Template:PatchDiff/June 26, 2018 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15371537"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
15381538"Tip_5_5" "Som Medic ska du hålla utkik efter lagkamrater som kallar på hjälp. Använd sjukvårdarpilarna på skärmen för att hitta dem."
15391539"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
1540N/A"Tip_6_Count" "22"
1541N/A"[english]Tip_6_Count" "22"
N/A1540"Tip_6_Count" "20"
N/A1541"[english]Tip_6_Count" "20"
15421542"Tip_6_1" "Som Tung Artillerist kan du hålla %attack2% nedtryckt för att snurra din Minigun så att du är redo för fiender."
15431543"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
15441544"Tip_6_2" "Som Heavy gillar du Medic. Håll klar siktlinje mot din Medic för att inte bryta strålen från hans Hälsovapen."
30843084"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Hål i huvudet"
30853085"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Skullpluggery"
30863086"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Döda 20 Snipers genom huvudskott med Ambassadören."
3087N/A"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Headshot 20 Snipers with the Ambassador."
N/A3087"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "While using the Ambassador, kill 20 Snipers with a headshot."
30883088"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Vilande Agent"
30893089"[english]TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Sleeper Agent"
30903090"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Döda en fiende som utlöste din falska död under de senaste 20 sekunderna."
44014401"[english]Building_hud_tele_not_built" "Teleporter Entrance\nNot Built"
44024402"Loadout_OpenBackpack" "Öppna din Ryggsäck"
44034403"[english]Loadout_OpenBackpack" "Open your Backpack"
4404N/A"Loadout_OpenBackpackDesc" "(%s1 FÖREMÅL INNUTI)"
N/A4404"Loadout_OpenBackpackDesc" "(%s1 FÖREMÅL INUTI)"
44054405"[english]Loadout_OpenBackpackDesc" "(%s1 ITEMS INSIDE)"
4406N/A"Loadout_OpenBackpackDesc1" "(1 FÖREMÅL INNUTI)"
N/A4406"Loadout_OpenBackpackDesc1" "(1 FÖREMÅL INUTI)"
44074407"[english]Loadout_OpenBackpackDesc1" "(1 ITEM INSIDE)"
44084408"Loadout_OpenCrafting" "Öppna Tillverknings-skärmen"
44094409"[english]Loadout_OpenCrafting" "Open the Crafting screen"
55555555"[english]NewItemMethod_Traded" "You �Traded for�:"
55565556"NewItemMethod_Purchased" "Du �Köpte�:"
55575557"[english]NewItemMethod_Purchased" "You �Purchased�:"
5558N/A"NewItemMethod_FoundInCrate" "Du �Packade upp�:"
N/A5558"NewItemMethod_FoundInCrate" "Du �packade upp�:"
55595559"[english]NewItemMethod_FoundInCrate" "You �Unboxed�:"
55605560"NewItemMethod_Gifted" "Du �Tog Emot En Gåva�:"
55615561"[english]NewItemMethod_Gifted" "You �Received a Gift�:"
56195619"[english]CraftAskNameConfirm" "Are you sure you want to use this name?"
56205620"CraftAskNameWarning" "(Namnet används offentligt och permanent)"
56215621"[english]CraftAskNameWarning" "(This name will be publicly visible and permanent)"
5622N/A"CraftNameConfirm" "Japp, Jag Är Säker!"
N/A5622"CraftNameConfirm" "Ja, jag är säker!"
56235623"[english]CraftNameConfirm" "Yep, I'm Sure!"
56245624"CraftInvalidName" "Ogiltigt Namn!"
56255625"[english]CraftInvalidName" "Invalid Name!"
57525752"Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% eldkastarammo förbrukas per sekund"
57535753"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% flamethrower ammo consumed per second"
57545754"Attrib_JarateDuration" "Vid Träff med Sikte: Jarate appliceras på målet i 2 till %s1 sekunder baserat på laddningsmängd.\nHuvudskott eller fullt laddade skott resulterar i en explosion av Jarate."
5755N/A"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Jarate target for 2 to %s1 seconds based on amount charged.\nHeadshots or fully charged shots cause an explosion of Jarate."
N/A5755"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Apply Jarate for 2 to %s1 seconds based on charge level.\nNature's Call: Scoped headshots always mini-crit and reduce the remaining cooldown of Jarate by 1 second."
57565756"Attrib_NoDeathFromHeadshots" "Bäraren kan inte dödas av huvudskott"
57575757"[english]Attrib_NoDeathFromHeadshots" "The wearer cannot be killed by headshots"
57585758"Attrib_AchievementItem" "Prestationsföremål: Kan inte bytas eller säljas"
73947394"TF_Weapon_SoldierKatana" "Katana"
73957395"[english]TF_Weapon_SoldierKatana" "Katana"
73967396"TF_Tool_Gift_Desc" "Det här föremålet är en inslagen present. Du kan ge den till någon om du har slagit in den, eller packa upp den om du har mottagit den!"
7397N/A"[english]TF_Tool_Gift_Desc" "This item is a wrapped gift. You can give to someone if you wrapped it, or unwrap it if you received it!"
N/A7397"[english]TF_Tool_Gift_Desc" "This item is a wrapped gift. You can give it to someone if you wrapped it, or unwrap it if you received it!"
73987398"TF_NoiseMaker_Shogun" "Siren - Koto"
73997399"[english]TF_NoiseMaker_Shogun" "Noise Maker - Koto"
74007400"TF_Bundle_ShogunPromoComplete" "Kejsarens Samling"
74087408"TF_Gunbai" "Krigsfjäder"
74097409"[english]TF_Gunbai" "Fan O'War"
74107410"TF_Gunbai_Desc" "Vindar i öknen\nScout med stor dödlig fläkt!\nMarkerad för död"
7411N/A"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are marked for death"
N/A7411"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are Marked-For-Death"
74127412"TF_Kunai" "Konspiratörens Kunai"
74137413"[english]TF_Kunai" "Conniver's Kunai"
74147414"TF_Kunai_Desc" "Börja med låg hälsa\nDöda med den här kniven\nStjäl då dennes hälsa"
74487448"Attrib_Honorbound" "Ärebundet: När vapnet är draget gör den 50 skada mot dig själv om den tas undan, såvida det inte dödar"
74497449"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn sheathing deals 50 damage to yourself unless it kills"
74507450"Attrib_MarkForDeath" "Vid Träff: En måltavla åt gången blir dödsmärkt, som får all skada som tas att bli mini-kritiska träffar"
7451N/A"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is marked for death, causing all damage taken to be mini-crits"
N/A7451"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is Marked-For-Death, causing all damage taken to be mini-crits"
74527452"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Återställ %s1% av grundhälsa vid dödande träff"
74537453"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "Gain %s1% of base health on kill"
74547454"IT_ExistingItem" "Eller ett existerande föremål:"
94049404"Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% minskning i skada när hälsa är >50% av max"
94059405"[english]Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% decrease in damage when health >50% of max"
94069406"Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberLaddning ökar helande med 300% och ger immunitet mot rörelsehindrande effekter"
9407N/A"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing by 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
N/A9407"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing to 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
94089408"Attrib_MedicKilledRevenge" "När en Medic som helar dig dödas får\ndu 2 kritiska hämndträffar"
94099409"[english]Attrib_MedicKilledRevenge" "When the medic healing you is killed you\ngain 2 revenge crits"
94109410"Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "När en Medic som helar dig dödas\nfår du en mini-kritisk buff under %s1 sekunder"
98309830"Attrib_MultSniperChargePenalty" "Grundläggande uppladdningshastighet  %s1% lägre"
98319831"[english]Attrib_MultSniperChargePenalty" "Base charge rate decreased by %s1%"
98329832"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "När en Medic som helar dig dödas\nblir mördaren dödsmarkerad"
9833N/A"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes marked for death"
N/A9833"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes Marked-For-Death"
98349834"Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% förlorad vrede vid träff"
98359835"[english]Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% rage lost on hit"
98369836"Attrib_RageOnHitBonus" "Får %s1% vrede vid träff"
1026010260"Attrib_Sniper_FiresTracer" "Avfyrar spårljusammunition"
1026110261"[english]Attrib_Sniper_FiresTracer" "Fires tracer rounds"
1026210262"Attrib_ElectricalAirblast" "Alternativattack: -10 ammo per attack och -5 ammo per projektil förstörd"
10263N/A"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: -10 ammo per attack and -5 ammo per projectile destroyed"
N/A10263"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: Launches a projectile-consuming energy ball. Costs 65 metal."
1026410264"Attrib_Particle29" "Stormig Storm"
1026510265"[english]Attrib_Particle29" "Stormy Storm"
1026610266"Attrib_Particle30" "Snöig Storm"
1165211652"TF_ShinyBauls" "Dekoreringsbeväpningen"
1165311653"[english]TF_ShinyBauls" "The Ornament Armament"
1165411654"TF_ShinyBauls_Desc" "Precis som Soldiers riktiga granater, är dessa skinande glaskulor enbart till för dekorering."
