Template:PatchDiff/March 28, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15111511"[english]StatSummary_StatTitle_LongestLife" "Longest life"
15121512"Tip_Fmt" "Wskazówka: %s1"
15131513"[english]Tip_Fmt" "Tip: %s1"
1514N/A"Tip_1_Count" "16"
1515N/A"[english]Tip_1_Count" "16"
N/A1514"Tip_1_Count" "29"
N/A1515"[english]Tip_1_Count" "29"
15161516"Tip_1_1" "Skaut może wykonać podwójny skok, aby zmienić kierunek i uniknąć ostrzału nieprzyjaciela."
1517N/A"[english]Tip_1_1" "As a Scout, jump again in mid-air to change direction, and avoid enemy fire."
1518N/A"Tip_1_2" "Skaut zdobywa punkty kontrolne dwukrotnie szybciej niż inne klasy."
1519N/A"[english]Tip_1_2" "As a Scout, you capture control points twice as fast as other classes."
N/A1517"[english]Tip_1_1" "As a Scout, jump while in mid-air to change direction and avoid enemy fire."
N/A1518"Tip_1_2" "Skaut zdobywa punkty kontrolne i popycha wózki z ładunkiem dwukrotnie szybciej niż inne klasy."
N/A1519"[english]Tip_1_2" "As a Scout, you capture control points and push payload carts twice as fast as other classes."
15201520"Tip_1_3" "Skaut jest najskuteczniejszy, gdy pozostaje w ruchu i wykorzystuje swoją szybkość."
15211521"[english]Tip_1_3" "As a Scout, you're most effective when you stay moving and use your speed to your advantage."
1522N/A"Tip_1_4" "Dubeltówka Skauta jest zabójcza na krótkich dystansach."
1523N/A"[english]Tip_1_4" "As a Scout, your scattergun is lethal at point blank range."
1524N/A"Tip_1_5" "Pistolet Skauta doskonale nadaje się do rażenia nieprzyjaciół z dystansu."
1525N/A"[english]Tip_1_5" "As a Scout, your pistol is great for picking off enemies at a distance."
1526N/A"Tip_2_Count" "13"
1527N/A"[english]Tip_2_Count" "13"
N/A1522"Tip_1_4" "Pistolet doskonale nadaje się do rażenia nieprzyjaciół z dystansu."
N/A1523"[english]Tip_1_4" "As a Scout, your Pistol is great for picking off enemies at a distance."
N/A1524"Tip_1_5" "Dubeltówka zadaje wysokie obrażenia na bardzo krótkim dystansie, zabijając większość klas dwoma strzałami."
N/A1525"[english]Tip_1_5" "As a Scout, your Scattergun deals high-damage at point-blank range, killing most classes with 2 hits."
N/A1526"Tip_2_Count" "22"
N/A1527"[english]Tip_2_Count" "22"
15281528"Tip_2_1" "Im dłużej Snajper obserwuje swój cel przez lunetę karabinu, tym więcej szkód wyrządza jego strzał."
1529N/A"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed in the scope, the more damage the shot will do."
1530N/A"Tip_2_2" "Grając Snajperem celuj w głowę, aby zadać obrażenia krytyczne."
1531N/A"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head to do critical damage."
1532N/A"Tip_2_3" "Możesz skorzystać z lunety karabinu snajperskiego Snajpera, naciskając klawisz %attack2%."
1533N/A"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the sniper rifle by hitting %attack2%."
1534N/A"Tip_2_4" "Użyj PM-u Snajpera w potyczkach na niewielką odległość."
1535N/A"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary submachine gun to deal with nearby enemies."
1536N/A"Tip_3_Count" "17"
1537N/A"[english]Tip_3_Count" "17"
1538N/A"Tip_3_1" "Żołnierz może wykonywać bardzo wysokie rakietowe skoki, skacząc i jednocześnie odpalając rakietę w ziemię."
1539N/A"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights by simultaneously jumping and firing a rocket at the ground."
N/A1529"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed while scoped, the more damage the shot will do."
N/A1530"Tip_2_2" "Grając Snajperem, celuj w głowę, aby zadać obrażenia krytyczne."
N/A1531"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head in order to inflict critical damage."
N/A1532"Tip_2_3" "Możesz skorzystać z lunety Karabinu Snajperskiego, naciskając klawisz %attack2%."
N/A1533"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the Sniper Rifle by hitting %attack2%."
N/A1534"Tip_2_4" "Użyj PM-u, aby rozprawić się z pobliskimi wrogami."
N/A1535"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary Submachine Gun to deal with nearby enemies."
N/A1536"Tip_3_Count" "27"
N/A1537"[english]Tip_3_Count" "27"
N/A1538"Tip_3_1" "Żołnierz może wykonywać bardzo wysokie rakietowe skoki, skacząc i jednocześnie odpalając rakietę w ziemię; kucanie podczas skakania zwiększy pęd uzyskany od rakiety."
N/A1539"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights or distances by simultaneously jumping and firing a rocket on nearby surfaces; crouching as you jump will increase the momentum you gain from the rocket."
15401540"Tip_3_2" "Grając Żołnierzem, celuj rakietami w stopy wrogów, aby mieć pewność, że nie unikną oni obrażeń od eksplozji."
1541N/A"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at enemies feet to ensure they can't avoid the explosion damage."
1542N/A"Tip_3_3" "Pamiętaj, aby wyrzutnia rakiet Żołnierza była zawsze naładowana. Naciśnij klawisz %reload%, aby ją przeładować."
1543N/A"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your rocket launcher loaded. Hit %reload% to reload it at any time."
1544N/A"Tip_3_4" "Naciśnij klawisz %voicemenu 0 0%, aby zawołać Medyka w razie odniesienia ran. Znajdujący się w pobliżu Medycy otrzymają wiadomość, że jesteś w potrzebie."
1545N/A"[english]Tip_3_4" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
1546N/A"Tip_4_Count" "18"
1547N/A"[english]Tip_4_Count" "18"
1548N/A"Tip_4_1" "Grając Demomanem, możesz rozmieścić bomby samoprzylepne naciskając %attack%, a później zdetonować je klawiszem %attack2%."
1549N/A"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, hit %attack% to fire sticky bombs and then use %attack2% to detonate them later."
1550N/A"Tip_4_2" "Im dłużej przytrzymasz wciśnięty przycisk strzału, gdy grasz jako Demoman, tym dalej bomba samoprzylepna poleci."
1551N/A"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, the longer you hold down the fire button, the farther the shot will go."
1552N/A"Tip_4_3" "Demoman może umieścić samoprzylepną bombę pod stopami i zdetonować ją, aby wykonać bardzo wysoki skok."
1553N/A"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, set off sticky bombs beneath your feet to pipe bomb jump up to great heights."
1554N/A"Tip_4_4" "Grając Demomanem, staraj się umieszczać bomby samoprzylepne na ścianach i sufitach, gdzie będą trudne do zauważenia."
1555N/A"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot sticky bombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
1556N/A"Tip_5_Count" "21"
1557N/A"[english]Tip_5_Count" "21"
1558N/A"Tip_5_1" "Medigun Medyka nie tylko leczy towarzyszy, ale również nadlecza ich, zapewniając do 150%% normalnego zdrowia."
1559N/A"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your medigun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
1560N/A"Tip_5_2" "Grając Medykiem, naładuj swój ÜberCharge, lecząc członków zespołu. Po naładowaniu naciśnij klawisz %attack2%, aby stać się niezniszczalnym."
