Template:PatchDiff/June 26, 2018 Patch/tf/resource/tf dutch.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15371537"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
15381538"Tip_5_5" "Als Medic moet je alert blijven op teamgenoten die je hulp inroepen. Gebruik de Medic-pijlen op het scherm om ze te vinden."
15391539"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
1540N/A"Tip_6_Count" "22"
1541N/A"[english]Tip_6_Count" "22"
N/A1540"Tip_6_Count" "20"
N/A1541"[english]Tip_6_Count" "20"
15421542"Tip_6_1" "Als Heavy houd je %attack2% ingedrukt om je minigun te laten ronddraaien, klaar voor naderende vijanden."
15431543"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
15441544"Tip_6_2" "Als Heavy ben je een goede maat van een Medic. Houd een vrije gezichtslijn naar je Medic zodat hij de medigun op jou kan richten."
30833083"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_GRIND_DESC" "Kill 50 enemies with the Ambassador."
30843084"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Schedelregen"
30853085"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Skullpluggery"
3086N/A"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Schiet 20 Snipers in het hoofd met de Ambassador."
3087N/A"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Headshot 20 Snipers with the Ambassador."
N/A3086"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Dood terwijl je de Ambassadeur gebruikt 20 Snipers met een hoofdschot."
N/A3087"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "While using the Ambassador, kill 20 Snipers with a headshot."
30883088"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Het is maar schijn"
30893089"[english]TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Sleeper Agent"
30903090"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Dood een vijand die er in de laatste 20 seconden voor heeft gezorgd dat je nepdood was."
39373937"[english]Attrib_Scattergun_HasKnockback" "Knockback on the target and shooter"
39383938"Attrib_BulletsPerShot_Bonus" "+%s1% kogels per schot"
39393939"[english]Attrib_BulletsPerShot_Bonus" "+%s1% bullets per shot"
3940N/A"Attrib_SniperZoom_Penalty" "%s1% zoomreductie"
N/A3940"Attrib_SniperZoom_Penalty" "%s1% zoomvermindering"
39413941"[english]Attrib_SniperZoom_Penalty" "%s1% zoom reduction"
39423942"Attrib_SniperNoCharge" "Geen vuurkracht opbouwen bij inzoomen en schade"
39433943"[english]Attrib_SniperNoCharge" "No zoom or damage charge"
55035503"[english]TF_PyroFiestaSombrero" "Old Guadalajara"
55045504"TF_PyroFiestaSombrero_Desc" "Deze hoed geeft elke situatie extra pit."
55055505"[english]TF_PyroFiestaSombrero_Desc" "This hat adds spice to any occasion."
5506N/A"TF_PyroPlunger" "Ontstopper"
N/A5506"TF_PyroPlunger" "Klusjesklaarder"
55075507"[english]TF_PyroPlunger" "Handyman's Handle"
55085508"TF_PyroPlunger_Desc" "Ruimt alle blokkades uit de weg."
55095509"[english]TF_PyroPlunger_Desc" "Clears all sorts of blockage."
57515751"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Increased" "+%s1% flamethrower ammo consumed per second"
57525752"Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% vlammenwerpermunitie verbruikt per seconde"
57535753"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% flamethrower ammo consumed per second"
5754N/A"Attrib_JarateDuration" "Bij ingezoomde treffer: Jarate wordt 2 tot %s1 seconden op het doelwit toegepast op basis van de opgebouwde lading.\nHoofdschoten of volledig opgeladen schoten veroorzaken een explosie van Jarate."
5755N/A"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Jarate target for 2 to %s1 seconds based on amount charged.\nHeadshots or fully charged shots cause an explosion of Jarate."
N/A5754"Attrib_JarateDuration" "Bij ingezoomde treffer: Jarate wordt 2 tot %s1 seconden op het doelwit toegepast op basis van het oplaadniveau.\nNatuurlijke behoefte: Ingezoomde hoofdschoten veroorzaken altijd een minivoltreffer en verminderen de resterende afkoeltijd van Jarate met 1 seconde."
N/A5755"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Apply Jarate for 2 to %s1 seconds based on charge level.\nNature's Call: Scoped headshots always mini-crit and reduce the remaining cooldown of Jarate by 1 second."
57565756"Attrib_NoDeathFromHeadshots" "De drager kan niet door hoofdschoten worden gedood"
57575757"[english]Attrib_NoDeathFromHeadshots" "The wearer cannot be killed by headshots"
57585758"Attrib_AchievementItem" "Prestatievoorwerp: niet ruilbaar of verhandelbaar"
74127412"TF_Weapon_SoldierKatana" "Katana"
74137413"[english]TF_Weapon_SoldierKatana" "Katana"
74147414"TF_Tool_Gift_Desc" "Dit voorwerp is een verpakt cadeau. Je kunt het aan iemand geven als je het hebt verpakt, of uitpakken als jij het hebt ontvangen!"
7415N/A"[english]TF_Tool_Gift_Desc" "This item is a wrapped gift. You can give to someone if you wrapped it, or unwrap it if you received it!"
N/A7415"[english]TF_Tool_Gift_Desc" "This item is a wrapped gift. You can give it to someone if you wrapped it, or unwrap it if you received it!"
74167416"TF_NoiseMaker_Shogun" "Lawaaimaker - Koto"
74177417"[english]TF_NoiseMaker_Shogun" "Noise Maker - Koto"
74187418"TF_Bundle_ShogunPromoComplete" "Het Keizersassortiment"
74267426"TF_Gunbai" "Oorlogswaaier"
74277427"[english]TF_Gunbai" "Fan O'War"
74287428"TF_Gunbai_Desc" "Wind van Gravel Pit\nHier komt Scout met zijn waaier!\nJe bent gedoodverfd"
7429N/A"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are marked for death"
N/A7429"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are Marked-For-Death"
74307430"TF_Kunai" "Complotteerders Kunai"
74317431"[english]TF_Kunai" "Conniver's Kunai"
74327432"TF_Kunai_Desc" "Eerst weinig leven\nDood een vijand met dit mes\nSteel al hun leven"
74667466"Attrib_Honorbound" "Aan eer gebonden: Eenmaal getrokken zal het wegstoppen je 50 gezondheid kosten, tenzij je ermee doodt"
74677467"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn sheathing deals 50 damage to yourself unless it kills"
74687468"Attrib_MarkForDeath" "Bij treffer: één doelwit tegelijkertijd wordt gedoodverfd, waardoor alle gegeven schade minivoltreffers zal verrichten"
7469N/A"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is marked for death, causing all damage taken to be mini-crits"
N/A7469"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is Marked-For-Death, causing all damage taken to be mini-crits"
74707470"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Ontvang na een dood %s1% van je basisgezondheid"
74717471"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "Gain %s1% of base health on kill"
74727472"IT_ExistingItem" "Of een bestaand voorwerp:"
94229422"Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% schadeverhoging wanneer gezondheid >50% van het maximum is"
94239423"[english]Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% decrease in damage when health >50% of max"
94249424"Attrib_Medigun_MegaHeal" "Überlading verhoogt genezing met 300% en geeft immuniteit tegen bewegingsverhinderende effecten"
9425N/A"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing by 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
N/A9425"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing to 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
94269426"Attrib_MedicKilledRevenge" "Wanneer de medic die je geneest gedood wordt\nkrijg je 2 wraakvoltreffers"
94279427"[english]Attrib_MedicKilledRevenge" "When the medic healing you is killed you\ngain 2 revenge crits"
94289428"Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "Wanneer de medic die je geneest gedood wordt\nkrijg je %s1 seconden lang een minivoltreffersboost."
