Template:PatchDiff/June 26, 2018 Patch/tf/resource/tf norwegian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
155155"[english]ClassTips_4_1" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!"
156156"ClassTips_5_1" "Fyll Überladningen din ved å helbrede lagkamerater!"
157157"[english]ClassTips_5_1" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!"
158N/A"ClassTips_6_1" "Spinn minivåpenet uten å skyte for å være klar for fiender som nærmer seg!"
N/A158"ClassTips_6_1" "Spinn Mitraljøsen uten å skyte for å være klar for fiender som nærmer seg!"
159159"[english]ClassTips_6_1" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
160160"ClassTips_7_1" "Angrip fiender på hjørner!"
161161"[english]ClassTips_7_1" "Ambush enemies at corners!"
187187"[english]TF_SelectAClass" "SELECT A CLASS"
188188"TF_AutoTeamSelect" "AUTOMATISK VALG"
189189"[english]TF_AutoTeamSelect" "AUTO SELECT"
190N/A"TF_Spectate" "VÆR TILSKUER"
N/A190"TF_Spectate" "SE PÅ"
191191"[english]TF_Spectate" "SPECTATE"
192192"TF_Play" "SPILL!"
193193"[english]TF_Play" "PLAY!"
335335"[english]TF_ClassSpecific_Keys" "CLASS SPECIFIC SKILL"
336336"TF_ClassSkill_Medic" "MEDIC: Bruk Überladning"
337337"[english]TF_ClassSkill_Medic" "MEDIC: Deploy ÜberCharge"
338N/A"TF_ClassSkill_Heavy" "HEAVY: Spinn løpet på minivåpenet"
N/A338"TF_ClassSkill_Heavy" "HEAVY: Spinn løpet på Mitraljøsen"
339339"[english]TF_ClassSkill_Heavy" "HEAVY: Spin Minigun Barrel"
340340"TF_ClassSkill_Sniper" "SNIPER: Zoom snikskytterriflen"
341341"[english]TF_ClassSkill_Sniper" "SNIPER: Zoom Sniper Rifle"
357357"[english]TF_Toggle_RoundInfo_Map" "Toggle Round Info Map"
358358"TF_MapInfo" "Vis kartinformasjon"
359359"[english]TF_MapInfo" "Show Map Information"
360N/A"TF_Inspect" "Undersøk målet"
N/A360"TF_Inspect" "Inspiser mål eller gjenstand"
361361"[english]TF_Inspect" "Inspect Target or Item"
362362"TF_voice_menu_A" "Talemeny 1"
363363"[english]TF_voice_menu_A" "Voice Menu 1"
395395"[english]TF_Weapon_Club" "Kukri"
396396"TF_Weapon_Crowbar" "Brekkjern"
397397"[english]TF_Weapon_Crowbar" "Crowbar"
398N/A"TF_Weapon_Bonesaw" "Sag"
N/A398"TF_Weapon_Bonesaw" "Beinsag"
399399"[english]TF_Weapon_Bonesaw" "Bonesaw"
400400"TF_Weapon_FlameThrower" "Flammekaster"
401401"[english]TF_Weapon_FlameThrower" "Flame Thrower"
407407"[english]TF_Weapon_Knife" "Knife"
408408"TF_Weapon_Medikit" "Førstehjelpsskrin"
409409"[english]TF_Weapon_Medikit" "Medikit"
410N/A"TF_Weapon_Minigun" "Minigun"
N/A410"TF_Weapon_Minigun" "Mitraljøse"
411411"[english]TF_Weapon_Minigun" "Minigun"
412412"TF_Weapon_Pistol" "Pistol"
413413"[english]TF_Weapon_Pistol" "Pistol"
415415"[english]TF_Weapon_Fists" "Fists"
416416"TF_Weapon_Revolver" "Revolver"
417417"[english]TF_Weapon_Revolver" "Revolver"
418N/A"TF_Weapon_RocketLauncher" "Rakettutskyter"
N/A418"TF_Weapon_RocketLauncher" "Rakettkaster"
419419"[english]TF_Weapon_RocketLauncher" "Rocket Launcher"
420420"TF_Weapon_Shotgun" "Hagle"
421421"[english]TF_Weapon_Shotgun" "Shotgun"
422422"TF_Weapon_Shovel" "Spade"
423423"[english]TF_Weapon_Shovel" "Shovel"
424N/A"TF_Weapon_SMG" "SMG"
N/A424"TF_Weapon_SMG" "Maskinpistol"
425425"[english]TF_Weapon_SMG" "SMG"
426426"TF_Weapon_SniperRifle" "Snikskytterrifle"
427427"[english]TF_Weapon_SniperRifle" "Sniper Rifle"
428N/A"TF_Weapon_SuperSMG" "Super SMG"
N/A428"TF_Weapon_SuperSMG" "Supermaskinpistol"
429429"[english]TF_Weapon_SuperSMG" "Super SMG"
430430"TF_Weapon_StickybombLauncher" "Klisterbombekaster"
431431"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher" "Stickybomb Launcher"
441441"[english]TF_Weapon_Flag" "Flag"
442442"TF_Weapon_Nailgun" "Spikerpistol"
443443"[english]TF_Weapon_Nailgun" "Nail Gun"
444N/A"TF_Weapon_Medigun" "Førstehjelpspistol"
N/A444"TF_Weapon_Medigun" "Helsepistol"
445445"[english]TF_Weapon_Medigun" "Medi Gun"
446446"TF_Weapon_Scattergun" "Avsagd hagle"
447447"[english]TF_Weapon_Scattergun" "Scattergun"
10031003"[english]Tournament_StopWatch_AttackerScore" "Beat %s1's score to win!"
10041004"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime" "%s1 fikk �%s2� på bare �%s3�. Hvis %s4 får �%s5� raskere, vinner de!"
10051005"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime" "%s1 got �%s2� in just �%s3�. If %s4 gets �%s5� faster, they win!"
1006N/A"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "Hvis %s1 ikke slår tiden til %s2, kan de fortsatt vinne ved å erobre flere punkter. For å vinne må %s3 erobre �%s4� før runden er slutt!"
N/A1006"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "Hvis %s1 ikke slår tiden til %s2, kan de fortsatt vinne ved å erobre flere punkter. For å vinne må %s3 erobre �%s4� før runden er slutt!\n\n\"F1\" for å lukke."
10071007"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "If %s1 doesn't beat %s2's time, they can still win by capturing more points. To win, %s3 needs to capture �%s4� before the round ends!\n\n' F1 ' to close."
1008N/A"Tournament_StopWatch_GoalTextPoints" "%s1 erobret ingen punkter forrige runde. Hvis %s2 erobrer �1 punkt�, vinner de!"
N/A1008"Tournament_StopWatch_GoalTextPoints" "%s1 erobret ingen punkter forrige runde. Hvis %s2 erobrer �1 punkt�, vinner de!\n\n\"F1\" for å lukke."
10091009"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPoints" "%s1 didn't capture any points last round. If %s2 captures �1 point�, they win!\n\n' F1 ' to close."
10101010"TF_Gates_90_secs" "90 sekunder til portene åpnes."
10111011"[english]TF_Gates_90_secs" "90 seconds till gates open."
12791279"[english]Hint_altfire_pipebomblauncher" "You can hit '%attack2%' to detonate stickybombs launched with your stickybomb launcher."
12801280"Hint_altfire_rotate_building" "Du kan trykke på %attack2% for å rotere bygninger før du plasserer dem."
12811281"[english]Hint_altfire_rotate_building" "You can hit '%attack2%' to rotate buildings before you place them."
1282N/A"Hint_Soldier_rpg_reload" "Trykk på %reload% for å lade om rakettutskyteren.\nLad den om når du ikke er i kamp!"
N/A1282"Hint_Soldier_rpg_reload" "Trykk på %reload% for å lade om rakettkasteren.\nLad den om når du ikke er i kamp!"
12831283"[english]Hint_Soldier_rpg_reload" "Hit '%reload%' to reload your rocket launcher.\nReload it whenever you're out of combat!"
12841284"Hint_Engineer_use_wrench_onown" "Slå gjenstander som bygges med skiftenøkkelen,\nslik at de bygges raskere!"
12851285"[english]Hint_Engineer_use_wrench_onown" "Hit constructing objects with your wrench\nto make them build faster!"
14991499"[english]Tip_1_4" "As a Scout, your Pistol is great for picking off enemies at a distance."
15001500"Tip_1_5" "Som Scout leverer din avsagde hagle høy skade på kloss hold, og dreper flesteparten av fiendene med to treff."
15011501"[english]Tip_1_5" "As a Scout, your Scattergun deals high-damage at point-blank range, killing most classes with 2 hits."
1502N/A"Tip_2_Count" "22"
N/A1502"Tip_2_Count" "21"
15031503"[english]Tip_2_Count" "21"
15041504"Tip_2_1" "Som Sniper gjør skuddet mer skade jo lenger tid du bruker i siktet."
15051505"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed while scoped, the more damage the shot will do."
15071507"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head in order to inflict critical damage."
15081508"Tip_2_3" "Som Sniper zoomer du med snikskytterriflen ved å trykke på %attack2%."
15091509"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the Sniper Rifle by hitting %attack2%."
1510N/A"Tip_2_4" "Som Sniper kan du bruke din sekundære maskinpistol for å ta deg av fiender i nærheten."
N/A1510"Tip_2_4" "Som Sniper kan du bruke din sekundære Maskinpistol for å ta deg av fiender i nærheten."
15111511"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary Submachine Gun to deal with nearby enemies."
15121512"Tip_3_1" "Som Soldier kan du raketthoppe til store høyder ved å hoppe samtidig som du skyter en rakett ned i bakken. I tillegg vil det å holde nede CTRL når du raketthopper øke høyden drastisk."
15131513"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights or distances by simultaneously jumping and firing a rocket on nearby surfaces; crouching as you jump will increase the momentum you gain from the rocket."
1514N/A"Tip_3_2" "Som Soldier bør du sikte raketter mot fiendens føtter for å sikre at de ikke kan unngå skader fra eksplosjonen."
N/A1514"Tip_3_2" "Som Soldier bør du sikte raketter mot fiendens føtter for å sikre at de tar skade fra eksplosjonen."
15151515"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at an enemy's feet in order to ensure that they can't avoid the explosion damage."
1516N/A"Tip_3_3" "Som Soldier må du sørge for at rakettutskyteren alltid er ladd. Trykk på %reload% for å lade om når som helst."
N/A1516"Tip_3_3" "Som Soldier bør du sørge for at Rakettkasteren alltid er ladd. Trykk %reload% for å lade om når som helst, eller slå på automatisk omladning i avanserte innstillinger."
15171517"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your Rocket Launcher loaded. Press %reload% to reload manually or enable auto-reloading in Advanced Multiplayer Options."
15181518"Tip_3_4" "Som Soldier risikerer du å ta sprengningsskade når du avfyrer raketter mot fiender på kloss hold. Forsøk å bytte våpen for å ikke skade deg selv."
15191519"[english]Tip_3_4" "As a Soldier, you risk taking splash damage when firing rockets at nearby enemies. Try switching weapons to avoid hurting yourself."
1520N/A"Tip_4_1" "Som Demoman kan du trykke på %attack% for å skyte klisterbomber og deretter bruke %attack2% for å detonere dem senere."
N/A1520"Tip_4_1" "Som Demoman med Klisterbombekasteren, kan du trykke %attack% for å skyte klisterbomber, og deretter bruke %attack2% for å detonere dem senere."
15211521"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, when using the Stickybomb Launcher hit %attack% to fire stickybombs and then use %attack2% to detonate them later."
1522N/A"Tip_4_2" "Som Demoman, husk at når du bruker klisterbombekasteren eller Scottish Resistance, vil skuddet gå lengre jo lenger du holde skyteknappen nede."
N/A1522"Tip_4_2" "Som Demoman med Klisterbombekasteren eller en Skotsk motstand, går skuddet lengre jo lenger du holde skyteknappen nede."
15231523"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, when you use the Stickybomb Launcher or Scottish Resistance, note that the longer you hold down the fire button the further the shot will go."
1524N/A"Tip_4_3" "Som Demoman, detoner klisterbombene når du hopper over dem for å skyte deg selv i ønsket retning."
N/A1524"Tip_4_3" "Som Demoman kan du detonere klisterbombene når du hopper over dem for å skyte deg selv i ønsket retning."
15251525"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, time the detonation of your stickybombs as you jump over them to propel yourself in the desired direction!"
15261526"Tip_4_4" "Som Demoman kan du skyte klisterbomber på vegger og tak der de er vanskelige å få øye på."
15271527"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot stickybombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
15281528"Tip_5_Count" "31"
15291529"[english]Tip_5_Count" "31"
1530N/A"Tip_5_1" "Som Medic kan du bruke Førstehjelpspistolen til å helbrede lagkamerater og styrke dem til 150%% av deres normale helse."
N/A1530"Tip_5_1" "Som Medic kan du bruke Helsepistolen til å helbrede lagkamerater og styrke dem til 150%% av deres normale helse."
15311531"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your Medi Gun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
15321532"Tip_5_2" "Som Medic kan du fylle din Überladning ved å helbrede lagkamerater, og deretter trykke på %attack2% for å bli usårbar i en kort periode."
15331533"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates and then hit %attack2% to become invulnerable for a short time."
1534N/A"Tip_5_3" "Som Medic gjør Überladningen din både deg og målet for Førstehjelpspistolen din usårbare i en kort periode."
N/A1534"Tip_5_3" "Som Medic gjør Überladningen din både deg og den du bruker Helsepistolen din på, usårbare i en kort periode."
15351535"[english]Tip_5_3" "As a Medic, your ÜberCharge makes both you and your Medi Gun target invulnerable for a short time."
15361536"Tip_5_4" "Som Medic fyller du Überladningen din raskere ved å helbrede lagkamerater som er mer skadet."
15371537"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
15381538"Tip_5_5" "Som Medic må du være på vakt for lagkamerater som roper på hjelp. Bruk førstehjelpspilene på skjermen til å finne dem."
15391539"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
1540N/A"Tip_6_Count" "22"
1541N/A"[english]Tip_6_Count" "22"
1542N/A"Tip_6_1" "Som Heavy kan du holde ned %attack2% for å la minivåpenet spinne, slik at du er klar for fiender som nærmer seg."
N/A1540"Tip_6_Count" "20"
N/A1541"[english]Tip_6_Count" "20"
N/A1542"Tip_6_1" "Som Heavy kan du holde ned %attack2% for å la Mitraljøsen spinne, slik at du er klar for fiender som nærmer seg."
15431543"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
1544N/A"Tip_6_2" "Som Heavy er du en flott kompis for en Medic. Sørg for fri sikt til din Medic for å holde Førstehjelpspistolen rettet mot deg."
N/A1544"Tip_6_2" "Som Heavy er du en flott kompis for en Medic. Sørg for fri sikt til din Medic for å holde Helsepistolen rettet mot deg."
15451545"[english]Tip_6_2" "As a Heavy, you're a great Medic buddy. Keep a clear line of sight to your Medic to keep the Medi Gun on you."
1546N/A"Tip_6_3" "Som Heavy, vil din Minigun bruke mye ammunisjon. Plukk opp våpen fra døde spillere for å fylle forsyningen."
N/A1546"Tip_6_3" "Som Heavy bruker Mitraljøsen mye ammunisjon. Plukk opp ammunisjonsbokser for å fylle forsyningene."
15471547"[english]Tip_6_3" "As a Heavy, your Minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen ammo pickups to refill your supply."
1548N/A"Tip_6_4" "Som Heavy bruker minivåpenet ditt mye ammunisjon. Plukk opp falne våpen for å fylle på forsyningene dine."
N/A1548"Tip_6_4" "Som Heavy kan Smørbrødet redde liv. Prøv å finne et trygt sted før du spiser Smørbrødet, ellers kan du bli forstyrret på et ubeleilig tidspunkt."
15491549"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your Sandvich can be a lifesaver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
1550N/A"Tip_7_1" "Som Pyro gjør flammekasteren din mer skade jo nærmere fienden du er."
N/A1550"Tip_7_1" "Som Pyro gjør Flammekasteren mer skade jo nærmere fienden du er."
15511551"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your Flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
1552N/A"Tip_7_2" "Som Pyro må du satse på bakholdsangrep for å fange fiender i den korte rekkevidden til flammekasteren. Bruk hjørner til din fordel."
N/A1552"Tip_7_2" "Som Pyro bør du satse på bakholdsangrep for å møte fiender på kort avstand, så Flammekasteren gjør mest mulig skade. Bruk hjørner og små rom til din fordel."
15531553"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies in order to ensure that you engage them at close range so that your Flamethrower will inflict maximum damage. Use corners and alcoves to your advantage."
1554N/A"Tip_7_3" "Som Pyro bruker flammekasteren din mye ammunisjon. Plukk opp falne våpen for å fylle på forsyningene dine."
N/A1554"Tip_7_3" "Som Pyro bruker Flammekasteren mye ammunisjon. Plukk opp ammunisjonsbokser for å fylle forsyningene."
15551555"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your Flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen ammo pickups to refill your supply."
1556N/A"Tip_7_4" "Som Pyro må du skifte til hagle hvis fiendene er utenfor den korte rekkevidden til flammekasteren."
N/A1556"Tip_7_4" "Som Pyro bør du skifte til Haglen eller Signalpistolen hvis fiendene er utenfor den korte rekkevidden til Flammekasteren."
15571557"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your Shotgun or Flare Gun if enemies retreat beyond the short range of your Flamethrower."
15581558"Tip_7_5" "Som Pyro kan du ofte sette fyr på fiender og deretter trekke deg tilbake, slik at de dør av flammene."
15591559"[english]Tip_7_5" "As a Pyro, you can often set enemies on fire and retreat, leaving them to die from the burning."
15601560"Tip_8_Count" "40"
15611561"[english]Tip_8_Count" "40"
1562N/A"Tip_8_1" "Som Spy kan du bruke kniven din til å ryggdolke fiendene bakfra, slik at de dør øyeblikkelig."
N/A1562"Tip_8_1" "Som Spy kan du bruke Kniven til å dolke fiendene i ryggen, slik at de dør øyeblikkelig."
15631563"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your Knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
1564N/A"Tip_8_2" "Som Spy kan du forkle deg som en fiende med forkledningssettet ditt. Men pass på, hvis du angriper, forsvinner forkledningen."
N/A1564"Tip_8_2" "Som Spy kan du forkle deg som en fiende med Forkledningssettet. Men pass på, hvis du angriper forsvinner forkledningen."
15651565"[english]Tip_8_2" "As a Spy, disguise yourself as an enemy with your Disguise Kit. Beware, attacking will remove your disguise."
1566N/A"Tip_8_3" "Som Spy kan du trykke på %attack2% for å skjule deg og bli helt usynlig i en kort stund."
N/A1566"Tip_8_3" "Som Spy kan du trykke %attack2% for å skjule deg og bli helt usynlig i en kort periode."
15671567"[english]Tip_8_3" "As a Spy, hit %attack2% to Cloak and become fully invisible for a short period of time."
1568N/A"Tip_8_4" "Som Spy kan du bruke usynligheten til å komme deg bak fiendens linjer og forkledningen til å bevege deg blant dem."
N/A1568"Tip_8_4" "Som Spy kan du bruke usynligheten til å komme deg bak fiendens linjer, og forkledningen til å bevege deg blant dem."
15691569"[english]Tip_8_4" "As a Spy, use your Cloak to get behind enemy lines, and your disguise to move around amongst them."
15701570"Tip_8_5" "Som Spy må du prøve å oppføre deg som en fiende når du er forkledt. Se hvor medlemmene av fiendelaget er, og forkle deg som én av dem."
15711571"[english]Tip_8_5" "As a Spy, try to act like an enemy while disguised. Observe where enemy team members are, and disguise as one of them."
1572N/A"Tip_8_6" "Som Spy kan du plassere de elektroniske Sapperene dine på fiendens sensorvåpen og ødelegge dem. Forkledningene forsvinner ikke når du plasserer Sappere."
N/A1572"Tip_8_6" "Som Spy kan du plassere Elektrosappere på fiendens sensorvåpen og ødelegge dem. Forkledningene forsvinner ikke når du plasserer Sappere."
15731573"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your Electro Sappers on enemy Sentry Guns in order to destroy them. Note that disguises aren't lost when placing Sappers."
1574N/A"Tip_8_7" "Som Spy kan de elektroniske Sapperne deaktivere sensorvåpnene før de ødelegger dem. Plasser en Sapper på et sensorvåpen før du angriper en Engineer."
N/A1574"Tip_8_7" "Som Spy kan Elektrosappere deaktivere sensorvåpnene før de ødelegger dem. Plasser en Sapper på et sensorvåpen før du angriper en Engineer."
15751575"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Sap a Sentry Gun before attacking the Engineer."
15761576"Tip_8_8" "Som Spy kan du rope på fiendens Medic ved å trykke på %voicemenu 0 0% når du er forkledt."
15771577"[english]Tip_8_8" "As a Spy, call for enemy Medics by hitting %voicemenu 0 0% while disguised."
15781578"Tip_9_1" "Som Engineer kan du bruke byggeverktøyet til å plassere sensorvåpen, ladestasjoner og teleportere."
15791579"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place Sentry Guns, Dispensers, and Teleporters."
1580N/A"Tip_9_2" "Som Engineer trenger du metall til å bygge, reparere og oppgradere bygningene dine med. Samle falne våpen for å få mer metall."
N/A1580"Tip_9_2" "Som Engineer trenger du metall for å bygge, reparere og oppgradere bygningene. Plukk opp ammunisjonsbokser for å fylle forsyningene."
15811581"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen ammo pickups to replenish your supply."
1582N/A"Tip_9_3" "Som Engineer kan du slå sensorvåpenet med skiftenøkkelen for å oppgradere det med metall. Hvert nivå gir mer helse og skytekraft."
N/A1582"Tip_9_3" "Som Engineer kan du slå sensorvåpenet med Skiftenøkkelen for å oppgradere det med metall. Hvert nivå gir mer helse og skytekraft."
15831583"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your Sentry Gun with your Wrench in order to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
1584N/A"Tip_9_4" "Som Engineer kan du bygge ladestasjoner for å gi lagkameratene dine medisiner og ammunisjon. De genererer også metall som du kan bruke."
N/A1584"Tip_9_4" "Som Engineer kan du bygge ladestasjoner for å gi lagkamerater helse og ammunisjon. De genererer også metall som du kan bruke."
15851585"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build Dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
15861586"Tip_9_5" "Som Engineer kan du bygge teleporter for å hjelpe laget ditt med å nå frontlinjen raskere."
15871587"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build Teleporters to help your team reach the frontlines faster."
1588N/A"Tip_9_6" "Som Engineer må du holde utkikk etter fiendtlige spioner som setter Sappere på bygningene dine. Bruk skiftenøkkelen til å fjerne Sappere."
N/A1588"Tip_9_6" "Som Engineer bør du holde utkikk så ikke en fiendtlig Spy plasserer Elektrosappere på bygningene dine. Bruk Skiftenøkkelen til å fjerne Sappere."
15891589"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching Electro Sappers to your buildings. Use your Wrench to remove Sappers."
15901590"Tip_HLTV" "Du ser på SourceTV."
15911591"[english]Tip_HLTV" "You are watching SourceTV."
15921592"Tip_arena_Count" "9"
15931593"[english]Tip_arena_Count" "9"
1594N/A"Tip_arena_1" "Hold øye med spillertellingen øverst på skjermen for å se når laget ditt har en fordel."
N/A1594"Tip_arena_1" "Hold øye med spillerantallet øverst på skjermen for å se om laget ditt har en fordel."
15951595"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen in order to tell if your team has an advantage."
1596N/A"Tip_arena_2" "Siden det ikke er noen helsesett i Arena-nivået, er Medics svært verdifulle og må beskyttes for enhver pris."
N/A1596"Tip_arena_2" "Det er få måter å få opp helsen på i Arena, så sørg for å beskytte dine Medicer og Engineerer."
15971597"[english]Tip_arena_2" "There are very few sources of replenishing your health in Arena, so be sure to protect your Medics and Engineers!"
1598N/A"Tip_arena_3" "Erobringspunktet i midten av kartet blir aktivt etter 60 sekunder."
N/A1598"Tip_arena_3" "Erobringspunktet i midten av kartet blir aktivt 60 sekunder etter at runden startet."
15991599"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will become active after 60 seconds have elapsed once the round begins."
16001600"Tip_arena_4" "Du kan ikke gjenopplives i Arena, så ikke dø!"
16011601"[english]Tip_arena_4" "You don't respawn in Arena, so don't die!"
1602N/A"Tip_arena_5" "Ingen enkeltklasser er viktigere enn andre i Arena, så fokuser på å kjempe mot hele det andre laget."
N/A1602"Tip_arena_5" "Ingen enkeltklasser er viktigere enn andre i Arena. Fokuser på å motvirke oppstillingen til det andre laget."
16031603"[english]Tip_arena_5" "No single class is the most important in Arena. Focus on countering the other team's entire composition."
1604N/A"Tip_arena_6" "Du kan endre klasse i begynnelsen av en Arena-kamp før portene åpnes."
N/A1604"Tip_arena_6" "Du kan kun endre klasse i begynnelsen av en Arena-kamp før portene åpnes."
16051605"[english]Tip_arena_6" "You can only change your class at the start of an Arena match before the gates open."
1606N/A"Tip_arena_7" "Som Engineer må du sørge for å bygge ladestasjoner for å helbrede lagkameratene dine."
N/A1606"Tip_arena_7" "Som Engineer bør du sørge for å bygge ladestasjoner for å helbrede lagkameratene dine."
16071607"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building Dispensers in order to heal your teammates."
16081608"TF_ClassRecord_MostPoints" "Flest poeng:"
16091609"[english]TF_ClassRecord_MostPoints" "Most points:"
18291829"[english]TF_Achievement_NumberingFmt" "%s1 - %s2 of %s3"
18301830"Achievement_Group_All" "Alle (%s1 av %s2)"
18311831"[english]Achievement_Group_All" "All (%s1 of %s2)"
1832N/A"Achievement_Group_0" "Generell (%s1 av %s2)"
N/A1832"Achievement_Group_0" "Generelle (%s1 av %s2)"
18331833"[english]Achievement_Group_0" "General (%s1 of %s2)"
18341834"Achievement_Group_1000" "Scout-pakke (%s1 av %s2)"
18351835"[english]Achievement_Group_1000" "Scout Pack (%s1 of %s2)"
20792079"[english]TF_IM_Granary_Intro" "Granary is a Control Point map"
20802080"TF_IM_Badlands_Intro" "Badlands er et kart for kontrollpunkt"
20812081"[english]TF_IM_Badlands_Intro" "Badlands is a Control Point map"
2082N/A"TF_IM_CP_ToWin" "Hvert lag må eie alle fem kontrollpunktene for å vinne"
N/A2082"TF_IM_CP_ToWin" "Hvert lag må eie alle kontrollpunktene for å vinne"
20832083"[english]TF_IM_CP_ToWin" "To win, each team must own all Control Points"
20842084"TF_IM_CP_Capture" "For å erobre et kontrollpunkt må du stå innenfor grensene til erobringssonen til du eier kontrollpunktet"
20852085"[english]TF_IM_CP_Capture" "To capture a Control Point, stand within the Capture Zone boundaries until you own the Control Point"
21512151"[english]TF_GET_HEADSHOTS_DESC" "Get 25 headshots as a Sniper."
21522152"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_NAME" "Med venner som disse ..."
21532153"[english]TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_NAME" "With Friends Like these..."
2154N/A"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_DESC" "Delta i et spill med sju eller flere spillere fra vennelisten din."
N/A2154"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_DESC" "Delta i et spill med fem eller flere spillere fra vennelisten din."
21552155"[english]TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_DESC" "Play in a game with five or more players from your Friends list."
21562156"TF_WIN_MULTIPLEGAMES_NAME" "Dynasti"
21572157"[english]TF_WIN_MULTIPLEGAMES_NAME" "Dynasty"
25872587"[english]TF_HEAVY_KILL_WHILE_SPUNUP_DESC" "Kill 5 enemies without spinning down your gun."
25882588"TF_HEAVY_FIRE_LOTS_NAME" "Tungindustri"
25892589"[english]TF_HEAVY_FIRE_LOTS_NAME" "Heavy Industry"
2590N/A"TF_HEAVY_FIRE_LOTS_DESC" "Skyt minivåpenrunder for 200 000 dollar i ett enkelt liv."
N/A2590"TF_HEAVY_FIRE_LOTS_DESC" "Avfyr for en verdi på 200 000 dollar med Mitraljøsen i ett enkelt liv."
25912591"[english]TF_HEAVY_FIRE_LOTS_DESC" "Fire $200,000 worth of minigun rounds in a single life."
25922592"TF_HEAVY_KILL_CRIT_PUNCH_NAME" "Harde knyttnever"
25932593"[english]TF_HEAVY_KILL_CRIT_PUNCH_NAME" "Communist Mani-Fisto"
25992599"[english]TF_HEAVY_HEAL_MEDIKITS_DESC" "Heal 1000 damage with med-kits in a single life."
26002600"TF_HEAVY_KILL_SHOTGUN_NAME" "Rasjonering"
26012601"[english]TF_HEAVY_KILL_SHOTGUN_NAME" "Rationing"
2602N/A"TF_HEAVY_KILL_SHOTGUN_DESC" "Drep en fiende med haglen mens du er tom for ammunisjon til minivåpenet."
N/A2602"TF_HEAVY_KILL_SHOTGUN_DESC" "Drep en fiende med Haglen mens du er tom for ammunisjon til Mitraljøsen."
26032603"[english]TF_HEAVY_KILL_SHOTGUN_DESC" "Kill an enemy with your shotgun while you're out of minigun ammo."
26042604"TF_HEAVY_FIRST_TO_CAP_NAME" "Fortropp"
26052605"[english]TF_HEAVY_FIRST_TO_CAP_NAME" "Vanguard Party"
26112611"[english]TF_HEAVY_PAYLOAD_CAP_GRIND_DESC" "Get 50 caps on payload maps."
26122612"TF_HEAVY_KILL_MIDAIR_MINIGUN_NAME" "Luftig død"
26132613"[english]TF_HEAVY_KILL_MIDAIR_MINIGUN_NAME" "Marxman"
2614N/A"TF_HEAVY_KILL_MIDAIR_MINIGUN_DESC" "Drep 10 fiender i luften med minivåpenet."
N/A2614"TF_HEAVY_KILL_MIDAIR_MINIGUN_DESC" "Drep 10 fiender i luften med Mitraljøsen."
26152615"[english]TF_HEAVY_KILL_MIDAIR_MINIGUN_DESC" "Kill 10 enemies in mid-air with the minigun."
26162616"TF_HEAVY_DEFEND_CONTROL_POINT_NAME" "Gorky-parkert"
26172617"[english]TF_HEAVY_DEFEND_CONTROL_POINT_NAME" "Gorky Parked"
26592659"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 22 of the achievements in the Heavy pack."
26602660"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_NAME" "Første blodsdråpe"
26612661"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_NAME" "First Blood"
2662N/A"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_DESC" "Få det første drapet i en Arena-kamp."
N/A2662"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_DESC" "Få det første drapet i en Arena- eller konkurransekamp."
26632663"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_DESC" "Get the first kill in an Arena or Competitive match."
26642664"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_NAME" "Første blodsdråpe, del 2"
26652665"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_NAME" "First Blood, Part 2"
2666N/A"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_DESC" "Drep 5 fiender under kritsperioden i Første blodsdråpe"
N/A2666"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_DESC" "Drep 5 fiender under kritsperioden fra Første blodsdråpe i en Arena-kamp."
26672667"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_DESC" "Kill 5 enemies with the First Blood crit buff in an Arena match."
26682668"TF_SCOUT_WELL_EARLY_KILL_NAME" "Slå til raskt"
26692669"[english]TF_SCOUT_WELL_EARLY_KILL_NAME" "Quick Hook"
27352735"[english]TF_SCOUT_THREE_FLAGCAPS_DESC" "Capture the enemy intelligence 3 times in a single CTF round."
27362736"TF_SCOUT_DODGE_DAMAGE_NAME" "Kunstnerisk unnamanøver"
27372737"[english]TF_SCOUT_DODGE_DAMAGE_NAME" "Artful Dodger"
2738N/A"TF_SCOUT_DODGE_DAMAGE_DESC" "Unngå 1000 skader i ett enkelt liv ved hjelp av Bonk! Atomic Punch"
N/A2738"TF_SCOUT_DODGE_DAMAGE_DESC" "Unngå 1000 skade i ett enkelt liv ved hjelp av Bonk! Atomenergi."
27392739"[english]TF_SCOUT_DODGE_DAMAGE_DESC" "Dodge 1000 damage in a single life using your Bonk! Atomic Punch."
27402740"TF_SCOUT_KNOCK_INTO_TRAIN_NAME" "Fallklassiker"
27412741"[english]TF_SCOUT_KNOCK_INTO_TRAIN_NAME" "Fall Classic"
27432743"[english]TF_SCOUT_KNOCK_INTO_TRAIN_DESC" "Cause an environmental death or suicide using the Force-A-Nature's knockback."
27442744"TF_SCOUT_KILL_STUNNED_NAME" "Angrepssone"
27452745"[english]TF_SCOUT_KILL_STUNNED_NAME" "Strike Zone"
2746N/A"TF_SCOUT_KILL_STUNNED_DESC" "Drep eller medvirk til drap av 50 fiender mens de er satt ut av spill."
N/A2746"TF_SCOUT_KILL_STUNNED_DESC" "Drep eller hjelp til å drepe 50 fiender mens de lammet eller hemmet."
27472747"[english]TF_SCOUT_KILL_STUNNED_DESC" "Kill or assist kill 50 enemies while they are stunned or slowed."
27482748"TF_SCOUT_STUN_INTO_TRAIN_NAME" "Dårlig miljø"
27492749"[english]TF_SCOUT_STUN_INTO_TRAIN_NAME" "Foul Territory"
2750N/A"TF_SCOUT_STUN_INTO_TRAIN_DESC" "Forårsak død som følge av omgivelsene ved å sette en fiende ut av spill."
N/A2750"TF_SCOUT_STUN_INTO_TRAIN_DESC" "Forårsak død som følge av omgivelsene ved å lamme eller hemme en fiende."
27512751"[english]TF_SCOUT_STUN_INTO_TRAIN_DESC" "Cause an environmental death by stunning or slowing an enemy."
27522752"TF_SCOUT_STUN_UBER_ENEMIES_NAME" "Storeslem"
27532753"[english]TF_SCOUT_STUN_UBER_ENEMIES_NAME" "The Big Hurt"
30833083"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_GRIND_DESC" "Kill 50 enemies with the Ambassador."
30843084"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Hoderulling"
30853085"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Skullpluggery"
3086N/A"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Skyt 20 Snipere i hodet med Ambassador."
3087N/A"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Headshot 20 Snipers with the Ambassador."
N/A3086"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Drep 20 Snipere med hodeskudd mens du bruker Ambassadøren."
N/A3087"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "While using the Ambassador, kill 20 Snipers with a headshot."
30883088"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Hemmelig agent"
30893089"[english]TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Sleeper Agent"
30903090"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Drep en fiende som gjorde deg skinndød i løpet av de siste 20 sekundene."
31913191"[english]TF_SOLDIER_CROUCH_ROCKET_JUMP_DESC" "Get the highest possible rocket jump using jump and crouch."
31923192"TF_SOLDIER_BUFF_FRIENDS_NAME" "Flaggets brorskap"
31933193"[english]TF_SOLDIER_BUFF_FRIENDS_NAME" "Banner of Brothers"
3194N/A"TF_SOLDIER_BUFF_FRIENDS_DESC" "Bruk Motivasjonsbanneret til å styrke fem Steam-venner på én gang."
N/A3194"TF_SOLDIER_BUFF_FRIENDS_DESC" "Bruk Motivasjonsbanneret til å styrke fem Steam-venner samtidig."
31953195"[english]TF_SOLDIER_BUFF_FRIENDS_DESC" "Buff 5 Steam friends at once with the Buff Banner."
31963196"TF_SOLDIER_KILL_TWENTY_FROM_ABOVE_NAME" "Ørneskriket"
31973197"[english]TF_SOLDIER_KILL_TWENTY_FROM_ABOVE_NAME" "Screamin' Eagle"
32113211"[english]TF_SOLDIER_KILL_ON_FIRE_DESC" "Kill 20 enemies while you are on fire."
32123212"TF_SOLDIER_KILL_FIVE_STUNNED_NAME" "Sov videre"
32133213"[english]TF_SOLDIER_KILL_FIVE_STUNNED_NAME" "The Longest Daze"
3214N/A"TF_SOLDIER_KILL_FIVE_STUNNED_DESC" "Drep fem spillere som er satt ut av spill."
N/A3214"TF_SOLDIER_KILL_FIVE_STUNNED_DESC" "Drep fem spillere som er lammet eller hemmet."
32153215"[english]TF_SOLDIER_KILL_FIVE_STUNNED_DESC" "Kill 5 stunned or slowed players."
32163216"TF_SOLDIER_FREEZECAM_GIBS_NAME" "Blod, gørr og årer"
32173217"[english]TF_SOLDIER_FREEZECAM_GIBS_NAME" "Gore-a! Gore-a! Gore-a!"
33353335"[english]TF_DEMOMAN_MELEE_KILL_WHILE_STICKYJUMPING_DESC" "Get a melee kill while sticky jumping."
33363336"TF_DEMOMAN_KILL_ENGI_SENTRY_DISPENSER_NAME" "Skotskrutet terror"
33373337"[english]TF_DEMOMAN_KILL_ENGI_SENTRY_DISPENSER_NAME" "The Argyle Sap"
3338N/A"TF_DEMOMAN_KILL_ENGI_SENTRY_DISPENSER_DESC" "Spreng en Engineer, sensorvåpenet og ladestasjonen hans med én enkelt klisterbombedetonasjon."
N/A3338"TF_DEMOMAN_KILL_ENGI_SENTRY_DISPENSER_DESC" "Spreng en Engineer, sensorvåpenet og ladestasjonen hans med en enkelt klisterbombedetonasjon."
33393339"[english]TF_DEMOMAN_KILL_ENGI_SENTRY_DISPENSER_DESC" "Blow up an Engineer, his sentry gun, and his dispenser with a single stickybomb detonation."
33403340"TF_DEMOMAN_DECAPITATE_EQUALIZER_NAME" "Hodebry"
33413341"[english]TF_DEMOMAN_DECAPITATE_EQUALIZER_NAME" "Slammy Slayvis Woundya"
33513351"[english]TF_DEMOMAN_DAMAGE_GRIND_DESC" "Do 1 million points of total blast damage."
33523352"TF_DEMOMAN_KILL_X_CAPPING_ONEDET_NAME" "Skottesmell"
33533353"[english]TF_DEMOMAN_KILL_X_CAPPING_ONEDET_NAME" "Scotch Guard"
3354N/A"TF_DEMOMAN_KILL_X_CAPPING_ONEDET_DESC" "Drep tre fiender som tar over eller dytter en vogn, med en eneste klisterbombedetonasjon, tre separate ganger."
N/A3354"TF_DEMOMAN_KILL_X_CAPPING_ONEDET_DESC" "Drep tre fiender som tar over eller dytter en vogn, med en enkelt klisterbombedetonasjon, tre ulike ganger."
33553355"[english]TF_DEMOMAN_KILL_X_CAPPING_ONEDET_DESC" "Kill 3 enemies capping or pushing a cart in a single stickybomb detonation 3 separate times."
33563356"TF_DEMOMAN_KILL_X_DEFENDING_NAME" "Brave-hardt"
33573357"[english]TF_DEMOMAN_KILL_X_DEFENDING_NAME" "Bravehurt"
33633363"[english]TF_DEMOMAN_DESTROY_BUILDINGS_GRIND_DESC" "Destroy 50 buildings."
33643364"TF_DEMOMAN_KILL_X_HEAVIES_FULLHP_ONEDET_NAME" "Klisterama"
33653365"[english]TF_DEMOMAN_KILL_X_HEAVIES_FULLHP_ONEDET_NAME" "The Stickening"
3366N/A"TF_DEMOMAN_KILL_X_HEAVIES_FULLHP_ONEDET_DESC" "Drep tre Heavyer med full helse med en eneste klisterbombedetonasjon."
N/A3366"TF_DEMOMAN_KILL_X_HEAVIES_FULLHP_ONEDET_DESC" "Drep tre Heavyer med full helse med en enkelt klisterbombedetonasjon."
33673367"[english]TF_DEMOMAN_KILL_X_HEAVIES_FULLHP_ONEDET_DESC" "Kill 3 Heavies from full health with a single stickybomb detonation."
33683368"TF_DEMOMAN_KILL_X_SCOUTS_PYROS_NAME" "Glasg0wned"
33693369"[english]TF_DEMOMAN_KILL_X_SCOUTS_PYROS_NAME" "Glasg0wned"
34033403"[english]TF_DEMOMAN_ENVIRONMENTAL_KILL_DESC" "Use the Sticky Launcher to kill an enemy player via environmental damage."
34043404"TF_DEMOMAN_DESTROY_X_STICKYBOMBS_NAME" "Et førsteklasses ran"
34053405"[english]TF_DEMOMAN_DESTROY_X_STICKYBOMBS_NAME" "Robbed Royal"
3406N/A"TF_DEMOMAN_DESTROY_X_STICKYBOMBS_DESC" "Ødelegg 100 av fiendens klisterbomber ved hjelp av Den skotske motstanden."
N/A3406"TF_DEMOMAN_DESTROY_X_STICKYBOMBS_DESC" "Ødelegg 100 av fiendens klisterbomber med en Skotsk motstand."
34073407"[english]TF_DEMOMAN_DESTROY_X_STICKYBOMBS_DESC" "Destroy 100 enemy stickybombs with the Scottish Resistance."
34083408"TF_DEMOMAN_STICKJUMP_DISTANCE_NAME" "Høylandskastet"
34093409"[english]TF_DEMOMAN_STICKJUMP_DISTANCE_NAME" "Highland Fling"
34113411"[english]TF_DEMOMAN_STICKJUMP_DISTANCE_DESC" "Sticky jump a really long way..."
34123412"TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_DETONATION_NAME" "Pipesekker"
34133413"[english]TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_DETONATION_NAME" "Pipebagger"
3414N/A"TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_DETONATION_DESC" "Drep minst tre spillere med en eneste klisterbombedetonasjon."
N/A3414"TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_DETONATION_DESC" "Drep minst tre spillere med en enkelt klisterbombedetonasjon."
34153415"[english]TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_DETONATION_DESC" "Kill at least three players with a single detonation of stickybombs."
34163416"TF_DEMOMAN_KILLXSAPPINGSPIES_NAME" "Spynal Tap"
34173417"[english]TF_DEMOMAN_KILLXSAPPINGSPIES_NAME" "Spynal Tap"
34193419"[english]TF_DEMOMAN_KILLXSAPPINGSPIES_DESC" "Kill 20 spies within 5 seconds of them sapping a friendly building."
34203420"TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_NAME" "Klisterdunder"
34213421"[english]TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_NAME" "Sticky Thump"
3422N/A"TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_DESC" "Bruk Den skotske motstanden til å drepe tre spillere i separate eksplosjoner uten å plassere nye klisterbomber."
N/A3422"TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_DESC" "Bruk en Skotsk motstand til å drepe tre spillere i ulike eksplosjoner, uten å plassere nye klisterbomber."
34233423"[english]TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_DESC" "Using the Scottish Resistance, kill 3 players in separate explosions without placing new stickybombs."
34243424"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Demoman-milepæl 1"
34253425"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Demoman Milestone 1"
35773577"[english]ItemSel_PRIMARY_MOD" "- PRIMARY WEAPON MOD"
35783578"ItemSel_HEAD" "– HODEPLAGG"
35793579"[english]ItemSel_HEAD" "- HEADWEAR"
3580N/A"ItemSel_MISC" "– DIVERSE"
N/A3580"ItemSel_MISC" "– TILBEHØR"
35813581"[english]ItemSel_MISC" "- COSMETIC"
35823582"TF_BackCarat" "<< TILBAKE"
35833583"[english]TF_BackCarat" "<< BACK"
36553655"[english]LoadoutSlot_Melee" "Melee weapon"
36563656"LoadoutSlot_Grenade" "Granat"
36573657"[english]LoadoutSlot_Grenade" "Grenade"
3658N/A"LoadoutSlot_Building" "Bygger"
N/A3658"LoadoutSlot_Building" "Bygning"
36593659"[english]LoadoutSlot_Building" "Building"
36603660"LoadoutSlot_pda" "Primær-PDA"
36613661"[english]LoadoutSlot_pda" "Primary PDA"
36653665"[english]LoadoutSlot_PrimaryMod" "Ammo"
36663666"LoadoutSlot_Head" "Hode"
36673667"[english]LoadoutSlot_Head" "Head"
3668N/A"LoadoutSlot_Misc" "Diverse"
N/A3668"LoadoutSlot_Misc" "Tilbehør"
36693669"[english]LoadoutSlot_Misc" "Cosmetic"
36703670"Backpack_SortBy_Header" "Sorter ryggsekk"
36713671"[english]Backpack_SortBy_Header" "Sort Backpack"
37193719"[english]NewRecipeFound" "New Blueprint Found!"
37203720"RT_MP_A" "Utvinn %s1"
37213721"[english]RT_MP_A" "Smelt %s1"
3722N/A"RT_C_A" "Kombinér %s1"
N/A3722"RT_C_A" "Kombiner %s1"
37233723"[english]RT_C_A" "Combine %s1"
37243724"RT_F_A" "Fremstill %s1"
37253725"[english]RT_F_A" "Fabricate %s1"
38073807"[english]CI_Bar_Bp" "Reclaimed Metal"
38083808"CI_Bar_Cp" "Foredlet metall"
38093809"[english]CI_Bar_Cp" "Refined Metal"
3810N/A"TF_CraftItem" "Konstruer gjenstand"
N/A3810"TF_CraftItem" "Konstruksjonsgjenstand"
38113811"[english]TF_CraftItem" "Craft Item"
38123812"CI_T_C" "Klassepollett"
38133813"[english]CI_T_C" "Class Token"
39013901"[english]Attrib_DmgPenaltyVsNonBurning" "%s1% damage vs non-burning players"
39023902"Attrib_NoCritVsNonBurning" "Ingen kritiske treff versus spillere som ikke brenner"
39033903"[english]Attrib_NoCritVsNonBurning" "No critical hits vs non-burning players"
3904N/A"Attrib_ModFlamethrowerPush" "Ingen komprimeringseksplosjon"
N/A3904"Attrib_ModFlamethrowerPush" "Ingen trykkluft"
39053905"[english]Attrib_ModFlamethrowerPush" "No compression blast"
39063906"Attrib_ModFlamethrower_BackCrits" "100 % kritiske treff bakfra"
39073907"[english]Attrib_ModFlamethrower_BackCrits" "100% critical hits from behind"
39113911"[english]Attrib_MaxHealth_Negative" "%s1 max health on wearer"
39123912"Attrib_FistsHaveRadialBuff" "Ved drap: +50 helse for lagkamerater i nærheten\nVed drap: +10% krit-sjanse for lagkamerater i nærheten"
39133913"[english]Attrib_FistsHaveRadialBuff" "On Kill: +50 health on nearby teammates\nOn Kill: +10% Crit Chance on nearby teammates"
3914N/A"Attrib_CritBoost_OnKill" "Ved drap: %s1 sekunder med 100 % kritisk mulighet"
N/A3914"Attrib_CritBoost_OnKill" "Ved drap: 100% sjanse for kritiske treff i %s1 sekunder"
39153915"[english]Attrib_CritBoost_OnKill" "On Kill: %s1 seconds of 100% critical chance"
39163916"Attrib_Slow_Enemy_OnHit" "Ved treff: %s1% mulighet til å saktne mål"
39173917"[english]Attrib_Slow_Enemy_OnHit" "On Hit: %s1% chance to slow target"
3918N/A"Attrib_CloakMeterConsumeRate" "+%s1% frekvens for usynlighetsutlading"
N/A3918"Attrib_CloakMeterConsumeRate" "+%s1% hastighet for usynlighetsforbruk"
39193919"[english]Attrib_CloakMeterConsumeRate" "+%s1% cloak drain rate"
39203920"Attrib_CloakMeterRegenRate" "+%s1% frekvens for usynlighetsregenerering"
39213921"[english]Attrib_CloakMeterRegenRate" "+%s1% cloak regen rate"
39233923"[english]Attrib_Spread_Negative" "%s1% less accurate"
39243924"Attrib_Spread_Positive" "%s1% mer nøyaktig"
39253925"[english]Attrib_Spread_Positive" "%s1% more accurate"
3926N/A"Attrib_BatLaunchesBalls" "Alt-skyt: Slynger ut en ball som svimeslår motstanderne"
N/A3926"Attrib_BatLaunchesBalls" "Alt-skyt: Slynger ut en ball som lammer motstanderne"
39273927"[english]Attrib_BatLaunchesBalls" "Alt-Fire: Launches a ball that slows opponents"
39283928"Attrib_DmgPenaltyVsNonStunned" "%s1% skadede spillere kontra spillere som ikke er satt ut av spill"
39293929"[english]Attrib_DmgPenaltyVsNonStunned" "%s1% damage vs non-stunned players"
3930N/A"Attrib_ZoomSpeedMod_Disabled" "Ingen hastighetsstraff for zooming"
N/A3930"Attrib_ZoomSpeedMod_Disabled" "Ingen straff på bevegelseshastighet for zooming"
39313931"[english]Attrib_ZoomSpeedMod_Disabled" "No move speed penalty from zoom"
39323932"Attrib_SniperCharge_Per_Sec" "+%s1% ladefrekvens"
39333933"[english]Attrib_SniperCharge_Per_Sec" "+%s1% charge rate"
39413941"[english]Attrib_SniperZoom_Penalty" "%s1% zoom reduction"
39423942"Attrib_SniperNoCharge" "Ingen zoom- eller våpenskade"
39433943"[english]Attrib_SniperNoCharge" "No zoom or damage charge"
3944N/A"Attrib_CloakIsFeignDeath" "Usynlighetstype: skinndød"
N/A3944"Attrib_CloakIsFeignDeath" "Usynlighetstype: skinndød\nLegg igjen et falskt lik når du tar skade\nog midlertidig få usynlighet, hastighet og skaderesistens."
39453945"[english]Attrib_CloakIsFeignDeath" "Cloak Type: Feign Death.\nLeave a fake corpse on taking damage\nand temporarily gain invisibility, speed and damage resistance."
3946N/A"Attrib_CloakIsMovementBased" "Usynlighetstype: bevegelsesfølsom"
N/A3946"Attrib_CloakIsMovementBased" "Usynlighetstype: bevegelsesfølsom\nAlt-skyt: Bli usynlig. Kan ikke angripe under usynligheten. Å komme borti fiender gjør deg litt synlig for fiender.\nHastighet for usynlighetsforbruk basert på bevegelseshastighet."
39473947"[english]Attrib_CloakIsMovementBased" "Cloak Type: Motion Sensitive.\nAlt-Fire: Turn invisible. Cannot attack while invisible. Bumping in to enemies will make you slightly visible to enemies.\nCloak drain rate based on movement speed."
