Template:PatchDiff/June 5, 2013 Patch/tf/resource/tf danish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
36353635"[english]X_DiscardItem" "X DISCARD"
36363636"DeleteConfirmTitle" "ER DU SIKKER?"
36373637"[english]DeleteConfirmTitle" "ARE YOU SURE?"
3638N/A"DeleteItemConfirmText" "Sletning af denne genstand vil ødelægge den permanent. Dette kan ikke fortrydes."
N/A3638"DeleteItemConfirmText" "At slette denne genstand vil ødelægge den permanent. Dette kan ikke fortrydes."
36393639"[english]DeleteItemConfirmText" "Deleting this item will permanently destroy it. This cannot be undone."
36403640"MultiDeleteItemConfirmText" "Sletning af disse genstande vil tilintetgøre dem permanent. Dette kan ikke fortrydes."
36413641"[english]MultiDeleteItemConfirmText" "Deleting these items will permanently destroy all of them. This cannot be undone."
67676767"[english]TF_TreasureHat_2" "Treasure Hat"
67686768"TF_TreasureHat_3" "Hat of Undeniable Wealth And Respect"
67696769"[english]TF_TreasureHat_3" "Hat of Undeniable Wealth And Respect"
6770N/A"TF_TreasureHat_1_Desc" "Optjent ved at fuldføre 5 objektiver i 'Den Store Steam-skattejagt'"
N/A6770"TF_TreasureHat_1_Desc" "Optjent ved at fuldføre 5 objektiver i 'Den store Steam-skattejagt'"
67716771"[english]TF_TreasureHat_1_Desc" "Earned by completing 5 objectives in 'The Great Steam Treasure Hunt'"
6772N/A"TF_TreasureHat_2_Desc" "Optjent ved at fuldføre 15 objektiver i 'Den Store Steam-skattejagt'"
N/A6772"TF_TreasureHat_2_Desc" "Optjent ved at fuldføre 15 objektiver i 'Den store Steam-skattejagt'"
67736773"[english]TF_TreasureHat_2_Desc" "Earned by completing 15 objectives in 'The Great Steam Treasure Hunt'"
6774N/A"TF_TreasureHat_3_Desc" "Optjent ved at fuldføre 28 objektiver i 'Den Store Steam-skattejagt'"
N/A6774"TF_TreasureHat_3_Desc" "Optjent ved at fuldføre 28 objektiver i 'Den store Steam-skattejagt'"
67756775"[english]TF_TreasureHat_3_Desc" "Earned by completing 28 objectives in 'The Great Steam Treasure Hunt.' Beware the Cephalopod padlock."
67766776"StoreCheckout_ContactSupport" "Der skete en fejl med din transaktion. Kontakt venligst support for hjælp."
67776777"[english]StoreCheckout_ContactSupport" "There was an error with your transaction. Please contact support for assistance."
80078007"[english]Replay_DL_Err_HTTP_Prefix" "Replay download failed for the following reason: %err%"
80088008"Replay_Err_Report_Prefix" "En eller flere gengivelsesfejl er forekommet:\n\n"
80098009"[english]Replay_Err_Report_Prefix" "One or more replay errors have occurred:\n\n"
8010N/A"Replay_Err_SessionInfo_BadSessionName" "Forkert sessionnavn i sessioninfo."
N/A8010"Replay_Err_SessionInfo_BadSessionName" "Ugyldigt sessionnavn i sessioninfo."
80118011"[english]Replay_Err_SessionInfo_BadSessionName" "Bad session name in session info."
N/A8012"Replay_Err_SessionInfo_BadDumpInterval" "Ugyldigt dump-interval i sessioninfo."
N/A8013"[english]Replay_Err_SessionInfo_BadDumpInterval" "Bad dump interval in session info."
N/A8014"Replay_Err_SessionInfo_BadCurrentBlock" "Ugyldigt blok-indeks i sessioninfo."
N/A8015"[english]Replay_Err_SessionInfo_BadCurrentBlock" "Bad block index in session info."
N/A8016"Replay_Err_SessionInfo_BadStartTick" "Ugyldigt start-tik i sessioninfo."
N/A8017"[english]Replay_Err_SessionInfo_BadStartTick" "Bad start tick in session info."
80128018"Replay_Err_Recon_Fail" "Genopbygning mislykkedes. Kunne ikke afspille gengivelsen."
80138019"[english]Replay_Err_Recon_Fail" "Reconstruction failed. Unable to play replay."
