Template:PatchDiff/March 28, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf norwegian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15111511"[english]StatSummary_StatTitle_LongestLife" "Longest life"
15121512"Tip_Fmt" "Tips: %s1"
15131513"[english]Tip_Fmt" "Tip: %s1"
1514N/A"Tip_1_Count" "16"
1515N/A"[english]Tip_1_Count" "16"
N/A1514"Tip_1_Count" "29"
N/A1515"[english]Tip_1_Count" "29"
15161516"Tip_1_1" "Som Scout kan du hoppe igjen midt i luften for å endre retning, og dermed unngå fiendtlig ild."
1517N/A"[english]Tip_1_1" "As a Scout, jump again in mid-air to change direction, and avoid enemy fire."
N/A1517"[english]Tip_1_1" "As a Scout, jump while in mid-air to change direction and avoid enemy fire."
15181518"Tip_1_2" "Som Scout erobrer du kontrollpunkter dobbelt så raskt som andre klasser."
1519N/A"[english]Tip_1_2" "As a Scout, you capture control points twice as fast as other classes."
N/A1519"[english]Tip_1_2" "As a Scout, you capture control points and push payload carts twice as fast as other classes."
15201520"Tip_1_3" "Som Scout er du mest effektiv når du holder deg i bevegelse og bruker hastigheten din til din fordel."
15211521"[english]Tip_1_3" "As a Scout, you're most effective when you stay moving and use your speed to your advantage."
15221522"Tip_1_4" "Som Scout er spredningsvåpenet ditt dødelig på kloss hold."
1523N/A"[english]Tip_1_4" "As a Scout, your scattergun is lethal at point blank range."
N/A1523"[english]Tip_1_4" "As a Scout, your Pistol is great for picking off enemies at a distance."
15241524"Tip_1_5" "Som Scout er pistolen din flott til å skyte fiender på avstand."
1525N/A"[english]Tip_1_5" "As a Scout, your pistol is great for picking off enemies at a distance."
1526N/A"Tip_2_Count" "13"
1527N/A"[english]Tip_2_Count" "13"
N/A1525"[english]Tip_1_5" "As a Scout, your Scattergun deals high-damage at point-blank range, killing most classes with 2 hits."
N/A1526"Tip_2_Count" "22"
N/A1527"[english]Tip_2_Count" "22"
15281528"Tip_2_1" "Som Sniper gjør skuddet mer skade jo lenger tid du bruker på å se i siktet."
1529N/A"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed in the scope, the more damage the shot will do."
N/A1529"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed while scoped, the more damage the shot will do."
15301530"Tip_2_2" "Som Sniper bør du sikte på hodet for å gjøre mest skade."
1531N/A"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head to do critical damage."
N/A1531"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head in order to inflict critical damage."
15321532"Tip_2_3" "Som Sniper zoomer du med snikskytterriflen ved å trykke på %attack2%."
1533N/A"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the sniper rifle by hitting %attack2%."
N/A1533"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the Sniper Rifle by hitting %attack2%."
15341534"Tip_2_4" "Som Sniper kan du bruke din sekundære maskinpistol for å ta deg av fiender i nærheten."
1535N/A"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary submachine gun to deal with nearby enemies."
1536N/A"Tip_3_Count" "17"
1537N/A"[english]Tip_3_Count" "17"
N/A1535"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary Submachine Gun to deal with nearby enemies."
N/A1536"Tip_3_Count" "27"
N/A1537"[english]Tip_3_Count" "27"
15381538"Tip_3_1" "Som Soldier kan du raketthoppe til store høyer ved å hoppe samtidig som du skyter en rakett ned i bakken."
1539N/A"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights by simultaneously jumping and firing a rocket at the ground."
N/A1539"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights or distances by simultaneously jumping and firing a rocket on nearby surfaces; crouching as you jump will increase the momentum you gain from the rocket."
15401540"Tip_3_2" "Som Soldier bør du sikte raketter mot fiendens føtter for å sikre at de ikke kan unngå skader fra eksplosjonen."
1541N/A"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at enemies feet to ensure they can't avoid the explosion damage."
N/A1541"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at an enemy's feet in order to ensure that they can't avoid the explosion damage."
15421542"Tip_3_3" "Som Soldier må du sørge for at rakettutskyteren alltid er ladd. Trykk på %reload% for å lade om når som helst."
1543N/A"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your rocket launcher loaded. Hit %reload% to reload it at any time."
N/A1543"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your Rocket Launcher loaded. Press %reload% to reload manually or enable auto-reloading in Advanced Multiplayer Options."
15441544"Tip_3_4" "Trykk på %voicemenu 0 0% for å tilkalle en Medic hvis du blir skadet. Medics i nærheten får beskjed om behovet ditt."
1545N/A"[english]Tip_3_4" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
1546N/A"Tip_4_Count" "18"
1547N/A"[english]Tip_4_Count" "18"
N/A1545"[english]Tip_3_4" "As a Soldier, you risk taking splash damage when firing rockets at nearby enemies. Try switching weapons to avoid hurting yourself."
N/A1546"Tip_4_Count" "30"
N/A1547"[english]Tip_4_Count" "30"
15481548"Tip_4_1" "Som Demoman kan du trykke på %attack% for å skyte klisterbomber og deretter bruke %attack2% for å detonere dem senere."
1549N/A"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, hit %attack% to fire sticky bombs and then use %attack2% to detonate them later."
N/A1549"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, when using the Stickybomb Launcher hit %attack% to fire Stickybombs and then use %attack2% to detonate them later."
15501550"Tip_4_2" "Som Demoman vil skuddet gå lengre jo lenger du holder nede skyteknappen."
1551N/A"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, the longer you hold down the fire button, the farther the shot will go."
N/A1551"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, when you use the Stickybomb Launcher or Scottish Resistance, note that the longer you hold down the fire button the further the shot will go."
15521552"Tip_4_3" "Som Demoman kan du fyre av klisterbomber under føttene dine for å rørbombehoppe opp til store høyder."
1553N/A"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, set off sticky bombs beneath your feet to pipe bomb jump up to great heights."
N/A1553"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, time the detonation of your Stickybombs as you jump over them to propel yourself in the desired direction!"
15541554"Tip_4_4" "Som Demoman kan du skyte klisterbomber på vegger og tak der de er vanskelige å få øye på."
1555N/A"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot sticky bombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
1556N/A"Tip_5_Count" "21"
1557N/A"[english]Tip_5_Count" "21"
N/A1555"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot Stickybombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
N/A1556"Tip_5_Count" "31"
N/A1557"[english]Tip_5_Count" "31"
15581558"Tip_5_1" "Som Medic kan du bruke Førstehjelpspistolen til å helbrede lagkamerater og styrke dem til 150 %% av deres normale helse."
1559N/A"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your medigun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
N/A1559"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your Medi Gun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
15601560"Tip_5_2" "Som Medic kan du fylle superladningen din ved å helbrede lagkamerater. Trykk deretter på %attack2% for å bli usårbar."
1561N/A"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates. Then hit %attack2% to go invulnerable."
N/A1561"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates and then hit %attack2% to become invulnerable for a short time."
15621562"Tip_5_3" "Som Medic gjør superladningen både deg og målet for Førstehjelpspistolen din usårbare en kort stund."
1563N/A"[english]Tip_5_3" "As a Medic, your ÜberCharge makes both you and your medigun target invulnerable for a short time."
N/A1563"[english]Tip_5_3" "As a Medic, your ÜberCharge makes both you and your Medi Gun target invulnerable for a short time."
15641564"Tip_5_4" "Som Medic fyller du superladningen raskere ved å helbrede lagkamerater som er mer skadde."
1565N/A"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more hurt."
N/A1565"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
15661566"Tip_5_5" "Som Medic må du være på vakt for lagkamerater som roper på hjelp. Bruk førstehjelpspilene på skjermen til å finne dem."
15671567"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
1568N/A"Tip_6_Count" "12"
1569N/A"[english]Tip_6_Count" "12"
N/A1568"Tip_6_Count" "22"
N/A1569"[english]Tip_6_Count" "22"
15701570"Tip_6_1" "Som Heavy kan du holde ned %attack2% for å la minivåpenet spinne, slik at du er klar for fiender som nærmer seg."
1571N/A"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% to keep your minigun spinning, ready for approaching enemies."
N/A1571"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
15721572"Tip_6_2" "Som Heavy er du en flott kompis for en Medic. Sørg for fri sikt til din Medic for å holde Førstehjelpspistolen rettet mot deg."
1573N/A"[english]Tip_6_2" "As a Heavy, you're a great Medic buddy. Keep a clear line of sight to your Medic to keep the Medigun on you."
N/A1573"[english]Tip_6_2" "As a Heavy, you're a great Medic buddy. Keep a clear line of sight to your Medic to keep the Medi Gun on you."
15741574"Tip_6_3" "Trykk på %voicemenu 0 0% for å tilkalle en Medic hvis du blir skadet. Medics i nærheten får beskjed om behovet ditt."
1575N/A"[english]Tip_6_3" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
N/A1575"[english]Tip_6_3" "As a Heavy, your Minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
15761576"Tip_6_4" "Som Heavy bruker minivåpenet ditt mye ammunisjon. Plukk opp falne våpen for å fylle på forsyningene dine."
