Template:PatchDiff/June 5, 2013 Patch/hl2/resource/closecaption bulgarian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
99"[english]barn.anotherdropship" "Another dropship! "
1010"barn.bunyip" " "
1111"[english]barn.bunyip" " "
12N/A"barn.chatter" "Прихващаме разговор по радиото. Издирват колата ви."
N/A12"barn.chatter" "Прихващаме разговор по радиото. Издирват колата ти."
1313"[english]barn.chatter" "We're picking up radio chatter. They're looking for your car. "
14N/A"barn.comeonin" "Заповядайте!"
N/A14"barn.comeonin" "Заповядай!"
1515"[english]barn.comeonin" "Come on in. "
1616"barn.crapships" "По дяволите! Товарните кораби пристигат!"
1717"[english]barn.crapships" "Oh crap. Here come the dropships! "
18N/A"barn.ditchcar" "Ще трябва да зарежете колата, Фриймън. Издирва се."
N/A18"barn.ditchcar" "Ще трябва да зарежеш колата, Фриймън. В момента я издирват."
1919"[english]barn.ditchcar" "You're gonna have to ditch the car, Freeman. They're looking for it now. "
20N/A"barn.drivecarinhere" "Закарайте колата тук."
N/A20"barn.drivecarinhere" "Закарай колата тук."
2121"[english]barn.drivecarinhere" "Drive the car in here. "
2222"barn.drop_barn" "Товарен кораб! До хамбара!"
2323"[english]barn.drop_barn" "Dropship! By the barn! "
2929"[english]barn.drop_road" "Dropship! Coming in over the road! "
3030"barn.exit_cliffpath" "Оттук, д-р Фриймън. Ще минем по скалистия път преди да ни е открил още един боен кораб."
3131"[english]barn.exit_cliffpath" "This way, Dr. Freeman. We'll take the cliff path before another gunship finds us. "
32N/A"barn.exit_comewith" "Добре, д-р Фриймън, елате с мен. Преди да се появи още един."
N/A32"barn.exit_comewith" "Добре, д-р Фриймън, ела с мен. Преди да се появи още един."
3333"[english]barn.exit_comewith" "All right, Dr. Freeman, come with me. Before another one comes. "
34N/A"barn.exit_killship" "Ще ви заведа на скалния път, веднага след като свалите този боен кораб. Няма начин да успеем с това нещо, което ни тормози."
N/A34"barn.exit_killship" "Ще те заведа до скалния път, веднага след като свалиш този боен кораб. Няма начин да успеем докато това нещо ни тормози."
3535"[english]barn.exit_killship" "I'll take you out on the cliffside path as soon as you kill that gunship. There's no way we can make it with that thing harassing us. "
36N/A"barn.exit_killshipnag" "Свалете бойния кораб, тогава ще отидем."
N/A36"barn.exit_killshipnag" "Свали бойния кораб, тогава ще отидем."
3737"[english]barn.exit_killshipnag" "Kill the gunship, then we'll go. "
38N/A"barn.exit_watchstep" "Оттук. И внимавайте къде стъпвате."
N/A38"barn.exit_watchstep" "Оттук. И внимавай къде стъпваш."
3939"[english]barn.exit_watchstep" "Right along there. And watch your step. "
40N/A"barn.getcarinbarn" "Бързо, вкарайте колата си в хамбара!"
N/A40"barn.getcarinbarn" "Бързо, вкарай колата си в хамбара!"
4141"[english]barn.getcarinbarn" "Hurry, get your car in the barn! "
42N/A"barn.getcaringarage" "Вкарайте колата си в гаража."
N/A42"barn.getcaringarage" "Вкарай колата си в гаража."
4343"[english]barn.getcaringarage" "Get your car in the garage. "
44N/A"barn.getcarinhere" "Вкарайте колата си тук!"
N/A44"barn.getcarinhere" "Вкарай колата си тук!"
4545"[english]barn.getcarinhere" "Get your car in here! "
46N/A"barn.getcarinthere" "Вкарайте колата си там!"
N/A46"barn.getcarinthere" "Вкарай колата си там!"
4747"[english]barn.getcarinthere" "Get your car in there! "
48N/A"barn.getoffroad01" "Махнете се от пътя!"
N/A48"barn.getoffroad01" "Махни се от пътя!"
4949"[english]barn.getoffroad01" "Get off the road! "
50N/A"barn.getoffroad01a" "Махнете се от пътя!"
N/A50"barn.getoffroad01a" "Махни се от пътя!"
5151"[english]barn.getoffroad01a" "Get off the road! "
52N/A"barn.getoffroad02" "Преместете колата си от пътя!"
N/A52"barn.getoffroad02" "Премести колата си от пътя!"
5353"[english]barn.getoffroad02" "Get your car off the road! "
5454"barn.gettauoff" " "
5555"[english]barn.gettauoff" " "
5757"[english]barn.heretheycome" "Here they come! "
5858"barn.incomingdropship" "Пристигащ товарен кораб!"
5959"[english]barn.incomingdropship" "Incoming dropship! "
60N/A"barn.lighthouse_morale" "Добре, Док, ще трябва да продължите пеша оттук. Има тайна пътека покрай стръмните скали, но никой няма да ходи никъде докато не отблъснем тази атака. Сражавайки се с вас, духът ни ще бъде много по-висок."
N/A60"barn.lighthouse_morale" "Добре, Док, ще трябва да продължиш пеша оттук. Има тайна пътека покрай стръмните скали, но никой няма да ходи никъде докато не отблъснем тази атака. Сражавайки се редом с теб, ще се отрази много на морала."
6161"[english]barn.lighthouse_morale" "Okay, Doc, you'll have to go on foot from here. There's a secret path along the cliffside, but no one's going anywhere until we fight off this attack. Having you here to fight alongside us will make a big difference for morale. "
6262"barn.lite_gunship01" "Това е боен кораб!"
6363"[english]barn.lite_gunship01" "It's a gunship! "
6464"barn.lite_gunship02" "Боен кораб!"
6565"[english]barn.lite_gunship02" "Gunship! "
66N/A"barn.lite_rockets01" "Отидете във фара, Фриймън, там има ракети!"
N/A66"barn.lite_rockets01" "Отивай във фара, Фриймън, там има ракети!"
6767"[english]barn.lite_rockets01" "Head for the lighthouse, Freeman, there's rockets in there! "
68N/A"barn.lite_rockets02" "Прибрахме нашите ракети във фара. Помогнете си."
N/A68"barn.lite_rockets02" "Прибрахме ракетите си във фара. Можеш да се обслужиш сам."
6969"[english]barn.lite_rockets02" "We stowed our rockets in the lighthouse. Help yourself. "
70N/A"barn.lite_rockets03" "Фриймън, ако имате гранатомет, фарът е пълен с ракети."
N/A70"barn.lite_rockets03" "Фриймън, ако имаш гранатомет, фарът е пълен с ракети."
7171"[english]barn.lite_rockets03" "Freeman, if you've got a launcher, the lighthouse is full of rockets. "
72N/A"barn.lite_rockets04" "Фриймън, ще откриете гранатомет за ракетите ви горе във фара."
N/A72"barn.lite_rockets04" "Фриймън, ще откриеш гранатомет за ракетите си горе във фара."
7373"[english]barn.lite_rockets04" "You'll find the launcher for your rockets up in the lighthouse, Freeman. "
7474"barn.nowwhat" "О, човече, сега пък какво?"
7575"[english]barn.nowwhat" "Oh man, now what? "
76N/A"barn.parkit" "Паркирайте я там!"
N/A76"barn.parkit" "Паркирай я там!"
7777"[english]barn.parkit" "Park it there! "
78N/A"barn.stashinbarn" "Скрийте колата си в хамбара!"
N/A78"barn.stashinbarn" "Скрий колата си в хамбара!"
7979"[english]barn.stashinbarn" "Stash your car in the barn! "
80N/A"barn.vmech_accept" "Фриймън ще приеме това оръжие, или ще страда много по пътя напред!"
N/A80"barn.vmech_accept" "Фриймън ще приеме това оръжие, или ще страда много по предстоящия път!"
8181"[english]barn.vmech_accept" "The Freeman will accept this weapon, or suffer greatly on the road ahead! "
82N/A"barn.vmech_proceed" "Фриймън не трябва да продължи без тау оръдието за частици!"
N/A82"barn.vmech_proceed" "Фриймън не трябва да продължава без оръдието тау за частици!"
8383"[english]barn.vmech_proceed" "The Freeman must not proceed without the tau particle cannon! "
8484"barn.vmech_remove" " "
8585"[english]barn.vmech_remove" " "
86N/A"barn.vmech_wisely" "Това тау оръдие веднъж уби много от нашия вид. Използвайте го внимателно."
N/A86"barn.vmech_wisely" "Това тау оръдие неведнъж уби много от нашия вид. Използвайте го внимателно."
8787"[english]barn.vmech_wisely" "This tau cannon once killed many of our kind. Use it wisely. "
88N/A"barn.youmadeit" "Вие успяхте!"
N/A88"barn.youmadeit" "Ти успя!"
8989"[english]barn.youmadeit" "You made it! "
90N/A"breencast.br_collaboration01" "<clr:188,188,188>Наскоро забелязах, че някои ме наричат предател на родината, сякаш това е нещо срамно."</span></div>
N/A90"breencast.br_collaboration01" "<clr:188,188,188><I>Наскоро забелязах, че някои ме наричат сътрудник, сякаш това е нещо срамно."
9191"[english]breencast.br_collaboration01" "<clr:188,188,188><I>It has come to my attention that some have lately called me a collaborator, as if such a term were shameful. "
92N/A"breencast.br_collaboration01_pl" "<clr:188,188,188><I>Наскоро забелязах, че някои ме наричат предател на родината, сякаш това е нещо срамно."
N/A92"breencast.br_collaboration01_pl" "<clr:188,188,188><I>Наскоро забелязах, че някои ме наричат сътрудник, сякаш това е нещо срамно."
9393"[english]breencast.br_collaboration01_pl" "<clr:188,188,188><I>It has come to my attention that some have lately called me a collaborator, as if such a term were shameful. "
9494"breencast.br_collaboration02" "<clr:188,188,188><I>Питам ви, какво по-голямо усилие съществува от сътрудничеството?"
