Template:PatchDiff/June 26, 2018 Patch/tf/resource/tf turkish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15371537"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
15381538"Tip_5_5" "Medic iken, yardım çağrısında bulunan takım arkadaşların için tetikte bekle. Ekrandaki imleçleri takip ederek onları bulabilirsin."
15391539"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
1540N/A"Tip_6_Count" "22"
1541N/A"[english]Tip_6_Count" "22"
N/A1540"Tip_6_Count" "20"
N/A1541"[english]Tip_6_Count" "20"
15421542"Tip_6_1" "Heavy iken, %attack2% tuşuna basarak minigun'ın namlusunu döndürebilir ve düşmana karşı ateşe hazır tutabilirsin."
15431543"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
15441544"Tip_6_2" "Heavy iken, harika bir Medic dostusun. Medic'inin seni iyileştirebilmesi için onun görüş alanında kalmayı unutma."
30833083"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_GRIND_DESC" "Kill 50 enemies with the Ambassador."
30843084"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Kafatası Avcısı"
30853085"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_NAME" "Skullpluggery"
3086N/A"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Elçi ile 20 Sniper'ı kafalarından vur."
3087N/A"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Headshot 20 Snipers with the Ambassador."
N/A3086"TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Elçi ile 20 Sniper'ı kafalarından vurarak öldür."
N/A3087"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "While using the Ambassador, kill 20 Snipers with a headshot."
30883088"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Uykucu Ajan"
30893089"[english]TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Sleeper Agent"
30903090"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Sana ölü taklidi yaptıran bir düşmanı 20 saniye içinde öldür."
57525752"Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "Saniye başına %s1% alev silahı yakıt tüketimi"
57535753"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% flamethrower ammo consumed per second"
57545754"Attrib_JarateDuration" "İsabet Hâlinde: Hedef üzerinde şarj miktarına bağlı olarak 2-%s1 saniye boyunca Kavate etkisi yaratır.\nKafadan vuruşlar veya tam şarjlı atışlar Kavate patlamasına yol açar."
5755N/A"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Jarate target for 2 to %s1 seconds based on amount charged.\nHeadshots or fully charged shots cause an explosion of Jarate."
N/A5755"[english]Attrib_JarateDuration" "On Scoped Hit: Apply Jarate for 2 to %s1 seconds based on charge level.\nNature's Call: Scoped headshots always mini-crit and reduce the remaining cooldown of Jarate by 1 second."
57565756"Attrib_NoDeathFromHeadshots" "Kuşanan kişi kafasından vurularak öldürülemez"
57575757"[english]Attrib_NoDeathFromHeadshots" "The wearer cannot be killed by headshots"
57585758"Attrib_AchievementItem" "Başarım Eşyası: Takas Edilemez veya Pazarlanamaz"
61446144"[english]Notification_CanTrigger_Help" "Press [ �%cl_trigger_first_notification%� ] to �VIEW�.\nPress [ �%cl_decline_first_notification%� ] to �CLOSE�."
61456145"Notification_Remove_Help" "�KAPATMAK için [ �%cl_decline_first_notification%� ] tuşuna bas."
61466146"[english]Notification_Remove_Help" "Press [ �%cl_decline_first_notification%� ] to �CLOSE�."
6147N/A"Notification_AcceptOrDecline_Help" "[ �%cl_trigger_first_notification%� ] tuşuna basarak KABUL ET�.\n[ �%cl_decline_first_notification%� ] tuşuna bas�arak REDDET."
N/A6147"Notification_AcceptOrDecline_Help" "[ �%cl_trigger_first_notification%� ] tuşuna basarak �KABUL ET�.\n[ �%cl_decline_first_notification%� ] tuşuna basarak �REDDET�."
61486148"[english]Notification_AcceptOrDecline_Help" "Press [ �%cl_trigger_first_notification%� ] to �ACCEPT�.\nPress [ �%cl_decline_first_notification%� ] to �DECLINE�."
61496149"Notifications_View" "İncele"
61506150"[english]Notifications_View" "View"
73937393"TF_Weapon_SoldierKatana" "Katana"
73947394"[english]TF_Weapon_SoldierKatana" "Katana"
73957395"TF_Tool_Gift_Desc" "Bu eşya paketlenmiş bir hediye. Eğer sen paketlediysen birisine hediye edebilirsin veya sana hediye edildiyse onu açabilirsin!"
7396N/A"[english]TF_Tool_Gift_Desc" "This item is a wrapped gift. You can give to someone if you wrapped it, or unwrap it if you received it!"
N/A7396"[english]TF_Tool_Gift_Desc" "This item is a wrapped gift. You can give it to someone if you wrapped it, or unwrap it if you received it!"
73977397"TF_NoiseMaker_Shogun" "Gürültücü - Koto"
73987398"[english]TF_NoiseMaker_Shogun" "Noise Maker - Koto"
73997399"TF_Bundle_ShogunPromoComplete" "İmparatorun Hazinesi"
74077407"TF_Gunbai" "Harp Müptelası"
74087408"[english]TF_Gunbai" "Fan O'War"
74097409"TF_Gunbai_Desc" "Gravel Pit'in kanatları\nScout'un yelpazesiyle geliyor!\nSeni ölmen için lanetliyor"
7410N/A"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are marked for death"
N/A7410"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his deadly fan!\nYou are Marked-For-Death"
74117411"TF_Kunai" "İşbirlikçinin Kunaisi"
74127412"[english]TF_Kunai" "Conniver's Kunai"
74137413"TF_Kunai_Desc" "Düşük bir sağlıkla başla\nBirini bu bıçakla öldür\nOnların sağlıklarını çal"
74477447"Attrib_Honorbound" "Onur Sembolü: Eğer birisini öldürmeden kınına girerse 50 hasar verir"
74487448"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn sheathing deals 50 damage to yourself unless it kills"
74497449"Attrib_MarkForDeath" "İsabet hâlinde aynı anda tek bir hedef lanetlenir, bütün hasarları mini kritik olarak alır"
7450N/A"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is marked for death, causing all damage taken to be mini-crits"
N/A7450"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is Marked-For-Death, causing all damage taken to be mini-crits"
74517451"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Öldürüşte %s1% oranında ana sağlık kazan"
74527452"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "Gain %s1% of base health on kill"
74537453"IT_ExistingItem" "Veya mevcut bir eşya:"
94039403"Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "Maksimum sağlık >50% iken hasar %s1% azalır"
94049404"[english]Attrib_MultDmgPenaltyWhileHalfAlive" "%s1% decrease in damage when health >50% of max"
94059405"Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberŞarj, iyileştirme hızını %300 arttırır ve hareketi etkileyen faktörlerden etkilenmeyi önler"
9406N/A"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing by 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
N/A9406"[english]Attrib_Medigun_MegaHeal" "ÜberCharge increases healing to 300% and grants immunity to movement-impairing effects"
94079407"Attrib_MedicKilledRevenge" "Seni iyileştiren medic öldüğünde 2 intikam\nkritiği kazanırsın"
94089408"[english]Attrib_MedicKilledRevenge" "When the medic healing you is killed you\ngain 2 revenge crits"
94099409"Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "Seni iyileştiren medic öldüğünde %s1\nsaniye boyunca mini kritik desteği kazanırsın"
98299829"Attrib_MultSniperChargePenalty" "Ana şarj süresi %s1% kısaldı"
98309830"[english]Attrib_MultSniperChargePenalty" "Base charge rate decreased by %s1%"
98319831"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "Seni iyileştiren medic öldüğünde\nkatili öldürülmek için işaretlenir"
9832N/A"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes marked for death"
N/A9832"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes Marked-For-Death"
98339833"Attrib_RageOnHitPenalty" "Hasar alındığında %s1% öfke kaybedilir"
98349834"[english]Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% rage lost on hit"
98359835"Attrib_RageOnHitBonus" "Hasar verildiğinde %s1% öfke kazanılır"
1025710257"Attrib_Sniper_FiresTracer" "İzli mermi kullanır"
1025810258"[english]Attrib_Sniper_FiresTracer" "Fires tracer rounds"
1025910259"Attrib_ElectricalAirblast" "Alternatif Atış: saldırı başına -10 mermi ve -5 mermi başına patlayıcıları yok eder"
10260N/A"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: -10 ammo per attack and -5 ammo per projectile destroyed"
N/A10260"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: Launches a projectile-consuming energy ball. Costs 65 metal."
1026110261"Attrib_Particle29" "Yağmur Bulutu"
1026210262"[english]Attrib_Particle29" "Stormy Storm"
1026310263"Attrib_Particle30" "Kar Bulutu"
1164911649"TF_ShinyBauls" "Süs Teçhizatı"
1165011650"[english]TF_ShinyBauls" "The Ornament Armament"
1165111651"TF_ShinyBauls_Desc" "Tıpkı Soldier'ın gerçek el bombaları gibi, bu parlak cam baloncuklar da tamamen süsleme amaçlı."
11652N/A"[english]TF_ShinyBauls_Desc" "Just a like the Soldier's actual grenades, these shiny glass baubles are purely ornamental. "
N/A11652"[english]TF_ShinyBauls_Desc" "Just like the Soldier's actual grenades, these shiny glass baubles are purely ornamental. "
1165311653"TF_SandvichSafe" "Sandviç Kasası"
1165411654"[english]TF_SandvichSafe" "The Sandvich Safe"
1165511655"TF_SandvichSafe_Desc" "Sandviçini bu sandviç kasasıyla koru. Tamam, bu yeterli, daha fazla açıklama yok. Al bunu."
1211712117"Tip_1_27" "Scout iken, Paketleyici Suikastçi'nin ikinci saldırısını (%attack2%) düşmanların kanama hasarını arttırmak için kullan! Rakiplerine uzaktan zarar vermek için kullan."
1211812118"[english]Tip_1_27" "As a Scout, the Wrap Assassin's secondary attack (%attack2%) can be used to inflict bleeding damage on enemies! Use it to damage enemies from a distance."
1211912119"Tip_2_13" "Sniper iken, Sidney Uykucusu'nun sadece kafadan vuruşlarda ve tam şarjlı vücut vuruşlarında düşmanı Kavate etkisine sokar. Ayrıca yanan takım arkadaşlarını da söndürür."
12120N/A"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper applies Jarate to enemies and causes a Jarate explosion with headshots and fully charged body shots. It can also extinguish burning teammates."
N/A12120"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper applies Jarate to enemies when hit by scoped shots. It can also extinguish burning teammates."
1212112121"Tip_2_14" "Sniper iken, senin için Kavaten ve Çalıbiçerin mükemmel bir çifttir. Rakibini Kavate ile ıslat ve kritik hasar için onlara Çalıbiçer ile vur."
1212212122"[english]Tip_2_14" "As a Sniper, your Jarate and Bushwacka make the perfect combo. Soak the enemy in Jarate and hit them with the Bushwacka for an automatic critical hit."
1212312123"Tip_2_15" "Sniper iken, %%100 şarj olmuş bir Sidney Uykucusu ile çoğu sınıfı tek vuruşta öldürebilirsin."
1217412174"[english]Tip_4_26" "As a Demoman, you can use the Sticky Jumper to get to the front lines quickly. Be careful! It inflicts no damage at all, requiring you to rely on your primary and melee weapons!"
1217512175"Tip_4_27" "Demoman iken, İskoç Kelle Keseri hızını düşürür. Bu hız dezavantajını düzeltmek için onu Hücum Kalkanı, Görkemli Kalkan veya Dalgakıran ile birlikte kullan."
1217612176"[english]Tip_4_27" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe, Splendid Screen, or Tide Turner in order to offset the speed reduction."
12177N/A"Tip_5_13" "Medic iken, Kemik Testeresi Übertestere'den %25 daha hızlıdır. Kemik Testeresi'ni ÜberŞarj'ın önemli olmadığı defansif durumlarda kullan."
12178N/A"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 25%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
N/A12177"Tip_5_13" "Medic iken, Kemik Testeresi Übertestere'den %%20 daha hızlıdır. Kemik Testeresi'ni ÜberŞarj'ın önemli olmadığı defansif durumlarda kullan."
N/A12178"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 20%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
1217912179"Tip_5_23" "Medic iken, Cerrah ile alay hareketi yaptığında yakınındaki tüm takım arkadaşlarını iyileştirir."
1218012180"[english]Tip_5_23" "As a Medic, taunting with the Amputator will heal all nearby teammates."
1218112181"Tip_5_24" "Medic iken, Akıncının Arbaleti isabetli vuruş halinde düşmanlara hasar verir veya takım arkadaşlarını iyileştirir."
