Template:PatchDiff/March 28, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15031503"[english]StatSummary_StatTitle_LongestLife" "Longest life"
15041504"Tip_Fmt" "Tip: %s1"
15051505"[english]Tip_Fmt" "Tip: %s1"
1506N/A"Tip_1_Count" "16"
1507N/A"[english]Tip_1_Count" "16"
1508N/A"Tip_1_1" "Když hraješ za Scouta, znovu skoč ve vzduchu, aby jsi změnil směr a vyhnul se nepřátelské střelbě."
1509N/A"[english]Tip_1_1" "As a Scout, jump again in mid-air to change direction, and avoid enemy fire."
1510N/A"Tip_1_2" "Když hraješ za Scouta, zabíráš kontrolní body dvakrát rychleji než ostatní herní třídy."
1511N/A"[english]Tip_1_2" "As a Scout, you capture control points twice as fast as other classes."
N/A1506"Tip_1_Count" "29"
N/A1507"[english]Tip_1_Count" "29"
N/A1508"Tip_1_1" "Když hraješ za Scouta, znovu skoč ve vzduchu, abys změnil směr a vyhnul se nepřátelské střelbě."
N/A1509"[english]Tip_1_1" "As a Scout, jump while in mid-air to change direction and avoid enemy fire."
N/A1510"Tip_1_2" "Když hraješ za Scouta, zabíráš kontrolní body a tlačíš vozíky s bombou dvakrát rychleji než ostatní herní třídy."
N/A1511"[english]Tip_1_2" "As a Scout, you capture control points and push payload carts twice as fast as other classes."
15121512"Tip_1_3" "Když hraješ za Scouta, budeš nejefektivnější, když se nepřestaneš hýbat a využiješ svou rychlost."
15131513"[english]Tip_1_3" "As a Scout, you're most effective when you stay moving and use your speed to your advantage."
1514N/A"Tip_1_4" "Když hraješ za Scouta, tvoje scattergun působí smrtící zranění na blízko."
1515N/A"[english]Tip_1_4" "As a Scout, your scattergun is lethal at point blank range."
1516N/A"Tip_1_5" "Když hraješ za Scouta, je tvá pistole skvělá pro střílení na vzdálené nepřátele."
1517N/A"[english]Tip_1_5" "As a Scout, your pistol is great for picking off enemies at a distance."
1518N/A"Tip_2_Count" "13"
1519N/A"[english]Tip_2_Count" "13"
1520N/A"Tip_2_1" "Když hraješ za Snipera, čím déle budeš mít přiblíženo, tím více udělují tvá střela poškození."
1521N/A"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed in the scope, the more damage the shot will do."
N/A1514"Tip_1_4" "Když hraješ za Scouta, je tvoje Pistol skvělá pro ostřelování nepřátel z dálky."
N/A1515"[english]Tip_1_4" "As a Scout, your Pistol is great for picking off enemies at a distance."
N/A1516"Tip_1_5" "Když hraješ za Scouta, tvůj Scattergun působí smrtící zranění na blízko. Většinu herních tříd s ním zabiješ na dvě rány."
N/A1517"[english]Tip_1_5" "As a Scout, your Scattergun deals high-damage at point-blank range, killing most classes with 2 hits."
N/A1518"Tip_2_Count" "22"
N/A1519"[english]Tip_2_Count" "22"
N/A1520"Tip_2_1" "Když hraješ za Snipera, čím déle budeš mít přiblíženo, tím více udělí tvá střela poškození."
N/A1521"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed while scoped, the more damage the shot will do."
15221522"Tip_2_2" "Když hraješ za Snipera, miř na hlavu pro udělení kritického poškození."
1523N/A"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head to do critical damage."
N/A1523"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head in order to inflict critical damage."
15241524"Tip_2_3" "Když hraješ za Snipera, přibliž se svou odstřelovací puškou stisknutím tlačítka %attack2%."
1525N/A"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the sniper rifle by hitting %attack2%."
N/A1525"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the Sniper Rifle by hitting %attack2%."
15261526"Tip_2_4" "Když hraješ za Snipera, použij svůj sekundární samopal pro zabití blízkých nepřátel."
1527N/A"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary submachine gun to deal with nearby enemies."
1528N/A"Tip_3_Count" "17"
1529N/A"[english]Tip_3_Count" "17"
1530N/A"Tip_3_1" "Když hraješ za Soldiera, můžeš provést rocket jump do větší výšky tak, že vyskočíš a hned střelíš raketu pod sebe."
1531N/A"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights by simultaneously jumping and firing a rocket at the ground."
N/A1527"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary Submachine Gun to deal with nearby enemies."
N/A1528"Tip_3_Count" "27"
N/A1529"[english]Tip_3_Count" "27"
N/A1530"Tip_3_1" "Když hraješ za Soldiera, můžeš provést rocket jump do větší výšky tak, že vyskočíš a hned střelíš raketu pod sebe; skrčení při výskoku zvýší tvoji kinetickou energii získánou výbuchem."
N/A1531"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights or distances by simultaneously jumping and firing a rocket on nearby surfaces; crouching as you jump will increase the momentum you gain from the rocket."
15321532"Tip_3_2" "Když hraješ za Soldiera, miř rakety nepřátelům pod nohy, aby se nemohli vyhnout výbušnému poškození."
1533N/A"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at enemies feet to ensure they can't avoid the explosion damage."
1534N/A"Tip_3_3" "Když hraješ za Soldiera, neustále se ujišťuj, zda je tvůj raketomet nabitý. Pro přebití stiskni %reload%."
1535N/A"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your rocket launcher loaded. Hit %reload% to reload it at any time."
1536N/A"Tip_3_4" "Stiskni %voicemenu 0 0% pro zavolání Medica. Medicové, jež jsou poblíž, uslyší tvoje volání."
1537N/A"[english]Tip_3_4" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
1538N/A"Tip_4_Count" "18"
1539N/A"[english]Tip_4_Count" "18"
1540N/A"Tip_4_1" "Když hraješ za Demomana, zmáčkni %attack% k vystřelení sticky bomb a poté aktivuj %attack2% k odpálení."
1541N/A"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, hit %attack% to fire sticky bombs and then use %attack2% to detonate them later."
1542N/A"Tip_4_2" "Když hraješ za Demomana, čím déle držíš tlačítko střelby, tím dále tvoje střela poletí."
1543N/A"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, the longer you hold down the fire button, the farther the shot will go."
1544N/A"Tip_4_3" "Když hraješ za Demomana, aktivuj sticky bomby pod tvýma nohama k odpálení sebe sama do velké výšky."
1545N/A"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, set off sticky bombs beneath your feet to pipe bomb jump up to great heights."
N/A1533"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at an enemy's feet in order to ensure that they can't avoid the explosion damage."
N/A1534"Tip_3_3" "Když hraješ za Soldiera, neustále se ujišťuj, zda je tvůj raketomet nabitý. Pro manuální přebití stiskni %reload% nebo si v Pokročilém nastavení nastav automatické přebíjení."
N/A1535"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your Rocket Launcher loaded. Press %reload% to reload manually or enable auto-reloading in Advanced Multiplayer Options."
N/A1536"Tip_3_4" "Když hraješ za Soldiera, vystavuješ se nebezpečí poškození od výbuchu střelbou raket na blízké nepřátele. Změň proto na jinou zbraň pro vyhnutí se tomuto poškození."
N/A1537"[english]Tip_3_4" "As a Soldier, you risk taking splash damage when firing rockets at nearby enemies. Try switching weapons to avoid hurting yourself."
N/A1538"Tip_4_Count" "30"
N/A1539"[english]Tip_4_Count" "30"
N/A1540"Tip_4_1" "Když hraješ za Demomana se Stickybomb Launcherem, zmáčkni %attack% pro vystřelení sticky bomb a poté stiskni %attack2% pro jejich odpálení."
N/A1541"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, when using the Stickybomb Launcher hit %attack% to fire Stickybombs and then use %attack2% to detonate them later."
N/A1542"Tip_4_2" "Když hraješ za Demomana se Stickybomb Launcher nebo Scottish Resistance pamatuj, že čím déle držíš tlačítko střelby, tím dále tvá střela poletí."
N/A1543"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, when you use the Stickybomb Launcher or Scottish Resistance, note that the longer you hold down the fire button the further the shot will go."
N/A1544"Tip_4_3" "Když hraješ za Demomana, načasuj správně odpálení sticky bomb pod tvýma nohama pro odpálení se požadovaným směrem."
N/A1545"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, time the detonation of your Stickybombs as you jump over them to propel yourself in the desired direction!"
15461546"Tip_4_4" "Když hraješ za Demomana, střílej sticky bomby na zdi a stropy, kde jsou lépe schované."
1547N/A"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot sticky bombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
1548N/A"Tip_5_Count" "21"
1549N/A"[english]Tip_5_Count" "21"
1550N/A"Tip_5_1" "Když hraješ za Medica, použij svůj medigun k vyléčení a přeléčení spoluhráčů až na 150% jejich normálního zdraví."
1551N/A"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your medigun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
1552N/A"Tip_5_2" "Když hraješ za Medica, naplň svůj ÜberCharge léčením spoluhráčů. Potom stiskni %attack2% a staneš se nezranitelným."
1553N/A"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates. Then hit %attack2% to go invulnerable."
1554N/A"Tip_5_3" "Když hraješ za Medica, tvůj ÜberCharge učiní tebe a tvého pacienta nezranitelnými na krátkou dobu."
1555N/A"[english]Tip_5_3" "As a Medic, your ÜberCharge makes both you and your medigun target invulnerable for a short time."
N/A1547"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot Stickybombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
N/A1548"Tip_5_Count" "31"
N/A1549"[english]Tip_5_Count" "31"
N/A1550"Tip_5_1" "Když hraješ za Medica, použij svůj Medi Gun k vyléčení a přeléčení spoluhráčů až na 150% jejich normálního zdraví."
N/A1551"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your Medi Gun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
N/A1552"Tip_5_2" "Když hraješ za Medica, naplň svůj ÜberCharge léčením spoluhráčů. Poté stiskni %attack2% a staneš se na krátkou dobu nezranitelným."
N/A1553"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates and then hit %attack2% to become invulnerable for a short time."
N/A1554"Tip_5_3" "Když hraješ za Medica, tvůj ÜberCharge Medi Gunu učiní tebe a tvého pacienta nezranitelnými na krátkou dobu."
N/A1555"[english]Tip_5_3" "As a Medic, your ÜberCharge makes both you and your Medi Gun target invulnerable for a short time."
15561556"Tip_5_4" "Když hraješ za Medica, naplníš svůj ÜberCharge rychleji při léčení spoluhráčů, kteří jsou více zranění."
1557N/A"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more hurt."
N/A1557"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
15581558"Tip_5_5" "Když hraješ za Medica, dávej pozor na spoluhráče volající o pomoc. Pro jejich nalezení následuj šipku na obrazovce."
15591559"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
1560N/A"Tip_6_Count" "12"
1561N/A"[english]Tip_6_Count" "12"
1562N/A"Tip_6_1" "Když hraješ za Heavyho, drž %attack2% pro neustálé točení minigunu. Buď tak připraven na blížící se nepřátele."
1563N/A"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% to keep your minigun spinning, ready for approaching enemies."
N/A1560"Tip_6_Count" "22"
N/A1561"[english]Tip_6_Count" "22"
N/A1562"Tip_6_1" "Když hraješ za Heavyho, drž %attack2% pro neustálé točení Minigunu. Buď tak připraven na blížící se nepřátele."
N/A1563"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
15641564"Tip_6_2" "Když hraješ za Heavyho, jsi výborný parťák pro Medica. Buď mu neustále nablízku, aby tě mohl léčit."
1565N/A"[english]Tip_6_2" "As a Heavy, you're a great Medic buddy. Keep a clear line of sight to your Medic to keep the Medigun on you."
1566N/A"Tip_6_3" "Stiskni %voicemenu 0 0% pro zavolání Medica. Medicové, jež jsou poblíž, uslyší tvoje volání."
1567N/A"[english]Tip_6_3" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
1568N/A"Tip_6_4" "Když hraješ za Heavyho, tvůj minigun spotřebuje hodně munice. Pro doplnění munice sbírej zbraně ze země."
1569N/A"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
1570N/A"Tip_7_Count" "21"
1571N/A"[english]Tip_7_Count" "21"
1572N/A"Tip_7_1" "Když hraješ za Pyra, dělá tvůj plamenomet tím větší poškození, čím blíže jsi u nepřátel."
1573N/A"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
1574N/A"Tip_7_2" "Když hraješ za Pyra, přepadávej nepřátele, aby jsi je z blízkosti zapálil svým plamenometem. Využívej k tomu rohy."
1575N/A"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies to catch them in the short range of your flamethrower. Use corners to your advantage."
N/A1565"[english]Tip_6_2" "As a Heavy, you're a great Medic buddy. Keep a clear line of sight to your Medic to keep the Medi Gun on you."
N/A1566"Tip_6_3" "Když hraješ za Heavyho, tvůj minigun spotřebuje hodně munice. Pro doplnění munice sbírej zbraně ze země."
N/A1567"[english]Tip_6_3" "As a Heavy, your Minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
N/A1568"Tip_6_4" "Když hraješ za Heavyho, může ti Sandvich zachránit život. Ale nejprve si musíš najít vhodné místo, abys nebyl při jezení přerušen nepřítelem."
N/A1569"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your Sandvich can be a lifesaver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
N/A1570"Tip_7_Count" "32"
N/A1571"[english]Tip_7_Count" "32"
N/A1572"Tip_7_1" "Když hraješ za Pyra, dělá tvůj plamenomet tím větší poškození, čím blíž jsi u nepřátel."
N/A1573"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your Flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
N/A1574"Tip_7_2" "Když hraješ za Pyra, přepadávej nepřátele, abys je z blízkosti zapálil svým plamenometem a způsobil jim tak největší poškození. Využívej k tomu rohy."
N/A1575"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies in order to ensure that you engage them at close range so that your Flamethrower will inflict maximum damage. Use corners and alcoves to your advantage."
15761576"Tip_7_3" "Když hraješ za Pyra, tvůj plamenomet spotřebuje hodně munice. Pro doplnění munice sbírej zbraně ze země."
1577N/A"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
1578N/A"Tip_7_4" "Když hraješ za Pyra, změn na brokovnici, pokud nepřátelé utečou z dosahu tvého plamenometu."
1579N/A"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your shotgun if enemies retreat beyond the short range of your flamethrower."
N/A1577"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your Flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
N/A1578"Tip_7_4" "Když hraješ za Pyra, změn na Shotgun nebo Flare Gun, pokud nepřátelé utečou z dosahu tvého plamenometu."
N/A1579"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your Shotgun or Flare Gun if enemies retreat beyond the short range of your Flamethrower."
15801580"Tip_7_5" "Když hraješ za Pyra, můžeš někdy nepřítele jen zapálit, utéct a nechat ho uhořet."
15811581"[english]Tip_7_5" "As a Pyro, you can often set enemies on fire and retreat, leaving them to die from the burning."
1582N/A"Tip_7_6" "Stiskni %voicemenu 0 0% pro zavolání Medica. Medicové, jež jsou poblíž, uslyší tvoje volání."
1583N/A"[english]Tip_7_6" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
1584N/A"Tip_8_Count" "30"
1585N/A"[english]Tip_8_Count" "30"
N/A1582"Tip_8_Count" "41"
N/A1583"[english]Tip_8_Count" "41"
15861584"Tip_8_1" "Když hraješ za Spye, používej svůj nůž k zabití nepřátel zezadu backstabem. Backstab je zabije okamžitě."
1587N/A"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
1588N/A"Tip_8_2" "Když hraješ za Spye, přestroj se jako nepřítel pomocí disguise kitu. Nicméně pozor, útočení odstraní tvé přestrojení."
1589N/A"[english]Tip_8_2" "As a Spy, disguise yourself as an enemy with your disguise kit. Beware, attacking will remove your disguise."
1590N/A"Tip_8_3" "Když hraješ za Spye, stiskni %attack2% pro zneviditelnění na krátkou dobu."
1591N/A"[english]Tip_8_3" "As a Spy, hit %attack2% to cloak and become fully invisible for a short period of time."
N/A1585"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your Knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
N/A1586"Tip_8_2" "Když hraješ za Spye, přestroj se za nepřítele pomocí Disguise Kitu. Nicméně pozor, útočení odstraní tvé přestrojení."
N/A1587"[english]Tip_8_2" "As a Spy, disguise yourself as an enemy with your Disguise Kit. Beware, attacking will remove your disguise."
N/A1588"Tip_8_3" "Když hraješ za Spye, stiskni %attack2% pro zneviditelnění se na krátkou dobu."
N/A1589"[english]Tip_8_3" "As a Spy, hit %attack2% to Cloak and become fully invisible for a short period of time."
15921590"Tip_8_4" "Když hraješ za Spye, použij svou neviditelnost, aby ses dostal za nepřátele, a své přestrojení, aby ses mohl pohybovat mezi nimi."
1593N/A"[english]Tip_8_4" "As a Spy, use your cloak to get behind enemy lines, and your disguise to move around amongst them."
N/A1591"[english]Tip_8_4" "As a Spy, use your Cloak to get behind enemy lines, and your disguise to move around amongst them."
15941592"Tip_8_5" "Když hraješ za Spye, pokus se chovat jako nepřítel. Pozoruj, kde se kteří členové nepřátelského týmu vyskytují a přestroj se za jednoho z nich."
15951593"[english]Tip_8_5" "As a Spy, try to act like an enemy while disguised. Observe where enemy team members are, and disguise as one of them."
1596N/A"Tip_8_6" "Když hraješ za Spye, umísti své electro sappery na nepřátelské sentry pro jejich zničení. Při umisťování sapperu se neodstraní tvé přestrojení."
1597N/A"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your electro sappers on enemy sentry guns to destroy them. Disguises aren't lost when placing sappers."
1598N/A"Tip_8_7" "Když hraješ za Spye, tvé electro sappery vypnou Sentry předtím, než ji zničí. Sappni proto Sentry předtím, než zaútočíš na Engineera."
1599N/A"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your electro sappers disable sentry guns before destroying them. Sap a sentry gun before attacking the Engineer."
N/A1594"Tip_8_6" "Když hraješ za Spye, umísti své Electro Sappery na nepřátelské Sentry pro jejich zničení. Při umisťování Sapperu se neodstraní tvé přestrojení."
N/A1595"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your Electro Sappers on enemy Sentry Guns in order to destroy them. Note that disguises aren't lost when placing Sappers."
N/A1596"Tip_8_7" "Když hraješ za Spye, tvé Electro Sappery vypnou Sentry předtím, než ji zničí. Sappni proto Sentry předtím, než zaútočíš na Engineera."
N/A1597"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Sap a Sentry Gun before attacking the Engineer."
16001598"Tip_8_8" "Když hraješ za Spye, zavolej nepřátelského Medica stisknutím %voicemenu 0 0%, zatímco jsi přestrojen."
16011599"[english]Tip_8_8" "As a Spy, call for enemy Medics by hitting %voicemenu 0 0% while disguised."
1602N/A"Tip_9_Count" "17"
1603N/A"[english]Tip_9_Count" "17"
N/A1600"Tip_9_Count" "31"
N/A1601"[english]Tip_9_Count" "31"
16041602"Tip_9_1" "Když hraješ za Engineera, použij build tool pro postavení Sentry, Dispenserů a Teleportů."
1605N/A"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place sentry guns, dispensers, and teleporters."
1606N/A"Tip_9_2" "Když hraješ za Engineera, potřebuješ kov, abys mohl stavět, opravovat a vylepšovat své budovy. Sbírej zbraně z mrtvých hráčů, abys získal více kovu."
1607N/A"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen weapons to get more metal."
N/A1603"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place Sentry Guns, Dispensers, and Teleporters."
N/A1604"Tip_9_2" "Když hraješ za Engineera, potřebuješ kov, abys mohl stavět, opravovat a vylepšovat své budovy. Sbírej zbraně z mrtvých hráčů, abys doplnil své zásoby."
N/A1605"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen weapons to replenish your supply."
16081606"Tip_9_3" "Když hraješ za Engineera, mlať do své Sentry hasákem pro její vylepšení pomocí kovu. Každé vylepšení přidává více zdraví a palebné síly."