39483948"Attrib_NoDoubleJump" "Deaktiverer dobbelthopp"
39493949"[english]Attrib_NoDoubleJump" "Disables double jump"
39553955"[english]Attrib_BackstabShield" "Blocks a single backstab attempt"
39563956"Attrib_MoveSpeed_Penalty" "%s1% langsommere bevegelseshastighet for bæreren"
39573957"[english]Attrib_MoveSpeed_Penalty" "%s1% slower move speed on wearer"
3958N/A"Attrib_Jarate_Description" "Fiender som er truffet av Jarate, tar minikrits\nOgså nyttig for å slukke branner"
N/A3958"Attrib_Jarate_Description" "Dekte fiender tar minikrits\nKan også brukes til å slukke branner"
39593959"[english]Attrib_Jarate_Description" "Coated enemies take mini-crits\nCan be used to extinguish fires"
39603960"Attrib_HealthRegen" "+%s1 helse regenerert per sekund for bæreren"
39613961"[english]Attrib_HealthRegen" "+%s1 health regenerated per second on wearer"
3962N/A"Attrib_HealthDrain" "%s1 helse som tappes per sekund, for bæreren"
N/A3962"Attrib_HealthDrain" "%s1 helse forbrukes per sekund for bæreren"
39633963"[english]Attrib_HealthDrain" "%s1 health drained per second on wearer"
39643964"Attrib_SelfDmgPush_Increased" "+%s1% selvskadestyrke"
39653965"[english]Attrib_SelfDmgPush_Increased" "+%s1% self damage force"
39663966"Attrib_SelfDmgPush_Decreased" "%s1% selvskadestyrke"
39673967"[english]Attrib_SelfDmgPush_Decreased" "%s1% self damage force"
3968N/A"Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced" "+%s1% brannskadebestandig for bæreren"
N/A3968"Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced" "+%s1% skaderesistens mot ild for bæreren"
39693969"[english]Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced" "+%s1% fire damage resistance on wearer"
39703970"Attrib_DmgTaken_From_Fire_Increased" "%s1% brannskadesårbarhet for bæreren"
39713971"[english]Attrib_DmgTaken_From_Fire_Increased" "%s1% fire damage vulnerability on wearer"
3972N/A"Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced" "+%s1% kritisk treffskadebestandighet på bæreren"
N/A3972"Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced" "+%s1% skaderesistens mot kritiske treff for bæreren"
39733973"[english]Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced" "+%s1% critical hit damage resistance on wearer"
39743974"Attrib_DmgTaken_From_Crit_Increased" "%s1% kritisk treffskadesårbarhet på bæreren"
39753975"[english]Attrib_DmgTaken_From_Crit_Increased" "%s1% critical hit damage vulnerability on wearer"
3976N/A"Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced" "+%s1% eksplosiv skadebestandighet for bæreren"
N/A3976"Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced" "+%s1% skaderesistens mot eksplosjoner for bæreren"
39773977"[english]Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced" "+%s1% explosive damage resistance on wearer"
39783978"Attrib_DmgTaken_From_Blast_Increased" "%s1% eksplosiv skadesårbarhet for bæreren"
39793979"[english]Attrib_DmgTaken_From_Blast_Increased" "%s1% explosive damage vulnerability on wearer"
3980N/A"Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced" "+%s1% kuleskadebestandighet for bæreren"
N/A3980"Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced" "+%s1% skaderesistens mot kuler for bæreren"
39813981"[english]Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced" "+%s1% bullet damage resistance on wearer"
39823982"Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Increased" "%s1% kuleskadesårbarhet for bæreren"
39833983"[english]Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Increased" "%s1% bullet damage vulnerability on wearer"
39873987"[english]Attrib_HealthFromHealers_Reduced" "%s1% health from healers on wearer"
39883988"Attrib_HealthFromHealers_Increased" "+%s1% helse fra helbredere for bæreren"
39893989"[english]Attrib_HealthFromHealers_Increased" "+%s1% health from healers on wearer"
3990N/A"Attrib_WpnBurnDmg_Increased" "+%s1% etterbrann-skadebonus"
N/A3990"Attrib_WpnBurnDmg_Increased" "+%s1% økt etterbrenningsskade"
39913991"[english]Attrib_WpnBurnDmg_Increased" "+%s1% afterburn damage bonus"
3992N/A"Attrib_WpnBurnDmg_Reduced" "%s1% etterbrann-skadestraff"
N/A3992"Attrib_WpnBurnDmg_Reduced" "%s1% etterbrenningsskade"
39933993"[english]Attrib_WpnBurnDmg_Reduced" "%s1% afterburn damage penalty"
3994N/A"Attrib_WpnBurnTime_Increased" "+%s1% etterbrannvarighet"
N/A3994"Attrib_WpnBurnTime_Increased" "+%s1% etterbrenningsvarighet"
39953995"[english]Attrib_WpnBurnTime_Increased" "+%s1% afterburn duration"
3996N/A"Attrib_WpnBurnTime_Reduced" "%s1% etterbrannvarighet"
N/A3996"Attrib_WpnBurnTime_Reduced" "%s1% etterbrenningsvarighet"
39973997"[english]Attrib_WpnBurnTime_Reduced" "%s1% afterburn duration"
39983998"Attrib_AimingMoveSpeed_Increased" "+%s1% raskere bevegelseshastighet mens den brukes"
39993999"[english]Attrib_AimingMoveSpeed_Increased" "+%s1% faster move speed while deployed"
4000N/A"Attrib_MaxammoPrimary_Increased" "+%s1% maks. primær ammo for bæreren"
N/A4000"Attrib_MaxammoPrimary_Increased" "+%s1% maks primærammo for bæreren"
40014001"[english]Attrib_MaxammoPrimary_Increased" "+%s1% max primary ammo on wearer"
4002N/A"Attrib_MaxammoPrimary_Reduced" "%s1% maks. primær ammo for bæreren"
N/A4002"Attrib_MaxammoPrimary_Reduced" "%s1% maks primærammo for bæreren"
40034003"[english]Attrib_MaxammoPrimary_Reduced" "%s1% max primary ammo on wearer"
4004N/A"Attrib_MaxammoSecondary_Increased" "+%s1% maks. sekundær ammo for bæreren"
N/A4004"Attrib_MaxammoSecondary_Increased" "+%s1% maks sekundærammo for bæreren"
40054005"[english]Attrib_MaxammoSecondary_Increased" "+%s1% max secondary ammo on wearer"
4006N/A"Attrib_MaxammoSecondary_Reduced" "%s1% maks. sekundær ammo for bæreren"
N/A4006"Attrib_MaxammoSecondary_Reduced" "%s1% maks sekundærammo for bæreren"
40074007"[english]Attrib_MaxammoSecondary_Reduced" "%s1% max secondary ammo on wearer"
4008N/A"Attrib_MaxammoMetal_Increased" "+%s1% maks. metall på bæreren"
N/A4008"Attrib_MaxammoMetal_Increased" "+%s1% maks metall for bæreren"
40094009"[english]Attrib_MaxammoMetal_Increased" "+%s1% max metal on wearer"
4010N/A"Attrib_MaxammoMetal_Reduced" "%s1% maks. metall på bæreren"
N/A4010"Attrib_MaxammoMetal_Reduced" "%s1% maks metall for bæreren"
40114011"[english]Attrib_MaxammoMetal_Reduced" "%s1% max metal on wearer"
40124012"Attrib_CloakConsumeRate_Increased" "-%s1% usynlighetsvarighet"
40134013"[english]Attrib_CloakConsumeRate_Increased" "-%s1% cloak duration"
40214021"[english]Attrib_MinigunSpinup_Increased" "%s1% slower spin up time"
40224022"Attrib_MinigunSpinup_Decreased" "%s1% raskere spinn opp-tid"
40234023"[english]Attrib_MinigunSpinup_Decreased" "%s1% faster spin up time"
4024N/A"Attrib_MaxPipebombs_Increased" "+%s1 maks. rørbomber ut"
N/A4024"Attrib_MaxPipebombs_Increased" "+%s1 maks rørbomber ute"
40254025"[english]Attrib_MaxPipebombs_Increased" "+%s1 max pipebombs out"
4026N/A"Attrib_MaxPipebombs_Decreased" "%s1 maks. rørbomber ut"
N/A4026"Attrib_MaxPipebombs_Decreased" "%s1 maks rørbomber ute"
40274027"[english]Attrib_MaxPipebombs_Decreased" "%s1 max pipebombs out"
40284028"Attrib_SRifleChargeRate_Increased" "%s1% raskere strømlading"
40294029"[english]Attrib_SRifleChargeRate_Increased" "%s1% faster power charge"
40304030"Attrib_SRifleChargeRate_Decreased" "%s1% langsommere strømlading"
40314031"[english]Attrib_SRifleChargeRate_Decreased" "%s1% slower power charge"
4032N/A"Attrib_ConstructionRate_Increased" "%s1% raskere oppbyggingsfrekvens"
N/A4032"Attrib_ConstructionRate_Increased" "Hastighetsøkning ved slag på konstruksjon økt med %s1%"
40334033"[english]Attrib_ConstructionRate_Increased" "Construction hit speed boost increased by %s1%"
4034N/A"Attrib_ConstructionRate_Decreased" "%s1% langsommere oppbyggingsfrekvens"
N/A4034"Attrib_ConstructionRate_Decreased" "Hastighetsøkning ved slag på konstruksjon redusert med %s1%"
40354035"[english]Attrib_ConstructionRate_Decreased" "Construction hit speed boost decreased by %s1%"
40364036"Attrib_RepairRate_Increased" "%s1% raskere reparasjonsfrekvens"
40374037"[english]Attrib_RepairRate_Increased" "%s1% faster repair rate"
40694069"[english]Attrib_RocketLauncherSeeker" "Fires laser guided rockets"
40704070"Attrib_ShovelDamageBoost" "Skade øker når brukeren blir skadet"
40714071"[english]Attrib_ShovelDamageBoost" "Damage increases as the user becomes injured"
4072N/A"Attrib_Dmg_Falloff_Decreased" "%s1% sprutskade ved fall"
N/A4072"Attrib_Dmg_Falloff_Decreased" "%s1% minkende spredningsskade"
40734073"[english]Attrib_Dmg_Falloff_Decreased" "%s1% splash damage fall off"
4074N/A"Attrib_Dmg_Falloff_Increase" "+%s1% sprutskade ved fall"
N/A4074"Attrib_Dmg_Falloff_Increase" "+%s1% minkende spredningsskade"
40754075"[english]Attrib_Dmg_Falloff_Increase" "+%s1% splash damage fall off"
40764076"Attrib_StickyDetonateMode" "Detonerer klisterbomber i nærheten av trådkorset og direkte under føttene dine"
40774077"[english]Attrib_StickyDetonateMode" "Detonates stickybombs near the crosshair and directly under your feet"
40814081"[english]Attrib_StickyArmTimePenalty" "%s1 sec slower bomb arm time"
40824082"Attrib_StickyArmTimeBonus" "%s1 sekunder raskere bombearmeringstid"
40834083"[english]Attrib_StickyArmTimeBonus" "%s1 sec faster bomb arm time"
4084N/A"Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Minikrits på mål som har blitt skutt opp i luften av eksplosjoner"
N/A4084"Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Minikrits på mål som har blitt skutt opp i luften av eksplosjoner, gripekroker eller rakettsekker"
40854085"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-crits targets launched airborne by explosions, grapple hooks or rocket packs"
40864086"Attrib_StickiesDetonateStickies" "Kan ødelegge fiendens klisterbomber"
40874087"[english]Attrib_StickiesDetonateStickies" "Able to destroy enemy stickybombs"
41014101"[english]Attrib_RocketJumpDmgReduction" "%s1% blast damage from rocket jumps"
41024102"Attrib_Selfmade_Description" "Jeg lagde denne!"
41034103"[english]Attrib_Selfmade_Description" "I made this!"
4104N/A"Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "%s1% skade mot bygninger"
N/A4104"Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "+%s1% skade mot bygninger"
41054105"[english]Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "+%s1% damage vs buildings"
41064106"Attrib_DmgVsPlayer_Decreased" "%s1% skade mot spillere"
41074107"[english]Attrib_DmgVsPlayer_Decreased" "%s1% damage vs players"
41714171"[english]TF_TTG_SamRevolver" "The Big Kill"
41724172"TF_Unique_Makeshiftclub" "The Pain Train"
41734173"[english]TF_Unique_Makeshiftclub" "The Pain Train"
4174N/A"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Dette våpenet har stor nærkampradius.\nGir økt fart og helse\nfor hvert hode du tar."
N/A4174"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Gir økt hastighet og helse\nfor hvert hode du tar."
41754175"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Gives increased speed and health\nwith every head you take."
4176N/A"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Skyt: Få økte angrepskrefter ved å\nstorme mot fiendene."
N/A4176"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-skyt: Storm mot fiendene dine og fjern svekkelser.\nFå et kritisk nærkampslag etter sammenstøt med en fiende fra avstand."
41774177"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
41784178"TF_TTG_MaxGun_Desc" "Det ultimate innen semi-skjulte våpen.\nDet er ingen tvil om at du trenger dette våpenet,\nDen eneste spørsmålet er: Hvor vil du oppbevare det?"
41794179"[english]TF_TTG_MaxGun_Desc" "The ultimate in semi-concealed weaponry.\nThere's no question you need this gun,\nthe only question is: where will you keep it?"
42254225"[english]TF_CheatDetectedMajor" "Your account has been flagged for circumventing the item distribution system. We have removed all items in your inventory.\n\nFuture violations may result in your account being disabled."
42264226"TF_HonestyReward" "Gratulerer! Ærligheten din belønnes med en ny hatt!\n\n(Enkelte andre spillere hadde mindre skrupler og har ikke vært så heldige.)"
42274227"[english]TF_HonestyReward" "Congratulations! Your Honesty has been rewarded with a new hat!\n\n(Some other players were less scrupulous, and have been less fortunate)"
4228N/A"TF_medigun_autoheal" "MEDIC: Førstehjelpspistolen fortsetter helbredelsen uten å holde nede avfyringsknappen."
N/A4228"TF_medigun_autoheal" "MEDIC: Helsepistolen fortsetter helbredelsen uten at skyteknappen holdes nede"
42294229"[english]TF_medigun_autoheal" "MEDIC: Medigun continues healing without holding down fire button"
4230N/A"TF_autozoom" "SNIPER: Snikskytterrifle zoomer inn på nytt etter at et zoomet skudd avfyres."
N/A4230"TF_autozoom" "SNIPER: Snikskytterriflen zoomer inn på nytt etter at et zoomet skudd avfyres"
42314231"[english]TF_autozoom" "SNIPER: Sniper rifle will re-zoom after firing a zoomed shot"
4232N/A"TF_autoreload" "Lad om våpen automatisk når du ikke skyter."
N/A4232"TF_autoreload" "Lad om våpen automatisk når du ikke skyter"
42334233"[english]TF_autoreload" "Automatically reload weapons when you're not firing"
42344234"TF_drawviewmodel_option" "Vis våpen og hender"
42354235"[english]TF_drawviewmodel_option" "Draw viewmodels"
4236N/A"TF_flipviewmodel_option" "Veksle visningsmodeller"
N/A4236"TF_flipviewmodel_option" "Vend visningsmodeller"
42374237"[english]TF_flipviewmodel_option" "Flip viewmodels"
42384238"TF_viewmodelfov_option" "Visningsmodellfelt av visning"
42394239"[english]TF_viewmodelfov_option" "Viewmodel field of view"
42434243"[english]TF_ClassLimitHit" "%s1 (Full)"
42444244"TF_ClassLimitHit_None" "(Full)"
42454245"[english]TF_ClassLimitHit_None" "(Full)"
4246N/A"TF_rememberactiveweapon" "Husk det aktive våpenet mellom liv."
N/A4246"TF_rememberactiveweapon" "Husk det aktive våpenet mellom liv"
42474247"[english]TF_rememberactiveweapon" "Remember the active weapon between lives"
4248N/A"TF_rememberlastweapon" "Husk det 'tidligere våpenet' mellom liv."
N/A4248"TF_rememberlastweapon" "Husk \"forrige våpen\" mellom liv"
42494249"[english]TF_rememberlastweapon" "Remember the 'previous weapon' between lives"
42504250"TF_colorblindassist" "Slå på fargeblindmodus"
42514251"[english]TF_colorblindassist" "Turn on colorblind mode"
4252N/A"TF_SpectateCarriedItems" "Vis gjenstander som ikke er standard, på spilleren som observeres."
N/A4252"TF_SpectateCarriedItems" "Vis gjenstander som ikke er standard, på observerte spilleren"
42534253"[english]TF_SpectateCarriedItems" "Show non-standard items on spectated player"
4254N/A"TF_UseAdvancedTourneyGUI" "Bruk avansert tilskuerskjerm i turneringsmodus."
N/A4254"TF_UseAdvancedTourneyGUI" "Bruk avansert tilskuerskjerm i turneringsmodus"
42554255"[english]TF_UseAdvancedTourneyGUI" "Use advanced spectator HUD in tournament mode"
42564256"TF_DisableWeatherParticles" "Deaktiver væreffekter"
42574257"[english]TF_DisableWeatherParticles" "Disable weather effects"
42654265"[english]TF_AutoMedicCallers" "MEDIC: Injured teammates automatically call out"
42664266"TF_AutoMedicCallThreshold" "MEDIC: Helseprosent for Auto-rop"
42674267"[english]TF_AutoMedicCallThreshold" "MEDIC: Auto-call Health percentage"
4268N/A"TF_Hitbeeps" "Spill en treff lyd hver gang du skader en fiende."
N/A4268"TF_Hitbeeps" "Spill av en trefflyd hver gang du skader en fiende"
42694269"[english]TF_Hitbeeps" "Play a hit sound everytime you injure an enemy"
42704270"TF_Arena_Team_Layout" "Laget ditt"
42714271"[english]TF_Arena_Team_Layout" "Your Team"
43514351"[english]TF_Teams_Full" "Teams\nAre Full"
43524352"TF_EnergyDrink" "DRIKK"
43534353"[english]TF_EnergyDrink" "DRINK"
4354N/A"TF_playerid_object_mode" "%s1 %s3 bygget av %s2"
N/A4354"TF_playerid_object_mode" "%s3 for %s1 bygget av %s2"
43554355"[english]TF_playerid_object_mode" "%s1 %s3 built by %s2"
43564356"TF_playerid_teleporter_entrance_nomatch" "Ingen matchende teleporter!"
43574357"[english]TF_playerid_teleporter_entrance_nomatch" "No matching teleporter!"
43894389"[english]TF_Teleporter_Mode_Entrance" "Entrance"
43904390"TF_Teleporter_Mode_Exit" "Utgang"
43914391"[english]TF_Teleporter_Mode_Exit" "Exit"
4392N/A"TF_ObjStatus_Teleporter_Building" "Teleporter Bygger... %s1"
N/A4392"TF_ObjStatus_Teleporter_Building" "Bygger teleporter... %s1"
43934393"[english]TF_ObjStatus_Teleporter_Building" "Teleporter Building... %s1"
43944394"TF_ObjStatus_Teleporter" "Teleporter (Nivå %s1 ) Helse %s1 Status - %s2"
43954395"[english]TF_ObjStatus_Teleporter" "Teleporter (Level %s1 ) Health %s1 Status - %s2"
43974397"[english]TF_Obj_Teleporter_State_Idle" "Looking for Matching Teleporter"
43984398"Teleporter_idle" "Denne teleporteren har ingen make."
43994399"[english]Teleporter_idle" "This teleporter does not have a match."
4400N/A"Building_hud_tele_not_built" "Teleporterinngang\nIkke bygget"
N/A4400"Building_hud_tele_not_built" "Teleporterinngang\nIkke bygd"
44014401"[english]Building_hud_tele_not_built" "Teleporter Entrance\nNot Built"
44024402"Loadout_OpenBackpack" "Åpne ryggsekken din"
44034403"[english]Loadout_OpenBackpack" "Open your Backpack"
44054405"[english]Loadout_OpenBackpackDesc" "(%s1 ITEMS INSIDE)"
44064406"Loadout_OpenBackpackDesc1" "(INNEHOLDER 1 GJENSTAND)"
44074407"[english]Loadout_OpenBackpackDesc1" "(1 ITEM INSIDE)"
4408N/A"Loadout_OpenCrafting" "Åpne konstruering skjermen"
N/A4408"Loadout_OpenCrafting" "Åpne konstruksjonsskjermen"
44094409"[english]Loadout_OpenCrafting" "Open the Crafting screen"
44104410"Loadout_OpenCraftingDesc" "KONSTRUER NYE GJENSTANDER VED\nÅ KOMBINERE GJENSTANDER I RYGGSEKKEN DIN"
44114411"[english]Loadout_OpenCraftingDesc" "CONSTRUCT NEW ITEMS BY\nCOMBINING ITEMS IN YOUR BACKPACK"
44334433"[english]TF_Unique_TribalmanKukri" "The Tribalman's Shiv"
44344434"TF_Unique_BattleAxe" "Skottens Skallekutter"
44354435"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
4436N/A"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Mens under virkningene, +25% bevegelseshastighet og skade gjort og skade tatt vil bli minikrits."
N/A4436"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Under påvirkning: Hvert angrep blir minikritiske, og påfører dødsmerket i 5 sekunder."
44374437"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While effect is active: Each attack mini-crits and sets Marked-For-Death for 5 seconds."
44384438"TF_Employee_Badge_A" "Gråsprengt Veteran"
44394439"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
44574457"[english]TF_OSXItem_Desc" "OSX represent!"
44584458"Gametype_Training" "Treningsmodus"
44594459"[english]Gametype_Training" "Training Mode"
4460N/A"Tip_1_6" "Som Scout kan spredningsvåpenet drepe de fleste klasser med to treff."
N/A4460"Tip_1_6" "Som Scout kan du avfyre Naturkraften i luften for å dytte deg bort fra retningen du sikter. Du kan bruke dette for å gi deg større hopprekkevidde."
44614461"[english]Tip_1_6" "As a Scout, firing the Force-A-Nature in mid-air will knock you back away from the direction you're aiming; you can use this to extend the range of your jumps."
4462N/A"Tip_1_7" "Som Scout kan du bruke Naturkraften for å gi deg selv et ekstra løft opp mens du hopper."
N/A4462"Tip_1_7" "Som Scout bør du utnytte alternative ruter for å angripe fiender fra flanken."
44634463"[english]Tip_1_7" "As a Scout, take advantage of alternative routes to flank enemies for surprise attacks."
4464N/A"Tip_1_8" "Som Scout er du mest farlig når du angriper fra siden eller bakfra. Bruk alternative ruter for å flanke fienden."
N/A4464"Tip_1_8" "Som Scout utstyrt med Jon Blund, kan du bruke %attack2% for å slå en baseball mot fiender på avstand, og slå dem ut."
44654465"[english]Tip_1_8" "As a Scout, when wielding the Sandman, use %attack2% to launch a baseball at distant enemies to disable them."
4466N/A"Tip_1_9" "Som Scout bruk sandmannens alt-skudd for å slå ut en fiende."
N/A4466"Tip_1_9" "Som Scout reduseres makshelsen din om du er utstyrt med Jon Blund. Hold deg til balltreet om overlevelse er førsteprioritet."
44674467"[english]Tip_1_9" "As a Scout, equipping the Sandman will reduce your maximum health. Stick with your bat if survival is a top priority."
4468N/A"Tip_1_10" "Som Scout gir balltreet 15 ekstra helse sammenlignet med sandmannen. Bruk balltreet om overlevelse er en topp prioritet."
N/A4468"Tip_1_10" "Som Scout dytter du bort fiender i nærheten ved å treffe dem med Naturkraften."
44694469"[english]Tip_1_10" "As a Scout, hitting nearby foes with the Force-A-Nature will push them away from you."
4470N/A"Tip_1_11" "Som Scout får Naturkraften fiender på nært hold til å bli slått tilbake."
N/A4470"Tip_1_11" "Som Scout husk at jo lengre Jon Blunds baseball flyr, jo lengre vil den lamme fiender om den treffer – i opptil 7 sekunder."
44714471"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the further your Sandman baseball travels, the longer it will stun any enemy it hits - up to a maximum of 7 seconds."
4472N/A"Tip_1_12" "Som Scout jo lengre sandmannens ball flyr, jo lengre vil den sette fiender ute av spill."
N/A4472"Tip_1_12" "Som Scout kan ikke Jon Blunds baseball lamme fiender på kort avstand, men den vil fullstendig lamme en fiende på maks avstand."
44734473"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's baseball cannot stun foes at close range, but it will completely stun an enemy at max range."
4474N/A"Tip_1_13" "Som Scout vil sandmannens ball gjøre målet immobilt ved et treff på maksimal avstand."
N/A4474"Tip_1_13" "Som Scout kan du bruke Bonk! Atomenergi-drikken for å krysse farlig terreng og distrahere sensorvåpen for lagkamerater."
44754475"[english]Tip_1_13" "As a Scout, use the Bonk! Atomic Punch energy drink to traverse dangerous terrain and absorb Sentry Gun fire for teammates."
4476N/A"Tip_1_14" "Som Scout husk at sandmannens ball ikke setter fiender ute av spill på nært hold, men den gjør likevel litt skade på målet."
N/A4476"Tip_1_14" "Som Scout kan du bruke Mannevond melk for å slukke ild på deg selv og lagkamerater."
44774477"[english]Tip_1_14" "As a Scout, use Mad Milk to douse flames on yourself and on your teammates."
4478N/A"Tip_1_15" "Som Scout bruk Bonk!-energidrikken for å distrahere et sensorvåpen og la andre lagkamerater ødelegge den."
N/A4478"Tip_1_15" "Som Scout gjør Håndbremsen mer skade enn Avsagd hagle på middels avstand."
44794479"[english]Tip_1_15" "As a Scout, the Shortstop deals more damage than the Scattergun at mid-range."
4480N/A"Tip_1_16" "Som Scout bruk Bonk!-energidrikken for å unngå sensorvåpen og andre skader."
N/A4480"Tip_1_16" "Som Scout utstyrt med Polkagrisen, dropper alltid drepte fiender førstehjelpssett, uansett hvilket våpen du brukte."
44814481"[english]Tip_1_16" "As a Scout, if you have the Candy Cane equipped, killed foes will always drop free health kits, regardless of which weapon you used."
44824482"Tip_2_5" "Som Sniper kan et fullt oppladet hodeskudd med Snikskytterriflen drepe de fleste klasser umiddelbart."
44834483"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged Sniper Rifle head shot can kill most classes instantly."
4484N/A"Tip_2_6" "Som Sniper vil skuddet bomme hvis Jegeren er trukket tilbake lenger enn 5 sekunder. Tilbakestill det ved å klikke %attack2%."
N/A4484"Tip_2_6" "Som Sniper bommer vanligvis skuddet hvis Jegeren er trukket tilbake i mer enn 5 sekunder. Tilbakestill den ved å trykke %attack2%."
44854485"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, your shot will usually miss if the Huntsman is pulled back longer than five seconds. Reset it by hitting %attack2%."
44864486"Tip_2_7" "Som Sniper kan Jarate avsløre skjulte spioner."
44874487"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
44914491"[english]Tip_2_9" "As a Sniper, your Razorback emits a loud electric sound when a Spy attempts to backstab you. Listen for it!"
44924492"Tip_2_10" "Som Sniper bruk Jarate for å slukke flammer på deg selv og lagkamerater."
44934493"[english]Tip_2_10" "As a Sniper, use Jarate to douse flames on yourself and on teammates."
4494N/A"Tip_2_11" "Som Sniper vil alle treff på fiender som har blitt dynket med Jarate være minikrits."
N/A4494"Tip_2_11" "Som Sniper blir alle treff på fiender som har blitt dynket med Jarate minikritiske."
44954495"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are mini-crits."
4496N/A"Tip_2_12" "Som Sniper gir Stammemannens kniv en blødning på treff. Dette kan være nyttig for sporing av Spioner."
N/A4496"Tip_2_12" "Som Sniper gir Stammemannens kniv offeret en blødning ved treff. Dette kan være nyttig for å spore en Spy."
44974497"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes your target to bleed when hit. This can be useful for tracking down Spies."
4498N/A"Tip_3_5" "Å skade deg selv i installasjonstiden før runden starter gjør ikke at Medicen din bygger superladningen sin fortere."
N/A4498"Tip_3_5" "Som Soldier bør du vurdere å skade deg selv i trygge situasjoner om en Medic helbreder deg. Überladning bygges opp saktere hvis du er overhelbredet (unntatt i installasjonstiden)."
44994499"[english]Tip_3_5" "As a Soldier, consider damaging yourself in safe situations if a Medic is healing you. ÜberCharge builds slower while you're overhealed (except during setup time)."
4500N/A"Tip_3_6" "Som Soldier vil Kryp-hopp øke høyden på raketthoppet ditt!"
N/A4500"Tip_3_6" "Som Soldier har rakettene dine kraftige tilbakeslag. Bruk dette til å skubbe fiender eller skyte dem opp i luften."
45014501"[english]Tip_3_6" "As a Soldier, your rockets have strong knock back. Use this to jostle enemies or knock them airborne."
4502N/A"Tip_3_7" "Som Soldier bytt til Hagle for fiender på svært nært hold for å unngå å skade deg selv."
N/A4502"Tip_3_7" "Som Soldier bør du bruke Haglen for å spare på raketter og unngå å vente på at Rakettkasteren skal lades om midt i kamp."
45034503"[english]Tip_3_7" "As a Soldier, use your Shotgun to conserve rockets and avoid waiting for your Rocket Launcher to reload in the middle of combat."
4504N/A"Tip_3_8" "Som Soldier sammen med en Medic, bør du bruke trygge situasjoner til å skade deg selv for å bygge superladningen fortere!"
N/A4504"Tip_3_8" "Som Soldier har Fulltrefferens raketter en veldig liten eksplosjonsradius. Sikt rett på fiendene for å maksimere skaden."
45054505"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, the Direct Hit's rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage!"
4506N/A"Tip_3_9" "Som Soldier kan du bruke rakettene dine for å slenge fiender opp i lufta."
N/A4506"Tip_3_9" "Som Soldier nullstilles Motivasjonsbannerets raserimåler hvis du dør. Ikke vær redd for å bruke det for deg selv, enten for å gjøre et fremstøt eller for å rømme!"
45074507"[english]Tip_3_9" "As a Soldier, the Buff Banner's rage meter will reset if you die. Don't be afraid to use it for yourself if you need to make a push or escape!"
4508N/A"Tip_3_10" "Som Soldier kan haglen være en livredder om du må lade om rakettkasteren."
N/A4508"Tip_3_10" "Som Soldier gir Motivasjonsbanneret minikrits til deg og alle lagkamerater i nærheten når det aktiveres, noe som raskt kan snu trenden i et vanskelig slag."
45094509"[english]Tip_3_10" "As a Soldier, activating the Buff Banner provides mini-crits to you and nearby teammates, which can swiftly turn the tide of a difficult battle."
4510N/A"Tip_3_11" "Som Soldier kan du vinkle rakettene dine litt bak deg for å drive deg selv fremover raskere!"
N/A4510"Tip_3_11" "Som Soldier gir Rømningsplanen deg en hastighetsbonus ved lav helse. Bruk den for å rømme fra farlige områder og unngå fiendtlige angrep."
45114511"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, the Escape Plan provides a speed bonus when your health is low. Use it to escape dangerous areas and dodge enemy fire!"
4512N/A"Tip_3_12" "Som Soldier har Fulltrefferens raketter en veldig liten eksplosjonsradius. Sikt rett på fiendene for å maksimere skaden."
N/A4512"Tip_3_12" "Som Soldier gjør Utjevneren mye skade når du har svært lav helse, men den gjør mindre enn Spaden når du har mye helse."
45134513"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you're at very low health, but it deals less than the Shovel when you're at high health."
4514N/A"Tip_3_13" "Som Soldier vil Motivasjonsbannerets raserimeter nullstilles hvis du dør. Ikke vær redd for å bruke det for deg selv, enten for å gjøre et fremstøt eller for å rømme!"
N/A4514"Tip_3_13" "Som Soldier helbreder Medicer deg med en betydelig redusert hastighet mens du aktivt bruker Utjevneren eller Rømningsplanen."
45154515"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, Medics heal you at a significantly reduced rate while you actively wield the Equalizer or Escape Plan."
4516N/A"Tip_3_14" "Som Soldier vil Motivasjonsbanneret gi minikrits for deg og alle lagkamerater i nærheten når det er ladet og aktivert."
N/A4516"Tip_3_14" "Som Soldier bør du huske på at Halv-Zatoichis angrep umiddelbart dreper enhver fiende som også har den fremme!"
45174517"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, remember that the Half-Zatoichi attacks instantly kill any enemy that is also wielding one!"
4518N/A"Tip_3_15" "Som Soldier kan Utjevnerens fartsbonus ved lav helse også brukes for en rask flukt."
N/A4518"Tip_3_15" "Som Soldier helbreder en Svart boks deg når du skader en fiende med en rakett. Bruk den når det er lite med vennlige Medicer og førstehjelpssett."
45194519"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Black Box heals you whenever you damage an enemy with a rocket. Use it when friendly Medics and health kits are scarce."
4520N/A"Tip_3_16" "Som Soldier gjør Utjevneren mye skade når du har svært lav helse."
N/A4520"Tip_3_16" "Som Soldier reduserer Vernesko helsen mistet fra raketthopp betydelig. Bruk dem når posisjonering og mobilitet er spesielt viktig."
45214521"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Gunboats greatly reduce health loss from rocket jumps. Use them when positioning and mobility are especially important."
4522N/A"Tip_3_17" "Som Soldier er det viktig å vite at Medics ikke kan helbrede deg eller aktivere superladningen på deg hvis du har Utjevneren framme."
N/A4522"Tip_3_17" "Som Soldier kan du aktivere Bataljonens bistand for å gi skadereduksjon og kritsimmunitet for deg og lagkamerater i nærheten. Vær oppmerksom på effektradiusen når du beskytter lagkamerater!"
45234523"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, activating the Battalion's Backup provides damage reduction and crit immunity to yourself and nearby team mates. Be mindful of the effect radius when protecting teammates!"
4524N/A"Tip_4_5" "Som Demoman, kan du detonere klisterbombene dine når som helst ved å trykke %attack2%, uavhengig av hvilket våpen du bruker for øyeblikket."
N/A4524"Tip_4_5" "Som Demoman kan du detonere klisterbomber når som helst ved å trykke %attack2%, uavhengig av hvilket våpen du bruker for øyeblikket."
45254525"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, you can detonate stickybombs with %attack2% at any time, regardless of which weapon you're currently using."
4526N/A"Tip_4_6" "Som Demoman krøk deg i lufta når du hopper med en klisterbombe for å oppnå maksimal høyde."
N/A4526"Tip_4_6" "Som Demoman kan du krøke deg sammen rett før et klisterbombehopp for å oppnå maksimal høyde."
45274527"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch when preparing for a stickybomb jump in order to achieve maximum height."
4528N/A"Tip_4_7" "Som Demoman bruk Granatkasteren for direkte kamp. Granater detonerer ved sammenstøt med en fiende med mindre de berører bakken først."
N/A4528"Tip_4_7" "Som Demoman kan du bruke Granatkasteren for direkte kamp. Granater detonerer ved sammenstøt med en fiende med mindre de berører bakken først."
45294529"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, use your Grenade Launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
4530N/A"Tip_4_8" "Som Demoman gjør Flasken like mye skade om den er knust eller ikke."
N/A4530"Tip_4_8" "Som Demoman gjør Flasken like mye skade uansett om den er knust eller ikke."
45314531"[english]Tip_4_8" "As a Demoman, your Bottle does the same amount of damage whether it is smashed open or not."
4532N/A"Tip_4_9" "Som Demoman er Den skotske motstanden flott i forsvar. Plassere flere grupper med klisterbomber for å forsvare mye territorium. Klisterbombene dine ødelegger også fiendens klisterbomber!"
N/A4532"Tip_4_9" "Som Demoman er en Skotsk motstand flott i forsvar. Plasser flere grupper med klisterbomber for å forsvare store områder. Klisterbombene dine ødelegger også fiendens klisterbomber!"
45334533"[english]Tip_4_9" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple groups of stickybombs in order to defend a lot of territory. Your stickybombs can also destroy enemy stickybombs!"
4534N/A"Tip_4_10" "Som Demoman med Den skotske motstanden, hold siktlinjen til klisterbombene dine slik at du kan detonere dem ved behov."
N/A4534"Tip_4_10" "Som Demoman med en Skotsk motstand, bør du beholde siktlinjen til klisterbombene slik at du kan detonere dem ved behov."
45354535"[english]Tip_4_10" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance keep a line of sight to your stickybombs so you can detonate them when needed."
4536N/A"Tip_4_11" "Som Demoman vil Stormangrepskjoldet sin eksplosjon- og brannmotstand i tillegg til stormangrepet komplimentere Øyelanderens lavere makshelse og manglende evne til å forårsake tilfeldige kritiske treff."
N/A4536"Tip_4_11" "Som Demoman komplimenterer Våpenskjoldets eksplosjons- og brannresistens, i tillegg til stormangrepet, Øyelenderens lavere makshelse og manglende evne til å forårsake tilfeldige kritiske treff."
45374537"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability complement the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
4538N/A"Tip_4_12" "Som Demoman vil ikke Stormangrepskjoldet gi et kritisk treff før mot slutten av stormangrepet. Våpenet ditt vil lyse når tiden er riktig!"
N/A4538"Tip_4_12" "Som Demoman gir ikke Våpenskjoldets stormangrep kritisk treff før mot slutten av stormangrepet. Våpenet ditt lyser når tiden er inne!"
45394539"[english]Tip_4_12" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability doesn't grant a critical hit until near the end of the charge. Your weapon will glow when the time is right!"
4540N/A"Tip_4_13" "Som Demoman med Stormangrepskjoldet, kan du ikke endre retning mens du stormer. Prøv å linje opp stormangrepet med hvor fienden kommer til å være i stedet for hvor fienden er."
N/A4540"Tip_4_13" "Som Demoman med Våpenskjoldet, kan du ikke endre retning mens du stormer. Prøv å sikte stormangrepet dit fienden kommer til å være, i stedet for der fienden er."
45414541"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, when using the Chargin' Targe you can't change direction during a charge. Try to line charges up with where an enemy will be rather than where an enemy is."
45424542"Tip_4_14" "Som Demoman er Stormangrepskjoldets stormangrep også perfekt for raske flukter."
45434543"[english]Tip_4_14" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability is also perfect for quick getaways!"
4544N/A"Tip_4_15" "Som Demoman har Flasken din ingen negative attributter sammenlignet med minus 25 helse på Øyelanderen. Bruk Flasken om overlevelse er en prioritet."
N/A4544"Tip_4_15" "Som Demoman har Flasken ingen negative attributter sammenlignet med helsereduksjonen for Øyelenderen. Bruk Flasken om overlevelse er en prioritet."
45454545"[english]Tip_4_15" "As a Demoman, your Bottle has no negative attributes when compared to the health reduction penalty of the Eyelander. Use your Bottle if survival is a priority."
4546N/A"Tip_4_16" "Som Demoman kan du samle hoder ved å drepe fiender med Øyelanderen. Hvert hode øker din maksimale helse, samt gir den deg en hastighetsøkning!"
N/A4546"Tip_4_16" "Som Demoman kan du samle hoder ved å drepe fiender med Øyelenderen. Hvert hode øker din maksimale helse, samt gir den deg en hastighetsøkning!"
45474547"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health and also gives you a speed boost!"
4548N/A"Tip_5_6" "Som Medic bygges superladningen med maks hastighet under installasjonstiden."
N/A4548"Tip_5_6" "Som Medic bygges Überladningen opp mye raskere under installasjonstiden."
45494549"[english]Tip_5_6" "As a Medic, your ÜberCharge will build much faster during setup time."
45504550"Tip_5_7" "Som Medic kan du ikke erobre kontrollpunkt eller plukke opp etterretningene mens du er usårbar."
45514551"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point or pick up the Intelligence while invulnerable."
4552N/A"Tip_5_8" "Som Medic helbred Soldier og Demomen i begynnelsen av rundene slik at de kan bruke den ekstra helsen til å rakett- eller klisterhoppe bortover kartet."
N/A4552"Tip_5_8" "Som Medic bør du helbrede enhver Soldier og Demoman i begynnelsen av rundene, slik at de kan bruke den ekstra helsen til å rakett- eller klisterbombehoppe bortover kartet."
45534553"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of a round in order that they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
4554N/A"Tip_5_9" "Som Medic kan du bruke superladningen uten noen å helbrede for å redde deg selv fra farlige situasjoner."
N/A4554"Tip_5_9" "Som Medic kan du bruke Überladningen uten noen å helbrede for å komme deg ut av farlige situasjoner."
45554555"[english]Tip_5_9" "As a Medic, you can ÜberCharge without a heal target in order to save yourself in dire situations."
45564556"Tip_5_10" "Som Medic er det bedre å bruke superladningen for tidlig enn å miste den ved at du blir drept."
45574557"[english]Tip_5_10" "As a Medic, it's better to use an ÜberCharge too early than lose it by being killed."
4558N/A"Tip_5_11" "Som Medic kan du leke med fienden ved å bruke \"Superladning klar!\"-kommandoen for å late som om du har en superladning klar."
N/A4558"Tip_5_11" "Som Medic kan du lure fienden ved å bruke \"Überladning klar\"-kommandoen for å late som om du har en Überladning klar."
45594559"[english]Tip_5_11" "As a Medic, fool the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command in order to pretend you have an ÜberCharge prepared."
45604560"Tip_5_12" "Som Medic kan du ha flere mål overhelbredet, noe som lar dem absorbere mer skade."
45614561"[english]Tip_5_12" "As a Medic, you can keep multiple targets overhealed allowing them to absorb more damage."
4562N/A"Tip_5_14" "Som Medic husk at sprøyter reiser i buer. Sikt høyere enn det tiltenkte målet for å få vellykkede treff."
N/A4562"Tip_5_14" "Som Medic bør du huske på at sprøyter flyr i buer og har reisetid. Sikt foran og høyere enn målet for å treffe."
45634563"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs and have a travel time. Lead your targets and aim higher in order to land successful hits."
4564N/A"Tip_5_15" "Som Medic må du huske på at kritiske treff ikke har noen effekt på sensorvåpen. Bruk Kritzkriegen i områder fullt av spillere i stedet."
N/A4564"Tip_5_15" "Som Medic bør du huske på at kritiske treff ikke har noen effekt på sensorvåpen. Bruk Kritzkrieg i områder fullt av spillere i stedet."
45654565"[english]Tip_5_15" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on Sentry Guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
4566N/A"Tip_5_16" "Som Medic vil Ubersagen fortsatt øke superladningen selv om fienden som blir truffet er en Scout påvirket av Bonk! Atomic Punch."
N/A4566"Tip_5_16" "Som Medic øker Übersagen fortsatt Überladningen selv om den trufne fienden er en Scout påvirket av Bonk! Atomenergi."
45674567"[english]Tip_5_16" "As a Medic, the Übersaw will still increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
4568N/A"Tip_5_17" "Som Medic betyr det ikke at du er fri for skade når du bruker superladningen for å være usårbar. Se opp for Pyroens luftstøt og eksplosive tilbakeslag."
N/A4568"Tip_5_17" "Som Medic betyr bruk av Überladningen at du er trygg mot skade, ikke trygg mot alle farer. Se opp for Pyroens trykkluft, og eksplosive tilbakeslag."
45694569"[english]Tip_5_17" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for the Pyro's compression blast and explosive knock back."
4570N/A"Tip_5_18" "Som Medic prøv å komme så nærme sensorvåpen som mulig når du angriper med en superladning, slik at lagkameratene dine kan komme nær nok til å ødelegge dem."
N/A4570"Tip_5_18" "Som Medic bør du prøve å få sensorvåpen rettet mot deg når du angriper med en Überladning, slik at lagkameratene dine kan komme nær nok til å ødelegge dem."
45714571"[english]Tip_5_18" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge, try to get Sentry Guns to target you so that your teammates can get close enough to destroy them."
45724572"Tip_5_19" "Som Medic helbreder sprøytepistolen deg automatisk tre helse per sekund i forhold til Blodsugerens på en helse per sekund. Bruk sprøytepistolen når du spiller i forsvar, ettersom den jevne helbredelsen vil gi den en fordel."
45734573"[english]Tip_5_19" "As a Medic, your default Syringe Gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second. Use the Syringe Gun when playing defensively, as the passive healing rate will provide you with an advantage."
4574N/A"Tip_5_20" "Som Medic vil ikke Ubersagen øke superladningen hvis fienden som blir truffet er en forkledd Spy."
N/A4574"Tip_5_20" "Som Medic øker ikke Übersagen Überladningen hvis den trufne fienden er en forkledd Spy."
45754575"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Übersaw will not increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a disguised Spy."
45764576"Tip_5_21" "Som Medic vil Kritzkriegens hån helbrede deg med 10 liv. Bruk det når det ikke er noen førstehjelpssett eller andre Medics i nærheten."
45774577"[english]Tip_5_21" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
4578N/A"Tip_5_22" "Som Medic må du være oppmerksom på andre Medics på laget ditt. Å holde flere Medics i live vil bidra til å holde resten av laget i live også."
N/A4578"Tip_5_22" "Som Medic bør du være oppmerksom på andre Medicer på laget ditt. Å holde flere Medicer i live vil bidra til å holde resten av laget i live også."
45794579"[english]Tip_5_22" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive, too."
4580N/A"Tip_6_5" "Som Heavy kan Smørbrødet ditt være en livredder. Prøv å finne en trygg plass før du spiser smørbrødet ditt ellers kan du bli forstyrret."
N/A4580"Tip_6_5" "Som Heavy har du mer helse enn noen annen klasse på laget ditt. Bruk dette til din fordel ved å pådra deg fiendens angrep, slik at de andre klassene kan flankere fienden."
45814581"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, you have more health than any other class on your team. Use this to your advantage by drawing enemy fire and allowing the other classes to flank the enemy."
4582N/A"Tip_6_6" "Som Heavy mister du ikke momentum når du spinner opp minigunnen i lufta. Bruk dette for å overaske fiender rundt hjørner."
N/A4582"Tip_6_6" "Som Heavy mister du ikke fremdrift om du spinner opp Mitraljøsen i lufta. Bruk dette for å overraske fiender rundt hjørner."
45834583"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your Minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners!"
4584N/A"Tip_6_8" "Som Heavy svinger knyttnevene dine raskere enn de Krigerske, Grusomme Boksehanskene. Utstyr dem sammen med Smørbrødet for å raskt ekspedere matpauseovergripere."
N/A4584"Tip_6_8" "Som Heavy slår Knyttnevene dine raskere enn Kameraters gromme boksehansker. Bruk dem sammen med Smørbrødet for å raskt ekspedere enhver som våger å forstyrre matpausen."
45854585"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers. "
45864586"Tip_6_9" "Som Heavy kan Smørbrødet legges ned ved å trykke %attack2%. Et droppet Smørbrød kan helbrede en lagkamerat tilsvarende et førstehjelpssett."
45874587"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similarly to a health kit."
45884588"Tip_6_10" "Som Heavy hent et annet Smørbrød om du har lagt ned ditt. Smørbrød kan fylles opp fra førstehjelpssett, men bare hvis din gjeldende helse er full."
45894589"[english]Tip_6_10" "As a Heavy, be sure to get another Sandvich if you drop yours. Sandviches can be replenished from health kits, but only if your current health is full."
4590N/A"Tip_6_11" "Som Heavy kan oppspinningen av minigunen din føre til at den fem sekunder lange crit-buffen fra de Krigerske, Grusomme Boksehanskene blir bortkastet. Ha med deg haglen din når du skal bruke K.G.B. for maksimal effekt!"
N/A4590"Tip_6_11" "Som Heavy kan tiden det tar å spinne opp Mitraljøsen kaste bort den fem sekunder lange kritsperioden fra Kameraters gromme boksehansker. Ha med deg Haglen når du skal bruke K.G.B. for maksimal effekt!"
45914591"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your Minigun's spin-up time can waste the Killing Gloves of Boxing's five-second critical buff. Carry your Shotgun with the K.G.B. in order to maximize the critical boost!"
4592N/A"Tip_6_12" "Som Heavy kan Smørbrødet slippes ved å trykke %attack2% og slukke brennende lagkamerater. Bruk dette for å redde Medicen din."
N/A4592"Tip_6_12" "Som Heavy kan Smørbrødet og Biffsmørbrødet slippes ved å trykke %attack2% og slukke brennende lagkamerater. Bruk dette for å redde Medicen din."
45934593"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich and the Buffalo Steak Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
4594N/A"Tip_7_6" "Som Pyro kan flammekasteren din antenne fientlige Spies forkledd som ditt lag. Kontrollér lagkamerater som virker mistenkelig!"
N/A4594"Tip_7_6" "Som Pyro kan Flammekasteren antenne en fiendtlig Spy hvis han er usynlig, eller forkledd som en lagkamerat. Kontroller lagkamerater som virker mistenkelig!"
45954595"[english]Tip_7_6" "As a Pyro, your Flamethrower can ignite an enemy Spy if he is cloaked, or is disguised as a member of your team. Spy check teammates that look or act suspicious!"
4596N/A"Tip_7_7" "Som Pyro er det lurt å gjøre nytte av Brannøkserens skadebonus ved å sette fyr på fienden."
N/A4596"Tip_7_7" "Som Pyro kan du benytte bonusskaden til Brannslakteren ved å antenne fiendene før du angriper."
45974597"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes before attacking."
4598N/A"Tip_7_8" "Som Pyro kan du gi god hjelp med å beskytte en Engineers sensorvåpen ved å fjerne klisterbomber og finne Spyer."
N/A4598"Tip_7_8" "Som Pyro kan du hjelpe til med å beskytte Engineerens sensorvåpen ved å bruke Flammekasterens trykkluft (%attack2%) til å reflektere eksplosive prosjektiler, og oppdage en fiendtlig Spy."
45994599"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, help protect an Engineer's Sentry Gun by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to reflect explosive projectiles and check for enemy Spies."
4600N/A"Tip_7_9" "Som Pyro kan du bruke flammekasterens luftstøt ved å trykke %attack2% for å nøytralisere en superladning. Dytt Medicen eller den han superlader ut av hverandres rekkevidde!"
N/A4600"Tip_7_9" "Som Pyro kan du nøytralisere en Überladning ved å dytte Medicen og den han helbreder bort fra hverandre, ved bruke Flammekasterens trykkluft (%attack2%)."
46014601"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic and his heal target away from each other by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%)."
4602N/A"Tip_7_10" "Som Pyro kan du dytte fiender unna med flammekasterens luftstøt ved å trykke %attack2%."
N/A4602"Tip_7_10" "Som Pyro kan du dytte unna fiender med Flammekasterens trykkluft ved å trykke %attack2%."
46034603"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, push enemies out of your way using the Flamethrower's compression blast with %attack2%."
4604N/A"Tip_7_11" "Som Pyro må du aldri glemme at flammekasterens luftstøt (%attack2%) slukker brennende lagkamerater!"
N/A4604"Tip_7_11" "Som Pyro kan Flammekasterens trykkluft (%attack2%) slukke brennende lagkamerater."
46054605"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can extinguish burning teammates."
4606N/A"Tip_7_12" "Som Pyro kan du ikke settes fyr på. Bruk haglen eller brannøksen din mot fiendtlige Pyroer for å kontre dette."
N/A4606"Tip_7_12" "Som Pyro kan du ikke antennes av ild-baserte våpen. Bruk Haglen eller nærkampvåpen mot fiendtlige Pyroer for å motvirke dette."
46074607"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, you cannot be ignited by fire-based weapons. Use your Shotgun or melee weapons against enemy Pyros in order to counter this."
4608N/A"Tip_7_13" "Som Pyro kan Ryggbrenneren være mer effektiv siden den gjør ekstra skade når du angriper bakfra!"
N/A4608"Tip_7_13" "Som Pyro er Bakbrenneren veldig effektiv i bakholdsangrep, siden den gjør kritisk skade når du angriper bakfra."