9595"[english]breencast.br_collaboration02" "<clr:188,188,188><I>I ask you, what greater endeavor exists than that of collaboration? "
9999"[english]breencast.br_collaboration03" "<clr:188,188,188><I>In our current unparalleled enterprise, refusal to collaborate is simply a refusal to grow--an insistence on suicide, if you will. "
100100"breencast.br_collaboration03_pl" "<clr:188,188,188><I>В нашето несравнимо начинание, да откажеш да сътрудничиш е да откажеш да се развиваш, настойчивост за самоубийство, ако мога да се изразя така."
101101"[english]breencast.br_collaboration03_pl" "<clr:188,188,188><I>In our current unparalleled enterprise, refusal to collaborate is simply a refusal to grow--an insistence on suicide, if you will. "
102N/A"breencast.br_collaboration04" "<clr:188,188,188><I>Отказа ли се двойнодишащата риба от въздуха? Не се."
N/A102"breencast.br_collaboration04" "<clr:188,188,188><I>Двойнодишащата риба отказала ли се от въздуха? Не."
103103"[english]breencast.br_collaboration04" "<clr:188,188,188><I>Did the lungfish refuse to breathe air? It did not. "
104N/A"breencast.br_collaboration04_pl" "<clr:188,188,188><I>Отказа ли се двойнодишащата риба от въздуха? Не се."
N/A104"breencast.br_collaboration04_pl" "<clr:188,188,188><I>Двойнодишащата риба отказала ли се от въздуха? Не."
105105"[english]breencast.br_collaboration04_pl" "<clr:188,188,188><I>Did the lungfish refuse to breathe air? It did not. "
106N/A"breencast.br_collaboration05" "<clr:188,188,188><I>То се промъкваше смело напред, докато неговите братя останаха в най-черната океанска бездна с притворени очи, завинаги втренчени в тъмнината, невежи и обречени, въпреки тяхната безкрайна бдителност."
N/A106"breencast.br_collaboration05" "<clr:188,188,188><I>Пропълзяла смело напред, докато нейните побратими останали в най-черната океанска бездна с притворени очи, завинаги втренчени в тъмнината, невежи и обречени, въпреки тяхната безкрайна бдителност."
107107"[english]breencast.br_collaboration05" "<clr:188,188,188><I>It crept forth boldly while its brethren remained in the blackest ocean abyss, with lidless eyes forever staring at the dark, ignorant and doomed despite their eternal vigilance. "
108N/A"breencast.br_collaboration05_pl" "<clr:188,188,188><I>То се промъкваше смело напред, докато неговите братя останаха в най-черната океанска бездна с притворени очи, завинаги втренчени в тъмнината, невежи и обречени, въпреки тяхната безкрайна бдителност."
N/A108"breencast.br_collaboration05_pl" "<clr:188,188,188><I>Пропълзяла смело напред, докато нейните побратими останали в най-черната океанска бездна с притворени очи, завинаги втренчени в тъмнината, невежи и обречени, въпреки тяхната безкрайна бдителност."
109109"[english]breencast.br_collaboration05_pl" "<clr:188,188,188><I>It crept forth boldly while its brethren remained in the blackest ocean abyss, with lidless eyes forever staring at the dark, ignorant and doomed despite their eternal vigilance. "
110N/A"breencast.br_collaboration06" "<clr:188,188,188><I>Ще моделираме ли себе си на трилобита?"
N/A110"breencast.br_collaboration06" "<clr:188,188,188><I>Бихме ли взели пример от трилобита?"
111111"[english]breencast.br_collaboration06" "<clr:188,188,188><I>Would we model ourselves on the trilobite? "
112N/A"breencast.br_collaboration06_pl" "<clr:188,188,188><I>Ще моделираме ли себе си на трилобита?"
N/A112"breencast.br_collaboration06_pl" "<clr:188,188,188><I>Бихме ли взели пример от трилобита?"
113113"[english]breencast.br_collaboration06_pl" "<clr:188,188,188><I>Would we model ourselves on the trilobite? "
114N/A"breencast.br_collaboration07" "<clr:188,188,188><I>Всички ли постижения на човечеството са обречени да бъдат пласт счупени пластмасови парчета, на тънко разпръснати върху вкаменено легло, направени на сандвич при Бърджис, превърнати в купчина кал завинаги?"
N/A114"breencast.br_collaboration07" "<clr:188,188,188><I>Всички ли постижения на човечеството са обречени да бъдат пласт счупени глинени парчета, тънко разпръснати върху вкаменено легло, сплескани между глинестите листове Бърджис в купчина кал завинаги?"
115115"[english]breencast.br_collaboration07" "<clr:188,188,188><I>Are all the accomplishments of humanity fated to be nothing more than a layer of broken plastic shards thinly strewn across a fossil bed, sandwiched between the Burgess shale and an eon's worth of mud? "
116N/A"breencast.br_collaboration07_pl" "<clr:188,188,188><I>Всички ли постижения на човечеството са обречени да бъдат пласт счупени пластмасови парчета, на тънко разпръснати върху вкаменено легло, направени на сандвич при Бърджис, превърнати в купчина кал завинаги?"
N/A116"breencast.br_collaboration07_pl" "<clr:188,188,188><I>Всички ли постижения на човечеството са обречени да бъдат пласт счупени глинени парчета, тънко разпръснати върху вкаменено легло, сплескани между глинестите листове Бърджис в купчина кал завинаги?"
117117"[english]breencast.br_collaboration07_pl" "<clr:188,188,188><I>Are all the accomplishments of humanity fated to be nothing more than a layer of broken plastic shards thinly strewn across a fossil bed, sandwiched between the Burgess shale and an eon's worth of mud? "
118N/A"breencast.br_collaboration08" "<clr:188,188,188><I>За да сме верни на природата си и съдбата си, трябва да се стремим към по-велики неща. Надраснахме люлката. Безсмислено е да плачем за майчиното мляко, когато нашето истинско препитание ни очаква сред звездите."
N/A118"breencast.br_collaboration08" "<clr:188,188,188><I>За да сме верни на своята природа и съдба, трябва да се стремим към по-велики неща. Надраснахме люлката. Безсмислено е да плачем за майчиното мляко, когато нашето истинско препитание ни очаква сред звездите."
119119"[english]breencast.br_collaboration08" "<clr:188,188,188><I>In order to be true to our nature, and our destiny, we must aspire to greater things. We have outgrown our cradle. It is futile to cry for mother's milk, when our true sustenance awaits us among the stars. "
120N/A"breencast.br_collaboration08_pl" "<clr:188,188,188><I>За да сме верни на природата си и съдбата си, трябва да се стремим към по-велики неща. Надраснахме люлката. Безсмислено е да плачем за майчиното мляко, когато нашето истинско препитание ни очаква сред звездите."
N/A120"breencast.br_collaboration08_pl" "<clr:188,188,188><I>За да сме верни на своята природа и съдба, трябва да се стремим към по-велики неща. Надраснахме люлката. Безсмислено е да плачем за майчиното мляко, когато нашето истинско препитание ни очаква сред звездите."
121121"[english]breencast.br_collaboration08_pl" "<clr:188,188,188><I>In order to be true to our nature, and our destiny, we must aspire to greater things. We have outgrown our cradle. It is futile to cry for mother's milk, when our true sustenance awaits us among the stars. "
122122"breencast.br_collaboration09" "<clr:188,188,188><I>И само вселенския съюз, който тесногръдите наричат „Интеграторите“, може да ни заведе там."
123123"[english]breencast.br_collaboration09" "<clr:188,188,188><I>And only the universal union that small minds call 'The Combine' can carry us there. "
124124"breencast.br_collaboration09_pl" "<clr:188,188,188><I>И само вселенския съюз, който тесногръдите наричат „Интеграторите“, може да ни заведе там."
125125"[english]breencast.br_collaboration09_pl" "<clr:188,188,188><I>And only the universal union that small minds call 'The Combine' can carry us there. "
126N/A"breencast.br_collaboration10" "<clr:188,188,188><I>Следователно да, аз съм сътрудник. Ние всички трябва да си сътрудничим с желание и нетърпение, ако очакваме да пожънем облагите на обединението."
N/A126"breencast.br_collaboration10" "<clr:188,188,188><I>Следователно да, аз съм сътрудник. Ние всички трябва да си сътрудничим с желание и готовност, ако очакваме да пожънем облагите на обединението."
127127"[english]breencast.br_collaboration10" "<clr:188,188,188><I>Therefore I say, yes, I am a collaborator. We must all collaborate, willingly, eagerly, if we expect to reap the benefits of unification. "
128N/A"breencast.br_collaboration10_pl" "<clr:188,188,188><I>Следователно да, аз съм сътрудник. Ние всички трябва да си сътрудничим с желание и нетърпение, ако очакваме да пожънем облагите на обединението."
N/A128"breencast.br_collaboration10_pl" "<clr:188,188,188><I>Следователно да, аз съм сътрудник. Ние всички трябва да си сътрудничим с желание и готовност, ако очакваме да пожънем облагите на обединението."
129129"[english]breencast.br_collaboration10_pl" "<clr:188,188,188><I>Therefore I say, yes, I am a collaborator. We must all collaborate, willingly, eagerly, if we expect to reap the benefits of unification. "
130N/A"breencast.br_collaboration11" "<clr:188,188,188><I>И ще се възползваме."
N/A130"breencast.br_collaboration11" "<clr:188,188,188><I>А ние определено ще пожънем."
131131"[english]breencast.br_collaboration11" "<clr:188,188,188><I>And reap we shall. "
132N/A"breencast.br_collaboration11_pl" "<clr:188,188,188><I>И ще се възползваме."
N/A132"breencast.br_collaboration11_pl" "<clr:188,188,188><I>А ние определено ще пожънем."
133133"[english]breencast.br_collaboration11_pl" "<clr:188,188,188><I>And reap we shall. "
134N/A"breencast.br_disruptor01" "<clr:188,188,188><I>Имаме пряко потвърждение за нарушител сред нас, нарушител придобил почти месианска репутация в умовете на определени жители."
N/A134"breencast.br_disruptor01" "<clr:188,188,188><I>Имаме пряко потвърждение за нарушител сред нас, такъв, който е придобил почти месианска репутация в умовете на определени жители."
135135"[english]breencast.br_disruptor01" "<clr:188,188,188><I>We now have direct confirmation of a disruptor in our midst, one who has acquired an almost messianic reputation in the minds of certain citizens. "
136N/A"breencast.br_disruptor02" "<clr:188,188,188><I>Неговата личност е еднозначна, изпълнена с най-тъмните форми на инстинкта, невежеството и разрушението. Някои от най-големите безредици при инцидента в Блек Меса са били в краката му."