1609N/A"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your sentry gun with your wrench to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
N/A1607"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your Sentry Gun with your Wrench in order to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
16101608"Tip_9_4" "Když hraješ za Engineera, stav Dispensery pro doplnění zdraví a munice svým spoluhráčům. Dispensery také pro tebe vyrábí kov."
1611N/A"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
N/A1609"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build Dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
16121610"Tip_9_5" "Když hraješ za Engineera, stav Teleporty, které tvému týmu pomáhají dostat se do první linie rychleji."
1613N/A"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build teleporters to help your team reach the front line faster."
1614N/A"Tip_9_6" "Když hraješ za Engineera, dávej si pozor na nepřátelské Spye, kteří dávají sappery na tvé budovy. Ke zničení sapperů použij svůj hasák."
1615N/A"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching sappers to your buildings. Use your wrench to remove sappers."
N/A1611"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build Teleporters to help your team reach the frontlines faster."
N/A1612"Tip_9_6" "Když hraješ za Engineera, dávej si pozor na nepřátelské Spye, kteří dávají Electro Sappery na tvé budovy. Ke zničení Sapperů použij svůj hasák."
N/A1613"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching Electro Sappers to your buildings. Use your Wrench to remove Sappers."
16161614"Tip_HLTV" "Právě sleduješ SourceTV."
16171615"[english]Tip_HLTV" "You are watching SourceTV."
1618N/A"Tip_arena_Count" "7"
1619N/A"[english]Tip_arena_Count" "7"
N/A1616"Tip_arena_Count" "9"
N/A1617"[english]Tip_arena_Count" "9"
16201618"Tip_arena_1" "Průběžně kontroluj počet hráčů v horní části obrazovky abys zjistil, kdy je tvůj tým ve výhodě."
1621N/A"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen to tell when your team has an advantage."
1622N/A"Tip_arena_2" "Jelikož na Arena mapách nejsou lékárničky, jsou Medici velmi důležití. Ochraňuj je za každou cenu."
1623N/A"[english]Tip_arena_2" "With no healthkits in the level, Medics are very valuable in Arena, protect them at all costs."
1624N/A"Tip_arena_3" "Kontrolní bod uprostřed mapy bude aktivní za 60 sekund."
1625N/A"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will be active after 60 seconds."
N/A1619"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen in order to tell if your team has an advantage."
N/A1620"Tip_arena_2" "Na Arena mapách se nenachází mnoho zdrojů, ze kterých by sis mohl doplnit své zdraví. Proto chraň své Medicy a Engineery!"
N/A1621"[english]Tip_arena_2" "There are very few sources of replenishing your health in Arena, so be sure to protect your Medics and Engineers!"
N/A1622"Tip_arena_3" "Kontrolní bod uprostřed mapy bude aktivní po 60 uplynulých sekundách zápasu."
N/A1623"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will become active after 60 seconds have elapsed once the round begins."
16261624"Tip_arena_4" "V Arena módu máš jen jeden život, tak se nenech zabít!"
16271625"[english]Tip_arena_4" "You don't respawn in Arena, so don't die!"
1628N/A"Tip_arena_5" "V Arena módu má každá třída svůj význam a při výběru je důležité se soustředit na složení nepřáteslkého týmu."
1629N/A"[english]Tip_arena_5" "No single class is most important in Arena, focus on countering the other team's entire composition."
1630N/A"Tip_arena_6" "Svou herní třídu si na Arena mapách můžš změnit na začátku kola předtím, než se otevřou brány."
1631N/A"[english]Tip_arena_6" "You can change your class at the start of an Arena match before the gates open."
N/A1626"Tip_arena_5" "V Arena módu má každá třída svůj význam a při výběru je důležité se soustředit na složení nepřátelského týmu."
N/A1627"[english]Tip_arena_5" "No single class is the most important in Arena. Focus on countering the other team's entire composition."
N/A1628"Tip_arena_6" "V Arena zápase si můžeš svou herní třídu měnit jen na začátku kola předtím, než se otevřou brány."
N/A1629"[english]Tip_arena_6" "You can only change your class at the start of an Arena match before the gates open."
16321630"Tip_arena_7" "Když hraješ za Engineera, nezapomeň stavět Dispensery pro léčení svých spoluhráčů."
1633N/A"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building dispensers to heal your teammates."
N/A1631"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building Dispensers in order to heal your teammates."
16341632"TF_ClassRecord_MostPoints" "Nejvíce bodů:"
16351633"[english]TF_ClassRecord_MostPoints" "Most points:"
16361634"TF_ClassRecord_MostKills" "Nejvíce zabití:"
22252223"[english]TF_BURN_PLAYERSINMINIMUMTIME_DESC" "Set five enemies on fire in 30 seconds."
22262224"TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_NAME" "First Do No Harm"
22272225"[english]TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_NAME" "First Do No Harm"
2228N/A"TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_DESC" "Zahraj si celé kolo v týmu s aspoň šesti hráči a obsaď první místo v tabulce bez toho, aby jsi někoho zabil."
N/A2226"TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_DESC" "Zahraj si celé kolo v týmu s aspoň šesti hráči a obsaď první místo v tabulce bez toho, abys někoho zabil."
22292227"[english]TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_DESC" "Play a full round without killing any enemies, and score the highest on a team of 6 or more players."
22302228"TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_NAME" "Quadruple Bypass"
22312229"[english]TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_NAME" "Quadruple Bypass"
34453443"[english]TF_DEMOMAN_KILLXSAPPINGSPIES_DESC" "Kill 20 spies within 5 seconds of them sapping a friendly building."
34463444"TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_NAME" "Sticky Thump"
34473445"[english]TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_NAME" "Sticky Thump"
3448N/A"TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_DESC" "Pomocí Scottish Resistance zabij 3 hráče v oddělených explozích tak, aby jsi nemusel umisťovat nové sticky bomby."
N/A3446"TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_DESC" "Pomocí Scottish Resistance zabij 3 hráče v oddělených explozích tak, abys nemusel umisťovat nové sticky bomby."
34493447"[english]TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_PIPE_SETUPS_DESC" "Using the Scottish Resistance, kill 3 players in separate explosions without placing new sticky bombs."
34503448"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Demoman Milestone 1"
34513449"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Demoman Milestone 1"
44834481"[english]TF_OSXItem_Desc" "OSX represent!"
44844482"Gametype_Training" "Mód tréninku"
44854483"[english]Gametype_Training" "Training Mode"
4486N/A"Tip_1_6" "Když hraješ za Scouta, tvůj Scattergun zabije většinu tříd na dvě rány."
4487N/A"[english]Tip_1_6" "As a Scout, your scattergun can kill most classes with two hits."
4488N/A"Tip_1_7" "Když hraješ za Scouta, můžeš používat Force-A-Nature k zvýšení tvých skoků."
4489N/A"[english]Tip_1_7" "As a Scout, you can use the Force-A-Nature to give yourself an extra boost up while jumping."
4490N/A"Tip_1_8" "Když hraješ za Scouta, jsi nejnebezpečnější při útoku z boku či zezadu. Proto používej alternativní cesty k nepříteli."
4491N/A"[english]Tip_1_8" "As a Scout, you are most dangerous when you attack from the side or behind. Use alternate routes to flank the enemy."
4492N/A"Tip_1_9" "Když hraješ za Scouta, použij alternativní střelbu zbraně Sandman k omráčení nepřítele."
4493N/A"[english]Tip_1_9" "As a Scout, use your Sandman's alt-fire to stun an enemy."
4494N/A"Tip_1_10" "Když hraješ za Scouta, ubírá ti Sandman 15 bodů života. Pokud ti jde hlavně o přežití, vezmi si raději standartní Bat."
4495N/A"[english]Tip_1_10" "As a Scout, your bat provides 15 extra health compared to the Sandman. Use your bat if survival is a top priority."
4496N/A"Tip_1_11" "Když hraješ za Scouta, Force-A-Nature umí po výstřelu odrazit nepřítele."
4497N/A"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the Force-A-Nature causes enemies at close range to be knocked back."
4498N/A"Tip_1_12" "Když hraješ za Scouta, čím delší let má míček Sandmanu, o to déle je zasažený nepřítel omráčen."
4499N/A"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's stun ball will stun longer the further it flies."
4500N/A"Tip_1_13" "Když hraješ za Scouta a trefíš nepřítele míčkem Sandmanu z maximální možné vzdálenosti, zůstane na chvíli nehybný."
4501N/A"[english]Tip_1_13" "As a Scout, the Sandman's stun ball will render the target immobile if hit at maximum range."
4502N/A"Tip_1_14" "Když hraješ za Scouta, pamatuj, že míček Sandmanu neomráčí nepřítele z krátké vzdálenosti, ale i přesto mu udělí melé poškození."
4503N/A"[english]Tip_1_14" "As a Scout, remember that the Sandman's stun ball doesn't stun at close range but still does slight damage to the target."
4504N/A"Tip_1_15" "Když hraješ za Scouta, použij Bonk! Energy Drink k rozptýlení Sentry tak, aby ji mohli spoluhráči zničit."
4505N/A"[english]Tip_1_15" "As a Scout, use the Bonk! Energy Drink to distract a sentry and allow other teammates to destroy it."
4506N/A"Tip_1_16" "Když hraješ za Scouta, použij Bonk! Energy Drink k vyhnutí se poškození."
4507N/A"[english]Tip_1_16" "As a Scout, use the Bonk! Energy Drink to avoid sentries and other damage."
N/A4484"Tip_1_6" "Když hraješ za Scouta, střelba z Force-A-Nature ve vzduchu tě odstřelí na druhou stranu, než na kterou míříš; využij toho pro rozšíření dosahu svých skoků."
N/A4485"[english]Tip_1_6" "As a Scout, firing the Force-A-Nature in mid-air will knock you back away from the direction you're aiming; you can use this to extend the range of your jumps."
N/A4486"Tip_1_7" "Když hraješ za Scouta, využívej alternativních cest pro překvapení nepřátele nečekaným útokem."
N/A4487"[english]Tip_1_7" "As a Scout, take advantage of alternative routes to flank enemies for surprise attacks."
N/A4488"Tip_1_8" "Když hraješ za Scouta, při nesení Sandmanu stiskni %attack2% pro odpálení baseballové míčku na vzdálené nepřátele a jejich omráčení."
N/A4489"[english]Tip_1_8" "As a Scout, when wielding the Sandman, use %attack2% to launch a baseball at distant enemies to disable them."
N/A4490"Tip_1_9" "Když hraješ za Scouta, ubírá ti Sandman maximální zdraví. Pokud ti jde hlavně o přežití, vezmi si raději standartní Bat."
N/A4491"[english]Tip_1_9" "As a Scout, equipping the Sandman will reduce your maximum health. Stick with your bat if survival is a top priority."
N/A4492"Tip_1_10" "Když hraješ za Scouta, můžeš střelou z Force-A-Nature odhodit blízkého nepřítele."
N/A4493"[english]Tip_1_10" "As a Scout, hitting nearby foes with the Force-A-Nature will push them away from you."
N/A4494"Tip_1_11" "Když hraješ za Scouta, čím dále letí tvůj míček Sandmanu, tím déle bude trvat omráčení nepřítele, kterého trefí - maximum je 7 sekund."
N/A4495"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the further your Sandman baseball travels, the longer it will stun any enemy it hits - up to a maximum of 7 seconds."
N/A4496"Tip_1_12" "Když hraješ za Scouta, míček Sandmanu neomráčí nepřítele na krátkou vzdálenost, ale na maximální vzdálenost ho omráčí úplně."
N/A4497"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's baseball cannot stun foes at close range, but it will completely stun an enemy at max range."
N/A4498"Tip_1_13" "Když hraješ za Scouta, použij Bonk! Atomic Punch pro proběhnutí nebezpečného terénu a vstřebání střelby od Sentry za své spoluhráče."
N/A4499"[english]Tip_1_13" "As a Scout, use the Bonk! Atomic Punch energy drink to traverse dangerous terrain and absorb Sentry Gun fire for teammates."
N/A4500"Tip_1_14" "Když hraješ za Scouta, použij Mad Milk pro uhašení sebe a svých hořících spoluhráčů."
N/A4501"[english]Tip_1_14" "As a Scout, use Mad Milk to douse flames on yourself and on your teammates."
N/A4502"Tip_1_15" "Když hraješ za Scouta, Shortstop a Pistol sdílí stejné náboje, takže dávej pozor na svou zásobu nábojů, když neseš obě zbraně."
N/A4503"[english]Tip_1_15" "As a Scout, the Shortstop and Pistol share the same ammo reserve, so be mindful of your ammo while you have both equipped."
N/A4504"Tip_1_16" "Když hraješ za Scouta a neseš Candy Cane, vypadne z každého zabitého nepřítele malá lékárnička, nezávisle na tom, jakou zbraň jsi použil."
N/A4505"[english]Tip_1_16" "As a Scout, if you have the Candy Cane equipped, killed foes will always drop free health kits, regardless of which weapon you used."
45084506"Tip_2_5" "Když hraješ za Snipera, plně nabitý headshot ze Sniper Rifle dokáže zabít většinu nepřátel na jednu ránu."
4509N/A"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged sniper rifle head shot can kill most classes instantly."
4510N/A"Tip_2_6" "Když hraješ za Snipera, použíj svou sekundární zbraň pro zneškodnění blízkých nepřátel."
4511N/A"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, use your secondary submachine gun to deal with nearby enemies."
4512N/A"Tip_2_7" "Když hraješ za Snipera, tvůj šíp z Huntsmanu mine, pokud jsi držel spoušť déle jak 5 vteřin. Stiskni %attack2% pro resetování střelby."
4513N/A"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, your shot will miss if the Huntsman is pulled back longer than 5 seconds. Reset it by hitting %attack2%."
4514N/A"Tip_2_8" "Když hraješ za Snipera, Jarate může odhalit neviditelné Spye."
4515N/A"[english]Tip_2_8" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
4516N/A"Tip_2_9" "Když hraješ za Snipera, tvůj Razorback se rozbije po jednom backstabu. Dojdi si proto na respawn pro nový."
4517N/A"[english]Tip_2_9" "As a Sniper, the Razorback breaks after being stabbed. Grab a new one from a resupply locker."
4518N/A"Tip_2_10" "Když hraješ za Snipera, vydá tvůj Razorback hlasitý elektrický zvuk poté, co se tě Spy pokusí backstabnout. Dávej si na to pozor!"
4519N/A"[english]Tip_2_10" "As a Sniper, your Razorback emits a loud electric sound when a Spy attempts to backstab you. Listen for it!"
4520N/A"Tip_2_11" "Když hraješ za Snipera, použij Jarate k uhašení sebe nebo svých spoluhráčů."
4521N/A"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, use Jarate to douse flames on yourself and on teammates."
4522N/A"Tip_2_12" "Když hraješ za Snipera, dostávají všichni nepřátelé polití tvým Jaratem mini-kritické poškození."
4523N/A"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are minicrits."
4524N/A"Tip_2_13" "Když hraješ za Snipera a trefíš nepřítele pomocí Tribalman's Shiv, způsobíš mu tím krvácení. To se může hodit ke sledování Spyů."
4525N/A"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes a bleed on hit. This can be useful for tracking down Spies."
4526N/A"Tip_3_5" "Poškozování sebe sama během času na přípravu nezvýší rychlost nabíjení Medicovy Übercharge."
4527N/A"[english]Tip_3_5" "Damaging yourself during Setup time does not increase your Medic's ÜberCharge rate."
4528N/A"Tip_3_6" "Když hraješ za Soldiera, skrč se při rocket-jumpu pro vyšší skok!"
4529N/A"[english]Tip_3_6" "As a Soldier, a crouch-jump will increase your rocket jump height!"
4530N/A"Tip_3_7" "Když hraješ za Soldiera, zabíjej blízké nepřátele pomocí brokovnice, abys nepoškodil sám sebe."
4531N/A"[english]Tip_3_7" "As a Soldier, switch to shotgun for enemies at extremely close range to avoid damaging yourself."
4532N/A"Tip_3_8" "Když hraješ za Soldiera a máš k sobě Medica, využij možnosti poškodit sám sebe pro rychlejší nabití Übercharge!"
4533N/A"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, if you're paired with a Medic take advantage of safe opportunities to damage yourself to build ÜberCharge faster!"
4534N/A"Tip_3_9" "Když hraješ za Soldiera, můžeš použít své rakety k vystřelení nepřátel do vzduchu."
4535N/A"[english]Tip_3_9" "As a Soldier, you can use your rockets to pop enemies into the air."
4536N/A"Tip_3_10" "Když hraješ za Soldiera, použíj brokovnici v případě boje, kdy nemáš čas na přebíjení raketometu."
4537N/A"[english]Tip_3_10" "As a Soldier, your shotgun can be useful in combat if you need to reload your rocket launcher."
4538N/A"Tip_3_11" "Když hraješ za Soldiera, střílej rakety trochu za sebe, aby ses vystřelil kupředu ještě rychleji!"
4539N/A"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, angle your rockets slightly behind you to propel yourself forward faster!"
4540N/A"Tip_3_12" "Když hraješ za Soldiera, Direct Hit rakety mají velmi malý výbušný rozsah. Pro maximální poškození miř přesně na nepřítele."
4541N/A"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Direct Hit rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage."
4542N/A"Tip_3_13" "Když hraješ za Soldiera, rage metr Buff Banneru se resetuje, pokud umřeš. Proto se ho neboj využít na sebe, a to jak pro útok, tak útěk!"
4543N/A"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, the Buff Banner's rage meter will reset if you die. Don't be afraid to use it for yourself to make a push or escape!"
4544N/A"Tip_3_14" "Když hraješ za Soldiera, zprostředkovává spuštěný Buff Banner mini-kritické zásahy jak pro tebe, tak pro tvé spoluhráče."
4545N/A"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, the Buff Banner, once charged and then activated, provides mini-crits for you and all teammates nearby."
4546N/A"Tip_3_15" "Když hraješ za Soldiera, můžeš využít zrychlení Equalizeru k útěku ve chvíli, kdy máš málo zdraví."
4547N/A"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Equalizer's speed bonus when at low health can also be used to quickly escape."
4548N/A"Tip_3_16" "Když hraješ za Soldiera, způsobíš svým Equalizerem vysoké poškození, když máš málo zdraví."
4549N/A"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you are at very low health."
4550N/A"Tip_3_17" "Když hraješ za Soldiera a máš vytažený Equalizer, tak tě nemůže Medic léčit nebo spustit Übercharge."
4551N/A"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, Medics cannot heal you or activate ÜberCharge on you if you have the Equalizer out."
4552N/A"Tip_4_5" "Když hraješ za Demomana, můžeš odpálit své sticky bomby odkudkoliv a bez ohledu na tvoji aktivní zbraň."
4553N/A"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, detonate sticky bombs at any time regardless of which weapon you're currently using."
4554N/A"Tip_4_6" "Když hraješ za Demomana, skrč se při sticky-jumpu pro vyšší skok."
4555N/A"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch in the air when jumping for a sticky bomb jump to achieve maximum height."
4556N/A"Tip_4_7" "Když hraješ za Demomana, proveď sticky-jump pod určitým úhlem, a ne jen nahoru."
4557N/A"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, sticky bomb jump at an angle to propel yourself in a certain direction rather than just up."
4558N/A"Tip_4_8" "Když hraješ za Demomana, používej svůj Grenade Launcher pro přímé souboje. Granáty vybuchnou po doteku nepřítele, pokud předtím nespadnou na zem."
4559N/A"[english]Tip_4_8" "As a Demoman, use your grenade launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
4560N/A"Tip_4_9" "Když hraješ za Demomana, dává tvoje Bottle stejné poškození, ať je vcelku nebo rozbitá."
4561N/A"[english]Tip_4_9" "As a Demoman, your bottle does the same amount of damage whether it is smashed open or not."
4562N/A"Tip_4_10" "Sticky bomby lze zničit pomocí zbraní, které střílí kulky. Exploze bomby nezničí, ale odhodí je pryč."
4563N/A"[english]Tip_4_10" "Sticky bombs can be destroyed by shooting at them with any weapon that uses bullets. Explosions won't destroy them, but will knock them out of the way."
4564N/A"Tip_4_11" "Když hraješ za Demomana, Scottish Resistance je výborný pro obranu. Umísti sticky bomby na několika místech pro obranu co nejvíce oblastí. Tvé sticky bomby mohou také zničit nepřátelské sticky bomby!"