1218412184"[english]Tip_5_25" "As a Medic, timing is everything. If it is safe to do so, withhold your ÜberCharge until just the right moment in order to maximize its effectiveness."
1218512185"Tip_5_26" "Medic iken, Kan Emici ile yaptığın her isabetli vuruş düşmanına zarar verdiği gibi sana üç sağlık puanı sağlar. Onu yaralıyken, geri çekilirken, yanarken veya ofansif oynarken kullan."
1218612186"[english]Tip_5_26" "As a Medic, a successful hit with the Blutsauger will restore three health as well as damage the enemy. Use it when injured, when retreating, when on fire or when playing offensively."
12187N/A"Tip_5_27" "Medic iken, Vitatestere aktive etmeden öldüğün takdirde Überşarj'ını sadece %20'sine kadar muhafaza eder. Bu kısıtlı bir zaman içerisinde tek yapılabilecek şeyin saldırmak olduğu durumlarda işine yarayabilir."
12188N/A"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
N/A12187"Tip_5_27" "Medic iken, Vitatestere aktive etmeden öldüğün takdirde Überşarj'ını sadece %%60'ına kadar muhafaza eder. Bu kısıtlı bir zaman içerisinde tek yapılabilecek şeyin saldırmak olduğu durumlarda işine yarayabilir."
N/A12188"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 60%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
1218912189"Tip_5_28" "Medic iken, Heybetli Tepki düşmanlarının sağlığını görmeni sağlar, bu bilgiyi takım arkadaşlarına zayıf rakipleri işaret etmek için kullan."
1219012190"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
1219112191"Tip_5_29" "Medic iken, Hızlı Çözüm daha hızlı iyileştirir, birden fazla takım arkadaşını iyileştirmede kolaylık sağlar."
1219712197"Tip_6_7" "Heavy iken, iyileşmek için Sandviç'i kullan! Takım arkadaşlarının kullanması için yere atman gerektiğinde %attack2% kullan. Endişelenme, temiz kalması için tabağıyla beraber servis ediliyor."
1219812198"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
1219912199"Tip_6_13" "Heavy iken, Gerçek Randımana Ulaştırıcılar'ı kullanarak hızını farkedilir ölçüde arttırabilirsin ama bu esnada mini kritik hasar alırsın. Bu hız avantajını ön saflara çabuk bir şekilde ulaşmak için veya düşmanlarını kıstırmak için kullan."
12200N/A"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but you take mini-crits while using them. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
N/A12200"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
1220112201"Tip_6_14" "Heavy iken, Pirinç Canavar ile verdiğin hasarı arttırabilirsin ama kullandığın sırada hareket kabiliyetin azalır. Kaçan düşmanları takip etmenin zor olduğunu farkedeceksin o yüzden onu defansif oynarken kullan."
12202N/A"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
N/A12202"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
1220312203"Tip_6_15" "Heavy iken, Dalokoh Çikolatası ile kazandığın geçici fazla sağlık savaşta güçlü bir avantaj olabilir."
12204N/A"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
N/A12204"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
1220512205"Tip_6_16" "Heavy iken, Demir Yumruk'un menzilli silahlardan daha az hasar alma özelliği ile rakip Sniper'lara karşı koyabilirsin. Onları açık alanlarda hareket ederken kendini korumak için kullan!"
12206N/A"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
N/A12206"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
1220712207"Tip_6_17" "Heavy iken, Demir Yumruk ile menzilli silahlardan aldığın hasar azalırken yakın dövüş silahlarından aldığın hasar artar. Onları düşman hattını geriye itmek için veya düşmanla arandaki mesafeyi azaltmak için kullan."
12208N/A"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
N/A12208"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
1220912209"Tip_6_18" "Heavy iken, Tomislav Minigun'dan daha hızlı ateşe hazır olmakla yetinmez, aynı zamanda daha sessizdir! Onu düşmanlara pusu kurmak ve gafil avlamak için kullan!"
12210N/A"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
N/A12210"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
1221112211"Tip_6_19" "Heavy iken, Nataşa her isabetinde düşmanları yavaşlatır. Onu takım arkadaşlarına destek olmak ve verdikleri hasarı arttırmak için kullan."
12212N/A"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
N/A12212"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed and gives you a speed boost when you hit an enemy. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
1221312213"Tip_6_20" "Heavy iken, Tahliye İhbarı yakın dövüş saldırı hızını arttırır ve sen rakiplerine hasar verdikçe sana hız artışı sağlar. Bunu hızlı hareket eden sınıflara karşı daha fazla vurma şansı elde etmek için kullanabilirsin!"
12214N/A"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed and gives you a speed boost when you hit an enemy. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
N/A12214"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
1221512215"Tip_6_21" "Heavy iken, Yılbaşı Yumruğu'nun kritik vuruşları düşmanı kahkahalara boğar ve onları savunmasız kılar! Onları rakiplerini etkisiz hale getirmek ve kilit adamları öldürerek takımına yardım etmek için kullan."
1221612216"[english]Tip_6_21" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
1221712217"Tip_7_21" "Pyro iken, Yuvayıkan, Tokmak veya Neon Işıklı Yokedici ile yapılardaki düşman bozucuları kırabilirsin."
1308713087"Attrib_AutoFiresFullClip" "Üç roket birden doldurmak için Ateş tuşuna basılı tut\nYaylım ateşi için Ateş tuşunu bırak"
1308813088"[english]Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold Fire to load up to three rockets\nRelease Fire to unleash the barrage"
1308913089"Attrib_SelfMarkForDeath" "Aktif iken ve silah değiştirdikten sonra kısa bir süre ölüm işaretiyle damgalanırsın."
13090N/A"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are marked for death while active, and for short period after switching weapons"
N/A13090"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are Marked-For-Death while active, and for short period after switching weapons"
1309113091"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "İsabet halinde hedefi arkaya savurur\nve yere değdiği zaman patlar.\nYanan oyuncularda fazladan arkaya savurma etki eder."
1309213092"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand explodes when it hits the ground.\nIncreased knock back on burning players"
1309313093"Attrib_CanOverload" "Fazla dolum tutukluluğa sebep olur"
1640816408"[english]TF_Map_cp_gorge" "Gorge"
1640916409"TF_Map_cp_gravelpit" "Gravelpit"
1641016410"[english]TF_Map_cp_gravelpit" "Gravelpit"
16411N/A"TF_Map_ctf_2fort" "2fort"
16412N/A"[english]TF_Map_ctf_2fort" "2fort"
N/A16411"TF_Map_ctf_2fort" "2Fort"
N/A16412"[english]TF_Map_ctf_2fort" "2Fort"
1641316413"TF_Map_ctf_doublecross" "Doublecross"
1641416414"[english]TF_Map_ctf_doublecross" "Doublecross"
16415N/A"TF_Map_ctf_sawmill" "CTF Sawmill"
16416N/A"[english]TF_Map_ctf_sawmill" "CTF Sawmill"
16417N/A"TF_Map_ctf_well" "CTF Well"
16418N/A"[english]TF_Map_ctf_well" "CTF Well"
16419N/A"TF_Map_cp_5gorge" "5gorge"
16420N/A"[english]TF_Map_cp_5gorge" "5gorge"
16421N/A"TF_Map_cp_badlands" "CP Badlands"
16422N/A"[english]TF_Map_cp_badlands" "CP Badlands"
N/A16415"TF_Map_ctf_sawmill" "Sawmill"
N/A16416"[english]TF_Map_ctf_sawmill" "Sawmill"
N/A16417"TF_Map_ctf_well" "Well"
N/A16418"[english]TF_Map_ctf_well" "Well"
N/A16419"TF_Map_cp_5gorge" "5Gorge"
N/A16420"[english]TF_Map_cp_5gorge" "5Gorge"
N/A16421"TF_Map_cp_badlands" "Badlands"
N/A16422"[english]TF_Map_cp_badlands" "Badlands"
1642316423"TF_Map_cp_granary" "Granary"
1642416424"[english]TF_Map_cp_granary" "Granary"
16425N/A"TF_Map_cp_well" "CP Well"
16426N/A"[english]TF_Map_cp_well" "CP Well"
N/A16425"TF_Map_cp_well" "Well"
N/A16426"[english]TF_Map_cp_well" "Well"
1642716427"TF_Map_cp_foundry" "Foundry"
1642816428"[english]TF_Map_cp_foundry" "Foundry"
16429N/A"TF_Map_koth_badlands" "KOTH Badlands"
16430N/A"[english]TF_Map_koth_badlands" "KOTH Badlands"
N/A16429"TF_Map_koth_badlands" "Badlands"
N/A16430"[english]TF_Map_koth_badlands" "Badlands"
1643116431"TF_Map_koth_nucleus" "Nucleus"
1643216432"[english]TF_Map_koth_nucleus" "Nucleus"
16433N/A"TF_Map_koth_sawmill" "KOTH Sawmill"
16434N/A"[english]TF_Map_koth_sawmill" "KOTH Sawmill"
N/A16433"TF_Map_koth_sawmill" "Sawmill"
N/A16434"[english]TF_Map_koth_sawmill" "Sawmill"
1643516435"TF_Map_koth_viaduct" "Viaduct"
1643616436"[english]TF_Map_koth_viaduct" "Viaduct"
1643716437"TF_Map_pl_badwater" "Badwater"
1738617386"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Second_Place" "Ready Steady Pan Second Place"
1738717387"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Üçüncülüğü"
1738817388"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Third Place"
17389N/A"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Turnuva Katılımcısı"
17390N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Tournament Helper"
N/A17389"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Turnuva Yardımcısı"
N/A17390"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Helper"
1739117391"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "1. Sezon"
1739217392"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Season 1"
1739317393"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season2" "2. Sezon"
2194421944"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_3rd" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten 3rd Place"
2194521945"TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_Participant" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten Katılımcısı"
2194621946"[english]TF_TournamentMedal_FBTF_Cup_6v6_Vic_Basten_Participant" "FBTF Cup 6v6 Vic Basten Participant"
21947N/A"TF_Map_powerup_ctf_foundry" "CTF Foundry"
21948N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_foundry" "CTF Foundry"
21949N/A"TF_Map_powerup_ctf_gorge" "CTF Gorge"
21950N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_gorge" "CTF Gorge"
N/A21947"TF_Map_powerup_ctf_foundry" "Foundry"
N/A21948"[english]TF_Map_powerup_ctf_foundry" "Foundry"
N/A21949"TF_Map_powerup_ctf_gorge" "Gorge"
N/A21950"[english]TF_Map_powerup_ctf_gorge" "Gorge"
2195121951"GameType_Powerup" "Mannpower"
2195221952"[english]GameType_Powerup" "Mannpower"
2195321953"TF_WinterCrate2014_Naughty_Footer" "Aşırı ihtimalle Özel Nadir Eşya içerebilir!\n"
2233322333"[english]TF_TournamentMedal_OSLTF_Participant" "OSL.tf Participant"
2233422334"TF_TournamentMedal_OSLTF_Cup1" "Kupa #1"
2233522335"[english]TF_TournamentMedal_OSLTF_Cup1" "Cup #1"
22336N/A"TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "CTF Thundermountain"
22337N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "CTF Thundermountain"
N/A22336"TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "Thundermountain"
N/A22337"[english]TF_Map_powerup_ctf_thundermountain" "Thundermountain"
2233822338"Attrib_GunslingerPunchCombo" "Arka arkaya üçüncü yumruk her zaman kritik olur"
2233922339"[english]Attrib_GunslingerPunchCombo" "Third successful punch in a row always crits"
2234022340"TF_Antlers_Style_WithHat" "Şapka"
2349523495"[english]Footer_GunMettleCosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Gun Mettle Hat"
2349623496"TF_GunMettleCosmeticCase" "Gun Mettle Kozmetik Kasası"
2349723497"[english]TF_GunMettleCosmeticCase" "Gun Mettle Cosmetic Case"
23498N/A"TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "Bu kilitli kasayı açmak için bir\nGun Mettle Kozmetik Anahtarı gerekir.\n\nİçinde Gun Mettle Kozmetik Koleksiyonu'ndan topluluk üretimi bir eşya bulunur."
23499N/A"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Gun Mettle Cosmetic Collection."
N/A23498"TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "Bu kilitli kasayı açmak için bir\nGun Mettle Kozmetik Anahtarı gerekir.\n\nİçinde Gun Mettle Kozmetik Koleksiyonu'ndan\ntopluluk üretimi bir eşya bulunur."
