\nvelitelský bod."
10531053"[english]TF_AD_TakeFlagToPoint" "Take the flag to\nthe Command Point."
1054N/A"TF_AD_YouSecuredPoint" "Zabezpečil jsi\nVelitelský bod %s1 !!"
N/A1054"TF_AD_YouSecuredPoint" "Obsadil jsi\nvelitelský bod %s1 !!"
10551055"[english]TF_AD_YouSecuredPoint" "You secured\nCommand Point %s1 !!"
1056N/A"TF_AD_AttackersSecuredPoint" "Útočníci zabezpečili\nVelitelský bod %s1 !!"
N/A1056"TF_AD_AttackersSecuredPoint" "Útočníci obsadili\nvelitelský bod %s1 !!"
10571057"[english]TF_AD_AttackersSecuredPoint" "Attackers Secured\nCommand Point %s1 !!"
10581058"TF_AD_FlagReturned" "Vlajka byla navrácena do základny."
10591059"[english]TF_AD_FlagReturned" "Flag has returned to base."
10871087"[english]TF_CTF_No_Tele" "You cannot TELEPORT while carrying the ENEMY INTELLIGENCE!"
10881088"Team_Capture_Linear" "Předchozí\nbod\nnení vlastněn!"
10891089"[english]Team_Capture_Linear" "Preceding\npoint\nnot owned!"
1090N/A"Team_Capture_Blocked" "Zajmutí\nblokováno\nnepřítelem"
N/A1090"Team_Capture_Blocked" "Zabrání\nblokováno\nnepřítelem"
10911091"[english]Team_Capture_Blocked" "Capture\nblocked\nby enemy"
1092N/A"Team_Blocking_Capture" "Blokujete\nnepřátelské\nzabrání!"
N/A1092"Team_Blocking_Capture" "Blokuješ\nnepřátelskému\nzabrání!"
10931093"[english]Team_Blocking_Capture" "Blocking\nenemy\ncapture!"
10941094"Team_Reverting_Capture" "Navracení\nzabrání!"
10951095"[english]Team_Reverting_Capture" "Reverting\ncapture!"
1096N/A"Team_Waiting_for_teammate" "Čekám na\nspoluhráče"
N/A1096"Team_Waiting_for_teammate" "Čekání na\nspoluhráče"
10971097"[english]Team_Waiting_for_teammate" "Waiting for\nteammate"
1098N/A"Team_Cannot_Capture" "Váš tým nemůže\ntoto zabrat!"
N/A1098"Team_Cannot_Capture" "Tvůj tým nemůže\ntoto zabrat!"
10991099"[english]Team_Cannot_Capture" "Your team can't\ncapture this!"
11001100"Team_Capture_OwnPoint" "Ubraňte\ntento bod."
11011101"[english]Team_Capture_OwnPoint" "Defend\nthis point."
11071107"[english]Team_Progress_Blocked" "Progress\nblocked\nby enemy"
11081108"Cant_cap_stealthed" "Nemůžeš zabrat kontrolní bod,\nkdyž jsi neviditelný."
11091109"[english]Cant_cap_stealthed" "Cannot capture point\n while stealthed."
1110N/A"Cant_cap_disguised" "Nemůžeš zabrat kontrolní bod,\n když jsi v přestrojení."
N/A1110"Cant_cap_disguised" "Nemůžeš zabrat kontrolní bod,\n když jsi přestrojený."
11111111"[english]Cant_cap_disguised" "Cannot capture point\n while disguised."
11121112"Cant_cap_invuln" "Nemůžeš zabrat kontrolní bod\n během nesmrtelnosti."
11131113"[english]Cant_cap_invuln" "Cannot capture point\n while invulnerable."
1114N/A"Cant_cap_stunned" "Nemůžeš zabrat kontrolní bod\n během omráčení."
N/A1114"Cant_cap_stunned" "Nemůžeš zabrat kontrolní bod,\n když jsi omráčen."
11151115"[english]Cant_cap_stunned" "Cannot capture point\n while stunned."
1116N/A"TF_Invade_FlagReturned" "Vlajka se vrátila!"
N/A1116"TF_Invade_FlagReturned" "VLAJKA byla navrácena do základny!"
11171117"[english]TF_Invade_FlagReturned" "The FLAG has returned!"
11181118"TF_Invade_PlayerPickup" "SEBRAL jsi VLAJKU!\n\nVezmi jí do NEPŘÁTELSKÉ ZÁKLADNY!"
11191119"[english]TF_Invade_PlayerPickup" "You PICKED UP the FLAG!\n\nTake it to the ENEMY BASE!"
1120N/A"TF_Invade_PlayerTeamPickup" "Váš tým sebral vlajku!"
N/A1120"TF_Invade_PlayerTeamPickup" "Tvůj tým SEBRAL VLAJKU!"
11211121"[english]TF_Invade_PlayerTeamPickup" "Your team PICKED UP the FLAG!"
11221122"TF_Invade_OtherTeamPickup" "NEPŘÍTEL SEBRAL VLAJKU!"
11231123"[english]TF_Invade_OtherTeamPickup" "The ENEMY has PICKED UP the FLAG!"
11241124"TF_Invade_PlayerCapture" "ZABRAL jsi VLAJKU!"
11251125"[english]TF_Invade_PlayerCapture" "You CAPTURED the FLAG!"
1126N/A"TF_Invade_PlayerTeamCapture" "Váš tým ZABRAL VLAJKU!"
N/A1126"TF_Invade_PlayerTeamCapture" "Tvůj tým ZABRAL VLAJKU!"
11271127"[english]TF_Invade_PlayerTeamCapture" "Your team CAPTURED the FLAG!"
11281128"TF_Invade_OtherTeamCapture" "NEPŘÍTEL ZABRAL VLAJKU!"
11291129"[english]TF_Invade_OtherTeamCapture" "The ENEMY CAPTURED the FLAG!"
11301130"TF_Invade_PlayerFlagDrop" "Upustil jsi VLAJKU!"
11311131"[english]TF_Invade_PlayerFlagDrop" "You dropped the FLAG!"
1132N/A"TF_Invade_FlagDrop" "VLAJKA byla odhozena!"
N/A1132"TF_Invade_FlagDrop" "VLAJKA byla upuštěna!"
11331133"[english]TF_Invade_FlagDrop" "The FLAG was dropped!"
1134N/A"TF_Invade_Wrong_Goal" "Dones vlajku do nepřátelské základny."
N/A1134"TF_Invade_Wrong_Goal" "Odnes vlajku do NEPŘÁTELSKÉ ZÁKLADNY."
11351135"[english]TF_Invade_Wrong_Goal" "Take the flag to the ENEMY BASE."
1136N/A"TF_Invade_FlagNeutral" "VLAJKA je nyní NEUTRÁLNÍ!\nDostaň ji!"
N/A1136"TF_Invade_FlagNeutral" "VLAJKA je nyní NEUTRÁLNÍ!\nDostaň JI!"
11371137"[english]TF_Invade_FlagNeutral" "The FLAG has become NEUTRAL!\nGet the FLAG!"
1138N/A"TF_Flag_AltFireToDrop" "Stiskni tlačítko sekundární střelby pro odhození vlajky."
N/A1138"TF_Flag_AltFireToDrop" "Pro upuštění vlajky stiskni tlačítko sekundární střelby."
11391139"[english]TF_Flag_AltFireToDrop" "Press ALT-FIRE to drop the flag."
1140N/A"FreezePanel_NoKiller" "Byl jsi zabit."
N/A1140"FreezePanel_NoKiller" "Byl jsi zabit"
11411141"[english]FreezePanel_NoKiller" "You were killed"
11421142"FreezePanel_Killer" "Zabil tě"
11431143"[english]FreezePanel_Killer" "You were killed by"
11491149"[english]FreezePanel_Nemesis_Dead" "You were killed again by the late"
11501150"FreezePanel_KillerObject" "Zabil tě %objectkiller% od"
11511151"[english]FreezePanel_KillerObject" "You were killed by the %objectkiller% of"
1152N/A"FreezePanel_KillerObject_Dead" "Před chvílí jsi byl zabit %objectkiller%em"
N/A1152"FreezePanel_KillerObject_Dead" "Před chvílí jsi byl zabit %objectkiller%"
11531153"[english]FreezePanel_KillerObject_Dead" "You were killed by the %objectkiller% of the late"
11541154"FreezePanel_KillerHealth" "Zbývající zdraví: %s1"
11551155"[english]FreezePanel_KillerHealth" "Health left: %s1"
11991199"[english]EnterStalemate" "Sudden Death Mode!\nNo more respawning!"
12001200"game_SuddenDeath" "Náhlá smrt"
12011201"[english]game_SuddenDeath" "Sudden Death"
1202N/A"game_stalemate_cant_change_class" "%s1 vteřin uplynulo.\nUž nemůžeš měnit třídu v Náhlé smrti!"
N/A1202"game_stalemate_cant_change_class" "Uplynulo %s1 vteřin.\nUž nemůžeš měnit třídu v Náhlé smrti!"
12031203"[english]game_stalemate_cant_change_class" "%s1 seconds have passed.\nYou can't change class in Sudden Death Mode now!"
12041204"TF_CantChangeClassNow" "V tento moment nelze změnit třídu."
12051205"[english]TF_CantChangeClassNow" "You can't change class at this time."
12071207"[english]TF_CantChangeTeamNow" "You can't change team at this time."
12081208"Gametype_CTF" "Capture the Flag"
12091209"[english]Gametype_CTF" "Capture the Flag"
1210N/A"Gametype_CP" "Control Point"
N/A1210"Gametype_CP" "Control Points"
12111211"[english]Gametype_CP" "Control Points"
12121212"Gametype_Escort" "Payload"
12131213"[english]Gametype_Escort" "Payload"
12171217"[english]Gametype_EscortRace" "Payload Race"
12181218"Gametype_Koth" "King of the Hill"
12191219"[english]Gametype_Koth" "King of the Hill"
1220N/A"Intro_Title" "Úvod herního módu:  %gamemode%"
N/A1220"Intro_Title" "Představení herního módu: %gamemode%"
12211221"[english]Intro_Title" "Game Mode Introduction:  %gamemode%"
1222N/A"Intro_CaptureIntro" "Vítej na představení herního módu Control Point."
N/A1222"Intro_CaptureIntro" "Vítej na představení herního módu Capture Point."
12231223"[english]Intro_CaptureIntro" "Welcome to the Capture Point game mode introduction."
1224N/A"Intro_capturepoints" "Váš tým musí vlastnit 5 kontrolních bodů, aby vyhrál.\nHUD ukazuje, který tým vlastní jaký kontrolní bod."
N/A1224"Intro_capturepoints" "Tvůj tým musí vlastnit 5 kontrolních bodů, aby vyhrál.\nUkazatele na obrazovce zobrazují, který tým vlastní jaký kontrolní bod."
12251225"[english]Intro_capturepoints" "Your team must own 5 Capture Points to win.\nThe HUD shows which team owns each capture point."
12261226"Intro_fakecapture" "Stůj poblíž kontrolního bodu, abys ho zabral\nUkazatele na obrazovce zobrazují postup zabírání bodu."
12271227"[english]Intro_fakecapture" "Stand near the Capture Point to capture it.\nThe HUD shows your capture progress."
12291229"[english]Intro_multcapture" "Multiple team members capture points faster!\nHelp your team out!"
12301230"Intro_yourpoint" "Nenech nepřítele zajmout váš poslední bod!\nUbraň ho, jinak prohrajete!"
12311231"[english]Intro_yourpoint" "Don't let the enemy capture your last point!\nDefend it or you lose!"
1232N/A"Intro_ctf_intro" "Představení herního módu: Každý tým musí odnést nepřátelský kufřík s informacemi, zatímco brání svůj"
N/A1232"Intro_ctf_intro" "Představení herního módu: Každý tým musí zabrat nepřátelský kufřík s informacemi, zatímco brání svůj."
12331233"[english]Intro_ctf_intro" "Game Mode Introduction: Each team must capture the enemy's secret files, while defending their own."
12341234"Intro_ctf_red_assault_base" "Zaútočte na nepřátelskou základnu, abyste ukradli jejich kufřík s informacemi."
12351235"[english]Intro_ctf_red_assault_base" "Assault the enemy base to steal their secret files."
12361236"Intro_ctf_red_steal_files" "Ukradněte kufřík ze suterénu nepřátelské základny."
12371237"[english]Intro_ctf_red_steal_files" "Steal the briefcase from the basement of the enemy base."
1238N/A"Intro_ctf_red_return_and_cap" "Vraťte kufřík na stůl v suterénu vašeho týmu abyste ho zabrali a skórovali."
N/A1238"Intro_ctf_red_return_and_cap" "Vraťte kufřík na stůl ve svém suterénu, abyste ho zabrali a skórovali."
12391239"[english]Intro_ctf_red_return_and_cap" "Return the briefcase to the desk in your team's basement to capture it and score."
1240N/A"Intro_ctf_red_defend" "Nezapomeňte pomoct bránit kufřík vašeho týmu před nepřítelem!"
N/A1240"Intro_ctf_red_defend" "Nezapomeň pomoct bránit kufřík svého týmu před nepřítelem!"
12411241"[english]Intro_ctf_red_defend" "Don't forget to help defend your team's briefcase from the enemy!"
12421242"Intro_ctf_blue_assault_base" "Zaútočte na nepřátelskou základnu, abyste ukradli jejich kufřík s informacemi."
12431243"[english]Intro_ctf_blue_assault_base" "Assault the enemy base to steal their secret files."
12441244"Intro_ctf_blue_steal_files" "Ukradněte kufřík ze suterénu nepřátelské základny."
12451245"[english]Intro_ctf_blue_steal_files" "Steal the briefcase from the basement of the enemy base."
1246N/A"Intro_ctf_blue_return_and_cap" "Odnes kufřík na stůl v suterénu vašeho týmu, abys ho zabral a skóroval."
N/A1246"Intro_ctf_blue_return_and_cap" "Vraťte kufřík na stůl ve svém suterénu, abyste ho zabrali a skórovali."
12471247"[english]Intro_ctf_blue_return_and_cap" "Return the briefcase to the desk in your team's basement to capture it and score."
1248N/A"Intro_ctf_blue_defend" "Nezapomeň pomoct bránit kufřík vašeho týmu před nepřítelem!"
N/A1248"Intro_ctf_blue_defend" "Nezapomeň pomoct bránit kufřík svého týmu před nepřítelem!"
12491249"[english]Intro_ctf_blue_defend" "Don't forget to help defend your team's briefcase from the enemy!"
12501250"Intro_attack_defense_intro" "Tohle je útok / obrana mapa, \nModří se snaží zabrat oblasti, zatímco Červení se jim v tom snaží zabránit."
12511251"[english]Intro_attack_defense_intro" "This is an attack defense map, \nBLU tries to capture areas while RED tries to stop them."
12571257"[english]Intro_attack_defense_cap_b" "and also Capture point B. \nBLU can capture the points in any order."
12581258"Intro_attack_defense_cap_final" "Poté, co Modří vlastní kontrolní bod A a kontrolní bod B, odemkne se finální kontrolní bod."
12591259"[english]Intro_attack_defense_cap_final" "After BLU owns capture point A and capture point B the final Capture point unlocks"
1260N/A"Intro_attack_defense_cap_timer" "Modří dostanou tři minuty času navíc za každé úspěšné zabrání bodu. Červení poté nemohou získat kontrolní body zpět, pokud je už mají Modří."
N/A1260"Intro_attack_defense_cap_timer" "Modří dostanou 3 minuty času navíc za každé úspěšné zabrání bodu. Červení nemohou získat kontrolní body zpět, pokud je už mají Modří."
12611261"[english]Intro_attack_defense_cap_timer" "BLU earns 3 minutes on the timer for each successfully captured point. RED cannot capture points back once BLU own them."
12621262"Hint_spotted_a_friend" "Spatřil jsi spoluhráče!"
12631263"[english]Hint_spotted_a_friend" "You have spotted a teammate!"
12671267"[english]Hint_killing_enemies_is_good" "You killed an enemy!"
12681268"Hint_out_of_ammo" "Došla ti munice!"
12691269"[english]Hint_out_of_ammo" "Your weapon is out of ammo!"
1270N/A"Hint_turn_off_hints" "Rady si můžeš vypnout v menu nastavení\n pod Nastavení -> Multiplayer -> Pokročilé -> 'Automatická pomoc'"
N/A1270"Hint_turn_off_hints" "Rady si můžeš vypnout v nastavení\n pod Nastavení -> Multiplayer -> Pokročilé -> 'Automatická pomoc'"
12711271"[english]Hint_turn_off_hints" "You can turn off hints in the options menu,\n under Options -> Multiplayer -> Advanced -> 'Auto Help'"
12721272"Hint_pickup_ammo" "Sbírej munici ze zbraní na zemi!"
12731273"[english]Hint_pickup_ammo" "Pick up ammo from fallen weapons!"
1274N/A"Hint_Cannot_Teleport_With_Flag" "Nelze se teleportovat, pokud neseš kufřík."
N/A1274"Hint_Cannot_Teleport_With_Flag" "Pokud neseš kufřík, nemůžeš se teleportovat."
12751275"[english]Hint_Cannot_Teleport_With_Flag" "You cannot teleport when you have the briefcase."
1276N/A"Hint_Cannot_Cloak_With_Flag" "Nelze se zneviditelnit, pokud neseš kufřík."
N/A1276"Hint_Cannot_Cloak_With_Flag" "Pokud neseš kufřík, nemůžeš se zneviditelnit."
12771277"[english]Hint_Cannot_Cloak_With_Flag" "You cannot cloak when you have the briefcase."
1278N/A"Hint_Cannot_Disguise_With_Flag" "Nelze se přestrojit, pokud neseš kufřík."
N/A1278"Hint_Cannot_Disguise_With_Flag" "Pokud neseš kufřík, nemůžeš se přestrojit."
12791279"[english]Hint_Cannot_Disguise_With_Flag" "You cannot disguise when you have the briefcase."
12801280"Hint_Cannot_Attack_While_Cloaked" "Když jsi neviditelný, nemůžeš útočit."
12811281"[english]Hint_Cannot_Attack_While_Cloaked" "You cannot attack while cloaked."
1282N/A"Hint_Cannot_Invuln_With_Flag" "Nemůžeš být nesmrtelný, pokud neseš kufřík."
N/A1282"Hint_Cannot_Invuln_With_Flag" "Pokud neseš kufřík, nemůžeš být nesmrtelný."
12831283"[english]Hint_Cannot_Invuln_With_Flag" "You cannot go invulnerable when you have the briefcase."
12841284"Hint_Cannot_Attack_While_Feign_Armed" "Nemůžeš útočit během toho, co předstíráš smrt."
12851285"[english]Hint_Cannot_Attack_While_Feign_Armed" "You cannot attack while feign death is armed."
12861286"Hint_Cannot_Arm_Feign_Now" "Pro předstírání smrti potřebuješ mít plně nabité hodinky."
12871287"[english]Hint_Cannot_Arm_Feign_Now" "You need a full cloak meter to arm feign death."
1288N/A"Hint_ClassMenu" "Stiskni '%changeclass%', abys změnil svoji třídu."
N/A1288"Hint_ClassMenu" "Pro změnu třídy stiskni '%changeclass%'."
12891289"[english]Hint_ClassMenu" "Press '%changeclass%' to change your player class."
1290N/A"Hint_altfire_sniperrifle" "Stiskni '%attack2%', abys přiblížil se svou odstřelovací puškou."
N/A1290"Hint_altfire_sniperrifle" "Pro přiblížení se svou odstřelovací puškou stiskni '%attack2%'."
12911291"[english]Hint_altfire_sniperrifle" "You can hit '%attack2%' to zoom with your sniper rifle."
1292N/A"Hint_altfire_grenadelauncher" "Stiskni '%attack2%' k odpálení sticky bomb, i když právě používáš granátomet."
N/A1292"Hint_altfire_grenadelauncher" "Stiskni '%attack2%' pro odpálení sticky bomb, i když právě používáš granátomet."
12931293"[english]Hint_altfire_grenadelauncher" "You can hit '%attack2%' to detonate stickybombs even while using your grenade launcher."
1294N/A"Hint_altfire_pipebomblauncher" "Stiskni '%attack2%' k odpálení sticky bomb se svým stickybomb launcherem."
N/A1294"Hint_altfire_pipebomblauncher" "Stiskni '%attack2%' pro odpálení sticky bomb nastražených svým stickybomb launcherem."
12951295"[english]Hint_altfire_pipebomblauncher" "You can hit '%attack2%' to detonate stickybombs launched with your stickybomb launcher."
12961296"Hint_altfire_rotate_building" "Stiskni '%attack2%', abys otočil budovy předtím, než je postavíš."
12971297"[english]Hint_altfire_rotate_building" "You can hit '%attack2%' to rotate buildings before you place them."
12981298"Hint_Soldier_rpg_reload" "Stiskni '%reload%', abys nabil svůj raketomet.\nPřebíjej ho kdykoliv jsi mimo boj!"
12991299"[english]Hint_Soldier_rpg_reload" "Hit '%reload%' to reload your rocket launcher.\nReload it whenever you're out of combat!"
1300N/A"Hint_Engineer_use_wrench_onown" "Mlať do stavějících se objektů tvým hasákem,\naby se stavěly rychleji!"
N/A1300"Hint_Engineer_use_wrench_onown" "Mlať do stavějících se objektů svým hasákem,\naby se stavěly rychleji!"
13011301"[english]Hint_Engineer_use_wrench_onown" "Hit constructing objects with your wrench\nto make them build faster!"
13021302"Hint_Engineer_use_wrench_onother" "Mlať do stavějících se objektů tvých spoluhráčů,\nabys jim pomohl postavit je rychleji!"
13031303"[english]Hint_Engineer_use_wrench_onother" "Hit your teammate's constructing objects with your wrench\nto help them build faster!"
1304N/A"Hint_Engineer_build_sentrygun" "Stav Sentry, abys ubránil základnu tvého týmu.\nČtvrtý slot ve výběru zbraní obsahuje postavitelné budovy."
N/A1304"Hint_Engineer_build_sentrygun" "Stav Sentry, abys ubránil základnu svého týmu.\nČtvrtý slot ve výběru zbraní obsahuje postavitelné budovy."
13051305"[english]Hint_Engineer_build_sentrygun" "Build sentry guns to defend your team's base.\nThe fourth slot in your weapon selection holds buildables."
1306N/A"Hint_Engineer_build_dispenser" "Stav Dispensery, abys dával svému týmu zdraví a munici.\nČtvrtý slot ve výběru zbraní obsahuje postavitelné budovy."
N/A1306"Hint_Engineer_build_dispenser" "Stav Dispensery, abys doplňoval svému týmu zdraví a munici.\nČtvrtý slot ve výběru zbraní obsahuje postavitelné budovy."
13071307"[english]Hint_Engineer_build_dispenser" "Build Dispensers to help your teammates to resupply.\nThe fourth slot in your weapon selection holds buildables."
1308N/A"Hint_Engineer_build_teleporters" "Stav Teleporty, abys pomohl tvému týmu ubránit oblasti dál od respawnu.\nČtvrtý slot ve výběru zbraní obsahuje postavitelné budovy."
N/A1308"Hint_Engineer_build_teleporters" "Stav Teleporty, abys pomohl svému týmu ubránit oblasti dál od respawnu.\nČtvrtý slot ve výběru zbraní obsahuje postavitelné budovy."
13091309"[english]Hint_Engineer_build_teleporters" "Build Teleporters to help your team defend forward areas.\nThe fourth slot in your weapon selection holds buildables."
13101310"Hint_Engineer_pickup_metal" "Sbírej kov ze zbraní na zemi a použij ho při stavění objektů!"
13111311"[english]Hint_Engineer_pickup_metal" "Pick up metal from fallen weapons\nto use in building objects!"
13121312"Hint_Engineer_repair_object" "Mlať do poškozených objektů svým hasákem, abys je opravil!"
13131313"[english]Hint_Engineer_repair_object" "Hit damaged objects with your wrench to repair them!"
1314N/A"Hint_Engineer_metal_to_upgrade" "Potřebuješ více kovu pro vylepšení tvé Sentry!"
N/A1314"Hint_Engineer_metal_to_upgrade" "Pro vylepšení své Sentry potřebuješ více kovu!"
13151315"[english]Hint_Engineer_metal_to_upgrade" "You need more metal to upgrade your sentry gun!"
13161316"Hint_Engineer_upgrade_sentrygun" "Vylepši Sentry tím, že do nich budeš mlátit svým hasákem.\nMohou být vylepšeny až na třetí úroveň!"
13171317"[english]Hint_Engineer_upgrade_sentrygun" "Upgrade sentry guns by hitting them with your wrench.\nThey can be upgraded all the way to level 3!"
13371337"[english]StatPanel_Title_Alive" "Well, that was impressive! Last round:"
13381338"StatPanel_Format_Close" "Toto kolo: %s1 Tvé nejlepší: %s2"
13391339"[english]StatPanel_Format_Close" "That round: %s1 Your best: %s2"
1340N/A"StatPanel_Kills_Best" "V tomhle kole jsi měl jako %s1 více zabití jako, než byl tvůj předchozí rekord."
N/A1340"StatPanel_Kills_Best" "V tomto kole jsi měl jako %s1 více zabití, než byl tvůj předchozí rekord."
13411341"[english]StatPanel_Kills_Best" "You had more kills as %s1 that round than your previous best."
1342N/A"StatPanel_Captures_Best" "V tomhle kole jsi měl jako %s1 více zabrání, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1342"StatPanel_Captures_Best" "V tomto kole jsi měl jako %s1 více zabrání, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13431343"[english]StatPanel_Captures_Best" "You had more captures as %s1 that round than your previous best."
1344N/A"StatPanel_Defenses_Best" "V tomhle kole jsi jako %s1 ubranil více bodů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1344"StatPanel_Defenses_Best" "V tomto kole jsi jako %s1 ubránil více bodů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13451345"[english]StatPanel_Defenses_Best" "You defended more points as %s1 that round than your previous best."
13461346"StatPanel_DamageDealt_Best" "Jako %s1 jsi udělal více poškození, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13471347"[english]StatPanel_DamageDealt_Best" "You've caused more damage as %s1 than your previous best."
1348N/A"StatPanel_PlayTime_Best" "V tomhle kole jsi byl jako %s1 na živu déle, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1348"StatPanel_PlayTime_Best" "V tomto kole jsi byl jako %s1 naživu déle, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13491349"[english]StatPanel_PlayTime_Best" "You stayed alive as %s1 longer that round than your previous best."
1350N/A"StatPanel_Healing_Best" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyléčil více zdraví, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1350"StatPanel_Healing_Best" "V tomto kole jsi jako %s1 vyléčil více zdraví, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13511351"[english]StatPanel_Healing_Best" "You healed more as %s1 that round than your previous best."
1352N/A"StatPanel_Invulnerable_Best" "V tomhle kole jsi byl nesmrtelný vícekrát, než byl tvůj předchozí rekord."
N/A1352"StatPanel_Invulnerable_Best" "V tomto kole jsi byl nesmrtelný vícekrát, než byl tvůj předchozí rekord."
13531353"[english]StatPanel_Invulnerable_Best" "You went invulnerable more that round than your previous best."
1354N/A"StatPanel_KillAssists_Best" "V tomhle kole jsi jako %s1 měl více asistencí, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1354"StatPanel_KillAssists_Best" "V tomto kole jsi jako %s1 měl více asistencí, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13551355"[english]StatPanel_KillAssists_Best" "You had more kill assists that round as %s1 than your previous best."
1356N/A"StatPanel_Backstabs_Best" "V tomhle kole jsi měl více backstabů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1356"StatPanel_Backstabs_Best" "V tomto kole jsi měl více backstabů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13571357"[english]StatPanel_Backstabs_Best" "You had more backstabs that round than your previous best."
1358N/A"StatPanel_HealthLeached_Best" "V tomhle kole jsi ukradl více zdraví od nepřátelského Medica a Dispenseru, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1358"StatPanel_HealthLeached_Best" "V tomto kole jsi ukradl více zdraví od nepřátelského Medica a Dispenseru, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13591359"[english]StatPanel_HealthLeached_Best" "You stole more health from enemy Medics and dispensers that round than your previous best."
1360N/A"StatPanel_BuildingsBuilt_Best" "V tomhle kole jsi postavil více budov, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1360"StatPanel_BuildingsBuilt_Best" "V tomto kole jsi postavil více budov, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13611361"[english]StatPanel_BuildingsBuilt_Best" "You built more buildings that round than your previous best."
1362N/A"StatPanel_BuildingsDestroyed_Best" "V tomhle kole jsi jako %s1 zničil více budov, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1362"StatPanel_BuildingsDestroyed_Best" "V tomto kole jsi jako %s1 zničil více budov, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13631363"[english]StatPanel_BuildingsDestroyed_Best" "You destroyed more buildings that round as %s1 than your previous best."
1364N/A"StatPanel_Headshots_Best" "V tomhle kole jsi dal více headshotů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1364"StatPanel_Headshots_Best" "V tomto kole jsi dal více headshotů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13651365"[english]StatPanel_Headshots_Best" "You had more headshots that round than your previous best."
1366N/A"StatPanel_SentryKills_Best" "V tomhle kole zabila tvoje Sentry více lidí, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1366"StatPanel_SentryKills_Best" "V tomto kole zabila tvoje Sentry více lidí, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13671367"[english]StatPanel_SentryKills_Best" "Your sentry gun had more kills that round than your previous best."
1368N/A"StatPanel_Teleports_Best" "V tomhle kole byl tvůj Teleport použit vícekrát, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1368"StatPanel_Teleports_Best" "V tomto kole byl tvůj Teleport použit vícekrát, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13691369"[english]StatPanel_Teleports_Best" "Your teleporter was used more that round than your previous best."
1370N/A"StatPanel_Dominations_Best" "V tomhle kole jsi jako %s1 dominoval více protivníkům, než byl tvůj předchozí rekord."
N/A1370"StatPanel_Dominations_Best" "V tomto kole jsi jako %s1 dominoval více protivníkům, než byl tvůj předchozí rekord."
13711371"[english]StatPanel_Dominations_Best" "You dominated more new opponents that round as %s1 than your previous best."
1372N/A"StatPanel_Revenge_Best" "V tomhle kole jsi se jako %s1 pomstil více protivníkům, než byl tvůj předchozí rekord."
N/A1372"StatPanel_Revenge_Best" "V tomto kole jsi se jako %s1 pomstil více protivníkům, než byl tvůj předchozí rekord."
13731373"[english]StatPanel_Revenge_Best" "You got revenge on more opponents that round as %s1 than your previous best."
1374N/A"StatPanel_PointsScored_Best" "V tomhle kole jsi jako %s1 získal více bodů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1374"StatPanel_PointsScored_Best" "V tomto kole jsi jako %s1 získal více bodů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13751375"[english]StatPanel_PointsScored_Best" "You scored more points that round as %s1 than your previous best."
1376N/A"StatPanel_Kills_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord zabití."
N/A1376"StatPanel_Kills_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord zabití."
13771377"[english]StatPanel_Kills_Tie" "You tied your record for kills as %s1 that round."
1378N/A"StatPanel_Captures_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu zabrání."
N/A1378"StatPanel_Captures_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu zabrání."
13791379"[english]StatPanel_Captures_Tie" "You tied your record for captures as %s1 that round."
1380N/A"StatPanel_Defenses_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu obran."
N/A1380"StatPanel_Defenses_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu obran."
13811381"[english]StatPanel_Defenses_Tie" "You tied your record for defenses as %s1 that round."
1382N/A"StatPanel_DamageDealt_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu způsobeného poškození."
N/A1382"StatPanel_DamageDealt_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu způsobeného poškození."
13831383"[english]StatPanel_DamageDealt_Tie" "You tied your record for damage dealt as %s1 that round."
1384N/A"StatPanel_PlayTime_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v délce života."
N/A1384"StatPanel_PlayTime_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v délce života."
13851385"[english]StatPanel_PlayTime_Tie" "You tied your record for time alive as %s1 that round."
1386N/A"StatPanel_Healing_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v léčení."
N/A1386"StatPanel_Healing_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v léčení."
13871387"[english]StatPanel_Healing_Tie" "You tied your record for healing as %s1 that round."
1388N/A"StatPanel_Invulnerable_Tie" "V tomhle kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu nesmrtelností."
N/A1388"StatPanel_Invulnerable_Tie" "V tomto kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu nesmrtelností."
13891389"[english]StatPanel_Invulnerable_Tie" "You tied your record for invulns that round."
1390N/A"StatPanel_KillAssists_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu asistencí."
N/A1390"StatPanel_KillAssists_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu asistencí."
13911391"[english]StatPanel_KillAssists_Tie" "You tied your record for kill assists as %s1 that round."
1392N/A"StatPanel_Backstabs_Tie" "V tomhle kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu backstabů."
N/A1392"StatPanel_Backstabs_Tie" "V tomto kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu backstabů."
13931393"[english]StatPanel_Backstabs_Tie" "You tied your record for backstabs that round."
1394N/A"StatPanel_HealthLeached_Tie" "V tomhle kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu ukradeného zdraví od nepřítele."
N/A1394"StatPanel_HealthLeached_Tie" "V tomto kole jsi vyrovnal svůj rekord v množství ukradeného zdraví od nepřítele."
13951395"[english]StatPanel_HealthLeached_Tie" "You tied your record for health stolen from the enemy that round."
1396N/A"StatPanel_BuildingsBuilt_Tie" "V tomhle kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu postavených budov."
N/A1396"StatPanel_BuildingsBuilt_Tie" "V tomto kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu postavených budov."
13971397"[english]StatPanel_BuildingsBuilt_Tie" "You tied your record for buildings built that round."
1398N/A"StatPanel_BuildingsDestroyed_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu zničených budov."
N/A1398"StatPanel_BuildingsDestroyed_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu zničených budov."
13991399"[english]StatPanel_BuildingsDestroyed_Tie" "You tied your record for buildings destroyed as %s1 that round."
1400N/A"StatPanel_Headshots_Tie" "V tomhle kole jsi jako vyrovnal svůj rekord v počtu headshotů."
N/A1400"StatPanel_Headshots_Tie" "V tomto kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu headshotů."
14011401"[english]StatPanel_Headshots_Tie" "You tied your record for headshots that round."
1402N/A"StatPanel_SentryKills_Tie" "V tomhle kole jsi jako svůj rekord v počtu zabití pomocí Sentry."
N/A1402"StatPanel_SentryKills_Tie" "V tomto kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu zabití pomocí Sentry."
14031403"[english]StatPanel_SentryKills_Tie" "You tied your record for kills by your sentry gun that round."
1404N/A"StatPanel_Teleports_Tie" "V tomhle kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu teleportovaných lidí."
N/A1404"StatPanel_Teleports_Tie" "V tomto kole jsi vyrovnal svůj rekord v počtu teleportovaných lidí."
14051405"[english]StatPanel_Teleports_Tie" "You tied your record for teleports that round."
1406N/A"StatPanel_Dominations_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu dominací."
N/A1406"StatPanel_Dominations_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu dominací."
14071407"[english]StatPanel_Dominations_Tie" "You tied your record for opponents dominated as %s1 that round."
1408N/A"StatPanel_Revenge_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu pomst."
N/A1408"StatPanel_Revenge_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu pomst."
14091409"[english]StatPanel_Revenge_Tie" "You tied your record for revenge as %s1 that round."
1410N/A"StatPanel_PointsScored_Tie" "V tomhle kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu skórovaných bodů."
N/A1410"StatPanel_PointsScored_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu skórovaných bodů."
14111411"[english]StatPanel_PointsScored_Tie" "You tied your record for points scored as %s1 that round."
1412N/A"StatPanel_Kills_Close" "V tomhle kole jsi jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zabití."
N/A1412"StatPanel_Kills_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zabití."
14131413"[english]StatPanel_Kills_Close" "You came close to your record for kills as %s1 that round."
1414N/A"StatPanel_Captures_Close" "V tomhle kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zabrání."
N/A1414"StatPanel_Captures_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zabrání."
14151415"[english]StatPanel_Captures_Close" "You came close to your record for captures as %s1 that round."
1416N/A"StatPanel_Defenses_Close" "V tomhle kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu obran."
N/A1416"StatPanel_Defenses_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu obran."
14171417"[english]StatPanel_Defenses_Close" "You came close to your record for defenses as %s1 that round."
1418N/A"StatPanel_DamageDealt_Close" "V tomhle kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v množství způsobeného poškození."
N/A1418"StatPanel_DamageDealt_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v množství způsobeného poškození."
14191419"[english]StatPanel_DamageDealt_Close" "You came close to your record for damage dealt as %s1 that round."
1420N/A"StatPanel_PlayTime_Close" "V tomhle kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v délce života."
N/A1420"StatPanel_PlayTime_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v délce života."
14211421"[english]StatPanel_PlayTime_Close" "You came close to your record for time alive as %s1 that round."
1422N/A"StatPanel_Healing_Close" "V tomhle kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v léčení."
N/A1422"StatPanel_Healing_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v léčení."
14231423"[english]StatPanel_Healing_Close" "You came close to your record for healing as %s1 that round."
1424N/A"StatPanel_Invulnerable_Close" "V tomhle kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu spuštěných Überchargí."
N/A1424"StatPanel_Invulnerable_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu spuštěných Überchargí."
14251425"[english]StatPanel_Invulnerable_Close" "You came close to your record for invulns that round."
1426N/A"StatPanel_KillAssists_Close" "V tomhle kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu asistencí."
N/A1426"StatPanel_KillAssists_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu asistencí."
14271427"[english]StatPanel_KillAssists_Close" "You came close to your record for kill assists as %s1 that round."
1428N/A"StatPanel_Backstabs_Close" "V tomhle kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu backstabů."