N/A136"breencast.br_disruptor02" "<clr:188,188,188><I>Неговата личност е еднозначна, изпълнена с най-тъмните форми на инстинкта, невежеството и разрушението. Някои от най-големите зверства при инцидента в Блек Меса са били поради пряко негово действие."
137137"[english]breencast.br_disruptor02" "<clr:188,188,188><I>His figure is synonymous with the darkest urges of instinct, ignorance and decay. Some of the worst excesses of the Black Mesa Incident have been laid directly at his feet. "
138N/A"breencast.br_disruptor03" "<clr:188,188,188><I>И все пак наивни умове продължават да го обгръщат с романтична сила, давайки му опасни поетични определения като „един свободен човек, отворил вратата към свободата“."
N/A138"breencast.br_disruptor03" "<clr:188,188,188><I>И все пак наивните умове продължават да му придават с романтична сила, с опасни поетични определения като „единствения свободен човек, предводителя към правилния път“."
139139"[english]breencast.br_disruptor03" "<clr:188,188,188><I>And yet unsophisticated minds continue to imbue him with romantic power, giving him such dangerous poetic labels as the One Free Man, the Opener of the Way. "
140140"breencast.br_disruptor04" "<clr:188,188,188><I>Нека напомня на всички жители за опасностите от магическото мислене."
141141"[english]breencast.br_disruptor04" "<clr:188,188,188><I>Let me remind all citizens of the dangers of magical thinking. "
142142"breencast.br_disruptor05" "<clr:188,188,188><I>Току-що сме започнали да изкачваме тъмната пропаст на нашата еволюция като вид. Нека не се спускаме обратно в забвение точно когато вече можем да видим светлината."
143143"[english]breencast.br_disruptor05" "<clr:188,188,188><I>We have scarcely begun to climb from the dark pit of our species' evolution. Let us not slide backward into oblivion, just as we have finally begun to see the light. "
144N/A"breencast.br_disruptor06" "<clr:188,188,188><I>Ако видите този така наречен Free Man, го докладвайте."
N/A144"breencast.br_disruptor06" "<clr:188,188,188><I>Ако видите този така наречен „свободен човек“, докладвайте го."
145145"[english]breencast.br_disruptor06" "<clr:188,188,188><I>If you see this so-called Free Man, report him. "
146N/A"breencast.br_disruptor07" "<clr:188,188,188><I>Градските дела не си отиват невъзнаградени. И обратното мислене, подпомагането на неговата кауза, няма да остане ненаказано."
N/A146"breencast.br_disruptor07" "<clr:188,188,188><I>Гражданският дълг не остава невъзнаграден. И съответно, подпомагането на неговата кауза, няма да остане ненаказано."
147147"[english]breencast.br_disruptor07" "<clr:188,188,188><I>Civic deeds do not go unrewarded. And contrariwise, complicity with his cause will not go unpunished. "
148148"breencast.br_disruptor08" "<clr:188,188,188><I>Бъдете мъдри. Бъдете в безопасност. Бъдете наясно."
149149"[english]breencast.br_disruptor08" "<clr:188,188,188><I>Be wise. Be safe. Be aware. "
150N/A"breencast.br_instinct01" "<clr:188,188,188><I>Нека ви прочета писмо, което получих наскоро. „Скъпи д-р Брийн. Защо Интеграторите решиха да потиснат репродукционния ни цикъл? Искрено загрижен гражданин.“"
N/A150"breencast.br_instinct01" "<clr:188,188,188><I>Нека ви прочета писмо, което получих наскоро. „Скъпи д-р Брийн. Защо Интеграторите решиха да потиснат репродукционния ни цикъл? Искрено, загрижен гражданин.“"
151151"[english]breencast.br_instinct01" "<clr:188,188,188><I>Let me read a letter I recently received. 'Dear Dr. Breen. Why has the Combine seen fit to suppress our reproductive cycle? Sincerely, A Concerned Citizen.' "
152152"breencast.br_instinct01_tv" " "
153153"[english]breencast.br_instinct01_tv" " "
154N/A"breencast.br_instinct02" "<clr:188,188,188><I>Благодарим ви за писмото, загрижен. Разбира се вашият въпрос докосва един от основните биологични инстинкти, както и всички надежди и страхове, свързани с бъдещото на вида ни."
N/A154"breencast.br_instinct02" "<clr:188,188,188><I>Благодаря Ви за писмото, Загрижен. Разбира се Вашият въпрос докосва един от основните биологични инстинкти, както и всички надежди и страхове, свързани с бъдещото на вида ни."
155155"[english]breencast.br_instinct02" "<clr:188,188,188><I>Thank you for writing, Concerned. Of course your question touches on one of the basic biological impulses, with all its associated hopes and fears for the future of the species. "
156156"breencast.br_instinct02_tv" " "
157157"[english]breencast.br_instinct02_tv" " "
158N/A"breencast.br_instinct03" "<clr:188,188,188><I>Също така забелязвам някои неизказани въпроси. Знаят ли нашите благодетели какво е наистина най-добро за нас? Какво им дава правото да вземат такова решение за човечеството? Някога ще изключат ли потискащото поле, позволявайки ни да се размножаваме отново?"
N/A158"breencast.br_instinct03" "<clr:188,188,188><I>Също така забелязвам някои неизказани въпроси. Знаят ли нашите благодетели какво е наистина най-добро за нас? Какво им дава правото да вземат такова решение за човечеството? Дали някога ще изключат потискащото поле, позволявайки ни да се размножаваме отново?"
159159"[english]breencast.br_instinct03" "<clr:188,188,188><I>I also detect some unspoken questions. Do our benefactors really know what's best for us? What gives them the right to make this kind of decision for mankind? Will they ever deactivate the suppression field and let us breed again? "
160160"breencast.br_instinct03_tv" " "
161161"[english]breencast.br_instinct03_tv" " "
162N/A"breencast.br_instinct04" "<clr:188,188,188><I>Позволете ми да се обърна към вълненията ви свързани с вашите опасения, вместо да се опитвам да отговоря на всички възможни въпроси, които не сте изказали."
N/A162"breencast.br_instinct04" "<clr:188,188,188><I>Позволете ми да се обърна към вълненията свързани с опасенията Ви, вместо да се опитвам да отговоря на всички възможни въпроси, които не сте изказали."
163163"[english]breencast.br_instinct04" "<clr:188,188,188><I>Allow me to address the anxieties underlying your concerns, rather than try to answer every possible question you might have left unvoiced. "
164164"breencast.br_instinct04_tv" " "
165165"[english]breencast.br_instinct04_tv" " "
166N/A"breencast.br_instinct05" "<clr:188,188,188><I>Първо, нека да имаме предвид, че за първи път някога като вид, безсмъртието ни е достъпно."
N/A166"breencast.br_instinct05" "<clr:188,188,188><I>Първо, нека да имаме предвид, че за първи път някога като вид, безсмъртието ни е постижимо."
167167"[english]breencast.br_instinct05" "<clr:188,188,188><I>First, let us consider the fact that for the first time ever, as a species, immortality is in our reach. "
168168"breencast.br_instinct05_tv" " "
169169"[english]breencast.br_instinct05_tv" " "
170N/A"breencast.br_instinct06" "<clr:188,188,188><I>Този простичък факт има дълбоки последици. Нужно е цялостно преосмисляне и ревизия на нашите генетични закони."
N/A170"breencast.br_instinct06" "<clr:188,188,188><I>Този простичък факт има много по-дълбоки последици. Нужно е цялостно преосмисляне и ревизия на генетичните ни закони."
171171"[english]breencast.br_instinct06" "<clr:188,188,188><I>This simple fact has far-reaching implications. It requires radical rethinking and revision of our genetic imperatives. "
172172"breencast.br_instinct06_tv" " "
173173"[english]breencast.br_instinct06_tv" " "
174N/A"breencast.br_instinct07" "<clr:188,188,188><I>Също така се нуждае от планиране и предвидливост, които да са в пълна противоположност на нашите неутрални подбуди."
N/A174"breencast.br_instinct07" "<clr:188,188,188><I>Също така се нуждае от планиране и предвидливост, които да са в пълна противоположност на нашите неврастенични подбуди."
175175"[english]breencast.br_instinct07" "<clr:188,188,188><I>It also requires planning and forethought that run in direct opposition to our neural pre-sets. "
176176"breencast.br_instinct07_tv" " "
177177"[english]breencast.br_instinct07_tv" " "
179179"[english]breencast.br_instinct08" "<clr:188,188,188><I>I find it helpful at times like these to remind myself that our true enemy is Instinct. "
180180"breencast.br_instinct08_tv" " "
181181"[english]breencast.br_instinct08_tv" " "
182N/A"breencast.br_instinct09" "<clr:188,188,188><I>Инстинктът беше нашата майка, когато все още бяхме неопитен вид."
N/A182"breencast.br_instinct09" "<clr:188,188,188><I>Инстинктът е бил нашата майка, когато все още сме били неопитен вид."
183183"[english]breencast.br_instinct09" "<clr:188,188,188><I>Instinct was our mother when we were an infant species. "
184184"breencast.br_instinct09_tv" " "
185185"[english]breencast.br_instinct09_tv" " "
186N/A"breencast.br_instinct10" "<clr:188,188,188><I>Инстинктът ни глезеше и пазеше в онези тежки далечни години, в които подобрявахме пръчките си и приготвяхме първата си храна върху огън."
N/A186"breencast.br_instinct10" "<clr:188,188,188><I>Инстинктът ни е загръщал и пазил в онези тежки далечни години, в които сме подостряли пръчките и приготвяли първата си храна върху оскъден огън"
187187"[english]breencast.br_instinct10" "<clr:188,188,188><I>Instinct coddled us and kept us safe in those hardscrabble years when we hardened our sticks and cooked our first meals above a meager fire "
188188"breencast.br_instinct10_tv" " "
189189"[english]breencast.br_instinct10_tv" " "
190N/A"breencast.br_instinct11" "<clr:188,188,188><I>и се взираше в сенките, които танцуваха по стените на пещерата."
N/A190"breencast.br_instinct11" "<clr:188,188,188><I>взирайки се в сенките, които танцували по стените на пещерата."
191191"[english]breencast.br_instinct11" "<clr:188,188,188><I>and started at the shadows that leapt upon the cavern's walls. "
192192"breencast.br_instinct11_tv" " "
193193"[english]breencast.br_instinct11_tv" " "
194N/A"breencast.br_instinct12" "<clr:188,188,188><I>Но неразделен с инстинкта беше неговият тъмен близнак — суеверието."