N/A23499"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Gun Mettle Cosmetic Collection."
2350023500"TF_GunMettleCosmeticCase_AdText" "-Gun Mettle Kozmetik Kasası\n-Topluluk Kozmetikleri bulundurur\n-Gun Mettle Kozmetik Anahtarı ile açılır\n-İçinden Garip veya Olağandışı bir Gun Mettle Şapkası çıkabilir"
2350123501"[english]TF_GunMettleCosmeticCase_AdText" "-Gun Mettle Cosmetic Case\n-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Gun Mettle Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Gun Mettle Hat"
2350223502"TF_Tool_GunMettleCosmeticKey" "Gun Mettle Kozmetik Anahtarı"
2394323943"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Tomi 'ICS' Uurainen\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Hellstone community map. Show your support today!"
2394423944"TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "-Bu öğenin satın alımı doğrudan Hellstone topluluk haritası yapımcılarını destekler."
2394523945"[english]TF_MapToken_MillstoneEvent_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Hellstone community map."
23946N/A"TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "CTF Hellfire"
23947N/A"[english]TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "CTF Hellfire"
N/A23946"TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "Hellfire"
N/A23947"[english]TF_Map_powerup_ctf_hellfire" "Hellfire"
2394823948"TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" " Pisboğaz"
2394923949"[english]TF_Map_GorgeEvent_StrangePrefix" " Gluttonous"
2395023950"TF_Map_SunshineEvent_StrangePrefix" " Günahkâr"
2399523995"[english]TF_Halloween2015Pass_desc" "The Scream Fortress VII event ended on November 12, 2015.\n\nThe Soul Gargoyle granted access to Merasmissions during the event.\nYou could level up the gargoyle by collecting souls. Souls could be found by killing enemies, completing Merasmissions and finding Soul Gargoyles.\nLeveled up at 666, 1337, and 2000 Souls.\n\nProvided access to Halloween transmutes where you can transmute 3 items for a non-tradable Halloween item from years past.\nA bonus was given for every 10 transmutes."
2399623996"halloween2015_collection_name" "Gargoyle Koleksiyonu"
2399723997"[english]halloween2015_collection_name" "Gargoyle Collection"
23998N/A"halloween2015_collection_case_desc" "Bu Kasa kilitlidir ve açmak için bir\nGargoyle Anahtarına ihtiyacınız var.\n\nİçinde topluluk tarafından yapılmış \nGargoyle Koleksiyonuna ait bir öğe bulunmaktadır."
23999N/A"[english]halloween2015_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nGargoyle Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Gargoyle Collection."
N/A23998"halloween2015_collection_case_desc" "Bu Kasa kilitlidir ve açmak için bir\nGargoyle Anahtarına ihtiyacınız var.\n\nİçinde topluluk tarafından yapılmış\nGargoyle Koleksiyonuna ait bir öğe bulunmaktadır."
N/A23999"[english]halloween2015_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nGargoyle Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Gargoyle Collection."
2400024000"halloween2015_collection_case" "Gargoyle Kasası"
2400124001"[english]halloween2015_collection_case" "Gargoyle Case"
2400224002"halloween2015_collection_case_adtext" "-Gargoyle Kasası\n-Topluluk Kozmetiklerini İçermektedir\n-Açmak için Gargoyle Anahtarı gerektirir\n-İçerikler Garip olabilir ve şapkalar Olağandışı özelliğine sahip olabilir.\n-Bu kasa için Olağandışı öğeler benzersiz efektlere sahipler"
2440524405"[english]Footer_ToughBreakCosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
2440624406"TF_ToughBreakCosmeticCase" "Sıkı Mola Kozmetik Kasası"
2440724407"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase" "Tough Break Cosmetic Case"
24408N/A"TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "Bu kilitli kasayı açmak için bir\nSıkı Mola Kozmetik Anahtarı gerekir.\n\nİçinde Sıkı Mola Kozmetik Koleksiyonu'ndan topluluk üretimi bir öğe bulunur."
24409N/A"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Tough Break Cosmetic Collection."
N/A24408"TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "Bu kilitli kasayı açmak için bir\nSıkı Mola Kozmetik Anahtarı gerekir.\n\nİçinde Sıkı Mola Kozmetik Koleksiyonu'ndan\ntopluluk üretimi bir öğe bulunur."
N/A24409"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Tough Break Cosmetic Collection."
2441024410"TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "-Topluluk Kozmetikleri bulundurur\n-Sıkı Mola Kozmetik Anahtarı ile açılır\n-İçinden Garip veya Olağandışı bir Sıkı Mola Şapkası çıkabilir"
2441124411"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Tough Break Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
2441224412"TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey" "Sıkı Mola Kozmetik Anahtarı"
2489724897"[english]TF_Competitive_Abandoned" "A player abandoned the match and will be penalized. It is now safe to leave, but you may continue to play."
2489824898"TF_Competitive_AbandonedTitle" "Maç Bitti"
2489924899"[english]TF_Competitive_AbandonedTitle" "Match Over"
24900N/A"TF_Competitive_Rank" "Rütbe: %s1 %s2"
24901N/A"[english]TF_Competitive_Rank" "Rank: %s1 %s2"
N/A24900"TF_Competitive_Rank" "%s2"
N/A24901"[english]TF_Competitive_Rank" "%s2"
2490224902"TF_Competitive_Rank_0" "Taze Et"
2490324903"[english]TF_Competitive_Rank_0" "Fresh Meat"
24904N/A"TF_Competitive_Rank_1" "Taze Et"
24905N/A"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Fresh Meat"
24906N/A"TF_Competitive_Rank_2" "Baş Belası"
24907N/A"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Troublemaker"
24908N/A"TF_Competitive_Rank_3" "Ufak Çaplı Haydut"
24909N/A"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Small-Time Thug"
24910N/A"TF_Competitive_Rank_4" "Yerel İnfazcı"
24911N/A"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Local Enforcer"
24912N/A"TF_Competitive_Rank_5" "Sorun Çözücü"
24913N/A"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Problem Solver"
24914N/A"TF_Competitive_Rank_6" "Kiralık Tabanca"
24915N/A"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Hired Gun"
24916N/A"TF_Competitive_Rank_7" "Paralı Asker"
24917N/A"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Mercenary"
24918N/A"TF_Competitive_Rank_8" "Saha Paralı Askeri"
24919N/A"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Field Mercenary"
24920N/A"TF_Competitive_Rank_9" "Kiralık Katil"
24921N/A"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Contract Killer"
24922N/A"TF_Competitive_Rank_10" "Usta Tabanca"
24923N/A"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Master Persuader"
24924N/A"TF_Competitive_Rank_11" "Kafa Avcısı"
24925N/A"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Headhunter"
24926N/A"TF_Competitive_Rank_12" "Tasfiye Memuru"
24927N/A"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Liquidator"
24928N/A"TF_Competitive_Rank_13" "Cellat"
24929N/A"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Executioner"
N/A24904"TF_Competitive_Rank_1" "Paralı Asker I"
N/A24905"[english]TF_Competitive_Rank_1" "Mercenary I"
N/A24906"TF_Competitive_Rank_2" "Paralı Asker II"
N/A24907"[english]TF_Competitive_Rank_2" "Mercenary II"
N/A24908"TF_Competitive_Rank_3" "Paralı Asker III"
N/A24909"[english]TF_Competitive_Rank_3" "Mercenary III"
N/A24910"TF_Competitive_Rank_4" "Kiralık Katil I"
N/A24911"[english]TF_Competitive_Rank_4" "Contract Killer I"
N/A24912"TF_Competitive_Rank_5" "Kiralık Katil II"
N/A24913"[english]TF_Competitive_Rank_5" "Contract Killer II"
N/A24914"TF_Competitive_Rank_6" "Kiralık Katil III"
N/A24915"[english]TF_Competitive_Rank_6" "Contract Killer III"
N/A24916"TF_Competitive_Rank_7" "Cellat I"
N/A24917"[english]TF_Competitive_Rank_7" "Executioner I"
N/A24918"TF_Competitive_Rank_8" "Cellat II"
N/A24919"[english]TF_Competitive_Rank_8" "Executioner II"
N/A24920"TF_Competitive_Rank_9" "Cellat III"
N/A24921"[english]TF_Competitive_Rank_9" "Executioner III"
N/A24922"TF_Competitive_Rank_10" "Usta Suikastçı I"
N/A24923"[english]TF_Competitive_Rank_10" "Expert Assassin I"
N/A24924"TF_Competitive_Rank_11" "Uzman Suikastçı II"
N/A24925"[english]TF_Competitive_Rank_11" "Expert Assassin II"
N/A24926"TF_Competitive_Rank_12" "Uzman Suikastçı III"
N/A24927"[english]TF_Competitive_Rank_12" "Expert Assassin III"
N/A24928"TF_Competitive_Rank_13" "Ölüm Taciri"
N/A24929"[english]TF_Competitive_Rank_13" "Death Merchant"
2493024930"TF_Competitive_Rank_14" "Leş Danışmanı"
2493124931"[english]TF_Competitive_Rank_14" "Kill Consultant"
2493224932"TF_Competitive_Rank_15" "Öfkeli Sosyopat"
2530125301"[english]Footer_MayflowerCosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Mayflower Hat"
2530225302"TF_MayflowerCosmeticCase" "Alıç Kozmetik Kasası"
2530325303"[english]TF_MayflowerCosmeticCase" "Mayflower Cosmetic Case"
25304N/A"TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "Bu kilitli kasayı açmak için bir\nAlıç Kozmetik Anahtarı gerekir.\n\nİçinde Alıç Kozmetik Koleksiyonu'ndan topluluk üretimi bir öğe bulunur."
25305N/A"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nMayflower Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Mayflower Cosmetic Collection."
N/A25304"TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "Bu kilitli kasayı açmak için bir\nAlıç Kozmetik Anahtarı gerekir.\n\nİçinde Alıç Kozmetik Koleksiyonu'ndan\ntopluluk üretimi bir öğe bulunur."
N/A25305"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nMayflower Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Mayflower Cosmetic Collection."
2530625306"TF_MayflowerCosmeticCase_AdText" "-Topluluk Üretimi Kozmetikler İçerir\n-Açmak için Alıç Kozmetik Anahtarı gerektirir\n-İçerik, Garip veya bir Olağandışı Alıç Şapkası olabilir."
2530725307"[english]TF_MayflowerCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Mayflower Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Mayflower Hat"
2530825308"TF_Tool_MayflowerCosmeticKey" "Alıç Kozmetik Anahtarı"
2544425444"TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Title" "Rekabetçi Modu Hakkında"
2544525445"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Title" "About Competitive Play"
2544625446"TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" "Rekabetçi bir maç için sıraya girdiğinizde en iyi üç türün birinde 6v6 bir maçta sizinle eş yetenek seviyesindeki oyuncularla eşleştirileceksiniz. Yeteneğiniz, oynadığınız her rekabetçi maç ile ilişkili olan bir rütbe sistemine göre belirlenir. Maçları kazandığınızda veya kaybettiğinizde rütbeniz, gözlenen yetenek seviyenizi yansıtmak üzere ayarlanacaktır."
25447N/A"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" " When you queue up for a competitive match, you will be matched with players of similar skill into a 6v6 match. Your skill will be determined by a persistent rank associated with every competitive match that you play. As you win and lose matches, your rank will adjust to reflect your observed skill."
N/A25447"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionOne_Text" "When you queue up for a competitive match, you will be matched with players of similar skill into a 6v6 match. Your skill will be determined by a persistent rank associated with every competitive match that you play. As you win and lose matches, your Matchmaking Rating (MMR) will adjust to reflect your observed skill."
2544825448"TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Title" "Rekabetçi vs. Normal Oyun"
2544925449"[english]TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Title" "Competitive vs. Casual Play"
2545025450"TF_Competitive_Welcome_SectionTwo_Text" " Rekabetçi maçlar oyuncu tecrübesi üzerinde daha kalıcı etkiye (maç sonuçları, madalya sayıları, sıralama değişiklikleri, sezon toplamları vb.) olduğundan burada daha takım odaklı ve adrenalin dolu bir deneyim bulabilirsiniz."
2570625706"MMenu_CompetitiveAccessOption1" "SEÇENEK 1"
2570725707"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1" "OPTION 1"
2570825708"MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Premium TF2 Hesabı ve Steam hesabınızla nitelikli bir telefon numarasını ilişkilendirmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki resime tıklayın."
25709N/A"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Have a premium TF2 Account and associate a qualifying telephone number with your Steam account. Click the images below for more information."