11655N/A"[english]TF_ShinyBauls_Desc" "Just a like the Soldier's actual grenades, these shiny glass baubles are purely ornamental. "
N/A11655"[english]TF_ShinyBauls_Desc" "Just like the Soldier's actual grenades, these shiny glass baubles are purely ornamental. "
1165611656"TF_SandvichSafe" "Smörgosskåpet"
1165711657"[english]TF_SandvichSafe" "The Sandvich Safe"
1165811658"TF_SandvichSafe_Desc" "Håll smörgos säker med smörgosskåp. Okej, är bra, inte mer beskrivning. Köp."
1212112121"Tip_1_27" "Som Scout kan Omslagsmördarens sekundära attack (%attack2%) användas för att få fiender att blöda! Använd den för att skada fiender på avstånd."
1212212122"[english]Tip_1_27" "As a Scout, the Wrap Assassin's secondary attack (%attack2%) can be used to inflict bleeding damage on enemies! Use it to damage enemies from a distance."
1212312123"Tip_2_13" "Som Sniper applicerar Sydney-Sövaren Jarate på fiender, och orsakar en explosion av Jarate vid huvudskott och fullt laddade kroppsskott. Den kan även släcka brinnande lagkamrater."
12124N/A"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper applies Jarate to enemies and causes a Jarate explosion with headshots and fully charged body shots. It can also extinguish burning teammates."
N/A12124"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper applies Jarate to enemies when hit by scoped shots. It can also extinguish burning teammates."
1212512125"Tip_2_14" "Som Sniper är din Jarate och Bushwacka den perfekta kombinationen. Stänk ner fienden i Jarate och slå dem med Bushwackan för en automatiskt kritisk träff."
1212612126"[english]Tip_2_14" "As a Sniper, your Jarate and Bushwacka make the perfect combo. Soak the enemy in Jarate and hit them with the Bushwacka for an automatic critical hit."
1212712127"Tip_2_15" "Som Sniper kan Sydney-Sövaren döda de flesta klasser med en träff vid 100%% laddning."
1217812178"[english]Tip_4_26" "As a Demoman, you can use the Sticky Jumper to get to the front lines quickly. Be careful! It inflicts no damage at all, requiring you to rely on your primary and melee weapons!"
1217912179"Tip_4_27" "Som Demoman kommer Skottens Skallskärare att sänka din hastighet. Para ihop den med Anfallsskölden, Det Strålande Skyddet eller Vindvändaren för att kompensera hastighetssänkningen."
1218012180"[english]Tip_4_27" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe, Splendid Screen, or Tide Turner in order to offset the speed reduction."
12181N/A"Tip_5_13" "Som Medic svingar du din Bensåg 25% snabbare än Übersågen. Använd Bensågen i defensiva situationer där en ÜberLaddning inte är lika viktigt."
12182N/A"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 25%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
N/A12181"Tip_5_13" "Som Medic svingar du din Bensåg 20%% snabbare än Übersågen. Använd Bensågen i defensiva situationer där en ÜberLaddning inte är lika viktigt."
N/A12182"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 20%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
1218312183"Tip_5_23" "Som Medic kan du håna med Amputeraren för att hela lagkamrater i närheten."
1218412184"[english]Tip_5_23" "As a Medic, taunting with the Amputator will heal all nearby teammates."
1218512185"Tip_5_24" "Som Medic gör Korsriddarens Armborst skada mot fiender eller helar lagkamrater vid en lyckad träff."
1218812188"[english]Tip_5_25" "As a Medic, timing is everything. If it is safe to do so, withhold your ÜberCharge until just the right moment in order to maximize its effectiveness."
1218912189"Tip_5_26" "Som Medic kommer varje lyckad träff med Blutsaugern att återställa dig tre hälsa utöver att skada fienden. Använd den när du är sårad, retirerar, brinner, eller spelar offensivt."
1219012190"[english]Tip_5_26" "As a Medic, a successful hit with the Blutsauger will restore three health as well as damage the enemy. Use it when injured, when retreating, when on fire or when playing offensively."
12191N/A"Tip_5_27" "Som Medic kommer Vita-Sågen att behålla upp till 20%% av din ÜberLaddningsmätare om du dör innan du aktiverat den. Detta kan vara mycket användbart vid försök att anfalla en stark befäst position med bara lite tid kvar."
12192N/A"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
N/A12191"Tip_5_27" "Som Medic kommer Vita-Sågen att behålla upp till 60%% av din ÜberLaddningsmätare om du dör innan du aktiverat den. Detta kan vara mycket användbart vid försök att anfalla en stark befäst position med bara lite tid kvar."
N/A12192"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 60%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
1219312193"Tip_5_28" "Som Medic är det möjligt att se fienders hälsa med det Högtidliga Löftet; använd denna information för att identifiera försvagade fiender till ditt lag."
1219412194"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
1219512195"Tip_5_29" "Som Medic helar Snabbfixaren skador snabbt, vilket gör den användbar för att hela flera lagkamrater snabbt."
1220012200"[english]Tip_5_31" "As a Medic, the Overdose increases your speed proportionally to the amount in your ÜberCharge meter! Equip the Overdose when you need to reach the front lines or make a quick escape!"
1220112201"Tip_6_7" "Som Tung Artillerist använder du Smörgosen för att hela upp dig! Använd %attack2% för att kasta den på marken så att lagkamrater kan plocka upp den som hälsa. Oroa dig inte, den kommer med en tallrik som håller den ren."
1220212202"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
12203N/A"Tip_6_13" "Som Tung Artillerist ökar Gorbatjovs Rushande Uppercut din rörelsehastighet dramatiskt men du tar minikritiska träffar när de används. Använd fartbonusen för att snabbt nå frontlinjerna eller för att överfalla fiender."
12204N/A"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but you take mini-crits while using them. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
12205N/A"Tip_6_14" "Som Tung Artillerist åsamkar Mässingsmonstret mer skada men sänker din rörlighet medan den används. Använd den när du spelar defensivt, då du kommer finna det svårare att jaga ikapp fiender på flykt."
12206N/A"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
12207N/A"Tip_6_15" "Som Tung Artillerist kan den temporära hälsoökningen som Dalokohs-Kakan ger vara ett kraftfullt övertag i strid."
12208N/A"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
12209N/A"Tip_6_16" "Som Heavy hjälper Stålnävarnas skadereducering för avståndsvapen med att kontra hotet från fientliga Snipers. Använd dem som skydd när du rör dig genom öppna områden!"
12210N/A"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
12211N/A"Tip_6_17" "Som Tung Artillerist kommer Stålnävarna att drastiskt sänka skadan du tar från avståndskällor medan den ökar skadan du tar från närstridsvapen. Använd dem för att ta dig igenom fiendelinjer eller för att komma närmare fienden."
12212N/A"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
12213N/A"Tip_6_18" "Som Tung Artillerist kommer Tomislav inte bara snurra upp sig mycket snabbare än Minigun, den gör det även tyst! Använd den för att överfalla fiender från bakhåll!"
12214N/A"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
12215N/A"Tip_6_19" "Som Tung Artillerist kommer Natascha att sakta ner fiender den träffar. Använd den för att understödja dina lagkamrater och öka deras utgående skada."
12216N/A"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
12217N/A"Tip_6_20" "Som Tung Artillerist kommer Vräkningsbeskedet att öka hastigheten på dina närstridsattacker. Använd dem för att få fler möjligheter att träffa klasser som rör sig snabbare än dig!"
12218N/A"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed and gives you a speed boost when you hit an enemy. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
N/A12203"Tip_6_13" "Som Heavy åsamkar Mässingsmonstret mer skada men sänker din rörlighet medan den används. Använd den när du spelar defensivt, då du kommer finna det svårare att jaga ikapp fiender på flykt."
N/A12204"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
N/A12205"Tip_6_14" "Som Heavy kan den temporära hälsoökningen som Dalokohs-Kakan ger vara ett kraftfullt övertag i strid."
N/A12206"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
N/A12207"Tip_6_15" "Som Heavy hjälper Stålnävarnas skadereducering för avståndsvapen med att kontra hotet från fientliga Snipers. Använd dem som skydd när du rör dig genom öppna områden!"
N/A12208"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
N/A12209"Tip_6_16" "Som Heavy kommer Stålnävarna att drastiskt sänka skadan du tar från avståndskällor medan den ökar skadan du tar från närstridsvapen. Använd dem för att ta dig igenom fiendelinjer eller för att komma närmare fienden."
N/A12210"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
N/A12211"Tip_6_17" "Som Heavy kommer Tomislav inte bara snurra upp sig mycket snabbare än Minigun, den gör det även tyst! Använd den för att överfalla fiender från bakhåll!"
N/A12212"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
N/A12213"Tip_6_18" "Som Heavy kommer Natascha att sakta ner fiender den träffar. Använd den för att understödja dina lagkamrater och öka deras utgående skada."
N/A12214"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
N/A12215"Tip_6_19" "Som Heavy kommer Vräkningsbeskedet att öka hastigheten på dina närstridsattacker och ge dig en ökad förflyttningshastighet när du träffar en fiende. Använd dem för att få fler möjligheter att träffa klasser som rör sig snabbare än dig!"