N/A1428"StatPanel_Backstabs_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu backstabů."
14291429"[english]StatPanel_Backstabs_Close" "You came close to your record for backstabs that round."
1430N/A"StatPanel_HealthLeached_Close" "V tomhle kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v množství ukradených bodů života."
N/A1430"StatPanel_HealthLeached_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v množství ukradeného zdraví od nepřítele."
14311431"[english]StatPanel_HealthLeached_Close" "You came close to your record for health stolen from the enemy that round."
1432N/A"StatPanel_BuildingsBuilt_Close" "V tomhle kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu postavených budov."
N/A1432"StatPanel_BuildingsBuilt_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu postavených budov."
14331433"[english]StatPanel_BuildingsBuilt_Close" "You came close to your record for buildings built that round."
1434N/A"StatPanel_BuildingsDestroyed_Close" "V tomhle kole jsi se jako %s1 přiblížil svému rekordu v počtu zničených staveb."
N/A1434"StatPanel_BuildingsDestroyed_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zničených staveb."
14351435"[english]StatPanel_BuildingsDestroyed_Close" "You came close to your record for buildings destroyed as %s1 that round."
1436N/A"StatPanel_Headshots_Close" "V tomhle kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu headshotů."
N/A1436"StatPanel_Headshots_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu headshotů."
14371437"[english]StatPanel_Headshots_Close" "You came close to your record for headshots that round."
1438N/A"StatPanel_SentryKills_Close" "V tomhle kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu zabití pomocí Sentry."
N/A1438"StatPanel_SentryKills_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu zabití pomocí Sentry."
14391439"[english]StatPanel_SentryKills_Close" "You came close to your record for kills by your sentry gun that round."
1440N/A"StatPanel_Teleports_Close" "V tomhle kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu teleportovaných lidí."
N/A1440"StatPanel_Teleports_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu teleportovaných lidí."
14411441"[english]StatPanel_Teleports_Close" "You came close to your record for teleports that round."
1442N/A"StatPanel_Dominations_Close" "V tomhle kole jsi se jako %s1 přiblížil svému rekordu v počtu dominancí."
N/A1442"StatPanel_Dominations_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu dominací."
14431443"[english]StatPanel_Dominations_Close" "You came close to your record for opponents dominated as %s1 that round."
1444N/A"StatPanel_Revenge_Close" "V tomhle kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu pomst."
N/A1444"StatPanel_Revenge_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu pomst."
14451445"[english]StatPanel_Revenge_Close" "You came close to your record for revenge as %s1 that round."
1446N/A"StatPanel_PointsScored_Close" "V tomhle kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu dosažených bodů."
N/A1446"StatPanel_PointsScored_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu dosažených bodů."
14471447"[english]StatPanel_PointsScored_Close" "You came close to your record for points scored as %s1 that round."
14481448"StatPanel_Label_Kills" "# Zabití: "
14491449"[english]StatPanel_Label_Kills" "# Kills: "
1450N/A"StatPanel_Label_DamageDealt" "Způsobené zranění: "
N/A1450"StatPanel_Label_DamageDealt" "Způsobené poškození: "
14511451"[english]StatPanel_Label_DamageDealt" "Damage dealt: "
14521452"StatPanel_Label_PlayTime" "Herní čas: "
14531453"[english]StatPanel_Label_PlayTime" "Play time: "
14931493"[english]StatSummary_StatTitle_MostAssists" "Most assists"
14941494"StatSummary_StatTitle_AvgAssists" "Průměrně asistencí"
14951495"[english]StatSummary_StatTitle_AvgAssists" "Avg assists"
1496N/A"StatSummary_StatTitle_MostDamage" "Nejvíce zranění"
N/A1496"StatSummary_StatTitle_MostDamage" "Nejvíce poškození"
14971497"[english]StatSummary_StatTitle_MostDamage" "Most damage"
1498N/A"StatSummary_StatTitle_AvgDamage" "Průměrně zranění"
N/A1498"StatSummary_StatTitle_AvgDamage" "Průměrné poškození"
14991499"[english]StatSummary_StatTitle_AvgDamage" "Avg damage"
15001500"StatSummary_StatTitle_TotalPlaytime" "Celkový herní čas"
15011501"[english]StatSummary_StatTitle_TotalPlaytime" "Total playtime"
17871787"[english]TF_RankedMatch_Title" "Xbox LIVE Ranked Match"
17881788"TF_RankedMatch_Desc" "Hraj na Xbox LIVE v hodnocených hrách,\n kde jsou zapisovány statistiky"
17891789"[english]TF_RankedMatch_Desc" "Play on Xbox LIVE in ranked\ngames where statistics are tracked."
1790N/A"TF_SystemLink_Title" "System Link zápas"
N/A1790"TF_SystemLink_Title" "Zápas systému Link"
17911791"[english]TF_SystemLink_Title" "System Link Match"
17921792"TF_LoadCommentary" "Komentář vývojářů"
17931793"[english]TF_LoadCommentary" "Developer Commentary"
18271827"[english]TF_SystemLink_Host_Title" "Host a Match"
18281828"TF_SystemLink_Host_Desc" "Vytvořit hru na síti LAN"
18291829"[english]TF_SystemLink_Host_Desc" "Create a match on your Local Area Network."
1830N/A"TF_SystemLink_Join_Title" "Přidat se k zápasu"
N/A1830"TF_SystemLink_Join_Title" "Připojit se do zápasu"
18311831"[english]TF_SystemLink_Join_Title" "Join a Match"
18321832"TF_SystemLink_Join_Desc" "Najít a připojit se k zápasu na lokální síti."
18331833"[english]TF_SystemLink_Join_Desc" "Find another match to join on your\nLocal Area Network."
18391839"[english]TF_RankedMatch_Host_Title" "Create a Custom Ranked Match"
18401840"TF_RankedMatch_Client_Title" "Najít hodnocený zápas"
18411841"[english]TF_RankedMatch_Client_Title" "Find a Ranked Match"
1842N/A"TF_SystemLink_Host_Dialog" "Hostovat System Link zápas"
N/A1842"TF_SystemLink_Host_Dialog" "Hostovat zápas systému Link"
18431843"[english]TF_SystemLink_Host_Dialog" "Host a System Link Match"
18441844"TF_SystemLink_Client_Dialog" "Vyber hru k připojení"
18451845"[english]TF_SystemLink_Client_Dialog" "Select a game to join"
19091909"[english]TF_WaitingForPlayerFmt" "Waiting for %s1 player"
19101910"TF_WaitingForHost" "Čeká se na hostitele"
19111911"[english]TF_WaitingForHost" "Waiting for the host"
1912N/A"TF_Lobby_Title" "Herní lobby"
N/A1912"TF_Lobby_Title" "Herní Lobby"
19131913"[english]TF_Lobby_Title" "Game Lobby"
19141914"TF_Lobby_Host" "Hostitel:"
19151915"[english]TF_Lobby_Host" "Hosted by:"
20412041"[english]TF_Spectator_Spectating" "Spectating:"
20422042"TF_teambalanced" "Týmy byly automaticky vyváženy"
20432043"[english]TF_teambalanced" "The teams have been auto-balanced"
2044N/A"TF_teamswitch" "Týmy byly vyměněny"
N/A2044"TF_teamswitch" "Týmy byly prohozeny"
20452045"[english]TF_teamswitch" "The teams have been switched"
20462046"TF_teamswitch_attackers" "Nyní jsi útočník!"
20472047"[english]TF_teamswitch_attackers" "You are now Attacking!"
20652065"[english]TF_IM_WellCTF_Intro" "Well (CTF) is a Capture the Flag map"
20662066"TF_IM_WellCTF_ToWin" "Pro získání bodu seber nepřátelský kufřík s informacemi a dones ho na váš kontrolní bod"
20672067"[english]TF_IM_WellCTF_ToWin" "To win a point, steal the enemies intelligence briefcase and return it to your capture point"
2068N/A"TF_IM_WellCTF_IntelDrop" "Upuštěné kufříky se vrátí do jejich základny po 60-ti sekundách"
N/A2068"TF_IM_WellCTF_IntelDrop" "Upuštěné kufříky se vrátí do jejich základny po 60 sekundách"
20692069"[english]TF_IM_WellCTF_IntelDrop" "Dropped briefcases will return to their base in 60 seconds"
20702070"TF_IM_2Fort_Intro" "2Fort je mapa, na níž se kradou vlajky"
20712071"[english]TF_IM_2Fort_Intro" "2Fort is a Capture the Flag map"
20732073"[english]TF_IM_2Fort_ToWin" "To win a point, steal the enemies intelligence briefcase and return it to your basement"
20742074"TF_IM_2Fort_IntelStatus" "Stav a umístění obou kufříků s informacemi lze nalézt na spodku obrazovky"
20752075"[english]TF_IM_2Fort_IntelStatus" "The status and location of both intelligence briefcases can be found at the base of your screen"
2076N/A"TF_IM_2Fort_IntelDrop" "Upuštěné kufříky se vrátí do jejich sklepení po 60-ti sekundách"
N/A2076"TF_IM_2Fort_IntelDrop" "Upuštěné kufříky se vrátí do jejich sklepení po 60 sekundách"
20772077"[english]TF_IM_2Fort_IntelDrop" "Dropped briefcases will return to their basement in 60 seconds"
20782078"TF_IM_Gravelpit_Intro" "Gravel Pit je mapa s kontrolními body, na níž jeden tým útočí a druhý brání"
20792079"[english]TF_IM_Gravelpit_Intro" "Gravel Pit is an Attack/Defend Control Point map"
21072107"[english]TF_IM_CP_ToWin" "To win, each team must own all five Control Points"
21082108"TF_IM_CP_Capture" "Pro zabrání kontrolního bodu musíš stát v zabírací zóně po určitý čas"
21092109"[english]TF_IM_CP_Capture" "To capture a Control Point, stand within the Capture Zone boundaries until you own the Control Point"
2110N/A"TF_IM_CP_TimeAdd" "Čas je přidán při obsazení Kontrolního bodu"
N/A2110"TF_IM_CP_TimeAdd" "Po obsazení kontrolního bodu je přidán čas"
21112111"[english]TF_IM_CP_TimeAdd" "Time is added to the clock when a Control Point is captured"
21122112"TF_IM_CP_Locked" "Kontrolní body nemohou být zabrány, pokud jsou uzamčeny"
21132113"[english]TF_IM_CP_Locked" "Control Points cannot be captured while they are locked"
21192119"[english]TF_IM_Goldrush_RedWin" "RED team wins by preventing the cart from reaching their final point"
21202120"TF_IM_Goldrush_MoveCart" "Vozík se pohybuje po trati, pokud u něj stojí modří hráči"
21212121"[english]TF_IM_Goldrush_MoveCart" "The cart moves along the track when BLU players are near it"
2122N/A"TF_IM_Goldrush_CartHeals" "Vozík léčí a dává munici hráčům z modrého týmu"
N/A2122"TF_IM_Goldrush_CartHeals" "Vozík léčí a doplňuje munici hráčům z modrého týmu"
21232123"[english]TF_IM_Goldrush_CartHeals" "The cart dispenses health and ammo to the BLU team"
21242124"TF_IM_Goldrush_RollsBack" "Když se vozík 30 sekund nehýbe, začne couvat"
21252125"[english]TF_IM_Goldrush_RollsBack" "If the cart doesn't move for 30 seconds it will start to roll backwards"
21332133"[english]TF_IM_Basin_RedWin" "RED team wins by preventing the cart from reaching their final point"
21342134"TF_IM_Basin_MoveCart" "Vozík se pohybuje po trati, pokud u něj stojí modří hráči"
21352135"[english]TF_IM_Basin_MoveCart" "The cart moves along the track when BLU players are near it"
2136N/A"TF_IM_Basin_CartHeals" "Vozík léčí a dává munici hráčům z modrého týmu"
N/A2136"TF_IM_Basin_CartHeals" "Vozík léčí a doplňuje munici hráčům z modrého týmu"
21372137"[english]TF_IM_Basin_CartHeals" "The cart dispenses health and ammo to the BLU team"
21382138"TF_IM_Basin_RollsBack" "Když se vozík 30 sekund nehýbe, začne couvat"
21392139"[english]TF_IM_Basin_RollsBack" "If the cart doesn't move for 30 seconds it will start to roll backwards"
21432143"[english]TF_IM_Arena_Intro" "Welcome to Team Fortress Arena"
21442144"TF_IM_Arena_RandomTeam" "V Arena módu ti bude náhodně vybrán tým"
21452145"[english]TF_IM_Arena_RandomTeam" "In Arena mode you will be randomly assigned to a team"
2146N/A"TF_IM_Arena_ToWin" "Pro vítězství musí váš tým zlikvidovat všechny hráče z nepřátelského týmu..."
N/A2146"TF_IM_Arena_ToWin" "Pro vítězství musí tvůj tým zlikvidovat všechny hráče z nepřátelského týmu..."
21472147"[english]TF_IM_Arena_ToWin" "To win, your team must either eliminate all players on the opposing team..."
21482148"TF_IM_Arena_OrCapture" "...nebo zabrat kontrolní bod, jež se aktivuje v průběhu kola"
21492149"[english]TF_IM_Arena_OrCapture" "...or capture the control point that will be activated during the round"
21712171"[english]TF_GET_HEALED_BYENEMY_DESC" "Trick an opposing Medic into healing you."
21722172"TF_GET_HEADSHOTS_NAME" "Grey Matter"
21732173"[english]TF_GET_HEADSHOTS_NAME" "Grey Matter"
2174N/A"TF_GET_HEADSHOTS_DESC" "Získej 25 headshotů za snipera."
N/A2174"TF_GET_HEADSHOTS_DESC" "Získej 25 headshotů za Snipera."
21752175"[english]TF_GET_HEADSHOTS_DESC" "Get 25 headshots as a Sniper."
21762176"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_NAME" "With Friends Like these..."
21772177"[english]TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_NAME" "With Friends Like these..."
2178N/A"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_DESC" "Zahraj si hru se 7 nebo více hráči ze svého seznamu přátel."
N/A2178"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_DESC" "Zahraj si hru se 7 nebo více hráči ze tvého seznamu přátel."
21792179"[english]TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_DESC" "Play in a game with 7 or more players from your Friends list."
21802180"TF_WIN_MULTIPLEGAMES_NAME" "Dynasty"
21812181"[english]TF_WIN_MULTIPLEGAMES_NAME" "Dynasty"
22352235"[english]TF_MEDIC_SIMUL_CHARGE_DESC" "Work with 2 other Medics to deploy 3 simultaneous ÜberCharges."
22362236"TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_NAME" "Surgical Prep"
22372237"[english]TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_NAME" "Surgical Prep"
2238N/A"TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_DESC" "Měj připravenou Übercharge předtím, než skončí startovací fáze mapy."
N/A2238"TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_DESC" "Měj připravenou Übercharge předtím, než skončí přípravná fáze mapy."
22392239"[english]TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_DESC" "Have an ÜberCharge ready before the Setup phase ends."
22402240"TF_MEDIC_RAPID_CHARGE_NAME" "Trauma Queen"
22412241"[english]TF_MEDIC_RAPID_CHARGE_NAME" "Trauma Queen"
24072407"[english]TF_PYRO_REVEAL_SPIES_DESC" "Ignite 10 cloaked Spies."
24082408"TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_NAME" "Trailblazer"
24092409"[english]TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_NAME" "Trailblazer"
2410N/A"TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_DESC" "Zapal 10 nepřátel, kteří nedávno použili teleport."
N/A2410"TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_DESC" "Zapal 10 nepřátel, kteří nedávno použili Teleport."
24112411"[english]TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_DESC" "Ignite 10 enemies that have recently used a teleporter."
24122412"TF_PYRO_CAMP_POSITION_NAME" "Camp Fire"
24132413"[english]TF_PYRO_CAMP_POSITION_NAME" "Camp Fire"
24312431"[english]TF_PYRO_BURN_SPIES_AS_YOU_DESC" "Ignite 10 disguised Spies."
24322432"TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_NAME" "Firewatch"
24332433"[english]TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_NAME" "Firewatch"
2434N/A"TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_DESC" "Zapal 10 Sniperů, kteří mají zaměřeno."
N/A2434"TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_DESC" "Zapal 10 Sniperů, kteří mají přiblíženo."
24352435"[english]TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_DESC" "Ignite 10 Snipers while they are zoomed in."
24362436"TF_PYRO_BURN_MEDICS_CHARGED_NAME" "Burn Ward"
24372437"[english]TF_PYRO_BURN_MEDICS_CHARGED_NAME" "Burn Ward"
24592459"[english]TF_PYRO_DESTROY_BUILDINGS_DESC" "Destroy 50 Engineer buildings."
24602460"TF_PYRO_DEFEND_POINTS_NAME" "Controlled Burn"
24612461"[english]TF_PYRO_DEFEND_POINTS_NAME" "Controlled Burn"
2462N/A"TF_PYRO_DEFEND_POINTS_DESC" "Zapal 50 nepřátel zabírajících váš kontrolní bod."
N/A2462"TF_PYRO_DEFEND_POINTS_DESC" "Zapal 50 nepřátel zabírajících jeden z tvých kontrolních bodů."
24632463"[english]TF_PYRO_DEFEND_POINTS_DESC" "Ignite 50 enemies capturing one of your control points."
24642464"TF_PYRO_KILL_GRIND_NAME" "Firefighter"
24652465"[english]TF_PYRO_KILL_GRIND_NAME" "Firefighter"
24712471"[english]TF_PYRO_DAMAGE_GRIND_DESC" "Do 1 million points of total fire damage."
24722472"TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_NAME" "Next of Kindling"
24732473"[english]TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_NAME" "Next of Kindling"
2474N/A"TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_DESC" "Zapal nepřítele a poté Medica, jež ho léčí."
N/A2474"TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_DESC" "Zapal nepřítele a poté Medica, jenž ho léčí."
24752475"[english]TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_DESC" "Ignite an enemy, and the Medic healing him."
24762476"TF_PYRO_KILL_TAUNT_NAME" "OMGWTFBBQ"
24772477"[english]TF_PYRO_KILL_TAUNT_NAME" "OMGWTFBBQ"
25032503"[english]TF_PYRO_DOUBLE_KO_DESC" "Kill an enemy in the same second that he kills you."
25042504"TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_NAME" "Pilot Light"
25052505"[english]TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_NAME" "Pilot Light"
2506N/A"TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_DESC" "Zapal rocket-jumpujícího Soldiera, zatímco je ve vzduchu."
N/A2506"TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_DESC" "Zapal rocket jumpujícího Soldiera, zatímco je ve vzduchu."
25072507"[english]TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_DESC" "Ignite a rocket-jumping Soldier while he's in midair."
25082508"TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_NAME" "Freezer Burn"
25092509"[english]TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_NAME" "Freezer Burn"
2510N/A"TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_DESC" "Vyfoť nepříteli všechny své taunty."
N/A2510"TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_DESC" "Vyfoť nepřátelům všechny své taunty."
25112511"[english]TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_DESC" "Provide enemies with freezecam shots of each of your taunts."
25122512"TF_PYRO_KILL_GRIND_LARGE_NAME" "Fire Chief"
25132513"[english]TF_PYRO_KILL_GRIND_LARGE_NAME" "Fire Chief"
25432543"[english]TF_HEAVY_ASSIST_MEDIC_LARGE_DESC" "Kill 10 enemies with a Medic assisting you, where neither of you die."
25442544"TF_HEAVY_EARN_MEDIC_DOMINATION_NAME" "Red Oktoberfest"
25452545"[english]TF_HEAVY_EARN_MEDIC_DOMINATION_NAME" "Red Oktoberfest"
2546N/A"TF_HEAVY_EARN_MEDIC_DOMINATION_DESC" "Získej dominanci pro Medica, jež tě léčí."
N/A2546"TF_HEAVY_EARN_MEDIC_DOMINATION_DESC" "Získej dominaci pro Medica, jenž tě léčí."
25472547"[english]TF_HEAVY_EARN_MEDIC_DOMINATION_DESC" "Earn a domination for a Medic who's healing you."
25482548"TF_HEAVY_KILL_TAUNT_NAME" "Show Trial"
25492549"[english]TF_HEAVY_KILL_TAUNT_NAME" "Show Trial"
26312631"[english]TF_HEAVY_FIRST_TO_CAP_DESC" "Be the first on your team to start capturing a control point in a round."
26322632"TF_HEAVY_PAYLOAD_CAP_GRIND_NAME" "Pushkin the Kart"
26332633"[english]TF_HEAVY_PAYLOAD_CAP_GRIND_NAME" "Pushkin the Kart"
2634N/A"TF_HEAVY_PAYLOAD_CAP_GRIND_DESC" "Získej 50 zabráni při posouvání bomby na payload mapách."
N/A2634"TF_HEAVY_PAYLOAD_CAP_GRIND_DESC" "Získej 50 zabrání při tlačení bomby na payload mapách."
26352635"[english]TF_HEAVY_PAYLOAD_CAP_GRIND_DESC" "Get 50 caps on payload maps."
26362636"TF_HEAVY_KILL_MIDAIR_MINIGUN_NAME" "Marxman"
26372637"[english]TF_HEAVY_KILL_MIDAIR_MINIGUN_NAME" "Marxman"
26472647"[english]TF_HEAVY_KILL_CAPPING_ENEMIES_DESC" "Kill 15 enemies capturing a control point you own."
26482648"TF_HEAVY_REVENGE_ASSIST_NAME" "Lenin A Hand"
26492649"[english]TF_HEAVY_REVENGE_ASSIST_NAME" "Lenin A Hand"
2650N/A"TF_HEAVY_REVENGE_ASSIST_DESC" "Pomoz 5-ti spoluhráčům s odplatou."
N/A2650"TF_HEAVY_REVENGE_ASSIST_DESC" "Pomoz 5 spoluhráčům s pomstou."
26512651"[english]TF_HEAVY_REVENGE_ASSIST_DESC" "Help 5 teammates get revenge on their nemeses."
26522652"TF_HEAVY_TELEPORT_FAST_KILL_NAME" "Five Second Plan"
26532653"[english]TF_HEAVY_TELEPORT_FAST_KILL_NAME" "Five Second Plan"
2654N/A"TF_HEAVY_TELEPORT_FAST_KILL_DESC" "Zabij nepřítele během 5 sekund po opuštění teleportu."
N/A2654"TF_HEAVY_TELEPORT_FAST_KILL_DESC" "Zabij nepřítele během 5 sekund po opuštění Teleportu."
26552655"[english]TF_HEAVY_TELEPORT_FAST_KILL_DESC" "Kill an enemy in the first 5 seconds after you exit a teleporter."
26562656"TF_HEAVY_FREEZECAM_TAUNT_NAME" "Photostroika"
26572657"[english]TF_HEAVY_FREEZECAM_TAUNT_NAME" "Photostroika"
27032703"[english]TF_SCOUT_IRON_MAN_KILLS_DESC" "In a single life, kill an enemy while you are on the ground, in the air, and in the water."
27042704"TF_SCOUT_DESTROY_TELEPORTERS_NAME" "Closer"
27052705"[english]TF_SCOUT_DESTROY_TELEPORTERS_NAME" "Closer"
2706N/A"TF_SCOUT_DESTROY_TELEPORTERS_DESC" "Znič 3 vstupy teleportu."
N/A2706"TF_SCOUT_DESTROY_TELEPORTERS_DESC" "Znič 3 Vstupy Teleportu."
27072707"[english]TF_SCOUT_DESTROY_TELEPORTERS_DESC" "Destroy 3 teleporter entrances."
27082708"TF_SCOUT_DESTROY_BUILDINGS_BEING_BUILT_NAME" "If You Build It"
27092709"[english]TF_SCOUT_DESTROY_BUILDINGS_BEING_BUILT_NAME" "If You Build It"
27232723"[english]TF_SCOUT_ASSIST_MEDIC_DESC" "Kill 3 enemies while under the effects of a Medic's ÜberCharge."
27242724"TF_SCOUT_STEAL_SANDWICH_NAME" "Dodgers 1, Giants 0"
27252725"[english]TF_SCOUT_STEAL_SANDWICH_NAME" "Dodgers 1, Giants 0"
2726N/A"TF_SCOUT_STEAL_SANDWICH_DESC" "Zabij nepřátelského Heavyho a vezmi jeho Sandvich."
N/A2726"TF_SCOUT_STEAL_SANDWICH_DESC" "Zabij nepřátelského Heavyho a seber jeho Sandvich."
27272727"[english]TF_SCOUT_STEAL_SANDWICH_DESC" "Kill an enemy Heavy and take his Sandvich."
27282728"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Scout Milestone 1"
27292729"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Scout Milestone 1"
27512751"[english]TF_SCOUT_DOUBLEJUMP_KILL_DESC" "Kill 20 players while double-jumping."
27522752"TF_SCOUT_FLAG_CAP_GRIND_NAME" "Round-Tripper"
27532753"[english]TF_SCOUT_FLAG_CAP_GRIND_NAME" "Round-Tripper"
2754N/A"TF_SCOUT_FLAG_CAP_GRIND_DESC" "Odnes 25-krát kufřík s informacemi."
N/A2754"TF_SCOUT_FLAG_CAP_GRIND_DESC" "Odnes 25 krát kufřík s informacemi."
27552755"[english]TF_SCOUT_FLAG_CAP_GRIND_DESC" "Capture the enemy intelligence 25 times."
27562756"TF_SCOUT_THREE_FLAGCAPS_NAME" "Triple Steal"
27572757"[english]TF_SCOUT_THREE_FLAGCAPS_NAME" "Triple Steal"
27672767"[english]TF_SCOUT_KNOCK_INTO_TRAIN_DESC" "Cause an environmental death or suicide using the Force-A-Nature's knockback."
27682768"TF_SCOUT_KILL_STUNNED_NAME" "Strike Zone"
27692769"[english]TF_SCOUT_KILL_STUNNED_NAME" "Strike Zone"
2770N/A"TF_SCOUT_KILL_STUNNED_DESC" "Zabij nebo asistuj u zabití 50-ti omráčených nepřátel."
N/A2770"TF_SCOUT_KILL_STUNNED_DESC" "Zabij nebo asistuj u zabití 50 omráčených nepřátel."
27712771"[english]TF_SCOUT_KILL_STUNNED_DESC" "Kill or assist kill 50 enemies while they are stunned."
27722772"TF_SCOUT_STUN_INTO_TRAIN_NAME" "Foul Territory"
27732773"[english]TF_SCOUT_STUN_INTO_TRAIN_NAME" "Foul Territory"
28072807"[english]TF_SCOUT_CAPTURE_THREE_POINTS_DESC" "Capture three capture points in a row in one life."
28082808"TF_SCOUT_FAST_CAP_NAME" "Stealing Home"
28092809"[english]TF_SCOUT_FAST_CAP_NAME" "Stealing Home"
2810N/A"TF_SCOUT_FAST_CAP_DESC" "Začni zabírat kontrolní bod vteřinu poté, co začne být aktivní."
N/A2810"TF_SCOUT_FAST_CAP_DESC" "Začni zabírat kontrolní bod do vteřiny poté, co začne být aktivní."
28112811"[english]TF_SCOUT_FAST_CAP_DESC" "Start capping a capture point within a second of it becoming available."
28122812"TF_SCOUT_START_AND_FINISH_CAP_NAME" "Set the Table"
28132813"[english]TF_SCOUT_START_AND_FINISH_CAP_NAME" "Set the Table"
28792879"[english]TF_SNIPER_FREEZECAM_WAVE_DESC" "Provide an enemy with a freezecam shot of you waving to them."
28802880"TF_SNIPER_DOMINATE_SNIPER_NAME" "Australian Rules"
28812881"[english]TF_SNIPER_DOMINATE_SNIPER_NAME" "Australian Rules"
2882N/A"TF_SNIPER_DOMINATE_SNIPER_DESC" "Získej dominaci na nepřátelském Sniperovi."
N/A2882"TF_SNIPER_DOMINATE_SNIPER_DESC" "Dominuj nepřátelskému Sniperovi."
28832883"[english]TF_SNIPER_DOMINATE_SNIPER_DESC" "Dominate an enemy Sniper."
28842884"TF_SNIPER_KILL_SPIES_MELEE_NAME" "Kook the Spook"
28852885"[english]TF_SNIPER_KILL_SPIES_MELEE_NAME" "Kook the Spook"
28912891"[english]TF_SNIPER_HEADSHOT_DEMOMAN_DESC" "Headshot an enemy Demoman."
28922892"TF_SNIPER_KILL_RJER_NAME" "Jumper Stumper"
28932893"[english]TF_SNIPER_KILL_RJER_NAME" "Jumper Stumper"
2894N/A"TF_SNIPER_KILL_RJER_DESC" "Zabij rocket-jumpujícího nebo sticky-jumpujícího nepřítele headshotem ze Sniper Rifle nebo Huntsmanu."
N/A2894"TF_SNIPER_KILL_RJER_DESC" "Zabij rocket jumpujícího nebo sticky jumpujícího nepřítele headshotem ze Sniper Rifle nebo Huntsmanu."
28952895"[english]TF_SNIPER_KILL_RJER_DESC" "Kill a rocket or grenade-jumping enemy in midair with your Sniper Rifle or the Huntsman."
28962896"TF_SNIPER_KILL_OBJECTIVES_NAME" "Not a Crazed Gunman, Dad"
28972897"[english]TF_SNIPER_KILL_OBJECTIVES_NAME" "Not a Crazed Gunman, Dad"
29192919"[english]TF_SNIPER_HEADSHOT_POST_INVULN_DESC" "Headshot an enemy player the moment his invulnerability wears off."
29202920"TF_SNIPER_TOP_SCOREBOARD_GRIND_NAME" "My Brilliant Career"
29212921"[english]TF_SNIPER_TOP_SCOREBOARD_GRIND_NAME" "My Brilliant Career"
2922N/A"TF_SNIPER_TOP_SCOREBOARD_GRIND_DESC" "Umísťi se 10-krát v čele tabulky v týmech se 6-ti nebo více hráči."
N/A2922"TF_SNIPER_TOP_SCOREBOARD_GRIND_DESC" "Umísťi se 10 krát v čele tabulky v týmech se 6 nebo více hráči."
29232923"[english]TF_SNIPER_TOP_SCOREBOARD_GRIND_DESC" "Top the scoreboard 10 times on teams of 6 or more players."
29242924"TF_SNIPER_KILL_FAILED_SPY_NAME" "Shock Treatment"
29252925"[english]TF_SNIPER_KILL_FAILED_SPY_NAME" "Shock Treatment"
30153015"[english]TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_DESC" "Backstab an Engineer, then sap 3 of his buildings within 10 seconds."
30163016"TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_NAME" "Sapsucker"
30173017"[english]TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_NAME" "Sapsucker"
3018N/A"TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_DESC" "Sapni nepřátelskou budovu a do 5 sekund backstabni Engineera, jež ji postavil."
N/A3018"TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_DESC" "Sappni nepřátelskou budovu a do 5 sekund backstabni Engineera, jenž ji postavil."
30193019"[english]TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_DESC" "Sap an enemy building, then backstab the Engineer who built it within 5 seconds."
30203020"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_NAME" "May I Cut In?"
30213021"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_NAME" "May I Cut In?"
3022N/A"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_DESC" "Backstabni nepřítele a během 10 sekund i Medica, jež ho léčil."
N/A3022"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_DESC" "Backstabni nepřítele a během 10 sekund i Medica, jenž ho léčil."
30233023"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_DESC" "Backstab an enemy and the Medic healing him within 10 seconds of each other."
30243024"TF_SPY_BACKSTAB_FRIENDS_NAME" "Agent Provocateur"
30253025"[english]TF_SPY_BACKSTAB_FRIENDS_NAME" "Agent Provocateur"
3026N/A"TF_SPY_BACKSTAB_FRIENDS_DESC" "Backstabni 10-krát své Steam přátele."
N/A3026"TF_SPY_BACKSTAB_FRIENDS_DESC" "Backstabni 10 krát své Steam přátele."
30273027"[english]TF_SPY_BACKSTAB_FRIENDS_DESC" "Backstab your Steam Community friends 10 times."
30283028"TF_SPY_DOMINATE_SNIPER_NAME" "The Melbourne Supremacy"
30293029"[english]TF_SPY_DOMINATE_SNIPER_NAME" "The Melbourne Supremacy"
30633063"[english]TF_SPY_KILL_CP_DEFENDERS_DESC" "Kill 15 enemies who are standing on a control point they own."
30643064"TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_NAME" "High Value Target"
30653065"[english]TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_NAME" "High Value Target"
3066N/A"TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_DESC" "Backstabni nepřítele, jež dominuje třem nebo více tvým spoluhráčům."
N/A3066"TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_DESC" "Backstabni nepřítele, jenž dominuje třem nebo více tvým spoluhráčům."
30673067"[english]TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_DESC" "Backstab an enemy who is dominating 3 or more of your teammates."
30683068"TF_SPY_REVENGE_WITH_BACKSTAB_NAME" "Come in From the Cold"
30693069"[english]TF_SPY_REVENGE_WITH_BACKSTAB_NAME" "Come in From the Cold"
3070N/A"TF_SPY_REVENGE_WITH_BACKSTAB_DESC" "Backstabni nepřítele, jež ti dominuje."
N/A3070"TF_SPY_REVENGE_WITH_BACKSTAB_DESC" "Backstabni nepřítele, jenž ti dominuje."
30713071"[english]TF_SPY_REVENGE_WITH_BACKSTAB_DESC" "Get a Revenge kill with a backstab."
30723072"TF_SPY_KNIFE_KILL_WHILE_JARATED_NAME" "Wetwork"
30733073"[english]TF_SPY_KNIFE_KILL_WHILE_JARATED_NAME" "Wetwork"
30873087"[english]TF_SPY_SAPPER_GRIND_DESC" "Destroy 1000 Engineer buildings with sappers."
30883088"TF_SPY_SAPPER_TEAMWORK_NAME" "Joint Operation"
30893089"[english]TF_SPY_SAPPER_TEAMWORK_NAME" "Joint Operation"
3090N/A"TF_SPY_SAPPER_TEAMWORK_DESC" "Sapni nepřátelskou Sentry během 3 sekund poté, co tvůj spoluhráč sapnul jinou."
N/A3090"TF_SPY_SAPPER_TEAMWORK_DESC" "Sappni nepřátelskou Sentry během 3 sekund poté, co tvůj spoluhráč sappnul jinou."
30913091"[english]TF_SPY_SAPPER_TEAMWORK_DESC" "Sap an enemy sentry gun within 3 seconds of a teammate sapping another."
30923092"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_CHARGED_NAME" "Dr. Nooooo"
30933093"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_CHARGED_NAME" "Dr. Nooooo"
30993099"[english]TF_SPY_BACKSTAB_CAPPING_ENEMIES_DESC" "Backstab 50 enemies who are capturing control points."
31003100"TF_SPY_BACKSTAB_ENEMY_SWITCH_PYRO_NAME" "Slash and Burn"
31013101"[english]TF_SPY_BACKSTAB_ENEMY_SWITCH_PYRO_NAME" "Slash and Burn"
3102N/A"TF_SPY_BACKSTAB_ENEMY_SWITCH_PYRO_DESC" "Backstabni nepřítele, který se po smrti obnoví jako Pyro."
N/A3102"TF_SPY_BACKSTAB_ENEMY_SWITCH_PYRO_DESC" "Backstabni nepřítele, který se po smrti respawne jako Pyro."
31033103"[english]TF_SPY_BACKSTAB_ENEMY_SWITCH_PYRO_DESC" "Backstab an enemy, who then switches to Pyro before they respawn."
31043104"TF_SPY_AMBASSADOR_GRIND_NAME" "Diplomacy"
31053105"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_GRIND_NAME" "Diplomacy"
31073107"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_GRIND_DESC" "Kill 50 enemies with the Ambassador."
31083108"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Skullpluggery"
31093109"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Skullpluggery"
3110N/A"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Dej Ambassadorem headshot 20-ti Sniperům."
N/A3110"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Dej Ambassadorem headshot 20 Sniperům."
31113111"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Headshot 20 Snipers with the Ambassador."
31123112"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Sleeper Agent"
31133113"[english]TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Sleeper Agent"
3114N/A"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Do 20 sekund zabij nepřítele, jež spustil tvojí předstíranou smrt."
N/A3114"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Do 20 sekund zabij nepřítele, jenž spustil tvojí předstíranou smrt."
31153115"[english]TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Kill an enemy who triggered your feign death in the last 20 seconds."
31163116"TF_SPY_AMBASSADOR_SCOUT_GRIND_NAME" "Who's Your Daddy?"
31173117"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SCOUT_GRIND_NAME" "Who's Your Daddy?"
31353135"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Spy pack."
31363136"TF_HALLOWEEN_COLLECT_PUMPKINS_NAME" "Candy Coroner"
31373137"[english]TF_HALLOWEEN_COLLECT_PUMPKINS_NAME" "Candy Coroner"
3138N/A"TF_HALLOWEEN_COLLECT_PUMPKINS_DESC" "Seber 20 halloweenských dýní z mrtvých hráčů k odemknutí klobouku."
N/A3138"TF_HALLOWEEN_COLLECT_PUMPKINS_DESC" "Seber 20 halloweenských dýní z mrtvých hráčů pro odemknutí klobouku."
31393139"[english]TF_HALLOWEEN_COLLECT_PUMPKINS_DESC" "Collect 20 Halloween pumpkins from dead players to unlock a hat."
31403140"TF_HALLOWEEN_DOMINATE_FOR_HAT_NAME" "Ghastly Gibus Grab"
31413141"[english]TF_HALLOWEEN_DOMINATE_FOR_HAT_NAME" "Ghastly Gibus Grab"
31993199"[english]TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_TARGET_WHILE_AIRBORNE_DESC" "Kill an enemy soldier while both you and the target are airborne."