N/A194"breencast.br_instinct12" "<clr:188,188,188><I>Но неразделно от инстинкта е неговият тъмен близнак — суеверието."
195195"[english]breencast.br_instinct12" "<clr:188,188,188><I>But inseparable from Instinct is its dark twin, Superstition. "
196196"breencast.br_instinct12_tv" " "
197197"[english]breencast.br_instinct12_tv" " "
198N/A"breencast.br_instinct13" "<clr:188,188,188><I>Инстинктът е неразривно обвързан с безразсъдните импулси и днес ние можем да видим истинската му природа. Инстинктът осъзна неприложимостта си, и като обграден звяр, не би се предал без кървава битка."
N/A198"breencast.br_instinct13" "<clr:188,188,188><I>Инстинктът е неразривно обвързан с безразсъдните импулси и днес ние можем да видим истинската му природа. Инстинктът осъзна неприложимостта си, и като приклещен звяр, няма да се предаде без кървава битка."
199199"[english]breencast.br_instinct13" "<clr:188,188,188><I>Instinct is inextricably bound to unreasoning impulses, and today we clearly see its true nature. Instinct has just become aware of its irrelevance, and like a cornered beast, it will not go down without a bloody fight. "
200200"breencast.br_instinct13_tv" " "
201201"[english]breencast.br_instinct13_tv" " "
219219"[english]breencast.br_instinct18" "<clr:188,188,188><I>Instinct, therefore, must be expunged. "
220220"breencast.br_instinct18_tv" " "
221221"[english]breencast.br_instinct18_tv" " "
222N/A"breencast.br_instinct19" "<clr:188,188,188><I>Трябва да се борим с него със зъби и нокти, започвайки с най-простите човешки желания — желанието за възпроизвеждане."
N/A222"breencast.br_instinct19" "<clr:188,188,188><I>Той трябва да бъде оборен със зъби и нокти, започвайки от най-простите човешки желания — желанието за възпроизвеждане."
223223"[english]breencast.br_instinct19" "<clr:188,188,188><I>It must be fought tooth and nail, beginning with the basest of human urges: The urge to reproduce. "
224224"breencast.br_instinct19_tv" " "
225225"[english]breencast.br_instinct19_tv" " "
227227"[english]breencast.br_instinct20" "<clr:188,188,188><I>We should thank our benefactors for giving us respite from this overpowering force. "
228228"breencast.br_instinct20_tv" " "
229229"[english]breencast.br_instinct20_tv" " "
230N/A"breencast.br_instinct21" "<clr:188,188,188><I>С един единствен удар те ни подхвърлиха прекъсвач и ни избавиха от демоните ни."
N/A230"breencast.br_instinct21" "<clr:188,188,188><I>С един единствен замах те ни подхвърлиха прекъсвач и ни избавиха от демоните ни."
231231"[english]breencast.br_instinct21" "<clr:188,188,188><I>They have thrown a switch and exorcised our demons in a single stroke. "
232232"breencast.br_instinct21_tv" " "
233233"[english]breencast.br_instinct21_tv" " "
239239"[english]breencast.br_instinct23" "<clr:188,188,188><I>They have given us purpose. They have turned our eyes toward the stars. "
240240"breencast.br_instinct23_tv" " "
241241"[english]breencast.br_instinct23_tv" " "
242N/A"breencast.br_instinct24" "<clr:188,188,188><I>Уверявам ви, че подтискащото поле ще бъде изключено в деня, в който се усъвършенстваме… в деня, в който ще докажем, че то вече не ни трябва."
N/A242"breencast.br_instinct24" "<clr:188,188,188><I>Уверявам ви, че подтискащото поле ще бъде изключено в деня, в който се усъвършенстваме… в деня, в който можем да докажем, че то не ни е нужно."
243243"[english]breencast.br_instinct24" "<clr:188,188,188><I>Let me assure you that the suppressing field will be shut off on the day that we have mastered ourselves...the day we can prove we no longer need it. "
244244"breencast.br_instinct24_tv" " "
245245"[english]breencast.br_instinct24_tv" " "
246N/A"breencast.br_instinct25" "<clr:188,188,188><I>И вярвам, че този ден на промяна е близко."
N/A246"breencast.br_instinct25" "<clr:188,188,188><I>И имам добрата вяра, че този ден на преобразяване е близко."
247247"[english]breencast.br_instinct25" "<clr:188,188,188><I>And that day of transformation, I have it on good authority, is close at hand. "
248248"breencast.br_instinct25_tv" " "
249249"[english]breencast.br_instinct25_tv" " "
250N/A"breencast.br_overwatch01" "<clr:188,188,188><I>Относно скорошните успехи в залавянето на членове от научния екип на съпротивата, бях помолен да кажа няколко думи на транс човешкото крило на Съгледвачи сектор седемнадесет."
N/A250"breencast.br_overwatch01" "<clr:188,188,188><I>Относно скорошните успехи при залавянето на членове от научния екип на съпротивата, бях помолен да кажа няколко думи на транс хуманното крило на Съгледвачите от сектор седемнадесет."
251251"[english]breencast.br_overwatch01" "<clr:188,188,188><I>I have been asked to say a few words to the transhuman arm of Sector Seventeen Overwatch, concerning recent successes in containing members of the resistance Science Team. "
252N/A"breencast.br_overwatch02" "<clr:188,188,188><I>Съжалявам, че трябва да съчетая изказването на сърдечни поздравления със силно чувство на разочарование. Но няма да съм си свършил работата като ваш администратор ако не съобщя съобщението, което получих от нашите благодетели."
N/A252"breencast.br_overwatch02" "<clr:188,188,188><I>Позволете ми да изразя съжалението си, че трябва да съчетая изказването на сърдечни поздравления със силното чувство на разочарование. Но не бих си свършил работата като Ваш администратор ако не предам съобщението, което получих от нашите благодетели."
253253"[english]breencast.br_overwatch02" "<clr:188,188,188><I>Let me say up front that I regret having to temper my heartfelt congratulations with a strong measure of disappointment. But I wouldn't be doing my duty as your Administrator if I didn't pass along the message I have received from our Benefactors. "
254N/A"breencast.br_overwatch03" "<clr:188,188,188><I>Със сигурност залавянето на Илай Ванс е голямо събитие. Въпреки че можехме да го заловим по всяко време през последните няколко години, начинът, по който беше заловен може да ни донесе неочаквани облаги."
N/A254"breencast.br_overwatch03" "<clr:188,188,188><I>Със сигурност залавянето на Илай Ванс е голямо събитие. И макар да е вярно, че можехме да го заловим по всяко време през последните няколко години, начинът, по който това стана има вероятност да ни донесе неочаквани облаги."
255255"[english]breencast.br_overwatch03" "<clr:188,188,188><I>The capture of Eli Vance is an event of major significance, make no mistake. And while it's true that conceivably we could have taken him at almost any time in the last several years, the manner of his capture may prove to have unexpected benefits. "
256N/A"breencast.br_overwatch04" "<clr:188,188,188><I>Не можем да пропуснем факта, че всички членове от съпротивата помагаха на Гордън Фриймън докато доктор Ванс беше заловен. Това може би ще накара членовете на съпротивата да помислят отново преди да укрият доктор Фриймън. Вероятно е да ги накара да поставят вярността му под въпрос, някои дори да го отхвърлят или да го предадат в името на нашата кауза."
N/A256"breencast.br_overwatch04" "<clr:188,188,188><I>Няма как да е останало незабелязано от всички членове от съпротивата, че залавянето на доктор Ванс съвпадна с момента, в който той даде подслон на Гордън Фриймън. Това може би ще накара членовете на съпротивата да помислят отново, преди да укрият доктор Фриймън. Вероятно е да ги накара да поставят верността му под въпрос, а някои дори да го отхвърлят или предадат в името на нашата кауза."
257257"[english]breencast.br_overwatch04" "<clr:188,188,188><I>It cannot have gone unnoticed by all resistance members that Doctor Vance's capture coincided with the act of giving shelter to Gordon Freeman. This might cause other resistance members to think twice before harboring Doctor Freeman. It might cause them to question his allegiance; even prompt some to turn him out, or turn him over to our cause. "
258N/A"breencast.br_overwatch05" "<clr:188,188,188><I>Въпреки това, ние не можем да разчитаме на такова развитие на обстоятелствата. С репутацията на доктор Фриймън е вероятно други отчаяни предатели да му помогнат в разпространението на хаос и терор."
N/A258"breencast.br_overwatch05" "<clr:188,188,188><I>Въпреки това, не можем да разчитаме обстоятелствата да се развият така. Репутацията на доктор Фриймън е такава, че е вероятно други отчаяни изменници да му помогнат в разпространението на хаос и терор."
259259"[english]breencast.br_overwatch05" "<clr:188,188,188><I>However, we cannot count on such developments. Doctor Freeman's reputation is such that other desperate renegades are likely to grant him a great deal of license in the spirit of spreading general chaos and terror. "
260N/A"breencast.br_overwatch06" "<clr:188,188,188><I>Това ме кара да дам глас на част от разочарованието дошло от нашите благодетели. Разбира се, аз не съм в позицията да се разпореждам или поставям под съмнение ефикасността на действията от страна на силите на Съгледвачите, но това не означава, че мога да премълча скорошните провали от тяхна страна. Бях сериозно разпитан относно тези недостатъци, и сега поставям въпроса пред вас:"
N/A260"breencast.br_overwatch06" "<clr:188,188,188><I>Това ме кара да дам глас на част от разочарованието, идващо от нашите благодетели. Разбира се, аз не съм в позицията да разпореждам или поставям под съмнение ефикасността на действията от страна на силите на Съгледвачите, но това не означава, че мога да премълча скорошните провали от тяхна страна. Бях сериозно разпитан относно тези недостатъци и сега поставям въпроса пред вас:"
261261"[english]breencast.br_overwatch06" "<clr:188,188,188><I>This brings me to the one note of disappointment I must echo from our Benefactors. Obviously I am not on the ground to closely command or second-guess the dedicated forces of the Overwatch, but this does not mean I can shirk responsibility for recent lapses and even outright failures on their part. I have been severely questioned about these shortcomings, and now must put the question to you: "
262N/A"breencast.br_overwatch07" "<clr:188,188,188><I>Как може един човек да се измъква от ръката на правосъдието, отново и отново? Как е възможно? Тук не говорим за таен агент или професионален убиец. Гордън Фриймън е теоретичен физик, който почти не е доказал образованието си по време на инцидента в Блек Меса. Имам добра причина да вярвам, че в споменатите години той е бил в състояние изключващо развитието на скрити умения. Мъжът, който не успяхте да забавите, какво остава да заловите е обикновен човек по всички стандарти. Как успяхте да се провалите в залавянето му?"