1577N/A"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
N/A1577"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your Sandvich can be a lifesaver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
15781578"Tip_7_Count" "21"
1579N/A"[english]Tip_7_Count" "21"
N/A1579"[english]Tip_7_Count" "32"
15801580"Tip_7_1" "Som Pyro gjør flammekasteren din mer skade jo nærmere fienden du er."
1581N/A"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
N/A1581"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your Flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
15821582"Tip_7_2" "Som Pyro må du satse på bakholdsangrep for å fange fiender i den korte rekkevidden til flammekasteren. Bruk hjørner til din fordel."
1583N/A"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies to catch them in the short range of your flamethrower. Use corners to your advantage."
N/A1583"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies in order to ensure that you engage them at close range so that your Flamethrower will inflict maximum damage. Use corners and alcoves to your advantage."
15841584"Tip_7_3" "Som Pyro bruker flammekasteren din mye ammunisjon. Plukk opp falne våpen for å fylle på forsyningene dine."
1585N/A"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
N/A1585"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your Flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
15861586"Tip_7_4" "Som Pyro må du skifte til hagle hvis fiendene er utenfor den korte rekkevidden til flammekasteren."
1587N/A"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your shotgun if enemies retreat beyond the short range of your flamethrower."
N/A1587"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your Shotgun or Flare Gun if enemies retreat beyond the short range of your Flamethrower."
15881588"Tip_7_5" "Som Pyro kan du ofte sette fyr på fiender og deretter trekke deg tilbake, slik at de dør av flammene."
15891589"[english]Tip_7_5" "As a Pyro, you can often set enemies on fire and retreat, leaving them to die from the burning."
1590N/A"Tip_7_6" "Trykk på %voicemenu 0 0% for å tilkalle en Medic hvis du blir skadet. Medics i nærheten får beskjed om behovet ditt."
1591N/A"[english]Tip_7_6" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
1592N/A"Tip_8_Count" "30"
1593N/A"[english]Tip_8_Count" "30"
N/A1590"Tip_8_Count" "41"
N/A1591"[english]Tip_8_Count" "41"
15941592"Tip_8_1" "Som Spy kan du bruke kniven din til å ryggdolke fiendene bakfra, slik at de dør øyeblikkelig."
1595N/A"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
N/A1593"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your Knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
15961594"Tip_8_2" "Som Spy kan du forkle deg som en fiende med forkledningssettet ditt. Men pass på, hvis du angriper, forsvinner forkledningen."
1597N/A"[english]Tip_8_2" "As a Spy, disguise yourself as an enemy with your disguise kit. Beware, attacking will remove your disguise."
N/A1595"[english]Tip_8_2" "As a Spy, disguise yourself as an enemy with your Disguise Kit. Beware, attacking will remove your disguise."
15981596"Tip_8_3" "Som Spy kan du trykke på %attack2% for å skjule deg og bli helt usynlig i en kort stund."
1599N/A"[english]Tip_8_3" "As a Spy, hit %attack2% to cloak and become fully invisible for a short period of time."
N/A1597"[english]Tip_8_3" "As a Spy, hit %attack2% to Cloak and become fully invisible for a short period of time."
16001598"Tip_8_4" "Som Spy kan du bruke usynligheten til å komme deg bak fiendens linjer og forkledningen til å bevege deg blant dem."
1601N/A"[english]Tip_8_4" "As a Spy, use your cloak to get behind enemy lines, and your disguise to move around amongst them."
N/A1599"[english]Tip_8_4" "As a Spy, use your Cloak to get behind enemy lines, and your disguise to move around amongst them."
16021600"Tip_8_5" "Som Spy må du prøve å oppføre deg som en fiende når du er forkledt. Se hvor medlemmene av fiendelaget er, og forkle deg som én av dem."
16031601"[english]Tip_8_5" "As a Spy, try to act like an enemy while disguised. Observe where enemy team members are, and disguise as one of them."
16041602"Tip_8_6" "Som Spy kan du plassere de elektroniske Sapperene dine på fiendens sensorvåpen og ødelegge dem. Forkledningene forsvinner ikke når du plasserer Sappere."
1605N/A"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your electro sappers on enemy sentry guns to destroy them. Disguises aren't lost when placing sappers."
N/A1603"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your Electro Sappers on enemy Sentry Guns in order to destroy them. Note that disguises aren't lost when placing Sappers."
16061604"Tip_8_7" "Som Spy kan de elektroniske Sapperne deaktivere sensorvåpnene før de ødelegger dem. Plasser en Sapper på et sensorvåpen før du angriper en Engineer."
1607N/A"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your electro sappers disable sentry guns before destroying them. Sap a sentry gun before attacking the Engineer."
N/A1605"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Sap a Sentry Gun before attacking the Engineer."
16081606"Tip_8_8" "Som Spy kan du rope på fiendens Medic ved å trykke på %voicemenu 0 0% når du er forkledt."
16091607"[english]Tip_8_8" "As a Spy, call for enemy Medics by hitting %voicemenu 0 0% while disguised."
1610N/A"Tip_9_Count" "17"
1611N/A"[english]Tip_9_Count" "17"
N/A1608"Tip_9_Count" "31"
N/A1609"[english]Tip_9_Count" "31"
16121610"Tip_9_1" "Som Engineer kan du bruke byggeverktøyet til å plassere sensorvåpen, ladestasjoner og teleportere."
1613N/A"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place sentry guns, dispensers, and teleporters."
N/A1611"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place Sentry Guns, Dispensers, and Teleporters."
16141612"Tip_9_2" "Som Engineer trenger du metall til å bygge, reparere og oppgradere bygningene dine med. Samle falne våpen for å få mer metall."
1615N/A"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen weapons to get more metal."
N/A1613"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen weapons to replenish your supply."
16161614"Tip_9_3" "Som Engineer kan du slå sensorvåpenet med skiftenøkkelen for å oppgradere det med metall. Hvert nivå gir mer helse og skytekraft."
1617N/A"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your sentry gun with your wrench to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
N/A1615"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your Sentry Gun with your Wrench in order to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
16181616"Tip_9_4" "Som Engineer kan du bygge ladestasjoner for å gi lagkameratene dine medisiner og ammunisjon. De genererer også metall som du kan bruke."
1619N/A"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
N/A1617"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build Dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
16201618"Tip_9_5" "Som Engineer kan du bygge teleporter for å hjelpe laget ditt med å nå frontlinjen raskere."
1621N/A"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build teleporters to help your team reach the front line faster."
N/A1619"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build Teleporters to help your team reach the frontlines faster."
16221620"Tip_9_6" "Som Engineer må du holde utkikk etter fiendtlige spioner som setter Sappere på bygningene dine. Bruk skiftenøkkelen til å fjerne Sappere."
1623N/A"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching sappers to your buildings. Use your wrench to remove sappers."
N/A1621"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching Electro Sappers to your buildings. Use your Wrench to remove Sappers."
16241622"Tip_HLTV" "Du ser på SourceTV."
16251623"[english]Tip_HLTV" "You are watching SourceTV."
1626N/A"Tip_arena_Count" "7"
1627N/A"[english]Tip_arena_Count" "7"
N/A1624"Tip_arena_Count" "9"
N/A1625"[english]Tip_arena_Count" "9"
16281626"Tip_arena_1" "Hold øye med spillertellingen øverst på skjermen for å se når laget ditt har en fordel."
1629N/A"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen to tell when your team has an advantage."
N/A1627"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen in order to tell if your team has an advantage."
16301628"Tip_arena_2" "Siden det ikke er noen helsesett i Arena-nivået, er Medics svært verdifulle og må beskyttes for enhver pris."
1631N/A"[english]Tip_arena_2" "With no healthkits in the level, Medics are very valuable in Arena, protect them at all costs."
N/A1629"[english]Tip_arena_2" "There are very few sources of replenishing your health in Arena, so be sure to protect your Medics and Engineers!"
16321630"Tip_arena_3" "Erobringspunktet i midten av kartet blir aktivt etter 60 sekunder."
1633N/A"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will be active after 60 seconds."
N/A1631"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will become active after 60 seconds have elapsed once the round begins."
16341632"Tip_arena_4" "Du kan ikke gjenopplives i Arena, så ikke dø!"
16351633"[english]Tip_arena_4" "You don't respawn in Arena, so don't die!"
16361634"Tip_arena_5" "Ingen enkeltklasser er viktigere enn andre i Arena, så fokuser på å kjempe mot hele det andre laget."
1637N/A"[english]Tip_arena_5" "No single class is most important in Arena, focus on countering the other team's entire composition."
N/A1635"[english]Tip_arena_5" "No single class is the most important in Arena. Focus on countering the other team's entire composition."
16381636"Tip_arena_6" "Du kan endre klasse i begynnelsen av en Arena-kamp før portene åpnes."
1639N/A"[english]Tip_arena_6" "You can change your class at the start of an Arena match before the gates open."
N/A1637"[english]Tip_arena_6" "You can only change your class at the start of an Arena match before the gates open."