4565N/A"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple sticky bomb groups to defend a lot of territory. Your sticky bombs also destroy enemy sticky bombs!"
4566N/A"Tip_4_12" "Když hraješ za Demomana a máš Scottish Resistance, stále pozoruj své sticky bomby, abys je mohl v případě potřeby odpálit."
4567N/A"[english]Tip_4_12" "As a Demoman with the Scottish Resistance, keep a line of sight to your sticky bombs so you can detonate them when needed."
4568N/A"Tip_4_13" "Když hraješ za Demomana, je Chargin' Targe se svojí zvýšenou odolností proti ohnivému a výbušnému poškození výhodné používat společně s Eyelanderem, který snižuje maximální zdraví a neuděluje náhodné kritické zásahy."
4569N/A"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability compliment the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
4570N/A"Tip_4_14" "Když hraješ za Demomana, dává Chargin' Targe kritický zásah až těsně před koncem charge. Tvoje zbraň začne zářit v pravý čas!"
4571N/A"[english]Tip_4_14" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability doesn't grant a critical hit until near the end of the charge. Your weapon will glow when the time is right!"
4572N/A"Tip_4_15" "Když hraješ za Demomana s Chargin' Targe, tak nemůžeš měnit směr charge. Naplánuj proto směr charge tak, aby jsi doběhl na místo, kde nepřítel bude, a ne kde nepřítel je."
4573N/A"[english]Tip_4_15" "As a Demoman with the Chargin' Targe, you can't change direction during a charge. Try to line charges up with where an enemy will be rather than where an enemy is."
4574N/A"Tip_4_16" "Když hraješ za Demomana, tak lze Chargin' Targe využít také k rychlým útěkům!"
4575N/A"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability is also perfect for quick getaways!"
4576N/A"Tip_4_17" "Když hraješ za Demomana, nemá tvoje Bottle žádné negativní vlastnosti, narozdíl od Eyelanderu, který ubírá 25 bodů zdraví. Používej proto svoji Bottle, pokud jde hlavně o přežití."
4577N/A"[english]Tip_4_17" "As a Demoman, your Bottle has no negative attributes compared to the minus 25 health on the Eyelander. Use your Bottle if survival is a priority."
4578N/A"Tip_4_18" "Když hraješ za Demomana, sbírej hlavy zabitých nepřátel pomocí Eyelanderu. Za každou hlavu se ti zvýší zdraví a také rychlost pohybu!"
4579N/A"[english]Tip_4_18" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health as well as gives you a speed boost!"
4580N/A"Tip_5_6" "Když hraješ za Medica, nabij svoji Übercharge během času na přípravu."
4581N/A"[english]Tip_5_6" "As a Medic, you build ÜberCharge at the maximum rate during setup time."
4582N/A"Tip_5_7" "Když hraješ za Medica, tak nemůžeš zabrat kontrolní bod, zatímco jsi nesmrtelný."
4583N/A"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point while invulnerable."
N/A4507"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged Sniper Rifle head shot can kill most classes instantly."
N/A4508"Tip_2_6" "Když hraješ za Snipera, tvůj šíp z Huntsmanu mine, pokud jsi držel spoušť déle jak pět vteřin. Stiskni %attack2% pro resetování střelby."
N/A4509"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, your shot will usually miss if the Huntsman is pulled back longer than five seconds. Reset it by hitting %attack2%."
N/A4510"Tip_2_7" "Když hraješ za Snipera, Jarate může odhalit neviditelné Spye."
N/A4511"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
N/A4512"Tip_2_8" "Když hraješ za Snipera, tvůj Razorback se rozbije po jednom backstabu. Dojdi si proto na respawn pro nový."
N/A4513"[english]Tip_2_8" "As a Sniper, the Razorback breaks after being stabbed. Grab a new one from a resupply locker."
N/A4514"Tip_2_9" "Když hraješ za Snipera, vydá tvůj Razorback hlasitý elektrický zvuk poté, co se tě Spy pokusí backstabnout. Dávej si na to pozor!"
N/A4515"[english]Tip_2_9" "As a Sniper, your Razorback emits a loud electric sound when a Spy attempts to backstab you. Listen for it!"
N/A4516"Tip_2_10" "Když hraješ za Snipera, použij Jarate k uhašení sebe nebo svých spoluhráčů."
N/A4517"[english]Tip_2_10" "As a Sniper, use Jarate to douse flames on yourself and on teammates."
N/A4518"Tip_2_11" "Když hraješ za Snipera, dostávají všichni nepřátelé polití tvým Jaratem mini-kritické poškození."
N/A4519"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are mini-crits."
N/A4520"Tip_2_12" "Když hraješ za Snipera a zasáhneš nepřítele pomocí Tribalman's Shiv, způsobíš mu tím krvácení. To se může hodit ke sledování Spyů."
N/A4521"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes your target to bleed when hit. This can be useful for tracking down Spies."
N/A4522"Tip_3_5" "Když hraješ za Soldiera, zvaž poškozování sebe sama ve volné chvíli s Medicem, jež tě léčí. ÜberCharge se nabíjí pomaleji, když jsi přeléčený (kromě v čase na přípravu)."
N/A4523"[english]Tip_3_5" "As a Soldier, consider damaging yourself in safe situations if a Medic is healing you. ÜberCharge builds slower while you're overhealed (except during setup time)."
N/A4524"Tip_3_6" "Když hraješ za Soldiera, tvoje rakety velmi silně odhazují. Využij to k odstřelení nepřátel nebo jejich vystřelení do vzduchu."
N/A4525"[english]Tip_3_6" "As a Soldier, your rockets have strong knock back. Use this to jostle enemies or knock them airborne."
N/A4526"Tip_3_7" "Když hraješ za Soldiera, použij svoji Shotgun pro šetření raket a vyhnutí se čekání na nabití Rocket Launcheru uprostřed boje."
N/A4527"[english]Tip_3_7" "As a Soldier, use your Shotgun to conserve rockets and avoid waiting for your Rocket Launcher to reload in the middle of combat."
N/A4528"Tip_3_8" "Když hraješ za Soldiera, rakety z Direct Hitu mají velmi malý výbušný rozsah. Miř přesně pro udělení nejvyššího poškození!"
N/A4529"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, the Direct Hit's rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage!"
N/A4530"Tip_3_9" "Když hraješ za Soldiera, rage metr Buff Banneru se resetuje, pokud umřeš. Proto se ho neboj využít na sebe, a to jak pro útok, tak útěk!"
N/A4531"[english]Tip_3_9" "As a Soldier, the Buff Banner's rage meter will reset if you die. Don't be afraid to use it for yourself if you need to make a push or escape!"
N/A4532"Tip_3_10" "Když hraješ za Soldiera, zapnutím Buff Banneru začneš udělovat mini-kritické zásahy jak ty, tak tví spoluhráči. To může obrátit průběh i špatně vypadajícího boje."
N/A4533"[english]Tip_3_10" "As a Soldier, activating the Buff Banner provides mini-crits to you and nearby teammates, which can swiftly turn the tide of a difficult battle."
N/A4534"Tip_3_11" "Když hraješ za Soldiera, zrychluje Equalizer tvůj pohyb ve chvíli, kdy máš málo zdraví. Použij ho pro únik z nebezpečných oblastí a vyhnutí se nepřátelské palbě!"
N/A4535"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, the Equalizer provides a speed bonus when your health is low. Use it to escape dangerous areas and dodge enemy fire!"
N/A4536"Tip_3_12" "Když hraješ za Soldiera, Equalizer uděluje vysoké poškození, když máš málo zdraví. Když máš zdraví hodně, uděluje poškození nižší, než Shovel."
N/A4537"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you're at very low health, but it deals less than the Shovel when you're at high health."
N/A4538"Tip_3_13" "Když hraješ za Soldiera, Medici tě nemůžou zaměřit pro léčení nebo na tobě spustit ÜberCharge, když máš právě vytažený Equalizer. Také s ním nemůžeš zavolat Medica."
N/A4539"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, Medics cannot target you for healing or ÜberCharges while you actively wield the Equalizer. You will also be unable to call for a Medic."
N/A4540"Tip_3_14" "Když hraješ za Soldiera, pamatuj, že úspěšný zásah s Half-Zatoichi do nepřítele nesoucího tu samou zbraň vyústí v jeho okamžité zabití!"
N/A4541"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, remember that the Half-Zatoichi attacks instantly kill any enemy that is also wielding one!"
N/A4542"Tip_3_15" "Když hraješ za Soldiera, Black Box tě vyléčí pokaždé, když zasáhneš nepřítele raketou. Využij toho při nedostatku Mediců a lékárniček."
N/A4543"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Black Box heals you whenever you damage an enemy with a rocket. Use it when friendly Medics and health kits are scarce."
N/A4544"Tip_3_16" "Když hraješ za Soldiera, Gunboats snižují ztrátu zdraví od rocket-jump. Použij je, když je pohyblivost zvláště důležitá."
N/A4545"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Gunboats greatly reduce health loss from rocket jumps. Use them when positioning and mobility are especially important."
N/A4546"Tip_3_17" "Když hraješ za Soldiera, aktivování Battalion's Backupu zaručí blízkým spoluhráčům snížení dostávaného poškození a imunitu proti kritickým zásahům. Při chránění svých spoluhráčů nezapomínej na dosah efektu!"
N/A4547"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, activating the Battalion's Backup provides damage reduction and crit immunity to yourself and nearby team mates. Be mindful of the effect radius when protecting teammates!"
N/A4548"Tip_4_5" "Když hraješ za Demomana, můžeš odpálit své sticky bomby stiskem %attack2% odkudkoliv a bez ohledu na tvoji aktivní zbraň."
N/A4549"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, you can detonate Stickybombs with %attack2% at any time, regardless of which weapon you're currently using."
N/A4550"Tip_4_6" "Když hraješ za Demomana, skrč se před sticky-jumpem pro vyšší skok."
N/A4551"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch when preparing for a Stickybomb jump in order to achieve maximum height."
N/A4552"Tip_4_7" "Když hraješ za Demomana, používej svůj Grenade Launcher pro přímé souboje. Granáty vybuchnou po doteku nepřítele, pokud předtím nespadnou na zem."
N/A4553"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, use your Grenade Launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
N/A4554"Tip_4_8" "Když hraješ za Demomana, dává tvoje Bottle stejné poškození, ať je vcelku nebo rozbitá."
N/A4555"[english]Tip_4_8" "As a Demoman, your Bottle does the same amount of damage whether it is smashed open or not."
N/A4556"Tip_4_9" "Když hraješ za Demomana, Scottish Resistance je výborný pro obranu. Umísti Sticky bomby na několika místech pro obranu co nejvíce oblastí. Tvé Sticky bomby mohou také zničit nepřátelské Sticky bomby!"
N/A4557"[english]Tip_4_9" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple groups of Stickybombs in order to defend a lot of territory. Your Stickybombs can also destroy enemy Stickybombs!"
N/A4558"Tip_4_10" "Když hraješ za Demomana a máš Scottish Resistance, stále pozoruj své Sticky bomby, abys je mohl v případě potřeby odpálit."
N/A4559"[english]Tip_4_10" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance keep a line of sight to your Stickybombs so you can detonate them when needed."
N/A4560"Tip_4_11" "Když hraješ za Demomana, je Chargin' Targe se svojí zvýšenou odolností proti ohnivému a výbušnému poškození výhodné používat společně s Eyelanderem, který snižuje maximální zdraví a neuděluje náhodné kritické zásahy."
N/A4561"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability complement the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
N/A4562"Tip_4_12" "Když hraješ za Demomana, dává Chargin' Targe kritický zásah až těsně před koncem běhu. Tvoje zbraň začne zářit v pravý čas!"
N/A4563"[english]Tip_4_12" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability doesn't grant a critical hit until near the end of the charge. Your weapon will glow when the time is right!"
N/A4564"Tip_4_13" "Když hraješ za Demomana s Chargin' Targe, tak nemůžeš měnit směr běhu. Naplánuj proto směr běhu tak, abys doběhl na místo, kde nepřítel bude, a ne kde nepřítel je."
N/A4565"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, when using the Chargin' Targe you can't change direction during a charge. Try to line charges up with where an enemy will be rather than where an enemy is."
N/A4566"Tip_4_14" "Když hraješ za Demomana, tak lze Chargin' Targe využít také k rychlým útěkům!"
N/A4567"[english]Tip_4_14" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability is also perfect for quick getaways!"
N/A4568"Tip_4_15" "Když hraješ za Demomana, nemá tvoje Bottle žádné negativní vlastnosti, narozdíl od Eyelanderu, který ubírá zdraví. Používej proto svoji Bottle, pokud jde hlavně o přežití."
N/A4569"[english]Tip_4_15" "As a Demoman, your Bottle has no negative attributes when compared to the health reduction penalty of the Eyelander. Use your Bottle if survival is a priority."
N/A4570"Tip_4_16" "Když hraješ za Demomana, sbírej hlavy zabitých nepřátel pomocí Eyelanderu. Za každou hlavu se ti zvýší zdraví, a také rychlost pohybu!"
N/A4571"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health and also gives you a speed boost!"
N/A4572"Tip_5_6" "Když hraješ za Medica, tvoje ÜberCharge se nabíjí mnohem rychleji během času na přípravu."
N/A4573"[english]Tip_5_6" "As a Medic, your ÜberCharge will build much faster during setup time."
N/A4574"Tip_5_7" "Když hraješ za Medica, tak nemůžeš zabrat kontrolní bod nebo sebrat kufřík s informacemi, zatímco jsi nesmrtelný."
N/A4575"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point or pick up the Intelligence while invulnerable."
45844576"Tip_5_8" "Když hraješ za Medica, přeléči na začátku kola Soldiery a Demomany, aby mohli využít zdraví navíc k rocket a sticky-jumpování."
4585N/A"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of rounds so they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
N/A4577"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of a round in order that they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
45864578"Tip_5_9" "Když hraješ za Medica, tak se můžeš v zoufalé situaci zachránit spuštěním Übercharge na sebe."
4587N/A"[english]Tip_5_9" "As a Medic, you can ÜberCharge without a heal target to save yourself in dire situations."
N/A4579"[english]Tip_5_9" "As a Medic, you can ÜberCharge without a heal target in order to save yourself in dire situations."
45884580"Tip_5_10" "Když hraješ za Medica, je lepší použít ÜberCharge příliž brzo, než později a tedy zemřít."
45894581"[english]Tip_5_10" "As a Medic, it's better to use an ÜberCharge too early than lose it by being killed."
4590N/A"Tip_5_11" "Když hraješ za Medica, zahrávej si s nepřítelem pomocí hlasového příkazu \"ÜberCharge připraven!\" a předstírej tak, že jsi ÜberCharge připravil."
4591N/A"[english]Tip_5_11" "As a Medic, mess with the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command to pretend you have an ÜberCharge prepared."
N/A4582"Tip_5_11" "Když hraješ za Medica, oklam nepřítele pomocí hlasového příkazu \"ÜberCharge připravena!\" a předstírej tak, že už máš ÜberCharge připravenou."
N/A4583"[english]Tip_5_11" "As a Medic, fool the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command in order to pretend you have an ÜberCharge prepared."
45924584"Tip_5_12" "Když hraješ za Medica, tak můžeš přeléčit několik spoluhráčů, kteří díky tomu vydrží větší poškození."
45934585"[english]Tip_5_12" "As a Medic, you can keep multiple targets overhealed allowing them to absorb more damage."
4594N/A"Tip_5_13" "Když hraješ za Medica, nezapomeň, že stříkačky letí po oblouku. Proto pro úspěšný zásah miř výš, než je tvůj cíl."
4595N/A"[english]Tip_5_13" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs. Aim higher than your intended target to land successful hits."
4596N/A"Tip_5_14" "Když hraješ za Medica, tak pamatuj, že kritické zásahy nefungují na sentry. Použij proto Kritzkrieg v místech, kde je plno nepřátel."
4597N/A"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on sentry guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
4598N/A"Tip_5_15" "Když hraješ za Medica, tak ti Übersaw přidá Übercharge, i když zasáhneš Scouta, jenž je pod vlivem Bonk! Atomic Punch."
4599N/A"[english]Tip_5_15" "As a Medic, the Übersaw will still gain you ÜberCharge if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
4600N/A"Tip_5_16" "Když hraješ za Medica a spustiš Übercharge, tak nejsi úplně nezranitelný. Dávej pozor na Pyrovo odfukování a odhazování od výbuchů."
4601N/A"[english]Tip_5_16" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for Pyro air blasts and explosive knock back."
4602N/A"Tip_5_17" "Když hraješ za Medica a útočíš se spuštěnou Übercharge, snaž se dostat co nejblíž k Sentry, aby se k ní mohli spoluhráči více přiblížit a tím pádem ji rychleji zničit."
4603N/A"[english]Tip_5_17" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge try to get as close to sentries as possible so your teammates can get close enough to destroy them."
4604N/A"Tip_5_18" "Když hraješ za Medica, tvůj standartní Syringe Gun ti léčí 3 body zdraví za sekundu v porovnání s Blutsaugerem, který léčí pouze 1 bod zdraví za sekundu."
4605N/A"[english]Tip_5_18" "As a Medic, your default syringe gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second."
4606N/A"Tip_5_19" "Když hraješ za Medica a praštíš převlečeného Spye pomocí Übersaw, tak ti nepřibyde Übercharge."
4607N/A"[english]Tip_5_19" "As a Medic, the Ubersaw will not gain you ÜberCharge if the enemy being hit is a disguised Spy."
4608N/A"Tip_5_20" "Když hraješ za Medica, tak ti taunt Kritzkriegu může vyléčit 10 bodů zdraví. Použij ho proto, když nejsou v okolí lékárničky nebo jiní Medicové."
4609N/A"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
4610N/A"Tip_5_21" "Když hraješ za Medica, nezapomínej na ostatní Medicy ve tvém týmu. Čím více živých Mediců najednou, tím snažší udržování spoluhráčů naživu."
4611N/A"[english]Tip_5_21" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive too."
4612N/A"Tip_6_5" "Když hraješ za Heavyho, může ti Sandvich zachránit život. Ale nejprve si musíš najít vhodné místo, abys nebyl při jezení přerušen nepřítelem."
4613N/A"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, your Sandvich can be a life saver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
4614N/A"Tip_6_6" "Když hraješ za Heavyho, máš nejvíce zdraví z celého týmu."
4615N/A"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you have the most health on your team."
4616N/A"Tip_6_7" "Když hraješ za Heavyho, neztratíš svou rychlost pohybu při roztočení Minigunu ve vzduchu. Využívej toho k překvapení nepřátel za rohem."
4617N/A"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners."
4618N/A"Tip_6_8" "Když hraješ za Heavyho, tvoje Fists mlátí rychleji než Killing Gloves of Boxing. Nos je proto se Sandvichem, aby jsi mohl rychle odrazit nepřátele, kteří se pokusí narušit tvojí svačinu."
4619N/A"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers."
N/A4586"Tip_5_14" "Když hraješ za Medica, nezapomeň, že stříkačky letí po oblouku po určitý čas. Proto pro úspěšný zásah miř výš, než je tvůj cíl."
N/A4587"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs and have a travel time. Lead your targets and aim higher in order to land successful hits."
N/A4588"Tip_5_15" "Když hraješ za Medica, tak pamatuj, že kritické zásahy nefungují na Sentry. Použij proto Kritzkrieg v místech, kde je plno nepřátel."
N/A4589"[english]Tip_5_15" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on Sentry Guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
N/A4590"Tip_5_16" "Když hraješ za Medica, tak ti Übersaw přidá Übercharge, i když zasáhneš Scouta, jenž je pod vlivem Bonk! Atomic Punch."
N/A4591"[english]Tip_5_16" "As a Medic, the Übersaw will still increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
N/A4592"Tip_5_17" "Když hraješ za Medica a spustíš Übercharge, tak nejsi úplně nezranitelný. Dávej pozor na Pyrovo odfukování a odhazování od výbuchů."
N/A4593"[english]Tip_5_17" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for the Pyro's compression blast and explosive knock back."
N/A4594"Tip_5_18" "Když hraješ za Medica a útočíš se spuštěnou Überchargí, snaž se dostat co nejblíž k Sentry, aby se k ní mohli spoluhráči více přiblížit a tím pádem ji rychleji zničit."