N/A25709"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption1_Desc" "Have a premium TF2 Account, associate a qualifying telephone number (non-VOIP) with your Steam account, and be at least Casual level 3. Click the images below for more information."
2571025710"MMenu_CompetitiveAccessOption2" "SEÇENEK 2"
2571125711"[english]MMenu_CompetitiveAccessOption2" "OPTION 2"
2571225712"MMenu_CompetitiveAccessOption2_Desc" "Seçenek 1'i seçemiyorsanız bir ömür boyu Rekabetçi Eşleştirme Biletini aşağıdaki resmin üzerine tıklayarak satın alabilirsiniz."
2585825858"TF_Competitive_Requirements" "Bu özelliğe erişmek için gereken gereksinimleri karşılamıyorsunuz.\n\nDaha fazla bilgi için tıklayın."
2585925859"[english]TF_Competitive_Requirements" "You do not meet the requirements needed to access this feature.\n\nClick for more information."
2586025860"TF_Competitive_MatchRunning" "Şu anda bir maça atandınız ve bitmesini beklemek zorundasınız. Lütfen daha sonra tekrar deneyin."
25861N/A"[english]TF_Competitive_MatchRunning" "You are currently assigned to a match and must wait for it to finish. Please try again later."
N/A25861"[english]TF_Competitive_MatchRunning" "You are currently assigned to a match that you cannot abandon without penalty. Please try again once your match is finished."
2586225862"TF_Casual_CoreTitle" "Temel Oyun Modları"
2586325863"[english]TF_Casual_CoreTitle" "Core Game Modes"
2586425864"TF_Casual_AltTitle" "Alternatif Oyun Modları"
2607926079"[english]TF_Matchmaking_SafeToLeave" "This match is safe to leave"
2608026080"TF_Matchmaking_NotSafeToLeave" "Bu maçtan ayrılmak güvenli değildir"
2608126081"[english]TF_Matchmaking_NotSafeToLeave" "It is not safe to leave this match"
26082N/A"TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 xp"
26083N/A"[english]TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 xp"
26084N/A"TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 xp"
26085N/A"[english]TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 xp"
N/A26082"TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 %s3"
N/A26083"[english]TF_XPSource_PositiveFormat" "%s1: +%s2 %s3"
N/A26084"TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 %s3"
N/A26085"[english]TF_XPSource_NegativeFormat" "%s1: %s2 %s3"
2608626086"TF_XPSource_NoValueFormat" "%s1"
2608726087"[english]TF_XPSource_NoValueFormat" "%s1"
2608826088"TF_XPSource_Score" "Skor"
2619326193"[english]halloween2016_collection_name" "Creepy Crawly Collection"
2619426194"halloween2016_collection_case" "Börtü Böcek Kasası"
2619526195"[english]halloween2016_collection_case" "Creepy Crawly Case"
26196N/A"halloween2016_collection_case_desc" "Bu Kasa kilitlidir ve açmak için bir\nBörtü Böcek Anahtarı gereklidir.\n\nBörtü Böcek Koleksiyonundan \nbir eşya içerir."
26197N/A"[english]halloween2016_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nCreepy Crawly Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Creepy Crawly Collection."
N/A26196"halloween2016_collection_case_desc" "Bu Kasa kilitlidir ve açmak için bir\nBörtü Böcek Anahtarı gereklidir.\n\nBörtü Böcek Koleksiyonundan\nbir eşya içerir."
N/A26197"[english]halloween2016_collection_case_desc" "This Case is locked and requires a\nCreepy Crawly Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Creepy Crawly Collection."
2619826198"halloween2016_collection_case_adtext" "-Börtü Böcek Koleksiyonundan Topluluk Kozmetikleri bulundurur\n-Börtü Böcek Anahtarı ile açılır\n-İçerikler Garip olabilir ve şapkalar Olağandışı özelliğine sahip olabilir."
2619926199"[english]halloween2016_collection_case_adtext" "-Contains Community Cosmetics from the Creepy Crawly Collection\n-Requires a Creepy Crawly Key to open\n-Contents may be Strange and hats may be Unusual."
2620026200"halloween2016_collection_key" "Börtü Böcek Anahtarı"
2652126521"[english]TF_ChefStepsJoulePromo" "ChefSteps Joule Promo"
2652226522"TF_ChefStepsJoulePromo_Desc" " "
2652326523"[english]TF_ChefStepsJoulePromo_Desc" ""
26524N/A"TF_Autobalance_Start" "Takımlar dengesiz. %s1 takımına değişim için gönüllü olup olmadığı soruluyor."
26525N/A"[english]TF_Autobalance_Start" "Teams are unbalanced. Asking team %s1 for volunteers."
N/A26524"TF_Autobalance_Start" "Takımlar dengesiz. %s1 takımından seçilen adaylara değişim için gönüllü olup olmadıkları soruluyor."
N/A26525"[english]TF_Autobalance_Start" "Teams are unbalanced. Asking selected candidates from team %s1 to volunteer."
2652626526"Winter2016Cosmetics_collection" "2016 Kış Kozmetikleri Koleksiyonu"
2652726527"[english]Winter2016Cosmetics_collection" "Winter 2016 Cosmetics Collection"
2652826528"Winter2016Cosmetics_collection_desc" "2016 Kış Kozmetikleri Koleksiyonundan öğeler:"
2686326863"[english]Footer_RainyDayCosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Rainy Day Hat"
2686426864"TF_RainyDayCosmeticCase" "Kara Gün Kozmetik Kasası"
2686526865"[english]TF_RainyDayCosmeticCase" "Rainy Day Cosmetic Case"
26866N/A"TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "Bu kilitli kasayı açmak için bir\nKara Gün Kozmetik Anahtarı gerekir.\n\nİçinde Kara Gün Kozmetik Koleksiyonu'ndan \ntopluluk üretimi bir eşya bulunur."
26867N/A"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nRainy Day Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Rainy Day Cosmetic Collection."
N/A26866"TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "Bu kilitli kasayı açmak için bir\nKara Gün Kozmetik Anahtarı gerekir.\n\nİçinde Kara Gün Kozmetik Koleksiyonu'ndan\ntopluluk üretimi bir eşya bulunur."
N/A26867"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nRainy Day Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Rainy Day Cosmetic Collection."
2686826868"TF_RainyDayCosmeticCase_AdText" "-Topluluk Kozmetikleri bulundurur\n-Kara Gün Kozmetik Anahtarı ile açılır\n-İçinden Garip veya Olağan Dışı bir Kara Gün Şapkası çıkabilir"
2686926869"[english]TF_RainyDayCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Rainy Day Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Rainy Day Hat"
2687026870"TF_Tool_RainyDayCosmeticKey" "Kara Gün Kozmetik Anahtarı"
2703527035"[english]TF_Weapon_DragonsFury_Desc" "This powerful, single-shot flamethrower rewards consecutive hits with faster reloads and bonus damage."
2703627036"TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Birincil ve Alternatif Ateş için ortak bir basınçlı tank kullanır.\n\nBirincil Ateş: Kısa bir sürede düşmanları alev aldıran hızlı giden bir nesne fırlatır.\n\nAlt-Ateş: Düşmanları ve cisimleri iten bir hava patlaması salar ve alev alan takım arkadaşlarını söndürür."
2703727037"[english]TF_Weapon_DragonsFury_NeutralDesc" "Uses a shared pressure tank for Primary Fire and Alt-Fire.\n\nPrimary Fire: Launches a fast-moving projectile that briefly ignites enemies\n\nAlt-Fire: Release a blast of air that pushes enemies and projectiles, and extinguishes teammates that are on fire."
27038N/A"TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Yanan oyunculara fazladan +%300 hasar verir\n İsabet ettiğinde +%50 basınç oranı"
27039N/A"[english]TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deals +300% damage to burning players\n+50% repressurization rate on hit"
N/A27038"TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Yanan oyunculara %300 hasar verir\nİsabet ettiğinde +%50 basınç oranı"
N/A27039"[english]TF_Weapon_DragonsFury_PositiveDesc" "Deals 300% damage to burning players\n+50% re-pressurization rate on hit"
2704027040"TF_Weapon_DragonsFury_NegativeDesc" "Alternatif Ateşte -%50 basınç oranı"
2704127041"[english]TF_Weapon_DragonsFury_NegativeDesc" "-50% repressurization rate on Alt-Fire"
2704227042"TF_ThermalThruster" "Termal İtici"
2737827378"[english]Footer_Campaign3Cosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Jungle Inferno Hat"
2737927379"TF_Campaign3CosmeticCase1" "Berbat Kozmetik Kasası"
2738027380"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1" "Abominable Cosmetic Case"
27381N/A"TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "Bu Kasa kilitlidir ve açmak için bir/nBerbat Kozmetik Anahtarına ihtiyacınız var.\n\nİçinde topluluk tarafından yapılmış \nBerbat Kozmetik Koleksiyonuna ait bir öğe bulunmaktadır."
27382N/A"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "This Case is locked and requires an\nAbominable Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Abominable Cosmetic Collection."
N/A27381"TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "Bu Kasa kilitlidir ve açmak için bir/nBerbat Kozmetik Anahtarına ihtiyacınız var.\n\nİçinde topluluk tarafından yapılmış\nBerbat Kozmetik Koleksiyonuna ait bir öğe bulunmaktadır."
N/A27382"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_desc" "This Case is locked and requires an\nAbominable Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Abominable Cosmetic Collection."
2738327383"TF_Campaign3CosmeticCase1_AdText" "-Topluluk Kozmetikleri bulundurur\n-Berbat Kozmetik Anahtarı ile açılır\n-İçinden Garip veya Olağandışı bir Orman Cehennemi Şapkası çıkabilir"
2738427384"[english]TF_Campaign3CosmeticCase1_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires an Abominable Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Jungle Inferno Hat"
2738527385"TF_Tool_Campaign3CosmeticKey1" "Berbat Kozmetik Anahtarı"
2739027390"[english]TF_Tool_Campaign3CosmeticKey1_AdText" "-Used to open an Abominable Cosmetic Case\n-Contents may be Strange or an Unusual Jungle Inferno Hat"
2739127391"TF_Campaign3CosmeticCase2" "Canavarı Serbest Bırak Kozmetik Kasası"
2739227392"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2" "Unleash the Beast Cosmetic Case"
27393N/A"TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "Bu Kasa kilitlidir ve açmak için bir/nCanavarı Serbest Bırak Kozmetik Anahtarına ihtiyacınız var.\n\nİçinde topluluk tarafından yapılmış \nCanavarı Serbest Bırak Kozmetik Koleksiyonuna ait bir öğe bulunmaktadır."
27394N/A"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "This Case is locked and requires an\nUnleash the Beast Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Unleash the Beast Cosmetic Collection."
N/A27393"TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "Bu Kasa kilitlidir ve açmak için bir/nCanavarı Serbest Bırak Kozmetik Anahtarına ihtiyacınız var.\n\nİçinde topluluk tarafından yapılmış\nCanavarı Serbest Bırak Kozmetik Koleksiyonuna ait bir öğe bulunmaktadır."
N/A27394"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_desc" "This Case is locked and requires an\nUnleash the Beast Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Unleash the Beast Cosmetic Collection."
2739527395"TF_Campaign3CosmeticCase2_AdText" "-Topluluk Kozmetikleri bulundurur\n-Canavarı Serbest Bırak Kozmetik Anahtarı ile açılır\n-İçinden Garip veya Olağandışı bir Orman Cehennemi Şapkası çıkabilir"
2739627396"[english]TF_Campaign3CosmeticCase2_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires an Unleash the Beast Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Jungle Inferno Hat"
2739727397"TF_Tool_Campaign3CosmeticKey2" "Canavarı Serbest Bırak Kozmetik Anahtarı"
2747227472"[english]Attrib_UberchargeSavedOnHit" "Collect the organs of people you hit"
2747327473"Attrib_SpreadPenaltyScalesCons" "Başarılı atışlar daha az isabet oranı yaratır"
2747427474"[english]Attrib_SpreadPenaltyScalesCons" "Successive shots become less accurate"
27475N/A"Attrib_FixedShotPattern" "Düzenli bir sıra ile ateş eder"
27476N/A"[english]Attrib_FixedShotPattern" "Fires a fixed shot pattern"
N/A27475"Attrib_FixedShotPattern" "Geniş ve belirli bir saçılma deseninde ateş eder"
N/A27476"[english]Attrib_FixedShotPattern" "Fires a wide, fixed shot pattern"
2747727477"Attrib_SpunUpPushForceResist" "Büküldüğü zaman hasardan doğan itme kuvvetine ve püskürtmeye karşı bağışıklıdır"
2747827478"[english]Attrib_SpunUpPushForceResist" "Immune to push force from damage and airblast when spun up"
2747927479"Attrib_DisguiseConsumesCloak" "Normal kılık değiştirmeler dolu bir pelerin saati gerektirir (ve kullanır)"
2823328233"TF_FindMatchTip_Body" "Oynamaya başlamak için buraya tıklayın!"