1561N/A"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates. Then hit %attack2% to go invulnerable."
N/A1541"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at an enemy's feet in order to ensure that they can't avoid the explosion damage."
N/A1542"Tip_3_3" "Pamiętaj, aby Wyrzutnia Rakiet była zawsze naładowana. Naciśnij klawisz %reload%, aby ją przeładować, lub włącz automatyczne przeładowywanie broni w zaawansowanych opcjach dla wielu graczy."
N/A1543"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your Rocket Launcher loaded. Press %reload% to reload manually or enable auto-reloading in Advanced Multiplayer Options."
N/A1544"Tip_3_4" "Grając Żołnierzem, narażasz się na samookaleczenie obrażeniami od eksplozji swoich rakiet, gdy strzelasz w blisko stojących wrogów. Spróbuj zmienić broń, aby uniknąć zranienia się."
N/A1545"[english]Tip_3_4" "As a Soldier, you risk taking splash damage when firing rockets at nearby enemies. Try switching weapons to avoid hurting yourself."
N/A1546"Tip_4_Count" "30"
N/A1547"[english]Tip_4_Count" "30"
N/A1548"Tip_4_1" "Używając Wyrzutni Bomb Samoprzylepnych, naciśnij %attack%, aby wystrzelić bomby samoprzylepne, a potem naciśnij %attack2%, aby je zdetonować."
N/A1549"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, when using the Stickybomb Launcher hit %attack% to fire Stickybombs and then use %attack2% to detonate them later."
N/A1550"Tip_4_2" "Gdy używasz Wyrzutni Bomb Samoprzylepnych lub Szkockiego Oporu, zapamiętaj, że im dłużej przytrzymasz przycisk strzału, tym bomba samoprzylepna dalej poleci."
N/A1551"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, when you use the Stickybomb Launcher or Scottish Resistance, note that the longer you hold down the fire button the further the shot will go."
N/A1552"Tip_4_3" "Jako Demoman skoordynuj swój skok z czasem detonacji bomb samoprzylepnych, skacząc nad nimi, aby skoczyć w wybranym przez siebie kierunku!"
N/A1553"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, time the detonation of your Stickybombs as you jump over them to propel yourself in the desired direction!"
N/A1554"Tip_4_4" "Grając Demomanem, umieszczaj bomby samoprzylepne na ścianach i sufitach, gdzie będą trudne do zauważenia."
N/A1555"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot Stickybombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
N/A1556"Tip_5_Count" "31"
N/A1557"[english]Tip_5_Count" "31"
N/A1558"Tip_5_1" "Medigun nie tylko leczy towarzyszy, ale również nadlecza ich, zapewniając do 150%% normalnego zdrowia."
N/A1559"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your Medi Gun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
N/A1560"Tip_5_2" "Grając Medykiem, naładuj swój ÜberCharge, lecząc członków zespołu, a potem naciśnij klawisz %attack2%, aby stać się na krótki czas niezniszczalnym."
N/A1561"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates and then hit %attack2% to become invulnerable for a short time."
15621562"Tip_5_3" "Dzięki ÜberCharge'owi Medyk i leczona przez niego osoba mogą stać się na krótki czas niezniszczalni."
1563N/A"[english]Tip_5_3" "As a Medic, your ÜberCharge makes both you and your medigun target invulnerable for a short time."
N/A1563"[english]Tip_5_3" "As a Medic, your ÜberCharge makes both you and your Medi Gun target invulnerable for a short time."
15641564"Tip_5_4" "Medyk ładuje swój ÜberCharge szybciej, lecząc ciężej rannych towarzyszy."
1565N/A"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more hurt."
N/A1565"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
15661566"Tip_5_5" "Grając Medykiem, rozglądaj się za towarzyszami wołającymi o pomoc. Wskażą ci ich \"medyczne dymki\" pojawiające się na ekranie."
15671567"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
1568N/A"Tip_6_Count" "12"
1569N/A"[english]Tip_6_Count" "12"
1570N/A"Tip_6_1" "Grając Grubym, trzymaj wciśnięty klawisz %attack2%, aby utrzymać lufę miniguna w ruchu i być gotowym do starcia ze zbliżającymi się nieprzyjaciółmi."
1571N/A"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% to keep your minigun spinning, ready for approaching enemies."
1572N/A"Tip_6_2" "Gruby jest idealnym towarzyszem Medyka. Utrzymuj doktora w zasięgu wzroku, aby mógł leczyć cię swoim Medigunem."
1573N/A"[english]Tip_6_2" "As a Heavy, you're a great Medic buddy. Keep a clear line of sight to your Medic to keep the Medigun on you."
1574N/A"Tip_6_3" "Naciśnij klawisz %voicemenu 0 0%, aby zawołać Medyka w razie odniesienia ran. Znajdujący się w pobliżu Medycy otrzymają wiadomość, że jesteś w potrzebie."
1575N/A"[english]Tip_6_3" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
1576N/A"Tip_6_4" "Minigun Grubego zużywa bardzo dużo amunicji. Podnoś upuszczoną broń, aby uzupełnić swoje zasoby."
1577N/A"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
1578N/A"Tip_7_Count" "21"
1579N/A"[english]Tip_7_Count" "21"
1580N/A"Tip_7_1" "Im bliżej nieprzyjaciela znajduje się Pyro, tym większe szkody wyrządza jego miotacz ognia."
1581N/A"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
1582N/A"Tip_7_2" "Grając Pyro, zastawiaj pułapki na nieprzyjaciela, aby dosięgnąć go miotaczem ognia. Wykorzystuj w tym celu rogi budynków."
1583N/A"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies to catch them in the short range of your flamethrower. Use corners to your advantage."
1584N/A"Tip_7_3" "Miotacz ognia Pyro zużywa bardzo dużo paliwa. Podnoś upuszczoną broń, aby uzupełnić jego zapas."
1585N/A"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
1586N/A"Tip_7_4" "Grając jako Pyro, zmień broń na strzelbę, jeśli nieprzyjacielowi uda się wycofać poza zasięg miotacza ognia."
1587N/A"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your shotgun if enemies retreat beyond the short range of your flamethrower."
N/A1568"Tip_6_Count" "22"
N/A1569"[english]Tip_6_Count" "22"
N/A1570"Tip_6_1" "Grając Grubym, trzymaj wciśnięty klawisz %attack2%, aby utrzymać lufę Miniguna w ruchu i być gotowym do starcia ze zbliżającymi się nieprzyjaciółmi."
N/A1571"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
N/A1572"Tip_6_2" "Gruby jest idealnym towarzyszem Medyka. Utrzymuj go w zasięgu wzroku, aby mógł leczyć cię swoim Medigunem."
N/A1573"[english]Tip_6_2" "As a Heavy, you're a great Medic buddy. Keep a clear line of sight to your Medic to keep the Medi Gun on you."
N/A1574"Tip_6_3" "Minigun zużywa bardzo dużo amunicji. Podnoś upuszczoną broń, aby uzupełnić swoje zasoby."
N/A1575"[english]Tip_6_3" "As a Heavy, your Minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
N/A1576"Tip_6_4" "Kanapka może uratować życie. Spróbuj znaleźć bezpieczne miejsce przed jej zjedzeniem. W przeciwnym razie ktoś może ci niegrzecznie przeszkodzić."