16401638"Tip_arena_7" "Som Engineer må du sørge for å bygge ladestasjoner for å helbrede lagkameratene dine."
1641N/A"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building dispensers to heal your teammates."
N/A1639"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building Dispensers in order to heal your teammates."
16421640"TF_ClassRecord_MostPoints" "Flest poeng:"
16431641"[english]TF_ClassRecord_MostPoints" "Most points:"
16441642"TF_ClassRecord_MostKills" "Flest drap:"
44924490"Gametype_Training" "Treningsmodus"
44934491"[english]Gametype_Training" "Training Mode"
44944492"Tip_1_6" "Som Scout kan spredningsvåpenet drepe de fleste klasser med to treff."
4495N/A"[english]Tip_1_6" "As a Scout, your scattergun can kill most classes with two hits."
N/A4493"[english]Tip_1_6" "As a Scout, firing the Force-A-Nature in mid-air will knock you back away from the direction you're aiming; you can use this to extend the range of your jumps."
44964494"Tip_1_7" "Som Scout kan du bruke Naturkraften for å gi deg selv et ekstra løft opp mens du hopper."
4497N/A"[english]Tip_1_7" "As a Scout, you can use the Force-A-Nature to give yourself an extra boost up while jumping."
N/A4495"[english]Tip_1_7" "As a Scout, take advantage of alternative routes to flank enemies for surprise attacks."
44984496"Tip_1_8" "Som Scout er du mest farlig når du angriper fra siden eller bakfra. Bruk alternative ruter for å flanke fienden."
4499N/A"[english]Tip_1_8" "As a Scout, you are most dangerous when you attack from the side or behind. Use alternate routes to flank the enemy."
N/A4497"[english]Tip_1_8" "As a Scout, when wielding the Sandman, use %attack2% to launch a baseball at distant enemies to disable them."
45004498"Tip_1_9" "Som Scout bruk sandmannens alt-skudd for å slå ut en fiende."
4501N/A"[english]Tip_1_9" "As a Scout, use your Sandman's alt-fire to stun an enemy."
N/A4499"[english]Tip_1_9" "As a Scout, equipping the Sandman will reduce your maximum health. Stick with your bat if survival is a top priority."
45024500"Tip_1_10" "Som Scout gir balltreet 15 ekstra helse sammenlignet med sandmannen. Bruk balltreet om overlevelse er en topp prioritet."
4503N/A"[english]Tip_1_10" "As a Scout, your bat provides 15 extra health compared to the Sandman. Use your bat if survival is a top priority."
N/A4501"[english]Tip_1_10" "As a Scout, hitting nearby foes with the Force-A-Nature will push them away from you."
45044502"Tip_1_11" "Som Scout får Naturkraften fiender på nært hold til å bli slått tilbake."
4505N/A"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the Force-A-Nature causes enemies at close range to be knocked back."
N/A4503"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the further your Sandman baseball travels, the longer it will stun any enemy it hits - up to a maximum of 7 seconds."
45064504"Tip_1_12" "Som Scout jo lengre sandmannens ball flyr, jo lengre vil den sette fiender ute av spill."
4507N/A"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's stun ball will stun longer the further it flies."
N/A4505"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's baseball cannot stun foes at close range, but it will completely stun an enemy at max range."
45084506"Tip_1_13" "Som Scout vil sandmannens ball gjøre målet immobilt ved et treff på maksimal avstand."
4509N/A"[english]Tip_1_13" "As a Scout, the Sandman's stun ball will render the target immobile if hit at maximum range."
N/A4507"[english]Tip_1_13" "As a Scout, use the Bonk! Atomic Punch energy drink to traverse dangerous terrain and absorb Sentry Gun fire for teammates."
45104508"Tip_1_14" "Som Scout husk at sandmannens ball ikke setter fiender ute av spill på nært hold, men den gjør likevel litt skade på målet."
4511N/A"[english]Tip_1_14" "As a Scout, remember that the Sandman's stun ball doesn't stun at close range but still does slight damage to the target."
N/A4509"[english]Tip_1_14" "As a Scout, use Mad Milk to douse flames on yourself and on your teammates."
45124510"Tip_1_15" "Som Scout bruk Bonk!-energidrikken for å distrahere et sensorvåpen og la andre lagkamerater ødelegge den."
4513N/A"[english]Tip_1_15" "As a Scout, use the Bonk! Energy Drink to distract a sentry and allow other teammates to destroy it."
N/A4511"[english]Tip_1_15" "As a Scout, the Shortstop and Pistol share the same ammo reserve, so be mindful of your ammo while you have both equipped."
45144512"Tip_1_16" "Som Scout bruk Bonk!-energidrikken for å unngå sensorvåpen og andre skader."
4515N/A"[english]Tip_1_16" "As a Scout, use the Bonk! Energy Drink to avoid sentries and other damage."
N/A4513"[english]Tip_1_16" "As a Scout, if you have the Candy Cane equipped, killed foes will always drop free health kits, regardless of which weapon you used."
45164514"Tip_2_5" "Som Sniper kan et fullt oppladet hodeskudd med Snikskytterriflen drepe de fleste klasser umiddelbart."
4517N/A"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged sniper rifle head shot can kill most classes instantly."
4518N/A"Tip_2_6" "Som Sniper bruk din sekundære maskinpistol for å håndtere nærliggende fiender."
4519N/A"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, use your secondary submachine gun to deal with nearby enemies."
4520N/A"Tip_2_7" "Som Sniper vil skuddet bomme hvis Jegeren er trukket tilbake lenger enn 5 sekunder. Tilbakestill det ved å klikke %attack2%."
4521N/A"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, your shot will miss if the Huntsman is pulled back longer than 5 seconds. Reset it by hitting %attack2%."
4522N/A"Tip_2_8" "Som Sniper kan Jarate avsløre skjulte spioner."
4523N/A"[english]Tip_2_8" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
4524N/A"Tip_2_9" "Som Sniper blir Villsvinryggen ødelagt etter å ha blitt dolket. Hent en ny fra et forsyningsskap."
4525N/A"[english]Tip_2_9" "As a Sniper, the Razorback breaks after being stabbed. Grab a new one from a resupply locker."
4526N/A"Tip_2_10" "Som Sniper avgir Villsvinryggen en høy, elektrisk lyd når en Spy prøver å ryggdolke deg. Hør etter!"
4527N/A"[english]Tip_2_10" "As a Sniper, your Razorback emits a loud electric sound when a Spy attempts to backstab you. Listen for it!"
4528N/A"Tip_2_11" "Som Sniper bruk Jarate for å slukke flammer på deg selv og lagkamerater."
4529N/A"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, use Jarate to douse flames on yourself and on teammates."
4530N/A"Tip_2_12" "Som Sniper vil alle treff på fiender som har blitt dynket med Jarate være minikrits."
4531N/A"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are minicrits."
4532N/A"Tip_2_13" "Som Sniper gir Stammemannens kniv en blødning på treff. Dette kan være nyttig for sporing av Spioner."
4533N/A"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes a bleed on hit. This can be useful for tracking down Spies."
N/A4515"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged Sniper Rifle head shot can kill most classes instantly."
N/A4516"Tip_2_6" "Som Sniper vil skuddet bomme hvis Jegeren er trukket tilbake lenger enn 5 sekunder. Tilbakestill det ved å klikke %attack2%."
N/A4517"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, your shot will usually miss if the Huntsman is pulled back longer than five seconds. Reset it by hitting %attack2%."
N/A4518"Tip_2_7" "Som Sniper kan Jarate avsløre skjulte spioner."
N/A4519"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
N/A4520"Tip_2_8" "Som Sniper blir Villsvinryggen ødelagt etter å ha blitt dolket. Hent en ny fra et forsyningsskap."
N/A4521"[english]Tip_2_8" "As a Sniper, the Razorback breaks after being stabbed. Grab a new one from a resupply locker."
N/A4522"Tip_2_9" "Som Sniper avgir Villsvinryggen en høy, elektrisk lyd når en Spy prøver å ryggdolke deg. Hør etter!"
N/A4523"[english]Tip_2_9" "As a Sniper, your Razorback emits a loud electric sound when a Spy attempts to backstab you. Listen for it!"
N/A4524"Tip_2_10" "Som Sniper bruk Jarate for å slukke flammer på deg selv og lagkamerater."
N/A4525"[english]Tip_2_10" "As a Sniper, use Jarate to douse flames on yourself and on teammates."
N/A4526"Tip_2_11" "Som Sniper vil alle treff på fiender som har blitt dynket med Jarate være minikrits."
N/A4527"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are mini-crits."
N/A4528"Tip_2_12" "Som Sniper gir Stammemannens kniv en blødning på treff. Dette kan være nyttig for sporing av Spioner."
N/A4529"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes your target to bleed when hit. This can be useful for tracking down Spies."
45344530"Tip_3_5" "Å skade deg selv i installasjonstiden før runden starter gjør ikke at Medicen din bygger superladningen sin fortere."
4535N/A"[english]Tip_3_5" "Damaging yourself during Setup time does not increase your Medic's ÜberCharge rate."
N/A4531"[english]Tip_3_5" "As a Soldier, consider damaging yourself in safe situations if a Medic is healing you. ÜberCharge builds slower while you're overhealed (except during setup time)."
