Template:PatchDiff/June 26, 2018 Patch/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15371537"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
15381538"Tip_5_5" "Když hraješ za Medica, dávej pozor na spoluhráče volající o pomoc. Pro jejich nalezení následuj šipku na obrazovce."
15391539"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
1540N/A"Tip_6_Count" "22"
1541N/A"[english]Tip_6_Count" "22"
N/A1540"Tip_6_Count" "20"
N/A1541"[english]Tip_6_Count" "20"
15421542"Tip_6_1" "Když hraješ za Heavyho, drž %attack2% pro neustálé točení Minigunu. Buď tak připraven na blížící se nepřátele."
15431543"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
15441544"Tip_6_2" "Když hraješ za Heavyho, jsi výborný parťák pro Medica. Buď mu neustále nablízku, aby tě mohl léčit."
30833083"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_GRIND_DESC" "Kill 50 enemies with the Ambassador."
30843084"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Skullpluggery"
30853085"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Skullpluggery"
3086N/A"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Dej Ambassadorem headshot 20 Sniperům."
3087N/A"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Headshot 20 Snipers with the Ambassador."
N/A3086"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Zabij headshotem Ambassadoru 20 Sniperů."
N/A3087"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "While using the Ambassador, kill 20 Snipers with a headshot."
30883088"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Sleeper Agent"
30893089"[english]TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Sleeper Agent"
30903090"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Do 20 sekund zabij nepřítele, jenž spustil tvojí předstíranou smrt."
57515751"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Increased" "+%s1% flamethrower ammo consumed per second"
57525752"Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% nábojů plamenometu spotřebovaných za sekundu"
57535753"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% flamethrower ammo consumed per second"
5754N/A"Attrib_JarateDuration" "Při zásahu z přiblížení: Polije cíl Jarate na 2 až %s1 sekund podle nabití charge.\nHeadshoty nebo plně nabité střely způsobí, že se Jarate rozstříkne i do okolí cíle."
5755N/A"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Jarate target for 2 to %s1 seconds based on amount charged.\nHeadshots or fully charged shots cause an explosion of Jarate."
N/A5754"Attrib_JarateDuration" "Při zásahu z přiblížení: Polije cíl Jarate na 2 až %s1 sekund podle nabití charge.\nVolání divočiny: Headshoty z přiblížení udělí mini-kritické poškození a o 1 sekundu sníží čas zbývající do dalšího použití Jarate."
N/A5755"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Apply Jarate for 2 to %s1 seconds based on charge level.\nNature's Call: Scoped headshots always mini-crit and reduce the remaining cooldown of Jarate by 1 second."
57565756"Attrib_NoDeathFromHeadshots" "Nositel nemůže být zabit headshotem"
57575757"[english]Attrib_NoDeathFromHeadshots" "The wearer cannot be killed by headshots"
57585758"Attrib_AchievementItem" "Předmět získaný odemčením achievementu: Nelze vyměnit nebo prodat"
73927392"TF_Weapon_SoldierKatana" "Katana"
73937393"[english]TF_Weapon_SoldierKatana" "Katana"
73947394"TF_Tool_Gift_Desc" "Tento předmět je zabalený dárek. Pokud jsi ho zabalil, tak ho můžeš někomu dát. Pokud jsi ho dostal, tak ho můžeš otevřít!"
7395N/A"[english]TF_Tool_Gift_Desc" "This item is a wrapped gift. You can give to someone if you wrapped it, or unwrap it if you received it!"
N/A7395"[english]TF_Tool_Gift_Desc" "This item is a wrapped gift. You can give it to someone if you wrapped it, or unwrap it if you received it!"
73967396"TF_NoiseMaker_Shogun" "Noise Maker - Koto"
73977397"[english]TF_NoiseMaker_Shogun" "Noise Maker - Koto"
73987398"TF_Bundle_ShogunPromoComplete" "Emperor's Assortment"
74057405"[english]TF_SoldierSashimono_Desc" "Provides group speed buff\nwith damage done giving health.\nGain rage with damage."
74067406"TF_Gunbai" "Fan O'War"
74077407"[english]TF_Gunbai" "Fan O'War"
7408N/A"TF_Gunbai_Desc" "Vítr Gravel Pitu\nScout si přinesl svůj vějíř,\njímž značí na smrt"
7409N/A"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are marked for death"
N/A7408"TF_Gunbai_Desc" "Vítr Gravel Pitu\nScout si přinesl svůj vějíř,\njímž značí pro smrt"
N/A7409"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are Marked-For-Death"
74107410"TF_Kunai" "Conniver's Kunai"
74117411"[english]TF_Kunai" "Conniver's Kunai"
74127412"TF_Kunai_Desc" "Začni s málo zdravím\nZabij někoho tímto nožem\nSeber všechno jeho zdraví"
74467446"Attrib_Honorbound" "Čest: Pokud s touto zbraní nikoho nezabiješ, udělí ti při změně na jinou zbraň 50 bodů poškození"
74477447"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn sheathing deals 50 damage to yourself unless it kills"
74487448"Attrib_MarkForDeath" "Při zásahu: Označí jednu oběť pro smrt, a ta pak dostává mini-kritické zásahy"
7449N/A"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is marked for death, causing all damage taken to be mini-crits"
N/A7449"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is Marked-For-Death, causing all damage taken to be mini-crits"
74507450"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Při zabití obnoví %s1% tvého základního zdraví"
74517451"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "Gain %s1% of base health on kill"
74527452"IT_ExistingItem" "Nebo existující předmět:"
94019401"[english]Attrib_MultDmgBonusWhileHalfDead" "%s1% increase in damage when health <50% of max"
94029402"Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% z poškození, pokud je tvé zdraví >50% z maxima"
94039403"[english]Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% decrease in damage when health >50% of max"
9404N/A"Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge zrychluje léčení o 300% a zaručuje imunitu proti zpomalení"
9405N/A"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing by 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
N/A9404"Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge zrychluje léčení na 300% a zaručuje imunitu proti zpomalení"
N/A9405"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing to 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
94069406"Attrib_MedicKilledRevenge" "Pokud je zabit Medic, který tě léčil,\nzískáš dvě kritické střely"
94079407"[english]Attrib_MedicKilledRevenge" "When the medic healing you is killed you\ngain 2 revenge crits"
94089408"Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "Pokud je zabit Medic, který tě léčil,\nzískáš mini-kritické nabití na %s1 sekund"
98289828"Attrib_MultSniperChargePenalty" "Základní rychlost nabíjení charge snížena o %s1%"
98299829"[english]Attrib_MultSniperChargePenalty" "Base charge rate decreased by %s1%"
98309830"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "Pokud je zabit Medic, který tě léčil,\ntak je jeho vrah označen pro smrt"
9831N/A"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes marked for death"
N/A9831"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes Marked-For-Death"
98329832"Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% vzteku ztraceno při zásahu"
98339833"[english]Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% rage lost on hit"
98349834"Attrib_RageOnHitBonus" "%s1% vzteku přidáno při zásahu"
1025610256"[english]Attrib_SapperKillsCollectCrits" "Gives one guaranteed critical hit for each\nbuilding destroyed with your sapper attached\nor backstab kill"
1025710257"Attrib_Sniper_FiresTracer" "Vystřeluje označené střely"
1025810258"[english]Attrib_Sniper_FiresTracer" "Fires tracer rounds"
10259N/A"Attrib_ElectricalAirblast" "Alternativní střelba: Spotřebuje 10 nábojů za výstřel a 5 nábojů za každý zničený projektil"
10260N/A"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: -10 ammo per attack and -5 ammo per projectile destroyed"
N/A10259"Attrib_ElectricalAirblast" "Alternativní střelba: Vystřelí elektrickou kouli ničící projektily. Spotřebuje 65 kovu."
N/A10260"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: Launches a projectile-consuming energy ball. Costs 65 metal."
1026110261"Attrib_Particle29" "Stormy Storm"
1026210262"[english]Attrib_Particle29" "Stormy Storm"
1026310263"Attrib_Particle30" "Blizzardy Storm"
1164711647"TF_ShinyBauls" "Ornament Armament"
1164811648"[english]TF_ShinyBauls" "The Ornament Armament"
1164911649"TF_ShinyBauls_Desc" "Stejně jako Soldierovy opravdové granáty, jsou tyto ozdoby pouze na okrasu."
11650N/A"[english]TF_ShinyBauls_Desc" "Just a like the Soldier's actual grenades, these shiny glass baubles are purely ornamental. "
N/A11650"[english]TF_ShinyBauls_Desc" "Just like the Soldier's actual grenades, these shiny glass baubles are purely ornamental. "
1165111651"TF_SandvichSafe" "Sandvich Safe"
1165211652"[english]TF_SandvichSafe" "The Sandvich Safe"
1165311653"TF_SandvichSafe_Desc" "Udržuj Sandvich v bezpečí pomocí Sandvich Safe. Tento popis stačí. Kup si to."
1211412114"[english]Tip_1_26" "As a Scout, the Shortstop is very effective at medium to long range, allowing you to maintain your distance from dangerous enemies. You can also hit %attack2% to push enemies away!"
1211512115"Tip_1_27" "Když hraješ za Scouta, použij sekunární útok (%attack2%) Wrap Assassina k způsobení krvácení nepřátelům! Využij toho k poškození nepřátel z dálky."
1211612116"[english]Tip_1_27" "As a Scout, the Wrap Assassin's secondary attack (%attack2%) can be used to inflict bleeding damage on enemies! Use it to damage enemies from a distance."
12117N/A"Tip_2_13" "Když hraješ za Snipera, můžeš headshoty a plně nabitými střelami ze Sydney Sleeperu polít Jaratem rovnou několik nepřátel. Zbraní můžeš také uhasit hořící spoluhráče."
12118N/A"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper applies Jarate to enemies and causes a Jarate explosion with headshots and fully charged body shots. It can also extinguish burning teammates."
N/A12117"Tip_2_13" "Když hraješ za Snipera, můžeš střelami ze Sydney Sleeperu z přiblížení polít nepřátele Jaratem. Zbraní můžeš také uhasit hořící spoluhráče."
N/A12118"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper applies Jarate to enemies when hit by scoped shots. It can also extinguish burning teammates."
1211912119"Tip_2_14" "Když hraješ za Snipera, tvoří Jarate a Bushwacka perfektní kombo. Pro udělení kritického zásahu polij nepřítele Jaratem a prašť ho Bushwackou."
1212012120"[english]Tip_2_14" "As a Sniper, your Jarate and Bushwacka make the perfect combo. Soak the enemy in Jarate and hit them with the Bushwacka for an automatic critical hit."
1212112121"Tip_2_15" "Když hraješ za Snipera, zabije Sydney Sleeper většinu herních tříd jednou plně nabitou střelou."
1217212172"[english]Tip_4_26" "As a Demoman, you can use the Sticky Jumper to get to the front lines quickly. Be careful! It inflicts no damage at all, requiring you to rely on your primary and melee weapons!"
1217312173"Tip_4_27" "Když hraješ za Demomana, sníží Scotsman's Skullcutter tvoji rychlost. Zvaž použití s Chargin' Targe, Splendid Screen nebo Tide Turner pro vyrovnání snížení rychlosti."
1217412174"[english]Tip_4_27" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe, Splendid Screen, or Tide Turner in order to offset the speed reduction."