2823428234"[english]TF_FindMatchTip_Body" "Click here to start playing!"
2823528235"TF_Competitive_PartyMatchRunning" "Partinizin bir üyesi zaten bir maç için kaydoldu ve bu nedenle kuyruğa girmeniz engellendi."
28236N/A"[english]TF_Competitive_PartyMatchRunning" "A member of your party is already assigned to a match, which is preventing you from queuing."
N/A28236"[english]TF_Competitive_PartyMatchRunning" "A member of your party is already assigned to a match that they cannot abandon without penalty. Please wait for their match to finish."
2823728237"TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "Savaş Boyası"
2823828238"[english]TF_ItemPreview_ItemPaintkit" "War Paint"
2823928239"TF_HalloweenContractPackage" "Cadılar Bayramı Paketi"
2827828278"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3" "Finalist Fritöz"
2827928279"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3" "Finalist Fryer"
2828028280"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "Bu rozeti takan kişinin Kızartma Tavasını çıkarttığını gördüğünüz zaman kaçsanız iyi edersiniz. Bu madalya Ready Steady Pan Sezon 3'ün finalistlerine verilmiştir."
28281N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "Whenever you see the wielder of this shiny little pin pulling out his Frying Pan - you better run. This medal was awarded to the finalists of Ready Steady Pan Season 3."
N/A28281"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_WinnerS3_Desc" "A token to warn others: if they see you pulling out a Frying Pan, they better start running. Congratulations on placing top three in Ready Steady Pan Season 3!"
2828228282"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3" "Ready Steady Pan Katılımcısı"
2828328283"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3" "Ready Steady Pan Panticipant"
2828428284"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "6 kişilik gruplar kurup birbirinize kızartma tavalarıyla vurmayı istemek tuhaf bir istek ancak bu isteğinizi takdir ediyoruz. Ready Steady Pan Sezon 3'e katıldığınız için teşekkürler!"
28285N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "Forming into a group of six people and hitting each other with frying pans is an odd desire, but we appreciate it. Thanks for participating in Ready Steady Pan Season 3!"
N/A28285"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_ParticipantS3_Desc" "You gathered six people together for the sole purpose of hitting others with Frying Pans, and we appreciate you for it. Thanks for participating in Ready Steady Pan Season 3!"
2828628286"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3" "Pantastic Eleme Şampiyonu"
2828728287"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3" "Pantastic Playoff Champ"
28288N/A"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Rekabetçi kızartma tavası turnuvasında elemelere mi katılıyorsunuz? Bu kulağa sizin için oldukça prestijli geliyor! Ready Steady Pan Sezon 3'teki yerleştirmenizden ötürü sizi tebrik ediyoruz!"
28289N/A"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Getting into playoffs in the competitive frying pan tournament? That sounds prestigious enough for you! Congratulations on your placement in Ready Steady Pan Season 3!"
N/A28288"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Rekabetçi Kızartma Tavası turnuvasında elemelere katılmak oldukça prestijli bir başarıdır. Ready Steady Pan Sezon 3'teki performansınızdan ötürü sizi tebrik ediyoruz!"
N/A28289"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_PlayoffS3_Desc" "Getting into the playoffs of a competitive Frying Pan tournament is a rather prestigious accomplishment. Congratulations on your performance in Ready Steady Pan Season 3!"
2829028290"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Desc" "Ready Steady Pan'i hayata geçirmemiz için gösterdiğiniz kararlılık ve yoğun çalışmadan ötürü teşekkürler! Her ne kadar perde arkasında çalışmış olsanız da siz olmadan bunu gerçekleştiremezdik."
2829128291"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Desc" "Thanks for your hard work and dedication put into making Ready Steady Pan a reality! Regardless of you being mostly behind the scenes - you're the real MVP."
2829228292"TF_reddit_random_acts2" "Yardımseverin Hediyesi"
2833128331"[english]Footer_Winter2017Cosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Winter 2017 Hat"
2833228332"TF_Winter2017CosmeticCase" "Kış 2017 Kozmetik Kasa"
2833328333"[english]TF_Winter2017CosmeticCase" "Winter 2017 Cosmetic Case"
28334N/A"TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "Bu kasa kilitlidir ve\naçmak için 2017 Kış Kozmetik Anahtarı gereklidir.\n\n2017 Kış Kozmetik Koleksiyonundan \ntopluluk tarafından yapılmış bir öğe içerir."
28335N/A"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nWinter 2017 Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Winter 2017 Cosmetic Collection."
N/A28334"TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "Bu kasa kilitlidir ve\naçmak için 2017 Kış Kozmetik Anahtarı gereklidir.\n\n2017 Kış Kozmetik Koleksiyonundan\ntopluluk tarafından yapılmış bir öğe içerir."
N/A28335"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nWinter 2017 Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Winter 2017 Cosmetic Collection."
2833628336"TF_Winter2017CosmeticCase_AdText" "-Topluluk kozmetiklerini içerir\n-Açmak için Kış 2017 Kozmetik Anahtarı gereklidir\n-İçeriğinde bir Garip ya da Olağan Dışı 2017 Kış şapkası olabilir"
2833728337"[english]TF_Winter2017CosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Winter 2017 Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Winter 2017 Hat"
2833828338"TF_Tool_Winter2017CosmeticKey" "2017 Kış Kozmetik Anahtarı"
2843528435"[english]TF_JungleInfernoContractsPass_Desc" "The Jungle Inferno Campaign might be over, but you can still access the contracts! Activating the Jungle Inferno Contracts Pass grants a Jungle Inferno ConTracker that gives access to Jungle Inferno contracts, tracks your progress, and can be equipped in-game!\n\nYou do not need this pass if you already have access to the Jungle Inferno contracts."
2843628436"TF_JungleInfernoContractsPass_AdText" "-Tamamlandığında etkinliğe özel ödüllere sözleşme ile erişin!\n\n-Eğer Orman Cehennemi sözleşmelerine hâlihazırda erişimin varsa bu bilete ihtiyacın yok."
2843728437"[english]TF_JungleInfernoContractsPass_AdText" "-Access to contracts that reward exclusive items when completed!\n\n-You do not need this pass if you already have access to the Jungle Inferno contracts."
N/A28438"TF_spr18_robin_walkers" "Robin Terlikleri"
N/A28439"[english]TF_spr18_robin_walkers" "Robin Walkers"
2843828440"TF_spr18_tundra_top" "Tundra Beresi"
2843928441"[english]TF_spr18_tundra_top" "Tundra Top"
2844028442"TF_spr18_antarctic_eyewear" "Antarktik Gözlüğü"
2844128443"[english]TF_spr18_antarctic_eyewear" "Antarctic Eyewear"
2844228444"TF_spr18_head_hedge" "Baş Çimi"
2844328445"[english]TF_spr18_head_hedge" "Head Hedge"
N/A28446"TF_spr18_frag_proof_fragger" "Patlamaya Dayanıklı Patlayıcı"
N/A28447"[english]TF_spr18_frag_proof_fragger" "Frag Proof Fragger"
2844428448"TF_spr18_tsar_platinum" "Platin Çar"
2844528449"[english]TF_spr18_tsar_platinum" "Tsar Platinum"
2844628450"TF_spr18_starboard_crusader" "Sancak Kaptanı"
2844728451"[english]TF_spr18_starboard_crusader" "Starboard Crusader"
N/A28452"TF_spr18_scourge_of_the_sky" "Göklerin Felaketi"
N/A28453"[english]TF_spr18_scourge_of_the_sky" "Scourge of the Sky"
2844828454"TF_spr18_veterans_attire" "Gazi Kostümü"
2844928455"[english]TF_spr18_veterans_attire" "Veterans Attire"
2845028456"TF_spr18_sky_high_fly_guy" "Yüksekten Uçan Eleman"
2846328469"[english]TF_spr18_wipe_out_wraps" "Wipe Out Wraps"
2846428470"TF_spr18_blizzard_britches" "Fırtına Pantolonları"
2846528471"[english]TF_spr18_blizzard_britches" "Blizzard Britches"
N/A28472"TF_spr18_cold_case" "Portatif Buzdolabı"
N/A28473"[english]TF_spr18_cold_case" "Cold Case"
2846628474"TF_spr18_punks_pomp" "Serserinin Pompası"
2846728475"[english]TF_spr18_punks_pomp" "Punk's Pomp"
N/A28476"TF_spr18_starboard_crusader_style1" "Basit Eğlence"
N/A28477"[english]TF_spr18_starboard_crusader_style1" "Casual"
N/A28478"TF_spr18_starboard_crusader_style2" "Profesyonel"
N/A28479"[english]TF_spr18_starboard_crusader_style2" "Professional"
N/A28480"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC" "TFCL frag_club Birinciliği"
N/A28481"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC" "TFCL frag_club 1st Place"
N/A28482"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC_Desc" "frag_club üyelerine özel bir sıralama madalyası"
N/A28483"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_FC_Desc" "A special placement medal for the members of frag_club"
N/A28484"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK" "TFCL RoyalKeys İkinciliği"
N/A28485"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK" "TFCL RoyalKeys 2nd Place"
N/A28486"TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK_Desc" "RoyalKeys üyelerine özel bir sıralama madalyası"
N/A28487"[english]TF_TournamentMedal_TFCL_Alpha_RK_Desc" "A special placement medal for the members of RoyalKeys"
N/A28488"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust" "Canteen Crasher Rust Starter Madalyası 2018"
N/A28489"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust" "Canteen Crasher Rust Starter Medal 2018"
N/A28490"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust_Desc" "Geldiğiniz için aletlerimizi sakladığımız kulübede bulduğumuz bir şeyi size sunuyoruz! Potato'nun MvM Sunucusunun hibrit MvM yarışmasının katılımcılarına ödüllendirilmiştir!"
N/A28491"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Rust_Desc" "As a reward for showing up, we present to you something we found in our tool shed! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28492"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Gold" "Copenhagen Games Altın Madalyası"
N/A28493"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Gold" "Copenhagen Games Gold Medal"
N/A28494"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Silver" "Copenhagen Games Gümüş Madalyası"
N/A28495"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Silver" "Copenhagen Games Silver Medal"
N/A28496"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Bronze" "Copenhagen Games Bronz Madalyası"
N/A28497"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Bronze" "Copenhagen Games Bronze Medal"
N/A28498"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Iron" "Copenhagen Games Demir Madalyası"
N/A28499"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Iron" "Copenhagen Games Iron Medal"
N/A28500"TF_TournamentMedal_Copenhagen_Staff" "Copenhagen Games Ekip Madalyası"
N/A28501"[english]TF_TournamentMedal_Copenhagen_Staff" "Copenhagen Games Staff Medal"
N/A28502"TF_TournamentMedal_GIO_Champion" "Gette it Onne! Şampiyonu"
N/A28503"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Champion" "Gette it Onne! Champion"
N/A28504"TF_TournamentMedal_GIO_Playoffs" "Gette it Onne! Elemeleri Katılımcısı"
N/A28505"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Playoffs" "Gette it Onne! Playoffs Participant"
N/A28506"TF_TournamentMedal_GIO_Participant" "Gette it Onne! Katılımcısı"
N/A28507"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Participant" "Gette it Onne! Participant"
N/A28508"TF_TournamentMedal_GIO_Helper" "Gette it Onne! Yardımcısı"
N/A28509"[english]TF_TournamentMedal_GIO_Helper" "Gette it Onne! Helper"
N/A28510"TF_TournamentMedal_HLPugs_Gold" "HLPugs.tf Highlander Kupası Birinciliği"
N/A28511"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Gold" "HLPugs.tf Highlander Cup 1st Place"
N/A28512"TF_TournamentMedal_HLPugs_Silver" "HLPugs.tf Highlander Kupası İkinciliği"
N/A28513"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Silver" "HLPugs.tf Highlander Cup 2nd Place"
N/A28514"TF_TournamentMedal_HLPugs_Bronze" "HLPugs.tf Highlander Kupası Üçüncülüğü"
N/A28515"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Bronze" "HLPugs.tf Highlander Cup 3rd Place"
N/A28516"TF_TournamentMedal_HLPugs_Participant" "HLPugs.tf Highlander Kupası Katılımcısı"
N/A28517"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Participant" "HLPugs.tf Highlander Cup Participant"
N/A28518"TF_TournamentMedal_HLPugs_Contributor" "HLPugs.tf Highlander Kupası Katkıda Bulunan"
N/A28519"[english]TF_TournamentMedal_HLPugs_Contributor" "HLPugs.tf Highlander Cup Contributor"
N/A28520"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_HelperS3_Desc" "Ready Steady Pan Sezon 3'e gerçekleştirebilmek için ortaya koyduğunuz sıkı çalışma ve bağlılık için teşekkürler! En Değerli Tavacı sizsiniz!"