80148020"Replay_Err_Recon_BadSession" "Gengivelsen peger mod en ikke-eksisterende session."
80158021"[english]Replay_Err_Recon_BadSession" "Replay points to a non-existent session."
N/A8022"Replay_Err_Recon_NotEnoughBlocks" "Ikke not blokke til rekonstruktion."
N/A8023"[english]Replay_Err_Recon_NotEnoughBlocks" "Not enough blocks for reconstruction."
80168024"Replay_Err_Recon_BlocksNotDLd" "Ikke alle sessionsblokke blev downloadet."
80178025"[english]Replay_Err_Recon_BlocksNotDLd" "Not all session blocks were downloaded."
80188026"Replay_Err_Recon_BlockDNE" "En eller flere sessionsblokke eksisterer ikke på disken."
80218029"[english]Replay_Err_Recon_OutOfMemory" "Ran out of memory."
80228030"Replay_Err_Recon_FailedToRead" "Kunne ikke læse sessionsblok."
80238031"[english]Replay_Err_Recon_FailedToRead" "Failed to read session block."
N/A8032"Replay_Err_Recon_FailedToWrite" "Kunne ikke skrive den sidste rekonstruerede gengivelse til disken."
N/A8033"[english]Replay_Err_Recon_FailedToWrite" "Failed to write the final reconstructed replay to disk."
80248034"Replay_Err_Recon_Alloc" "Løb tør for hukommelse."
80258035"[english]Replay_Err_Recon_Alloc" "Ran out of memory."
80268036"Replay_Err_Recon_Decompression" "Kunne ikke dekomprimere blok."
80278037"[english]Replay_Err_Recon_Decompression" "Failed to decompress block."
N/A8038"Replay_Err_Recon_OpenOutFile" "Kunne ikke åbne output-fil til rekonstruktion."
N/A8039"[english]Replay_Err_Recon_OpenOutFile" "Failed to open output file for reconstruction."
80288040"Replay_Err_Recon_UncompressedSizeIsZero" "Ukomprimeret størrelse er ugyldig."
80298041"[english]Replay_Err_Recon_UncompressedSizeIsZero" "Uncompressed size is invalid."
80308042"Replay_Err_Load_BadBlockHandles" "En optagelsessession blev ikke indlæst ordentligt, fordi blokhåndteringsrækkevidden var ugyldig."
89738985"[english]TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_HIGHEST_NAME" "Blockbuster"
89748986"TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_HIGHEST_DESC" "Få 100.000 YouTube™-visninger af din film."
89758987"[english]TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_HIGHEST_DESC" "Achieve 100,000 YouTube™ views for your movie."
8976N/A"TF_TauntEnabler_Replay" "Hån: Instruktørens syn"
N/A8988"TF_TauntEnabler_Replay" "Hån: Director's Vision"
89778989"[english]TF_TauntEnabler_Replay" "Taunt: The Director's Vision"
89788990"TF_TauntEnabler_Replay_Desc" "Udstyr denne genstand i din handlingsposition og tryk på handlingsknappen for at fortælle dine ofre, at du laver en gengivelses af deres patetiske undergang og deler den med alle."
89798991"[english]TF_TauntEnabler_Replay_Desc" "Equip this item in your Action Slot and press the Action button to tell your victims you are making a Replay of their pathetic demise to share with everyone."
95539565"[english]TF_Weapon_Medigun_Prototype" "Medi Gun Prototype"
95549566"TF_Weapon_SyringeGun_Prototype" "Injektionssprøjtepistol-prototype"
95559567"[english]TF_Weapon_SyringeGun_Prototype" "Syringe Gun Prototype"
9556N/A"TF_TauntEnabler_Laugh" "Hån: Skadefryden"
N/A9568"TF_TauntEnabler_Laugh" "Hån: Schadenfreude"
95579569"[english]TF_TauntEnabler_Laugh" "Taunt: The Schadenfreude"
95589570"TF_TauntEnabler_Laugh_Desc" "Del et godhjertet grin med alle undtagen den ene fyr, du lige skød."
95599571"[english]TF_TauntEnabler_Laugh_Desc" "Share a good natured laugh with everyone except that one guy you just shot."
1059110603"[english]TF_ManniversaryPackage" "Manniversary Package"
1059210604"TF_ManniversaryPackage_Desc" "Fra dine fine venner fra Mann Co. i anledning af vores et-årsdag.\n\nDenne her indeholder en gratis vareprøve fra vores efterårssortiment og kan åbnes fra din rygsæk."