98489848"Attrib_MultSniperChargePenalty" "Standaardoplaadsnelheid verlaagd met %s1%"
98499849"[english]Attrib_MultSniperChargePenalty" "Base charge rate decreased by %s1%"
98509850"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "Wanneer de medic die je geneest wordt gedood\nwordt de doder gedoodverfd"
9851N/A"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes marked for death"
N/A9851"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes Marked-For-Death"
98529852"Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% woede verloren per rake slag"
98539853"[english]Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% rage lost on hit"
98549854"Attrib_RageOnHitBonus" "%s1% woede verkregen per rake slag"
1027510275"[english]Attrib_SapperKillsCollectCrits" "Gives one guaranteed critical hit for each\nbuilding destroyed with your sapper attached\nor backstab kill"
1027610276"Attrib_Sniper_FiresTracer" "Vuurt tracermunitie"
1027710277"[english]Attrib_Sniper_FiresTracer" "Fires tracer rounds"
10278N/A"Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-vuur: -10 munitie per aanval en -5 munitie per vernietigd projectiel"
10279N/A"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: -10 ammo per attack and -5 ammo per projectile destroyed"
N/A10278"Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-vuur: Vuurt een projectielverslindende energiebal af. Kost 65 metaal."
N/A10279"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: Launches a projectile-consuming energy ball. Costs 65 metal."
1028010280"Attrib_Particle29" "Stormige Storm"
1028110281"[english]Attrib_Particle29" "Stormy Storm"
1028210282"Attrib_Particle30" "Sneeuwstormige Storm"
1109311093"[english]TF_PublishFile_kNeedTitleAndDescription" "You need to specify both a title and a description."
1109411094"TF_PublishFile_kFailedFileValidation" "Validatie bestand mislukt."
1109511095"[english]TF_PublishFile_kFailedFileValidation" "The file failed to validate."
11096N/A"TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "Het gepubliceerde bestand kan niet groter zijn dan 100 MB."
N/A11096"TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "Het gepubliceerde bestand kan na compressie niet groter zijn dan 200 MB."
1109711097"[english]TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "The published file cannot be larger than 200 MB after compression."
1109811098"TF_PublishFile_kFailedFileNotFound" "Het bestand kan niet worden gevonden."
1109911099"[english]TF_PublishFile_kFailedFileNotFound" "The file could not be found."
1166611666"TF_ShinyBauls" "De Versieringsbewapening"
1166711667"[english]TF_ShinyBauls" "The Ornament Armament"
1166811668"TF_ShinyBauls_Desc" "Net zoals de echte granaten van de Soldier zijn deze glimmende glazen kerstbollen puur voor de sier."
11669N/A"[english]TF_ShinyBauls_Desc" "Just a like the Soldier's actual grenades, these shiny glass baubles are purely ornamental. "
N/A11669"[english]TF_ShinyBauls_Desc" "Just like the Soldier's actual grenades, these shiny glass baubles are purely ornamental. "
1167011670"TF_SandvichSafe" "De Sandvichkluis"
1167111671"[english]TF_SandvichSafe" "The Sandvich Safe"
1167211672"TF_SandvichSafe_Desc" "Houd sandvich veilig met sandvichkluis. Oké, is goed zo, omschrijving is klaar. Koop."
1213512135"Tip_1_27" "Als Scout kan de secundaire aanval (%attack2%) van de Verpakte Moordenaar gebruikt worden om vijanden te laten bloeden! Gebruik het om vijanden van een afstand te beschadigen."
1213612136"[english]Tip_1_27" "As a Scout, the Wrap Assassin's secondary attack (%attack2%) can be used to inflict bleeding damage on enemies! Use it to damage enemies from a distance."
1213712137"Tip_2_13" "Als Sniper brengt de Sydney-slaper Jarate aan op vijanden en veroorzaakt het een Jarate-explosie met hoofdschoten en volledig opgeladen lichaamsschoten. Het kan ook brandende teamgenoten blussen."
12138N/A"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper applies Jarate to enemies and causes a Jarate explosion with headshots and fully charged body shots. It can also extinguish burning teammates."
N/A12138"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper applies Jarate to enemies when hit by scoped shots. It can also extinguish burning teammates."
1213912139"Tip_2_14" "Als Sniper vormen je Jarate en Bushwacka de perfecte combo. Doordrenk de vijand in Jarate en sla ze met de Bushwacka voor een automatische voltreffer."
1214012140"[english]Tip_2_14" "As a Sniper, your Jarate and Bushwacka make the perfect combo. Soak the enemy in Jarate and hit them with the Bushwacka for an automatic critical hit."
1214112141"Tip_2_15" "Als Sniper kan de Sydney-slaper de meeste klassen doden met een enkel volledig opgeladen schot."
1219312193"Tip_4_27" "Als Demoman verlaagt de Schotse Schedelhouwer je snelheid. Overweeg 'm samen te gebruiken met het Stormende Schild, Schitterende Scherm of Tijkeerder om de snelheidsverlaging tegen te gaan."
1219412194"[english]Tip_4_27" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe, Splendid Screen, or Tide Turner in order to offset the speed reduction."
1219512195"Tip_5_13" "Als Medic zwaai je de Bottenzaag 25%% sneller dan de Überzaag. Gebruik de Bottenzaag als je moet verdedigen en een Überlading niet zo belangrijk is."
12196N/A"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 25%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
N/A12196"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 20%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
1219712197"Tip_5_23" "Als Medic geneest een bespotting met de Amputeerder alle nabije teamgenoten."
1219812198"[english]Tip_5_23" "As a Medic, taunting with the Amputator will heal all nearby teammates."
1219912199"Tip_5_24" "Als Medic deelt je Kruisvaarders Kruisboog schade uit aan vijanden en geneest hij teamgenoten bij een succesvol schot."
1220312203"Tip_5_26" "Als Medic zal een succesvolle treffer met de Blutsauger drie gezondheid genezen en de vijand wat schade aandoen. Gebruik het wanneer je gewond bent, wanneer je je terugtrekt, wanneer je in de brand staat of wanneer je offensief speelt."
1220412204"[english]Tip_5_26" "As a Medic, a successful hit with the Blutsauger will restore three health as well as damage the enemy. Use it when injured, when retreating, when on fire or when playing offensively."
1220512205"Tip_5_27" "Als Medic zal de Vita-Zaag tot 20%% van je überlading bewaren als je doodgaat voordat je 'm activeert. Dit kan goed van pas komen wanneer je een sterk verdedigde positie probeert aan te vallen met nog maar weinig tijd over."