46094609"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner is very effective when ambushing the enemy because it inflicts critical hits when attacking from behind."
46104610"Tip_7_14" "Som Pyro kan Signalpistolen forårsake kritiske treff dersom avfyrt på fiender som allerede brenner."
46114611"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
4612N/A"Tip_7_15" "Som Pyro vil ikke flammekasteren eller signalpistolen din virke under vann."
N/A4612"Tip_7_15" "Som Pyro fungerer ikke Flammekasteren eller Signalpistolen under vann, så der må du stole på Haglen eller nærkampvåpen."
46134613"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, your Flamethrower or Flare Gun will not work underwater, so rely upon your Shotgun or melee weapon."
4614N/A"Tip_7_16" "Som Pyro kan du trykke %attack2% med flammekasteren din for å slippe ut et støt av komprimert luft. Bruk det til å reflektere innkommende prosjektiler, slukke brennende lagkamerater og dytte fiender unna!"
N/A4614"Tip_7_16" "Som Pyro kan du bruke %attack2% med Flammekasteren for å slippe ut et støt av komprimert luft. Bruk det til å reflektere innkommende prosjektiler, slukke brennende lagkamerater eller dytte fiender unna."
46154615"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, use %attack2% when using the Flamethrower in order to let out a blast of compressed air. Use it to reflect incoming projectiles, put out burning teammates, or push enemies back!"
4616N/A"Tip_7_17" "Som Pyro kan du bruke flammekasteren på en vennlig Sniper for å sette fyr på Jeger-pilen hans. Brennende piler setter fyr på fienden de treffer!"
N/A4616"Tip_7_17" "Som Pyro kan du bruke Flammekasteren på en vennlig Sniper for å sette fyr på Jeger-pilene hans. Brennende piler kan sette fyr på fienden og gjøre ekstra skade."
46174617"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, use your Flamethrower on friendly Snipers in order to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy and inflict additional damage."
4618N/A"Tip_7_18" "Som Pyro kan du bruke %attack2% for å reflektere prosjektiler tilbake mot fienden! Dette inkluderer raketter, bomber, Jarate og mer!"
N/A4618"Tip_7_18" "Som Pyro kan du bruke %attack2% til å reflektere prosjektiler tilbake mot fienden! Dette inkluderer raketter, bomber, Jeger-piler, Jarate og mer!"
46194619"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Huntsman arrows, Jarate and more!"
4620N/A"Tip_7_19" "Som Pyro må du huske at flammekasterens luftstøt (%attack2%) bruker mye ammunisjon. Bare bruk det når du trenger det!"
N/A4620"Tip_7_19" "Som Pyro bør du huske at Flammekasterens trykkluft (%attack2%) bruker mye ammunisjon. Bare bruk det når du trenger det!"
46214621"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, remember that the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can use up a lot of ammo. Use it only when you need to!"
4622N/A"Tip_7_20" "Som Pyro kan du bruke flammekasterens luftstøt (%attack2%) til å dytte unna klisterbomber. Hjelp Engineerer i nød eller gjør et kontrollpunkt trygt!"
N/A4622"Tip_7_20" "Som Pyro kan du bruke Flammekasterens trykkluft (%attack2%) til å dytte unna klisterbomber. Hjelp Engineerer i nød eller rens et kontrollpunkt!"
46234623"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, utilize the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to push stickybombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
4624N/A"Tip_8_9" "Som Spy i forkledning må du være forsiktig når du bruker stemmekommandoer. Fiendelaget vil se hva som blir sagt i tekstchatten av den du er forkledd som."
N/A4624"Tip_8_9" "Som Spy i forkledning må du være forsiktig når du bruker stemmekommandoer. Fiendelaget vil se det som blir sagt i tekstsamtalen av den du er forkledd som."
46254625"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whomever you're disguised as."
4626N/A"Tip_8_10" "Som Spy vil ikke Ambassadøren ha kritiske treff når du treffer hodet mens den avkjøles. Pass på at hvert eneste skudd er godt siktet og timet for å gjøre så mye skade som mulig."
N/A4626"Tip_8_10" "Som Spy har ikke Ambassadøren kritiske hodeskudd mens den nedkjøles. Pass på at hvert eneste skudd er nøyaktig og timet for å gjøre så mye skade som mulig."
46274627"[english]Tip_8_10" "As a Spy, the Ambassador does not inflict critical headshots when cooling down. Make each shot precise and timed in order to inflict maximum damage."
46284628"Tip_8_11" "Som Spy unngå å bli truffet av flammer når du lader opp Dobbeltgjengeren, ellers kan flammene treffe deg igjen og avsløre posisjonen din."
46294629"[english]Tip_8_11" "As a Spy, try not to be hit by flames when arming the Dead Ringer, or else the flames may hit you again and reveal your location."
4630N/A"Tip_8_12" "Når du er usynlig som Spy med Dobbeltgjengeren, vil ikke silhuetten din synes når du kolliderer med fiender."
N/A4630"Tip_8_12" "Som Spy usynlig med Dobbeltgjengeren, synes ikke silhuetten din når du kolliderer med fiender i de første sekundene etter at du ble usynlig."
46314631"[english]Tip_8_12" "As a Spy cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies for the first few seconds after cloaking."
4632N/A"Tip_8_13" "Som Spy kan du plukke opp ammunisjon og våpen fra de falne for å lade opp usynlighetsevnen til dobbeltgjengeren og usynlighetsklokken."
N/A4632"Tip_8_13" "Som Spy kan du plukke opp ammunisjon for å lade opp usynligheten. Du kan til og med plukke opp ammunisjon mens du er usynlig med den vanlige Usynlighetsklokken."
46334633"[english]Tip_8_13" "As a Spy, pick up ammo to recharge your Cloak. You can even pick up ammo while cloaked with the default Invisibility Watch!"
4634N/A"Tip_8_14" "Som Spy vil snikmorderens energi bare minskes mens du beveger deg. Stå stille eller skru av usynligheten for å gjenopplade det som har gått tapt."
N/A4634"Tip_8_14" "Som Spy utlades kun Snikmorderen mens du beveger deg. Stå stille eller gjør deg synlig igjen, for å lade opp igjen det som har gått tapt."
46354635"[english]Tip_8_14" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak in order to regain lost charge."
46364636"Tip_8_15" "Som Spy med snikmorderen kan silhuetten din bli sett om du beveger deg i usynlig tilstand for lenge. Finn et trygt sted du kan sitte og lade opp."
46374637"[english]Tip_8_15" "As a Spy, your silhouette can be seen if you move around while cloaked with the Cloak and Dagger for too long. Find a safe spot to sit and recharge."
46384638"Tip_8_16" "Som Spy lager dobbeltgjengeren en voldsomt høy lyd når usynligheten blir deaktivert.
46394639Finn et trygt sted godt unna fienden for å bli synlig."
46404640"[english]Tip_8_16" "As a Spy, the Dead Ringer makes a very loud noise when uncloaking. Find a safe place away from enemies to uncloak."
4641N/A"Tip_8_17" "Som Spy kan du forkle deg som ditt eget lag ved å trykke på %disguiseteam%-knappen. Bruk den i vennlige områder eller med dobbeltgjengeren for å skjule ditt nærvær fra fienden."
N/A4641"Tip_8_17" "Som Spy kan du forkle deg som ditt eget lag ved å trykke %disguiseteam%. Bruk den i vennlige områder eller med Dobbeltgjengeren, for å skjule ditt nærvær fra fienden."
46424642"[english]Tip_8_17" "As a Spy, disguise as your own team by hitting the %disguiseteam% key. Use this in friendly areas or with the Dead Ringer in order to hide your presence from the enemy."
4643N/A"Tip_8_18" "Som Spy kan du trykke på %lastdisguise% når du allerede er i forkledning for å endre hvilket våpen forkledningen din bærer."
N/A4643"Tip_8_18" "Som Spy kan du trykke %lastdisguise% når du allerede er i forkledning for å endre våpenet forkledningen din bærer."
46444644"[english]Tip_8_18" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change the weapon your disguise is holding."
4645N/A"Tip_8_19" "Som Spy kan du automatisk forkle deg med den forrige forkledningen du hadde ved å trykke på %lastdisguise%."
N/A4645"Tip_8_19" "Som Spy kan du trykke %lastdisguise% for å automatisk forkle deg med den forrige forkledningen du hadde."
46464646"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% in order to automatically assume the last disguise you previously used."
46474647"Tip_8_20" "Som Spy kan du ta i bruk fiendens teleportere. Overraskelse!"
46484648"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters. Surprise!"
46504650"[english]Tip_8_21" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
46514651"Tip_8_22" "Som Spy vil fienden kunne se deg om du blir satt fyr på mens du er usynlig!"
46524652"[english]Tip_8_22" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
4653N/A"Tip_8_23" "Som Spy kan du bruke revolveren din til å bli kvitt mål som har lav helse, eller for å hanskes med klassene som er farlige å komme nær, slik som Pyroer."
N/A4653"Tip_8_23" "Som Spy kan du bruke Revolveren til å bli kvitt mål som har lav helse, eller for å hanskes med klassene som er farlige å komme nær, slik som en Pyro."
46544654"[english]Tip_8_23" "As a Spy, use your Revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
4655N/A"Tip_8_24" "Som Spy kan du dolke en Engineer og så sappe sensorvåpenet hans før den snur seg rundt og skyter deg."
N/A4655"Tip_8_24" "Som Spy kan du, hvis du er rask nok, dolke en Engineer og så plassere en Sapper på sensorvåpenet hans før den snur seg rundt og skyter deg."
46564656"[english]Tip_8_24" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his Sentry Gun before it turns around and shoots you."
4657N/A"Tip_8_25" "Som Spy vil dobbeltgjengeren gjøre at du tar betydningsfullt mindre skader fra alle slags angrep mens du er usynlig."
N/A4657"Tip_8_25" "Som Spy reduserer Dobbeltgjengeren betydelig skaden du tar fra alle slags angrep mens du er usynlig."
46584658"[english]Tip_8_25" "As a Spy, the Dead Ringer significantly reduces the amount of damage taken from all attacks while you are invisible."
4659N/A"Tip_8_26" "Som Spy unngå å ta fallskader, det vil gi bort din posisjon!"
N/A4659"Tip_8_26" "Som Spy bør du unngå å ta fallskade mens du er usynlig, siden det vil avsløre posisjonen din!"
46604660"[english]Tip_8_26" "As a Spy, avoid taking fall damage while cloaked as it will give away your location!"
4661N/A"Tip_8_27" "Som Spy vil sapperene virke på begge ender av en teleporter. Prøv å sappe enden som Engineeren ikke er ved."
N/A4661"Tip_8_27" "Som Spy virker en Elektrosapper på begge ender av en teleporter. Prøv å plassere en Sapper på enden som Engineeren ikke vokter."
46624662"[english]Tip_8_27" "As a Spy, your Electro Sappers sap both ends of a Teleporter. Try sapping the end that the Engineer isn't guarding."
4663N/A"Tip_8_28" "Som Spy kan du bruke dobbeltgjengeren til å forfalske døden din. Prøv å bruke den mens du er svak, ellers vil forsøket enten bli bortkastet eller totalt innlysende."
N/A4663"Tip_8_28" "Som Spy kan du bruke Dobbeltgjengeren til å forfalske døden din. Prøv å bruke den mens du er svak, ellers kan det være bortkastet eller for opplagt."
46644664"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your Dead Ringer can be used to fake your own death. Try to use it when you're weak, otherwise it may be wasted or too obvious."
4665N/A"Tip_8_29" "Som Spy vil det å lade revolveren i forkledning gjøre at selve forkledningen lader våpenet sitt også."
N/A4665"Tip_8_29" "Som Spy kan du lade om Revolveren i forkledning, slik at selve forkledningen også lader om våpenet sitt."
46664666"[english]Tip_8_29" "As a Spy, reloading your Revolver will mimic the reload action of the weapon carried by your current disguise."
4667N/A"Tip_9_7" "Som Engineer bør du hjelpe andre Engineers! Skiftenøkkelen din kan oppgradere eller reparere bygningene deres."
N/A4667"Tip_9_7" "Som Engineer bør du hjelpe andre Engineerer! Skiftenøkkelen din kan oppgradere eller reparere bygningene deres så vel som dine egne."
46684668"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your Wrench can upgrade or repair their buildings as well as your own."
4669N/A"Tip_9_8" "Som Engineer kan du slå bygninger med skiftenøkkelen din mens de bygges for å få dem til å bygge raskere."
N/A4669"Tip_9_8" "Som Engineer kan du slå på bygninger med Skiftenøkkelen mens de bygges for å få dem til å bygge raskere."
46704670"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your Wrench while they are constructing in order to make them build faster."
4671N/A"Tip_9_9" "Som Engineer kan det være nyttig å flytte bygninger fremover med laget ditt."
N/A4671"Tip_9_9" "Som Engineer kan det være nyttig å flytte bygninger fremover for å støtte laget ditt. Bruk %attack2% for å plukke opp bygningene dine og bære dem."
46724672"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward in order to support your team. Use %attack2% to pick up your buildings and carry them."
4673N/A"Tip_9_10" "Som Engineer må du huske å oppgradere bygningene dine. Nivå 3-teleportere lader mye raskere slik at laget ditt kan holde presset oppe."
N/A4673"Tip_9_10" "Som Engineer bør du huske å oppgradere bygningene dine. Nivå 3-teleportere lader mye raskere, slik at laget ditt kan holde presset oppe."
46744674"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 Teleporters recharge much faster, allowing your team to keep the pressure on."
4675N/A"Tip_9_11" "Som Engineer kan du slå enten inngangen eller utgangen av teleporteren din med skiftenøkkelen for å reparere og oppgradere begge sider."
N/A4675"Tip_9_11" "Som Engineer kan du slå på enten inngangen eller utgangen av teleporteren med Skiftenøkkelen for å reparere og oppgradere begge sider."
46764676"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your Teleporter with your Wrench in order to repair and upgrade both sides."
4677N/A"Tip_9_12" "Som Engineer kan du trykke %attack2% for å rotere bygningstegninger før du trykker %attack% for å bygge. Bruk dette til å vende bort teleportere fra vegger."
N/A4677"Tip_9_12" "Som Engineer kan du trykke %attack2% for å rotere bygningstegninger før du trykker %attack% for å bygge. Bruk dette til å vende teleportere bort fra vegger."
46784678"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this in order to orient Teleporters away from walls."
4679N/A"Tip_9_13" "Som Engineer kan du gjøre mer enn å bare vedlikeholde bygningene dine. Bruk din hagle og pistol til å bistå i kamper og i forsvar."
N/A4679"Tip_9_13" "Som Engineer kan du gjøre mer enn å bare vedlikeholde bygningene dine. Bruk Haglen og Pistolen til å bistå i kamper, og forsvare bygningene dine."
46804680"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your Shotgun and your Pistol to assist in fights and to defend your buildings."
46814681"Tip_9_14" "Som Engineer er ikke sensorvåpen begrenset til bare defensive tiltak. Bygg dem raskt på skjulte steder for å hjelpe til ved en offensiv."
46824682"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, Sentry Guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations in order to aid in an offensive push."
4683N/A"Tip_9_15" "Som Engineer må du huske at kamuflerte spioner kan ta din teleporter. Prøv å ikke stå på toppen av teleport-utgangen din."
N/A4683"Tip_9_15" "Som Engineer bør du huske på at en forkledd fiendtlig Spy kan ta teleporteren din. Prøv å ikke stå på toppen av teleport-utgangen, spesielt ikke når du oppgraderer eller reparerer den."
46844684"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised enemy Spies can use your Teleporter. Try not to stand on top of your Teleporter exit, especially when upgrading or repairing it."
46854685"Tip_9_16" "Som Engineer bør du sjekke for spioner med dine våpen hvis noen mistenksomme nærmer seg."
46864686"[english]Tip_9_16" "As an Engineer, check for Spies with your weapons if someone suspicious approaches."
4687N/A"Tip_9_17" "Som Engineer kan du bruke din hagle og pistol for å ødelegge fiendens klisterbomber som er plassert i nærheten av bygningene dine."
N/A4687"Tip_9_17" "Som Engineer lar Kortslutningen deg beskytte bygningene dine ved å ødelegge innkommende fiendtlige prosjektiler."
46884688"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, the Short Circuit lets you protect your buildings by eliminating incoming enemy projectiles."
46894689"TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "poeng"
46904690"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "point(s)"
47064706"[english]TF_ClassRecord_Alt_LongestLife" "life time"
47074707"TF_ClassRecord_Alt_MostHealing" "helbreding"
47084708"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostHealing" "healing"
4709N/A"TF_ClassRecord_Alt_MostInvulns" "superlading(er)"
N/A4709"TF_ClassRecord_Alt_MostInvulns" "überladning(er)"
47104710"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostInvulns" "uber charge(s)"
47114711"TF_ClassRecord_Alt_MostSentryKills" "drap med sensorvåpen"
47124712"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostSentryKills" "kill(s) by sentry"
47364736"[english]FriendsList" "See all %friendsplaying% friends playing"
47374737"MMenu_StartPlaying" "Start å spille"
47384738"[english]MMenu_StartPlaying" "Start Playing"
4739N/A"MMenu_ChangeServer" "Bytt server"
N/A4739"MMenu_ChangeServer" "Bytt tjener"
47404740"[english]MMenu_ChangeServer" "Change Server"
47414741"MMenu_CharacterSetup" "GJENSTANDER"
47424742"[english]MMenu_CharacterSetup" "ITEMS"
47524752"[english]MMenu_Tooltip_Training" "Training"
47534753"MMenu_Tooltip_NewUserForum" "Forum for nye brukere"
47544754"[english]MMenu_Tooltip_NewUserForum" "New User Forum"
4755N/A"MMenu_Tooltip_ReportBug" "Rapportér en feil"
N/A4755"MMenu_Tooltip_ReportBug" "Rapporter en feil"
47564756"[english]MMenu_Tooltip_ReportBug" "Report a Bug"
47574757"MMenu_Tooltip_MutePlayers" "Demp spillere"
47584758"[english]MMenu_Tooltip_MutePlayers" "Mute Players"
47644764"[english]MMenu_MOTD_Show" "MESSAGES"
47654765"MMenu_MOTD_Hide" "X"
47664766"[english]MMenu_MOTD_Hide" "X"
4767N/A"MMenu_TutorialHighlight_Title" "Ser ut som det er første gang du spiller TF2 ..."
N/A4767"MMenu_TutorialHighlight_Title" "Det virker som det er første gang du spiller TF2..."
47684768"[english]MMenu_TutorialHighlight_Title" "Looks like it's your first time playing TF2..."
4769N/A"MMenu_TutorialHighlight_Title2" "Siden du spilte sist har vi lagt til trening ..."
N/A4769"MMenu_TutorialHighlight_Title2" "Siden du sist spilte sist har vi lagt til trening..."
47704770"[english]MMenu_TutorialHighlight_Title2" "Since you last played, we've added training..."
4771N/A"MMenu_TutorialHighlight_Text" "Hvorfor ikke bruk et øyeblikk og"
N/A4771"MMenu_TutorialHighlight_Text" "Hvorfor ikke bruke litt tid på en introduksjon?"
47724772"[english]MMenu_TutorialHighlight_Text" "Why not take a minute and play a tutorial?"
4773N/A"MMenu_TutorialHighlight_Button" "GÅ GJENNOM EN OPPLÆRING"
N/A4773"MMenu_TutorialHighlight_Button" "SPILL INTRODUKSJON"
47744774"[english]MMenu_TutorialHighlight_Button" "PLAY A TUTORIAL"
4775N/A"MMenu_PracticeHighlight_Title" "Dersom du har fullført opplæringen ..."
N/A4775"MMenu_PracticeHighlight_Title" "Dersom du har fullført introduksjonen..."
47764776"[english]MMenu_PracticeHighlight_Title" "If you're done with the tutorial..."
4777N/A"MMenu_PracticeHighlight_Text" "Hvorfor ikke prøv"
N/A4777"MMenu_PracticeHighlight_Text" "Hvorfor ikke prøve litt frakoblet trening?"
47784778"[english]MMenu_PracticeHighlight_Text" "Why not try some offline practice?"
47794779"MMenu_PracticeHighlight_Button" "FRAKOBLET TRENING"
47804780"[english]MMenu_PracticeHighlight_Button" "OFFLINE PRACTICE"
48064806"[english]BackpackItemsExplanation_Text" "Here you'll find all your items. You can click and drag them to rearrange to your liking.\n\nItems that are equipped in a class's loadout will be marked as 'equipped'."
48074807"BackpackPagesExplanation_Title" "Ryggsekk-sider"
48084808"[english]BackpackPagesExplanation_Title" "Backpack Pages"
4809N/A"BackpackPagesExplanation_Text" "Ryggsekken din har flere sider med gjenstander. Bruk disse knappene for å bla igjennom dem."
N/A4809"BackpackPagesExplanation_Text" "Ryggsekken din har flere sider med gjenstander. Bruk disse knappene for å bla mellom dem."
48104810"[english]BackpackPagesExplanation_Text" "Your backpack has multiple pages of items. Use these buttons to jump between them."
48114811"BackpackDeleteExplanation_Title" "Sletter gjenstander"
48124812"[english]BackpackDeleteExplanation_Title" "Deleting Items"
48684868"[english]TR_Soldier_SlotSwitchTitle" "Switching Weapons"
48694869"TR_Soldier_SlotSwitch1" "Bla gjennom våpnene ved å bruke �%invnext%� og �%invprev%�. Bekreft valget ved å bruke �%attack%�. Velg et annet våpen for å fortsette."
48704870"[english]TR_Soldier_SlotSwitch1" "Cycle through weapons using �%invnext%� and �%invprev%�. Confirm selection using �%attack%�. Choose a different weapon to continue."
4871N/A"TR_Soldier_SlotSwitch2" "Våpen kan også bli direkte valgt:\nTrykk �%slot1%� for �RAKETTUTSKYTER�\nTrykk �%slot2%� for �HAGLE�\nTrykk �%slot3%� for �SPADE"
N/A4871"TR_Soldier_SlotSwitch2" "Våpen kan også bli direkte valgt:\nTrykk �%slot1%� for �RAKETTKASTER�\nTrykk �%slot2%� for �HAGLE�\nTrykk �%slot3%� for �SPADE"
48724872"[english]TR_Soldier_SlotSwitch2" "Weapons can also be directly selected:\nPress �%slot1%� for �ROCKET LAUNCHER�\nPress �%slot2%� for �SHOTGUN�\nPress �%slot3%� for �SHOVEL"
4873N/A"TR_Soldier_SlotSwitch3" "Trykk �%slot1%� for �RAKETTUTSKYTER�\nTrykk �%slot2%� for �HAGLE�\nTrykk �%slot3%� for �SPADE�\nTrykk �%reload%� for å �LADE OM"
N/A4873"TR_Soldier_SlotSwitch3" "Trykk �%slot1%� for �RAKETTKASTER�\nTrykk �%slot2%� for �HAGLE�\nTrykk �%slot3%� for �SPADE�\nTrykk �%reload%� for å �LADE OM"
48744874"[english]TR_Soldier_SlotSwitch3" "Press �%slot1%� for �ROCKET LAUNCHER�\nPress �%slot2%� for �SHOTGUN�\nPress �%slot3%� for �SHOVEL�\nPress �%reload%� to �RELOAD"
48754875"TR_Generic_QuickSwitchTitle" "Hurtig Bytte"
48764876"[english]TR_Generic_QuickSwitchTitle" "Quick Switch"
48924892"[english]TR_Soldier_Hint_Shotgun" "Use SHOTGUN"
48934893"TR_Soldier_Hint_Shovel" "Bruk SPADE"
48944894"[english]TR_Soldier_Hint_Shovel" "Use SHOVEL"
4895N/A"TR_Soldier_Hint_SplashTitle" "Sprutskade"
N/A4895"TR_Soldier_Hint_SplashTitle" "Spredningsskade"
48964896"[english]TR_Soldier_Hint_SplashTitle" "Splash Damage"
48974897"TR_Soldier_Hint_Splash" "�Raketteksplosjoner� kan skade �flere mål�. Prøv å skyte to mål med en enkel rakett."
48984898"[english]TR_Soldier_Hint_Splash" "Rocket �explosions� can damage �multiple targets�. Try hitting two targets with a single rocket."
49184918"[english]TR_DustGeneric_Intro2" "You are on �BLU� team! To win, �capture� both �Control Points�. To capture a �Control Point�, stand on it until the capture bar is full."
49194919"TR_DustGeneric_Intro3" "Eierskap av �kontrollpunkt� vises nederst på skjermen som fargen til det laget."
49204920"[english]TR_DustGeneric_Intro3" "�Control Point� ownership is represented at the bottom of the screen as that team's color."
4921N/A"TR_DustGeneric_HealthTitle" "Helse og Ammunisjon"
N/A4921"TR_DustGeneric_HealthTitle" "Helse og ammunisjon"
49224922"[english]TR_DustGeneric_HealthTitle" "Health and Ammo"
49234923"TR_DustGeneric_EngTitle" "Engineeren"
49244924"[english]TR_DustGeneric_EngTitle" "The Engineer"
49264926"[english]TR_DustGeneric_Eng" "�Engineers� can increase the effectiveness of their buildings through �construction�, �repair�, and �upgrading�."
49274927"TR_DustGeneric_EngRedTitle" "Sensorvåpen"
49284928"[english]TR_DustGeneric_EngRedTitle" "Sentry Guns"
4929N/A"TR_DustGeneric_EngRed2" "�Sensorvåpen� har en �begrenset rekkevidde�. Dette kan du utnytte! Ødelegg dette sensorvåpenet med din �RAKETTUTSKYTER�."
N/A4929"TR_DustGeneric_EngRed2" "�Sensorvåpen� har en �begrenset rekkevidde�. Dette kan du utnytte! Ødelegg dette sensorvåpenet med din �RAKETTKASTER�."
49304930"[english]TR_DustGeneric_EngRed2" "�Sentry guns� have �limited range�. Use this to your advantage! Destroy this sentry gun with your �ROCKET LAUNCHER�."
49314931"TR_DustGeneric_MedTitle" "Medicen"
49324932"[english]TR_DustGeneric_MedTitle" "The Medic"
4933N/A"TR_DustGeneric_Med1" "�Medics� kan helbrede lagkamerater. Mens en helbreder, bygges det også opp en \"�superladning�\"."
N/A4933"TR_DustGeneric_Med1" "�Medics� kan helbrede lagkamerater. Mens en helbreder bygges det også opp en \"�Überladning�\"."
49344934"[english]TR_DustGeneric_Med1" "�Medics� can heal friendly players. While healing, they also build up an \"�ÜberCharge�\"."
4935N/A"TR_DustGeneric_Med2" "Når �superladingen� er blitt aktivert av �Medicen�, vil han og hans helbredelsesmål bli �usårbar� i en kort periode."
N/A4935"TR_DustGeneric_Med2" "Når �en Medic har aktivert Überladningen�, vil han og hans helbredelsesmål bli �usårbar� i en kort periode."
49364936"[english]TR_DustGeneric_Med2" "When the �ÜberCharge� is activated by the �Medic�, he and his heal target become �invulnerable� for a short time."
49374937"TR_DustGeneric_Med3" "Skadet? Brenner du? Trykk �%voicemenu 0 0%� for å tilkalle en Medic så han kan hjelpe deg!"
49384938"[english]TR_DustGeneric_Med3" "Injured? On fire? Press �%voicemenu 0 0%� to alert the Medic so he can help you!"
49504950"[english]TR_DustGeneric_CapMissed" "Looks like you ran past the �Control Point�. The last point is locked until you capture the first one."
49514951"TR_Dust_Hint_ControlPoint" "Kontrollpunkt!"
49524952"[english]TR_Dust_Hint_ControlPoint" "Control Point!"
4953N/A"TR_Dust_Hint_Resupply" "Helse og Ammo forsyninger"
N/A4953"TR_Dust_Hint_Resupply" "Forsyninger av helse og ammunisjon"
49544954"[english]TR_Dust_Hint_Resupply" "Health and Ammo Resupply"
49554955"TR_Dust_Hint_Medic" "Medicen!"
49564956"[english]TR_Dust_Hint_Medic" "The Medic!"
49604960"[english]TR_Dust_Hint_SetupGate" "Setup Gate"
49614961"TR_Target_EndDialog" "Godt jobbet! Du har fullført treningen til Soldier og låst opp grunnleggende trening! Gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke på FERDIG og velg grunnleggende trening for å utforske en runde med Team Fortress 2."
49624962"[english]TR_Target_EndDialog" "Good job! You've completed Soldier training and unlocked Basic Training! Return to the main menu by pressing DONE and select Basic Training to explore a round of Team Fortress 2."
4963N/A"TR_Dustbowl_EndDialog" "Godt gjort! Du har vunnet en kamp i %s1 og opplåst Demoman-opplæringen. \n\nVil du prøve ut andre klasser som Engineer eller Medic? Hvorfor ikke hoppe inn i en offline øvelsesøkt? \n\nKlar til å spille online mot andre spillere? Velg Start å spille på hovedmenyen."
N/A4963"TR_Dustbowl_EndDialog" "Godt gjort! Du har vunnet en kamp i %s1, og låst opp Demoman-opplæringen. \n\nVil du prøve ut andre klasser som Engineer eller Medic? Hvorfor ikke prøve ut litt FRAKOBLET TRENING? \n\nKlar til å spille på nett mot andre spillere? Velg FINN SPILL på hovedmenyen."
49644964"[english]TR_Dustbowl_EndDialog" "Well done! You've won a game in %s1 and unlocked Demoman training!\n\nWant to try out other classes like the Engineer or Medic? Why not hop into an OFFLINE PRACTICE session?\n\nReady to play online against other players? Select FIND A GAME at the main menu."
49654965"TF_IM_Target_Welcome" "Våpen utvalg og målsikte praksis!"
49664966"[english]TF_IM_Target_Welcome" "Weapon selection and target practice!"
50325032"[english]TF_Weapon_Laser_Pointer" "Laser Pointer"
50335033"TF_Weapon_Robot_Arm" "Robotarm"
50345034"[english]TF_Weapon_Robot_Arm" "Robot Arm"
5035N/A"TF_Wrangler_Desc" "Ta manuell kontroll over sensorvåpenet ditt"
N/A5035"TF_Wrangler_Desc" "Ta manuell kontroll over sensorvåpenet ditt.\nKontrollerte sensorvåpen får et skjold som reduserer\nskade og reparasjoner med 66%.\nSensorvåpen slås av i 3 sekunder etter at kontrolleringen avsluttes."
50365036"[english]TF_Wrangler_Desc" "Take manual control of your Sentry Gun.\nWrangled sentries gain a shield that reduces\ndamage and repairs by 66%.\nSentries are disabled for 3 seconds after becoming unwrangled."
50375037"Thunderm_cap_1_A" "Rampen, fase én"
50385038"[english]Thunderm_cap_1_A" "Ramp deck, Stage One"
52205220"[english]RI_Nd" "Named"
52215221"RI_c" ", "
52225222"[english]RI_c" ", "
5223N/A"Attrib_WrenchBuildsMiniSentry" "Erstatter sensorvåpenet med et minisensorvåpen som bygges raskt"
N/A5223"Attrib_WrenchBuildsMiniSentry" "Erstatter sensorvåpenet med et mini-sensorvåpen"
52245224"[english]Attrib_WrenchBuildsMiniSentry" "Replaces the Sentry with a Mini-Sentry"
5225N/A"Attrib_SentryKilledRevenge" "Når sensorvåpenet ditt ødelegges får\ndu hevnkrits for hvert sensordrap"
N/A5225"Attrib_SentryKilledRevenge" "Få 2 hevnkrits for hvert sensordrap og\n1 for hver sensormedvirkning når sensorvåpenet ditt blir ødelagt"
52265226"[english]Attrib_SentryKilledRevenge" "Gain 2 revenge crits for each sentry kill and\n1 for each sentry assist when your sentry is destroyed"
52275227"Attrib_BuildingCostReduction" "%s1 metallreduksjon i bygningskostnader"
52285228"[english]Attrib_BuildingCostReduction" "%s1 metal reduction in building cost"
52295229"TF_Unique_Achievement_Laser_Pointer" "Wrangler"
52305230"[english]TF_Unique_Achievement_Laser_Pointer" "The Wrangler"
5231N/A"TF_UseGlowEffect" "Bruk glødeeffekt for Nyttelast- og CTF-kartmål."
N/A5231"TF_UseGlowEffect" "Bruk glødeeffekt"
52325232"[english]TF_UseGlowEffect" "Use glow effects"
52335233"TF_Training" "TRENING"
52345234"[english]TF_Training" "TRAINING"
52365236"[english]TF_Parasite_Hat" "Alien Swarm Parasite"
52375237"TF_ScoreBoard_Dueling" "Duellere"
52385238"[english]TF_ScoreBoard_Dueling" "Dueling"
5239N/A"TF_Action" "Bruk gjenstand på handlingsplassen"
N/A5239"TF_Action" "Bruk gjenstand på kampplassen"
52405240"[english]TF_Action" "Use Item in Action Slot"
52415241"game_scramble_onrestart" "Autoblander lagene!"
52425242"[english]game_scramble_onrestart" "Auto scrambling the teams!"
52605260"[english]TF_Gift_EntireServer_Desc" "When used, this Action Item gives a random gift\nto up to 23 other people on the server!"
52615261"TF_Gift_RandomPerson" "Hemmelig giver"
52625262"[english]TF_Gift_RandomPerson" "Secret Saxton"
5263N/A"TF_Gift_RandomPerson_Desc" "Denne kampgjenstanden kan brukes til å gi en tilfeldig gave\ntil en tilfeldig person på serveren!"
N/A5263"TF_Gift_RandomPerson_Desc" "Denne kampgjenstanden kan brukes til å gi en tilfeldig gave\ntil en tilfeldig person på tjeneren!"
52645264"[english]TF_Gift_RandomPerson_Desc" "When used, this Action Item gives a random gift\nto a random person on the server!"
52655265"TF_UseFail_NotInGame_Title" "Bli med i et spill først!"
52665266"[english]TF_UseFail_NotInGame_Title" "Join A Game First!"
52725272"[english]TF_UseFail_NotOnTeam" "This item can only be used after you have joined a team."
52735273"TF_UsableItem" "Anvendelig gjenstand"
52745274"[english]TF_UsableItem" "Usable Item"
5275N/A"TF_Usable_Duel" "Miniduellen"
N/A5275"TF_Usable_Duel" "Duell-minispill"
52765276"[english]TF_Usable_Duel" "Dueling Mini-Game"
52775277"TF_Usable_Duel_Desc" "Du kan utfordre noen til duell!\nDu finner nærmere informasjon i Mann Co.-katalogen."
52785278"[english]TF_Usable_Duel_Desc" "Is an enemy player questioning your skills, personal hygiene, and/or ancestry?\nUse these stylish firearms to challenge them to a duel!\nSee the Mann Co. Catalog for full details."
52945294"[english]TF_Duel_Win_SwappedTeams" "�%winner%� defeated �%loser%� in a duel because �%loser%� changed teams."
52955295"TF_Duel_Win_Disconnect" "%winner% har slått %loser% i en duell fordi %loser% har forlatt spillet."
52965296"[english]TF_Duel_Win_Disconnect" "�%winner%� defeated �%loser%� in a duel because �%loser%� left the game."
5297N/A"TF_Duel_Tie" "Duellen mellom %initiator% og %target% endte uavgjort!"
N/A5297"TF_Duel_Tie" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� endte uavgjort med �%score%� poeng hver! Duell-minispillet til �%initiator%� ble ikke oppbrukt."
52985298"[english]TF_Duel_Tie" "The duel between �%initiator%� and �%target%� ended in a draw with �%score%� points each! A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
5299N/A"TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avsluttet, fordi nivået har endret seg. Et mini-duellspill eid av �%initiator%� har ikke blitt konsumert"
N/A5299"TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avsluttet, fordi kartet ble endret. Duell-minispillet til �%initiator%� ble ikke oppbrukt."
53005300"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the map has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
5301N/A"TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avsluttet, fordi det ble uavgjort på 0-0. Et mini-duellspill eid av �%initiator%� har ikke blitt konsumert"
N/A5301"TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avsluttet, fordi det ble uavgjort 0–0. Duell-minispillet til �%initiator%� ble ikke oppbrukt."
53025302"[english]TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because they tied at 0-0. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53035303"TF_Duel_StatusKill" "Duell Status:\n�%initiator%�: �%initiator_score%�\n�%target%�: �%target_score%�"
53045304"[english]TF_Duel_StatusKill" "Duel Status:\n�%initiator%�: �%initiator_score%�\n�%target%�: �%target_score%�"
53125312"[english]TF_Duel_Title" "Duel to the Death!"
53135313"TF_Duel_JoinCancel" "Nei takk"
53145314"[english]TF_Duel_JoinCancel" "No Thanks"
5315N/A"TF_Duel_Cancelled" "Duellen mellom %initiator% og %target% er avbrutt. Et mini-duellspill eid av %initiator% er ikke konsumert."
N/A5315"TF_Duel_Cancelled" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avbrutt. Duell-minispillet til �%initiator%� ble ikke oppbrukt."
53165316"[english]TF_Duel_Cancelled" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has been cancelled. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53175317"TF_Duel_InADuel_Initiator" "Du har allerede utfordret noen til duell eller er i en duell."
53185318"[english]TF_Duel_InADuel_Initiator" "You have already challenged someone to a duel or are currently in a duel."
54685468"[english]TF_TheFamiliarFez" "Familiar Fez"
54695469"TF_TheGrenadiersSoftcap" "Grenaderens lue"
54705470"[english]TF_TheGrenadiersSoftcap" "Grenadier's Softcap"
5471N/A"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Gir en angrepsøkning som gjør at\nlagkamerater i nærheten får minikrits."
N/A5471"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Gir en offensiv forsterkning som gjør at\nlagkamerater i nærheten får minikrits.\nRaseri økes gjennom skade gjort."
54725472"[english]TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Provides an offensive buff that causes\nnearby team members to do mini-crits.\nRage increases through damage done."
5473N/A"TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Gir en forsvarsøkning som beskytter\nlagkamerater i nærheten mot krits\nog blokkerer 35 % av innkommende skade.\nRaseri økes gjennom påført skade."
N/A5473"TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Gir en defensiv forsterkning som beskytter\nlagkamerater i nærheten mot krits,\ninnkommende sensorskade med 50%\nog 35% fra alle andre kilder.\nRaseri økes gjennom skade gjort."
54745474"[english]TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Provides a defensive buff that protects\nnearby team members from crits,\nincoming sentry damage by 50%\nand 35% from all other sources.\nRage increases through damage done."
54755475"TF_OlSnaggletooth" "Ol' Snaggletooth"
54765476"[english]TF_OlSnaggletooth" "Ol' Snaggletooth"
5477N/A"TF_TheShortstop_Desc" "Med Mann Co.s nyeste får du\npersonlig forsvar med snert i."
N/A5477"TF_TheShortstop_Desc" "Har et magasin med 4 kuler, og lader om hele magasinet samtidig.\nAlt-skyt for å skubbe til noen!\n\nDet nyeste fra Mann Co. innen\nselvforsvar med snert i."
54785478"[english]TF_TheShortstop_Desc" "Holds a 4-shot clip and reloads its entire clip at once.\nAlt-Fire to reach and shove someone!\n\nMann Co.'s latest in high attitude\nbreak-action personal defense."
54795479"TF_TheHolyMackerel_Desc" "Å bli slått med en fisk må bare være pinlig."
54805480"[english]TF_TheHolyMackerel_Desc" "Getting hit by a fish has got to be humiliating."
5481N/A"TF_MadMilk_Desc" "Spillere får helbredet 60% av skaden som blir påført\nen fiende som er dekket av melk."
N/A5481"TF_MadMilk_Desc" "Spillere helbredes for 60% av skaden som påføres\nen fiende dekket av melk.\nKan brukes til å slokke branner."
54825482"[english]TF_MadMilk_Desc" "Players heal 60% of the damage done\nto an enemy covered with milk.\nCan be used to extinguish fires."
5483N/A"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "En spesiell rakettutskyter som kun brukes til å lære\nraketthopptriks og -mønstre."
N/A5483"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "En spesiell rakettkaster for å lære\ntriks og mønstre ved raketthopp.\nDette våpenet gjør INGEN skade."
54845484"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "A special rocket launcher for learning\nrocket jump tricks and patterns.\nThis weapon deals ZERO damage."
54855485"TF_ScoutBombingRun" "Bombeangrep"
54865486"[english]TF_ScoutBombingRun" "Bombing Run"
55845584"[english]DiscardItem" "Permanently Discard"
55855585"BackpackApplyTool" "Velg gjenstanden som %s1 skal brukes på:"
55865586"[english]BackpackApplyTool" "Select the item to apply the %s1 to:"
5587N/A"ApplyOnItem" "BRUK MED..."
N/A5587"ApplyOnItem" "Bruk med"
55885588"[english]ApplyOnItem" "Use with"
5589N/A"ConsumeItem" "BRUK"
N/A5589"ConsumeItem" "Bruk"
55905590"[english]ConsumeItem" "Use"
55915591"CustomizeItem" "TILPASS"
55925592"[english]CustomizeItem" "CUSTOMIZE"
57025702"[english]TF_Set_Polycount_Sniper" "The Croc-o-Style Kit"
57035703"TF_Date_GMT" " GMT"
57045704"[english]TF_Date_GMT" " GMT"
5705N/A"Attrib_CannotTrade" "Kan ikke byttes"
N/A5705"Attrib_CannotTrade" "Kan ikke byttes eller selges"
57065706"[english]Attrib_CannotTrade" "Not Tradable or Marketable"
5707N/A"Attrib_DisguiseOnBackstab" "Etter et vellykket knivstikk forkles
5708N/Adu raskt som offeret."
N/A5707"Attrib_DisguiseOnBackstab" "Etter et vellykket ryggdolk på et menneskelig mål, forkles du raskt som offeret ditt"
57095708"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab against a human target, you rapidly disguise as your victim"
57105709"Attrib_CannotDisguise" "Bæreren kan ikke forkles"
57115710"[english]Attrib_CannotDisguise" "Wearer cannot disguise"
57155714"[english]Attrib_DisguiseSpeedPenalty" "%s1 sec slower disguise speed"
57165715"Attrib_DisguiseNoBurn" "Immun mot brannskade når du er forkledd"
57175716"[english]Attrib_DisguiseNoBurn" "Immune to fire damage while disguised"
5718N/A"Attrib_AddCloakOnKill" "+%s1 usynlighet ved drap"
N/A5717"Attrib_AddCloakOnKill" "+%s1% usynlighet ved drap"
57195718"[english]Attrib_AddCloakOnKill" "+%s1% cloak on kill"
5720N/A"Attrib_AddCloakOnHit" "+%s1 usynlighet ved treff"
N/A5719"Attrib_AddCloakOnHit" "+%s1% usynlighet ved treff"
57215720"[english]Attrib_AddCloakOnHit" "+%s1% cloak on hit"
57225721"Attrib_CloakBlinkTimePenalty" "%s1 sek lengre blinketid ved usynlighet"
57235722"[english]Attrib_CloakBlinkTimePenalty" "%s1 sec longer cloak blink time"
57315730"[english]Attrib_FlameLife_Negative" "%s1% less flame distance"
57325731"Attrib_FlameLife_Positive" "+%s1% større flammeavstand"
57335732"[english]Attrib_FlameLife_Positive" "+%s1% more flame distance"
5734N/A"Attrib_ChargedAirblast" "Luftstøt kan nå fyres av, noe som skyver fiender lenger unna"
N/A5733"Attrib_ChargedAirblast" "Nå kan luftstøt lades opp, noe som skyver fiender lenger unna"
57355734"[english]Attrib_ChargedAirblast" "Airblast can now be charged, which will push enemies further"
5736N/A"Attrib_DmgFromSentryReduced" "+%s1% bestandighet mot sensorvåpenskade for bæreren"
N/A5735"Attrib_DmgFromSentryReduced" "+%s1% skaderesistens mot sensorvåpen for bæreren"
57375736"[english]Attrib_DmgFromSentryReduced" "+%s1% sentry damage resistance on wearer"
57385737"Attrib_AirblastCost_Increased" "+%s1% luftstøtkostnad"
57395738"[english]Attrib_AirblastCost_Increased" "+%s1% airblast cost"
57405739"Attrib_AirblastCost_Decreased" "%s1% luftstøtkostnad"
57415740"[english]Attrib_AirblastCost_Decreased" "%s1% airblast cost"
5742N/A"Attrib_Purchased" "Kjøpt: Kan ikke byttes eller brukes i konstruksjon"
N/A5741"Attrib_Purchased" "Kjøpt: Kan ikke byttes, selges eller brukes i konstruksjon"
57435742"[english]Attrib_Purchased" "Purchased: Not Tradable, Marketable, or Usable in Crafting"
5744N/A"Attrib_Promotion" "Markedsføringsgjenstand fra butikken: Kan ikke byttes"
N/A5743"Attrib_Promotion" "Kampanjegjenstand fra butikken: Kan ikke byttes eller selges"
57455744"[english]Attrib_Promotion" "Store Promotion Item: Not Tradable or Marketable"
57465745"Attrib_FlameAmmoPerSec_Increased" "+%s1% flammerkasterammunisjon brukt opp per sekund"
57475746"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Increased" "+%s1% flamethrower ammo consumed per second"
57485747"Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% flammerkasterammunisjon brukt opp per sekund"
57495748"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% flamethrower ammo consumed per second"
5750N/A"Attrib_JarateDuration" "Ved treff: Krukker kastes på\nmålet i %s1 sekunder"
5751N/A"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Jarate target for 2 to %s1 seconds based on amount charged.\nHeadshots or fully charged shots cause an explosion of Jarate."
N/A5749"Attrib_JarateDuration" "Ved treff med sikte: Påfører Jarate i 2 til %s1 sekunder basert på mengden ladet.\nHodeskudd eller fulladede skudd forårsaker en eksplosjon av Jarate."
N/A5750"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Apply Jarate for 2 to %s1 seconds based on charge level.\nNature's Call: Scoped headshots always mini-crit and reduce the remaining cooldown of Jarate by 1 second."
57525751"Attrib_NoDeathFromHeadshots" "Bæreren kan ikke drepes med hodeskudd"
57535752"[english]Attrib_NoDeathFromHeadshots" "The wearer cannot be killed by headshots"
5754N/A"Attrib_AchievementItem" "Prestasjonsgjenstand: Kan ikke byttes"
N/A5753"Attrib_AchievementItem" "Prestasjonsgjenstand: Kan ikke byttes eller selges"
57555754"[english]Attrib_AchievementItem" "Achievement Item: Not Tradable or Marketable"
57565755"Attrib_CannotCraft" "Kan ikke brukes i konstruksjoner"
57575756"[english]Attrib_CannotCraft" "Not Usable in Crafting"
57735772"[english]Attrib_EventDate" "Date Received: %s1"
57745773"Attrib_GifterAccountID" "Gave fra: %s1."
57755774"[english]Attrib_GifterAccountID" "\nGift from: %s1"
5776N/A"Attrib_AttachedParticle" "Effekt: %s1"
N/A5775"Attrib_AttachedParticle" "★ Uvanlig effekt: %s1"
57775776"[english]Attrib_AttachedParticle" "★ Unusual Effect: %s1"
57785777"Attrib_SupplyCrateSeries" "Kasseserie #%s1"
57795778"[english]Attrib_SupplyCrateSeries" "Crate Series #%s1"
5780N/A"Attrib_PreserveUbercharge" "Ved død bevares opptil %s1% av den lagrede superladningen"
N/A5779"Attrib_PreserveUbercharge" "Ved død bevares opptil %s1%\nav oppspart Überladning"
57815780"[english]Attrib_PreserveUbercharge" "On death up to %s1% of your stored\nÜberCharge is retained"
57825781"Attrib_Particle0" "Ugyldig partikkel"
57835782"[english]Attrib_Particle0" "Invalid Particle"
59275926"[english]StoreWelcomeExplanation_Text" "The Mann Co. Store lets you buy items with funds from your Steam wallet. The store contains all of the classic TF2 items from previous Updates as well as brand new items and features!"
59285927"StoreTabsExplanation_Title" "Kategorifaner"
59295928"[english]StoreTabsExplanation_Title" "Category Tabs"
5930N/A"StoreTabsExplanation_Text" "Kategorifanene grupperer lignende gjenstander etter type eller funksjon. Gjenstander som nylig er lagt til i butikken er under 'NYTT!'-fanen. Verktøy som modifiserer andre gjenstander, gaver og spesielle kampgjenstander finnes under 'Diverse'-fanen."
N/A5929"StoreTabsExplanation_Text" "Kategorifanene grupperer lignende gjenstander etter type eller funksjon. Gjenstander som nylig er lagt til i butikken er under «NYTT!». Verktøy som modifiserer andre gjenstander, gaver og spesielle kampgjenstander finnes under «Diverse»."
59315930"[english]StoreTabsExplanation_Text" "Category tabs group similar items by type or function. Items recently added to the store are under the 'New!' tab. Tools that modify other items, gifts, and special action items can be found under the 'Misc' tab."
59325931"StoreItemsExplanation_Title" "Kjøpende element"
59335932"[english]StoreItemsExplanation_Title" "Purchasable Item"
60376036"[english]Store_CartItems" "%s1 Items"
60386037"Store_EstimatedTotal" "beregnet totalpris"
60396038"[english]Store_EstimatedTotal" "estimated total"
6040N/A"Store_WAStateSalesTax" "merverdiavgift vil bli beregnet i kassen der det er aktuelt"
N/A6039"Store_WAStateSalesTax" "mva. beregnes ved kassen der dette er gjeldende"
60416040"[english]Store_WAStateSalesTax" "sales tax will be calculated during checkout where applicable"
60426041"Store_TotalSubtextB" "alle TF2-gjenstander blir lagt til i ryggsekken din når kjøpet er fullført"
60436042"[english]Store_TotalSubtextB" "all TF2 items will be added to your backpack after purchase"
61236122"[english]Store_IntroText" "Hello, little boy and/or girl! I'm Saxton Hale, CEO of Mann Co.--the #1 weapons, munitions, and war-themed fashion accessory manufacturer in the Greater Badlands area!\n\nBLU? RED? As long as your money's green, I WILL sell you items you can use to MAKE THEM PAY! And ancillary items you can wear, so you'll look CLASSY AS ALL HELL doing it! Kill whoever you like. I won't judge you!\n"
61246123"Store_Promotions" "SPESIALTILBUD!"
61256124"[english]Store_Promotions" "SPECIAL OFFERS!"
6126N/A"Store_Promotion_SpendForGift" "P.S. I en begrenset periode får du en gratis kampanjegjenstand for hver $%s1 du bruker på én transaksjon (ikke inkludert avgifter)!"
N/A6125"Store_Promotion_SpendForGift" "FÅ EN EKSTRA OVERRASKELSESGJENSTAND\nFOR HVER %s1* DU BRUKER!"
61276126"[english]Store_Promotion_SpendForGift" "GET A SURPRISE BONUS ITEM\nFOR EVERY %s1* YOU SPEND!"
6128N/A"Store_Promotion_SpendForGift_Sub" "*I et enkeltstående kjøp"
N/A6127"Store_Promotion_SpendForGift_Sub" "*I ett enkelt kjøp"
61296128"[english]Store_Promotion_SpendForGift_Sub" "*In a single purchase"
6130N/A"Store_Promotion_FirstPurchaseGift" "P.P.S. Den aller første gangen du kjøper noe, får du i tillegg en gratis gave: %s1!"
N/A6129"Store_Promotion_FirstPurchaseGift" "FÅ EN GRATIS HATT\nVED DITT FØRSTE KJØP!"