N/A4595"[english]Tip_5_18" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge, try to get Sentry Guns to target you so that your teammates can get close enough to destroy them."
N/A4596"Tip_5_19" "Když hraješ za Medica, tvůj standartní Syringe Gun ti léčí 3 body zdraví za sekundu v porovnání s Blutsaugerem, který léčí pouze 1 bod zdraví za sekundu. Použij Syringe Gun, když hraješ defenzivně, jelikož rychlejší rychlejší obnovování zdraví je pro tebe výhodou."
N/A4597"[english]Tip_5_19" "As a Medic, your default Syringe Gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second. Use the Syringe Gun when playing defensively, as the passive healing rate will provide you with an advantage."
N/A4598"Tip_5_20" "Když hraješ za Medica a praštíš přestrojeného Spye pomocí Übersaw, tak ti nepřibyde Übercharge."
N/A4599"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Übersaw will not increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a disguised Spy."
N/A4600"Tip_5_21" "Když hraješ za Medica, tak ti taunt Kritzkriegu může vyléčit 10 bodů zdraví. Použij ho proto, když nejsou v okolí lékárničky nebo jiní Medicové."
N/A4601"[english]Tip_5_21" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
N/A4602"Tip_5_22" "Když hraješ za Medica, nezapomínej na ostatní Medicy ve tvém týmu. Čím více živých Mediců najednou, tím snažší je udržování spoluhráčů naživu."
N/A4603"[english]Tip_5_22" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive, too."
N/A4604"Tip_6_5" "Když hraješ za Heavyho, máš nejvíce životů z týmu. Využij to k odlákání nepřítele, zatímco ho spoluhráči oběhnou."
N/A4605"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, you have more health than any other class on your team. Use this to your advantage by drawing enemy fire and allowing the other classes to flank the enemy."
N/A4606"Tip_6_6" "Když hraješ za Heavyho, neztratíš svou rychlost pohybu při roztočení Minigunu ve vzduchu. Využívej toho k překvapení nepřátel za rohem!"
N/A4607"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your Minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners!"
N/A4608"Tip_6_8" "Když hraješ za Heavyho, tvoje Fists mlátí rychleji než Killing Gloves of Boxing. Nos je proto se Sandvichem, abys mohl rychle odrazit nepřátele, kteří se pokusí narušit tvojí svačinu."
N/A4609"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers. "
46204610"Tip_6_9" "Když hraješ za Heavyho, můžeš Sandvich zahodit stiskem %attack2%, ten pak může vyléčit tvého spoluhráče podobně jako lékárnička."
4621N/A"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similar to a health kit."
N/A4611"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similarly to a health kit."
46224612"Tip_6_10" "Když hraješ za Heavyho, tak se ujisti, že si po zahození Sandviche seženeš nový. To lze i z lékárniček, ale jen pokud máš plné zdraví."
46234613"[english]Tip_6_10" "As a Heavy, be sure to get another Sandvich if you drop yours. Sandviches can be replenished from health kits, but only if your current health is full."
4624N/A"Tip_6_11" "Když hraješ za Heavyho, může roztáčení tvého Minigunu vyplýtvat 5-ti vteřinové kritické zásahy od Killing Gloves of Boxing. Proto nos společně s K.G.B. svoji brokovnici!"
4625N/A"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your minigun's spin-up can waste the Killing Gloves of Boxing's 5-second critical buff. Carry your shotgun with the K.G.B. to maximize the critical boost!"
4626N/A"Tip_6_12" "Když hraješ za Heavyho, můžeš Sandvich zahodit stiskem %attack2%, a ten pak uhasí hořícího spoluhráče. Využívej toho pro záchranu svého Medica."
4627N/A"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
4628N/A"Tip_7_7" "Když hraješ za Pyra, tvůj Flamethrower umí zapálit i přestrojené Spye. Vždy, když se tvůj spoluhráč chová divně, tak ho zapal, možná je to Spy!"
4629N/A"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, your flame thrower can ignite enemy Spies disguised as your team. Spy check teammates that act suspicious!"
4630N/A"Tip_7_8" "Když hraješ za Pyra, využij bonusové poškození od Axtinguisheru tak, že protivníky nejprve zapálíš."
4631N/A"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes."
4632N/A"Tip_7_9" "Když hraješ za Pyra, pomoz Engineerovy chránit jeho Sentry tím, že budeš odfukovat sticky bomby a hledat Spye."
4633N/A"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, help protect an Engineer's sentries by pushing away sticky bombs and checking for Spies."
4634N/A"Tip_7_10" "Když hraješ za Pyra, můžeš neutralizovat Übercharge tím, že odfoukneš plamenometem Medica od jeho spoluhráče stisknutím %attack2%!"
4635N/A"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic or his heal target out of range of each other using the Flame Thrower's compression blast with %attack2%!"
4636N/A"Tip_7_11" "Když hraješ za Pyra, ofukuj plamenometem nepřátele z cesty stiskem %attack2%."
4637N/A"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, push enemies out of your way using the flame thrower's compression blast with %attack2%."
4638N/A"Tip_7_12" "Když hraješ za Pyra, můžeš stiskem %attack2% ofouknout a tím uhasit své hořící spoluhráče."
4639N/A"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, the flame thrower's compression blast %attack2% can extinguish burning teammates."
4640N/A"Tip_7_13" "Když hraješ za Pyra, tak nemůžeš být zapálen. Použij proto pro likvidaci jiného Pyra brokovnici nebo Fire Axe."
4641N/A"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, you do not ignite from fire. Use your shotgun or fire axe against enemy Pyros to counter this."
4642N/A"Tip_7_14" "Když hraješ za Pyra, je Backburner vhodný pro přepadávání nepřátel, a to hlavně díky tomu, že uděluje kritické zásahy zezadu!"
4643N/A"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Backburner is more useful for ambushing the enemy as it gets bonus damage when attacking from behind!"
4644N/A"Tip_7_15" "Když hraješ za Pyra, zásah světlicí z Flare Gun způsobí již hořícímu nepříteli kritické poškození."
4645N/A"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
4646N/A"Tip_7_16" "Když hraješ za Pyra, nemůžeš použít svůj plamenomet nebo Flare Gun pod vodou."
4647N/A"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, your flame thrower or Flare Gun will not work underwater."
4648N/A"Tip_7_17" "Když hraješ za Pyra, stiskni %attack2% se standartním Flamethrowerem k odfouknutí. Odfukovat můžeš nepřátelské projektily, nepřátele nebo ofouknutím hasit hořící spoluhráče!"
4649N/A"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, hit %attack2% with your default flame thrower to let out a blast of compressed air. Use it to reflect incoming projectiles, put out burning teammates, and push enemies back!"
4650N/A"Tip_7_18" "Když hraješ za Pyra, použij svůj plamenomet k zapálení šípů přátelských Sniperů. Hořící šíp může zapálit nepřítele."
4651N/A"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use your flame thrower on friendly Snipers to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy."
4652N/A"Tip_7_19" "Když hraješ za Pyra, stiskni %attack2% pro odfouknutí nepřátelských projektilů! Takto můžeš odfouknout rakety, granáty, Jarate a mnohem víc!"
4653N/A"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Jarate, and more!"
4654N/A"Tip_7_20" "Když hraješ za Pyra, pamatuj, že odfouknutí Flamethroweru stisknutím %attack2% spotřebovává hodně nábojů. Používej to proto jen v případě nouze!"
4655N/A"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, remember, the flame thrower's compression blast %attack2% can use up a lot of ammo. Use it when you need to!"
4656N/A"Tip_7_21" "Když hraješ za Pyra, využívej odfukování plamenometu stisknutím %attack2% k odhození sticky bomb z cesty. Můžeš tím pomoci Engineerovi nebo vyčistit kontrolní bod!"
4657N/A"[english]Tip_7_21" "As a Pyro, utilize the flame thrower's compression blast %attack2% to push sticky bombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
N/A4614"Tip_6_11" "Když hraješ za Heavyho, může roztáčení tvého Minigunu vyplýtvat pěti vteřinové kritické zásahy od Killing Gloves of Boxing. Proto nos společně s K.G.B. svoji Shotgun!"
N/A4615"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your Minigun's spin-up time can waste the Killing Gloves of Boxing's five-second critical buff. Carry your Shotgun with the K.G.B. in order to maximize the critical boost!"
N/A4616"Tip_6_12" "Když hraješ za Heavyho, můžeš Sandvich a Buffalo Steak Sandvich zahodit stiskem %attack2%, a ten pak uhasí hořícího spoluhráče. Využívej toho pro záchranu svého Medica."
N/A4617"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich and the Buffalo Steak Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
N/A4618"Tip_7_6" "Když hraješ za Pyra, tvůj Flamethrower umí zapálit nepřátelského Spye, ať je přestrojený za spoluhráče nebo neviditelný. Vždy, když se tvůj spoluhráč chová divně, tak ho zapal, možná je to Spy!"
N/A4619"[english]Tip_7_6" "As a Pyro, your Flamethrower can ignite an enemy Spy if he is cloaked, or is disguised as a member of your team. Spy check teammates that look or act suspicious!"
N/A4620"Tip_7_7" "Když hraješ za Pyra, využij bonusové poškození od Axtinguisheru tak, že protivníky nejprve zapálíš."
N/A4621"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes before attacking."
N/A4622"Tip_7_8" "Když hraješ za Pyra, pomoz Engineerovi chránit jeho Sentry tím, že budeš odfukovat sticky bomby a hledat Spye."
N/A4623"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, help protect an Engineer's Sentry Gun by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to reflect explosive projectiles and check for enemy Spies."
N/A4624"Tip_7_9" "Když hraješ za Pyra, můžeš neutralizovat Übercharge tím, že odfoukneš plamenometem Medica od jeho spoluhráče stisknutím %attack2%."
N/A4625"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic and his heal target away from each other by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%)."
N/A4626"Tip_7_10" "Když hraješ za Pyra, odfukuj plamenometem nepřátele z cesty stiskem %attack2%."
N/A4627"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, push enemies out of your way using the Flamethrower's compression blast with %attack2%."
N/A4628"Tip_7_11" "Když hraješ za Pyra, můžeš stiskem %attack2% ofouknout a tím uhasit své hořící spoluhráče."
N/A4629"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can extinguish burning teammates."
N/A4630"Tip_7_12" "Když hraješ za Pyra, tak nemůžeš být zapálen. Použij proto pro likvidaci jiného Pyra Shotgun nebo zbraň na blízko."
N/A4631"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, you cannot be ignited by fire-based weapons. Use your Shotgun or melee weapons against enemy Pyros in order to counter this."
N/A4632"Tip_7_13" "Když hraješ za Pyra, je Backburner velmi efektivní při přepadávání nepřátel, a to hlavně díky tomu, že uděluje kritické zásahy zezadu."
N/A4633"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner very effective when ambushing the enemy as it inflicts critical hits when attacking from behind."
N/A4634"Tip_7_14" "Když hraješ za Pyra, zásah světlicí z Flare Gun způsobí již hořícímu nepříteli kritické poškození."
N/A4635"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
N/A4636"Tip_7_15" "Když hraješ za Pyra, nemůžeš použít svůj plamenomet nebo Flare Gun pod vodou. Musíš se proto spoléhat na svoji Shotgun nebo zbraň na blízko."
N/A4637"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, your Flamethrower or Flare Gun will not work underwater, so rely upon your Shotgun or melee weapon."
N/A4638"Tip_7_16" "Když hraješ za Pyra, stiskni %attack2% s plamenometem pro odfouknutí. Odfukovat můžeš nepřátelské projektily, nepřátele nebo ofouknutím hasit hořící spoluhráče!"
N/A4639"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, use %attack2% when using the Flamethrower in order to let out a blast of compressed air. Use it to reflect incoming projectiles, put out burning teammates, or push enemies back!"
N/A4640"Tip_7_17" "Když hraješ za Pyra, použij svůj plamenomet k zapálení šípů přátelských Sniperů. Hořící šíp může zapálit nepřítele a udělit dodatečné poškození."
N/A4641"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, use your Flamethrower on friendly Snipers in order to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy and inflict additional damage."
N/A4642"Tip_7_18" "Když hraješ za Pyra, stiskni %attack2% pro odfouknutí nepřátelských projektilů zpět na nepřátele! Takto můžeš odfouknout rakety, granáty, šípy Huntsmanu, Jarate a mnohem víc!"
N/A4643"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Huntsman arrows, Jarate and more!"
N/A4644"Tip_7_19" "Když hraješ za Pyra, pamatuj, že odfouknutí Flamethroweru stisknutím %attack2% spotřebovává hodně nábojů. Používej to proto jen v případě nouze!"
N/A4645"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, remember that the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can use up a lot of ammo. Use it only when you need to!"
N/A4646"Tip_7_20" "Když hraješ za Pyra, využívej odfukování plamenometu stisknutím %attack2% k odhození Sticky bomb z cesty. Můžeš tím pomoci Engineerovi nebo vyčistit kontrolní bod!"
N/A4647"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, utilize the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to push Stickybombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
46584648"Tip_8_9" "Když hraješ za Spye a jsi přestrojený, tak buď opatrný s používáním hlášek. Nepřátelský tým je uvidí napsané v chatu od tebe, nezávisle na tom, za koho jsi přestrojený."
4659N/A"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whoever you're disguised as."
4660N/A"Tip_8_10" "Když hraješ za Spye, Ambassador nedává kritické poškození, když se ustaluje zaměřovací kříž. Každou svou střelu tak pořádně naplánuj, pro udělení nejvyššího poškození."
4661N/A"[english]Tip_8_10" "As a Spy, the Ambassador does not do critical headshots when cooling down. Make each shot precise and timed to maximize damage."
N/A4649"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whomever you're disguised as."
N/A4650"Tip_8_10" "Když hraješ za Spye, Ambassador nedává kritické poškození, když se ustaluje zaměřovací kříž. Pro udělení nejvyššího poškození každou svou střelu pořádně naplánuj."
N/A4651"[english]Tip_8_10" "As a Spy, the Ambassador does not inflict critical headshots when cooling down. Make each shot precise and timed in order to inflict maximum damage."
46624652"Tip_8_11" "Když hraješ za Spye, dávej pozor, aby tě nezasáhly plameny, když je Dead Ringer aktivní. Oheň by totiž mohl nepříteli odhalit tvou pozici."
46634653"[english]Tip_8_11" "As a Spy, try not to be hit by flames when arming the Dead Ringer, or else the flames may hit you again and reveal your location."
46644654"Tip_8_12" "Když hraješ za Spye a jsi neviditelný pomocí Dead Ringer, neobjeví se tvoje silueta poté, co narazíš do nepřítele."
4665N/A"[english]Tip_8_12" "As a Spy while cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies."
4666N/A"Tip_8_13" "Když hraješ za Spye, Cloak and Dagger může obnovovat svoje nabití, i když se hýbeš, ale nesmíš být neviditelný."
4667N/A"[english]Tip_8_13" "As a Spy, the Cloak and Dagger can regenerate cloak while moving around so long as you are uncloaked when doing so."
4668N/A"Tip_8_14" "Když hraješ za Spye, sbírej náboje a zbraně pro doplnění neviditelnosti svých Invis Watch nebo Dead Ringer."
4669N/A"[english]Tip_8_14" "As a Spy, pick up ammo and fallen weapons to recharge cloak when using your invis watch or the Dead Ringer."
4670N/A"Tip_8_15" "Když hraješ za Spye, Cloak and Dagger spotřebovávají neviditelnost pouze tehdy, když se pohybuješ. Pro nabití stůj na místě nebo se zviditelni."
4671N/A"[english]Tip_8_15" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak to regain lost charge."
4672N/A"Tip_8_16" "Když hraješ za Spye a dlouho běháš neviditelný s Cloak and Dagger, je poté vidět tvá silueta. Najdi si proto bezpečné místo k doplnění neviditelnosti."
4673N/A"[english]Tip_8_16" "As a Spy, your silhouette can be seen if you move around while cloaked with the Cloak and Dagger for too long. Find a safe spot to sit and recharge."
4674N/A"Tip_8_17" "Když hraješ za Spye, Dead Ringer vydávají při zviditelnění velmi hlasitý zvuk. Najdi si proto bezpečné místo dál od nepřátel."
4675N/A"[english]Tip_8_17" "As a Spy, the Dead Ringer makes a very loud noise when uncloaking. Find a safe place away from enemies to uncloak."
4676N/A"Tip_8_18" "Když hraješ za Spye, převleč se za člena svého týmu stiskem %disguiseteam%. Používej to například s Dead Ringer pro skrytí své přítomnosti."
4677N/A"[english]Tip_8_18" "As a Spy, disguise as your own team by hitting the %disguiseteam% key. Use this in friendly areas or with the Dead Ringer to hide your presence from the enemy."
4678N/A"Tip_8_19" "Když hraješ za Spye a jsi už převlečený, stiskni %lastdisguise% pro změnu zbraně, kterou uvidí nepřátelé na tvém převleku."
4679N/A"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change what weapon your disguise is holding."
4680N/A"Tip_8_20" "Když hraješ za Spye, stiskni %lastdisguise% pro použití minulého převleku."
4681N/A"[english]Tip_8_20" "As a Spy, hit %lastdisguise% to automatically disguise as the last disguise you previously had."
4682N/A"Tip_8_21" "Když hraješ za Spye, tak můžeš přestrojený cestovat nepřátelskými teleporty. Překvapení!"
4683N/A"[english]Tip_8_21" "As a Spy, you can take enemy teleporters while disguised. Surprise!"
4684N/A"Tip_8_22" "Když hraješ za Spye, jsi neviditelný a narazíš do nepřítele, tak pak ostatní chvíli vidí tvou siluetu."
4685N/A"[english]Tip_8_22" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
4686N/A"Tip_8_23" "Když hraješ za Spye, jsi neviditelný a hoříš, tak tě mohou vidět všichni nepřátelé!"
4687N/A"[english]Tip_8_23" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
4688N/A"Tip_8_24" "Když hraješ za Spye, použij svůj revolver k dodělání nepřátel s málo zdravím nebo odpravení nepřátel, kteří jsou zblízka vysoce nebezpeční, například Pyrů."
4689N/A"[english]Tip_8_24" "As a Spy, use your revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
4690N/A"Tip_8_25" "Když hraješ za Spye a jsi dostatetčně rychlý, tak můžeš zabít Engineera a sappnout jeho Sentry předtím, než se stačí otočit a vystřelit na tebe."
4691N/A"[english]Tip_8_25" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his gun before it turns around and shoots you."
4692N/A"Tip_8_26" "Když hraješ za Spye, Dead Ringer ti při neviditelnosti poskytuje velkou výdrž proti všem útokům."
4693N/A"[english]Tip_8_26" "As a Spy, The Dead Ringer makes you take significantly less damage from all attacks while you are invisible."
4694N/A"Tip_8_27" "Když hraješ za Spye, vyhni se pádům; odhalí totiž tvoji pozici nepřátelům!"
4695N/A"[english]Tip_8_27" "As a Spy, avoid taking fall damage; it will give away your location!"
4696N/A"Tip_8_28" "Když hraješ za Spye, tvůj Sapper umí sappnout oba konce Teleportu. Sappni ten, u kterého zrovna není Engineer."
4697N/A"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your sappers sap both ends of a teleporter. Try sapping the end the Engineer isn't at."
4698N/A"Tip_8_29" "Když hraješ za Spye, umí Dead Ringer předstírat tvoji smrt. Použij tuto schopnost, když máš málo života, protože jinak to bude zbytečné plýtvání nebo moc očividné pro nepřátele."
4699N/A"[english]Tip_8_29" "As a Spy, your Dead Ringer can fake a death. Try to use it when you're weak, or else it will be wasted or too obvious."
4700N/A"Tip_8_30" "Když hraješ za Spye a přebíjíš svůj revolver, nepřátelé vidí, jak přebíjíš zbraň třídy, za kterou jsi přestrojen."
4701N/A"[english]Tip_8_30" "As a Spy, reloading your revolver will mimic the reload action of your current disguise."
4702N/A"Tip_9_7" "Když hraješ za Engineera, pomáhej ostatním Engineerům! Svým hasákem můžeš vylepšit nebo opravit jejich budovy."
4703N/A"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your wrench can upgrade or repair their buildings."
N/A4655"[english]Tip_8_12" "As a Spy cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies."