12175N/A"Tip_5_13" "Když hraješ za Medica, seká tvoje Bonesaw o 25% rychleji jak Übersaw. Použij proto Bonesaw při obraně, kdy není ÜberCharge důležitá."
12176N/A"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 25%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
N/A12175"Tip_5_13" "Když hraješ za Medica, seká tvoje Bonesaw o 20% rychleji jak Übersaw. Použij proto Bonesaw při obraně, kdy není ÜberCharge důležitá."
N/A12176"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 20%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
1217712177"Tip_5_23" "Když hraješ za Medica, tauntování s Amputatorem léčí všechny spoluhráče nacházející se ve tvé blízkosti."
1217812178"[english]Tip_5_23" "As a Medic, taunting with the Amputator will heal all nearby teammates."
1217912179"Tip_5_24" "Když hraješ za Medica, tvoje Crusader's Crossbow uděluje při zásahu nepřítele poškození a při zásahu spoluhráče ho léčí."
1218212182"[english]Tip_5_25" "As a Medic, timing is everything. If it is safe to do so, withhold your ÜberCharge until just the right moment in order to maximize its effectiveness."
1218312183"Tip_5_26" "Když hraješ za Medica, úspěšný zásah s Blutsaugerem ti přidá tři body zdraví a poškodí nepřítele. Použij ho, když jsi zraněný, ustupuješ, hoříš nebo hraješ ofenzivně."
1218412184"[english]Tip_5_26" "As a Medic, a successful hit with the Blutsauger will restore three health as well as damage the enemy. Use it when injured, when retreating, when on fire or when playing offensively."
12185N/A"Tip_5_27" "Když hraješ za Medica, Vita-Saw si po respawnu zachová až 20%% tvého předchozího nabití ÜberCharge, pokud jsi zemřel bez jejího spuštění. To se může hodit při dobývání těžce opevněné pozice s malou časovou rezervou."
12186N/A"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
N/A12185"Tip_5_27" "Když hraješ za Medica, Vita-Saw si po respawnu zachová až 60%% tvého předchozího nabití ÜberCharge, pokud jsi zemřel bez jejího spuštění. To se může hodit při dobývání těžce opevněné pozice s malou časovou rezervou."
N/A12186"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 60%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
1218712187"Tip_5_28" "Když hraješ za Medica, Solemn Vow ti umožňuje vidět zdraví nepřátel; využij toho k určení oslabených nepřátel pro tvůj tým."
1218812188"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
1218912189"Tip_5_29" "Když hraješ za Medica, Quick-Fix léčí velmi rychle, díky čemuž s ním rychle vyléčíš několik spoluhráčů."
1219412194"[english]Tip_5_31" "As a Medic, the Overdose increases your speed proportionally to the amount in your ÜberCharge meter! Equip the Overdose when you need to reach the front lines or make a quick escape!"
1219512195"Tip_6_7" "Když hraješ za Heavyho, použij svůj Sandvich k vyléčení! Stiskem %attack2% ho hodíš na zem, odkud ho mohou spoluhráči sebrat jako lékárničku. Neboj se, na zem spadne s talířem, a tak se nezašpiní."
1219612196"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
12197N/A"Tip_6_13" "Když hraješ za Heavyho, Gloves of Running Urgently výrazně zrychlí tvůj pohyb, ale při jejich používání dostáváš mini-kritické zásahy. Využij bonus k rychlosti pro rychlý přesun do první linie nebo k překvapení nepřátel."
12198N/A"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but you take mini-crits while using them. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
12199N/A"Tip_6_14" "Když hraješ za Heavyho, Brass Beast uděluje dodatečné poškození, ale při používání snižuje tvoji pohyblivost. Jelikož je s ním těžké sledovat nepřátele, použij ho při obraně."
12200N/A"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
12201N/A"Tip_6_15" "Když hraješ za Heavyho, Dalokohs Bar dočasně zvyšuje zdraví, čehož lze využít pro výhodu v bitvě."
12202N/A"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
12203N/A"Tip_6_16" "Když hraješ za Heavyho, Fists of Steel ti díky jejich redukci poškození od vzdálených nepřátel lépe pomohou bránit se proti nepřátelským Sniperům. Použij je při přesouvání se přes otevřené prostory!"
12204N/A"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
12205N/A"Tip_6_17" "Když hraješ za Heavyho, Fists of Steel velmi zvyšují odolnost proti poškození z dálky, nicméně poškození od zbraní na blízko je zvýšeno. Použij je proto pro proběhnutí skrz nepřátelskou linii nebo pro to, aby ses rychleji dostal blíž k nepříteli."
12206N/A"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
12207N/A"Tip_6_18" "Když hraješ za Heavyho, Tomislav se nejenže roztáčí rychleji jak Minigun, ale hlavně se roztáčí potichu! Využij toho k přepadení nepřátel překvapivým útokem!"
12208N/A"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
12209N/A"Tip_6_19" "Když hraješ za Heavyho, Natascha zpomaluje nepřátele, které zasáhne. Využij toho k podpoření svých spoluhráčů a zvýšení jejich šance na udělení poškození."
12210N/A"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
12211N/A"Tip_6_20" "Když hraješ za Heavyho, Eviction Notice zvyšují tvoji rychlost útoku na blízko a přidají ti rychlost po zásahu nepřítele. Využij toho k rychlejšímu mlácení rychlých tříd!"
12212N/A"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed and gives you a speed boost when you hit an enemy. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
N/A12197"Tip_6_13" "Když hraješ za Heavyho, Brass Beast uděluje dodatečné poškození, ale při používání snižuje tvoji pohyblivost. Jelikož je s ním těžké sledovat nepřátele, použij ho při obraně."
N/A12198"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
N/A12199"Tip_6_14" "Když hraješ za Heavyho, Dalokohs Bar dočasně zvyšuje zdraví, čehož lze využít pro výhodu v bitvě."
N/A12200"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
N/A12201"Tip_6_15" "Když hraješ za Heavyho, Fists of Steel ti díky jejich redukci poškození od vzdálených nepřátel lépe pomohou bránit se proti nepřátelským Sniperům. Použij je při přesouvání se přes otevřené prostory!"
N/A12202"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
N/A12203"Tip_6_16" "Když hraješ za Heavyho, Fists of Steel výrazně zvyšují odolnost proti poškození z dálky, nicméně poškození od zbraní na blízko je zvýšeno. Použij je proto pro proběhnutí skrz nepřátelskou linii nebo pro to, aby ses rychleji dostal blíž k nepříteli."
N/A12204"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
N/A12205"Tip_6_17" "Když hraješ za Heavyho, Tomislav se nejenže roztáčí rychleji jak Minigun, ale hlavně se roztáčí potichu! Využij toho k přepadení nepřátel překvapivým útokem!"
N/A12206"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
N/A12207"Tip_6_18" "Když hraješ za Heavyho, Natascha zpomaluje nepřátele, které zasáhne. Využij toho k podpoření svých spoluhráčů a zvýšení jejich šance na udělení poškození."
N/A12208"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
N/A12209"Tip_6_19" "Když hraješ za Heavyho, Eviction Notice zvyšují tvoji rychlost útoku na blízko a přidají ti rychlost po zásahu nepřítele. Využij toho k rychlejšímu mlácení pohyblivějších nepřátel!"
N/A12210"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed and gives you a speed boost when you hit an enemy. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
N/A12211"Tip_6_20" "Když hraješ za Heavyho, kritický zásah s Holiday Punch donutí nepřítele k smíchu, čímž jej nechá naprosto zranitelného! Použij to pro znehybnění nebezpečných nepřátel, které poté mohou tví spoluhráči snadno zabít."
N/A12212"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
1221312213"Tip_6_21" "Když hraješ za Heavyho, kritický zásah s Holiday Punch donutí nepřítele k smíchu, čímž je nechá naprosto zranitelné! Použij to pro znehybění nebezpečných nepřátel, které poté mohou tví spoluhráči snadno zabít."
1221412214"[english]Tip_6_21" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
1221512215"Tip_7_21" "Když hraješ za Pyra, Homewrecker, Maul a Neon Annihilator lze použít k odstranění nepřátelských Sapperů z budov."
1308513085"Attrib_AutoFiresFullClip" "Držením tlačítka pro střelbu můžeš nabít až tři rakety\nPuštěním tlačítka pro střelbu je všechny naráz vypustíš"
1308613086"[english]Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold Fire to load up to three rockets\nRelease Fire to unleash the barrage"
1308713087"Attrib_SelfMarkForDeath" "Při používání a krátce po změně zbraní jsi označen pro smrt"
13088N/A"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are marked for death while active, and for short period after switching weapons"
N/A13088"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are Marked-For-Death while active, and for short period after switching weapons"
1308913089"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Světlice po zásahu odhodí cíl\na exploduje po dopadu na zem.\nHořící cíle odhodí světlice větší silou."
