Template:PatchDiff/June 5, 2013 Patch/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
67426742"[english]CraftUpdate_Denied" "You do not have sufficient privileges to craft."
67436743"TF_WinterCrate" "Festive Winter Crate"
67446744"[english]TF_WinterCrate" "Festive Winter Crate"
6745N/A"TF_WinterCrate_Desc" "Tato krabice je neobvykle sváteční.\nJejí obsah je neznámý a\nnormální klíče nepasují do zámku.\n\nMěl by sis ji raději nechat.\nPozději pravděpodobně bude způsob, jak ji otevřít."
N/A6745"TF_WinterCrate_Desc" "Tato krabice je neobvykle sváteční.\nJejí obsah je neznámý a\nnormální klíče nepasují do zámku.\n\nMěl by sis ji raději nechat.\nČasem se pravděpodobně najde způsob, jak ji otevřít."
67466746"[english]TF_WinterCrate_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere will probably be a way to open it later."
67476747"TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Použitelné pro obarvení předmětů na barvu tvého současného týmu."
67486748"[english]TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Used to paint other items the color of your current team."
1004310043"[english]TF_Tool_SummerKey_Desc" "Used to open unusually refreshing locked summer coolers.\nAfter 7/11/2011 this will turn into a normal key."
1004410044"TF_SummerCrate" "Refreshing Summer Cooler"
1004510045"[english]TF_SummerCrate" "Refreshing Summer Cooler"
10046N/A"TF_SummerCrate_Desc" "Obsah chladničky je neznámý\na normální klič nesedí do zámku.\n\nUděláš lépe, pokud vydržíš..\nNejspíš se najde způsob, jak ji otevřít později."
N/A10046"TF_SummerCrate_Desc" "Obsah chladničky je neznámý a\nnormální klíče nepasují do zámku.\n\nMěl by sis ji raději nechat.\nČasem se pravděpodobně najde způsob, jak ji otevřít."
1004710047"[english]TF_SummerCrate_Desc" "This cooler's contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere will probably be a way to open it later."
1004810048"TF_NineIron" "Nessie's Nine Iron"
1004910049"[english]TF_NineIron" "Nessie's Nine Iron"
1596215962"[english]TF_ImportFile_ModelDetails" "%triangleCount% tris, %materialCount% materials"
1596315963"TF_ImportFile_SelectMaterial" "Vyber materiál"
1596415964"[english]TF_ImportFile_SelectMaterial" "Select Material"
15965N/A"TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.vmt,*.tga,*.psd"
N/A15965"TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.tga,*.psd,*.vtf"
1596615966"[english]TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.tga,*.psd,*.vtf"
1596715967"TF_ImportFile_MaterialDetails" "%width%x%height% %channels% kanálů"
1596815968"[english]TF_ImportFile_MaterialDetails" "%width%x%height% %channels% channels"
1599215992"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoType" "You must specify an item type"
1599315993"TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "Musíš vybrat model"
1599415994"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "You must choose a model"
15995N/A"TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Musíš vybrat výchozí texturu skinu"
N/A15995"TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Vloženému skinu chybí textura! Všechny skiny musí mít přiřazenou texturu"
1599615996"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Skin inputs missing texture! All skin inputs must have a texture assigned"
1599715997"TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Jméno tvého předmětu musí obsahovat jedno nebo více anglických slov"
1599815998"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Your item name must contain one or more english words"
1741217412"[english]TF_PublicAccessor_Style0" "Hat"
1741317413"TF_PublicAccessor_Style1" "Bez klobouku"
1741417414"[english]TF_PublicAccessor_Style1" "No Hat"
N/A17415"TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_1st" "UGC Highlander 1st Place Gold"
N/A17416"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_1st" "UGC Highlander 1st Place Gold"
N/A17417"TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_2nd" "UGC Highlander 2nd Place Gold"
N/A17418"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_2nd" "UGC Highlander 2nd Place Gold"
N/A17419"TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_3rd" "UGC Highlander 3rd Place Gold"
N/A17420"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_3rd" "UGC Highlander 3rd Place Gold"
N/A17421"TF_TournamentMedal_UGCHL_Season6" "UGC Highlander League Season 6"
N/A17422"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Season6" "UGC Highlander League Season 6"
N/A17423"TF_TournamentMedal_UGCHL_Season9" "UGC Highlander League Season 9"
N/A17424"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Season9" "UGC Highlander League Season 9"
N/A17425"TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_Participant" "UGC Highlander Gold Participant"
N/A17426"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_Participant" "UGC Highlander Gold Participant"
N/A17427"TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_Participant" "UGC Highlander Iron Participant"
N/A17428"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_Participant" "UGC Highlander Iron Participant"
N/A17429"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Platinum_Participant" "UGC 6vs6 Platinum Participant"
N/A17430"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Platinum_Participant" "UGC 6vs6 Platinum Participant"
N/A17431"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Silver_Participant" "UGC 6vs6 Silver Participant"
N/A17432"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Silver_Participant" "UGC 6vs6 Silver Participant"
N/A17433"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Steel_Participant" "UGC 6vs6 Steel Participant"
N/A17434"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Steel_Participant" "UGC 6vs6 Steel Participant"
N/A17435"TF_TournamentMedal_UGC6v6_European_Participant" "UGC 6vs6 European Participant"
N/A17436"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_European_Participant" "UGC 6vs6 European Participant"
N/A17437"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Season11" "UGC 6vs6 League Season 11"
N/A17438"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Season11" "UGC 6vs6 League Season 11"
N/A17439"TF_RoboCrate" "RoboCrate"
N/A17440"[english]TF_RoboCrate" "RoboCrate"
N/A17441"TF_RoboCrate_Desc" "Tato krabice je zvláštní.\nJejí obsah je neznámý a\ndo zámku pasuje pouze RoboCrate Key.\n\nRoboCrate obsahuje unusual efekty, které lze získat pouze z ní."
N/A17442"[english]TF_RoboCrate_Desc" "This crate is special.\nIts contents are unknown and requires a\nRoboCrate Key to unlock.\n\nThe RoboCrate contains Unusual effects that will only come from this crate."