N/A4656"Tip_8_13" "Když hraješ za Spye, sbírej náboje a zbraně pro doplnění neviditelnosti svých Invis Watch nebo Dead Ringer."
N/A4657"[english]Tip_8_13" "As a Spy, pick up ammo and fallen weapons to recharge your Cloak when using the default Invisibility Watch or the Dead Ringer."
N/A4658"Tip_8_14" "Když hraješ za Spye, Cloak and Dagger spotřebovávají neviditelnost pouze tehdy, když se pohybuješ. Pro nabití stůj na místě nebo se zviditelni."
N/A4659"[english]Tip_8_14" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak in order to regain lost charge."
N/A4660"Tip_8_15" "Když hraješ za Spye a dlouho běháš neviditelný s Cloak and Dagger, je poté vidět tvá silueta. Najdi si proto bezpečné místo k doplnění neviditelnosti."
N/A4661"[english]Tip_8_15" "As a Spy, your silhouette can be seen if you move around while cloaked with the Cloak and Dagger for too long. Find a safe spot to sit and recharge."
N/A4662"Tip_8_16" "Když hraješ za Spye, Dead Ringer vydávají při zviditelnění velmi hlasitý zvuk. Najdi si proto bezpečné místo dál od nepřátel."
N/A4663"[english]Tip_8_16" "As a Spy, the Dead Ringer makes a very loud noise when uncloaking. Find a safe place away from enemies to uncloak."
N/A4664"Tip_8_17" "Když hraješ za Spye, přestroj se za člena svého týmu stiskem %disguiseteam%. Používej to například s Dead Ringer pro skrytí své přítomnosti."
N/A4665"[english]Tip_8_17" "As a Spy, disguise as your own team by hitting the %disguiseteam% key. Use this in friendly areas or with the Dead Ringer in order to hide your presence from the enemy."
N/A4666"Tip_8_18" "Když hraješ za Spye a jsi už přestrojený, stiskni %lastdisguise% pro změnu zbraně, kterou uvidí nepřátelé na tvém převleku."
N/A4667"[english]Tip_8_18" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change the weapon your disguise is holding."
N/A4668"Tip_8_19" "Když hraješ za Spye, stiskni %lastdisguise% pro použití minulého převleku."
N/A4669"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% in order to automatically assume the last disguise you previously used."
N/A4670"Tip_8_20" "Když hraješ za Spye, tak můžeš přestrojený cestovat nepřátelskými Teleporty. Překvapení!"
N/A4671"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters while disguised. Surprise!"
N/A4672"Tip_8_21" "Když hraješ za Spye, jsi neviditelný a narazíš do nepřítele, tak pak ostatní chvíli vidí tvou siluetu."
N/A4673"[english]Tip_8_21" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
N/A4674"Tip_8_22" "Když hraješ za Spye, jsi neviditelný a hoříš, tak tě mohou vidět všichni nepřátelé!"
N/A4675"[english]Tip_8_22" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
N/A4676"Tip_8_23" "Když hraješ za Spye, použij svůj Revolver k dodělání nepřátel s málo zdravím nebo odpravení nepřátel, kteří jsou zblízka vysoce nebezpeční, například Pyrů."
N/A4677"[english]Tip_8_23" "As a Spy, use your Revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
N/A4678"Tip_8_24" "Když hraješ za Spye a jsi dostatečně rychlý, tak můžeš zabít Engineera a sappnout jeho Sentry předtím, než se stačí otočit a vystřelit na tebe."
N/A4679"[english]Tip_8_24" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his Sentry Gun before it turns around and shoots you."
N/A4680"Tip_8_25" "Když hraješ za Spye, Dead Ringer ti při neviditelnosti poskytuje velkou výdrž proti všem útokům."
N/A4681"[english]Tip_8_25" "As a Spy, the Dead Ringer significantly reduces the amount of damage taken from all attacks while you are invisible."
N/A4682"Tip_8_26" "Když hraješ za Spye, vyhni se pádům; odhalí totiž tvoji pozici nepřátelům!"
N/A4683"[english]Tip_8_26" "As a Spy, avoid taking fall damage as it will give away your location!"
N/A4684"Tip_8_27" "Když hraješ za Spye, umí tvůj Electro Sapper sappnout oba konce Teleportu. Sappni ten, u kterého zrovna není Engineer."
N/A4685"[english]Tip_8_27" "As a Spy, your Electro Sappers sap both ends of a Teleporter. Try sapping the end that the Engineer isn't guarding."
N/A4686"Tip_8_28" "Když hraješ za Spye, umí Dead Ringer předstírat tvoji smrt. Použij tuto schopnost, když máš málo života, protože jinak to bude zbytečné plýtvání nebo moc očividné pro nepřátele."
N/A4687"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your Dead Ringer can be used to fake your own death. Try to use it when you're weak, otherwise it may be wasted or too obvious."
N/A4688"Tip_8_29" "Když hraješ za Spye a přebíjíš svůj Revolver, nepřátelé vidí, jak přebíjíš zbraň třídy, za kterou jsi přestrojen."
N/A4689"[english]Tip_8_29" "As a Spy, reloading your Revolver will mimic the reload action of the weapon carried by your current disguise."
N/A4690"Tip_9_7" "Když hraješ za Engineera, pomáhej ostatním Engineerům! Svým hasákem můžeš vylepšit nebo opravit jejich budovy jako své."
N/A4691"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your Wrench can upgrade or repair their buildings as well as your own."
47044692"Tip_9_8" "Když hraješ za Engineera, mlať svým hasákem do budov, které se staví, pro jejich rychlejší stavbu."
4705N/A"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your wrench while they are constructing to make them build faster."
4706N/A"Tip_9_9" "Když hraješ za Engineera, je vhodné přenášet své budovy dopředu, za svým týmem."
4707N/A"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward with your team."
4708N/A"Tip_9_10" "Když hraješ za Engineera, nezapomeň vylepšovat své budovy. Teleporty na třetím levelu ser rychleji obnovují a dovolují tvému týmu rychlejší přesun."
4709N/A"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 teleporters recharge much faster allowing your team to keep the pressure on."
N/A4693"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your Wrench while they are constructing in order to make them build faster."
N/A4694"Tip_9_9" "Když hraješ za Engineera, je vhodné přenášet své budovy dopředu, za svým týmem. Stiskni %attack2% pro sebrání a následné přenesení budovy."
N/A4695"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward in order to support your team. Use %attack2% to pick up your buildings and carry them."
N/A4696"Tip_9_10" "Když hraješ za Engineera, nezapomeň vylepšovat své budovy. Teleporty na třetím levelu se rychleji obnovují a dovolují tvému týmu rychlejší přesun."
N/A4697"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 Teleporters recharge much faster, allowing your team to keep the pressure on."
47104698"Tip_9_11" "Když hraješ za Engineera, úderem hasáku do Vstupu, či Výstupu Teleportu opravuješ a vylepšuješ oba najednou."
4711N/A"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your teleporter with your wrench to repair and upgrade both sides."
N/A4699"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your Teleporter with your Wrench in order to repair and upgrade both sides."
47124700"Tip_9_12" "Když hraješ za Engineera, před postavením budovy ji můžeš stiskem %attack2% otáčet a stiskem %attack% ji postavit. Toto použij, aby Výstup Teleportu nebyl přímo proti zdi."
4713N/A"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this to face teleporters away from walls."
4714N/A"Tip_9_13" "Když hraješ za Engineera, můžeš dělat víc, než jen opečovávat své budovy. Použij svoji brokovnici a pistol pro asistování při útoku nebo obraně."
4715N/A"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your shotgun and your pistol to assist in fights and to defend."
4716N/A"Tip_9_14" "Když hraješ za Engineera, Sentry nejsou omezené pouze k obranným účelům. Můžeš je také rychle postavit na skrytém místě pro pomoc při útoku."
4717N/A"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, sentry guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations to aid in an offensive push."
4718N/A"Tip_9_15" "Když hraješ za Engineera, pamatuj, že převlečení Spyové mohou používat tvůj Teleport. Nestůj proto na Výstupu teleportu."
4719N/A"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised Spies can take your teleporter. Try not to stand on top of your teleporter exit."
N/A4701"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this in order to orient Teleporters away from walls."
N/A4702"Tip_9_13" "Když hraješ za Engineera, můžeš dělat víc, než jen opečovávat své budovy. Použij svoji Shotgun a Pistol pro asistování při útoku nebo obraně a ochraně svých budov."
N/A4703"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your Shotgun and your Pistol to assist in fights and to defend your buildings."
N/A4704"Tip_9_14" "Když hraješ za Engineera, Sentry nejsou omezené pouze k obranným účelům. Pro pomoc při útoku je také můžeš rychle postavit na skrytém místě."
N/A4705"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, Sentry Guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations in order to aid in an offensive push."
N/A4706"Tip_9_15" "Když hraješ za Engineera, pamatuj, že přestrojení Spyové mohou používat tvůj Teleport. Nestůj proto na Výstupu teleportu, obzvláště pokud ho vylepšuješ nebo opravuješ."
N/A4707"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised enemy Spies can use your Teleporter. Try not to stand on top of your Teleporter exit, especially when upgrading or repairing it."
47204708"Tip_9_16" "Když hraješ za Engineera, využij své zbraně k hledání Spyů pokaždé, když se objeví někdo podezřelý."
47214709"[english]Tip_9_16" "As an Engineer, check for Spies with your weapons if someone suspicious approaches."
4722N/A"Tip_9_17" "Když hraješ za Engineera, použij svoji brokovnici a pistol ke zničení nepřátelských sticky bomb umístěných poblíž tvých budov."
4723N/A"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, use your shotgun and pistol to destroy enemy sticky bombs placed near your buildings."
N/A4710"Tip_9_17" "Když hraješ za Engineera, Short Circuit ti umožňuje chránit své budovy ničením příchozích projektilů."
N/A4711"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, the Short Circuit lets you protect your buildings by eliminating incoming enemy projectiles."
47244712"TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "bodů"
47254713"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "point(s)"
47264714"TF_ClassRecord_Alt_MostKills" "zabití"
84028390"[english]TR_Spy_CloakPractice" "�Cloak� using �%attack2%� to sneak by the �sentry� and hide behind the crates out of sight. A friendly Spy will demonstrate."
84038391"TR_Spy_CloakPracticePlayer" "Zábrany zmizely. Zapni neviditelnost stiskem �%attack2%� a propliž se kolem Sentry na určené místo za krabicemi."
84048392"[english]TR_Spy_CloakPracticePlayer" "The barrier has been lowered. Cloak using �%attack2%� and sneak by the sentry. Make your way to the indicated spot behind the crates."
8405N/A"TR_Spy_CloakSuccess" "Dobře. Všimni si, že při �neviditelnosti� �nemůžeš útočit�. Pro teď zůstaň mimo zorné pole Sentry. Budeš se muset �přestrojit�, aby jsi ji zničil."
N/A8393"TR_Spy_CloakSuccess" "Dobře. Všimni si, že při �neviditelnosti� �nemůžeš útočit�. Pro teď zůstaň mimo zorné pole Sentry. Budeš se muset �přestrojit�, abys ji zničil."
84068394"[english]TR_Spy_CloakSuccess" "Well done. Note when �cloaked� you �cannot attack�. Remain out of sight of the sentry for now, you'll need a �disguise� to approach it."
84078395"TR_Spy_CloakSentryHint" "Sentry Gun"
84088396"[english]TR_Spy_CloakSentryHint" "Sentry Gun"
86328620"[english]TF_Coach_AskCoach_Title" "Start Coaching?"
86338621"TF_Coach_AskCoach_Text" "Hráč přijal tvou nabídku trénování. Jsi připravený?"
86348622"[english]TF_Coach_AskCoach_Text" "A player has accepted your offer to coach them. Are you ready to start?"
8635N/A"TF_Coach_AskCoachForFriend_Text" "%friend% chce, aby jsi byl jeho trenér a pomohl mu být lepším v hraní Team Fortress 2! Pomůžeš %friend%?"
N/A8623"TF_Coach_AskCoachForFriend_Text" "%friend% chce, abys byl jeho trenér a pomohl mu být lepším v hraní Team Fortress 2! Pomůžeš %friend%?"
86368624"[english]TF_Coach_AskCoachForFriend_Text" "%friend% wants you to be their coach and help them become better at Team Fortress 2! Will you help %friend%?"
86378625"TF_Coach_FoundCoach_Title" "Úspěch!"
86388626"[english]TF_Coach_FoundCoach_Title" "Success!"
87708758"[english]TF_Duel_Request_Class" "�%initiator%� has challenged you to a �%player_class% Class-Locked Duel�! Will you defend your honor?"
87718759"TF_Duel_Challenge_Class" "�%initiator%� vyzval �%target%� k �%player_class% duelu omezenému na jednu třídu�!"
87728760"[english]TF_Duel_Challenge_Class" "�%initiator%� has challenged �%target%� to a �%player_class% Class-Locked Duel�!"
8773N/A"TF_Duel_WrongClass" "Musíš hrát za %player_class%, aby jsi mohl přijmout duel omezený na jednu třídu!"
N/A8761"TF_Duel_WrongClass" "Musíš hrát za %player_class%, abys mohl přijmout duel omezený na jednu třídu!"
87748762"[english]TF_Duel_WrongClass" "You must be playing as %player_class% to accept a Class-Locked Duel!"
87758763"TF_Bundle_JapanCharity" "Japan Charity balíček"
87768764"[english]TF_Bundle_JapanCharity" "Japan Charity Bundle"
1011510103"[english]Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projectile penetrates enemy targets"
1011610104"Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projektily této zbraně nemohou být odraženy."
1011710105"[english]Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projectile cannot be deflected"
10118N/A"Attrib_Particle28" "Genteel Pipe Smoke"
10119N/A"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Pipe Smoke"
N/A10106"Attrib_Particle28" "Genteel Smoke"
N/A10107"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Smoke"
1012010108"Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
1012110109"[english]Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
1012210110"Store_GrordbortSale" "Dr. Grordbort's Infallible Aether Oscillators: Kde věda potkává násilí!\nKup si reálné laserové zbraně na www.DrGrordborts.com"
1086710855"[english]Attrib_ExpirationDate" "This item will expire on %s1."
1086810856"Attrib_PreviewItem" "Testovací předmět - Nelze vyměnit, craftovat, či jinak modifikovat."
1086910857"[english]Attrib_PreviewItem" "Test Run - Cannot be traded, crafted, or modified."
10870N/A"Attrib_AirBlastPushScale" "Airblast Pushback vylepšeno"
10871N/A"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% increased airblast pushback"
N/A10858"Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% síly odfouknutí"
N/A10859"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1087210860"TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
1087310861"[english]TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
1087410862"MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
1092110909"[english]ItemPreviewDialogTitle" "%s1"
1092210910"ItemPreview_PreviewStartFailedTitle" "Nelze vyzkoušet předmět"
1092310911"[english]ItemPreview_PreviewStartFailedTitle" "Can't Test Item"
10924N/A"ItemPreview_PreviewStartFailedText" "Musíš počkat, dokud neskončí testovací období právě zapůjčeného předmětu, aby jsi mohl vyzkoušet předmět jiný. Předmět budeš moci vyzkoušet:\n%date_time%"
N/A10912"ItemPreview_PreviewStartFailedText" "Musíš počkat, dokud neskončí testovací období právě zapůjčeného předmětu, abys mohl vyzkoušet předmět jiný. Předmět budeš moci vyzkoušet:\n%date_time%"
1092510913"[english]ItemPreview_PreviewStartFailedText" "You must wait until your test run period has ended to take another item on a test run. You will be able to test an item again on:\n%date_time%"
1092610914"TF_PreviewDiscount" "Koupit teď!"
1092710915"[english]TF_PreviewDiscount" "Buy it now!"
1107911067"[english]ToolCustomizeTextureStencilMatchByIntensity" "Use gradient"
1108011068"ToolCustomizeTextureStencilMatchByColor" "Sjednotit barvy"
1108111069"[english]ToolCustomizeTextureStencilMatchByColor" "Match colors"
11082N/A"Tip_Abuse_Report" "Pro nahlášení závadných obrazků nebo chování stiskni %abuse_report_queue% pro pořízení snímku obrazovky a informací o hře. Tyto informace budou zaslány přímo na Zákaznickou podporu."
11083N/A"[english]Tip_Abuse_Report" "To report abusive imagery or behavior press %abuse_report_queue% to grab a screenshot and game information to send directly to Customer Support via the Abuse Reporter."
N/A11070"Tip_Abuse_Report" "Pro nahlášení závadných obrazků nebo chování stiskni %abuse_report_queue% pro pořízení snímku obrazovky a informací o hře. Tyto informace budou zaslány přímo na Zákaznickou podporu skrz Abuse Reporter."
N/A11071"[english]Tip_Abuse_Report" "To report abusive imagery or behavior, press %abuse_report_queue% to take a screenshot and gather game information to send it directly to Customer Support via the Abuse Reporter."
1108411072"TF_SteamWorkshop_Timeout" "Během získávání informací ze Steam Workshopu vypršel časový limit žádosti."
1108511073"[english]TF_SteamWorkshop_Timeout" "Timed out trying to get information from Steam Workshop."
1108611074"Store_HomePageTitle" "Získej %s1 za každých %s2 utracených během jednoho nákupu!"
1126911257"[english]TF_Ghost_Aspect_Desc" ""
1127011258"TF_Baleful_Beacon" "The Baleful Beacon"
1127111259"[english]TF_Baleful_Beacon" "The Baleful Beacon"
11272N/A"TF_VoodooPin" "The Wanga Prick"
N/A11260"TF_VoodooPin" "Wanga Prick"
1127311261"[english]TF_VoodooPin" "The Wanga Prick"
1127411262"TF_InfernalImpaler" "Infernal Impaler"
1127511263"[english]TF_InfernalImpaler" "The Infernal Impaler"
1195911947"TF_Jag_Shadow" "Bushman's Boonie"
1196011948"[english]TF_Jag_Shadow" "The Bushman's Boonie"
1196111949"TF_Jag_Shadow_Desc" "Každý ví, že hlava potřebuje dvojnásobnou kamufláž, než jakou mají jiné části těla. Zeptej se kohokoliv z armády a on tě zabije a schová tvé tělo, protože tahle všeobecně známá informace je TAJNÁ."
11962N/A"[english]TF_Jag_Shadow_Desc" "Everybody knows that the head part of your body needs twice as much camouflage as all the other parts. Ask anyone in the army and they’ll kill you and hide the body, because that widely-known information is CLASSIFIED."
N/A11950"[english]TF_Jag_Shadow_Desc" "Everybody knows that the head part of your body needs twice as much camouflage as all the other parts. Ask anyone in the army and they'll kill you and hide the body, because that widely-known information is CLASSIFIED."
1196311951"TF_Conquistador" "Conquistador"
1196411952"[english]TF_Conquistador" "The Conquistador"
1196511953"TF_Conquistador_Desc" "Nech ožít španělskou historii s pomocí této autentické dobyvatelské helmy získané z hrobu francouzského cosplayera šestnáctého století."
1206012048"[english]Attrib_MysterySolvingTimeDecrease" "Reduces mystery solving time by up to %s1%"
1206112049"Tooltip_hud_fastswitch" "Pokud je možnost zaškrtnuta, můžeš měnit zbraně bez použití nabídky výběru zbraní."
1206212050"[english]Tooltip_hud_fastswitch" "If set, you can change weapons without using the weapon selection menu."
N/A12051"TF_Wearable_Backpack" "Backpack"
N/A12052"[english]TF_Wearable_Backpack" "Backpack"
N/A12053"TF_Wearable_Robot" "Robot"
N/A12054"[english]TF_Wearable_Robot" "Robot"
N/A12055"TF_PyroCandle" "Waxy Wayfinder"
N/A12056"[english]TF_PyroCandle" "The Waxy Wayfinder"
N/A12057"TF_PyroCandle_Desc" "Konečně můžeš žít svůj život jako svíčka ve větru. (Vítr není součástí balení.)"
N/A12058"[english]TF_PyroCandle_Desc" "Finally live your life like a candle in the wind. (Wind not included.)"
N/A12059"TF_ShootManyRobotsPack" "Scrap Pack"
N/A12060"[english]TF_ShootManyRobotsPack" "The Scrap Pack"
N/A12061"TF_ShootManyRobotsPack_Desc" "Proč nechat veškerou zábavu předku? Přidej si také nějaké smetí na záda. Limitovaná kolekce smetí z nejvybranějších smetišť v Paříži."