N/A1577"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your Sandvich can be a lifesaver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
N/A1578"Tip_7_Count" "32"
N/A1579"[english]Tip_7_Count" "32"
N/A1580"Tip_7_1" "Im bliżej nieprzyjaciela znajduje się Pyro, tym większe szkody wyrządza jego Miotacz Ognia."
N/A1581"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your Flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
N/A1582"Tip_7_2" "Grając Pyro, zastawiaj pułapki na nieprzyjaciela, aby upewnić się, że twój Miotacz Ognia zada maksymalne obrażenia. Wykorzystaj w tym celu rogi budynków i wnęki."
N/A1583"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies in order to ensure that you engage them at close range so that your Flamethrower will inflict maximum damage. Use corners and alcoves to your advantage."
N/A1584"Tip_7_3" "Miotacz Ognia zużywa bardzo dużo paliwa. Podnoś upuszczoną broń, aby uzupełnić jego zapas."
N/A1585"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your Flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
N/A1586"Tip_7_4" "Grając jako Pyro, zmień broń na Strzelbę lub Pistolet Sygnałowy, jeśli nieprzyjacielowi uda się wycofać poza zasięg Miotacza Ognia."
N/A1587"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your Shotgun or Flare Gun if enemies retreat beyond the short range of your Flamethrower."
15881588"Tip_7_5" "Pyro często ma możliwość podpalenia nieprzyjaciela i wycofania się, pozostawiając go na śmierć w płomieniach."
15891589"[english]Tip_7_5" "As a Pyro, you can often set enemies on fire and retreat, leaving them to die from the burning."
1590N/A"Tip_7_6" "Naciśnij klawisz %voicemenu 0 0%, aby zawołać Medyka w razie odniesienia ran. Znajdujący się w pobliżu Medycy otrzymają wiadomość, że jesteś w potrzebie."
1591N/A"[english]Tip_7_6" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
1592N/A"Tip_8_Count" "30"
1593N/A"[english]Tip_8_Count" "30"
1594N/A"Tip_8_1" "Szpieg może używać swojego noża do zadawania nieprzyjacielowi dźgnięć w plecy, powodując jego natychmiastową śmierć."
1595N/A"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
1596N/A"Tip_8_2" "Grając Szpiegiem, przebieraj się za nieprzyjaciela, używając swojego zestawu przebrań. Uważaj – atakując, tracisz przebranie."
1597N/A"[english]Tip_8_2" "As a Spy, disguise yourself as an enemy with your disguise kit. Beware, attacking will remove your disguise."
N/A1590"Tip_8_Count" "41"
N/A1591"[english]Tip_8_Count" "41"
N/A1592"Tip_8_1" "Grając Szpiegem, użyj swojego Noża do zadania wrogom dźgnięć w plecy, powodując ich natychmiastową śmierć."
N/A1593"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your Knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
N/A1594"Tip_8_2" "Grając Szpiegiem, przebieraj się za nieprzyjaciela, używając swojego Zestawu Przebrań. Uważaj – atakując, tracisz przebranie."
N/A1595"[english]Tip_8_2" "As a Spy, disguise yourself as an enemy with your Disguise Kit. Beware, attacking will remove your disguise."
15981596"Tip_8_3" "Grając Szpiegiem, naciśnij klawisz %attack2%, by aktywować zegarek i stać się na chwilę całkowicie niewidzialnym."
1599N/A"[english]Tip_8_3" "As a Spy, hit %attack2% to cloak and become fully invisible for a short period of time."
1600N/A"Tip_8_4" "Grając Szpiegiem, korzystaj z niewidzialności, by przeniknąć za linie wroga. Zestaw przebrań pozwoli ci wmieszać się w jego szeregi."
1601N/A"[english]Tip_8_4" "As a Spy, use your cloak to get behind enemy lines, and your disguise to move around amongst them."
N/A1597"[english]Tip_8_3" "As a Spy, hit %attack2% to Cloak and become fully invisible for a short period of time."
N/A1598"Tip_8_4" "Grając Szpiegiem, skorzystaj z niewidzialności, by przeniknąć za linie wroga. Twoje przebranie pozwoli ci wmieszać się w jego szeregi."
N/A1599"[english]Tip_8_4" "As a Spy, use your Cloak to get behind enemy lines, and your disguise to move around amongst them."
16021600"Tip_8_5" "Staraj się zachowywać jak nieprzyjaciel, gdy grając Szpiegiem korzystasz z przebrania. Obserwuj, gdzie przebywają członkowie zespołu nieprzyjaciela i przebierz się za jednego z nich."
16031601"[english]Tip_8_5" "As a Spy, try to act like an enemy while disguised. Observe where enemy team members are, and disguise as one of them."
1604N/A"Tip_8_6" "Grając Szpiegiem, umieszczaj sapery na działkach strażniczych nieprzyjaciela, aby je zniszczyć. Podkładając sapery, nie tracisz swojego przebrania."
1605N/A"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your electro sappers on enemy sentry guns to destroy them. Disguises aren't lost when placing sappers."
1606N/A"Tip_8_7" "Sapery dezaktywują działko strażnicze, zanim je zniszczą. Przed atakiem na Inżyniera użyj sapera na jego działku strażniczym."
1607N/A"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your electro sappers disable sentry guns before destroying them. Sap a sentry gun before attacking the Engineer."
N/A1602"Tip_8_6" "Grając Szpiegiem, umieszczaj Elektrosapery na Działkach Strażniczych nieprzyjaciela, aby je zniszczyć. Podkładając je, nie tracisz swojego przebrania."
N/A1603"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your Electro Sappers on enemy Sentry Guns in order to destroy them. Note that disguises aren't lost when placing Sappers."
N/A1604"Tip_8_7" "Elektrosapery Szpiega dezaktywują Działka Strażnicze, zanim je zniszczą. Przed atakiem na Inżyniera użyj jednego na jego Działku Strażniczym."
N/A1605"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Sap a Sentry Gun before attacking the Engineer."
16081606"Tip_8_8" "Gdy grając Szpiegiem, korzystasz z przebrania, możesz wezwać wrogich Medyków, naciskając klawisz %voicemenu 0 0%."
16091607"[english]Tip_8_8" "As a Spy, call for enemy Medics by hitting %voicemenu 0 0% while disguised."
1610N/A"Tip_9_Count" "17"
1611N/A"[english]Tip_9_Count" "17"
1612N/A"Tip_9_1" "Grając Inżynierem, używaj narzędzia do budowania, aby rozmieszczać działka strażnicze, zasobniki i teleporty."
1613N/A"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place sentry guns, dispensers, and teleporters."
1614N/A"Tip_9_2" "Inżynier potrzebuje metalu do budowy, napraw i ulepszania zbudowanych konstrukcji. Zbieraj upuszczoną broń, aby uzyskać więcej metalu."
1615N/A"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen weapons to get more metal."
1616N/A"Tip_9_3" "Inżynier może uderzyć kluczem swoje działko strażnicze, aby je ulepszyć zdobytym metalem. Na każdym kolejnym poziomie działko zyskuje większą wytrzymałość i siłę ognia."
1617N/A"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your sentry gun with your wrench to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
1618N/A"Tip_9_4" "Grając Inżynierem, możesz zbudować zasobnik, który będzie leczył towarzyszy i dostarczał im amunicji. Wytwarza on również metal na twoje potrzeby."