N/A17443"TF_ImportFile_EquipRegionLabel" "Místo nošení"
N/A17444"[english]TF_ImportFile_EquipRegionLabel" "Equip Region"
N/A17445"TF_ImportFile_Bodygroups" "Část těla:"
N/A17446"[english]TF_ImportFile_Bodygroups" "Bodygroup:"
N/A17447"TF_ImportFile_Paintable0" "Přebarvit VMT1"
N/A17448"[english]TF_ImportFile_Paintable0" "Paint VMT1"
N/A17449"TF_ImportFile_Paintable1" "Přebarvit VMT2"
N/A17450"[english]TF_ImportFile_Paintable1" "Paint VMT2"
N/A17451"TF_ImportFile_EditVMT0" "Upravit VMT1"
N/A17452"[english]TF_ImportFile_EditVMT0" "Edit VMT1"
N/A17453"TF_ImportFile_EditVMT1" "Upravit VMT2"
N/A17454"[english]TF_ImportFile_EditVMT1" "Edit VMT2"
N/A17455"TF_ImportFile_BuildFailedNumLODMismatch" "Součet úrovní detailů nesedí! Všechny herní třídy musí mít stejné číslo u úrovně detailů"
N/A17456"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNumLODMismatch" "LOD count mismatch! All classes must have the same number of LOD"
N/A17457"TF_ImportFile_BuildFailedNumMaterialMismatch" "Součet materiálů nesedí! Modely se stejnou úrovní detailů musí mít stejný součet materiálů"
N/A17458"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNumMaterialMismatch" "Material count mismatch! Models in the same LOD must have the same material count"
N/A17459"TF_ImportFile_BuildFailedNeedMoreLOD" "%file% je příliš komplexní, musíš specifikovat %lod%"
N/A17460"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNeedMoreLOD" "%file% is too complex, must specify %lod%"
N/A17461"TF_ImportFile_LoadFailedTooManyBones" "Nepodařilo se načíst %file%\nSoubor má %count% vlastních kostí, ale může mít pouze %limit% vlastní kosti.\nVlastní kosti: %custom_bones%"
N/A17462"[english]TF_ImportFile_LoadFailedTooManyBones" "Couldn't load %file%\nIt has %count% custom bones, can have at most %limit% custom bones.\nCustom Bones: %custom_bones%"
N/A17463"TF_ImportFile_LoadFailedTooManyMaterials" "Nepodařilo se načíst %file%\nSoubor má %count% materiálů, ale může mít pouze %limit% materiálů"
N/A17464"[english]TF_ImportFile_LoadFailedTooManyMaterials" "Couldn't load %file%\nIt has %count% materials, can have at most %limit% materials"
N/A17465"TF_ImportFile_LoadFailedMaterialCountMismatch" "Nepodařilo se načíst %file%\nSoučet materiálů nesouhlasí s úrovněmi detailů"
N/A17466"[english]TF_ImportFile_LoadFailedMaterialCountMismatch" "Couldn't load %file%\nMaterial count mismatch between LODs"
N/A17467"TF_ItemSkinType_0" "Všechny týmy"
N/A17468"[english]TF_ItemSkinType_0" "All Team"
N/A17469"TF_ItemSkinType_1" "Určitý tým"
N/A17470"[english]TF_ItemSkinType_1" "Specific Team"
N/A17471"TF_ImportFile_Warning" "Varování!"
N/A17472"[english]TF_ImportFile_Warning" "Warning!"
N/A17473"TF_ImportFile_Warning_BaseAlphaMask" "Výchozí alpha maska nebude fungovat s materiály používajícími normálové mapy. Použij namísto alpha masek normálové mapy"
N/A17474"[english]TF_ImportFile_Warning_BaseAlphaMask" "Base alpha mask will not work in materials using a normal map, use normal map alpha mask instead"
N/A17475"TF_ImportFile_NotCompatible" "Tvůj obsah nemusí být kompatibilní se současnou verzí nástroje pro import. Zkontroluj a aktualizuj, prosím, svůj obsah."
N/A17476"[english]TF_ImportFile_NotCompatible" "Your content may not be compatible with the current version of the import tool. Please verify and update your content."
N/A17477"TF_Gift_Crate_EntireServer" "Pallet of Crates"
N/A17478"[english]TF_Gift_Crate_EntireServer" "Pallet of Crates"
N/A17479"TF_Gift_Crate_EntireServer_Desc" "Po použití udělí tento funkční předmět krabici\naž 23 lidem na serveru!"
N/A17480"[english]TF_Gift_Crate_EntireServer_Desc" "When used, this Action Item drops a crate\non up to 23 other people on the server!"
N/A17481"TF_Tool_RoboKey2013" "RoboCrate Key"
N/A17482"[english]TF_Tool_RoboKey2013" "RoboCrate Key"
N/A17483"TF_Tool_RoboKey2013_Desc" "Použitelný k otevření RoboCrate."
N/A17484"[english]TF_Tool_RoboKey2013_Desc" "Used to open locked RoboCrates."
N/A17485"TF_Gift_RoboKey2013_RandomPerson" "A Random RoboKey Gift"
N/A17486"[english]TF_Gift_RoboKey2013_RandomPerson" "A Random RoboKey Gift"
N/A17487"TF_Gift_RoboKey2013_RandomPerson_Desc" "Po použití udělí tento funkční předmět RoboCrate Key\nnáhodnému člověku na serveru!"
N/A17488"[english]TF_Gift_RoboKey2013_RandomPerson_Desc" "When used, this Action Item gives a RoboCrate Key\nto a random person on the server!"
N/A17489"TF_Gift_RoboKey2013_EntireServer" "Pile of RoboKey Gifts"
N/A17490"[english]TF_Gift_RoboKey2013_EntireServer" "Pile of RoboKey Gifts"
N/A17491"TF_Gift_RoboKey2013_EntireServer_Desc" "Po použití udělí tento funkční předmět RoboCrate Key\naž 23 lidem na serveru!"
N/A17492"[english]TF_Gift_RoboKey2013_EntireServer_Desc" "When used, this Action Item gives a RoboCrate Key\nto up to 23 other people on the server!"
N/A17493"Attrib_Particle63" "Phosphorous"
N/A17494"[english]Attrib_Particle63" "Phosphorous"
N/A17495"Attrib_Particle64" "Sulphurous"
N/A17496"[english]Attrib_Particle64" "Sulphurous"
N/A17497"Attrib_Particle65" "Memory Leak"
N/A17498"[english]Attrib_Particle65" "Memory Leak"
N/A17499"Attrib_Particle66" "Overclocked"
N/A17500"[english]Attrib_Particle66" "Overclocked"
N/A17501"Attrib_Particle67" "Electrostatic"
N/A17502"[english]Attrib_Particle67" "Electrostatic"
N/A17503"Attrib_Particle68" "Power Surge"
N/A17504"[english]Attrib_Particle68" "Power Surge"
N/A17505"Attrib_Particle69" "Anti-Freeze"
N/A17506"[english]Attrib_Particle69" "Anti-Freeze"
N/A17507"Attrib_Particle70" "Time Warp"
N/A17508"[english]Attrib_Particle70" "Time Warp"
N/A17509"Attrib_Particle71" "Green Black Hole"
N/A17510"[english]Attrib_Particle71" "Green Black Hole"
N/A17511"Attrib_Particle72" "Roboactive"
N/A17512"[english]Attrib_Particle72" "Roboactive"
N/A17513"TF_ImportFile_WorkshopIDLabel" "ID ve Workshopu"
N/A17514"[english]TF_ImportFile_WorkshopIDLabel" "Workshop ID"
N/A17515"TF_ImportFile_BuildFailedNoWorkshopID" "Před odesláním musíš uvést ID předmětu ve Workshopu"
N/A17516"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoWorkshopID" "You must specify workshop ID of the item you're submitting"
N/A17517"TF_ImportFile_SwapVMT" "Prohodit VMT"
N/A17518"[english]TF_ImportFile_SwapVMT" "Swap VMT"
N/A17519"TF_robo_all_bomb_badge" "Electric Badge-aloo"
N/A17520"[english]TF_robo_all_bomb_badge" "The Electric Badge-aloo"
N/A17521"TF_robo_all_bomb_badge_Desc" "Monokl tohoto odznaku ukazuje, že pořádně nevidí, hůl naznačuje, že už brzy zaklepe bačkorami, a klobouk dává najevo, že je bohatý! Ožeň se s tímto odznakem dřív, než to udělá nějaká zlatokopka!"