N/A12062"[english]TF_ShootManyRobotsPack_Desc" "Why let your front have all the fun? Add more junk to the upper part of your trunk with this selection from the finest junkyards in Paris."
N/A12063"Tip_1_17" "Když hraješ za Scouta, buď opatrný při používání Crit-A-Coly. Uschováním pro překvapivý útok a využitím své rychlosti se můžeš vyhnout dostávání mini-kritického poškození."
N/A12064"[english]Tip_1_17" "As a Scout, be careful when using Crit-A-Cola. Saving it for surprise attacks and taking advantage of your speed can help you avoid taking mini-crit damage."
N/A12065"Tip_1_18" "Když hraješ za Scouta, získáváš ty a tví spoluhráči zdraví střelbou do nepřátel politých Mad Milk. Vyprovokuj souboj hozením Mad Milk, aby si tvůj tým doplnil zdraví."
N/A12066"[english]Tip_1_18" "As a Scout, you and your allies regain lost health when hitting enemies drenched in Mad Milk. Initiate fights with it to improve your team's survivability."
N/A12067"Tip_1_19" "Když hraješ za Scouta, Boston Basher způsobuje po zásahu krvácení nepřátel, nicméně pokud se netrefíš, začneš krvácet ty. Krvácení lze rychle vyléčit lékárničkami."
N/A12068"[english]Tip_1_19" "As a Scout, the Boston Basher causes foes to bleed when struck, but missing will cause self-inflicted bleeding. Bleeding can be quickly cured with health kits."
N/A12069"Tip_1_20" "Když hraješ za Scouta, Sun-on-a-Stick uděluje kritické poškození hořícím nepřátelům, ale jinak je slabší než Bat. Pro plné využití bonusu spolupracuj se spřáteleným Pyrem."
N/A12070"[english]Tip_1_20" "As a Scout, the Sun-on-a-Stick deals critical damage to burning foes, but is otherwise weaker than the Bat. Work with friendly Pyros to make full use of it."
N/A12071"Tip_1_21" "Když hraješ za Scouta, Fan O'War po zásah nepřítele způsobí to, že nepřítel bude dostávat mini-kritické poškození. Spolupracuj se spoluhráči a použij jiné zbraně pro patričné využití této výhody."
N/A12072"[english]Tip_1_21" "As a Scout, a Fan O'War hit turns subsequent attacks against the target into mini-crits. Use allies and other weapons to get the most from the damage boost."
N/A12073"Tip_1_22" "Když hraješ za Scouta, udílení mini-kritického poškození nabitím Hype metru u Soda Popperu ovlivňuje i tvoji sekundární zbraň a zbraň na blízko!"
N/A12074"[english]Tip_1_22" "As a Scout, the Mini-Crits achieved through the Soda Popper's Hype Meter will also affect your secondary and melee weapons!"
N/A12075"Tip_1_23" "Když hraješ za Scouta, hlídej si zdraví při používání Atomizeru. Špatně načasovaný třetí skok tě může stát zdraví!"
N/A12076"[english]Tip_1_23" "As a Scout, watch your health when using the Atomizer. A poorly-timed triple jump could cost you your life!"
N/A12077"Tip_1_24" "Když hraješ za Scouta, můžeš využít odhození Force-A-Nature společně s Atomizerem a získat tak čtvrtý skok!"
N/A12078"[english]Tip_1_24" "As a Scout, you can utilize both the Force-A-Nature's knockback and Atomizer's triple jump for a quadruple jump combination!"
N/A12079"Tip_1_25" "Když hraješ za Scouta, Atomizer ti umožňuje provést třetí skok! Využij toho k zmatení nepřátel a k dostávání se na těžko dostupná místa!"
N/A12080"[english]Tip_1_25" "As a Scout, the Atomizer will allow you to perform a triple jump! Use it to outmaneuver enemies and access hard-to-reach areas!"
N/A12081"Tip_1_26" "Když hraješ za Scouta, mini-krity ze Soda Popperu jsou aktivovány ihned po naplnění Hype metru a nelze si je schovat pro pozdější užití. Naplánuj proto svůj pohyb tak, aby se mini-krity zaply ve správný čas!"
N/A12082"[english]Tip_1_26" "As a Scout, the Soda Popper's mini-crits are automatically activated once your Hype Meter fills, and cannot be stored. Plan your movements so that the buff is activated at the right moment!"
N/A12083"Tip_1_27" "Když hraješ za Scouta, udílí Winger větší poškození, než Pistol, nicméně jeho zásobník je menší. Použij proto Winger na kratší vzdálenost tak, aby žádná kulka nepřišla nazmar!"
N/A12084"[english]Tip_1_27" "As a Scout, the Winger inflicts more damage than the Pistol, but this is offset by its reduced magazine size. Use the Winger at close range in order to ensure that you hit your target!"
N/A12085"Tip_1_28" "Když hraješ za Scouta, je Shortstop velmi efektivní na střední a delší vzdálenosti, a tak si můžeš držet odstup od nebezpečných nepřátel."
N/A12086"[english]Tip_1_28" "As a Scout, the Shortstop is very effective at medium to long range, allowing you to maintain your distance from dangerous enemies."
N/A12087"Tip_1_29" "Když hraješ za Scouta, použij sekunární útok (%attack2%) Wrap Assassina k způsobení krvácení nepřátelům! Využij toho k poškození nepřátel z dálky."
N/A12088"[english]Tip_1_29" "As a Scout, the Wrap Assassin's secondary attack (%attack2%) can be used to inflict bleeding damage on enemies! Use it to damage enemies from a distance."
N/A12089"Tip_2_13" "Když hraješ za Snipera, Sydney Sleeper polije Jaratem pouze nepřátele. Neplýtvej proto náboje na pokusy o uhašení hořících spoluhráčů tak, jako jsi zvyklý s Jarate."
N/A12090"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper only applies Jarate to enemies. Do not waste your ammo trying to extinguish burning teammates as you would with normal Jarate."
N/A12091"Tip_2_14" "Když hraješ za Snipera, tvoří Jarate a Bushwacka perfektní kombo. Pro udělení kritického zásahu polij nepřítele Jaratem a prašť ho Bushwackou."
N/A12092"[english]Tip_2_14" "As a Sniper, your Jarate and Bushwacka make the perfect combo. Soak the enemy in Jarate and hit them with the Bushwacka for an automatic critical hit."
N/A12093"Tip_2_15" "Když hraješ za Snipera, zabije Sydney Sleeper většinu herních tříd jednou plně nabitou střelou."
N/A12094"[english]Tip_2_15" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can kill most classes in one shot at 100% charge."
N/A12095"Tip_2_16" "Když hraješ za Snipera, přidává Darwin's Danger Shield 25 bodů zdraví. Použij ho, když je přežití nejvyšší prioritou."
N/A12096"[english]Tip_2_16" "As a Sniper, Darwin's Danger Shield adds an additional 25 health. Use it when survival is a top priority."
N/A12097"Tip_2_17" "Když hraješ za Snipera, je Huntsman velmi efektivní na krátkou a střední vzdálenost, kvůli jeho nemožnosti přiblížení."
N/A12098"[english]Tip_2_17" "As a Sniper, the Huntsman is very effective at short to medium range despite its inability to zoom in."
N/A12099"Tip_2_18" "Když hraješ za Snipera, Sydney Sleeper polije Jaratem nepřítele pouze pokud je střela nabitá na více jak 50%. Takže si při střílení počkej na ten správný okamžik."
N/A12100"[english]Tip_2_18" "As a Sniper, the Sydney Sleeper will apply a Jarate effect to an enemy if the shot has been charged to 50% or higher, so take your time when shooting."
N/A12101"Tip_2_19" "Když hraješ za Snipera, Sydney Sleeper může po úspěšném zásahu polít nepřítele Jaratem. To z něj dělá efektivní zbraň pro podporu týmu z dálky, i když nezabiješ nepřítele první ranou."
N/A12102"[english]Tip_2_19" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can coat an enemy with Jarate upon a successful hit. This makes it an effective weapon when supporting your team from afar even if you do not kill the enemy with your first shot."
N/A12103"Tip_2_20" "Když hraješ za Snipera, minutí s Bazaar Bargain odečte jeden headshot pouze při minutí z příblížení. Pro zachování headshotů proto zvaž na nebezpečné nepřátele střelbu bez přiblížení."
N/A12104"[english]Tip_2_20" "As a Sniper, missing will only deduct a headshot from the Bazaar Bargain's counter if the shot was taken while scoped. Consider \"No-Scoping\" risky targets to preserve accumulated heads."
N/A12105"Tip_2_21" "Když hraješ za Snipera s Machinou, zvaž jako sekundární zbraň SMG pro vyřízení nepřátel ve chvílích, kdy by bylo přiblížení riskantní nebo hodně složité."
N/A12106"[english]Tip_2_21" "As a Sniper with the Machina, consider equipping the Submachine Gun to handle enemies in situations where scoping in for a shot is too difficult."
N/A12107"Tip_2_22" "Když hraješ za Snipera, Shahanshah udílí zvýšené poškození, když je tvé zdraví pod 50%. Využij toho k zabití nepřátel, kteří tě již zasáhli."
N/A12108"[english]Tip_2_22" "As a Sniper, the Shahanshah has increased damage when your health is below 50%. Use it to counter enemies harassing you once you've taken damage."
N/A12109"Tip_3_18" "Když hraješ za Soldiera, umožní aktivování Concheroru tobě a tvým spoluhráčům vyléčit se poškozením nepřátel. Využij toho pro vylepšení schopnosti přežití tvého týmu v bitvách."
N/A12110"[english]Tip_3_18" "As a Soldier, activating the Concheror lets you and your teammates heal themselves by damaging enemies. Use it to improve your team's survivability in fights."
N/A12111"Tip_3_19" "Když hraješ za Soldiera, využij svůj Rocket Jumper pro rychlý přesun do předních linií bez ztráty mnoha bodů zdraví. Nicméně buď opatrný, protože při nešení Rocket Jumperu dostáváš zvýšené poškození téměř od všech zbraní a v boji se budeš muset spolehnout pouze na svoji sekundární zbraň a zbraň na blízko."
N/A12112"[english]Tip_3_19" "As a Soldier, you can use the Rocket Jumper to get to the front lines quickly without taking damage. Be careful however, as you will take increased damage from most weapons while it is equipped, and you will need to rely on your secondary and melee weapons in order to deal damage."
N/A12113"Tip_3_20" "Když hraješ za Soldiera, uděluje Frying Pan stejné poškození jako Shovel, ale je hlučnější. Nepoužívej Frying Pan, když chceš zůstat skrytý. Její zvuk by tě totiž mohl prozradit!"
N/A12114"[english]Tip_3_20" "As a Soldier, the Frying Pan does identical damage as the Shovel, but is a lot louder. Don't use it when you are trying to stay hidden, as the distinct sound will give your position away!"
N/A12115"Tip_3_21" "Když hraješ za Soldiera, Righteous Bison může zasáhnout nepřítele vícekrát. Nejvíckrát však zasáhne nepřítele utíkajícího od projektilu. Využij toho k poškození ustupujících nepřátel!"
N/A12116"[english]Tip_3_21" "As a Soldier, the Righteous Bison can hit the same enemy multiple times, and will hit the most times on enemies who are moving away from the projectile. Use it to punish retreating enemies!"
N/A12117"Tip_3_22" "Když hraješ za Soldiera, praštěním spoluhráče pomocí Disciplinary Action výrazně zvýšíš na několik sekund jak rychlost svoji, tak rychlost spoluhráče! Využij toho k zrychlení pomalejších spoluhráčů, například jiných Soldierů nebo Heavy!"
N/A12118"[english]Tip_3_22" "As a Soldier, hitting a teammate with the Disciplinary Action will increase both your and your ally's speed dramatically for a few seconds! Use it on slower classes like other Soldiers and Heavies in order to reach the front lines faster!"
N/A12119"Tip_3_23" "Když hraješ za Soldiera, můžeš použít %attack2% u Cow Mangler 5000 pro vystřelení nabíjené střely udělující dodatečné poškození a zapalující nepřátele. Nicméně buď opartný, protože nabitá střela ti vyplýtvá celý zásobník."
N/A12120"[english]Tip_3_23" "As a Soldier, you can use %attack2% when wielding the Cow Mangler 5000 to fire a charged shot, dealing additional damage and setting the enemy briefly on fire. Be careful however, as a charged shot entirely depletes the Cow Mangler 5000's ammunition."
N/A12121"Tip_3_24" "Když hraješ za Soldiera, snižují Mantreads výrazně odhazování. Využij je k vyhnutí se odhození od Force-A-Nature, výbuchů nebo Sentry!"
N/A12122"[english]Tip_3_24" "As a Soldier, the Mantreads dramatically reduce weapon knock back. Use them in order to avoid being pushed back by the Force-A-Nature, explosives or Sentry Guns!"
N/A12123"Tip_3_25" "Když hraješ za Soldiera, Liberty Launcher a Black Box mohou mít nabité maximálně tři rakety. Využij proto pořádně každou střelu tak, abys nezůstal zranitelný s prázdným zásobníkem."
N/A12124"[english]Tip_3_25" "As a Soldier, the Liberty Launcher and Black Box only load three rockets at any time. Be sure to make each shot count, or you may be left vulnerable."
N/A12125"Tip_3_26" "Když hraješ za Soldiera, rocket-jumpni přímo k nepřátelům, a pak ihned po dopadu použij svůj Market Gardener pro jejich zabití."
N/A12126"[english]Tip_3_26" "As a Soldier, rocket jump to quickly close the distance between you and your enemies, and then use the Market Gardener to finish them off as you land."
N/A12127"Tip_3_27" "Když hraješ za Soldiera, zvaž použití své Shotgun pro zabití nepřátelských Pyrů, kteří odrážejí tvé rakety."
N/A12128"[english]Tip_3_27" "As a Soldier, consider using your Shotgun against enemy Pyros that are reflecting your rockets."
N/A12129"Tip_4_17" "Když hraješ za Demomana, jedinou možností, jak obnovit svůj Ullapool Caber, je dojít si na respawn pro nový. Tak ať každý zásah s ním stojí za to!"
N/A12130"[english]Tip_4_17" "As a Demoman, the only way to recharge your Ullapool Caber is to visit a resupply locker. Make every hit with it count!"
N/A12131"Tip_4_18" "Když hraješ za Demomana, pamatuj, že při používání Scottish Resistance můžeš vidět své bomby skrz zdi a podlaží a můžeš je odpálit odkudkoliv. Využij toho ve svůj prospěch."
N/A12132"[english]Tip_4_18" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance remember that you can see your Stickybombs through walls and floors and can detonate them from any range. Use this to your advantage."
N/A12133"Tip_4_19" "Když hraješ za Demomana, pamatuj, že úspěšný zásah s Half-Zatoichi do nepřítele nesoucího tu samou zbraň vyústí v jeho okamžité zabití."
N/A12134"[english]Tip_4_19" "As a Demoman, remember that a successful hit with Half-Zatoichi on any enemy wielding the same weapon will result in an instant kill."
N/A12135"Tip_4_20" "Když hraješ za Demomana, použij Loch-and-Load pro udělení dodatečného poškození pomalu se pohybujícím třídám a budovám. Nicméně miř pořádně! Máš jen dvě střely předtím, než budeš muset přebít, a pro udělení poškození se musíš trefit přímo do nepřítele."
N/A12136"[english]Tip_4_20" "As a Demoman, use the Loch-and-Load to inflict additional damage against slower moving classes and buildings. Aim carefully however! You only have two shots before you must reload, and you will only inflict damage on a direct hit."
N/A12137"Tip_4_21" "Když hraješ za Demomana, použij Ullapool Caber, když jsi obklopen nepřáteli. Výsledná exploze udělí vysoké poškození všem nepřátelům okolo."
N/A12138"[english]Tip_4_21" "As a Demoman, use the Ullapool Caber when surrounded by enemies. The resulting explosion will inflict heavy damage on all nearby opponents."
N/A12139"Tip_4_22" "Když hraješ za Demomana, použij Claidheamh Mòr pro maximální využití Chargin' Targe. Nebudeš sice udělovat kritické poškození nebo sbírat hlavy, ale prodloužený běh ti umožní doběhnout dál!"
N/A12140"[english]Tip_4_22" "As a Demoman, use the Claidheamh Mòr to maximize the effectiveness of your Chargin' Targe. You won't inflict critical hits or collect heads, but the extra duration of your charge will allow you to cover more distance, or make a quick escape!"
N/A12141"Tip_4_23" "Když hraješ za Demomana a je s tebou Medic, využij volné chvíle pro poškozování sebe sama a zrychlení nabíjení ÜberCharge."
N/A12142"[english]Tip_4_23" "As a Demoman, if you're paired with a Medic, take advantage of safe opportunities to damage yourself in order to build an ÜberCharge faster."
N/A12143"Tip_4_24" "Když hraješ za Demomana, tvůj Eyelander převezme po zabití nepřátelského Demomana jeho nasbírané hlavy."
N/A12144"[english]Tip_4_24" "As a Demoman, your Eyelander will collect the stored heads from a slain enemy Demoman."
N/A12145"Tip_4_25" "Když hraješ za Demomana, úspěšné zabití tauntem s Half-Zatoichi ti umožní změnit zbraň."
N/A12146"[english]Tip_4_25" "As a Demoman, a successful taunt kill with the Half-Zatoichi will allow you to sheath the sword."
N/A12147"Tip_4_26" "Když hraješ za Demomana, můžeš využít Chargin' Targe nebo Splendid Screen pro vystřelení sebe sama z ramp! Využij toho k přeletění nepřátel a jejich následnému překvapení."
N/A12148"[english]Tip_4_26" "As a Demoman, you can use the Chargin' Targe or Splendid Screen to launch off small ramps and go flying! Use it to surprise enemies by charging over their heads."
N/A12149"Tip_4_27" "Když hraješ za Demomana, počet hlav nasbíraných s Eyelanderem zvyšuje poškození udělené nárazem štítu do nepřítele."
N/A12150"[english]Tip_4_27" "As a Demoman, the amount of heads you collect with your Eyelander will increase the damage your shield bash does."
N/A12151"Tip_4_28" "Když hraješ za Demomana, použij svůj Sticky Jumper pro rychlý přesun do první linie. Nicméně buď opatrný, jelikož Jumper neudílí žádné poškození. Budeš se tak muset spolehnout na svoji primární zbraň a na zbraň na blízko!"
N/A12152"[english]Tip_4_28" "As a Demoman, you can use the Sticky Jumper to get to the front lines quickly. Be careful however, as it inflicts no damage at all, requiring you to rely on your primary and melee weapons!"
N/A12153"Tip_4_29" "Když hraješ za Demomana, sníží Scotsman's Skullcutter tvoji rychlost. Zvaž použití s Chargin' Targe nebo Splendid Screen pro vyrovnání snížení rychlosti."
N/A12154"[english]Tip_4_29" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe or Splendid Screen in order to offset the speed reduction."
N/A12155"Tip_4_30" "Když hraješ za Demomana, Persian Persuader mění veškeré sebrané náboje na zdraví znemožňujíc tak sbírat náboje pro tvoji primární a sekundární zbraň. Dobře proto využij každou střelu!"
N/A12156"[english]Tip_4_30" "As a Demoman, the Persian Persuader converts all ammo pickups into health packs, preventing you from acquiring ammo for your primary and secondary weapons. Make every shot count!"
N/A12157"Tip_5_13" "Když hraješ za Medica, seká tvoje Bonesaw o 25% rychleji jak Übersaw. Použij proto Bonesaw při obraně, kdy není ÜberCharge důležitá."
N/A12158"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 25%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
N/A12159"Tip_5_23" "Když hraješ za Medica, tauntování s Amputatorem léčí všechny spoluhráče nacházející se ve tvé blízkosti."
N/A12160"[english]Tip_5_23" "As a Medic, taunting with the Amputator will heal all nearby teammates."
N/A12161"Tip_5_24" "Když hraješ za Medica, tvoje Crusader's Crossbow uděluje při zásahu nepřítele poškození a při zásahu spoluhráče ho léčí."
N/A12162"[english]Tip_5_24" "As a Medic, your Crusader's Crossbow does damage to enemies or heals teammates upon a successful hit."