12206N/A"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
N/A12206"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 60%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
1220712207"Tip_5_28" "Als Medic kun je met de Plechtige Belofte de gezondheid van je vijanden zien; gebruik deze informatie om zwakke vijanden in het vijandelijke team te herkennen."
1220812208"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
1220912209"Tip_5_29" "Als Medic geneest de Snelle Herstelling schade erg snel, wat het handig maakt om meerdere teamgenoten snel te genezen."
1221512215"Tip_6_7" "Gebruik als Heavy je Sandvich om jezelf te genezen! Gebruik %attack2% om het op de grond te gooien zodat teamgenoten het op kunnen pakken als gezondheid. Geen paniek, het ligt op een bord dus alles blijft schoon."
1221612216"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
1221712217"Tip_6_13" "Als Heavy ren je met de Haastige Handschoenen een stuk sneller, maar ontvang je minivoltreffers terwijl je ze gebruikt. Gebruik de snelheidsbonus om snel de frontlinies te bereiken of vijanden te verrassen."
12218N/A"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but you take mini-crits while using them. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
N/A12218"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
1221912219"Tip_6_14" "Als Heavy richt je met het Messingen Monster meer schade aan, maar beweeg je minder snel tijdens gebruik. Gebruik het als je defensief speelt, want het is moeilijker om vluchtende vijanden te achtervolgen."
12220N/A"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
N/A12220"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
1222112221"Tip_6_15" "Als Heavy kan de tijdelijke gezondheidsverhoging van de Dalokohsreep een krachtig voordeel zijn in een gevecht."
12222N/A"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
N/A12222"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
1222312223"Tip_6_16" "Als Heavy sta je met de schadevermindering op afstand van de Stalen Vuisten sterker tegen vijandelijke Snipers. Gebruik ze om jezelf te beschermen als je je door open gebieden verplaatst!"
12224N/A"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
N/A12224"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
1222512225"Tip_6_17" "Als Heavy verminderen de Stalen Vuisten de schade van doelwitten op afstand enorm, maar de schade van meleewapens neemt juist toe. Gebruik ze om door vijandelijke linies te bewegen of de afstand tot de vijand te verkorten."
12226N/A"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
N/A12226"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
1222712227"Tip_6_18" "Als Heavy warmt de Tomislav niet alleen sneller op dan de Minigun, het doet het ook nog in stilte! Gebruik het om vijanden aan te vallen en ze te verrassen."
12228N/A"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
N/A12228"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
1222912229"Tip_6_19" "Als Heavy vertraagt de Natascha vijanden die geraakt worden. Gebruik dit om je teamgenoten te ondersteunen en ze meer schade te laten aanrichten."
12230N/A"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
N/A12230"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed and gives you a speed boost when you hit an enemy. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
1223112231"Tip_6_20" "Als Heavy verhoogt het Uitzettingsbevel je meleeaanvalssnelheid en geeft het je een snelheidsboost wanneer je een vijand raakt. Gebruik dit voor meer mogelijkheden om snellere klassen te raken!"
12232N/A"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed and gives you a speed boost when you hit an enemy. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
N/A12232"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
1223312233"Tip_6_21" "Als Heavy laten voltreffers van de Feestdagenstoot vijanden uitbarsten in gelach, waardoor ze hulpeloos zijn! Gebruik dit om vijanden te verdoven en je team te helpen de belangrijkste dreigingen te elimineren."
1223412234"[english]Tip_6_21" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
1223512235"Tip_7_21" "Als Pyro kun je met de Huizenbreker, de Strijdhamer en de Neonuitschakelaar vijandelijke Sappers van constructies verwijderen."
1310413104"[english]Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 degrees random projectile deviation"
1310513105"Attrib_AutoFiresFullClip" "Houd de schietknop ingedrukt om tot en met drie raketten te laden\nLaat de schietknop los om de lading af te vuren"
1310613106"[english]Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold Fire to load up to three rockets\nRelease Fire to unleash the barrage"
13107N/A"Attrib_SelfMarkForDeath" "Je bent voor de dood gemarkeerd terwijl het actief is, en voor een korte tijd nadat je van wapens hebt gewisseld."
13108N/A"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are marked for death while active, and for short period after switching weapons"
N/A13107"Attrib_SelfMarkForDeath" "Je bent gedoodverfd tijdens het gebruik, en voor een korte tijd nadat je van wapens hebt gewisseld."
N/A13108"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are Marked-For-Death while active, and for short period after switching weapons"
1310913109"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "De lichtkogel stoot het doelwit terug bij een treffer\nen ontploft wanneer het de grond raakt.\nVerhoogde terugstootkracht op brandende spelers"
1311013110"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand explodes when it hits the ground.\nIncreased knock back on burning players"
1311113111"Attrib_CanOverload" "Overbelasting van het wapen veroorzaakt een verkeerd schot"
1621816218"[english]TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Title" "Already Upgraded!"
1621916219"TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Text" "Je hebt al een premium-account!"
1622016220"[english]TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Text" "Your account is already premium!"
16221N/A"TF_Memory_Maker" "De Herinneringenmaker"
N/A16221"TF_Memory_Maker" "Herinneringenmaker"
1622216222"[english]TF_Memory_Maker" "Memory Maker"
1622316223"TF_Memory_Maker_Desc" "De herinneringen die je hebt opgedaan als Saxxy-finalist zullen eeuwig op film voortleven. Andere herinneringen - zoals die keer dat je de schedel van een irritante Engineer inbeukte met een camera van 8mm - zullen eeuwig in je hart voortleven."
1622416224"[english]TF_Memory_Maker_Desc" "The memories you made as a Saxxy finalist will live on forever in film. Other memories—like that time you fractured some jerk Engineer's skull with an 8mm camera—will live on forever in your heart."