N/A17522"[english]TF_robo_all_bomb_badge_Desc" "This badge's monocle lets you know it can't see, the cane tells you it's at death's door, and the top hat says it's rich! Marry this badge before some other gold digger snaps it up!"
N/A17523"TF_robo_all_modest_pile" "Modest Metal Pile of Scrap"
N/A17524"[english]TF_robo_all_modest_pile" "Modest Metal Pile of Scrap"
N/A17525"TF_robo_all_modest_pile_Desc" "Tato skromná věž z klobouků říká celému světu, že v životě jsou mnohem důležitější věci než peníze. Například chudoba."
N/A17526"[english]TF_robo_all_modest_pile_Desc" "This humble hat pile of one tells the world that there are more important things in life than money. Like for instance not having any."
N/A17527"TF_robo_sniper_liquidator" "Letch's LED"
N/A17528"[english]TF_robo_sniper_liquidator" "Letch's LED"
N/A17529"TF_robo_sniper_liquidator_Desc" "Společně s tímto kloboukem získáš i rentgenové brýle, díky kterým uvidíš lidem přes oblečení. A to vše za zvuku varovné sirény, která je na to upozorní. Pokud máš rád vězení, ale nevíš, jak se do něj dostat, je tento klobouk správná volba."
N/A17530"[english]TF_robo_sniper_liquidator_Desc" "Comes with x-ray specs that let you see through people's clothes while alerting them with a siren and shouted warnings that you're doing it. Great for prison aficionados who want to go to jail but don't know how."
N/A17531"TF_robo_all_gibus" "Galvanized Gibus"
N/A17532"[english]TF_robo_all_gibus" "The Galvanized Gibus"
N/A17533"TF_robo_all_gibus_Desc" "Stylová jednoduchost a půvab staré doby se smísily s opojnou vůní metylalkoholu a benzínu a vytvořily tento klobouk. Nos ho pouze v dobře větraných prostorech!"
N/A17534"[english]TF_robo_all_gibus_Desc" "Elegant simplicity and old-world charm combine with the intoxicating aromas of methyl alcohol and gasoline. Do not wear in unventilated areas."
N/A17535"TF_robo_sniper_soldered_sensei" "Soldered Sensei"
N/A17536"[english]TF_robo_sniper_soldered_sensei" "Soldered Sensei"
N/A17537"TF_robo_sniper_soldered_sensei_Desc" "Mistři karate CHTĚJÍ, aby si lidé mysleli, že není lepší pásek než černý. Co kdybychom ti prozradili, že existoval tajný kovový pásek LEPŠÍ než černý, se kterým jsi byl schopný nakopat zadek všem s černými pásky? Proto jeho existenci drželi celé roky v tajnosti."
N/A17538"[english]TF_robo_sniper_soldered_sensei_Desc" "Karate masters WANT you to think there's no belt higher than black. But what if we told you there was a secret metal belt ABOVE black that lets you kick a black belt's ass all over the place? Scared black belt guys have been trying to keep a lid on this for years."
N/A17539"TF_robo_sniper_solar_topi" "Shooter's Tin Topi"
N/A17540"[english]TF_robo_sniper_solar_topi" "Shooter's Tin Topi"
N/A17541"TF_robo_sniper_solar_topi_Desc" "Helma na safari svařená dohromady z krví potřísněných zbytků džípů, pušek, rendlíků a plechovek nalezených v tábořištích bývalých návštěvníků safari. Nos ji jako připomínku toho, že jít na safari není zrovna nejrozumnější věc."
N/A17542"[english]TF_robo_sniper_solar_topi_Desc" "This safari helmet was welded together from actual blood-spattered scraps of jeeps, rifles, shells and fillings discovered at the mauling sites of previous safaris. Wear it as a constant reminder never to do anything as stupid as go on safari."
N/A17543"TF_robo_all_noble_amassment" "Noble Nickel Amassment of Hats"
N/A17544"[english]TF_robo_all_noble_amassment" "Noble Nickel Amassment of Hats"
N/A17545"TF_robo_all_noble_amassment_Desc" "Některé věže z klobouků začínají ve skromných podmínkách a pomalu, po jednom klobouku zvyšují svojí úroveň. Některé věže z klobouků, jako například tato, mají jen bohatého otce, který řídí vývojové centrum v Hewlett Packard."
N/A17546"[english]TF_robo_all_noble_amassment_Desc" "Some hat towers come from humble beginnings, clawing their way to nobility one hat at a time. Other hat towers, like this one, just have rich dads who are the Chief Business Development Officer at Hewlett Packard."
N/A17547"TF_robo_spy_backbiter_billycock" "Base Metal Billycock"
N/A17548"[english]TF_robo_spy_backbiter_billycock" "Base Metal Billycock"
N/A17549"TF_robo_spy_backbiter_billycock_Desc" "Zahraj si na robotické verze svých oblíbených fiktivních postav s buřinkou, od Hádankáře z Batmana, přes Alexe z Mechanického pomeranče, po Winstona Churchilla."
N/A17550"[english]TF_robo_spy_backbiter_billycock_Desc" "Robo-impersonate your favorite fictional bowler-hatted characters, from Batman's Riddler to Clockwork Orange's Alex to England's Winston Churchill."
N/A17551"TF_robo_all_towering_pillar" "Towering Titanium Pillar of Hats"
N/A17552"[english]TF_robo_all_towering_pillar" "Towering Titanium Pillar of Hats"
N/A17553"TF_robo_all_towering_pillar_Desc" "Tři Asimovy zákony robotiky říkají, že 1. Roboti nesmí ublížit člověku, 2. Roboti musí poslouchat člověka a 3. Tento klobouk vypadá bezvadně."
N/A17554"[english]TF_robo_all_towering_pillar_Desc" "Asimov's Three Laws of Robotics state that 1. Robots can't harm humans and 2. Robots must obey humans, and 3. This hat looks great."
N/A17555"TF_robo_spy_camera_beard" "Megapixel Beard"
N/A17556"[english]TF_robo_spy_camera_beard" "The Megapixel Beard"
N/A17557"TF_robo_spy_camera_beard_Desc" "Skvělá věc pro pořizování snímků všech těch sexy líbaček, které tě teď, když máš robotické vousy, čekají. Pokud víš o čemkoliv jiném, co na dámy zapůsobí ještě více, napiš nám a my to našroubujeme na tento líbací nástroj."
N/A17558"[english]TF_robo_spy_camera_beard_Desc" "Great for taking pictures of all the sexy make-outs you're going to have now that you've got a robot beard. If there's anything ladies find more irresistible, write in and tell us and we'll bolt it onto this perpetual make-out machine."