N/A28521"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_HelperS3_Desc" "Thanks for the hard work and dedication you've put into making Ready Steady Pan Season 3 a reality! You're the real MVP (Most Valuable Panner)."
N/A28522"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Gold" "ETF2L 6v6 Küme 1 Altın Madalya"
N/A28523"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Gold" "ETF2L 6v6 Division 1 Gold Medal"
N/A28524"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Silver" "ETF2L 6v6 Küme 1 Gümüş Madalya"
N/A28525"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Silver" "ETF2L 6v6 Division 1 Silver Medal"
N/A28526"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Bronze" "ETF2L 6v6 Küme 1 Bronz Madalya"
N/A28527"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Bronze" "ETF2L 6v6 Division 1 Bronze Medal"
N/A28528"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Gold" "ETF2L 6v6 Küme 2 Altın Madalya"
N/A28529"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Gold" "ETF2L 6v6 Division 2 Gold Medal"
N/A28530"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Silver" "ETF2L 6v6 Küme 2 Gümüş Madalya"
N/A28531"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Silver" "ETF2L 6v6 Division 2 Silver Medal"
N/A28532"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Bronze" "ETF2L 6v6 Küme 2 Bronz Madalya"
N/A28533"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Bronze" "ETF2L 6v6 Division 2 Bronze Medal"
N/A28534"TF_TournamentMedal_2019" "2019"
N/A28535"[english]TF_TournamentMedal_2019" "2019"
N/A28536"TF_TournamentMedal_2020" "2020"
N/A28537"[english]TF_TournamentMedal_2020" "2020"
N/A28538"TF_TournamentMedal_Winter2018" "2018 Kış"
N/A28539"[english]TF_TournamentMedal_Winter2018" "Winter 2018"
N/A28540"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1" "NHBL 1st Sasha Cup Şampiyonu"
N/A28541"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1" "NHBL 1st Sasha Cup Champion"
N/A28542"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1_Desc" "Dr. Splints"
N/A28543"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season1_Desc" "Dr. Splints"
N/A28544"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2" "NHBL 2nd Sasha Heavyweight Şampiyonu"
N/A28545"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2" "NHBL 2nd Sasha Heavyweight Champion"
N/A28546"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2_Desc" "Beyaz Rus Ayısı"
N/A28547"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season2_Desc" "White Russian Bear"
N/A28548"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3" "NHBL 3rd Sasha Heavyweight Şampiyonu"
N/A28549"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3" "NHBL 3rd Sasha Heavyweight Champion"
N/A28550"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3_Desc" "VOOO! gizlenerek gitmek gerek"
N/A28551"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season3_Desc" "WHOO! gotta be sneaky"
N/A28552"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4" "NHBL 4th Sasha Heavyweight Şampiyonu"
N/A28553"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4" "NHBL 4th Sasha Heavyweight Champion"
N/A28554"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4_Desc" "Leires"
N/A28555"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season4_Desc" "Leires"
N/A28556"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5" "NHBL 5th Sasha Heavyweight Şampiyonu"
N/A28557"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5" "NHBL 5th Sasha Heavyweight Champion"
N/A28558"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5_Desc" "Bir Kirpi"
N/A28559"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season5_Desc" "Some Porcupine"
N/A28560"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6" "NHBL 6th Sasha Heavyweight Şampiyonu"
N/A28561"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6" "NHBL 6th Sasha Heavyweight Champion"
N/A28562"TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6_Desc" "Beyaz Rus Ayısı"
N/A28563"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Sasha_Season6_Desc" "White Russian Bear"
N/A28564"TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7" "NHBL 1st Natascha Heavyweight Şampiyonu"
N/A28565"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7" "NHBL 1st Natascha Heavyweight Champion"
N/A28566"TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7_Desc" "Retro"
N/A28567"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Natasha_Season7_Desc" "Retro"
N/A28568"TF_TournamentMedal_NHBL_Participant" "NHBL Final Katılımcısı"
N/A28569"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_Participant" "NHBL Finals Participant"
N/A28570"TF_TournamentMedal_NHBL_SecondPlace" "NHBL Final İkinciliği"
N/A28571"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_SecondPlace" "NHBL Finals 2nd Place"
N/A28572"TF_TournamentMedal_NHBL_ThirdPlace" "NHBL Final Üçüncülüğü"
N/A28573"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_ThirdPlace" "NHBL Finals 3rd Place"
N/A28574"TF_TournamentMedal_NHBL_FourthPlace" "NHBL Final Dördüncülüğü"
N/A28575"[english]TF_TournamentMedal_NHBL_FourthPlace" "NHBL Finals 4th Place"
N/A28576"TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_First" "Ultimate Ultiduo Birinciliği"
N/A28577"[english]TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_First" "Ultimate Ultiduo 1st Place"
N/A28578"TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Second" "Ultimate Ultiduo İkinciliği"
N/A28579"[english]TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Second" "Ultimate Ultiduo 2nd Place"
N/A28580"TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Third" "Ultimate Ultiduo Üçüncülüğü"
N/A28581"[english]TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Third" "Ultimate Ultiduo 3rd Place"
N/A28582"TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Participant" "Ultimate Ultiduo Katılımcısı"
N/A28583"[english]TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Participant" "Ultimate Ultiduo Participant"
N/A28584"TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Helper" "Ultimate Ultiduo Yardımcısı"
N/A28585"[english]TF_TournamentMedal_UltimateUltiduo_Helper" "Ultimate Ultiduo Helper"
N/A28586"TF_TournamentMedal_Palaise_Champion" "Palaise MGE Doubles Community Clash Şampiyonu"
N/A28587"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_Champion" "Palaise MGE Doubles Community Clash Champion"
N/A28588"TF_TournamentMedal_Palaise_Champion_Desc" "Evet, bazı insanların daha iyi bir oyun anlayışı olabilir ancak sen en iyisi olmak için buna ihtiyacın olmadığını kanıtladın. (Sezon 1)"
N/A28589"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_Champion_Desc" "Sure, some people may have better game sense, but you've proven that you don't need it to be the best. (Season 1)"
N/A28590"TF_TournamentMedal_Palaise_RunnerUp" "Palaise MGE Doubles Community Clash İkinciliği"
N/A28591"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_RunnerUp" "Palaise MGE Doubles Community Clash Runner-Up"
N/A28592"TF_TournamentMedal_Palaise_RunnerUp_Desc" "Takım arkadaşlarına bunu söyleme ama birinci olmamanızın sebebi onlardı. (Sezon 1)"
N/A28593"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_RunnerUp_Desc" "Don't tell your teammate this, but they are the reason you guys didn't come first. (Season 1)"
N/A28594"TF_TournamentMedal_Palaise_Contestant" "Palaise MGE Doubles Community Clash Katılımcısı"
N/A28595"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_Contestant" "Palaise MGE Doubles Community Clash Contestant"
N/A28596"TF_TournamentMedal_Palaise_Contestant_Desc" "Evet! Bu oyunu rekabetçi bir şekilde oynuyorum! (Sezon 1)"
N/A28597"[english]TF_TournamentMedal_Palaise_Contestant_Desc" "Why yes! I DO play this game competently! (Season 1)"
N/A28598"TF_TournamentMedal_jtte_gold" "Journey to the East Birinciliği"
N/A28599"[english]TF_TournamentMedal_jtte_gold" "Journey to the East 1st Place"
N/A28600"TF_TournamentMedal_jtte_silver" "Journey to the East İkinciliği"
N/A28601"[english]TF_TournamentMedal_jtte_silver" "Journey to the East 2nd Place"
N/A28602"TF_TournamentMedal_jtte_bronze" "Journey to the East Üçüncülüğü"
N/A28603"[english]TF_TournamentMedal_jtte_bronze" "Journey to the East 3rd Place"
N/A28604"TF_TournamentMedal_jtte_participant" "Journey to the East Katılımcısı"
N/A28605"[english]TF_TournamentMedal_jtte_participant" "Journey to the East Participant"
N/A28606"TF_TournamentMedal_jtte_winner_desc" "Journey to the East yarışmasının kazananlarına ödüllendirilmiştir"
N/A28607"[english]TF_TournamentMedal_jtte_winner_desc" "Awarded to winners of the Journey to the East contest"
N/A28608"TF_TournamentMedal_jtte_participant_desc" "Journey to the East yarışmasının katılımcılarına ödüllendirilmiştir"
N/A28609"[english]TF_TournamentMedal_jtte_participant_desc" "Awarded to participants of the Journey to the East contest"
N/A28610"TF_TournamentMedal_NPC_gold" "Newbie Prolander Kupası Altın Madalya"
N/A28611"[english]TF_TournamentMedal_NPC_gold" "Newbie Prolander Cup Gold Medal"
N/A28612"TF_TournamentMedal_NPC_silver" "Newbie Prolander Kupası Gümüş Madalya"
N/A28613"[english]TF_TournamentMedal_NPC_silver" "Newbie Prolander Cup Silver Medal"
N/A28614"TF_TournamentMedal_NPC_bronze" "Newbie Prolander Kupası Bronz Madalya"
N/A28615"[english]TF_TournamentMedal_NPC_bronze" "Newbie Prolander Cup Bronze Medal"
N/A28616"TF_TournamentMedal_NPC_participant" "Newbie Prolander Kupası Katılımcısı"
N/A28617"[english]TF_TournamentMedal_NPC_participant" "Newbie Prolander Cup Participant"
N/A28618"TF_TournamentMedal_FLAN_Donator_2018" "Florida LAN 2018 Bağışçı Madalyası"
N/A28619"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Donator_2018" "Florida LAN 2018 Donator Medal"
N/A28620"TF_TournamentMedal_FLAN_Donator_2018_Desc" "Florida LAN 2018 etkinlik projesine bağışta bulunan kişilere ödüllendirilmiştir."
N/A28621"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Donator_2018_Desc" "Awarded to people who donated to the Florida LAN 2018 event project."
N/A28622"TF_TournamentMedal_FLAN_Participant_2018" "Florida LAN 2018 Katılımcı Madalyası"
N/A28623"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Participant_2018" "Florida LAN 2018 Participant Medal"
N/A28624"TF_TournamentMedal_FLAN_Participant_2018_Desc" "Florida LAN 2018 etkinliğine katılan kişilere ödüllendirilmiştir."
N/A28625"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Participant_2018_Desc" "Awarded to people who participated in the Florida LAN 2018 event."
N/A28626"TF_TournamentMedal_FLAN_Contributor_2018" "Florida LAN 2018 Katkıda Bulunan Madalyası"
N/A28627"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Contributor_2018" "Florida LAN 2018 Contributor Medal"
N/A28628"TF_TournamentMedal_FLAN_Contributor_2018_Desc" "Arka planda bu işin gerçekleşmesi için çalışan insanlara ödüllendirilmiştir."
N/A28629"[english]TF_TournamentMedal_FLAN_Contributor_2018_Desc" "Awarded to people who worked behind the scenes to make it happen."
N/A28630"TF_TournamentMedal_RGLgg_OneDayCup_NA" "RGL.gg One Day Prolander Kupası - Kuzey Amerika"
N/A28631"[english]TF_TournamentMedal_RGLgg_OneDayCup_NA" "RGL.gg One Day Prolander Cup - North America"
N/A28632"TF_TournamentMedal_RGLgg_OneDayCup_Europe" "RGL.gg One Day Prolander Kupası - Avrupa"
N/A28633"[english]TF_TournamentMedal_RGLgg_OneDayCup_Europe" "RGL.gg One Day Prolander Cup - Europe"
N/A28634"TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT1" "ESA Rewind II Küme 1 Bağışçı"
N/A28635"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT1" "ESA Rewind II Tier 1 Donor"
N/A28636"TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT2" "ESA Rewind II Küme 2 Bağışçı"
N/A28637"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT2" "ESA Rewind II Tier 2 Donor"
N/A28638"TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT3" "ESA Rewind II Küme 3 Bağışçı"
N/A28639"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_DonorT3" "ESA Rewind II Tier 3 Donor"
N/A28640"TF_TournamentMedal_RewindII_Donor_Desc" "ESA Rewind II LAN 2018 ödül havuzuna bağışta bulunanlara ödüllendirilmiştir."