1642416424"[english]TF_Map_cp_gorge" "Gorge"
1642516425"TF_Map_cp_gravelpit" "Gravelpit"
1642616426"[english]TF_Map_cp_gravelpit" "Gravelpit"
16427N/A"TF_Map_ctf_2fort" "2fort"
16428N/A"[english]TF_Map_ctf_2fort" "2fort"
N/A16427"TF_Map_ctf_2fort" "2Fort"
N/A16428"[english]TF_Map_ctf_2fort" "2Fort"
1642916429"TF_Map_ctf_doublecross" "Doublecross"
1643016430"[english]TF_Map_ctf_doublecross" "Doublecross"
16431N/A"TF_Map_ctf_sawmill" "CTF Sawmill"
16432N/A"[english]TF_Map_ctf_sawmill" "CTF Sawmill"
16433N/A"TF_Map_ctf_well" "CTF Well"
16434N/A"[english]TF_Map_ctf_well" "CTF Well"
16435N/A"TF_Map_cp_5gorge" "5gorge"
16436N/A"[english]TF_Map_cp_5gorge" "5gorge"
16437N/A"TF_Map_cp_badlands" "CP Badlands"
16438N/A"[english]TF_Map_cp_badlands" "CP Badlands"
N/A16431"TF_Map_ctf_sawmill" "Sawmill"
N/A16432"[english]TF_Map_ctf_sawmill" "Sawmill"
N/A16433"TF_Map_ctf_well" "Well"
N/A16434"[english]TF_Map_ctf_well" "Well"
N/A16435"TF_Map_cp_5gorge" "5Gorge"
N/A16436"[english]TF_Map_cp_5gorge" "5Gorge"
N/A16437"TF_Map_cp_badlands" "Badlands"
N/A16438"[english]TF_Map_cp_badlands" "Badlands"
1643916439"TF_Map_cp_granary" "Granary"
1644016440"[english]TF_Map_cp_granary" "Granary"
16441N/A"TF_Map_cp_well" "CP Well"
16442N/A"[english]TF_Map_cp_well" "CP Well"
N/A16441"TF_Map_cp_well" "Well"
N/A16442"[english]TF_Map_cp_well" "Well"
1644316443"TF_Map_cp_foundry" "Foundry"
1644416444"[english]TF_Map_cp_foundry" "Foundry"
16445N/A"TF_Map_koth_badlands" "KOTH Badlands"
16446N/A"[english]TF_Map_koth_badlands" "KOTH Badlands"
N/A16445"TF_Map_koth_badlands" "Badlands"
N/A16446"[english]TF_Map_koth_badlands" "Badlands"
1644716447"TF_Map_koth_nucleus" "Nucleus"
1644816448"[english]TF_Map_koth_nucleus" "Nucleus"
16449N/A"TF_Map_koth_sawmill" "KOTH Sawmill"
16450N/A"[english]TF_Map_koth_sawmill" "KOTH Sawmill"
N/A16449"TF_Map_koth_sawmill" "Sawmill"
N/A16450"[english]TF_Map_koth_sawmill" "Sawmill"
1645116451"TF_Map_koth_viaduct" "Viaduct"
1645216452"[english]TF_Map_koth_viaduct" "Viaduct"
1645316453"TF_Map_pl_badwater" "Badwater"
1740117401"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Second_Place" "Ready Steady Pan Second Place"
1740217402"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Derde Plaats"
1740317403"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Third Place"
17404N/A"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Toernooihelper"
17405N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Tournament Helper"
N/A17404"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan - Helper"
N/A17405"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Helper"
1740617406"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Seizoen 1"
1740717407"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Season 1"
1740817408"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season2" "Seizoen 2"
2195821958"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_3rd" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten 3rd Place"
2195921959"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_Participant" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten-deelnemer"
2196021960"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_Participant" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten Participant"
21961N/A"TF_Map_powerup_ctf_foundry" "CTF Foundry"
21962N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_foundry" "CTF Foundry"
21963N/A"TF_Map_powerup_ctf_gorge" "CTF Gorge"
21964N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_gorge" "CTF Gorge"
N/A21961"TF_Map_powerup_ctf_foundry" "Foundry"
N/A21962"[english]TF_Map_powerup_ctf_foundry" "Foundry"
N/A21963"TF_Map_powerup_ctf_gorge" "Gorge"
N/A21964"[english]TF_Map_powerup_ctf_gorge" "Gorge"
2196521965"GameType_Powerup" "Mannpower"
2196621966"[english]GameType_Powerup" "Mannpower"
2196721967"TF_WinterCrate2014_Naughty_Footer" "Bevat mogelijk een uiterst zeldzaam speciaal item!\n"
2234822348"[english]TF_TournamentMedal_OSLTF_Participant" "OSL.tf Participant"
2234922349"TF_TournamentMedal_OSLTF_Cup1" "Cup #1"
2235022350"[english]TF_TournamentMedal_OSLTF_Cup1" "Cup #1"
22351N/A"TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "CTF Thundermountain"
22352N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "CTF Thundermountain"
N/A22351"TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "Thundermountain"
N/A22352"[english]TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "Thundermountain"
2235322353"Attrib_GunslingerPunchCombo" "De derde slag op rij is altijd een voltreffer"
2235422354"[english]Attrib_GunslingerPunchCombo" "Third successful punch in a row always crits"
2235522355"TF_Antlers_Style_WithHat" "Hoed"
2275822758"[english]ItemTypeDescKillEaterAltv2" "  %s2%s3: %s1"
2275922759"KillEaterEvent_CosmeticOperationContractsCompleted" "Campagnecontracten voltooid"
2276022760"[english]KillEaterEvent_CosmeticOperationContractsCompleted" "Contracts Completed"
22761N/A"KillEaterEvent_CosmeticOperationKills" "Doden"
N/A22761"KillEaterEvent_CosmeticOperationKills" "Kills"
2276222762"[english]KillEaterEvent_CosmeticOperationKills" "Kills"
2276322763"KillEaterEvent_CosmeticOperationContractsPoints" "Contractpunten"
2276422764"[english]KillEaterEvent_CosmeticOperationContractsPoints" "Contract Points"
2351123511"TF_GunMettleCosmeticCase" "Gun Mettle-cosmeticakist"
2351223512"[english]TF_GunMettleCosmeticCase" "Gun Mettle Cosmetic Case"
2351323513"TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "Deze kist is gesloten en moet geopend worden\nmet een Gun Mettle-cosmeticasleutel.\n\nBevat een door de community gemaakt voorwerp\nuit de Gun Mettle-cosmeticaverzameling."
23514N/A"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Gun Mettle Cosmetic Collection."
N/A23514"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Gun Mettle Cosmetic Collection."
2351523515"TF_GunMettleCosmeticCase_AdText" "- Gun Mettle-cosmeticakist\n- Bevat door de community gemaakte cosmetica\n- Moet geopend worden met een Gun Mettle-cosmeticasleutel\n- Inhoud kan vreemd of een bijzondere Gun Mettle-hoed zijn"
2351623516"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_AdText" "-Gun Mettle Cosmetic Case\n-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Gun Mettle Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Gun Mettle Hat"
2351723517"TF_Tool_GunMettleCosmeticKey" "Gun Mettle-cosmeticasleutel"
2396223962"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Tomi 'ICS' Uurainen\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Hellstone community map. Show your support today!"
2396323963"TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "- De aanschaf van dit voorwerp steunt de makers van de Hellstone-communitymap direct."
2396423964"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Hellstone community map."
23965N/A"TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "CTF Hellfire"
23966N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "CTF Hellfire"
N/A23965"TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "Hellfire"
N/A23966"[english]TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "Hellfire"
2396723967"TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" " Vraatzuchtige"
2396823968"[english]TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" " Gluttonous"
2396923969"TF_Map_SunshineEvent_StrangePrefix" " Zondige"
2401524015"halloween2015_collection_name" "Waterspuwerverzameling"
2401624016"[english]halloween2015_collection_name" "Gargoyle Collection"
2401724017"halloween2015_collection_case_desc" "Deze kist is gesloten en moet geopend worden\nmet een Waterspuwersleutel.\n\nBevat een door de community gemaakt voorwerp\nuit de Waterspuwerverzameling."
24018N/A"[english]halloween2015_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nGargoyle Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Gargoyle Collection."
N/A24018"[english]halloween2015_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nGargoyle Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Gargoyle Collection."