N/A12163"Tip_5_25" "Když hraješ za Medica, je správné načasování klíčem k úspěchu. Pokud je to bezpečné, spusť ÜberCharge až v úplně poslední možné chvíli, pro její maximální využití."
N/A12164"[english]Tip_5_25" "As a Medic, timing is everything. If it is safe to do so, withhold your ÜberCharge until just the right moment in order to maximize its effectiveness."
N/A12165"Tip_5_26" "Když hraješ za Medica, úspěšný zásah s Blutsaugerem ti přidá tři body zdraví a poškodí nepřítele. Použij ho, když jsi zraněný, ustupuješ, hoříš nebo hraješ ofenzivně."
N/A12166"[english]Tip_5_26" "As a Medic, a successful hit with the Blutsauger will restore three health as well as damage the enemy. Use it when injured, when retreating, when on fire or when playing offensively."
N/A12167"Tip_5_27" "Když hraješ za Medica, Vita-Saw si po respawnu zachová až 20% tvého předchozího nabití ÜberCharge, pokud jsi zemřel bez jejího spuštění. To se může hodit při dobývání těžce opevněné pozice s malou časovou rezervou."
N/A12168"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
N/A12169"Tip_5_28" "Když hraješ za Medica, Solemn Vow ti umožňuje vidět zdraví nepřátel; využij toho k určení oslabených nepřátel pro tvůj tým."
N/A12170"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
N/A12171"Tip_5_29" "Když hraješ za Medica, Quick-Fix léčí velmi rychle, díky čemuž s ním rychle vyléčíš několik spoluhráčů; buď si ale vědom toho, že nemůžeš své spoluhráče přeléčit."
N/A12172"[english]Tip_5_29" "As a Medic, the Quick-Fix heals damage rapidly, making it useful for healing multiple teammates quickly; but be aware that you cannot Overheal teammates with it."
N/A12173"Tip_5_30" "Když hraješ za Medica a jsi odtržený od svého týmu, zavolej sám Medica stiskem %voicemenu 0 0%. Tím bys měl upozornit spoluhráče na svoji pozici."
N/A12174"[english]Tip_5_30" "As a Medic, if you have been separated from your team, call out for a Medic yourself by pressing %voicemenu 0 0% to alert nearby teammates to your position."
N/A12175"Tip_5_31" "Když hraješ za Medica, zrychluje Overdose tvůj pohyb podle toho, kolik máš nabité ÜberCharge! Vezmi proto Overdose, když se chceš rychle dostat do přední linie nebo rychle utéci!"
N/A12176"[english]Tip_5_31" "As a Medic, the Overdose increases your speed proportionally to the amount in your ÜberCharge meter! Equip the Overdose when you need to reach the front lines or make a quick escape!"
N/A12177"Tip_6_7" "Když hraješ za Heavyho, použij svůj Sandvich k vyléčení! Stiskem %attack2% ho hodíš na zem, odkud ho mohou spoluhráči sebrat jako lékárničku. Neboj se, na zem spadne s talířem, a tak se nezašpiní."
N/A12178"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
N/A12179"Tip_6_13" "Když hraješ za Heavyho, Gloves of Running Urgently výrazně zrychlí tvůj pohyb, ale při používání ti ubírají zdraví. Využij bonus k rychlosti pro rychlý přesun do první linie nebo k překvapení nepřátel."
N/A12180"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but drain your health while in use. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
N/A12181"Tip_6_14" "Když hraješ za Heavyho, Brass Beast uděluje dodatečné poškození, ale při používání snižuje tvoji pohyblivost. Jelikož je s ním těžké sledovat nepřátele, použij ho při obraně."
N/A12182"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
N/A12183"Tip_6_15" "Když hraješ za Heavyho, Dalokohs Bar dočasně zvyšuje zdraví, což lze využít v bitvě nebo pro chvilkové doplnění zdraví po použití Gloves of Running Urgently."
N/A12184"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle or help offset the health drain of the Gloves of Running Urgently."
N/A12185"Tip_6_16" "Když hraješ za Heavyho, Fists of Steel ti díky jejich redukci poškození od vzdálených nepřátel lépe pomohou bránit se proti nepřátelským Sniperům. Použij je při přesouvání se přes otevřené prostory!"
N/A12186"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
N/A12187"Tip_6_17" "Když hraješ za Heavyho, udělují Warrior's Spirit dodatečné poškození, což je činí velmi efektivní v boji. Jejich nevýhodou je malé snížení zdraví, které může zkrátit délku tvého života."
N/A12188"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Warrior's Spirit will inflict additional damage, which makes them very effective in combat. The penalty is a slight reduction in health however, which may affect your longevity."
N/A12189"Tip_6_18" "Když hraješ za Heavyho, Fists of Steel velmi zvyšují odolnost proti poškození z dálky, nicméně poškození od zbraní na blízko je zvýšeno. Použij je proto pro proběhnutí skrz nepřátelskou linii nebo pro to, aby ses rychleji dostal blíž k nepříteli."
N/A12190"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
N/A12191"Tip_6_19" "Když hraješ za Heavyho, Tomislav se nejenže roztáčí rychleji jak Minigun, ale hlavně se roztáčí potichu! Využij toho k přepadení nepřátel překvapivým útokem!"
N/A12192"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
N/A12193"Tip_6_20" "Když hraješ za Heavyho, Natascha zpomaluje nepřátele, které zasáhne. Využij toho k podpoření svých spoluhráčů a zvýšení jejich šance na udělení poškození."
N/A12194"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
N/A12195"Tip_6_21" "Když hraješ za Heavyho, Eviction Notice zvyšují tvoji rychlost útoku na blízko. Využij toho k rychlejšímu mlácení rychlých tříd!"
N/A12196"[english]Tip_6_21" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
N/A12197"Tip_6_22" "Když hraješ za Heavyho, kritický zásah s Holiday Punch donutí nepřítele k smíchu, čímž je nechá naprosto zranitelné! Použij to pro znehybění nebezpečných nepřátel, které poté mohou tví spoluhráči snadno zabít."
N/A12198"[english]Tip_6_22" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
N/A12199"Tip_7_21" "Když hraješ za Pyra, Homewrecker lze použít k odstranění nepřátelských Sapperů z budov."
N/A12200"[english]Tip_7_21" "As a Pyro, the Homewrecker can be used to remove enemy Sappers from buildings."
N/A12201"Tip_7_22" "Když hraješ za Pyra, tvůj Sharpened Volcano Fragment zapaluje při zásahu nepřítele. Využij toho při kombinaci s Flare Gun pro udělení značného poškození!"
N/A12202"[english]Tip_7_22" "As a Pyro, your Sharpened Volcano Fragment sets enemies on fire upon a successful hit. Use in combination with the Flare Gun in order to inflict substantial damage!"
N/A12203"Tip_7_23" "Když hraješ za Pyra, použij svůj Back Scratcher, abys pomohl svému Medicovi rychleji nabít ÜberCharge."
N/A12204"[english]Tip_7_23" "As a Pyro, you can use the Back Scratcher in order to help a Medic build their ÜberCharge more quickly."
N/A12205"Tip_7_24" "Když hraješ za Pyra, Powerjack je schopný tě přeléčit, když zabiješ nepřítele při plném zdraví."
N/A12206"[english]Tip_7_24" "As a Pyro, the Powerjack is able to overheal you if you make a kill at full health."
N/A12207"Tip_7_25" "Když hraješ za Pyra, je stlačený vzduch v plamenometu (%attack2%) velmi užitečný. Využij ho k odfouknutí nepřátel (dokonce i nesmrtelných) ze srázů či na jinou překážku nacházející se poblíž."
N/A12208"[english]Tip_7_25" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast (%attack2%) is a very useful tool. Use it to push enemies, even invulnerable Medics and their buddies, off cliffs or into other environmental hazards."
N/A12209"Tip_7_26" "Když hraješ za Pyra, Degreaser uděluje poškození za dohořívání kratší dobu, ale dovoluje ti měnit zbraně téměř ihned. Díky tomu můžeš provádět kombinační útoky. Například zapálíš nepřítele, rychle změníš na Axtinguisher a nepřítele zasáhneš kritickou ranou!"
N/A12210"[english]Tip_7_26" "As a Pyro, the Degreaser inflicts less afterburn damage but allows you to switch weapons almost instantly. This allows you to more easily perform deadly combination attacks, such as setting the enemy on fire and then using the Axtinguisher in order to inflict a critical hit!"
N/A12211"Tip_7_27" "Když hraješ za Pyra, Backscratcher uděluje dodatečné poškození, ale Medici a Dispensery tě léčí pomaleji. Nicméně lékárničky ti dávají více zdraví, než normálně. Zapamatuj si proto jejich umístění na mapě!"
N/A12212"[english]Tip_7_27" "As a Pyro, the Backscratcher inflicts additional damage, but Medics and dispensers will heal you more slowly. Healthpacks will provide you with more health than normal however, so note their locations on the map!"
N/A12213"Tip_7_28" "Když hraješ za Pyra, odfukování plamenometu lze použít proti Demomanům běžícím s Chargin' Targe! Správně si odfouknutí načasuj a odfoukni Demomana předtím, než stihne zaútočit. Poté na něj zaútoč!"
N/A12214"[english]Tip_7_28" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast can be used to counter Demomen using the Chargin' Targe! Time your compression blast correctly, and you can push the Demoman back before he can strike, and then counter-attack!"
N/A12215"Tip_7_29" "Když hraješ za Pyra, Reserve Shooter uděluje mini-kritické zásahy nepřátelům nacházejícím se ve vzduchu. Využij svého odfukování (%mouse2%) pro odhození nepřítele do vzduchu a jeho následného zabití Reserve Shooterem!"
N/A12216"[english]Tip_7_29" "As a Pyro, the Reserve Shooter will mini-crit enemies that are airborne. Use your compression blast (%mouse2%) to push an enemy into the air, and then switch to the Reserve Shooter in order to inflict additional damage!"
N/A12217"Tip_7_30" "Když hraješ za Pyra, můžeš nechat světlice z Detonatoru vybuchnout v letu stiskem %mouse2%. Využij výbuchu světlice pro zasažení nepřátel za rohem nebo zapálení více nepřátel najednou!"
N/A12218"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %mouse2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
N/A12219"Tip_7_31" "Když hraješ za Pyra, udělování poškození s Phlogistinatorem nabíjí 'Mmmph' metr. Jakmile je plný, aktivuj ho svým sekundárním útokem (%attack2%) pro kompletní doplnění života a zapnutí kritických zásahů na krátkou dobu!"
N/A12220"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to completely refill your health and inflict crits for a short time!"
N/A12221"Tip_7_32" "Když hraješ za Pyra, můžeš použít sekundární útok Manmelteru (%attack2%) pro uhašení hořících spoluhráčů. Za každého uhašeného spoluhráče získáš kritický zásah, který si můžeš schovat na ten správný moment!"
N/A12222"[english]Tip_7_32" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
N/A12223"Tip_8_30" "Když hraješ za Spye a jsi příliš pomalý na sappnutí Sentry a backstabnutí Engineera, tak se zneviditelni nebo se schovej za Dispenser a Engineera dodělej poté."
N/A12224"[english]Tip_8_30" "As a Spy, if you're too slow to sap a Sentry Gun after backstabbing an Engineer, you can cloak or hide behind his Dispenser."
N/A12225"Tip_8_31" "Když hraješ za Spye, Your Eternal Reward tě automaticky přestrojí za nepřítele, kterého jsi právě zabil backstabem. Nezapomeň, že své přestrojení ztratíš při útoku nebo smrti."
N/A12226"[english]Tip_8_31" "As a Spy, Your Eternal Reward automatically disguises you as the person you most recently backstabbed. Be aware that you will lose your disguise upon death or when attacking, however."
N/A12227"Tip_8_32" "Když hraješ za Spye, můžeš vidět zdraví nepřátel. Využij toho k odhalení zesláblých nepřátel, které můžeš snadno dodělat svým Revolverem."
N/A12228"[english]Tip_8_32" "As a Spy, you can see enemies' health. Use this information to target weakened enemies with your Revolver."
N/A12229"Tip_8_33" "Když hraješ za Spye, L'Etranger nabíjí neviditelnost s každým úspěšným zásahem nepřítele."
N/A12230"[english]Tip_8_33" "As a Spy, the L'Etranger adds to your cloak's battery when you successfully hit an enemy."
N/A12231"Tip_8_34" "Když hraješ za Spye, tvůj Electro Sapper vypne Sentry předtím, než ji zničí. Komunikuj se svým týmem a sappni Sentry těsně předtím, než na ní spoluhráč zaútočí. To znemožní Sentry střílet a ztíží to Engineerovi opravování."
N/A12232"[english]Tip_8_34" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Communicate with your team, and sap a Sentry Gun just before your teammates attack. This will prevent the Sentry from firing, and also make it more difficult for an Engineer to repair it."
N/A12233"Tip_8_35" "Když hraješ za Spye, Conniver's Kunai ti umožňuje absorbovat zdraví nepřítele zabitého backstabem. Ale nezapomeň, tvé základní zdraví je při používání této zbraně drasticky sníženo, takže si dávej pozor, aby tě nepřítel neodhalil!"
N/A12234"[english]Tip_8_35" "As a Spy, the Conniver's Kunai allows you to absorb the current health of your victim upon a successful backstab. Be wary however, as your base health will be drastically reduced when using this weapon, so be sure to remain undetected!"
N/A12235"Tip_8_36" "Když hraješ za Spye, je dobré backstabovat osamělé nebo jinak znevýhodněné nepřátele. Vždy před backstabem obhlédni okolí, abys zjistil, zda tě někdo nevidí."
N/A12236"[english]Tip_8_36" "As a Spy, a good technique is to backstab enemies that are alone or are otherwise vulnerable. Always check your surroundings before backstabbing an enemy in order to ensure that you remain undetected."
N/A12237"Tip_8_37" "Když hraješ za Spye, můžeš své Dead Ringer aktivovat i pádem. Předstírej tak smrt pádem!"
N/A12238"[english]Tip_8_37" "As a Spy, you can activate your Dead Ringer with fall damage. Feign a careless death!"
N/A12239"Tip_8_38" "Když hraješ za Spye, krvácení, Jarate, Mad Milk a odkapávající voda tě mohou prozradit, když jsi neviditelný."
N/A12240"[english]Tip_8_38" "As a Spy, Bleeding, Jarate, Mad Milk, and emerging from water will reveal you while you're cloaked."
N/A12241"Tip_8_39" "Když hraješ za Spye, Diamondback udílí nižší poškození, ale uchovává kritický zásah za každou budovu zničenou Electro Sapperem. Znič Engineerovi budovy předtím, než na něj zaútočíš, a budeš mít velkou výhodu!"
N/A12242"[english]Tip_8_39" "As a Spy, the Diamondback inflicts less damage, but will store a guaranteed Critical Hit for every building destroyed by your Electro Sappers. Destroy an Engineer's buildings before confronting him, and you will have a significant advantage!"
N/A12243"Tip_8_40" "Když hraješ za Spye, Enforcer zvyšuje čas potřebný k zapnutí neviditelnosti. Zvol si proto správnou cestu, abys měl dostatek času na kompletní zneviditelnění."
N/A12244"[english]Tip_8_40" "As a Spy, the Enforcer increases the amount of time needed to activate your cloak. Maintain your distance in order to have adequate time to completely cloak."
N/A12245"Tip_8_41" "Když hraješ za Spye a dostaneš poškození od ohně, rozteče se tvůj Spy-cicle. Budeš proto muset chvíli počkat, než se ti obnoví a ty ho budeš moci znovu použít."
N/A12246"[english]Tip_8_41" "As a Spy, taking any fire damage when using the Spy-cicle will melt the weapon, requiring you to wait before you can use it again."
N/A12247"Tip_9_18" "Když hraješ za Engineera, Mini-Sentry postavitelné Gunslingerem se staví mnohem rychleji, jak normální Sentry a vyžadují méně kovu pro postavení. To z nich dělá výtečné nástroje pro ofenzivní styl hraní."
N/A12248"[english]Tip_9_18" "As an Engineer, the Gunslinger's Combat Mini-Sentry Guns build much faster than normal Sentry Guns and require less ammo to build. This makes Combat Mini-Sentry Guns the perfect offensive tool."
N/A12249"Tip_9_19" "Když hraješ za Engineera, tvůj Wrangler může být použit k rozšíření dosahu tvé Sentry."
N/A12250"[english]Tip_9_19" "As an Engineer, your Wrangler can be used to greatly extend the range of your Sentry Gun."
N/A12251"Tip_9_20" "Když hraješ za Engineera, snaž se mít svoji zásobu kovu stále plnou - může ti to později pomoci zachránit tvé budovy."
N/A12252"[english]Tip_9_20" "As an Engineer, try to keep your keep your metal reserves full - it can help to save your buildings later on."
N/A12253"Tip_9_21" "Když hraješ za Engineera, může být Southern Hospitality užitečný pro hledání Spyů. Pokud praštíš spoluhráče, a on začne krvácet, objevil jsi nepřátelského Spye."
N/A12254"[english]Tip_9_21" "As an Engineer, the Southern Hospitality can be very useful for Spy checking. If you hit an enemy and they start bleeding, you have discovered an enemy Spy."
N/A12255"Tip_9_22" "Když hraješ za Engineera, Jag ti umožňuje postavit budovy o něco rychleji, pokud do nich mlátíš během jejich stavby. Použij Jag, když potřebuješ rychle postavit budovy pro pomoc s bráněním."
N/A12256"[english]Tip_9_22" "As an Engineer, the Jag allows you to construct buildings considerably faster if you hit them while they are under construction. Use the Jag when you need to construct buildings quickly in order to close a hole in your team's defensive line."
N/A12257"Tip_9_23" "Když hraješ za Engineera, Frontier Justice ti přidá jeden kritický zásah za každou asistenci a zabití tvé zničené Sentry. Využij toho pro rychlé zabití nepřítele, který ti právě zničil Sentry."
N/A12258"[english]Tip_9_23" "As an Engineer, the Frontier Justice will gain revenge crits for every assist and every enemy killed by your Sentry Gun. Use it to quickly deal with enemies when your Sentry Gun has been destroyed."
N/A12259"Tip_9_24" "Když hraješ za Engineera a praštíš třikrát za sebou nepřítele s Gunslingerem, bude poslední rána kritická. Použij to při přepadení silnějších herních tříd když jsi v boji sám nebo nemáš svou Sentry."
N/A12260"[english]Tip_9_24" "As an Engineer, if you perform three hits successive hits with the Gunslinger, the final blow will be an automatic critical hit. Use this technique to ambush and eliminate stronger classes when you lack support from your team or your Sentry Gun."
N/A12261"Tip_9_25" "Když hraješ za Engineera, můžeš stiskem %attack2% sebrat a přenášet budovy. Pamatuj ale, že při přenášení budov se pohybuješ pomaleji a nemůžeš útočit. Takže si dávej pozor!"
N/A12262"[english]Tip_9_25" "As an Engineer, you can use %attack2% in order to pick up your buildings and carry them. Remember that you will move more slowly and be unable to attack when carrying a building however, so be careful!"
N/A12263"Tip_9_26" "Když hraješ za Engineera, pamatuj, že když jsi zabit při přenášení budovy, je zároveň zničena i tvá budova. Proto přenášej své budovy, jen když tě chrání tým nebo nikde není žádný nepřítel!"
N/A12264"[english]Tip_9_26" "As an Engineer, be aware that your building will be destroyed if you are killed while carrying it. Only move your buildings when you are guarded by your team, or it is safe to do so!"
N/A12265"Tip_9_27" "Když hraješ za Engineera, dávej pozor při změně své zbraně na blízko v menu vybavení. Změna zbraně na blízko totiž zničí všechny tvé postavené budovy!"
N/A12266"[english]Tip_9_27" "As an Engineer, be careful when switching your melee weapon loadout as doing so will destroy all placed buildings!"
N/A12267"Tip_9_28" "Když hraješ za Engineera, přemýšlej nad místem na mapě, na které se špatně útočí. Tam postav své budovy. Sentry bude na takovém místě mnohem účinnější."
N/A12268"[english]Tip_9_28" "As an Engineer, consider defensive locations that are hard to assault, and use them as staging areas when constructing buildings. Sentry Guns in particular are most effective when placed in the right location."