N/A262"breencast.br_overwatch07" "<clr:188,188,188><I>Как може един човек да се измъква през пръстите на Вашия отряд, отново и отново? Как е възможно? Тук не говорим за таен агент или професионален убиец. Гордън Фриймън е теоретичен физик, който едва бе защитил докторантурата си по време на инцидента в Блек Меса. Имам добра причина да вярвам, че в промеждутъка от годините досега той е бил в състояние, изключващо развитието на потайни умения. Мъжът, който не успяхте да забавите, камо ли да заловите, е обикновен човек по всички стандарти. Как може да не успявате да го заловите?"
263263"[english]breencast.br_overwatch07" "<clr:188,188,188><I>How could one man have slipped through your force's fingers time and time again? How is it possible? This is not some agent provocateur or highly trained assassin we are discussing. Gordon Freeman is a theoretical physicist who had hardly earned the distinction of his Ph.D. at the time of the Black Mesa Incident. I have good reason to believe that in the intervening years, he was in a state that precluded further development of covert skills. The man you have consistently failed to slow, let alone capture, is by all standards simply that--an ordinary man. How can you have failed to apprehend him? "
264N/A"breencast.br_overwatch08" "<clr:188,188,188><I>Е… ще оставя упреците за друг път, доколкото това се окаже необходимо. Сега е моментът да се поправите. Ако транс-човешките сили се окажат належащи за нарастване на Интеграторите Съгледвачи, то в такъв случай те ще трябва да заслужат тази привилегия. Сигурен съм, че не трябва да ви напомням, че алтернативата, ако може да се нарече така, значи пълно изчезване — в унисон с всички други недостойни дялове на видовете."
N/A264"breencast.br_overwatch08" "<clr:188,188,188><I>Е… ще оставя упреците за друг път, ако това се окаже необходимо. Сега е моментът да се поправите. Ако транс хуманните сили се окажат належащи за нарастване на Интеграторите Съгледвачи, то в такъв случай ще трябва да заслужат тази привилегия. Сигурен съм, че не трябва да Ви напомням, че алтернативата, ако може да се нарече такава, значи пълно изчезване — в унисон с всички други недостойни брънки на видовете."
265265"[english]breencast.br_overwatch08" "<clr:188,188,188><I>Well...I will leave the upbraiding for another time, to the extent it proves necessary. Now is the moment to redeem yourselves. If the transhuman forces are to prove themselves an indispensable augmentation to the Combine Overwatch, they will have to earn the privilege. I'm sure I don't have to remind you that the alternative, if you can call it that, is total extinction - in union with all the other unworthy branches of the species. "
266N/A"breencast.br_overwatch09" "<clr:188,188,188><I>Нека не позволим да се стигне до там. Направих най-доброто, което можах, за да убедя нашите благодетели, че вие сте най-доброто, което видът ни може да предложи. За сега те приеха аргумента ми, но без сигурно доказателство, с което да го подсиля, моите думи звучат твърде неубедително дори и на мен. Бремето да се предостави доказателство, оставям на вас. Както и последиците от провал. С това, смятам да приключа."
N/A266"breencast.br_overwatch09" "<clr:188,188,188><I>Нека не позволяваме да се стигне до там. Направих най-доброто, което можах, за да убедя нашите благодетели, че Вие сте най-доброто, което видът ни може да предложи. За сега те приемат аргумента ми, но без сигурно доказателство, с което да го подкрепя, моите думи звучат твърде неубедително дори и за мен самия. Бремето да се предостави доказателство, оставям на Вас. Както и последиците от провал. С това, смятам да приключа."
267267"[english]breencast.br_overwatch09" "<clr:188,188,188><I>Let's not allow it to come to that. I have done my best to convince our Benefactors that you are the finest the species has to offer. So far they have accepted my argument, but without concrete evidence to back it up, my words sound increasingly hollow even to me. The burden of proof is on you. As is the consequence of failure. I'll just leave it at that. "
268N/A"breencast.br_tofreeman01" "<clr:188,188,188><I>Ще отнема от времето си, за да се обърна лично към вас, д-р Фриймън."
N/A268"breencast.br_tofreeman01" "<clr:188,188,188><I>Искам за момент да се обърна лично към Вас, д-р Фриймън."
269269"[english]breencast.br_tofreeman01" "<clr:188,188,188><I>I'd like to take a moment to address you directly, Dr. Freeman. "
270N/A"breencast.br_tofreeman02" "<clr:188,188,188><I>Да. Говоря на вас."
N/A270"breencast.br_tofreeman02" "<clr:188,188,188><I>Да. Говоря на Вас."
271271"[english]breencast.br_tofreeman02" "<clr:188,188,188><I>Yes. I'm talking to you. "
272N/A"breencast.br_tofreeman03" "<clr:188,188,188><I>Така нареченият „един свободен човек“. Имам въпрос за вас. Как успяхте да захвърлите всичко? Този въпрос напряга ума ми."
N/A272"breencast.br_tofreeman03" "<clr:188,188,188><I>Така нареченият „единствен свободен човек“. Имам въпрос за Вас. Как успяхте да захвърлите всичко? Този въпрос смайва ума ми."
273273"[english]breencast.br_tofreeman03" "<clr:188,188,188><I>The so-called One Free Man. I have a question for you. How could you have thrown it all away? It staggers the mind. "
274274"breencast.br_tofreeman04" "<clr:188,188,188><I>Човек на науката, с възможността да повлияете на уплашените умове да видят истината,"
275275"[english]breencast.br_tofreeman04" "<clr:188,188,188><I>A man of science, with the ability to sway reactionary and fearful minds toward the truth "
276N/A"breencast.br_tofreeman05" "<clr:188,188,188><I>вместо това избрахте да последвате пътя на невежеството и разрушението. Не се заблуждавайте, д-р Фриймън. Това което започнахте не е научна революция… това е смърт и край."
N/A276"breencast.br_tofreeman05" "<clr:188,188,188><I>вместо това избрахте да последвате пътя на невежеството и разрушението. Не се заблуждавайте, д-р Фриймън. Това, което започнахте не е научна революция… това е смърт и безвъзвратност."
277277"[english]breencast.br_tofreeman05" "<clr:188,188,188><I>choosing instead to embark on a path of ignorance and decay. Make no mistake, Dr. Freeman. This is not a scientific revolution you have sparked...this is death and finality. "
278N/A"breencast.br_tofreeman06" "<clr:188,188,188><I>Вие поведохте човечеството към падение."
N/A278"breencast.br_tofreeman06" "<clr:188,188,188><I>Вие повлякохте човечеството към падение."
279279"[english]breencast.br_tofreeman06" "<clr:188,188,188><I>You have plunged humanity into freefall. "
280N/A"breencast.br_tofreeman07" "<clr:188,188,188><I>Дори и да се предадете сега, не мога да гарантирам, че нашите благодетели ще ви приемат."
N/A280"breencast.br_tofreeman07" "<clr:188,188,188><I>Дори и да се предадете сега, не мога да гарантирам, че нашите благодетели ще го приемат."
281281"[english]breencast.br_tofreeman07" "<clr:188,188,188><I>Even if you offered your surrender now, I cannot guarantee that our benefactors would accept it. "
282N/A"breencast.br_tofreeman08" "<clr:188,188,188><I>В момента се страхувам, че те са започнали да гледат към нас с още по-голямо съмнение. И не за дълго ще мога да служа като представител на човечеството."
N/A282"breencast.br_tofreeman08" "<clr:188,188,188><I>В момента се страхувам, че те са започнали да гледат дори към мен със съмнение. И не за дълго ще мога да служа като представител на човечеството."
283283"[english]breencast.br_tofreeman08" "<clr:188,188,188><I>At the moment, I fear they have begun to look upon even me with suspicion. So much for serving as humanity's representative. "
284N/A"breencast.br_tofreeman09" "<clr:188,188,188><I>Помогнете ми да спечеля отново тяхното доверие, д-р Фриймън. Предайте се докато можете."
N/A284"breencast.br_tofreeman09" "<clr:188,188,188><I>Помогнете ми да спечеля отново тяхното доверие, д-р Фриймън. Предайте се, докато все още можете."
285285"[english]breencast.br_tofreeman09" "<clr:188,188,188><I>Help me win back their trust, Dr. Freeman. Surrender while you still can. "
286N/A"breencast.br_tofreeman10" "<clr:188,188,188><I>Помогнете ми да докажа, че доверието в човечеството не е погрешно"
N/A286"breencast.br_tofreeman10" "<clr:188,188,188><I>Помогнете ми да докажа, че доверието на човечеството към Вас не е погрешно"
287287"[english]breencast.br_tofreeman10" "<clr:188,188,188><I>Help ensure that humanity's trust in you is not misguided "
288N/A"breencast.br_tofreeman11" "<clr:188,188,188><I>Направете правилния избор, д-р Фриймън."
N/A288"breencast.br_tofreeman11" "<clr:188,188,188><I>Направете това, което правилно, д-р Фриймън."
289289"[english]breencast.br_tofreeman11" "<clr:188,188,188><I>Do what is right, Dr. Freeman. "
290N/A"breencast.br_tofreeman12" "<clr:188,188,188><I>Помогнете на човечеството."
N/A290"breencast.br_tofreeman12" "<clr:188,188,188><I>Служете на човечеството."
291291"[english]breencast.br_tofreeman12" "<clr:188,188,188><I>Serve mankind. "
292292"breencast.br_welcome01" "<clr:188,188,188><I>Здравейте. Добре дошли в Град 17."
293293"[english]breencast.br_welcome01" "<clr:188,188,188><I>Welcome. Welcome to City 17. "
294N/A"breencast.br_welcome02" "<clr:188,188,188><I>Вие избрахте, или бяхте избрани да бъдете преместени в един от най-добрите останали ни градски центрове."
N/A294"breencast.br_welcome02" "<clr:188,188,188><I>Вие сте избрали или сте били избрани да бъдете преустановени в един от най-добрите ни останали градски центрове."