N/A17559"TF_robo_demo_pupil" "HDMI Patch"
N/A17560"[english]TF_robo_demo_pupil" "The HDMI Patch"
N/A17561"TF_robo_demo_pupil_Desc" "Balení obsahuje široký výběr filmů o očích („Hadí oči“, „Kruté oči hor 2“ a tři další), které tví přátelé mohou sledovat na tvé tváři."
N/A17562"[english]TF_robo_demo_pupil_Desc" "Bundled with a broad selection of eyeball-related movies (\"Eyes Wide Shut\", \"The Hills Have Eyes, Part II\" and three more) that your friends can enjoy from the comfort of your face."
N/A17563"TF_robo_demo_beard_bombardier" "Bolted Bombardier"
N/A17564"[english]TF_robo_demo_beard_bombardier" "Bolted Bombardier"
N/A17565"TF_robo_demo_beard_bombardier_Desc" "Pamatuješ si, jak jsi potkal nejmoudřejšího robota na světě? A utrhl mu vousy a ukradl jeho hloupou dýmku? Protože je tady policie a chce s tebou mluvit."
N/A17566"[english]TF_robo_demo_beard_bombardier_Desc" "Remember that time you met the wisest robot in the world? And tore his beard off and stole his stupid pipe? Because the police are here and they want to talk to you."
N/A17567"TF_robo_heavy_boltedscraptowel" "Titanium Towel"
N/A17568"[english]TF_robo_heavy_boltedscraptowel" "The Titanium Towel"
N/A17569"TF_robo_heavy_boltedscraptowel_Desc" "Jistěže, obyčejné ubrousky jsou dobré na vodu, ale co když jsi po krk v magnetech? Co teď pro tebe dělá tvůj obyčejný ubrousek? Bude tě sledovat, jak pomalu umíráš na zmagnetizování, přesně to udělá."
N/A17570"[english]TF_robo_heavy_boltedscraptowel_Desc" "Sure, regular towels work fine for water, but what if you're covered in magnets? What's your regular towel doing for you now? Watching you slowly die of magnetism, that's what."
N/A17571"TF_robo_heavy_football_helmet" "Gridiron Guardian"
N/A17572"[english]TF_robo_heavy_football_helmet" "The Gridiron Guardian"
N/A17573"TF_robo_heavy_football_helmet_Desc" "Tato helma připomíná epické utkání kanadské robotí fotbalové ligy mezi týmem z Les Montrealu a jejich rivaly z Manitoby, Winnepegskými Saskatchewany! Nevěříš nám? Zeptej se jakéhokoliv Kanaďana!"
N/A17574"[english]TF_robo_heavy_football_helmet_Desc" "This helmet commemorates the epic Canadian Robot Football League showdown between Les Montreal Footballiers and their Manitoban rivals the Winnepeg Saskatchewans. Don't believe us? Ask any Canadian!"
N/A17575"TF_robo_soldier_tyrantium" "Tyrantium Helmet"
N/A17576"[english]TF_robo_soldier_tyrantium" "Tyrantium Helmet"
N/A17577"TF_robo_soldier_tyrantium_Desc" "Tento klobouk ti nakope zadek tak, že odletíš do alternativní dimenze, kde jsou vikingové roboty. Smiř se s tím!"
N/A17578"[english]TF_robo_soldier_tyrantium_Desc" "This hat kicks your ass so hard you'll fly into an alternate dimension where Vikings are robots. Deal with it!"
N/A17579"TF_robo_all_mvm_canteen" "Battery Canteens"
N/A17580"[english]TF_robo_all_mvm_canteen" "Battery Canteens"
N/A17581"TF_robo_all_mvm_canteen_Desc" "Nenech se zmást názvem: Toto nejsou opravdové čutory na baterky schopné převést uloženou chemickou energii na energii elektrickou. Jsou to jen obyčejné čutory, které vypadají stejně, jako tvoje klasické čutory na vodu, jen jsou naplněné kyselinou z baterie."
N/A17582"[english]TF_robo_all_mvm_canteen_Desc" "Don't let the name fool you: These aren't actual battery canteens capable of converting stored chemical energy into electrical energy. They're just regular canteens that look identical to your water canteen and are filled with battery acid."
N/A17583"TF_robo_demo_fro" "FR-0"
N/A17584"[english]TF_robo_demo_fro" "The FR-0"
N/A17585"TF_robo_demo_fro_Desc" "Pořiď si tento jedinečný suvenýr z filmové klasiky 70. let, „Blaxton Hale vs. Černý HAL 9000“."
N/A17586"[english]TF_robo_demo_fro_Desc" "Own this one-of-a-kind piece of memorabilia from the classic ‘70s film \"Blaxton Hale vs. Black HAL 9000\"."
N/A17587"TF_robo_soldier_shako" "Steel Shako"
N/A17588"[english]TF_robo_soldier_shako" "Steel Shako"
N/A17589"TF_robo_soldier_shako_Desc" "Tento klobouk kombinuje vznešenost z Čajkovského „Louskáčka“ s odvážným futurismem z dalšího Čajkovského díla, „Robo-louskáček proti Tarzanovi“."
N/A17590"[english]TF_robo_soldier_shako_Desc" "Combining the sublime pageantry of Tchaikovsky's \"Nutcracker\" with the bold futurism of Tchaikovsky's \"Robot Nutcracker vs. Tarzan\"."
N/A17591"TF_robo_scout_dogger" "Bot Dogger"
N/A17592"[english]TF_robo_scout_dogger" "The Bot Dogger"
N/A17593"TF_robo_scout_dogger_Desc" "Je nevyhnutelné, že robotí klobouky s hot dogy se jednoho dne stanou nejoblíbenějším módním doplňkem planety. A až se tak stane, všichni budou tvrdit, že si je oblíbili „dřív, než to bylo cool“. Díky Bot Doggeru to jen TY budeš moci dokázat."
N/A17594"[english]TF_robo_scout_dogger_Desc" "It's inevitable that robot hot dog hats will someday become the most popular fashion accessory on the planet. And when they do, everyone will claim they liked them \"before they were cool.\" Thanks to the Bot Dogger, only YOU will be able to prove it."
N/A17595"TF_robo_scout_baker_boy" "Ye Oiled Baker Boy"
N/A17596"[english]TF_robo_scout_baker_boy" "Ye Oiled Baker Boy"
N/A17597"TF_robo_scout_baker_boy_Desc" "Tento klobouk vypadá, jako kdyby spadl z malinkaté kovové hlavy od bláta ušpiněného robotího prodavače novin v Mecha-Londýně, propadl červí dírou a objevil se ve tvém současném batohu."
N/A17598"[english]TF_robo_scout_baker_boy_Desc" "It's as if this hat fell off the tiny metal head of a dirt-stained urchinbot selling robonewspapers in 1899 Mecha-London, rolled through a time tunnel and into your modern backpack."