1619N/A"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
1620N/A"Tip_9_5" "Inżynier może budować teleporty, aby pomóc swoim towarzyszom w szybszym dotarciu na linię frontu."
1621N/A"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build teleporters to help your team reach the front line faster."
1622N/A"Tip_9_6" "Grając Inżynierem, uważaj na wrogich Szpiegów, którzy zakładają sapery na twoje konstrukcje. Możesz pozbyć się saperów używając swojego klucza."
1623N/A"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching sappers to your buildings. Use your wrench to remove sappers."
N/A1608"Tip_9_Count" "31"
N/A1609"[english]Tip_9_Count" "31"
N/A1610"Tip_9_1" "Grając Inżynierem, używaj narzędzia do budowania, aby rozmieszczać Działka Strażnicze, Zasobniki i Teleporty."
N/A1611"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place Sentry Guns, Dispensers, and Teleporters."
N/A1612"Tip_9_2" "Inżynier potrzebuje metalu do budowy, napraw i ulepszania zbudowanych konstrukcji. Zbieraj upuszczoną broń, aby odnowić swoje zasoby."
N/A1613"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen weapons to replenish your supply."
N/A1614"Tip_9_3" "Inżynier może uderzyć Kluczem swoje Działko Strażnicze, aby je ulepszyć zdobytym metalem. Na każdym kolejnym poziomie Działko Strażnicze zyskuje większą wytrzymałość i siłę ognia."
N/A1615"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your Sentry Gun with your Wrench in order to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
N/A1616"Tip_9_4" "Grając Inżynierem, buduj Zasobniki, które będą leczyć towarzyszy i dostarczać im amunicji. Wytwarzają one również metal na twoje potrzeby."
N/A1617"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build Dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
N/A1618"Tip_9_5" "Inżynier może budować Teleporty, aby pomóc swoim towarzyszom w szybszym dotarciu na linię frontu."
N/A1619"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build Teleporters to help your team reach the frontlines faster."
N/A1620"Tip_9_6" "Grając Inżynierem, uważaj na wrogich Szpiegów, którzy zakładają Elektrosapery na twoje konstrukcje. Możesz pozbyć się Saperów, używając swojego Klucza."
N/A1621"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching Electro Sappers to your buildings. Use your Wrench to remove Sappers."
16241622"Tip_HLTV" "Oglądasz kanał SourceTV."
16251623"[english]Tip_HLTV" "You are watching SourceTV."
1626N/A"Tip_arena_Count" "7"
1627N/A"[english]Tip_arena_Count" "7"
N/A1624"Tip_arena_Count" "9"
N/A1625"[english]Tip_arena_Count" "9"
16281626"Tip_arena_1" "Dzięki licznikowi graczy u góry ekranu możesz stwierdzić, czy twoja drużyna ma przewagę."
1629N/A"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen to tell when your team has an advantage."
1630N/A"Tip_arena_2" "Z uwagi na brak apteczek na planszy w trybie Arena, Medyk staje się bardzo ważnym członkiem drużyny. Należy go chronić za wszelką cenę."
1631N/A"[english]Tip_arena_2" "With no healthkits in the level, Medics are very valuable in Arena, protect them at all costs."
1632N/A"Tip_arena_3" "Punkt przejęcia na środku mapy uaktywni się po upływie 60 sekund."
1633N/A"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will be active after 60 seconds."
N/A1627"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen in order to tell if your team has an advantage."
N/A1628"Tip_arena_2" "Na Arenie jest bardzo mało źródeł leczenia się, więc ochraniaj swoich Medyków i Inżynierów za wszelką cenę!"
N/A1629"[english]Tip_arena_2" "There are very few sources of replenishing your health in Arena, so be sure to protect your Medics and Engineers!"
N/A1630"Tip_arena_3" "Punkt przejęcia na środku mapy uaktywni się po upływie 60 sekund od rozpoczęcia rundy."
N/A1631"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will become active after 60 seconds have elapsed once the round begins."
16341632"Tip_arena_4" "W trybie Arena masz tylko jedno życie, więc dbaj o nie!"
16351633"[english]Tip_arena_4" "You don't respawn in Arena, so don't die!"
16361634"Tip_arena_5" "W trybie Arena żadna klasa nie góruje nad innymi. Skup się na dopasowaniu składu drużyny do drużyny przeciwnej."
1637N/A"[english]Tip_arena_5" "No single class is most important in Arena, focus on countering the other team's entire composition."
1638N/A"Tip_arena_6" "Możesz zmienić klasę na początku rozgrywki w trybie Arena, zanim otworzy się brama."
1639N/A"[english]Tip_arena_6" "You can change your class at the start of an Arena match before the gates open."
1640N/A"Tip_arena_7" "Grając Inżynierem, pamiętaj o budowaniu zasobników, aby leczyć towarzyszy."
1641N/A"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building dispensers to heal your teammates."
N/A1635"[english]Tip_arena_5" "No single class is the most important in Arena. Focus on countering the other team's entire composition."
N/A1636"Tip_arena_6" "Możesz zmienić klasę jedynie na początku każdej rundy w trybie Arena, zanim otworzy się brama."
N/A1637"[english]Tip_arena_6" "You can only change your class at the start of an Arena match before the gates open."
N/A1638"Tip_arena_7" "Grając Inżynierem, pamiętaj o budowaniu Zasobników, aby leczyć towarzyszy."
N/A1639"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building Dispensers in order to heal your teammates."
16421640"TF_ClassRecord_MostPoints" "Naj. punktów:"
16431641"[english]TF_ClassRecord_MostPoints" "Most points:"
16441642"TF_ClassRecord_MostKills" "Naj. zabitych:"
44914489"[english]TF_OSXItem_Desc" "OSX represent!"
44924490"Gametype_Training" "Tryb treningowy"
44934491"[english]Gametype_Training" "Training Mode"
4494N/A"Tip_1_6" "Dubeltówka Skauta jest w stanie zabić większość klas dwoma strzałami."
4495N/A"[english]Tip_1_6" "As a Scout, your scattergun can kill most classes with two hits."
4496N/A"Tip_1_7" "Skaut może użyć Siły Natury do wykonania większego skoku."
4497N/A"[english]Tip_1_7" "As a Scout, you can use the Force-A-Nature to give yourself an extra boost up while jumping."
4498N/A"Tip_1_8" "Skaut jest najniebezpieczniejszy, gdy zachodzi przeciwnika z boku lub z tyłu. Użyj alternatywnych dróg, aby oskrzydlić przeciwnika."
4499N/A"[english]Tip_1_8" "As a Scout, you are most dangerous when you attack from the side or behind. Use alternate routes to flank the enemy."
4500N/A"Tip_1_9" "Grając Skautem, użyj alternatywnego ataku Piaskuna, aby ogłuszyć przeciwnika."
4501N/A"[english]Tip_1_9" "As a Scout, use your Sandman's alt-fire to stun an enemy."
4502N/A"Tip_1_10" "Skaut z Kijem baseballowym ma o 15 punktów zdrowia więcej niż Skaut z Piaskunem. Używaj kija, jeśli twoim priorytetem jest przetrwanie."
4503N/A"[english]Tip_1_10" "As a Scout, your bat provides 15 extra health compared to the Sandman. Use your bat if survival is a top priority."
4504N/A"Tip_1_11" "Siła Natury Skauta odpycha przeciwników trafionych z bliskiej odległości."