45364532"Tip_3_6" "Som Soldier vil Kryp-hopp øke høyden på raketthoppet ditt!"
4537N/A"[english]Tip_3_6" "As a Soldier, a crouch-jump will increase your rocket jump height!"
N/A4533"[english]Tip_3_6" "As a Soldier, your rockets have strong knock back. Use this to jostle enemies or knock them airborne."
45384534"Tip_3_7" "Som Soldier bytt til Hagle for fiender på svært nært hold for å unngå å skade deg selv."
4539N/A"[english]Tip_3_7" "As a Soldier, switch to shotgun for enemies at extremely close range to avoid damaging yourself."
N/A4535"[english]Tip_3_7" "As a Soldier, use your Shotgun to conserve rockets and avoid waiting for your Rocket Launcher to reload in the middle of combat."
45404536"Tip_3_8" "Som Soldier sammen med en Medic, bør du bruke trygge situasjoner til å skade deg selv for å bygge superladningen fortere!"
4541N/A"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, if you're paired with a Medic take advantage of safe opportunities to damage yourself to build ÜberCharge faster!"
N/A4537"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, the Direct Hit's rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage!"
45424538"Tip_3_9" "Som Soldier kan du bruke rakettene dine for å slenge fiender opp i lufta."
4543N/A"[english]Tip_3_9" "As a Soldier, you can use your rockets to pop enemies into the air."
N/A4539"[english]Tip_3_9" "As a Soldier, the Buff Banner's rage meter will reset if you die. Don't be afraid to use it for yourself if you need to make a push or escape!"
45444540"Tip_3_10" "Som Soldier kan haglen være en livredder om du må lade om rakettkasteren."
4545N/A"[english]Tip_3_10" "As a Soldier, your shotgun can be useful in combat if you need to reload your rocket launcher."
N/A4541"[english]Tip_3_10" "As a Soldier, activating the Buff Banner provides mini-crits to you and nearby teammates, which can swiftly turn the tide of a difficult battle."
45464542"Tip_3_11" "Som Soldier kan du vinkle rakettene dine litt bak deg for å drive deg selv fremover raskere!"
4547N/A"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, angle your rockets slightly behind you to propel yourself forward faster!"
N/A4543"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, the Equalizer provides a speed bonus when your health is low. Use it to escape dangerous areas and dodge enemy fire!"
45484544"Tip_3_12" "Som Soldier har Fulltrefferens raketter en veldig liten eksplosjonsradius. Sikt rett på fiendene for å maksimere skaden."
4549N/A"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Direct Hit rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage."
N/A4545"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you're at very low health, but it deals less than the Shovel when you're at high health."
45504546"Tip_3_13" "Som Soldier vil Motivasjonsbannerets raserimeter nullstilles hvis du dør. Ikke vær redd for å bruke det for deg selv, enten for å gjøre et fremstøt eller for å rømme!"
4551N/A"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, the Buff Banner's rage meter will reset if you die. Don't be afraid to use it for yourself to make a push or escape!"
N/A4547"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, Medics cannot target you for healing or ÜberCharges while you actively wield the Equalizer. You will also be unable to call for a Medic."
45524548"Tip_3_14" "Som Soldier vil Motivasjonsbanneret gi minikrits for deg og alle lagkamerater i nærheten når det er ladet og aktivert."
4553N/A"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, the Buff Banner, once charged and then activated, provides mini-crits for you and all teammates nearby."
N/A4549"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, remember that the Half-Zatoichi attacks instantly kill any enemy that is also wielding one!"
45544550"Tip_3_15" "Som Soldier kan Utjevnerens fartsbonus ved lav helse også brukes for en rask flukt."
4555N/A"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Equalizer's speed bonus when at low health can also be used to quickly escape."
N/A4551"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Black Box heals you whenever you damage an enemy with a rocket. Use it when friendly Medics and health kits are scarce."
45564552"Tip_3_16" "Som Soldier gjør Utjevneren mye skade når du har svært lav helse."
4557N/A"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you are at very low health."
N/A4553"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Gunboats greatly reduce health loss from rocket jumps. Use them when positioning and mobility are especially important."
45584554"Tip_3_17" "Som Soldier er det viktig å vite at Medics ikke kan helbrede deg eller aktivere superladningen på deg hvis du har Utjevneren framme."
4559N/A"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, Medics cannot heal you or activate ÜberCharge on you if you have the Equalizer out."
N/A4555"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, activating the Battalion's Backup provides damage reduction and crit immunity to yourself and nearby team mates. Be mindful of the effect radius when protecting teammates!"
45604556"Tip_4_5" "Som Demoman detoner klisterbombene når som helst uavhengig av hvilke våpen du bruker for øyeblikket."
4561N/A"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, detonate sticky bombs at any time regardless of which weapon you're currently using."
N/A4557"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, you can detonate Stickybombs with %attack2% at any time, regardless of which weapon you're currently using."
45624558"Tip_4_6" "Som Demoman krøk deg i lufta når du hopper med en klisterbombe for å oppnå maksimal høyde."
4563N/A"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch in the air when jumping for a sticky bomb jump to achieve maximum height."
4564N/A"Tip_4_7" "Som Demoman klisterbombehopp i en vinkel for å drive deg selv i en bestemt retning i stedet for bare opp."
4565N/A"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, sticky bomb jump at an angle to propel yourself in a certain direction rather than just up."
4566N/A"Tip_4_8" "Som Demoman bruk Granatkasteren for direkte kamp. Granater detonerer ved sammenstøt med en fiende med mindre de berører bakken først."
4567N/A"[english]Tip_4_8" "As a Demoman, use your grenade launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
4568N/A"Tip_4_9" "Som Demoman gjør Flasken like mye skade om den er knust eller ikke."
4569N/A"[english]Tip_4_9" "As a Demoman, your bottle does the same amount of damage whether it is smashed open or not."
4570N/A"Tip_4_10" "Klisterbomber kan bli ødelagt ved å skyte på dem med våpen som bruker kuler. Eksplosjoner vil ikke ødelegge dem, men de vil slå dem ut av veien."
4571N/A"[english]Tip_4_10" "Sticky bombs can be destroyed by shooting at them with any weapon that uses bullets. Explosions won't destroy them, but will knock them out of the way."
4572N/A"Tip_4_11" "Som Demoman er Den skotske motstanden flott i forsvar. Plassere flere grupper med klisterbomber for å forsvare mye territorium. Klisterbombene dine ødelegger også fiendens klisterbomber!"
4573N/A"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple sticky bomb groups to defend a lot of territory. Your sticky bombs also destroy enemy sticky bombs!"
4574N/A"Tip_4_12" "Som Demoman med Den skotske motstanden, hold siktlinjen til klisterbombene dine slik at du kan detonere dem ved behov."
4575N/A"[english]Tip_4_12" "As a Demoman with the Scottish Resistance, keep a line of sight to your sticky bombs so you can detonate them when needed."
4576N/A"Tip_4_13" "Som Demoman vil Stormangrepskjoldet sin eksplosjon- og brannmotstand i tillegg til stormangrepet komplimentere Øyelanderens lavere makshelse og manglende evne til å forårsake tilfeldige kritiske treff."
4577N/A"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability compliment the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
4578N/A"Tip_4_14" "Som Demoman vil ikke Stormangrepskjoldet gi et kritisk treff før mot slutten av stormangrepet. Våpenet ditt vil lyse når tiden er riktig!"
4579N/A"[english]Tip_4_14" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability doesn't grant a critical hit until near the end of the charge. Your weapon will glow when the time is right!"
4580N/A"Tip_4_15" "Som Demoman med Stormangrepskjoldet, kan du ikke endre retning mens du stormer. Prøv å linje opp stormangrepet med hvor fienden kommer til å være i stedet for hvor fienden er."
4581N/A"[english]Tip_4_15" "As a Demoman with the Chargin' Targe, you can't change direction during a charge. Try to line charges up with where an enemy will be rather than where an enemy is."
4582N/A"Tip_4_16" "Som Demoman er Stormangrepskjoldets stormangrep også perfekt for raske flukter."
4583N/A"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability is also perfect for quick getaways!"
4584N/A"Tip_4_17" "Som Demoman har Flasken din ingen negative attributter sammenlignet med minus 25 helse på Øyelanderen. Bruk Flasken om overlevelse er en prioritet."
4585N/A"[english]Tip_4_17" "As a Demoman, your Bottle has no negative attributes compared to the minus 25 health on the Eyelander. Use your Bottle if survival is a priority."
4586N/A"Tip_4_18" "Som Demoman kan du samle hoder ved å drepe fiender med Øyelanderen. Hvert hode øker din maksimale helse, samt gir den deg en hastighetsøkning!"
4587N/A"[english]Tip_4_18" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health as well as gives you a speed boost!"
N/A4559"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch when preparing for a Stickybomb jump in order to achieve maximum height."
N/A4560"Tip_4_7" "Som Demoman bruk Granatkasteren for direkte kamp. Granater detonerer ved sammenstøt med en fiende med mindre de berører bakken først."
N/A4561"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, use your Grenade Launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
N/A4562"Tip_4_8" "Som Demoman gjør Flasken like mye skade om den er knust eller ikke."