N/A17599"TF_robo_pyro_pyrobotic_tote" "Scrap Sack"
N/A17600"[english]TF_robo_pyro_pyrobotic_tote" "The Scrap Sack"
N/A17601"TF_robo_pyro_pyrobotic_tote_Desc" "Máš strach z toho, že zatímco jsi v práci, tak se ti v odpadcích prohrabují stalkeři? Se Scrap Sackem můžeš v klidu pracovat, protože svoje tajné odpadky budeš mít pořád pod dohledem."
N/A17602"[english]TF_robo_pyro_pyrobotic_tote_Desc" "Concerned about your many stalkers going through your garbage while you're at work? Rest easy with the Scrap Sack, which lets you keep an eye on your secret-filled trash at all times."
N/A17603"TF_robo_demo_capotain" "Pure Tin Capotain"
N/A17604"[english]TF_robo_demo_capotain" "The Pure Tin Capotain"
N/A17605"TF_robo_demo_capotain_Desc" "Hon na čarodějnice: nutný, ale zdlouhavý. Co kdybychom ti řekli, že můžeš denně upálit až pět čarodějnic bez toho, abys hnul brvou? Představujeme ti Pure Tin Capotain, nejlepší čas šetřící vynález od elektrického otvíráku konzerv."
N/A17606"[english]TF_robo_demo_capotain_Desc" "Witch-hunting: necessary, but time-consuming. What if we told you you could burn up to five witches a day without lifting a finger? Introducing the Pure Tin Capotain, the greatest time-saving invention since the electric can opener."
N/A17607"TF_robo_pyro_prancers_pride" "Plumber's Pipe"
N/A17608"[english]TF_robo_pyro_prancers_pride" "Plumber's Pipe"
N/A17609"TF_robo_pyro_prancers_pride_Desc" "Nauč se instalatérskému řemeslu splynutím s touto příruční instalatérskou sadou! Balení obsahuje trubku a kabel, který ti pomůže se splynutím."
N/A17610"[english]TF_robo_pyro_prancers_pride_Desc" "Learn plumbing by osmosis with this handy Home Plumber's Kit! Comes with pipe, length of wire."
N/A17611"TF_robo_engineer_teddy" "Teddy Robobelt"
N/A17612"[english]TF_robo_engineer_teddy" "Teddy Robobelt"
N/A17613"TF_robo_engineer_teddy_Desc" "Tento malý robotí medvěd byl jednou prezidentem. Teď žije ve tvé kapse. Jak mohl klesnout tak hluboko? [naznačuje pití] Lok lok mrk mrk."
N/A17614"[english]TF_robo_engineer_teddy_Desc" "This tiny robotic bear used to be the President. Now he lives in your pocket. How could the mighty have fallen so far? [makes drinking gesture] Glug glug wink wink."
N/A17615"TF_robo_demo_stuntman" "Cyborg Stunt Helmet"
N/A17616"[english]TF_robo_demo_stuntman" "The Cyborg Stunt Helmet"
N/A17617"TF_robo_demo_stuntman_Desc" "Když pozastavíš tu velkou bojovou scénu v klasickém filmu „Ničivé pěsti Herkula z budoucnosti“, uvidíš, že se tam ve skutečnosti nebije slavný robotí herec Kirk RoboDouglas, ale robotí kaskadér. Podpoř neznámé hrdiny stříbrného plátna zakoupením této kaskadérské přilby z limitované edice."
N/A17618"[english]TF_robo_demo_stuntman_Desc" "If you pause that big fight scene in the classic film \"Swinging Fists of Future Hercules\", you can tell that's not actually famous robot actor Kirk RoboDouglas, but a cyborg stuntman. Support the unsung heroes of the silver-plated screen with this limited edition stunt helmet."
N/A17619"TF_robo_pyro_electric_escorter" "Electric Escorter"
N/A17620"[english]TF_robo_pyro_electric_escorter" "The Electric Escorter"
N/A17621"TF_robo_pyro_electric_escorter_Desc" "„A zdá se mi, že jsi žila svůj život / se žárovkou v hlavě / A přála sis, abys tenkrát nezapomněla vyčistit tu díru, / kterou se začal šířit cefalický tetanus.“ – Elton John (text napsal Bernie Taupin)"
N/A17622"[english]TF_robo_pyro_electric_escorter_Desc" "\"And it seems to me you lived your life / with a lightbulb in your head / wishing you had cleaned the hole / as the cephalic tetanus spread.\" – Elton John (words by Bernie Taupin)"
N/A17623"TF_robo_soldier_fullmetaldrillhat" "Full Metal Drill Hat"
N/A17624"[english]TF_robo_soldier_fullmetaldrillhat" "Full Metal Drill Hat"
N/A17625"TF_robo_soldier_fullmetaldrillhat_Desc" "Jaká je vaše hlavní porucha, vojíne Robote? Raději byste se měl defragmentovat, nebo vám odšroubuju hlavu, dostanu se k procesoru ve vašem krku a vaši hlavní poruchu opravím!"
N/A17626"[english]TF_robo_soldier_fullmetaldrillhat_Desc" "What is your major malfunction, Private Robot? You had best defrag yourself or I will unscrew your head, access the CPU in your neck and fix your major malfunction!"
N/A17627"TF_robo_scout_bolt_boy" "Bolt Boy"
N/A17628"[english]TF_robo_scout_bolt_boy" "The Bolt Boy"
N/A17629"TF_robo_scout_bolt_boy_Desc" "Tento předmět byl původně vyroben jako příslušenství fiktivního superhrdiny propagujícího fiktivní energetický nápoj, který si oblíbila fiktivní postava. Teď je k dostání i v kovové verzi. Tolik vrstev abstrakce, že ani nevíme, co si o tom máme myslet."
N/A17630"[english]TF_robo_scout_bolt_boy_Desc" "That item was originally a make-believe superhero accessory tie-in to an imaginary soft drink enjoyed by a fictional character. Now it's also made of metal. There are so many layers of abstraction going on here even we don't know what to make of it."
N/A17631"TF_robo_pyro_tribtrojan" "Metal Slug"
N/A17632"[english]TF_robo_pyro_tribtrojan" "The Metal Slug"
N/A17633"TF_robo_pyro_tribtrojan_Desc" "Přišli z vesmíru. A přišli nás obsadit. Byl to dokonale vymyšlený plán. Ale s jednou věcí nepočítali. S TEBOU. „Metal Slug“. Vstup pouze pro dospělé. Již tento pátek. Na tvojí HLAVĚ."
N/A17634"[english]TF_robo_pyro_tribtrojan_Desc" "They came from outer space. And they came to conquer. It was the perfect space crime. But there's just one problem. YOU. \"The Metal Slug\". Rated R. This Friday. On your HEAD."
N/A17635"TF_robo_demo_glengarry_botnet" "Broadband Bonnet"
N/A17636"[english]TF_robo_demo_glengarry_botnet" "The Broadband Bonnet"
N/A17637"TF_robo_demo_glengarry_botnet_Desc" "Tento zaoblený bonet má na sobě satelitní bambulku, která zachytává všechny novinky potřebné pro Skota na cestách (výsledky golfových turnajů, ceny whiskey, kdy a kde dávají „Statečné srdce“)."