2401924019"halloween2015_collection_case" "Waterspuwerkist"
2402024020"[english]halloween2015_collection_case" "Gargoyle Case"
2402124021"halloween2015_collection_case_adtext" "- Waterspuwerkist\n- Bevat door de community gemaakte cosmetica\n- Moet geopend worden met een Waterspuwersleutel\n- Inhoud kan vreemd zijn en hoeden kunnen bijzonder zijn\n- Bijzondere voorwerpen hebben unieke effecten die alleen in deze kist zitten"
2442524425"TF_ToughBreakCosmeticCase" "Tough Break-cosmeticakist"
2442624426"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase" "Tough Break Cosmetic Case"
2442724427"TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "Deze kist is gesloten en moet geopend worden\nmet een Tough Break-cosmeticasleutel.\n\nBevat een door de community gemaakt voorwerp\nuit de Tough Break-cosmeticaverzameling."
24428N/A"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Tough Break Cosmetic Collection."
N/A24428"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Tough Break Cosmetic Collection."
2442924429"TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "- Bevat door de community gemaakte cosmetica\n- Moet geopend worden met een Tough Break-cosmeticasleutel\n- Inhoud kan vreemd of een bijzondere Tough Break-hoed zijn"
2443024430"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Tough Break Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
2443124431"TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey" "Tough Break-cosmeticasleutel"
2491624916"[english]TF_Competitive_Abandoned" "A player abandoned the match and will be penalized. It is now safe to leave, but you may continue to play."
2491724917"TF_Competitive_AbandonedTitle" "Wedstrijd afgelopen"
2491824918"[english]TF_Competitive_AbandonedTitle" "Match Over"
24919N/A"TF_Competitive_Rank" "Rang: %s1 %s2"
24920N/A"[english]TF_Competitive_Rank" "Rank: %s1 %s2"
N/A24919"TF_Competitive_Rank" "%s2"
N/A24920"[english]TF_Competitive_Rank" "%s2"
2492124921"TF_Competitive_Rank_0" "Vers Bloed"
2492224922"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Fresh Meat"
24923N/A"TF_Competitive_Rank_1" "Vers Bloed"
24924N/A"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Fresh Meat"
24925N/A"TF_Competitive_Rank_2" "Lastpost"
24926N/A"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Troublemaker"
24927N/A"TF_Competitive_Rank_3" "Kruimeldief"
24928N/A"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Small-Time Thug"
24929N/A"TF_Competitive_Rank_4" "Lokale Handhaver"
24930N/A"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Local Enforcer"
24931N/A"TF_Competitive_Rank_5" "Probleemoplosser"
24932N/A"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Problem Solver"
24933N/A"TF_Competitive_Rank_6" "Huurmoordenaar"
24934N/A"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Hired Gun"
24935N/A"TF_Competitive_Rank_7" "Huurling"
24936N/A"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Mercenary"
24937N/A"TF_Competitive_Rank_8" "Veldsoldaat"
24938N/A"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Field Mercenary"
24939N/A"TF_Competitive_Rank_9" "Huurmoordenaar"
24940N/A"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Contract Killer"
24941N/A"TF_Competitive_Rank_10" "Meesterovertuiger"
24942N/A"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Master Persuader"
24943N/A"TF_Competitive_Rank_11" "Koppensneller"
24944N/A"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Headhunter"
24945N/A"TF_Competitive_Rank_12" "Liquidateur"
24946N/A"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Liquidator"
N/A24923"TF_Competitive_Rank_1" "Huurling I"
N/A24924"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Mercenary I"
N/A24925"TF_Competitive_Rank_2" "Huurling II"
N/A24926"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Mercenary II"
N/A24927"TF_Competitive_Rank_3" "Huurling III"
N/A24928"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Mercenary III"
N/A24929"TF_Competitive_Rank_4" "Contractmoordenaar I"
N/A24930"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Contract Killer I"
N/A24931"TF_Competitive_Rank_5" "Contractmoordenaar II"
N/A24932"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Contract Killer II"
N/A24933"TF_Competitive_Rank_6" "Contractmoordenaar III"
N/A24934"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Contract Killer III"
N/A24935"TF_Competitive_Rank_7" "Beul I"
N/A24936"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Executioner I"
N/A24937"TF_Competitive_Rank_8" "Beul II"
N/A24938"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Executioner II"
N/A24939"TF_Competitive_Rank_9" "Beul III"
N/A24940"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Executioner III"
N/A24941"TF_Competitive_Rank_10" "Professionele Moordenaar I"
N/A24942"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Expert Assassin I"
N/A24943"TF_Competitive_Rank_11" "Professionele Moordenaar II"
N/A24944"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Expert Assassin II"
N/A24945"TF_Competitive_Rank_12" "Professionele Moordenaar III"
N/A24946"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Expert Assassin III"
2494724947"TF_Competitive_Rank_13" "Beul"
24948N/A"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Executioner"
N/A24948"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Death Merchant"
2494924949"TF_Competitive_Rank_14" "Moordadviseur"
2495024950"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Kill Consultant"
2495124951"TF_Competitive_Rank_15" "Woeste Sociopaat"
2532125321"TF_MayflowerCosmeticCase" "Mayflower-cosmeticakist"
2532225322"[english]TF_MayflowerCosmeticCase" "Mayflower Cosmetic Case"
2532325323"TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "Deze kist is gesloten en moet geopend worden\nmet een Mayflower-cosmeticasleutel.\n\nBevat een door de community gemaakt voorwerp\nuit de Mayflower-cosmeticaverzameling."
25324N/A"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nMayflower Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Mayflower Cosmetic Collection."
N/A25324"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nMayflower Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Mayflower Cosmetic Collection."
2532525325"TF_MayflowerCosmeticCase_AdText" "- Bevat door de community gemaakte cosmetica\n- Moet geopend worden met een Mayflower-cosmeticasleutel\n- Inhoud kan vreemd of een bijzondere Mayflower-hoed zijn"
2532625326"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Mayflower Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Mayflower Hat"
2532725327"TF_Tool_MayflowerCosmeticKey" "Mayflower-cosmeticasleutel"
2546325463"TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Title" "Over competitief spelen"
2546425464"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Title" "About Competitive Play"
2546525465"TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" " Wanneer je aan een wachtrij voor een competitief spel deelneemt, word je in een spel van 6 tegen 6 gekoppeld aan spelers van hetzelfde niveau. Je niveau wordt bepaald met blijvende rang die wordt geassocieerd aan elk competitief spel dat je speelt. Naarmate je spellen wint en verliest, zal je rang zich aanpassen om het waargenomen niveau te weerspiegelen."
25466N/A"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" " When you queue up for a competitive match, you will be matched with players of similar skill into a 6v6 match. Your skill will be determined by a persistent rank associated with every competitive match that you play. As you win and lose matches, your rank will adjust to reflect your observed skill."
N/A25466"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" "When you queue up for a competitive match, you will be matched with players of similar skill into a 6v6 match. Your skill will be determined by a persistent rank associated with every competitive match that you play. As you win and lose matches, your Matchmaking Rating (MMR) will adjust to reflect your observed skill."
2546725467"TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Title" "Competitief vs. casual spelen"
2546825468"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Title" "Competitive vs. Casual Play"
2546925469"TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Text" " Aangezien competitieve spellen een blijvende impact hebben (spelresultaten, aantallen medailles, beoordelingsaanpassingen, seizoenstotalen, etc.) op de ervaring van een speler, kun je hier een meer op het team gerichte, ervaring vol adrenaline verwachten."