32003200"TF_SOLDIER_KILL_ENGY_NAME" "Engineer to Eternity"
32013201"[english]TF_SOLDIER_KILL_ENGY_NAME" "Engineer to Eternity"
3202N/A"TF_SOLDIER_KILL_ENGY_DESC" "Zabij Engineera, jež opravuje svoji Sentry, zatímco na ni střílí další nepřátele."
N/A3202"TF_SOLDIER_KILL_ENGY_DESC" "Zabij Engineera, jenž opravuje svoji Sentry, zatímco na ni střílí další nepřátele."
32033203"[english]TF_SOLDIER_KILL_ENGY_DESC" "Kill an Engineer as he repairs his sentry gun while it's under enemy fire."
32043204"TF_SOLDIER_NEMESIS_SHOVEL_KILL_NAME" "Trench Warfare"
32053205"[english]TF_SOLDIER_NEMESIS_SHOVEL_KILL_NAME" "Trench Warfare"
3206N/A"TF_SOLDIER_NEMESIS_SHOVEL_KILL_DESC" "Zabij hráče, jež ti dominuje, pomocí lopaty."
N/A3206"TF_SOLDIER_NEMESIS_SHOVEL_KILL_DESC" "Zabij hráče, jenž ti dominuje, pomocí lopaty."
32073207"[english]TF_SOLDIER_NEMESIS_SHOVEL_KILL_DESC" "Kill your nemesis with a shovel."
32083208"TF_SOLDIER_DESTROY_STICKIES_NAME" "Bomb Squaddie"
32093209"[english]TF_SOLDIER_DESTROY_STICKIES_NAME" "Bomb Squaddie"
32513251"[english]TF_SOLDIER_DEFEND_CAP_THIRTY_TIMES_DESC" "Defend a cap point 30 times."
32523252"TF_SOLDIER_GIB_GRIND_NAME" "Frags of our Fathers"
32533253"[english]TF_SOLDIER_GIB_GRIND_NAME" "Frags of our Fathers"
3254N/A"TF_SOLDIER_GIB_GRIND_DESC" "Exploduj 1000 nepřátel na kusy."
N/A3254"TF_SOLDIER_GIB_GRIND_DESC" "Rozstřel 1000 nepřátel na kusy."
32553255"[english]TF_SOLDIER_GIB_GRIND_DESC" "Gib 1000 people."
32563256"TF_SOLDIER_RJ_EQUALIZER_KILL_NAME" "Duty Bound"
32573257"[english]TF_SOLDIER_RJ_EQUALIZER_KILL_NAME" "Duty Bound"
32833283"[english]TF_SOLDIER_BOUNCE_THEN_SHOTGUN_DESC" "Bounce an opponent into the air with a rocket and then kill them with the shotgun before they land."
32843284"TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_WITH_DIRECT_HIT_NAME" "Death From Below"
32853285"[english]TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_WITH_DIRECT_HIT_NAME" "Death From Below"
3286N/A"TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_WITH_DIRECT_HIT_DESC" "Zabij 10 nepřátel, jež jsou ve vzduchu, pomocí Direct Hitu."
N/A3286"TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_WITH_DIRECT_HIT_DESC" "Zabij 10 nepřátel, kteří jsou ve vzduchu, pomocí Direct Hitu."
32873287"[english]TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_WITH_DIRECT_HIT_DESC" "Kill 10 opponents who are airborne with the Direct Hit."
32883288"TF_SOLDIER_FREEZECAM_TAUNT_NAME" "Worth a Thousand Words"
32893289"[english]TF_SOLDIER_FREEZECAM_TAUNT_NAME" "Worth a Thousand Words"
33033303"[english]TF_SOLDIER_RIDE_THE_CART_DESC" "Ride the cart for 30 seconds."
33043304"TF_SOLDIER_ASSIST_MEDIC_UBER_NAME" "S*M*A*S*H"
33053305"[english]TF_SOLDIER_ASSIST_MEDIC_UBER_NAME" "S*M*A*S*H"
3306N/A"TF_SOLDIER_ASSIST_MEDIC_UBER_DESC" "Během jediné Übercharge asistuj Medicovi u explodování 5 nepřátel."
N/A3306"TF_SOLDIER_ASSIST_MEDIC_UBER_DESC" "Během jediné Übercharge asistuj Medicovi u rozstřelení 5 nepřátel."
33073307"[english]TF_SOLDIER_ASSIST_MEDIC_UBER_DESC" "Assist a Medic in exploding 5 enemies with a single ÜberCharge."
33083308"TF_DEMOMAN_KILL_SOLDIER_GRIND_NAME" "Kilt in Action"
33093309"[english]TF_DEMOMAN_KILL_SOLDIER_GRIND_NAME" "Kilt in Action"
33273327"[english]TF_DEMOMAN_BOUNCE_AND_KILL_DESC" "Bounce an enemy into the air and kill them before they land."
33283328"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_PLAYERS_NAME" "Brainspotting"
33293329"[english]TF_DEMOMAN_DECAPITATE_PLAYERS_NAME" "Brainspotting"
3330N/A"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_PLAYERS_DESC" "Usekni hlavu 50-ti nepřátelům."
N/A3330"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_PLAYERS_DESC" "Usekni hlavu 50 nepřátelům."
33313331"[english]TF_DEMOMAN_DECAPITATE_PLAYERS_DESC" "Decapitate 50 enemy players."
33323332"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_PLAYERS_FAST_NAME" "Left 4 Heads"
33333333"[english]TF_DEMOMAN_DECAPITATE_PLAYERS_FAST_NAME" "Left 4 Heads"
3334N/A"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_PLAYERS_FAST_DESC" "Usekni hlavu čtyřem nepřátelům s maximálně 10-ti sekundami mezi každým zabitím."
N/A3334"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_PLAYERS_FAST_DESC" "Usekni hlavu čtyřem nepřátelům s maximálně 10 sekundami mezi každým zabitím."
33353335"[english]TF_DEMOMAN_DECAPITATE_PLAYERS_FAST_DESC" "Decapitate 4 players with only 10 seconds between each kill."
33363336"TF_DEMOMAN_DUO_DEMOMAN_KILLS_NAME" "Well Plaid!"
33373337"[english]TF_DEMOMAN_DUO_DEMOMAN_KILLS_NAME" "Well Plaid!"
33513351"[english]TF_DEMOMAN_DOMINATE_THREE_ENGINEERS_DESC" "Dominate 3 Engineers."
33523352"TF_DEMOMAN_KILL_BUILDING_DIRECT_HIT_NAME" "Blind Fire"
33533353"[english]TF_DEMOMAN_KILL_BUILDING_DIRECT_HIT_NAME" "Blind Fire"
3354N/A"TF_DEMOMAN_KILL_BUILDING_DIRECT_HIT_DESC" "Znič Engineerovu budovu, jež nevidíš, přesnou střelou z Grenade Launcheru."
N/A3354"TF_DEMOMAN_KILL_BUILDING_DIRECT_HIT_DESC" "Přesnou střelou z Grenade Launcheru znič Engineerovu budovu, jež nevidíš."
33553355"[english]TF_DEMOMAN_KILL_BUILDING_DIRECT_HIT_DESC" "Destroy an Engineer building that you can't see with a direct hit from your Grenade Launcher."
33563356"TF_DEMOMAN_MELEE_KILL_WHILE_STICKYJUMPING_NAME" "The Scottish Play"
33573357"[english]TF_DEMOMAN_MELEE_KILL_WHILE_STICKYJUMPING_NAME" "The Scottish Play"
33673367"[english]TF_DEMOMAN_DECAPITATE_EQUALIZER_DESC" "Decapitate an enemy Soldier who is brandishing the Equalizer."
33683368"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_NEMESIS_NAME" "There Can Be Only One"
33693369"[english]TF_DEMOMAN_DECAPITATE_NEMESIS_NAME" "There Can Be Only One"
3370N/A"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_NEMESIS_DESC" "Usekni hlavu hráči, jež ti dominuje."
N/A3370"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_NEMESIS_DESC" "Usekni hlavu hráči, jenž ti dominuje."
33713371"[english]TF_DEMOMAN_DECAPITATE_NEMESIS_DESC" "Decapitate your nemesis."
33723372"TF_DEMOMAN_DAMAGE_GRIND_NAME" "Tartan Spartan"
33733373"[english]TF_DEMOMAN_DAMAGE_GRIND_NAME" "Tartan Spartan"
35253525"[english]TF_Timelimit" "Time per map (minutes)"
35263526"TF_WinLimit" "Limit výher (skóre)"
35273527"[english]TF_WinLimit" "Win limit (score)"
3528N/A"TF_MaxRounds" "Limit kol (kola)"
N/A3528"TF_MaxRounds" "Limit kola (kol)"
35293529"[english]TF_MaxRounds" "Round limit (rounds)"
35303530"TF_TeamCount" "Ostatní hráči ve tvém týmu"
35313531"[english]TF_TeamCount" "Other players on your team"
35373537"[english]TF_Open_Charinfo_Backpack" "Open Backpack"
35383538"TF_Quickswitch" "Rychlá změna vybavení"
35393539"[english]TF_Quickswitch" "Loadout Quickswitch"
3540N/A"Item" "Položka"
N/A3540"Item" "Předmět"
35413541"[english]Item" "Item"
35423542"SelectedItemNumber" "#%selecteditem%"
35433543"[english]SelectedItemNumber" "#%selecteditem%"
3544N/A"NewItemsAcquired" "%numitems% NOVÝCH POLOŽEK ZÍSKÁNO!"
N/A3544"NewItemsAcquired" "%numitems% NOVÝCH PŘEDMĚTŮ ZÍSKÁNO!"
35453545"[english]NewItemsAcquired" "%numitems% NEW ITEMS ACQUIRED!"
35463546"NewItemAcquired" "ZÍSKAL JSI NOVÝ PŘEDMĚT!"
35473547"[english]NewItemAcquired" "NEW ITEM ACQUIRED!"
3548N/A"NewItemsCrafted" "VYCRAFTIL JSI %numitems% NOVÝCH PŘEDMĚTŮ!"
N/A3548"NewItemsCrafted" "VYCRAFTOVAL JSI %numitems% NOVÝCH PŘEDMĚTŮ!"
35493549"[english]NewItemsCrafted" "%numitems% NEW ITEMS CRAFTED!"
3550N/A"NewItemCrafted" "VYCRAFTIL JSI NOVÝ PŘEDMĚT!"
N/A3550"NewItemCrafted" "VYCRAFTOVAL JSI NOVÝ PŘEDMĚT!"
35513551"[english]NewItemCrafted" "NEW ITEM CRAFTED!"
35523552"NextItem" "ZOBRAZIT\nDALŠÍ >"
35533553"[english]NextItem" "VIEW\nNEXT >"
36193619"[english]CurrentlyEquipped" "CURRENTLY EQUIPPED:"
36203620"CurrentlyEquippedCarat" "MOMENTÁLNĚ VYBAVENO >"
36213621"[english]CurrentlyEquippedCarat" "CURRENTLY EQUIPPED >"
3622N/A"ItemsFoundShort" "(%s1 POLOŽEK V INVENTÁŘI)"
N/A3622"ItemsFoundShort" "(%s1 PŘEDMĚTŮ V INVENTÁŘI)"
36233623"[english]ItemsFoundShort" "(%s1 ITEMS IN INVENTORY)"
3624N/A"ItemsFoundShortOne" "(JEDNA POLOŽKA V INVENTÁŘI)"
N/A3624"ItemsFoundShortOne" "(JEDEN PŘEDMĚT V INVENTÁŘI)"
36253625"[english]ItemsFoundShortOne" "(ONE ITEM IN INVENTORY)"
36263626"NoItemsExistShort" "(ZATÍM NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY)"
36273627"[english]NoItemsExistShort" "(NO ITEMS EXIST YET)"
36953695"[english]Backpack_SortBy_Header" "Sort Backpack"
36963696"Backpack_SortBy_Type" "Třídit dle typu"
36973697"[english]Backpack_SortBy_Type" "Sort by Type"
3698N/A"Backpack_SortBy_Class" "Třídit dle herní třídy"
N/A3698"Backpack_SortBy_Class" "Třídit dle třídy"
36993699"[english]Backpack_SortBy_Class" "Sort by Class"
3700N/A"Backpack_SortBy_Slot" "Seřadit podle slotů"
N/A3700"Backpack_SortBy_Slot" "Třídit dle slotu"
37013701"[english]Backpack_SortBy_Slot" "Sort by Loadout Slot"
37023702"ItemTypeDesc" "Level %s1 %s2"
37033703"[english]ItemTypeDesc" "Level %s1 %s2"
37073707"[english]CraftPack" "Crafting Area"
37083708"CraftBegin" "Craftování..."
37093709"[english]CraftBegin" "Craft..."
3710N/A"CraftConfirm" "Vycraftit!"
N/A3710"CraftConfirm" "Vycraftovat!"
37113711"[english]CraftConfirm" "Craft!"
37123712"CraftRecipe" "Známé nákresy"
37133713"[english]CraftRecipe" "Known Blueprints"
37153715"[english]CraftStep1" "Select a blueprint to use"
37163716"CraftStep2" "Prozkoumat vstupní a výstupní předměty nákresu"
37173717"[english]CraftStep2" "Examine the Blueprint's inputs and outputs"
3718N/A"CraftStep3" "Stiskni tlačítko Craft pro použití tohoto nákresu."
N/A3718"CraftStep3" "Stiskni tlačítko Vycraftovat pro použití tohoto nákresu."
37193719"[english]CraftStep3" "Hit Craft to use this blueprint."
37203720"CraftStep3B" "Vyber nákres, který chceš použít."
37213721"[english]CraftStep3B" "Select the blueprint you want to use."
37273727"[english]CraftNoMatch" "No matching blueprint"
37283728"CraftNoknownRecipes" "Žádné známé nákresy."
37293729"[english]CraftNoknownRecipes" "No blueprints known."
3730N/A"CraftTryYourLuck" "Stiskni tlačítko Craft pro vyzkoušení svého štěstí."
N/A3730"CraftTryYourLuck" "Stiskni tlačítko Vycraftovat pro vyzkoušení svého štěstí."
37313731"[english]CraftTryYourLuck" "Hit Craft to try your luck."
37323732"CraftReady" "Máš předměty potřebné k tomuto nákresu.\nPřetáhni předměty do craftovacího okénka."
37333733"[english]CraftReady" "You have the items needed for this blueprint.\nClick the check to move the items into the craft area."
37433743"[english]NewRecipeFound" "New Blueprint Found!"
37443744"RT_MP_A" "Rozložit %s1"
37453745"[english]RT_MP_A" "Smelt %s1"
3746N/A"RT_C_A" "Zkombinuj %s1"
N/A3746"RT_C_A" "Zkombinovat %s1"
37473747"[english]RT_C_A" "Combine %s1"
3748N/A"RT_F_A" "Vytvoř %s1"
N/A3748"RT_F_A" "Vytvořit %s1"
37493749"[english]RT_F_A" "Fabricate %s1"
3750N/A"RT_R_A" "Předělej %s1"
N/A3750"RT_R_A" "Předělat %s1"
37513751"[english]RT_R_A" "Rebuild %s1"
37523752"RDI_AB" "Vyžaduje: %s1 %s2"
37533753"[english]RDI_AB" "Requires: %s1 %s2"
3754N/A"RDI_ABC" "Potřebuje: %s1 %s2 %s3"
N/A3754"RDI_ABC" "Vyžaduje: %s1 %s2 %s3"
37553755"[english]RDI_ABC" "Requires: %s1 %s2 %s3"
37563756"RDO_AB" "Vytváří: %s1 %s2"
37573757"[english]RDO_AB" "Produces: %s1 %s2"
38313831"[english]CI_Bar_Bp" "Reclaimed Metal"
38323832"CI_Bar_Cp" "Refined metal"
38333833"[english]CI_Bar_Cp" "Refined Metal"
3834N/A"TF_CraftItem" "Craftovací předmět"
N/A3834"TF_CraftItem" "Craft Item"
38353835"[english]TF_CraftItem" "Craft Item"
38363836"CI_T_C" "Token herní třídy"
38373837"[english]CI_T_C" "Class Token"
38833883"[english]Attrib_UberchargeRate_Positive" "+%s1% ÜberCharge rate"
38843884"Attrib_UberchargeRate_Negative" "%s1% rychlosti nabíjení Übercharge"
38853885"[english]Attrib_UberchargeRate_Negative" "%s1% ÜberCharge rate"
3886N/A"Attrib_DamageDone_Positive" "+%s1% bonusu poškození"
N/A3886"Attrib_DamageDone_Positive" "+%s1% bonusu k poškození"
38873887"[english]Attrib_DamageDone_Positive" "+%s1% damage bonus"
38883888"Attrib_DamageDone_Negative" "%s1% snížení poškození"
38893889"[english]Attrib_DamageDone_Negative" "%s1% damage penalty"
39133913"[english]Attrib_CritChance_Negative" "%s1 critical hit chance"
39143914"Attrib_CritChance_Disabled" "Žádné náhodné kritické zásahy"
39153915"[english]Attrib_CritChance_Disabled" "No random critical hits"
3916N/A"Attrib_AddUber_OnHit_Positive" "Při zásahu přidá %s1% k ÜberCharge"
N/A3916"Attrib_AddUber_OnHit_Positive" "Při zásahu přidá %s1% k ÜberChargi"
39173917"[english]Attrib_AddUber_OnHit_Positive" "On Hit: %s1% ÜberCharge added"
39183918"Attrib_Medigun_CritBoost" "ÜberCharge zaručuje 100% šanci na kritický zásah"
39193919"[english]Attrib_Medigun_CritBoost" "ÜberCharge grants 100% critical chance"
39413941"[english]Attrib_Slow_Enemy_OnHit" "On Hit: %s1% chance to slow target"
39423942"Attrib_CloakMeterConsumeRate" "+%s1% rychlejší vybití neviditelnosti"
39433943"[english]Attrib_CloakMeterConsumeRate" "+%s1% cloak drain rate"
3944N/A"Attrib_CloakMeterRegenRate" "+%s1% rychlost obnovování neviditelnosti"
N/A3944"Attrib_CloakMeterRegenRate" "+%s1% rychlejší obnovování neviditelnosti"
39453945"[english]Attrib_CloakMeterRegenRate" "+%s1% cloak regen rate"
3946N/A"Attrib_Spread_Negative" "O %s1% méně přesné"
N/A3946"Attrib_Spread_Negative" "o %s1% méně přesné"
39473947"[english]Attrib_Spread_Negative" "%s1% less accurate"
39483948"Attrib_Spread_Positive" "o %s1% přesnější"
39493949"[english]Attrib_Spread_Positive" "%s1% more accurate"
3950N/A"Attrib_BatLaunchesBalls" "Alternativní střelba: Vypustí míč, který omráčí soupeře"
N/A3950"Attrib_BatLaunchesBalls" "Alternativní střelba: Vystřeli míč, který omráčí soupeře"
39513951"[english]Attrib_BatLaunchesBalls" "Alt-Fire: Launches a ball that stuns opponents"
39523952"Attrib_DmgPenaltyVsNonStunned" "%s1% poškození proti neomráčeným nepřátelům"
39533953"[english]Attrib_DmgPenaltyVsNonStunned" "%s1% damage vs non-stunned players"
39653965"[english]Attrib_SniperZoom_Penalty" "%s1% zoom reduction"
39663966"Attrib_SniperNoCharge" "Bez přibližování nebo charge"
39673967"[english]Attrib_SniperNoCharge" "No zoom or damage charge"
3968N/A"Attrib_CloakIsFeignDeath" "Typ neviditelnosti: Předstíraná smrt"
N/A3968"Attrib_CloakIsFeignDeath" "Typ neviditelnosti: předstíraná smrt"
39693969"[english]Attrib_CloakIsFeignDeath" "Cloak Type: Feign Death"
39703970"Attrib_CloakIsMovementBased" "Typ neviditelnosti: reagující na pohyb"
39713971"[english]Attrib_CloakIsMovementBased" "Cloak Type: Motion Sensitive"
40214021"[english]Attrib_WpnBurnTime_Reduced" "%s1% afterburn duration"
40224022"Attrib_AimingMoveSpeed_Increased" "+%s1% rychlejší pohyb při používání"
40234023"[english]Attrib_AimingMoveSpeed_Increased" "+%s1% faster move speed while deployed"
4024N/A"Attrib_MaxammoPrimary_Increased" "+%s1% víc nábojů do primární zbraně"
N/A4024"Attrib_MaxammoPrimary_Increased" "+%s1% více nábojů do primární zbraně"
40254025"[english]Attrib_MaxammoPrimary_Increased" "+%s1% max primary ammo on wearer"
40264026"Attrib_MaxammoPrimary_Reduced" "%s1% nábojů do primární zbraně"
40274027"[english]Attrib_MaxammoPrimary_Reduced" "%s1% max primary ammo on wearer"
40294029"[english]Attrib_MaxammoSecondary_Increased" "+%s1% max secondary ammo on wearer"
40304030"Attrib_MaxammoSecondary_Reduced" "%s1% nábojů do sekundární zbraně"
40314031"[english]Attrib_MaxammoSecondary_Reduced" "%s1% max secondary ammo on wearer"
4032N/A"Attrib_MaxammoMetal_Increased" "+%s1% maxima železa pro hráče"
N/A4032"Attrib_MaxammoMetal_Increased" "+%s1% maxima kovu pro hráče"
40334033"[english]Attrib_MaxammoMetal_Increased" "+%s1% max metal on wearer"
4034N/A"Attrib_MaxammoMetal_Reduced" "%s1% maxima železa pro hráče"
N/A4034"Attrib_MaxammoMetal_Reduced" "%s1% maxima kovu pro hráče"
40354035"[english]Attrib_MaxammoMetal_Reduced" "%s1% max metal on wearer"
40364036"Attrib_CloakConsumeRate_Increased" "-%s1% trvání neviditelnosti"
40374037"[english]Attrib_CloakConsumeRate_Increased" "-%s1% cloak duration"
40814081"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% less max overheal"
40824082"Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% rychlejší pohyb"
40834083"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% faster move speed on wearer"
4084N/A"Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% víc zdraví z lékárniček"
N/A4084"Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% více zdraví z lékárniček"
40854085"[english]Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% health from packs on wearer"
40864086"Attrib_HealthFromPacks_Decreased" "%s1% zdraví z lékárniček"
40874087"[english]Attrib_HealthFromPacks_Decreased" "%s1% health from packs on wearer"
40884088"Attrib_AmmoRegen" "Regeneruje +%s1% munice každých 5 sekund"
40894089"[english]Attrib_AmmoRegen" "+%s1% ammo regenerated every 5 seconds on wearer"
4090N/A"Attrib_MetalRegen" "Regeneruje +%s1 železa každých 5 sekund"
N/A4090"Attrib_MetalRegen" "Regeneruje +%s1 kovu každých 5 sekund"
40914091"[english]Attrib_MetalRegen" "+%s1 metal regenerated every 5 seconds on wearer"
40924092"Attrib_RocketLauncherSeeker" "Střílí laserem naváděné rakety"
40934093"[english]Attrib_RocketLauncherSeeker" "Fires laser guided rockets"
41254125"[english]Attrib_RocketJumpDmgReduction" "%s1% blast damage from rocket jumps"
41264126"Attrib_Selfmade_Description" "Tohle jsem vyrobil já!"
41274127"[english]Attrib_Selfmade_Description" "I made this!"
4128N/A"Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "%s1% poškození při zásahu stavby"
N/A4128"Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "%s1% poškození proti budovám"
41294129"[english]Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "%s1% damage vs buildings"
41304130"Attrib_DmgVsPlayer_Decreased" "%s1% poškození proti hráčům"
41314131"[english]Attrib_DmgVsPlayer_Decreased" "%s1% damage vs players"
41974197"[english]TF_Unique_Makeshiftclub" "The Pain Train"
41984198"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Tato zbraň má velký dosah.\nS každou useklou hlavou\npřidává zdraví a rychlost."
41994199"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
4200N/A"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Sekundární střelba: Přidává útočnou sílu\ntím, že naběhneš do svých nepřátel."
N/A4200"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alternativní střelba: Přidává útočnou sílu\ntím, že naběhneš do svých nepřátel."
42014201"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Gain increased attack power by\ncharging toward your enemies."
4202N/A"TF_TTG_MaxGun_Desc" "Vyjímečná zbraň.\nNeexistuje otázka, jestli potřebujete tuto zbraň,\npouze otázka: kde ji budu nosit?"
N/A4202"TF_TTG_MaxGun_Desc" "Vyjímečná zbraň.\nNeexistuje otázka, jestli potřebuješ tuto zbraň,\npouze otázka: kde ji budeš nosit?"
42034203"[english]TF_TTG_MaxGun_Desc" "The ultimate in semi-concealed weaponry.\nThere's no question you need this gun,\nthe only question is: where will you keep it?"
42044204"TF_TTG_SamRevolver_Desc" "Kombinuje styl se silou.\nDlouho exluzivní pouze pro členy Freelance Policie,\nnyní dostupná i pro žoldáky dychtící po krvi."
42054205"[english]TF_TTG_SamRevolver_Desc" "Combines style with stopping power.\nLong exclusive to Freelance Police,\nnow available for other blood-thirsty mercenaries."
42514251"[english]TF_HonestyReward" "Congratulations! Your Honesty has been rewarded with a new hat!\n\n(Some other players were less scrupulous, and have been less fortunate)"
42524252"TF_medigun_autoheal" "MEDIC: Medigun pokračuje v léčení i poté, co přestaneš držet tlačítko pro střelbu."
42534253"[english]TF_medigun_autoheal" "MEDIC: Medigun continues healing without holding down fire button."
4254N/A"TF_autozoom" "SNIPER: Sniperka automaticky přiblíží po výstřelu z přiblížení."
N/A4254"TF_autozoom" "SNIPER: Odstřelovací puška automaticky přiblíží po výstřelu z přiblížení."
42554255"[english]TF_autozoom" "SNIPER: Sniper rifle will re-zoom after firing a zoomed shot."
42564256"TF_autoreload" "Automaticky přebít zbraň, pokud právě nestřílíš."
42574257"[english]TF_autoreload" "Automatically reload weapons when you're not firing."
42674267"[english]TF_ClassLimitHit" "%s1 (Full)"
42684268"TF_ClassLimitHit_None" "(Plno)"
42694269"[english]TF_ClassLimitHit_None" "(Full)"
4270N/A"TF_rememberactiveweapon" "Zachoval poslední zbraň z minulého života."
N/A4270"TF_rememberactiveweapon" "Zachovat poslední zbraň z minulého života."
42714271"[english]TF_rememberactiveweapon" "Remember the active weapon between lives."
42724272"TF_rememberlastweapon" "Zachovat 'předchozí zbraň' mezi životy."
42734273"[english]TF_rememberlastweapon" "Remember the 'previous weapon' between lives."
42814281"[english]TF_DisableWeatherParticles" "Disable weather effects."
42824282"TF_simple_disguise_menu_option" "SPY: Zapnout stručné menu přestrojování"
42834283"[english]TF_simple_disguise_menu_option" "SPY: Enable Concise Disguise Menu"
4284N/A"TF_CombatText" "Zobrazit poškození jako text nad cílem"
N/A4284"TF_CombatText" "Zobrazit hodnotu uděleného poškození jako text nad cílem"
42854285"[english]TF_CombatText" "Display damage done as text over your target"
4286N/A"TF_HealTargetMarker" "MEDIC: Zobrazí značku nad hráčem, kterého léčíš"
N/A4286"TF_HealTargetMarker" "MEDIC: Zobrazit značku nad hráčem, kterého léčíš"
42874287"[english]TF_HealTargetMarker" "MEDIC: Display a marker over the player you are healing"
4288N/A"TF_AutoMedicCallers" "MEDIC: Poškození spoluhráči volají automaticky o pomoc"
N/A4288"TF_AutoMedicCallers" "MEDIC: Zranění spoluhráči volají automaticky o pomoc"
42894289"[english]TF_AutoMedicCallers" "MEDIC: Injured teammates automatically call out"
4290N/A"TF_AutoMedicCallThreshold" "MEDIC: % zdraví, při němž budeš volán"
N/A4290"TF_AutoMedicCallThreshold" "MEDIC: % zdraví, při němž budeš automaticky volán"
42914291"[english]TF_AutoMedicCallThreshold" "MEDIC: Auto-call Health percentage"
42924292"TF_Hitbeeps" "Zahrát \"zvuk zásahu\" vždy, když zasáhneš nepřítele."
42934293"[english]TF_Hitbeeps" "Play a hit sound everytime you injure an enemy."
42944294"TF_Arena_Team_Layout" "Tvůj tým"
42954295"[english]TF_Arena_Team_Layout" "Your Team"
4296N/A"TF_Arena_F4_ChangeClass" "Stiskni 'F4' pro znovuvybrání tvé herní třídy!"
N/A4296"TF_Arena_F4_ChangeClass" "Stiskni 'F4' pro znovuvybrání své herní třídy!"
42974297"[english]TF_Arena_F4_ChangeClass" "Press 'F4' to re-roll your class!"
42984298"TF_Arena_ClientDisconnect" "%s1 se připojuje do týmu %s2 jako náhrada za %s3"
42994299"[english]TF_Arena_ClientDisconnect" "%s1 is joining team %s2 to replace %s3"
43634363"[english]TF_WarCountUpdate_Soldier" "�%s1� has contributed �%s2 Soldier� kills to The War!"
43644364"TF_WarCountUpdate_Demoman" "�%s1� přispěl do války zabitím �%s2 Demomanů�!"
43654365"[english]TF_WarCountUpdate_Demoman" "�%s1� has contributed �%s2 Demoman� kills to The War!"
4366N/A"ViewBlog" "Zobrazit TF2 Blog"
N/A4366"ViewBlog" "Zobrazit TF2 blog"
43674367"[english]ViewBlog" "View TF2 Blog"
43684368"ViewUpdate" "Zobrazit novinky z poslední aktualizace"
43694369"[english]ViewUpdate" "View Latest Update News"
43774377"[english]TF_EnergyDrink" "DRINK"
43784378"TF_playerid_object_mode" "%s1 %s3 postavil %s2"
43794379"[english]TF_playerid_object_mode" "%s1 %s3 built by %s2"
4380N/A"TF_playerid_teleporter_entrance_nomatch" "Nenalezen odpovídající teleport!"
N/A4380"TF_playerid_teleporter_entrance_nomatch" "Nenalezen odpovídající Teleport!"
43814381"[english]TF_playerid_teleporter_entrance_nomatch" "No matching teleporter!"
43824382"TF_Weapon_Axe" "Axe"
43834383"[english]TF_Weapon_Axe" "Axe"
4384N/A"TF_Wearable_Badge" "Odznak"
N/A4384"TF_Wearable_Badge" "Badge"
43854385"[english]TF_Wearable_Badge" "Badge"
43864386"TF_ScoutWhoopee" "Whoopee Cap"
43874387"[english]TF_ScoutWhoopee" "Whoopee Cap"
44174417"[english]TF_ObjStatus_Teleporter_Building" "Teleporter Building... %s1"
44184418"TF_ObjStatus_Teleporter" "Teleport (Level %s1 ) Zdraví %s1 Stav - %s2"
44194419"[english]TF_ObjStatus_Teleporter" "Teleporter (Level %s1 ) Health %s1 Status - %s2"
4420N/A"TF_Obj_Teleporter_State_Idle" "Hledám odpovídající teleport"
N/A4420"TF_Obj_Teleporter_State_Idle" "Hledám odpovídající Teleport"
44214421"[english]TF_Obj_Teleporter_State_Idle" "Looking for Matching Teleporter"
44224422"Teleporter_idle" "Tento Teleport nemá druhý konec."
44234423"[english]Teleporter_idle" "This teleporter does not have a match."
4424N/A"Building_hud_tele_not_built" "Vstup teleportu\nnení postaven"
N/A4424"Building_hud_tele_not_built" "Vstup Teleportu\nnení postaven"
44254425"[english]Building_hud_tele_not_built" "Teleporter Entrance\nNot Built"
44264426"Loadout_OpenBackpack" "Otevřít svůj batoh"
44274427"[english]Loadout_OpenBackpack" "Open your Backpack"
47814781"[english]MMenu_Tooltip_MutePlayers" "Mute Players"
47824782"MMenu_Tooltip_Commentary" "Komentáře vývojářů"
47834783"[english]MMenu_Tooltip_Commentary" "Developer Commentary"
4784N/A"MMenu_MOTD_URL" "ČÍST VÍC"
N/A4784"MMenu_MOTD_URL" "ČÍST VÍCE"
47854785"[english]MMenu_MOTD_URL" "READ MORE"
47864786"MMenu_MOTD_Show" "ZPRÁVY"
47874787"[english]MMenu_MOTD_Show" "MESSAGES"
48094809"[english]MMenu_NewUserForumHighlight_Text" "We've setup some forums for new users to talk. If you've got questions, here's a great place to ask them."
48104810"LoadoutExplanation_Title" "Vybavení"
48114811"[english]LoadoutExplanation_Title" "Loadouts"
4812N/A"LoadoutExplanation_Text" "Při hraní TF2 nacházíš nové předměty. Ty můžeš použít tak, že nasadíš ve menu vybavení dané třídy.\n\nPro otevření menu vybavení klikni na obrázek herní třídy."
N/A4812"LoadoutExplanation_Text" "Při hraní TF2 nacházíš nové předměty. Ty můžeš použít tak, že je nasadíš v menu vybavení dané třídy.\n\nPro otevření menu vybavení klikni na obrázek herní třídy."
48134813"[english]LoadoutExplanation_Text" "As you play TF2, you'll find new kinds of items. You can use these items by equipping them in a class loadout.\n\nTo open a class's loadout, click on its image."
48144814"BackpackExplanation_Title" "Batoh"
48154815"[english]BackpackExplanation_Title" "Backpack"
4816N/A"BackpackExplanation_Text" "Klikni zde pro otevření batohu. Batoh obsahuje všechny položky, které jsi našel během hraní."
N/A4816"BackpackExplanation_Text" "Klikni zde pro otevření batohu. Batoh obsahuje všechny předměty, které jsi našel během hraní."
48174817"[english]BackpackExplanation_Text" "Click here to open your backpack. Your backpack contains all the items you've found while playing."
48184818"CraftingExplanation_Title" "Craftování"
48194819"[english]CraftingExplanation_Title" "Crafting"
48334833"[english]BackpackPagesExplanation_Text" "Your backpack has multiple pages of items. Use these buttons to flip between them."
48344834"BackpackDeleteExplanation_Title" "Odstraňování předmětů"
48354835"[english]BackpackDeleteExplanation_Title" "Deleting Items"
4836N/A"BackpackDeleteExplanation_Text" "Pokud ti dojde místo v batohu, budeš muset smazat pár předmětů (lepší je, když některé předměty vycraftíš).\n\nVyber předmět a klikni na tohle tlačítko pro smazání. Při držení klávesy CTRL můžeš vybrat více předmětů."
N/A4836"BackpackDeleteExplanation_Text" "Pokud ti dojde místo v batohu, budeš muset smazat pár předmětů (lepší je, když některé předměty vycraftuješ).\n\nVyber předmět a klikni na toto tlačítko pro smazání. Při držení klávesy CTRL můžeš vybrat více předmětů."
48374837"[english]BackpackDeleteExplanation_Text" "If you run out of room in your backpack, you'll need to delete an item to make room (or better yet, craft a set of items to make room).\n\nSelect an item and click this button to permanently delete it. You can select multiple items by holding down the CTRL key."
48384838"CraftingStartExplanation_Title" "Craftování"
48394839"[english]CraftingStartExplanation_Title" "Crafting"
48404840"CraftingStartExplanation_Text" "Zde můžeš vytvořit nové předměty pomocí jiných předmětů z tvého batohu. Pro úspěšný craft musí předměty odpovídat danému nákresu."
48414841"[english]CraftingStartExplanation_Text" "Here you can construct new items by combining items in your backpack. To successfully craft, the items you combine must match a blueprint."
4842N/A"CraftingRecipesExplanation_Title" "Recepty"
N/A4842"CraftingRecipesExplanation_Title" "Nákresy"
48434843"[english]CraftingRecipesExplanation_Title" "Blueprints"
4844N/A"CraftingRecipesExplanation_Text" "Nákresy specifikují, které předměty lze zkombinovat, a co vytvoří. Klikni na tohle tlačítko pro zobrazení všech dostupných nákresů.\n\nPro nalezení nových nákresů zkus kombinovat náhodné předměty. Jakmile nákres objevíš, bude přidán do seznamu známých nákresů."
N/A4844"CraftingRecipesExplanation_Text" "Nákresy specifikují, které předměty lze zkombinovat, a co vytvoří. Klikni na toto tlačítko pro zobrazení všech dostupných nákresů.\n\nPro nalezení nových nákresů zkus kombinovat náhodné předměty. Jakmile nákres objevíš, bude přidán do seznamu známých nákresů."
48454845"[english]CraftingRecipesExplanation_Text" "Blueprints specify a set of items to combine, and one or more items to produce. Click on this button to see the list of blueprints you've found so far.\n\nTo find additional blueprints, try crafting other combinations of items. Once you find a new blueprint, it'll be permanently added to your Known list."
4846N/A"CraftingStep1Explanation_Title" "Započínám craft"
N/A4846"CraftingStep1Explanation_Title" "Započínám craftování"
48474847"[english]CraftingStep1Explanation_Title" "Starting a craft"
48484848"CraftingStep1Explanation_Text" "Vyber dva nebo více předmětů z tvého batohu pro zkombinování. Dvakrát na ně klikni nebo je přetáhni do craftovacího okénka."
48494849"[english]CraftingStep1Explanation_Text" "Select two or more items from your pack to combine. Double click or drag them into the crafting area."