4505N/A"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the Force-A-Nature causes enemies at close range to be knocked back."
4506N/A"Tip_1_12" "Ogłuszenie wybitą przez Skauta piłką Piaskuna trwa tym dłużej, im większy przebyty przez nią dystans."
4507N/A"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's stun ball will stun longer the further it flies."
4508N/A"Tip_1_13" "Piłeczka Piaskuna Skauta unieruchomi trafionego wroga, jeśli przebędzie odpowiednio duży dystans."
4509N/A"[english]Tip_1_13" "As a Scout, the Sandman's stun ball will render the target immobile if hit at maximum range."
4510N/A"Tip_1_14" "Piłka Piaskuna Skauta nie ogłusza na bliskim dystansie, ale wciąż zadaje celowi niewielkie obrażenia."
4511N/A"[english]Tip_1_14" "As a Scout, remember that the Sandman's stun ball doesn't stun at close range but still does slight damage to the target."
4512N/A"Tip_1_15" "Jako Skaut użyj Bonka! Atomowego Kopu, aby odciągnąć uwagę działka i pozwolić reszcie drużyny je zniszczyć."
4513N/A"[english]Tip_1_15" "As a Scout, use the Bonk! Energy Drink to distract a sentry and allow other teammates to destroy it."
4514N/A"Tip_1_16" "Jako Skaut użyj Bonka! Atomowego Kopu, aby unikać działek oraz innych obrażeń."
4515N/A"[english]Tip_1_16" "As a Scout, use the Bonk! Energy Drink to avoid sentries and other damage."
4516N/A"Tip_2_5" "W pełni naładowany strzał w głowę z karabinu snajperskiego potrafi natychmiastowo zabić większość klas."
4517N/A"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged sniper rifle head shot can kill most classes instantly."
4518N/A"Tip_2_6" "Użyj PM-u Snajpera, aby rozprawić się z pobliskimi wrogami."
4519N/A"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, use your secondary submachine gun to deal with nearby enemies."
4520N/A"Tip_2_7" "Strzał z Łowcy Snajpera będzie niecelny, jeśli przytrzymasz cięciwę na dłużej niż 5 sekund. Możesz zaniechać strzału, naciskając %attack2%."
4521N/A"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, your shot will miss if the Huntsman is pulled back longer than 5 seconds. Reset it by hitting %attack2%."
4522N/A"Tip_2_8" "Sikwondo Snajpera może ujawnić niewidzialnych Szpiegów."
4523N/A"[english]Tip_2_8" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
4524N/A"Tip_2_9" "Po zablokowaniu ciosu Antyklinga Snajpera ulega zniszczeniu. Należy wtedy pobrać nową z szafki z zaopatrzeniem."
4525N/A"[english]Tip_2_9" "As a Sniper, the Razorback breaks after being stabbed. Grab a new one from a resupply locker."
4526N/A"Tip_2_10" "Antyklinga Snajpera wyda głośny, elektryczny dźwięk, jeśli Szpieg spróbuje dźgnąć cię w plecy. Wytężaj więc słuch!"
4527N/A"[english]Tip_2_10" "As a Sniper, your Razorback emits a loud electric sound when a Spy attempts to backstab you. Listen for it!"
4528N/A"Tip_2_11" "Grając jako Snajper, możesz użyć Sikwondo, aby ugasić płomienie na sobie i swoich towarzyszach."
4529N/A"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, use Jarate to douse flames on yourself and on teammates."
4530N/A"Tip_2_12" "Wszystkie trafienia we wrogów, którzy zostali oblani Sikwondem, są trafieniami minikrytycznymi."
4531N/A"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are minicrits."
4532N/A"Tip_2_13" "Plemienne Ostrze Snajpera po trafieniu we wroga powoduje u niego krwawienie. Wykorzystaj to do wyśledzenia wrogich Szpiegów."
4533N/A"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes a bleed on hit. This can be useful for tracking down Spies."
4534N/A"Tip_3_5" "Samookaleczanie się podczas rozgrzewki nie zwiększa tempa ładowania ÜberCharge'a Medyków z drużyny."
4535N/A"[english]Tip_3_5" "Damaging yourself during Setup time does not increase your Medic's ÜberCharge rate."
4536N/A"Tip_3_6" "Grając jako Żołnierz, możesz kucnąć w podskoku, dzięki czemu twój rakietowy skok będzie wyższy!"
4537N/A"[english]Tip_3_6" "As a Soldier, a crouch-jump will increase your rocket jump height!"
4538N/A"Tip_3_7" "Grając Żołnierzem, zmień broń na strzelbę, gdy walczysz na krótkich dystansach, by uniknąć zadawania sobie obrażeń."
4539N/A"[english]Tip_3_7" "As a Soldier, switch to shotgun for enemies at extremely close range to avoid damaging yourself."
4540N/A"Tip_3_8" "Jeśli grasz Żołnierzem i leczy cię Medyk, zadawaj sobie obrażenia, gdy nie grozi wam niebezpieczeństwo, by szybciej naładować ÜberCharge'a!"
4541N/A"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, if you're paired with a Medic take advantage of safe opportunities to damage yourself to build ÜberCharge faster!"
4542N/A"Tip_3_9" "Grając Żołnierzem, możesz wyrzucić przeciwników w powietrze, używając rakiet."
4543N/A"[english]Tip_3_9" "As a Soldier, you can use your rockets to pop enemies into the air."
4544N/A"Tip_3_10" "Strzelba Żołnierza może okazać się przydatna w momencie, gdy wyrzutnia rakiet wymaga przeładowania."
4545N/A"[english]Tip_3_10" "As a Soldier, your shotgun can be useful in combat if you need to reload your rocket launcher."
4546N/A"Tip_3_11" "Grając Żołnierzem, odpal rakietę za siebie pod małym kątem, aby szybko pokonać dużą odległość!"
4547N/A"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, angle your rockets slightly behind you to propel yourself forward faster!"
4548N/A"Tip_3_12" "Celny Strzał Żołnierza ma bardzo małe pole rażenia. Celuj prosto we wroga, aby zadać maksymalne obrażenia."
4549N/A"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Direct Hit rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage."
4550N/A"Tip_3_13" "Pasek furii Sztandaru Chwały Żołnierza zresetuje się, jeśli umrzesz. Nie bój się wykorzystać go dla własnych potrzeb, przeprowadzając atak lub wycofując się!"
4551N/A"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, the Buff Banner's rage meter will reset if you die. Don't be afraid to use it for yourself to make a push or escape!"
4552N/A"Tip_3_14" "Sztandar Chwały Żołnierza po naładowaniu i aktywowaniu zapewnia tobie i twoim towarzyszom obrażenia minikrytyczne."
4553N/A"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, the Buff Banner, once charged and then activated, provides mini-crits for you and all teammates nearby."
4554N/A"Tip_3_15" "Wyrównywacz zapewnia Żołnierzowi bonus do szybkości ruchu, który rośnie w miarę utraty punktów zdrowia. Można go wykorzystać do szybkiej ucieczki."
4555N/A"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Equalizer's speed bonus when at low health can also be used to quickly escape."
4556N/A"Tip_3_16" "Wyrównywacz zadaje dużo obrażeń, gdy używający go Żołnierz jest ciężko ranny."
4557N/A"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you are at very low health."