N/A12216"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed and gives you a speed boost when you hit an enemy. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
N/A12217"Tip_6_20" "Som Heavy kommer Julklappens kritiska träffar att få fienden att brista ut i skratt, vilket gör dem försvarslösa! Använd dem för att oskadliggöra fiender och hjälpa ditt lag med att eliminera särskilda hot."
N/A12218"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
1221912219"Tip_6_21" "Som Tung Artillerist kommer Julklappens kritiska träffar att få fienden att brista ut i skratt, vilket gör dem försvarslösa! Använd dem för att oskadliggöra fiender och hjälpa ditt lag med att eliminera särskilda hot."
1222012220"[english]Tip_6_21" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
1222112221"Tip_7_21" "Som Pyro kan Hemrivaren, Släggan och Neonförintaren användas för att slå bort fiendens Sappers från byggnader."
1309113091"Attrib_AutoFiresFullClip" "Håll inne primäreldsknappen för att ladda upp till tre raketer\nSläpp primäreldsknappen för att släppa lös spärrelden."
1309213092"[english]Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold Fire to load up to three rockets\nRelease Fire to unleash the barrage"
1309313093"Attrib_SelfMarkForDeath" "Du är dödsmärkt medan aktiv, och under en kort period efter vapenbyte"
13094N/A"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are marked for death while active, and for short period after switching weapons"
N/A13094"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are Marked-For-Death while active, and for short period after switching weapons"
1309513095"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Lysraketen knuffar tillbaka målet vid träff\noch exploderar när den träffar marken.\nÖkad tillbakaknuff på brinnande spelare"
1309613096"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand explodes when it hits the ground.\nIncreased knock back on burning players"
1309713097"Attrib_CanOverload" "Överladdning av kammaren kommer orsaka feltändning"
1641216412"[english]TF_Map_cp_gorge" "Gorge"
1641316413"TF_Map_cp_gravelpit" "Gravelpit"
1641416414"[english]TF_Map_cp_gravelpit" "Gravelpit"
16415N/A"TF_Map_ctf_2fort" "2fort"
16416N/A"[english]TF_Map_ctf_2fort" "2fort"
N/A16415"TF_Map_ctf_2fort" "2Fort"
N/A16416"[english]TF_Map_ctf_2fort" "2Fort"
1641716417"TF_Map_ctf_doublecross" "Doublecross"
1641816418"[english]TF_Map_ctf_doublecross" "Doublecross"
16419N/A"TF_Map_ctf_sawmill" "CTF Sawmill"
16420N/A"[english]TF_Map_ctf_sawmill" "CTF Sawmill"
16421N/A"TF_Map_ctf_well" "CTF Well"
16422N/A"[english]TF_Map_ctf_well" "CTF Well"
16423N/A"TF_Map_cp_5gorge" "5gorge"
16424N/A"[english]TF_Map_cp_5gorge" "5gorge"
16425N/A"TF_Map_cp_badlands" "CP Badlands"
16426N/A"[english]TF_Map_cp_badlands" "CP Badlands"
N/A16419"TF_Map_ctf_sawmill" "Sawmill"
N/A16420"[english]TF_Map_ctf_sawmill" "Sawmill"
N/A16421"TF_Map_ctf_well" "Well"
N/A16422"[english]TF_Map_ctf_well" "Well"
N/A16423"TF_Map_cp_5gorge" "5Gorge"
N/A16424"[english]TF_Map_cp_5gorge" "5Gorge"
N/A16425"TF_Map_cp_badlands" "Badlands"
N/A16426"[english]TF_Map_cp_badlands" "Badlands"
1642716427"TF_Map_cp_granary" "Granary"
1642816428"[english]TF_Map_cp_granary" "Granary"
16429N/A"TF_Map_cp_well" "CP Well"
16430N/A"[english]TF_Map_cp_well" "CP Well"
N/A16429"TF_Map_cp_well" "Well"
N/A16430"[english]TF_Map_cp_well" "Well"
1643116431"TF_Map_cp_foundry" "Foundry"
1643216432"[english]TF_Map_cp_foundry" "Foundry"
16433N/A"TF_Map_koth_badlands" "KOTH Badlands"
16434N/A"[english]TF_Map_koth_badlands" "KOTH Badlands"
N/A16433"TF_Map_koth_badlands" "Badlands"
N/A16434"[english]TF_Map_koth_badlands" "Badlands"
1643516435"TF_Map_koth_nucleus" "Nucleus"
1643616436"[english]TF_Map_koth_nucleus" "Nucleus"
16437N/A"TF_Map_koth_sawmill" "KOTH Sawmill"
16438N/A"[english]TF_Map_koth_sawmill" "KOTH Sawmill"
N/A16437"TF_Map_koth_sawmill" "Sawmill"
N/A16438"[english]TF_Map_koth_sawmill" "Sawmill"
1643916439"TF_Map_koth_viaduct" "Viaduct"
1644016440"[english]TF_Map_koth_viaduct" "Viaduct"
1644116441"TF_Map_pl_badwater" "Badwater"
1738917389"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Tredjeplats"
1739017390"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Third Place"
1739117391"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Turneringsmedhjälpare"
17392N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Tournament Helper"
N/A17392"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Helper"
1739317393"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Säsong 1"
1739417394"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Season 1"
1739517395"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season2" "Säsong 2"
2194821948"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_3rd" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten 3rd Place"
2194921949"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_Participant" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten deltagare"
2195021950"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_Participant" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten Participant"
21951N/A"TF_Map_powerup_ctf_foundry" "CTF Foundry"
21952N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_foundry" "CTF Foundry"
21953N/A"TF_Map_powerup_ctf_gorge" "CTF Gorge"
21954N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_gorge" "CTF Gorge"
N/A21951"TF_Map_powerup_ctf_foundry" "Foundry"
N/A21952"[english]TF_Map_powerup_ctf_foundry" "Foundry"
N/A21953"TF_Map_powerup_ctf_gorge" "Gorge"
N/A21954"[english]TF_Map_powerup_ctf_gorge" "Gorge"
2195521955"GameType_Powerup" "Mannskraft"
2195621956"[english]GameType_Powerup" "Mannpower"
2195721957"TF_WinterCrate2014_Naughty_Footer" "Kan innehålla ett Ytterst Ovanligt Specialföremål!\n"
2233922339"[english]TF_TournamentMedal_OSLTF_Participant" "OSL.tf Participant"
2234022340"TF_TournamentMedal_OSLTF_Cup1" "Cup #1"
2234122341"[english]TF_TournamentMedal_OSLTF_Cup1" "Cup #1"
22342N/A"TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "CTF Thundermountain"
22343N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "CTF Thundermountain"
N/A22342"TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "Thundermountain"
N/A22343"[english]TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "Thundermountain"
2234422344"Attrib_GunslingerPunchCombo" "Tredje träffen i rad gör alltid kritisk skada"
2234522345"[english]Attrib_GunslingerPunchCombo" "Third successful punch in a row always crits"
2234622346"TF_Antlers_Style_WithHat" "Hatt"
2350223502"TF_GunMettleCosmeticCase" "Gun Mettle-kosmetiklåda"
2350323503"[english]TF_GunMettleCosmeticCase" "Gun Mettle Cosmetic Case"
2350423504"TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "Denna låda är låst och kräver en\nGun Mettle-kosmetiknyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål gjort av gemenskapen \nfrån \"Gun Mettle\"-kosmetiksamlingen."
23505N/A"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Gun Mettle Cosmetic Collection."
N/A23505"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Gun Mettle Cosmetic Collection."
2350623506"TF_GunMettleCosmeticCase_AdText" "-Gun Mettle-kosmetiklåda\n-Innehåller kosmetiska föremål från gemenskapen\n-Behöver en Gun Mettle-kosmetiknyckel för att öppnas\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig \"Gun Mettle\"-hatt"
2350723507"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_AdText" "-Gun Mettle Cosmetic Case\n-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Gun Mettle Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Gun Mettle Hat"
2350823508"TF_Tool_GunMettleCosmeticKey" "Gun Mettle-kosmetiknyckel"
2395323953"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Tomi 'ICS' Uurainen\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Hellstone community map. Show your support today!"
2395423954"TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "-Köp av detta föremål stödjer skaparna av gemenskapsbanan Hellstone."
2395523955"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Hellstone community map."
23956N/A"TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "CTF Hellfire"
23957N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "CTF Hellfire"
N/A23956"TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "Hellfire"
N/A23957"[english]TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "Hellfire"
2395823958"TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" " Glupsk"
2395923959"[english]TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" " Gluttonous"
2396023960"TF_Map_SunshineEvent_StrangePrefix" " Syndig"
2400624006"halloween2015_collection_name" "Kollektion: Gargoyle"
2400724007"[english]halloween2015_collection_name" "Gargoyle Collection"
2400824008"halloween2015_collection_case_desc" "Denna väska är låst och kräver en\nGargoyle-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål som skapats av gemenskapen \nfrån Gargoyle-kollektionen."