61316130"[english]Store_Promotion_FirstPurchaseGift" "GET A FREE HAT\nWITH YOUR FIRST PURCHASE!"
61326131"Store_Promotion_FirstPurchaseGift_Sub" "Kun i en begrenset tidsperiode!"
61336132"[english]Store_Promotion_FirstPurchaseGift_Sub" "Limited Time Only!"
61346133"Store_CEOMannCo" "Adm. Dir., Mann Co."
61356134"[english]Store_CEOMannCo" "CEO, Mann Co."
6136N/A"TR_ClassInfo_Soldier" "Soldier er en god offensiv og defensiv klasse med rakettutskyteren som sitt primærvåpen. Han kan gjøre mye skade på kort tid, men han må huske å holde rakettutskyteren sin ladet til enhver tid ellers kan han bli overrumplet."
N/A6135"TR_ClassInfo_Soldier" "Soldier er en god offensiv og defensiv klasse med rakettkaster som sitt primærvåpen. Han kan gjøre mye skade på kort tid, men han må huske å holde rakettkasteren sin ladet til enhver tid ellers kan han bli overrumplet."
61376136"[english]TR_ClassInfo_Soldier" "The Soldier is a good offensive and defensive class whose primary weapon is the rocket launcher. He can do a large amount of damage in a short period of time but has to remember to keep his rocket launcher loaded at all times or be caught off guard."
61386137"Notification_CanTrigger_Help" "Trykk [ �%cl_trigger_first_notification%� ] for å �SE�.\nTrykk [ �%cl_decline_first_notification%� ] for å �LUKKE�."
61396138"[english]Notification_CanTrigger_Help" "Press [ �%cl_trigger_first_notification%� ] to �VIEW�.\nPress [ �%cl_decline_first_notification%� ] to �CLOSE�."
61576156"[english]TF_UseItem_Title" "Use Item?"
61586157"TF_UseItem_Text" "Er du sikker på at du vil bruke %item_name%? Den kan brukes %uses_left% gang(er) til før den fjernes fra lageret."
61596158"[english]TF_UseItem_Text" "Are you sure you want to use %item_name%? It has %uses_left% use(s) before it will be removed from your inventory."
6160N/A"TF_UseItem_Success" "Gjenstanden på handlingsplassen ble brukt!"
N/A6159"TF_UseItem_Success" "Gjenstanden på kampplassen ble brukt!"
61616160"[english]TF_UseItem_Success" "The item in the action slot was used successfully!"
61626161"TF_UseItem_GiftNoPlayers" "Det er ingen andre spillere til stede i det gjeldende spillet som kan motta gaven!"
61636162"[english]TF_UseItem_GiftNoPlayers" "There are no other players present in your current game to receive your gift!"
6164N/A"TF_UseItem_Error" "Det oppstod en feil da gjenstanden skulle brukes på handlingsplassen."
N/A6163"TF_UseItem_Error" "Det oppstod en feil da gjenstanden på kampplassen skulle brukes."
61656164"[english]TF_UseItem_Error" "There was an error trying to use the item in your action slot."
61666165"TF_UseItem_MiniGameAlreadyStarted" "Dette minispillet har allerede startet."
61676166"[english]TF_UseItem_MiniGameAlreadyStarted" "That mini-game has already been started."
61856184"[english]TF_Trading_StatusTitle" "Trade Status"
61866185"TF_Trading_Timeout_Title" "Ingen respons"
61876186"[english]TF_Trading_Timeout_Title" "No Response"
6188N/A"TF_Trading_Timeout_Text" "Det var ingen respons fra serveren."
N/A6187"TF_Trading_Timeout_Text" "Det var ingen respons fra tjeneren."
61896188"[english]TF_Trading_Timeout_Text" "There was no response from the server."
61906189"TF_Trading_TimeoutPartyB" "Det var ingen respons fra den andre spilleren."
61916190"[english]TF_Trading_TimeoutPartyB" "There was no response from the other player."
61956194"[english]TF_Trading_WaitingForPartyB" "Waiting for the other player to respond."
61966195"TF_Trading_WaitingForPartyB_Named" "Venter på at %s1 skal svare."
61976196"[english]TF_Trading_WaitingForPartyB_Named" "Waiting for %s1 to respond."
6198N/A"TF_Trading_WaitingForServer" "Venter på respons fra serveren."
N/A6197"TF_Trading_WaitingForServer" "Venter på respons fra tjeneren."
61996198"[english]TF_Trading_WaitingForServer" "Waiting for a response from the server."
62006199"TF_Trading_WaitingForTrade" "Bytter gjenstander"
62016200"[english]TF_Trading_WaitingForTrade" "Trading Items"
6202N/A"TF_Trading_WaitingForStart" "Tilbudet om byttehandel er godtatt. Venter nå på serveren."
N/A6201"TF_Trading_WaitingForStart" "Tilbudet om byttehandel er godtatt. Venter nå på tjeneren."
62036202"[english]TF_Trading_WaitingForStart" "Offer to trade accepted, now waiting for server."
62046203"TF_Trading_WaitingForCancel" "Avbryter byttehandel."
62056204"[english]TF_Trading_WaitingForCancel" "Canceling trade."
62896288"[english]TF_TradeStartDialog_Select" "Find a trading partner from..."
62906289"TF_TradeStartDialog_SelectFriends" "Venneliste"
62916290"[english]TF_TradeStartDialog_SelectFriends" "Friends List"
6292N/A"TF_TradeStartDialog_SelectServer" "Gjeldende server"
N/A6291"TF_TradeStartDialog_SelectServer" "Gjeldende tjener"
62936292"[english]TF_TradeStartDialog_SelectServer" "Current Server"
62946293"TF_TradeStartDialog_SelectProfile" "Steam-profil"
62956294"[english]TF_TradeStartDialog_SelectProfile" "Steam Profile"
62996298"[english]TF_TradeStartDialog_FriendsNone" "None of your friends are\ncurrently playing TF2."
63006299"TF_TradeStartDialog_Server" "Velg en spiller du vil byttehandle med:"
63016300"[english]TF_TradeStartDialog_Server" "Select a player to trade with:"
6302N/A"TF_TradeStartDialog_ServerNone" "Det er ingen andre spillere\npå serveren din."
N/A6301"TF_TradeStartDialog_ServerNone" "Det er ingen andre spillere\npå din tjener."
63036302"[english]TF_TradeStartDialog_ServerNone" "There are no other players\non your server."
6304N/A"TF_TradeStartDialog_Profile" "Skriv inn URL-en til en Steam-profil:"
N/A6303"TF_TradeStartDialog_Profile" "Skriv inn nettadressen til en Steam-profil:"
63056304"[english]TF_TradeStartDialog_Profile" "Enter the URL of a Steam profile:"
63066305"TF_TradeStartDialog_ProfileGo" "Send forespørsel om byttehandel"
63076306"[english]TF_TradeStartDialog_ProfileGo" "Send Trade Request"
63716370"[english]TF_Armory_Item_AchievementReward" "This item is an �Achievement Reward� for completing the �'%s1'� achievement."
63726371"TF_Armory_Item_InSet" "Denne gjenstanden er en del av �%s1�-gjenstandssettet. Noen gjenstandssett gir ekstra bonuser når hele settet brukes samtidig. �%s1�-settet gir denne �gjenstandssettbonusen�:"
63736372"[english]TF_Armory_Item_InSet" "This item is part of ��%s1� item set. Some item sets provide extra bonuses when the entire set is worn at the same time. The ��%s1�� set will provide this �Item Set Bonus�:\n"
6374N/A"TF_Armory_Item_Type_TauntEnabler" "Denne �kampgjenstanden� spiller en �egendefinert håning� ved bruk."
N/A6373"TF_Armory_Item_Type_TauntEnabler" "Denne �hångjenstanden� spiller av en �egendefinert hån� ved bruk."
63756374"[english]TF_Armory_Item_Type_TauntEnabler" "This �Taunt Item� plays a �Custom Taunt� when used."
63766375"TF_Armory_Item_Class_ClassToken" "Denne gjenstanden er en �klassepollett�. Den brukes til å spesifisere hvilken klasse det skal konstrueres gjenstander til i konstruksjonsoppskrifter. For eksempel: Hvis du legger til en Soldier-klassepollett i en oppskrift, sørger du for at det bare er Soldier-gjenstander som blir konstruert."
63776376"[english]TF_Armory_Item_Class_ClassToken" "This item is a �Class Token�. It's used in crafting recipes to specify which class's items should be crafted. For example: putting a Soldier class token into a recipe will ensure only Soldier items will be produced by the craft."
64016400"[english]TF_Armory_Item_ToolUsage" "The following tools can be used on this item: "
64026401"TF_Armory_Item_Bundle" "Gruppen inneholder følgende gjenstander: "
64036402"[english]TF_Armory_Item_Bundle" "This bundle contains the following items: "
6404N/A"TF_Armory_Item_Action" "Denne gjenstanden er en �handlingsgjenstand�. Bruk den på handlingsplassen i oppakningen for en klasse, og trykk deretter på knappen �Bruk gjenstand på handlingsplassen�, som finnes i tastaturinnstillingene."
N/A6403"TF_Armory_Item_Action" "Dette er en �kampgjenstand�. Trykk på «Bruk» fra ryggsekken, eller utstyr den på kampplassen i klasseoppakningen, og trykk på knappen �«Bruk gjenstand på kampplassen»�, som finnes i tastaturinnstillingene."
64056404"[english]TF_Armory_Item_Action" "This item is an �Action Item�. Click on the backpack's 'Use' button to use it. Alternatively, equip it in the Action slot of a class loadout and press the �'Use Item in Action Slot'� key, which can be bound in the Keyboard Settings."
6406N/A"TF_Armory_Item_Duel_Medal" "Denne gjenstanden sporer duelleringsstatistikk og resultatene fra siste duell. For hver tiende seierduell vil nivået øke med 1 (opp til nivå 100), og du oppnår også en ny �Miniduell� og en gratis gjenstand. For hvert tjuefemte nivå, vil den bli oppgradert til neste rang."
N/A6405"TF_Armory_Item_Duel_Medal" "Denne gjenstanden sporer duellstatistikk og resultatene fra siste duell. For hver tiende duellseier øker nivået med 1 (opp til nivå 100), du får også et nytt �Duell-minispill� og en gratis gjenstand. Den oppgraderes til neste grad for hvert 25. nivå."
64076406"[english]TF_Armory_Item_Duel_Medal" "This item keeps track of lifetime dueling statistics and the results of the last duel. For every 10 duel wins, it will increase in level by 1 (up to level 100), earning you a new �Dueling Mini-Game� and a free item. Every 25 levels it will be upgraded to the next tier."
6408N/A"TF_Armory_Item_Duel" "Denne �kampgjenstanden� aktiverer �Miniduellen�. Den gjør det mulig å utfordre en annen spiller på serveren til duell. Hvis de godtar, begynner duellen. Gjenstanden brukes ikke opp hvis den andre spilleren avslår duellen.\n\nNår runden er over, vinner den som har flest duellpoeng. Drap og medvirkning til drap av fienden er verdt 1 poeng.\n\nGjenstanden vil ikke brukes opp dersom serveren bytter nivå, eller dersom resultatet er uavgjort 0-0 på slutten av runden."
N/A6407"TF_Armory_Item_Duel" "Denne �kampgjenstanden� aktiverer �Duell-minispillet�. Den gjør det mulig å utfordre en annen spiller på motstanderlaget til en duell. Hvis de godtar, begynner duellen. Gjenstanden brukes ikke opp hvis den andre spilleren avslår duellen.\n\nNår runden er over, vinner den som har flest duellpoeng. Drap og medvirkning til drap av motstanderen din er verdt 1 poeng.\n\nGjenstanden brukes ikke opp dersom tjeneren endrer kart, eller resultatet er uavgjort 0–0 på slutten av runden."
64096408"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes map or the score is tied 0-0 at the end of the round."
64106409"TF_Armory_Item_Supply_Crate" "Denne kassen inneholder �én� av gjenstandene som er oppført i beskrivelsen. Hvis du vil låse opp og hente gjenstanden, må du bruke en �Mann Co.-forsyningskassenøkkel�, som kan kjøpes i Mann Co.-butikken. Disse kassene inneholder de noen av sjeldneste og mest verdifulle gjenstandene i spillet, så kryss fingrene før du låser dem opp!"
64116410"[english]TF_Armory_Item_Supply_Crate" "This crate contains �one� of the items listed in its description. To unlock the crate and retrieve the item, you must use a �Mann Co. Supply Crate Key�, which can be purchased inside the Mann Co. Store. These crates contain one of the rarest and most valuable items in the game, so cross your fingers before you unlock them!"
64156414"[english]TF_Armory_Item_NameTag" "This �Name Tag� can be used to permanently modify the name of a single item. Other players will see the name you choose instead of the original name."
64166415"TF_Armory_Item_PaintCan" "Dette malingsspannet kan brukes til å endre fargen til en enkelt gjenstand permanent. Ikke alle gjenstander kan males, så hvis du kjøper en gjenstand for å male den, må du passe på at 'Malingsspann' står oppført som et verktøy som kan brukes på den."
64176416"[english]TF_Armory_Item_PaintCan" "This �Paint Can� can be used to permanently change the color of a single item. Not all items are paintable, so if you're purchasing an item to paint it, ensure the details of that item lists 'Paint Cans' as tools that can be used on it."
6418N/A"TF_Armory_Item_Gift1" "Denne �kampgjenstanden� gir en tilfeldig gjenstand til én annen spiller på serveren."
N/A6417"TF_Armory_Item_Gift1" "Denne �kampgjenstanden� gir en tilfeldig gjenstand til én annen spiller på din tjener."
64196418"[english]TF_Armory_Item_Gift1" "This �Action Item� gives a random item to a single other player on your server."
6420N/A"TF_Armory_Item_Gift24" "Denne �kampgjenstanden� gir en tilfeldig gjenstand til alle de andre spillerne på serveren, maksimalt 23 andre spillere."
N/A6419"TF_Armory_Item_Gift24" "Denne �kampgjenstanden� gir en tilfeldig gjenstand til alle de andre spillerne på din tjener, maks 23 andre spillere."
64216420"[english]TF_Armory_Item_Gift24" "This �Action Item� gives a random item to every other player on your server, up to a maximum of 23 other players."
64226421"TF_PassiveAttribs" "Gjeldende attributter på bæreren:"
64236422"[english]TF_PassiveAttribs" "Current on-wearer attributes:"
64276426"[english]TF_SelectPlayer_Select" "Find a player from..."
64286427"TF_SelectPlayer_SelectFriends" "Venneliste"
64296428"[english]TF_SelectPlayer_SelectFriends" "Friends List"
6430N/A"TF_SelectPlayer_SelectServer" "Gjeldende server"
N/A6429"TF_SelectPlayer_SelectServer" "Gjeldende tjener"
64316430"[english]TF_SelectPlayer_SelectServer" "Current Server"
64326431"TF_SelectPlayer_Friends" "Velg en venn:"
64336432"[english]TF_SelectPlayer_Friends" "Select a friend:"
64356434"[english]TF_SelectPlayer_FriendsNone" "None of your eligible friends are\ncurrently playing TF2."
64366435"TF_SelectPlayer_Server" "Velg en spiller:"
64376436"[english]TF_SelectPlayer_Server" "Select a player:"
6438N/A"TF_SelectPlayer_ServerNone" "Det er ingen andre valgbare spillere\npå serveren."
N/A6437"TF_SelectPlayer_ServerNone" "Det er ingen andre valgbare spillere\npå din tjener."
64396438"[english]TF_SelectPlayer_ServerNone" "There are no other eligible players\non your server."
6440N/A"TF_Serverlist_Ask_Favorite_Title" "Siste server som favoritt?"
N/A6439"TF_Serverlist_Ask_Favorite_Title" "Ny favoritt-tjener?"
64416440"[english]TF_Serverlist_Ask_Favorite_Title" "Favorite last Server?"
6442N/A"TF_Serverlist_Ask_Favorite_Text" "Lagre serveren du nettopp var på, i Favoritt-listen, slik at du enkelt kan gå tilbake til den?"
N/A6441"TF_Serverlist_Ask_Favorite_Text" "Lagre tjeneren du nettopp var på i Favoritt-listen, slik at du enkelt kan gå tilbake til den?"
64436442"[english]TF_Serverlist_Ask_Favorite_Text" "Save the server you were just on in your Favorites list so you can easily return to it again?"
6444N/A"TF_Serverlist_Ask_Favorite_Opt_Out" "Spør aldri om lagring av favoritter igjen"
N/A6443"TF_Serverlist_Ask_Favorite_Opt_Out" "Aldri spør om lagring av favoritter igjen"
64456444"[english]TF_Serverlist_Ask_Favorite_Opt_Out" "Never ask about Favoriting again"
6446N/A"TF_Serverlist_Ask_Blacklist_Title" "Svartelist siste server?"
N/A6445"TF_Serverlist_Ask_Blacklist_Title" "Svarteliste forrige tjener?"
64476446"[english]TF_Serverlist_Ask_Blacklist_Title" "Blacklist last Server?"
6448N/A"TF_Serverlist_Ask_Blacklist_Text" "Legge til serveren du nettopp var på, til Svartelisten, slik at du aldri ser den igjen?"
N/A6447"TF_Serverlist_Ask_Blacklist_Text" "Legge til tjeneren du nettopp var på i Svartelisten, slik at du aldri ser den igjen?"
64496448"[english]TF_Serverlist_Ask_Blacklist_Text" "Add the server you were just on to your Blacklist so you never see it again?"
6450N/A"TF_Serverlist_Ask_Blacklist_Opt_Out" "Spør aldri om svartelisting igjen"
N/A6449"TF_Serverlist_Ask_Blacklist_Opt_Out" "Aldri spør om svartelisting igjen"
64516450"[english]TF_Serverlist_Ask_Blacklist_Opt_Out" "Never ask about Blacklisting again"
64526451"TF_Serverlist_Ask_Yes" "Ja"
64536452"[english]TF_Serverlist_Ask_Yes" "Yes"
64676466"[english]RefurbishItem" "Restore?"
64686467"RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Fjern maling?"
64696468"[english]RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Remove Paint?"
6470N/A"RefurbishItem_RemovePaint" "Fjern den tilpassede fargen fra denne gjenstanden, og gjennopprett til sin opprinnelige farge?\n\n(Malingen vil bli forkastet)"
N/A6469"RefurbishItem_RemovePaint" "Fjern den tilpassede fargen, %confirm_dialog_token%, fra denne gjenstanden, og gjenopprett til sin opprinnelige farge?\n\n(Malingen blir forkastet)"
64716470"[english]RefurbishItem_RemovePaint" "Remove the custom color %confirm_dialog_token% from this item, restoring its original color?\n\n(Paint will be discarded)"
64726471"RefurbishItem_RemoveNameTitle" "Fjern navn?"
64736472"[english]RefurbishItem_RemoveNameTitle" "Remove Name?"
64836482"[english]ToolGiftWrapInProgress" "Wrapping your Gift"
64846483"Craft_Untradable_Title" "Advarsel"
64856484"[english]Craft_Untradable_Title" "Warning"
6486N/A"Craft_Untradable_Text" "Minst en gjenstand du prøver å lage er ikke omsettelige. Som et resultat, vil alle gjenstander laget også bli ikke omsettelige. Er du sikker på at du vil fortsette?"
N/A6485"Craft_Untradable_Text" "Minst én gjenstand du prøver å konstruere kan ikke byttes eller selges. Som et resultat kan du heller ikke bytte eller selge konstruerte gjenstander. Er du sikker på at du vil fortsette?"
64876486"[english]Craft_Untradable_Text" "At least one item you are attempting to craft is untradable and unmarketable. As a result, any crafted items will also be untradable and unmarketable. Are you sure you want to continue?"
64886487"RI_Sh" "sett hodeplagg"
64896488"[english]RI_Sh" "set headgear"
64936492"[english]RO_SH" "specific piece of Set headgear"
64946493"TF_Tool_Giftwrap" "Gavepapir"
64956494"[english]TF_Tool_Giftwrap" "Gift Wrap"
6496N/A"TF_Tool_Giftwrap_Desc" "Brukes til å pakke inn andre gjenstander for å gi bort som gave."
N/A6495"TF_Tool_Giftwrap_Desc" "Brukes til å pakke inn gjenstander, som kan byttes, for å gi bort som gave."
64976496"[english]TF_Tool_Giftwrap_Desc" "Used to wrap tradable items for gifting."
64986497"TF_Tool_Gift" "En Forsiktig Innpakket Gave"
64996498"[english]TF_Tool_Gift" "A Carefully Wrapped Gift"
65016500"[english]Econ_Set_Bonus" "Item Set Bonus:"
65026501"Attrib_InUse" "Brukes for øyeblikket"
65036502"[english]Attrib_InUse" "Currently In Use"
6504N/A"Attrib_SpecialItem" "Kan ikke byttes eller brukes i konstruksjon"
N/A6503"Attrib_SpecialItem" "Kan ikke byttes, selges eller brukes i konstruksjon"
65056504"[english]Attrib_SpecialItem" "Not Tradable, Marketable, or Usable in Crafting"
65066505"Attrib_ReferencedItem" "Inneholder: %s1"
65076506"[english]Attrib_ReferencedItem" "Contains: %s1"
6508N/A"TF_Armory_Item_Gift_Wrap" "Dette gavepapiret kan bli brukt til å pakke inn en gjenstand som en gave til en annen spiller. Innpakkede gaver kan leveres til frakoblede spillere. Gjenstander som normalt ikke er mulig å bytte, kan bli pakket inn og sent som gave ved å bruke gavepapiret."
N/A6507"TF_Armory_Item_Gift_Wrap" "Dette �gavepapiret� kan brukes til å pakke inn en gjenstand, for å gi som gave til en annen spiller. Innpakkede gaver kan leveres til frakoblede spillere. Kun gjenstander som kan byttes, kan pakkes inn og sendes som gave ved å bruke gavepapiret."
65096508"[english]TF_Armory_Item_Gift_Wrap" "This �Gift Wrap� can be used to package an item as a gift for another player. Wrapped gifts can be delivered to offline players. Only items that are tradable can be wrapped and gifted using gift wrap."
65106509"TF_Armory_Item_Gift" "Dette er en innpakket gave. Personen som pakket den inn kan levere gaven til noen, eller en annen spiller kan åpne den og motta gjenstanden."
65116510"[english]TF_Armory_Item_Gift" "This is a �Wrapped Gift�. The person who wrapped it can deliver the gift to someone or another player can open it and receive the item inside."
65476546"[english]TF_NoiseMaker_Exhausted" "You have used all of your Noise Maker's charges."
65486547"TF_Party_Favor" "Fest-tjeneste"
65496548"[english]TF_Party_Favor" "Party Favor"
6550N/A"TF_Armory_Item_Type_NoiseMaker" "Spiller en kjenningsmelodi når den brukes. Bruk denne på handlingsplassen og bruk det under et spill. En avgift vil bli gitt når varen er brukt."
N/A6549"TF_Armory_Item_Type_NoiseMaker" "Spiller av en melodi når den brukes. Utstyr denne på kampplassen og bruk det i løpet av et spill. En ladning blir oppbrukt når gjenstanden brukes."
65516550"[english]TF_Armory_Item_Type_NoiseMaker" "Plays a themed sound when used. Equip this item in your action slot and use it during a game. A charge will be consumed when the item is used."
65526551"TF_Bundle_HalloweenNoiseMaker" "Bråkmakerpakke"
65536552"[english]TF_Bundle_HalloweenNoiseMaker" "Noise Maker Bundle"
65736572"[english]TF_TheGrenadiersSoftcap_Desc" ""
65746573"TF_OlSnaggletooth_Desc" ""
65756574"[english]TF_OlSnaggletooth_Desc" ""
6576N/A"TF_Weapon_StickyBomb_Jump_Desc" "En spesiell klisterbombekaster som ikke gjør noe skade for å lære triks og mønstre ved klisterbombehopp."
N/A6575"TF_Weapon_StickyBomb_Jump_Desc" "En spesiell klisterbombekaster som ikke gjør noe skade, for å lære triks og mønstre ved klisterbombehopp."
65776576"[english]TF_Weapon_StickyBomb_Jump_Desc" "A special no-damage stickybomb launcher for learning stickybomb jump tricks and patterns."
65786577"TF_MannCoCap_Desc" ""
65796578"[english]TF_MannCoCap_Desc" ""
66196618"[english]TF_HALLOWEEN_BOSS_KILL_MELEE_DESC" "Collect the Horseless Headless Horsemann's Haunted Metal."
66206619"TF_HALLOWEEN_COLLECT_GOODY_BAG_NAME" "Maskert Mann"
66216620"[english]TF_HALLOWEEN_COLLECT_GOODY_BAG_NAME" "Masked Mann"
6622N/A"TF_HALLOWEEN_COLLECT_GOODY_BAG_DESC" "Plukk opp den hjemsøkte halloweengaven i Mann Manor."
N/A6621"TF_HALLOWEEN_COLLECT_GOODY_BAG_DESC" "Plukk opp en sjelgriff i Mann Manor."
66236622"[english]TF_HALLOWEEN_COLLECT_GOODY_BAG_DESC" "Collect a Soul Gargoyle in Mann Manor."
66246623"TF_HALLOWEEN_CRAFT_SAXTON_MASK_NAME" "Sackston Hale"
66256624"[english]TF_HALLOWEEN_CRAFT_SAXTON_MASK_NAME" "Sackston Hale"
66376636"[english]TF_HALLOWEEN_BOSS_WARN_AGGRO" "You have angered the Horseless Headless Horsemann!"
66386637"TF_HALLOWEEN_BOSS_LOST_AGGRO" "Du har'n ikke lenger."
66396638"[english]TF_HALLOWEEN_BOSS_LOST_AGGRO" "You are no longer IT."
6640N/A"WrapGift" "PAKK INN GAVE"
N/A6639"WrapGift" "Pakk inn gave"
66416640"[english]WrapGift" "Wrap Gift"
6642N/A"UnwrapGift" "PAKK UT GAVE"
N/A6641"UnwrapGift" "Pakk ut gave"
66436642"[english]UnwrapGift" "Unwrap Gift"
6644N/A"DeliverGift" "LEVER GAVE"
N/A6643"DeliverGift" "Lever gave"
66456644"[english]DeliverGift" "Deliver Gift"
66466645"NoAction" "Ingen handling"
66476646"[english]NoAction" "NO ACTION"
66716670"[english]RI_Mask" "Requires: 9 Unique Halloween Masks"
66726671"RO_Mask" "Produserer: 1 Saxton Hale Halloween Maske"
66736672"[english]RO_Mask" "Produces: 1 Saxton Hale Halloween Mask"
6674N/A"RT_SaxtonMask" "Fabrikér Saxton Hale Halloween-maske"
N/A6673"RT_SaxtonMask" "Fremstill Saxton Hale Halloween-maske"
66756674"[english]RT_SaxtonMask" "Fabricate Saxton Hale Halloween Mask"
66766675"TF_T_Dt" "Beskrivelses-merkelapp"
66776676"[english]TF_T_Dt" "Description Tag"
66856684"[english]TF_Weapon_StickyBomb_Jump" "The Sticky Jumper"
66866685"TF_HalloweenBoss_Axe" "Den hesteløse hodeløse hestemannens hodetaker"
66876686"[english]TF_HalloweenBoss_Axe" "The Horseless Headless Horsemann's Headtaker"
6688N/A"TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Forbannet av mørke ånder lik\nde som bor inne i Øyelanderen."
N/A6687"TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Forbannet av mørke ånder lik\nde som bor inne i Øyelenderen."
66896688"[english]TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Cursed by dark spirits similar to\nthose that dwell within the Eyelander."
66906689"Item_GiftWrapped" "�%s1� har pakket inn en gave:: %s2 %s3"
66916690"[english]Item_GiftWrapped" "�%s1� has wrapped a gift:: %s2 %s3"
67176716"[english]TF_DeliverGiftResultDialog_Fail" "Unable to deliver the gift."
67186717"TF_DeliverGiftResultDialog_VAC" "Mottakeren har ikke rettighet til å motta en gave."
67196718"[english]TF_DeliverGiftResultDialog_VAC" "The recipient does not have privileges to receive a gift."
6720N/A"TF_Duel_Refund_Kicked" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avsluttet, fordi en spiller har blitt sparket. Et mini-duellspill eid av %initiator% er ikke konsumert."
N/A6719"TF_Duel_Refund_Kicked" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avsluttet, fordi en spiller er kastet ut. Duell-minispillet til �%initiator%� ble ikke oppbrukt."
67216720"[english]TF_Duel_Refund_Kicked" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because a player has been kicked. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
67226721"TF_ItemExpiration" "Denne gjenstanden utløper den %s1."
67236722"[english]TF_ItemExpiration" "This item will expire on %s1."
67456744"[english]CraftUpdate_Denied" "You do not have sufficient privileges to craft."
67466745"TF_WinterCrate" "Festlig vinterkasse"
67476746"[english]TF_WinterCrate" "Festive Winter Crate"
6748N/A"TF_WinterCrate_Desc" "Denne kassen er usedvanlig festlig.\nInnholdet er ukjent, og \nnormale nøkler passer ikke i låsen.\n\nDu bør nok ta vare på den.\nDet vil sannsynligvis være en måte å åpne den på senere."
N/A6747"TF_WinterCrate_Desc" "Et minne fra en svunnen tid, denne festlige kassen kan ikke lenger bli åpnet, og er rent dekorativ."
67496748"[english]TF_WinterCrate_Desc" "A memento from an age long past, this festive crate can no longer be opened and is purely decorative."
67506749"TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Brukes til å male andre gjenstander i fargen til ditt aktuelle lag."
67516750"[english]TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Used to paint other items the color of your current team."
68036802"[english]TF_Bundle_WinterUpdate" "Winter Update Pack"
68046803"TF_Bundle_WinterUpdate_Desc" "Inkluderer alle gjenstandssettene fra vinteroppdateringen:"
68056804"[english]TF_Bundle_WinterUpdate_Desc" "Includes all of the Winter Update class set items:"
6806N/A"TF_Bundle_MedievalMedic" "Middelalderens medic"
N/A6805"TF_Bundle_MedievalMedic" "Middelalderens Medic"
68076806"[english]TF_Bundle_MedievalMedic" "The Medieval Medic"
68086807"TF_Bundle_MedievalMedic_Desc" "Inneholder disse middelalderske Medic-gjenstandene:"
68096808"[english]TF_Bundle_MedievalMedic_Desc" "Includes these medieval themed Medic items:"
6810N/A"TF_Bundle_HibernatingBear" "Den hibernerende bjørnen"
N/A6809"TF_Bundle_HibernatingBear" "Sovende bjørn"
68116810"[english]TF_Bundle_HibernatingBear" "The Hibernating Bear"
68126811"TF_Bundle_HibernatingBear_Desc" "Inneholder disse Heavy-gjenstandene:"
68136812"[english]TF_Bundle_HibernatingBear_Desc" "Includes these Heavy items:"
68936892"[english]cp_mountainlab" "Valentin '3DNJ' Levillain"
68946893"cp_manor_event_authors" "Tim 'YM' Johnson\nAlex 'Rexy' Kreeger"
68956894"[english]cp_manor_event_authors" "Tim 'YM' Johnson\nAlex 'Rexy' Kreeger"
6896N/A"TF_Contributed" "Takk %playername% for at du støtter dette kartet!"
N/A6895"TF_Contributed" "Takk for at du støtter dette kartet, %playername%!"
68976896"[english]TF_Contributed" "Thanks %playername% for supporting this map!"
6898N/A"TF_DuelLeaderboard_Title" "Topp duellvinnere denne sesongen"
N/A6897"TF_DuelLeaderboard_Title" "Flest duellseire"
68996898"[english]TF_DuelLeaderboard_Title" "Top Duel Wins"
69006899"TF_MapAuthors_Community_Title" "Et samfunnskart laget av"
69016900"[english]TF_MapAuthors_Community_Title" "A Community Map Made By"
69336932"[english]TF_Steel" "Steel"
69346933"TF_MapToken_Steel" "Kartfrimerke - Steel"
69356934"[english]TF_MapToken_Steel" "Map Stamp - Steel"
6936N/A"TF_MapToken_Steel_Desc" "Et angrep/forsvar kontrollpunkt-kart\n\nUtviklet av Jamie 'Fishbus' Manson, Dan 'Irish Taxi Driver' Merboth og FLOOR_MASTER\n\nKjøp av denne gjenstanden støtter direkte utviklerne av samfunnskartet Steel. Vis støtten din i dag!"
N/A6935"TF_MapToken_Steel_Desc" "Et kart for angrep/forsvar av kontrollpunkter\n\nUtviklet av Jamie \"Fishbus\" Manson, Dan \"Irish Taxi Driver\" Merboth og FLOOR_MASTER\n\nKjøp av denne gjenstanden støtter direkte utviklerne av samfunnskartet Steel. Vis støtten din i dag!"
69376936"[english]TF_MapToken_Steel_Desc" "An Attack/Defend Control Point Map\n\nMade by Jamie 'Fishbus' Manson, Dan 'Irish Taxi Driver' Merboth and FLOOR_MASTER\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Steel community map. Show your support today!"
69386937"TF_Junction" "Junction"
69396938"[english]TF_Junction" "Junction"
69816980"[english]TF_MountainLab" "Mountain Lab"
69826981"TF_MapToken_MountainLab" "Kartfrimerke - Mountain Lab"
69836982"[english]TF_MapToken_MountainLab" "Map Stamp - Mountain Lab"
6984N/A"TF_MapToken_MountainLab_Desc" "Et angrep/forsvar kontrollpunkt-kart\n\nUtviklet av Valentin '3DNJ' Levillain\n\nKjøp av denne gjenstanden støtter direkte utvikleren av samfunnskartet Mountain Lab. Vis støtten din i dag!"
N/A6983"TF_MapToken_MountainLab_Desc" "Et kart for angrep/forsvar av kontrollpunkter\n\nUtviklet av Valentin \"3DNJ\" Levillain\n\nKjøp av denne gjenstanden støtter direkte utvikleren av samfunnskartet Mountain Lab. Vis støtten din i dag!"
69856984"[english]TF_MapToken_MountainLab_Desc" "An Attack/Defend Control Point Map\n\nMade by Valentin '3DNJ' Levillain\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Mountain Lab community map. Show your support today!"
69866985"TF_ManorEvent" "Mann Manor"
69876986"[english]TF_ManorEvent" "Mann Manor"
69996998"[english]TF_MapDonationLevel_Platinum" "Platinum:"
70006999"TF_MapDonationLevel_Diamond" "Diamant:"
70017000"[english]TF_MapDonationLevel_Diamond" "Diamond:"
7002N/A"TF_MapDonationLevel_Australium1" "12 karat Australium:"
N/A7001"TF_MapDonationLevel_Australium1" "12 karat australium:"
70037002"[english]TF_MapDonationLevel_Australium1" "12-karat Australium:"
7004N/A"TF_MapDonationLevel_Australium2" "18 karat Australium:"
N/A7003"TF_MapDonationLevel_Australium2" "18 karat australium:"
70057004"[english]TF_MapDonationLevel_Australium2" "18-karat Australium:"
7006N/A"TF_MapDonationLevel_Australium3" "24 karat Australium:"
N/A7005"TF_MapDonationLevel_Australium3" "24 karat australium:"
70077006"[english]TF_MapDonationLevel_Australium3" "24-karat Australium:"
70087007"TF_MapDonationLevel_Unobtainium" "Uoppnåelium:"
70097008"[english]TF_MapDonationLevel_Unobtainium" "Unobtanium:"
70257024"[english]TF_Tool_WinterKey_Desc" "Used to open unusually festive locked winter crates.\nAfter 12/31/2010 this will turn into a normal key."
70267025"TF_Tool_BackpackExpander" "Ryggsekk-utvider"
70277026"[english]TF_Tool_BackpackExpander" "Backpack Expander"
7028N/A"TF_Tool_BackpackExpander_Desc" "Legg til 100 ekstra plasser i ryggsekken din!\n(maksimum 1000 plasser)"
N/A7027"TF_Tool_BackpackExpander_Desc" "Legg til 100 ekstra plasser i ryggsekken din!\n(maks 3000 plasser)"
70297028"[english]TF_Tool_BackpackExpander_Desc" "Add 100 extra slots to your backpack!\n(3000 spaces maximum)"
7030N/A"TF_Set_Medieval_Medic" "Middelalderens medic"
N/A7029"TF_Set_Medieval_Medic" "Middelalderens Medic"
70317030"[english]TF_Set_Medieval_Medic" "The Medieval Medic"
70327031"TF_Set_Hibernating_Bear" "Den hibernerende bjørnen"
70337032"[english]TF_Set_Hibernating_Bear" "The Hibernating Bear"
70417040"[english]Attrib_MapDonation" "%s1 - %s2"
70427041"Attrib_FiresHealingBolts" "Avfyrer spesielle bolter som helbreder lagkamerater og forårsaker skade basert på distansen"
70437042"[english]Attrib_FiresHealingBolts" "Fires special bolts that heal teammates and deal damage based on distance traveled"
7044N/A"Attrib_EnablesAOEHeal" "Ved hån: Bruker en helbredelseseffekt på alle lagkamerater i nærheten"
N/A7043"Attrib_EnablesAOEHeal" "Alt-skyt: Påfører en helbredende effekt på alle lagkamerater i nærheten"
70457044"[english]Attrib_EnablesAOEHeal" "Alt-Fire: Applies a healing effect to all nearby teammates"
70467045"Attrib_ChargeTime_Increase" "%s1 sek økning i ladningsvarighet"
70477046"[english]Attrib_ChargeTime_Increase" "%s1 sec increase in charge duration"
70577056"[english]Attrib_BlastDamageToSelf_Increased" "+%s1% damage to self"
70587057"Attrib_Particle20" "Kartfrimerker"
70597058"[english]Attrib_Particle20" "Map Stamps"
7060N/A"TF_UllapoolCaber_Desc" "Skotsk ansiktsfjerner.\nEn edru person ville kastet den..."
N/A7059"TF_UllapoolCaber_Desc" "Skotsk ansiktsfjerner.\nEn edru person ville kastet den...\n\nDet første treffet forårsaker en eksplosjon"
70617060"[english]TF_UllapoolCaber_Desc" "High-yield Scottish face removal.\nA sober person would throw it...\n\nThe first hit will cause an explosion"
7062N/A"TF_BuffaloSteak_Desc" "Mens under virkningene, er bevegelsesfarten økt,\nskade gjort og skade tatt vil bli minikrits,\nog spilleren kan bare bruke nærkampvåpen.\n\nHvem trenger brød?"
N/A7061"TF_BuffaloSteak_Desc" "Etter inntak økes bevegelseshastigheten, angrep blir minikritiske og spilleren kan kun bruke nærkampvåpen. Varer i 16 sekunder.\nAlt-skyt: Del med en venn (middels førstehjelpssett)\n\nHvem trenger vel brød?"
70637062"[english]TF_BuffaloSteak_Desc" "After consuming, move speed is increased, attacks mini-crit, and the player may only use melee weapons. Lasts 16 seconds.\nAlt-fire: Share with a friend (Medium Health Kit)\n\nWho needs bread?"
7064N/A"TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Kan ikke overhelbrede.\nBeveg deg med samme hastighet som raskere helbredelsesmål."
N/A7063"TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Kopierer pasientenes eksplosjonshopp og stormangrep."
70657064"[english]TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Mirror the blast jumps and shield charges of patients."
7066N/A"TF_SacredMedicine_Desc" "Mens under virkningene, vil skade gjort\nog skade tatt bli minikrits.\nDu vil også bevege deg mye raskere."
N/A7065"TF_SacredMedicine_Desc" "Under påvirkning vil skade gjort\nog skade tatt bli minikrits.\nDu vil også bevege deg mye raskere."
70677066"[english]TF_SacredMedicine_Desc" "While under the effects, damage done\nand damage taken will be mini-crits.\nYou will also move much faster."
70687067"Store_Maps" "Kart"
70697068"[english]Store_Maps" "Maps"
71017100"[english]TF_Armory_Item_Class_BackpackExpander" "This item is a �Backpack Expander�. When used, it will expand the size of your backpack and be consumed in the process. Click the 'Use' button in the backpack to start the process of applying it."
71027101"TF_Armory_Item_MapToken" "Når denne gjenstanden er kjøpt, vil alle inntektene (etter skatt) gå direkte til samfunnsmedlemmer som utviklet kartet.\n\nMedlemskapsnivå for et kart vil øke for hvert tjuefemte kartfrimerke.\n\nEn �Verdensreisendes hatt� vil også bli utgitt til den som kjøper et kartfrimerke for første gang."
71037102"[english]TF_Armory_Item_MapToken" "When this item is purchased, all the proceeds (net of any applicable tax) will go directly to the community members who made the map.\n\nMembership level for a map will increase for every 25 map stamps.\n\nA �World Traveler's Hat� will also be given out the first time any map stamp has been purchased."
7104N/A"TF_Armory_Item_BackpackExpander" "Når denne gjenstanden er brukt, vil den legge til 100 ekstra plasser i ryggsekken din. Legg merke til at det er maksimum 1000 plasser."
N/A7103"TF_Armory_Item_BackpackExpander" "Når denne gjenstanden brukes, legger den til 100 ekstra plasser i ryggsekken din. Legg merke til at det er maks 2000 plasser."
71057104"[english]TF_Armory_Item_BackpackExpander" "When this item is used, it will add 100 extra slots to your backpack. Note that there is a maximum of 2000 slots."
71067105"IT_Title" "Gjenstandstesting"
71077106"[english]IT_Title" "Item Testing"
71197118"[english]IT_TestingSlot_Weapon" "Weapon:"
71207119"IT_TestingSlot_Headgear" "Hodeplagg:"
71217120"[english]IT_TestingSlot_Headgear" "Headgear:"
7122N/A"IT_TestingSlot_Misc1" "Kosmetikk 1:"
N/A7121"IT_TestingSlot_Misc1" "Tilbehør 1:"
71237122"[english]IT_TestingSlot_Misc1" "Cosmetic 1:"
7124N/A"IT_TestingSlot_Misc2" "Kosmetikk 2:"
N/A7123"IT_TestingSlot_Misc2" "Tilbehør 2:"
71257124"[english]IT_TestingSlot_Misc2" "Cosmetic 2:"
71267125"IT_TestingSlot_Empty" "<none>"
71277126"[english]IT_TestingSlot_Empty" "< none >"
71737172"[english]IT_Title_0" "Test Weapon"
71747173"IT_Title_1" "Testhodeplagg"
71757174"[english]IT_Title_1" "Test Headgear"
7176N/A"IT_Title_2" "Testkosmetikk 1"
N/A7175"IT_Title_2" "Test-tilbehør 1"
71777176"[english]IT_Title_2" "Test Cosmetic 1"
7178N/A"IT_Title_3" "Testkosmetikk 2"
N/A7177"IT_Title_3" "Test-tilbehør 2"
71797178"[english]IT_Title_3" "Test Cosmetic 2"
71807179"IT_YourModel" "Din nye modell:"
71817180"[english]IT_YourModel" "Your New Model:"
72217220"[english]SystemMessage_WinterCrateWarning_2Hour" "Festive Winter Crates will disappear soon! You have less than two hours to open yours!"
72227221"SystemMessage_WinterCrateWarning_30Minute" "Festlige vinterkasser vil snart forsvinne! Bare tretti minutter til de er borte for alltid!"
72237222"[english]SystemMessage_WinterCrateWarning_30Minute" "Festive Winter Crates will disappear soon! Only thirty minutes until they are gone forever!"
7224N/A"TF_Duel_Refund_ForceTeamSwap" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avsluttet, fordi en spiller har blitt flyttet til det andre laget. Et mini-duellspill eid av %initiator% er ikke konsumert."
N/A7223"TF_Duel_Refund_ForceTeamSwap" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avsluttet, fordi en spiller er flyttet til det andre laget. Duell-minispillet til �%initiator%� ble ikke oppbrukt."
72257224"[english]TF_Duel_Refund_ForceTeamSwap" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because a player has been switched to another team. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
72267225"TF_Duel_CannotUse" "Kan ikke starte en duell på dette tidspunkt."
72277226"[english]TF_Duel_CannotUse" "Cannot initiate a duel at this time."
72637262"[english]TF_Unique_RepairRateItem" "Wrenchine"
72647263"TF_Unique_ConstructionRateItem" "Konstruerine"
72657264"[english]TF_Unique_ConstructionRateItem" "Constructine"
7266N/A"TF_Iron_Curtain" "Jernteppet"
N/A7265"TF_Iron_Curtain" "Jernteppe"
72677266"[english]TF_Iron_Curtain" "The Iron Curtain"
72687267"TF_TTG_Watch" "Entusiastens urverk"
72697268"[english]TF_TTG_Watch" "The Enthusiast's Timepiece"
72757274"[english]TF_UllapoolCaber" "The Ullapool Caber"
72767275"TF_LochNLoad" "Loch-n-Load"
72777276"[english]TF_LochNLoad" "The Loch-n-Load"
7278N/A"TF_BuffaloSteak" "Bøffelbiff smørbrød"
N/A7277"TF_BuffaloSteak" "Biffsmørbrød"
72797278"[english]TF_BuffaloSteak" "The Buffalo Steak Sandvich"
7280N/A"TF_GatlingGun" "Messingbeistet"
N/A7279"TF_GatlingGun" "Messingbeist"
72817280"[english]TF_GatlingGun" "The Brass Beast"
72827281"TF_WarriorsSpirit" "Krigerens moral"
72837282"[english]TF_WarriorsSpirit" "The Warrior's Spirit"
73597358"[english]Attrib_Minicrit_Vs_Burning_Player" "100% mini-crits vs burning players"
73607359"TF_Unique_RiftFireAxe" "Slipt vulkanfragment"
73617360"[english]TF_Unique_RiftFireAxe" "Sharpened Volcano Fragment"
7362N/A"TF_Unique_RiftFireMace" "Sol-på-en-pinne"
N/A7361"TF_Unique_RiftFireMace" "Sol-på-pinne"
73637362"[english]TF_Unique_RiftFireMace" "The Sun-on-a-Stick"
73647363"TF_RiftFireAxe_Desc" "Forbedrer Moder naturs opprinnelige\ndesign av vulkaner ved å øke mobilitet.\nModerne vitenskap kan ikke forklare nøyaktig\nhvor lavaen kommer fra."
73657364"[english]TF_RiftFireAxe_Desc" "Improves upon Mother Nature's original\ndesign for volcanos by increasing portability.\nModern science is unable to explain exactly\nwhere the lava is coming from."
7366N/A"TF_RiftFireMace_Desc" "Den spisse enden går inn i andre mann."
N/A7365"TF_RiftFireMace_Desc" "Den spisse enden går inn i den andre mannen."
73677366"[english]TF_RiftFireMace_Desc" "Spiky end goes into other man."
73687367"rarity1" "Ekte"
73697368"[english]rarity1" "Genuine"
73887387"TF_Weapon_SoldierKatana" "Katana"
73897388"[english]TF_Weapon_SoldierKatana" "Katana"
73907389"TF_Tool_Gift_Desc" "Denne gjenstanden er en innpakket gave. Du kan gi den til noen hvis du pakket den inn, eller pakke den ut hvis du mottok den!"
7391N/A"[english]TF_Tool_Gift_Desc" "This item is a wrapped gift. You can give to someone if you wrapped it, or unwrap it if you received it!"
N/A7390"[english]TF_Tool_Gift_Desc" "This item is a wrapped gift. You can give it to someone if you wrapped it, or unwrap it if you received it!"
73927391"TF_NoiseMaker_Shogun" "Bråkmaker - Koto"
73937392"[english]TF_NoiseMaker_Shogun" "Noise Maker - Koto"
73947393"TF_Bundle_ShogunPromoComplete" "Keiserens sortiment"
73957394"[english]TF_Bundle_ShogunPromoComplete" "The Emperor's Assortment"
73967395"TF_Bundle_ShogunPromoComplete_Desc" "Få gjenstandene.\nDenne haiku lyver ikke.\nFå. Alle. Åtte:"
73977396"[english]TF_Bundle_ShogunPromoComplete_Desc" "Get all eight items.\nThis haiku is not lying.\nGet. All. Eight. Items:"
7398N/A"TF_SoldierSashimono" "Erobreren"
N/A7397"TF_SoldierSashimono" "Erobrer"
73997398"[english]TF_SoldierSashimono" "Concheror"
7400N/A"TF_SoldierSashimono_Desc" "Ved bruk kommer litt\nSkade gjort av laget ditt \nIgjen som helse"
N/A7399"TF_SoldierSashimono_Desc" "Gir en gruppehastighetsøkning\nder skade gjort gir helse tilbake.\nRaseri økes gjennom skade gjort."
74017400"[english]TF_SoldierSashimono_Desc" "Provides group speed buff\nwith damage done giving health.\nGain rage with damage."
74027401"TF_Gunbai" "Krigsvifte"
74037402"[english]TF_Gunbai" "Fan O'War"
7404N/A"TF_Gunbai_Desc" "Scouten bringer vindene\nav Gravel Pit med viften sin!\nDu er merket for døden"
7405N/A"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are marked for death"
7406N/A"TF_Kunai" "Konspirasjonens kunai"
N/A7403"TF_Gunbai_Desc" "Scout bringer vinden\nfra Gravel Pit med viften!\nDu har dødsmerket"
N/A7404"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are Marked-For-Death"
N/A7405"TF_Kunai" "Konspiratørens kunai"
74077406"[english]TF_Kunai" "Conniver's Kunai"
74087407"TF_Kunai_Desc" "Start med lav helse\nDrep noen med kniven din\nTa all helsen dems"
74097408"[english]TF_Kunai_Desc" "Start off with low health\nKill somebody with this knife\nSteal all of their health"
74317430"[english]Gametype_AttackDefense" "Attack / Defense"
74327431"ShowDuplicateItemsCheckbox" "Vis like gjenstander"
74337432"[english]ShowDuplicateItemsCheckbox" "Show Duplicate Items"
7434N/A"Attrib_TradableAfterDate" "\nByttbar etter: %s1"
N/A7433"Attrib_TradableAfterDate" "\nKan byttes etter: %s1"
74357434"[english]Attrib_TradableAfterDate" "\nTradable After: %s1"
74367435"Attrib_Store_TradableAfterDate" "Blir byttbar etter noen få dager"
74377436"[english]Attrib_Store_TradableAfterDate" "Becomes Tradable After a Few Days"
7438N/A"Attrib_Store_Purchased" "Kommer ikke til å bli byttbar eller brukbar i konstruksjon"
N/A7437"Attrib_Store_Purchased" "Vil ikke kunne byttes, selges eller brukes i konstruksjon"
74397438"[english]Attrib_Store_Purchased" "Will Not Be Tradable, Marketable, or Usable in Crafting"
7440N/A"Attrib_Sanguisuge" "Ved ryggdolk: absorberer helsen til offeret ditt."
N/A7439"Attrib_Sanguisuge" "Ved ryggdolk: Absorberer helsen til offeret ditt"
74417440"[english]Attrib_Sanguisuge" "On Backstab: Absorbs the health from your victim"
7442N/A"Attrib_Honorbound" "Æresbundet: kan ikke trekkes vekk før den har drept."