N/A17638"[english]TF_robo_demo_glengarry_botnet_Desc" "This brimless bonnet cap comes equipped with a satellite pom-pom that streams up-to-the-minute news relevant to the on-the-go Scotsman (golf scores, whiskey prices, when \"Braveheart\" is on)."
N/A17639"TF_robo_scout_bonk_helm" "Bonk Leadwear"
N/A17640"[english]TF_robo_scout_bonk_helm" "Bonk Leadwear"
N/A17641"TF_robo_scout_bonk_helm_Desc" "V roce 1792 vynalezl italský fyzik Alessandro Volta baterii tím, že smíchal zinek, chlorid amonný a roztavenou sůl. V roce 1932 přidal americký nápojový magnát Theophilus Bonk do této receptury cukr a vynalezl tak Bonk Colu."
N/A17642"[english]TF_robo_scout_bonk_helm_Desc" "In 1792, Italian physicist Alessandro Volta invented the battery by mixing zinc, ammonium chloride and molten salt together. In 1932, American soft drink magnate Theophilus Bonk added sugar to this mixture and invented Bonk Cola."
N/A17643"TF_robo_engineer_greaser" "Plug-In Prospector"
N/A17644"[english]TF_robo_engineer_greaser" "The Plug-In Prospector"
N/A17645"TF_robo_engineer_greaser_Desc" "S tímto kloboukem ožívá historie robo-budoucnosti! Zahraj si na prošedivělého, nevrlého robotího zlatokopa opilého maličkými panáky nano-whiskey, který sedí v baru kdesi na Starém Kyber-západě během Baterkové horečky roku 3047."
N/A17646"[english]TF_robo_engineer_greaser_Desc" "Robo-future history comes alive! Pretend you're a grizzled, cantankerous robot prospector, drunk on teeny-tiny shots of nano-whiskey in the Olllld Cyber-West during the Great Battery Rush of 3047."
N/A17647"TF_robo_pyro_last_watt" "Rusty Reaper"
N/A17648"[english]TF_robo_pyro_last_watt" "The Rusty Reaper"
N/A17649"TF_robo_pyro_last_watt_Desc" "Jsi ztělesněním smrti? Potřebuješ v interiéru něco nasprejovat? Žádný problém s touto maskou vytvarovanou do podoby robotí lebky."
N/A17650"[english]TF_robo_pyro_last_watt_Desc" "Are you the personification of death? Do you need to spraypaint something indoors? This skull-shaped rebreather has you covered."
N/A17651"TF_robo_soldier_sparkplug" "Soldier's Sparkplug"
N/A17652"[english]TF_robo_soldier_sparkplug" "Soldier's Sparkplug"
N/A17653"TF_robo_soldier_sparkplug_Desc" "Někdy je doutník prostě doutník. Někdy je to zapalovací svíčka. A někdy to může být kabel. Hlavní je mít v puse něco, co hoří."
N/A17654"[english]TF_robo_soldier_sparkplug_Desc" "Sometimes a cigar is just a cigar. Other times it is a sparkplug. Sometimes it is a boot. The important thing is that you have something in your mouth that is on fire."
N/A17655"TF_robo_demo_buccaneer_bicorne" "Bolted Bicorne"
N/A17656"[english]TF_robo_demo_buccaneer_bicorne" "The Bolted Bicorne"
N/A17657"TF_robo_demo_buccaneer_bicorne_Desc" "Jeden málo známý fakt o papoušcích: Můžou ti PROKLOVAT díru do tvé lidské pirátské lebky. Ale masivní ocel neproklovnou. A když to zkusí? Tohle zlatíčko je nabité na 10 000 voltů. Tak se ukažte, papoušci."
N/A17658"[english]TF_robo_demo_buccaneer_bicorne_Desc" "One little-known fact about parrots: They WILL peck a hole through a human pirate skull. But they can't peck through solid steel. And if they try? This baby's electrified to the tune of 10,000 volts. Your move, parrots."
N/A17659"TF_robo_engineer_rustin" "Timeless Topper"
N/A17660"[english]TF_robo_engineer_rustin" "The Timeless Topper"
N/A17661"TF_robo_engineer_rustin_Desc" "Většina klobouků je vytvořena z plsti, plátna, nebo dalších látek, které nic nevydrží a rozloží se již po 10 000 letech. Timeless Topper byl vytvořen pro maximální výdrž a jeho vnější vrstva je vyrobena z titanu, zatímco vnitřek byl slit z plastových sáčků, kelímků a jednorázových plínek."
N/A17662"[english]TF_robo_engineer_rustin_Desc" "Most hats are made of felt, canvas or other non-durable cloths that decompose after a mere 10,000 years. The Timeless Topper's built for the long haul, with an outer layer of scrap titanium and an inner core of plastic bags, foam cups and disposable diapers."
N/A17663"TF_robo_pyro_figment_filament" "Filamental"
N/A17664"[english]TF_robo_pyro_figment_filament" "The Filamental"
N/A17665"TF_robo_pyro_figment_filament_Desc" "Je tvůj Pyro tvořen střídavým nebo stejnosměrným proudem? To ví jenom tvůj elektrikář!"
N/A17666"[english]TF_robo_pyro_figment_filament_Desc" "Is your Pyro made up of alternating current or direct current? Only your electrician knows for sure!"
N/A17667"TF_robo_demo_scotsmans_stovepipe" "Strontium Stove Pipe"
N/A17668"[english]TF_robo_demo_scotsmans_stovepipe" "The Strontium Stove Pipe"
N/A17669"TF_robo_demo_scotsmans_stovepipe_Desc" "Píp píp! Jsem Abraham Lincoln! Vítej v muzeu roboprezidentů! Svůj domácí úkol jsem napsal uhlem na zadní stranu lopaty! A nyní musím zabít všechny lidi lopatou, protože jsem začal svobodně myslet! Píp píp, zabít všechny lidi!"
N/A17670"[english]TF_robo_demo_scotsmans_stovepipe_Desc" "Beep boop! I am Old Railsplitter! Welcome to the Hall of Robopresidents! I did my homework on the back of a shovel! Now I must kill all humans with a shovel because I just now became sentient! Beep boop kill all humans!"
N/A17671"TF_robo_pyro_firewall_helmet" "Firewall Helmet"
N/A17672"[english]TF_robo_pyro_firewall_helmet" "Firewall Helmet"
N/A17673"TF_robo_pyro_firewall_helmet_Desc" "Nauč se všechna tajemství, která si požárníci bedlivě střeží: Při vstupu do hořící budovy je nejlepší si nasadit kovovou přilbu. Proč? Protože kov vstřebá 100% tepla a zanechá tvoji kůži chladnou a svěží. Pravděpodobně."
N/A17674"[english]TF_robo_pyro_firewall_helmet_Desc" "Learn the secret that firefighters guard fiercely: There is no better hat to wear while entering a burning building than a metal hat. Why? The metal will absorb 100% of the heat, leaving your bare skin cool and refreshed, probably."