2572525725"MMenu_CompetitiveAccessOption1" "OPTIE 1"
2572625726"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1" "OPTION 1"
2572725727"MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Zorg dat je een premium-TF2-account hebt en koppel het met een gekwalificeerd telefoonnummer aan je Steam-account. Klik op de afbeeldingen hieronder voor meer informatie."
25728N/A"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Have a premium TF2 Account and associate a qualifying telephone number with your Steam account. Click the images below for more information."
N/A25728"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Have a premium TF2 Account, associate a qualifying telephone number (non-VOIP) with your Steam account, and be at least Casual level 3. Click the images below for more information."
2572925729"MMenu_CompetitiveAccessOption2" "OPTIE 2"
2573025730"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption2" "OPTION 2"
2573125731"MMenu_CompetitiveAccessOption2_Desc" "Als je optie 1 niet kunt kiezen, kun je een pas voor competitieve matchmaking kopen die altijd geldig blijft door op de onderstaande afbeelding te klikken."
2587725877"TF_Competitive_Requirements" "Je voldoet niet aan de vereisten om deze functie te gebruiken.\n\nKlik voor meer informatie."
2587825878"[english]TF_Competitive_Requirements" "You do not meet the requirements needed to access this feature.\n\nClick for more information."
2587925879"TF_Competitive_MatchRunning" "Je bent momenteel toegewezen aan een spel en je moet wachten totdat het is afgelopen. Probeer het later opnieuw."
25880N/A"[english]TF_Competitive_MatchRunning" "You are currently assigned to a match and must wait for it to finish. Please try again later."
N/A25880"[english]TF_Competitive_MatchRunning" "You are currently assigned to a match that you cannot abandon without penalty. Please try again once your match is finished."
2588125881"TF_Casual_CoreTitle" "Kernspelmodi"
2588225882"[english]TF_Casual_CoreTitle" "Core Game Modes"
2588325883"TF_Casual_AltTitle" "Alternatieve spelmodi"
2609826098"[english]TF_Matchmaking_SafeToLeave" "This match is safe to leave"
2609926099"TF_Matchmaking_NotSafeToLeave" "Je kunt dit spel niet veilig verlaten"
2610026100"[english]TF_Matchmaking_NotSafeToLeave" "It is not safe to leave this match"
26101N/A"TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 XP"
26102N/A"[english]TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 xp"
26103N/A"TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 XP"
26104N/A"[english]TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 xp"
N/A26101"TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 %s3"
N/A26102"[english]TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 %s3"
N/A26103"TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 %s3"
N/A26104"[english]TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 %s3"
2610526105"TF_XPSource_NoValueFormat" "%s1"
2610626106"[english]TF_XPSource_NoValueFormat" "%s1"
2610726107"TF_XPSource_Score" "Score"
2621326213"halloween2016_collection_case" "Griezelige Griezels-kist"
2621426214"[english]halloween2016_collection_case" "Creepy Crawly Case"
2621526215"halloween2016_collection_case_desc" "Deze kist is gesloten en moet geopend worden\nmet een Griezelige Griezels-sleutel.\n\nBevat een door de community gemaakt voorwerp\nuit de Griezelige Griezels-verzameling."
26216N/A"[english]halloween2016_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nCreepy Crawly Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Creepy Crawly Collection."
N/A26216"[english]halloween2016_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nCreepy Crawly Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Creepy Crawly Collection."
2621726217"halloween2016_collection_case_adtext" "- Bevat door de community gemaakte cosmetica uit de Griezelige Griezels-verzameling\n- Moet geopend worden met een Griezelige Griezels-sleutel\n- Inhoud kan vreemd zijn en hoeden kunnen bijzonder zijn."
2621826218"[english]halloween2016_collection_case_adtext" "-Contains Community Cosmetics from the Creepy Crawly Collection\n-Requires a Creepy Crawly Key to open\n-Contents may be Strange and hats may be Unusual."
2621926219"halloween2016_collection_key" "Griezelige Griezels-sleutel"
2654126541"TF_ChefStepsJoulePromo_Desc" "
2654226542"
2654326543"[english]TF_ChefStepsJoulePromo_Desc" ""
26544N/A"TF_Autobalance_Start" "De teams zijn ongebalanceerd. We zoeken naar vrijwilligers uit team %s1."
26545N/A"[english]TF_Autobalance_Start" "Teams are unbalanced. Asking team %s1 for volunteers."
N/A26544"TF_Autobalance_Start" "De teams zijn ongebalanceerd. We vragen bepaalde kandidaten uit team %s1 of ze vrijwilliger willen zijn."
N/A26545"[english]TF_Autobalance_Start" "Teams are unbalanced. Asking selected candidates from team %s1 to volunteer."
2654626546"Winter2016Cosmetics_collection" "Winter 2016-cosmeticaverzameling"
2654726547"[english]Winter2016Cosmetics_collection" "Winter 2016 Cosmetics Collection"
2654826548"Winter2016Cosmetics_collection_desc" "Voorwerpen uit de Winter 2016-cosmeticaverzameling:"
2689626896"TF_RainyDayCosmeticCase" "Rainy Day-cosmeticakist"
2689726897"[english]TF_RainyDayCosmeticCase" "Rainy Day Cosmetic Case"
2689826898"TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "Deze kist is gesloten en moet geopend worden\nmet een Rainy Day-cosmeticasleutel.\n\nBevat een door de community gemaakt voorwerp\nuit de Rainy Day-cosmeticaverzameling."
26899N/A"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nRainy Day Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Rainy Day Cosmetic Collection."
N/A26899"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nRainy Day Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Rainy Day Cosmetic Collection."
2690026900"TF_RainyDayCosmeticCase_AdText" "- Bevat door de community gemaakte cosmetica\n- Moet geopend worden met een Rainy Day-cosmeticasleutel\n- Inhoud kan vreemd of een bijzondere Rainy Day-hoed zijn"
2690126901"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Rainy Day Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Rainy Day Hat"
2690226902"TF_Tool_RainyDayCosmeticKey" "Rainy Day-cosmeticasleutel"
2706727067"[english]TF_Weapon_DragonsFury_Desc" "This powerful, single-shot flamethrower rewards consecutive hits with faster reloads and bonus damage."
2706827068"TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Gebruikt een gedeeld drukvat voor primair vuur en alt-vuur.\n\nPrimair vuur: Lanceert een snel bewegend projectiel dat vijanden kort in brand steekt\n\nAlt-vuur: Laat een luchtstoot los die vijanden en projectielen wegduwt en brandende teamgenoten blust."
2706927069"[english]TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Uses a shared pressure tank for Primary Fire and Alt-Fire.\n\nPrimary Fire: Launches a fast-moving projectile that briefly ignites enemies\n\nAlt-Fire: Release a blast of air that pushes enemies and projectiles, and extinguishes teammates that are on fire."