N/A4563"[english]Tip_4_8" "As a Demoman, your Bottle does the same amount of damage whether it is smashed open or not."
N/A4564"Tip_4_9" "Som Demoman er Den skotske motstanden flott i forsvar. Plassere flere grupper med klisterbomber for å forsvare mye territorium. Klisterbombene dine ødelegger også fiendens klisterbomber!"
N/A4565"[english]Tip_4_9" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple groups of Stickybombs in order to defend a lot of territory. Your Stickybombs can also destroy enemy Stickybombs!"
N/A4566"Tip_4_10" "Som Demoman med Den skotske motstanden, hold siktlinjen til klisterbombene dine slik at du kan detonere dem ved behov."
N/A4567"[english]Tip_4_10" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance keep a line of sight to your Stickybombs so you can detonate them when needed."
N/A4568"Tip_4_11" "Som Demoman vil Stormangrepskjoldet sin eksplosjon- og brannmotstand i tillegg til stormangrepet komplimentere Øyelanderens lavere makshelse og manglende evne til å forårsake tilfeldige kritiske treff."
N/A4569"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability complement the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
N/A4570"Tip_4_12" "Som Demoman vil ikke Stormangrepskjoldet gi et kritisk treff før mot slutten av stormangrepet. Våpenet ditt vil lyse når tiden er riktig!"
N/A4571"[english]Tip_4_12" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability doesn't grant a critical hit until near the end of the charge. Your weapon will glow when the time is right!"
N/A4572"Tip_4_13" "Som Demoman med Stormangrepskjoldet, kan du ikke endre retning mens du stormer. Prøv å linje opp stormangrepet med hvor fienden kommer til å være i stedet for hvor fienden er."
N/A4573"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, when using the Chargin' Targe you can't change direction during a charge. Try to line charges up with where an enemy will be rather than where an enemy is."
N/A4574"Tip_4_14" "Som Demoman er Stormangrepskjoldets stormangrep også perfekt for raske flukter."
N/A4575"[english]Tip_4_14" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability is also perfect for quick getaways!"
N/A4576"Tip_4_15" "Som Demoman har Flasken din ingen negative attributter sammenlignet med minus 25 helse på Øyelanderen. Bruk Flasken om overlevelse er en prioritet."
N/A4577"[english]Tip_4_15" "As a Demoman, your Bottle has no negative attributes when compared to the health reduction penalty of the Eyelander. Use your Bottle if survival is a priority."
N/A4578"Tip_4_16" "Som Demoman kan du samle hoder ved å drepe fiender med Øyelanderen. Hvert hode øker din maksimale helse, samt gir den deg en hastighetsøkning!"
N/A4579"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health and also gives you a speed boost!"
45884580"Tip_5_6" "Som Medic bygges superladningen med maks hastighet under installasjonstiden."
4589N/A"[english]Tip_5_6" "As a Medic, you build ÜberCharge at the maximum rate during setup time."
N/A4581"[english]Tip_5_6" "As a Medic, your ÜberCharge will build much faster during setup time."
45904582"Tip_5_7" "Som Medic kan du ikke erobre kontrollpunkt mens du er usårbar."
4591N/A"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point while invulnerable."
N/A4583"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point or pick up the Intelligence while invulnerable."
45924584"Tip_5_8" "Som Medic helbred Soldier og Demomen i begynnelsen av rundene slik at de kan bruke den ekstra helsen til å rakett- eller klisterhoppe bortover kartet."
4593N/A"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of rounds so they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
N/A4585"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of a round in order that they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
45944586"Tip_5_9" "Som Medic kan du bruke superladningen uten noen å helbrede for å redde deg selv fra farlige situasjoner."
4595N/A"[english]Tip_5_9" "As a Medic, you can ÜberCharge without a heal target to save yourself in dire situations."
N/A4587"[english]Tip_5_9" "As a Medic, you can ÜberCharge without a heal target in order to save yourself in dire situations."
45964588"Tip_5_10" "Som Medic er det bedre å bruke superladningen for tidlig enn å miste den ved at du blir drept."
45974589"[english]Tip_5_10" "As a Medic, it's better to use an ÜberCharge too early than lose it by being killed."
45984590"Tip_5_11" "Som Medic kan du leke med fienden ved å bruke \"Superladning klar!\"-kommandoen for å late som om du har en superladning klar."
4599N/A"[english]Tip_5_11" "As a Medic, mess with the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command to pretend you have an ÜberCharge prepared."
N/A4591"[english]Tip_5_11" "As a Medic, fool the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command in order to pretend you have an ÜberCharge prepared."
46004592"Tip_5_12" "Som Medic kan du ha flere mål overhelbredet, noe som lar dem absorbere mer skade."
46014593"[english]Tip_5_12" "As a Medic, you can keep multiple targets overhealed allowing them to absorb more damage."
4602N/A"Tip_5_13" "Som Medic husk at sprøyter reiser i buer. Sikt høyere enn det tiltenkte målet for å få vellykkede treff."
4603N/A"[english]Tip_5_13" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs. Aim higher than your intended target to land successful hits."
4604N/A"Tip_5_14" "Som Medic må du huske på at kritiske treff ikke har noen effekt på sensorvåpen. Bruk Kritzkriegen i områder fullt av spillere i stedet."
4605N/A"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on sentry guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
4606N/A"Tip_5_15" "Som Medic vil Ubersagen fortsatt øke superladningen selv om fienden som blir truffet er en Scout påvirket av Bonk! Atomic Punch."
4607N/A"[english]Tip_5_15" "As a Medic, the Übersaw will still gain you ÜberCharge if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
4608N/A"Tip_5_16" "Som Medic betyr det ikke at du er fri for skade når du bruker superladningen for å være usårbar. Se opp for Pyroens luftstøt og eksplosive tilbakeslag."
4609N/A"[english]Tip_5_16" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for Pyro air blasts and explosive knock back."
4610N/A"Tip_5_17" "Som Medic prøv å komme så nærme sensorvåpen som mulig når du angriper med en superladning, slik at lagkameratene dine kan komme nær nok til å ødelegge dem."
4611N/A"[english]Tip_5_17" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge try to get as close to sentries as possible so your teammates can get close enough to destroy them."
4612N/A"Tip_5_18" "Som Medic helbreder sprøytepistolen deg automatisk tre helse per sekund i forhold til Blodsugerens en helse per sekund."
4613N/A"[english]Tip_5_18" "As a Medic, your default syringe gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second."
4614N/A"Tip_5_19" "Som Medic vil ikke Ubersagen øke superladningen hvis fienden som blir truffet er en forkledd Spy."
4615N/A"[english]Tip_5_19" "As a Medic, the Ubersaw will not gain you ÜberCharge if the enemy being hit is a disguised Spy."
4616N/A"Tip_5_20" "Som Medic vil Kritzkriegens hån helbrede deg med 10 liv. Bruk det når det ikke er noen førstehjelpssett eller andre Medics i nærheten."
4617N/A"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
4618N/A"Tip_5_21" "Som Medic må du være oppmerksom på andre Medics på laget ditt. Å holde flere Medics i live vil bidra til å holde resten av laget i live også."
4619N/A"[english]Tip_5_21" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive too."
N/A4594"Tip_5_14" "Som Medic husk at sprøyter reiser i buer. Sikt høyere enn det tiltenkte målet for å få vellykkede treff."
N/A4595"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs and have a travel time. Lead your targets and aim higher in order to land successful hits."
N/A4596"Tip_5_15" "Som Medic må du huske på at kritiske treff ikke har noen effekt på sensorvåpen. Bruk Kritzkriegen i områder fullt av spillere i stedet."
N/A4597"[english]Tip_5_15" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on Sentry Guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
N/A4598"Tip_5_16" "Som Medic vil Ubersagen fortsatt øke superladningen selv om fienden som blir truffet er en Scout påvirket av Bonk! Atomic Punch."
N/A4599"[english]Tip_5_16" "As a Medic, the Übersaw will still increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
N/A4600"Tip_5_17" "Som Medic betyr det ikke at du er fri for skade når du bruker superladningen for å være usårbar. Se opp for Pyroens luftstøt og eksplosive tilbakeslag."
N/A4601"[english]Tip_5_17" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for the Pyro's compression blast and explosive knock back."
N/A4602"Tip_5_18" "Som Medic prøv å komme så nærme sensorvåpen som mulig når du angriper med en superladning, slik at lagkameratene dine kan komme nær nok til å ødelegge dem."
N/A4603"[english]Tip_5_18" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge, try to get Sentry Guns to target you so that your teammates can get close enough to destroy them."
N/A4604"Tip_5_19" "Som Medic helbreder sprøytepistolen deg automatisk tre helse per sekund i forhold til Blodsugerens en helse per sekund."
N/A4605"[english]Tip_5_19" "As a Medic, your default Syringe Gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second. Use the Syringe Gun when playing defensively, as the passive healing rate will provide you with an advantage."
N/A4606"Tip_5_20" "Som Medic vil ikke Ubersagen øke superladningen hvis fienden som blir truffet er en forkledd Spy."
N/A4607"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Übersaw will not increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a disguised Spy."