24009N/A"[english]halloween2015_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nGargoyle Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Gargoyle Collection."
N/A24009"[english]halloween2015_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nGargoyle Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Gargoyle Collection."
2401024010"halloween2015_collection_case" "Gargoyle-låda"
2401124011"[english]halloween2015_collection_case" "Gargoyle Case"
2401224012"halloween2015_collection_case_adtext" "-Gargoyle-låda\n-Innehåller kosmetiska föremål skapade av gemenskapen\n-Kräver en Gargoyle-nyckel för att öppnas\n-Innehållet kan vara Märkligt och hattar kan vara Ovanliga.\n-Ovanliga föremål har effekter som är unika för denna låda"
2441624416"TF_ToughBreakCosmeticCase" "Tough Break-kosmetiklåda"
2441724417"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase" "Tough Break Cosmetic Case"
2441824418"TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "Denna låda är låst och kräver en\nTough Break-kosmetiknyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål gjort av gemenskapen \nfrån \"Tough Break\"-kosmetiksamlingen."
24419N/A"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Tough Break Cosmetic Collection."
N/A24419"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Tough Break Cosmetic Collection."
2442024420"TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "-Innehåller kosmetiska föremål från gemenskapen\n-Behöver en Tough Break-kosmetiknyckel för att öppnas\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig \"Tough Break\"-hatt"
2442124421"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Tough Break Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
2442224422"TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey" "Tough Break-kosmetiknyckel "
2490724907"[english]TF_Competitive_Abandoned" "A player abandoned the match and will be penalized. It is now safe to leave, but you may continue to play."
2490824908"TF_Competitive_AbandonedTitle" "Matchen är över"
2490924909"[english]TF_Competitive_AbandonedTitle" "Match Over"
24910N/A"TF_Competitive_Rank" "Rank: %s1 %s2"
24911N/A"[english]TF_Competitive_Rank" "Rank: %s1 %s2"
N/A24910"TF_Competitive_Rank" "%s2"
N/A24911"[english]TF_Competitive_Rank" "%s2"
2491224912"TF_Competitive_Rank_0" "Färsking"
2491324913"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Fresh Meat"
24914N/A"TF_Competitive_Rank_1" "Färsking"
24915N/A"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Fresh Meat"
24916N/A"TF_Competitive_Rank_2" "Bråkmakare"
24917N/A"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Troublemaker"
24918N/A"TF_Competitive_Rank_3" "Bandit"
24919N/A"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Small-Time Thug"
N/A24914"TF_Competitive_Rank_1" "Legosoldat I"
N/A24915"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Mercenary I"
N/A24916"TF_Competitive_Rank_2" "Legosoldat II"
N/A24917"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Mercenary II"
N/A24918"TF_Competitive_Rank_3" "Legosoldat III"
N/A24919"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Mercenary III"
2492024920"TF_Competitive_Rank_4" "Gängmedlem"
24921N/A"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Local Enforcer"
N/A24921"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Contract Killer I"
2492224922"TF_Competitive_Rank_5" "Problemlösare"
24923N/A"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Problem Solver"
N/A24923"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Contract Killer II"
2492424924"TF_Competitive_Rank_6" "Torped"
24925N/A"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Hired Gun"
24926N/A"TF_Competitive_Rank_7" "Legosoldat"
24927N/A"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Mercenary"
N/A24925"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Contract Killer III"
N/A24926"TF_Competitive_Rank_7" "Bödel I"
N/A24927"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Executioner I"
2492824928"TF_Competitive_Rank_8" "Fältsoldat"
24929N/A"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Field Mercenary"
N/A24929"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Executioner II"
2493024930"TF_Competitive_Rank_9" "Yrkesmördare"
24931N/A"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Contract Killer"
N/A24931"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Executioner III"
2493224932"TF_Competitive_Rank_10" "Övertalningsmästare"
24933N/A"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Master Persuader"
N/A24933"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Expert Assassin I"
2493424934"TF_Competitive_Rank_11" "Huvudjägare"
24935N/A"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Headhunter"
N/A24935"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Expert Assassin II"
2493624936"TF_Competitive_Rank_12" "Likvidator"
24937N/A"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Liquidator"
24938N/A"TF_Competitive_Rank_13" "Bödel"
24939N/A"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Executioner"
N/A24937"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Expert Assassin III"
N/A24938"TF_Competitive_Rank_13" "Dödsdirektör"
N/A24939"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Death Merchant"
2494024940"TF_Competitive_Rank_14" "Mordkonsult"
2494124941"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Kill Consultant"
2494224942"TF_Competitive_Rank_15" "Ursinnig Sociopat"
2531225312"TF_MayflowerCosmeticCase" "Mayflower-kosmetiklåda"
2531325313"[english]TF_MayflowerCosmeticCase" "Mayflower Cosmetic Case"
2531425314"TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "Denna låda är låst och kräver en\nMayflower-kosmetiknyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål gjort av gemenskapen \nfrån Mayflower-kosmetiksamlingen."
25315N/A"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nMayflower Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Mayflower Cosmetic Collection."
N/A25315"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nMayflower Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Mayflower Cosmetic Collection."
2531625316"TF_MayflowerCosmeticCase_AdText" "-Innehåller kosmetiska föremål från gemenskapen\n-Behöver en Mayflower-kosmetiknyckel för att öppnas\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig Mayflower-hatt"
2531725317"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Mayflower Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Mayflower Hat"
2531825318"TF_Tool_MayflowerCosmeticKey" "Mayflower-kosmetiknyckel"
2545425454"TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Title" "Om tävlingsinriktat spelande"
2545525455"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Title" "About Competitive Play"
2545625456"TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" "När du köar för en tävlingsinriktad match så kommer du att matchas med spelare av liknande skicklighet i en 6v6-match. Din skicklighet kommer att fastställas genom en beständig rang associerad med varje tävlingsmatch som du spelar. När du vinner och förlorar matcher kommer din rang justeras för att reflektera din skicklighet."
25457N/A"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" " When you queue up for a competitive match, you will be matched with players of similar skill into a 6v6 match. Your skill will be determined by a persistent rank associated with every competitive match that you play. As you win and lose matches, your rank will adjust to reflect your observed skill."
N/A25457"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" "When you queue up for a competitive match, you will be matched with players of similar skill into a 6v6 match. Your skill will be determined by a persistent rank associated with every competitive match that you play. As you win and lose matches, your Matchmaking Rating (MMR) will adjust to reflect your observed skill."
2545825458"TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Title" "Tävlingsinriktat vs. Vanligt spelande"
2545925459"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Title" "Competitive vs. Casual Play"
2546025460"TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Text" "Eftersom tävlingsinriktade matcher har en ihållande effekt (matchresultat, medaljräkning, justering av rang, säsongspoäng, etc.) på en spelares upplevelse, så kan du förvänta dig en mer lagfokuserad, adrenalinladdad upplevelse här."
2571625716"MMenu_CompetitiveAccessOption1" "ALTERNATIV 1"
2571725717"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1" "OPTION 1"
2571825718"MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Ha ett premium TF2-konto och associera ett kvalificerande telefonnummer till ditt Steam-konto. Klicka på bilderna nedan för mer information."
25719N/A"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Have a premium TF2 Account and associate a qualifying telephone number with your Steam account. Click the images below for more information."
N/A25719"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Have a premium TF2 Account, associate a qualifying telephone number (non-VOIP) with your Steam account, and be at least Casual level 3. Click the images below for more information."
2572025720"MMenu_CompetitiveAccessOption2" "ALTERNATIV 2"
2572125721"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption2" "OPTION 2"
2572225722"MMenu_CompetitiveAccessOption2_Desc" "Om du inte kan välja alternativ 1, kan du köpa ett livstidspass för rankad matchning genom att klicka på bilden nedan."
2586825868"TF_Competitive_Requirements" "Du möter inte kraven för att få åtkomst till denna funktion.\n\nKlicka för mer information."
2586925869"[english]TF_Competitive_Requirements" "You do not meet the requirements needed to access this feature.\n\nClick for more information."
2587025870"TF_Competitive_MatchRunning" "Du är för närvarande tilldelad en match och måste vänta på att den spelas färdig. Vänligen försök igen senare."
25871N/A"[english]TF_Competitive_MatchRunning" "You are currently assigned to a match and must wait for it to finish. Please try again later."
N/A25871"[english]TF_Competitive_MatchRunning" "You are currently assigned to a match that you cannot abandon without penalty. Please try again once your match is finished."