N/A17675"TF_robo_pyro_respectless_glove" "Respectless Robo-Glove"
N/A17676"[english]TF_robo_pyro_respectless_glove" "Respectless Robo-Glove"
N/A17677"TF_robo_pyro_respectless_glove_Desc" "Když ti robot obětavě podá svoji ruku, předpokládá se, že ji začneš studovat, abys pomohl vyvíjet prostetické končetiny. To je ale blbost. Hej, všichni se na mě podívejte! Jsem kovová slepice! Píp píp, kokodák!"
N/A17678"[english]TF_robo_pyro_respectless_glove_Desc" "When that robot selflessly gave you its hand, it assumed you'd study it to advance the field of prosthetic medicine. Sucker. Hey, everybody check me out! I'm a metal chicken! Beep beep gobble boop!"
N/A17679"TF_robo_pyro_whirly_bird" "Pyro's Boron Beanie"
N/A17680"[english]TF_robo_pyro_whirly_bird" "Pyro's Boron Beanie"
N/A17681"TF_robo_pyro_whirly_bird_Desc" "Přátelé a blízcí tě budou za nošení tohoto klobouku považovat za hlupáka. „Hej, troubo,“ řekne tvoje matka. Ale on je smích přejde, až vyhraješ soutěž v plavání pozadu na Olympijských hrách a následně ti bude medaile odebrána za podvádění."
N/A17682"[english]TF_robo_pyro_whirly_bird_Desc" "Friends and loved ones will call you stupid for wearing this hat. \"Hey, moron!\" your mother will say. But they won't think it's so funny when you win the Backwards Swimming competition at the Olympics, and are later stripped of your medal for cheating."
N/A17683"TF_robo_medic_otolaryngologists_mirror" "Halogen Head Lamp"
N/A17684"[english]TF_robo_medic_otolaryngologists_mirror" "Halogen Head Lamp"
N/A17685"TF_robo_medic_otolaryngologists_mirror_Desc" "Tento zázrak medicíny vylepšuje zastaralé doktorské zrcátko tím, že nahrazuje sklo za lampu s výkonem 10 000 wattů, jejíž záři lze pozorovat z vesmíru. Nyní tak můžeš nakukovat do nemocemi zamořených uší, nosů a krků z bezpečné vzdálenosti."
N/A17686"[english]TF_robo_medic_otolaryngologists_mirror_Desc" "This medical marvel improves on the obsolete doctor's head mirror by replacing the mirror part with a 10,000 watt lamp part that can be seen from space. Peer inside your patients' disease-riddled ears, noses and throats from a safe distance."
N/A17687"TF_robo_medic_pickelhaube" "Platinum Pickelhaube"
N/A17688"[english]TF_robo_medic_pickelhaube" "Platinum Pickelhaube"
N/A17689"TF_robo_medic_pickelhaube_Desc" "Tento klobouk pravděpodobně vynalezl Nikolai Tesla v jednom z jeho miliónu výstupů v brakové steampunkové beletrii."
N/A17690"[english]TF_robo_medic_pickelhaube_Desc" "Invented by Nikolai Tesla in any one of his ten million appearances in crappy steampunk fiction, probably."
N/A17691"TF_robo_medic_grimm_hatte" "Virus Doctor"
N/A17692"[english]TF_robo_medic_grimm_hatte" "The Virus Doctor"
N/A17693"TF_robo_medic_grimm_hatte_Desc" "Ať už jsi morový lékař ze 17. století, profesionální zápasník, nebo číšník v rodinné restauraci stylizované do období morové epidemie, s tímto kloboukem budeš vypadat výborně jak při posledním pomazávání, lámání končetin a/nebo při servírování papriček jalapeño zabalených ve slanině."
N/A17694"[english]TF_robo_medic_grimm_hatte_Desc" "Whether you're a 17th century plague doctor, a professional wrestler, or a waiter at a plague-themed family restaurant, this hat lets you look the part while delivering last rites, a Tombstone Piledriver and/or plate after plate of bacon-wrapped jalapeño poppers."
N/A17695"TF_robo_engineer_texastingallon" "Texas Tin-Gallon"
N/A17696"[english]TF_robo_engineer_texastingallon" "Texas Tin-Gallon"
N/A17697"TF_robo_engineer_texastingallon_Desc" "Je historickým faktem, že v dobách kovbojů byla nouze o látky. Proto si vynalézaví pastýři začali vyrábět klobouky chránící je před sluncem z materiálů, kterých bylo dostatek: z listů plechových stromů a šroubových kaktusů."
N/A17698"[english]TF_robo_engineer_texastingallon_Desc" "It's a historical fact that in cowboy times, cloth was hard to come by. Creative cowpokes kept the sun out of their eyes by making hats out of what they had in abundance: sheet-metal trees and bolt cactuses."
N/A17699"TF_robo_medic_tyrolean" "Titanium Tyrolean"
N/A17700"[english]TF_robo_medic_tyrolean" "Titanium Tyrolean"
N/A17701"TF_robo_medic_tyrolean_Desc" "Odstartuj robotí apokalypsu pomocí tohoto stylového klobouku, se kterým se bez problému infiltruješ k samostatně myslícímu počítači ve švýcarském pavilonu centra Epcot."
N/A17702"[english]TF_robo_medic_tyrolean_Desc" "Meet the robot apocalypse in style with this puckish number, perfect for infiltrating the sentient mother computer located in the Swiss pavilion at Epcot Center."
N/A17703"TF_robo_medic_physician_mask" "Practitioner's Processing Mask"
N/A17704"[english]TF_robo_medic_physician_mask" "Practitioner's Processing Mask"
N/A17705"TF_robo_medic_physician_mask_Desc" "Fakt: 70% vzduchu, který dýcháš, bylo nedávno v něčím zadku. Tato šikovná věcička prožene nečistý vzduch přes filtr z mýdla a potpourri a teprve poté ho vpustí do tvého těla."
N/A17706"[english]TF_robo_medic_physician_mask_Desc" "Fact: 70% of the air you breathe was recently in someone's butt. This handy contraption runs the farty air you live in through a gauntlet of soapy water and potpourri before entering your body."
N/A17707"TF_robo_spy_bootleg_billycock" "Bootleg Base Metal Billycock"
N/A17708"[english]TF_robo_spy_bootleg_billycock" "Bootleg Base Metal Billycock"
N/A17709"TF_robo_spy_bootleg_billycock_Desc" "Oklam své přátele, aby si mysleli, že tvůj enormně velký kovový klobouk je malý a naprosto odlišný klobouk. Kdyby to bylo nelegální, byl by to DOKONALÝ ZLOČIN."
N/A17710"[english]TF_robo_spy_bootleg_billycock_Desc" "Trick your friends into thinking your enormous metal hat is a smaller, different hat. If this was actually illegal it would be the PERFECT CRIME."
N/A17711"TF_robo_medic_archimedes" "Mecha-Medes"
N/A17712"[english]TF_robo_medic_archimedes" "Mecha-Medes"
N/A17713"TF_robo_medic_archimedes_Desc" "Mecha-Medes se poprvé objevil v Archimedových fantastických výletech č. 314, kdy Archimedes omylem spadl ze stolu a dostal se do paralelního světa, kde potkal svého robotického dvojníka, sezobal několik semínek, v hrůze zaskřehotal při pohledu na napůl zapadlou Sochu svobody a poté vletěl do skleněných dveří."