295295"[english]breencast.br_welcome02" "<clr:188,188,188><I>You have chosen, or been chosen, to relocate to one of our finest remaining urban centers. "
296N/A"breencast.br_welcome03" "<clr:188,188,188><I>Помогнах толкова много на Град 17, че бях избран да създам администрация тук"
N/A296"breencast.br_welcome03" "<clr:188,188,188><I>Помогнах толкова много на Град 17, че избран да създам администрацията си тук"
297297"[english]breencast.br_welcome03" "<clr:188,188,188><I>I thought so much of City 17 that I elected to establish my Administration here "
298N/A"breencast.br_welcome04" "<clr:188,188,188><I>в Цитаделата, остроумно осигурена от нашите благодетели."
N/A298"breencast.br_welcome04" "<clr:188,188,188><I>в Цитаделата, така грижливо осигурена от нашите благодетели."
299299"[english]breencast.br_welcome04" "<clr:188,188,188><I>in the Citadel so thoughtfully provided by our benefactors. "
300N/A"breencast.br_welcome05" "<clr:188,188,188><I>Гордея се да нарека Град 17 мой дом. Така че, дали оставайки тук или минавайки по вашия път към непознати места,"
N/A300"breencast.br_welcome05" "<clr:188,188,188><I>Гордея се да нарека Град 17 мой дом. Така че, дали оставате тук или преминавате по своя път към непознати места,"
301301"[english]breencast.br_welcome05" "<clr:188,188,188><I>I have been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay, or passing through on your way to parts unknown, "
302N/A"breencast.br_welcome06" "<clr:188,188,188><I>Добре дошли в Град 17."
N/A302"breencast.br_welcome06" "<clr:188,188,188><I>добре дошли в Град 17."
303303"[english]breencast.br_welcome06" "<clr:188,188,188><I>Welcome to City 17. "
304304"breencast.br_welcome07" "<clr:188,188,188><I>Тук е по-безопасно."
305305"[english]breencast.br_welcome07" "<clr:188,188,188><I>It's safer here. "
505505"[english]canals.shanty_go_nag02" "Go on! "
506506"canals.shanty_go_nag03" "Тръгвайте!"
507507"[english]canals.shanty_go_nag03" "Get going! "
508N/A"canals.shanty_gotsomeammo" "Имаме малко муниции в тези кашони ей там."
N/A508"canals.shanty_gotsomeammo" "Имаме малко амуниции в тези кашони ей там."
509509"[english]canals.shanty_gotsomeammo" "We've got some ammo in those crates over there. "
510510"canals.shanty_gotword" "Чухме, че ще дойдете."
511511"[english]canals.shanty_gotword" "We got word you were coming. "
10171017"[english]coast.antman02" " "
10181018"coast.bugbait_onemanalone" "Тръгвайте, д-р Фриймън. Нова Проспект е само напред. Един сам човек няма да шанс да влезе там, но човек с група мраволъвове… е, това е друга история."
10191019"[english]coast.bugbait_onemanalone" "Get going, Dr. Freeman. Nova Prospekt is just ahead. One man alone wouldn't stand much chance going in there, but a man with a pack of antlions... well, that's a different story. "
1020N/A"coast.cr_willdo" "<I>Ще бъде сторено! Току-що приключих поставянето на кутия с муниции отзад."
N/A1020"coast.cr_willdo" "<I>Ще бъде сторено! Току-що приключих поставянето на кутия с амуниции отзад."
10211021"[english]coast.cr_willdo" "<I>Will do! I just finished mounting an ammo crate on the back. "
10221022"coast.lady_gotodocks" "Слезте при доковете ето там и ще я изкараме за вас. Слушайте направленията на оператора в крана."
10231023"[english]coast.lady_gotodocks" "Go right on down to the docks there, and we'll bring it out for you. Listen for directions from the crane operator. "
10531053"[english]coast.le_radioloop_b" "Shorepoint to New Little Odessa. "
10541054"coast.le_radioloop_c" "Одеса, отговорете… чувате ли ме?"
10551055"[english]coast.le_radioloop_c" "Come in, Odessa...do you read? "
1056N/A"coast.le_restock" "Добре Док, преди да тръгнеш ще е добре да вземеш няколко аптечки, да презаредиш мунициите си, може би и да погледнеш картата и да видиш накъде отиваш. Има кутия с муниции отзад на колата, ако това е някакво утешение."
N/A1056"coast.le_restock" "Добре Док, преди да тръгнеш ще е добре да вземеш няколко аптечки, да презаредиш амунициите си, може би и да погледнеш картата и да видиш накъде отиваш. Има кутия с амуниции отзад на колата, ако това е някакво утешение."
10571057"[english]coast.le_restock" "Okay, Doc, before you hit the road, you might want to grab some medkits, restock on ammo, maybe check the map and see where you're headed. There's an ammo supply crate on the back of the car, if that's any comfort. "
10581058"coast.le_staywithcar" "Стойте с колата, използвайте ограничителите и ще имате добър шанс срещу мраволъвовете."
10591059"[english]coast.le_staywithcar" "Stay with the car, make use of the thumpers, and you'll stand a fair chance against the antlions. "
30013001"[english]npc_citizen.almosthityou01" "I almost hit you."
30023002"npc_citizen.almosthityou02" "За малко да ви ударя."
30033003"[english]npc_citizen.almosthityou02" "I almost hit you."
3004N/A"npc_citizen.ammo01" "Фриймън, муниции!"
N/A3004"npc_citizen.ammo01" "Фриймън, амуниции!"
30053005"[english]npc_citizen.ammo01" "Freeman, ammo! "
3006N/A"npc_citizen.ammo02" "Фриймън, муниции!"
N/A3006"npc_citizen.ammo02" "Фриймън, амуниции!"
30073007"[english]npc_citizen.ammo02" "Freeman, ammo! "
3008N/A"npc_citizen.ammo03" "Ето, муниции!"
N/A3008"npc_citizen.ammo03" "Ето, амуниции!"
30093009"[english]npc_citizen.ammo03" "Here, ammo! "
3010N/A"npc_citizen.ammo04" "Вземете малко муниции!"
N/A3010"npc_citizen.ammo04" "Вземете малко амуниции!"
30113011"[english]npc_citizen.ammo04" "Take some ammo! "
3012N/A"npc_citizen.ammo05" "Вземете малко муниции!"
N/A3012"npc_citizen.ammo05" "Вземете малко амуниции!"
30133013"[english]npc_citizen.ammo05" "Take some ammo! "
30143014"npc_citizen.answer01" "Това си точно ти."
30153015"[english]npc_citizen.answer01" "That's you all over. "
39053905"[english]NPC_MetroPolice.Cupcop.Failure" "Suspect, prepare to receive civil judgment. "
39063906"NPC_MetroPolice.Cupcop.Failure.Leave" "Имам неспазване на проверката за лоялност, възможно 10-103М."
39073907"[english]NPC_MetroPolice.Cupcop.Failure.Leave" "I have a failure to comply with loyalty check, possible 10-103M. "
3908N/A"NPC_MetroPolice.Cupcop.GoAway" "Добре. Може да продължите."
N/A3908"NPC_MetroPolice.Cupcop.GoAway" "Добре. Може да продължиш."
39093909"[english]NPC_MetroPolice.Cupcop.GoAway" "All right. You can go. "
39103910"NPC_MetroPolice.Cupcop.GoAway.Failure" "Сега се махай оттук."
39113911"[english]NPC_MetroPolice.Cupcop.GoAway.Failure" "Now get out of here. "
44894489"[english]opening.cit_foodline01" "The line starts at the end. "
44904490"opening.cit_foodline02" "Ще трябва да си изчакате реда като всички други."
44914491"[english]opening.cit_foodline02" "You'll have to wait your turn like everybody else. "
4492N/A"opening.cit_foodline03" "Трябва да сте страшно гладен, за да чакате на опашка за този боклук."
N/A4492"opening.cit_foodline03" "Трябва да си страшно гладен, за да чакаш на опашка за този боклук."
44934493"[english]opening.cit_foodline03" "You gotta be damn hungry to wait in line for this crap. "
44944494"opening.cit_foodline04" "Не знам за вас, но аз съм готов да се присъединя към Гражданска защита, само за да получа прилична храна."
44954495"[english]opening.cit_foodline04" "I don't know about you, but I'm ready to join Civil Protection just to get a decent meal. "
45354535"[english]opening.cit_raid_use01" "Just be glad you don't live there. "
45364536"opening.cit_raid_use02" "Ако търсите място където да отседнете, по-добре продължавайте."
45374537"[english]opening.cit_raid_use02" "If you're looking for a place to stay, you better keep going. "
4538N/A"opening.cit_tookcase" "Виждам, че са взели и вашия куфар! Няма да им се разминава още дълго."
N/A4538"opening.cit_tookcase" "Виждам, че са взели и твоя куфар! Няма да им се разминава още дълго."
45394539"[english]opening.cit_tookcase" "I see they took your suitcase too! They can't get away with this much longer. "
45404540"opening.cit_tooloud" "Не бих казал това на висок глас. Това е неговата област на операции."
45414541"[english]opening.cit_tooloud" "I wouldn't say that too loud. This is his base of operations. "
45424542"opening.cit_train_endline" "Е, край на линията."
45434543"[english]opening.cit_train_endline" "Well, end of the line. "
4544N/A"opening.cit_train_geton" "Не ви видях да се качвате."
N/A4544"opening.cit_train_geton" "Не Ви видях да се качвате."
45454545"[english]opening.cit_train_geton" "I didn't see you get on. "
45464546"opening.cit_train_hookup" "Може да се срещнем по-късно."
45474547"[english]opening.cit_train_hookup" "Maybe we can hook up later. "
46854685"[english]ravenholm.monk_death07" "<clr:128,176,164>Agh! "
46864686"ravenholm.monk_followme" "<clr:128,176,164>След мен."
46874687"[english]ravenholm.monk_followme" "<clr:128,176,164>Follow me. "
4688N/A"ravenholm.monk_giveammo01" "<clr:128,176,164>Ето, братко! Муниции!"
N/A4688"ravenholm.monk_giveammo01" "<clr:128,176,164>Ето, братко! Амуниции!"
46894689"[english]ravenholm.monk_giveammo01" "<clr:128,176,164>Here, brother! Ammunition! "
46904690"ravenholm.monk_givehealth01" "<clr:128,176,164>Излекувай себе си, братко!"