48654865"[english]DiscardButtonExplanation_Text" "To discard the new item you've received, click this button. The item will be permanently destroyed."
48664866"DiscardDeleteExplanation_Title" "Mazání předmětů"
48674867"[english]DiscardDeleteExplanation_Title" "Deleting Items"
4868N/A"DiscardDeleteExplanation_Text" "Pro smazání předmětu z tvého batohu vyber předmět a klikni na tohle tlačítko pro smazání. Při držení klávesy CTRL můžeš vybrat více předmětů."
N/A4868"DiscardDeleteExplanation_Text" "Pro smazání předmětu z tvého batohu vyber předmět a klikni na toto tlačítko. Při držení klávesy CTRL můžeš vybrat více předmětů."
48694869"[english]DiscardDeleteExplanation_Text" "To delete an item in your backpack, select an item and click this button to permanently delete it. You can select multiple items by holding down the CTRL key."
48704870"TR_TargetPractice_Goal" "Trénink se zbraněmi"
48714871"[english]TR_TargetPractice_Goal" "Weapons Practice"
48754875"[english]TR_Generic_WeaponFire" "Press �%attack%� to attack with your current weapon."
48764876"TR_Generic_ReloadTitle" "Přebij!"
48774877"[english]TR_Generic_ReloadTitle" "Reload!"
4878N/A"TR_Generic_Reload" "Přebij stiskem �%reload%� mezi výstřely nebo když máš volnou chvíli."
N/A4878"TR_Generic_Reload" "Přebij stiskem �%reload%� mezi výstřely, nebo když máš volnou chvíli."
48794879"[english]TR_Generic_Reload" "�Reload� using �%reload%� between targets, and whenever you have a spare moment."
48804880"TR_Generic_BotIntroTitle" "Používání zbraní!"
48814881"[english]TR_Generic_BotIntroTitle" "Weapon Application!"
48824882"TR_Generic_BotIntro" "Zkus své zbraně na pár pohybujích se cílech! Nepřátelé se budou pohybovat kolem. Víš, co máš dělat."
48834883"[english]TR_Generic_BotIntro" "Try out your weapons on a few moving targets! Opponents will move around the target range. You know what to do."
4884N/A"TR_Generic_BotHealth" "Někteří nepřátele mají více zdraví, než ostatní. Pro jejich zabití budeš muset použít víc munice!"
N/A4884"TR_Generic_BotHealth" "Někteří nepřátele mají více zdraví, než ostatní. Pro jejich zabití budeš muset použít více munice!"
48854885"[english]TR_Generic_BotHealth" "Some enemies have more health than others. You'll have to use more ammo to take them down!"
48864886"TR_Soldier_IntroTitle" "Soldier"
48874887"[english]TR_Soldier_IntroTitle" "The Soldier"
49214921"[english]TR_Soldier_Hint_Splash" "Rocket �explosions� can damage �multiple targets�. Try hitting two targets with a single rocket."
49224922"TR_Soldier_Hint_SplashAim" "Zamiř sem"
49234923"[english]TR_Soldier_Hint_SplashAim" "Aim here"
4924N/A"TR_Soldier_Hint_Range" "Změň na �SHOTGUN� pro zabití nepřátel na menší vzdálenost."
N/A4924"TR_Soldier_Hint_Range" "Změň na �SHOTGUN� pro zabití nepřátel na kratší vzdálenost."
49254925"[english]TR_Soldier_Hint_Range" "Switch to �SHOTGUN� to finish injured enemies at close range."
49264926"TR_Soldier_PracticeTitle" "Střelba na cíl!"
49274927"[english]TR_Soldier_PracticeTitle" "Target Practice!"
49334933"[english]TR_DustGeneric_IntroTitle2" "Control Points"
49344934"TR_DustGeneric_Intro1" "Vítej na �Dustbowlu�, mapě s �kontrolními body�. Kolo začne poté, co �čas na přípravu� dosáhne 0."
49354935"[english]TR_DustGeneric_Intro1" "Welcome to �Dustbowl�, a �Control Point� map. When the �setup timer� reaches zero, the round begins."
4936N/A"TR_DustGeneric_IntroTeamTitle" "Červení versus modří"
N/A4936"TR_DustGeneric_IntroTeamTitle" "Červení versus Modří"
49374937"[english]TR_DustGeneric_IntroTeamTitle" "Red versus Blue"
49384938"TR_DustGeneric_IntroSetup" "�Čas na přípravu� dovoluje �červenému� týmu připravit obranu proti �modrému� týmu snažícímu se zabrat �kontrolní body�."
49394939"[english]TR_DustGeneric_IntroSetup" "�Setup time� allows the �RED� team to prepare defenses to prevent the �BLU� team from capturing �Control Points�."
49494949"[english]TR_DustGeneric_Eng" "�Engineers� can increase the effectiveness of their buildings through �construction�, �repair�, and �upgrading�."
49504950"TR_DustGeneric_EngRedTitle" "Sentry"
49514951"[english]TR_DustGeneric_EngRedTitle" "Sentry Guns"
4952N/A"TR_DustGeneric_EngRed2" "�Sentry� mají �omezený dosah�. Využij toho! Znič tuhle Sentry pomocí �ROCKET LAUNCHERU�."
N/A4952"TR_DustGeneric_EngRed2" "�Sentry� mají �omezený dosah�. Využij toho! Znič tuto Sentry pomocí �ROCKET LAUNCHERU�."
49534953"[english]TR_DustGeneric_EngRed2" "�Sentry guns� have �limited range�. Use this to your advantage! Destroy this sentry gun with your �ROCKET LAUNCHER�."
49544954"TR_DustGeneric_MedTitle" "Medic"
49554955"[english]TR_DustGeneric_MedTitle" "The Medic"
50495049"[english]TF_Revenge" "REVENGE"
50505050"TF_Sandwich" "JÍDLO"
50515051"[english]TF_Sandwich" "FOOD"
5052N/A"TF_playerid_object_mini" "Mini-%s1 postavené %s2"
N/A5052"TF_playerid_object_mini" "Mini-%s1 postavil %s2"
50535053"[english]TF_playerid_object_mini" "Mini-%s1 built by %s2"
50545054"TF_Weapon_Laser_Pointer" "Laser Pointer"
50555055"[english]TF_Weapon_Laser_Pointer" "Laser Pointer"
50975097"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Engineer pack."
50985098"TF_ENGINEER_TELEPORT_GRIND_NAME" "Battle Rustler"
50995099"[english]TF_ENGINEER_TELEPORT_GRIND_NAME" "Battle Rustler"
5100N/A"TF_ENGINEER_TELEPORT_GRIND_DESC" "Teleportuj 100 hráčů v týmu do boje."
N/A5100"TF_ENGINEER_TELEPORT_GRIND_DESC" "Teleportuj 100 spoluhráčů do boje."
51015101"[english]TF_ENGINEER_TELEPORT_GRIND_DESC" "Teleport 100 team members into battle."
51025102"TF_ENGINEER_DISPENSER_EXTINGUISH_NAME" "The Extinguished Gentleman"
51035103"[english]TF_ENGINEER_DISPENSER_EXTINGUISH_NAME" "The Extinguished Gentleman"
52455245"[english]RI_c" ", "
52465246"Attrib_WrenchBuildsMiniSentry" "Nahrazuje Sentry rychle se stavící Mini-Sentry"
52475247"[english]Attrib_WrenchBuildsMiniSentry" "Replaces the Sentry with a fast building Mini-Sentry"
5248N/A"Attrib_SentryKilledRevenge" "Když je zničena tvoje Sentry, získáš kritický zásah odplaty,\nza každé zabití provedené touto Sentry"
N/A5248"Attrib_SentryKilledRevenge" "Když je zničena tvoje Sentry, získáš kritický zásah odplaty\nza každé zabití provedené touto Sentry"
52495249"[english]Attrib_SentryKilledRevenge" "When your sentry is destroyed you\ngain revenge crits for every sentry kill"
52505250"Attrib_BuildingCostReduction" "%s1 kovu snížena cena budovy"
52515251"[english]Attrib_BuildingCostReduction" "%s1 metal reduction in building cost"
52655265"[english]TF_Parasite_Hat" "Alien Swarm Parasite"
52665266"TF_ScoreBoard_Dueling" "Dueluje"
52675267"[english]TF_ScoreBoard_Dueling" "Dueling"
5268N/A"TF_Action" "Použij předmět v funkčním slotu"
N/A5268"TF_Action" "Použij předmět ve funkčním slotu"
52695269"[english]TF_Action" "Use Item in Action Slot"
52705270"game_scramble_onrestart" "Automatické promíchávání týmů!"
52715271"[english]game_scramble_onrestart" "Auto scrambling the teams!"
52995299"[english]TF_UseFail_NotOnTeam_Title" "Join A Team First!"
53005300"TF_UseFail_NotOnTeam" "Tento předmět lze použít až poté, co se připojíš do týmu."
53015301"[english]TF_UseFail_NotOnTeam" "This item can only be used after you have joined a team."
5302N/A"TF_UsableItem" "Použitelný předmět"
N/A5302"TF_UsableItem" "Usable Item"
53035303"[english]TF_UsableItem" "Usable Item"
53045304"TF_Usable_Duel" "Dueling Mini-Game"
53055305"[english]TF_Usable_Duel" "Dueling Mini-Game"
53095309"[english]TF_Duel_Request" "�%initiator%� has challenged you to a duel! Will you defend your honor?"
53105310"TF_Duel_Challenge" "�%initiator%� vyzval �%target%� k souboji!"
53115311"[english]TF_Duel_Challenge" "�%initiator%� has challenged �%target%� to a duel!"
5312N/A"TF_Duel_Accept" "�%target%� souhlasí se soubojem s �%initiator%�!"
N/A5312"TF_Duel_Accept" "�%target%� souhlasil se soubojem s �%initiator%�!"
53135313"[english]TF_Duel_Accept" "�%target%� has agreed to duel with �%initiator%�!"
53145314"TF_Duel_Decline" "�%target%� zbaběle odmítnul souboj s čestným �%initiator%�!"
53155315"[english]TF_Duel_Decline" "Cowardly �%target%� has rejected a duel with the Honorable �%initiator%�!"
53175317"[english]TF_Duel_Decline2" "�%target%� is afraid to duel with �%initiator%� and rejects their challenge!"
53185318"TF_Duel_Decline3" "�%target%� není výzvou pro �%initiator%� a odmítá souboj!"
53195319"[english]TF_Duel_Decline3" "�%target%� is no match for �%initiator%� and refuses to duel!"
5320N/A"TF_Duel_Win" "�%winner%� porazil �%loser%� v souboji se skórem �%winner_score%� : �%loser_score%�!"
N/A5320"TF_Duel_Win" "�%winner%� porazil �%loser%� v souboji se skóre �%winner_score%� : �%loser_score%�!"
53215321"[english]TF_Duel_Win" "�%winner%� defeated �%loser%� in a duel with a score of �%winner_score%� to �%loser_score%�!"
53225322"TF_Duel_Win_SwappedTeams" "�%winner%� porazil �%loser%� v souboji, protože �%loser%� změnil tým."
53235323"[english]TF_Duel_Win_SwappedTeams" "�%winner%� defeated �%loser%� in a duel because �%loser%� changed teams."
53435343"[english]TF_Duel_JoinCancel" "No Thanks"
53445344"TF_Duel_Cancelled" "Duel mezi �%initiator%� a �%target%� byl zrušen. Dueling Mini-Game vlastněná hráčem �%initiator%� nebyla spotřebována."
53455345"[english]TF_Duel_Cancelled" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has been cancelled. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
5346N/A"TF_Duel_InADuel_Initiator" "Buď jsi právě v duelu nebo jsi vyzval k duelu někoho, kdo už v něm je."
N/A5346"TF_Duel_InADuel_Initiator" "Buď jsi právě v duelu, nebo jsi vyzval k duelu někoho, kdo už v něm je."
53475347"[english]TF_Duel_InADuel_Initiator" "You have already challenged someone to a duel or are currently in a duel."
53485348"TF_Duel_InADuel_Target" "�%target%� je právě v duelu."
53495349"[english]TF_Duel_InADuel_Target" "�%target%� is already in a duel."
53575357"[english]TF_Duel_Medal_Plat" "Platinum Dueling Badge"
53585358"TF_Duel_Medal_Bronze_Desc" "Tenhle odznak zaznamenává tvé duely.\nZvyš jeho level vyhráváním duelů!"
53595359"[english]TF_Duel_Medal_Bronze_Desc" "This badge tracks your duel statistics.\nIncrease its level by winning duels!"
5360N/A"TF_Duel_Medal_Silver_Desc" "Získán na 25. levelu.\nTenhle odznak zaznamenává tvé duely.\nZvyš jeho level vyhráváním duelů!"
N/A5360"TF_Duel_Medal_Silver_Desc" "Získán na 25. levelu.\nTento odznak zaznamenává tvé duely.\nZvyš jeho level vyhráváním duelů!"
53615361"[english]TF_Duel_Medal_Silver_Desc" "Earned at level 25.\nThis badge tracks your duel statistics.\nIncrease its level by winning duels!"
5362N/A"TF_Duel_Medal_Gold_Desc" "Získán na 50. levelu.\nTenhle odznak zaznamenává tvé duely.\nZvyš jeho level vyhráváním duelů!"
N/A5362"TF_Duel_Medal_Gold_Desc" "Získán na 50. levelu.\nTento odznak zaznamenává tvé duely.\nZvyš jeho level vyhráváním duelů!"
53635363"[english]TF_Duel_Medal_Gold_Desc" "Earned at level 50.\nThis badge tracks your duel statistics.\nIncrease its level by winning duels!"
5364N/A"TF_Duel_Medal_Plat_Desc" "Získán na 75. levelu.\nTenhle odznak zaznamenává tvé duely.\nZvyš jeho level vyhráváním duelů!"
N/A5364"TF_Duel_Medal_Plat_Desc" "Získán na 75. levelu.\nTento odznak zaznamenává tvé duely.\nZvyš jeho level vyhráváním duelů!"
53655365"[english]TF_Duel_Medal_Plat_Desc" "Earned at level 75.\nThis badge tracks your duel statistics.\nIncrease its level by winning duels!"
53665366"TF_Duel_Desc_Won" "Výhry: %wins%\nPoslední duel: Porazil jsi %last_target%\non %last_date%"
53675367"[english]TF_Duel_Desc_Won" "Wins: %wins%\nLast Duel: You defeated %last_target%\non %last_date%"
54215421"[english]TF_Soldier_Viking_Hat_Desc" "I kicked your ass so hard it went back in time and got me this VIKING HAT."
54225422"TF_Pyro_Chicken_Hat_Desc" "Nezáleží na tom, jak moc tě lidé respektují, když právě hoří."
54235423"[english]TF_Pyro_Chicken_Hat_Desc" "It doesn't matter how much people respect you when they're on fire."
5424N/A"TF_Spy_Camera_Beard_Desc" "Nevadilo by ti, kdybych si přečetl tenhle přísně tajný dokument s mojí bradkou, že ne?"
N/A5424"TF_Spy_Camera_Beard_Desc" "Nevadilo by ti, kdybych si přečetl tento přísně tajný dokument s mými vousy, že ne?"
54255425"[english]TF_Spy_Camera_Beard_Desc" "You wouldn't mind if I read this top secret document with my beard, would you?"
54265426"TF_Medic_Mirror_Hat_Desc" "Ani to nedokážeme vyslovit."
54275427"[english]TF_Medic_Mirror_Hat_Desc" "We can't pronounce it either."
54475447"[english]TF_Halloween_Hat_Desc" "Brown paper never looked so mildly disturbing."
54485448"TF_L4DHat_Desc" "Left 4 You."
54495449"[english]TF_L4DHat_Desc" "Left 4 You."
5450N/A"TF_ToweringPillar_Hat_Desc" "A-ha-ha! Ty jsi tak TROUFALÝ jako jsi CHUDÝ a IR. Nesnaž se poskvrnit moji VĚŽ z KLOBOUKŮ."
N/A5450"TF_ToweringPillar_Hat_Desc" "A-ha-ha! Ty jsi tak TROUFALÝ, jako jsi CHUDÝ a IR. Nesnaž se poskvrnit moji VĚŽ z KLOBOUKŮ."
54515451"[english]TF_ToweringPillar_Hat_Desc" "A-ha-ha! You are as PRESUMPTUOUS as you are POOR and IRISH. Tarnish notte the majesty of my TOWER of HATS."
54525452"TF_NobleAmassment_Hat_Desc" "Pro gentlemana, který si myslí, že i jeho klobouk si zaslouží klobouk."
54535453"[english]TF_NobleAmassment_Hat_Desc" "For the Gentleman who believes even his hat deserves a hat."
54975497"[english]TF_TheFamiliarFez" "Familiar Fez"
54985498"TF_TheGrenadiersSoftcap" "Grenadier's Softcap"
54995499"[english]TF_TheGrenadiersSoftcap" "Grenadier's Softcap"
5500N/A"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Po spuštění zaručuje spoluhráčům, jež jsou poblíž\nmini-kritické zásahy."
N/A5500"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Po spuštění zaručuje spoluhráčům, jež jsou poblíž,\nmini-kritické zásahy."
55015501"[english]TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Provides an offensive buff that causes\nnearby team members to do mini-crits."
5502N/A"TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Po spuštění chrání spoluhráče,\njež jsou poblíž, proti kritickým zásahům,\na blokuje 35% příchozího poškození.\nRage metr se nabíjí přijímáním poškození."
N/A5502"TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Po spuštění chrání spoluhráče,\njež jsou poblíž, proti kritickým zásahům\na blokuje 35% příchozího poškození.\nRage metr se nabíjí přijímáním poškození."
55035503"[english]TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Provides a defensive buff that protects\nnearby team members from crits\nand blocks 35% of incoming damage.\nRage increases through damage taken."
55045504"TF_OlSnaggletooth" "Ol' Snaggletooth"
55055505"[english]TF_OlSnaggletooth" "Ol' Snaggletooth"
55095509"[english]TF_TheHolyMackerel_Desc" "Getting hit by a fish has got to be humiliating."
55105510"TF_MadMilk_Desc" "Vrací hráči 60% poškození, uděleného\npolitému nepříteli, ve formě zdraví."
55115511"[english]TF_MadMilk_Desc" "Players heal 60% of the damage done\nto an enemy covered with milk."
5512N/A"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "Speciální raketomet, který neuděluje poškození.\nVhodný k procvičování rocket-jumpů."
N/A5512"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "Speciální raketomet, který neuděluje poškození.\nVhodný k procvičování rocket jumpů."
55135513"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "A special no-damage rocket launcher for learning\nrocket jump tricks and patterns."
55145514"TF_ScoutBombingRun" "Bombing Run"
55155515"[english]TF_ScoutBombingRun" "Bombing Run"
55555555"[english]TF_SoldierChiefRocketeer" "Chieftain's Challenge"
55565556"TF_WikiCap" "Wiki Cap"
55575557"[english]TF_WikiCap" "Wiki Cap"
5558N/A"TF_WikiCap_Desc" "Udělena užitečným přispěvatelům do oficiální TF2 wikipedie\nhttp://wiki.teamfortress.com/"
N/A5558"TF_WikiCap_Desc" "Udělena kvalitním přispěvatelům do oficiální TF2 wikipedie\nhttp://wiki.teamfortress.com/"
55595559"[english]TF_WikiCap_Desc" "Given to valuable contributors to the official TF2 wiki\nhttp://wiki.teamfortress.com/"
55605560"TF_MannCoCap" "Mann Co. Cap"
55615561"[english]TF_MannCoCap" "Mann Co. Cap"
55675567"[english]TF_EllisHat" "Ellis' Cap"
55685568"NewItemMethod_Dropped" "Našel jsi:"
55695569"[english]NewItemMethod_Dropped" "You �Found�:"
5570N/A"NewItemMethod_Crafted" "�Vycraftil jsi�:"
N/A5570"NewItemMethod_Crafted" "�Vycraftoval jsi�:"
55715571"[english]NewItemMethod_Crafted" "You �Crafted�:"
55725572"NewItemMethod_Traded" "Výměnou �jsi získal�:"
55735573"[english]NewItemMethod_Traded" "You �Traded for�:"
5574N/A"NewItemMethod_Purchased" "Zakoupil�jsi�:"
N/A5574"NewItemMethod_Purchased" "Zakoupil� jsi�:"
55755575"[english]NewItemMethod_Purchased" "You �Purchased�:"
55765576"NewItemMethod_FoundInCrate" "�Otevřel jsi�:"
55775577"[english]NewItemMethod_FoundInCrate" "You �Unboxed�:"
56075607"[english]DiscardItem" "Permanently Discard"
56085608"BackpackApplyTool" "Vyber předmět, na který chceš použít %s1:"
56095609"[english]BackpackApplyTool" "Select the item to apply the %s1 to:"
5610N/A"ApplyOnItem" "POUŽÍT S..."
N/A5610"ApplyOnItem" "POUŽÍT NA..."
56115611"[english]ApplyOnItem" "USE WITH..."
56125612"ConsumeItem" "POUŽÍT"
56135613"[english]ConsumeItem" "USE"
56195619"[english]ShowBackpackItems" "SPECIAL ITEMS"
56205620"ShowBaseItemsCheckBox" "Zobrazit Základní předměty"
56215621"[english]ShowBaseItemsCheckBox" "Show Stock Items"
5622N/A"ToolConfirmWarning" "Pamatuj, jakmile jednou požiješ tento nástroj, zmizí!"
N/A5622"ToolConfirmWarning" "Pamatuj, jakmile jednou použiješ tento nástroj, zmizí!"
56235623"[english]ToolConfirmWarning" "Remember, once you have used a tool, it's gone!"
5624N/A"ToolItemRenameOldItemName" "Aktuální název předmětu:"
N/A5624"ToolItemRenameOldItemName" "Současný název předmětu:"
56255625"[english]ToolItemRenameOldItemName" "Current Item Name:"
56265626"ToolItemRenameNewItemName" "Nový název předmětu:"
56275627"[english]ToolItemRenameNewItemName" "New Item Name:"
56415641"[english]CraftNameConfirm" "Yep, I'm Sure!"
56425642"CraftInvalidName" "Neplatný název!"
56435643"[english]CraftInvalidName" "Invalid Name!"
5644N/A"CraftInvalidNameDetail" "Povoleny jsou pouze písmena, čísla a mezery"
N/A5644"CraftInvalidNameDetail" "Povolena jsou pouze písmena, čísla a mezery"
56455645"[english]CraftInvalidNameDetail" "Only letters, numbers, and spaces are allowed"
56465646"ToolPaintConfirm" "Opravdu chceš přebarvit tento předmět touto barvou?"
56475647"[english]ToolPaintConfirm" "Are you sure you want to paint the item this color?"
56515651"[english]ToolDecodeConfirm" "Are you sure you want to open this crate?"
56525652"ToolDecodeInProgress" "Otevírám tvůj lup"
56535653"[english]ToolDecodeInProgress" "Uncrating your Loot"
5654N/A"LoadoutSlot_Action" "Akce"
N/A5654"LoadoutSlot_Action" "Funkční"
56555655"[english]LoadoutSlot_Action" "Action"
56565656"BackpackShowDetails" "Podrobnosti"
56575657"[english]BackpackShowDetails" "Details"
56755675"[english]TF_SupplyCrate" "Mann Co. Supply Crate"
56765676"TF_SupplyCrate_Desc" "Pro otevření potřebuješ Mann Co. Supply Crate Key.\nTen si můžeš koupit v Mann Co. obchodě."
56775677"[english]TF_SupplyCrate_Desc" "You need a Mann Co. Supply Crate Key to open this.\nYou can pick one up at the Mann Co. Store."
5678N/A"TF_Tool_PaintCan" "Plechovka barvy"
N/A5678"TF_Tool_PaintCan" "Paint Can"
56795679"[english]TF_Tool_PaintCan" "Paint Can"
56805680"TF_Tool_PaintCan_Desc" "Používá se k přebarvení jiného předmětu."
56815681"[english]TF_Tool_PaintCan_Desc" "Used to paint other items."
57315731"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab you rapidly disguise as your victim"
57325732"Attrib_CannotDisguise" "Uživatel se nemůže přestrojovat"
57335733"[english]Attrib_CannotDisguise" "Wearer cannot disguise"
5734N/A"Attrib_SilentKiller" "Tichý zabiják: Oběť nekřičí po backstabu"
N/A5734"Attrib_SilentKiller" "Tichý zabiják: Oběť po backstabu nekřičí"
57355735"[english]Attrib_SilentKiller" "Silent Killer: No attack noise from backstabs"
5736N/A"Attrib_DisguiseSpeedPenalty" "%s1 sekund pomalejší přestrojování"
N/A5736"Attrib_DisguiseSpeedPenalty" "O %s1 sekund pomalejší přestrojování"
57375737"[english]Attrib_DisguiseSpeedPenalty" "%s1 sec slower disguise speed"
57385738"Attrib_DisguiseNoBurn" "Při přestrojení jsi odolný proti ohni"
57395739"[english]Attrib_DisguiseNoBurn" "Immune to fire damage while disguised"
57415741"[english]Attrib_AddCloakOnKill" "+%s1 cloak on kill"
57425742"Attrib_AddCloakOnHit" "+%s1 neviditelnosti při zásahu"
57435743"[english]Attrib_AddCloakOnHit" "+%s1 cloak on hit"
5744N/A"Attrib_CloakBlinkTimePenalty" "%s1 sekund delší zviditelňování"
N/A5744"Attrib_CloakBlinkTimePenalty" "O %s1 sekund delší zviditelňování"
57455745"[english]Attrib_CloakBlinkTimePenalty" "%s1 sec longer cloak blink time"
57465746"Attrib_QuietUnstealth" "Tišší zvuk zviditelňování"
57475747"[english]Attrib_QuietUnstealth" "Reduced decloak sound volume"
57495749"[english]Attrib_FlameSize_Negative" "%s1% less flame spread area"
57505750"Attrib_FlameSize_Positive" "O %s1% větší oblast šíření plamenů"
57515751"[english]Attrib_FlameSize_Positive" "+%s1% more flame spread area"
5752N/A"Attrib_FlameLife_Negative" "%s1% menší dosah plamenu"
N/A5752"Attrib_FlameLife_Negative" "O %s1% menší dosah plamenu"
57535753"[english]Attrib_FlameLife_Negative" "%s1% less flame distance"
57545754"Attrib_FlameLife_Positive" "+%s1% vzdálenosti plamenu"
57555755"[english]Attrib_FlameLife_Positive" "+%s1% more flame distance"
57775777"[english]Attrib_AchievementItem" "Achievement Item: Not Tradable"
57785778"Attrib_CannotCraft" "Nelze použít při craftování"
57795779"[english]Attrib_CannotCraft" "Not Usable in Crafting"
5780N/A"Attrib_DeployTime_Increased" "O %s1% pomalejší výměna zbraně"
N/A5780"Attrib_DeployTime_Increased" "O %s1% pomalejší změna zbraně"
57815781"[english]Attrib_DeployTime_Increased" "%s1% longer weapon switch"
5782N/A"Attrib_DeployTime_Decreased" "O %s1% rychlejší výměna zbraně"
N/A5782"Attrib_DeployTime_Decreased" "O %s1% rychlejší změna zbraně"
57835783"[english]Attrib_DeployTime_Decreased" "%s1% faster weapon switch"
57845784"Attrib_MinicritsBecomeCrits" "Uděluje kritické zásahy ve chvílích, kdy by normálně dávala mini-kritické"
57855785"[english]Attrib_MinicritsBecomeCrits" "Crits whenever it would normally mini-crit"
57895789"[english]Attrib_NoSelfBlastDmg" "No self inflicted blast damage taken"
57905790"Attrib_Slow_Enemy_OnHit_Major" "Při zásahu: Zpomalí pohyb cíle o 40% na %s1s"
57915791"[english]Attrib_Slow_Enemy_OnHit_Major" "On Hit: Slow target movement by 40% for %s1s"
5792N/A"Attrib_LimitedUse" "Tato položka je limitována počtem použití: %s1"
N/A5792"Attrib_LimitedUse" "Tato položka je limitována počtem použití. Použití: %s1"
57935793"[english]Attrib_LimitedUse" "This is a limited use item. Uses: %s1"
57945794"Attrib_EventDate" "Datum získání: %s1"
57955795"[english]Attrib_EventDate" "Date Received: %s1"
59335933"[english]BackpackArmoryExplanation_Text" "Select an item and press the DETAILS button to view that item in the Mann Co. Catalog. The catalog provides additional information on how items work and how they are used."
59345934"BackpackToolsExplanation_Title" "Používání nástrojů"
59355935"[english]BackpackToolsExplanation_Title" "Using Tools"
5936N/A"BackpackToolsExplanation_Text" "Použitelné předměty ve tvém inventáří se nazývají \"nástroje\". Nástroje mohou přejmenovávat zbraně, barvit klobouky nebo přidávat jiné speciální vlastnosti. Pro jejich aktivaci je vyber a stiskni tlačítko \"Použít\" nebo \"Použít s...\""
N/A5936"BackpackToolsExplanation_Text" "Použitelné předměty ve tvém inventáří se nazývají \"nástroje\". Nástroje mohou přejmenovávat zbraně, barvit klobouky, nebo přidávat jiné speciální vlastnosti. Pro jejich aktivaci je vyber a stiskni tlačítko \"Použít\" nebo \"Použít s...\""
59375937"[english]BackpackToolsExplanation_Text" "Items that can be used in your inventory are called 'tools'. Tools can rename weapons, paint hats with a new color, or add special properties to your items. To activate a tool, select it and press the 'Use' or 'Use With...' button."
59385938"BackpackStockExplanation_Title" "Základní předměty"
59395939"[english]BackpackStockExplanation_Title" "Stock Items"
59415941"[english]BackpackStockExplanation_Text" "If you want to look at the default items for each class, toggle the 'SHOW STOCK ITEMS' checkbox. Stock items can be modified by some tools, so if you want to rename a basic item use this checkbox."
59425942"BackpackSortExplanation_Title" "Řazení předmětů"
59435943"[english]BackpackSortExplanation_Title" "Sorting Items"
5944N/A"BackpackSortExplanation_Text" "Když začneš sbírat předměty, možná budeš chtít použít toto řazení, abys v nich měl pořádek. Můžeš řadit předměty podle typu, třídy a nebo slotu ve kterém jsou vybaveny."
N/A5944"BackpackSortExplanation_Text" "Když začneš sbírat předměty, možná budeš chtít použít toto řazení, abys v nich měl pořádek. Můžeš řadit předměty podle typu, třídy a nebo slotu, ve kterém jsou vybaveny."
59455945"[english]BackpackSortExplanation_Text" "As you begin to collect items, you may want to use this sort control to keep them in order. You can sort items by type, class, or loadout slot."
59465946"StoreWelcomeExplanation_Title" "Vítej v Mann Co. obchodě!"
59475947"[english]StoreWelcomeExplanation_Title" "Welcome to the Mann Co. Store!"
59495949"[english]StoreWelcomeExplanation_Text" "The Mann Co. Store lets you buy items with funds from your Steam wallet. The store contains all of the classic TF2 items from previous Updates as well as brand new items and features!"
59505950"StoreTabsExplanation_Title" "Záložky kategorií"
59515951"[english]StoreTabsExplanation_Title" "Category Tabs"
5952N/A"StoreTabsExplanation_Text" "Záložka Kategorie sdruží předměty podle typu nebo funkce. Předměty nedávno přidané do obchodu jsou pod záložkou 'Nové!' Nástroje, které obměňují jiné předměty, dárky a funkční předměty lze najít pod záložkou 'Postranní'."
N/A5952"StoreTabsExplanation_Text" "Záložka Kategorie sdruží předměty podle typu nebo funkce. Předměty nedávno přidané do obchodu jsou pod záložkou 'Nové!'. Nástroje, které obměňují jiné předměty, dárky a funkční předměty, lze najít pod záložkou 'Postranní'."
59535953"[english]StoreTabsExplanation_Text" "Category tabs group similar items by type or function. Items recently added to the store are under the 'New!' tab. Tools that modify other items, gifts, and special action items can be found under the 'Misc' tab."
59545954"StoreItemsExplanation_Title" "Koupitelný předmět"
59555955"[english]StoreItemsExplanation_Title" "Purchasable Item"
60106010"[english]Store_CANCEL" "Cancel"
60116011"Store_NowAvailable" "NYNÍ K DISPOZICI"
60126012"[english]Store_NowAvailable" "NOW AVAILABLE"
6013N/A"Store_Welcome" "Vítejte!"
N/A6013"Store_Welcome" "Vítej!"
60146014"[english]Store_Welcome" "Welcome!"
6015N/A"Store_BaseDesc" "Vyberte předmět abyste viděl popisek a seznam tříd které ho mohou použít. Klikněte na ikonku třídy abyste zobrazil náhled!"
N/A6015"Store_BaseDesc" "Vyber předmět, abys viděl popis a seznam tříd, které ho mohou použít. Klikněi na ikonku třídy, abys zobrazil náhled!"
60166016"[english]Store_BaseDesc" "Select an item to see a description, and a list of classes that can use it. Click on a class icon to see a preview!"
6017N/A"Store_ClassFilter_None" "Všechny položky"
N/A6017"Store_ClassFilter_None" "Všechny předměty"
60186018"[english]Store_ClassFilter_None" "All Items"
60196019"Store_ClassFilter_AllClasses" "Předměty pro všechny třídy (%s1)"
60206020"[english]Store_ClassFilter_AllClasses" "All-class Items (%s1)"
60426042"[english]Store_ClassImageMouseover" "This item can be used by the %s1."
60436043"Store_ClassImageMouseoverAll" "Tento předmět mohou použít všechny třídy."
60446044"[english]Store_ClassImageMouseoverAll" "This item can be used by all classes."
6045N/A"Store_ClassImageMouseoverBundle" "Tento balík obsahuje předměty které může použít %s1."
N/A6045"Store_ClassImageMouseoverBundle" "Tento balík obsahuje předměty, které může použít %s1."
60466046"[english]Store_ClassImageMouseoverBundle" "This bundle contains items that can be used by the %s1."
6047N/A"Store_ClassImageMouseoverAllBundle" "Tento balík obsahuje předměty které mohou použít všechny třídy."
N/A6047"Store_ClassImageMouseoverAllBundle" "Tento balík obsahuje předměty, které mohou použít všechny třídy."
60486048"[english]Store_ClassImageMouseoverAllBundle" "This bundle contains items that can be used by all classes."
60496049"Store_Cart" "(%s1)"
60506050"[english]Store_Cart" "(%s1)"
60526052"[english]Store_Checkout" "Checkout"
60536053"Store_AddToCart" "Přidat do košíku"
60546054"[english]Store_AddToCart" "Add to Cart"
6055N/A"StoreViewCartTitle" "Váš nákupní košík"
N/A6055"StoreViewCartTitle" "Tvůj nákupní košík"
60566056"[english]StoreViewCartTitle" "Your Shopping Cart"
60576057"Store_ContinueShopping" "Pokračovat v nákupu"
60586058"[english]Store_ContinueShopping" "Continue Shopping"
6059N/A"Store_CartItems" "%s1 položek"
N/A6059"Store_CartItems" "%s1 předmětů"
60606060"[english]Store_CartItems" "%s1 Items"
6061N/A"Store_EstimatedTotal" "odhadovaný celek"
N/A6061"Store_EstimatedTotal" "odhadovaná celková cena"
60626062"[english]Store_EstimatedTotal" "estimated total"
60636063"Store_WAStateSalesTax" "pro příslušníky státu Washington bude navíc připočítána daň"
60646064"[english]Store_WAStateSalesTax" "sales tax will be calculated for WA state residents"
60666066"[english]Store_TotalSubtextB" "all TF2 items will be added to your backpack after purchase"
60676067"Store_Remove" "Odebrat"
60686068"[english]Store_Remove" "Remove"
6069N/A"Store_CartIsEmpty" "Nemáš žádné položky v košíku."
N/A6069"Store_CartIsEmpty" "Nemáš žádné předměty v košíku."
60706070"[english]Store_CartIsEmpty" "You have no items in your cart."
6071N/A"Store_Wallet" "Zůstatek na Steamovém účtu: $%s1 ($%s2 zbyde po nákupu)"
N/A6071"Store_Wallet" "Zůstatek na účtu služby Steam: $%s1 ($%s2 zbyde po nákupu)"
60726072"[english]Store_Wallet" "Steam Account Balance: $%s1 ($%s2 left after cart)"
6073N/A"Store_Wallet_EmptyCart" "Zůstatek na Steamovém účtu: $%s1"
N/A6073"Store_Wallet_EmptyCart" "Zůstatek na účtu služby Steam: $%s1"
60746074"[english]Store_Wallet_EmptyCart" "Steam Account Balance: $%s1"
60756075"Store_FeaturedItem" "Vybraný předmět!"
60766076"[english]Store_FeaturedItem" "Featured item!"
60866086"[english]StoreUpdate_NoGCResponse" "The Mann Co. Store is currently closed."
60876087"StoreUpdate_NewPriceSheetLoaded" "Seznam produktů byl aktualizován na nejnovější verzi."
60886088"[english]StoreUpdate_NewPriceSheetLoaded" "The product list has been updated to the latest version."
6089N/A"StoreUpdate_ContactSupport" "Prosím kontaktuj zákaznickou podporu pro nastavení tvé Steam peněženky."
N/A6089"StoreUpdate_ContactSupport" "Kontaktuj prosím zákaznickou podporu pro nastavení tvé Steam peněženky."
60906090"[english]StoreUpdate_ContactSupport" "Please contact customer support to have your Steam wallet configured."