2587225872"TF_Casual_CoreTitle" "Huvudspellägen"
2587325873"[english]TF_Casual_CoreTitle" "Core Game Modes"
2587425874"TF_Casual_AltTitle" "Alternativa spellägen"
2608926089"[english]TF_Matchmaking_SafeToLeave" "This match is safe to leave"
2609026090"TF_Matchmaking_NotSafeToLeave" "Det är inte säkert att lämna matchen"
2609126091"[english]TF_Matchmaking_NotSafeToLeave" "It is not safe to leave this match"
26092N/A"TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 xp"
26093N/A"[english]TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 xp"
26094N/A"TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 xp"
26095N/A"[english]TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 xp"
N/A26092"TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 %s3"
N/A26093"[english]TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 %s3"
N/A26094"TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 %s3"
N/A26095"[english]TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 %s3"
2609626096"TF_XPSource_NoValueFormat" "%s1"
2609726097"[english]TF_XPSource_NoValueFormat" "%s1"
2609826098"TF_XPSource_Score" "Poäng"
2620426204"halloween2016_collection_case" "Kusliga kryp-låda"
2620526205"[english]halloween2016_collection_case" "Creepy Crawly Case"
2620626206"halloween2016_collection_case_desc" "Denna låda är låst och kräver en\nKusliga kryp-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål gjort av gemenskapen \nfrån Kusliga kryp-kollektionen."
26207N/A"[english]halloween2016_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nCreepy Crawly Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Creepy Crawly Collection."
N/A26207"[english]halloween2016_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nCreepy Crawly Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Creepy Crawly Collection."
2620826208"halloween2016_collection_case_adtext" "-Innehåller kosmetiska föremål skapade av gemenskapen från Kusliga kryp-kollektionen\n-Kräver en Kusliga kryp-nyckel för att öppnas\n-Innehåll kan vara märkligt och hattar kan vara ovanliga."
2620926209"[english]halloween2016_collection_case_adtext" "-Contains Community Cosmetics from the Creepy Crawly Collection\n-Requires a Creepy Crawly Key to open\n-Contents may be Strange and hats may be Unusual."
2621026210"halloween2016_collection_key" "Kusliga kryp-nyckel"
2653326533"
2653426534"[english]TF_ChefStepsJoulePromo_Desc" ""
2653526535"TF_Autobalance_Start" "Lagen är ojämna. Letar frivilliga i lag %s1."
26536N/A"[english]TF_Autobalance_Start" "Teams are unbalanced. Asking team %s1 for volunteers."
N/A26536"[english]TF_Autobalance_Start" "Teams are unbalanced. Asking selected candidates from team %s1 to volunteer."
2653726537"Winter2016Cosmetics_collection" "Vinter 2016-kosmetiksamling"
2653826538"[english]Winter2016Cosmetics_collection" "Winter 2016 Cosmetics Collection"
2653926539"Winter2016Cosmetics_collection_desc" "Föremål från Vinter 2016-kosmetiksamlingen:"
2689326893"TF_RainyDayCosmeticCase" "Rainy Day-kosmetiklåda"
2689426894"[english]TF_RainyDayCosmeticCase" "Rainy Day Cosmetic Case"
2689526895"TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "Denna låda är låst och kräver en\nRainy Day-kosmetiknyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål gjort av gemenskapen \nfrån Rainy Day-kosmetiksamlingen."
26896N/A"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nRainy Day Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Rainy Day Cosmetic Collection."
N/A26896"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nRainy Day Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Rainy Day Cosmetic Collection."
2689726897"TF_RainyDayCosmeticCase_AdText" "-Innehåller kosmetiska föremål från gemenskapen\n-Behöver en Rainy Day-kosmetiknyckel för att öppnas\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig Rainy Day-hatt"
2689826898"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Rainy Day Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Rainy Day Hat"
2689926899"TF_Tool_RainyDayCosmeticKey" "Rainy Day-kosmetiknyckel"
2708427084"TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Använder en delad trycktank för primär attack och alternativattack.\n\nPrimär attack: Avfyrar en snabb projektil som tänder eld på fiender en kort stund.\n\nAlternativattack: Frigör en luftstöt som knuffar tillbaka fiender och projektiler, och släcker allierade som brinner."
2708527085"[english]TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Uses a shared pressure tank for Primary Fire and Alt-Fire.\n\nPrimary Fire: Launches a fast-moving projectile that briefly ignites enemies\n\nAlt-Fire: Release a blast of air that pushes enemies and projectiles, and extinguishes teammates that are on fire."
2708627086"TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Gör +300% skada på brinnande spelare\n+50% sättningshastighet vid träff"
27087N/A"[english]TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deals +300% damage to burning players\n+50% repressurization rate on hit"
N/A27087"[english]TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deals 300% damage to burning players\n+50% re-pressurization rate on hit"
2708827088"TF_Weapon_DragonsFury_NegativeDesc" "-50% sättningshastighet med alternativattack"
2708927089"[english]TF_Weapon_DragonsFury_NegativeDesc" "-50% repressurization rate on Alt-Fire"
2709027090"TF_ThermalThruster" "Högtrycket"
2742727427"TF_Campaign3CosmeticCase1" "Abominable Cosmetic-väska"
2742827428"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1" "Abominable Cosmetic Case"
2742927429"TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "Denna väska är låst och kräver en\nAbominable Cosmetic-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål gjort av gemenskapen\n från kollektionen Abominable Cosmetic."
27430N/A"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "This Case is locked and requires an\nAbominable Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Abominable Cosmetic Collection."
N/A27430"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "This Case is locked and requires an\nAbominable Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Abominable Cosmetic Collection."
2743127431"TF_Campaign3CosmeticCase1_AdText" "-Innehåller kosmetiska föremål från gemenskapen\n-Behöver en Abominable Cosmetic-nyckel för att öppnas\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig Jungle Inferno-hatt"
2743227432"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires an Abominable Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Jungle Inferno Hat"
2743327433"TF_Tool_Campaign3CosmeticKey1" "Abominable Cosmetic-nyckel"
2743927439"TF_Campaign3CosmeticCase2" "Unleash the Beast-väska"
2744027440"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2" "Unleash the Beast Cosmetic Case"
2744127441"TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "Denna väska är låst och kräver en\nUnleash the Beast-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål gjort av gemenskapen \nfrån kollektionen Unleash the Beast."
27442N/A"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "This Case is locked and requires an\nUnleash the Beast Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Unleash the Beast Cosmetic Collection."
N/A27442"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "This Case is locked and requires an\nUnleash the Beast Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Unleash the Beast Cosmetic Collection."
2744327443"TF_Campaign3CosmeticCase2_AdText" "-Innehåller kosmetiska föremål från gemenskapen\n-Behöver en Unleash the Beast-nyckel för att öppnas\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig Jungle Inferno-hatt"
2744427444"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires an Unleash the Beast Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Jungle Inferno Hat"
2744527445"TF_Tool_Campaign3CosmeticKey2" "Unleash the Beast-nyckel"
2752127521"Attrib_SpreadPenaltyScalesCons" "Efterföljande skott blir mindre träffsäkra"
2752227522"[english]Attrib_SpreadPenaltyScalesCons" "Successive shots become less accurate"
2752327523"Attrib_FixedShotPattern" "Avfyrar i ett bestämt avfyrningsmönster"
27524N/A"[english]Attrib_FixedShotPattern" "Fires a fixed shot pattern"
N/A27524"[english]Attrib_FixedShotPattern" "Fires a wide, fixed shot pattern"
2752527525"Attrib_SpunUpPushForceResist" "Immun mot tryckkrafter från skador och luftstötar när vapnet snurrar"
2752627526"[english]Attrib_SpunUpPushForceResist" "Immune to push force from damage and airblast when spun up"
2752727527"Attrib_DisguiseConsumesCloak" "Normal förklädnad kräver (och förbrukar) en full döljningsmätare"
2832128321"TF_FindMatchTip_Body" "Klicka här för att börja spela!"
2832228322"[english]TF_FindMatchTip_Body" "Click here to start playing!"
2832328323"TF_Competitive_PartyMatchRunning" "En medlem i din grupp är redan tilldelad en match, vilket förhindrar er från att köa."
28324N/A"[english]TF_Competitive_PartyMatchRunning" "A member of your party is already assigned to a match, which is preventing you from queuing."
N/A28324"[english]TF_Competitive_PartyMatchRunning" "A member of your party is already assigned to a match that they cannot abandon without penalty. Please wait for their match to finish."
2832528325"TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "Krigsfärg"
2832628326"[english]TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "War Paint"
2832728327"TF_HalloweenContractPackage" "Halloweenpaket"
2836628366"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3" "Finalistekare"
2836728367"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3" "Finalist Fryer"
2836828368"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "När du ser bäraren av denna glänsande lilla pin ta fram sin stekpanna – spring för livet. Denna medalj tilldelades till finalisterna av Ready Steady Pan Season 3."
28369N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "Whenever you see the wielder of this shiny little pin pulling out his Frying Pan - you better run. This medal was awarded to the finalists of Ready Steady Pan Season 3."
N/A28369"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "A token to warn others: if they see you pulling out a Frying Pan, they better start running. Congratulations on placing top three in Ready Steady Pan Season 3!"
2837028370"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3" "Ready Steady Pan – Deltagare"
2837128371"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3" "Ready Steady Pan Panticipant"
2837228372"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "Att bilda en grupp med sex personer och slå varandra med stekpannor är ett udda begär, men vi uppskattar det. Tack för att du deltog i Ready Steady Pan Season 3!"
28373N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "Forming into a group of six people and hitting each other with frying pans is an odd desire, but we appreciate it. Thanks for participating in Ready Steady Pan Season 3!"