4558N/A"Tip_3_17" "Dobycie Wyrównywacza uniemożliwia Medykowi leczenie i użycie ÜberCharge'a."
4559N/A"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, Medics cannot heal you or activate ÜberCharge on you if you have the Equalizer out."
4560N/A"Tip_4_5" "Grając Demomanem, możesz zdetonować swoje bomby samoprzylepne w każdym momencie, bez względu na to, jakiej broni używasz."
4561N/A"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, detonate sticky bombs at any time regardless of which weapon you're currently using."
4562N/A"Tip_4_6" "Grając Demomanem, możesz kucnąć, wykonując skok na bombie samoprzylepnej, aby polecieć wyżej."
4563N/A"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch in the air when jumping for a sticky bomb jump to achieve maximum height."
4564N/A"Tip_4_7" "Grając Demomanem, możesz skoczyć na bombie samoprzylepnej pod kątem, aby polecieć w danym kierunku."
4565N/A"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, sticky bomb jump at an angle to propel yourself in a certain direction rather than just up."
4566N/A"Tip_4_8" "Granatnik Demomana dobrze spisuje się w walce bezpośredniej. Granaty wybuchają po trafieniu we wroga, chyba że najpierw uderzą w ziemię."
4567N/A"[english]Tip_4_8" "As a Demoman, use your grenade launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
4568N/A"Tip_4_9" "Butelka Demomana zadaje zawsze taką samą ilość obrażeń bez względu na to, czy jest rozbita czy nie."
4569N/A"[english]Tip_4_9" "As a Demoman, your bottle does the same amount of damage whether it is smashed open or not."
4570N/A"Tip_4_10" "Bomby samoprzylepne można zniszczyć każdą bronią, która używa naboi. Eksplozje nie zniszczą ich, lecz przesuną w innym kierunku."
4571N/A"[english]Tip_4_10" "Sticky bombs can be destroyed by shooting at them with any weapon that uses bullets. Explosions won't destroy them, but will knock them out of the way."
4572N/A"Tip_4_11" "Szkocki Opór Demomana świetnie spisuje się w obronie. Rozmieść bomby samoprzylepne w kilku grupach, by chronić większy obszar. Ponadto twoje bomby mogą niszczyć bomby przeciwników!"
4573N/A"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple sticky bomb groups to defend a lot of territory. Your sticky bombs also destroy enemy sticky bombs!"
4574N/A"Tip_4_12" "Używając Szkockiego Oporu, staraj się trzymać bomby samoprzylepne w zasięgu wzroku, by zdetonować je, gdy nadejdzie potrzeba."
4575N/A"[english]Tip_4_12" "As a Demoman with the Scottish Resistance, keep a line of sight to your sticky bombs so you can detonate them when needed."
4576N/A"Tip_4_13" "Ochrona przed ogniem i eksplozjami oraz możliwość wykonania szarży zapewniane przez Tarczę Szarży Demomana rekompensują obniżone zdrowie i brak losowych trafień krytycznych Wyszczerbca."
4577N/A"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability compliment the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
4578N/A"Tip_4_14" "Tarcza Szarży zapewnia trafienie krytyczne dopiero pod koniec dystansu przebytego w trakcie szarży. Kiedy nastanie ten moment, twoja broń zacznie się świecić!"
4579N/A"[english]Tip_4_14" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability doesn't grant a critical hit until near the end of the charge. Your weapon will glow when the time is right!"
4580N/A"Tip_4_15" "Demoman nie może manewrować szarżując z Tarczą Szarży. Staraj się więc celować w miejsce, gdzie wróg będzie się znajdował, a nie tam, gdzie jest aktualnie."
4581N/A"[english]Tip_4_15" "As a Demoman with the Chargin' Targe, you can't change direction during a charge. Try to line charges up with where an enemy will be rather than where an enemy is."
4582N/A"Tip_4_16" "Umiejętność szarżowania Demomana noszącego Tarczę Szarży stanowi również świetny sposób ucieczki."
4583N/A"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability is also perfect for quick getaways!"
4584N/A"Tip_4_17" "Butelka Demomana - w przeciwieństwie do Wyszczerbca - nie odbiera ci 25 punktów zdrowia. Korzystaj z niej, jeśli przetrwanie jest twoim priorytetem."
4585N/A"[english]Tip_4_17" "As a Demoman, your Bottle has no negative attributes compared to the minus 25 health on the Eyelander. Use your Bottle if survival is a priority."
4586N/A"Tip_4_18" "Jako Demoman zdobywaj głowy, zabijając przeciwników Wyszczerbcem. Każda głowa zwiększa maksymalny poziom zdrowia i szybkość ruchu!"
4587N/A"[english]Tip_4_18" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health as well as gives you a speed boost!"
4588N/A"Tip_5_6" "Podczas rozgrzewki tempo ładowania ÜberCharge Medyka jest zwiększone do maksimum."
4589N/A"[english]Tip_5_6" "As a Medic, you build ÜberCharge at the maximum rate during setup time."
4590N/A"Tip_5_7" "Nie możesz przejmować punktu kontrolnego, będąc niezniszczalnym."
4591N/A"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point while invulnerable."
4592N/A"Tip_5_8" "Lecz Żołnierzy i Demomanów na początku rundy, aby mogli użyć dodatkowego zdrowia do wykonania skoku na rakiecie lub bombie samoprzylepnej!"
4593N/A"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of rounds so they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
N/A4492"Tip_1_6" "Strzelanie z Siły Natury w powietrzu odrzuci cię w kierunku przeciwnym do kierunku strzału; użyj tego, aby zwiększyć zasięg swoich skoków."
N/A4493"[english]Tip_1_6" "As a Scout, firing the Force-A-Nature in mid-air will knock you back away from the direction you're aiming; you can use this to extend the range of your jumps."
N/A4494"Tip_1_7" "Grając Skautem, wykorzystaj alternatywne ścieżki, aby oflankować przeciwników i zaskoczyć ich w momencie, w którym najmniej się tego spodziewają."
N/A4495"[english]Tip_1_7" "As a Scout, take advantage of alternative routes to flank enemies for surprise attacks."
N/A4496"Tip_1_8" "Używając Piaskuna, naciśnij %attack2%, aby wybić piłkę bejsbolową w odległych wrogów i ich ogłuszyć."
N/A4497"[english]Tip_1_8" "As a Scout, when wielding the Sandman, use %attack2% to launch a baseball at distant enemies to disable them."
N/A4498"Tip_1_9" "Maksymalna liczba punktów zdrowia spadnie, jeżeli Skaut posiada w swoim ekwipunku Piaskuna. Użyj Kija, jeśli przetrwanie jest ważniejszym priorytetem."
N/A4499"[english]Tip_1_9" "As a Scout, equipping the Sandman will reduce your maximum health. Stick with your bat if survival is a top priority."
N/A4500"Tip_1_10" "Siła Natury na krótkich odległościach będzie odpychać wrogów w kierunku strzału."
N/A4501"[english]Tip_1_10" "As a Scout, hitting nearby foes with the Force-A-Nature will push them away from you."
N/A4502"Tip_1_11" "Ogłuszenie piłką wybitą przez Piaskuna trwa tym dłużej, im większy przebyty przez nią dystans - może trwać nawet 7 sekund."
N/A4503"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the further your Sandman baseball travels, the longer it will stun any enemy it hits - up to a maximum of 7 seconds."