1309013090"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand explodes when it hits the ground.\nIncreased knock back on burning players"
1309113091"Attrib_CanOverload" "Přeplnění raketometu způsobí výbuch"
1640616406"[english]TF_Map_cp_gorge" "Gorge"
1640716407"TF_Map_cp_gravelpit" "Gravelpit"
1640816408"[english]TF_Map_cp_gravelpit" "Gravelpit"
16409N/A"TF_Map_ctf_2fort" "2fort"
16410N/A"[english]TF_Map_ctf_2fort" "2fort"
N/A16409"TF_Map_ctf_2fort" "2Fort"
N/A16410"[english]TF_Map_ctf_2fort" "2Fort"
1641116411"TF_Map_ctf_doublecross" "Doublecross"
1641216412"[english]TF_Map_ctf_doublecross" "Doublecross"
16413N/A"TF_Map_ctf_sawmill" "CTF Sawmill"
16414N/A"[english]TF_Map_ctf_sawmill" "CTF Sawmill"
16415N/A"TF_Map_ctf_well" "CTF Well"
16416N/A"[english]TF_Map_ctf_well" "CTF Well"
16417N/A"TF_Map_cp_5gorge" "5gorge"
16418N/A"[english]TF_Map_cp_5gorge" "5gorge"
16419N/A"TF_Map_cp_badlands" "CP Badlands"
16420N/A"[english]TF_Map_cp_badlands" "CP Badlands"
N/A16413"TF_Map_ctf_sawmill" "Sawmill"
N/A16414"[english]TF_Map_ctf_sawmill" "Sawmill"
N/A16415"TF_Map_ctf_well" "Well"
N/A16416"[english]TF_Map_ctf_well" "Well"
N/A16417"TF_Map_cp_5gorge" "5Gorge"
N/A16418"[english]TF_Map_cp_5gorge" "5Gorge"
N/A16419"TF_Map_cp_badlands" "Badlands"
N/A16420"[english]TF_Map_cp_badlands" "Badlands"
1642116421"TF_Map_cp_granary" "Granary"
1642216422"[english]TF_Map_cp_granary" "Granary"
16423N/A"TF_Map_cp_well" "CP Well"
16424N/A"[english]TF_Map_cp_well" "CP Well"
N/A16423"TF_Map_cp_well" "Well"
N/A16424"[english]TF_Map_cp_well" "Well"
1642516425"TF_Map_cp_foundry" "Foundry"
1642616426"[english]TF_Map_cp_foundry" "Foundry"
16427N/A"TF_Map_koth_badlands" "KOTH Badlands"
16428N/A"[english]TF_Map_koth_badlands" "KOTH Badlands"
N/A16427"TF_Map_koth_badlands" "Badlands"
N/A16428"[english]TF_Map_koth_badlands" "Badlands"
1642916429"TF_Map_koth_nucleus" "Nucleus"
1643016430"[english]TF_Map_koth_nucleus" "Nucleus"
16431N/A"TF_Map_koth_sawmill" "KOTH Sawmill"
16432N/A"[english]TF_Map_koth_sawmill" "KOTH Sawmill"
N/A16431"TF_Map_koth_sawmill" "Sawmill"
N/A16432"[english]TF_Map_koth_sawmill" "Sawmill"
1643316433"TF_Map_koth_viaduct" "Viaduct"
1643416434"[english]TF_Map_koth_viaduct" "Viaduct"
1643516435"TF_Map_pl_badwater" "Badwater"
1738417384"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Second_Place" "Ready Steady Pan Second Place"
1738517385"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Third Place"
1738617386"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Third Place"
17387N/A"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Tournament Helper"
17388N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Tournament Helper"
N/A17387"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Helper"
N/A17388"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Helper"
1738917389"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "1. sezóna"
1739017390"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Season 1"
1739117391"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season2" "2. sezóna"
2194221942"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_3rd" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten 3rd Place"
2194321943"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_Participant" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten Participant"
2194421944"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_Participant" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten Participant"
21945N/A"TF_Map_powerup_ctf_foundry" "CTF Foundry"
21946N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_foundry" "CTF Foundry"
21947N/A"TF_Map_powerup_ctf_gorge" "CTF Gorge"
21948N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_gorge" "CTF Gorge"
N/A21945"TF_Map_powerup_ctf_foundry" "Foundry"
N/A21946"[english]TF_Map_powerup_ctf_foundry" "Foundry"
N/A21947"TF_Map_powerup_ctf_gorge" "Gorge"
N/A21948"[english]TF_Map_powerup_ctf_gorge" "Gorge"
2194921949"GameType_Powerup" "Mannpower"
2195021950"[english]GameType_Powerup" "Mannpower"
2195121951"TF_WinterCrate2014_Naughty_Footer" "Může obsahovat speciální, extrémně vzácný předmět!\n"
2233222332"[english]TF_TournamentMedal_OSLTF_Participant" "OSL.tf Participant"
2233322333"TF_TournamentMedal_OSLTF_Cup1" "1. turnaj"
2233422334"[english]TF_TournamentMedal_OSLTF_Cup1" "Cup #1"
22335N/A"TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "CTF Thundermountain"
22336N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "CTF Thundermountain"
N/A22335"TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "Thundermountain"
N/A22336"[english]TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "Thundermountain"
2233722337"Attrib_GunslingerPunchCombo" "Třetí úder při nepřetržitém mlácení udělí kritický zásah"
2233822338"[english]Attrib_GunslingerPunchCombo" "Third successful punch in a row always crits"
2233922339"TF_Antlers_Style_WithHat" "S čepicí"
2349523495"TF_GunMettleCosmeticCase" "Gun Mettle Cosmetic Case"
2349623496"[english]TF_GunMettleCosmeticCase" "Gun Mettle Cosmetic Case"
2349723497"TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "Tato bedna je uzamčená a pro otevření\nvyžaduje klíč Gun Mettle Cosmetic Key.\n\nObsahuje komunitou vytvořené\npředměty z kolekce kosmetických předmětů\nkampaně Gun Mettle."
23498N/A"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Gun Mettle Cosmetic Collection."
N/A23498"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Gun Mettle Cosmetic Collection."
2349923499"TF_GunMettleCosmeticCase_AdText" "– Bedna s kosmetickými předměty\n– Obsahuje komunitou vytvořené předměty\n– Pro otevření vyžaduje klíč Gun Mettle Cosmetic Key\n– Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual"
2350023500"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_AdText" "-Gun Mettle Cosmetic Case\n-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Gun Mettle Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Gun Mettle Hat"
2350123501"TF_Tool_GunMettleCosmeticKey" "Gun Mettle Cosmetic Key"
2394623946"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Tomi 'ICS' Uurainen\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Hellstone community map. Show your support today!"
2394723947"TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "– Zakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy Hellstone."
2394823948"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Hellstone community map."
23949N/A"TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "CTF Hellfire"
23950N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "CTF Hellfire"
N/A23949"TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "Hellfire"
N/A23950"[english]TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "Hellfire"
2395123951"TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" " Gluttonous"
2395223952"[english]TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" " Gluttonous"
2395323953"TF_Map_SunshineEvent_StrangePrefix" " Sinful"
2399923999"halloween2015_collection_name" "Kolekce Gargoyle"
2400024000"[english]halloween2015_collection_name" "Gargoyle Collection"
2400124001"halloween2015_collection_case_desc" "Tato bedna je uzamčená a pro otevření\nvyžaduje klíč Gargoyle Key.\n\nObsahuje komunitou vytvořené\npředměty z kolekce Gargoyle."
24002N/A"[english]halloween2015_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nGargoyle Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Gargoyle Collection."
N/A24002"[english]halloween2015_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nGargoyle Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Gargoyle Collection."
2400324003"halloween2015_collection_case" "Gargoyle Case"
2400424004"[english]halloween2015_collection_case" "Gargoyle Case"
2400524005"halloween2015_collection_case_adtext" "– Gargoyle Case\n– Obsahuje komunitou vytvořené předměty\n– Pro otevření vyžaduje klíč Gargoyle Key\n– Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual\n– Unusual efekty jsou exkluzivní pro tuto bednu"
2440924409"TF_ToughBreakCosmeticCase" "Tough Break Cosmetic Case"
2441024410"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase" "Tough Break Cosmetic Case"
2441124411"TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "Tato bedna je uzamčená a pro otevření\nvyžaduje klíč Tough Break Cosmetic Key.\n\nObsahuje komunitou vytvořené\npředměty z kolekce kosmetických předmětů\nkampaně Tough Break."
24412N/A"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Tough Break Cosmetic Collection."
N/A24412"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Tough Break Cosmetic Collection."
2441324413"TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "– Bedna s kosmetickými předměty\n– Pro otevření vyžaduje klíč Tough Break Cosmetic Key\n– Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual"
2441424414"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Tough Break Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
2441524415"TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey" "Tough Break Cosmetic Key"
2490024900"[english]TF_Competitive_Abandoned" "A player abandoned the match and will be penalized. It is now safe to leave, but you may continue to play."
2490124901"TF_Competitive_AbandonedTitle" "Zápas skončil"
2490224902"[english]TF_Competitive_AbandonedTitle" "Match Over"
24903N/A"TF_Competitive_Rank" "Hodnocení: %s2 (%s1. úroveň)"
24904N/A"[english]TF_Competitive_Rank" "Rank: %s1 %s2"
N/A24903"TF_Competitive_Rank" "%s2"
N/A24904"[english]TF_Competitive_Rank" "%s2"
2490524905"TF_Competitive_Rank_0" "Zelenáč"
2490624906"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Fresh Meat"
24907N/A"TF_Competitive_Rank_1" "Zelenáč"
24908N/A"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Fresh Meat"
24909N/A"TF_Competitive_Rank_2" "Potížista"
24910N/A"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Troublemaker"
24911N/A"TF_Competitive_Rank_3" "Začínající zabiják"
24912N/A"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Small-Time Thug"
24913N/A"TF_Competitive_Rank_4" "Místní zločinec"
24914N/A"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Local Enforcer"
24915N/A"TF_Competitive_Rank_5" "Vojín"
24916N/A"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Problem Solver"
24917N/A"TF_Competitive_Rank_6" "Žoldák"
24918N/A"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Hired Gun"
24919N/A"TF_Competitive_Rank_7" "Žoldák"
24920N/A"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Mercenary"
24921N/A"TF_Competitive_Rank_8" "Pokročilý žoldák"
24922N/A"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Field Mercenary"
24923N/A"TF_Competitive_Rank_9" "Infiltrátor"
24924N/A"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Contract Killer"
24925N/A"TF_Competitive_Rank_10" "Specialista"
24926N/A"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Master Persuader"
24927N/A"TF_Competitive_Rank_11" "Lovec hlav"
24928N/A"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Headhunter"
24929N/A"TF_Competitive_Rank_12" "Likvidátor"
24930N/A"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Liquidator"
24931N/A"TF_Competitive_Rank_13" "Kat"
24932N/A"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Executioner"
N/A24907"TF_Competitive_Rank_1" "Žoldák I"
N/A24908"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Mercenary I"
N/A24909"TF_Competitive_Rank_2" "Žoldák II"
N/A24910"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Mercenary II"
N/A24911"TF_Competitive_Rank_3" "Žoldák III"
N/A24912"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Mercenary III"
N/A24913"TF_Competitive_Rank_4" "Infiltrátor I"
N/A24914"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Contract Killer I"
N/A24915"TF_Competitive_Rank_5" "Infiltrátor II"
N/A24916"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Contract Killer II"
N/A24917"TF_Competitive_Rank_6" "Infiltrátor III"
N/A24918"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Contract Killer III"
N/A24919"TF_Competitive_Rank_7" "Likvidátor I"
N/A24920"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Executioner I"
N/A24921"TF_Competitive_Rank_8" "Likvidátor II"
N/A24922"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Executioner II"
N/A24923"TF_Competitive_Rank_9" "Likvidátor III"
N/A24924"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Executioner III"
N/A24925"TF_Competitive_Rank_10" "Nájemný vrah I"
N/A24926"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Expert Assassin I"
N/A24927"TF_Competitive_Rank_11" "Nájemný vrah II"
N/A24928"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Expert Assassin II"
N/A24929"TF_Competitive_Rank_12" "Nájemný vrah III"
N/A24930"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Expert Assassin III"
N/A24931"TF_Competitive_Rank_13" "Obchodník se smrtí"
N/A24932"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Death Merchant"
2493324933"TF_Competitive_Rank_14" "Expert přes vraždy"
2493424934"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Kill Consultant"
2493524935"TF_Competitive_Rank_15" "Protřelý operátor"
2530525305"TF_MayflowerCosmeticCase" "Mayflower Cosmetic Case"
2530625306"[english]TF_MayflowerCosmeticCase" "Mayflower Cosmetic Case"
2530725307"TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "Tato bedna je uzamčená a pro otevření\nvyžaduje klíč Mayflower Cosmetic Key.\n\nObsahuje předměty z kolekce Mayflower."
25308N/A"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nMayflower Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Mayflower Cosmetic Collection."
N/A25308"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nMayflower Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Mayflower Cosmetic Collection."
2530925309"TF_MayflowerCosmeticCase_AdText" "– Bedna s kosmetickými předměty\n– Pro otevření vyžaduje klíč Mayflower Cosmetic Key\n– Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual"
2531025310"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Mayflower Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Mayflower Hat"
2531125311"TF_Tool_MayflowerCosmeticKey" "Mayflower Cosmetic Key"
2544625446"[english]TF_Competitive_Welcome_Subtitle" "Here are some things to keep in mind before you get started"
2544725447"TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Title" "O kompetitivním režimu"
2544825448"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Title" "About Competitive Play"
25449N/A"TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" "Když se zapojíš do vyhledávání kompetitivního zápasu, budeš spojen s 11 podobně zdatnými hráči, se kterými (a proti kterým) se následně utkáš. Tvoje dovednosti (a tedy to, s kým budeš hrát) ovlivňuje tvoje hodnocení, jež se mění podle toho, jak se ti daří nebo nedaří při zápasech."