6091N/A"StoreUpdate_OverlayRequired" "Musíš povolit Steam Komunitu ve hře a restartovat TF2, abys mohl používat Mann Co. obchod."
N/A6091"StoreUpdate_OverlayRequired" "Abys mohl použít Mann Co. obchod, musíš povolit Steam Komunitu ve hře a restartovat TF2."
60926092"[english]StoreUpdate_OverlayRequired" "You must enable the Steam Community in-game and restart TF2 to use the Mann Co. Store."
6093N/A"StoreUpdate_SteamRequired" "Připojení na Steam je vyžadováno pro používání Mann Co. obchodu."
N/A6093"StoreUpdate_SteamRequired" "Pro používání Mann Co. obchodu je vyžadováno připojení na Steam."
60946094"[english]StoreUpdate_SteamRequired" "A connection to Steam is required to use the Mann Co. Store."
60956095"StoreCheckout_NoItems" "Tvůj nákupní košík je prázdný!"
60966096"[english]StoreCheckout_NoItems" "Your shopping cart is empty!"
61066106"[english]StoreCheckout_Fail" "The Mann Co. Store is currently closed."
61076107"StoreCheckout_InvalidParam" "Programátor to zkazil! Došel k nám nesprávný parametr. Zkus nakoupit znovu."
61086108"[english]StoreCheckout_InvalidParam" "A programmer messed up! An invalid parameter was passed to the game coordinator. Try the purchase again."
6109N/A"StoreCheckout_InternalError" "Vypadá to že zde byla chyba se zahájením nebo aktualizováním Vaší transakce. Prosím počkejte minutu a zkuste to znovu nebo kontaktujte podporu pro pomoc."
N/A6109"StoreCheckout_InternalError" "Vypadá to, že nastala chyba při zahajování nebo aktualizování tvé transakce. Počkej prosím minutu a zkus to znovu, nebo kontaktuj zákaznickou podporu pro pomoc."
61106110"[english]StoreCheckout_InternalError" "There seems to have been an error initializing or updating your transaction. Please wait a minute and try again or contact support for assistance."
61116111"StoreCheckout_NotApproved" "Nepodařilo se nám schválit tvou platbu. Zkus nakoupit za chvíli znovu."
61126112"[english]StoreCheckout_NotApproved" "The game coordinator was unable to approve your transaction with Steam. Please try the purchase again later."
6113N/A"StoreCheckout_NotLoggedin" "Musíš být přihlášen ke Steamu, abys mohl dokončit nákup."
N/A6113"StoreCheckout_NotLoggedin" "Abys mohl dokončit nákup, musíš být přihlášen ke Steamu."
61146114"[english]StoreCheckout_NotLoggedin" "You must be logged in to Steam in order to complete a purchase."
61156115"StoreCheckout_WrongCurrency" "Měna použitá při této transakci se neshoduje s měnou v tvé peněžence."
61166116"[english]StoreCheckout_WrongCurrency" "This transaction's currency doesn't match your wallet currency."
6117N/A"StoreCheckout_NoAccount" "Tvůj Steam účet je momentálně nedostupný. Prosím zkus tento nákup znovu později."
N/A6117"StoreCheckout_NoAccount" "Tvůj Steam účet je momentálně nedostupný. Zkus prosím tento nákup později znovu."
61186118"[english]StoreCheckout_NoAccount" "Your Steam account is currently unavailable. Please try this purchase again later."
6119N/A"StoreCheckout_InsufficientFunds" "Nemáš dostatek peněz na dokončení nákupu."
N/A6119"StoreCheckout_InsufficientFunds" "Nemáš dostatek peněz pro dokončení nákupu."
61206120"[english]StoreCheckout_InsufficientFunds" "You do not have enough funds to complete the purchase."
61216121"StoreCheckout_TimedOut" "Vypršel časový limit této transakce. Zkus nakoupit znovu."
61226122"[english]StoreCheckout_TimedOut" "This transaction has timed out. Please try the purchase again."
61236123"StoreCheckout_SteamAccountDisabled" "Tvůj Steam účet je zablokován a nemůže z něj být proveden nákup."
61246124"[english]StoreCheckout_SteamAccountDisabled" "Your Steam account is disabled and cannot make a purchase."
6125N/A"StoreCheckout_SteamAccountNoPurchase" "Transakce ze Steamové peněženky jsou na tomto účtu zakázány."
N/A6125"StoreCheckout_SteamAccountNoPurchase" "Transakce ze Steam peněženky jsou na tomto účtu zakázány."
61266126"[english]StoreCheckout_SteamAccountNoPurchase" "Steam wallet transactions have been disabled on this account."
61276127"StoreCheckout_OldPriceSheet" "Tvůj seznam předmětů je zastaralý. Získávám aktuální."
61286128"[english]StoreCheckout_OldPriceSheet" "Your local product list is out of date. Requesting a new one."
61296129"StoreCheckout_TransactionNotFound" "Nemůžeme najít číslo této transakce. Zkus nakoupit znovu."
61306130"[english]StoreCheckout_TransactionNotFound" "This transaction's id wasn't found by the game coordinator. Please try the purchase again."
6131N/A"StoreCheckout_TransactionCanceled" "Transakce zrušena. Nebylo ti nic účtováno."
N/A6131"StoreCheckout_TransactionCanceled" "Transakce zrušena. Nebylo ti nic naúčtováno."
61326132"[english]StoreCheckout_TransactionCanceled" "Transaction canceled. You have not been charged."
61336133"StoreCheckout_TransactionCompleted" "Transakce dokončena! Užij si svou kořist!"
61346134"[english]StoreCheckout_TransactionCompleted" "Transaction completed! Enjoy your loot!"
61466146"[english]Store_IntroText" "Hello, little boy and/or girl! I'm Saxton Hale, CEO of Mann Co.--the #1 weapons, munitions, and war-themed fashion accessory manufacturer in the Greater Badlands area!\n\nBLU? RED? As long as your money's green, I WILL sell you items you can use to MAKE THEM PAY! And ancillary items you can wear, so you'll look CLASSY AS ALL HELL doing it! Kill whoever you like. I won't judge you!\n"
61476147"Store_Promotions" "SPECIÁLNÍ NABÍDKY!"
61486148"[english]Store_Promotions" "SPECIAL OFFERS!"
6149N/A"Store_Promotion_SpendForGift" "ZÍSKEJ BONUSOVÝ PŘEDMĚT\nZA KAŽDÝCH %s1* CO UTRATÍŠ!"
N/A6149"Store_Promotion_SpendForGift" "ZÍSKEJ BONUSOVÝ PŘEDMĚT\nZA KAŽDÝCH %s1*, CO UTRATÍŠ!"
61506150"[english]Store_Promotion_SpendForGift" "GET A SURPRISE BONUS ITEM\nFOR EVERY %s1* YOU SPEND!"
61516151"Store_Promotion_SpendForGift_Sub" "*V jednom nákupu"
61526152"[english]Store_Promotion_SpendForGift_Sub" "*In a single purchase"
61586158"[english]Store_CEOMannCo" "CEO, Mann Co."
61596159"TR_ClassInfo_Soldier" "Soldier je dobrá herní třída jak na bránění, tak na útočení. Její primární zbraní je raketomet, který uděluje velké poškození. Nesmíš ho však zapomenout často přebíjet, aby tě nepřítel nezaskočil."
61606160"[english]TR_ClassInfo_Soldier" "The Soldier is a good offensive and defensive class whose primary weapon is the rocket launcher. He can do a large amount of damage in a short period of time but has to remember to keep his rocket launcher loaded at all times or be caught off guard."
6161N/A"Notification_CanTrigger_Help" "Stiskni [ �%cl_trigger_first_notification%� ] pro �ZOBRAZENÍ�.\nStiskni [ �%cl_decline_first_notification%� ] pro �ODSTRANĚNÍ�."
N/A6161"Notification_CanTrigger_Help" "Stiskni [ �%cl_trigger_first_notification%� ] pro �ZOBRAZENÍ�.\nStiskni [ �%cl_decline_first_notification%� ] pro �ZAVŘENÍ."
61626162"[english]Notification_CanTrigger_Help" "Press [ �%cl_trigger_first_notification%� ] to �VIEW�.\nPress [ �%cl_decline_first_notification%� ] to �CLOSE�."
61636163"Notification_Remove_Help" "Stiskni [ �%cl_decline_first_notification%� ] pro �ZAVŘENÍ�."
61646164"[english]Notification_Remove_Help" "Press [ �%cl_decline_first_notification%� ] to �CLOSE�."
6165N/A"Notification_AcceptOrDecline_Help" "Stiskněte [ �%cl_trigger_first_notification%� ] pro �PŘIJMUTÍ�.\nStiskněte [ �%cl_decline_first_notification%� ] pro �ODMÍTNUTÍ�."
N/A6165"Notification_AcceptOrDecline_Help" "Stiskni [ �%cl_trigger_first_notification%� ] pro �PŘIJMUTÍ�.\nStiskni [ �%cl_decline_first_notification%� ] pro �ODMÍTNUTÍ�."
61666166"[english]Notification_AcceptOrDecline_Help" "Press [ �%cl_trigger_first_notification%� ] to �ACCEPT�.\nPress [ �%cl_decline_first_notification%� ] to �DECLINE�."
61676167"Notifications_View" "Zobrazit"
61686168"[english]Notifications_View" "View"
61826182"[english]TF_UseItem_Text" "Are you sure you want to use %item_name%? It has %uses_left% use(s) before it will be removed from your inventory."
61836183"TF_UseItem_Success" "Předmět ve funkčním slotu byl úspěšně použit!"
61846184"[english]TF_UseItem_Success" "The item in the action slot was used successfully!"
6185N/A"TF_UseItem_GiftNoPlayers" "V tvé aktuální hře se nenachází ostatní hráči, kteří by mohli dostat tvůj dárek!"
N/A6185"TF_UseItem_GiftNoPlayers" "Ve tvé aktuální hře se nenachází ostatní hráči, kteří by mohli dostat tvůj dárek!"
61866186"[english]TF_UseItem_GiftNoPlayers" "There are no other players present in your current game to receive your gift!"
6187N/A"TF_UseItem_Error" "Při používání předmětu v tvém funkčním slotu nastala chyba."
N/A6187"TF_UseItem_Error" "Při používání předmětu ve tvém funkčním slotu nastala chyba."
61886188"[english]TF_UseItem_Error" "There was an error trying to use the item in your action slot."
61896189"TF_UseItem_MiniGameAlreadyStarted" "Tato mini-hra už započala."
61906190"[english]TF_UseItem_MiniGameAlreadyStarted" "That mini-game has already been started."
6191N/A"TF_GiftedItems" "�%s1� dal dárek �%s2!�"
N/A6191"TF_GiftedItems" "�%s1� dal dárek hráči �%s2!�"
61926192"[english]TF_GiftedItems" "�%s1� has given a gift to �%s2!�"
61936193"TF_GifterText_Random" "�%recipient%� byl náhodně vybrán a obdržel dárek od �%giver%�!"
61946194"[english]TF_GifterText_Random" "�%recipient%� was selected at random to receive a gift from �%giver%�!"
62166216"[english]TF_Trading_TimeoutPartyB_Named" "There was no response from %other_player%."
62176217"TF_Trading_WaitingForPartyB" "Čekám na odpověď dalšího hráče."
62186218"[english]TF_Trading_WaitingForPartyB" "Waiting for the other player to respond."
6219N/A"TF_Trading_WaitingForPartyB_Named" "Čekám až %s1 odpoví."
N/A6219"TF_Trading_WaitingForPartyB_Named" "Čekám, než %s1 odpoví."
62206220"[english]TF_Trading_WaitingForPartyB_Named" "Waiting for %s1 to respond."
62216221"TF_Trading_WaitingForServer" "Čekám na odpověď ze serveru."
62226222"[english]TF_Trading_WaitingForServer" "Waiting for a response from the server."
62236223"TF_Trading_WaitingForTrade" "Vyměňování předmětů"
62246224"[english]TF_Trading_WaitingForTrade" "Trading Items"
6225N/A"TF_Trading_WaitingForStart" "Nabídka na obchodování přijata, nyní čekám na server."
N/A6225"TF_Trading_WaitingForStart" "Žádost o vyměňování přijata, nyní čekám na server."
62266226"[english]TF_Trading_WaitingForStart" "Offer to trade accepted, now waiting for server."
62276227"TF_Trading_WaitingForCancel" "Ruším výměnu."
62286228"[english]TF_Trading_WaitingForCancel" "Canceling trade."
62326232"[english]TF_Trading_JoinText" "%initiator% wants to trade with you!"
62336233"TF_Trading_JoinCancel" "Ne, děkuji"
62346234"[english]TF_Trading_JoinCancel" "No Thanks"
6235N/A"TF_Trading_DeclinedText" "Druhý hráč odmítl tvůj požadavek na vyměňování."
N/A6235"TF_Trading_DeclinedText" "Druhý hráč odmítl tvoji žádost o vyměňování."
62366236"[english]TF_Trading_DeclinedText" "The other player has declined the trade request."
62376237"TF_Trading_VACBannedText" "Nemáš oprávnění vyměňovat."
62386238"[english]TF_Trading_VACBannedText" "You do not have trading privileges."
62786278"[english]TF_TradeWindow_Step4" "Showcase Area"
62796279"TF_TradeWindow_Step4Desc" "Tyto předměty NEBUDOU vyměněny."
62806280"[english]TF_TradeWindow_Step4Desc" "These items will NOT be traded."
6281N/A"TF_TradeWindow_WaitingForTrade" "Čekám na obě strany\naž budou připraveny..."
N/A6281"TF_TradeWindow_WaitingForTrade" "Čekám na obě strany,\naž budou připraveny..."
62826282"[english]TF_TradeWindow_WaitingForTrade" "Waiting for both parties\nto be ready..."
62836283"TF_TradeWindow_TradeNow" "VYMĚNIT TEĎ!"
62846284"[english]TF_TradeWindow_TradeNow" "TRADE NOW!"
63406340"[english]ArmoryFilter_Weapons" "Weapons"
63416341"ArmoryFilter_Headgear" "Klobouky"
63426342"[english]ArmoryFilter_Headgear" "Headgear"
6343N/A"ArmoryFilter_MiscItems" "Ostatní položky"
N/A6343"ArmoryFilter_MiscItems" "Postranní předměty"
63446344"[english]ArmoryFilter_MiscItems" "Misc Items"
63456345"ArmoryFilter_ActionItems" "Funkční předměty"
63466346"[english]ArmoryFilter_ActionItems" "Action Items"
63706370"[english]ArmoryFilter_Engineer" "Engineer Items"
63716371"ArmoryFilter_ItemSets" "Předměty v %s1"
63726372"[english]ArmoryFilter_ItemSets" "Items in %s1"
6373N/A"ArmoryButton_Wiki" "Stránka předmětu na wikipedii..."
N/A6373"ArmoryButton_Wiki" "Stránka předmětu na Wikipedii..."
63746374"[english]ArmoryButton_Wiki" "Item Wiki Page..."
6375N/A"ArmoryButton_SetDetails" "Prozkoumat sadu"
N/A6375"ArmoryButton_SetDetails" "Prozkoumat set"
63766376"[english]ArmoryButton_SetDetails" "Examine Set"
63776377"ArmoryButton_Store" "Zobrazit v obchodě"
63786378"[english]ArmoryButton_Store" "View in Store"
63926392"[english]TF_Armory_Item_HolidayRestriction" "Usage of this item is �restricted� to a specific �holiday event�. It can only be equipped in a class loadout during the specified holiday."
63936393"TF_Armory_Item_AchievementReward" "Tento předmět je �odměna za splnění achievementu�. Konkrétně za achievement �'%s1'�."
63946394"[english]TF_Armory_Item_AchievementReward" "This item is an �Achievement Reward� for completing the �'%s1'� achievement."
6395N/A"TF_Armory_Item_InSet" "Tento předmět je součástí sady předmětů ��%s1�. Sada ti přidává extra bonusy, pokud ji máš celou na sobě. Sada ��%s1�� ti dá tento �bonus�:\n"
N/A6395"TF_Armory_Item_InSet" "Tento předmět je součástí setu předmětů ��%s1�. Set ti přidává extra bonusy, pokud jej máš celý na sobě. Set �%s1�� ti dá tyto �bonusy�:\n"
63966396"[english]TF_Armory_Item_InSet" "This item is part of ��%s1� item set. Some item sets provide extra bonuses when the entire set is worn at the same time. The ��%s1�� set will provide this �Item Set Bonus�:\n"
63976397"TF_Armory_Item_Type_TauntEnabler" "Tento �Funkční předmět� po spuštění přehraje �vlastní taunt�."
63986398"[english]TF_Armory_Item_Type_TauntEnabler" "This �Action Item� plays a �Custom Taunt� when used."
64006400"[english]TF_Armory_Item_Class_ClassToken" "This item is a �Class Token�. It's used in crafting recipes to specify which class's items should be crafted. For example: putting a Soldier class token into a recipe will ensure only Soldier items will be produced by the craft."
64016401"TF_Armory_Item_Class_SlotToken" "Tento předmět je �Token slotu�. Je používaný při craftování pro specifikování slotu. Například přidání Primárního slot tokenu do craftu způsobí to, že budou vytvořeny zbraně patřící do primárního slotu."
64026402"[english]TF_Armory_Item_Class_SlotToken" "This item is a �Slot Token�. It's used in crafting recipes to specify which loadout slot's items should be crafted. For example: putting a Primary slot token into a recipe will ensure only items equipped in the Primary loadout slot will be produced by the craft."
6403N/A"TF_Armory_Item_Class_CraftItem" "Tento předmět je �Craftovací předmět�. Je používaný pouze při craftování, kde ho lze zkombinovat s dalšími předměty pro vytvoření jiných, hodnotnějších předmětů."
N/A6403"TF_Armory_Item_Class_CraftItem" "Tento předmět je �craftovací předmět�. Je používaný pouze při craftování, kde ho lze zkombinovat s dalšími předměty pro vytvoření jiných, hodnotnějších předmětů."
64046404"[english]TF_Armory_Item_Class_CraftItem" "This item is a �Craft Item�. It's only used inside crafting recipes, where it can be combined with other items to create more valuable items."
6405N/A"TF_Armory_Item_Class_Tool" "Tento předmět je �Nástroj�. Může být použít samostatně nebo na jiný předmět ve tvém batohu. Po použití je spotřebován. Klikni na 'Použít' nebo 'Použít s...' tlačítko, abys nástroj použil."
N/A6405"TF_Armory_Item_Class_Tool" "Tento předmět je �Nástroj�. Může být použít samostatně nebo na jiný předmět ve tvém batohu. Po použití je spotřebován. Klikni na tlačítko 'Použít' nebo 'Použít na...', abys nástroj použil."
64066406"[english]TF_Armory_Item_Class_Tool" "This item is a �Tool�. It can be used on its own or be applied to another item in your backpack, and is consumed in the process. Click the 'Use' or 'Use With...' button in the backpack to start the process of applying it."
6407N/A"TF_Armory_Item_StockItem" "Tento předmět je �základní�. Základní předměty jsou základní zbraně pro herní třídu, a jsou považovány za speciální v tom, že nemohou být zničeny a nezabírají ve tvém batohu žádné místo. Můžeš je stále pomocí nástrojů upravovat, a pokud tak uděláš, vytvoří se upravený klon původního předmětu."
N/A6407"TF_Armory_Item_StockItem" "Tento předmět je �základní�. Základní předměty jsou základní zbraně pro herní třídy a jsou považovány za speciální v tom, že nemohou být zničeny a nezabírají ve tvém batohu žádné místo. Můžeš je stále pomocí nástrojů upravovat, a pokud tak uděláš, vytvoří se upravený klon původního předmětu."
64086408"[english]TF_Armory_Item_StockItem" "This item is a �Stock Item�. Stock items are the default weapons for a player class, and are considered 'special' items in that they cannot be destroyed, and take up no space in your backpack. You can still customize them with tools, and doing so will create a customized clone of the Stock Item."
6409N/A"TF_Armory_Item_ClassUsageAllBundle" "Tento balík obsahuje předměty, které mohou použít �všechny třídy."
N/A6409"TF_Armory_Item_ClassUsageAllBundle" "Tento balíček obsahuje předměty, které mohou použít �všechny třídy."
64106410"[english]TF_Armory_Item_ClassUsageAllBundle" "This bundle contains items that can be used by �all classes."
6411N/A"TF_Armory_Item_ClassUsageBundle" "Tento balík obsahuje předměty, které může použít: "
N/A6411"TF_Armory_Item_ClassUsageBundle" "Tento balíček obsahuje předměty, které může použít: "
64126412"[english]TF_Armory_Item_ClassUsageBundle" "This bundle contains items that can be used by the: "
64136413"TF_Armory_Item_ClassUsageAll" "Tento předmět mohou použít �všechny třídy�."
64146414"[english]TF_Armory_Item_ClassUsageAll" "This item can be used by �all classes�."
64226422"[english]TF_Armory_Item_SlotUsageClass" "in the �%s1� loadout slot by the �%s2�"
64236423"TF_Armory_Item_ToolUsage" "Následující nástroje mohou být použity na tento předmět: "
64246424"[english]TF_Armory_Item_ToolUsage" "The following tools can be used on this item: "
6425N/A"TF_Armory_Item_Bundle" "Tento balík obsahuje následující předměty: "
N/A6425"TF_Armory_Item_Bundle" "Tento balíček obsahuje následující předměty: "
64266426"[english]TF_Armory_Item_Bundle" "This bundle contains the following items: "
6427N/A"TF_Armory_Item_Action" "Tento předmět je �Funkční�. Klikni v batohu na tlačítko 'Použít', abys ho použil. Eventuálně ho vybav do funkčního slotu a při hraní stiskni klávesu �'Použít předmět v funkčním slotu'�, která může být nalezena v nastavení klávesnice."
N/A6427"TF_Armory_Item_Action" "Tento předmět je �Funkční�. Klikni v batohu na tlačítko 'Použít', abys ho použil. Eventuálně ho vybav do funkčního slotu a při hraní stiskni klávesu �'Použít předmět ve funkčním slotu'�, která může být nalezena v nastavení klávesnice."
64286428"[english]TF_Armory_Item_Action" "This item is an �Action Item�. Click on the backpack's 'Use' button to use it. Alternatively, equip it in the Action slot of a class loadout and press the �'Use Item in Action Slot'� key, which can be bound in the Keyboard Settings."
64296429"TF_Armory_Item_Duel_Medal" "Tento předmět zaznamenává po celou dobu statistiky duelů a výsledek posledního duelu. Jeho level se zvýší o 1 za každých 10 výher (až do levelu 100) ti udělí novou �Dueling Mini-Game� a předmět zdarma. Každých 25 levelů se vylepší na další řadu."
64306430"[english]TF_Armory_Item_Duel_Medal" "This item keeps track of lifetime dueling statistics and the results of the last duel. For every 10 duel wins, it will increase in level by 1 (up to level 100), earning you a new �Dueling Mini-Game� and a free item. Every 25 levels it will be upgraded to the next tier."
6431N/A"TF_Armory_Item_Duel" "Tento �funkční předmět� povoluje �duelovací minihru�. Když je použit, umožňuje hráči vyzvat nepřítele k duelu. Pokud nepřítel výzvu přijme, duel započne. Tento předmět nebude spotřebován, pokud druhý hráč odmítne.\n\nTen, kdo má na konci kola více bodů, vyhrál. Zabití nebo asistence při zabití tvého soka přidává 1 bod.\n\nTento předmět nebude spotřebován, pokud server změní mapu nebo je skóre na konci kola 0-0."
N/A6431"TF_Armory_Item_Duel" "Tento �funkční předmět� povoluje �Dueling Mini-Game. Když je použit, umožňuje hráči vyzvat nepřítele k duelu. Pokud nepřítel výzvu přijme, duel započne. Tento předmět nebude spotřebován, pokud druhý hráč odmítne.\n\nTen, kdo má na konci kola více bodů, vyhrál. Zabití nebo asistence při zabití tvého soka přidává 1 bod.\n\nTento předmět nebude spotřebován, pokud server změní mapu nebo je skóre na konci kola 0-0."
64326432"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes level or the score is tied 0-0 at the end of the round."
6433N/A"TF_Armory_Item_Supply_Crate" "Tato bedna obsahuje �jeden� z předmětů vypsaných v jejim popisku. K otevření bedny a obdržení předmětu musíš použít �Mann Co. Supply Crate Key�, který lze být zakoupen v Mann Co. Obchodu. Tyto bedny obsahují jeden z nejvzácnějších a nejcennějších předmětů ve hře, takže si drž palce než je odemkneš."
N/A6433"TF_Armory_Item_Supply_Crate" "Tato krabice obsahuje �jeden� z předmětů vypsaných v jejim popisku. K otevření krabice a obdržení předmětu musíš použít �Mann Co. Supply Crate Key�, který lze být zakoupen v Mann Co. Obchodu. Tyto krabice obsahují jeden z nejvzácnějších a nejcennějších předmětů ve hře, takže si drž palce, než je odemkneš."
64346434"[english]TF_Armory_Item_Supply_Crate" "This crate contains �one� of the items listed in its description. To unlock the crate and retrieve the item, you must use a �Mann Co. Supply Crate Key�, which can be purchased inside the Mann Co. Store. These crates contain one of the rarest and most valuable items in the game, so cross your fingers before you unlock them!"
64356435"TF_Armory_Item_Key" "Tento klíč může být použit pro otevření jedné �Mann Co. Supply Crate�. Pokud ji otevřeš, získáš z ní jeden předmět."
64366436"[english]TF_Armory_Item_Key" "This �Key� can be used to open one �Mann Co. Supply Crate�. When opened, you will receive �one� of the items on the Supply Crate's item list."
64446444"[english]TF_Armory_Item_Gift24" "This �Action Item� gives a random item to every other player on your server, up to a maximum of 23 other players."
64456445"TF_PassiveAttribs" "Aktuální vlastnosti na nositeli:"
64466446"[english]TF_PassiveAttribs" "Current on-wearer attributes:"
6447N/A"TF_PassiveAttribs_None" "Žádný"
N/A6447"TF_PassiveAttribs_None" "Žádné"
64486448"[english]TF_PassiveAttribs_None" "None"
64496449"TF_SelectPlayer_Select" "Najít hráče z..."
64506450"[english]TF_SelectPlayer_Select" "Find a player from..."
64626462"[english]TF_SelectPlayer_ServerNone" "There are no other eligible players\non your server."
64636463"TF_Serverlist_Ask_Favorite_Title" "Přidat poslední server do oblíbených?"
64646464"[english]TF_Serverlist_Ask_Favorite_Title" "Favorite last Server?"
6465N/A"TF_Serverlist_Ask_Favorite_Text" "Chceš si uložit server, na kterém si právě byl, do Oblíbených, aby ses na něj mohl kdykoliv jednoduše vrátit?"
N/A6465"TF_Serverlist_Ask_Favorite_Text" "Chceš si uložit server, na kterém jsi právě byl, do Oblíbených, aby ses na něj mohl kdykoliv jednoduše vrátit?"
64666466"[english]TF_Serverlist_Ask_Favorite_Text" "Save the server you were just on in your Favorites list so you can easily return to it again?"
64676467"TF_Serverlist_Ask_Favorite_Opt_Out" "Nikdy se znovu neptat na přidání do Oblíbených"
64686468"[english]TF_Serverlist_Ask_Favorite_Opt_Out" "Never ask about Favoriting again"
65066506"[english]ToolGiftWrapInProgress" "Wrapping your Gift"
65076507"Craft_Untradable_Title" "Varování"
65086508"[english]Craft_Untradable_Title" "Warning"
6509N/A"Craft_Untradable_Text" "Minimálně jeden z předmětů, které se snažíš vycraftit, není vyměnitelný. Kvůli tomu nebude vyměnitelný ani vycraftěný předmět. Opravdu chceš pokračovat?"
N/A6509"Craft_Untradable_Text" "Minimálně jeden z předmětů, které se snažíš zcraftovat, není vyměnitelný. Kvůli tomu nebude vyměnitelný ani vycraftovaný předmět. Opravdu chceš pokračovat?"
65106510"[english]Craft_Untradable_Text" "At least one item you are attempting to craft is not tradable. As a result, any crafted items will also be not tradable. Are you sure you want to continue?"
6511N/A"RI_Sh" "Setový klobouk"
N/A6511"RI_Sh" "setový klobouk"
65126512"[english]RI_Sh" "set headgear"
65136513"RI_SIc" ", 1 Setová zbraň"
65146514"[english]RI_SIc" ", 1 Set weapon"
65286528"[english]Attrib_SpecialItem" "Not Tradable or Usable in Crafting"
65296529"Attrib_ReferencedItem" "Obsahuje: %s1"
65306530"[english]Attrib_ReferencedItem" "Contains: %s1"
6531N/A"TF_Armory_Item_Gift_Wrap" "�Gift Wrap� lze použít pro zabalení předmětu jako dárku pro jiného hráče. Zabalené dárky mohou být doručeny i hráčům, kteří jsou právě offline. Předměty, které nelze normálně vyměnit lze zabalit, a poté zaslat jako dárek."
N/A6531"TF_Armory_Item_Gift_Wrap" "�Gift Wrap� lze použít pro zabalení předmětu jako dárku pro jiného hráče. Zabalené dárky mohou být doručeny i hráčům, kteří jsou právě offline. Předměty, které nelze normálně vyměnit, lze zabalit, a poté poslat jako dárek."
65326532"[english]TF_Armory_Item_Gift_Wrap" "This �Gift Wrap� can be used to package an item as a gift for another player. Wrapped gifts can be delivered to offline players. Items that are normally not tradable can be wrapped and gifted using gift wrap."
65336533"TF_Armory_Item_Gift" "Toto je �Wrapped Gift�. Osoba, která dárek zabalila, ho může někomu poslat, nebo ho jiný hráč může otevřít a získat předmět v něm zabalený."
65346534"[english]TF_Armory_Item_Gift" "This is a �Wrapped Gift�. The person who wrapped it can deliver the gift to someone or another player can open it and receive the item inside."
65866586"[english]TF_Domination_Hat_2011_Desc" "Elegant simplicity and old-world charm combined with the heady aromas of mould and grave dust."
65876587"TF_Worms_Gear_Desc" " "
65886588"[english]TF_Worms_Gear_Desc" ""
6589N/A"TF_Weapon_StickyBomb_Jump_Desc" "Speciální stickybomb launcher, který neuděluje poškození. Vhodný k procvičování sticky-jumpů."
N/A6589"TF_Weapon_StickyBomb_Jump_Desc" "Speciální stickybomb launcher, který neuděluje poškození. Vhodný k procvičování sticky jumpů."
65906590"[english]TF_Weapon_StickyBomb_Jump_Desc" "A special no-damage stickybomb launcher for learning stickybomb jump tricks and patterns."
65916591"TF_Cadavers_Cranium" "Cadaver's Cranium"
65926592"[english]TF_Cadavers_Cranium" "Cadaver's Cranium"
66406640"[english]TF_HALLOWEEN_BOSS_DEATHCAM_NAME" "The Horseless Headless Horsemann"
66416641"TF_HALLOWEEN_BOSS_ANNOUNCE_VICTIM" "%s1 je TO!"
66426642"[english]TF_HALLOWEEN_BOSS_ANNOUNCE_VICTIM" "%s1 is IT!"
6643N/A"TF_HALLOWEEN_BOSS_WARN_VICTIM" "JSI TO! PRAŠŤ NEPŘÍTELE ABY BYLI TO ONI!"
N/A6643"TF_HALLOWEEN_BOSS_WARN_VICTIM" "JSI TO! PRAŠŤ NEPŘÍTELE, ABY BYL TO ON!"
66446644"[english]TF_HALLOWEEN_BOSS_WARN_VICTIM" "YOU ARE IT! MELEE HIT AN ENEMY TO TAG THEM IT!"
66456645"TF_HALLOWEEN_BOSS_ANNOUNCE_TAG" "%s1 označil %s2 za TO!"
66466646"[english]TF_HALLOWEEN_BOSS_ANNOUNCE_TAG" "%s1 tagged %s2 as IT!"
66606660"[english]RefurbishItem_RemoveDescTitle" "Remove Desc?"
66616661"RefurbishItem_RemoveDesc" "Odebrat vlastní popis tohoto předmětu a obnovit původní?\n\n(Description Tag bude zničen)"
66626662"[english]RefurbishItem_RemoveDesc" "Remove the description from this item, restoring its original description?\n\n(Description Tag will be discarded)"
6663N/A"ToolItemRenameOldItemDesc" "Stávající popisek:"
N/A6663"ToolItemRenameOldItemDesc" "Současný popis:"
66646664"[english]ToolItemRenameOldItemDesc" "Current Item Desc:"
6665N/A"ToolItemRenameNewItemDesc" "Nový popis věci:"
N/A6665"ToolItemRenameNewItemDesc" "Nový popis:"
66666666"[english]ToolItemRenameNewItemDesc" "New Item Desc:"
66676667"CraftDescribeOk" "Popiš to!"
66686668"[english]CraftDescribeOk" "Describe It!"
66786678"[english]TF_Haunted_Metal" "Haunted Metal Scrap"
66796679"TF_Haunted_Metal_Desc" "Toto je scrap metal z Horseless Headless Horsemanna. Tiše šeptá...'hlavy'..."
66806680"[english]TF_Haunted_Metal_Desc" "This is metal scrap taken from the Horseless Headless Horsemann. It whispers faintly...'heads'..."
6681N/A"RI_Mask" "Vyžaduje: 9 unikátních halloweenových masek"
N/A6681"RI_Mask" "Vyžaduje: 9 unikátních halloweenských masek"
66826682"[english]RI_Mask" "Requires: 9 Unique Halloween Masks"
66836683"RO_Mask" "Vytváří: 1 Saxton Hale Mask"
66846684"[english]RO_Mask" "Produces: 1 Saxton Hale Halloween Mask"
6685N/A"RT_SaxtonMask" "Vyrobí Saxton Hale Mask"
N/A6685"RT_SaxtonMask" "Vytvořit Saxton Hale Mask"
66866686"[english]RT_SaxtonMask" "Fabricate Saxton Hale Halloween Mask"
66876687"TF_T_Dt" "Description Tag"
66886688"[english]TF_T_Dt" "Description Tag"
6689N/A"TF_Tool_Desctag_Desc" "Změní popisek předmětu ve tvém batohu"
N/A6689"TF_Tool_Desctag_Desc" "Změní popis předmětu ve tvém batohu"
66906690"[english]TF_Tool_Desctag_Desc" "Changes the description of an item in your backpack"
6691N/A"Attrib_CustomDesc" "Tento předmět má vlastní popisek:"
N/A6691"Attrib_CustomDesc" "Tento předmět má vlastní popis:"
66926692"[english]Attrib_CustomDesc" "This item has a user written description:"
66936693"Attrib_Halloween_Item" "Toto je speciální Halloween %s1 předmět"
66946694"[english]Attrib_Halloween_Item" "This is a special Halloween %s1 item"
67046704"[english]Store_Halloween" "Halloween"
67056705"Store_HalloweenSale" "Tento strašidelný Halloweenský výprodej trvá do sedmého listopadu. Některé z těchto předmětů nebudou po výprodeji dostupné!"
67066706"[english]Store_HalloweenSale" "This ghostly Halloween sale lasts until November 7th. Some of these items will no longer be available once the sale ends!"
6707N/A"TF_Armory_Item_DescTag" "�Description Tag� lze použít na upravení popisku jednoho předmětu. Ostatní hráči uvidí popisek, který jsi si zvolil namísto původního. Vlastní popisek může být přidán i k předmětům, které jinak žádný nemají."
N/A6707"TF_Armory_Item_DescTag" "�Description Tag� lze použít na upravení popisu jednoho předmětu. Ostatní hráči uvidí popis, který sis zvolil, namísto původního. Vlastní popis může být přidán i k předmětům, které jinak žádný nemají."
67086708"[english]TF_Armory_Item_DescTag" "This �Description Tag� can be used to permanently modify the description of a single item. Other players will see the description you choose instead of the original description. A custom description can be added to items that don't normally have one."
6709N/A"TF_Armory_Item_Limited" "Tento předmět je v obchodě dostupný pouze po omezenou dobu! Tento předmět nelze získat jako kořist a nebo z beden."
N/A6709"TF_Armory_Item_Limited" "Tento předmět je v obchodě dostupný pouze po omezenou dobu! Tento předmět nelze získat jako kořist nebo z beden."
67106710"[english]TF_Armory_Item_Limited" "This item is only available in the store for a limited time! This item is not currently available as a loot or crate drop."
6711N/A"TF_HalloweenItem_Reserved" "Strašidelný Halloweenské dárek se někde záhadně zjevil. První, kdo ho najde si ho nechá!"
N/A6711"TF_HalloweenItem_Reserved" "Strašidelný Halloweenský dárek se někde záhadně zjevil. První, kdo ho najde, si ho nechá!"
67126712"[english]TF_HalloweenItem_Reserved" "The Haunted Halloween Gift has mysteriously appeared somewhere. The first one to find it gets to keep it!"
67136713"TF_HalloweenItem_Granted" "�%recipient%� našel Strašidelný Halloweenský dárek!"
67146714"[english]TF_HalloweenItem_Granted" "�%recipient%� found the Haunted Halloween Gift!"
67186718"[english]TF_Halloween_Boss_Killed" "The �Horseless Headless Horsemann� has been defeated!\n"
67196719"TF_Halloween_Boss_Killers" "�%s1� porazil Horseless Headless Horsemanna!\n"
67206720"[english]TF_Halloween_Boss_Killers" "�%s1� has defeated the Horseless Headless Horsemann!\n"
6721N/A"TF_Wearable_Glasses" "Brýle"
N/A6721"TF_Wearable_Glasses" "Glasses"
67226722"[english]TF_Wearable_Glasses" "Glasses"
67236723"TF_DeliverGiftResultDialog_Title" "Doručení dárku"
67246724"[english]TF_DeliverGiftResultDialog_Title" "Gift Delivery"
67286728"[english]TF_DeliverGiftResultDialog_Fail" "Unable to deliver the gift."