N/A7441"Attrib_Honorbound" "Æresbundet: Etter den er trukket gjør den 50 skade til deg selv om den tas bort uten å ha drept"
74437442"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn sheathing deals 50 damage to yourself unless it kills"
7444N/A"Attrib_MarkForDeath" "Ved treff: ett mål av gangen er merket for døden, slik at alle skader mottatt vil være minikrits"
7445N/A"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is marked for death, causing all damage taken to be mini-crits"
7446N/A"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Ved drap: gjenoppretter deg til %s1% helse"
N/A7443"Attrib_MarkForDeath" "Ved treff: Ett mål av gangen får dødsmerket, slik at all skade mottatt er minikrits"
N/A7444"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is Marked-For-Death, causing all damage taken to be mini-crits"
N/A7445"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Få %s1% av grunnhelse ved drap"
74477446"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "Gain %s1% of base health on kill"
74487447"IT_ExistingItem" "Eller en eksisterende gjenstand:"
74497448"[english]IT_ExistingItem" "Or an existing item:"
74517450"[english]TF_call_vote" "Call vote"
74527451"TF_Chat_Coach" "�*VEILEDER* �%s1� : %s2"
74537452"[english]TF_Chat_Coach" "�*COACH* �%s1� :  %s2"
7454N/A"TF_Weapon_Flaregun_Detonator" "Detonatoren"
N/A7453"TF_Weapon_Flaregun_Detonator" "Detonator"
74557454"[english]TF_Weapon_Flaregun_Detonator" "The Detonator"
74567455"Achievement_Group_2000" "Reprise-oppdatering (%s1 av %s2)"
74577456"[english]Achievement_Group_2000" "Replay Update (%s1 of %s2)"
74597458"[english]Backpack_SortBy_Rarity" "Sort by Quality"
74607459"Attrib_NewUsersHelped" "Nye brukere hjulpet: %s1"
74617460"[english]Attrib_NewUsersHelped" "New Users Helped: %s1"
7462N/A"TF_Weapon_Flaregun_Detonator_Desc" "Alt-skyt: Detoner bluss."
N/A7461"TF_Weapon_Flaregun_Detonator_Desc" "Alt-skyt: Detoner bluss.\nDette våpenet lades om automatisk når den ikke er aktiv."
74637462"[english]TF_Weapon_Flaregun_Detonator_Desc" "Alt-Fire: Detonate flare.\nThis weapon will reload automatically when not active."
7464N/A"TF_Unique_BattleSaw_Desc" "Lar deg se fiendens helse."
N/A7463"TF_Unique_BattleSaw_Desc" "En prosentdel av Überladningen din beholdes ved dødsfall, basert på antall høstede organer (15% per). Du kan beholde maks 60% Überladning."
74657464"[english]TF_Unique_BattleSaw_Desc" "A percentage of your ÜberCharge level is retained on death, based on the number of organs harvested (15% per). Total ÜberCharge retained on spawn caps at 60%."
74667465"TF_SaveReplay" "Lagre en reprise av ditt nåværende eller forrige liv"
74677466"[english]TF_SaveReplay" "Save a replay of your current or last life"
74817480"[english]Replay_Untitled" "Untitled %s1"
74827481"Replay_EnterYourName" "Skriv inn et navn for å hjelpe deg å finne igjen denne reprisen senere."
74837482"[english]Replay_EnterYourName" "Enter a name here to help you identify this Replay later."
7484N/A"Replay_StartDownloadAuto" "Start nedlasting automatisk når en reprisefil er tilgjengelig på serveren."
N/A7483"Replay_StartDownloadAuto" "Start nedlasting automatisk når en reprisefil er tilgjengelig på tjeneren."
74857484"[english]Replay_StartDownloadAuto" "Start download automatically when Replay file is available on server."
74867485"Replay_NeverShowAgain" "Aldri vis dette igjen!"
74877486"[english]Replay_NeverShowAgain" "Never show this again!"
75177516"[english]ReplayBrowserDlg_Filename" "Filename"
75187517"ReplayBrowserDlg_Map" "Kart"
75197518"[english]ReplayBrowserDlg_Map" "Map"
7520N/A"ReplayBrowserDlg_Server" "Server"
N/A7519"ReplayBrowserDlg_Server" "Tjener"
75217520"[english]ReplayBrowserDlg_Server" "Server"
75227521"ReplayBrowserDlg_RecordTime" "Filmet"
75237522"[english]ReplayBrowserDlg_RecordTime" "Recorded"
75517550"[english]Replay_ConversionWarning" "These are temporary, and unless saved, may be lost with the next game update."
75527551"Replay_RenderAll" "LAGRE ALLE..."
75537552"[english]Replay_RenderAll" "SAVE ALL..."
7554N/A"Replay_StartRecord" "Serveren er klar for å ta opp repriser."
N/A7553"Replay_StartRecord" "Tjeneren er klar for å ta opp repriser."
75557554"[english]Replay_StartRecord" "The server is ready to capture replays."
7556N/A"Replay_EndRecord" "Serveren tar ikke lenger opp repriser. Eventuelle repriser lagret er nå klar for nedlasting."
N/A7555"Replay_EndRecord" "Tjeneren tar ikke lenger opp repriser. Eventuelle repriser lagret er nå klar for nedlasting."
75577556"[english]Replay_EndRecord" "The server is no longer capturing replays. Any replays saved are now ready for download."
75587557"Replay_ReplaysAvailable" "Repriser fra den forrige runden er nå klare for nedlasting."
75597558"[english]Replay_ReplaysAvailable" "Replays from the previous round are now ready for download."
75637562"[english]Replay_ReplaySavedDead" "Your Replay has been saved and will begin downloading momentarily."
75647563"Replay_AlreadySaved" "Reprisen er allerede opprettet! Trykk REPRISER på hovedmenyen for å se den."
75657564"[english]Replay_AlreadySaved" "Replay already created! Click REPLAYS in the main menu to watch it."
7566N/A"Replay_NotEnabled" "Reprise er for øyeblikket deaktivert på denne serveren."
N/A7565"Replay_NotEnabled" "Reprise er for øyeblikket deaktivert på denne tjeneren."
75677566"[english]Replay_NotEnabled" "Replay is currently disabled on this server."
7568N/A"Replay_NotRecording" "Serveren tar ikke opp repriser akkurat nå."
N/A7567"Replay_NotRecording" "Tjeneren tar ikke opp repriser akkurat nå."
75697568"[english]Replay_NotRecording" "The server is not capturing replays right now."
7570N/A"Replay_ConnectRecording" "Denne serveren støtter opptak.\nTrykk [ %s1 ] når som helst for å ta opptak av ditt nåværende liv.\n\nMerk: Dersom du er tilskuer, vil ditt forrige liv bli brukt."
N/A7569"Replay_ConnectRecording" "Denne tjeneren støtter repriser.\nTrykk på [ %s1 ] når som helst for å ta opptak av ditt nåværende liv.\n\nMerk: Dersom du er tilskuer, vil ditt forrige liv bli brukt."
75717570"[english]Replay_ConnectRecording" "This server is replay capable.\nPress [ %s1 ] at any time to create a replay for your current life.\n\nNote: If done while spectating, your previous life will be used."
75727571"Replay_ReplaySaveContext" "Trykk [ %s1 ] når som helst for å lage en reprise av det livet. Hvis gjort mens du ser på vil ditt forrige liv bli lagret."
75737572"[english]Replay_ReplaySaveContext" "Press [ %s1 ] at any time to create a replay for that life. If done while spectating, your previous life will be saved."
75747573"Replay_HideThisMessage" "[ %s1 ] for å gjemme denne meldingen"
75757574"[english]Replay_HideThisMessage" "[ %s1 ] to hide this message"
7576N/A"Replay_DefaultServerError" "Serveren støtte på en feil i behandlingen av repriser for den siste runden."
N/A7575"Replay_DefaultServerError" "Tjeneren støtte på en feil i behandlingen av repriser for den siste runden."
75777576"[english]Replay_DefaultServerError" "The server encountered an error in processing Replays for the last round."
75787577"Replay_NoReplays" "Du har ingen repriser.\nTrykk på [%s1] mens du er i et spill for å opprette en."
75797578"[english]Replay_NoReplays" "Currently you have no replays.\nPress [ %s1 ] during a game to create one."
77197718"[english]Replay_DeleteReplayConfirm" "This replay and all accompanying takes will be permanently deleted."
77207719"Replay_DeleteMovieConfirm" "Denne filmen vil bli slettet for alltid."
77217720"[english]Replay_DeleteMovieConfirm" "This movie will be permanently deleted."
7722N/A"Replay_RoundInProgress" "VENTER PÅ SERVER"
N/A7721"Replay_RoundInProgress" "VENTER PÅ TJENER"
77237722"[english]Replay_RoundInProgress" "WAITING FOR SERVER"
77247723"Replay_RenderEllipsis" "LAGRE TIL FILMEN..."
77257724"[english]Replay_RenderEllipsis" "SAVE TO MOVIE..."
79817980"[english]Replay_EditorButtonTip_ThirdPersonButton" "third person camera"
79827981"Replay_EditorButtonTip_FreeCamButton" "fritt kamera"
79837982"[english]Replay_EditorButtonTip_FreeCamButton" "free camera"
7984N/A"Replay_ClientSideDisabled" "Repriser har blitt deaktivert på grunn av uventet serveroppførsel."
N/A7983"Replay_ClientSideDisabled" "Repriser har blitt deaktivert på grunn av uventet tjeneroppførsel."
79857984"[english]Replay_ClientSideDisabled" "Replay has been disabled due to unexpected server behavior."
7986N/A"Replay_ClientSideEnabled" "Repriser har blitt gjenopptatt etter en uforventet serveroppførsel."
N/A7985"Replay_ClientSideEnabled" "Repriser har blitt gjenopptatt etter en uforventet tjeneroppførsel."
79877986"[english]Replay_ClientSideEnabled" "Replay has recovered from unexpected server behavior."
79887987"Replay_DL_Err_SI_NoSessionName" "Ingen øktnavn i øktinfo-filen"
79897988"[english]Replay_DL_Err_SI_NoSessionName" "No session name in session info file."
80098008"[english]Replay_DL_Err_SI_PayloadDecompressFailed" "Session info payload decompression failed."
80108009"Replay_DL_Err_SI_PayloadHashFailed" "Nøkkelverdien til øktinfo-lasten var ugyldig."
80118010"[english]Replay_DL_Err_SI_PayloadHashFailed" "Session info payload hash was invalid."
8012N/A"Replay_DL_Err_SI_Unknown_Session" "Den nedlastede server-indeksen peker mot en økt som ikke eksisterer på klienten."
N/A8011"Replay_DL_Err_SI_Unknown_Session" "Den nedlastede tjener-indeksen peker mot en økt som ikke eksisterer på klienten."
80138012"[english]Replay_DL_Err_SI_Unknown_Session" "The downloaded server index refers to a session that doesn't exist on the client."
80148013"Replay_DL_Err_HTTP_ZeroLengthFile" "Null-lengde på fil"
80158014"[english]Replay_DL_Err_HTTP_ZeroLengthFile" "Zero length file"
81118110"[english]Replay_Res_iPhone_Horizontal" "iPhone Horizontal (960 x 640 x 23.976)"
81128111"Replay_Res_iPhone_Vertical" "iPhone vertikal (640 x 960 x 23.976)"
81138112"[english]Replay_Res_iPhone_Vertical" "iPhone Vertical (640 x 960 x 23.976)"
8114N/A"Month_1" "Januar"
N/A8113"Month_1" "januar"
81158114"[english]Month_1" "January"
8116N/A"Month_2" "Februar"
N/A8115"Month_2" "februar"
81178116"[english]Month_2" "February"
8118N/A"Month_3" "Mars"
N/A8117"Month_3" "mars"
81198118"[english]Month_3" "March"
8120N/A"Month_4" "April"
N/A8119"Month_4" "april"
81218120"[english]Month_4" "April"
8122N/A"Month_5" "Mai"
N/A8121"Month_5" "mai"
81238122"[english]Month_5" "May"
8124N/A"Month_6" "Juni"
N/A8123"Month_6" "juni"
81258124"[english]Month_6" "June"
8126N/A"Month_7" "Juli"
N/A8125"Month_7" "juli"
81278126"[english]Month_7" "July"
8128N/A"Month_8" "August"
N/A8127"Month_8" "august"
81298128"[english]Month_8" "August"
8130N/A"Month_9" "September"
N/A8129"Month_9" "september"
81318130"[english]Month_9" "September"
8132N/A"Month_10" "Oktober"
N/A8131"Month_10" "oktober"
81338132"[english]Month_10" "October"
8134N/A"Month_11" "November"
N/A8133"Month_11" "november"
81358134"[english]Month_11" "November"
8136N/A"Month_12" "Desember"
N/A8135"Month_12" "desember"
81378136"[english]Month_12" "December"
81388137"Replay_MovieRenderInfo" "Oppløsning: %res%\nBildefrekvens: %framerate%\nBevegelsessløring: %motionblurquality%\nKodek: %codec%\nKodekvalitet: %encodingquality%\nAntialiasing: %antialiasing%\nGjengivelsestid: %rendertime%\nRå TGAs/WAV: %raw%"
81398138"[english]Replay_MovieRenderInfo" "Resolution:  %res%\nFramerate:  %framerate%\nMotion blur quality:  %motionblurquality%\nCodec:  %codec%\nEncoding quality:  %encodingquality%\nAntialiasing:  %antialiasing%\nRender time:  %rendertime%\nRaw TGA's/WAV:  %raw%"
82438242"[english]TR_Completed" "TRAINING COMPLETED!"
82448243"TR_Not_Completed" "IKKE FULLFØRT"
82458244"[english]TR_Not_Completed" "NOT COMPLETED"
8246N/A"TR_ClassInfo_Demoman" "Som en mester av eksplosiver kan han bruke sprettene granater til å indirekte angripe fiender, bruke klistrebombeskyteren til å legge feller for fienden eller ødelegg godt beskyttede sentry posisjoner."
N/A8245"TR_ClassInfo_Demoman" "Som en mester av eksplosiver kan han bruke sprettende granater til å indirekte angripe fiender, bruke klisterbomber til å legge feller for fienden eller ødelegge godt beskyttede sensorvåpen."
82478246"[english]TR_ClassInfo_Demoman" "As a master of explosives he can use bouncing grenades to indirectly attack targets, use stickybombs to lay traps for the enemy or destroy well defended sentry positions."
82488247"TR_ClassInfo_Spy" "Spioner fungerer annerledes enn andre klasser da de foretrekker listighet og snikangrep i motsetning til direkte strid. Rollen deres dreier seg ofte om å ta ut viktige mål som Medics eller sensorposisjoner."
82498248"[english]TR_ClassInfo_Spy" "Spies operate differently from other classes preferring stealth and surprise as opposed to head to head combat. Their role often revolves around killing key targets such as Medics or destroying sentry positions."
82878286"[english]TR_Eng_SentryTitle" "The Sentry Gun"
82888287"TR_Eng_Sentry" "Sensorvåpenet er en kraftfull forsvarsbygning. Få frem bygningsverktøyet ved å presse �%slot4% og bygg et sensorvåpen på det indikerte området. Oppgrader det til Nivå 3."
82898288"[english]TR_Eng_Sentry" "The �sentry gun� is a powerful defensive building. Bring up the build tool by pressing �%slot4%� and build a sentry on the indicated position. Upgrade it to level 3."
8290N/A"TR_Eng_SentryBuilt" "Oppgrader Sensorvåpenet til level 3 ved å slå på det med skiftenøkkelen din. Du kan også få metall ved å plukke opp våpen eller ammo bokser."
N/A8289"TR_Eng_SentryBuilt" "�Oppgrader� sensorvåpenet til nivå 3 ved å slå på det med skiftenøkkelen din. Du kan også få �metall� fra �ammobokser�!"
82918290"[english]TR_Eng_SentryBuilt" "�Upgrade� the sentry to level 3 by hitting it with your wrench. You can also get �metal� from �ammo boxes�!"
82928291"TR_Eng_SentryHint" "Bygg sensorvåpen her"
82938292"[english]TR_Eng_SentryHint" "Build Sentry Here"
83338332"[english]TR_Eng_End" "If traveling long distances it may be more effective to break down your buildings as opposed to moving each one."
83348333"TR_Eng_EndDestroy" "Trykk �%slot5%� for å dra frem rivningskontrolleren�. Riv alle bygningene dine for å runde av treningsøkten som Engineer."
83358334"[english]TR_Eng_EndDestroy" "Press �%slot5%� to bring up the �DESTROY TOOL� and destroy all your buildings to conclude Engineer training."
8336N/A"TR_Eng_EndDialog" "Gratulerer, du har fullført Engineer-treningen.\n\nDette sluttfører din trening. Prøv FRAKOBLET TRENING for å fortsette og utvide dine ferdigheter eller prøve nye klasser.\n\nHvis du er klar til å spille tilkoblet, START Å SPILLE ved hovedmenyen."
N/A8335"TR_Eng_EndDialog" "Gratulerer, du har fullført Engineer-treningen.\n\nDette sluttfører treningen din. Prøv FRAKOBLET TRENING for å fortsette og utvide ferdighetene dine, eller prøve nye klasser.\n\nKlar til å spille på nett mot andre spillere? Velg FINN SPILL på hovedmenyen."
83378336"[english]TR_Eng_EndDialog" "Congratulations, you've completed Engineer training.\n\nThis concludes your training. Try OFFLINE PRACTICE to continue honing your skills or try new classes.\n\nReady to play online against other players? Select FIND A GAME at the main menu."
83388337"TR_Demo_IntroTitle" "Demomannen"
83398338"[english]TR_Demo_IntroTitle" "The Demoman"
83418340"[english]TR_Demo_Intro" "The �Demoman� is versatile class with weapons that allow him to defend objectives or go on the offensive destroying sentry positions."
83428341"TR_Demo_WeaponTitle" "Våpen"
83438342"[english]TR_Demo_WeaponTitle" "Weapons"
8344N/A"TR_Demo_Weapon" "Demoman er utstyrt med en GRANATKASTER, KLISTERBOMBEKASTER, og en FLASKE."
N/A8343"TR_Demo_Weapon" "Demoman er utstyrt med en �GRANATKASTER�, �KLISTERBOMBEKASTER� og en �FLASKE�."
83458344"[english]TR_Demo_Weapon" "Demomen are equipped with a �GRENADE LAUNCHER�, �STICKYBOMB LAUNCHER�, and a �BOTTLE�."
83468345"TR_Demo_TargetSlot1Title" "Granatkaster"
83478346"[english]TR_Demo_TargetSlot1Title" "Grenade Launcher"
83538352"[english]TR_Demo_TargetSlot1BounceHint" "Obscured Target"
83548353"TR_Demo_TargetSlot2Title" "Klisterbomber"
83558354"[english]TR_Demo_TargetSlot2Title" "Stickybombs"
8356N/A"TR_Demo_TargetSlot2" "Bra gjort. KLISTERBOMBEKASTEREN kan brukes til å plassere flere klisterbomber som kan detoneres ved å trykke �på %attack2%�."
N/A8355"TR_Demo_TargetSlot2" "Bra gjort. �KLISTERBOMBEKASTEREN� kan brukes til å plassere �flere� klisterbomber som kan detoneres ved å trykke �%attack2%�."
83578356"[english]TR_Demo_TargetSlot2" "Well done. The �STICKYBOMB LAUNCHER� can be used to place �multiple� stickybombs that can be remotely detonated using �%attack2%�."
8358N/A"TR_Demo_TargetSlot2Delay" "Trykk på �%slot2%� for å velge KLISTERBOMBEKASTEREN. Etter du avfyrer våpenet vil det ta et øyeblikk før bomben er klar til å detoneres med �%attack2%�."
N/A8357"TR_Demo_TargetSlot2Delay" "Trykk �%slot2%� for å velge �KLISTERBOMBEKASTEREN�. Etter du avfyrer våpenet vil det ta et �lite øyeblikk� før bomben er klar til å detoneres med �%attack2%�."
83598358"[english]TR_Demo_TargetSlot2Delay" "Press �%slot2%� to select the �STICKYBOMB LAUNCHER�. After firing there is a �short delay� before the stickybomb is armed and can be detonated using �%attack2%�."
8360N/A"TR_Demo_TargetSlot2Use" "�Ødelegg noen mål med Stickybomber for å fortsette. Stickybomber will klistre seg til nesten alle overflater bortsett fra bevegelige objekter eller spillere."
N/A8359"TR_Demo_TargetSlot2Use" "�Ødelegg� noen mål med klisterbomber for å fortsette. Klisterbomber klistrer seg til nesten alle overflater, bortsett fra bevegelige objekter eller spillere."
83618360"[english]TR_Demo_TargetSlot2Use" "�Destroy� a few targets with stickybombs to continue. Stickybombs will stick to almost any surface, except moving objects or players."
8362N/A"TR_Demo_TargetSlot2Multiple" "For å fortsette, ødelegg alle fem målene samtidig. Maksimum 8 klistrebomber kan bli plassert til enhver tid."
N/A8361"TR_Demo_TargetSlot2Multiple" "Ødelegg alle �fem� målene �samtidig� for å fortsette. Maks �8� klisterbomber kan plasseres til enhver tid."
83638362"[english]TR_Demo_TargetSlot2Multiple" "To continue, destroy all �five� targets at the �same time�. A maximum of �8� stickybombs can be placed at any given time."
8364N/A"TR_Demo_TargetSlot2AnySlot" "Klisterbomber kan bli detonert når som helst ved å bruke �%attack2%� selv om du bruker andre våpen."
N/A8363"TR_Demo_TargetSlot2AnySlot" "Klisterbomber kan detoneres når som helst ved å bruke �%attack2%�, selv om du bruker andre våpen."
83658364"[english]TR_Demo_TargetSlot2AnySlot" "Stickybombs can be detonated at any time using �%attack2%� even if you are using other weapons."
83668365"TR_Demo_TargetSlot2RangeTitle" "Langdistanse klisterbombe"
83678366"[english]TR_Demo_TargetSlot2RangeTitle" "Long Range Sticky"
8368N/A"TR_Demo_TargetSlot2Range" "Du kan skyte klisterbomber lenger ved å holde inne %attack%. Slipp %attack% igjen for å avfyre skuddet."
N/A8367"TR_Demo_TargetSlot2Range" "Skyt klisterbomber lengre ved å holde inne �%attack%� for å �lade opp�, og slippe �%attack%� for å skyte."
83698368"[english]TR_Demo_TargetSlot2Range" "Launch stickybombs further by holding �%attack%� to build up �charge� and release �%attack%� to fire."
83708369"TR_Demo_TargetSlot2Range2" "Ødelegg målet fra en lang avstand for å fortsette. Husk å hold inne %attack% og slipp den for å skyte klisterbombene lenger."
83718370"[english]TR_Demo_TargetSlot2Range2" "Destroy the target at long range to continue. Remember to hold �%attack%� and release it to launch the sticky further."
8372N/A"TR_Demo_EndDialog" "Gratulerer, du har fullført Demoman treningen!\n\nSpy trening er nå låst opp! Velg TRENING på hovedmenyen for å prøve ham ut.\n\nHvis du er klar til å spille tilkoblet, START Å SPILLE ved hovedmenyen."
N/A8371"TR_Demo_EndDialog" "Bra jobba! Du har fullført Demoman-treningen!\n\nSpy-treningen er nå låst opp! Velg TRENING på hovedmenyen for å prøve ham ut.\n\nKlar til å spille på nett mot andre spillere? Velg FINN SPILL på hovedmenyen."
83738372"[english]TR_Demo_EndDialog" "Good job! You've completed Demoman training!\n\nSpy training is now unlocked! Select the TRAINING icon at the main menu to give him a try.\n\nReady to play online against other players? Select FIND A GAME at the main menu."
83748373"TR_Spy_IntroTitle" "Spionen"
83758374"[english]TR_Spy_IntroTitle" "The Spy"
83768375"TR_Spy_Intro" "Spioner opererer på en annerledes måte enn andre klasser, der det foretrekkes sniking og overraskelse i motsetning til andre kamp-klasser."
83778376"[english]TR_Spy_Intro" "�Spies� operate differently from other classes preferring �stealth� and �surprise� as opposed to head to head combat."
8378N/A"TR_Spy_IntroRole" "Deres rolle går som regel ut på å drepe nøkkelfigurer på motstanderlaget, sånn som Medicer med superladning, eller å ødelegge Engineer sine bygninger."
N/A8377"TR_Spy_IntroRole" "Deres rolle går som regel ut på å drepe nøkkelfigurer på motstanderlaget, slik som Medics klar med Überladning, eller å ødelegge Engineer sine bygninger."
83798378"[english]TR_Spy_IntroRole" "Their role often revolves around killing key targets, such as �ÜberCharge� ready Medics or destroying Engineers defensive positions."
83808379"TR_Spy_WeaponsTitle" "Våpen"
83818380"[english]TR_Spy_WeaponsTitle" "Weapons"
84058404"[english]TR_Spy_Disguise" "To �disguise� yourself as the enemy, switch to your �DISGUISE KIT� or press �%slot4%�."
84068405"TR_Spy_DisguiseNote" "Velg en klasse du vil forkle deg som. Det tar et lite øyeblikk å fullføre forkledningen. Statusen for forkledningen vises nederst til venstre på skjermen din."
84078406"[english]TR_Spy_DisguiseNote" "Select a class to disguise as. It takes a brief moment to complete the disguise. The status of the disguise is displayed in the bottom left of your screen."
8408N/A"TR_Spy_SapTitle" "Electro-Sapper"
N/A8407"TR_Spy_SapTitle" "Elektrosapper"
84098408"[english]TR_Spy_SapTitle" "Electro-Sapper"
84108409"TR_Spy_Sap" "Sapperen er et viktig redskap brukt til å sabotere og ødelegge bygninger. Velg den nå ved å trykke på �%slot2%� for å fortsette."
84118410"[english]TR_Spy_Sap" "The �sapper� is an important tool used for �disabling� and �destroying� buildings. Select it now using �%slot2%� to continue."
84338432"[english]TR_Spy_EscapeBeginRetry" "Try again. Remember to �cloak� immediately after killing the target to disengage from combat and run out of line of sight."
84348433"TR_Spy_EscapeEnd" "Dolk den siste fienden i ryggen på samme måte for å avslutte Spy treningen."
84358434"[english]TR_Spy_EscapeEnd" "�Backstab� the remaining opponent with the same method to conclude Spy training."
8436N/A"TR_Spy_EndDialog" "Gratulerer, du har fullført Spy-treningen og låst opp Engineer-trening!\n\nHar du lyst til å prøve Spy i et spill? Hvorfor ikke prøve FRAKOBLET TRENING.\n\nHvis du er klar til å spille tilkoblet, kan du klikke START Å SPILLE på hovedmenyen."
N/A8435"TR_Spy_EndDialog" "Godt gjort! Du har fullført Spy-treningen, og låst opp Engineer-treningen!\n\nHar du lyst til å prøve Spy i et spill? Hvorfor ikke prøve FRAKOBLET TRENING.\n\nKlar for å spille på nett mot andre spillere? Velg FINN SPILL på hovedmenyen."
84378436"[english]TR_Spy_EndDialog" "Well done! You've completed Spy training and unlocked Engineer training!\n\nWant to try out the Spy in a game? Why not try OFFLINE PRACTICE.\n\nReady to play online against other players? Select FIND A GAME at the main menu."
84388437"TR_DemoRush_IntroTitle" "Nyttelast-spillmodus"
84398438"[english]TR_DemoRush_IntroTitle" "Payload Game Mode"
84498448"[english]TR_DemoRush_Sentry" "The STICKYBOMB LAUNCHER is ideal for destroying the sentry guns that lie ahead blocking your team's path."
84508449"TR_DemoRush_SentryMultiple" "Bruk KLISTERBOMBEKASTEREN for å plassere flere bomber nær et sensorvåpen. Detoner dem ved å trykke på %attack2%."
84518450"[english]TR_DemoRush_SentryMultiple" "Use the STICKYBOMB LAUNCHER to place several bombs near a sentry gun. Detonate them using %attack2%."
8452N/A"TR_DemoRush_SentryEngineer" "Ved å detonere flere KLISTERBOMBER etter hverandre vil det gjøre det vanskelig for Engineer å reparere bygningene sine."
N/A8451"TR_DemoRush_SentryEngineer" "Ved å detonere flere KLISTERBOMBER samtidig, er det vanskelig for en Engineer å reparere bygningene sine."
84538452"[english]TR_DemoRush_SentryEngineer" "By detonating several STICKYBOMBS simultaneously it negates an Engineer's ability to repair their buildings."
84548453"TR_DemoRush_SentryDoor" "Dørene vil nå åpnes slik at du og laget ditt kan dytte vognen frem til seier!"
84558454"[english]TR_DemoRush_SentryDoor" "The doors will now open and allow you and your team to push the cart to victory!"
84598458"[english]TR_DemoRush_CombatHint1" "The GRENADE LAUNCHER can be aimed upwards to fire grenades further or from behind cover."
84608459"TR_DemoRush_CombatHint2Title" "Klisterbombe-tips"
84618460"[english]TR_DemoRush_CombatHint2Title" "Stickybomb Tip"
8462N/A"TR_DemoRush_CombatHint2" "Husk at KLISTERBOMBER kan bli detonert når som helst ved å trykke på %attack2%. Plasser klisterbomber der du tror fienden kommer for å overraske dem!"
N/A8461"TR_DemoRush_CombatHint2" "Husk at KLISTERBOMBER kan detoneres når som helst ved å trykke på %attack2%. Plasser klisterbomber der du tror fienden kommer for å overraske dem!"
84638462"[english]TR_DemoRush_CombatHint2" "Remember STICKYBOMBS can be detonated at any time with %attack2%. Place stickies where you think enemies will be and surprise them!"
84648463"TR_DemoRush_TipSentryTitle" "Sensorvåpen-tips"
84658464"[english]TR_DemoRush_TipSentryTitle" "Sentry Tip"
8466N/A"TR_DemoRush_TipSentry" "Tre KLISTERBOMBER vil ødelegge et level 3 sensorvåpen når de blir detonert samtidig."
N/A8465"TR_DemoRush_TipSentry" "Tre KLISTERBOMBER ødelegger vanligvis et nivå 3 sensorvåpen, når de detoneres samtidig."
84678466"[english]TR_DemoRush_TipSentry" "Three STICKYBOMBS will usually destroy a level 3 sentry gun when detonated at once."
84688467"TR_DemoRush_TipGrenadeTitle" "Granat-tips"
84698468"[english]TR_DemoRush_TipGrenadeTitle" "Grenade Tip"
84758474"[english]TR_DemoRush_TipPath" "Try an alternate route if one is blocked by enemies or players. This may give you a better angle on a well entrenched enemy."
84768475"TR_DemoRush_HintCart" "Nyttelastvogn"
84778476"[english]TR_DemoRush_HintCart" "Payload Cart"
8478N/A"TR_DemoRush_EndDialog" "Utmerket! Du har hjulpet laget ditt med å vinne den første delen av %s1 og fullført Demoman treningen!\n\nSpy trening er nå låst opp! Velg TRENING på hovedmenyen for å prøve ham ut.\n\nHvis du er klar til å spille tilkoblet, START Å SPILLE ved hovedmenyen."
N/A8477"TR_DemoRush_EndDialog" "Utmerket! Du har hjulpet laget ditt med å vinne den første delen av %s1, og fullført Demoman-treningen!\n\nSpy-treningen er nå låst opp! Velg TRENING på hovedmenyen for å prøve ham ut.\n\nKlar for å spille på nett mot andre spillere? Velg FINN SPILL på hovedmenyen."
84798478"[english]TR_DemoRush_EndDialog" "Excellent! You've helped your team win the first stage in %s1 and completed Demoman training!\n\nSpy training is now unlocked! Select the TRAINING icon at the main menu to give him a try.\n\nReady to play online against other players? Select FIND A GAME at the main menu."
84808479"TR_Eng1_IntroTitle" "Forsvar punktet"
84818480"[english]TR_Eng1_IntroTitle" "Defend the Point"
84898488"[english]TR_Eng1_TeleTitle" "The Teleporter"
84908489"TR_Eng1_Tele" "En teleporter kan hjelpe laget ditt i å angripe eller forsvare ved å teleportere lagkamerater raskt frem til frontlinjen."
84918490"[english]TR_Eng1_Tele" "A teleporter can help your team attack or defend by moving teammates to the front lines quickly."
8492N/A"TR_Eng1_TeleBuild" "Bygg en teleporterinngang nær gjenopplivningsrommet på det indikerte området for å fortsette."
N/A8491"TR_Eng1_TeleBuild" "Bygg en teleporterinngang nær basen på det indikerte området for å fortsette."
84938492"[english]TR_Eng1_TeleBuild" "Build a teleporter entrance near the spawn at the indicated position to continue."
84948493"TR_Eng1_TeleBuildHint" "Plasser inngang her"
84958494"[english]TR_Eng1_TeleBuildHint" "Place Entrance Here"
85058504"[english]TR_Eng1_TeleFinish" "Add a dispenser and sentry gun in the indicated positions. Upgrade these to level three to continue."
85068505"TR_Eng1_StickyTitle" "Sensorvåpen-forsvar"
85078506"[english]TR_Eng1_StickyTitle" "Sentry Defense"
8508N/A"TR_Eng1_Sticky" "KLISTREBOMBER er ekstremt effektive mot bygninger, Demoman kan legge ut opp til flere for å ødelegge bygninger umiddelbart."
N/A8507"TR_Eng1_Sticky" "KLISTERBOMBER er ekstremt effektive mot bygninger. Demoman kan legge ut flere for å ødelegge bygninger umiddelbart."
85098508"[english]TR_Eng1_Sticky" "STICKYBOMBS are extremely effective against buildings. Demomen can deploy several to destroy buildings instantly."
85108509"TR_Eng1_StickyShoot" "Prøv å skyte i stykker klisterbombene for å spare deg både bry og tid."
85118510"[english]TR_Eng1_StickyShoot" "Try shooting the stickybombs to destroy them to buy yourself some time."
86418640"[english]TF_Coach_No" "No"
86428641"TF_Coach_Timeout_Title" "Ingen respons"
86438642"[english]TF_Coach_Timeout_Title" "No Response"
8644N/A"TF_Coach_Timeout_Text" "Det var ingen respons fra serveren. Vennligst prøv igjen senere."
N/A8643"TF_Coach_Timeout_Text" "Det var ingen respons fra tjeneren. Prøv igjen senere."
86458644"[english]TF_Coach_Timeout_Text" "There was no response from the server. Please try again later."
86468645"TF_Coach_LikeCoach_Title" "Anbefal veileder?"
86478646"[english]TF_Coach_LikeCoach_Title" "Recommend Coach?"
86578656"[english]TF_Coach_AskingFriend" "Asking your friend to be your coach."
86588657"TF_Coach_JoiningStudent" "Blir med i studentens spill."
86598658"[english]TF_Coach_JoiningStudent" "Joining the student's game."
8660N/A"TF_Coach_WaitingForServer" "Venter på respons fra serveren."
N/A8659"TF_Coach_WaitingForServer" "Venter på respons fra tjeneren."
86618660"[english]TF_Coach_WaitingForServer" "Waiting for a response from the server."
86628661"TF_Coach_ControlView" "Trykk for å endre visning"
86638662"[english]TF_Coach_ControlView" "Press to Change View"
87058704"[english]TF_vote_restart_game" "Restart the map?"
87068705"TF_vote_passed_restart_game" "Starter kartet på nytt..."
87078706"[english]TF_vote_passed_restart_game" "Restarting the map..."
8708N/A"TF_vote_changelevel" "Endre nivå til %s1?"
N/A8707"TF_vote_changelevel" "Endre gjeldende kart til %s1?"
87098708"[english]TF_vote_changelevel" "Change current map to %s1?"
8710N/A"TF_vote_nextlevel" "Sett neste nivå til %s1?"
N/A8709"TF_vote_nextlevel" "Sett neste kart til %s1?"
87118710"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next map to %s1?"
8712N/A"TF_vote_passed_changelevel" "Endrer nivå til %s1..."
N/A8711"TF_vote_passed_changelevel" "Endrer kart til %s1..."
87138712"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing map to %s1..."
8714N/A"TF_vote_passed_nextlevel" "Neste nivå er satt til %s1..."
N/A8713"TF_vote_passed_nextlevel" "Neste kart er satt til %s1..."
87158714"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next map set to %s1..."
8716N/A"TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Utvider det gjeldende nivået"
N/A8715"TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Utvider det gjeldende kartet"
87178716"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current map"
8718N/A"TF_vote_nextlevel_choices" "Stem for det neste kartet!"
N/A8717"TF_vote_nextlevel_choices" "Stem på det neste kartet!"
87198718"[english]TF_vote_nextlevel_choices" "Vote for the next map!"
87208719"TF_vote_scramble_teams" "Blande lagene?"
87218720"[english]TF_vote_scramble_teams" "Scramble the teams?"
88548853"[english]TF_COMPLETE_TRAINING_NAME" "Ready for Duty"
88558854"TF_COMPLETE_TRAINING_DESC" "Fullfør hver klasse for å låse opp den neste."
88568855"[english]TF_COMPLETE_TRAINING_DESC" "Complete each class to unlock the next."
8857N/A"NoSteamNoItems_Refresh" "Oppakning er ikke tilgjengelig. Kontakter gjenstandsserveren."
N/A8856"NoSteamNoItems_Refresh" "Oppakning er ikke tilgjengelig. Kontakter gjenstandstjeneren."
88588857"[english]NoSteamNoItems_Refresh" "Loadout not available. Contacting Item Server."
88598858"Store_Sale_Items" "* Salg *"
88608859"[english]Store_Sale_Items" "* Sale *"
88708869"[english]Store_NextStyle" "Style"
88718870"TR_Eng_SentryAmmoHint" "Ammo-eske"
88728871"[english]TR_Eng_SentryAmmoHint" "Ammo Box"
8873N/A"TF_Coach_ServerFull_Title" "Serveren er full"
N/A8872"TF_Coach_ServerFull_Title" "Tjeneren er full"
88748873"[english]TF_Coach_ServerFull_Title" "Server Full"
8875N/A"TF_Coach_ServerFull_Text" "Kan ikke be om en veileder for øyeblikket, fordi serveren har nådd maks antall spillere."
N/A8874"TF_Coach_ServerFull_Text" "Kan ikke be om en veileder for øyeblikket, fordi tjeneren har nådd maks antall spillere."
88768875"[english]TF_Coach_ServerFull_Text" "Cannot request a coach at this time, because your server has the maximum number of players."
88778876"TF_Coach_Training_Title" "Under veiledning"
88788877"[english]TF_Coach_Training_Title" "In Training"
89008899"[english]TF_SpaceChem_MoustachiumBar_Desc" "Pure moustachium, harvested from all-natural sources deep within the Australian outback."
89018900"TF_SpaceChem_FishcakeFragmentType" "Fiskekake-fragmenter"
89028901"[english]TF_SpaceChem_FishcakeFragmentType" "Fishcake Fragment"
8903N/A"TF_SpaceChem_FishcakeFragment" "'Fisk'"
N/A8902"TF_SpaceChem_FishcakeFragment" "«Fisk»"
89048903"[english]TF_SpaceChem_FishcakeFragment" "'Fish'"
8905N/A"TF_SpaceChem_FishcakeFragment_Desc" "Den er pakket med protein."
N/A8904"TF_SpaceChem_FishcakeFragment_Desc" "Den er spekket med protein."
89068905"[english]TF_SpaceChem_FishcakeFragment_Desc" "It's packed with protein."
89078906"TF_SpaceChem_PinFragmentType" "Knappenål-fragment"
89088907"[english]TF_SpaceChem_PinFragmentType" "Pin Fragment"
89168915"[english]TF_SpaceChem_Fishcake_Type" "Fishcake"
89178916"TF_SpaceChem_Fishcake" "Fiskekake"
89188917"[english]TF_SpaceChem_Fishcake" "Fishcake"
8919N/A"TF_SpaceChem_Fishcake_Desc" "Vossler Industries økologiske, kunstige, fiskefremstilte matprodukt"
N/A8918"TF_SpaceChem_Fishcake_Desc" "Spis for å få opptil 100 helse.\nAlt-skyt: Del med en venn (lite førstehjelpssett)\n\nEt økologisk matprodukt, fremstilt av kunstig fisk, fra Vossler Industries"
89208919"[english]TF_SpaceChem_Fishcake_Desc" "Eat to gain up to 100 health.\nAlt-fire: Share with a friend (Small Health Kit)\n\nVossler Industries All-Natural Artificial-Fish-Derived Food Product"
89218920"TF_PolishWarBabushka" "Hetman's Headpiece"
89228921"[english]TF_PolishWarBabushka" "Hetman's Headpiece"
89368935"[english]TF_TrafficCone_Desc" "You'll stop them dead wearing this stylish traffic cone."
89378936"Replay_Waiting" "VENTER"
89388937"[english]Replay_Waiting" "WAITING"
8939N/A"Replay_NoListenServer" "Reprise er ikke støttet på lokaltjenere."
N/A8938"Replay_NoListenServer" "Reprise er ikke støttet på lokale tjenere."
89408939"[english]Replay_NoListenServer" "Replay is not supported on listen servers."
89418940"Replay_LockWarning" "ADVARSEL: Låser du datamaskinen under renderingen kan det korrupte filmen din!"
89428941"[english]Replay_LockWarning" "WARNING: Locking your computer while rendering may corrupt your movie!"
89668965"[english]Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_FileNonExistent" "The session info file failed to download: File non-existent. URL: %url%"
89678966"Replay_DL_Err_SI_Prefix" "Nedlasting av øktinfo-fil for opptaket feilet av følgende årsak: %err%"
89688967"[english]Replay_DL_Err_SI_Prefix" "Replay session info file failed to download the following reason: %err%"
8969N/A"TF_Crocleather_Slouch_Desc" "Laget av Australias eneste naturlige naturressurs."
N/A8968"TF_Crocleather_Slouch_Desc" "Laget av Australias eneste naturressurs."
89708969"[english]TF_Crocleather_Slouch_Desc" "Made from Australia's only natural resource."
89718970"TF_LargeLuchadore_Desc" "Bryting er på ordentlig, og nå kan du bevise det."
89728971"[english]TF_LargeLuchadore_Desc" "Wrestling's real, and now you can prove it."
91989197"[english]Tooltip_EnableHUDMinMode" "Minimal HUD mode uses a smaller, denser HUD so that you can see more.\n\nSome explanatory information is removed as well, so you should be familiar with the standard HUD before you turn on Minimal HUD."
91999198"Tooltip_classautokill" "Hvis angitt, vil du umiddelbart drepe deg selv hver gang du endrer klasse mens du er ute i felten.\n\nHvis ikke angitt, vil du endre til din nye klasse neste gang du blir gjenopplivet."
92009199"[english]Tooltip_classautokill" "If set, then you'll immediately kill yourself whenever you change class while out in the field.\n\nIf unset, you'll change to your new class the next time you respawn."
9201N/A"Tooltip_loadoutrespawn" "Hvis angitt, vil du gjenopplives umiddelbart når du bytter oppakning på startområdet.\n\nHvis dette ikke er angitt vil endringene først tre i gang i neste liv."
N/A9200"Tooltip_loadoutrespawn" "Hvis angitt, vil du gjenopplives umiddelbart når du bytter oppakning i baseområdet.\n\nHvis dette ikke er angitt vil endringene først tre i gang i neste liv."
92029201"[english]Tooltip_loadoutrespawn" "If set, then you'll respawn immediately whenever you change your loadout while inside a respawn zone.\n\nIf unset, your loadout changes will take effect the next time you respawn."
9203N/A"Tooltip_medigun_autoheal" "Hvis angitt, vil Medic sin førstehjelpspistol stille seg inn på å helbrede spillere helt til du trykker på angrepsknappen igjen.\n\nHvis dette ikke er angitt må du holde inne knappen for at førstehjelpspistolen skal helbrede målet."
N/A9202"Tooltip_medigun_autoheal" "Hvis angitt, låser din Medics helsepistol seg på spillere som helbredes helt til du trykker på skyteknappen igjen.\n\nHvis dette ikke er angitt må du holde inne knappen for at helsepistolen skal helbrede målet."
92049203"[english]Tooltip_medigun_autoheal" "If set, your Medic's medigun will stay locked onto your heal target until you press the fire button again.\n\nIf unset, you'll be required to hold the button down to keep the medigun locked on."
92059204"Tooltip_autozoom" "Hvis angitt, vil Sniper sin snikskytterrifle automatisk zoome tilbake etter den lades om, hvis du var zoomet inn da du skjøt."
92069205"[english]Tooltip_autozoom" "If set, the Sniper's sniper rifle will automatically zoom back in after it reloads, if you were zoomed in when you shot."
92109209"[english]Tooltip_takesshots" "If set, you'll automatically have a screenshot taken of the final scoreboard at the end of every map you play."
92119210"Tooltip_rememberactiveweapon" "Hvis angitt, vil du gjenopplives med det samme våpenet du brukte da du døde (så lenge du ikke har byttet våpen)."
92129211"[english]Tooltip_rememberactiveweapon" "If set, you'll respawn holding the same weapon you were holding when you died (assuming you still have it equipped in your loadout)."
9213N/A"Tooltip_rememberlastweapon" "Hvis angitt, vil ikke gjenopplivning påvirke våpenet du bytter til når du trykker på ‘forrige våpen’ knappen.\n\nHvis dette ikke er angitt vil ‘forrige våpen’ alltid være sekundærvåpenet ditt."
N/A9212"Tooltip_rememberlastweapon" "Hvis angitt, vil ikke gjenopplivning påvirke våpenet du bytter til når du trykker på knappen for «forrige våpen».\n\nHvis dette ikke er angitt vil «forrige våpen» alltid være sekundærvåpenet når du gjenopplives."
92149213"[english]Tooltip_rememberlastweapon" "If set, respawning won't affect the weapon you'll switch to when you hit your 'previous weapon' key.\n\nIf unset, your 'previous weapon' will always be set to be your secondary weapon when you respawn."
92159214"Tooltip_drawviewmodel_option" "Hvis dette er deaktivert, vil ikke førstepersonsvisningen av ditt aktive våpen bli vist."
92169215"[english]Tooltip_drawviewmodel_option" "If unset, the first person view of your active weapon won't be drawn."
92209219"[english]Tooltip_DisableSprays" "If set, you won't see other player's spraypaint images."
92219220"Tooltip_colorblindassist" "Hvis angitt, vil mange av spilleffektene som det er vanskelig for fargeblinde å se, bli mer tydelig."
92229221"[english]Tooltip_colorblindassist" "If set, several in-game effects that are harder for colorblind players to see will use alternate, more visible effects."
9223N/A"Tooltip_DisableHTMLMOTD" "Hvis angitt, vil HTML-versjoner av serverens dagens melding ikke vises når du besøker en server."
N/A9222"Tooltip_DisableHTMLMOTD" "Hvis angitt, vises ikke HTML-versjoner av tjenerens \"Dagens melding\" når du besøker en tjener."
92249223"[english]Tooltip_DisableHTMLMOTD" "If set, you won't be shown HTML versions of server's Message Of The Day welcome screens."
92259224"Tooltip_SpectateCarriedItems" "Hvis angitt, vil du kunne se hvilke gjenstander spilleren bruker når du er i tilskuermodus."
92269225"[english]Tooltip_SpectateCarriedItems" "If set, you'll be shown the loadout items being used by the player you're spectating."
92349233"[english]Tooltip_CombatText" "If set, you'll see damage amounts appear over the heads of enemies whenever you damage them."
92359234"Tooltip_Hitbeeps" "Hvis angitt, vil du høre en lyd hver gang du skader en fiende."
92369235"[english]Tooltip_Hitbeeps" "If set, you'll hear a 'hit sound' that's played whenever you damage an enemy."
9237N/A"Tooltip_HealTargetMarker" "Hvis angitt, vil et tegn sveve over den lagkameraten du før øyeblikket helbreder med Førstehjelpspistolen."
N/A9236"Tooltip_HealTargetMarker" "Hvis angitt, svever et tegn over den lagkameraten du helbreder med Helsepistolen for øyeblikket."
92389237"[english]Tooltip_HealTargetMarker" "If set, a marker will be displayed above the friendly target that you're currently healing with your medigun."
92399238"Tooltip_AutoMedicCallers" "Hvis angitt, vil skadde lagkamerater automatisk be om hjelp etter helsen deres er under en terskel."
92409239"[english]Tooltip_AutoMedicCallers" "If set, you'll receive an automatic request for assistance from any nearby team mates when their health falls below a threshold."
92419240"Tooltip_AutoMedicCallThreshold" "Grensen for når dine lagkamerater automatisk vil be om hjelp."
92429241"[english]Tooltip_AutoMedicCallThreshold" "The threshold at which your team mates will automatically request assistance."
9243N/A"Tooltip_UseGlowEffect" "Hvis angitt, vil nyttelastvogner og CTF-etterretningskofferter ha en glødende effekt som viser hvor de befinner seg."
N/A9242"Tooltip_UseGlowEffect" "Hvis angitt, vises en glødende effekt i løpet av kampen for mål som nyttelastvogner, etterretningskofferter og lagkamerater etter du gjenopplives."
92449243"[english]Tooltip_UseGlowEffect" "If set, glow effects will be enabled during the match for objectives like Payload carts, CTF intelligence briefcases, and teammates after respawn."
92459244"Tooltip_UseSteamCloud" "Hvis angitt, vil konfigureringsfilene dine for TF2 bli lagret i Steam Cloud."
92469245"[english]Tooltip_UseSteamCloud" "If set, your TF2 configuration files will be stored on the Steam Cloud."
92569255"[english]Tooltip_httpproxy" "If you're behind a HTTP proxy, you'll need to specify it here, or you won't be able to upload movies to YouTube."
92579256"TFOption_replay_enableeventbasedscreenshots" "Ta hendelsesbaserte skjermbilder under repriser"
92589257"[english]TFOption_replay_enableeventbasedscreenshots" "Take event-based screenshots during replays"
9259N/A"Tooltip_replay_enableeventbasedscreenshots" "Hvis angitt, vil skjermbilder bli lagret automatisk under repriseopptak hver gang det skjer noe interessant (som at du dreper en fiende, du aktiverer en superladning, o.l.). På noen grafikkort kan dette forårsake gjengivelsesfeil."
N/A9258"Tooltip_replay_enableeventbasedscreenshots" "Hvis angitt, vil skjermbilder bli lagret automatisk under repriseopptak hver gang det skjer noe interessant (som at du dreper en fiende, du aktiverer en Überladning o.l.). På noen skjermkort kan dette forårsake gjengivelsesfeil."
92609259"[english]Tooltip_replay_enableeventbasedscreenshots" "If set, screenshots will automatically be taken, during replays, whenever something interesting happens (you kill an enemy, you deploy an ÜberCharge, etc). On some graphics cards this can cause rendering hitches."
92619260"TFOption_replay_screenshotresolution" "Ta reprise-skjermbilder i høy oppløsning"
92629261"[english]TFOption_replay_screenshotresolution" "Take high-resolution replay screenshots"
92989297"[english]TF_Select" "SELECT"
92999298"TF_Hype" "HYPE"
93009299"[english]TF_Hype" "HYPE"
9301N/A"TF_BetaPocketRocketLauncher" "Beta Pocket-rakettkaster"
N/A9300"TF_BetaPocketRocketLauncher" "Lommerakettkaster - beta"
93029301"[english]TF_BetaPocketRocketLauncher" "Beta Pocket Rocket Launcher"
9303N/A"TF_BetaPocketRocketLauncher2" "Betalommerakettskyter 2"
N/A9302"TF_BetaPocketRocketLauncher2" "Lommerakettkaster 2 - beta"
93049303"[english]TF_BetaPocketRocketLauncher2" "Beta Pocket Rocket Launcher 2"
9305N/A"TF_BetaPocketRocketLauncher3" "Betalommerakettskyter 3"
N/A9304"TF_BetaPocketRocketLauncher3" "Lommerakettkaster 3 - beta"
93069305"[english]TF_BetaPocketRocketLauncher3" "Beta Pocket Rocket Launcher 3"
93079306"TF_BetaPocketShotgun" "Betalommehagle"
93089307"[english]TF_BetaPocketShotgun" "Beta Pocket Shotgun"
93149313"[english]TF_ConjurersCowl_Desc" "I put on my wizard's hat."