N/A4608"Tip_5_21" "Som Medic vil Kritzkriegens hån helbrede deg med 10 liv. Bruk det når det ikke er noen førstehjelpssett eller andre Medics i nærheten."
N/A4609"[english]Tip_5_21" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
N/A4610"Tip_5_22" "Som Medic må du være oppmerksom på andre Medics på laget ditt. Å holde flere Medics i live vil bidra til å holde resten av laget i live også."
N/A4611"[english]Tip_5_22" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive, too."
46204612"Tip_6_5" "Som Heavy kan Smørbrødet ditt være en livredder. Prøv å finne en trygg plass før du spiser smørbrødet ditt ellers kan du bli forstyrret."
4621N/A"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, your Sandvich can be a life saver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
4622N/A"Tip_6_6" "Som Heavy har du mest helse på laget ditt."
4623N/A"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you have the most health on your team."
4624N/A"Tip_6_7" "Som Heavy mister du ikke momentum når du spinner opp minigunnen i lufta. Bruk dette for å overaske fiender rundt hjørner."
4625N/A"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners."
N/A4613"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, you have more health than any other class on your team. Use this to your advantage by drawing enemy fire and allowing the other classes to flank the enemy."
N/A4614"Tip_6_6" "Som Heavy mister du ikke momentum når du spinner opp minigunnen i lufta. Bruk dette for å overaske fiender rundt hjørner."
N/A4615"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your Minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners!"
46264616"Tip_6_8" "Som Heavy svinger knyttnevene dine raskere enn de Krigerske, Grusomme Boksehanskene. Utstyr dem sammen med Smørbrødet for å raskt ekspedere matpauseovergripere."
4627N/A"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers."
N/A4617"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers. "
46284618"Tip_6_9" "Som Heavy kan Smørbrødet legges ned ved å trykke %attack2%. Et droppet Smørbrød kan helbrede en lagkamerat tilsvarende et førstehjelpssett."
4629N/A"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similar to a health kit."
N/A4619"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similarly to a health kit."
46304620"Tip_6_10" "Som Heavy hent et annet Smørbrød om du har lagt ned ditt. Smørbrød kan fylles opp fra førstehjelpssett, men bare hvis din gjeldende helse er full."
46314621"[english]Tip_6_10" "As a Heavy, be sure to get another Sandvich if you drop yours. Sandviches can be replenished from health kits, but only if your current health is full."
46324622"Tip_6_11" "Som Heavy kan oppspinningen av minigunen din føre til at den fem sekunder lange crit-buffen fra de Krigerske, Grusomme Boksehanskene blir bortkastet. Ha med deg haglen din når du skal bruke K.G.B. for maksimal effekt!"
4633N/A"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your minigun's spin-up can waste the Killing Gloves of Boxing's 5-second critical buff. Carry your shotgun with the K.G.B. to maximize the critical boost!"
N/A4623"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your Minigun's spin-up time can waste the Killing Gloves of Boxing's five-second critical buff. Carry your Shotgun with the K.G.B. in order to maximize the critical boost!"
46344624"Tip_6_12" "Som Heavy kan Smørbrødet slippes ved å trykke %attack2% og slukke brennende lagkamerater. Bruk dette for å redde Medicen din."
4635N/A"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
4636N/A"Tip_7_7" "Som Pyro kan flammekasteren din antenne fientlige Spies forkledd som ditt lag. Kontrollér lagkamerater som virker mistenkelig!"
4637N/A"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, your flame thrower can ignite enemy Spies disguised as your team. Spy check teammates that act suspicious!"
4638N/A"Tip_7_8" "Som Pyro er det lurt å gjøre nytte av Brannøkserens skadebonus ved å sette fyr på fienden."
4639N/A"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes."
4640N/A"Tip_7_9" "Som Pyro kan du gi god hjelp med å beskytte en Engineers sensorvåpen ved å fjerne klisterbomber og finne Spyer."
4641N/A"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, help protect an Engineer's sentries by pushing away sticky bombs and checking for Spies."
4642N/A"Tip_7_10" "Som Pyro kan du bruke flammekasterens luftstøt ved å trykke %attack2% for å nøytralisere en superladning. Dytt Medicen eller den han superlader ut av hverandres rekkevidde!"
4643N/A"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic or his heal target out of range of each other using the Flame Thrower's compression blast with %attack2%!"
4644N/A"Tip_7_11" "Som Pyro kan du dytte fiender unna med flammekasterens luftstøt ved å trykke %attack2%."
4645N/A"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, push enemies out of your way using the flame thrower's compression blast with %attack2%."
4646N/A"Tip_7_12" "Som Pyro må du aldri glemme at flammekasterens luftstøt (%attack2%) slukker brennende lagkamerater!"
4647N/A"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, the flame thrower's compression blast %attack2% can extinguish burning teammates."
4648N/A"Tip_7_13" "Som Pyro kan du ikke settes fyr på. Bruk haglen eller brannøksen din mot fiendtlige Pyroer for å kontre dette."
4649N/A"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, you do not ignite from fire. Use your shotgun or fire axe against enemy Pyros to counter this."
4650N/A"Tip_7_14" "Som Pyro kan Ryggbrenneren være mer effektiv siden den gjør ekstra skade når du angriper bakfra!"
4651N/A"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Backburner is more useful for ambushing the enemy as it gets bonus damage when attacking from behind!"
4652N/A"Tip_7_15" "Som Pyro kan Signalpistolen forårsake kritiske treff dersom avfyrt på fiender som allerede brenner."
4653N/A"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
4654N/A"Tip_7_16" "Som Pyro vil ikke flammekasteren eller signalpistolen din virke under vann."
4655N/A"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, your flame thrower or Flare Gun will not work underwater."
4656N/A"Tip_7_17" "Som Pyro kan du trykke %attack2% med flammekasteren din for å slippe ut et støt av komprimert luft. Bruk det til å reflektere innkommende prosjektiler, slukke brennende lagkamerater og dytte fiender unna!"
4657N/A"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, hit %attack2% with your default flame thrower to let out a blast of compressed air. Use it to reflect incoming projectiles, put out burning teammates, and push enemies back!"
4658N/A"Tip_7_18" "Som Pyro kan du bruke flammekasteren på en vennlig Sniper for å sette fyr på Jeger-pilen hans. Brennende piler setter fyr på fienden de treffer!"
4659N/A"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use your flame thrower on friendly Snipers to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy."
4660N/A"Tip_7_19" "Som Pyro kan du bruke %attack2% for å reflektere prosjektiler tilbake mot fienden! Dette inkluderer raketter, bomber, Jarate og mer!"
4661N/A"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Jarate, and more!"
4662N/A"Tip_7_20" "Som Pyro må du huske at flammekasterens luftstøt (%attack2%) bruker mye ammunisjon. Bare bruk det når du trenger det!"
4663N/A"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, remember, the flame thrower's compression blast %attack2% can use up a lot of ammo. Use it when you need to!"
4664N/A"Tip_7_21" "Som Pyro kan du bruke flammekasterens luftstøt (%attack2%) til å dytte unna klisterbomber. Hjelp Engineerer i nød eller gjør et kontrollpunkt trygt!"
4665N/A"[english]Tip_7_21" "As a Pyro, utilize the flame thrower's compression blast %attack2% to push sticky bombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
N/A4625"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich and the Buffalo Steak Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
N/A4626"Tip_7_6" "Som Pyro kan flammekasteren din antenne fientlige Spies forkledd som ditt lag. Kontrollér lagkamerater som virker mistenkelig!"
N/A4627"[english]Tip_7_6" "As a Pyro, your Flamethrower can ignite an enemy Spy if he is cloaked, or is disguised as a member of your team. Spy check teammates that look or act suspicious!"
N/A4628"Tip_7_7" "Som Pyro er det lurt å gjøre nytte av Brannøkserens skadebonus ved å sette fyr på fienden."
N/A4629"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes before attacking."
N/A4630"Tip_7_8" "Som Pyro kan du gi god hjelp med å beskytte en Engineers sensorvåpen ved å fjerne klisterbomber og finne Spyer."
N/A4631"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, help protect an Engineer's Sentry Gun by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to reflect explosive projectiles and check for enemy Spies."
N/A4632"Tip_7_9" "Som Pyro kan du bruke flammekasterens luftstøt ved å trykke %attack2% for å nøytralisere en superladning. Dytt Medicen eller den han superlader ut av hverandres rekkevidde!"
N/A4633"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic and his heal target away from each other by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%)."
N/A4634"Tip_7_10" "Som Pyro kan du dytte fiender unna med flammekasterens luftstøt ved å trykke %attack2%."
N/A4635"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, push enemies out of your way using the Flamethrower's compression blast with %attack2%."
N/A4636"Tip_7_11" "Som Pyro må du aldri glemme at flammekasterens luftstøt (%attack2%) slukker brennende lagkamerater!"
N/A4637"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can extinguish burning teammates."
N/A4638"Tip_7_12" "Som Pyro kan du ikke settes fyr på. Bruk haglen eller brannøksen din mot fiendtlige Pyroer for å kontre dette."