1059310605"[english]TF_ManniversaryPackage_Desc" "From your fine friends at Mann Co., celebrating our one-year anniversary.\n\nThis contains a free sample from our fall lineup and can be opened from your backpack."
10594N/A"TF_TauntEnabler_HighFive" "Hån: Klør fem!"
N/A10606"TF_TauntEnabler_HighFive" "Hån: High Five!"
1059510607"[english]TF_TauntEnabler_HighFive" "Taunt: The High Five!"
1059610608"TF_TauntEnabler_HighFive_Desc" "Lad ikke dine venner i stikken.\n\nDette er en tryk-og-hold-hån. Hold handlingspositionsknappen nede for at blive i denne håns posering."
1059710609"[english]TF_TauntEnabler_HighFive_Desc" "Don't leave your friends hanging.\n\nThis is a press-and-hold taunt. Hold down the action slot key to remain in the taunt's pose."
1108211094"[english]TF_Domination_Hat_Ghastlier_Desc" "Even more ghastly."
1108311095"TF_Domination_Hat_Ghastly" "Ghastly Gibus"
1108411096"[english]TF_Domination_Hat_Ghastly" "Ghastly Gibus"
N/A11097"TF_Domination_Hat_Ghastly_Desc" "Elegant enkelhed og gammeldags charme kombineret med den berusende aroma af mug og gravstøv."
N/A11098"[english]TF_Domination_Hat_Ghastly_Desc" "Elegant simplicity and old-world charm combined with the heady aromas of mould and grave dust."
1108511099"TF_Domination_Hat_Ghastlierest" "Ghastlierest Gibus"
1108611100"[english]TF_Domination_Hat_Ghastlierest" "Ghastlierest Gibus"
1108711101"TF_Domination_Hat_Ghastlierest_Desc" "Meget, meget mere gyselig."
1311213126"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
1311313127"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
1311413128"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
13115N/A"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Prøv quickplay-betaen?"
N/A13129"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Prøv quickplay-beta?"
1311613130"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
1311713131"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Prøv det"
1311813132"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
1455614570Win either of the first two rounds to have your cart's starting position advance in the following round.
1455714571 
1455814572Enemies can block the cart by getting close to it."
N/A14573"sd_doomsday_description" "Mål:
N/A14574Lever australiummet til raketsprænghovedet for at vinde runden.
N/A14575 
N/A14576Andre bemærkninger:
N/A14577Spillere taber australiummet, når de dør. Australium, der tabes, vender tilbage til dets startposition efter 15 sekunder."
N/A14578"[english]sd_doomsday_description" "Objective:
N/A14579Deliver the Australium to the rocket warhead to win the round.
N/A14580 
N/A14581Other Notes:
N/A14582Players drop the Australium when they die. Dropped Australium returns to its home after 15 seconds."
1455914583"tc_hydro_description" "Mål:
1456014584Et team skal kontrollere alle seks territorier for at vinde. Områderne spilles igennem med to kontrolpunkter ad gangen.
1456114585 
1514815172"[english]TF_ImportFile_ModelDetails" "%triangleCount% tris, %materialCount% materials"
1514915173"TF_ImportFile_SelectMaterial" "Vælg materiale"
1515015174"[english]TF_ImportFile_SelectMaterial" "Select Material"
15151N/A"TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.vmt,*.tga,*.psd"
N/A15175"TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.tga,*.psd,*.vtf"
1515215176"[english]TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.tga,*.psd,*.vtf"
1515315177"TF_ImportFile_MaterialDetails" "%width%x%height% %channels% kanaler"
1515415178"[english]TF_ImportFile_MaterialDetails" "%width%x%height% %channels% channels"
1517815202"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoType" "You must specify an item type"
1517915203"TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "Du skal vælge en model"
1518015204"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "You must choose a model"
15181N/A"TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Du skal vælge en standard-skin-tekstur"