N/A28373"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "You gathered six people together for the sole purpose of hitting others with Frying Pans, and we appreciate you for it. Thanks for participating in Ready Steady Pan Season 3!"
2837428374"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3" "Panntastisk slutspelsmästare"
2837528375"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3" "Pantastic Playoff Champ"
2837628376"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Kom du till slutspelet i stekpanneturneringen? Det låter prestigefyllt nog för dig! Gratulationer för din placering i Ready Steady Pan Season 3!"
28377N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Getting into playoffs in the competitive frying pan tournament? That sounds prestigious enough for you! Congratulations on your placement in Ready Steady Pan Season 3!"
N/A28377"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Getting into the playoffs of a competitive Frying Pan tournament is a rather prestigious accomplishment. Congratulations on your performance in Ready Steady Pan Season 3!"
2837828378"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Desc" "Tack för ditt hårda arbete och engagemang för att ha gjort Ready Steady Pan en verklighet! Oavsett om du mestadels varit bakom kulisserna - du är den riktiga MVP:n."
2837928379"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Desc" "Thanks for your hard work and dedication put into making Ready Steady Pan a reality! Regardless of you being mostly behind the scenes - you're the real MVP."
2838028380"TF_reddit_random_acts2" "Filantropens förmån"
2842028420"TF_Winter2017CosmeticCase" "Vinter 2017-låda"
2842128421"[english]TF_Winter2017CosmeticCase" "Winter 2017 Cosmetic Case"
2842228422"TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "Denna låda är låst och kräver en\nVinter 2017-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål gjort av gemenskapen \nfrån Vinter 2017-kollektionen."
28423N/A"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nWinter 2017 Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Winter 2017 Cosmetic Collection."
N/A28423"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nWinter 2017 Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Winter 2017 Cosmetic Collection."
2842428424"TF_Winter2017CosmeticCase_AdText" "-Innehåller kosmetiska föremål från gemenskapen\n-Kräver en Vinter 2017-nyckel för att öppnas\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig Vinter 2017-hatt"
2842528425"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Winter 2017 Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Winter 2017 Hat"
2842628426"TF_Tool_Winter2017CosmeticKey" "Vinter 2017-nyckel"
2852328523"[english]TF_JungleInfernoContractsPass_Desc" "The Jungle Inferno Campaign might be over, but you can still access the contracts! Activating the Jungle Inferno Contracts Pass grants a Jungle Inferno ConTracker that gives access to Jungle Inferno contracts, tracks your progress, and can be equipped in-game!\n\nYou do not need this pass if you already have access to the Jungle Inferno contracts."
2852428524"TF_JungleInfernoContractsPass_AdText" "-Tillgång till kontrakt med exklusiva föremål som belöning när de slutförs!\n\n-Du behöver inte detta pass om du redan har tillgång till Jungle Inferno-kontrakten."
2852528525"[english]TF_JungleInfernoContractsPass_AdText" "-Access to contracts that reward exclusive items when completed!\n\n-You do not need this pass if you already have access to the Jungle Inferno contracts."
N/A28526"TF_spr18_robin_walkers" "Robin Walkers"
N/A28527"[english]TF_spr18_robin_walkers" "Robin Walkers"
2852628528"TF_spr18_tundra_top" "Polarpirka"
2852728529"[english]TF_spr18_tundra_top" "Tundra Top"
N/A28530"TF_spr18_antarctic_eyewear" "Sydpolsglasögon"
N/A28531"[english]TF_spr18_antarctic_eyewear" "Antarctic Eyewear"
N/A28532"TF_spr18_head_hedge" "Huvudbuske"
N/A28533"[english]TF_spr18_head_hedge" "Head Hedge"
N/A28534"TF_spr18_frag_proof_fragger" "Skottsäker skotte"
N/A28535"[english]TF_spr18_frag_proof_fragger" "Frag Proof Fragger"
N/A28536"TF_spr18_tsar_platinum" "Tsar Platinum"
N/A28537"[english]TF_spr18_tsar_platinum" "Tsar Platinum"
N/A28538"TF_spr18_starboard_crusader" "Starboard Crusader"
N/A28539"[english]TF_spr18_starboard_crusader" "Starboard Crusader"
N/A28540"TF_spr18_scourge_of_the_sky" "Luftens herre"
N/A28541"[english]TF_spr18_scourge_of_the_sky" "Scourge of the Sky"
N/A28542"TF_spr18_veterans_attire" "Krigsveteranens klädsel"
N/A28543"[english]TF_spr18_veterans_attire" "Veterans Attire"
N/A28544"TF_spr18_sky_high_fly_guy" "Idiotpilot"
N/A28545"[english]TF_spr18_sky_high_fly_guy" "Sky High Fly Guy"
N/A28546"TF_spr18_private_maggot_muncher" "Menig maskätare"
N/A28547"[english]TF_spr18_private_maggot_muncher" "Private Maggot Muncher"
N/A28548"TF_spr18_hot_case" "Hett fall"
N/A28549"[english]TF_spr18_hot_case" "Hot Case"
N/A28550"TF_spr18_burning_question" "Brännande fråga"
N/A28551"[english]TF_spr18_burning_question" "Burning Question"
N/A28552"TF_spr18_aristotle" "Aristoteles"
N/A28553"[english]TF_spr18_aristotle" "Aristotle"
N/A28554"TF_spr18_assassins_attire" "Lönnmördarkostym"
N/A28555"[english]TF_spr18_assassins_attire" "Assassin's Attire"
N/A28556"TF_spr18_wipe_out_wraps" "Vurpajacka"
N/A28557"[english]TF_spr18_wipe_out_wraps" "Wipe Out Wraps"
N/A28558"TF_spr18_blizzard_britches" "Snöovädersbyxor"
N/A28559"[english]TF_spr18_blizzard_britches" "Blizzard Britches"
N/A28560"TF_spr18_cold_case" "Kylväska"
N/A28561"[english]TF_spr18_cold_case" "Cold Case"
N/A28562"TF_spr18_punks_pomp" "Raggarfrilla"
N/A28563"[english]TF_spr18_punks_pomp" "Punk's Pomp"
N/A28564"TF_spr18_starboard_crusader_style1" "Casual"
N/A28565"[english]TF_spr18_starboard_crusader_style1" "Casual"
2852828566"TF_spr18_starboard_crusader_style2" "Professionell"
2852928567"[english]TF_spr18_starboard_crusader_style2" "Professional"
N/A28568"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC" "TFCL frag_club - 1:a plats"
N/A28569"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC" "TFCL frag_club 1st Place"
N/A28570"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC_Desc" "En särskild placeringsmedalj för medlemmar i frag_club"
N/A28571"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC_Desc" "A special placement medal for the members of frag_club"
N/A28572"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK" "TFCL RoyalKeys - 2:a plats"
N/A28573"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK" "TFCL RoyalKeys 2nd Place"
N/A28574"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK_Desc" "En särskild placeringsmedalj för medlemmarna i RoyalKeys"
N/A28575"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK_Desc" "A special placement medal for the members of RoyalKeys"
N/A28576"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust" "Canteen Crasher 2018 - Rostig deltagarmedalj"
N/A28577"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust" "Canteen Crasher Rust Starter Medal 2018"
N/A28578"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust_Desc" "Som belöning för att ha dykt upp presenterar vi något vi hittade i verktygsskjulet! Tilldelades deltagare i Potato's MvM Server's MvM-hybridtävling!"