93159314"TF_RFAHammer" "Sleggen"
93169315"[english]TF_RFAHammer" "The Maul"
9317N/A"TF_RFAHammer_Desc" "Gir et knusende slag med et snev av Mars støv."
N/A9316"TF_RFAHammer_Desc" "Gir et knusende slag med et snev av Mars-støv."
93189317"[english]TF_RFAHammer_Desc" "Packs a devastating punch with a hint of Mars dust."
93199318"TF_MedicMtGHat" "Planeswalker-hjelmen"
93209319"[english]TF_MedicMtGHat" "The Planeswalker Helm"
93729371"[english]Attrib_ShovelSpeedBoost" "Move speed increases as the user becomes injured"
93739372"Attrib_WeaponBlocksHealing" "Blokkerer helbreding under bruk"
93749373"[english]Attrib_WeaponBlocksHealing" "Blocks healing while in use"
9375N/A"Attrib_MultSniperChargeAfterBodyshot" "Ved siktet kroppskudd: ladefrekvensen til riflen økes med %s1%"
N/A9374"Attrib_MultSniperChargeAfterBodyshot" "Ved kroppsskudd med sikte: Ladefrekvensen til riflen økes med %s1%"
93769375"[english]Attrib_MultSniperChargeAfterBodyshot" "On Scoped Bodyshot: Rifle charge rate increased by %s1%"
9377N/A"Attrib_MultSniperChargeAfterMiss" "Ved siktet bom: ladefrekvensen til riflen reduseres med %s1%"
N/A9376"Attrib_MultSniperChargeAfterMiss" "Ved bom med sikte: Ladefrekvensen til riflen reduseres med %s1%"
93789377"[english]Attrib_MultSniperChargeAfterMiss" "On Scoped Miss: Rifle charge rate decreased by %s1%"
9379N/A"Attrib_MultSniperChargeAfterHeadshot" "Ved siktet hodeskudd: ladefrekvensen til riflen økes med %s1%"
N/A9378"Attrib_MultSniperChargeAfterHeadshot" "Ved hodeskudd med sikte: Ladefrekvensen til riflen økes med %s1%"
93809379"[english]Attrib_MultSniperChargeAfterHeadshot" "On Scoped Headshot: Rifle charge rate increased by %s1%"
93819380"Attrib_MultDmgBonusWhileHalfDead" "%s1% økning i skade når helsen er <50% av maks"
93829381"[english]Attrib_MultDmgBonusWhileHalfDead" "%s1% increase in damage when health <50% of max"
93839382"Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% reduksjon i skade når helsen er >50% av maks"
93849383"[english]Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% decrease in damage when health >50% of max"
9385N/A"Attrib_Medigun_MegaHeal" "Superladning øker helbreding med 300% og gir immunitet mot bevegelseshemmede effekter"
9386N/A"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing by 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
N/A9384"Attrib_Medigun_MegaHeal" "Überladning øker helbreding til 300% og gir immunitet mot bevegelseshemmede effekter"
N/A9385"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing to 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
93879386"Attrib_MedicKilledRevenge" "Når medicen som helbreder deg blir drept,\nfår du 2 hevnkrits"
93889387"[english]Attrib_MedicKilledRevenge" "When the medic healing you is killed you\ngain 2 revenge crits"
9389N/A"Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "Når medicen som helbreder deg blir drept,\nfår du minikrits i %s1 sekunder"
N/A9388"Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "Når en Medic som helbreder deg blir drept\nfår du minikrits i %s1 sekunder"
93909389"[english]Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "When the medic healing you is killed\nyou gain mini-crit boost for %s1 seconds"
93919390"Attrib_MedicHealedDamageBonus" "Når en Medic helbreder deg,\nvil dette våpenets skade øke med %s1%"
93929391"[english]Attrib_MedicHealedDamageBonus" "While a medic is healing you,\nthis weapon's damage is increased by %s1%"
93949393"[english]Attrib_MedicHealedDeployTimePenalty" "While not being healed by a medic,\nyour weapon switch time is %s1% longer"
93959394"Attrib_MinigunNoSpinSounds" "Stille morder: løpet lager ingen lyd"
93969395"[english]Attrib_MinigunNoSpinSounds" "Silent Killer: No barrel spin sound"
9397N/A"Attrib_UberchargeRate_ForHealer" "+%s1% superladningshastighet for medicen som helbreder deg\nDenne effekten virker ikke i gjenopplivningsrommet"
N/A9396"Attrib_UberchargeRate_ForHealer" "+%s1% Überladningshastighet for Medicen som helbreder deg\nDenne effekten virker ikke i gjenopplivningsrommet"
93989397"[english]Attrib_UberchargeRate_ForHealer" "+%s1% ÜberCharge rate for the medic healing you\nThis effect does not work in the respawn room"
93999398"Attrib_ReloadTime_Decreased_While_Healed" "%s1% raskere omladningstid mens du blir helbredet"
94009399"[english]Attrib_ReloadTime_Decreased_While_Healed" "%s1% faster reload time while being healed"
94049403"[english]TF_Weapon_BetaBonesaw" "Beta Bonesaw"
94059404"TF_Weapon_BetaSyringeGun" "Beta Sprøytepistol"
94069405"[english]TF_Weapon_BetaSyringeGun" "Beta Syringe Gun"
9407N/A"TF_Weapon_BetaSyringeGun_Desc" "Ubercharge-prosent øker bevegelseshastigheten med opptil 10%"
N/A9406"TF_Weapon_BetaSyringeGun_Desc" "Überladningsprosent øker bevegelseshastigheten med opptil 10%"
94089407"[english]TF_Weapon_BetaSyringeGun_Desc" "Ubercharge percentage increases movement speed by up to 10%"
94099408"TF_BetaBonesaw_Desc" "Lar deg se fiendens helse."
94109409"[english]TF_BetaBonesaw_Desc" "Allows you to see an enemy's health."
94289427"[english]Replay_Contest_Category10001" "Best Overall Replay"
94299428"MMenu_NewGame" "Nytt spill"
94309429"[english]MMenu_NewGame" "New Game"
9431N/A"MMenu_BrowseServers" "Bla gjennom servere"
N/A9430"MMenu_BrowseServers" "Bla gjennom tjenere"
94329431"[english]MMenu_BrowseServers" "Browse Servers"
9433N/A"MMenu_AdvOptions" "Avansert"
N/A9432"MMenu_AdvOptions" "Avanserte innstillinger"
94349433"[english]MMenu_AdvOptions" "Advanced Options"
94359434"MMenu_Tooltip_Achievements" "Vis prestasjoner"
94369435"[english]MMenu_Tooltip_Achievements" "View Achievements"
94829481"[english]TR_Soldier_RangeTitle" "Firing Range"
94839482"TR_Soldier_Range" "Bra jobba. Gå til skytebanen for å fortsette."
94849483"[english]TR_Soldier_Range" "Well done. Navigate to the firing range to continue."
9485N/A"TR_Progress" "%s1% Fullført"
N/A9484"TR_Progress" "%s1% fullført"
94869485"[english]TR_Progress" "%s1% Completed"
94879486"TR_ProgressDone" "Fullført"
94889487"[english]TR_ProgressDone" "Completed"
95129511"[english]TF_Event_Saxxy_Deleted" "%owner% has destroyed their Saxxy, awarded for %category%!"
95139512"TF_Event_Saxxy_Awarded" "Og årets %year% Saxxy for \n�%category%�\ngår til: \n\n�%winners%�\n\nSe videoen nå?"
95149513"[english]TF_Event_Saxxy_Awarded" "And the %year% Saxxy for \n�%category%�\ngoes to: \n\n�%winners%�\n\nWatch the video now?"
9515N/A"TF_MM_WaitDialog_Title" "Søker etter den beste tilgjengelige serveren"
N/A9514"TF_MM_WaitDialog_Title" "Søker etter den beste tilgjengelige tjeneren"
95169515"[english]TF_MM_WaitDialog_Title" "Searching for the Best Available Server"
95179516"TF_MM_GenericFailure_Title" "Feil"
95189517"[english]TF_MM_GenericFailure_Title" "Error"
9519N/A"TF_MM_GenericFailure" "Det oppstod et problem med kommunikasjonen med Steam-tjenerne. Kontroller at du er logget på Steam og prøv igjen senere."
N/A9518"TF_MM_GenericFailure" "Det oppstod et problem med kommunikasjonen til Steam-tjenerne. Kontroller at du er logget på Steam og prøv igjen senere."
95209519"[english]TF_MM_GenericFailure" "There was a problem communicating with the Steam servers. Make sure you are signed on to Steam and try again later."
95219520"TF_MM_ResultsDialog_Title" "Søkeresultat"
95229521"[english]TF_MM_ResultsDialog_Title" "Search Results"
9523N/A"TF_MM_ResultsDialog_ServerNotFound" "Det er ingen tilgjengelige spill som passer søkekriteriene. Vennligst prøv igjen."
N/A9522"TF_MM_ResultsDialog_ServerNotFound" "Det er ingen tilgjengelige spilltjenere som passer søkekriteriene. Prøv igjen."
95249523"[english]TF_MM_ResultsDialog_ServerNotFound" "There are no available game servers that meet your search criteria. Please try again."
95259524"TF_Quickplay_PlayNow" "Spill nå!"
95269525"[english]TF_Quickplay_PlayNow" "Play Now!"
95369535"[english]TF_Quickplay_Refresh" "Refresh"
95379536"TF_Quickplay_StopRefresh" "Stopp oppdatering"
95389537"[english]TF_Quickplay_StopRefresh" "Stop Refreshing"
9539N/A"TF_Quickplay_PleaseWait" "Henter serverinformasjon, vennligst vent..."
N/A9538"TF_Quickplay_PleaseWait" "Henter tjenerinformasjon, vennligst vent..."
95409539"[english]TF_Quickplay_PleaseWait" "Retrieving server information, please wait..."
9541N/A"TF_Quickplay_NoServers" "Ingen servere tilgjengelig for øyeblikket"
N/A9540"TF_Quickplay_NoServers" "Ingen tjenere tilgjengelig for øyeblikket"
95429541"[english]TF_Quickplay_NoServers" "No Servers Available At This Time"
95439542"TF_Quickplay_Complexity1" "Anbefalt for alle ferdighetsnivå"
95449543"[english]TF_Quickplay_Complexity1" "Recommended For All Skill Levels"
95849583"[english]TF_vote_td_start_round" "Start the current round?"
95859584"TF_vote_passed_td_start_round" "Starter runden..."
95869585"[english]TF_vote_passed_td_start_round" "Starting the round..."
9587N/A"TF_Weapon_Medigun_Prototype" "Førstehjelpspistol-prototype"
N/A9586"TF_Weapon_Medigun_Prototype" "Helsepistol-prototype"
95889587"[english]TF_Weapon_Medigun_Prototype" "Medi Gun Prototype"
95899588"TF_Weapon_SyringeGun_Prototype" "Sprøytepistolprototyp"
95909589"[english]TF_Weapon_SyringeGun_Prototype" "Syringe Gun Prototype"
96109609"[english]TF_Wearable_Uniform" "Uniform"
96119610"TF_SodaPopper" "The Soda Popper"
96129611"[english]TF_SodaPopper" "The Soda Popper"
9613N/A"TF_SodaPopper_Desc" "Lader opp hype når du løper. Når måleren er full utløser den minikrits."
N/A9612"TF_SodaPopper_Desc" "Bruk alt-skyt ved full Hyper, for å bli hyperaktiv og kunne hoppe flere ganger i luften.\nDette våpenet lader om hele magasinet på en gang."
96149613"[english]TF_SodaPopper_Desc" "When Hype is full, Alt-Fire to activate Hype mode for multiple air jumps.\nThis weapon reloads its entire clip at once."
96159614"TF_Winger" "Winger"
96169615"[english]TF_Winger" "The Winger"
96269625"[english]TF_MadeMan_Desc" "A gentleman always has a flower handy to drop on an opponent's grave."
96279626"TF_Bundle_ScoutStarter" "Scout-startpakke"
96289627"[english]TF_Bundle_ScoutStarter" "Scout Starter Pack"
9629N/A"TF_Bundle_ScoutStarter_Desc" "Skap trøbbel i stil med disse Scout-gjenstandene:"
N/A9628"TF_Bundle_ScoutStarter_Desc" "Vil du spille som Scout? Vi har samlet hvert funksjonelt unike våpen, som han noen gang har fått, i en praktisk lavprispakke."
96309629"[english]TF_Bundle_ScoutStarter_Desc" "Want to play as Scout? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96319630"TF_Bundle_SoldierStarter" "Soldier-startpakke"
96329631"[english]TF_Bundle_SoldierStarter" "Soldier Starter Pack"
9633N/A"TF_Bundle_SoldierStarter_Desc" "Ikke gå i krig uten disse essensielle Soldier-gjenstandene:"
N/A9632"TF_Bundle_SoldierStarter_Desc" "Vil du spille som Soldier? Vi har samlet hvert funksjonelt unike våpen, som han noen gang har fått, i en praktisk lavprispakke."
96349633"[english]TF_Bundle_SoldierStarter_Desc" "Want to play as Soldier? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96359634"TF_Bundle_PyroStarter" "Pyro-startpakke"
96369635"[english]TF_Bundle_PyroStarter" "Pyro Starter Pack"
9637N/A"TF_Bundle_PyroStarter_Desc" "Brenn ned huset med disse Pyro-gjenstandene:"
N/A9636"TF_Bundle_PyroStarter_Desc" "Vil du spille som Pyro? Vi har samlet hvert funksjonelt unike våpen, som vedkommende noen gang har fått, i en praktisk lavprispakke."
96389637"[english]TF_Bundle_PyroStarter_Desc" "Want to play as Pyro? We put every functionally unique weapon they've ever gotten into one handy, low-priced package."
96399638"TF_Bundle_DemomanStarter" "Demoman-startpakke"
96409639"[english]TF_Bundle_DemomanStarter" "Demoman Starter Pack"
9641N/A"TF_Bundle_DemomanStarter_Desc" "Ønsker du å spille som Demoman? Vi tok hvert eneste våpen med unike funksjoner som han noen gang har fått, og puttet de inn i én kjekk, lavpriset pakke."
N/A9640"TF_Bundle_DemomanStarter_Desc" "Vil du spille som Demoman? Vi har samlet hvert funksjonelt unike våpen, som han noen gang har fått, i en praktisk lavprispakke."
96429641"[english]TF_Bundle_DemomanStarter_Desc" "Want to play as Demoman? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96439642"TF_Bundle_HeavyStarter" "Heavy-startpakke"
96449643"[english]TF_Bundle_HeavyStarter" "Heavy Starter Pack"
9645N/A"TF_Bundle_HeavyStarter_Desc" "Ønsker du å spille som Heavy? Vi tok hvert våpen med unike funksjoner som han noen sinne har fått inn i én kjekk, lavpriset pakke."
N/A9644"TF_Bundle_HeavyStarter_Desc" "Vil du spille som Heavy? Vi har samlet hvert funksjonelt unike våpen, som han noen gang har fått, i en praktisk lavprispakke."
96469645"[english]TF_Bundle_HeavyStarter_Desc" "Want to play as Heavy? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96479646"TF_Bundle_EngineerStarter" "Engineer-startpakke"
96489647"[english]TF_Bundle_EngineerStarter" "Engineer Starter Pack"
9649N/A"TF_Bundle_EngineerStarter_Desc" "Utvid mulighetene dine med disse essensielle Engineer-gjenstandene:"
N/A9648"TF_Bundle_EngineerStarter_Desc" "Vil du spille som Engineer? Vi har samlet hvert funksjonelt unike våpen, som han noen gang har fått, i en praktisk lavprispakke."
96509649"[english]TF_Bundle_EngineerStarter_Desc" "Want to play as Engineer? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96519650"TF_Bundle_MedicStarter" "Medic-startpakke"
96529651"[english]TF_Bundle_MedicStarter" "Medic Starter Pack"
9653N/A"TF_Bundle_MedicStarter_Desc" "Gi laget ditt forbedret støtte med disse viktige Medic-gjenstandene:"
N/A9652"TF_Bundle_MedicStarter_Desc" "Vil du spille som Medic? Vi har samlet hvert funksjonelt unike våpen, som han noen gang har fått, i en praktisk lavprispakke."
96549653"[english]TF_Bundle_MedicStarter_Desc" "Want to play as Medic? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96559654"TF_Bundle_SniperStarter" "Sniper-startpakke"
96569655"[english]TF_Bundle_SniperStarter" "Sniper Starter Pack"
9657N/A"TF_Bundle_SniperStarter_Desc" "Løft dine profesjonelle standarder med disse kritiske Sniper-gjenstandene:"
N/A9656"TF_Bundle_SniperStarter_Desc" "Vil du spille som Sniper? Vi har samlet hvert funksjonelt unike våpen, som han noen gang har fått, i en praktisk lavprispakke."
96589657"[english]TF_Bundle_SniperStarter_Desc" "Want to play as Sniper? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96599658"TF_Bundle_SpyStarter" "Spy-startpakke"
96609659"[english]TF_Bundle_SpyStarter" "Spy Starter Pack"
9661N/A"TF_Bundle_SpyStarter_Desc" "Kvalitetsfeltarbeid avhenger av kvalitetsverktøy:"
N/A9660"TF_Bundle_SpyStarter_Desc" "Vil du spille som Spy? Vi har samlet hvert funksjonelt unike våpen, som han noen gang har fått, i en praktisk lavprispakke."
96629661"[english]TF_Bundle_SpyStarter_Desc" "Want to play as Spy? We put every functionally unique weapon he's ever gotten into one handy, low-priced package."
96639662"TF_Bundle_MeetTheMedic" "Meet the Medic!-pakke"
96649663"[english]TF_Bundle_MeetTheMedic" "Meet the Medic! Bundle"
96929691"[english]TF_SplendidScreen_Style4" "Spike And Arrow"
96939692"TF_TrialNeedSpace_Title" "Trenger du mer plass?"
96949693"[english]TF_TrialNeedSpace_Title" "Need more space?"
9695N/A"TF_TrialNeedSpace_Text" "Lageret ditt er helt full. Kjøp hvilken som helst gjenstand fra Mann Co-butikken og din konto vil bli oppgradert, noe som vil gi deg 250 ekstra lagerplasser!"
N/A9694"TF_TrialNeedSpace_Text" "Lageret ditt er helt full. Kjøp hvilken som helst gjenstand fra Mann Co.-butikken, og kontoen din oppgraderes, noe som vil gi deg 250 ekstra lagerplasser!"
96969695"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co. store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
96979696"TF_TrialNeedSpace_Store" "Til butikken!"
96989697"[english]TF_TrialNeedSpace_Store" "To the Store!"
97009699"[english]TF_TrialNeedSpace_No" "Delete Stuff"
97019700"ItemTypeDescNoLevel" "Nivå %s1"
97029701"[english]ItemTypeDescNoLevel" "Level %s1"
9703N/A"ItemTypeDescKillEater" "%s1 %s2 - %s4: %s3"
N/A9702"ItemTypeDescKillEater" "%s7%s2 (%s1%s6) - %s4%s5: %s3"
97049703"[english]ItemTypeDescKillEater" "%s7%s1%s6 %s2 - %s4%s5: %s3"
97059704"KillEaterRank0" "Merkelig"
97069705"[english]KillEaterRank0" "Strange"
97769775"[english]Attrib_CritWhileAirborne" "Deals crits while the wielder is rocket jumping"
97779776"Attrib_MultSniperChargePenalty" "Ladehastighet senkes med %s1%"
97789777"[english]Attrib_MultSniperChargePenalty" "Base charge rate decreased by %s1%"
9779N/A"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "Når en Medic som helbreder deg blir drept\nvil gjerningsmannen bli merket for døden"
9780N/A"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes marked for death"
9781N/A"Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% raseri tapt på treff"
N/A9778"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "Når en Medic som helbreder deg blir drept\nfår drapsmannen dødsmerket"
N/A9779"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes Marked-For-Death"
N/A9780"Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% raseri tapt ved treff"
97829781"[english]Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% rage lost on hit"
97839782"Attrib_RageOnHitBonus" "%s1% raseri økt ved treff"
97849783"[english]Attrib_RageOnHitBonus" "%s1% rage gained on hit"
97929791"[english]Attrib_ChargeImpactDamageIncreased" "+%s1% increase in charge impact damage"
97939792"Attrib_ChargeRechargeRateIncreased" "+%s1% økning i storm-ladefrekvens"
97949793"[english]Attrib_ChargeRechargeRateIncreased" "+%s1% increase in charge recharge rate"
9795N/A"Attrib_AirDashCountIncreased" "Gir trippelhopp: Det tredje hoppet gir 10 skader ved bruk"
N/A9794"Attrib_AirDashCountIncreased" "Gir trippelhopp mens den er aktiv.\nNærkampsangrep blir minikritiske mens man er i luften."
97969795"[english]Attrib_AirDashCountIncreased" "Grants Triple Jump while deployed.\nMelee attacks mini-crit while airborne."
9797N/A"Attrib_SpeedBuffAlly" "Ved treff alliert: Øker begge spillernes hastighet i noen sekunder"
N/A9796"Attrib_SpeedBuffAlly" "Ved treff på lagkamerat: Øker begge spillernes hastighet i flere sekunder"
97989797"[english]Attrib_SpeedBuffAlly" "On Hit Teammate: Boosts both players' speed for several seconds"
97999798"Attrib_DamageForceReduction" "%s1% reduksjon i skyvekraft tatt fra skade"
98009799"[english]Attrib_DamageForceReduction" "%s1% reduction in push force taken from damage"
98019800"Attrib_CloakRate" "%s1 sek økning i tid for å bli usynlig"
98029801"[english]Attrib_CloakRate" "%s1 sec increase in time to cloak"
9803N/A"Attrib_AmmoBecomesHealth" "All ammo samlet blir helse"
N/A9802"Attrib_AmmoBecomesHealth" "Ammo samlet fra ammobokser blir helse"
98049803"[english]Attrib_AmmoBecomesHealth" "Ammo collected from ammo boxes becomes health"
98059804"Attrib_BootsFallingStomp" "Gir 3x fallskade til spilleren du lander på"
98069805"[english]Attrib_BootsFallingStomp" "Deals 3x falling damage to the player you land on"
98109809"[english]TF_Shahanshah" "The Shahanshah"
98119810"TF_BazaarBargain" "Basarkuppet"
98129811"[english]TF_BazaarBargain" "The Bazaar Bargain"
9813N/A"TF_BazaarBargain_Desc" "Hvert siktet hodeskudd vil senke våpenets ladetid.\nEt siktet kroppsskudd eller bomskudd vil redusere bonusen.\n"
N/A9812"TF_BazaarBargain_Desc" "Hvert hodeskudd med sikte øker våpenets ladefrekvens med 25% opp til 200%."
98149813"[english]TF_BazaarBargain_Desc" "Each scoped headshot kill increases the weapon's charge rate by 25% up to 200%."
98159814"TF_MarketGardener" "Market Gardener"
98169815"[english]TF_MarketGardener" "The Market Gardener"
98249823"[english]TF_RussianRiot" "The Family Business"
98259824"TF_EvictionNotice" "Utkastelsesadvarselen"
98269825"[english]TF_EvictionNotice" "The Eviction Notice"
9827N/A"TF_SolemnVow_Desc" "'Ikke utgjør skade.'"
N/A9826"TF_SolemnVow_Desc" "«Gjør ingen skade.»"
98289827"[english]TF_SolemnVow_Desc" "'Do no harm.'"
98299828"TF_Weapon_Bust" "Hyklernes byste"
98309829"[english]TF_Weapon_Bust" "Bust of Hippocrates"
98349833"[english]MMenu_LoadoutHighlightPanel_Title" "Items and Loadouts"
98359834"MMenu_LoadoutHighlightPanel_Text" "Du har nye gjenstander! Trykk på gjenstandsknappen for å gå til oppakningen, der du kan velge å bruke gjenstanden på en av spillkarakterene.\n\nDu kan også bytte gjenstander med andre spillere, konstruere nye gjenstander fra ting du ikke trenger, eller bla gjennom Mann Co.-katalogen for å se hvilke gjenstander du kan anskaffe."
98369835"[english]MMenu_LoadoutHighlightPanel_Text" "You have new items! Click on the Items button to go to the loadout screen, where you'll be able to equip the item on one of your character classes.\n\nYou can also trade items with other players, craft new items from your unwanted items, and browse the Mann Co. Catalog to see what other items you can collect."
9837N/A"MMenu_StoreHighlightPanel_Title" "Mann Co.-Butikken"
N/A9836"MMenu_StoreHighlightPanel_Title" "Mann Co.-butikken"
98389837"[english]MMenu_StoreHighlightPanel_Title" "Mann Co. Store"
98399838"Store_FreeBackpackSpace_WithCartItems" "Tomme plasser i ryggsekken: %s1 (%s2 gjenstander i vognen)"
98409839"[english]Store_FreeBackpackSpace_WithCartItems" "Empty Backpack Slots: %s1 (%s2 items in cart)"
98969895"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Pyro" "MMMPH-MPH-MMMMMPHMMPH-MANN CO. STORE! MMMMMPH-MMMMPH-MMHPMMPH-HATS! MMMPH-MPH-MMMPH-MPH-ITEMS! MMMMMHPMMPH-MMMPH-MPHMMPHMMPH-FIRE!"
98979896"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Demoman" "Ack! Vet du ikke hvordan man setter en hatt på skolten? Det store nakne hodet ditt er en skam, kompis! For Guds skyld, gå til Mann Co.-butikken!"
98989897"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Demoman" "Ach! Do ye not know enough to put a hat on your noggin? Your great bald head is an embarrassment, lad! For God's sake, get ye to the Mann Co. Store!"
9899N/A"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Scout" "Jeg vet hvarru' tenker. 'Han der er en lekker kar. Hvor handler han?' Mann Co.-butikken, dummen. Ingen penger? Få deg en jobb og kom tilbake."
N/A9898"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Scout" "Jeg vet hva'rru tenker. «Han der er en lekker kar. Hvor handler han?», Mann Co.-butikken, dummen. Ingen penger? Kom tilbake når du har skaffet deg en jobb."
99009899"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Scout" "I know what yer thinkin'. 'That there is one beeyootiful man. Where does he shop?' The Mann Co. Store, dummy. No money? Get a job and come back."
99019900"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Sniper" "Hvorfor ikke ta en rundtur i Mann Co.-butikken? Se på alle disse nydelige tingene, kompis!"
99029901"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Sniper" "Why not go on walkabout to the Mann Co. Store? Take a gander at those beaut items, mate! "
99689967"[english]TF_FIRE_WATERJUMP_NAME" "Escape the Heat"
99699968"TF_FIRE_WATERJUMP_DESC" "Hopp i et basseng av forfriskende vann mens du står i brann."
99709969"[english]TF_FIRE_WATERJUMP_DESC" "Jump into a pool of refreshing water while on fire."
9971N/A"TF_Tool_SummerKey" "Forfriskende sommeravkjøler-nøkkel"
N/A9970"TF_Tool_SummerKey" "Forfriskende sommerkjøleboksnøkkel"
99729971"[english]TF_Tool_SummerKey" "Refreshing Summer Cooler Key"
9973N/A"TF_Tool_SummerKey_Desc" "Brukt til å åpne forfriskende sommeravkjølere.\nEtter 7/11/2011 vil denne bli gjort om til en normal nøkkel."
N/A9972"TF_Tool_SummerKey_Desc" "Brukt til å åpne forfriskende sommerkjølebokser.\nEtter 11. juli 2011, gjøres denne om til en vanlig nøkkel."
99749973"[english]TF_Tool_SummerKey_Desc" "Used to open unusually refreshing locked summer coolers.\nAfter 7/11/2011 this will turn into a normal key."
9975N/A"TF_SummerCrate" "Forfriskende sommeravkjøler"
N/A9974"TF_SummerCrate" "Forfriskende sommerkjøleboks"
99769975"[english]TF_SummerCrate" "Refreshing Summer Cooler"
9977N/A"TF_SummerCrate_Desc" "Avkjølerens innhold er ukjent, og\nnormale nøkler passer ikke i låsen.\n\nDu bør nok ta vare på den.\nDet vil sannsynligvis være en måte å åpne den på senere."
N/A9976"TF_SummerCrate_Desc" "Et minne fra en svunnen tid, denne kjøleboksen er rent dekorativ, og kan ikke lenger bli åpnet."
99789977"[english]TF_SummerCrate_Desc" "A memento from an age long past, this cooler is purely decorative and can no longer be opened."
9979N/A"TF_NineIron" "Nessies 9-jern"
N/A9978"TF_NineIron" "Nessies nierjern"
99809979"[english]TF_NineIron" "Nessie's Nine Iron"
99819980"TF_Weapon_GolfClub" "Golfkølle"
99829981"[english]TF_Weapon_GolfClub" "Golf Club"
9983N/A"TF_Mailbox" "Posthamreren"
N/A9982"TF_Mailbox" "Postpryler"
99849983"[english]TF_Mailbox" "The Postal Pummeler"
99859984"TF_Weapon_Mailbox" "Postkasse"
99869985"[english]TF_Weapon_Mailbox" "Mailbox"
99909989"[english]Store_Summer" "Summer!"
99919990"Store_SummerSale" "Dette glohete TF2-sommersalget varer\ntil 11. juli. Disse gjenstandene vil ikke lenger\nvære tilgjengelige når salget slutter!"
99929991"[english]Store_SummerSale" "This sweltering TF2 Summer Sale lasts\nuntil July 11th. These items will no longer\nbe available once the sale ends!"
9993N/A"TF_Armory_Item_Summer_Crate" "Denne avkjøleren inneholder en gjenstand, men det er ikke klart hva. Avkjøleren vil forsvinne den 11. juli, så du bør åpne den før den blir borte!"
N/A9992"TF_Armory_Item_Summer_Crate" "Denne kjøleboksen inneholder en gjenstand, men det er ikke klart hva. Kjøleboksen forsvinner den 11. juli, så du bør åpne den før den blir borte!"
99949993"[english]TF_Armory_Item_Summer_Crate" "This cooler contains an item, but it isn't clear what. The cooler will disappear on July 11th, so you should open it before it's gone!"
99959994"Craft_Recipe_Custom" "Egendefinert tegning"
99969995"[english]Craft_Recipe_Custom" "Custom Blueprint"
1002210021"[english]Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "Does not require ammo"
1002310022"Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Gjør bare 20% skade mot bygninger"
1002410023"[english]Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Deals only 20% damage to buildings"
10025N/A"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Dette våpenet kan skyte et oppladet skudd som\npåfører spillere minikrits og deaktiverer bygninger i 4 sek."
N/A10024"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alt-skyt: Et oppladet skudd som\ner minikritiske på spillere, setter fyr på dem\nog deaktiverer bygninger i 4 sek"
1002610025"[english]Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alt-Fire: A charged shot that\nmini-crits players, sets them on fire\nand disables buildings for 4 sec"
1002710026"Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Prosjektil penetrerer fiendtlige mål"
1002810027"[english]Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projectile penetrates enemy targets"
1004210041"[english]TF_LordCockswainPith" "Lord Cockswain's Pith Helmet"
1004310042"TF_LordCockswainChops" "Lord Cockswains orginale koteletter og pipe"
1004410043"[english]TF_LordCockswainChops" "Lord Cockswain's Novelty Mutton Chops and Pipe"
10045N/A"TF_CowMangler" "Kumangler 5000"
N/A10044"TF_CowMangler" "Ku-kvester 5000"
1004610045"[english]TF_CowMangler" "The Cow Mangler 5000"
1004710046"TF_RighteousBison" "Rettskaffen bison"
1004810047"[english]TF_RighteousBison" "The Righteous Bison"
10049N/A"Attrib_NoCritBoost" "Kan ikke utdele kritisk skade"
N/A10048"Attrib_NoCritBoost" "Kan ikke få kritiske treff"
1005010049"[english]Attrib_NoCritBoost" "Cannot be crit boosted"
1005110050"TF_Armory_Item_Attrib_OnActive" "Dette våpenet har �PÅ BÆRER�-attributter som bare gjelder når det er �AKTIVT�. Mens de fleste På bærer-attributtene gjelder når spilleren er utstyrt med denne gjenstanden i oppakningen, gjelder disse attributtene bare når våpenet er spillerens aktive våpen."
1005210051"[english]TF_Armory_Item_Attrib_OnActive" "This weapon has �ON WEARER� attributes that only apply when it's �ACTIVE�. Whereas most On Wearer attributes are applied to the player when the item is equipped in the loadout, these attributes only apply when this weapon is the player's actively wielded weapon."
10053N/A"TF_TheOriginal" "Orginalen"
N/A10052"TF_TheOriginal" "Original"
1005410053"[english]TF_TheOriginal" "The Original"
1005510054"TF_MaskOfTheShaman" "Sjamanens maske"
1005610055"[english]TF_MaskOfTheShaman" "The Mask of the Shaman"
1013410133"[english]ItemTypeDescKillEaterAlt" "(%s2%s3: %s1)"
1013510134"KillEaterEventType_Kills" "Drap"
1013610135"[english]KillEaterEventType_Kills" "Kills"
10137N/A"KillEaterEventType_Ubers" "Superladninger"
N/A10136"KillEaterEventType_Ubers" "Überladninger"
1013810137"[english]KillEaterEventType_Ubers" "Ubers"
1013910138"KillEaterEventType_KillAssists" "Drapsmedvirkninger"
1014010139"[english]KillEaterEventType_KillAssists" "Kill Assists"
1016010159"[english]Attrib_NoReload" "No reload necessary"
1016110160"Attrib_SniperFullChargePenetration" "Ved full ladning: penetrerer prosjektiler spillere"
1016210161"[english]Attrib_SniperFullChargePenetration" "On Full Charge: Projectiles penetrate players"
10163N/A"Attrib_SapperKillsCollectCrits" "Gir ett garantert kritisk treff for hver\nbygning ødelagt med din sapper festet til"
N/A10162"Attrib_SapperKillsCollectCrits" "Gir ett garantert kritisk treff for hver\nbygning ødelagt ved hjelp av din sapper\neller drap ved ryggdolk"
1016410163"[english]Attrib_SapperKillsCollectCrits" "Gives one guaranteed critical hit for each\nbuilding destroyed with your sapper attached\nor backstab kill"
1016510164"Attrib_Sniper_FiresTracer" "Skyter sporstoff-runder"
1016610165"[english]Attrib_Sniper_FiresTracer" "Fires tracer rounds"
10167N/A"Attrib_ElectricalAirblast" "Ved skudd: genererer et elektrisk felt som ødelegger\nprosjektiler og gjør litt skade på spillere"
10168N/A"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: -10 ammo per attack and -5 ammo per projectile destroyed"
N/A10166"Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-skyt: Skyter ut en energiball som sluker prosjektiler. Koster 65 metall."
N/A10167"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: Launches a projectile-consuming energy ball. Costs 65 metal."
1016910168"Attrib_Particle29" "Stormfull storm"
1017010169"[english]Attrib_Particle29" "Stormy Storm"
1017110170"Attrib_Particle30" "Snøstorm"
1020010199"[english]TF_DEX_Revolver" "The Diamondback"
1020110200"TF_DEX_Revolver_Desc" ""
1020210201"[english]TF_DEX_Revolver_Desc" ""
N/A10202"TF_DEX_Rifle" "Machina"
N/A10203"[english]TF_DEX_Rifle" "The Machina"
1020310204"TF_DEX_Rifle_Desc" ""
1020410205"[english]TF_DEX_Rifle_Desc" ""
10205N/A"TF_DEX_Shotgun" "Enkemakeren"
N/A10206"TF_DEX_Shotgun" "Enkemaker"
1020610207"[english]TF_DEX_Shotgun" "The Widowmaker"
1020710208"TF_DEX_Shotgun_Desc" ""
1020810209"[english]TF_DEX_Shotgun_Desc" ""
10209N/A"TF_DEX_Pistol" "Kortslutningen"
N/A10210"TF_DEX_Pistol" "Kortslutning"
1021010211"[english]TF_DEX_Pistol" "The Short Circuit"
1021110212"TF_DEX_Pistol_Desc" ""
1021210213"[english]TF_DEX_Pistol_Desc" ""
1021310214"completed" "Fullført"
1021410215"[english]completed" "Completed"
10215N/A"ItemNameUniqueFormat" "%s1%s2%s3"
N/A10216"ItemNameUniqueFormat" "%s2%s6%s5%s4%s3"
1021610217"[english]ItemNameUniqueFormat" "%s1%s6%s5%s2%s4%s3"
10217N/A"ItemNameWithQualityFormat" "%s1 %s2%s3"
N/A10218"ItemNameWithQualityFormat" "%s2%s6%s5%s4%s3 (%s1)"
1021810219"[english]ItemNameWithQualityFormat" "%s1 %s6%s5%s2%s4%s3"
1021910220"ItemNameCraftNumberFormat" " #%s1"
1022010221"[english]ItemNameCraftNumberFormat" " #%s1"
1023810239"[english]TF_Tropico4_Hat_Desc" ""
1023910240"BackpackShowRarities" "Vis kvalitetsfarger"
1024010241"[english]BackpackShowRarities" "Show Quality Colors"
10241N/A"TF_FreezeCamHide" "Gjem HUD-et under skjermbilder ved fryst kamera."
N/A10242"TF_FreezeCamHide" "Skjul HUD-et under skjermbilder ved fryst kamera"
1024210243"[english]TF_FreezeCamHide" "Hide HUD during freezecam screenshots"
1024310244"Store_Popular" "Bestselgere"
1024410245"[english]Store_Popular" "Top Sellers"
1027510276"[english]Gametype_Specialty" "Specialty"
1027610277"NoSteamNoItems" "OPPAKNING IKKE TILGJENGELIG - KAN IKKE KOBLE TIL STEAM"
1027710278"[english]NoSteamNoItems" "LOADOUT NOT AVAILABLE - NO CONNECTION TO STEAM"
N/A10279"TF_PresetsTitle" "FORHÅNDSINNSTILLINGER:"
N/A10280"[english]TF_PresetsTitle" "PRESETS:"
1027810281"TF_ItemPresetName0" "A"
1027910282"[english]TF_ItemPresetName0" "A"
1028010283"TF_ItemPresetName1" "B"
1029110294"[english]Econ_DateFormat" "%day% (%hour%:%min%:%sec%)"
1029210295"Econ_DateFormat_GMT" "%day% (%hour%:%min%:%sec%) GMT"
1029310296"[english]Econ_DateFormat_GMT" "%day% (%hour%:%min%:%sec%) GMT"
10294N/A"Attrib_CannotTradeOrCraft" "Kan ikke byttes eller brukes i konstruksjon"
N/A10297"Attrib_CannotTradeOrCraft" "Kan ikke byttes, selges eller brukes i konstruksjon"
1029510298"[english]Attrib_CannotTradeOrCraft" "Not Tradable, Marketable, or Usable in Crafting"
1029610299"AttribFormat_AdditionalNote" "( %s1 )"
1029710300"[english]AttribFormat_AdditionalNote" "( %s1 )"
1035110354"[english]Store_ItemDesc_UsedBy" "Used by:"
1035210355"Store_ItemDesc_Slot" "Plass:"
1035310356"[english]Store_ItemDesc_Slot" "Slot:"
10354N/A"Store_ItemDesc_Tradable" "Byttbar:"
N/A10357"Store_ItemDesc_Tradable" "Kan byttes:"
1035510358"[english]Store_ItemDesc_Tradable" "Tradable:"
1035610359"Store_ItemDesc_Giftable" "Pakkbar:"
1035710360"[english]Store_ItemDesc_Giftable" "Giftable:"
1052510528"[english]Econ_GreyOutReason_CannotBeUsedByThisClass" "( Item cannot be used by this class. )"
1052610529"Econ_GreyOutReason_CannotBeUsedInThisSlot" "( Gjenstanden kan ikke brukes her. )"
1052710530"[english]Econ_GreyOutReason_CannotBeUsedInThisSlot" "( Item cannot be used in this slot. )"
10528N/A"Econ_GreyOutReason_EquipRegionConflict" "( Gjenstanden konflikterer med andre utstyrte gjenstander. )"
N/A10531"Econ_GreyOutReason_EquipRegionConflict" "( Gjenstanden er i konflikt med andre utstyrte gjenstander. )"
1052910532"[english]Econ_GreyOutReason_EquipRegionConflict" "( Item conflicts with other equipped items. )"
1053010533"Econ_GreyOutReason_ItemNotCraftable" "( Gjenstanden er ikke konstruerbar. )"
1053110534"[english]Econ_GreyOutReason_ItemNotCraftable" "( Item is not craftable. )"
1054710550"[english]TF_Wearable_Necklace" "Necklace"
1054810551"TF_Wearable_Stethoscope" "Stetoskop"
1054910552"[english]TF_Wearable_Stethoscope" "Stethoscope"
10550N/A"TF_Wearable_Bombs" "Dekorative Bomber"
N/A10553"TF_Wearable_Bombs" "Dekorative bomber"
1055110554"[english]TF_Wearable_Bombs" "Decorative Bombs"
1055210555"TF_NoiseMaker_Vuvuzela" "Bråkmaker - Vuvuzela"
1055310556"[english]TF_NoiseMaker_Vuvuzela" "Noise Maker - Vuvuzela"
N/A10557"TF_Bundle_FM2012Promo_Desc" "Velg en side og vis din stolthet:"
N/A10558"[english]TF_Bundle_FM2012Promo_Desc" "Pick a side and show your pride:"
1055410559"TF_ManniversaryPackage_Desc" "Fra dine flotte venner hos Mann Co., der vi feirer vårt ettårsjubileum.\n\nDenne inneholder en prøve fra høstkolleksjonen vår, og kan åpnes i ryggsekken din."
1055510560"[english]TF_ManniversaryPackage_Desc" "From your fine friends at Mann Co., celebrating our one-year anniversary.\n\nThis contains a free sample from our fall lineup and can be opened from your backpack."
1055610561"TF_TauntEnabler_HighFive" "Hån: High Five!"
1055710562"[english]TF_TauntEnabler_HighFive" "Taunt: The High Five!"
10558N/A"TF_TauntEnabler_HighFive_Desc" "Ikke bare la vennene dine stå der og henge.\n\nDette er et trykk-og-hold hån. Trykk på handlingsknappen for å holde deg i hånets posisjon."
N/A10563"TF_TauntEnabler_HighFive_Desc" "Ikke bare la vennene dine stå der og henge.\n\nDette er en partnerhån. Trykk på knappen for kampplassen for å aktivere eller avbryte."
1055910564"[english]TF_TauntEnabler_HighFive_Desc" "Don't leave your friends hanging.\n\nThis is a partner taunt. Press the action slot key to toggle."
10560N/A"TF_ConscientiousObjector" "Militærnekteren"
N/A10565"TF_ConscientiousObjector" "Militærnekter"
1056110566"[english]TF_ConscientiousObjector" "The Conscientious Objector"
1056210567"TF_ConscientiousObjector_Desc" "Vi ga freden en sjanse. Det fungerte ikke.\n\nEgendefinerte merker kan settes på denne gjenstanden."
1056310568"[english]TF_ConscientiousObjector_Desc" "We gave peace a chance. It didn't work.\n\nCustom decals can be applied to this item."
1057910584"[english]TF_DemoHat1_Desc" "Hey, Joe, where you going with that sticky launcher in your hand?"
1058010585"TF_EngineerHat1_Desc" "Mål opp to ganger, klipp en gang, skyt først."
1058110586"[english]TF_EngineerHat1_Desc" "Measure twice, cut once, shoot first."
N/A10587"TF_Bootlegger" "Trebeint"
N/A10588"[english]TF_Bootlegger" "The Bootlegger"
1058210589"TF_Bootlegger_Desc" "Forbløff dine venner! Imponer kvinner! Halt resten av livet! Det er grotesk!"
1058310590"[english]TF_Bootlegger_Desc" "Amaze your friends! Impress women! Walk with a limp for life! It's grotesque!"
10584N/A"TF_ScottishHandshake" "Skotsk håndhilsen"
N/A10591"TF_ScottishHandshake" "Skotsk håndtrykk"
1058510592"[english]TF_ScottishHandshake" "The Scottish Handshake"
1058610593"TF_OldBrimstone" "Et drag av gammel svovel"
1058710594"[english]TF_OldBrimstone" "A Whiff of the Old Brimstone"
1067710684"[english]Attrib_CustomTexture" "Custom Texture"
1067810685"Attrib_ExpirationDate" "Denne gjenstanden utløper den %s1."
1067910686"[english]Attrib_ExpirationDate" "This item will expire on %s1."
10680N/A"Attrib_PreviewItem" "Prøvetid - Kan ikke bli byttet, konstruert eller modifisert."
N/A10687"Attrib_PreviewItem" "Prøvetid – Kan ikke byttes, selges, konstrueres eller modifiseres."
1068110688"[english]Attrib_PreviewItem" "Test Run - Cannot be traded, marketed, crafted, or modified"
10682N/A"Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% trykkraft på luftstøt"
N/A10689"Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% skyvekraft på luftstøt"
1068310690"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1068410691"MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1068510692"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1069110698"[english]Store_SortType_DateOldest" "Oldest First"
1069210699"Store_ItemDesc_Slot_None" "Ingen"
1069310700"[english]Store_ItemDesc_Slot_None" "None"
10694N/A"TF_PartnerTaunt_TooHigh" "Du er for høyt oppe for en potensiell high five-partner."
N/A10701"TF_PartnerTaunt_TooHigh" "Du er for høyt oppe for en potensiell partner å håne med."
1069510702"[english]TF_PartnerTaunt_TooHigh" "You are too high up for any potential taunt partner."
1069610703"TF_PartnerTaunt_Blocked" "Det er noe i veien."
1069710704"[english]TF_PartnerTaunt_Blocked" "There is something in the way."
10698N/A"TF_HighFive_Hint" "Trykk på '%taunt%' foran denne spilleren for å utføre en high five."
N/A10705"TF_HighFive_Hint" "Trykk \"%taunt%\" foran denne spilleren for å bli med å håne."
1069910706"[english]TF_HighFive_Hint" "Press '%taunt%' in front of this player to join the taunt."
1070010707"TF_Armory_Item_CanCustomizeTexture" "Du kan legge til et egendefinert bilde på denne gjenstanden ved hjelp av et gjenstandsmerke. Kjøper du denne gjenstanden, får du et GRATIS gjenstandsmerke for å komme i gang! Merket er lagd ved å velge en liten palett fra TF2-stilen og justere bildet slik at det passer den paletten."
1070110708"[english]TF_Armory_Item_CanCustomizeTexture" "You can apply a custom image onto this item using the �decal tool�. Purchase this item and get a �FREE� decal tool to get started! The decal is made by selecting a small palette from the TF2 art style and adjusting your image to fit that palette."
1078710794"[english]TF_SteamWorkshop_Legal" "View Legal Agreement"
1078810795"TF_SteamWorkshop_Images" "Bildefiler (JPG, TGA, PNG)"
1078910796"[english]TF_SteamWorkshop_Images" "Image Files (*.jpg,*.tga,*.png)"
10790N/A"TF_SteamWorkshop_AcceptableFiles" "ZIP-filer (ZIP)"
N/A10797"TF_SteamWorkshop_AcceptableFiles" "Zip-filer (*.zip)"
1079110798"[english]TF_SteamWorkshop_AcceptableFiles" "Zip Files (*.zip)"
1079210799"TF_SteamWorkshop_Tag_Headgear" "Hodeplagg"
1079310800"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Headgear" "Headgear"
1079910806"[english]TF_SteamWorkshop_PopulatingList" "Retrieving list of published Steam Workshop items."
1080010807"TF_SteamWorkshop_Error" "Feil"
1080110808"[english]TF_SteamWorkshop_Error" "Error"
10802N/A"TF_SteamWorkshop_ErrorText" "Det oppstod et problem under kommunikasjon med serveren for Steam Workshop."
N/A10809"TF_SteamWorkshop_ErrorText" "Det oppstod et problem under kommunikasjon med Steam Workshop-tjeneren."
1080310810"[english]TF_SteamWorkshop_ErrorText" "There was a problem communicating with the Steam Workshop server."
1080410811"TF_SteamWorkshop_DeletingFile" "Sletter Steam Workshop-gjenstand."
1080510812"[english]TF_SteamWorkshop_DeletingFile" "Deleting Steam Workshop item."
1084910856"[english]TF_PublishFile_kNeedTitleAndDescription" "You need to specify both a title and a description."
1085010857"TF_PublishFile_kFailedFileValidation" "Filen ble ikke validert."
1085110858"[english]TF_PublishFile_kFailedFileValidation" "The file failed to validate."
10852N/A"TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "Den publiserte filen kan ikke være større enn 10 MB."
N/A10859"TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "Den publiserte filen kan ikke være større enn 200 MB etter komprimering."
1085310860"[english]TF_PublishFile_kFailedFileTooLarge" "The published file cannot be larger than 200 MB after compression."
1085410861"TF_PublishFile_kFailedFileNotFound" "Filen ble ikke funnet."
1085510862"[english]TF_PublishFile_kFailedFileNotFound" "The file could not be found."
1098710994"[english]TF_HALLOWEEN_EYEBOSS_KILL_DESC" "Kill MONOCULUS!"
1098810995"TF_HALLOWEEN_LOOT_ISLAND_NAME" "Fordyp deg i en god bok"
1098910996"[english]TF_HALLOWEEN_LOOT_ISLAND_NAME" "Dive Into a Good Book"
10990N/A"TF_HALLOWEEN_LOOT_ISLAND_DESC" "Kom deg til Loot Island og krev din belønning!"
N/A10997"TF_HALLOWEEN_LOOT_ISLAND_DESC" "Kom deg til Skattøya og krev din belønning!"
1099110998"[english]TF_HALLOWEEN_LOOT_ISLAND_DESC" "Get to Loot Island and claim your reward!"
1099210999"TF_Set_Scout_Halloween_2011" "Naturforbannelsen"
1099311000"[english]TF_Set_Scout_Halloween_2011" "The Curse-a-Nature"
N/A11001"TF_Set_Medic_Halloween_2011" "Doktor Gal"
N/A11002"[english]TF_Set_Medic_Halloween_2011" "The Mad Doktor"
1099411003"TF_Set_Soldier_Halloween_2011" "Tinnsoldaten"
1099511004"[english]TF_Set_Soldier_Halloween_2011" "The Tin Soldier"
1099611005"Attrib_BombinomiconEffectOnDeath" "Eksploderer spektakulært når man dør"
1101111020"[english]Store_HolidayRestrictionText" "Only equippable during in-game events"
1101211021"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutTitle" "Vennligst merk"
1101311022"[english]Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutTitle" "Please note"
11014N/A"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutText" "Halloween-gjenstander kan kun brukes under Halloween (til 7. november) og under fullmåner."
N/A11023"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutText" "Halloween-gjenstander kan kun brukes under fullmåner og Halloween-arrangementet."
1101511024"[english]Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutText" "Halloween items may only be used during full moons and the Halloween event."
11016N/A"TF_GameModeDetail_Halloween" "Hold utkikk etter spesielle gaver som dukker opp, og vær den første til å ta dem! Beseir bossen for å hente byttet."
N/A11025"TF_GameModeDetail_Halloween" "Hold utkikk etter spesielle gaver som dukker opp, og vær den første til å ta dem! Beseir bossen for å samle bytte."
1101711026"[english]TF_GameModeDetail_Halloween" "Watch for special gifts to drop and be the first to grab them! Defeat the boss to collect loot."