N/A15205"TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Skin-inputs mangler en tekstur! Alle skin-inputs skal have en tekstur tildelt"
1518215206"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Skin inputs missing texture! All skin inputs must have a texture assigned"
1518315207"TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Dit genstandsnavn skal indeholde et ellere flere engelske ord"
1518415208"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Your item name must contain one or more english words"
1641416438"[english]TF_PublicAccessor_Style0" "Hat"
1641516439"TF_PublicAccessor_Style1" "Ingen hat"
1641616440"[english]TF_PublicAccessor_Style1" "No Hat"
N/A16441"TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_1st" "UGC Highlander 1st Place Gold"
N/A16442"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_1st" "UGC Highlander 1st Place Gold"
N/A16443"TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_2nd" "UGC Highlander 2nd Place Gold"
N/A16444"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_2nd" "UGC Highlander 2nd Place Gold"
N/A16445"TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_3rd" "UGC Highlander 3rd Place Gold"
N/A16446"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_3rd" "UGC Highlander 3rd Place Gold"
N/A16447"TF_TournamentMedal_UGCHL_Season6" "UGC Highlander League Season 6"
N/A16448"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Season6" "UGC Highlander League Season 6"
N/A16449"TF_TournamentMedal_UGCHL_Season9" "UGC Highlander League Season 9"
N/A16450"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Season9" "UGC Highlander League Season 9"
N/A16451"TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_Participant" "UGC Highlander Gold Participant"
N/A16452"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_Participant" "UGC Highlander Gold Participant"
N/A16453"TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_Participant" "UGC Highlander Iron Participant"
N/A16454"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_Participant" "UGC Highlander Iron Participant"
N/A16455"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Platinum_Participant" "UGC 6vs6 Platinum Participant"
N/A16456"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Platinum_Participant" "UGC 6vs6 Platinum Participant"
N/A16457"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Silver_Participant" "UGC 6vs6 Silver Participant"
N/A16458"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Silver_Participant" "UGC 6vs6 Silver Participant"
N/A16459"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Steel_Participant" "UGC 6vs6 Steel Participant"
N/A16460"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Steel_Participant" "UGC 6vs6 Steel Participant"
N/A16461"TF_TournamentMedal_UGC6v6_European_Participant" "UGC 6vs6 European Participant"
N/A16462"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_European_Participant" "UGC 6vs6 European Participant"
N/A16463"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Season11" "UGC 6vs6 League Season 11"
N/A16464"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Season11" "UGC 6vs6 League Season 11"
N/A16465"Attrib_Particle63" "Fosforisk"
N/A16466"[english]Attrib_Particle63" "Phosphorous"
N/A16467"Attrib_Particle64" "Svovlagtig"
N/A16468"[english]Attrib_Particle64" "Sulphurous"
N/A16469"Attrib_Particle65" "Hukommelses-leak"
N/A16470"[english]Attrib_Particle65" "Memory Leak"
N/A16471"Attrib_Particle66" "Overclocket"
N/A16472"[english]Attrib_Particle66" "Overclocked"
N/A16473"Attrib_Particle67" "Elektrostatisk"
N/A16474"[english]Attrib_Particle67" "Electrostatic"
N/A16475"Attrib_Particle68" "Strømstigning"
N/A16476"[english]Attrib_Particle68" "Power Surge"
N/A16477"Attrib_Particle69" "Anti-frys"
N/A16478"[english]Attrib_Particle69" "Anti-Freeze"
N/A16479"Attrib_Particle70" "Tids-warp"
N/A16480"[english]Attrib_Particle70" "Time Warp"
N/A16481"Attrib_Particle71" "Grønt, sort hul"