N/A28579"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust_Desc" "As a reward for showing up, we present to you something we found in our tool shed! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28580"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Gold" "Copenhagen Games - Guldmedalj"
N/A28581"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Gold" "Copenhagen Games Gold Medal"
N/A28582"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Silver" "Copenhagen Games - Silvermedalj"
N/A28583"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Silver" "Copenhagen Games Silver Medal"
N/A28584"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Bronze" "Copenhagen Games - Bronsmedalj"
N/A28585"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Bronze" "Copenhagen Games Bronze Medal"
N/A28586"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Iron" "Copenhagen Games - Järnmedalj"
N/A28587"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Iron" "Copenhagen Games Iron Medal"
N/A28588"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Staff" "Copenhagen Games - Medverkarmedalj"
N/A28589"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Staff" "Copenhagen Games Staff Medal"
N/A28590"TF_TournamentMedal_GIO_Champion" "Gette it Onne! - Segrare"
N/A28591"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Champion" "Gette it Onne! Champion"
N/A28592"TF_TournamentMedal_GIO_Playoffs" "Gette it Onne! - Slutspelsdeltagare"
N/A28593"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Playoffs" "Gette it Onne! Playoffs Participant"
N/A28594"TF_TournamentMedal_GIO_Participant" "Gette it Onne! - Deltagare"
N/A28595"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Participant" "Gette it Onne! Participant"
N/A28596"TF_TournamentMedal_GIO_Helper" "Gette it Onne! - Medhjälpare"
N/A28597"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Helper" "Gette it Onne! Helper"
N/A28598"TF_TournamentMedal_HLPugs_Gold" "HLPugs.tf Highlander Cup - 1:a plats"
N/A28599"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Gold" "HLPugs.tf Highlander Cup 1st Place"
N/A28600"TF_TournamentMedal_HLPugs_Silver" "HLPugs.tf Highlander Cup - 2:a plats"
N/A28601"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Silver" "HLPugs.tf Highlander Cup 2nd Place"
N/A28602"TF_TournamentMedal_HLPugs_Bronze" "HLPugs.tf Highlander Cup - 3:e plats"
N/A28603"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Bronze" "HLPugs.tf Highlander Cup 3rd Place"
N/A28604"TF_TournamentMedal_HLPugs_Participant" "HLPugs.tf Highlander Cup - Deltagare"
N/A28605"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Participant" "HLPugs.tf Highlander Cup Participant"
N/A28606"TF_TournamentMedal_HLPugs_Contributor" "HLPugs.tf Highlander Cup - Medverkande"
N/A28607"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Contributor" "HLPugs.tf Highlander Cup Contributor"
N/A28608"TF_TournamentMedal_2019" "2019"
N/A28609"[english]TF_TournamentMedal_2019" "2019"
N/A28610"TF_TournamentMedal_2020" "2020"
N/A28611"[english]TF_TournamentMedal_2020" "2020"
N/A28612"TF_TournamentMedal_Winter2018" "Vinter 2018"
N/A28613"[english]TF_TournamentMedal_Winter2018" "Winter 2018"
N/A28614"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1_Desc" "Dr. Splints"
N/A28615"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1_Desc" "Dr. Splints"
N/A28616"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2_Desc" "White Russian Bear"
N/A28617"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2_Desc" "White Russian Bear"
N/A28618"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3_Desc" "WHOO! gotta be sneaky"
N/A28619"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3_Desc" "WHOO! gotta be sneaky"
N/A28620"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4_Desc" "Leires"
N/A28621"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4_Desc" "Leires"
N/A28622"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5_Desc" "Some Porcupine"
N/A28623"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5_Desc" "Some Porcupine"
N/A28624"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6_Desc" "White Russian Bear"
N/A28625"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6_Desc" "White Russian Bear"
N/A28626"TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7_Desc" "Retro"
N/A28627"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7_Desc" "Retro"
N/A28628"TF_Wearable_Slippers" "Tofflor"
N/A28629"[english]TF_Wearable_Slippers" "Slippers"
N/A28630"TF_Autobalance_Next" "Inga frivilliga hittades. En av de utvalda kandidaterna kommer att få byta lag vid nästa återskapande."
N/A28631"[english]TF_Autobalance_Next" "No volunteers found. Will switch one of the selected candidates on their next respawn."
N/A28632"TF_Autobalance_Final" "Lagen balanseras nu med spelare från de utvalda kandidaterna."
N/A28633"[english]TF_Autobalance_Final" "Rebalancing teams now using players from the selected candidates."
N/A28634"TF_Autobalance_TeamChangeDone" "Du fick byta till lag %s1."
N/A28635"[english]TF_Autobalance_TeamChangeDone" "You have been switched to team %s1."
N/A28636"TF_Autobalance_TeamChangeDone_Match" "Du fick byta till lag %s1 och kommer att få %s2 erfarenhetspoäng vid slutet av rundan för att ha bytt lag."
N/A28637"[english]TF_Autobalance_TeamChangeDone_Match" "You have switched to team %s1 and will receive %s2 experience points at the end of the round for changing teams."
N/A28638"TF_Autobalance_TeamChangePending" "Du kommer flyttas till lag %s1 om %s2 sekunder för att balansera lagen."
N/A28639"[english]TF_Autobalance_TeamChangePending" "You will be moved to team %s1 in %s2 seconds\nif the teams are still not balanced."
N/A28640"BlueMoonCosmetics_collection" "Blue Moon-kollektionen"
N/A28641"[english]BlueMoonCosmetics_collection" "Blue Moon Cosmetics Collection"
N/A28642"BlueMoonCosmetics_collection_desc" "Föremål från Blue Moon-kollektionen:"
N/A28643"[english]BlueMoonCosmetics_collection_desc" "Items from the Blue Moon Cosmetics Collection:"
N/A28644"Footer_BlueMoonCosmetics" "Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig Blue Moon-hatt"
N/A28645"[english]Footer_BlueMoonCosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Blue Moon Hat"
N/A28646"TF_BlueMoonCosmeticCase" "Blue Moon-låda"
N/A28647"[english]TF_BlueMoonCosmeticCase" "Blue Moon Cosmetic Case"
N/A28648"TF_BlueMoonCosmeticCase_desc" "Denna låda är låst och kräver en\nBlue Moon-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål gjort av gemenskapen\nfrån Blue Moon-kollektionen."
N/A28649"[english]TF_BlueMoonCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nBlue Moon Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Blue Moon Cosmetic Collection."
N/A28650"TF_BlueMoonCosmeticCase_AdText" "-Innehåller kosmetiska föremål från gemenskapen\n-Kräver en Blue Moon-nyckel för att öppnas\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig Blue Moon-hatt"
N/A28651"[english]TF_BlueMoonCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Blue Moon Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Blue Moon Hat"
N/A28652"TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey" "Blue Moon-nyckel"
N/A28653"[english]TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey" "Blue Moon Cosmetic Key"
N/A28654"TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_desc" "Används till att öppna en Blue Moon-låda"
N/A28655"[english]TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_desc" "Used to open a Blue Moon Cosmetic Case"
N/A28656"TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_AdText" "-Används till att öppna en Blue Moon-låda\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig Blue Moon-hatt"
N/A28657"[english]TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_AdText" "-Used to open a Blue Moon Cosmetic Case\n-Contents may be Strange or an Unusual Blue Moon Hat"
N/A28658"TF_UseMatchHUD" "Visa upp lagets status i spelets HUD"
N/A28659"[english]TF_UseMatchHUD" "Use the team status display in the HUD"
N/A28660"Notification_Accept_Help" "Tryck [ �%cl_trigger_first_notification%� ] för att �ACCEPTERA�."
N/A28661"[english]Notification_Accept_Help" "Press [ �%cl_trigger_first_notification%� ] to �ACCEPT�."
N/A28662"TF_MM_QueueState_Multiple" "I flera köer"
N/A28663"[english]TF_MM_QueueState_Multiple" "In multiple queues"
N/A28664"TF_MM_QueueState_LeaveQueue" "Lämna kön för %s1"
N/A28665"[english]TF_MM_QueueState_LeaveQueue" "Leave %s1 queue"
N/A28666"TF_MM_AlreadyQueued" "Du köar redan för detta läge."
N/A28667"[english]TF_MM_AlreadyQueued" "You are already queued for this mode."
N/A28668"TF_SurveyQuestion_RandomCrit" "Betygsätt förekomsten av slumpmässiga kritiska träffar i spelet: "
N/A28669"[english]TF_SurveyQuestion_RandomCrit" "Please rate the presence of random critical hits in the game: "
N/A28670"TF_Friends_PlayingOther" "Spelar annat spel"
N/A28671"[english]TF_Friends_PlayingOther" "Playing other game"
N/A28672"TF_Matchmaking_RollingQueue_NewTypedMatchReady" "Din %matchtype%-match är redo"
N/A28673"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_NewTypedMatchReady" "Your %matchtype% match is ready"
N/A28674"TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyInGame" "Din %matchtype%-match är redo.\n\nGår med om %time%."
N/A28675"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyInGame" "Your %matchtype% match is ready.\n\nJoining in %time%."
N/A28676"TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyJoining" "Går med..."
N/A28677"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyJoining" "Joining..."
N/A28678"TF_Matchmaking_HeaderSpecialEvent" "Specialevent"
N/A28679"[english]TF_Matchmaking_HeaderSpecialEvent" "Special Event"
N/A28680"TF_Matchmaking_HeaderSpecialEventDesc" "Under en begränsad tid kan du testa ett experimentellt spelläge."
N/A28681"[english]TF_Matchmaking_HeaderSpecialEventDesc" "For a limited time, try an experimental game mode."
N/A28682"TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireLong" "Upphör om %s1 dagar"
N/A28683"[english]TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireLong" "Expires in %s1 days"
N/A28684"TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireShort" "Upphör om %02d:%02d:%02d"
N/A28685"[english]TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireShort" "Expires in %02d:%02d:%02d"
N/A28686"TF_Matchmaking_AbandonQueuePrompt" "Du håller på att köa för en match som kommer att straffa dig med en cooldown från tävlingsmatcher om du överger!\n\nSe helst till att du kan spela hela matchen, som kan ta upp till en timme eller mer."
N/A28687"[english]TF_Matchmaking_AbandonQueuePrompt" "You are about to queue for a match that will penalize you with a matchmaking cooldown if you abandon!\n\nPlease be sure that you can commit to playing the entire match, which could last up to an hour or more."