25450N/A"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" " When you queue up for a competitive match, you will be matched with players of similar skill into a 6v6 match. Your skill will be determined by a persistent rank associated with every competitive match that you play. As you win and lose matches, your rank will adjust to reflect your observed skill."
N/A25449"TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" "Když se zapojíš do vyhledávání kompetitivního zápasu, budeš spojen s 11 podobně zdatnými hráči, se kterými (a proti kterým) se následně utkáš. Tvoje dovednosti (a tedy to, s kým budeš hrát) ovlivňuje tvoje hodnocení (MMR), jež se mění podle toho, jak se ti daří nebo nedaří při zápasech."
N/A25450"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" "When you queue up for a competitive match, you will be matched with players of similar skill into a 6v6 match. Your skill will be determined by a persistent rank associated with every competitive match that you play. As you win and lose matches, your Matchmaking Rating (MMR) will adjust to reflect your observed skill."
2545125451"TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Title" "Kompetitivní vs. běžné hraní"
2545225452"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Title" "Competitive vs. Casual Play"
2545325453"TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Text" "Jelikož mají kompetitivní zápasy nesmazatelný dopad v podobě výsledků, medailí, hodnocení a dalšího, můžeš v nich očekávat mnohem napjatější a více na spolupráci založenou hratelnost."
2570825708"[english]MMenu_CompetitiveAccess_Desc" "You currently do not qualify for Competitive Matchmaking.\nFulfill either of the options below to gain access."
2570925709"MMenu_CompetitiveAccessOption1" "1. PODMÍNKA"
2571025710"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1" "OPTION 1"
25711N/A"MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Povyš svůj účet ve hře TF2 na prémiový a ke svému účtu služby Steam přiřaď telefonní číslo. Pro více informací klikni na obrázek níže."
25712N/A"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Have a premium TF2 Account and associate a qualifying telephone number with your Steam account. Click the images below for more information."
N/A25711"MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Povyš svůj účet ve hře TF2 na prémiový, ke svému účtu služby Steam přiřaď telefonní číslo a v nenáročném režimu se dostaň minimálně na 3. úroveň. Pro více informací klikni na obrázek níže."
N/A25712"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Have a premium TF2 Account, associate a qualifying telephone number (non-VOIP) with your Steam account, and be at least Casual level 3. Click the images below for more information."
2571325713"MMenu_CompetitiveAccessOption2" "2. PODMÍNKA"
2571425714"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption2" "OPTION 2"
2571525715"MMenu_CompetitiveAccessOption2_Desc" "Pokud z nějakého důvodu nemůžeš splnit první podmínku, můžeš si kliknutím na obrázek níže zakoupit doživotní vstupenku do kompetitivního režimu."
2586025860"[english]TF_Casual_Welcome_Section_Three_Text" " If empty slots are available on a server, players may connect into the match in progress. Additionally, if you lose connection to the server, you may rejoin the Casual match in progress."
2586125861"TF_Competitive_Requirements" "Nesplňuješ požadavky pro přístup k této vlastnosti.\n\nVíce informací zjistíš po kliknutí."
2586225862"[english]TF_Competitive_Requirements" "You do not meet the requirements needed to access this feature.\n\nClick for more information."
25863N/A"TF_Competitive_MatchRunning" "Momentálně jsi zapsán v zápase a musíš počkat, až skončí. Zkus to znovu později."
25864N/A"[english]TF_Competitive_MatchRunning" "You are currently assigned to a match and must wait for it to finish. Please try again later."
N/A25863"TF_Competitive_MatchRunning" "Momentálně jsi zapsán v zápase, který nemůžeš beztrestně opustit. Zkus to tedy znovu po dohrání zápasu."
N/A25864"[english]TF_Competitive_MatchRunning" "You are currently assigned to a match that you cannot abandon without penalty. Please try again once your match is finished."
2586525865"TF_Casual_CoreTitle" "Základní herní módy"
2586625866"[english]TF_Casual_CoreTitle" "Core Game Modes"
2586725867"TF_Casual_AltTitle" "Alternativní herní módy"
2608226082"[english]TF_Matchmaking_SafeToLeave" "This match is safe to leave"
2608326083"TF_Matchmaking_NotSafeToLeave" "Tento zápas není možné bezpečné opustit"
2608426084"[english]TF_Matchmaking_NotSafeToLeave" "It is not safe to leave this match"
26085N/A"TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 XP"
26086N/A"[english]TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 xp"
26087N/A"TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 XP"
26088N/A"[english]TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 xp"
N/A26085"TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 %s3"
N/A26086"[english]TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 %s3"
N/A26087"TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 %s3"
N/A26088"[english]TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 %s3"
2608926089"TF_XPSource_NoValueFormat" "%s1"
2609026090"[english]TF_XPSource_NoValueFormat" "%s1"
2609126091"TF_XPSource_Score" "Skóre"
2619726197"halloween2016_collection_case" "Creepy Crawly Case"
2619826198"[english]halloween2016_collection_case" "Creepy Crawly Case"
2619926199"halloween2016_collection_case_desc" "Tato bedna je uzamčená a pro otevření\nvyžaduje klíč Creepy Crawly Key.\n\nObsahuje předměty z kolekce\nCreepy Crawly."
26200N/A"[english]halloween2016_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nCreepy Crawly Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Creepy Crawly Collection."
N/A26200"[english]halloween2016_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nCreepy Crawly Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Creepy Crawly Collection."
2620126201"halloween2016_collection_case_adtext" "– Bedna s kosmetickými předměty z kolekce Creepy Crawly\n– Pro otevření vyžaduje klíč Creepy Crawly Key\n– Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual"
2620226202"[english]halloween2016_collection_case_adtext" "-Contains Community Cosmetics from the Creepy Crawly Collection\n-Requires a Creepy Crawly Key to open\n-Contents may be Strange and hats may be Unusual."
2620326203"halloween2016_collection_key" "Creepy Crawly Key"
2652526525"TF_ChefStepsJoulePromo_Desc" "
2652626526"
2652726527"[english]TF_ChefStepsJoulePromo_Desc" ""
26528N/A"TF_Autobalance_Start" "Týmy nejsou vyrovnané. %s1 byli požádáni o poskytnutí dobrovolníků."
26529N/A"[english]TF_Autobalance_Start" "Teams are unbalanced. Asking team %s1 for volunteers."
N/A26528"TF_Autobalance_Start" "Týmy nejsou vyrovnané. Někteří %s1 hráči se mohou nechat dobrovolně přesunout do druhého týmu."
N/A26529"[english]TF_Autobalance_Start" "Teams are unbalanced. Asking selected candidates from team %s1 to volunteer."
2653026530"Winter2016Cosmetics_collection" "Kolekce Vánoce 2016"
2653126531"[english]Winter2016Cosmetics_collection" "Winter 2016 Cosmetics Collection"
2653226532"Winter2016Cosmetics_collection_desc" "Předměty z kolekce Vánoce 2016:"
2688726887"TF_RainyDayCosmeticCase" "Rainy Day Cosmetic Case"
2688826888"[english]TF_RainyDayCosmeticCase" "Rainy Day Cosmetic Case"
2688926889"TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "Tato bedna je uzamčená a pro otevření\nvyžaduje klíč Rainy Day Cosmetic Key.\n\nObsahuje předměty z kolekce Rainy Day."
26890N/A"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nRainy Day Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Rainy Day Cosmetic Collection."
N/A26890"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nRainy Day Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Rainy Day Cosmetic Collection."
2689126891"TF_RainyDayCosmeticCase_AdText" "– Bedna s kosmetickými předměty\n– Pro otevření vyžaduje klíč Rainy Day Cosmetic Key\n– Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual"
2689226892"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Rainy Day Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Rainy Day Hat"
2689326893"TF_Tool_RainyDayCosmeticKey" "Rainy Day Cosmetic Key"
2707827078"TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Používá jednu tlakovou nádrž pro primární i alternativní střelbu.\n\nPrimární střelba: Vystřelí rychlý ohnivý projektil, který na okamžik zapálí zasažené nepřátele.\n\nAlternativní střelba: Vypustí stlačený vzduch, který odfoukne nepřátele a projektily a uhasí hořící spoluhráče."
2707927079"[english]TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Uses a shared pressure tank for Primary Fire and Alt-Fire.\n\nPrimary Fire: Launches a fast-moving projectile that briefly ignites enemies\n\nAlt-Fire: Release a blast of air that pushes enemies and projectiles, and extinguishes teammates that are on fire."
2708027080"TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Uděluje o 300% vyšší poškození hořícím hráčům\nKaždý zásah o 50% zrychlí natlakování"
27081N/A"[english]TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deals +300% damage to burning players\n+50% repressurization rate on hit"
N/A27081"[english]TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deals 300% damage to burning players\n+50% re-pressurization rate on hit"
2708227082"TF_Weapon_DragonsFury_NegativeDesc" "Alternativní střelba o 50% zpomalí natlakování"
2708327083"[english]TF_Weapon_DragonsFury_NegativeDesc" "-50% repressurization rate on Alt-Fire"
2708427084"TF_ThermalThruster" "Thermal Thruster"
2742127421"TF_Campaign3CosmeticCase1" "Abominable Cosmetic Case"
2742227422"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1" "Abominable Cosmetic Case"
2742327423"TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "Tato bedna je uzamčená a pro otevření\nvyžaduje klíč Abominable Cosmetic Key.\n\nObsahuje předměty z kolekce Abominable."
27424N/A"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "This Case is locked and requires an\nAbominable Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Abominable Cosmetic Collection."
N/A27424"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "This Case is locked and requires an\nAbominable Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Abominable Cosmetic Collection."
2742527425"TF_Campaign3CosmeticCase1_AdText" "– Bedna s kosmetickými předměty\n– Pro otevření vyžaduje klíč Abominable Cosmetic Key\n– Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual"
2742627426"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires an Abominable Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Jungle Inferno Hat"
2742727427"TF_Tool_Campaign3CosmeticKey1" "Abominable Cosmetic Key"
2743327433"TF_Campaign3CosmeticCase2" "Unleash the Beast Cosmetic Case"
2743427434"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2" "Unleash the Beast Cosmetic Case"
2743527435"TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "Tato bedna je uzamčená a pro otevření\nvyžaduje klíč Beast Cosmetic Key.\n\nObsahuje předměty z kolekce Unleash the Beast."
27436N/A"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "This Case is locked and requires an\nUnleash the Beast Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Unleash the Beast Cosmetic Collection."
N/A27436"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "This Case is locked and requires an\nUnleash the Beast Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Unleash the Beast Cosmetic Collection."