N/A28641"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_Donor_Desc" "Awarded to those who donated to the ESA Rewind II LAN 2018 prize pool."
N/A28642"TF_TournamentMedal_RewindII_Top8" "ESA Rewind II En İyi 8"
N/A28643"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_Top8" "ESA Rewind II Top 8"
N/A28644"TF_TournamentMedal_RewindII_Top8_Desc" "ESA Rewind II 2018 LAN turnuvasının En İyi 8 davet kümesinde yer alanlara ödüllendirilmiştir."
N/A28645"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_Top8_Desc" "Awarded to those who placed in the Top 8 of the invite bracket for the ESA Rewind II 2018 LAN tournament."
N/A28646"TF_TournamentMedal_RewindII_Participant" "ESA Rewind II Katılımcısı"
N/A28647"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_Participant" "ESA Rewind II Participant"
N/A28648"TF_TournamentMedal_RewindII_Participant_Desc" "ESA Rewind II 2018 LAN turnuvasına katılan veya katkıda bulunanlara ödüllendirilmiştir."
N/A28649"[english]TF_TournamentMedal_RewindII_Participant_Desc" "Awarded to those who participated or contributed to the ESA Rewind II 2018 LAN tournament."
N/A28650"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Platinum" "Canteen Crasher Platinum Krit Madalyası 2018"
N/A28651"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Platinum" "Canteen Crasher Platinum Crit Medal 2018"
N/A28652"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Platinum_Desc" "Ani sorun çözme konusunda yükseldiğini kanıtladın. İyi işti, asker! Potato's MvM Sunucusunun hibrit MvM yarışmasının katılımcılarına ödüllendirilmiştir."
N/A28653"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Platinum_Desc" "You've proven yourself to excel at instantaneous problem-solving! Great work, merc! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28654"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Gold" "Canteen Crasher Gold Uber Madalya 2018"
N/A28655"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Gold" "Canteen Crasher Gold Uber Medal 2018"
N/A28656"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Gold_Desc" "Gidişler zor olursa, en yakın dükkandan bir ölümsüzlük siparişi verin! Potato's MvM Sunucusunun hibrit MvM yarışmasının katılımcılarına ödüllendirilmiştir."
N/A28657"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Gold_Desc" "When the going gets tough, call for immortality from your nearest retailer! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28658"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Silver" "Canteen Crasher Gümüş Bina Madalyası 2018"
N/A28659"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Silver" "Canteen Crasher Silver Building Medal 2018"
N/A28660"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Silver_Desc" "Bu alet İngiliz anahtarı kutusunun en iyi Sentry Bozucu tecrübesi için bir zamanlayıcısı ve gürültü yapıcısı var! Potato's MvM Sunucusunun hibrit MvM yarışmasının katılımcılarına ödüllendirilmiştir."
N/A28661"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Silver_Desc" "This wrench box has a timer and rumble feature for the best Sentry Buster experience! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28662"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Bronze" "Canteen Crasher Bronz Mermi Madalyası 2018"
N/A28663"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Bronze" "Canteen Crasher Bronze Ammo Medal 2018"
N/A28664"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Bronze_Desc" "Yıllardır süre gelen bir soru var: Bronza gömülmüş bir şeyi nasıl kullanırsın? Potato's MvM Sunucusunun hibrit MvM yarışmasının katılımcılarına ödüllendirilmiştir."
N/A28665"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Bronze_Desc" "Now here's a question for the ages: How do you use something encased in bronze? Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28666"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Iron" "Canteen Crasher Demir Recall Madalyası 2018"
N/A28667"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Iron" "Canteen Crasher Iron Recall Medal 2018"
N/A28668"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Iron_Desc" "Bu tuşa basarak üsse geri dönebilir ve ücretsiz tetanoz veya ölümcül bir güç patlaması alabilirsiniz! Potato's MvM Sunucusunun hibrit MvM yarışmasının katılımcılarına ödüllendirilmiştir."
N/A28669"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Iron_Desc" "Press this button to return to base and get free tetanus or a deadly power surge! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28670"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Wood" "Canteen Crasher Tahta Başlangıç Madalyası 2018"
N/A28671"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Wood" "Canteen Crasher Wood Starter Medal 2018"
N/A28672"TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Wood_Desc" "Geldiğiniz için size alet kulübemizde bulduğumuz bir şeyi vermek istiyoruz! Potato's MvM Sunucusunun hibrit MvM yarışmasının katılımcılarına ödüllendirilmiştir."
N/A28673"[english]TF_TournamentMedal_Canteen_Crasher_Wood_Desc" "As a reward for showing up, we present to you something we found in our woodshed! Awarded to participants of Potato's MvM Server's hybrid MvM contest!"
N/A28674"TF_Wearable_Slippers" "Terlikler"
N/A28675"[english]TF_Wearable_Slippers" "Slippers"
N/A28676"TF_Autobalance_Next" "Gönüllü bulunamadı. Seçilmiş adaylardan bir tanesi bir sonraki canlanmada değişecek."
N/A28677"[english]TF_Autobalance_Next" "No volunteers found. Will switch one of the selected candidates on their next respawn."
N/A28678"TF_Autobalance_Final" "Takımları dengeleme artık seçili adaylardan oyuncuları kullanır."
N/A28679"[english]TF_Autobalance_Final" "Rebalancing teams now using players from the selected candidates."
N/A28680"TF_Autobalance_TeamChangeDone" "%s1 takımına geçtiniz."
N/A28681"[english]TF_Autobalance_TeamChangeDone" "You have been switched to team %s1."
N/A28682"TF_Autobalance_TeamChangeDone_Match" "%s1 takımına geçtiniz ve takım değiştirdiğiniz için raundun sonunda %s2 deneyim puanı alacaksınız."
N/A28683"[english]TF_Autobalance_TeamChangeDone_Match" "You have switched to team %s1 and will receive %s2 experience points at the end of the round for changing teams."
N/A28684"TF_Autobalance_TeamChangePending" "Eğer takımlar hâlâ dengelenmemişse %s1 takımına\n%s2 saniye sonra geçeceksiniz."
N/A28685"[english]TF_Autobalance_TeamChangePending" "You will be moved to team %s1 in %s2 seconds\nif the teams are still not balanced."
N/A28686"BlueMoonCosmetics_collection" "Mavi Ay Kozmetik Koleksiyonu"
N/A28687"[english]BlueMoonCosmetics_collection" "Blue Moon Cosmetics Collection"
N/A28688"BlueMoonCosmetics_collection_desc" "Mavi Ay Kozmetik Koleksiyonundan öğeler:"
N/A28689"[english]BlueMoonCosmetics_collection_desc" "Items from the Blue Moon Cosmetics Collection:"
N/A28690"Footer_BlueMoonCosmetics" "İçinde Garip veya Olağan Dışı bir Mavi Ay Şapkası olabilir"
N/A28691"[english]Footer_BlueMoonCosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Blue Moon Hat"
N/A28692"TF_BlueMoonCosmeticCase" "Mavi Ay Kozmetik Kasası"
N/A28693"[english]TF_BlueMoonCosmeticCase" "Blue Moon Cosmetic Case"
N/A28694"TF_BlueMoonCosmeticCase_desc" "Bu kasa kilitlidir ve\naçmak için Mavi Ay Kozmetik Anahtarı gereklidir.\n\nMavi Ay Kozmetik koleksiyonundan\nTopluluk yapımı bir öğe içerir."
N/A28695"[english]TF_BlueMoonCosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nBlue Moon Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Blue Moon Cosmetic Collection."
N/A28696"TF_BlueMoonCosmeticCase_AdText" "-Topluluk kozmetiklerini içerir\n-Açmak için Mavi Ay Kozmetik Anahtarı gereklidir\n-İçinde Garip ya da Olağan Dışı bir Mavi Ay Şapkası olabilir"
N/A28697"[english]TF_BlueMoonCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Blue Moon Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Blue Moon Hat"
N/A28698"TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey" "Mavi Ay Kozmetik Anahtarı"
N/A28699"[english]TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey" "Blue Moon Cosmetic Key"
N/A28700"TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_desc" "Mavi Ay Kozmetik Kasası'nı açmak için kullanılır"
N/A28701"[english]TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_desc" "Used to open a Blue Moon Cosmetic Case"
N/A28702"TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_AdText" "-Mavi Ay Kozmetik Kasası'nı açmak için kullanılır\n-İçinde Garip ya da Olağan Dışı bir Mavi Ay Şapkası olabilir"
N/A28703"[english]TF_Tool_BlueMoonCosmeticKey_AdText" "-Used to open a Blue Moon Cosmetic Case\n-Contents may be Strange or an Unusual Blue Moon Hat"
N/A28704"Attrib_ConsumesBurning" "Yanan hedefelere hafif kritik hasar vererek onları söndürür.\nHasar, kalan yanma süresine göre artar.\nSketchek'in Vasiyeti: bu silahla yanan oyunculara ölüm vuruşu yaparsanız hız bonusu kazanırsınız."
N/A28705"[english]Attrib_ConsumesBurning" "Mini-crits burning targets and extinguishes them.\nDamage increases based on remaining duration of afterburn\nSketchek's Bequest: Killing blows on burning players grant a speed boost."
N/A28706"Attrib_RepairHealthToMetalRatio" "Binaları tamir ederken %s1:1 oranında sağlık:metal oranı"
N/A28707"[english]Attrib_RepairHealthToMetalRatio" "%s1-to-1 health-to-metal ratio when repairing buildings"
N/A28708"TF_UseMatchHUD" "Göstergede takım durumu görünümünü kullan"
N/A28709"[english]TF_UseMatchHUD" "Use the team status display in the HUD"
N/A28710"Notification_Accept_Help" "[ �%cl_trigger_first_notification%� ] tuşuna basarak �KABUL ET�."
N/A28711"[english]Notification_Accept_Help" "Press [ �%cl_trigger_first_notification%� ] to �ACCEPT�."
N/A28712"TF_MM_NoGC_Rank" "Şu anda TF oyun koordinatörüne bağlı değilsiniz.\n\nRütbeniz erişilebilir değildir."
N/A28713"[english]TF_MM_NoGC_Rank" "Not currently connected to the TF game coordinator service.\n\nYour rank is unavailable."
N/A28714"TF_MM_QueueState_Multiple" "Birden fazla sırada"
N/A28715"[english]TF_MM_QueueState_Multiple" "In multiple queues"
N/A28716"TF_MM_QueueState_LeaveQueue" "%s1 sırasından çık"
N/A28717"[english]TF_MM_QueueState_LeaveQueue" "Leave %s1 queue"
N/A28718"TF_MM_RankUpMatch" "Rütbe Maçı!\nEğer takımınız kazanırsa rütbe atlayacaksınız!"
N/A28719"[english]TF_MM_RankUpMatch" "Rank Match!\nYou will rank up if your team wins!"
N/A28720"TF_MM_PlacementMatch" "Rütbe Maçı!\nEğer takımınız kazanırsa rütbe kazanacaksınız!"
N/A28721"[english]TF_MM_PlacementMatch" "Rank Match!\nYou will earn your rank if your team wins!"
N/A28722"TF_MM_AlreadyQueued" "Bu mod için zaten sıradasınız."
N/A28723"[english]TF_MM_AlreadyQueued" "You are already queued for this mode."
N/A28724"Tooltip_CombatTextColors" "Hedefinizin kafasında görünen metnin rengini değiştirin."
N/A28725"[english]Tooltip_CombatTextColors" "Change the color of text that appears over your target's head."