1101811027"TF_Armory_Item_Limited_Holiday" "Denne gjenstanden er bare tilgjengelig i butikken for en begrenset tid under denne høytidsbegivenheten!"
1101911028"[english]TF_Armory_Item_Limited_Holiday" "This item is only available in the store for a limited time during this holiday event!"
1103711046"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Stun" "�%player%� has stunned �MONOCULUS!�\n"
1103811047"TF_Halloween_Underworld" "�%s1� har flyktet fra underverdenen!\n"
1103911048"[english]TF_Halloween_Underworld" "�%s1� has escaped the underworld!\n"
11040N/A"TF_Halloween_Loot_Island" "�%s1� har kommet seg til Loot Island!\n"
N/A11049"TF_Halloween_Loot_Island" "�%s1� har kommet seg til Skattøya!\n"
1104111050"[english]TF_Halloween_Loot_Island" "�%s1� has made it to Loot Island!\n"
1104211051"AbuseReport_Player" "Misbrukende spiller"
1104311052"[english]AbuseReport_Player" "Abusive Player"
11044N/A"AbuseReport_GameServer" "Misbrukende spillserver"
N/A11053"AbuseReport_GameServer" "Misbrukende spilltjener"
1104511054"[english]AbuseReport_GameServer" "Abusive Game Server"
11046N/A"AbuseReport_TooMuchFailedMessageGameServer" "Du har enten allerede innsendt en misbruksrapport for denne serveren, eller du har innsendt flere misbruksrapporter i en kort tidsperiode."
N/A11055"AbuseReport_TooMuchFailedMessageGameServer" "Du har enten allerede innsendt en misbruksrapport for denne tjeneren, eller du har innsendt flere misbruksrapporter i en kort tidsperiode."
1104711056"[english]AbuseReport_TooMuchFailedMessageGameServer" "You have either already submitted an abuse report for this server, or have submitted several abuse reports in a short time period."
1104811057"TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Appeared" "Pass på! �MONOCULUS! (LEVEL %level%)�� lusker rundt...\n"
1104911058"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Appeared" "Beware! �MONOCULUS! (LEVEL %level%)� is lurking about...\n"
1106711076"[english]TF_Luchador" "The Cold War Luchador"
1106811077"TF_Luchador_Desc" "Det mest skremmende sovjetisk/latinske partnerskapet siden cubakrisen."
1106911078"[english]TF_Luchador_Desc" "The most terrifying Soviet/Latino partnership since the Cuban Missile Crisis."
11070N/A"TF_Apocofists" "Apoko-never"
N/A11079"TF_Apocofists" "Apoka-never"
1107111080"[english]TF_Apocofists" "The Apoco-Fists"
1107211081"TF_Apocofists_Desc" "Gjør hver enkelt av fingrene dine om til apokalypsens fire ryttere! Det er over nitten ryttere av apokalypse per hanske! Det meste apokalypse vi noen gang har våget å feste til en hånd!"
1107311082"[english]TF_Apocofists_Desc" "Turn every one of your fingers into the Four Horsemen of the Apocalypse! That's over nineteen Horsemen of the Apocalypse per glove! The most Apocalypse we've ever dared attach to one hand!"
1108711096"[english]Attrib_LunchboxAddsMinicrits" "Sets weapon mode #%s1"
1108811097"Attrib_NoiseMaker" "Bråkmaker"
1108911098"[english]Attrib_NoiseMaker" "Noise Maker"
11090N/A"Attrib_Always_Tradable" "Alltid byttbar"
N/A11099"Attrib_Always_Tradable" "Kan alltid byttes"
1109111100"[english]Attrib_Always_Tradable" "Always Tradable"
1109211101"StoreCheckout_ItemNotForSale" "En eller flere av gjenstandene du søker er ikke til salgs."
1109311102"[english]StoreCheckout_ItemNotForSale" "One or more of the items requested are not for sale."
1109911108"[english]TF_Bowtie" "Dr. Whoa"
1110011109"TF_Bowtie_Desc" ""
1110111110"[english]TF_Bowtie_Desc" ""
N/A11111"TF_SharpDresser" "Skarpt kledd"
N/A11112"[english]TF_SharpDresser" "The Sharp Dresser"
1110211113"TF_Wearable_PocketBuddy" "Lomme-venn"
1110311114"[english]TF_Wearable_PocketBuddy" "Pocket Buddy"
1110411115"TF_ItsyBitsySpyer" "Bitte Lille Edderspy"
1111511126"[english]Econ_holiday_restriction_christmas" "Holiday Restriction: Winter"
1111611127"TF_Weapon_PDA_Engineer_Builder" "Konstruksjons-PDA"
1111711128"[english]TF_Weapon_PDA_Engineer_Builder" "Construction PDA"
N/A11129"TF_Weapon_PDA_Engineer_Destroyer" "Rivings-PDA"
N/A11130"[english]TF_Weapon_PDA_Engineer_Destroyer" "Destruction PDA"
1111811131"TF_Weapon_Disguise_Kit" "Forkledningssett"
1111911132"[english]TF_Weapon_Disguise_Kit" "Disguise Kit"
N/A11133"TF_Weapon_Disguise_Kit_Type" "...sigarettetui?"
N/A11134"[english]TF_Weapon_Disguise_Kit_Type" "...Cigarette Case?"
1112011135"TF_Weapon_Spy_Sapper" "Sapper"
1112111136"[english]TF_Weapon_Spy_Sapper" "Sapper"
11122N/A"TF_Weapon_Minigun_Festive2011" "Festlig Minigun"
N/A11137"TF_Weapon_Minigun_Festive2011" "Festlig Mitraljøse"
1112311138"[english]TF_Weapon_Minigun_Festive2011" "Festive Minigun"
11124N/A"TF_Weapon_Medigun_Festive2011" "Festlig Førstehjelpspistol"
N/A11139"TF_Weapon_Medigun_Festive2011" "Festlig Helsepistol"
1112511140"[english]TF_Weapon_Medigun_Festive2011" "Festive Medi Gun"
11126N/A"TF_Weapon_RocketLauncher_Festive2011" "Festlig Rakettutskyter"
N/A11141"TF_Weapon_RocketLauncher_Festive2011" "Festlig Rakettkaster"
1112711142"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Festive2011" "Festive Rocket Launcher"
1112811143"TF_Weapon_Flamethrower_Festive2011" "Festlig Flammekaster"
1112911144"[english]TF_Weapon_Flamethrower_Festive2011" "Festive Flame Thrower"
1113011145"TF_Weapon_Scattergun_Festive2011" "Festlig Avsagd hagle"
1113111146"[english]TF_Weapon_Scattergun_Festive2011" "Festive Scattergun"
11132N/A"TF_Weapon_StickybombLauncher_Festive2011" "Festlig Klistrebombeutskyter"
N/A11147"TF_Weapon_StickybombLauncher_Festive2011" "Festlig Klisterbombekaster"
1113311148"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_Festive2011" "Festive Stickybomb Launcher"
1113411149"TF_Weapon_Wrench_Festive2011" "Festlig Skiftenøkkel"
1113511150"[english]TF_Weapon_Wrench_Festive2011" "Festive Wrench"
1117111186"[english]TF_Wearable_Armband" "Armband"
1117211187"TF_Wearable_Bells" "Bjeller"
1117311188"[english]TF_Wearable_Bells" "Bells"
11174N/A"TF_Wrenchmotron" "Eureka effekten"
N/A11189"TF_Wrenchmotron" "Aha-opplevelse"
1117511190"[english]TF_Wrenchmotron" "The Eureka Effect"
11176N/A"TF_Phlogistinator_Desc" "Er et revolusjonerende apparat som er i stand til å frembringe brannelementet phlogiston som fins i alle brennbare skapninger, som så å si er alle sammen."
N/A11191"TF_Phlogistinator" "Flogistonator"
N/A11192"[english]TF_Phlogistinator" "The Phlogistinator"
N/A11193"TF_Phlogistinator_Desc" "Er et revolusjonerende apparat som er i stand til å frembringe stoffet flogiston som finnes i alle brennbare skapninger, som så å si er alle sammen."
1117711194"[english]TF_Phlogistinator_Desc" "Being a revolutionary appliance capable of awakening the fire element phlogiston that exists in all combustible creatures, which is to say, all of them."
1117811195"TF_ThirdDegree" "Tredjegraden"
1117911196"[english]TF_ThirdDegree" "The Third Degree"
1118011197"TF_ManMelter" "Mannsmelteren"
1118111198"[english]TF_ManMelter" "The Manmelter"
11182N/A"TF_ManMelter_Desc" "Dette er en enhet som håner den tradisjonelle, vitenskapelige enigheten om at molekylene som danner menneskekroppen burde arrangeres \"akkurat slik\", og ikke for eksempel, over en kvadratkilometers radius."
N/A11199"TF_ManMelter_Desc" "Dette våpenet lades om automatisk når det ikke er aktivt.\n\nDette er en enhet som håner den tradisjonelle, vitenskapelige enigheten om at molekylene som danner menneskekroppen burde arrangeres «akkurat slik», og ikke for eksempel, over en kvadratkilometers radius."
1118311200"[english]TF_ManMelter_Desc" "This weapon will reload automatically when not active.\n\nBeing a device that flouts conventional scientific consensus that the molecules composing the human body must be arranged \"just so\", and not, for example, across a square-mile radius."
1118411201"TF_Bubble_Helmet" "Boblepipen"
1118511202"[english]TF_Bubble_Helmet" "The Bubble Pipe"
1118711204"[english]TF_GrordbortPyro_Tank" "The Moonman Backpack"
1118811205"TF_ScoutBackwardsCap_Style0" "Jeg kan ikke høre deg"
1118911206"[english]TF_ScoutBackwardsCap_Style0" "I Can't Hear You"
11190N/A"TF_SandvichSafe" "Sandvich boks"
N/A11207"TF_SandvichSafe" "Smørbrødsafe"
1119111208"[english]TF_SandvichSafe" "The Sandvich Safe"
1119211209"TF_IncineratorsInsulator" "Head Warmer"
1119311210"[english]TF_IncineratorsInsulator" "The Head Warmer"
1119511212"[english]TF_TouchingStory_Desc" "Argyle. Pipe-smoking. Individually, they make you look like an idiot. Together, they make you look smart AND stylish! Just like Umberto Eco!"
1119611213"TF_JingleHell" "Belteklang"
1119711214"[english]TF_JingleHell" "The Jingle Belt"
11198N/A"TF_MasculineMittens" "Vinterlige vintervanter"
N/A11215"TF_MasculineMittens" "Julebukk"
1119911216"[english]TF_MasculineMittens" "The Holiday Punch"
1120011217"TF_MasculineMittens_Desc" "Bli krigsfestens midtpunkt med disse latterlig myke boksevantene."
1120111218"[english]TF_MasculineMittens_Desc" "Be the life of the war party with these laugh-inducing punch-mittens."
1129111308"[english]TF_Tag_Category_Type" "Type"
1129211309"TF_Tag_Crate" "Kasse"
1129311310"[english]TF_Tag_Crate" "Crate"
11294N/A"TF_WinterCrate2011_Naughty_Desc" "Denne kassen er usedvanlig festlig.\nInnholdet er ukjent, og\nnormale nøkler passer ikke i låsen.\n\nNoen, men ikke alle gjenstandene i denne kassen er merkelige..."
N/A11311"TF_WinterCrate2011_Naughty_Desc" "Et minne fra en svunnen tid, denne kassen er rent dekorativ, og kan ikke lenger bli åpnet."
1129511312"[english]TF_WinterCrate2011_Naughty_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
1129611313"TF_WinterCrate2011_Nice" "Nice Winter Crate"
1129711314"[english]TF_WinterCrate2011_Nice" "Nice Winter Crate"
11298N/A"TF_WinterCrate2011_Nice_Desc" "Denne kassen er usedvanlig festlig.\nInnholdet er ukjent, og \nnormale nøkler passer ikke i låsen."
N/A11315"TF_WinterCrate2011_Nice_Desc" "Et minne fra en svunnen tid, denne kassen er rent dekorativ, og kan ikke lenger bli åpnet."
1129911316"[english]TF_WinterCrate2011_Nice_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
1130011317"TF_Set_DrG_Moonman" "Dr. Grordborts månemann-pakke"
1130111318"[english]TF_Set_DrG_Moonman" "Dr. Grordbort's Moonman Pack"
1130711324"[english]Attrib_AirblastDisabled" "No airblast"
1130811325"Attrib_SubtractVictimCloakOnHit" "Ved treff: Offeret mister opptil %s1% usynlighet"
1130911326"[english]Attrib_SubtractVictimCloakOnHit" "On Hit: Victim loses up to %s1% cloak"
11310N/A"Attrib_SubtractVictimMedigunChargeOnHit" "Ved treff: Offeret mister opptil %s1% Førstehjelpspistol-ladning"
N/A11327"Attrib_SubtractVictimMedigunChargeOnHit" "Ved treff: Offeret mister opptil %s1% Helsepistolladning"
1131111328"[english]Attrib_SubtractVictimMedigunChargeOnHit" "On Hit: Victim loses up to %s1% Medigun charge"
1131211329"Attrib_RevealCloakedVictimOnHit" "Ved treff på Spy: Avslører usynlig Spy"
1131311330"[english]Attrib_RevealCloakedVictimOnHit" "On Hit Spy: Reveal cloaked Spy"
1131911336"[english]Attrib_FreezeBackstabVictim" "Backstab turns victim to ice"
1132011337"Attrib_VictimsBecomeAsh" "Ofre blir gjort om til aske!"
1132111338"[english]Attrib_VictimsBecomeAsh" "Victims turn to ash!"
11322N/A"Attrib_AltFireTeleportToSpawn" "Ved alt-skyt: Teleporter til gjenopplivningsrommet"
N/A11339"Attrib_AltFireTeleportToSpawn" "Trykk på omladningsknappen for å velge mellom å teleportere til basen eller din teleport-utgang"
1132311340"[english]Attrib_AltFireTeleportToSpawn" "Press your reload key to choose to teleport to spawn or your exit teleporter"
1132411341"Attrib_CannotPickUpBuildings" "Kan ikke bære bygninger"
1132511342"[english]Attrib_CannotPickUpBuildings" "Cannot carry buildings"
1132911346"[english]Attrib_TickleEnemiesWieldingSameWeapon" "On Hit: Force enemies to laugh who are also wearing this item"
1133011347"Attrib_CritForcesLaugh" "Kritiske treff tvinger offeret til å le"
1133111348"[english]Attrib_CritForcesLaugh" "Critical hit forces victim to laugh"
11332N/A"Attrib_MeltsInFire" "Smeltes av flammer, regenereres etter %s1 sekunder"
N/A11349"Attrib_MeltsInFire" "Smelter i ild, regenereres etter %s1 sekunder eller ved å plukke opp ammo"
1133311350"[english]Attrib_MeltsInFire" "Melts in fire, regenerates in %s1 seconds and by picking up ammo"
11334N/A"Attrib_BecomeFireproofOnHitByFire" "Ved treff av flammer: Bli brannsikker i %s1 sekunder"
N/A11351"Attrib_BecomeFireproofOnHitByFire" "Ved treff av ild: Bli brannsikker i 1 sekund og immunitet mot etterbrenning i %s1 sekunder"
1133511352"[english]Attrib_BecomeFireproofOnHitByFire" "On Hit by Fire: Fireproof for 1 second and Afterburn immunity for %s1 seconds"
1133611353"Attrib_CritFromBehind" "Alltid kritisk treff bakfra"
1133711354"[english]Attrib_CritFromBehind" "Always critical hit from behind"
1133911356"[english]Attrib_CritDoesNoDamage" "Critical hits do no damage"
1134011357"Attrib_AddJingleToFootsteps" "Bjelleklang over skog og hei"
1134111358"[english]Attrib_AddJingleToFootsteps" "Jingle all the way"
11342N/A"Attrib_DamageAllConnected" "Alle spillere koblet sammen via førstehjelpspistol-stråler blir truffet"
N/A11359"Attrib_DamageAllConnected" "Alle spillere koblet sammen via Helsepistolstråler blir truffet"
1134311360"[english]Attrib_DamageAllConnected" "All players connected via Medigun beams are hit"
1134411361"TF_Wearable_Ring" "Ring"
1134511362"[english]TF_Wearable_Ring" "Ring"
1135911376"[english]TF_MapperMedal_Desc" ""
1136011377"TF_ScoutBoombox_Desc" "Han rusler ned gata til en heftig rytme mens hans Mann Co. Boom vibrerer betongen."
1136111378"[english]TF_ScoutBoombox_Desc" "Walkin' down the street to the hardcore beat while his Mann Co. boom vibrates the concrete."
11362N/A"TF_Jag_Haircut_Style_NoHelmet" "Uten Hjelm"
N/A11379"TF_Jag_Haircut_Style_NoHelmet" "Uten hjelm"
1136311380"[english]TF_Jag_Haircut_Style_NoHelmet" "Without Helmet"
11364N/A"TF_Jag_Haircut_Style_WithHelmet" "Med Hjelm"
N/A11381"TF_Jag_Haircut_Style_WithHelmet" "Med hjelm"
1136511382"[english]TF_Jag_Haircut_Style_WithHelmet" "With Helmet"
1136611383"KillEaterEventType_FeignDeaths" "Falske dødsfall"
1136711384"[english]KillEaterEventType_FeignDeaths" "Deaths Feigned"
1139911416"[english]TF_BlackRose_Style_TeamColors" "Mystery and True Love"
1140011417"TF_BlackRose_Style_Black" "Baccara"
1140111418"[english]TF_BlackRose_Style_Black" "Baccara"
11402N/A"Attrib_NonEconomyItem" "Kan ikke byttes, brukes i konstruksjoner eller pakkes inn"
N/A11419"Attrib_NonEconomyItem" "Kan ikke byttes, selges, brukes i konstruksjon eller pakkes inn"
1140311420"[english]Attrib_NonEconomyItem" "Not Tradable, Marketable, Usable in Crafting, or Gift Wrappable"
1140411421"StoreCheckout_NotEnoughRoom_MaxSize" "Du har ikke nok plass i ryggsekken din til å kjøpe så mange gjenstander."
1140511422"[english]StoreCheckout_NotEnoughRoom_MaxSize" "You don't have enough room in your backpack to buy that many items."
1144111458"[english]TF_Wearable_Robot" "Robot"
1144211459"TF_ShootManyRobotsPack" "The Scrap Pack"
1144311460"[english]TF_ShootManyRobotsPack" "The Scrap Pack"
11444N/A"Tip_1_17" "Som Scout, vær forsiktig med å bruke Crit-A-Cola. Ved å spar den for overraskelsesangrep samt bruke hastigheten til din fordel kan du unngå å ta skade fra minikrits."
N/A11461"Tip_1_17" "Som Scout bør du være forsiktig med å bruke Krit-a-Cola. Ved å spare den til overraskelsesangrep, samt utnytte hastigheten din, kan du unngå å ta ekstra skade."
1144511462"[english]Tip_1_17" "As a Scout, be careful when using Crit-A-Cola. Saving it for surprise attacks and taking advantage of your speed can help you avoid taking extra damage."
1144611463"Tip_1_18" "Som Scout vil du og lagkameratene dine få tilbake helse når dere skader en fiender som er truffet av Mad Milk. Bruk den når dere angriper for å forbedre overlevelsesoddsen til laget ditt."
1144711464"[english]Tip_1_18" "As a Scout, you and your allies regain lost health when hitting enemies drenched in Mad Milk. Initiate fights with it to improve your team's survivability."
1145911476"[english]Tip_1_24" "As a Scout, the Atomizer will allow you to perform a triple jump! Use it to outmaneuver enemies and access hard-to-reach areas!"
1146011477"Tip_1_25" "Som Scout vil Winger utføre mer skade enn den vanlige pistolen, men dette blir motvirket av en redusert magasinstørrelse. Bruk Winger på nært hold for å sikre at du treffer målet ditt!"
1146111478"[english]Tip_1_25" "As a Scout, the Winger inflicts more damage than the Pistol, but this is offset by its reduced magazine size. Use the Winger at close range in order to ensure that you hit your target!"
11462N/A"Tip_1_26" "Som Scout er Shortstop veldig effektiv på middels til lang rekkevidde, og lar deg holde en god avstand fra farlige fiender."
N/A11479"Tip_1_26" "Som Scout er Håndbremsen veldig effektiv på middels til lang avstand, og lar deg holde god avstand fra farlige fiender. Du kan også trykke %attack2% for å dytte bort fiender!"
1146311480"[english]Tip_1_26" "As a Scout, the Shortstop is very effective at medium to long range, allowing you to maintain your distance from dangerous enemies. You can also hit %attack2% to push enemies away!"
1146411481"Tip_1_27" "Som Scout så er Warp Assassin sitt sekundærangrep (%attack2%), og kan bli brukt for å forårsake blødninger på fiender! Bruk den for å skade fiender fra en lang distanse."
1146511482"[english]Tip_1_27" "As a Scout, the Wrap Assassin's secondary attack (%attack2%) can be used to inflict bleeding damage on enemies! Use it to damage enemies from a distance."
11466N/A"Tip_2_13" "Som Sniper kan Sydney-soveren kun påføre Jarate til fiender. Ikke sløs ammunisjon ved å prøve å slukke branner på lagkamerater som du kan med vanlig Jarate."
11467N/A"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper applies Jarate to enemies and causes a Jarate explosion with headshots and fully charged body shots. It can also extinguish burning teammates."
N/A11483"Tip_2_13" "Som Sniper kan Sengevæteren påføre fiender Jarate, og lager en Jarate-eksplosjon ved hodeskudd og et fullt oppladet kroppsskudd. Det kan også slukke brennende lagkamerater."
N/A11484"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper applies Jarate to enemies when hit by scoped shots. It can also extinguish burning teammates."
1146811485"Tip_2_14" "Som Sniper vil Jarate og Buskebaskeren være en utmerket kombinasjon. Dynk fiender med Jarate og slå dem med Buskebaskeren for et automatisk kritisk treff."
1146911486"[english]Tip_2_14" "As a Sniper, your Jarate and Bushwacka make the perfect combo. Soak the enemy in Jarate and hit them with the Bushwacka for an automatic critical hit."
1147011487"Tip_2_15" "Som Sniper, kan Sydney-soveren drepe de fleste klassene med ett skudd og 100%% ladning."
1147111488"[english]Tip_2_15" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can kill most classes in one shot at 100%% charge."
11472N/A"Tip_2_16" "Som Sniper, ved å bruke Darwin's Danger Shield vil du få 25 mer helse. Bruk den når det å overleve er veldig viktig."
N/A11489"Tip_2_16" "Som Sniper er Jegeren veldig effektiv på kort til middels avstand, til tross for at man ikke kan zoome inn."
1147311490"[english]Tip_2_16" "As a Sniper, the Huntsman is very effective at short to medium range despite its inability to zoom in."
11474N/A"Tip_2_17" "Som Sniper er Jegeren veldig effektiv på kort til middels distanser selv om den ikke kan siktes inn."
N/A11491"Tip_2_17" "Som Sniper påfører Sengevæteren Jarate-effekten på en fiende basert på hvor lenge du har siktet inn, så ta deg god tid når du skyter."
1147511492"[english]Tip_2_17" "As a Sniper, the Sydney Sleeper will apply a Jarate effect to an enemy based on how long you've been scoped, so take your time when shooting."
11476N/A"Tip_2_18" "Som Sniper vil Sydney-soveren dekke fiender med en Jarate-effekt hvis skuddet har blitt ladet med 50%% eller mer, så ikke forhast deg når du sikter."
N/A11493"Tip_2_18" "Som Sniper kan Sengevæteren dekke en fiende med Jarate hvis den treffer. Dette gjør det til et effektivt våpen når du støtter opp laget ditt fra avstand, selv om du ikke dreper fienden med det første skuddet."
1147711494"[english]Tip_2_18" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can coat an enemy with Jarate upon a successful hit. This makes it an effective weapon when supporting your team from afar even if you do not kill the enemy with your first shot."
11478N/A"Tip_2_19" "Som Sniper vil Sydney-soveren dekke fiender med Jarate under et vellykket treff. Dette gjør det til et effektivt våpen for å hjelpe lagkamerater mens du står langt unna, selv når du ikke dreper fienden med det første skuddet."
N/A11495"Tip_2_19" "Som Sniper er Basarkuppets ladefrekvens i utgangspunktet lavere, men du kan øke den ved å samle hoder. Få et drap ved hodeskudd med sikte for å samle hoder."
1147911496"[english]Tip_2_19" "As a Sniper, the Bazaar Bargain's charge rate is initially lower, but you can increase it by collecting heads. To collect heads, get a scoped headshot kill."
11480N/A"Tip_2_20" "Som Sniper vil det å bomme med Basarkuppet vil kun fjerne et hodeskudd fra Basarkuppets teller hvis skuddet er avfyrt under sikting. Overvei å skyte uten å sikte på mål du ikke er sikker på å treffe med hodeskudd for ikke å senke telleren."
N/A11497"Tip_2_20" "Som Sniper med Machina, bør du vurdere å bruke Maskinpistolen for å håndtere fiender i situasjoner der det å sikte inn er for vanskelig."
1148111498"[english]Tip_2_20" "As a Sniper with the Machina, consider equipping the Submachine Gun to handle enemies in situations where scoping in for a shot is too difficult."
11482N/A"Tip_2_21" "Som Sniper med Machina burde du overveie å bruke maskinpistolen din for å håndtere fiender i situasjoner der det å sikte inn for et skudd er for vanskelig."
N/A11499"Tip_2_21" "Som Sniper har Shahanshah økt skade når helsen din er under 50%. Bruk den til å bekjempe fiender som angriper deg når du har tatt nok skade."
1148311500"[english]Tip_2_21" "As a Sniper, the Shahanshah has increased damage when your health is below 50%. Use it to counter enemies harassing you once you've taken damage."
1148411501"Tip_2_22" "Som Sniper har Shahanshah økt skade når helsen din er under 50%. Bruk den til å bekjempe fiender som angriper deg når du har tatt nok skade."
1148511502"[english]Tip_2_22" "As a Sniper, the Shahanshah has increased damage when your health is below 50%. Use it to counter enemies harassing you once you've taken damage."
1149311510"[english]Tip_3_21" "As a Soldier, use %attack2% when wielding the Cow Mangler 5000 to fire a charged shot, dealing extra damage and setting the enemy briefly on fire. Be careful! A charged shot entirely depletes the Cow Mangler 5000's ammunition."
1149411511"Tip_3_22" "Som Soldier vil Mannstøvlene drastisk redusere tilbakeslag fra våpen. Bruk dem for å unngå å bli dyttet tilbake av Naturkraften, eksplosiver og sensorvåpen."
1149511512"[english]Tip_3_22" "As a Soldier, the Mantreads dramatically reduce weapon knock back. Use them in order to avoid being pushed back by the Force-A-Nature, explosives or Sentry Guns!"
11496N/A"Tip_3_23" "Som Soldier kan Frihetsskyteren og Black Box kun ha tre skudd ladet om av gangen. Vær påpasselig, slik at hvert skudd teller, ellers vil du kunne være sårbar for angrep."
N/A11513"Tip_3_23" "Som Soldier kan en Svart boks kun ha tre raketter ladet om gangen. Pass på at hvert skudd teller, ellers kan du bli sårbar for angrep."
1149711514"[english]Tip_3_23" "As a Soldier, the Black Box only loads three rockets at any time. Be sure to make each shot count, or you may be left vulnerable."
1149811515"Tip_3_24" "Som Soldier kan du raketthoppe for å raskt dekke lange distanser mellom deg og fienden, du kan også bruke Market Gardener til å drepe dem rett før du lander."
1149911516"[english]Tip_3_24" "As a Soldier, rocket jump to quickly close the distance between you and your enemies, and then use the Market Gardener to finish them off as you land."
1150111518"[english]Tip_3_25" "As a Soldier, consider using your Shotgun against enemy Pyros that are reflecting your rockets."
1150211519"Tip_4_17" "Som Demoman så er den eneste måten å få ny Ullapool-staur å besøke et forsyningsskap. Vær nøye på at du treffer!"
1150311520"[english]Tip_4_17" "As a Demoman, the only way to recharge your Ullapool Caber is to visit a resupply locker. Make every hit with it count!"
11504N/A"Tip_4_18" "Som Demoman, hvis du bruker Den skotske motstanden, må du huske at du kan se klistrebombene dine gjennom vegger og gulv, og kan detonere dem fra enhver avstand. Bruk dette til din fordel."
N/A11521"Tip_4_18" "Som Demoman med en Skotsk motstand, bør du huske på at du kan se klisterbombene dine gjennom vegger og gulv, og detonere dem fra enhver avstand. Bruk dette til din fordel."
1150511522"[english]Tip_4_18" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance remember that you can see your stickybombs through walls and floors and can detonate them from any range. Use this to your advantage."
1150611523"Tip_4_19" "Som Demoman, husk at hvis både du og fienden bruker Halv-Zatoichi, vil den første som treffer drepe den andre umiddelbart."
1150711524"[english]Tip_4_19" "As a Demoman, remember that a successful hit with Half-Zatoichi on any enemy wielding the same weapon will result in an instant kill."
11508N/A"Tip_4_20" "Som Demoman så vil Loch-n-Load utgjøre mer skade på bygninger, og klasser som beveger seg seint. Vær nøye med å sikte! Du har kun to skudd før du må lade om, og du vil kun utføre skade under direkte treff."
N/A11525"Tip_4_20" "Som Demoman kan du bruke Loch Nesestyver for å gjøre mer skade på bygninger, og klasser som beveger seg langsomt. Vær nøye med å sikte! Du har kun tre skudd før du må lade om, og du gjør kun skade på direkte treff."
1150911526"[english]Tip_4_20" "As a Demoman, use the Loch-n-Load to inflict additional damage against slower moving classes and buildings. Aim carefully however! You only have three shots before you must reload, and you will only inflict damage on a direct hit."
1151011527"Tip_4_21" "Som Demoman, bruk Ullapool-staur når du er omringet av fiender. Eksplosjonen vil gjøre mye skade på alle omkring deg."
1151111528"[english]Tip_4_21" "As a Demoman, use the Ullapool Caber when surrounded by enemies. The resulting explosion will inflict heavy damage on all nearby opponents."
1151311530"[english]Tip_4_22" "As a Demoman, if you're paired with a Medic, take advantage of safe opportunities to damage yourself in order to build an ÜberCharge faster."
1151411531"Tip_4_23" "Som Demoman så vil Øyelanderen la deg stjele hodene som en fiendtlig Demoman har tatt, hvis du dreper ham."
1151511532"[english]Tip_4_23" "As a Demoman, your Eyelander will collect the stored heads from a slain enemy Demoman."
11516N/A"Tip_4_24" "Som Demoman så kan du bruke Stormangrepskjoldet eller Splendid Screen til å skyte deg opp i luften fra små ramper! Bruk det for å gjøre overraskelsesangrep på fienden, ved å fly over hodene deres!"
N/A11533"Tip_4_24" "Som Demoman kan du bruke Våpenskjoldet, Praktskjermen eller Styrbordet til å ta av fra små ramper og fly! Bruk det til å overraske fiender ved å fly over hodene deres!"
1151711534"[english]Tip_4_24" "As a Demoman, you can use the Chargin' Targe, Splendid Screen, or Tide Turner to launch off small ramps and go flying! Use it to surprise enemies by charging over their heads."
1151811535"Tip_4_25" "Som Demoman så vil antallet hoder du samler med Øyelanderen også øke skaden du utfører med skjoldangrep."
1151911536"[english]Tip_4_25" "As a Demoman, the amount of heads you collect with your Eyelander will increase the damage your shield bash does."
1152011537"Tip_4_26" "Som Demoman så kan du bruke Klistrehopperen for å nå fronten raskere. Men vær forsiktig! Den utgjør ingen skade i det hele tatt, noe som gjør at du må bruke primær- og nærkampsvåpnene dine for å utgjøre skade!"
1152111538"[english]Tip_4_26" "As a Demoman, you can use the Sticky Jumper to get to the front lines quickly. Be careful! It inflicts no damage at all, requiring you to rely on your primary and melee weapons!"
11522N/A"Tip_4_27" "Som Demoman så vil Skotsk Skallekutter redusere bevegelseshastigheten din. Du burde overveie å bruke Stormangrepskjoldet eller Splendid Screen samtidig for å jevne ut farten."
N/A11539"Tip_4_27" "Som Demoman reduserer Skottens skallekløyver hastigheten din. Du burde vurdere å bruke den sammen med Våpenskjoldet, Praktskjermen eller Styrbordet for å utjevne hastighetsreduksjonen."
1152311540"[english]Tip_4_27" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe, Splendid Screen, or Tide Turner in order to offset the speed reduction."
11524N/A"Tip_5_13" "Som Medic, så slår du 25%% raskere med vanlig Sag enn du gjør med Ubersag. Bruk Sagen i forsvars-situasjoner der en superladning ikke er så viktig."
11525N/A"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 25%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
N/A11541"Tip_5_13" "Som Medic slår du 20%% raskere med en Beinsag enn med en Übersag. Bruk Beinsagen i forsvarssituasjoner der en Überladning ikke er like viktig."
N/A11542"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 20%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
1152611543"Tip_5_23" "Som Medic vil håning med Amputereren helbrede alle lagkameratene i nærheten."
1152711544"[english]Tip_5_23" "As a Medic, taunting with the Amputator will heal all nearby teammates."
1152811545"Tip_5_24" "Som Medic vil Korsfarerens armbrøst gjøre skade på fiender, men helbrede lagkamerater."
1153111548"[english]Tip_5_25" "As a Medic, timing is everything. If it is safe to do so, withhold your ÜberCharge until just the right moment in order to maximize its effectiveness."
1153211549"Tip_5_26" "Som Medic, vil et vellykket treff med Blodsugeren helbrede deg for tre helse, samtidig som det skader fienden. Bruk den når du blir skadet, når du brenner eller når du spiller offensivt."
1153311550"[english]Tip_5_26" "As a Medic, a successful hit with the Blutsauger will restore three health as well as damage the enemy. Use it when injured, when retreating, when on fire or when playing offensively."
11534N/A"Tip_5_27" "Som Medic vil Vita-sagen spare på 20%% av superladningen din hvis du dør før den blir aktivert. Dette kan være svært nyttig hvis laget deres angriper en godt beskyttet posisjon og har veldig liten tid igjen."
11535N/A"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
N/A11551"Tip_5_27" "Som Medic vil Vita-sagen spare på 60%% av Überladningen din hvis du dør før den blir aktivert. Dette kan være svært nyttig hvis laget deres angriper en godt beskyttet posisjon og har veldig liten tid igjen."
N/A11552"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 60%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
1153611553"Tip_5_28" "Som Medic vil Solemn Vow la deg se fiendens helse. Bruk denne informasjonen for å identifisere skadde fiender for laget ditt."
1153711554"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
11538N/A"Tip_5_29" "Som Medic vil Kvikk-fiks helbrede skade veldig fort, som gjør den nyttig til å helbrede grupper med lagkamerater på kort tid. Vær oppmerksom på at du derimot ikke kan overhelbrede lagkameratene dine."
N/A11555"Tip_5_29" "Som Medic helbreder Kvikk-fiksen veldig fort, noe som gjør den nyttig til å helbrede grupper med lagkamerater på kort tid."
1153911556"[english]Tip_5_29" "As a Medic, the Quick-Fix heals damage rapidly, making it useful for healing multiple teammates quickly."
1154011557"Tip_5_30" "Som Medic, hvis du har blitt skilt ifra laget ditt kan du rope på en Medic selv ved å trykke på %voicemenu 0 0% for å signalisere til lagkameratene dine hvor du befinner deg."
1154111558"[english]Tip_5_30" "As a Medic, if you have been separated from your team, call out for a Medic yourself by pressing %voicemenu 0 0% to alert nearby teammates to your position."
1154311560"[english]Tip_5_31" "As a Medic, the Overdose increases your speed proportionally to the amount in your ÜberCharge meter! Equip the Overdose when you need to reach the front lines or make a quick escape!"
1154411561"Tip_6_7" "Som Heavy, bruk Smørbrødet til å helbrede deg selv! Trykk på %attack2% for å kaste det på gulvet slik at andre spillere kan spise det. Ta det med ro, det blir ikke skittent, det kommer med en tallerken."
1154511562"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
11546N/A"Tip_6_13" "Som Heavy, vil Gorbatsjov Rusende Uppercut øke hastigheten din drastisk, men vil ta litt og litt helse ved bruk. Bruk dem for å nå fronten raskere eller for å gjøre overraskelsesangrep på fiender."
11547N/A"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but you take mini-crits while using them. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
11548N/A"Tip_6_14" "Som Heavy så utfører Messingbeistet ekstra skade, men gjør deg mye treigere. Bruk det når du spiller i forsvar, siden det er mye vanskeligere å følge etter flyktende fiender."
11549N/A"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
11550N/A"Tip_6_15" "Som Heavy vil Dalokohs-bar øke den maksimale helsen din. Det kan være et mektig redskap i kamp, eller grei å bruke sammen med helsetapet til Gorbatsjov Rusende Uppercut."
11551N/A"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
11552N/A"Tip_6_16" "Som Heavy vil Knyttnever av stål redusere skaden mottatt fra skytevåpen, og kan brukes for å motvirke faren for fiendtlige Snipere. Bruk dem for å beskytte deg selv når du går gjennom åpne områder."
11553N/A"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
11554N/A"Tip_6_17" "Som Heavy vil Knyttnever av stål drastisk redusere skaden tatt fra skytevåpen, men vil øke skaden tatt fra nærkampsvåpen. Bruk dem for å trenge gjennom fiendtlige linjer, eller for å komme nærmere en fiende."
11555N/A"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
11556N/A"Tip_6_18" "Som Heavy vil Tomislav ikke bare gjøre seg klar til å skyte fortere, men den gjør det uten en lyd! Bruk den for å gjøre overraskelsesangrep på fiender!"
11557N/A"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
11558N/A"Tip_6_19" "Som Heavy vil Natascha senke farten til fiender den treffer. Bruk den for å hjelpe laget ditt, og for å øke skaden de utgjør."
11559N/A"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
11560N/A"Tip_6_20" "Som Heavy så vil Utkastelsesadvarselen øke hastigheten med nærkampvåpen. Det gir deg muligheten til å treffe flere ganger på klasser som beveger seg raskt!"
11561N/A"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed and gives you a speed boost when you hit an enemy. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
11562N/A"Tip_6_21" "Som Heavy vil de kritiske treffene til Vinterlige vintervanter få fienden til å styrte ut i latter, noe som gjør dem fullstendig forsvarsløse! Bruk dem til å lamslå fiender, så laget ditt lettere kan eliminere farlige spillere."
N/A11563"Tip_6_13" "Som Heavy utfører Messingbeistet ekstra skade, men gjør deg mye tregere. Bruk det når du spiller i forsvar, siden det er mye vanskeligere å følge etter flyktende fiender."
N/A11564"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
N/A11565"Tip_6_14" "Som Heavy kan Dalokohsplatens midlertidige helseøkning være en stor fordel i kamp."
N/A11566"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
N/A11567"Tip_6_15" "Som Heavy vil Knyttnever av stål redusere skade fra avstandsvåpen, og hjelpe deg med å motvirke trusselen fra fiendtlige Snipere. Bruk dem til å beskytte deg selv mens du beveger deg over åpne områder!"
N/A11568"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
N/A11569"Tip_6_16" "Som Heavy vil Knyttnever av stål drastisk redusere skaden tatt fra våpen på avstand, men vil øke skaden tatt fra nærkampsvåpen. Bruk dem for å trenge gjennom fiendtlige linjer, eller for å komme nærmere fienden."
N/A11570"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
N/A11571"Tip_6_17" "Som Heavy vil ikke bare Tomislav gjøre seg klar til å skyte fortere, men den gjør det uten en lyd! Bruk den til å overraske og overfalle fiender!"
N/A11572"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
N/A11573"Tip_6_18" "Som Heavy vil Natascha senke farten til fiender den treffer. Bruk den for å hjelpe laget ditt, og for å øke skaden de utgjør."
N/A11574"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
N/A11575"Tip_6_19" "Som Heavy øker Utkastelsesvarselet angrepshastigheten med nærkampvåpen, og gir deg en hastighetsøkning når du treffer en fiende. Bruk dem for flere muligheter til å treffe klasser som beveger seg raskt!"
N/A11576"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed and gives you a speed boost when you hit an enemy. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
N/A11577"Tip_6_20" "Som Heavy vil kritiske treffe fra Julebukk få fienden til å styrte ut i latter, noe som gjør dem fullstendig forsvarsløse! Bruk dem til å uskadeliggjøre fiender, så laget ditt lettere kan eliminere farlige spillere."
N/A11578"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
N/A11579"Tip_6_21" "Som Heavy vil de kritiske treffene til Julebukk få fienden til å styrte ut i latter, noe som gjør dem fullstendig forsvarsløse! Bruk dem til å lamslå fiender, så laget ditt lettere kan eliminere farlige spillere."
1156311580"[english]Tip_6_21" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
11564N/A"Tip_7_21" "Som Pyro, kan Husknuseren bli brukt til å fjerne sappere fra bygninger."
N/A11581"Tip_7_21" "Som Pyro kan Ødesleggen, Sleggen og Neontorpedoen brukes til å fjerne fiendtlige Sappere fra bygninger."
1156511582"[english]Tip_7_21" "As a Pyro, the Homewrecker, Maul, and Neon Annihilator can be used to remove enemy Sappers from buildings."
1156611583"Tip_7_22" "Som Pyro vil Slipt vulkanfragment sette fyr på fiender ved et vellykket treff. Bruk det i kombinasjon med Signalpistol for å utføre store mengder skade!"
1156711584"[english]Tip_7_22" "As a Pyro, your Sharpened Volcano Fragment sets enemies on fire upon a successful hit. Use in combination with the Flare Gun in order to inflict substantial damage!"
1157711594"[english]Tip_7_27" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast can be used to counter Demomen using the Chargin' Targe! Time your compression blast correctly, and you can push the Demoman back before he can strike, and then counter-attack!"
1157811595"Tip_7_28" "Som Pyro kan Detonatoren sitt bluss bli detonert når som helst ved å trykke på %attack2%. Bruk detoneringsradiusen til å treffe fiender som gjemmer seg bak noe, eller sett fyr på flere fiender samtidig!"
1157911596"[english]Tip_7_28" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %attack2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
11580N/A"Tip_7_29" "Som Pyro vil utgjort skade med Phlogistinatoren fylle opp 'Mmmph'-måleren. Når det er fullt kan du aktivere det ved å bruke sekundærangrepet ditt (%attack2%) for å fylle helsen din helt opp samt krits i en kort periode!"
N/A11597"Tip_7_29" "Som Pyro fyller skade gjort med Flogistonatoren opp \"Mmmf\"-måleren. Når det er fullt kan du aktivere den ved å bruke sekundærangrepet (%attack2%), for å gjøre kritisk skade i en kort periode!"
1158111598"[english]Tip_7_29" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using your secondary attack (%attack2%) in order to inflict crits for a short time!"
1158211599"Tip_7_30" "Som Pyro kan du bruke Mannsmelterens sekundærangrep (%attack2%) for å slukke brennende lagkamerater. For hver lagkamerat du slukker får du ett kritisk skudd som du kan spare til det rette øyeblikket!"
1158311600"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
1158711604"[english]Tip_8_31" "As a Spy, Your Eternal Reward automatically disguises you as the person you most recently backstabbed. Be aware that you will lose your disguise upon death or when attacking, however."
1158811605"Tip_8_32" "Som Spy kan du se fiendens helse. Bruk denne informasjonen slik at du kan skyte skadde fiender med Revolveren."
1158911606"[english]Tip_8_32" "As a Spy, you can see enemies' health. Use this information to target weakened enemies with your Revolver."
11590N/A"Tip_8_33" "Som Spy, vil L'Etranger legge til usynlighet til batteriet når du treffer en fiende."
N/A11607"Tip_8_33" "Som Spy øker L'Étranger passivt ditt maksimale usynlighetsbatteri, og lader det når du treffer en fiende."
1159111608"[english]Tip_8_33" "As a Spy, the L'Etranger passively increases your maximum cloak battery and recharges it when you successfully hit an enemy."
1159211609"Tip_8_34" "Som Spy vil Elektro Sappere slå av sensorvåpen før de ødelegges. Dette gjør at sensorvåpenet ikke kan skyte, noe som igjen gjør det vanskeligere for en Engineer å reparere det. Kommuniser med laget ditt så det blir lettere å angripe fienden!"
1159311610"[english]Tip_8_34" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Communicate with your team and sap a Sentry Gun as your teammates attack. This prevents the Sentry from firing and makes it more difficult for an Engineer to repair it."
1160511622"[english]Tip_8_40_old" "As a Spy, the Enforcer increases the amount of time needed to activate your cloak. Maintain your distance in order to have adequate time to completely cloak."
1160611623"Tip_8_40" "Som Spy vil brannskade få Spy-cicle til å smelte, som gjør at du må vente en stund før den har regenerert seg."
1160711624"[english]Tip_8_40" "As a Spy, taking any fire damage when using the Spy-cicle will melt the weapon, requiring you to wait before you can use it again."
11608N/A"Tip_9_18" "Som Engineer vil Gunslinger sitt mini-sensorvåpen bygge mye raskere enn et normalt sensorvåpen, og den koster mindre å bygge. Dette gjør mini-sensorvåpen til det perfekte angrepsverktøyet."
N/A11625"Tip_9_18" "Som Engineer bygges Jernhåndens mini-sensorvåpen mye raskere enn et vanlig sensorvåpen, og den trenger mindre metall for å bygge. Dette gjør mini-sensorvåpen til det perfekte angrepsverktøyet."
1160911626"[english]Tip_9_18" "As an Engineer, the Gunslinger's Combat Mini-Sentry Guns build much faster than normal Sentry Guns and require less metal to build. This makes Combat Mini-Sentry Guns the perfect offensive tool."
1161011627"Tip_9_19" "Som Engineer kan Wrangler bli brukt for å øke rekkevidden til sensorvåpenet ditt."
1161111628"[english]Tip_9_19" "As an Engineer, your Wrangler can be used to greatly extend the range of your Sentry Gun."
1163111648"[english]Tip_9_29" "As an Engineer, the Pomson 6000's projectiles drain the ÜberCharge meter of enemy Medics and the cloak meter of enemy Spies."
1163211649"NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "Du tjente:"
1163311650"[english]NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "You �Earned�:"
11634N/A"ToolStrangePartApplyConfirm" "Er du sikker på at du vil legge til denne merkelige delen til denne gjenstanden?\n\nHusk: en enkelt gjenstand kan kun holde %maximum_strange_part_slots% deler. Din\n%subject_item_def_name% har %remaining_strange_part_slots% ledige plasser igjen."
N/A11651"ToolStrangePartApplyConfirm" "Er du sikker på at du vil legge til denne merkelige delen på denne gjenstanden?\n\nHusk: en enkelt gjenstand kan kun holde %maximum_strange_part_slots% deler.\n%subject_item_def_name% har igjen %remaining_strange_part_slots% %slot_singular_plural% som er ledig."
1163511652"[english]ToolStrangePartApplyConfirm" "Are you sure you want to add this Strange Part to this item?\n\nRemember: a single item can only hold %maximum_strange_part_slots% parts. Your\n%subject_item_def_name% has %remaining_strange_part_slots% free %slot_singular_plural% remaining."
1163611653"KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Bygninger sappet"
1163711654"[english]KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Buildings Sapped"
1165311670"[english]KillEaterEventType_GibKills" "Gib Kills"
1165411671"TF_StrangePart_Empty" "Merkelig del"
1165511672"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
11656N/A"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Ved å legge til denne merkelige delen på et våpen med merkelig kvalitet, vil den holde kontrollen over en ny statistikk!"
N/A11673"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Ved å legge til denne merkelige delen på et våpen med merkelig kvalitet, kan den holde styr på en ny statistikk!"
1165711674"[english]TF_StrangePart_Empty_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality item will enable it to track an additional new statistic!"
1165811675"TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Merkelig del: Heavyer drept"
1165911676"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Heavies Killed"
1171111728"[english]KillEater_HolidayPunchRank14" "Frown-Annihilating"
1171211729"KillEater_HolidayPunchRank15" "Smilfremkallende"
1171311730"[english]KillEater_HolidayPunchRank15" "Grin-Inducing"
11714N/A"KillEater_HolidayPunchRank16" "Server-uttømmende"
N/A11731"KillEater_HolidayPunchRank16" "Tjener-uttømmende"
1171511732"[english]KillEater_HolidayPunchRank16" "Server-Clearing"
1171611733"KillEater_HolidayPunchRank17" "Episk"
1171711734"[english]KillEater_HolidayPunchRank17" "Epic"
1175311770"[english]KillEater_ManTreadsRank14" "Face-Flattening"
1175411771"KillEater_ManTreadsRank15" "Sinne-inkluderende"
1175511772"[english]KillEater_ManTreadsRank15" "Rage-Inducing"
11756N/A"KillEater_ManTreadsRank16" "Server-uttømmende"
N/A11773"KillEater_ManTreadsRank16" "Tjener-uttømmende"
1175711774"[english]KillEater_ManTreadsRank16" "Server-Clearing"
1175811775"KillEater_ManTreadsRank17" "Episk"
1175911776"[english]KillEater_ManTreadsRank17" "Epic"
1177111788"[english]KillEater_SapperRank5" "Unfortunate"
1177211789"KillEater_SapperRank13" "Helt ordinær"
1177311790"[english]KillEater_SapperRank13" "Totally Ordinary"
11774N/A"KillEater_SapperRank16" "Server-uttømmende"
N/A11791"KillEater_SapperRank16" "Tjener-uttømmende"
1177511792"[english]KillEater_SapperRank16" "Server-Clearing"
1177611793"KillEater_SapperRank17" "Episk"
1177711794"[english]KillEater_SapperRank17" "Epic"
1178511802"[english]Attrib_ToolEscrowUntilDate" "Usable After: %s1"
1178611803"Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Blir brukbar etter et par dager"
1178711804"[english]Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Becomes Usable After a Few Days"
11788N/A"Attrib_AimingNoFlinch" "Ingen tilbakeslag mens man sikter"
N/A11805"Attrib_AimingNoFlinch" "Ingen rykninger mens man sikter og er fulladet"
1178911806"[english]Attrib_AimingNoFlinch" "No flinching when aiming and fully charged"
1179011807"Attrib_AimingKnockbackResistance" "Tilbakeslag redusert med %s1% mens man sikter"
1179111808"[english]Attrib_AimingKnockbackResistance" "Knockback reduced by %s1% when aiming"
1181911836"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScoresTitle" "Reset Counters?"
1182011837"RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Fjerne alle tellerpoengene på denne merkelige gjenstanden? Dette vil sette alle verdier til 0."
1182111838"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Clear all of the score counters on this strange item? This will set all of the values to 0."
11822N/A"TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Skjul hjelpesiktet når du zoomer."
N/A11839"TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Skjul trådkorset når du zoomer"
1182311840"[english]TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Hide crosshair when zoomed in"
11824N/A"Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "Hvis angitt, vil det standard hjelpesiktet skjules automatisk når snikskytter riflen blir siktet inn. Dette gjør at kun rifle-laseren vil være igjen."
N/A11841"Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "Hvis angitt, skjules det standard trådkorset automatisk når snikskytterriflen siktes inn, som gjør at kun riflelaseren er igjen."
1182511842"[english]Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "If set, when zoomed in with any sniper rifles, the default and custom crosshairs will automatically disappear leaving only the rifle targeting laser."
1182611843"TF_EngineerChaps_Style0" "Tan"
1182711844"[english]TF_EngineerChaps_Style0" "Tan"
1184311860"[english]TF_StrangePart_PosthumousKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemies you kill with that weapon while you're dead."