27070N/A"TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deelt +300% schade aan brandende spelers uit\n+50% druksnelheid na treffer"
27071N/A"[english]TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deals +300% damage to burning players\n+50% repressurization rate on hit"
N/A27070"TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deelt 300% schade aan brandende spelers uit\n+50% drukherstelsnelheid na treffer"
N/A27071"[english]TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deals 300% damage to burning players\n+50% re-pressurization rate on hit"
2707227072"TF_Weapon_DragonsFury_NegativeDesc" "-50% druksnelheid bij alt-vuur"
2707327073"[english]TF_Weapon_DragonsFury_NegativeDesc" "-50% repressurization rate on Alt-Fire"
2707427074"TF_ThermalThruster" "De Steekvlamspringer"
2741027410"TF_Campaign3CosmeticCase1" "Afschuwelijke cosmeticakist"
2741127411"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1" "Abominable Cosmetic Case"
2741227412"TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "Deze kist is gesloten en moet geopend worden\nmet een Afschuwelijke cosmeticasleutel.\n\nBevat een door de community gemaakt voorwerp\nuit de Afschuwelijke cosmeticaverzameling."
27413N/A"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "This Case is locked and requires an\nAbominable Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Abominable Cosmetic Collection."
N/A27413"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "This Case is locked and requires an\nAbominable Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Abominable Cosmetic Collection."
2741427414"TF_Campaign3CosmeticCase1_AdText" "- Bevat door de community gemaakte cosmetica\n- Moet geopend worden met een Afschuwelijke cosmeticasleutel\n- Inhoud kan vreemd of een bijzondere Jungle Inferno-hoed zijn"
2741527415"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires an Abominable Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Jungle Inferno Hat"
2741627416"TF_Tool_Campaign3CosmeticKey1" "Afschuwelijke Cosmeticasleutel"
2742227422"TF_Campaign3CosmeticCase2" "Unleash the Beast-cosmeticakist"
2742327423"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2" "Unleash the Beast Cosmetic Case"
2742427424"TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "Deze kist is gesloten en moet geopend worden\nmet een Unleash the Beast-cosmeticasleutel.\n\nBevat een door de community gemaakt voorwerp\nuit de Unleash the Beast-cosmeticaverzameling."
27425N/A"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "This Case is locked and requires an\nUnleash the Beast Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Unleash the Beast Cosmetic Collection."
N/A27425"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "This Case is locked and requires an\nUnleash the Beast Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Unleash the Beast Cosmetic Collection."
2742627426"TF_Campaign3CosmeticCase2_AdText" "- Bevat door de community gemaakte cosmetica\n- Moet geopend worden met een Unleash the Beast-cosmeticasleutel\n- Inhoud kan vreemd of een bijzondere Jungle Inferno-hoed zijn"
2742727427"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires an Unleash the Beast Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Jungle Inferno Hat"
2742827428"TF_Tool_Campaign3CosmeticKey2" "Unleash the Beast-cosmeticasleutel"
2750327503"[english]Attrib_UberchargeSavedOnHit" "Collect the organs of people you hit"
2750427504"Attrib_SpreadPenaltyScalesCons" "Opeenvolgende schoten worden minder nauwkeurig"
2750527505"[english]Attrib_SpreadPenaltyScalesCons" "Successive shots become less accurate"
27506N/A"Attrib_FixedShotPattern" "Vuurt schoten af in een vast patroon"
27507N/A"[english]Attrib_FixedShotPattern" "Fires a fixed shot pattern"
N/A27506"Attrib_FixedShotPattern" "Vuurt schoten af in een wijd, vast patroon"
N/A27507"[english]Attrib_FixedShotPattern" "Fires a wide, fixed shot pattern"
2750827508"Attrib_SpunUpPushForceResist" "Tijdens het draaien immuun tegen duwkracht van schade en luchtstoten"
2750927509"[english]Attrib_SpunUpPushForceResist" "Immune to push force from damage and airblast when spun up"
2751027510"Attrib_DisguiseConsumesCloak" "Normale vermommingen vereisen (en verbruiken) een volledige verhullingsmeter"
2826428264"TF_FindMatchTip_Body" "Klik hier om te spelen!"
2826528265"[english]TF_FindMatchTip_Body" "Click here to start playing!"
2826628266"TF_Competitive_PartyMatchRunning" "Een lid van je groep is al toegewezen aan een spel, waardoor je niet in de wachtrij kunt."
28267N/A"[english]TF_Competitive_PartyMatchRunning" "A member of your party is already assigned to a match, which is preventing you from queuing."
N/A28267"[english]TF_Competitive_PartyMatchRunning" "A member of your party is already assigned to a match that they cannot abandon without penalty. Please wait for their match to finish."
2826828268"TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "Oorlogsverf"
2826928269"[english]TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "War Paint"
2827028270"TF_HalloweenContractPackage" "Halloween-pakket"
2830728307"[english]TF_UseItem_RecipientCannotRecieve" "One or more recipients are not allowed to accept gifts. Your gift has not been given."
2830828308"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3" "Frituurdersfinalist"
2830928309"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3" "Finalist Fryer"
28310N/A"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "Als je ooit een drager van dit glimmende speldje een koekenpan tevoorschijn ziet trekken kun je maar beter rennen. Deze medaille is uitgereikt aan de finalisten van Ready Steady Pan seizoen 3."
28311N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "Whenever you see the wielder of this shiny little pin pulling out his Frying Pan - you better run. This medal was awarded to the finalists of Ready Steady Pan Season 3."
N/A28310"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "Een aandenken om anderen mee te waarschuwen. Als ze zien dat je een koekenpan tevoorschijn haalt kunnen ze maar beter wegrennen. Gefeliciteerd met je plaatsing in de top drie van Ready Steady Pan seizoen 3!"
N/A28311"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "A token to warn others: if they see you pulling out a Frying Pan, they better start running. Congratulations on placing top three in Ready Steady Pan Season 3!"
2831228312"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3" "Ready Steady Pan - deelnemer"
2831328313"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3" "Ready Steady Pan Panticipant"
28314N/A"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "Je verdelen in groepjes van zes mensen en elkaar met koekenpannen slaan is een vreemde activiteit, maar we stellen het op prijs. Bedankt voor het deelnemen aan Ready Steady Pan seizoen 3!"
28315N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "Forming into a group of six people and hitting each other with frying pans is an odd desire, but we appreciate it. Thanks for participating in Ready Steady Pan Season 3!"
N/A28314"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "Je wist zes mensen samen te brengen om anderen met koekenpannen te slaan, en daarvoor waarderen we je. Bedankt voor het deelnemen aan Ready Steady Pan seizoen 3!"
N/A28315"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "You gathered six people together for the sole purpose of hitting others with Frying Pans, and we appreciate you for it. Thanks for participating in Ready Steady Pan Season 3!"
2831628316"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3" "Pantastische Play-off-kampioen"
2831728317"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3" "Pantastic Playoff Champ"
28318N/A"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "De playoffs van het competitieve koekenpantoernooi bereiken? Dat klinkt prestigieus genoeg voor jou! Gefeliciteerd met je plaatsing in Ready Steady Pan seizoen 3!"