N/A12269"Tip_9_29" "Když hraješ za Engineera, Widowmaker využívá tvůj kov jako náboje. Ujisti se tedy, že znáš umístění krabiček s náboji a poblíž je přátelský Dispenser; také zvaž nešení Pistole pro případ, že ti dojde kov a budeš muset bojovat s nepřítelem."
N/A12270"[english]Tip_9_29" "As an Engineer, the Widowmaker draws from your limited metal reserves for each shot. Make sure that you take note of ammo box locations and friendly Dispensers to quickly resupply when you need to; also consider equipping the Pistol to be able to deal damage when you can't."
N/A12271"Tip_9_30" "Když hraješ za Engineera, projektily Pomsonu 6000 vysávají z nepřátelských Mediců jejich ÜberCharge a ze Spyů jejich nabití neviditelnosti."
N/A12272"[english]Tip_9_30" "As an Engineer, the Pomson 6000's projectiles drain the ÜberCharge meter of enemy Medics and the cloak meter of enemy Spies."
N/A12273"Tip_9_31" "Když hraješ za Engineera, aktivování tauntu zbraně Eureka Effect (%taunt%) tě teleportuje zpátky na respawn a doplní ti zdraví a zásoby kovu! Využij toho společně s Teleportem pro rychlé opravování a vylepšování budov v první linii."
N/A12274"[english]Tip_9_31" "As an Engineer, activating the Eureka Effect's taunt (%taunt%) will teleport you back to spawn and replenish both your health and metal reserves! Use it in conjunction with a Teleporter in order to quickly upgrade and repair buildings on the frontline."
N/A12275"Tip_arena_8" "Když hraješ za Medica, tvoje ÜberCharge se nebude přenášet mezi životy při používání Vita-Saw."
N/A12276"[english]Tip_arena_8" "As a Medic, your ÜberCharge will not carry over between lives while using the Vita-Saw."
N/A12277"Tip_arena_9" "Když hraješ za Pyra, hledej často Spye pro znemožnění zabití tvých spoluhráčů, a tím pádem strategického zvýhodnění nepřátelského týmu."
N/A12278"[english]Tip_arena_9" "As a Pyro, Spy check teammates vigorously in order to prevent Spies from giving the other team a strategic advantage."
N/A12279"NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "�Získal� jsi:"
N/A12280"[english]NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "You �Earned�:"
N/A12281"ToolStrangePartApplyConfirm" "Jsi si jistý, že chceš přidat tuto Strange Part k tomuto předmětu?\n\nPamatuj: jeden předmět může mít maximálně %maximum_strange_part_slots% přídavků. Tvůj\n%subject_item_def_name% má %remaining_strange_part_slots% volné sloty."
N/A12282"[english]ToolStrangePartApplyConfirm" "Are you sure you want add this Strange Part to this item?\n\nRemember: a single item can only hold %maximum_strange_part_slots% parts. Your\n%subject_item_def_name% has %remaining_strange_part_slots% free slots remaining."
N/A12283"KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Sappnutých budov"
N/A12284"[english]KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Buildings Sapped"
N/A12285"KillEaterEventType_PlayersTickled" "Vyhraných lechtacích zápasů"
N/A12286"[english]KillEaterEventType_PlayersTickled" "Tickle Fights Won"
N/A12287"KillEaterEventType_MenTreaded" "Zamáčklých nepřátel"
N/A12288"[english]KillEaterEventType_MenTreaded" "Opponents Flattened"
N/A12289"KillEaterEventType_HeaviesKilled" "Zabitých Heavy"
N/A12290"[english]KillEaterEventType_HeaviesKilled" "Heavies Killed"
N/A12291"KillEaterEventType_BuildingsDestroyed" "Zničených budov"
N/A12292"[english]KillEaterEventType_BuildingsDestroyed" "Buildings Destroyed"
N/A12293"KillEaterEventType_ProjectilesReflected" "Odražených projektilů"
N/A12294"[english]KillEaterEventType_ProjectilesReflected" "Projectiles Reflected"
N/A12295"KillEaterEventType_HeadshotKills" "Headshotů"
N/A12296"[english]KillEaterEventType_HeadshotKills" "Headshot Kills"
N/A12297"KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Zabitých nepřátel nacházejících se ve vzduchu"
N/A12298"[english]KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Airborne Enemy Kills"
N/A12299"KillEaterEventType_GibKills" "Nepřátel rozstřelených na cucky"
N/A12300"[english]KillEaterEventType_GibKills" "Gib Kills"
N/A12301"TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
N/A12302"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
N/A12303"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Přidání této Strange Part ke své Strange zbrani ti umožní sledovat další statistiku!"
N/A12304"[english]TF_StrangePart_Empty_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track an additional new statistic!"
N/A12305"TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Zabití Heavy"
N/A12306"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Heavies Killed"
N/A12307"TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Přidání této Strange Part ke své Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní zabitých Heavy."
N/A12308"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Heavies you kill with that weapon."
N/A12309"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Zničené budovy"
N/A12310"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Buildings Destroyed"
N/A12311"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Přidání této Strange Part ke své Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní zničených budov."
N/A12312"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of buildings you destroy with that weapon."
N/A12313"TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Odražené projektily"
N/A12314"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Projectiles Reflected"
N/A12315"TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Přidání této Strange Part ke své Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní odražených projektilů."
N/A12316"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of projectiles you reflect with that weapon."
N/A12317"TF_StrangePart_HeadshotKills" "Strange Part: Headshoty"
N/A12318"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills" "Strange Part: Headshot Kills"
N/A12319"TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Přidání této Strange Part ke své Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní udělených headshotů."
N/A12320"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of headshot kills you make with that weapon."
N/A12321"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Zabití nepřátelé nacházející se ve vzduchu"
N/A12322"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Airborne Enemies Killed"
N/A12323"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Přidání této Strange Part ke své Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní zabitých nepřátel nacházejících se ve vzduchu."
N/A12324"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of airborne enemies you kill with that weapon."
N/A12325"TF_StrangePart_GibKilled" "Strange Part: Nepřátelé rozstřelení na cucky"
N/A12326"[english]TF_StrangePart_GibKilled" "Strange Part: Gib Kills"
N/A12327"TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Přidání této Strange Part ke své Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní na kousky rozstřelených nepřátel."
N/A12328"[english]TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you gib with that weapon."
N/A12329"KillEater_HolidayPunchRank0" "Strange"
N/A12330"[english]KillEater_HolidayPunchRank0" "Strange"
N/A12331"KillEater_HolidayPunchRank1" "Unremarkable"
N/A12332"[english]KillEater_HolidayPunchRank1" "Unremarkable"
N/A12333"KillEater_HolidayPunchRank2" "Almost Amusing"
N/A12334"[english]KillEater_HolidayPunchRank2" "Almost Amusing"
N/A12335"KillEater_HolidayPunchRank3" "Mildly Mirthful"
N/A12336"[english]KillEater_HolidayPunchRank3" "Mildly Mirthful"
N/A12337"KillEater_HolidayPunchRank4" "Somewhat Droll"
N/A12338"[english]KillEater_HolidayPunchRank4" "Somewhat Droll"
N/A12339"KillEater_HolidayPunchRank5" "Thigh-Slapping"
N/A12340"[english]KillEater_HolidayPunchRank5" "Thigh-Slapping"
N/A12341"KillEater_HolidayPunchRank6" "Notably Cheery"
N/A12342"[english]KillEater_HolidayPunchRank6" "Notably Cheery"
N/A12343"KillEater_HolidayPunchRank7" "Sufficiently Wry"
N/A12344"[english]KillEater_HolidayPunchRank7" "Sufficiently Wry"
N/A12345"KillEater_HolidayPunchRank8" "Truly Feared"
N/A12346"[english]KillEater_HolidayPunchRank8" "Truly Feared"
N/A12347"KillEater_HolidayPunchRank9" "Spectacularly Jocular"
N/A12348"[english]KillEater_HolidayPunchRank9" "Spectacularly Jocular"
N/A12349"KillEater_HolidayPunchRank10" "Riotous"
N/A12350"[english]KillEater_HolidayPunchRank10" "Riotous"
N/A12351"KillEater_HolidayPunchRank11" "Wicked Funny"
N/A12352"[english]KillEater_HolidayPunchRank11" "Wicked Funny"
N/A12353"KillEater_HolidayPunchRank12" "Totally Unamusing"
N/A12354"[english]KillEater_HolidayPunchRank12" "Totally Unamusing"
N/A12355"KillEater_HolidayPunchRank13" "Positively Persiflagious"
N/A12356"[english]KillEater_HolidayPunchRank13" "Positively Persiflagious"
N/A12357"KillEater_HolidayPunchRank14" "Frown-Annihilating"
N/A12358"[english]KillEater_HolidayPunchRank14" "Frown-Annihilating"
N/A12359"KillEater_HolidayPunchRank15" "Grin-Inducing"
N/A12360"[english]KillEater_HolidayPunchRank15" "Grin-Inducing"
N/A12361"KillEater_HolidayPunchRank16" "Server-Clearing"
N/A12362"[english]KillEater_HolidayPunchRank16" "Server-Clearing"
N/A12363"KillEater_HolidayPunchRank17" "Epic"
N/A12364"[english]KillEater_HolidayPunchRank17" "Epic"
N/A12365"KillEater_HolidayPunchRank18" "Legendary"
N/A12366"[english]KillEater_HolidayPunchRank18" "Legendary"
N/A12367"KillEater_HolidayPunchRank19" "Australian"
N/A12368"[english]KillEater_HolidayPunchRank19" "Australian"
N/A12369"KillEater_HolidayPunchRank20" "Mann Co. Select"
N/A12370"[english]KillEater_HolidayPunchRank20" "Mann Co. Select"
N/A12371"KillEater_ManTreadsRank0" "Strange"
N/A12372"[english]KillEater_ManTreadsRank0" "Strange"
N/A12373"KillEater_ManTreadsRank1" "Broken-In"
N/A12374"[english]KillEater_ManTreadsRank1" "Broken-In"
N/A12375"KillEater_ManTreadsRank2" "Scarcely Worn"
N/A12376"[english]KillEater_ManTreadsRank2" "Scarcely Worn"
N/A12377"KillEater_ManTreadsRank3" "Mildly Minatory"
N/A12378"[english]KillEater_ManTreadsRank3" "Mildly Minatory"
N/A12379"KillEater_ManTreadsRank4" "Crushingly Crushing"
N/A12380"[english]KillEater_ManTreadsRank4" "Crushingly Crushing"
N/A12381"KillEater_ManTreadsRank5" "Inauspicious"
N/A12382"[english]KillEater_ManTreadsRank5" "Inauspicious"
N/A12383"KillEater_ManTreadsRank6" "Profoundly Penumbric"
N/A12384"[english]KillEater_ManTreadsRank6" "Profoundly Penumbric"
N/A12385"KillEater_ManTreadsRank7" "Sufficiently Eclipsing"
N/A12386"[english]KillEater_ManTreadsRank7" "Sufficiently Eclipsing"
N/A12387"KillEater_ManTreadsRank8" "Truly Tenebrific"
N/A12388"[english]KillEater_ManTreadsRank8" "Truly Tenebrific"
N/A12389"KillEater_ManTreadsRank9" "Spectacularly Fell"
N/A12390"[english]KillEater_ManTreadsRank9" "Spectacularly Fell"
N/A12391"KillEater_ManTreadsRank10" "Fashion-Splattered"
N/A12392"[english]KillEater_ManTreadsRank10" "Fashion-Splattered"
N/A12393"KillEater_ManTreadsRank11" "Wicked Stinky"
N/A12394"[english]KillEater_ManTreadsRank11" "Wicked Stinky"
N/A12395"KillEater_ManTreadsRank12" "Positively Planar"
N/A12396"[english]KillEater_ManTreadsRank12" "Positively Planar"
N/A12397"KillEater_ManTreadsRank13" "Totally Comfortable"
N/A12398"[english]KillEater_ManTreadsRank13" "Totally Comfortable"
N/A12399"KillEater_ManTreadsRank14" "Face-Flattening"
N/A12400"[english]KillEater_ManTreadsRank14" "Face-Flattening"
N/A12401"KillEater_ManTreadsRank15" "Rage-Inducing"
N/A12402"[english]KillEater_ManTreadsRank15" "Rage-Inducing"
N/A12403"KillEater_ManTreadsRank16" "Server-Clearing"
N/A12404"[english]KillEater_ManTreadsRank16" "Server-Clearing"
N/A12405"KillEater_ManTreadsRank17" "Epic"
N/A12406"[english]KillEater_ManTreadsRank17" "Epic"
N/A12407"KillEater_ManTreadsRank18" "Legendary"
N/A12408"[english]KillEater_ManTreadsRank18" "Legendary"
N/A12409"KillEater_ManTreadsRank19" "Australian"
N/A12410"[english]KillEater_ManTreadsRank19" "Australian"
N/A12411"KillEater_ManTreadsRank20" "Hale's Custom"
N/A12412"[english]KillEater_ManTreadsRank20" "Hale's Custom"
N/A12413"KillEater_SapperRank0" "Strange"
N/A12414"[english]KillEater_SapperRank0" "Strange"
N/A12415"KillEater_SapperRank1" "Unremarkable"
N/A12416"[english]KillEater_SapperRank1" "Unremarkable"
N/A12417"KillEater_SapperRank2" "Scarcely Shocking"
N/A12418"[english]KillEater_SapperRank2" "Scarcely Shocking"
N/A12419"KillEater_SapperRank3" "Mildly Magnetizing"
N/A12420"[english]KillEater_SapperRank3" "Mildly Magnetizing"
N/A12421"KillEater_SapperRank4" "Somewhat Inducting"
N/A12422"[english]KillEater_SapperRank4" "Somewhat Inducting"
N/A12423"KillEater_SapperRank5" "Unfortunate"
N/A12424"[english]KillEater_SapperRank5" "Unfortunate"
N/A12425"KillEater_SapperRank6" "Notably Deleterious"
N/A12426"[english]KillEater_SapperRank6" "Notably Deleterious"
N/A12427"KillEater_SapperRank7" "Sufficiently Ruinous"
N/A12428"[english]KillEater_SapperRank7" "Sufficiently Ruinous"
N/A12429"KillEater_SapperRank8" "Truly Conducting"
N/A12430"[english]KillEater_SapperRank8" "Truly Conducting"
N/A12431"KillEater_SapperRank9" "Spectacularly Pseudoful"
N/A12432"[english]KillEater_SapperRank9" "Spectacularly Pseudoful"
N/A12433"KillEater_SapperRank10" "Ion-Spattered"
N/A12434"[english]KillEater_SapperRank10" "Ion-Spattered"
N/A12435"KillEater_SapperRank11" "Wickedly Dynamizing"
N/A12436"[english]KillEater_SapperRank11" "Wickedly Dynamizing"
N/A12437"KillEater_SapperRank12" "Positively Plasmatic"
N/A12438"[english]KillEater_SapperRank12" "Positively Plasmatic"
N/A12439"KillEater_SapperRank13" "Totally Ordinary"
N/A12440"[english]KillEater_SapperRank13" "Totally Ordinary"
N/A12441"KillEater_SapperRank14" "Circuit-Melting"
N/A12442"[english]KillEater_SapperRank14" "Circuit-Melting"
N/A12443"KillEater_SapperRank15" "Nullity-Inducing"
N/A12444"[english]KillEater_SapperRank15" "Nullity-Inducing"
N/A12445"KillEater_SapperRank16" "Server-Clearing"
N/A12446"[english]KillEater_SapperRank16" "Server-Clearing"
N/A12447"KillEater_SapperRank17" "Epic"
N/A12448"[english]KillEater_SapperRank17" "Epic"
N/A12449"KillEater_SapperRank18" "Legendary"
N/A12450"[english]KillEater_SapperRank18" "Legendary"
N/A12451"KillEater_SapperRank19" "Australian"
N/A12452"[english]KillEater_SapperRank19" "Australian"
N/A12453"KillEater_SapperRank20" "Mann Co. Select"
N/A12454"[english]KillEater_SapperRank20" "Mann Co. Select"
N/A12455"Attrib_ToolEscrowUntilDate" "Použitelný po: %s1"
N/A12456"[english]Attrib_ToolEscrowUntilDate" "Usable After: %s1"
N/A12457"Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Bude použitelný po několika dnech"
N/A12458"[english]Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Becomes Usable After a Few Days"
N/A12459"Attrib_AimingNoFlinch" "Bez třesení při přiblížení"
N/A12460"[english]Attrib_AimingNoFlinch" "No flinching when aiming"
N/A12461"Attrib_AimingKnockbackResistance" "Při přiblížení sníženo odhazování o %s1%"
N/A12462"[english]Attrib_AimingKnockbackResistance" "Knockback reduced by %s1% when aiming"
N/A12463"Attrib_SniperAimingMoveSpeed_Decreased" "Při příblížení snížena rychlost pohybu o %s1%"
N/A12464"[english]Attrib_SniperAimingMoveSpeed_Decreased" "%s1% slower move speed when aiming"
N/A12465"TF_CozyCamper" "Cozy Camper"
N/A12466"[english]TF_CozyCamper" "The Cozy Camper"
N/A12467"TF_CozyCamper_Desc" " "
N/A12468"[english]TF_CozyCamper_Desc" ""
N/A12469"Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� získal:: %s2 %s3"
N/A12470"[english]Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� has earned:: %s2 %s3"
N/A12471"TF_Armory_Item_StrangePart" "Tenhle předmět je Strange Part. Lze jej použít na Strange předmět, který již vlastníš, umožňujíc tak sledovat novou statistiku u daného předmětu."
N/A12472"[english]TF_Armory_Item_StrangePart" "This item is a Strange Part. It can be applied to one Strange-quality item you already own, enabling it to track an additional new statistic."
N/A12473"TF_DailyMapStampRewardHat" "Philateler"
N/A12474"[english]TF_DailyMapStampRewardHat" "Philateler"
N/A12475"TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Gratulujeme! Za poslední den jsi podpořil komunitní tvůrce map do TF2 víc, než kdokoliv jiný! Nos tehle klobouk patřičně pyšně předtím, než ho zítra dostane někdo jiný!"
N/A12476"[english]TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more yesterday to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A12477"TF_WeeklyMapStampRewardHat" "Philatelest"
N/A12478"[english]TF_WeeklyMapStampRewardHat" "Philatelest"
N/A12479"TF_WeeklyMapStampRewardHat_Desc" "Gratulujeme! Za poslední týden jsi podpořil komunitní tvůrce map do TF2 víc, než kdokoliv jiný! Nos tehle klobouk patřičně pyšně předtím, než ho příští týden dostane někdo jiný!"
N/A12480"[english]TF_WeeklyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more last week to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands next week!"
N/A12481"TF_DailyGiftGiverRewardHat" "Gifting Man From Gifting Land"
N/A12482"[english]TF_DailyGiftGiverRewardHat" "Gifting Man From Gifting Land"
N/A12483"TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Gratulujeme! Za poslední den jsi rozdal více dárků, než kdokoliv jiný! Nos tehle klobouk patřičně pyšně předtím, než ho zítra dostane někdo jiný!"
N/A12484"[english]TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A12485"TF_WeeklyGiftGiverRewardHat" "Most Giftingest Gifting Man In Gifting Land"
N/A12486"[english]TF_WeeklyGiftGiverRewardHat" "Most Giftingest Gifting Man In Gifting Land"
N/A12487"TF_WeeklyGiftGiverRewardHat_Desc" "Gratulujeme! Za poslední týden jsi rozdal více dárků, než kdokoliv jiný! Nos tehle klobouk patřičně pyšně předtím, než ho příští týden dostane někdo jiný!"
N/A12488"[english]TF_WeeklyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
N/A12489"TF_DailyDuelWinnerRewardHat" "Dueler"
N/A12490"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat" "Dueler"
N/A12491"TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Gratulujeme! Za poslední den jsi vyhrál více duelů, než kdokoliv jiný! Nos tehle klobouk patřičně pyšně předtím, než ho zítra dostane někdo jiný!"
N/A12492"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A12493"TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat" "Duelest"
N/A12494"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat" "Duelest"
N/A12495"TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Gratulujeme! Za poslední týden jsi vyhrál více duelů, než kdokoliv jiný! Nos tehle klobouk patřičně pyšně předtím, než ho příští týden dostane někdo jiný!"
N/A12496"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
1206312497}
1206412498}