N/A4639"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, you cannot be ignited by fire-based weapons. Use your Shotgun or melee weapons against enemy Pyros in order to counter this."
N/A4640"Tip_7_13" "Som Pyro kan Ryggbrenneren være mer effektiv siden den gjør ekstra skade når du angriper bakfra!"
N/A4641"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner very effective when ambushing the enemy as it inflicts critical hits when attacking from behind."
N/A4642"Tip_7_14" "Som Pyro kan Signalpistolen forårsake kritiske treff dersom avfyrt på fiender som allerede brenner."
N/A4643"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
N/A4644"Tip_7_15" "Som Pyro vil ikke flammekasteren eller signalpistolen din virke under vann."
N/A4645"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, your Flamethrower or Flare Gun will not work underwater, so rely upon your Shotgun or melee weapon."
N/A4646"Tip_7_16" "Som Pyro kan du trykke %attack2% med flammekasteren din for å slippe ut et støt av komprimert luft. Bruk det til å reflektere innkommende prosjektiler, slukke brennende lagkamerater og dytte fiender unna!"
N/A4647"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, use %attack2% when using the Flamethrower in order to let out a blast of compressed air. Use it to reflect incoming projectiles, put out burning teammates, or push enemies back!"
N/A4648"Tip_7_17" "Som Pyro kan du bruke flammekasteren på en vennlig Sniper for å sette fyr på Jeger-pilen hans. Brennende piler setter fyr på fienden de treffer!"
N/A4649"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, use your Flamethrower on friendly Snipers in order to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy and inflict additional damage."
N/A4650"Tip_7_18" "Som Pyro kan du bruke %attack2% for å reflektere prosjektiler tilbake mot fienden! Dette inkluderer raketter, bomber, Jarate og mer!"
N/A4651"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Huntsman arrows, Jarate and more!"
N/A4652"Tip_7_19" "Som Pyro må du huske at flammekasterens luftstøt (%attack2%) bruker mye ammunisjon. Bare bruk det når du trenger det!"
N/A4653"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, remember that the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can use up a lot of ammo. Use it only when you need to!"
N/A4654"Tip_7_20" "Som Pyro kan du bruke flammekasterens luftstøt (%attack2%) til å dytte unna klisterbomber. Hjelp Engineerer i nød eller gjør et kontrollpunkt trygt!"
N/A4655"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, utilize the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to push Stickybombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
46664656"Tip_8_9" "Som Spy i forkledning må du være forsiktig når du bruker stemmekommandoer. Fiendelaget vil se hva som blir sagt i tekstchatten av den du er forkledd som."
4667N/A"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whoever you're disguised as."
N/A4657"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whomever you're disguised as."
46684658"Tip_8_10" "Som Spy vil ikke Ambassadøren ha kritiske treff når du treffer hodet mens den avkjøles. Pass på at hvert eneste skudd er godt siktet og timet for å gjøre så mye skade som mulig."
4669N/A"[english]Tip_8_10" "As a Spy, the Ambassador does not do critical headshots when cooling down. Make each shot precise and timed to maximize damage."
N/A4659"[english]Tip_8_10" "As a Spy, the Ambassador does not inflict critical headshots when cooling down. Make each shot precise and timed in order to inflict maximum damage."
46704660"Tip_8_11" "Som Spy unngå å bli truffet av flammer når du lader opp Dobbeltgjengeren, ellers kan flammene treffe deg igjen og avsløre posisjonen din."
46714661"[english]Tip_8_11" "As a Spy, try not to be hit by flames when arming the Dead Ringer, or else the flames may hit you again and reveal your location."
46724662"Tip_8_12" "Når du er usynlig som Spy med Dobbeltgjengeren, vil ikke silhuetten din synes når du kolliderer med fiender."
4673N/A"[english]Tip_8_12" "As a Spy while cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies."
4674N/A"Tip_8_13" "Som Spy kan snikmorderen lade opp usynlighet mens du beveger deg, så lenge du ikke er usynlig."
4675N/A"[english]Tip_8_13" "As a Spy, the Cloak and Dagger can regenerate cloak while moving around so long as you are uncloaked when doing so."
4676N/A"Tip_8_14" "Som Spy kan du plukke opp ammunisjon og våpen fra de falne for å lade opp usynlighetsevnen til dobbeltgjengeren og usynlighetsklokken."
4677N/A"[english]Tip_8_14" "As a Spy, pick up ammo and fallen weapons to recharge cloak when using your invis watch or the Dead Ringer."
4678N/A"Tip_8_15" "Som Spy vil snikmorderens energi bare minskes mens du beveger deg. Stå stille eller skru av usynligheten for å gjenopplade det som har gått tapt."
4679N/A"[english]Tip_8_15" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak to regain lost charge."
4680N/A"Tip_8_16" "Som Spy med snikmorderen kan silhuetten din bli sett om du beveger deg i usynlig tilstand for lenge. Finn et trygt sted du kan sitte og lade opp."
4681N/A"[english]Tip_8_16" "As a Spy, your silhouette can be seen if you move around while cloaked with the Cloak and Dagger for too long. Find a safe spot to sit and recharge."
4682N/A"Tip_8_17" "Som Spy lager dobbeltgjengeren en voldsomt høy lyd når usynligheten blir deaktivert.
N/A4663"[english]Tip_8_12" "As a Spy cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies."
N/A4664"Tip_8_13" "Som Spy kan du plukke opp ammunisjon og våpen fra de falne for å lade opp usynlighetsevnen til dobbeltgjengeren og usynlighetsklokken."
N/A4665"[english]Tip_8_13" "As a Spy, pick up ammo and fallen weapons to recharge your Cloak when using the default Invisibility Watch or the Dead Ringer."
N/A4666"Tip_8_14" "Som Spy vil snikmorderens energi bare minskes mens du beveger deg. Stå stille eller skru av usynligheten for å gjenopplade det som har gått tapt."
N/A4667"[english]Tip_8_14" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak in order to regain lost charge."
N/A4668"Tip_8_15" "Som Spy med snikmorderen kan silhuetten din bli sett om du beveger deg i usynlig tilstand for lenge. Finn et trygt sted du kan sitte og lade opp."
N/A4669"[english]Tip_8_15" "As a Spy, your silhouette can be seen if you move around while cloaked with the Cloak and Dagger for too long. Find a safe spot to sit and recharge."
N/A4670"Tip_8_16" "Som Spy lager dobbeltgjengeren en voldsomt høy lyd når usynligheten blir deaktivert.
46834671Finn et trygt sted godt unna fienden for å bli synlig."
4684N/A"[english]Tip_8_17" "As a Spy, the Dead Ringer makes a very loud noise when uncloaking. Find a safe place away from enemies to uncloak."
4685N/A"Tip_8_18" "Som Spy kan du forkle deg som ditt eget lag ved å trykke på %disguiseteam%-knappen. Bruk den i vennlige områder eller med dobbeltgjengeren for å skjule ditt nærvær fra fienden."
4686N/A"[english]Tip_8_18" "As a Spy, disguise as your own team by hitting the %disguiseteam% key. Use this in friendly areas or with the Dead Ringer to hide your presence from the enemy."
4687N/A"Tip_8_19" "Som Spy kan du trykke på %lastdisguise% når du allerede er i forkledning for å endre hvilket våpen forkledningen din bærer."
4688N/A"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change what weapon your disguise is holding."
4689N/A"Tip_8_20" "Som Spy kan du automatisk forkle deg med den forrige forkledningen du hadde ved å trykke på %lastdisguise%."
4690N/A"[english]Tip_8_20" "As a Spy, hit %lastdisguise% to automatically disguise as the last disguise you previously had."
4691N/A"Tip_8_21" "Som Spion kan du ta i bruk fiendens teleportere når du er i forkledning. Overraskelse!"
4692N/A"[english]Tip_8_21" "As a Spy, you can take enemy teleporters while disguised. Surprise!"
4693N/A"Tip_8_22" "Som Spy vil du bli litt synlig for alle hvis du dulter borti en fiende mens du er usynlig."
4694N/A"[english]Tip_8_22" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
4695N/A"Tip_8_23" "Som Spy vil fienden kunne se deg om du blir satt fyr på mens du er usynlig!"
4696N/A"[english]Tip_8_23" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
4697N/A"Tip_8_24" "Som Spy kan du bruke revolveren din til å bli kvitt mål som har lav helse, eller for å hanskes med klassene som er farlige å komme nær, slik som Pyroer."
4698N/A"[english]Tip_8_24" "As a Spy, use your revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
4699N/A"Tip_8_25" "Som Spy kan du dolke en Engineer og så sappe sensorvåpenet hans før den snur seg rundt og skyter deg."
4700N/A"[english]Tip_8_25" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his gun before it turns around and shoots you."
4701N/A"Tip_8_26" "Som Spy vil dobbeltgjengeren gjøre at du tar betydningsfullt mindre skader fra alle slags angrep mens du er usynlig."
4702N/A"[english]Tip_8_26" "As a Spy, The Dead Ringer makes you take significantly less damage from all attacks while you are invisible."
4703N/A"Tip_8_27" "Som Spy unngå å ta fallskader, det vil gi bort din posisjon!"