2743727437"TF_Campaign3CosmeticCase2_AdText" "– Bedna s kosmetickými předměty\n– Pro otevření vyžaduje klíč Unleash the Beast Cosmetic Key\n– Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual"
2743827438"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires an Unleash the Beast Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Jungle Inferno Hat"
2743927439"TF_Tool_Campaign3CosmeticKey2" "Unleash the Beast Cosmetic Key"
2751427514"[english]Attrib_UberchargeSavedOnHit" "Collect the organs of people you hit"
2751527515"Attrib_SpreadPenaltyScalesCons" "Po sobě jdoucí výstřely jsou čím dál tím více nepřesné"
2751627516"[english]Attrib_SpreadPenaltyScalesCons" "Successive shots become less accurate"
27517N/A"Attrib_FixedShotPattern" "Má pevně daný rozptyl"
27518N/A"[english]Attrib_FixedShotPattern" "Fires a fixed shot pattern"
N/A27517"Attrib_FixedShotPattern" "Má pevně daný široký rozptyl"
N/A27518"[english]Attrib_FixedShotPattern" "Fires a wide, fixed shot pattern"
2751927519"Attrib_SpunUpPushForceResist" "Při roztočení zbraně je nositel imunní vůči odhození způsobenému poškozením nebo odfouknutím"
2752027520"[english]Attrib_SpunUpPushForceResist" "Immune to push force from damage and airblast when spun up"
2752127521"Attrib_DisguiseConsumesCloak" "Běžné přestrojení spotřebuje celé nabití neviditelnosti"
2766427664"[english]TF_Matchmaking_PartyMember_CasualBanned" "Banned from Casual Matchmaking"
2766527665"TF_Matchmaking_PartyMember_CompetitiveBanned" "zabanován ve vyhledávání kompetitivních zápasů"
2766627666"[english]TF_Matchmaking_PartyMember_CompetitiveBanned" "Banned from Competitive Matchmaking"
27667N/A"TF_Matchmaking_PartyMember_Leader" "Vedoucí skupiny"
N/A27667"TF_Matchmaking_PartyMember_Leader" "vedoucí skupiny"
2766827668"[english]TF_Matchmaking_PartyMember_Leader" "Party Leader"
2766927669"TF_Competitive_LevelTier1" "Úroveň: %s1"
2767027670"[english]TF_Competitive_LevelTier1" "Level: %s1"
2831528315"[english]TF_FindMatchTip_Title" "Ready to play?"
2831628316"TF_FindMatchTip_Body" "V tom případě by tě mohlo zajímat tohle tlačítko!"
2831728317"[english]TF_FindMatchTip_Body" "Click here to start playing!"
28318N/A"TF_Competitive_PartyMatchRunning" "Člen tvojí skupiny už má přiřazený zápas, čímž blokuje vyhledávání pro celou skupinu."
28319N/A"[english]TF_Competitive_PartyMatchRunning" "A member of your party is already assigned to a match, which is preventing you from queuing."
N/A28318"TF_Competitive_PartyMatchRunning" "Člen tvojí skupiny už je zapsán v zápase, který nemůže beztrestně opustit. Počkej tedy, než zápas dohraje."
N/A28319"[english]TF_Competitive_PartyMatchRunning" "A member of your party is already assigned to a match that they cannot abandon without penalty. Please wait for their match to finish."
2832028320"TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "Válečné maskování"
2832128321"[english]TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "War Paint"
2832228322"TF_HalloweenContractPackage" "Halloween Package"
2836128361"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3" "Finalist Fryer"
2836228362"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3" "Finalist Fryer"
2836328363"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "Pokud uvidíš, jak nositel této medaile vytahuje pánvičku, vezmi nohy na ramena, jde totiž o finalistu třetí sezóny turnaje Ready Steady Pan."
28364N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "Whenever you see the wielder of this shiny little pin pulling out his Frying Pan - you better run. This medal was awarded to the finalists of Ready Steady Pan Season 3."
N/A28364"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "A token to warn others: if they see you pulling out a Frying Pan, they better start running. Congratulations on placing top three in Ready Steady Pan Season 3!"
2836528365"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3" "Ready Steady Pan Panticipant"
2836628366"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3" "Ready Steady Pan Panticipant"
2836728367"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "Sebrat pět přátel a jít pánvičkami mlátit do dalších šestičlenných týmů je hodně divná zábava, ale nebereme ti ji. Naopak, děkujeme za účast ve třetí sezóně turnaje Ready Steady Pan!"
28368N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "Forming into a group of six people and hitting each other with frying pans is an odd desire, but we appreciate it. Thanks for participating in Ready Steady Pan Season 3!"
N/A28368"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "You gathered six people together for the sole purpose of hitting others with Frying Pans, and we appreciate you for it. Thanks for participating in Ready Steady Pan Season 3!"
2836928369"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3" "Pantastic Playoff Champ"
2837028370"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3" "Pantastic Playoff Champ"
2837128371"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Dostat se do playoff kompetitivního turnaje v mlácení se pánvičkami nám přijde jako věc, kterou si člověk může přidat i do životopisu. Tady máš ještě navíc medaili za umístění se ve třetí sezóně turnaje Ready Steady Pan!"
28372N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Getting into playoffs in the competitive frying pan tournament? That sounds prestigious enough for you! Congratulations on your placement in Ready Steady Pan Season 3!"
N/A28372"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Getting into the playoffs of a competitive Frying Pan tournament is a rather prestigious accomplishment. Congratulations on your performance in Ready Steady Pan Season 3!"
2837328373"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Desc" "I když o tvých činech možná nikdo nevěděl, nám neunikly a chceme ti poděkovat. Nebýt tebe, turnaj Ready Steady Pan by se vypařil jako pára nad pánví hned v zárodku."
2837428374"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Desc" "Thanks for your hard work and dedication put into making Ready Steady Pan a reality! Regardless of you being mostly behind the scenes - you're the real MVP."
2837528375"TF_reddit_random_acts2" "Philanthropist's Indulgence"
2841528415"TF_Winter2017CosmeticCase" "Winter 2017 Cosmetic Case"
2841628416"[english]TF_Winter2017CosmeticCase" "Winter 2017 Cosmetic Case"
2841728417"TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "Tato bedna je uzamčená a pro otevření\nvyžaduje klíč Winter 2017 Cosmetic Key.\n\nObsahuje předměty z kolekce kosmetických předmětů Vánoce 2017."
28418N/A"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nWinter 2017 Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Winter 2017 Cosmetic Collection."
N/A28418"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nWinter 2017 Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Winter 2017 Cosmetic Collection."
2841928419"TF_Winter2017CosmeticCase_AdText" "– Bedna s kosmetickými předměty\n– Pro otevření vyžaduje klíč Winter 2017 Cosmetic Key\n– Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual"
2842028420"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Winter 2017 Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Winter 2017 Hat"
2842128421"TF_Tool_Winter2017CosmeticKey" "Winter 2017 Cosmetic Key"
2855628556"[english]TF_spr18_cold_case" "Cold Case"
2855728557"TF_spr18_punks_pomp" "Punk's Pomp"
2855828558"[english]TF_spr18_punks_pomp" "Punk's Pomp"
N/A28559"TF_spr18_starboard_crusader_style1" "Začátečník"
N/A28560"[english]TF_spr18_starboard_crusader_style1" "Casual"
N/A28561"TF_spr18_starboard_crusader_style2" "Profesionál"
N/A28562"[english]TF_spr18_starboard_crusader_style2" "Professional"
N/A28563"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC" "TFCL frag_club 1st Place"
N/A28564"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC" "TFCL frag_club 1st Place"
N/A28565"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC_Desc" "Speciální medaile pro členy skupiny frag_club."
N/A28566"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC_Desc" "A special placement medal for the members of frag_club"
N/A28567"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK" "TFCL RoyalKeys 2nd Place"
N/A28568"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK" "TFCL RoyalKeys 2nd Place"
N/A28569"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK_Desc" "Speciální medaile pro členy skupiny RoyalKeys."
N/A28570"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK_Desc" "A special placement medal for the members of RoyalKeys"
N/A28571"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust" "Canteen Crasher Rust Starter Medal 2018"
N/A28572"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust" "Canteen Crasher Rust Starter Medal 2018"
N/A28573"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust_Desc" "Poděkování za to, že ses ukázal. Nic lepšího jsme v kůlně nenašli. Uděleno účastníkům hybridní soutěže pořádané serverem Potato's MvM."
N/A28574"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust_Desc" "As a reward for showing up, we present to you something we found in our tool shed! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28575"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Gold" "Copenhagen Games Gold Medal"
N/A28576"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Gold" "Copenhagen Games Gold Medal"
N/A28577"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Silver" "Copenhagen Games Silver Medal"
N/A28578"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Silver" "Copenhagen Games Silver Medal"
N/A28579"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Bronze" "Copenhagen Games Bronze Medal"
N/A28580"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Bronze" "Copenhagen Games Bronze Medal"
N/A28581"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Iron" "Copenhagen Games Iron Medal"
N/A28582"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Iron" "Copenhagen Games Iron Medal"
N/A28583"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Staff" "Copenhagen Games Staff Medal"
N/A28584"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Staff" "Copenhagen Games Staff Medal"
N/A28585"TF_TournamentMedal_GIO_Champion" "Gette it Onne! Champion"
N/A28586"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Champion" "Gette it Onne! Champion"
N/A28587"TF_TournamentMedal_GIO_Playoffs" "Gette it Onne! Playoffs Participant"
N/A28588"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Playoffs" "Gette it Onne! Playoffs Participant"
N/A28589"TF_TournamentMedal_GIO_Participant" "Gette it Onne! Participant"
N/A28590"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Participant" "Gette it Onne! Participant"
N/A28591"TF_TournamentMedal_GIO_Helper" "Gette it Onne! Helper"
N/A28592"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Helper" "Gette it Onne! Helper"
N/A28593"TF_TournamentMedal_HLPugs_Gold" "HLPugs.tf Highlander Cup 1st Place"
N/A28594"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Gold" "HLPugs.tf Highlander Cup 1st Place"
N/A28595"TF_TournamentMedal_HLPugs_Silver" "HLPugs.tf Highlander Cup 2nd Place"
N/A28596"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Silver" "HLPugs.tf Highlander Cup 2nd Place"
N/A28597"TF_TournamentMedal_HLPugs_Bronze" "HLPugs.tf Highlander Cup 3rd Place"
N/A28598"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Bronze" "HLPugs.tf Highlander Cup 3rd Place"
N/A28599"TF_TournamentMedal_HLPugs_Participant" "HLPugs.tf Highlander Cup Participant"
N/A28600"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Participant" "HLPugs.tf Highlander Cup Participant"
N/A28601"TF_TournamentMedal_HLPugs_Contributor" "HLPugs.tf Highlander Cup Contributor"
N/A28602"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Contributor" "HLPugs.tf Highlander Cup Contributor"
N/A28603"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_HelperS3_Desc" "I když o tvých činech možná nikdo nevěděl, nám neunikly a chceme ti poděkovat. Nebýt tebe, třetí sezóna turnaje Ready Steady Pan by se vypařila jako pára nad pánví hned v zárodku."
N/A28604"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_HelperS3_Desc" "Thanks for the hard work and dedication you've put into making Ready Steady Pan Season 3 a reality! You're the real MVP (Most Valuable Panner)."