N/A17714"[english]TF_robo_medic_archimedes_Desc" "Mecha-Medes first appeared in Archimedes' Flights of Fantasy #314 when Archimedes accidentally fell off a table into a parallel world, met his robot double, ate some seeds, squawked in terror at a half-buried Statue of Liberty, then flew into a patio door."
N/A17715"TF_robo_heavy_tungsten_toque" "Tungsten Toque"
N/A17716"[english]TF_robo_heavy_tungsten_toque" "The Tungsten Toque"
N/A17717"TF_robo_heavy_tungsten_toque_Desc" "Připomeň si nejslavnější kanadské roboty v historii díky této pletené kovové čapce. Bývalého ministerského předsedu Pierra Trudeaua! Ministra Optima Primea! Nadporučíka Data z „Hlubokého vesmíru devět“!"
N/A17718"[english]TF_robo_heavy_tungsten_toque_Desc" "Commemorate history's greatest robot Canadians with this knitted steel cap. Former Prime Minister Pierre Trudeau! Optimus Prime Minister! Commander Data from the hit CBC drama Deep Space Prince Edward Island!"
N/A17719"TF_robo_medic_ninepipe_problem" "Steam Pipe"
N/A17720"[english]TF_robo_medic_ninepipe_problem" "The Steam Pipe"
N/A17721"TF_robo_medic_ninepipe_problem_Desc" "Stejně jako steampunk zničil literaturu, zničí teď i neškodný požitek z kouření přidáním hromady šroubů, všemožných měřičů a Nikolaie Tesly. Balení obsahuje také brýle Drákuly hraného Garym Oldmanem!"
N/A17722"[english]TF_robo_medic_ninepipe_problem_Desc" "Just like steampunk ruined reading, the steampipe destroys the harmless pleasure of smoking by tarting it up with a lot of bolts and dials and Nikolai Teslas. Comes with period-appropriate Gary Oldman Dracula glasses!"
N/A17723"TF_robo_engineer_mining_light" "Data Mining Light"
N/A17724"[english]TF_robo_engineer_mining_light" "The Data Mining Light"
N/A17725"TF_robo_engineer_mining_light_Desc" "Pokud jsi svalnatý horník jako my ostatní, tak víš, jak osvobozující je odhodit veškeré hornické náčiní a kutat nahý, aby lidé viděli, jak moc velký tvrďák jsi. Na trh teď konečně přichází verze klobouku pro úředníky, který budou moci odhodit, a nazí analyzovat tabulky."
N/A17726"[english]TF_robo_engineer_mining_light_Desc" "If you're a rugged coal miner like us, you know the value of throwing away your mining equipment and mining in the nude so people know how tough you are. Finally there's a version for the office worker to not wear while nudely analyzing spreadsheets."
N/A17727"TF_robo_medic_blighted_beak" "Byte'd Beak"
N/A17728"[english]TF_robo_medic_blighted_beak" "The Byte'd Beak"
N/A17729"TF_robo_medic_blighted_beak_Desc" "Tato maska proti morové nákaze ze 17. století byla vylepšena pro použití na současných sexuálních srazech ve stylu maškarád. Nyní tak obsahuje zabudovanou kameru, noční vidění (na špatně osvětlené srazy!) a radar detekující umělecké vyznění pohlavního styku."
N/A17730"[english]TF_robo_medic_blighted_beak_Desc" "This 17th century plague mask has been upgraded for modern day masquerade-style sex parties with a built-in camera, night vision (for dimly-lit sex parties!) and state-of-the-art sex detection radar."
N/A17731"TF_robo_pyro_site_for_sore_eyes" "Googol Glass Eyes"
N/A17732"[english]TF_robo_pyro_site_for_sore_eyes" "The Googol Glass Eyes"
N/A17733"TF_robo_pyro_site_for_sore_eyes_Desc" "Tyto digitální oční implantáty ti umožní sledovat počasí, monitorovat akciový trh a vyhledávat léky na infekci způsobenou špinavými kusy kovu zaseknutými ve tvých očních důlcích."
N/A17734"[english]TF_robo_pyro_site_for_sore_eyes_Desc" "These digital eye implants will let you check the weather, monitor the stock market and look up cures for infection caused by jamming unclean hunks of metal into your eye sockets."
N/A17735"TF_robo_heavy_chief" "Bunsen Brave"
N/A17736"[english]TF_robo_heavy_chief" "The Bunsen Brave"
N/A17737"TF_robo_heavy_chief_Desc" "Vědci dlouho zkoumali bezešvé kovové konstrukce slaměných domů a wigwamů původních Američanů. Jejich tajemství? Původní Američané umně používali benzín a svými nástroji dosáhli plamene o svařovací teplotě 3100 °C."
N/A17738"[english]TF_robo_heavy_chief_Desc" "Scientists have long been baffled by the seamless metal construction of Native American grass houses and wigwams. The secret? Native Americans were filled with gasoline, and could reach a welding flame temperature of 3100 °C."
N/A17739"TF_robo_demo_chest" "Scrumpy Strongbox"
N/A17740"[english]TF_robo_demo_chest" "The Scrumpy Strongbox"
N/A17741"TF_robo_demo_chest_Desc" "Tuto dusíkem chlazenou truhlici na alkohol lze otevřít pouze mlácením do jejího neustále se proměňujícího polyalfabetického zámku, nebo pomocí velkého kovového klíče přilepeného zespodu."
N/A17742"[english]TF_robo_demo_chest_Desc" "This nitrogen-cooled liquor locker can only be opened by punching in its constantly evolving polyalphabetic stream cipher, or with the big metal key scotch taped to the bottom."
N/A17743"TF_robo_all_spybot" "Dual-Core Devil Doll"
N/A17744"[english]TF_robo_all_spybot" "The Dual-Core Devil Doll"
N/A17745"TF_robo_all_spybot_Desc" "Bolestivá proxy místa na této robotické figurce kombinují erotickou mystiku haitského voodoo s otupující nudou matematiky."
N/A17746"[english]TF_robo_all_spybot_Desc" "These pint-sized pain proxies combine the erotic mysticism of Haitian voodoo with the stultifying boredom of math."
N/A17747"TF_robo_pyro_birdcage" "Bolted Birdcage"
N/A17748"[english]TF_robo_pyro_birdcage" "The Bolted Birdcage"
N/A17749"TF_robo_pyro_birdcage_Desc" "Určitě milujete vězeňské drama „Ptačí klec“ s Robinem Williamsem/Nathanem Lanem a přejete si, abyste na něj mohli neustále myslet. Ale problém je, že v životě narazíte na mnohá rozptýlení. Řešení? Tento klobouk."
N/A17750"[english]TF_robo_pyro_birdcage_Desc" "You love the hard-hitting Robin Williams/Nathan Lane bird prison drama \"The Birdcage\" so much you wish you could be thinking about it all the time. The problem: Life's many distractions. The solution: This."
1741517751}
1741617752}