67296729"TF_DeliverGiftResultDialog_VAC" "Přijemce nemá oprávnění k obdržení dárku."
67306730"[english]TF_DeliverGiftResultDialog_VAC" "The recipient does not have privileges to receive a gift."
6731N/A"TF_Duel_Refund_Kicked" "Duel mezi �%initiator%� a �%target%� skončil, protože hráč byl vykopnut. Duelová minihra vlastněná �%initiator%� nebyla spotřebována."
N/A6731"TF_Duel_Refund_Kicked" "Duel mezi �%initiator%� a �%target%� skončil, protože hráč byl vykopnut. Dueling Mini-Game vlastněná �hráčem %initiator%� nebyla spotřebována."
67326732"[english]TF_Duel_Refund_Kicked" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because a player has been kicked. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
67336733"TF_ItemExpiration" "Tento předmět vyprší v %s1."
67346734"[english]TF_ItemExpiration" "This item will expire on %s1."
67586758"[english]TF_WinterCrate" "Festive Winter Crate"
67596759"TF_WinterCrate_Desc" "Tato krabice je neobvykle sváteční.\nJejí obsah je neznámý a\nnormální klíče nepasují do zámku.\n\nMěl by sis ji raději nechat.\nPozději pravděpodobně bude způsob, jak ji otevřít."
67606760"[english]TF_WinterCrate_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere'll probably be a way to open it later."
6761N/A"TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Použito na obarvení předmětů na barvu vašeho současného týmu."
N/A6761"TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Použitelné pro obarvení předmětů na barvu tvého současného týmu."
67626762"[english]TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Used to paint other items the color of your current team."
67636763"TF_Tool_PaintCan_TeamColor" "Team Spirit"
67646764"[english]TF_Tool_PaintCan_TeamColor" "Team Spirit"
67906790"[english]TF_TreasureHat_2_Desc" "Earned by completing 15 objectives in 'The Great Steam Treasure Hunt'"
67916791"TF_TreasureHat_3_Desc" "Udělen po splnění 28 úkolů v 'Great Steam Treasure Hunt.' Dej pozor na hlavonožcův zámek."
67926792"[english]TF_TreasureHat_3_Desc" "Earned by completing 28 objectives in 'The Great Steam Treasure Hunt.' Beware the Cephalopod padlock."
6793N/A"StoreCheckout_ContactSupport" "Objevil se problém s tvojí transakcí. Prosím kontaktuj zákaznickou podporu pro pomoc."
N/A6793"StoreCheckout_ContactSupport" "Objevil se problém s tvojí transakcí. Kontaktuj prosím zákaznickou podporu pro pomoc."
67946794"[english]StoreCheckout_ContactSupport" "There was an error with your transaction. Please contact support for assistance."
67956795"StoreCheckout_ContactSupport_Dialog_Title" "Varování"
67966796"[english]StoreCheckout_ContactSupport_Dialog_Title" "Warning"
67976797"StoreCheckout_ContactSupport_Dialog_Btn" "Kontakt"
67986798"[english]StoreCheckout_ContactSupport_Dialog_Btn" "Contact"
6799N/A"TF_Armory_Item_Winter_Crate" "Tato bedna obsahuje předmět, ale není jasné jaký. Bedna zmizí na konci roku, takže by jsi ji měl otevřít dříve, než zmizí!"
N/A6799"TF_Armory_Item_Winter_Crate" "Tato krabice obsahuje předmět, ale není jasné jaký. Krabice zmizí na konci roku, takže bys ji měl otevřít dříve, než zmizí!"
68006800"[english]TF_Armory_Item_Winter_Crate" "This crate contains an item, but it isn't clear what. The crate will disappear at the end of the year, so you should open it before it's gone!"
68016801"TF_Weapon_Crossbow" "Crossbow"
68026802"[english]TF_Weapon_Crossbow" "Crossbow"
68086808"[english]TF_MapToken" "Map Stamp"
68096809"TF_Bundle_ExcessiveBundle" "A Bargaining Manne's Bundle of Bargains"
68106810"[english]TF_Bundle_ExcessiveBundle" "A Bargaining Manne's Bundle of Bargains"
6811N/A"TF_Bundle_ExcessiveBundle_Desc" "Obsahuje všechny předměty z Polycount balíčku a Vánočního updatu:"
N/A6811"TF_Bundle_ExcessiveBundle_Desc" "Obsahuje všechny předměty z Polycount balíčku a Winter updatu:"
68126812"[english]TF_Bundle_ExcessiveBundle_Desc" "Includes all items from the Polycount Pack and the Winter Update Pack:"
68136813"TF_Bundle_WinterUpdate" "Winter Update balíček"
68146814"[english]TF_Bundle_WinterUpdate" "Winter Update Pack"
6815N/A"TF_Bundle_WinterUpdate_Desc" "Obsahuje všechny setové předměty z vánočního updatu:"
N/A6815"TF_Bundle_WinterUpdate_Desc" "Obsahuje všechny setové předměty z Winter updatu:"
68166816"[english]TF_Bundle_WinterUpdate_Desc" "Includes all of the Winter Update class set items:"
68176817"TF_Bundle_MedievalMedic" "Medieval Medic"
68186818"[english]TF_Bundle_MedievalMedic" "The Medieval Medic"
68286828"[english]TF_Bundle_ExpertsOrdnance_Desc" "Includes these Demoman items:"
68296829"TF_Bundle_FancyHats" "Box of Fancy Hats"
68306830"[english]TF_Bundle_FancyHats" "Box of Fancy Hats"
6831N/A"TF_Bundle_FancyHats_Desc" "Obsahuje kolekci neuvěřitelně módních čepic:"
N/A6831"TF_Bundle_FancyHats_Desc" "Obsahuje kolekci neuvěřitelně módních klobouků:"
68326832"[english]TF_Bundle_FancyHats_Desc" "Contains a variety of incredibly fancy hats:"
68336833"TF_Bundle_MapTokens" "Map Stamps kolekce"
68346834"[english]TF_Bundle_MapTokens" "Map Stamps Collection"
69026902"[english]cp_mountainlab" "Valentin '3DNJ' Levillain"
69036903"cp_manor_event_authors" "Tim 'YM' Johnson\nAlex 'Rexy' Kreeger"
69046904"[english]cp_manor_event_authors" "Tim 'YM' Johnson\nAlex 'Rexy' Kreeger"
6905N/A"TF_Contributed" "Děkujeme %playername% za podporování této mapy!"
N/A6905"TF_Contributed" "Díky %playername% za podpoření této mapy!"
69066906"[english]TF_Contributed" "Thanks %playername% for supporting this map!"
69076907"TF_DuelLeaderboard_Title" "Nejvíce vyhraných duelů v této sezóně"
69086908"[english]TF_DuelLeaderboard_Title" "Top Duel Wins This Season"
69096909"TF_MapAuthors_Community_Title" "Komunitní mapa vytvořená:"
69106910"[english]TF_MapAuthors_Community_Title" "A Community Map Made By"
6911N/A"TF_MapDonators_Title" "Podporovatelé (%s1 Celosvětově!)"
N/A6911"TF_MapDonators_Title" "Podporovatelé (%s1 celosvětově!)"
69126912"[english]TF_MapDonators_Title" "Supporters (%s1 Worldwide!)"
6913N/A"TF_WorldTraveler" "Čepice světového cestovatele"
N/A6913"TF_WorldTraveler" "World Traveler's Hat"
69146914"[english]TF_WorldTraveler" "World Traveler's Hat"
6915N/A"TF_WorldTraveler_Desc" "Dáno to velkorysým duším co přispěli komunitním tvůrcům map. Efekt bude viditelný pouze na mapě na kterou jste přispěli!"
N/A6915"TF_WorldTraveler_Desc" "Udělen velkorysým duším, které přispěli komunitním tvůrcům map. Efekt bude viditelný pouze na mapě, na kteoru jsi přispěl!"
69166916"[english]TF_WorldTraveler_Desc" "Given to generous souls who have donated to community map makers. The effect will only be visible while on a map that has been donated towards!"
69176917"TF_Egypt" "Egypt"
69186918"[english]TF_Egypt" "Egypt"
70447044"[english]TF_Set_Experts_Ordnance" "The Expert's Ordnance"
70457045"Attrib_GestureSpeed_Increase" "+%s1% rychlejší tauntování"
70467046"[english]Attrib_GestureSpeed_Increase" "+%s1% faster taunt speed on wearer"
7047N/A"Attrib_AimingMoveSpeed_Decreased" "%s1% pomalejší rychlost pohybu pokud je zbraň vytažena"
N/A7047"Attrib_AimingMoveSpeed_Decreased" "%s1% pomalejší rychlost pohybu, pokud je zbraň vytažena"
70487048"[english]Attrib_AimingMoveSpeed_Decreased" "%s1% slower move speed while deployed"
70497049"Attrib_MapDonation" "%s1 - %s2"
70507050"[english]Attrib_MapDonation" "%s1 - %s2"
7051N/A"Attrib_FiresHealingBolts" "Střílí speciální šipky které léčí spoluhráče a způsobují zranění nepřátelům podle toho, jakou vzdálenost uletěly."
N/A7051"Attrib_FiresHealingBolts" "Střílí speciální šipky, které léčí spoluhráče a způsobují zranění nepřátelům podle toho, jakou vzdálenost uletěly"
70527052"[english]Attrib_FiresHealingBolts" "Fires special bolts that heal teammates and deal damage based on distance traveled"
70537053"Attrib_EnablesAOEHeal" "Při tauntování: Léčí spoluhráče, jež jsou poblíž"
70547054"[english]Attrib_EnablesAOEHeal" "On Taunt: Applies a healing effect to all nearby teammates"
70727072"[english]TF_BuffaloSteak_Desc" "While under the effects, move speed is increased,\ndamage done and taken will be mini-crits,\nand the player may only use melee weapons.\n\nWho needs bread?"
70737073"TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Nemůže přeléčit.\nPohybuješ se rychlostí herní třídy, kterou léčíš."
70747074"[english]TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Can't overheal.\nMove at the speed of any faster heal target."
7075N/A"TF_SacredMedicine_Desc" "Když jsi pod vlivem tohoto předmětu, udělené \na přijaté poškození se mění na mini-kritické.\nJsi také mnohem rychlejší."
N/A7075"TF_SacredMedicine_Desc" "Když jsi pod vlivem tohoto předmětu, udělené\na přijaté poškození se mění na mini-kritické.\nJsi také mnohem rychlejší."
70767076"[english]TF_SacredMedicine_Desc" "While under the effects, damage done\nand damage taken will be mini-crits.\nYou will also move much faster."
70777077"Store_Maps" "Mapy"
70787078"[english]Store_Maps" "Maps"
71147114"[english]TF_Armory_Item_BackpackExpander" "When this item is used, it will add 100 extra slots to your backpack. Note that there is a maximum of 1000 slots."
71157115"IT_Title" "Zkoušení předmětů"
71167116"[english]IT_Title" "Item Testing"
7117N/A"IT_CurrentlyTesting" "Pravě se zkouší:"
N/A7117"IT_CurrentlyTesting" "Pravě zkoušíš:"
71187118"[english]IT_CurrentlyTesting" "Currently Testing:"
71197119"IT_ClassUsage" "Zkušební třídy:"
71207120"[english]IT_ClassUsage" "Testing Classes:"
71827182"[english]IT_Title_0" "Test Weapon"
71837183"IT_Title_1" "Vyzkoušet klobouk"
71847184"[english]IT_Title_1" "Test Headgear"
7185N/A"IT_Title_2" "Vyzkošuet kosmetický předmět 1"
N/A7185"IT_Title_2" "Vyzkoušet kosmetický předmět 1"
71867186"[english]IT_Title_2" "Test Cosmetic 1"
71877187"IT_Title_3" "Vyzkoušet kosmetický předmět 2"
71887188"[english]IT_Title_3" "Test Cosmetic 2"
71967196"[english]IT_SelectModel" "Select Model"
71977197"IT_ItemType" "Typ předmětu:"
71987198"[english]IT_ItemType" "Item Type:"
7199N/A"IT_ItemReplaces" "Náhrady:"
N/A7199"IT_ItemReplaces" "Nahrazuje:"
72007200"[english]IT_ItemReplaces" "Replaces:"
72017201"IT_Bodygroups" "Schovat geometrii:"
72027202"[english]IT_Bodygroups" "Geometry to hide:"
72107210"[english]IT_Bodygroup_Grenades" "Chest Grenades (Soldier)"
72117211"IT_OtherOptions" "Jiné možnosti:"
72127212"[english]IT_OtherOptions" "Other Options:"
7213N/A"IT_PerClassSequences" "Nastavit sekvenci aby odpovídala třídě hráče"
N/A7213"IT_PerClassSequences" "Nastavit sekvenci, aby odpovídala třídě hráče"
72147214"[english]IT_PerClassSequences" "Set sequence to match player class"
7215N/A"IT_PaintTitle" "Nabarveno s:"
N/A7215"IT_PaintTitle" "Přebarveno:"
72167216"[english]IT_PaintTitle" "Painted with:"
72177217"IT_PaintNone" "Nic"
72187218"[english]IT_PaintNone" "Nothing"
72307230"[english]SystemMessage_WinterCrateWarning_2Hour" "Festive Winter Crates will disappear soon! You have less than two hours to open yours!"
72317231"SystemMessage_WinterCrateWarning_30Minute" "Festive vánoční krabice brzy zmizí! Máš posledních třicet minut, než budou navždy pryč."
72327232"[english]SystemMessage_WinterCrateWarning_30Minute" "Festive Winter Crates will disappear soon! Only thirty minutes until they are gone forever!"
7233N/A"TF_Duel_Refund_ForceTeamSwap" "Souboj mezi �%initiator%� a �%target%� skončil, protože hráč byl přemístěn do jiného týmu. Soubojová mini-hra vlastněná �%initiator%� nebyla spotřebována."
N/A7233"TF_Duel_Refund_ForceTeamSwap" "Souboj mezi �%initiator%� a �%target%� skončil, protože hráč byl přemístěn do jiného týmu. Dueling Mini-Game vlastněná hráčem �%initiator%� nebyla spotřebována."
72347234"[english]TF_Duel_Refund_ForceTeamSwap" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because a player has been switched to another team. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
72357235"TF_Duel_CannotUse" "Teď nemůžeš začít duel."
72367236"[english]TF_Duel_CannotUse" "Cannot initiate a duel at this time."
73047304"[english]TF_Weapon_RiftFireAxe" "RIFT Fire Axe"
73057305"TF_Weapon_RiftFireMace" "RIFT Fire Mace"
73067306"[english]TF_Weapon_RiftFireMace" "RIFT Fire Mace"
7307N/A"TF_Wearable_Apparel" "Oblečení"
N/A7307"TF_Wearable_Apparel" "Apparel"
73087308"[english]TF_Wearable_Apparel" "Apparel"
73097309"TF_Homefront_Blindfold" "Hero's Hachimaki"
73107310"[english]TF_Homefront_Blindfold" "Hero's Hachimaki"
74567456"[english]TF_Weapon_Flaregun_Detonator" "The Detonator"
74577457"Achievement_Group_2000" "Replay update (%s1 z %s2)"
74587458"[english]Achievement_Group_2000" "Replay Update (%s1 of %s2)"
7459N/A"Backpack_SortBy_Rarity" "Seřadit podle kvality"
N/A7459"Backpack_SortBy_Rarity" "Třídit dle kvality"
74607460"[english]Backpack_SortBy_Rarity" "Sort by Quality"
74617461"Attrib_NewUsersHelped" "Počet nových hráčů, jimž jsi pomohl: %s1"
74627462"[english]Attrib_NewUsersHelped" "New Users Helped: %s1"
74967496"[english]Replay_SavePerformance" "SAVE"
74977497"Replay_GotoTickTitle" "Přeskočit na čas"
74987498"[english]Replay_GotoTickTitle" "Jump to Time"
7499N/A"Replay_GotoTickRewindText" "Přeskočit zpět na %time%? Přehrávání bude chvíli trvat."
N/A7499"Replay_GotoTickRewindText" "Přeskočit zpět na %time%? Přetáčení bude chvíli trvat."
75007500"[english]Replay_GotoTickRewindText" "Jump back to %time%? It will take a moment to rewind the replay."
75017501"Replay_GotoTickFastForwardText" "Přeskočit na %time%?"
75027502"[english]Replay_GotoTickFastForwardText" "Jump forward to %time%?"
75107510"[english]Replay_BackToReplays" "This will take you back to your replays."
75117511"ReplayBrowserDlg_Downloaded" "Staženo"
75127512"[english]ReplayBrowserDlg_Downloaded" "Downloaded"
7513N/A"ReplayBrowserDlg_Rendered" "Vyrenderované"
N/A7513"ReplayBrowserDlg_Rendered" "Vyrenderováno"
75147514"[english]ReplayBrowserDlg_Rendered" "Rendered"
75157515"ReplayBrowserDlg_Deletion" "Zbývající čas"
75167516"[english]ReplayBrowserDlg_Deletion" "Time Remaining"
75267526"[english]ReplayBrowserDlg_Length" "Length"
75277527"ReplayBrowserDlg_Size" "Velikost (MB)"
75287528"[english]ReplayBrowserDlg_Size" "Size (MB)"
7529N/A"ReplayBrowserDlg_NoDemos" "Žádná dema k zobrazení"
N/A7529"ReplayBrowserDlg_NoDemos" "Žádná dema k zobrazení."
75307530"[english]ReplayBrowserDlg_NoDemos" "No demos to display."
75317531"ReplayBrowserDlg_ShowAll" "Zobrazit vše"
75327532"[english]ReplayBrowserDlg_ShowAll" "Show All"
7533N/A"ReplayBrowserDlg_XMoreReplays" "%s1 více!"
N/A7533"ReplayBrowserDlg_XMoreReplays" "%s1 další!"
75347534"[english]ReplayBrowserDlg_XMoreReplays" "%s1 more!"
75357535"Replay_MyReplays" "REPLAYE"
75367536"[english]Replay_MyReplays" "REPLAYS"
75487548"[english]Replay_UnrenderedReplays" "TEMPORARY REPLAYS (%s1) :"
75497549"Replay_SavedMovies" "ULOŽENÁ VIDEA (%s1) :"
75507550"[english]Replay_SavedMovies" "SAVED MOVIES (%s1) :"
7551N/A"Replay_ConversionWarning" "Tohle jsou dočasné replaye, pokud nebudou uloženy, mohou být smazány při dalším updatu hry."
N/A7551"Replay_ConversionWarning" "Tohle jsou dočasné replaye, pokud nebudou uloženy, mohou být smazány při další aktualizaci hry."
75527552"[english]Replay_ConversionWarning" "These are temporary, and unless saved, may be lost with the next game update."
75537553"Replay_RenderAll" "ULOŽIT VŠE..."
75547554"[english]Replay_RenderAll" "SAVE ALL..."
75727572"[english]Replay_ConnectRecording" "This server is replay capable.\nPress [ %s1 ] at any time to create a replay for your current life.\n\nNote: If done while spectating, your previous life will be used."
75737573"Replay_ReplaySaveContext" "Stiskni [ %s1 ] pro vytvoření replaye tvého současného života.\n\nPoznámka: Při sledování bude použit tvůj předchozí život."
75747574"[english]Replay_ReplaySaveContext" "Press [ %s1 ] at any time to create a replay for that life. If done while spectating, your previous life will be saved."
7575N/A"Replay_HideThisMessage" "[ %s1 ] ke skrytí této zprávy"
N/A7575"Replay_HideThisMessage" "Stiskni [ %s1 ] pro skrytí této zprávy"
75767576"[english]Replay_HideThisMessage" "[ %s1 ] to hide this message"
75777577"Replay_DefaultServerError" "Na serveru se vyskytla chyba při zpracování replayů za minulé kolo."
75787578"[english]Replay_DefaultServerError" "The server encountered an error in processing Replays for the last round."
75847584"[english]Replay_NoCuts" "Currently you have no takes. Click the watch button below, then once the replay loads, press <SPACE> to enter the replay editor."
75857585"Replay_Kills" "ZABITÍ"
75867586"[english]Replay_Kills" "KILLS"
7587N/A"Replay_KilledBy" "Zabit:"
N/A7587"Replay_KilledBy" "Zabil tě:"
75887588"[english]Replay_KilledBy" "Killed by:"
75897589"Replay_OnMap" "NA MAPĚ"
75907590"[english]Replay_OnMap" "ON MAP"
76087608"[english]Replay_YouTubeShareURL" "Copy URL"
76097609"Replay_CopyURL_Title" "URL adresa zkopírována!"
76107610"[english]Replay_CopyURL_Title" "Copied URL!"
7611N/A"Replay_CopyURL_Text" "YouTube™ URL adrea byla uložena do tvé schránky."
N/A7611"Replay_CopyURL_Text" "YouTube™ URL adresa byla uložena do tvé schránky."
76127612"[english]Replay_CopyURL_Text" "The movie's YouTube™ URL has been copied to your clipboard."
76137613"Replay_ClickToEdit" "KLIKNI PRO ÚPRAVU"
76147614"[english]Replay_ClickToEdit" "CLICK TO EDIT"
76247624"[english]Replay_DownloadComplete" "...download complete! Click REPLAYS in the MAIN MENU to view your replay."
76257625"Replay_DownloadFailed" "...stahování se nezdařilo!"
76267626"[english]Replay_DownloadFailed" "...download failed!"
7627N/A"Replay_NoKeyBoundNoReplays" "Nemáš nastavené tlačítko pro ukládání replayů! Jdi do\nNastavení -> Klávesnice -> Postranní a nastav ho tam."
N/A7627"Replay_NoKeyBoundNoReplays" "Nemáš nastavené tlačítko pro ukládání replayů! Jdi do\nNastavení -> Klávesnice -> Různé a nastav ho tam."
76287628"[english]Replay_NoKeyBoundNoReplays" "You have no key set up for saving replays! Go to\nOptions -> Keyboard -> Miscellaneous to set one up."
76297629"Replay_NoScreenshot" "ŽÁDNÝ SNÍMEK"
76307630"[english]Replay_NoScreenshot" "NO SCREENSHOT"
76327632"[english]Replay_GenericMsgTitle" "Replay"
76337633"Replay_SearchText" "Vyhledávání"
76347634"[english]Replay_SearchText" "Search"
7635N/A"Replay_RenderAdvancedOptions" "Zobrazit pokročilé nastavení"
N/A7635"Replay_RenderAdvancedOptions" "Zobrazit pokročilé možnosti"
76367636"[english]Replay_RenderAdvancedOptions" "Show Advanced Options"
76377637"Replay_RenderSetting" "Kvalita filmu:"
76387638"[english]Replay_RenderSetting" "Movie Quality:"
7639N/A"Replay_RenderSetting_Low" "Návrh"
N/A7639"Replay_RenderSetting_Low" "Nízká"
76407640"[english]Replay_RenderSetting_Low" "Draft"
76417641"Replay_RenderSetting_Medium" "Standardní"
76427642"[english]Replay_RenderSetting_Medium" "Standard"
76437643"Replay_RenderSetting_High" "Vysoká"
76447644"[english]Replay_RenderSetting_High" "High"
7645N/A"Replay_RenderSetting_Max" "Maximum"
N/A7645"Replay_RenderSetting_Max" "Maximální"
76467646"[english]Replay_RenderSetting_Max" "Maximum"
76477647"Replay_RenderEstimate_Time" "Odhadovaný čas potřebný k vyrenderování: %s1 až %s2"
76487648"[english]Replay_RenderEstimate_Time" "Estimated Time To Render: %s1 to %s2"
77287728"[english]Replay_RenderReplay" "RENDER REPLAY"
77297729"Replay_RenderReplays" "VYRENDEROVAT FILMY"
77307730"[english]Replay_RenderReplays" "RENDER MOVIES"
7731N/A"Replay_OlderMovies" "STARŠÍ VIDEA:"
N/A7731"Replay_OlderMovies" "STARŠÍ FILMY:"
77327732"[english]Replay_OlderMovies" "OLDER MOVIES:"
7733N/A"Replay_Rendered" "VIDEA"
N/A7733"Replay_Rendered" "FILMY"
77347734"[english]Replay_Rendered" "MOVIES"
77357735"Replay_Go" "ZAČÍT!"
77367736"[english]Replay_Go" "GO!"
78087808"[english]Replay_RenderOverlay_TimeLeft" "Time: %s1 (%s2 left)"
78097809"Replay_UseStartMovie" "Vyexportovat ve formátu TGA/WAV"
78107810"[english]Replay_UseStartMovie" "Export raw TGA's/WAV"
7811N/A"Replay_UseQuickTime" "Použít QuickTime kodér."
N/A7811"Replay_UseQuickTime" "Použít QuickTime kodér"
78127812"[english]Replay_UseQuickTime" "Use QuickTime encoder"
78137813"Replay_AccelMin" "Méně"
78147814"[english]Replay_AccelMin" "Less"
79907990"[english]Replay_DL_Err_SI_NoSessionName" "No session name in session info file."
79917991"Replay_DL_Err_SI_ReplayNotFound" "Replay nebyl nalezen ve složce relace."
79927992"[english]Replay_DL_Err_SI_ReplayNotFound" "Replay not found in session info file."
7993N/A"Replay_DL_Err_SI_InvalidReplayStatus" "Neplatný status replaye ve složce relace."
N/A7993"Replay_DL_Err_SI_InvalidReplayStatus" "Neplatný stav replaye ve složce relace."
79947994"[english]Replay_DL_Err_SI_InvalidReplayStatus" "Invalid replay status in session info file."
79957995"Replay_DL_Err_SI_InvalidOrder" "Nesprávné rozmístění bloků v souboru relace."
79967996"[english]Replay_DL_Err_SI_InvalidOrder" "Invalid block order in session info file."
82448244"[english]TR_Completed" "TRAINING COMPLETED!"
82458245"TR_Not_Completed" "NEBYLO DOKONČENO"
82468246"[english]TR_Not_Completed" "NOT COMPLETED"
8247N/A"TR_ClassInfo_Demoman" "Jako mistr demolice může používat skákající granáty pro nepřímý útok na nepřátele, umisťovat pasti pomocí sticky bomb nebo jimi ničit dobře opevněné sentry."
N/A8247"TR_ClassInfo_Demoman" "Jako mistr demolice může používat skákající granáty pro nepřímý útok na nepřátele, umisťovat pasti pomocí sticky bomb nebo jimi ničit dobře opevněné Sentry."
82488248"[english]TR_ClassInfo_Demoman" "As a master of explosives he can use bouncing grenades to indirectly attack targets, use sticky bombs to lay traps for the enemy or destroy well defended sentry positions."
8249N/A"TR_ClassInfo_Spy" "Spyové narozdíl od ostatních herních tříd preferují tichý postup a záškodnickou práci, namísto boje muž proti muži. Většinou je jejich hlavním posláním zabít nepřátelského Medica nebo zničit bránící sentry."
N/A8249"TR_ClassInfo_Spy" "Spyové narozdíl od ostatních herních tříd preferují tichý postup a záškodnickou práci, namísto boje muž proti muži. Většinou je jejich hlavním posláním zabít nepřátelského Medica nebo zničit bránící Sentry."
82508250"[english]TR_ClassInfo_Spy" "Spies operate differently from other classes preferring stealth and surprise as opposed to head to head combat. Their role often revolves around killing key targets such as Medics or destroying sentry positions."
8251N/A"TR_ClassInfo_Engineer" "Díky stavění Sentry, teleportů pro rychlý přesun spoluhráčů a dispenserů přidávajících zdraví a munici je Engineer nezbytnou součástí týmu."
N/A8251"TR_ClassInfo_Engineer" "Díky stavění Sentry, Teleportů pro rychlý přesun spoluhráčů a Dispenserů přidávajících zdraví a munici je Engineer nezbytnou součástí týmu."
82528252"[english]TR_ClassInfo_Engineer" "Using sentry guns, teleporters to move teammates quickly to the front lines, and dispensers providing health and ammo, the Engineer is an integral part of any team."
82538253"TR_Locked_Demo" "Odemkne se po splnění Základního tréninku."
82548254"[english]TR_Locked_Demo" "Unlocked after completing Basic Training."
82848284"[english]TR_Eng_DispenserUpgradeTitle" "Upgrading Buildings"
82858285"TR_Eng_DispenserUpgrade" "Je potřeba �200 kovu� pro �vylepšení� budovy o jeden level. Mlať do budovy hasákem pro vylepšení jí na 3. level."
82868286"[english]TR_Eng_DispenserUpgrade" "It requires �200 metal� per level to �upgrade� a building. Hit the building with the wrench to upgrade it to level 3."
8287N/A"TR_Eng_SentryTitle" "Sentry Gun"
N/A8287"TR_Eng_SentryTitle" "Sentry"
82888288"[english]TR_Eng_SentryTitle" "The Sentry Gun"
82898289"TR_Eng_Sentry" "�Sentry� je výkonná obranná budova. Vyber Nástroj pro stavění stiskem �%slot4%� a postav Sentry na vyznačené místo. Poté ji vylepši na 3. level."
82908290"[english]TR_Eng_Sentry" "The �sentry gun� is a powerful defensive building. Bring up the build tool by pressing �%slot4%� and build a sentry on the indicated position. Upgrade it to level 3."
83188318"[english]TR_Eng_MoveHint" "Place Dispenser Here"
83198319"TR_Eng_TeleTitle" "Teleport"
83208320"[english]TR_Eng_TeleTitle" "The Teleporter"
8321N/A"TR_Eng_TeleEntrance" "Teleporty jsou užitečné pro tvé spoluhráče, protože jim umožňují dostat se rychle do boje. Vyber Nástroj pro stavění stiskem �%slot4%� a postav Vstup teleportu."
N/A8321"TR_Eng_TeleEntrance" "Teleporty jsou užitečné pro tvé spoluhráče, protože jim umožňují dostat se rychle do boje. Vyber Nástroj pro stavění stiskem �%slot4%� a postav Vstup Teleportu."
83228322"[english]TR_Eng_TeleEntrance" "Teleporters are useful to help your teammates get to the front lines quickly. Press �%slot4%� to bring up the �BUILD TOOL� and construct a �teleporter entrance�."
83238323"TR_Eng_TeleExit" "Teď postav Výstup. Směr, jakým se lidé po teleportování budou koukat můžeš změnit otočením teleportu stiskem �%attack2%�. Všímej si šipky na nákresu."
83248324"[english]TR_Eng_TeleExit" "Now build the exit. You can rotate the direction that people exit the teleporter by using �%attack2%� and taking note of the arrow on the blueprint."
83968396"[english]TR_Spy_CloakPracticePlayer" "The barrier has been lowered. Cloak using �%attack2%� and sneak by the sentry. Make your way to the indicated spot behind the crates."
83978397"TR_Spy_CloakSuccess" "Dobře. Všimni si, že při �neviditelnosti� �nemůžeš útočit�. Pro teď zůstaň mimo zorné pole Sentry. Budeš se muset �přestrojit�, abys ji zničil."
83988398"[english]TR_Spy_CloakSuccess" "Well done. Note when �cloaked� you �cannot attack�. Remain out of sight of the sentry for now, you'll need a �disguise� to approach it."
8399N/A"TR_Spy_CloakSentryHint" "Sentry Gun"
N/A8399"TR_Spy_CloakSentryHint" "Sentry"
84008400"[english]TR_Spy_CloakSentryHint" "Sentry Gun"
84018401"TR_Spy_CloakMoveHint" "Přejdi sem"
84028402"[english]TR_Spy_CloakMoveHint" "Move Here"
8403N/A"TR_Spy_DisguiseTitle" "Převleky"
N/A8403"TR_Spy_DisguiseTitle" "Přestrojení"
84048404"[english]TR_Spy_DisguiseTitle" "Disguises"
84058405"TR_Spy_Disguise" "Pro �přestrojení� se za nepřítele stiskni �%slot4%� nebo vyber z nabídky �DISGUISE KIT�."
84068406"[english]TR_Spy_Disguise" "To �disguise� yourself as the enemy, switch to your �DISGUISE KIT� or press �%slot4%�."
8407N/A"TR_Spy_DisguiseNote" "Vyber herní třídu, za kterou se chceš přestrojit. Samotné přestrojení zabere chvilku. Stav tvého přestrojení můžeš vidět v levém dolním rohu obrazovky."
N/A8407"TR_Spy_DisguiseNote" "Vyber herní třídu, za kterou se chceš přestrojit. Samotné přestrojení zabere chvilku. Stav svého přestrojení můžeš vidět v levém dolním rohu obrazovky."
84088408"[english]TR_Spy_DisguiseNote" "Select a class to disguise as. It takes a brief moment to complete the disguise. The status of the disguise is displayed in the bottom left of your screen."
84098409"TR_Spy_SapTitle" "Electro-Sapper"
84108410"[english]TR_Spy_SapTitle" "Electro-Sapper"
84208420"[english]TR_Spy_BackstabTitle" "The Backstab"
84218421"TR_Spy_Backstab" "Když zaútočíš na nepřítele pomocí �BUTTERFLY KNIFE� �zezadu�, zabiješ nepřítele jednou ranou. Vyber nůž stiskem �%slot3%�."
84228422"[english]TR_Spy_Backstab" "When used from �behind�, the �BUTTERFLY KNIFE� can instantly kill enemies. Select it now using �%slot3%�."
8423N/A"TR_Spy_BackstabPractice" "�Backstabni� tyhle nepřátele. Tvoje ruka se �nadzvedne�, když jsi těsně za nimi. Pamatuj však, že tvé �přestrojení� se po útoku odstraní."
N/A8423"TR_Spy_BackstabPractice" "�Backstabni� tyto nepřátele. Tvoje ruka se �nadzvedne�, když jsi těsně za nimi. Pamatuj však, že tvé �přestrojení� se po útoku odstraní."
84248424"[english]TR_Spy_BackstabPractice" "�Backstab� these enemies. Your arm will �raise� when in position �behind� them. Note that if still �disguised�, it will be lost when you strike."
84258425"TR_Spy_EscapeTitle" "Útěk"
84268426"[english]TR_Spy_EscapeTitle" "The Escape"
84428442"[english]TR_DemoRush_Intro" "Welcome to Goldrush! For training only the first stage of three stages will be played and there is no time limit."
84438443"TR_DemoRush_IntroDescription" "Na payload mapách tlačí Modrý tým vozík s bombou po kolejích, skrze kontrolní stanoviště, až na poslední bod. Po dosažení každého kontrolního stanoviště dostane Modrý tým čas navíc."
84448444"[english]TR_DemoRush_IntroDescription" "In Payload maps Blue escorts a cart through checkpoints to the final goal to win. Each checkpoint awards Blue additional time."
8445N/A"TR_DemoRush_IntroPush" "Pro tlačení vozíku u něj stůj. Čím víc hráčů u něj stojí, tím rychleji se pohybuje. Vozík také dává hráčům zdraví a munici."
N/A8445"TR_DemoRush_IntroPush" "Pro tlačení vozíku u něj stůj. Čím víc hráčů u něj stojí, tím rychleji se pohybuje. Vozík také doplňuje hráčům zdraví a munici."
84468446"[english]TR_DemoRush_IntroPush" "To move the cart stand next to it. In addition to supplying health and ammo, it will move faster with more players nearby."
84478447"TR_DemoRush_SentryTitle" "Znič Sentry"
84488448"[english]TR_DemoRush_SentryTitle" "Destroy the Sentries"
8449N/A"TR_DemoRush_Sentry" "STICKY BOMB LAUNCHER je ideální pro ničení Sentry, která vám brání v cestě."
N/A8449"TR_DemoRush_Sentry" "STICKY BOMB LAUNCHER je ideální pro ničení Sentry, která brání tvému týmu v cestě."
84508450"[english]TR_DemoRush_Sentry" "The STICKY BOMB LAUNCHER is ideal for destroying the sentry guns that lie ahead blocking your team's path."
84518451"TR_DemoRush_SentryMultiple" "Použij STICKY BOMB LAUNCHER k umístění několika sticky bomb kolem Sentry. Poté je odpal stiskem %attack2%."
84528452"[english]TR_DemoRush_SentryMultiple" "Use the STICKY BOMB LAUNCHER to place several bombs near a sentry gun. Detonate them using %attack2%."
85928592"[english]TF_Coach_RemoveCoach_Text" "Would you like to remove yourself from the list of coaches?"
85938593"TF_Coach_AskStudent_Title" "Chceš trénovat?"
85948594"[english]TF_Coach_AskStudent_Title" "Want Coaching?"
8595N/A"TF_Coach_AskStudent_Text" "Potřebuješ pomoc od jiného hráče v aktuální hře?\nPoznámka: zde můžou být problémy, pokud hostuješ hru za firewallem."
N/A8595"TF_Coach_AskStudent_Text" "Potřebuješ pomoc od jiného hráče v aktuální hře?\nPoznámka: zde můžou nastat problémy, pokud hostuješ hru za firewallem."
85968596"[english]TF_Coach_AskStudent_Text" "Would you like assistance from another player in your current game?\nNote: there may be issues if you are hosting a game behind a firewall."
85978597"TF_Coach_AskStudent_DoNotShowAgain" "Neptej se mě znovu"
85988598"[english]TF_Coach_AskStudent_DoNotShowAgain" "Do not ask me again"
88788878"[english]TF_Coach_ServerFull_Title" "Server Full"
88798879"TF_Coach_ServerFull_Text" "Nyní není možné vyžádat trenéra, protože server je plný."