4704N/A"[english]Tip_8_27" "As a Spy, avoid taking fall damage; it will give away your location!"
4705N/A"Tip_8_28" "Som Spy vil sapperene virke på begge ender av en teleporter. Prøv å sappe enden som Engineeren ikke er ved."
4706N/A"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your sappers sap both ends of a teleporter. Try sapping the end the Engineer isn't at."
4707N/A"Tip_8_29" "Som Spy kan du bruke dobbeltgjengeren til å forfalske døden din. Prøv å bruke den mens du er svak, ellers vil forsøket enten bli bortkastet eller totalt innlysende."
4708N/A"[english]Tip_8_29" "As a Spy, your Dead Ringer can fake a death. Try to use it when you're weak, or else it will be wasted or too obvious."
4709N/A"Tip_8_30" "Som Spy vil det å lade revolveren i forkledning gjøre at selve forkledningen lader våpenet sitt også."
4710N/A"[english]Tip_8_30" "As a Spy, reloading your revolver will mimic the reload action of your current disguise."
N/A4672"[english]Tip_8_16" "As a Spy, the Dead Ringer makes a very loud noise when uncloaking. Find a safe place away from enemies to uncloak."
N/A4673"Tip_8_17" "Som Spy kan du forkle deg som ditt eget lag ved å trykke på %disguiseteam%-knappen. Bruk den i vennlige områder eller med dobbeltgjengeren for å skjule ditt nærvær fra fienden."
N/A4674"[english]Tip_8_17" "As a Spy, disguise as your own team by hitting the %disguiseteam% key. Use this in friendly areas or with the Dead Ringer in order to hide your presence from the enemy."
N/A4675"Tip_8_18" "Som Spy kan du trykke på %lastdisguise% når du allerede er i forkledning for å endre hvilket våpen forkledningen din bærer."
N/A4676"[english]Tip_8_18" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change the weapon your disguise is holding."
N/A4677"Tip_8_19" "Som Spy kan du automatisk forkle deg med den forrige forkledningen du hadde ved å trykke på %lastdisguise%."
N/A4678"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% in order to automatically assume the last disguise you previously used."
N/A4679"Tip_8_20" "Som Spion kan du ta i bruk fiendens teleportere når du er i forkledning. Overraskelse!"
N/A4680"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters while disguised. Surprise!"
N/A4681"Tip_8_21" "Som Spy vil du bli litt synlig for alle hvis du dulter borti en fiende mens du er usynlig."
N/A4682"[english]Tip_8_21" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
N/A4683"Tip_8_22" "Som Spy vil fienden kunne se deg om du blir satt fyr på mens du er usynlig!"
N/A4684"[english]Tip_8_22" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
N/A4685"Tip_8_23" "Som Spy kan du bruke revolveren din til å bli kvitt mål som har lav helse, eller for å hanskes med klassene som er farlige å komme nær, slik som Pyroer."
N/A4686"[english]Tip_8_23" "As a Spy, use your Revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
N/A4687"Tip_8_24" "Som Spy kan du dolke en Engineer og så sappe sensorvåpenet hans før den snur seg rundt og skyter deg."
N/A4688"[english]Tip_8_24" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his Sentry Gun before it turns around and shoots you."
N/A4689"Tip_8_25" "Som Spy vil dobbeltgjengeren gjøre at du tar betydningsfullt mindre skader fra alle slags angrep mens du er usynlig."
N/A4690"[english]Tip_8_25" "As a Spy, the Dead Ringer significantly reduces the amount of damage taken from all attacks while you are invisible."
N/A4691"Tip_8_26" "Som Spy unngå å ta fallskader, det vil gi bort din posisjon!"
N/A4692"[english]Tip_8_26" "As a Spy, avoid taking fall damage as it will give away your location!"
N/A4693"Tip_8_27" "Som Spy vil sapperene virke på begge ender av en teleporter. Prøv å sappe enden som Engineeren ikke er ved."
N/A4694"[english]Tip_8_27" "As a Spy, your Electro Sappers sap both ends of a Teleporter. Try sapping the end that the Engineer isn't guarding."
N/A4695"Tip_8_28" "Som Spy kan du bruke dobbeltgjengeren til å forfalske døden din. Prøv å bruke den mens du er svak, ellers vil forsøket enten bli bortkastet eller totalt innlysende."
N/A4696"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your Dead Ringer can be used to fake your own death. Try to use it when you're weak, otherwise it may be wasted or too obvious."
N/A4697"Tip_8_29" "Som Spy vil det å lade revolveren i forkledning gjøre at selve forkledningen lader våpenet sitt også."
N/A4698"[english]Tip_8_29" "As a Spy, reloading your Revolver will mimic the reload action of the weapon carried by your current disguise."
47114699"Tip_9_7" "Som Engineer bør du hjelpe andre Engineers! Skiftenøkkelen din kan oppgradere eller reparere bygningene deres."
4712N/A"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your wrench can upgrade or repair their buildings."
N/A4700"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your Wrench can upgrade or repair their buildings as well as your own."
47134701"Tip_9_8" "Som Engineer kan du slå bygninger med skiftenøkkelen din mens de bygges for å få dem til å bygge raskere."
4714N/A"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your wrench while they are constructing to make them build faster."
N/A4702"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your Wrench while they are constructing in order to make them build faster."
47154703"Tip_9_9" "Som Engineer kan det være nyttig å flytte bygninger fremover med laget ditt."
4716N/A"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward with your team."
N/A4704"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward in order to support your team. Use %attack2% to pick up your buildings and carry them."
47174705"Tip_9_10" "Som Engineer må du huske å oppgradere bygningene dine. Nivå 3-teleportere lader mye raskere slik at laget ditt kan holde presset oppe."
4718N/A"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 teleporters recharge much faster allowing your team to keep the pressure on."
N/A4706"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 Teleporters recharge much faster, allowing your team to keep the pressure on."
47194707"Tip_9_11" "Som Engineer kan du slå enten inngangen eller utgangen av teleporteren din med skiftenøkkelen for å reparere og oppgradere begge sider."
4720N/A"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your teleporter with your wrench to repair and upgrade both sides."
N/A4708"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your Teleporter with your Wrench in order to repair and upgrade both sides."
47214709"Tip_9_12" "Som Engineer kan du trykke %attack2% for å rotere bygningstegninger før du trykker %attack% for å bygge. Bruk dette til å vende bort teleportere fra vegger."
4722N/A"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this to face teleporters away from walls."
N/A4710"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this in order to orient Teleporters away from walls."
47234711"Tip_9_13" "Som Engineer kan du gjøre mer enn å bare vedlikeholde bygningene dine. Bruk din hagle og pistol til å bistå i kamper og i forsvar."
4724N/A"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your shotgun and your pistol to assist in fights and to defend."
N/A4712"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your Shotgun and your Pistol to assist in fights and to defend your buildings."
47254713"Tip_9_14" "Som Engineer er ikke sensorvåpen begrenset til bare defensive tiltak. Bygg dem raskt på skjulte steder for å hjelpe til ved en offensiv."
4726N/A"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, sentry guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations to aid in an offensive push."
N/A4714"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, Sentry Guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations in order to aid in an offensive push."
47274715"Tip_9_15" "Som Engineer må du huske at kamuflerte spioner kan ta din teleporter. Prøv å ikke stå på toppen av teleport-utgangen din."
4728N/A"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised Spies can take your teleporter. Try not to stand on top of your teleporter exit."
N/A4716"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised enemy Spies can use your Teleporter. Try not to stand on top of your Teleporter exit, especially when upgrading or repairing it."
47294717"Tip_9_16" "Som Engineer bør du sjekke for spioner med dine våpen hvis noen mistenksomme nærmer seg."
47304718"[english]Tip_9_16" "As an Engineer, check for Spies with your weapons if someone suspicious approaches."
47314719"Tip_9_17" "Som Engineer kan du bruke din hagle og pistol for å ødelegge fiendens klisterbomber som er plassert i nærheten av bygningene dine."
4732N/A"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, use your shotgun and pistol to destroy enemy sticky bombs placed near your buildings."
N/A4720"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, the Short Circuit lets you protect your buildings by eliminating incoming enemy projectiles."
47334721"TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "poeng"
47344722"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "point(s)"
47354723"TF_ClassRecord_Alt_MostKills" "drap"
93299317"Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Prosjektil kan ikke bli avledet."
93309318"[english]Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projectile cannot be deflected"
93319319"Attrib_Particle28" "Fornem piperøyk"
9332N/A"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Pipe Smoke"
N/A9320"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Smoke"
93339321"Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
93349322"[english]Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
93359323"Store_GrordbortSale" "Dr. Grordborts ufeilbarlige eter-oscillatorer: Hvor vitenskap møter vold!\nKjøp din ekte laserpistol på www.DrGrordborts.com"
97999787"Attrib_ExpirationDate" "Denne gjenstanden utløper den %s1."
98009788"[english]Attrib_ExpirationDate" "This item will expire on %s1."
98019789"Attrib_AirBlastPushScale" "Luftstøt skyver fiendene enda lenger"
9802N/A"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% increased airblast pushback"
N/A9790"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
98039791"MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
98049792"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
98059793"Store_LearnMore" "LÆR MER"