N/A28688"TF_Matchmaking_PlayerOnlinePartyChat" "%s1 är nu online"
N/A28689"[english]TF_Matchmaking_PlayerOnlinePartyChat" "%s1 has come online"
N/A28690"TF_Matchmaking_PlayerOfflinePartyChat" "%s1 är nu offline"
N/A28691"[english]TF_Matchmaking_PlayerOfflinePartyChat" "%s1 has gone offline"
N/A28692"TF_Matchmaking_SendFailedPartyChat" "Gruppchattmeddelandet kunde inte levereras"
N/A28693"[english]TF_Matchmaking_SendFailedPartyChat" "Party chat message delivery failed"
N/A28694"TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhausted" "Du kan inte köa för detta läge för tillfället eftersom du har spelat det maximala antalet placeringsmatcher som tillåts för idag. Kom tillbaka imorgon."
N/A28695"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhausted" "You cannot queue for this mode at this time because you have played the maximum number of allowed placement matches for the day. Come back tomorrow."
N/A28696"TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhaustedParty" "Du kan inte köa för detta läge för tillfället eftersom en gruppmedlem har spelat det maximala antalet placeringsmatcher som tillåts för idag."
N/A28697"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhaustedParty" "You cannot queue for this mode at this time because a member of your party has played the maximum number of allowed placement matches for the day."
N/A28698"TF_Matchmaking_CantQueue_NoMvMCriteria" "Välj åtminstone ett uppdrag för att kunna köa."
N/A28699"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_NoMvMCriteria" "Select at least one Mission in order to queue."
N/A28700"TF_Matchmaking_CantQueue_NoCasualCriteria" "Välj åtminstone en bana för att kunna köa."
N/A28701"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_NoCasualCriteria" "Select at least one map in order to queue."
N/A28702"TF_Matchmaking_OnlyLeaderCanQueue" "Du är inte gruppens ledare och kan inte påbörja en sökning efter en match."
N/A28703"[english]TF_Matchmaking_OnlyLeaderCanQueue" "You are not the party leader and cannot initiate searching for a match."
N/A28704"TF_Matchmaking_PartyMember_Offline" "Offline just nu"
N/A28705"[english]TF_Matchmaking_PartyMember_Offline" "Currently offline"
N/A28706"TF_Matchmaking_PartyMember_OutOfDate" "Måste uppdatera genom att starta om TF2"
N/A28707"[english]TF_Matchmaking_PartyMember_OutOfDate" "Needs to update by restarting TF2"
N/A28708"TF_Competitive_Rating" "%s1"
N/A28709"[english]TF_Competitive_Rating" "%s1"
N/A28710"TF_Competitive_Rating_Current" "Aktuell: %s1"
N/A28711"[english]TF_Competitive_Rating_Current" "Current: %s1"
N/A28712"TF_Units_XP" "xp"
N/A28713"[english]TF_Units_XP" "xp"
N/A28714"TF_Units_MMR" "MMR"
N/A28715"[english]TF_Units_MMR" "MMR"
N/A28716"TF_Competitive_Placements_Multiple" "Vinn %s1 matcher till för att �få en rang�!"
N/A28717"[english]TF_Competitive_Placements_Multiple" "Win %s1 more matches to �earn a rank�!"
N/A28718"TF_Competitive_Placements_Singular" "Vinn %s1 match till för att �få en rang�!"
N/A28719"[english]TF_Competitive_Placements_Singular" "Win %s1 more match to �earn a rank�!"
N/A28720"TF_SpecialEvent_Title" "Specialevent"
N/A28721"[english]TF_SpecialEvent_Title" "Special Events"
N/A28722"TF_SpecialEvent_Body" "Ett specialevent pågår! Klicka här för att läsa mer om detta unika spelläge."
N/A28723"[english]TF_SpecialEvent_Body" "A special event is active! Click here to learn more about this unique game mode."
N/A28724"TF_SpecialEventExpiration_Title" "Begränsad tid"
N/A28725"[english]TF_SpecialEventExpiration_Title" "Limited Time"
N/A28726"TF_SpecialEventExpiration_Body" "Specialevent finns inte hela tiden, så se till att delta innan det är försent!"
N/A28727"[english]TF_SpecialEventExpiration_Body" "Special events aren't always available, so make sure to participate before it's gone!"
N/A28728"TF_Competitive_PartyMemberOffline" "En medlem i din grupp är offline."
N/A28729"[english]TF_Competitive_PartyMemberOffline" "A member of your party is offline."
N/A28730"TF_Competitive_PartyMemberOutOfDate" "En medlem i din grupp måste starta om TF2 för att få den senaste uppdateringen."
N/A28731"[english]TF_Competitive_PartyMemberOutOfDate" "A member of your party needs to restart TF2 to receive the latest update."
N/A28732"TF_Competitive_MatchTypeDisabled" "Detta spelläge har inaktiverats tillfälligt för underhåll."
N/A28733"[english]TF_Competitive_MatchTypeDisabled" "This game mode has been temporarily disabled for maintenance."
N/A28734"TF_Competitive_RankNumber" "Rang %s1"
N/A28735"[english]TF_Competitive_RankNumber" "Rank %s1"
N/A28736"TF_Competitive_RankTooltipTitle" "Tävlingsrang"
N/A28737"[english]TF_Competitive_RankTooltipTitle" "Competitive Ranks"
N/A28738"TF_Competitive_RankTooltipDesc" "Spelare får märken genom att spela tävlingsmatcher. Dessa märken speglar din aktuella tävlingsrang. Märkena visas endast upp för spelare vid tävlingsmatchernas slut."
N/A28739"[english]TF_Competitive_RankTooltipDesc" "Players earn badges by playing Competitive matches. These badges are a reflection of your current Competitive rank. Badges are only visible to players at the end of Competitive matches."
N/A28740"TF_RichPresence_State_MainMenu" "Huvudmeny"
N/A28741"[english]TF_RichPresence_State_MainMenu" "Main Menu"
N/A28742"TF_RichPresence_State_SearchingGeneric" "Söker efter en match"
N/A28743"[english]TF_RichPresence_State_SearchingGeneric" "Searching for a Match"
N/A28744"TF_RichPresence_State_SearchingMatchGroup" "Söker - %matchgrouploc_token%"
N/A28745"[english]TF_RichPresence_State_SearchingMatchGroup" "Searching - %matchgrouploc_token%"
N/A28746"TF_RichPresence_State_PlayingGeneric" "I match - %currentmap%"
N/A28747"[english]TF_RichPresence_State_PlayingGeneric" "In Match - %currentmap%"
N/A28748"TF_RichPresence_State_LoadingGeneric" "Går med i match"
N/A28749"[english]TF_RichPresence_State_LoadingGeneric" "Joining Match"
N/A28750"TF_RichPresence_State_PlayingMatchGroup" "%matchgrouploc_token% - %currentmap%"
N/A28751"[english]TF_RichPresence_State_PlayingMatchGroup" "%matchgrouploc_token% - %currentmap%"
N/A28752"TF_RichPresence_State_LoadingMatchGroup" "Går med %matchgrouploc_token%"
N/A28753"[english]TF_RichPresence_State_LoadingMatchGroup" "Joining %matchgrouploc_token%"
N/A28754"TF_RichPresence_State_PlayingCommunity" "Gemenskap - %currentmap%"
N/A28755"[english]TF_RichPresence_State_PlayingCommunity" "Community - %currentmap%"
N/A28756"TF_RichPresence_State_LoadingCommunity" "Går med i gemenskapsserver"
N/A28757"[english]TF_RichPresence_State_LoadingCommunity" "Joining Community Server"
N/A28758"TF_RichPresence_MatchGroup_Competitive6v6" "Tävlingsinriktat"
N/A28759"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_Competitive6v6" "Competitive"
N/A28760"TF_RichPresence_MatchGroup_Casual" "Casual"
N/A28761"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_Casual" "Casual"
N/A28762"TF_RichPresence_MatchGroup_SpecialEvent" "Specialevent"
N/A28763"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_SpecialEvent" "Special Event"
N/A28764"TF_RichPresence_MatchGroup_MannUp" "MvM Mann Up"
N/A28765"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_MannUp" "MvM Mann Up"
N/A28766"TF_RichPresence_MatchGroup_BootCamp" "MvM Boot Camp"
N/A28767"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_BootCamp" "MvM Boot Camp"
N/A28768"Tip_3_26" "Som Soldier kan Rättskaffens Bison träffa samma fiende flera gånger, och kommer träffa flest gånger på fiender som rör sig bort från projektilen. Använd den för att bestraffa retirerande fiender!"
N/A28769"[english]Tip_3_26" "As a Soldier, the Righteous Bison can hit the same enemy multiple times, and will hit the most times on enemies who are moving away from the projectile. Use it to punish retreating enemies!"
N/A28770"TF_Medal_HugsTF_2018" "Hjärtlig Hjälte"
N/A28771"[english]TF_Medal_HugsTF_2018" "Heartfelt Hero"
N/A28772"TF_Medal_HugsTF_2018_Desc" "Tilldelas dem som bidrog till eller deltog i välgörenhetsevenemanget Hugs.tf 2018"
N/A28773"[english]TF_Medal_HugsTF_2018_Desc" "Awarded to those who contributed to or participated in the Hugs.tf 2018 charity event"
2853028774}
2853128775}