N/A4504"Tip_1_12" "Piłka wybita przez Piaskuna nie ogłuszy wrogów na bliskiej odległości, ale za to przy maksymalnej odległości ogłuszy ich kompletnie."
N/A4505"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's baseball cannot stun foes at close range, but it will completely stun an enemy at max range."
N/A4506"Tip_1_13" "Użyj napoju energetycznego Bonk! Atomowy Kop, aby bezpiecznie przemknąć przez wrogi teren i pochłonąć obrażenia Działka Strażniczego za swoich towarzyszy."
N/A4507"[english]Tip_1_13" "As a Scout, use the Bonk! Atomic Punch energy drink to traverse dangerous terrain and absorb Sentry Gun fire for teammates."
N/A4508"Tip_1_14" "Użyj Wściekłego Mleka, aby ugasić płomienie na sobie i na swoich towarzyszach."
N/A4509"[english]Tip_1_14" "As a Scout, use Mad Milk to douse flames on yourself and on your teammates."
N/A4510"Tip_1_15" "Wstrzymywacz i Pistolet współdzielą amunicję rezerwową, więc uważaj na nią, gdy używasz obu broni naraz."
N/A4511"[english]Tip_1_15" "As a Scout, the Shortstop and Pistol share the same ammo reserve, so be mindful of your ammo while you have both equipped."
N/A4512"Tip_1_16" "Cukrowa Laska będąca w twoim ekwipunku sprawi, że zabici wrogowie będą upuszczać po śmierci darmowe apteczki bez względu na użytą przez ciebie broń."
N/A4513"[english]Tip_1_16" "As a Scout, if you have the Candy Cane equipped, killed foes will always drop free health kits, regardless of which weapon you used."
N/A4514"Tip_2_5" "W pełni naładowany strzał w głowę z Karabinu Snajperskiego potrafi natychmiastowo zabić większość klas."
N/A4515"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged Sniper Rifle head shot can kill most classes instantly."
N/A4516"Tip_2_6" "Strzał z Łowcy będzie niecelny, jeśli przytrzymasz cięciwę na dłużej niż pięć sekund. Możesz zaniechać strzału, naciskając %attack2%."
N/A4517"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, your shot will usually miss if the Huntsman is pulled back longer than five seconds. Reset it by hitting %attack2%."
N/A4518"Tip_2_7" "Sikwondo Snajpera może ujawnić niewidzialnych Szpiegów."
N/A4519"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
N/A4520"Tip_2_8" "Po zablokowaniu ciosu Antyklinga Snajpera ulega zniszczeniu. Należy wtedy pobrać nową z szafki z zaopatrzeniem."
N/A4521"[english]Tip_2_8" "As a Sniper, the Razorback breaks after being stabbed. Grab a new one from a resupply locker."
N/A4522"Tip_2_9" "Antyklinga Snajpera wyda głośny, elektryczny dźwięk, jeśli Szpieg spróbuje dźgnąć cię w plecy. Wytężaj więc słuch!"
N/A4523"[english]Tip_2_9" "As a Sniper, your Razorback emits a loud electric sound when a Spy attempts to backstab you. Listen for it!"
N/A4524"Tip_2_10" "Grając jako Snajper, możesz użyć Sikwondo, aby ugasić płomienie na sobie i swoich towarzyszach."
N/A4525"[english]Tip_2_10" "As a Sniper, use Jarate to douse flames on yourself and on teammates."
N/A4526"Tip_2_11" "Wszystkie trafienia we wrogów, którzy zostali oblani Sikwondem, są trafieniami minikrytycznymi."
N/A4527"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are mini-crits."
N/A4528"Tip_2_12" "Plemienne Ostrze po trafieniu we wroga powoduje u niego krwawienie. Wykorzystaj to do wyśledzenia wrogich Szpiegów."
N/A4529"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes your target to bleed when hit. This can be useful for tracking down Spies."
N/A4530"Tip_3_5" "Grając Żołnierzem, rozważ możliwość samookaleczania w bezpiecznych sytuacjach, gdy Medyk cię leczy. ÜberCharge ładuje się wolniej, gdy masz nadwyżkę zdrowia (oprócz czasu na przygotowanie)."
N/A4531"[english]Tip_3_5" "As a Soldier, consider damaging yourself in safe situations if a Medic is healing you. ÜberCharge builds slower while you're overhealed (except during setup time)."
N/A4532"Tip_3_6" "Rakiety Żołnierza mają dużą siłę odpychania. Użyj tego, aby popchnąć wrogów albo wybić ich w powietrze."
N/A4533"[english]Tip_3_6" "As a Soldier, your rockets have strong knock back. Use this to jostle enemies or knock them airborne."
N/A4534"Tip_3_7" "Grając Żołnierzem, zmień broń na Strzelbę, aby oszczędzić rakiety i uniknąć czekania na przeładowanie Wyrzutni Rakiet, gdy jesteś w środku walki."
N/A4535"[english]Tip_3_7" "As a Soldier, use your Shotgun to conserve rockets and avoid waiting for your Rocket Launcher to reload in the middle of combat."
N/A4536"Tip_3_8" "Rakiety Celnego Strzału mają bardzo mały zasięg eksplozji. Celuj prosto we wrogów, aby zadać maksymalne obrażenia!"
N/A4537"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, the Direct Hit's rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage!"
N/A4538"Tip_3_9" "Grając Żołnierzem, pasek szału Sztandaru Chwały zostanie w chwili śmierci zresetowany, więc nie bój się go użyć, gdy musisz uciec lub przeprawić się przez wrogów!"
N/A4539"[english]Tip_3_9" "As a Soldier, the Buff Banner's rage meter will reset if you die. Don't be afraid to use it for yourself if you need to make a push or escape!"
N/A4540"Tip_3_10" "Aktywowanie Sztandaru Chwały zapewnia obrażenia minikrytyczne tobie i twoim towarzyszom, co może pomóc wam w wygraniu trudnej bitwy."
N/A4541"[english]Tip_3_10" "As a Soldier, activating the Buff Banner provides mini-crits to you and nearby teammates, which can swiftly turn the tide of a difficult battle."
N/A4542"Tip_3_11" "Wyrównywacz zapewnia premię do prędkości ruchu, gdy twój stan zdrowia jest niski. Użyj go, aby uciec z niebezpiecznego terenu i ominąć wrogi ostrzał!"
N/A4543"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, the Equalizer provides a speed bonus when your health is low. Use it to escape dangerous areas and dodge enemy fire!"
N/A4544"Tip_3_12" "Wyrównywacz zadaje dużo więcej obrażeń, gdy masz mało zdrowia, ale zadaje mniej niż Saperka, gdy masz pełne zdrowie."
N/A4545"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you're at very low health, but it deals less than the Shovel when you're at high health."
N/A4546"Tip_3_13" "Grając Żołnierzem, Medycy nie będą mogli cię uleczyć lub użyć na tobie ÜberCharge'ów, gdy trzymasz w dłoni Wyrównywacz. Nie będziesz także w stanie wezwać Medyka."
N/A4547"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, Medics cannot target you for healing or ÜberCharges while you actively wield the Equalizer. You will also be unable to call for a Medic."
N/A4548"Tip_3_14" "Zapamiętaj, że Prawie Zatoichi zabije natychmiastowo każdego wroga, który także go trzyma!"
N/A4549"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, remember that the Half-Zatoichi attacks instantly kill any enemy that is also wielding one!"