N/A28605"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Gold" "ETF2L 6v6 Division 1 Gold Medal"
N/A28606"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Gold" "ETF2L 6v6 Division 1 Gold Medal"
N/A28607"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Silver" "ETF2L 6v6 Division 1 Silver Medal"
N/A28608"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Silver" "ETF2L 6v6 Division 1 Silver Medal"
N/A28609"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Bronze" "ETF2L 6v6 Division 1 Bronze Medal"
N/A28610"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Bronze" "ETF2L 6v6 Division 1 Bronze Medal"
N/A28611"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Gold" "ETF2L 6v6 Division 2 Gold Medal"
N/A28612"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Gold" "ETF2L 6v6 Division 2 Gold Medal"
N/A28613"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Silver" "ETF2L 6v6 Division 2 Silver Medal"
N/A28614"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Silver" "ETF2L 6v6 Division 2 Silver Medal"
N/A28615"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Bronze" "ETF2L 6v6 Division 2 Bronze Medal"
N/A28616"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Bronze" "ETF2L 6v6 Division 2 Bronze Medal"
N/A28617"TF_TournamentMedal_2019" "2019"
N/A28618"[english]TF_TournamentMedal_2019" "2019"
N/A28619"TF_TournamentMedal_2020" "2020"
N/A28620"[english]TF_TournamentMedal_2020" "2020"
N/A28621"TF_TournamentMedal_Winter2018" "Zima 2018"
N/A28622"[english]TF_TournamentMedal_Winter2018" "Winter 2018"
N/A28623"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1" "NHBL 1st Sasha Cup Champion"
N/A28624"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1" "NHBL 1st Sasha Cup Champion"
N/A28625"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1_Desc" "Dr. Splints."
N/A28626"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1_Desc" "Dr. Splints"
N/A28627"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2" "NHBL 2nd Sasha Heavyweight Champion"
N/A28628"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2" "NHBL 2nd Sasha Heavyweight Champion"
N/A28629"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2_Desc" "Bílý medvěd."
N/A28630"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2_Desc" "White Russian Bear"
N/A28631"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3" "NHBL 3rd Sasha Heavyweight Champion"
N/A28632"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3" "NHBL 3rd Sasha Heavyweight Champion"
N/A28633"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3_Desc" "Pššš, pěkně potichu!"
N/A28634"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3_Desc" "WHOO! gotta be sneaky"
N/A28635"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4" "NHBL 4th Sasha Heavyweight Champion"
N/A28636"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4" "NHBL 4th Sasha Heavyweight Champion"
N/A28637"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4_Desc" "Leires."
N/A28638"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4_Desc" "Leires"
N/A28639"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5" "NHBL 5th Sasha Heavyweight Champion"
N/A28640"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5" "NHBL 5th Sasha Heavyweight Champion"
N/A28641"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5_Desc" "Tady je někdo netýkavka."
N/A28642"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5_Desc" "Some Porcupine"
N/A28643"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6" "NHBL 6th Sasha Heavyweight Champion"
N/A28644"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6" "NHBL 6th Sasha Heavyweight Champion"
N/A28645"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6_Desc" "Bílý ruský medvěd."
N/A28646"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6_Desc" "White Russian Bear"
N/A28647"TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7" "NHBL 1st Natascha Heavyweight Champion"
N/A28648"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7" "NHBL 1st Natascha Heavyweight Champion"
N/A28649"TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7_Desc" "Retro."
N/A28650"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7_Desc" "Retro"
N/A28651"TF_TournamentMedal_NHBL_Participant" "NHBL Finals Participant"
N/A28652"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Participant" "NHBL Finals Participant"
N/A28653"TF_TournamentMedal_NHBL_SecondPlace" "NHBL Finals 2nd Place"
N/A28654"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_SecondPlace" "NHBL Finals 2nd Place"
N/A28655"TF_TournamentMedal_NHBL_ThirdPlace" "NHBL Finals 3rd Place"
N/A28656"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_ThirdPlace" "NHBL Finals 3rd Place"
N/A28657"TF_TournamentMedal_NHBL_FourthPlace" "NHBL Finals 4th Place"
N/A28658"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_FourthPlace" "NHBL Finals 4th Place"
N/A28659"TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_First" "Ultimate Ultiduo 1st Place"
N/A28660"[english]TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_First" "Ultimate Ultiduo 1st Place"
N/A28661"TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Second" "Ultimate Ultiduo 2nd Place"
N/A28662"[english]TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Second" "Ultimate Ultiduo 2nd Place"
N/A28663"TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Third" "Ultimate Ultiduo 3rd Place"
N/A28664"[english]TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Third" "Ultimate Ultiduo 3rd Place"
N/A28665"TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Participant" "Ultimate Ultiduo Participant"
N/A28666"[english]TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Participant" "Ultimate Ultiduo Participant"
N/A28667"TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Helper" "Ultimate Ultiduo Helper"
N/A28668"[english]TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Helper" "Ultimate Ultiduo Helper"
N/A28669"TF_TournamentMedal_Palaise_Champion" "Palaise MGE Doubles Community Clash Champion"
N/A28670"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_Champion" "Palaise MGE Doubles Community Clash Champion"
N/A28671"TF_TournamentMedal_Palaise_Champion_Desc" "První sezóna. Někdo má možná větší cit pro hru, ale ty jsi dokázal, že ke stanutí na stupních vítězů není nic takového potřeba."
N/A28672"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_Champion_Desc" "Sure, some people may have better game sense, but you've proven that you don't need it to be the best. (Season 1)"
N/A28673"TF_TournamentMedal_Palaise_RunnerUp" "Palaise MGE Doubles Community Clash Runner-Up"
N/A28674"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_RunnerUp" "Palaise MGE Doubles Community Clash Runner-Up"
N/A28675"TF_TournamentMedal_Palaise_RunnerUp_Desc" "První sezóna. Nic svému spoluhráči neříkej, ale to on je důvod, proč jste nevyhráli."
N/A28676"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_RunnerUp_Desc" "Don't tell your teammate this, but they are the reason you guys didn't come first. (Season 1)"
N/A28677"TF_TournamentMedal_Palaise_Contestant" "Palaise MGE Doubles Community Clash Contestant"
N/A28678"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_Contestant" "Palaise MGE Doubles Community Clash Contestant"
N/A28679"TF_TournamentMedal_Palaise_Contestant_Desc" "První sezóna. Ano, hraju tuhle hru soutěžně, díky za optání!"
N/A28680"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_Contestant_Desc" "Why yes! I DO play this game competently! (Season 1)"
N/A28681"TF_TournamentMedal_jtte_gold" "Journey to the East 1st Place"
N/A28682"[english]TF_TournamentMedal_jtte_gold" "Journey to the East 1st Place"
N/A28683"TF_TournamentMedal_jtte_silver" "Journey to the East 2nd Place"
N/A28684"[english]TF_TournamentMedal_jtte_silver" "Journey to the East 2nd Place"
N/A28685"TF_TournamentMedal_jtte_bronze" "Journey to the East 3rd Place"
N/A28686"[english]TF_TournamentMedal_jtte_bronze" "Journey to the East 3rd Place"
N/A28687"TF_TournamentMedal_jtte_participant" "Journey to the East Participant"
N/A28688"[english]TF_TournamentMedal_jtte_participant" "Journey to the East Participant"
N/A28689"TF_TournamentMedal_jtte_winner_desc" "Medaile pro vítěze soutěže Journey to the East."
N/A28690"[english]TF_TournamentMedal_jtte_winner_desc" "Awarded to winners of the Journey to the East contest"
N/A28691"TF_TournamentMedal_jtte_participant_desc" "Medaile pro účastníky soutěže Journey to the East."
N/A28692"[english]TF_TournamentMedal_jtte_participant_desc" "Awarded to participants of the Journey to the East contest"
N/A28693"TF_TournamentMedal_NPC_gold" "Newbie Prolander Cup Gold Medal"
N/A28694"[english]TF_TournamentMedal_NPC_gold" "Newbie Prolander Cup Gold Medal"
N/A28695"TF_TournamentMedal_NPC_silver" "Newbie Prolander Cup Silver Medal"
N/A28696"[english]TF_TournamentMedal_NPC_silver" "Newbie Prolander Cup Silver Medal"
N/A28697"TF_TournamentMedal_NPC_bronze" "Newbie Prolander Cup Bronze Medal"
N/A28698"[english]TF_TournamentMedal_NPC_bronze" "Newbie Prolander Cup Bronze Medal"
N/A28699"TF_TournamentMedal_NPC_participant" "Newbie Prolander Cup Participant"
N/A28700"[english]TF_TournamentMedal_NPC_participant" "Newbie Prolander Cup Participant"
N/A28701"TF_TournamentMedal_FLAN_Donator_2018" "Florida LAN 2018 Donator Medal"
N/A28702"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Donator_2018" "Florida LAN 2018 Donator Medal"
N/A28703"TF_TournamentMedal_FLAN_Donator_2018_Desc" "Tuto medaili získali všichni, kdo podpořili projekt Florida LAN 2018."
N/A28704"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Donator_2018_Desc" "Awarded to people who donated to the Florida LAN 2018 event project."
N/A28705"TF_TournamentMedal_FLAN_Participant_2018" "Florida LAN 2018 Participant Medal"
N/A28706"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Participant_2018" "Florida LAN 2018 Participant Medal"
N/A28707"TF_TournamentMedal_FLAN_Participant_2018_Desc" "Tuto medaili získali všichni, kdo se zúčastnili projektu Florida LAN 2018."
N/A28708"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Participant_2018_Desc" "Awarded to people who participated in the Florida LAN 2018 event."
N/A28709"TF_TournamentMedal_FLAN_Contributor_2018" "Florida LAN 2018 Contributor Medal"
N/A28710"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Contributor_2018" "Florida LAN 2018 Contributor Medal"
N/A28711"TF_TournamentMedal_FLAN_Contributor_2018_Desc" "Tuto medaili získali všichni, kdo za oponou připravovali projekt Florida LAN 2018."
N/A28712"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Contributor_2018_Desc" "Awarded to people who worked behind the scenes to make it happen."
N/A28713"TF_TournamentMedal_RGLgg_OneDayCup_NA" "RGL.gg One Day Prolander Cup - North America"
N/A28714"[english]TF_TournamentMedal_RGLgg_OneDayCup_NA" "RGL.gg One Day Prolander Cup - North America"
N/A28715"TF_TournamentMedal_RGLgg_OneDayCup_Europe" "RGL.gg One Day Prolander Cup - Europe"
N/A28716"[english]TF_TournamentMedal_RGLgg_OneDayCup_Europe" "RGL.gg One Day Prolander Cup - Europe"
N/A28717"TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT1" "ESA Rewind II Tier 1 Donor"
N/A28718"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT1" "ESA Rewind II Tier 1 Donor"
N/A28719"TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT2" "ESA Rewind II Tier 2 Donor"
N/A28720"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT2" "ESA Rewind II Tier 2 Donor"
N/A28721"TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT3" "ESA Rewind II Tier 3 Donor"
N/A28722"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT3" "ESA Rewind II Tier 3 Donor"
N/A28723"TF_TournamentMedal_RewindII_Donor_Desc" "Medaile pro všechny, kdo přispěli do celkové výhry akce ESA Rewind II LAN 2018."
N/A28724"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_Donor_Desc" "Awarded to those who donated to the ESA Rewind II LAN 2018 prize pool."
N/A28725"TF_TournamentMedal_RewindII_Top8" "ESA Rewind II Top 8"
N/A28726"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_Top8" "ESA Rewind II Top 8"
N/A28727"TF_TournamentMedal_RewindII_Top8_Desc" "Medaile pro ty, kdo se na akci ESA Rewind II LAN 2018 umístili mezi osmi nejlepšími."