N/A16482"[english]Attrib_Particle71" "Green Black Hole"
N/A16483"Attrib_Particle72" "Roboaktiv"
N/A16484"[english]Attrib_Particle72" "Roboactive"
N/A16485"TF_ImportFile_WorkshopIDLabel" "Værksteds-ID"
N/A16486"[english]TF_ImportFile_WorkshopIDLabel" "Workshop ID"
N/A16487"TF_robo_all_modest_pile" "Modest Metal Pile of Scrap"
N/A16488"[english]TF_robo_all_modest_pile" "Modest Metal Pile of Scrap"
N/A16489"TF_robo_sniper_liquidator" "Letch's LED"
N/A16490"[english]TF_robo_sniper_liquidator" "Letch's LED"
N/A16491"TF_robo_sniper_soldered_sensei" "Soldered Sensei"
N/A16492"[english]TF_robo_sniper_soldered_sensei" "Soldered Sensei"
N/A16493"TF_robo_sniper_solar_topi" "Shooter's Tin Topi"
N/A16494"[english]TF_robo_sniper_solar_topi" "Shooter's Tin Topi"
N/A16495"TF_robo_spy_backbiter_billycock" "Base Metal Billycock"
N/A16496"[english]TF_robo_spy_backbiter_billycock" "Base Metal Billycock"
N/A16497"TF_robo_spy_camera_beard" "Megapixel Beard"
N/A16498"[english]TF_robo_spy_camera_beard" "The Megapixel Beard"
N/A16499"TF_robo_demo_pupil" "HDMI Patch"
N/A16500"[english]TF_robo_demo_pupil" "The HDMI Patch"
N/A16501"TF_robo_heavy_boltedscraptowel" "Titanium Towel"
N/A16502"[english]TF_robo_heavy_boltedscraptowel" "The Titanium Towel"
N/A16503"TF_robo_heavy_football_helmet" "Gridiron Guardian"
N/A16504"[english]TF_robo_heavy_football_helmet" "The Gridiron Guardian"
N/A16505"TF_robo_soldier_tyrantium" "Tyrantium Helmet"
N/A16506"[english]TF_robo_soldier_tyrantium" "Tyrantium Helmet"
N/A16507"TF_robo_demo_fro" "FR-0"
N/A16508"[english]TF_robo_demo_fro" "The FR-0"
N/A16509"TF_robo_soldier_shako" "Steel Shako"
N/A16510"[english]TF_robo_soldier_shako" "Steel Shako"
N/A16511"TF_robo_soldier_shako_Desc" "Kombinerer Tchaikovskyss sublime pragt fra \"Nøddeknækkeren\" med Tchaikovskys dristige futurisme fra \"Robotnøddeknækkeren mod Tarzan\"."
N/A16512"[english]TF_robo_soldier_shako_Desc" "Combining the sublime pageantry of Tchaikovsky's \"Nutcracker\" with the bold futurism of Tchaikovsky's \"Robot Nutcracker vs. Tarzan\"."
N/A16513"TF_robo_scout_dogger" "Bot Dogger"
N/A16514"[english]TF_robo_scout_dogger" "The Bot Dogger"
N/A16515"TF_robo_scout_baker_boy" "Ye Oiled Baker Boy"
N/A16516"[english]TF_robo_scout_baker_boy" "Ye Oiled Baker Boy"
N/A16517"TF_robo_pyro_pyrobotic_tote" "Scrap Sack"
N/A16518"[english]TF_robo_pyro_pyrobotic_tote" "The Scrap Sack"
N/A16519"TF_robo_demo_capotain" "Pure Tin Capotain"
N/A16520"[english]TF_robo_demo_capotain" "The Pure Tin Capotain"
N/A16521"TF_robo_pyro_prancers_pride" "Plumber's Pipe"
N/A16522"[english]TF_robo_pyro_prancers_pride" "Plumber's Pipe"
N/A16523"TF_robo_engineer_teddy" "Teddy Robobelt"
N/A16524"[english]TF_robo_engineer_teddy" "Teddy Robobelt"
N/A16525"TF_robo_demo_stuntman" "Cyborg Stunt Helmet"
N/A16526"[english]TF_robo_demo_stuntman" "The Cyborg Stunt Helmet"
N/A16527"TF_robo_pyro_electric_escorter" "Electric Escorter"
N/A16528"[english]TF_robo_pyro_electric_escorter" "The Electric Escorter"
N/A16529"TF_robo_soldier_fullmetaldrillhat" "Full Metal Drill Hat"
N/A16530"[english]TF_robo_soldier_fullmetaldrillhat" "Full Metal Drill Hat"
N/A16531"TF_robo_scout_bolt_boy" "Bolt Boy"
N/A16532"[english]TF_robo_scout_bolt_boy" "The Bolt Boy"
N/A16533"TF_robo_pyro_tribtrojan" "Metal Slug"
N/A16534"[english]TF_robo_pyro_tribtrojan" "The Metal Slug"
N/A16535"TF_robo_demo_glengarry_botnet" "Broadband Bonnet"
N/A16536"[english]TF_robo_demo_glengarry_botnet" "The Broadband Bonnet"
N/A16537"TF_robo_scout_bonk_helm" "Bonk Leadwear"
N/A16538"[english]TF_robo_scout_bonk_helm" "Bonk Leadwear"
N/A16539"TF_robo_engineer_greaser" "Plug-In Prospector"
N/A16540"[english]TF_robo_engineer_greaser" "The Plug-In Prospector"
N/A16541"TF_robo_pyro_last_watt" "Rusty Reaper"
N/A16542"[english]TF_robo_pyro_last_watt" "The Rusty Reaper"
N/A16543"TF_robo_pyro_last_watt_Desc" "Er du dødens personificering? Er du nødt til at spraymale noget indendørs? Denne kranieformede rebreather dækker dig."