88808880"[english]TF_Coach_ServerFull_Text" "Cannot request a coach at this time, because your server has the maximum number of players."
8881N/A"TF_Coach_Training_Title" "Ve výcviku"
N/A8881"TF_Coach_Training_Title" "Trénuje"
88828882"[english]TF_Coach_Training_Title" "In Training"
88838883"TF_Coach_Training_Text" "Nemůžeš si vyžádat trenéra, když trénuješ."
88848884"[english]TF_Coach_Training_Text" "You cannot request a coach while in training."
89008900"[english]Vote_notification_view" "View"
89018901"TF_SpaceChem_MoustachiumBar" "Moustachium Bar"
89028902"[english]TF_SpaceChem_MoustachiumBar" "Moustachium Bar"
8903N/A"TF_SpaceChem_MoustachiumBar_Desc" "Čisté moustachium, vytěžené v hlubiných dolech v australském vnitrozemí."
N/A8903"TF_SpaceChem_MoustachiumBar_Desc" "Čisté moustachium, vytěžené v hlubinných dolech v australském vnitrozemí."
89048904"[english]TF_SpaceChem_MoustachiumBar_Desc" "Pure moustachium, harvested from all-natural sources deep within the Australian outback."
89058905"TF_SpaceChem_FishcakeFragmentType" "Fishcake Fragment"
89068906"[english]TF_SpaceChem_FishcakeFragmentType" "Fishcake Fragment"
89988998"[english]TF_REPLAY_SAVE_REPLAY_DESC" "Save your very first replay."
89998999"TF_REPLAY_PERFORMANCE_MODE_NAME" "We Can Fix It In Post"
90009000"[english]TF_REPLAY_PERFORMANCE_MODE_NAME" "We Can Fix It In Post"
9001N/A"TF_REPLAY_PERFORMANCE_MODE_DESC" "Při sledování videa stiskni mezerník k zapnutí editoru."
N/A9001"TF_REPLAY_PERFORMANCE_MODE_DESC" "Při sledování videa stiskni mezerník pro zapnutí editoru."
90029002"[english]TF_REPLAY_PERFORMANCE_MODE_DESC" "While watching a replay, press space bar to enter the editor."
90039003"TF_REPLAY_BROWSE_REPLAYS_NAME" "Time For Your Close-Up, Mr. Hale"
90049004"[english]TF_REPLAY_BROWSE_REPLAYS_NAME" "Time For Your Close-Up, Mr. Hale"
90829082"[english]Replay_Contest_Info" "SUBMISSION DEADLINE\nMay 19th"
90839083"Replay_Contest_Over" "SOUTĚŽ UZAVŘENA\nPro možnost podání přihlášek"
90849084"[english]Replay_Contest_Over" "CONTEST CLOSED\nFor Submissions"
9085N/A"Replay_Contest_Waiting" "Prosím strpení, zpracovávám přihlášku."
N/A9085"Replay_Contest_Waiting" "Prosím o strpení, zpracovávám přihlášku."
90869086"[english]Replay_Contest_Waiting" "Submitting entry, please wait."
90879087"Replay_Contest_StatusTitle" "Uzavření přihlášek"
90889088"[english]Replay_Contest_StatusTitle" "Submission Result"
90989098"[english]Replay_Contest_StatusFailure" "There was a problem with your submission. Please check to make sure the URL is valid."
90999099"IT_UnusualTitle" "Unusual efekt:"
91009100"[english]IT_UnusualTitle" "Unusual effect:"
9101N/A"IT_UnusualNone" "Nic"
N/A9101"IT_UnusualNone" "Žádný"
91029102"[english]IT_UnusualNone" "Nothing"
91039103"TF_Crocleather_Slouch" "Crocleather Slouch"
91049104"[english]TF_Crocleather_Slouch" "Crocleather Slouch"
91749174"[english]Replay_Contest_Rules" "RULES"
91759175"YouTube_Upload_MissingFile" "Nepodařilo se nahrát film na YouTube, protože jeho soubor nebyl nalezen."
91769176"[english]YouTube_Upload_MissingFile" "Unable to upload to YouTube, because the movie file could not be found."
9177N/A"TF_Wearable_Medallion" "Medailon"
N/A9177"TF_Wearable_Medallion" "Medallion"
91789178"[english]TF_Wearable_Medallion" "Medallion"
91799179"ShowInBackpackOrderCheckbox" "Zobrazit v pořadí, v jakém se nachází v batohu"
91809180"[english]ShowInBackpackOrderCheckbox" "Show In Backpack Order"
91989198"[english]Replay_YesCancel" "Yes, cancel"
91999199"YouTube_Upload_MovieIsRaw" "K tomuto filmu není přidán žádný replay, protože byl vytvořen možností \"Vyexportovat TGA/WAV\"."
92009200"[english]YouTube_Upload_MovieIsRaw" "There is no movie file associated with this saved replay because it was created using the \"Export raw TGA's/WAV\" option."
9201N/A"MMenu_OptionsHighlightPanel_Title" "TF2 rozšířené možnosti"
N/A9201"MMenu_OptionsHighlightPanel_Title" "TF2 Pokročilé možnosti"
92029202"[english]MMenu_OptionsHighlightPanel_Title" "TF2 Advanced Options"
9203N/A"MMenu_OptionsHighlightPanel_Text" "Poté, co strávíš v TF2 trochu času, tak se podívej do rozšířených možností nastavení. Nachází se tam mnoho užitečných věcí, které ti pomohou vyladit si hru podle sebe."
N/A9203"MMenu_OptionsHighlightPanel_Text" "Poté, co strávíš v TF2 trochu času, tak se podívej do pokročilých možností nastavení. Nachází se tam mnoho užitečných věcí, které ti pomohou vyladit si hru podle sebe."
92049204"[english]MMenu_OptionsHighlightPanel_Text" "Once you've played the game a bit, take a look at the advanced options. There's a lot of useful settings in there to help you tune TF2 to work just the way you like it."
9205N/A"TFAdvancedOptions" "TF2 rozšířené možnosti"
N/A9205"TFAdvancedOptions" "TF2 Pokročilé možnosti"
92069206"[english]TFAdvancedOptions" "TF2 Advanced Options"
92079207"Tooltip_EnableHUDMinMode" "Zjednodušené ukazatele na obrazovce zabírají na obrazovce méně místa, než standartní ukazatele.\n\nNicméně ze standartních ukazatelů je odstaněno několik vysvětlujících věcí, takže by jsi měl být zvyklý na standartní ukazatele, předtím, než přejdeš na zjednodušené."
92089208"[english]Tooltip_EnableHUDMinMode" "Minimal HUD mode uses a smaller, denser HUD so that you can see more.\n\nSome explanatory information is removed as well, so you should be familiar with the standard HUD before you turn on Minimal HUD."
92469246"[english]Tooltip_Hitbeeps" "If set, you'll hear a 'hit sound' that's played whenever you damage an enemy."
92479247"Tooltip_HealTargetMarker" "Pokud je možnost zaškrtnuta, uvidíš nad svým spoluhráčem, které právě léčíš Medigunem, značku."
92489248"[english]Tooltip_HealTargetMarker" "If set, a marker will be displayed above the friendly target that you're currently healing with your medigun."
9249N/A"Tooltip_AutoMedicCallers" "Pokud je možnost zaškrtnuta, budeš vždy dostávat znamení v situaci, kdy tvůj spoluhráč klesne se zdravím pod danou mez."
N/A9249"Tooltip_AutoMedicCallers" "Pokud je možnost zaškrtnuta, budeš vždy dostávat znamení v situaci, kdy zdraví tvého spoluhráče klesne pod danou mez."
92509250"[english]Tooltip_AutoMedicCallers" "If set, you'll receive an automatic request for assistance from any nearby team mates when their health falls below a threshold."
92519251"Tooltip_AutoMedicCallThreshold" "Mez, po jejímž překročení začnou tví spoluhráči automaticky volat o pomoc."
92529252"[english]Tooltip_AutoMedicCallThreshold" "The threshold at which your team mates will automatically request assistance."
93469346"[english]TF_TowerHardhat_Desc" "Can't stop the signal."
93479347"TF_SpiralSallet" "Spiral Sallet"
93489348"[english]TF_SpiralSallet" "The Spiral Sallet"
9349N/A"TF_SpiralSallet_Desc" "Známý fakt: koně se po šachové desce pohybují pomocí rocket-jumpů."
N/A9349"TF_SpiralSallet_Desc" "Známý fakt: koně se po šachové desce pohybují pomocí rocket jumpů."
93509350"[english]TF_SpiralSallet_Desc" "Little known fact: knights in chess travel over other pieces by rocket jumping."
93519351"Gametype_OfflinePractice" "Offline procvičování"
93529352"[english]Gametype_OfflinePractice" "Offline Practice"
94649464"[english]TR_PracticeModeSelectTitle" "SELECT A PRACTICE MODE"
94659465"TR_PracticeMapSelectTitle" "VYBER SI %gametype% MAPU"
94669466"[english]TR_PracticeMapSelectTitle" "SELECT A %gametype% MAP"
9467N/A"TR_AttackDefense_Description" "Pokračuj v Soldier tréninku na mapě Dustbowl, kde červený tým brání\n kontrolní body a modrý tým se je snaží zabrat."
N/A9467"TR_AttackDefense_Description" "Pokračuj v Soldierově tréninku na mapě Dustbowl, kde červený tým brání\n kontrolní body a modrý tým se je snaží zabrat."
94689468"[english]TR_AttackDefense_Description" "Continue Soldier training in a round of Dustbowl, an Attack/Defend style\nControl Point map, where the blue team tries to take the Control\nPoints from the defending red team."
9469N/A"TR_Locked_AttackDefense" "Odemkne se po splnění Soldier tréninku."
N/A9469"TR_Locked_AttackDefense" "Odemkne se po splnění Soldierova tréninku."
94709470"[english]TR_Locked_AttackDefense" "Unlocked after completing Soldier training."
94719471"TR_Primary" "Primární"
94729472"[english]TR_Primary" "Primary"
94849484"[english]TR_Soldier_MoveTitle" "Movement"
94859485"TR_Soldier_Move" "Použíj �%+forward%� pro pohyb vpřed, �%+back%� pro pohyb vzad, a �%+moveleft%� nebo �%+moveright%� pro pohyb ze strany do strany."
94869486"[english]TR_Soldier_Move" "Use �%+forward%� to move forward, �%+back%� to move backwards, and �%+moveleft%� or �%+moveright%� to move side to side."
9487N/A"TR_Soldier_MoveOut" "Opusť tuhle místnost a přejdi ke střelnici."
N/A9487"TR_Soldier_MoveOut" "Opusť tuto místnost a přejdi ke střelnici."
94889488"[english]TR_Soldier_MoveOut" "Leave this room and proceed to the firing range."
94899489"TR_Soldier_DuckTitle" "Skrčení"
94909490"[english]TR_Soldier_DuckTitle" "Crouching"
94949494"[english]TR_Soldier_JumpTitle" "Jump"
94959495"TR_Soldier_Jump" "Použíj �%+jump%� ke skočení na vozík a pokračuj směrem ke střelnici."
94969496"[english]TR_Soldier_Jump" "Use �%+jump%� to jump onto the cart and move towards the firing range."
9497N/A"TR_Soldier_JumpHint" "Vyskočte zde"
N/A9497"TR_Soldier_JumpHint" "Vyskoč sem"
94989498"[english]TR_Soldier_JumpHint" "Jump Up Here"
94999499"TR_Soldier_RangeTitle" "Střelnice"
95009500"[english]TR_Soldier_RangeTitle" "Firing Range"
9501N/A"TR_Soldier_Range" "Dobrá práce. Nyní přejděte na střelnici."
N/A9501"TR_Soldier_Range" "Dobrá práce. Nyní přejdi na střelnici."
95029502"[english]TR_Soldier_Range" "Well done. Navigate to the firing range to continue."
9503N/A"TR_Progress" "%s1% Dokončeno"
N/A9503"TR_Progress" "%s1% dokončeno"
95049504"[english]TR_Progress" "%s1% Completed"
95059505"TR_ProgressDone" "Dokončeno"
95069506"[english]TR_ProgressDone" "Completed"
95209520"[english]TF_Training_Desc_BasicTraining" "Learn the ins and outs of a class."
95219521"TF_Training_Desc_OfflinePractice" "Vylepši své dovednosti na botech."
95229522"[english]TF_Training_Desc_OfflinePractice" "Sharpen your skills on bots."
9523N/A"TF_Training_StartTraining" "ZAČÍT VÝCVIK"
N/A9523"TF_Training_StartTraining" "ZAČÍT TRÉNINK"
95249524"[english]TF_Training_StartTraining" "START TRAINING"
95259525"TF_StartPractice" "ZAČÍT PROCVIČOVÁNÍ"
95269526"[english]TF_StartPractice" "START PRACTICE"
95549554"[english]TF_Quickplay_Refresh" "Refresh"
95559555"TF_Quickplay_StopRefresh" "Zastavit obnovování"
95569556"[english]TF_Quickplay_StopRefresh" "Stop Refreshing"
9557N/A"TF_Quickplay_PleaseWait" "Načítání informací o serveru, čekejte prosím..."
N/A9557"TF_Quickplay_PleaseWait" "Načítání informací o serveru, prosím čekej..."
95589558"[english]TF_Quickplay_PleaseWait" "Retrieving server information, please wait..."
95599559"TF_Quickplay_NoServers" "Momentálně nejsou dostupné žádné servery"
95609560"[english]TF_Quickplay_NoServers" "No Servers Available At This Time"
95809580"[english]TF_GameModeDesc_AttackDefense" "BLU wins by capturing all points. RED wins by stopping them."
95819581"TF_GameModeDetail_AttackDefense" "Modrý tým zvítězí po zabrání všech kontrolních bodů v každé části mapy, před tím, než vyprší čas.\n\nČervený tým zvítězí uchráněním všech kontrolních bodů od zabrání."
95829582"[english]TF_GameModeDetail_AttackDefense" "Blue team wins by capturing the Control Points on each stage before the time runs out.\n\nRed team wins by preventing all the points from being captured."
9583N/A"TF_GameModeDesc_CP" "Pro výhru získej všechny body."
N/A9583"TF_GameModeDesc_CP" "Pro vítězství zaber všechny body."
95849584"[english]TF_GameModeDesc_CP" "Capture all points to win."
95859585"TF_GameModeDetail_CP" "Pro vítězství musí tým zabrat všechny kontrolní body.\n\nNěkteré kontrolní body jsou uzamčené, dokud nejsou zabrány jiné."
95869586"[english]TF_GameModeDetail_CP" "To win each team must own all Control Points.\n\nSome Control Points will be locked until others are captured."
98269826"[english]Attrib_CritWhileAirborne" "Deals crits while the wielder is rocket jumping"
98279827"Attrib_MultSniperChargePenalty" "Základní rychlost nabíjení charge snížena o %s1%"
98289828"[english]Attrib_MultSniperChargePenalty" "Base charge rate decreased by %s1%"
9829N/A"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "Pokud je zabit Medic, který tě léčil\ntak je jeho vrah označen pro smrt"
N/A9829"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "Pokud je zabit Medic, který tě léčil,\ntak je jeho vrah označen pro smrt"
98309830"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes marked for death"
98319831"Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% rage ztraceno při zásahu"
98329832"[english]Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% rage lost on hit"
98429842"[english]Attrib_ChargeImpactDamageIncreased" "+%s1% increase in charge impact damage"
98439843"Attrib_ChargeRechargeRateIncreased" "+%s1% zvýšené nabíjení běhu"
98449844"[english]Attrib_ChargeRechargeRateIncreased" "+%s1% increase in charge recharge rate"
9845N/A"Attrib_AirDashCountIncreased" "Přidává trojtý skok. Třetí skok po použití uděluje 10 poškození."
N/A9845"Attrib_AirDashCountIncreased" "Přidává trojitý skok. Třetí skok po použití uděluje 10 bodů poškození."
98469846"[english]Attrib_AirDashCountIncreased" "Grants Triple Jump: The third jump deals 10 damage when used"
98479847"Attrib_SpeedBuffAlly" "Při zásahu spoluhráče: Zrychlí tebe a spoluhráče na několik sekund"
98489848"[english]Attrib_SpeedBuffAlly" "On Hit Ally: Boosts both players' speed for several seconds"
98509850"[english]Attrib_DamageForceReduction" "%s1% reduction in push force taken from damage"
98519851"Attrib_CloakRate" "%s1 prodloužení zapínání neviditelnosti"
98529852"[english]Attrib_CloakRate" "%s1 sec increase in time to cloak"
9853N/A"Attrib_AmmoBecomesHealth" "Všechna nalezená munice se stává zdravím"
N/A9853"Attrib_AmmoBecomesHealth" "Všechna nalezená munice je přeměněna na zdraví"
98549854"[english]Attrib_AmmoBecomesHealth" "All ammo collected becomes health"
98559855"Attrib_BootsFallingStomp" "Udělí trojnásobné poškození z pádu nepříteli, na němž přistaneš"
98569856"[english]Attrib_BootsFallingStomp" "Deals 3x falling damage to the player you land on"
9857N/A"Attrib_SeeEnemyHealth" "Umožňuje ti vidět zdraví svých nepřátel."
N/A9857"Attrib_SeeEnemyHealth" "Umožňuje ti vidět zdraví tvých nepřátel."
98589858"[english]Attrib_SeeEnemyHealth" "Allows you to see enemy health"
98599859"TF_Shahanshah" "Shahanshah"
98609860"[english]TF_Shahanshah" "The Shahanshah"
99029902"[english]Store_FreeBackpackSpace_WithCartItems_WithUpgrade" "Empty Backpack Slots: %s1 + %s3 (%s2 items in cart)"
99039903"Store_FreeTrial_Title" "ZÍSKEJ VÍCE VYBAVENÍ!"
99049904"[english]Store_FreeTrial_Title" "GET MORE GEAR!"
9905N/A"Store_FreeTrial_Desc" "Tvůj první nákpu v Mann Co. obchodě povýší tvůj učet na prémium verzi:"
N/A9905"Store_FreeTrial_Desc" "Tvůj první nákup v Mann Co. obchodě povýší tvůj učet na prémium verzi:"
99069906"[english]Store_FreeTrial_Desc" "Your first Mann Co. Store Purchase upgrades you to a Premium account:"
99079907"Store_FreeTrial_Point1" "Více místa v batohu (300 míst)"
99089908"[english]Store_FreeTrial_Point1" "More Backpack space (300 slots)"
9909N/A"Store_FreeTrial_Point2" "Najdi vzácnější a hezčí věci"
N/A9909"Store_FreeTrial_Point2" "Budeš nacházet vzácnější a hezčí věci"
99109910"[english]Store_FreeTrial_Point2" "Find rarer and cooler items"
99119911"Store_FreeTrial_Point3" "Lepší vyměňování: dávej věci svým přátelům."
99129912"[english]Store_FreeTrial_Point3" "Better Trading: give items to your friends"
99149914"[english]Store_FreeTrial_Point4" "More crafting blueprints"
99159915"Store_FreeTrial_Bonus" "BONUS!"
99169916"[english]Store_FreeTrial_Bonus" "BONUS!"
9917N/A"Store_FreeTrial_BonusText" "Získej zdarma čepici Mann Co. ke svému prvnímu nákupu. Navíc získej překvapní za každých %s1, které utratíš (v jediném nákupu)."
N/A9917"Store_FreeTrial_BonusText" "Získej zdarma čepici Mann Co. ke svému prvnímu nákupu. Navíc získej překvapení za každých %s1, které utratíš (v jediném nákupu)."
99189918"[english]Store_FreeTrial_BonusText" "Get a free Mann Co. hat with your first purchase. Plus get a surprise bonus item for every %s1 you spend (in a single purchase)."
9919N/A"TF_HUD_Event_KillEater_Leveled" "%weapon_name% patřící hráči %player% získal novou hodnost: %rank_name%!"
N/A9919"TF_HUD_Event_KillEater_Leveled" "Tvoje zbraň %weapon_name% získala novou hodnost: %rank_name%!"
99209920"[english]TF_HUD_Event_KillEater_Leveled" "Your %weapon_name% has reached a new rank: %rank_name%!"
9921N/A"TF_HUD_Event_KillEater_Leveled_Chat" "%s2 hráče %s1 získal nový rank: %s3!"
N/A9921"TF_HUD_Event_KillEater_Leveled_Chat" "%s2 hráče %s1 získal novou hodnost: %s3!"
99229922"[english]TF_HUD_Event_KillEater_Leveled_Chat" "%s1's %s2 has reached a new rank: %s3!"
99239923"TF_Coach_FreeAccount_Title" "Povyš svůj účet na prémiový ještě dnes!"
99249924"[english]TF_Coach_FreeAccount_Title" "Upgrade Today!"
99299929"[english]TF_Coach_SessionEnded_Title" "Coaching"
99309930"TF_Coach_SessionEnded_Text" "Trénink právě skončil. Nyní jsi v režimu diváka."
99319931"[english]TF_Coach_SessionEnded_Text" "The coaching session has ended. You are now in Spectator mode."
9932N/A"TF_Trading_FreeAccountInitiate" "Pouze prémiové účty mohou začít vyměňování."
N/A9932"TF_Trading_FreeAccountInitiate" "Pouze prémiové účty mohou zahájit vyměňování."
99339933"[english]TF_Trading_FreeAccountInitiate" "Only premium accounts may initiate trades."
9934N/A"TF_Trading_SharedAccountInitiate" "Pouze individuální účty mohou zahájit vyměňování"
N/A9934"TF_Trading_SharedAccountInitiate" "Pouze individuální účty mohou zahájit vyměňování."
99359935"[english]TF_Trading_SharedAccountInitiate" "Only individual accounts may initiate trades."
99369936"TF_TradeWindow_Step2Desc_FreeTrial" "Hráči s účty zdarma nemohou vyměňovat své předměty. Zakup si jakýkoliv předmět v obchodě pro povýšení svého účtu na prémiový!"
99379937"[english]TF_TradeWindow_Step2Desc_FreeTrial" "Free accounts cannot trade away any items. Purchase any item in the store to upgrade!"
99639963"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Pyro" "MMMPH-MPH-MMMMMPHMMPH-MANN CO. STORE! MMMMMPH-MMMMPH-MMHPMMPH-HATS! MMMPH-MPH-MMMPH-MPH-ITEMS! MMMMMHPMMPH-MMMPH-MPHMMPHMMPH-FIRE!"
99649964"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Demoman" "Ach! Víš vůbec, jak si nandat klobouk na hlavu? Tvoje plešatá hlava tě totiž opravdu ztrapňuje! Panebože, jdi si na ní něco koupit do Mann Co. obchodu!"
99659965"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Demoman" "Ach! Do ye not know enough to put a hat on your noggin? Your great bald head is an embarrassment, lad! For God's sake, get ye to the Mann Co. Store!"
9966N/A"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Scout" "Vím nad čím přemýšlíš. Že tady je jeden pěkný chlap. Kde asi nakupuje? V Mann Co. obchodu troubo. Nemáš peníze? Najdi si práci a pak přijď zpět."
N/A9966"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Scout" "Vím nad čím přemýšlíš. Že tady je jeden pěkný chlap. Kde asi nakupuje? V Mann Co. obchodě, troubo. Nemáš peníze? Najdi si práci a přijď zpět."
99679967"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Scout" "I know what yer thinkin'. 'That there is one beeyootiful man. Where does he shop?' The Mann Co. Store, dummy. No money? Get a job and come back."
99689968"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Sniper" "Proč si neprojdeš Mann Co. obchod? Pořádně si ty nádherné předměty prohlédni!"
99699969"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Sniper" "Why not go on walkabout to the Mann Co. Store? Take a gander at those beaut items, mate! "
9970N/A"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Engineer" "Nebudu ti lhát, tohle je opravdu dobrá nabídka. Vzmuž se a kup si něco v Mann Co. obchodě. Nebudeš toho litovat synu."
N/A9970"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Engineer" "Nebudu ti lhát, tohle je opravdu dobrá nabídka. Vzmuž se a kup si něco v Mann Co. obchodě. Nebudeš toho litovat, synu."
99719971"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Engineer" "I ain't gonna buffalo ya, this here's the real deal. Cowboy up and go buy somethin' at the Mann Co. Store. Son, you will not regret it."
99729972"TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Title" "Poděkuj svému příteli!"
99739973"[english]TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Title" "Thank Your Friend!"
99759975"[english]TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Text" "Who referred you to Team Fortress 2 or helped you the most? You can add friends by bringing up the Steam overlay."
99769976"TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Retrieving" "Získávám seznam přátel"
99779977"[english]TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Retrieving" "Retrieving list of friends"
9978N/A"TF_Trial_Alert_SelectFriend" "Teď máš šanci poděkovat člověku, který tě přivedl do Team Fortress 2 nebo ti nejvíc pomohl!"
N/A9978"TF_Trial_Alert_SelectFriend" "Teď máš šanci poděkovat člověku, který tě přivedl do Team Fortress 2, nebo ti nejvíce pomohl!"
99799979"[english]TF_Trial_Alert_SelectFriend" "Here's your opportunity to thank the person who referred you to Team Fortress 2 or helped you the most!"
99809980"TF_Trial_Alert_ThankedBySomeone" "%thanker% ti poděkoval! Jen tak dál!"
99819981"[english]TF_Trial_Alert_ThankedBySomeone" "You were thanked by %thanker%! Keep up the good work!"
1002710027"[english]TF_Wearable_Towels" "Beach Towel"
1002810028"TF_Scout_Towels" "Lucky No. 42"
1002910029"[english]TF_Scout_Towels" "Lucky No. 42"
10030N/A"TF_Scout_Towels_Desc" "Proč bojovat na slunci, když můžete polehávat ve stínu?"
N/A10030"TF_Scout_Towels_Desc" "Proč bojovat na slunci, když můžeš polehávat ve stínu?"
1003110031"[english]TF_Scout_Towels_Desc" "Why fight in the sun when you could lounge in the shade?"
1003210032"TF_SummerHat" "Summer Hat"
1003310033"[english]TF_SummerHat" "Summer Hat"
1009110091"[english]TF_Duel_TempBanned_Initiator" "Your last duel ended unexpectedly, so you cannot duel again for at least ten minutes."
1009210092"TF_Duel_TempBanned_Target" "�%target%� se nedávno účastnil duelu, který skončil nečekaně, takže se dalších deset minut nemůže zapojit do dalšího duelu."
1009310093"[english]TF_Duel_TempBanned_Target" "�%target%� was last in a duel that ended unexpectedly, so they cannot duel again for at least ten minutes."
10094N/A"TF_Bundle_DrGrordbortVictoryPack" "Balíček vítězství Dr. Grordborta"
N/A10094"TF_Bundle_DrGrordbortVictoryPack" "Dr. Grordbort's Victory balíček"
1009510095"[english]TF_Bundle_DrGrordbortVictoryPack" "Dr. Grordbort's Victory Pack"
1009610096"TF_Bundle_DrGrordbortVictoryPack_Desc" "Získej celý balík věcí Dr. Grordborta pro Soldiera, vytvořený společností WETA Workshop!"
1009710097"[english]TF_Bundle_DrGrordbortVictoryPack_Desc" "Grab the whole pack of Dr. Grordbort items for the Soldier, designed by WETA Workshop!"
10098N/A"TF_Set_DrG_Victory" "Balíček vítězství Dr. Grordborta"
N/A10098"TF_Set_DrG_Victory" "Dr. Grordbort's Victory balíček"
1009910099"[english]TF_Set_DrG_Victory" "Dr. Grordbort's Victory Pack"
10100N/A"Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "Tato zbraň nepotřebuje munici."
N/A10100"Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "Tato zbraň nepotřebuje munici"
1010110101"[english]Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "Does not require ammo"
10102N/A"Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Tato zbraň uděluje budovám pouze 20% poškození."
N/A10102"Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Tato zbraň uděluje budovám pouze 20% poškození"
1010310103"[english]Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Deals only 20% damage to buildings"
10104N/A"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alternativní výstřel: Nabitý výstřel uděluje hráčům \nmini-crity a vyřadí budovy na 4 sekundy"
N/A10104"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alternativní střelba: Nabitý výstřel uděluje hráčům \nmini-crity a na 4 sekundy vyřadí budovy"
1010510105"[english]Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alt-Fire: A charged shot that mini-crits\nplayers and disables buildings for 4 sec"
1010610106"Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projektil prostřelí nepřátelské cíle"
1010710107"[english]Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projectile penetrates enemy targets"
10108N/A"Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projektily této zbraně nemohou být odraženy."
N/A10108"Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projektily této zbraně nemohou být odraženy"
1010910109"[english]Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projectile cannot be deflected"
1011010110"Attrib_Particle28" "Genteel Smoke"
1011110111"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Smoke"
1011210112"Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
1011310113"[english]Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
10114N/A"Store_GrordbortSale" "Dr. Grordbort's Infallible Aether Oscillators: Kde věda potkává násilí!\nKup si reálné laserové zbraně na www.DrGrordborts.com"
N/A10114"Store_GrordbortSale" "Dr. Grordbort's Infallible Aether Oscillators: Kde se věda potkává s násilím!\nKup si reálné laserové zbraně na www.DrGrordborts.com"
1011510115"[english]Store_GrordbortSale" "Dr. Grordbort's Infallible Aether Oscillators: Where Science Meets Violence!\nBuy your real Rayguns at www.DrGrordborts.com"
1011610116"TF_GifterText_SelfOpen" "�%giver%� otevřel balíček!"
1011710117"[english]TF_GifterText_SelfOpen" "�%giver%� has opened a package!"
10118N/A"TF_CrossGame_Trading_FreeAccountInitiate" "Pouze prémiové účty mohou přidávat věci do obchodu."
N/A10118"TF_CrossGame_Trading_FreeAccountInitiate" "Pouze prémiové účty mohou přidávat věci do výměn."
1011910119"[english]TF_CrossGame_Trading_FreeAccountInitiate" "Only premium accounts may add items to trades."
1012010120"TF_LordCockswainPith" "Lord Cockswain's Pith Helmet"
1012110121"[english]TF_LordCockswainPith" "Lord Cockswain's Pith Helmet"
1015910159"[english]TF_CRITS" "CRITS"
1016010160"TF_Wearable_Hat" "Hat"
1016110161"[english]TF_Wearable_Hat" "Hat"
10162N/A"TF_Wearable_FacialHair" "Vousy"
N/A10162"TF_Wearable_FacialHair" "Facial Hair"
1016310163"[english]TF_Wearable_FacialHair" "Facial Hair"
10164N/A"TF_Wearable_TournamentMedal" "Turnajová medaile"
N/A10164"TF_Wearable_TournamentMedal" "Tournament Medal"
1016510165"[english]TF_Wearable_TournamentMedal" "Tournament Medal"
1016610166"TF_TournamentMedal_GWJ_1st" "First Place - Gamers With Jobs Tournament"
1016710167"[english]TF_TournamentMedal_GWJ_1st" "First Place - Gamers With Jobs Tournament"
1020310203"[english]TF_TournamentMedal_2nd_Desc" "Given to the second place team!"
1020410204"TF_TournamentMedal_3rd_Desc" "Uděleno týmu na třetím místě!"
1020510205"[english]TF_TournamentMedal_3rd_Desc" "Given to the third place team!"
10206N/A"TF_TournamentMedal_Runnerups_Desc" "Udělena finalistům!"
N/A10206"TF_TournamentMedal_Runnerups_Desc" "Uděleno finalistům!"
1020710207"[english]TF_TournamentMedal_Runnerups_Desc" "Given to the runner-ups!"
1020810208"TF_TournamentMedal_Participants_Desc" "Uděleno hráčům, kteří se zúčasnili turnaje."
1020910209"[english]TF_TournamentMedal_Participants_Desc" "Given to the players who participated in the tournament."
10210N/A"TF_Bundle_DeusExPromo" "Manno-Technology Bundle"
N/A10210"TF_Bundle_DeusExPromo" "Manno-Technology balíček"
1021110211"[english]TF_Bundle_DeusExPromo" "The Manno-Technology Bundle"
1021210212"TF_Bundle_DeusExPromo_Desc" "Kdy nastane ta budoucnost? Právě teď! Zjisťi to na vlastní oči s těmito osmi předměty:"
1021310213"[english]TF_Bundle_DeusExPromo_Desc" "When will it be the future? Right now! See for yourself with these eight items:"
1024310243"[english]Attrib_UseMetalAmmoType" "Uses metal for ammo"
1024410244"Attrib_Sniper_FullChargeBonus" "Při plném nabití: +%s1% zranění na výstřel"
1024510245"[english]Attrib_Sniper_FullChargeBonus" "On Full Charge: +%s1% damage per shot"
10246N/A"Attrib_Sniper_NoHeadShot" "Nedává headshoty, dokud není plně nabita"
N/A10246"Attrib_Sniper_NoHeadShot" "Nedává headshoty, dokud není plně nabitá"
1024710247"[english]Attrib_Sniper_NoHeadShot" "No headshots when not fully charged"
1024810248"Attrib_NoReload" "Není potřeba přebíjet"
1024910249"[english]Attrib_NoReload" "No reload necessary"
1025010250"Attrib_SniperFullChargePenetration" "Při plném nabití: Projektily prostřelí hráče"
1025110251"[english]Attrib_SniperFullChargePenetration" "On Full Charge: Projectiles penetrate players"
10252N/A"Attrib_SapperKillsCollectCrits" "Poskytuje jeden garantovaný kritický zásah za každou \nbudovu zničenou pomocí sapperu"
N/A10252"Attrib_SapperKillsCollectCrits" "Poskytuje jeden garantovaný kritický zásah za každou\nbudovu zničenou pomocí sapperu"
1025310253"[english]Attrib_SapperKillsCollectCrits" "Gives one guaranteed critical hit for each\nbuilding destroyed with your sapper attached"
1025410254"Attrib_Sniper_FiresTracer" "Vystřeluje svítivé střely"
1025510255"[english]Attrib_Sniper_FiresTracer" "Fires tracer rounds"
1028910289"[english]TF_DEX_Shotgun" "The Widowmaker"
1029010290"TF_DEX_Pistol" "Short Circuit"
1029110291"[english]TF_DEX_Pistol" "The Short Circuit"
10292N/A"completed" "Dokončeno"
N/A10292"completed" "Completed"
1029310293"[english]completed" "Completed"
1029410294"ItemNameUniqueFormat" "%s2%s3"
1029510295"[english]ItemNameUniqueFormat" "%s1%s2%s3"
1029610296"ItemNameWithQualityFormat" "%s1 %s2%s3"
1029710297"[english]ItemNameWithQualityFormat" "%s1 %s2%s3"
10298N/A"ItemNameCraftNumberFormat" " #%s1"
N/A10298"ItemNameCraftNumberFormat" "#%s1"
1029910299"[english]ItemNameCraftNumberFormat" " #%s1"
10300N/A"TF_sniperbell" "Přehrát zvuk, když je odstřelovací puška plně nabita"
N/A10300"TF_sniperbell" "Přehrát zvuk, když je odstřelovací puška plně nabitá"
1030110301"[english]TF_sniperbell" "Play a sound when the Sniper rifle is fully charged"
1030210302"Tooltip_sniperbell" "Pokud je nastaveno, odstřelovací puška bude při plném nabití automaticky přehrávat zvuk."
1030310303"[english]Tooltip_sniperbell" "If set, the Sniper rifle will automatically play a sound when fully charged."
1031110311"[english]Attrib_Unlimited" "Unlimited use"
1031210312"TF_Tropico4_Hat" "El Jefe"
1031310313"[english]TF_Tropico4_Hat" "El Jefe"
10314N/A"BackpackShowRarities" "Zobrazit barvu kvality"
N/A10314"BackpackShowRarities" "Zobrazit barvy kvalit"
1031510315"[english]BackpackShowRarities" "Show Quality Colors"
1031610316"TF_FreezeCamHide" "Skrýt ukazatele na obrazovce (HUD) během pořizování snímku."
1031710317"[english]TF_FreezeCamHide" "Hide HUD during freezecam screenshots."