N/A28728"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_Top8_Desc" "Awarded to those who placed in the Top 8 of the invite bracket for the ESA Rewind II 2018 LAN tournament."
N/A28729"TF_TournamentMedal_RewindII_Participant" "ESA Rewind II Participant"
N/A28730"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_Participant" "ESA Rewind II Participant"
N/A28731"TF_TournamentMedal_RewindII_Participant_Desc" "Medaile pro všechny, kdo se zúčastnili nebo přispěli akci ESA Rewind II LAN 2018."
N/A28732"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_Participant_Desc" "Awarded to those who participated or contributed to the ESA Rewind II 2018 LAN tournament."
N/A28733"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Platinum" "Canteen Crasher Platinum Crit Medal 2018"
N/A28734"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Platinum" "Canteen Crasher Platinum Crit Medal 2018"
N/A28735"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Platinum_Desc" "Dokázal jsi, že problémy zvládáš řešit z fleku! A měnit je v mastné fleky! Uděleno účastníkům hybridní soutěže pořádané serverem Potato's MvM."
N/A28736"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Platinum_Desc" "You've proven yourself to excel at instantaneous problem-solving! Great work, merc! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28737"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Gold" "Canteen Crasher Gold Uber Medal 2018"
N/A28738"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Gold" "Canteen Crasher Gold Uber Medal 2018"
N/A28739"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Gold_Desc" "A pokud zavoláš do třiceti minut, dostaneš jednu dávku nesmrtelnosti grátis! Uděleno účastníkům hybridní soutěže pořádané serverem Potato's MvM."
N/A28740"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Gold_Desc" "When the going gets tough, call for immortality from your nearest retailer! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28741"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Silver" "Canteen Crasher Silver Building Medal 2018"
N/A28742"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Silver" "Canteen Crasher Silver Building Medal 2018"
N/A28743"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Silver_Desc" "Ani to nestav, beztak ti to stejně zboří! Uděleno účastníkům hybridní soutěže pořádané serverem Potato's MvM."
N/A28744"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Silver_Desc" "This wrench box has a timer and rumble feature for the best Sentry Buster experience! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28745"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Bronze" "Canteen Crasher Bronze Ammo Medal 2018"
N/A28746"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Bronze" "Canteen Crasher Bronze Ammo Medal 2018"
N/A28747"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Bronze_Desc" "V nouzi lze i tuhle medaili roztavit a přeměnit na náboje. Uděleno účastníkům hybridní soutěže pořádané serverem Potato's MvM."
N/A28748"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Bronze_Desc" "Now here's a question for the ages: How do you use something encased in bronze? Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28749"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Iron" "Canteen Crasher Iron Recall Medal 2018"
N/A28750"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Iron" "Canteen Crasher Iron Recall Medal 2018"
N/A28751"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Iron_Desc" "Teleport zpět na základnu. S minimálním množstvím ozáření! Uděleno účastníkům hybridní soutěže pořádané serverem Potato's MvM."
N/A28752"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Iron_Desc" "Press this button to return to base and get free tetanus or a deadly power surge! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28753"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Wood" "Canteen Crasher Wood Starter Medal 2018"
N/A28754"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Wood" "Canteen Crasher Wood Starter Medal 2018"
N/A28755"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Wood_Desc" "Poděkování za to, že ses ukázal. Nic lepšího jsme v kůlně nenašli. Uděleno účastníkům hybridní soutěže pořádané serverem Potato's MvM."
N/A28756"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Wood_Desc" "As a reward for showing up, we present to you something we found in our woodshed! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28757"TF_Wearable_Slippers" "Pantofle"
N/A28758"[english]TF_Wearable_Slippers" "Slippers"
N/A28759"TF_Autobalance_Next" "Nikdo se dobrovolně nepřihlásil. Při dalším respawnu bude vybrán jeden z dotázaných."
N/A28760"[english]TF_Autobalance_Next" "No volunteers found. Will switch one of the selected candidates on their next respawn."
N/A28761"TF_Autobalance_Final" "Probíhá vyrovnávání týmů přesunem některých dotázaných hráčů."
N/A28762"[english]TF_Autobalance_Final" "Rebalancing teams now using players from the selected candidates."
N/A28763"TF_Autobalance_TeamChangeDone" "Byl jsi přesunut do týmu %s1."
N/A28764"[english]TF_Autobalance_TeamChangeDone" "You have been switched to team %s1."
N/A28765"TF_Autobalance_TeamChangeDone_Match" "Byl jsi přesunut do týmu %s1 a na konci kola za to získáš %s2 bodů zkušeností."
N/A28766"[english]TF_Autobalance_TeamChangeDone_Match" "You have switched to team %s1 and will receive %s2 experience points at the end of the round for changing teams."
N/A28767"TF_Autobalance_TeamChangePending" "Pokud tou dobou nebudou týmy vyrovnány,\nbudeš za %s2 sekund přesunut do týmu %s1."
N/A28768"[english]TF_Autobalance_TeamChangePending" "You will be moved to team %s1 in %s2 seconds\nif the teams are still not balanced."
N/A28769"BlueMoonCosmetics_collection" "Kolekce Blue Moon"
N/A28770"[english]BlueMoonCosmetics_collection" "Blue Moon Cosmetics Collection"
N/A28771"BlueMoonCosmetics_collection_desc" "Předměty z kolekce kosmetických předmětů Blue Moon:"
N/A28772"[english]BlueMoonCosmetics_collection_desc" "Items from the Blue Moon Cosmetics Collection:"
N/A28773"Footer_BlueMoonCosmetics" "Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual"
N/A28774"[english]Footer_BlueMoonCosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Blue Moon Hat"
N/A28775"TF_BlueMoonCosmeticCase" "Blue Moon Cosmetic Case"
N/A28776"[english]TF_BlueMoonCosmeticCase" "Blue Moon Cosmetic Case"
N/A28777"TF_BlueMoonCosmeticCase_desc" "Tato bedna je uzamčená a pro otevření\nvyžaduje klíč Blue Moon Cosmetic Key.\n\nObsahuje předměty z kolekce kosmetických předmětů Blue Moon."
N/A28778"[english]TF_BlueMoonCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nBlue Moon Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Blue Moon Cosmetic Collection."
N/A28779"TF_BlueMoonCosmeticCase_AdText" "– Bedna s kosmetickými předměty\n– Pro otevření vyžaduje klíč Blue Moon Cosmetic Key\n– Předměty mohou být kvality Strange nebo Unusual"
N/A28780"[english]TF_BlueMoonCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Blue Moon Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Blue Moon Hat"
N/A28781"TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey" "Blue Moon Cosmetic Key"
N/A28782"[english]TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey" "Blue Moon Cosmetic Key"
N/A28783"TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_desc" "Použitelný k otevření beden Blue Moon Cosmetic Case."
N/A28784"[english]TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_desc" "Used to open a Blue Moon Cosmetic Case"
N/A28785"TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_AdText" "– Použitelný k otevření beden Blue Moon Cosmetic Case\n– Bedny mohou obsahovat předměty kvality Strange nebo Unusual"
N/A28786"[english]TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_AdText" "-Used to open a Blue Moon Cosmetic Case\n-Contents may be Strange or an Unusual Blue Moon Hat"
N/A28787"Attrib_ConsumesBurning" "Hořícím cílům udělí mini-kritické poškození a uhasí je.\nPoškození je tím vyšší, čím delší doba dohořívání zbývá.\nSketchekův odkaz: Zabití hořícího hráče dočasně navýší tvoji rychlost."
N/A28788"[english]Attrib_ConsumesBurning" "Mini-crits burning targets and extinguishes them.\nDamage increases based on remaining duration of afterburn\nSketchek's Bequest: Killing blows on burning players grant a speed boost."
N/A28789"Attrib_RepairHealthToMetalRatio" "Při opravování budov mění zdraví na kov v poměru %s1 ku 1"
N/A28790"[english]Attrib_RepairHealthToMetalRatio" "%s1-to-1 health-to-metal ratio when repairing buildings"
N/A28791"TF_UseMatchHUD" "Zobrazovat ve vrchní části obrazovky stav týmů"
N/A28792"[english]TF_UseMatchHUD" "Use the team status display in the HUD"
N/A28793"Notification_Accept_Help" "Stiskni [ �%cl_trigger_first_notification%� ] pro �PŘIJMUTÍ�."
N/A28794"[english]Notification_Accept_Help" "Press [ �%cl_trigger_first_notification%� ] to �ACCEPT�."
N/A28795"TF_MM_NoGC_Rank" "Momentálně nejsi připojen k síti hry TF2.\n\nTvoje hodnocení je tedy nedostupné."
N/A28796"[english]TF_MM_NoGC_Rank" "Not currently connected to the TF game coordinator service.\n\nYour rank is unavailable."
N/A28797"TF_MM_QueueState_Multiple" "V několika frontách"
N/A28798"[english]TF_MM_QueueState_Multiple" "In multiple queues"
N/A28799"TF_MM_QueueState_LeaveQueue" "Opustit frontu: %s1"
N/A28800"[english]TF_MM_QueueState_LeaveQueue" "Leave %s1 queue"
N/A28801"TF_MM_RankUpMatch" "Rozhodující zápas!\nPokud vyhraješ, dosáhneš nového hodnocení!"
N/A28802"[english]TF_MM_RankUpMatch" "Rank Match!\nYou will rank up if your team wins!"
N/A28803"TF_MM_PlacementMatch" "Rozhodující zápas!\nPokud vyhraješ, bude ti přiděleno hodnocení!"
N/A28804"[english]TF_MM_PlacementMatch" "Rank Match!\nYou will earn your rank if your team wins!"
N/A28805"TF_MM_AlreadyQueued" "Už jsi ve frontě tohoto režimu."
N/A28806"[english]TF_MM_AlreadyQueued" "You are already queued for this mode."
N/A28807"Tooltip_CombatTextColors" "Barva textu, který se objeví nad hlavou tvého cíle."
N/A28808"[english]Tooltip_CombatTextColors" "Change the color of text that appears over your target's head."
N/A28809"Tooltip_CombatTextRed" "Červený kanál textu (výchozí: 255)"
N/A28810"[english]Tooltip_CombatTextRed" "Combat Text Red Channel (Default: 255)"
N/A28811"Tooltip_CombatTextGreen" "Zelený kanál textu (výchozí: 0)"
N/A28812"[english]Tooltip_CombatTextGreen" "Combat Text Green Channel (Default: 0)"
N/A28813"Tooltip_CombatTextBlue" "Modrý kanál textu (výchozí: 0)"
N/A28814"[english]Tooltip_CombatTextBlue" "Combat Text Blue Channel (Default: 0)"
N/A28815"TF_SurveyQuestion_RandomCrit" "Ohodnoť prosím přítomnost náhodných kritických zásahů: "
N/A28816"[english]TF_SurveyQuestion_RandomCrit" "Please rate the presence of random critical hits in the game: "
N/A28817"TF_Friends_PlayingOther" "Hraje jinou hru"
N/A28818"[english]TF_Friends_PlayingOther" "Playing other game"
N/A28819"TF_Matchmaking_RollingQueue_NewTypedMatchReady" "Tvůj %matchtype% zápas je připraven"
N/A28820"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_NewTypedMatchReady" "Your %matchtype% match is ready"
N/A28821"TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyInGame" "Tvůj %matchtype% zápas je připraven.\n\nBudeš do něj připojen za %time%."