N/A16544"[english]TF_robo_pyro_last_watt_Desc" "Are you the personification of death? Do you need to spraypaint something indoors? This skull-shaped rebreather has you covered."
N/A16545"TF_robo_soldier_sparkplug" "Soldier's Sparkplug"
N/A16546"[english]TF_robo_soldier_sparkplug" "Soldier's Sparkplug"
N/A16547"TF_robo_engineer_rustin" "Timeless Topper"
N/A16548"[english]TF_robo_engineer_rustin" "The Timeless Topper"
N/A16549"TF_robo_pyro_figment_filament" "Filamental"
N/A16550"[english]TF_robo_pyro_figment_filament" "The Filamental"
N/A16551"TF_robo_demo_scotsmans_stovepipe" "Strontium Stove Pipe"
N/A16552"[english]TF_robo_demo_scotsmans_stovepipe" "The Strontium Stove Pipe"
N/A16553"TF_robo_pyro_firewall_helmet" "Firewall Helmet"
N/A16554"[english]TF_robo_pyro_firewall_helmet" "Firewall Helmet"
N/A16555"TF_robo_pyro_respectless_glove" "Respectless Robo-Glove"
N/A16556"[english]TF_robo_pyro_respectless_glove" "Respectless Robo-Glove"
N/A16557"TF_robo_pyro_whirly_bird" "Pyro's Boron Beanie"
N/A16558"[english]TF_robo_pyro_whirly_bird" "Pyro's Boron Beanie"
N/A16559"TF_robo_medic_otolaryngologists_mirror" "Halogen Head Lamp"
N/A16560"[english]TF_robo_medic_otolaryngologists_mirror" "Halogen Head Lamp"
N/A16561"TF_robo_medic_pickelhaube" "Platinum Pickelhaube"
N/A16562"[english]TF_robo_medic_pickelhaube" "Platinum Pickelhaube"
N/A16563"TF_robo_medic_grimm_hatte" "Virus Doctor"
N/A16564"[english]TF_robo_medic_grimm_hatte" "The Virus Doctor"
N/A16565"TF_robo_engineer_texastingallon" "Texas Tin-Gallon"
N/A16566"[english]TF_robo_engineer_texastingallon" "Texas Tin-Gallon"
N/A16567"TF_robo_medic_tyrolean" "Titanium Tyrolean"
N/A16568"[english]TF_robo_medic_tyrolean" "Titanium Tyrolean"
N/A16569"TF_robo_medic_physician_mask" "Practitioner's Processing Mask"
N/A16570"[english]TF_robo_medic_physician_mask" "Practitioner's Processing Mask"
N/A16571"TF_robo_spy_bootleg_billycock" "Bootleg Base Metal Billycock"
N/A16572"[english]TF_robo_spy_bootleg_billycock" "Bootleg Base Metal Billycock"
N/A16573"TF_robo_medic_archimedes" "Mecha-Medes"
N/A16574"[english]TF_robo_medic_archimedes" "Mecha-Medes"
N/A16575"TF_robo_heavy_tungsten_toque" "Tungsten Toque"
N/A16576"[english]TF_robo_heavy_tungsten_toque" "The Tungsten Toque"
N/A16577"TF_robo_medic_ninepipe_problem" "Steam Pipe"
N/A16578"[english]TF_robo_medic_ninepipe_problem" "The Steam Pipe"
N/A16579"TF_robo_engineer_mining_light" "Data Mining Light"
N/A16580"[english]TF_robo_engineer_mining_light" "The Data Mining Light"
N/A16581"TF_robo_medic_blighted_beak" "Byte'd Beak"
N/A16582"[english]TF_robo_medic_blighted_beak" "The Byte'd Beak"
N/A16583"TF_robo_pyro_site_for_sore_eyes" "Googol Glass Eyes"
N/A16584"[english]TF_robo_pyro_site_for_sore_eyes" "The Googol Glass Eyes"
N/A16585"TF_robo_heavy_chief" "Bunsen Brave"
N/A16586"[english]TF_robo_heavy_chief" "The Bunsen Brave"
N/A16587"TF_robo_demo_chest" "Scrumpy Strongbox"
N/A16588"[english]TF_robo_demo_chest" "The Scrumpy Strongbox"
N/A16589"TF_robo_pyro_birdcage" "Bolted Birdcage"
N/A16590"[english]TF_robo_pyro_birdcage" "The Bolted Birdcage"
1641716591}
1641816592}