46914691"[english]ravenholm.monk_givehealth01" "<clr:128,176,164>Heal thyself, brother! "
51955195"[english]streetwar.al_uggh02" "<clr:255,212,255>Agh! "
51965196"Trainride.gman_riseshine" "Време е да се събудите, г-н Фриймън. Време е да се събудите."
51975197"[english]Trainride.gman_riseshine" "Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. "
5198N/A"Trainride.gman_02" "Не че искам да заявя, че сте спали по време на работа. Никой не заслужава повече почивка от Вас. И всичките усилия на света щяха да отидат на вятъра докато… е, нека просто кажем, че Вашият час дойде отново."
N/A5198"Trainride.gman_02" "Не че искам да заявя, че сте спали по време на работа. Никой не заслужава повече почивка от Вас. И всичките усилия на света щяха да отидат на вятъра, докато… е, нека просто кажем, че Вашият час дойде отново."
51995199"[english]Trainride.gman_02" "Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest. And all the effort in the world would have gone to waste until...well, let's just say your hour has come again. "
52005200"Trainride.gman_03" "Правилният човек на неправилното място може да промени света."
52015201"[english]Trainride.gman_03" "The right man in the wrong place can make all the difference in the world. "
52475247"[english]Trainyard.ba_backup" "Back up! "
52485248"Trainyard.ba_blowcover" "<clr:215,255,255>О, Боже, от това се страхувах. Влизай тук, Гордън, преди да си развалил прикритието ми."
52495249"[english]Trainyard.ba_blowcover" "<clr:215,255,255>Oh man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. "
5250N/A"Trainyard.ba_blowcover_b" "<clr:215,255,255>Натрупай нещо, за да се преминеш през прозореца, и не спирай докато не стигнеш площада."
N/A5250"Trainyard.ba_blowcover_b" "<clr:215,255,255>Натрупай нещо, за да преминеш през прозореца и не спирай докато не стигнеш площада."
52515251"[english]Trainyard.ba_blowcover_b" "<clr:215,255,255>Pile up some stuff to get through that window, and keep going till you're in the plaza. "
52525252"Trainyard.ba_checkpoints" "<clr:215,255,255>Е, стига да стои далече от пунктовете за проверка, би трябвало да е добре."
52535253"[english]Trainyard.ba_checkpoints" "<clr:215,255,255>Well, as long as he stays away from checkpoints we should be okay. "
5254N/A"Trainyard.ba_citadel02" "<clr:215,255,255>Цитаделата е в пълна тревога! Никога не съм я виждал така осветена."
N/A5254"Trainyard.ba_citadel02" "<clr:215,255,255>Цитаделата е в пълна тревога! Никога не съм я виждал толкова оживена."
52555255"[english]Trainyard.ba_citadel02" "<clr:215,255,255>The Citadel's on full alert! I've never seen it lit up like that. "
52565256"Trainyard.ba_crowbar01" " "
52575257"[english]Trainyard.ba_crowbar01" " "
53175317"[english]Trainyard.ba_sorryscare" "<clr:215,255,255>Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. "
53185318"Trainyard.ba_tellme01" " "
53195319"[english]Trainyard.ba_tellme01" " "
5320N/A"Trainyard.ba_tellme01_cc" "<clr:215,255,255>Да, и мен и теб, Док. Щеше да се качи на експреса за Нова Проспект."
N/A5320"Trainyard.ba_tellme01_cc" "<clr:215,255,255>Не само ти Док. Щеше да се качи на експреса за Нова Проспект."
53215321"[english]Trainyard.ba_tellme01_cc" "<clr:215,255,255>Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the Express to Nova Prospekt."
53225322"Trainyard.ba_tellme02" " "
53235323"[english]Trainyard.ba_tellme02" " "
55115511"[english]Weapon_Shotgun.NPC_Single" "<sfx><norepeat:4>[Boom!]"
55125512"GenericNPC.GunSound" "<sfx><norepeat:4>[Вражески огън]"
55135513"[english]GenericNPC.GunSound" "<sfx><norepeat:4>[Enemy Gunfire]"
5514N/A"BaseCombatCharacter.AmmoPickup" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Взимане на муниции]"
N/A5514"BaseCombatCharacter.AmmoPickup" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Взимане на амуниции]"
55155515"[english]BaseCombatCharacter.AmmoPickup" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Ammo pickup]"
55165516"BaseExplosionEffect.Sound" "<sfx><norepeat:4><playerclr:255,176,0:255,255,255><I>[ЕКСПЛОЗИЯ!]"
55175517"[english]BaseExplosionEffect.Sound" "<sfx><norepeat:4><playerclr:255,176,0:255,255,255><I>[EXPLOSION!]"
55675567"[english]PropJeep.FireCannon" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Tau Cannon Jolt]"
55685568"PropJeep.FireChargedCannon" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Зареден изстрел на тау оръдие]"
55695569"[english]PropJeep.FireChargedCannon" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Tau Cannon Charged Blast]"
5570N/A"PropJeep.AmmoOpen" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Отваряне на пакет с муниции]"
N/A5570"PropJeep.AmmoOpen" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Отваряне на пакет с амуниции]"
55715571"[english]PropJeep.AmmoOpen" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Ammocase open]"
5572N/A"PropJeep.AmmoClose" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Затваряне на пакет с муниции]"
N/A5572"PropJeep.AmmoClose" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Затваряне на пакет с амуниции]"
55735573"[english]PropJeep.AmmoClose" "<sfx><norepeat:4><clr:255,176,0>[Ammocase close]"
55745574"PropAPC.FireCannon" "<sfx><norepeat:4>[Стрелба от оръдие на интеграторски бронетранспортьор]"
55755575"[english]PropAPC.FireCannon" "<sfx><norepeat:4>[Combine APC Cannon Fire]"
56035603"[english]HEV.activated" "<sfx><clr:255,170,0>activated"
56045604"HEV.administering_medical" "<sfx><clr:255,170,0>Прилагане на медицинска помощ."
56055605"[english]HEV.administering_medical" "<sfx><clr:255,170,0>Administering Medical Attention."
5606N/A"HEV.ammo_depleted" "<sfx><clr:255,170,0>Муниции изчерпани."
N/A5606"HEV.ammo_depleted" "<sfx><clr:255,170,0>Амуниции изчерпани."
56075607"[english]HEV.ammo_depleted" "<sfx><clr:255,170,0>Ammunition Depleted."
56085608"HEV.antidote_shot" "<sfx><clr:255,170,0>Приложена противоотрова."
56095609"[english]HEV.antidote_shot" "<sfx><clr:255,170,0>Antidote administered."
59035903"[english]HEV_XBOW" "<sfx><clr:255,170,0>High velocity stealth crossbow acquired."
59045904"HEV_9MM" "<sfx><clr:255,170,0>Придобити 9 милиметрови муниции."
59055905"[english]HEV_9MM" "<sfx><clr:255,170,0>9 milimetre ammunition acquired."
5906N/A"HEV_44AMMO" "<sfx><clr:255,170,0>Придобити муниции 44 калибър."
N/A5906"HEV_44AMMO" "<sfx><clr:255,170,0>Придобити амуниции 44 калибър."
59075907"[english]HEV_44AMMO" "<sfx><clr:255,170,0>44 calibre ammunition acquired."
59085908"HEV_BUCKSHOT" "<sfx><clr:255,170,0>Придобити муниции за бойна пушка."
59095909"[english]HEV_BUCKSHOT" "<sfx><clr:255,170,0>Combat shotgun ammunition acquired."
61096109"[english]HEV_GR19" "<sfx><clr:255,170,0>range 1 meter"
61106110"HUDQuickInfo.LowHealth" "<sfx><clr:255,170,0>[Предупреждение за ниско равнище на здравето!]"
61116111"[english]HUDQuickInfo.LowHealth" "<sfx><clr:255,170,0>[Low Health Warning!]"
6112N/A"HUDQuickInfo.LowAmmo" "<sfx><clr:255,170,0>[Предупреждение за ограничен запас боеприпаси!]"
N/A6112"HUDQuickInfo.LowAmmo" "<sfx><clr:255,170,0>[Предупреждение за ограничен запас амуниции!]"
61136113"[english]HUDQuickInfo.LowAmmo" "<sfx><clr:255,170,0>[Low Ammunition Warning!]"
61146114"HL2Player.SprintNoPower" "<sfx><clr:255,170,0>[Спринт изчерпан]"
61156115"[english]HL2Player.SprintNoPower" "<sfx><clr:255,170,0>[Sprint Depleted]"
61166116"HL2Player.SprintStart" "<sfx><norepeat:5><clr:255,170,0>[Спринт включен]"
61176117"[english]HL2Player.SprintStart" "<sfx><norepeat:5><clr:255,170,0>[Sprint On]"
6118N/A"HL2Player.UseDeny" "<sfx><clr:255,170,0>[Не може да се използва]"
N/A6118"HL2Player.UseDeny" "<sfx><clr:255,170,0>[не може да се използва]"
61196119"[english]HL2Player.UseDeny" "<sfx><clr:255,170,0>[Can't Use]"
61206120"Player.Death" "<sfx><clr:255,170,0>[Смърт]"
61216121"[english]Player.Death" "<sfx><clr:255,170,0>[Death]"
61296129"[english]Player.FallDamage" "<sfx><clr:255,170,0>[Falling Damage]"
61306130"Player.FallGib" "<sfx><clr:255,170,0>[Пльос!]"
61316131"[english]Player.FallGib" "<sfx><clr:255,170,0>[Splat!]"