N/A28822"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyInGame" "Your %matchtype% match is ready.\n\nJoining in %time%."
N/A28823"TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyJoining" "Připojování..."
N/A28824"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyJoining" "Joining..."
N/A28825"TF_Matchmaking_HeaderSpecialEvent" "Speciální událost"
N/A28826"[english]TF_Matchmaking_HeaderSpecialEvent" "Special Event"
N/A28827"TF_Matchmaking_HeaderSpecialEventDesc" "Vyzkoušej po omezený čas experimentální herní mód."
N/A28828"[english]TF_Matchmaking_HeaderSpecialEventDesc" "For a limited time, try an experimental game mode."
N/A28829"TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireLong" "Událost skončí za %s1 dní"
N/A28830"[english]TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireLong" "Expires in %s1 days"
N/A28831"TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireShort" "Událost skončí za %02d:%02d:%02d"
N/A28832"[english]TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireShort" "Expires in %02d:%02d:%02d"
N/A28833"TF_Matchmaking_AbandonQueuePrompt" "Chystáš se vyhledávat zápas, jehož případné opuštění vyústí v dočasný zákaz vyhledávání dalších zápasů!\n\nUjisti se prosím, že budeš mít čas na celý zápas, který může trvat déle než jednu hodinu."
N/A28834"[english]TF_Matchmaking_AbandonQueuePrompt" "You are about to queue for a match that will penalize you with a matchmaking cooldown if you abandon!\n\nPlease be sure that you can commit to playing the entire match, which could last up to an hour or more."
N/A28835"TF_Matchmaking_PlayerOnlinePartyChat" "%s1 je právě Online"
N/A28836"[english]TF_Matchmaking_PlayerOnlinePartyChat" "%s1 has come online"
N/A28837"TF_Matchmaking_PlayerOfflinePartyChat" "%s1 je právě Offline"
N/A28838"[english]TF_Matchmaking_PlayerOfflinePartyChat" "%s1 has gone offline"
N/A28839"TF_Matchmaking_SendFailedPartyChat" "Zpráva pro skupinu nebyla doručena"
N/A28840"[english]TF_Matchmaking_SendFailedPartyChat" "Party chat message delivery failed"
N/A28841"TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhausted" "Momentálně nemůžeš vyhledat zápas tohoto režimu, protože jsi dnes už odehrál maximální povolený počet rozřazovacích zápasů. Přijď si zahrát zítra."
N/A28842"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhausted" "You cannot queue for this mode at this time because you have played the maximum number of allowed placement matches for the day. Come back tomorrow."
N/A28843"TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhaustedParty" "Momentálně nemůžeš vyhledat zápas tohoto režimu, protože člen tvojí skupiny dnes už odehrál maximální povolený počet rozřazovacích zápasů."
N/A28844"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhaustedParty" "You cannot queue for this mode at this time because a member of your party has played the maximum number of allowed placement matches for the day."
N/A28845"TF_Matchmaking_CantQueue_NoMvMCriteria" "Vyber alespoň jednu misi, aby mohlo být zahájeno vyhledávání."
N/A28846"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_NoMvMCriteria" "Select at least one Mission in order to queue."
N/A28847"TF_Matchmaking_CantQueue_NoCasualCriteria" "Vyber alespoň jednu mapu, aby mohlo být zahájeno vyhledávání."
N/A28848"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_NoCasualCriteria" "Select at least one map in order to queue."
N/A28849"TF_Matchmaking_OnlyLeaderCanQueue" "Jelikož nejsi vedoucí skupiny, nemůžeš zahájit vyhledávání zápasu."
N/A28850"[english]TF_Matchmaking_OnlyLeaderCanQueue" "You are not the party leader and cannot initiate searching for a match."
N/A28851"TF_Matchmaking_PartyMember_Offline" "momentálně Offline"
N/A28852"[english]TF_Matchmaking_PartyMember_Offline" "Currently offline"
N/A28853"TF_Matchmaking_PartyMember_OutOfDate" "ve starší verzi hry a musí ji aktualizovat"
N/A28854"[english]TF_Matchmaking_PartyMember_OutOfDate" "Needs to update by restarting TF2"
N/A28855"TF_Competitive_Rating" "%s1"
N/A28856"[english]TF_Competitive_Rating" "%s1"
N/A28857"TF_Competitive_Rating_Current" "Aktuální: %s1"
N/A28858"[english]TF_Competitive_Rating_Current" "Current: %s1"
N/A28859"TF_Units_XP" "XP"
N/A28860"[english]TF_Units_XP" "xp"
N/A28861"TF_Units_MMR" "MMR"
N/A28862"[english]TF_Units_MMR" "MMR"
N/A28863"TF_Competitive_Placements_Multiple" "Výhry �zbývající do hodnocení�: %s1"
N/A28864"[english]TF_Competitive_Placements_Multiple" "Win %s1 more matches to �earn a rank�!"
N/A28865"TF_Competitive_Placements_Singular" "Výhry �zbývající do hodnocení�: %s1"
N/A28866"[english]TF_Competitive_Placements_Singular" "Win %s1 more match to �earn a rank�!"
N/A28867"TF_SpecialEvent_Title" "Speciální události"
N/A28868"[english]TF_SpecialEvent_Title" "Special Events"
N/A28869"TF_SpecialEvent_Body" "Právě probíhá speciální událost! Klikni zde a zjisti více o jejím unikátním módu."
N/A28870"[english]TF_SpecialEvent_Body" "A special event is active! Click here to learn more about this unique game mode."
N/A28871"TF_SpecialEventExpiration_Title" "Omezený čas"
N/A28872"[english]TF_SpecialEventExpiration_Title" "Limited Time"
N/A28873"TF_SpecialEventExpiration_Body" "Speciální události jsou vskutku speciální, takže je nepromeškej!"
N/A28874"[english]TF_SpecialEventExpiration_Body" "Special events aren't always available, so make sure to participate before it's gone!"
N/A28875"TF_Competitive_PartyMemberOffline" "Člen tvojí skupiny je Offline."
N/A28876"[english]TF_Competitive_PartyMemberOffline" "A member of your party is offline."
N/A28877"TF_Competitive_PartyMemberOutOfDate" "Člen tvojí skupiny musí restartovat hru, aby se mu stáhla nejnovější aktualizace."
N/A28878"[english]TF_Competitive_PartyMemberOutOfDate" "A member of your party needs to restart TF2 to receive the latest update."
N/A28879"TF_Competitive_MatchTypeDisabled" "Tento herní mód byl z důvodu údržby serverů dočasně zakázán."
N/A28880"[english]TF_Competitive_MatchTypeDisabled" "This game mode has been temporarily disabled for maintenance."
N/A28881"TF_Competitive_RankNumber" "Hodnocení – %s1"
N/A28882"[english]TF_Competitive_RankNumber" "Rank %s1"
N/A28883"TF_Competitive_RankTooltipTitle" "Kompetitivní hodnocení"
N/A28884"[english]TF_Competitive_RankTooltipTitle" "Competitive Ranks"
N/A28885"TF_Competitive_RankTooltipDesc" "Hraním kompetitivních zápasů lze získávat níže vyobrazené odznaky, které informují o hráčově aktuálním hodnocení. Odznaky jsou ostatním viditelné pouze na konci kompetitivních zápasů."
N/A28886"[english]TF_Competitive_RankTooltipDesc" "Players earn badges by playing Competitive matches. These badges are a reflection of your current Competitive rank. Badges are only visible to players at the end of Competitive matches."
N/A28887"TF_RichPresence_State_MainMenu" "Hlavní menu"
N/A28888"[english]TF_RichPresence_State_MainMenu" "Main Menu"
N/A28889"TF_RichPresence_State_SearchingGeneric" "Vyhledávání zápasu"
N/A28890"[english]TF_RichPresence_State_SearchingGeneric" "Searching for a Match"
N/A28891"TF_RichPresence_State_SearchingMatchGroup" "Vyhledávání – %matchgrouploc_token%"
N/A28892"[english]TF_RichPresence_State_SearchingMatchGroup" "Searching - %matchgrouploc_token%"
N/A28893"TF_RichPresence_State_PlayingGeneric" "Zápas – %currentmap%"
N/A28894"[english]TF_RichPresence_State_PlayingGeneric" "In Match - %currentmap%"
N/A28895"TF_RichPresence_State_LoadingGeneric" "Připojování do zápasu"
N/A28896"[english]TF_RichPresence_State_LoadingGeneric" "Joining Match"
N/A28897"TF_RichPresence_State_PlayingMatchGroup" "%matchgrouploc_token% – %currentmap%"
N/A28898"[english]TF_RichPresence_State_PlayingMatchGroup" "%matchgrouploc_token% - %currentmap%"
N/A28899"TF_RichPresence_State_LoadingMatchGroup" "Připojování – %matchgrouploc_token%"
N/A28900"[english]TF_RichPresence_State_LoadingMatchGroup" "Joining %matchgrouploc_token%"
N/A28901"TF_RichPresence_State_PlayingCommunity" "Komunitní server – %currentmap%"
N/A28902"[english]TF_RichPresence_State_PlayingCommunity" "Community - %currentmap%"
N/A28903"TF_RichPresence_State_LoadingCommunity" "Připojování ke komunitnímu serveru"
N/A28904"[english]TF_RichPresence_State_LoadingCommunity" "Joining Community Server"
N/A28905"TF_RichPresence_MatchGroup_Competitive6v6" "Kompetitivní"
N/A28906"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_Competitive6v6" "Competitive"
N/A28907"TF_RichPresence_MatchGroup_Casual" "Nenáročný"
N/A28908"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_Casual" "Casual"
N/A28909"TF_RichPresence_MatchGroup_SpecialEvent" "Speciální událost"
N/A28910"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_SpecialEvent" "Special Event"
N/A28911"TF_RichPresence_MatchGroup_MannUp" "MvM Mann Up"
N/A28912"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_MannUp" "MvM Mann Up"
N/A28913"TF_RichPresence_MatchGroup_BootCamp" "MvM Boot Camp"
N/A28914"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_BootCamp" "MvM Boot Camp"
N/A28915"Tip_3_26" "Když hraješ za Soldiera, pamatuj, že paprsek Rigteous Bisonu může jednoho nepřítele zasáhnout několikrát a perfektně toho lze využít k potrestání oponentů, kteří se od tebe pokoušejí utéct a nevědomky znovu nabíhají do paprsku."
N/A28916"[english]Tip_3_26" "As a Soldier, the Righteous Bison can hit the same enemy multiple times, and will hit the most times on enemies who are moving away from the projectile. Use it to punish retreating enemies!"
N/A28917"TF_Medal_HugsTF_2018" "Heartfelt Hero"
N/A28918"[english]TF_Medal_HugsTF_2018" "Heartfelt Hero"
N/A28919"TF_Medal_HugsTF_2018_Desc" "Tuto medaili získali všichni, kdo podpořili charitu Hugs.tf 2018."
N/A28920"[english]TF_Medal_HugsTF_2018_Desc" "Awarded to those who contributed to or participated in the Hugs.tf 2018 charity event"
2855928921}
2856028922}