28319N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Getting into playoffs in the competitive frying pan tournament? That sounds prestigious enough for you! Congratulations on your placement in Ready Steady Pan Season 3!"
N/A28318"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "De playoffs van een competitief koekenpantoernooi bereiken is iets vrij prestigieus. Gefeliciteerd met je prestatie in Ready Steady Pan seizoen 3!"
N/A28319"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Getting into the playoffs of a competitive Frying Pan tournament is a rather prestigious accomplishment. Congratulations on your performance in Ready Steady Pan Season 3!"
2832028320"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Desc" "Bedankt voor je harde werk en toewijding om Ready Steady Pan werkelijkheid te maken! Ook al was je voornamelijk achter de schermen bezig, jij bent de echte meest waardevolle speler."
2832128321"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Desc" "Thanks for your hard work and dedication put into making Ready Steady Pan a reality! Regardless of you being mostly behind the scenes - you're the real MVP."
2832228322"TF_reddit_random_acts2" "Filantropengenot"
2836228362"TF_Winter2017CosmeticCase" "Winter 2017-cosmeticakist"
2836328363"[english]TF_Winter2017CosmeticCase" "Winter 2017 Cosmetic Case"
2836428364"TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "Deze kist is gesloten en moet geopend worden\nmet een Winter 2017-cosmeticasleutel.\n\nBevat een door de community gemaakt voorwerp\nuit de Winter 2017-cosmeticaverzameling."
28365N/A"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nWinter 2017 Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Winter 2017 Cosmetic Collection."
N/A28365"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nWinter 2017 Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Winter 2017 Cosmetic Collection."
2836628366"TF_Winter2017CosmeticCase_AdText" "- Bevat door de community gemaakte cosmetica\n- Moet geopend worden met een Winter 2017-cosmeticasleutel\n- Inhoud kan vreemd of een bijzondere Winter 2017-hoed zijn"
2836728367"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Winter 2017 Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Winter 2017 Hat"
2836828368"TF_Tool_Winter2017CosmeticKey" "Winter 2017-cosmeticasleutel"
2846128461"[english]TF_dec17_caribou_companion" "Caribou Companion"
2846228462"TF_spr18_robin_walkers" "Robin Walkers"
2846328463"[english]TF_spr18_robin_walkers" "Robin Walkers"
N/A28464"TF_spr18_head_hedge" "Hoofdheg"
N/A28465"[english]TF_spr18_head_hedge" "Head Hedge"
N/A28466"TF_spr18_frag_proof_fragger" "Knalbestendige Knaller"
N/A28467"[english]TF_spr18_frag_proof_fragger" "Frag Proof Fragger"
N/A28468"TF_spr18_tsar_platinum" "Tsar Platinum"
N/A28469"[english]TF_spr18_tsar_platinum" "Tsar Platinum"
N/A28470"TF_spr18_starboard_crusader" "Starboard Crusader"
N/A28471"[english]TF_spr18_starboard_crusader" "Starboard Crusader"
N/A28472"TF_spr18_sky_high_fly_guy" "Brokkenpiloot"
N/A28473"[english]TF_spr18_sky_high_fly_guy" "Sky High Fly Guy"
N/A28474"TF_spr18_burning_question" "Brandende Vraag"
N/A28475"[english]TF_spr18_burning_question" "Burning Question"
N/A28476"TF_spr18_aristotle" "Aristoteles"
N/A28477"[english]TF_spr18_aristotle" "Aristotle"
N/A28478"TF_spr18_assassins_attire" "Criminelenkledij"
N/A28479"[english]TF_spr18_assassins_attire" "Assassin's Attire"
N/A28480"TF_spr18_wipe_out_wraps" "Warme Wintersporter"
N/A28481"[english]TF_spr18_wipe_out_wraps" "Wipe Out Wraps"
N/A28482"TF_spr18_cold_case" "Frisse Flesjes"
N/A28483"[english]TF_spr18_cold_case" "Cold Case"
N/A28484"TF_spr18_punks_pomp" "Punkerspruik"
N/A28485"[english]TF_spr18_punks_pomp" "Punk's Pomp"
N/A28486"TF_spr18_starboard_crusader_style1" "Casual"
N/A28487"[english]TF_spr18_starboard_crusader_style1" "Casual"
N/A28488"TF_spr18_starboard_crusader_style2" "Professioneel"
N/A28489"[english]TF_spr18_starboard_crusader_style2" "Professional"
N/A28490"TF_TournamentMedal_GIO_Champion" "Gette it Onne! - Kampioen"
N/A28491"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Champion" "Gette it Onne! Champion"
N/A28492"TF_TournamentMedal_GIO_Playoffs" "Gette it Onne! - Deelnemer play-offs"
N/A28493"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Playoffs" "Gette it Onne! Playoffs Participant"
N/A28494"TF_TournamentMedal_GIO_Participant" "Gette it Onne! - Deelnemer"
N/A28495"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Participant" "Gette it Onne! Participant"
N/A28496"TF_TournamentMedal_GIO_Helper" "Gette it Onne! - Helper"
N/A28497"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Helper" "Gette it Onne! Helper"
N/A28498"TF_TournamentMedal_2019" "2019"
N/A28499"[english]TF_TournamentMedal_2019" "2019"
N/A28500"TF_TournamentMedal_2020" "2020"
N/A28501"[english]TF_TournamentMedal_2020" "2020"
N/A28502"TF_TournamentMedal_Winter2018" "Winter 2018"
N/A28503"[english]TF_TournamentMedal_Winter2018" "Winter 2018"
N/A28504"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1_Desc" "Dr. Splints"
N/A28505"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1_Desc" "Dr. Splints"
N/A28506"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2_Desc" "Witte Russische beer"
N/A28507"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2_Desc" "White Russian Bear"
N/A28508"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3_Desc" "WOEH! Moet stiekem doen."
N/A28509"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3_Desc" "WHOO! gotta be sneaky"
N/A28510"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4_Desc" "Leires"
N/A28511"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4_Desc" "Leires"
N/A28512"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5_Desc" "Een of ander stekelvarken"
N/A28513"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5_Desc" "Some Porcupine"
N/A28514"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6_Desc" "Witte Russische beer"
N/A28515"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6_Desc" "White Russian Bear"
N/A28516"TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7_Desc" "Retro"
N/A28517"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7_Desc" "Retro"
N/A28518"TF_Wearable_Slippers" "Slippers"
N/A28519"[english]TF_Wearable_Slippers" "Slippers"
N/A28520"TF_MM_QueueState_Multiple" "In meerdere wachtrijen"
N/A28521"[english]TF_MM_QueueState_Multiple" "In multiple queues"
N/A28522"TF_Matchmaking_HeaderSpecialEvent" "Speciaal evenement"
N/A28523"[english]TF_Matchmaking_HeaderSpecialEvent" "Special Event"
N/A28524"TF_Competitive_RankTooltipTitle" "Competitieve rangen"
N/A28525"[english]TF_Competitive_RankTooltipTitle" "Competitive Ranks"
N/A28526"TF_Medal_HugsTF_2018" "Hartelijke Held"
N/A28527"[english]TF_Medal_HugsTF_2018" "Heartfelt Hero"
2846428528}
2846528529}