6132N/A"Player.UseDeny" "<sfx><clr:255,170,0>[Не може да се използва]"
N/A6132"Player.UseDeny" "<sfx><clr:255,170,0>[не може да се използва]"
61336133"[english]Player.UseDeny" "<sfx><clr:255,170,0>[Can't Use]"
61346134"Player.pickupweapon" "<sfx><clr:255,170,0>[Взимане на оръжие]"
61356135"[english]Player.pickupweapon" "<sfx><clr:255,170,0>[Weapon pickup]"
63696369"[english]NPC_CombineCamera.Angry" " "
63706370"NPC_CombineCamera.Ping" " "
63716371"[english]NPC_CombineCamera.Ping" " "
6372N/A"NPC_CombineCamera.Click" "<sfx><norepeat:10>[Щракване на камера]"
N/A6372"NPC_CombineCamera.Click" "<sfx><norepeat:10>[щракване на камера]"
63736373"[english]NPC_CombineCamera.Click" "<sfx><norepeat:10>[Camera Click]"
63746374"NPC_CombineCamera.Die" "<sfx>[Унищожена камера]"
63756375"[english]NPC_CombineCamera.Die" "<sfx>[Camera Destroyed]"
67816781"[english]NPC_CScanner.Idle" " "
67826782"NPC_CScanner.Pain" "<sfx><norepeat:10>[Повреден скенер]"
67836783"[english]NPC_CScanner.Pain" "<sfx><norepeat:10>[Scanner Damaged]"
6784N/A"NPC_CScanner.TakePhoto" "<sfx><norepeat:5>[Щракване на скенер]"
N/A6784"NPC_CScanner.TakePhoto" "<sfx><norepeat:5>[щракване на скенер]"
67856785"[english]NPC_CScanner.TakePhoto" "<sfx><norepeat:5>[Scanner Click]"
67866786"NPC_CScanner.PreFlash" " "
67876787"[english]NPC_CScanner.PreFlash" " "
69496949"[english]NPC_BaseZombie.Moan3" "<sfx><norepeat:20>*moan*"
69506950"NPC_BaseZombie.Moan4" "<sfx><norepeat:20>*стон*"
69516951"[english]NPC_BaseZombie.Moan4" "<sfx><norepeat:20>*moan*"
6952N/A"combine.door_lock" "<sfx>[Заключена]"
N/A6952"combine.door_lock" "<sfx>[заключена]"
69536953"[english]combine.door_lock" "<sfx>[Locked]"
69546954"combine.sheild_touch" "<sfx>[Бучене на силово поле]"
69556955"[english]combine.sheild_touch" "<sfx>[Forcefield hum]"
69676967"[english]Trainyard.sodamachine_empty" "<sfx>[Empty]"
69686968"Trainyard.alyx_emp_spark" "<sfx>[Взрив на електро магнитно пулсово устройство!]"
69696969"[english]Trainyard.alyx_emp_spark" "<sfx>[EMP Device Burst!]"
6970N/A"d1_trainstation_01.combinelock_unlock" "<sfx>[Отключена]"
N/A6970"d1_trainstation_01.combinelock_unlock" "<sfx>[отключена]"
69716971"[english]d1_trainstation_01.combinelock_unlock" "<sfx>[Unlocked]"
69726972"d1_trainstation_01.citizen_introom_beating" "*болка*"
69736973"[english]d1_trainstation_01.citizen_introom_beating" "*pain*"
69816981"[english]Trainyard.train_horn" "<sfx>[Train Horn]"
69826982"Trainyard.doll" "<sfx>[Ма-ма!]"
69836983"[english]Trainyard.doll" "<sfx>[Ma-ma!]"
6984N/A"Trainyard.door_pound" "<sfx><norepeat:10>[Чук, чук, чук!]"
N/A6984"Trainyard.door_pound" "<sfx><norepeat:10>[чук, чук, чук!]"
69856985"[english]Trainyard.door_pound" "<sfx><norepeat:10>[Knock knock knock!]"
69866986"k_lab.ickyscene_growl1" "<sfx>[Ръмжене…]"
69876987"[english]k_lab.ickyscene_growl1" "<sfx>[Growl...]"
71057105"[english]novaprospekt.CaveInRumble" "<sfx>[Rumble...]"
71067106"streetwar.d3_c17_08_steam01" "<sfx><norepeat:4>[Съскане на пара]"
71077107"[english]streetwar.d3_c17_08_steam01" "<sfx><norepeat:4>[Steam Hiss]"
7108N/A"Streetwar.d3_c17_03_default_locked" "<sfx>[Заключена]"
N/A7108"Streetwar.d3_c17_03_default_locked" "<sfx>[заключена]"
71097109"[english]Streetwar.d3_c17_03_default_locked" "<sfx>[Locked]"
71107110"Streetwar.d3_c17_07_fire" "<sfx>[Изстрел на сигнална ракета]"
71117111"[english]Streetwar.d3_c17_07_fire" "<sfx>[Flaregun fired]"
71177117"[english]Streetwar.d3_c17_10a_explode_1" "<sfx>[Explosion!]"
71187118"Streetwar.d3_c17_10a_explode_3" "<sfx>[Експлозия!]"
71197119"[english]Streetwar.d3_c17_10a_explode_3" "<sfx>[Explosion!]"
7120N/A"Streetwar.d3_c17_10a_default_locked" "<sfx>[Заключена]"
N/A7120"Streetwar.d3_c17_10a_default_locked" "<sfx>[заключена]"
71217121"[english]Streetwar.d3_c17_10a_default_locked" "<sfx>[Locked]"
71227122"Streetwar.d3_c17_10b_alarm1" "<sfx><len:3>[Аларма!]"
71237123"[english]Streetwar.d3_c17_10b_alarm1" "<sfx><len:3>[Alarm!]"
71497149"[english]d3_citadel.guards_bangdoor" "<sfx><norepeat:10>[BANGING ON DOORS]"
71507150"Wood_Box.Break" "<sfx><norepeat:1>[Счупване на дърво]"
71517151"[english]Wood_Box.Break" "<sfx><norepeat:1>[Wood breaking]"
7152N/A"Door.Locked1" "<sfx>[Заключена]"
N/A7152"Door.Locked1" "<sfx>[заключена]"
71537153"[english]Door.Locked1" "<sfx>[Locked]"
7154N/A"Door.Locked2" "<sfx>[Заключена]"
N/A7154"Door.Locked2" "<sfx>[заключена]"
71557155"[english]Door.Locked2" "<sfx>[Locked]"
7156N/A"DoorSound.DefaultLocked" "<sfx>[Заключена]"
N/A7156"DoorSound.DefaultLocked" "<sfx>[заключена]"
71577157"[english]DoorSound.DefaultLocked" "<sfx>[Locked]"
7158N/A"RotDoorSound.DefaultLocked" "<sfx>[Заключена]"
N/A7158"RotDoorSound.DefaultLocked" "<sfx>[заключена]"
71597159"[english]RotDoorSound.DefaultLocked" "<sfx>[Locked]"
7160N/A"Doors.FullClose1" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7160"Doors.FullClose1" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71617161"[english]Doors.FullClose1" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7162N/A"Doors.FullClose2" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7162"Doors.FullClose2" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71637163"[english]Doors.FullClose2" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7164N/A"Doors.FullClose3" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7164"Doors.FullClose3" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71657165"[english]Doors.FullClose3" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7166N/A"Doors.FullClose4" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7166"Doors.FullClose4" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71677167"[english]Doors.FullClose4" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7168N/A"Doors.FullClose5" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7168"Doors.FullClose5" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71697169"[english]Doors.FullClose5" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7170N/A"Doors.FullClose6" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7170"Doors.FullClose6" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71717171"[english]Doors.FullClose6" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
71727172"Doors.FullClose7" "<sfx><norepeat:1>[Звук от порта]"
71737173"[english]Doors.FullClose7" "<sfx><norepeat:1>[Gate Sound]"
71747174"Doors.FullClose8" "<sfx><norepeat:1>[Звънтене на метал]"
71757175"[english]Doors.FullClose8" "<sfx><norepeat:1>[Metal Clang]"
7176N/A"Doors.FullClose9" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7176"Doors.FullClose9" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71777177"[english]Doors.FullClose9" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7178N/A"Doors.FullClose10" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7178"Doors.FullClose10" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71797179"[english]Doors.FullClose10" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7180N/A"Doors.FullClose11" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7180"Doors.FullClose11" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71817181"[english]Doors.FullClose11" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7182N/A"Doors.FullClose12" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7182"Doors.FullClose12" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71837183"[english]Doors.FullClose12" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7184N/A"Doors.FullClose13" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7184"Doors.FullClose13" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71857185"[english]Doors.FullClose13" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7186N/A"Doors.FullClose14" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7186"Doors.FullClose14" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71877187"[english]Doors.FullClose14" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7188N/A"Doors.FullClose15" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7188"Doors.FullClose15" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71897189"[english]Doors.FullClose15" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
71907190"Doors.FullClose16" "<sfx><norepeat:1>[Звук от порта]"
71917191"[english]Doors.FullClose16" "<sfx><norepeat:1>[Gate Sound]"
71957195"[english]Doors.FullClose18" "<sfx><norepeat:1>[Gate Sound]"
71967196"doors.locker_shut" "<sfx><norepeat:1>[Звук от ключалка]"
71977197"[english]doors.locker_shut" "<sfx><norepeat:1>[Locker Sound]"
7198N/A"DoorHandles.Unlocked1" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7198"DoorHandles.Unlocked1" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
71997199"[english]DoorHandles.Unlocked1" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7200N/A"DoorHandles.Locked1" "<sfx><norepeat:1>[Заключена]"
N/A7200"DoorHandles.Locked1" "<sfx><norepeat:1>[заключена]"
72017201"[english]DoorHandles.Locked1" "<sfx><norepeat:1>[Locked]"
7202N/A"DoorHandles.Unlocked2" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7202"DoorHandles.Unlocked2" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
72037203"[english]DoorHandles.Unlocked2" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7204N/A"DoorHandles.Locked2" "<sfx><norepeat:1>[Заключена]"
N/A7204"DoorHandles.Locked2" "<sfx><norepeat:1>[заключена]"
72057205"[english]DoorHandles.Locked2" "<sfx><norepeat:1>[Locked]"
7206N/A"DoorHandles.Unlocked3" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7206"DoorHandles.Unlocked3" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
72077207"[english]DoorHandles.Unlocked3" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7208N/A"DoorHandles.Locked3" "<sfx><norepeat:1>[Заключена]"
N/A7208"DoorHandles.Locked3" "<sfx><norepeat:1>[заключена]"
72097209"[english]DoorHandles.Locked3" "<sfx><norepeat:1>[Locked]"
7210N/A"DoorHandles.Unlocked4" "<sfx><norepeat:1>[Звук от врата]"
N/A7210"DoorHandles.Unlocked4" "<sfx><norepeat:1>[звук от врата]"
72117211"[english]DoorHandles.Unlocked4" "<sfx><norepeat:1>[Door Sound]"
7212N/A"DoorHandles.Locked4" "<sfx><norepeat:1>[Заключена]"
N/A7212"DoorHandles.Locked4" "<sfx><norepeat:1>[заключена]"
72137213"[english]DoorHandles.Locked4" "<sfx><norepeat:1>[Locked]"
72147214"Buttons.snd0" "<sfx>[Звук от бутон]"
72157215"[english]Buttons.snd0" "<sfx>[Button sound]"