N/A28726"Tooltip_CombatTextRed" "Verilen Hasar Metni: Kırmızı (Varsayılan: 255)"
N/A28727"[english]Tooltip_CombatTextRed" "Combat Text Red Channel (Default: 255)"
N/A28728"Tooltip_CombatTextGreen" "Verilen Hasar Metni: Yeşil (Varsayılan: 0)"
N/A28729"[english]Tooltip_CombatTextGreen" "Combat Text Green Channel (Default: 0)"
N/A28730"Tooltip_CombatTextBlue" "Verilen Hasar Metni: Mavi (Varsayılan: 0)"
N/A28731"[english]Tooltip_CombatTextBlue" "Combat Text Blue Channel (Default: 0)"
N/A28732"TF_SurveyQuestion_RandomCrit" "Lütfen bu oyundaki rastgele gerçekleşen kritik vuruşları değerlendirin:"
N/A28733"[english]TF_SurveyQuestion_RandomCrit" "Please rate the presence of random critical hits in the game: "
N/A28734"TF_Friends_PlayingOther" "Başka bir oyun oynuyor"
N/A28735"[english]TF_Friends_PlayingOther" "Playing other game"
N/A28736"TF_Matchmaking_RollingQueue_NewTypedMatchReady" "%matchtype% türündeki maçınız hazır"
N/A28737"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_NewTypedMatchReady" "Your %matchtype% match is ready"
N/A28738"TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyInGame" "%matchtype% maçınız hazır.\n\n%time% içinde katılınıyor."
N/A28739"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyInGame" "Your %matchtype% match is ready.\n\nJoining in %time%."
N/A28740"TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyJoining" "Katılınıyor..."
N/A28741"[english]TF_Matchmaking_RollingQueue_MatchReadyJoining" "Joining..."
N/A28742"TF_Matchmaking_HeaderSpecialEvent" "Özel Etkinlik"
N/A28743"[english]TF_Matchmaking_HeaderSpecialEvent" "Special Event"
N/A28744"TF_Matchmaking_HeaderSpecialEventDesc" "Kısıtlı br süreliğine deneysel oyun modunu deneyin."
N/A28745"[english]TF_Matchmaking_HeaderSpecialEventDesc" "For a limited time, try an experimental game mode."
N/A28746"TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireLong" "%s1 gün içinde sona erecek"
N/A28747"[english]TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireLong" "Expires in %s1 days"
N/A28748"TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireShort" "%02d:%02d:%02d içinde sona erecek"
N/A28749"[english]TF_Matchmaking_SpecialEvent_ExpireShort" "Expires in %02d:%02d:%02d"
N/A28750"TF_Matchmaking_AbandonQueuePrompt" "Terk ettiğiniz zaman eşleştirme bekleme süresiyle cezalandırılacağınız bir maç için sıraya girmek üzeresiniz.\n\nYaklaşık bir saat veya daha fazla sürebilecek olan bu maçın tamamını oynayabileceğinizden lütfen emin olun."
N/A28751"[english]TF_Matchmaking_AbandonQueuePrompt" "You are about to queue for a match that will penalize you with a matchmaking cooldown if you abandon!\n\nPlease be sure that you can commit to playing the entire match, which could last up to an hour or more."
N/A28752"TF_Matchmaking_PlayerOnlinePartyChat" "%s1 çevrimiçi oldu"
N/A28753"[english]TF_Matchmaking_PlayerOnlinePartyChat" "%s1 has come online"
N/A28754"TF_Matchmaking_PlayerOfflinePartyChat" "%s1 çevrimdışı oldu"
N/A28755"[english]TF_Matchmaking_PlayerOfflinePartyChat" "%s1 has gone offline"
N/A28756"TF_Matchmaking_SendFailedPartyChat" "Parti sohbet mesajları teslim edilemedi"
N/A28757"[english]TF_Matchmaking_SendFailedPartyChat" "Party chat message delivery failed"
N/A28758"TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhausted" "Günlük yerleştirme maçı oynama limitinizi doldurduğundan ötürü bu oyun modu için sıraya giremezsiniz. Yarın tekrar gelin."
N/A28759"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhausted" "You cannot queue for this mode at this time because you have played the maximum number of allowed placement matches for the day. Come back tomorrow."
N/A28760"TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhaustedParty" "Parti üyelerinizden biri günlük yerleştirme maçı oynama limitini doldurduğundan ötürü bu oyun modu için sıraya giremezsiniz."
N/A28761"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_PlacementExhaustedParty" "You cannot queue for this mode at this time because a member of your party has played the maximum number of allowed placement matches for the day."
N/A28762"TF_Matchmaking_CantQueue_NoMvMCriteria" "Sıraya girmek için en azından bir Görev seçin."
N/A28763"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_NoMvMCriteria" "Select at least one Mission in order to queue."
N/A28764"TF_Matchmaking_CantQueue_NoCasualCriteria" "Sıraya girmek için en azından bir harita seçin."
N/A28765"[english]TF_Matchmaking_CantQueue_NoCasualCriteria" "Select at least one map in order to queue."
N/A28766"TF_Matchmaking_OnlyLeaderCanQueue" "Parti lideri olmadığınız için maç aratmayı başlatamazsınız."
N/A28767"[english]TF_Matchmaking_OnlyLeaderCanQueue" "You are not the party leader and cannot initiate searching for a match."
N/A28768"TF_Matchmaking_PartyMember_Offline" "Şu anda çevrimdışı"
N/A28769"[english]TF_Matchmaking_PartyMember_Offline" "Currently offline"
N/A28770"TF_Matchmaking_PartyMember_OutOfDate" "TF2'yi yeniden başlatarak güncelleme yapması gerekli"
N/A28771"[english]TF_Matchmaking_PartyMember_OutOfDate" "Needs to update by restarting TF2"
N/A28772"TF_Competitive_Rating" "%s1"
N/A28773"[english]TF_Competitive_Rating" "%s1"
N/A28774"TF_Competitive_Rating_Current" "Mevcut: %s1"
N/A28775"[english]TF_Competitive_Rating_Current" "Current: %s1"
N/A28776"TF_Units_XP" "tp"
N/A28777"[english]TF_Units_XP" "xp"
N/A28778"TF_Units_MMR" "ED"
N/A28779"[english]TF_Units_MMR" "MMR"
N/A28780"TF_Competitive_Placements_Multiple" "�Bir rütbe kazanmak için� %s1 maç daha kazanın!"
N/A28781"[english]TF_Competitive_Placements_Multiple" "Win %s1 more matches to �earn a rank�!"
N/A28782"TF_Competitive_Placements_Singular" "�Bir rütbe kazanmak için� %s1 maç daha kazanın!"
N/A28783"[english]TF_Competitive_Placements_Singular" "Win %s1 more match to �earn a rank�!"
N/A28784"TF_SpecialEvent_Title" "Özel Etkinlikler"
N/A28785"[english]TF_SpecialEvent_Title" "Special Events"
N/A28786"TF_SpecialEvent_Body" "Özel bir etkinlik aktif! Bu benzersiz oyun moduyla ilgili daha fazlasını öğrenmek için buraya tıklayın."
N/A28787"[english]TF_SpecialEvent_Body" "A special event is active! Click here to learn more about this unique game mode."
N/A28788"TF_SpecialEventExpiration_Title" "Kısıtlı Süre"
N/A28789"[english]TF_SpecialEventExpiration_Title" "Limited Time"
N/A28790"TF_SpecialEventExpiration_Body" "Özel etkinlik her zaman aktif olmayacağı için; sona ermeden önce bu etkinliklere katılmayı ihmal etmeyin."
N/A28791"[english]TF_SpecialEventExpiration_Body" "Special events aren't always available, so make sure to participate before it's gone!"
N/A28792"TF_Competitive_PartyMemberOffline" "Partinizin bir üyesi çevrimdışı."
N/A28793"[english]TF_Competitive_PartyMemberOffline" "A member of your party is offline."
N/A28794"TF_Competitive_PartyMemberOutOfDate" "En son güncellemeyi alabilmek için parti üyelerinizden birinin TF2'yi yeniden başlatması gerekmektedir."
N/A28795"[english]TF_Competitive_PartyMemberOutOfDate" "A member of your party needs to restart TF2 to receive the latest update."
N/A28796"TF_Competitive_MatchTypeDisabled" "Bu oyun modu bakımdan ötürü geçici olarak devre dışı bırakıldı."
N/A28797"[english]TF_Competitive_MatchTypeDisabled" "This game mode has been temporarily disabled for maintenance."
N/A28798"TF_Competitive_RankNumber" "Rütbe %s1"
N/A28799"[english]TF_Competitive_RankNumber" "Rank %s1"
N/A28800"TF_Competitive_RankTooltipTitle" "Rekabetçi Rütbeleri"
N/A28801"[english]TF_Competitive_RankTooltipTitle" "Competitive Ranks"
N/A28802"TF_Competitive_RankTooltipDesc" "Oyuncular rekabetçi maç oynayarak rozet kazanırlar. Bu rozetler sizin mevcut Rekabetçi rütbenizi gösterir. Rozetler diğer oyunculara sadece Rekabetçi maçların sonunda gösterilir."
N/A28803"[english]TF_Competitive_RankTooltipDesc" "Players earn badges by playing Competitive matches. These badges are a reflection of your current Competitive rank. Badges are only visible to players at the end of Competitive matches."
N/A28804"TF_RichPresence_State_MainMenu" "Ana Menü"
N/A28805"[english]TF_RichPresence_State_MainMenu" "Main Menu"
N/A28806"TF_RichPresence_State_SearchingGeneric" "Maç aranıyor"
N/A28807"[english]TF_RichPresence_State_SearchingGeneric" "Searching for a Match"
N/A28808"TF_RichPresence_State_SearchingMatchGroup" "Aranıyor - %matchgrouploc_token%"
N/A28809"[english]TF_RichPresence_State_SearchingMatchGroup" "Searching - %matchgrouploc_token%"
N/A28810"TF_RichPresence_State_PlayingGeneric" "Maçta - %currentmap%"
N/A28811"[english]TF_RichPresence_State_PlayingGeneric" "In Match - %currentmap%"
N/A28812"TF_RichPresence_State_LoadingGeneric" "Maça Katılınıyor"
N/A28813"[english]TF_RichPresence_State_LoadingGeneric" "Joining Match"
N/A28814"TF_RichPresence_State_PlayingMatchGroup" "%matchgrouploc_token% - %currentmap%"
N/A28815"[english]TF_RichPresence_State_PlayingMatchGroup" "%matchgrouploc_token% - %currentmap%"
N/A28816"TF_RichPresence_State_LoadingMatchGroup" "Katılınıyor: %matchgrouploc_token%"
N/A28817"[english]TF_RichPresence_State_LoadingMatchGroup" "Joining %matchgrouploc_token%"
N/A28818"TF_RichPresence_State_PlayingCommunity" "Topluluk - %currentmap%"
N/A28819"[english]TF_RichPresence_State_PlayingCommunity" "Community - %currentmap%"
N/A28820"TF_RichPresence_State_LoadingCommunity" "Topluluk Sunucusuna Katılınıyor"
N/A28821"[english]TF_RichPresence_State_LoadingCommunity" "Joining Community Server"
N/A28822"TF_RichPresence_MatchGroup_Competitive6v6" "Rekabetçi"
N/A28823"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_Competitive6v6" "Competitive"
N/A28824"TF_RichPresence_MatchGroup_Casual" "Basit Eğlence"
N/A28825"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_Casual" "Casual"
N/A28826"TF_RichPresence_MatchGroup_SpecialEvent" "Özel Etkinlik"
N/A28827"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_SpecialEvent" "Special Event"
N/A28828"TF_RichPresence_MatchGroup_MannUp" "MvM Mann Up"
N/A28829"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_MannUp" "MvM Mann Up"
N/A28830"TF_RichPresence_MatchGroup_BootCamp" "MvM Eğitim"
N/A28831"[english]TF_RichPresence_MatchGroup_BootCamp" "MvM Boot Camp"
N/A28832"Tip_3_26" "Dürüst Bizon Soldier'ken aynı düşmana birden fazla defa vurur; mermiden kaçan düşmanlara ise çoğunlukla vurur. Dürüst Bizon'u kaçan düşmanları cezalandırmak için kullanın!"
N/A28833"[english]Tip_3_26" "As a Soldier, the Righteous Bison can hit the same enemy multiple times, and will hit the most times on enemies who are moving away from the projectile. Use it to punish retreating enemies!"
N/A28834"TF_Medal_HugsTF_2018" "Candan Kahraman"
N/A28835"[english]TF_Medal_HugsTF_2018" "Heartfelt Hero"
N/A28836"TF_Medal_HugsTF_2018_Desc" "Hugs.tf 2018 bağış etkinliğine katkıda bulunan veya katılanlara ödül olarak verilmiştir."
N/A28837"[english]TF_Medal_HugsTF_2018_Desc" "Awarded to those who contributed to or participated in the Hugs.tf 2018 charity event"
2846828838}
2846928839}