1184411861"TF_StrangePart_AlliesExtinguished" "Merkelig del: Lagkamerater slukket"
1184511862"[english]TF_StrangePart_AlliesExtinguished" "Strange Part: Teammates Extinguished"
11846N/A"TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Ved å legge til denne merkelige delen på et våpen med merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet lagkamerater du slukker med det våpenet."
N/A11863"TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Ved å legge til denne merkelige delen på et våpen med merkelig kvalitet, holder den tellingen på antallet lagkamerater du slukker med det våpenet."
1184711864"[english]TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of burning teammates you extinguish with that weapon."
11848N/A"TF_vote_passed_ban_player" "Spiller %s1 har blitt utestengt."
N/A11865"TF_vote_passed_ban_player" "Spilleren %s1 har blitt utestengt."
1184911866"[english]TF_vote_passed_ban_player" "Player %s1 has been banned."
1185011867"TF_TournamentMedal_UGC_1st_NA_Platinum" "UGC Highlander førsteplass North American Platinum"
1185111868"[english]TF_TournamentMedal_UGC_1st_NA_Platinum" "UGC Highlander 1st Place North American Platinum"
1191911936"[english]TF_StrangePart_KillsWhileExplosiveJumping" "Strange Part: Kills While Explosive Jumping"
1192011937"TF_StrangePart_KillsWhileExplosiveJumping_Desc" "Ved å legge til denne merkelige delen på et våpen med merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiender du dreper med det våpenet mens du er luftbåren av et rakett-/klisterhopp."
1192111938"[english]TF_StrangePart_KillsWhileExplosiveJumping_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemies you kill with that weapon while airborne from a rocket/stickyjump."
11922N/A"Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Brukeren kan ikke ta opp etterretningskofferten"
N/A11939"Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Brukeren kan ikke ta opp etterretningskofferten eller ballen i PASS Time"
1192311940"[english]Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Wearer cannot carry the intelligence briefcase or PASS Time JACK"
1192411941"Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% skadebonus uten forkledning"
1192511942"[english]Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% damage bonus while undisguised"
1195911976"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Plank"
1196011977"TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "Denne låvedør-planken ser ikke mystisk ut i det hele tatt, ikke før du ser den på et atomært nivå. Hei, det er en hest der, ved siden av alle de atomene. De står i kø for å ri hesten. Hvordan kom hesten seg dit? Ganske så mystisk."
1196111978"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "This barn door plank doesn't look mysterious at all, until you view it at an atomic level. Hey, there's a horse there next to all those atoms. They're taking turns riding the horse. Man, how did a horse get there? Pretty darn mysterious."
11962N/A"TF_Item_DamagedCapacitor" "Ødelagt kondensator"
N/A11979"TF_Item_DamagedCapacitor" "Knapt smeltet kondensator"
1196311980"[english]TF_Item_DamagedCapacitor" "Barely-Melted Capacitor"
1196411981"TF_Item_DamagedCapacitor_Type" "Kondensator"
1196511982"[english]TF_Item_DamagedCapacitor_Type" "Capacitor"
11966N/A"TF_Item_DamagedCapacitor_Desc" "Hvordan ble den ødelagt? Hvem ødela den? Hva er en kondensator? Best du gjør klar billetten din, fordi mysterietoget drar fra stasjonen. Eller har det dratt allerede? Enda et mysterie!"
N/A11983"TF_Item_DamagedCapacitor_Desc" "Denne skadede kondensatoren ser ut til å være brannsikker såvel som ødelagt. Er det noe den IKKE kan gjøre (bortsett fra å fungere)?"
1196711984"[english]TF_Item_DamagedCapacitor_Desc" "This damaged capacitor seems to be fire-proof as well as broken. Is there anything it CAN'T do (besides work)?"
1196811985"TF_Welcome_meet_the_pyro" "Velkommen"
1196911986"[english]TF_Welcome_meet_the_pyro" "Welcome"
1198512002"[english]TF_DoomsdayAchievementHat" "The Gentle Munitionne of Leisure"
1198612003"TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "Denne fremfragende flosshatten står støtt for å minnes ape-og-menneskeheten heroiske samarbeid i erobringen av himmelen. Inneholder ustabilt sprengstoff i form av en rakett. All ferdsel med hodeplagget skjer på eget ansvar."
1198712004"[english]TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "This snappy all-class stovepipe commemorates man and monkey's joint attempt to conquer the heavens with a built-in rocket that, every year on the anniversary of the launch, might violently explode."
11988N/A"TF_Lollichop" "Lollichop"
N/A12005"TF_Lollichop" "Slikkepine"
1198912006"[english]TF_Lollichop" "The Lollichop"
1199012007"TF_Lollichop_Desc" "Fyll (splitt) dine venners mager (hoder) med herlig godteri (kaldt stål) ved hjelp av denne forvokste søtsaken. (Aktiverer Pyrovisjon.)"
1199112008"[english]TF_Lollichop_Desc" "Fill (split) your buddies' tummies (skulls) with delicious candy (cold steel) with this oversized sugary treat. (Equips Pyrovision.)"
11992N/A"TF_ScorchShot" "Den Svidde Skyteren"
N/A12009"TF_ScorchShot" "Svidd skyter"
1199312010"[english]TF_ScorchShot" "The Scorch Shot"
11994N/A"TF_ScorchShot_Desc" "
11995N/A"
N/A12011"TF_ScorchShot_Desc" "Dette våpenet lades om automatisk når det ikke er aktivt."
1199612012"[english]TF_ScorchShot_Desc" "This weapon will reload automatically when not active."
11997N/A"TF_Rainblower" "Regnbueblåseren"
N/A12013"TF_Rainblower" "Regnbueblåser"
1199812014"[english]TF_Rainblower" "The Rainblower"
1199912015"TF_Rainblower_Desc" "Dine venner (fiender) vil hvine av glede (slukes av flammer) når du skyller dem i glitrende regnbuer (helvetesild). (Aktiverer Pyrovisjon.)"
1200012016"[english]TF_Rainblower_Desc" "Your friends (enemies) will squeal with delight (be consumed with fire) when you cover them in sparkly rainbows (all-consuming fire). (Equips Pyrovision.)"
1207012086"[english]TF_PyroHazmat_Style3" "A Serious Absence of Fear"
1207112087"TF_HeavyShirt" "Sovjetisk Skjorte"
1207212088"[english]TF_HeavyShirt" "The Apparatchik's Apparel"
12073N/A"TF_HeavyShirt_Desc" "Å drasse rundt på en 150-kilo tung minigun gir underarmsmusklene en fin form. Synliggjør dem med disse opprullede ermene, i alt fra rutede og linjede mønstre til klassisk tømmerhoggerstil."
N/A12089"TF_HeavyShirt_Desc" "Å drasse rundt på en 150-kilo tung mitraljøse gir underarmsmusklene en fin form. Synliggjør dem med disse opprullede ermene, i alt fra rutede og linjede mønstre til klassisk tømmerhoggerstil."
1207412090"[english]TF_HeavyShirt_Desc" "Toting around a 150-kilogram minigun gives those forearm muscles a nice workout. Show them off with these rolled-sleeved shirts, in your choice of argyle, lumberjack, rugby stripe or vertical pinstripe."
1207512091"TF_HeavyShirt_Style0" "Utendørs"
1207612092"[english]TF_HeavyShirt_Style0" "Outdoorsmen"
1208212098"[english]TF_RobotChickenHat_Style0" "Normal"
1208312099"TF_RobotChickenHat_Style1" "Nebbløs"
1208412100"[english]TF_RobotChickenHat_Style1" "Beakless"
12085N/A"TF_Item_PocketLint_Burned_Desc" "Den nye Pyromania-oppdateringen er så heit, at den brant opp alle de mystiske gjenstandene.\n\nDu kan bruke denne sammen med tre andre brannskadede gjenstandene i konstruksjoner, men kun frem til 11/7/2012!"
N/A12101"TF_Item_PocketLint_Burned_Desc" "Pyromania-oppdateringen var så heit at den brant opp alle de mystiske skattene dine.\n\nDenne gjenstanden kan ikke lenger brukes og er rent dekorativ."
1208612102"[english]TF_Item_PocketLint_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nThis item no longer has any use and is purely decorative."
1208712103"doomsday_setup_goal" "Lever kofferten med Australium til raketthodet for å vinne spillet!"
1208812104"[english]doomsday_setup_goal" "Deliver the Australium to the rocket warhead to win the game!"
1210012116"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_SOLO_CAPTURE_DESC" "Pick up the Australium from its home position and capture it without dropping it."
1210112117"TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Flybesetningen"
1210212118"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Flight Crew"
12103N/A"TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Spill i et spill med 5 eller flere spillere fra vennelisten din."
N/A12119"TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Spill i et spill med fem eller flere spillere fra vennelisten din."
1210412120"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Play in a game with five or more players from your Friends list."
1210512121"TF_MAPS_DOOMSDAY_WIN_ROUNDS_NAME" "En sak å kjempe for"
1210612122"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_WIN_ROUNDS_NAME" "The Fight Stuff"
1216012176"[english]TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_DESC" "Dominate a player using the Pyrovision Goggles and earn your own pair!"
1216112177"TF_Tool_ScorchedKey" "Svidd Nøkkel"
1216212178"[english]TF_Tool_ScorchedKey" "Scorched Key"
12163N/A"TF_ScorchedCrate_Desc" "Denne kassens innhold er ukjent og kun\nScorched Keys passer i låsen.\n\nDen føles underlig varmt å ta på.\n\nEtter 11/7/2012 vil denne kassen forsvinne."
N/A12179"TF_ScorchedCrate_Desc" "Et minne fra en svunnen tid, denne kassen er rent dekorativ, og kan ikke lenger bli åpnet."
1216412180"[english]TF_ScorchedCrate_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
1216512181"Attrib_CancelFallingDamage" "Brukeren kan ikke ta fallskade"
1216612182"[english]Attrib_CancelFallingDamage" "Wearer never takes falling damage"
1216812184"[english]Attrib_RageGainOnKill" "Gain Focus on kills and assists"
1216912185"Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% skade ved kroppsskudd"
1217012186"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage on body shot"
12171N/A"Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Fokus aktiveres ved avfyring når Fokus-måleren er full\nI Fokus: +25% raskere opplading og siktet vil ikke forsvinne"
N/A12187"Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Trykk \"Lad om\" for å aktivere Fokus\nI Fokus: +25% raskere opplading og ingen utzooming"
1217212188"[english]Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Press 'Reload' to activate focus\nIn Focus: +25% faster charge and no unscoping"
1217312189"Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 grader tilfeldig prosjektilavvik"
1217412190"[english]Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 degrees random projectile deviation"
1217512191"Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold inne skyteknappen for å lade opp tre raketter\nSlipp knappen for å frigjøre bombardementet"
1217612192"[english]Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold Fire to load up to three rockets\nRelease Fire to unleash the barrage"
12177N/A"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Blusset slår tilbake målet ved treff\nog setter fyr på fiender innenfor en liten radius"
N/A12193"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Blusset slår tilbake målet ved treff\nog eksploderer når det treffer bakken.\nStørre tilbakeslag mot brennende spillere"
1217812194"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand explodes when it hits the ground.\nIncreased knock back on burning players"
1217912195"Attrib_CanOverload" "Overbelastning av kammeret vil føre til en feiltenning"
1218012196"[english]Attrib_CanOverload" "Overloading the chamber will cause a misfire"
12181N/A"Attrib_HypeOnDamage" "Ved treff: Bygger Boost\nLøper dobbelt så raskt når Boost-måleren er full"
N/A12197"Attrib_HypeOnDamage" "Ved treff: Bygger opp Hyper"
1218212198"[english]Attrib_HypeOnDamage" "On Hit: Builds Hype"
12183N/A"Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost tilbakestilles etter hopp"
N/A12199"Attrib_HypeResetsOnJump" "Blir mindre hyper ved hopp"
1218412200"[english]Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost reduced on air jumps"
1218512201"Attrib_PyroYearNumber" "Var vitne til %s1 infernoet"
1218612202"[english]Attrib_PyroYearNumber" "Witnessed the %s1 inferno"
12187N/A"Attrib_NoPrimaryAmmoFromDispensers" "Kan ikke hente ammunisjon fra dispensere"
N/A12203"Attrib_NoPrimaryAmmoFromDispensers" "Ingen ammunisjon fra ladestasjoner når aktiv"
1218812204"[english]Attrib_NoPrimaryAmmoFromDispensers" "No ammo from dispensers when active"
1218912205"Attrib_VisionOptInFlags" "Ved bruk: besøker Pyroland"
1219012206"[english]Attrib_VisionOptInFlags" "On Equip: Visit Pyroland"
1219112207"Attrib_PyrovisionOnly" "Bare synlig i Pyroland"
1219212208"[english]Attrib_PyrovisionOnly" "Only visible in Pyroland"
12193N/A"TF_Unique_Pickaxe_EscapePlan" "Rømningsplanen"
N/A12209"TF_Unique_Pickaxe_EscapePlan" "Rømningsplan"
1219412210"[english]TF_Unique_Pickaxe_EscapePlan" "The Escape Plan"
12195N/A"TF_SpectatePyroVision" "Se verden gjennom en Pyros øyne - som tilskuer."
N/A12211"TF_SpectatePyroVision" "Som tilskuer, se verden gjennom en Pyros øyne"
1219612212"[english]TF_SpectatePyroVision" "When Spectating, view world from the eyes of a Pyro"
12197N/A"TF_ReplayPyroVision" "Repriser blir sett gjennom øynene på en Pyro."
N/A12213"TF_ReplayPyroVision" "Repriser blir vist gjennom en Pyros øyne"
1219812214"[english]TF_ReplayPyroVision" "Replays are viewed from the eyes of a Pyro"
1219912215"TF_GameModeDesc_SD" "Lever kofferten med Australium til raketten."
1220012216"[english]TF_GameModeDesc_SD" "Deliver the Australium suitcase to the deployment site."
1224612262"[english]TF_Pyrovision_Disable" "Disable"
1224712263"TF_MM_NoGC_Title" "Feil"
1224812264"[english]TF_MM_NoGC_Title" "Error"
12249N/A"TF_MM_NoGC" "Ikke koblet til TF-spillkoordinatortjenesten for øyeblikket. Vennligst prøv igjen om et par minutter."
N/A12265"TF_MM_NoGC" "Ikke koblet til TF-spillkoordinatortjenesten for øyeblikket. Prøv igjen om et par minutter."
1225012266"[english]TF_MM_NoGC" "Not currently connected to the TF game coordinator service. Please try again in a few minutes."
1225112267"TF_Matchmaking_Party" "Gruppe"
1225212268"[english]TF_Matchmaking_Party" "Party"
N/A12269"TF_Matchmaking_SearchForAll" "Søk etter: Spill i gang"
N/A12270"[english]TF_Matchmaking_SearchForAll" "Search for: Games in progress"
N/A12271"TF_Matchmaking_SearchForNew" "Søk etter: Kun nye spill"
N/A12272"[english]TF_Matchmaking_SearchForNew" "Search for: New games only"
1225312273"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
1225412274"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
1225512275"TF_Matchmaking_About1Minute" "Rundt 1 minutt"
1226212282"[english]TF_Matchmaking_AnySecondNow" "Any second now!"
1226312283"TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (leder)"
1226412284"[english]TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (leader)"
12265N/A"TF_Matchmaking_PleaseWait" "Vennligst vent"
N/A12285"TF_Matchmaking_PleaseWait" "Vent litt"
1226612286"[english]TF_Matchmaking_PleaseWait" "Please wait"
1226712287"TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Gjenoppretter tilkobling til TF2-spillkoordinator..."
1226812288"[english]TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Restoring connection to TF2 game coordinator..."
1227412294"[english]TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Estimated wait time:"
1227512295"TF_Matchmaking_Gameservers" "Spilltjenere:"
1227612296"[english]TF_Matchmaking_Gameservers" "Gameservers:"
12277N/A"TF_Matchmaking_StartSearch" "Start søk >>"
N/A12297"TF_Matchmaking_GameserversInDetails" "%s1 tomme\n%s2 tilgjengelige i gang\n%s3 fylte i gang"
N/A12298"[english]TF_Matchmaking_GameserversInDetails" "%s1 empty\n%s2 in progress available\n%s3 in progress full"
N/A12299"TF_Matchmaking_StartSearch" "Start søk"
1227812300"[english]TF_Matchmaking_StartSearch" "Start Search"
1227912301"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Avbryt søk"
1228012302"[english]TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Cancel Search"
1229612318"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
1229712319"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Prøve ut hurtigspill-beta?"
1229812320"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
12299N/A"TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "Du kan danne en søkegruppe sammen med venner for å finne en spillserver sammen.\n\nKom aldri inn på en tom server igjen!"
N/A12321"TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "Du kan danne en søkegruppe sammen med venner for å finne en spilltjener sammen.\n\nKom aldri inn på en tom tjener igjen!"
1230012322"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "You can form a search party with friends and find a gameserver together.\n\nNever get matched into an empty server again!"
1230112323"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Prøv det ut"
1230212324"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
1231212334"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon Bundle"
1231312335"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Feir QuakeCon 2012 med dette utvalget av ikoniske gjenstander fra tjue år av spillhistorie."
1231412336"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Celebrate QuakeCon 2012 with this assortment of iconic items from twenty years of gaming history."
12315N/A"TF_SD_Minigun" "Huo-Longs ild-maker"
N/A12337"TF_SD_Minigun" "Ilddrake"
1231612338"[english]TF_SD_Minigun" "The Huo-Long Heater"
12317N/A"TF_SD_Cleaver" "Den flyvende giljotinen"
N/A12339"TF_SD_Cleaver" "Flyvende giljotin"
1231812340"[english]TF_SD_Cleaver" "The Flying Guillotine"
1231912341"TF_SD_Cleaver_Style0" "Blodig"
1232012342"[english]TF_SD_Cleaver_Style0" "Thirsty"
1233612358"[english]TF_SD_Helmet_Style2" "Override"
1233712359"Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% mindre utgjort skade"
1233812360"[english]Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% sapper damage penalty"
12339N/A"Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Danner en ring av ild rundt skyteren mens våpenet er aktivt"
N/A12361"Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Skaper en ring av ild mens spunnet opp"
1234012362"[english]Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Creates a ring of flames while spun up"
12341N/A"Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "%s1 ammunisjon blir brukt per sekund mens våpenet er aktivt"
N/A12363"Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "Forbruker %s1 ekstra ammunisjon per sekund mens spunnet opp"
1234212364"[english]Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "Consumes an additional %s1 ammo per second while spun up"
1234312365"Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Reverserer byggeprosessen til fiendtlige bygninger"
1234412366"[english]Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Reverses enemy building construction"
12345N/A"Attrib_Cleaver_Description" "Kast på fiendene dine slik at de blør!\nTreff på lang avstand utgir mini-krits"
N/A12367"Attrib_Cleaver_Description" "Kast på fiendene dine slik at de blør! Treff på lang avstand reduserer oppladningstiden"
1234612368"[english]Attrib_Cleaver_Description" "Throw at your enemies to make them bleed! Long distance hits reduce recharge time"
1234712369"Attrib_CritVsWet" "100% kritisk treff mot våte spillere"
1234812370"[english]Attrib_CritVsWet" "100% critical hit vs wet players"
1235412376"[english]TF_Matchmaking_GameserversFull" "Full gameservers:"
1235512377"TF_Matchmaking_Players" "Spillere i kø:"
1235612378"[english]TF_Matchmaking_Players" "Players in queue:"
12357N/A"TF_Matchmaking_Worldwide" "Verden rundt"
N/A12379"TF_Matchmaking_Worldwide" "I verden"
1235812380"[english]TF_Matchmaking_Worldwide" "Worldwide"
12359N/A"TF_Matchmaking_NearYou" "Nært deg"
N/A12381"TF_Matchmaking_NearYou" "Nær deg"
1236012382"[english]TF_Matchmaking_NearYou" "Near You"
1236112383"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Feil"
1236212384"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Error"
1238812410"[english]ClassTips_2_7_MvM" "Upgrade bullets and arrows to pass through all enemies"
1238912411"ClassTips_3_Count" "7"
1239012412"[english]ClassTips_3_Count" "7"
N/A12413"ClassTips_3_2" "Bruk rakettkasteren for å raketthoppe!"
N/A12414"[english]ClassTips_3_2" "Use your rocket launcher to rocket jump!"
1239112415"ClassTips_3_3_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1239212416"[english]ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1239312417"ClassTips_3_4_MvM" "Oppgrader våpenets skade!"
1241212436"[english]ClassTips_4_7_MvM" "Upgrade your Shield Charge cooldown"
1241312437"ClassTips_5_Count" "9"
1241412438"[english]ClassTips_5_Count" "9"
N/A12439"ClassTips_5_2" "Bruk en full Überladning for å oppnå udødelighet for deg og den du helbreder!"
N/A12440"[english]ClassTips_5_2" "Use a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your Medi Gun target!"
1241512441"ClassTips_5_3_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1241612442"[english]ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
12417N/A"ClassTips_5_4_MvM" "Oppgrader førstehjelpspistolens helbredelseshastighet"
N/A12443"ClassTips_5_4_MvM" "Oppgrader Helsepistolens helbredelseshastighet"
1241812444"[english]ClassTips_5_4_MvM" "Upgrade your medigun's healing rate"
1241912445"ClassTips_5_5_MvM" "Oppgrader varighet og mengde av overhelbredelse"
1242012446"[english]ClassTips_5_5_MvM" "Upgrade your overheal amount and duration"
1256212588"[english]TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_NAME" "Undelete"
1256312589"TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_DESC" "I løpet av en bølge, bruk en feltflaske fylt med \"Bygningsoppgradering\" til å bygge et nytt sensorvåpen innen 3 sekunder etter at ditt forrige sensorvåpen ble ødelagt."
1256412590"[english]TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_DESC" "During a wave, use a canteen charged with 'Instant Building Upgrade' to build a new sentry gun within 3 seconds of your previous sentry gun's destruction."
12565N/A"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_NAME" "Skallutvidelse"
N/A12591"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_NAME" "Utvidelsespakke"
1256612592"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_NAME" "Shell Extension"
1256712593"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "I løpet av en bølge, bruk en feltflaske med \"Ammopåfyll\" for å fylle på et tomt våpen."
1256812594"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "During a wave, use a canteen charged with 'Ammo Reload' to refill an empty weapon slot."
1264212668"[english]Attrib_PowerupMaxCharges" "Holds a maximum of %s1 charges"
1264312669"Attrib_PowerupDuration" "Hvert bruk varer i %s1 sekunder"
1264412670"[english]Attrib_PowerupDuration" "Each charge lasts %s1 seconds"
12645N/A"Attrib_CritBoost" "Forbruksvare: Få kritiske treff for 5 sekunder\n(og dobbelt så rask sensorvåpenavfyring)"
N/A12671"Attrib_CritBoost" "Forbruksvare: Få kritiske treff i 5 sekunder\n(og dobbelt så rask sensorvåpenavfyring)"
1264612672"[english]Attrib_CritBoost" "Consumable: Become Crit Boosted for 5 seconds\n(and double your sentry's firing speed)"
12647N/A"Attrib_Ubercharge" "Forbruksvare: Få superladning for 5 sekunder\n(og få skjold på sensorvåpenet)"
N/A12673"Attrib_Ubercharge" "Forbruksvare: Få Überladning i 5 sekunder\n(og beskytt sensorvåpenet ditt mot skade)"
1264812674"[english]Attrib_Ubercharge" "Consumable: Become Übercharged for 5 seconds\n(and shield your sentry from damage)"
12649N/A"Attrib_Recall" "Forbruksvare: Umiddelbar teleport til gjenopplivningsrommet"
N/A12675"Attrib_DrawBeamWhenScoped" "Bruker lasersikte"
N/A12676"[english]Attrib_DrawBeamWhenScoped" "Uses laser sight"
N/A12677"Attrib_Recall" "Forbruksvare: Teleporter til basen umiddelbart"
1265012678"[english]Attrib_Recall" "Consumable: Instantly teleport to spawn"
N/A12679"Attrib_UberDurationBonus" "Über-varighet økt med %s1 sekunder"
N/A12680"[english]Attrib_UberDurationBonus" "Über duration increased %s1 seconds"
1265112681"Attrib_RefillAmmo" "Forbruksvare: Fyller umiddelbart opp alle våpnene med ammunisjon"
1265212682"[english]Attrib_RefillAmmo" "Consumable: Instantly refill all weapon clips and ammo"
1265312683"Attrib_BuildingInstaUpgrade" "Forbruksvare: Oppgraderer umiddelbart alle bygningene til maks level"
1266212692"[english]Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced_shortdesc" "+%s1% Blast Resistance"
1266312693"Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced_shortdesc" "+%s1% kuleresistens"
1266412694"[english]Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced_shortdesc" "+%s1% Bullet Resistance"
N/A12695"Attrib_CritBoost_shortdesc" "Få kritiske treff"
N/A12696"[english]Attrib_CritBoost_shortdesc" "Become Crit Boosted"
N/A12697"Attrib_Recall_shortdesc" "Teleporter til basen"
N/A12698"[english]Attrib_Recall_shortdesc" "Teleport To Spawn"
N/A12699"Attrib_BuildingInstaUpgrade_shortdesc" "Bygningsoppgradering"
N/A12700"[english]Attrib_BuildingInstaUpgrade_shortdesc" "Building Upgrade"
1266512701"Attrib_ClipSize_Positive_shortdesc" "+%s1% Magasinstørrelse"
1266612702"[english]Attrib_ClipSize_Positive_shortdesc" "+%s1% Clip Size"
1266712703"Attrib_MaxammoPrimary_Increased_shortdesc" "+%s1% ammunisjonskapasitet"
1269812734"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Title" "In Mann vs. Machine"
1269912735"TF_Coach_MannVsMachine_Text" "Du kan ikke be om en veileder når du spiller Mann vs. Maskin."
1270012736"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Text" "You cannot request a coach while playing Mann vs. Machine."
N/A12737"TF_MM_Disconnect_Title" "Advarsel"
N/A12738"[english]TF_MM_Disconnect_Title" "Attention"
N/A12739"TF_MM_Disconnect" "Forlate kampen? \n\nDu blir koblet fra den tjeneren du spiller på."
N/A12740"[english]TF_MM_Disconnect" "Leave the game? \n\nYou will be disconnected from the server you are playing on."
1270112741"TF_PVE_Combo" "COMBO"
1270212742"[english]TF_PVE_Combo" "COMBO"
1270312743"TF_PVE_Combo_Success" "SUKSESS!"
1279012830"[english]TF_PVE_Player_BuyBack" "�%player%� has �bought back� into the game for '%credits%' credits!"
1279112831"TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "Du har ingen hjelpefeltflaske på deg!\n\nFeltflasker kan aktiveres ved å trykke '%use_action_slot_item%', og kan gi nyttige effekter slik som ekstra skade og usårbarhet.\n\nDu kan få en ved å fullføre et hvilket som helst Mann vs. Maskin-oppdrag, eller konstruere en med skrapmetall som er til overs!"
1279212832"[english]TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "No Power Up Canteen equipped!\n\nCanteens can be activated with '%use_action_slot_item%' to provide powerful effects such as extra damage and invincibility.\n\nEarn one by completing any Mann vs. Machine Mission or craft one from spare Scrap Metal!"
12793N/A"TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "Du har ingen hjelpefeltflaske på deg!\n\nFeltflasker kan aktiveres ved å trykke '%use_action_slot_item%', og kan gi nyttige effekter slik som ekstra skade og usårbarhet.\n\nUtstyr den nå i handlingsplassen din!"
N/A12833"TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "Du har ingen hjelpefeltflaske på deg!\n\nFeltflasker kan aktiveres ved å trykke «%use_action_slot_item%», og kan gi nyttige effekter slik som ekstra skade og usårbarhet.\n\nUtstyr den på kampplassen nå!"
1279412834"[english]TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "No Power Up Canteen equipped!\n\nCanteens can be activated with '%use_action_slot_item%' to provide powerful effects such as extra damage and invincibility.\n\nEquip it now in your Action Slot!"
1279512835"TF_PVE_Quick_Equip_Bottle" "Utstyr nå"
1279612836"[english]TF_PVE_Quick_Equip_Bottle" "Equip Now"
1282412864"[english]TF_PVE_ROBOT_scout" "Robo Scout: Low Health but really fast"
1282512865"TF_PVE_ROBOT_sentry_buster" "Sensorjeger: Går etter sensorvåpen"
1282612866"[english]TF_PVE_ROBOT_sentry_buster" "Sentry Buster: Goes after Sentries"
12827N/A"TF_PVE_ROBOT_tank" "Tank: Beveger seg sent, har mye liv og bærer en bombe"
N/A12867"TF_PVE_ROBOT_tank" "Panservogn: Beveger seg langsomt, har mye liv og bærer en bombe"
1282812868"[english]TF_PVE_ROBOT_tank" "Tank: Slow moving, high armor, carries a bomb"
1282912869"TF_PVE_IM_Intro" "Mann vs. Maskin setter deg opp mot en horde med roboter!"
1283012870"[english]TF_PVE_IM_Intro" "Mann vs. Machine pits you against a horde of robots!"
1283112871"TF_PVE_IM_IntroBomb" "Beskytt basen din mot robotene som bærer en bombe."
1283212872"[english]TF_PVE_IM_IntroBomb" "Defend your base from robots carrying a bomb."
12833N/A"TF_PVE_IM_IntroCredit" "Roboter og tanks dropper kreditt når de blir ødelagt"
N/A12873"TF_PVE_IM_IntroCredit" "Roboter og panservogner dropper kreditt når de blir ødelagt"
1283412874"[english]TF_PVE_IM_IntroCredit" "Robots and tanks drop credits when destroyed"
1283512875"TF_PVE_IM_IntroCreditDecay" "Kreditt som er etterlatt på bakken vil forsvinne etter kort tid"
1283612876"[english]TF_PVE_IM_IntroCreditDecay" "Credits left on the ground will disappear after a short period"
1295412994"[english]TF_Ticket" "Ticket"
1295512995"TF_MvM_HeaderCoop" "Co-op"
1295612996"[english]TF_MvM_HeaderCoop" "Co-op"
N/A12997"TF_MvM_HeaderPractice" "Samarbeidstreningsleir"
N/A12998"[english]TF_MvM_HeaderPractice" "Co-op Boot Camp"
1295712999"TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann vs. Maskin"
1295813000"[english]TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann vs. Machine"
12959N/A"TF_MvM_MannUp" "Mann Up"
N/A13001"TF_MvM_ChallengeTicket" "Militærtjenestebillett"
N/A13002"[english]TF_MvM_ChallengeTicket" "Tour of Duty Ticket"
N/A13003"TF_MvM_ChallengeTicket_Desc" "Vis frem denne billetten i Mann vs. Maskin for å spille Mann deg opp-modusen på offisielle tjenere, og for å få sjeldne gjenstander og spore fremgang på ditt Militærtjenestemerke."
N/A13004"[english]TF_MvM_ChallengeTicket_Desc" "Present this ticket in Mann vs. Machine to play Mann Up Mode on an official server to earn rare items and track progress on your Tour of Duty Badge."
N/A13005"TF_MvM_MannUp" "Mann deg opp"
1296013006"[english]TF_MvM_MannUp" "Mann Up"
N/A13007"TF_MvM_BootCamp" "Treningsleir"
N/A13008"[english]TF_MvM_BootCamp" "Boot Camp"
1296113009"TF_MvM_MannVsMachineExplaination" "Stå sammen og beskytt Mann Co.\nfra bølger med invaderende roboter!"
1296213010"[english]TF_MvM_MannVsMachineExplaination" "Team up to defend Mann Co.\nfrom waves of invading robots!"
12963N/A"TF_MvM_PracticeExplaination" "Spill på en sammfunsserver!"
N/A13011"TF_MvM_BraggingRightsExplaination" "Spill på en Mann Co.-tjener for å få Militærtjenestebytte og rett til å skryte!"
N/A13012"[english]TF_MvM_BraggingRightsExplaination" "Play on a Mann Co. server to earn Tour of Duty loot and bragging rights!"
N/A13013"TF_MvM_PracticeExplaination" "Spill på en samfunnstjener!"
1296413014"[english]TF_MvM_PracticeExplaination" "Play on a community gameserver!"
1296513015"TF_MvM_LearnMore" "Hjelpebok for MVM"
1296613016"[english]TF_MvM_LearnMore" "MVM Guide Book"
N/A13017"TF_MvM_TourOfDuty" "Militærtjeneste"
N/A13018"[english]TF_MvM_TourOfDuty" "Tour of Duty"
1296713019"TF_MvM_Mission" "Oppdrag"
1296813020"[english]TF_MvM_Mission" "Mission"
N/A13021"TF_MvM_Tour_0" "Treningsleir"
N/A13022"[english]TF_MvM_Tour_0" "Boot Camp"
1296913023"TF_MvM_Tour_1" "Operasjon Stålfelle"
1297013024"[english]TF_MvM_Tour_1" "Operation Steel Trap"
1297113025"TF_MvM_Normal" "Normal"
1297413028"[english]TF_MvM_Advanced" "Advanced"
1297513029"TF_MvM_Complete" "Fullført"
1297613030"[english]TF_MvM_Complete" "Complete"
N/A13031"TF_MvM_Tour" "Militærtjeneste"
N/A13032"[english]TF_MvM_Tour" "Tour of Duty"
1297713033"TF_MvM_Tours" "Runder"
1297813034"[english]TF_MvM_Tours" "Tours"
12979N/A"TF_MvM_MannUpNow" "Mann Up nå!"
N/A13035"TF_MvM_NoMannUpTitle" "Hvorfor Mann deg opp?"
N/A13036"[english]TF_MvM_NoMannUpTitle" "Why Mann Up?"
N/A13037"TF_MvM_NoMannUpDescription" "For hver Militærtjeneste du utfører på\nMann Co.-spilltjenere får du\nspesielt bytte og rett til å skryte!"
N/A13038"[english]TF_MvM_NoMannUpDescription" "For every Tour of Duty you complete on\nMann Co. game servers you'll earn\nspecial loot and bragging rights!"
N/A13039"TF_MvM_MannUpNow" "Mann deg opp nå!"
1298013040"[english]TF_MvM_MannUpNow" "Mann Up Now!"
N/A13041"TF_MvM_InventoryTitle" "Lager for Mann deg opp"
N/A13042"[english]TF_MvM_InventoryTitle" "Mann Up Inventory"
1298113043"TF_MvM_BuyMore" "Kjøp"
1298213044"[english]TF_MvM_BuyMore" "Purchase"
1298313045"TF_MvM_PlayWithFriendsExplanation" "I Mann vs. Maskin blir du automatisk satt opp sammen med andre spillere for å danne et lag på 6.\n\nFor å invitere venner før et spill har startet kan dere danne en gruppe ved å trykke på knappen under."
1298413046"[english]TF_MvM_PlayWithFriendsExplanation" "In Mann vs. Machine you are automatically matched with other players to form a team of 6.\n\nTo invite friends before being matched, start a Party by clicking the button below."
1298513047"TF_MvM_ActivateSquadSurplus" "Aktivere en overskuddskupong til laget for dette spillet?"
1298613048"[english]TF_MvM_ActivateSquadSurplus" "Activate a Squad Surplus Voucher for this game?"
N/A13049"TF_MvM_TicketExplanation_Title" "Militærtjenestebilletter"
N/A13050"[english]TF_MvM_TicketExplanation_Title" "Tour of Duty Tickets"
1298713051"TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher_Title" "Kupong kreves"
1298813052"[english]TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher_Title" "Voucher Required"
1298913053"TF_MVM_Support" "Støtte"
1300413068"[english]TF_MVM_Victory_SquadSurplus" "Squad Surplus"
1300513069"TF_Matchmaking_PlayWithFriends" "Spill med venner!"
1300613070"[english]TF_Matchmaking_PlayWithFriends" "Play With Friends!"
N/A13071"TF_Matchmaking_MannUpDisabled" "Matchmaking for Mann deg opp er midlertidig slått av."
N/A13072"[english]TF_Matchmaking_MannUpDisabled" "Matchmaking for Mann Up is temporarily disabled."
1300713073"Tip_MvM_1_1" "Tips: Scout har en større innsamlingsradius for kreditt"
1300813074"[english]Tip_MvM_1_1" "Tip: Scouts have a greatly increased credit collection radius"
1300913075"Tip_MvM_1_2" "Tips: Oppgrader Mad Milk slik at den gjør fiendtlige roboter tregere"
1303213098"[english]TF_CSGO_AWP_Desc" "This controversial bolt-action beaut is banned in thousands of countries, and with good reason: You could really hurt someone with this thing."
1303313099"TF_MM_NotCurrentVersionTitle" "Oppdatering tilgjengelig"
1303413100"[english]TF_MM_NotCurrentVersionTitle" "Update Available"
N/A13101"TF_MM_NotCurrentVersionMessage" "Start Team Fortress på nytt for å laste ned den nyeste oppdateringen."
N/A13102"[english]TF_MM_NotCurrentVersionMessage" "Please restart Team Fortress to download the latest update."
1303513103"TF_Wearable_Hair" "Hår"
1303613104"[english]TF_Wearable_Hair" "Hair"
13037N/A"TF_FallCrate2012_Desc" "Denne kassens innhold er ukjent og kun\nFall Keys passer i låsen.\n\nEn samfunnsfølelse stråler ut fra innsiden\n\nEtter 20/09/2012 vil denne kassen forsvinne."
N/A13105"TF_FallCrate2012_Desc" "Et minne fra en svunnen tid, denne kassen er rent dekorativ, og kan ikke lenger bli åpnet."
1303813106"[english]TF_FallCrate2012_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
1303913107"TF_ThreeA_Badge" "Triple A Badge"
1304013108"[english]TF_ThreeA_Badge" "Triple A Badge"
1327013338"[english]KillEater_RobotKillsRank14" "Face-Melting"
1327113339"KillEater_RobotKillsRank15" "Raseri-inkluderende"
1327213340"[english]KillEater_RobotKillsRank15" "Rage-Inducing"
13273N/A"KillEater_RobotKillsRank16" "Server-rensende"
N/A13341"KillEater_RobotKillsRank16" "Tjener-rensende"
1327413342"[english]KillEater_RobotKillsRank16" "Server-Clearing"
1327513343"KillEater_RobotKillsRank17" "Episk"
1327613344"[english]KillEater_RobotKillsRank17" "Epic"
1327813346"[english]KillEater_RobotKillsRank18" "Legendary"
1327913347"KillEater_RobotKillsRank19" "Australsk"
1328013348"[english]KillEater_RobotKillsRank19" "Australian"
13281N/A"Econ_Revolving_Loot_List_Strange_Weapons" "Denne kassen inkluderer en av de følgende\ngjenstandene. Våpen vil være av Uvanlig kvalitet."
N/A13349"Econ_Revolving_Loot_List_Strange_Weapons" "Denne kassen inkluderer én av de følgende gjenstandene. \nVåpen vil være av merkelig kvalitet."
1328213350"[english]Econ_Revolving_Loot_List_Strange_Weapons" "This crate contains one of the following items.\nWeapons will be Strange quality."
1328313351"TF_UseItem_CannotBeUsedByAccount" "Denne gjenstanden kan ikke bli brukt av denne kontoen."
1328413352"[english]TF_UseItem_CannotBeUsedByAccount" "This item cannot be used by this account."
1328513353"TF_MM_Abandon_Title" "Advarsel!"
1328613354"[english]TF_MM_Abandon_Title" "Warning!"
13287N/A"TF_MM_Abandon" "Forlat laget ditt?\n\nDu vil midlertidig få en lavere prioritet i matchmaking hvis du forlater."
N/A13355"TF_MM_Abandon" "Hvis du forlater laget ditt får du en matchmaking-utestengelse i en betydelig tidsperiode."
1328813356"[english]TF_MM_Abandon" "Abandoning your team will result in a matchmaking ban for a significant period of time."
1328913357"TF_MM_Rejoin_Title" "Spill pågår"
1329013358"[english]TF_MM_Rejoin_Title" "Game In Progress"
N/A13359"TF_MM_Rejoin_AbandonText" "Hvis du forlater laget ditt får du en matchmaking-utestengelse i en betydelig tidsperiode."
N/A13360"[english]TF_MM_Rejoin_AbandonText" "Abandoning your team will result in a matchmaking ban for a significant period of time."
N/A13361"TF_MM_Rejoin_BaseText" "Pågående kamp funnet. Bli med igjen?\n\nDet er trygt å forlate denne kampen."
N/A13362"[english]TF_MM_Rejoin_BaseText" "Game in progress found. Rejoin?\n\nIt is safe to leave this game."
N/A13363"TF_MM_Rejoin_Confirm" "Bli med igjen"
N/A13364"[english]TF_MM_Rejoin_Confirm" "Rejoin"
1329113365"TF_MM_Rejoin_Abandon" "Forlat"
1329213366"[english]TF_MM_Rejoin_Abandon" "Abandon"
1329313367"TF_MM_Rejoin_Stay" "Bli"
1329413368"[english]TF_MM_Rejoin_Stay" "Stay"
1329513369"TF_MM_Rejoin_Leave" "Forlat"
1329613370"[english]TF_MM_Rejoin_Leave" "Leave"
N/A13371"TF_MM_Rejoin_FailedTitle" "Kunne ikke bli med igjen"
N/A13372"[english]TF_MM_Rejoin_FailedTitle" "Rejoin Failure"
N/A13373"TF_MM_Rejoin_FailedBody" "Kunne ikke bli med i kampen igjen. Den reserverte tiden har utløpt, eller så er kampen avsluttet."
N/A13374"[english]TF_MM_Rejoin_FailedBody" "Unable to rejoin game. The reserved time has expired or the game has ended."
1329713375"TF_PVE_Server_Message_KickNoS" "Avslutter til spillobby om %s1 sekunder..."
1329813376"[english]TF_PVE_Server_Message_KickNoS" "Exiting to game lobby in %s1 second..."
1329913377"TF_MvM_TourOfDutyProgress" "Fremdrift"
1331213390"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks_Intermediate" "Mean Machines"
1331313391"TF_Matchmaking_SearchingPlayers" "Søkende spillere"
1331413392"[english]TF_Matchmaking_SearchingPlayers" "Players searching"
N/A13393"TF_Matchmaking_ActivePlayers" "Spillere i spill"
N/A13394"[english]TF_Matchmaking_ActivePlayers" "Players in game"
1331513395"TF_Matchmaking_Total" "Totalt"
1331613396"[english]TF_Matchmaking_Total" "Total"
1331713397"TF_Matchmaking_Compatible" "Kompatibel"
1331813398"[english]TF_Matchmaking_Compatible" "Compatible"
N/A13399"TF_Matchmaking_Nearby" "I nærheten"
N/A13400"[english]TF_Matchmaking_Nearby" "Nearby"
N/A13401"TF_Matchmaking_PartyPenalty" "Et gruppemedlem har nylig forlatt en kamp. Du er midlertidig i en matchmaking med lavere prioritet."
N/A13402"[english]TF_Matchmaking_PartyPenalty" "A member of your party has recently abandoned a game. You are temporarily matchmaking with lower priority."
1331913403"TF_Vote_kicked" "Du har blitt stemt ut"
1332013404"[english]TF_Vote_kicked" "You have been voted off"
1332113405"TF_Idle_kicked" "Sparket ut på grunn av inaktivitet"
1334013424"[english]Econ_FreeSlot_Singular" "slot"
1334113425"Econ_FreeSlot_Plural" "plasser"
1334213426"[english]Econ_FreeSlot_Plural" "slots"
N/A13427"TF_MM_Abandon_NoPenalty" "Du kan ikke bli med i denne kampen igjen."
N/A13428"[english]TF_MM_Abandon_NoPenalty" "You will not be able to rejoin this match."
N/A13429"TF_MM_Rejoin_AbandonText_NoPenalty" "Pågående kamp funnet. Bli med igjen eller forlat?\n\nHvis du forlater laget ditt gjentatte ganger økes lengden på matchmaking-utestengelsen betydelig."
N/A13430"[english]TF_MM_Rejoin_AbandonText_NoPenalty" "Game in progress found. Rejoin or Abandon?\n\nRepeatedly abandoning games will result in substantial increases to the length of your matchmaking ban."
1334313431"Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon_or_valentines" "Høytidsbegrensning: Halloween / Fullmåne / Valentinsdag"
1334413432"[english]Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon_or_valentines" "Holiday Restriction: Halloween / Full Moon / Valentine's Day"
1334513433"TF_Wearable_Lantern" "Lanterne"
1334613434"[english]TF_Wearable_Lantern" "Lantern"
13347N/A"TF_Wearable_Armor" "Kosmetisk rustning"
N/A13435"TF_Wearable_Armor" "Pynterustning"
1334813436"[english]TF_Wearable_Armor" "Cosmetic Armor"
1334913437"TF_Wearable_Wings" "Vinger"
1335013438"[english]TF_Wearable_Wings" "Wings"
1343413522"[english]TF_HALLOWEEN_MERASMUS_YOU_ARE_BOMB" "Take your big bomb head back to Merasmus!"
1343513523"NewItemMethod_HolidayGift" "Du fant en helligdagspresang:"
1343613524"[english]NewItemMethod_HolidayGift" "You Found A Holiday Gift:"
13437N/A"RefurbishItem_RemoveSpellTitle" "Fjern forbannelse?"
N/A13525"RefurbishItem_RemoveSpellTitle" "Fjern trolldom?"
1343813526"[english]RefurbishItem_RemoveSpellTitle" "Remove Spell?"
13439N/A"RefurbishItem_RemoveSpellCombo" "Fjern fobannelsen '%s1'"
N/A13527"RefurbishItem_RemoveSpellCombo" "Fjern trolldommen «%s1»"
1344013528"[english]RefurbishItem_RemoveSpellCombo" "Remove Spell '%s1'"
13441N/A"RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "Fjern forbannelsen bundet \"%confirm_dialog_token%\" til denne gjenstanden? (Forbannelsen vil bli slettet)"
N/A13529"RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "Fjern trolldommen som gir «%confirm_dialog_token%» fra denne gjenstanden? (trolldommen vil bli slettet)"
1344213530"[english]RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "Remove the spell granting \"%confirm_dialog_token%\" from this item? (Spell will be discarded)"
1344313531"KillEaterEventType_HalloweenKills" "Drap under Halloween"
1344413532"[english]KillEaterEventType_HalloweenKills" "Kills During Halloween"
1344513533"KillEaterEventType_HalloweenRobotKills" "Roboter drept under Halloween"
1344613534"[english]KillEaterEventType_HalloweenRobotKills" "Robots Killed During Halloween"
13447N/A"TF_HalloweenCrate2012_Desc" "Denne kassens innhold er ukjent og kun\nEerie Keys passer i låsen.\n\nEt uhyggelig nærvær lurer på innsiden.\nEtter 08/11/2012 vil denne kassen forsvinne."
N/A13535"TF_HalloweenCrate2012_Desc" "Et minne fra en svunnen tid, denne kassen er rent dekorativ, og kan ikke lenger bli åpnet."
1344813536"[english]TF_HalloweenCrate2012_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
1344913537"TF_Set_Heavy_Fairy" "Grand Duchess"
1345013538"[english]TF_Set_Heavy_Fairy" "The Grand Duchess"
1347013558"[english]Attrib_HalloweenSpell_DeathGhosts" "Exorcism"
1347113559"Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_1" "Kun for MvM: %s1"
1347213560"[english]Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_1" "MvM only: %s1"
13473N/A"Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_2" "Halloween: %s1 (trolldommen forsvinner etter 11/11/2013)"
N/A13561"Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_2" "Halloween: %s1 (trolldom kun aktiv under arrangement)"
1347413562"[english]Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_2" "Halloween: %s1 (spell only active during event)"
1347513563"Attrib_Particle43" "Knivstorm"
1347613564"[english]Attrib_Particle43" "Knifestorm"
1347813566"[english]Attrib_Particle44" "Misty Skull"
1347913567"Attrib_Particle45" "Høstmørk måne"
1348013568"[english]Attrib_Particle45" "Harvest Moon"
13481N/A"Attrib_Particle46" "Det er en hemmelighet til alle"
N/A13569"Attrib_Particle46" "Det er en hemmelighet for alle"
1348213570"[english]Attrib_Particle46" "It's A Secret To Everybody"
1348313571"Item_HolidayGift" "�%s1� har funnet en høytidsgave:: %s2 %s3"
1348413572"[english]Item_HolidayGift" "�%s1� has found a holiday gift:: %s2 %s3"
13485N/A"TF_GameModeDesc_HalloweenMix" "Spill alle fire halloween-kartene."
N/A13573"TF_GameModeDesc_HalloweenMix" "Spill alle kartene fra Halloween-arrangementet."
1348613574"[english]TF_GameModeDesc_HalloweenMix" "Play all of the Halloween event maps."
13487N/A"TF_GameModeDetail_HalloweenMix" "Besøk Halloween-kartene, fortid og nåtid: Ghost Fort (2012), Eyeaduct (2011), Mann Manor (2010) og Harvest (2009)."
N/A13575"TF_GameModeDetail_HalloweenMix" "Besøk Halloween-kartene fra fortid og nåtid: Gorge Event (2015), Sinshine (2015), Moonshine Event (2015), Hellstone (2015), Carnival of Carnage (2014), Helltower (2013), Ghost Fort (2012), Eyeaduct (2011), Mann Manor (2010) og Harvest (2009)."
1348813576"[english]TF_GameModeDetail_HalloweenMix" "Tour the Halloween maps, past and present: Gorge Event (2015), Sinshine (2015), Moonshine Event (2015), Hellstone (2015), Carnival of Carnage (2014), Helltower (2013), Ghost Fort (2012), Eyeaduct (2011), Mann Manor (2010), and Harvest (2009)."
13489N/A"TF_GameModeDesc_Halloween247" "Kjemp mot Merasmus og spinn Sjebnehjulet!"
N/A13577"TF_GameModeDesc_Halloween247" "Spill alle samfunnskartene fra Halloween 2015."
1349013578"[english]TF_GameModeDesc_Halloween247" "Play all of the 2015 Halloween community maps."
13491N/A"TF_GameModeDetail_Halloween247" "Velg denne innstillingen for å bli med på en server som kun kjører Halloween 2012-kartet, Ghost Fort."
N/A13579"TF_GameModeDetail_Halloween247" "Velg dette alternativet for å bli med på en spilltjener som kun kjører samfunnskartene fra Halloween 2015: Gorge Event, Sinshine, Moonshine Event og Hellstone."
1349213580"[english]TF_GameModeDetail_Halloween247" "Select this option to join a game server that continually runs the 2015 Halloween community maps: Gorge Event, Sinshine, Moonshine Event, and Hellstone."
1349313581"TF_HalloweenItem_GrantPickupFail" "Den hjemsøkte halloweengaven har forsvunnet!"
1349413582"[english]TF_HalloweenItem_GrantPickupFail" "The Haunted Halloween Gift has disappeared!"
1371213800"[english]TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Title" "Already Upgraded!"
1371313801"TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Text" "Din konto er allerede premium!"
1371413802"[english]TF_UseAccountUpgradeToPremiumFail_Text" "Your account is already premium!"
13715N/A"TF_Memory_Maker" "Memory Maker"
N/A13803"TF_Memory_Maker" "Minneskaper"
1371613804"[english]TF_Memory_Maker" "Memory Maker"
1371713805"TF_Memory_Maker_Desc" "Minnene du lagde som en Saxxy-finalist vil nå leve for alltid på film. Andre minner, som den gangen du klinte til skallen til en dum Engineer med et 8 mm-kamera, vil leve for alltid i hjertet ditt."
1371813806"[english]TF_Memory_Maker_Desc" "The me