1033910339"[english]KillEaterEventType_HeadsTaken" "Heads Taken"
1034010340"Econ_Bundle_Separator" ", "
1034110341"[english]Econ_Bundle_Separator" ", "
10342N/A"Gametype_Specialty" "Zvláštnost"
N/A10342"Gametype_Specialty" "Speciální"
1034310343"[english]Gametype_Specialty" "Specialty"
1034410344"NoSteamNoItems" "VYBAVENÍ NENÍ DOSTUPNÉ - NELZE SE PŘIPOJIT KE STEAMU"
1034510345"[english]NoSteamNoItems" "LOADOUT NOT AVAILABLE - NO CONNECTION TO STEAM"
1039710397"[english]Store_ClassFilterLabel" "Classes:"
1039810398"Store_ItemTypeFilterLabel" "Typ předmětu:"
1039910399"[english]Store_ItemTypeFilterLabel" "Item Type:"
10400N/A"Store_SortByLabel" "Setřídit dle:"
N/A10400"Store_SortByLabel" "Třídit dle:"
1040110401"[english]Store_SortByLabel" "Sort By:"
1040210402"Store_ViewMore" "ZOBRAZIT VÍCE"
1040310403"[english]Store_ViewMore" "VIEW MORE"
1041310413"[english]Store_SortType_Alphabetical" "Alphabetical"
1041410414"Store_SortType_HighestPrice" "Nejvyšší ceny"
1041510415"[english]Store_SortType_HighestPrice" "Highest price"
10416N/A"Store_SortType_LowestPrice" "Nejnižší cena"
N/A10416"Store_SortType_LowestPrice" "Nejnižší ceny"
1041710417"[english]Store_SortType_LowestPrice" "Lowest price"
1041810418"Store_SortType_DateNewest" "Od nejnovějších"
1041910419"[english]Store_SortType_DateNewest" "Newest First"
1051710517"[english]AbuseReport_CategoryLabel" "Abuse category:"
1051810518"AbuseReport_NoAvatar" "(Hráč nemá obrázek avatara)"
1051910519"[english]AbuseReport_NoAvatar" "(Player does not have an avatar image)"
10520N/A"AbuseReport_NoCustomTextures" "(Hráč nemá žádné předměty s obtisky)"
N/A10520"AbuseReport_NoCustomTextures" "(Hráč nemá žádné předměty s obrázky)"
1052110521"[english]AbuseReport_NoCustomTextures" "(Player does not have any items with decals)"
1052210522"AbuseReport_DescriptionLabel" "Popis:"
1052310523"[english]AbuseReport_DescriptionLabel" "Description:"
1052710527"[english]AbuseReport_Discard" "Discard"
1052810528"AbuseReport_SaveForLater" "Dokončit později"
1052910529"[english]AbuseReport_SaveForLater" "Finish Later"
10530N/A"AbuseReport_SelectOne" "-- vyberte --"
N/A10530"AbuseReport_SelectOne" "-- vyber --"
1053110531"[english]AbuseReport_SelectOne" "-- select --"
1053210532"AbuseReport_Notification" "Hlášení zneužití připraveno k odeslání"
1053310533"[english]AbuseReport_Notification" "Abuse Report Ready to Submit"
1053510535"[english]AbuseReport_ContentAvatarImage" "Avatar image"
1053610536"AbuseReport_ContentPlayerName" "Jméno hráče"
1053710537"[english]AbuseReport_ContentPlayerName" "Player name"
10538N/A"AbuseReport_ContentItemDecal" "Obtisk předmětu"
N/A10538"AbuseReport_ContentItemDecal" "Obrázek předmětu"
1053910539"[english]AbuseReport_ContentItemDecal" "Item decal"
1054010540"AbuseReport_ContentChatText" "Text chatu"
1054110541"[english]AbuseReport_ContentChatText" "Chat text"
1056710567"[english]AbuseReport_Busy" "Submitting abuse report"
1056810568"AbuseReport_NoSteamTitle" "Hlášení zneužití"
1056910569"[english]AbuseReport_NoSteamTitle" "Abuse report"
10570N/A"AbuseReport_NoSteamMessage" "Abyste mohli zpracovat hlášení zneužití, musíte být přihlášeni do služby Steam."
N/A10570"AbuseReport_NoSteamMessage" "Abys mohl zpracovat hlášení zneužití, musíš být přihlášen do služby Steam."
1057110571"[english]AbuseReport_NoSteamMessage" "You must be logged into Steam to process an abuse report."
1057210572"AbuseReport_SucceededTitle" "Úspěšně odesláno!"
1057310573"[english]AbuseReport_SucceededTitle" "Success!"
1057910579"[english]AbuseReport_GenericFailureMessage" "Abuse report submission failed."
1058010580"AbuseReport_TooMuchFailedTitle" "Děkujeme!"
1058110581"[english]AbuseReport_TooMuchFailedTitle" "Thank You!"
10582N/A"AbuseReport_TooMuchFailedMessage" "Buď jste již hlášení zneužití u tohoto hráče odeslali, nebo jste v krátké době odeslali několik hlášení zneužití."
N/A10582"AbuseReport_TooMuchFailedMessage" "Buď jsi již hlášení zneužití u tohoto hráče odeslal, nebo jsi v krátké době odeslal několik hlášení zneužití."
1058310583"[english]AbuseReport_TooMuchFailedMessage" "You have either already submitted an abuse report for this player, or have submitted several abuse reports in a short time period."
1058410584"TF_ClassMenu_Go" "JDI!"
1058510585"[english]TF_ClassMenu_Go" "GO!"
1070710707"[english]TF_PyroHat2_Desc" "Everyone will wonder what the secret meaning of this mysterious hat is. The secret is you're an idiot."
1070810708"TF_MedicHat1" "Surgeon's Stahlhelm"
1070910709"[english]TF_MedicHat1" "The Surgeon's Stahlhelm"
10710N/A"TF_MedicHat1_Desc" "Technicky vzato, polní zdravotníci jsou podobně jako civilisti pod ochranou Ženevské konvence. Určitě to řekněte svému vrahovi, až váš příště zastřelí. Skvělý způsob, jak navázat rozhovor!"
N/A10710"TF_MedicHat1_Desc" "Technicky vzato, polní zdravotníci jsou podobně jako civilisti pod ochranou Ženevské konvence. Nezapomeň to říct svému vrahovi, až tě příště zastřelí. Skvělý způsob, jak navázat rozhovor!"
1071110711"[english]TF_MedicHat1_Desc" "Technically, field medics are protected as noncombatants under the Geneva Convention. The next time you get shot be sure to tell your killer. It's a conversation starter!"
1071210712"TF_ScoutHat2" "Backwards Ballcap"
1071310713"[english]TF_ScoutHat2" "The Backwards Ballcap"
1075510755"[english]TF_PyroHat3_Desc" "Help your enemies celebrate Day of the Dead by wearing this hat and then killing them."
1075610756"TF_EngineerHat2" "Virtual Reality Headset"
1075710757"[english]TF_EngineerHat2" "The Virtual Reality Headset"
10758N/A"TF_EngineerHat2_Desc" "S tímhle můžeš alespoň předstírat, že vyhráváte."
N/A10758"TF_EngineerHat2_Desc" "S tímhle můžeš alespoň předstírat, že vyhráváš."
1075910759"[english]TF_EngineerHat2_Desc" "With these on, you can pretend you're winning."
1076010760"TF_SpyGlasses" "Spectre's Spectacles"
1076110761"[english]TF_SpyGlasses" "The Spectre's Spectacles"
1077110771"[english]TF_SoldierHat2_Desc" "A nameless hat for a nameless man."
1077210772"TF_PyroConscience" "Cremator's Conscience"
1077310773"[english]TF_PyroConscience" "The Cremator's Conscience"
10774N/A"TF_PyroConscience_Desc" "\"Spal ho ohněm!\" \"Ne, spal ho ohněm a poté ho udeř sekerou!\""
N/A10774"TF_PyroConscience_Desc" "\"Spal ho ohněm!\" \"Ne, spal ho ohněm a dodělej ho sekerou!\""
1077510775"[english]TF_PyroConscience_Desc" "'Burn him with fire!' 'No, burn him with fire, then hit him with an axe!'"
1077610776"TF_ScoutHat3" "Hermes"
1077710777"[english]TF_ScoutHat3" "The Hermes"
1081910819"[english]ToolCustomizeTextureBrowseDialogTitle" "Select custom image file."
1082010820"ToolCustomizeTextureConfirmWarning" "Tenhle krok spotřebuje decal tool a nelze jej vzít zpět.\n\nTvůj obrázek musí splňovat podmínky zapsané v Steam Subscriber Agreement. Nahráním závadného obrázku může dojít k jeho smazání nebo smazání celého předmětu. Nelze poté požadovat náhradu.\n\nPokud si nejsi jistý, zda je obrázek v pořádku, nenahrávej ho."
1082110821"[english]ToolCustomizeTextureConfirmWarning" "This action will consume your decal tool and cannot be undone.\n\nYour image must comply with the Steam Subscriber Agreement. Uploading images containing offensive or infringing material may result in the removal of the image or the item. No refund or replacement will be offered.\n\nIf you're aren't sure it's OK, don't upload it."
10822N/A"ToolCustomizeTexturePleaseWait" "Čekejte prosím, než se aplikuje potisk."
N/A10822"ToolCustomizeTexturePleaseWait" "Prosím čekej, než se nanese obrázek."
1082310823"[english]ToolCustomizeTexturePleaseWait" "Please wait while your decal is applied."
1082410824"ToolCustomizeTextureStep1" "1. Vybrat obrázek"
1082510825"[english]ToolCustomizeTextureStep1" "1. Select Image"
1082910829"[english]ToolCustomizeTextureUseAnyImage" "Use an image from your computer"
1083010830"ToolCustomizeTextureBestResults" "Ideální velikost obrázku je 256x256"
1083110831"[english]ToolCustomizeTextureBestResults" "For best results, select a 256x256 image"
10832N/A"ToolCustomizeTextureStep2" "2. Převést na Team Fortress!"
N/A10832"ToolCustomizeTextureStep2" "2. Převést na Team Fortress styl!"
1083310833"[english]ToolCustomizeTextureStep2" "2. Team Fortressize!"
1083410834"ToolCustomizeTextureStep3" "3. Konečné potvrzení"
1083510835"[english]ToolCustomizeTextureStep3" "3. Final confirm"
1087510875"[english]Store_TryItOut" "TRY IT OUT"
1087610876"Store_SortType_DateOldest" "Od nejstarších"
1087710877"[english]Store_SortType_DateOldest" "Oldest First"
10878N/A"Store_ItemDesc_Slot_None" "Žádné"
N/A10878"Store_ItemDesc_Slot_None" "Žádný"
1087910879"[english]Store_ItemDesc_Slot_None" "None"
1088010880"TF_HighFive_TooHigh" "Jsi příliš vysoko pro high five partnera."
1088110881"[english]TF_HighFive_TooHigh" "You are too high up for any potential high five partner."
1089910899"[english]IT_KeyboardCommand_ItemTest" "[F7] Show Test Item UI"
1090010900"IT_KeyboardCommand_ItemTestBots" "[F8] Zobrazí menu pro ovládání botů"
1090110901"[english]IT_KeyboardCommand_ItemTestBots" "[F8] Show Bot Control UI"
10902N/A"Tooltip_SteamScreenshots" "Pokud je možnost zaškrtnuta, bude screenshot automaticky uložen na Steam."
N/A10902"Tooltip_SteamScreenshots" "Pokud je možnost zaškrtnuta, bude snímek obrazovky automaticky uložen na Steam."
1090310903"[english]Tooltip_SteamScreenshots" "If set, screenshots will automatically be saved to Steam."
1090410904"Store_TryItem" "Vyzkoušej to!"
1090510905"[english]Store_TryItem" "Test It Out!"
10906N/A"ItemPreview_Confirm" "Opravdu si chceš vyzkoušet tento předmět?\nBudeš ho moci používat po dobu jednoho týdne..\nPoté vyprší testovací období. Kdykoliv\nběhem testovací doby můžeš zakoupit věc s 25% slevou!!"
N/A10906"ItemPreview_Confirm" "Opravdu si chceš vyzkoušet tento předmět?\nBudeš ho moci používat po dobu jednoho týdne..\nPoté vyprší testovací období. Kdykoliv\nběhem testovací doby můžeš daný předmět zakoupit s 25% slevou!"
1090710907"[english]ItemPreview_Confirm" "Are you sure you want to take this item on a test run?\nYou will be able to use the item for one week.\nAfter that time, the item will expire. At any time\nduring the test period you can buy the item for a 25% discount!"
1090810908"ItemPreview_PreviewStartedTitle" "Úspěch!"
1090910909"[english]ItemPreview_PreviewStartedTitle" "Success!"
1092310923"[english]TF_PreviewItem_Expired_Title" "Test Run Expired"
1092410924"TF_Previewitem_Expired_Text" "Tvé testovací období předmětu %item_name% skončilo. Předmět byl odstraněn z tvého batohu. Pokud si daný předmět zakoupíš do 24 hodin, dostaneš 25% slevu -- Nebo můžeš vyzkoušet jiný předmět!"
1092510925"[english]TF_Previewitem_Expired_Text" "Your test run of the %item_name% has ended. The item has been removed. If you buy the item in the next 24 hours you will receive a 25% discount -- Or you can try testing something new!"
10926N/A"TF_PreviewItem_BuyIt" "Koupit!"
N/A10926"TF_PreviewItem_BuyIt" "Koupit teď!"
1092710927"[english]TF_PreviewItem_BuyIt" "Buy it now!"
1092810928"TF_PreviewItem_NotNow" "Možná později"
1092910929"[english]TF_PreviewItem_NotNow" "Maybe later"
1102711027"[english]TF_PublishFile_PreviewDesc" "Click Browse below to select a preview image.\n\n\nWill be resized to a 512x512 .jpg"
1102811028"TF_PublishFile_BrowseDesc" "Zazipuj své soubory a vyber je pomocí tlačítka Procházet."
1102911029"[english]TF_PublishFile_BrowseDesc" "Zip your files up and select via the browse button above."
11030N/A"TF_PublishFile_kFailedToPublishFile" "Publikování souboru se nezdařilo. Zkontroluj, zda nemáš jiný předmět se stejným názvem."
N/A11030"TF_PublishFile_kFailedToPublishFile" "Publikování souboru se nezdařilo! Zkontroluj, zda nemáš jiný předmět se stejným názvem."
1103111031"[english]TF_PublishFile_kFailedToPublishFile" "Failed to publish file! Check to see if you have another item that has the same name."
11032N/A"TF_PublishFile_kFailedToUpdateFile" "Aktualizace publikovaného předmětu se nezdařila."
N/A11032"TF_PublishFile_kFailedToUpdateFile" "Aktualizace publikovaného předmětu se nezdařila!"
1103311033"[english]TF_PublishFile_kFailedToUpdateFile" "Failed to update published file!"
11034N/A"TF_PublishFile_kSteamCloudNotAvailable" "Připojení ke službě Steam Cloud se nezdařilo."
N/A11034"TF_PublishFile_kSteamCloudNotAvailable" "Připojení ke službě Steam Cloud se nezdařilo!"
1103511035"[english]TF_PublishFile_kSteamCloudNotAvailable" "Failed to connect to the Steam Cloud!"
11036N/A"TF_PublishFile_kSteamExceededCloudQuota" "Překročil jsi svůj vyhrazený objem ve službě Steam Cloud."
N/A11036"TF_PublishFile_kSteamExceededCloudQuota" "Překročil jsi svůj vyhrazený objem ve službě Steam Cloud!"
1103711037"[english]TF_PublishFile_kSteamExceededCloudQuota" "You have exceeded your quota on the Steam Cloud!"
11038N/A"TF_PublishFile_kFailedToWriteToSteamCloud" "Publikování souboru ve službě Steam Cloud se nezdařilo."
N/A11038"TF_PublishFile_kFailedToWriteToSteamCloud" "Publikování souboru ve službě Steam Cloud se nezdařilo!"
1103911039"[english]TF_PublishFile_kFailedToWriteToSteamCloud" "Failed to publish the file to the Steam Cloud!"
1104011040"TF_PublishFile_kFileNotFound" "Nelze nalézt soubor k publikování."
1104111041"[english]TF_PublishFile_kFileNotFound" "Unable to find the file to publish it."
1104311043"[english]TF_PublishFile_kNeedTitleAndDescription" "You need to specify both a title and a description."
1104411044"TF_PublishFile_kFailedFileValidation" "Ověření souboru se nezdařilo."
1104511045"[english]TF_PublishFile_kFailedFileValidation" "The file failed to validate."
11046N/A"TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "Publikovaný soubor nemůže být větší jak 4 MB."
N/A11046"TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "Publikovaný soubor nemůže být větší jak 10 MB."
1104711047"[english]TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "The published file cannot be larger than 10 MB."
1104811048"TF_PublishFile_kFailedFileNotFound" "Nelze nalézt daný soubor."
1104911049"[english]TF_PublishFile_kFailedFileNotFound" "The file could not be found."
1108111081"[english]Store_HomePageTitleRedText" "FREE ITEM"
1108211082"Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon" "Omezení: Halloween / Úplněk"
1108311083"[english]Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon" "Holiday Restriction: Halloween / Full Moon"
11084N/A"TF_Wearable_Mask" "Maska"
N/A11084"TF_Wearable_Mask" "Mask"
1108511085"[english]TF_Wearable_Mask" "Mask"
11086N/A"TF_Wearable_Costume" "Část kostýmu"
N/A11086"TF_Wearable_Costume" "Costume Piece"
1108711087"[english]TF_Wearable_Costume" "Costume Piece"
1108811088"Humiliation_Kill_Arm" "ARM KILL!"
1108911089"[english]Humiliation_Kill_Arm" "ARM KILL!"
1125311253"[english]TF_Hwn_PyroGasmask_DESC" ""
1125411254"TF_UnarmedCombat" "Unarmed Combat"
1125511255"[english]TF_UnarmedCombat" "Unarmed Combat"
11256N/A"TF_UnarmedCombat_Desc" "Milé, že Spy půjčil svou ruku..."
N/A11256"TF_UnarmedCombat_Desc" "Je od Spye milé, že půjčil svoji ruku..."
1125711257"[english]TF_UnarmedCombat_Desc" "So nice of the Spy to lend an arm..."
1125811258"TF_Ghost_Aspect" "Apparition's Aspect"
1125911259"[english]TF_Ghost_Aspect" "Apparition's Aspect"
1128311283"[english]TF_Halloween_Skullcap2011_Style3_Desc" "Express your discontent with the living."
1128411284"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Hat" "MONOCULUS!"
1128511285"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Hat" "The MONOCULUS!"
11286N/A"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Hat_Desc" "Oslavuj Demomanovo nejvážnější zranění z dětství s touhle hrůznou maskou podobnou jeho chybějícímu, strašidelnému oku."
N/A11286"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Hat_Desc" "Oslav Demomanovo nejvážnější zranění z dětství s touhle hrůznou maskou podobnou jeho chybějícímu, strašidelnému oku."
1128711287"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Hat_Desc" "Celebrate the Demo's most serious childhood injury with this gruesome mask based on his missing, haunted eye."
1128811288"TF_Halloween_Seal_Mask" "Seal Mask"
1128911289"[english]TF_Halloween_Seal_Mask" "The Seal Mask"
1136511365"[english]TF_Armory_Item_Limited_Holiday" "This item is only available in the store for a limited time during this holiday event!"
1136611366"TF_HalloweenItem_Reserved_Purgatory" "Haunted Halloween dárek se záhadně objevil někde tam dole... První, kdo ho najde, si ho může nechat!"
1136711367"[english]TF_HalloweenItem_Reserved_Purgatory" "The Haunted Halloween Gift has mysteriously appeared somewhere down below... The first one to find it gets to keep it!"
11368N/A"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Appeared" "Dej si pozor! �MONOCULUS!� číhá kolem...\n"
N/A11368"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Appeared" "Dej si pozor! �MONOCULUS!� někde číhá...\n"
1136911369"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Appeared" "Beware! �MONOCULUS!� is lurking about...\n"
1137011370"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Killed" "�MONOCULUS!� byl poražen!\n"
1137111371"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Killed" "�MONOCULUS!� has been defeated!\n"
11372N/A"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaped" "�MONOCULUS!� odešel strašit další oblast!\n"
N/A11372"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaped" "�MONOCULUS!� odletěl strašit do jiné sféry!\n"
1137311373"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaped" "�MONOCULUS!� has left to haunt another realm!\n"
11374N/A"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaping_In_60" "�MONOCULUS!� odchází za 60 sekund...\n"
N/A11374"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaping_In_60" "�MONOCULUS!� odlétá za 60 sekund...\n"
1137511375"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaping_In_60" "�MONOCULUS!� is leaving in 60 seconds...\n"
11376N/A"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaping_In_30" "�MONOCULUS!� odchází za 30 sekund...\n"
N/A11376"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaping_In_30" "�MONOCULUS!� odlétá za 30 sekund...\n"
1137711377"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaping_In_30" "�MONOCULUS!� is leaving in 30 seconds...\n"
11378N/A"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaping_In_10" "�MONOCULUS!� odchází za 10 sekund!\n"
N/A11378"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaping_In_10" "�MONOCULUS!� odlétá za 10 sekund!\n"
1137911379"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaping_In_10" "�MONOCULUS!� is leaving in 10 seconds!\n"
1138011380"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Killers" "�%player%� porazil �MONOCULUSE!�\n"
1138111381"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Killers" "�%player%� has defeated �MONOCULUS!�\n"
1139111391"[english]AbuseReport_GameServer" "Abusive Game Server"
1139211392"AbuseReport_TooMuchFailedMessageGameServer" "Buď už jsi odeslal hlášení o porušování pravidel na tomhle serveru, nebo jsi odeslal více hlášení v krátkém čase."
1139311393"[english]AbuseReport_TooMuchFailedMessageGameServer" "You have either already submitted an abuse report for this server, or have submitted several abuse reports in a short time period."
11394N/A"TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Appeared" "Dej si pozor! �MONOCULUS! (LEVEL %level%)� číhá kolem...\n"
N/A11394"TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Appeared" "Dej si pozor! �MONOCULUS! (LEVEL %level%)� někde číhá...\n"
1139511395"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Appeared" "Beware! �MONOCULUS! (LEVEL %level%)� is lurking about...\n"
1139611396"TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Killed" "�MONOCULUS! (LEVEL %level%)� byl poražen!\n"
1139711397"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Killed" "�MONOCULUS! (LEVEL %level%)� has been defeated!\n"
1146711467"[english]TF_SharpDresser_Desc" "Every merc's crazy for a sharp-dressed man. With 15th century murder-knives extruding from his cufflinks."
1146811468"TF_TopNotch" "Top Notch"
1146911469"[english]TF_TopNotch" "The Top Notch"
11470N/A"TF_TopNotch_Desc" "Vítej ve společenství tak exkluzivním, že se i Ilumináti můžou jít zahrabat. Jak moc exkluzivním? Jsi jediným členem. Tohle je naprosto jedinečný předmět. Tak ho prosímtě nezcrafti."
N/A11470"TF_TopNotch_Desc" "Vítej ve společenství tak exkluzivním, že se i Ilumináti můžou jít zahrabat. Jak moc exkluzivním? Jsi jediným členem. Tohle je naprosto jedinečný předmět. Tak ho prosímtě nezcraftuj."
1147111471"[english]TF_TopNotch_Desc" "Welcome to a secret society so exclusive it makes the Illuminati look like a Costco. How exclusive? You are the only member. This is the only item of its kind in all of existence. So don't craft it, Miney."
1147211472"Web_StoreCheckout_PurchaseCompleteNoItems" "Tvůj nákup je hotový! Všimni si, že zakoupené předměty byly přidány do tvého inventáře. Pokud tvůj nákup obsahoval známky map, tak na tebe čeká klobouk World Traveler's Hat!"
1147311473"[english]Web_StoreCheckout_PurchaseCompleteNoItems" "Your purchase is complete! Note that no new items were added to your inventory. If your purchase included any map stamps, your World Traveler's Hat awaits you!"
1148711487"[english]TF_KNIFE" "KNIFE"
1148811488"Econ_holiday_restriction_christmas" "Omezení: Zima"
1148911489"[english]Econ_holiday_restriction_christmas" "Holiday Restriction: Winter"
11490N/A"TF_Weapon_PDA_Engineer_Builder" "PDA pro stavění"
N/A11490"TF_Weapon_PDA_Engineer_Builder" "Construction PDA"
1149111491"[english]TF_Weapon_PDA_Engineer_Builder" "Construction PDA"
11492N/A"TF_Weapon_PDA_Engineer_Destroyer" "PDA pro ničení"
N/A11492"TF_Weapon_PDA_Engineer_Destroyer" "Destruction PDA"
1149311493"[english]TF_Weapon_PDA_Engineer_Destroyer" "Destruction PDA"
1149411494"TF_Weapon_Disguise_Kit" "Disguise Kit"
1149511495"[english]TF_Weapon_Disguise_Kit" "Disguise Kit"
1153911539"[english]TF_TournamentMedal_Fall2011" "Fall 2011"
1154011540"TF_TournamentMedal_Autumn2011" "Podzim 2011"
1154111541"[english]TF_TournamentMedal_Autumn2011" "Autumn 2011"
11542N/A"TF_Wearable_FuelTank" "Palivová nádrž"
N/A11542"TF_Wearable_FuelTank" "Fuel Tank"
1154311543"[english]TF_Wearable_FuelTank" "Fuel Tank"
11544N/A"TF_Wearable_Lunchbox" "Box na svačinu"
N/A11544"TF_Wearable_Lunchbox" "Lunchbox"
1154511545"[english]TF_Wearable_Lunchbox" "Lunchbox"
11546N/A"TF_Wearable_Coat" "Kabát"
N/A11546"TF_Wearable_Coat" "Coat"
1154711547"[english]TF_Wearable_Coat" "Coat"
11548N/A"TF_Wearable_Stocking" "Ponožka"
N/A11548"TF_Wearable_Stocking" "Stocking"
1154911549"[english]TF_Wearable_Stocking" "Stocking"
11550N/A"TF_Wearable_Armband" "Náramek"
N/A11550"TF_Wearable_Armband" "Armband"
1155111551"[english]TF_Wearable_Armband" "Armband"
11552N/A"TF_Wearable_Bells" "Zvonky"
N/A11552"TF_Wearable_Bells" "Bells"
1155311553"[english]TF_Wearable_Bells" "Bells"
1155411554"TF_NoiseMaker_Winter2011" "Noise Maker - Winter Holiday"
1155511555"[english]TF_NoiseMaker_Winter2011" "Noise Maker - Winter Holiday"
1155911559"[english]TF_Pomson_Desc" "Being an innovative hand-held irradiating utensil capable of producing rapid pulses of high-amplitude radiation in sufficient quantity as to immolate, maim and otherwise incapacitate the Irish."
1156011560"TF_Wrenchmotron" "Eureka Effect"
1156111561"[english]TF_Wrenchmotron" "The Eureka Effect"
11562N/A"TF_Wrenchmotron_Desc" "Nástroj, který uzemňuje elektrické výboje z bouří do šroubů, matic a ostatnich míst kam patří. Lze také použít k mlácení."
N/A11562"TF_Wrenchmotron_Desc" "Nástroj, který uzemňuje elektrické výboje z bouří do šroubů, matic a ostatnich míst, kam patří. Lze také použít k mlácení."
1156311563"[english]TF_Wrenchmotron_Desc" "Being a tool that eliminates exertion by harnessing the electrical discharges of thunder-storms for the vigorous coercion of bolts, nuts, pipes and similar into their rightful places. May also be used to bludgeon."
1156411564"TF_Brainiac" "Brainiac Hairpiece"
1156511565"[english]TF_Brainiac" "The Brainiac Hairpiece"
1163111631"[english]TF_TouchingStory_Desc" "Argyle. Pipe-smoking. Individually, they make you look like an idiot. Together, they make you look smart AND stylish! Just like Umberto Eco!"
1163211632"TF_AllFather" "All-Father"
1163311633"[english]TF_AllFather" "The All-Father"
11634N/A"TF_AllFather_Desc" "Už od pradávna byly bílé vousy symbolem moci a moudrosti. Ukaž světu, že je možné mít bílé vousy a být hloupý pomocí tohoto porostu na obličej pro Heavyho a Soldiera. A máš to civilizace!"
N/A11634"TF_AllFather_Desc" "Už od pradávna byly bílé vousy symbolem moci a moudrosti. Ukaž světu, že je možné mít bílé vousy a být hloupý pomocí tohoto porostu na obličej pro Heavyho a Soldiera. A máš to, civilizace!"
1163511635"[english]TF_AllFather_Desc" "Throughout the history of civilization, the white beard has come to symbolize wisdom and status. Show the world it's possible to be bearded AND stupid with this Heavy- and Soldier-specific face-nest. Shove it, civilization!"
1163611636"TF_JingleHell" "Jingle Belt"
1163711637"[english]TF_JingleHell" "The Jingle Belt"
1172911729"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_WIN_ROUNDS_DESC" "Win 137 Rounds."
1173011730"TF_MAPS_FOUNDRY_FAST_FINAL_CAP_NAME" "Five the Fast Way"
1173111731"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_FAST_FINAL_CAP_NAME" "Five the Fast Way"
11732N/A"TF_MAPS_FOUNDRY_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Zaber poslední kontrolní bod do 5-ti vteřin poté, co tví spoluhráči zabrali bod předchozí."
N/A11732"TF_MAPS_FOUNDRY_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Zaber poslední kontrolní bod do 5 vteřin poté, co tví spoluhráči zabrali bod předchozí."
1173311733"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Capture the final control point within five seconds of your team capturing the previous control point."
1173411734"TF_MAPS_FOUNDRY_TELEPORT_AND_CAP_NAME" "Claim Jumper"
1173511735"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_TELEPORT_AND_CAP_NAME" "Claim Jumper"
11736N/A"TF_MAPS_FOUNDRY_TELEPORT_AND_CAP_DESC" "Zaber kontrolní bod do 12-ti sekund po opuštění teleportu."
N/A11736"TF_MAPS_FOUNDRY_TELEPORT_AND_CAP_DESC" "Zaber kontrolní bod do 12 sekund po opuštění Teleportu."
1173711737"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_TELEPORT_AND_CAP_DESC" "Capture a control point within 12 seconds after exiting a teleporter."
1173811738"TF_MAPS_FOUNDRY_PUSH_INTO_CAULDRON_NAME" "Terminated, Too"
1173911739"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_PUSH_INTO_CAULDRON_NAME" "Terminated, Too"
1174111741"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_PUSH_INTO_CAULDRON_DESC" "Kill a player by pushing them into the cauldron fire."
1174211742"TF_MAPS_FOUNDRY_PUSH_BACK_AND_WIN_NAME" "Real Steal"
1174311743"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_PUSH_BACK_AND_WIN_NAME" "Real Steal"
11744N/A"TF_MAPS_FOUNDRY_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Vyhraj kolo na cp_foundry poté, co nepřítel útočil na váš poslední bod."
N/A11744"TF_MAPS_FOUNDRY_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Vyhraj kolo na cp_foundry poté, co nepřítel útočil na tvůj poslední bod."
1174511745"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Win a round in which the enemy team has attempted to capture your final control point."
1174611746"TF_MAPS_FOUNDRY_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Classassin"
1174711747"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Classassin"
1184611846"[english]Attrib_RevealCloakedVictimOnHit" "On Hit Spy: Reveal cloaked Spy"
1184711847"Attrib_RevealDisguisedVictimOnHit" "Při zásahu Spye: Odhalí převlečeného Spye"
1184811848"[english]Attrib_RevealDisguisedVictimOnHit" "On Hit Spy: Reveal disguised Spy"
11849N/A"Attrib_BatLaunchesOrnaments" "Sekundární střelba: Vystřelí vánoční ozdobu, která způsobí oběti krvácení"
N/A11849"Attrib_BatLaunchesOrnaments" "Alternativní střelba: Vystřelí vánoční ozdobu, která způsobí oběti krvácení"
1185011850"[english]Attrib_BatLaunchesOrnaments" "Alt-Fire: Launches a festive ornament that shatters causing bleed"
1185111851"Attrib_FreezeBackstabVictim" "Backstab změní oběť v ledovou sochu"
1185211852"[english]Attrib_FreezeBackstabVictim" "Backstab turns victim to ice"
1185311853"Attrib_VictimsBecomeAsh" "Oběti se změní v prach!"
1185411854"[english]Attrib_VictimsBecomeAsh" "Victims turn to ash!"
11855N/A"Attrib_AltFireTeleportToSpawn" "Sekundární střelba: Teleportuje Enineera na respawn"
N/A11855"Attrib_AltFireTeleportToSpawn" "Alternativní střelba: Teleportuje Enineera na respawn"
1185611856"[english]Attrib_AltFireTeleportToSpawn" "On Alt-Fire: Teleport to spawn"
1185711857"Attrib_CannotPickUpBuildings" "Neumí přenášet budovy"
1185811858"[english]Attrib_CannotPickUpBuildings" "Cannot carry buildings"
11859N/A"Attrib_StunEnemiesWieldingSameWeapon" "Ochromí nepřátele, kteří nesou stejnou zbraň"
N/A11859"Attrib_StunEnemiesWieldingSameWeapon" "Omráčí nepřátele, kteří nesou stejnou zbraň"
1186011860"[english]Attrib_StunEnemiesWieldingSameWeapon" "Stuns enemies who are also wielding this weapon"
1186111861"Attrib_TickleEnemiesWieldingSameWeapon" "Při zásahu: Nepřítel, který má také tento předmět, se začne smát"
1186211862"[english]Attrib_TickleEnemiesWieldingSameWeapon" "On Hit: Force enemies to laugh who are also wearing this item"
1186411864"[english]Attrib_CritForcesLaugh" "Critical hit forces victim to laugh"
1186511865"Attrib_MeltsInFire" "Roztéká se v ohni, obnovuje se %s1 sekund"
1186611866"[english]Attrib_MeltsInFire" "Melts in fire, regenerates after %s1 seconds"
11867N/A"Attrib_BecomeFireproofOnHitByFire" "Při zásahu ohněm: učiní tě ohnivzdorným na %s1 sekundy"
N/A11867"Attrib_BecomeFireproofOnHitByFire" "Při zásahu ohněm: učiní tě ohnivzdorným na %s1 sekund"
1186811868"[english]Attrib_BecomeFireproofOnHitByFire" "On Hit by Fire: Become fireproof for %s1 seconds"
1186911869"Attrib_CritFromBehind" "Vždy dává kritický zásah zezadu"
1187011870"[english]Attrib_CritFromBehind" "Always critical hit from behind"
1189211892"[english]TF_LuckyShot" "The Lucky Shot"
1189311893"TF_LuckyShot_Desc" "Schválně, jestli se ti to povede znovu!"
1189411894"[english]TF_LuckyShot_Desc" "Let's see you do that again, Private."
11895N/A"Msg_Captured_Multiple" "zabrané"
N/A11895"Msg_Captured_Multiple" "obsadili"
1189611896"[english]Msg_Captured_Multiple" "captured"
1189711897"TF_WarswornHelmet" "Warsworn Helmet"
1189811898"[english]TF_WarswornHelmet" "The Warsworn Helmet"
1212612126"[english]Tip_3_24" "As a Soldier, the Mantreads dramatically reduce weapon knock back. Use them in order to avoid being pushed back by the Force-A-Nature, explosives or Sentry Guns!"
1212712127"Tip_3_25" "Když hraješ za Soldiera, Liberty Launcher a Black Box mohou mít nabité maximálně tři rakety. Využij proto pořádně každou střelu tak, abys nezůstal zranitelný s prázdným zásobníkem."
1212812128"[english]Tip_3_25" "As a Soldier, the Liberty Launcher and Black Box only load three rockets at any time. Be sure to make each shot count, or you may be left vulnerable."
12129N/A"Tip_3_26" "Když hraješ za Soldiera, rocket-jumpni přímo k nepřátelům, a pak ihned po dopadu použij svůj Market Gardener pro jejich zabití."
N/A12129"Tip_3_26" "Když hraješ za Soldiera, rocket jumpni přímo k nepřátelům, a pak ihned po dopadu použij svůj Market Gardener pro jejich zabití."
1213012130"[english]Tip_3_26" "As a Soldier, rocket jump to quickly close the distance between you and your enemies, and then use the Market Gardener to finish them off as you land."
1213112131"Tip_3_27" "Když hraješ za Soldiera, zvaž použití své Shotgun pro zabití nepřátelských Pyrů, kteří odrážejí tvé rakety."
1213212132"[english]Tip_3_27" "As a Soldier, consider using your Shotgun against enemy Pyros that are reflecting your rockets."
1230612306"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
1230712307"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat další statistiku!"
1230812308"[english]TF_StrangePart_Empty_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track an additional new statistic!"
12309N/A"TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Zabití Heavy"
N/A12309"TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Heavies Killed"
1231012310"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Heavies Killed"
1231112311"TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní zabitých Heavy."
1231212312"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Heavies you kill with that weapon."
12313N/A"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Zničené budovy"
N/A12313"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Buildings Destroyed"
1231412314"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Buildings Destroyed"
1231512315"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní zničených budov."
1231612316"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of buildings you destroy with that weapon."
12317N/A"TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Odražené projektily"
N/A12317"TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Projectiles Reflected"
1231812318"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Projectiles Reflected"
1231912319"TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní odražených projektilů."
1232012320"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of projectiles you reflect with that weapon."
12321N/A"TF_StrangePart_HeadshotKills" "Strange Part: Headshoty"
N/A12321"TF_StrangePart_HeadshotKills" "Strange Part: Headshot Kills"
1232212322"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills" "Strange Part: Headshot Kills"
1232312323"TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní udělených headshotů."
1232412324"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of headshot kills you make with that weapon."
12325N/A"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Zabití nepřátelé nacházející se ve vzduchu"
N/A12325"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Airborne Enemies Killed"
1232612326"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Airborne Enemies Killed"
1232712327"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní zabitých nepřátel nacházejících se ve vzduchu."
1232812328"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of airborne enemies you kill with that weapon."
12329N/A"TF_StrangePart_GibKilled" "Strange Part: Nepřátelé rozstřelení na cucky"
N/A12329"TF_StrangePart_GibKilled" "Strange Part: Gib Kills"
1233012330"[english]TF_StrangePart_GibKilled" "Strange Part: Gib Kills"
1233112331"TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní na kousky rozstřelených nepřátel."
1233212332"[english]TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you gib with that weapon."
1261012610"[english]TF_TournamentMedal_UGC_Highlander_Season6" "UGC Highlander League Season 6"
1261112611"TF_SniperAppleArrow" "Fruit Shoot"
1261212612"[english]TF_SniperAppleArrow" "The Fruit Shoot"
12613N/A"TF_SniperAppleArrow_Desc" "Tato zábava pro všechny věkové kategorie nechá ožít historii! Potřebujete pouze luk, šíp, jablko a hloupějšího kamaráda."
N/A12613"TF_SniperAppleArrow_Desc" "Tato zábava pro všechny věkové kategorie nechá ožít historii! Potřebuješ pouze luk, šíp, jablko a hloupějšího kamaráda."
1261412614"[english]TF_SniperAppleArrow_Desc" "This fun, all-ages activity brings history alive! All you need is a bow, an arrow, an apple, and an idiot."
1261512615"TF_SniperAppleArrow_Style0" "Deadly"
1261612616"[english]TF_SniperAppleArrow_Style0" "Deadly"