N/A4550"Tip_3_15" "Czarna Skrzynka zawsze uleczy cię po zadaniu obrażeń przeciwnikowi rakietą. Użyj jej, gdy w trakcie gry nie ma zbyt wielu Medyków i apteczek."
N/A4551"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Black Box heals you whenever you damage an enemy with a rocket. Use it when friendly Medics and health kits are scarce."
N/A4552"Tip_3_16" "Kanonierki redukują utratę zdrowia przy rakietowym skoku. Użyj ich, gdy mobilność i dobra pozycja są najważniejsze."
N/A4553"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Gunboats greatly reduce health loss from rocket jumps. Use them when positioning and mobility are especially important."
N/A4554"Tip_3_17" "Aktywowanie Wsparcia Batalionu zapewnia tobie i pobliskim towarszyszom redukcję otrzymywanych obrażeń i ochronę przed trafieniami krytycznymi. Zwracaj uwagę na promień tego efektu, gdy ochraniasz towarzyszy!"
N/A4555"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, activating the Battalion's Backup provides damage reduction and crit immunity to yourself and nearby team mates. Be mindful of the effect radius when protecting teammates!"
N/A4556"Tip_4_5" "Grając Demomanem, możesz zdetonować swoje bomby samoprzylepne w każdym momencie, bez względu na to, jakiej broni używasz, naciskając klawisz %attack2%."
N/A4557"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, you can detonate Stickybombs with %attack2% at any time, regardless of which weapon you're currently using."
N/A4558"Tip_4_6" "Grając Demomanem, kucnij podczas przygotowywania skoku na bombie samoprzylepnej, aby osiągnąć maksymalną wysokość."
N/A4559"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch when preparing for a Stickybomb jump in order to achieve maximum height."
N/A4560"Tip_4_7" "Grając Demomanem, używaj swojego Granatnika w walce bezpośredniej. Granaty wybuchną po trafieniu we wroga, chyba że najpierw uderzą w ziemię."
N/A4561"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, use your Grenade Launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
N/A4562"Tip_4_8" "Butelka oraz Szkocki Uścisk Dłoni zawsze zadają taką samą ilość obrażeń bez względu na to, czy są rozbite czy nie."
N/A4563"[english]Tip_4_8" "As a Demoman, your Bottle does the same amount of damage whether it is smashed open or not."
N/A4564"Tip_4_9" "Szkocki Opór świetnie spisuje się w obronie. Rozmieść bomby samoprzylepne w kilku grupach, by chronić większy obszar. Ponadto twoje bomby mogą niszczyć bomby przeciwników!"
N/A4565"[english]Tip_4_9" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple groups of Stickybombs in order to defend a lot of territory. Your Stickybombs can also destroy enemy Stickybombs!"
N/A4566"Tip_4_10" "Grając Demomanem ze Szkockim Oporem, staraj się trzymać bomby samoprzylepne w zasięgu wzroku, by zdetonować je, gdy nadejdzie potrzeba."
N/A4567"[english]Tip_4_10" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance keep a line of sight to your Stickybombs so you can detonate them when needed."
N/A4568"Tip_4_11" "Ochrona przed ogniem i eksplozjami oraz możliwość wykonania szarży zapewniane przez Tarczę Szarży rekompensują obniżone zdrowie i brak losowych trafień krytycznych Wyszczerbca."
N/A4569"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability complement the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
N/A4570"Tip_4_12" "Tarcza Szarży zapewnia trafienie krytyczne dopiero pod koniec dystansu przebytego w trakcie szarży. Kiedy nadejdzie ten moment, twoja broń zacznie się świecić!"
N/A4571"[english]Tip_4_12" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability doesn't grant a critical hit until near the end of the charge. Your weapon will glow when the time is right!"
N/A4572"Tip_4_13" "Demoman nie może manewrować, szarżując z Tarczą Szarży. Staraj się więc celować w miejsce, gdzie wróg będzie się znajdował, a nie tam, gdzie jest aktualnie."
N/A4573"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, when using the Chargin' Targe you can't change direction during a charge. Try to line charges up with where an enemy will be rather than where an enemy is."
N/A4574"Tip_4_14" "Umiejętność szarżowania Demomana noszącego Tarczę Szarży stanowi również świetny sposób ucieczki."
N/A4575"[english]Tip_4_14" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability is also perfect for quick getaways!"
N/A4576"Tip_4_15" "Butelka - w przeciwieństwie do Wyszczerbca - nie redukuje maksymalnej liczby punktów zdrowia. Korzystaj z niej, jeśli przetrwanie jest twoim priorytetem."
N/A4577"[english]Tip_4_15" "As a Demoman, your Bottle has no negative attributes when compared to the health reduction penalty of the Eyelander. Use your Bottle if survival is a priority."
N/A4578"Tip_4_16" "Jako Demoman zdobywaj głowy, zabijając przeciwników Wyszczerbcem. Każda głowa zwiększa maksymalny poziom zdrowia i prędkość ruchu!"
N/A4579"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health and also gives you a speed boost!"
N/A4580"Tip_5_6" "Grając Medykiem, twój ÜberCharge będzie ładowany znacznie szybciej podczas czasu na przygotowanie."
N/A4581"[english]Tip_5_6" "As a Medic, your ÜberCharge will build much faster during setup time."
N/A4582"Tip_5_7" "Grając Medykiem, nie możesz przejąć punktu kontrolnego lub podnieść tajnych materiałów, będąc pod wpływem ÜberCharge."
N/A4583"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point or pick up the Intelligence while invulnerable."
N/A4584"Tip_5_8" "Jako Medyk lecz Żołnierzy i Demomanów na początku rundy, aby mogli użyć dodatkowego zdrowia do wykonania skoku na rakiecie lub bombie samoprzylepnej wzdłuż mapy."
N/A4585"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of a round in order that they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
45944586"Tip_5_9" "Grając Medykiem, możesz użyć ÜberCharge'a na sobie, aby uciec z nieciekawych sytuacji."
4595N/A"[english]Tip_5_9" "As a Medic, you can ÜberCharge without a heal target to save yourself in dire situations."
N/A4587"[english]Tip_5_9" "As a Medic, you can ÜberCharge without a heal target in order to save yourself in dire situations."
45964588"Tip_5_10" "Grając Medykiem, lepiej użyć ÜberCharge'a za wcześnie, niż stracić go, ginąc."
45974589"[english]Tip_5_10" "As a Medic, it's better to use an ÜberCharge too early than lose it by being killed."
4598N/A"Tip_5_11" "Grając Medykiem, możesz wprowadzić wrogów w błąd za pomocą komendy „ÜberCharge gotowy!”, udając, że twój ÜberCharge jest naładowany."
4599N/A"[english]Tip_5_11" "As a Medic, mess with the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command to pretend you have an ÜberCharge prepared."
N/A4590"Tip_5_11" "Grając Medykiem, wprowadzaj wrogów w błąd za pomocą komendy „ÜberCharge gotowy!”, udając, że twój ÜberCharge jest naładowany."
N/A4591"[english]Tip_5_11" "As a Medic, fool the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command in order to pretend you have an ÜberCharge prepared."
46004592"Tip_5_12" "Medyk może nadleczać kilku towarzyszy jednocześnie, pozwalając im przyjąć więcej obrażeń."
46014593"[english]Tip_5_12" "As a Medic, you can keep multiple targets overhealed allowing them to absorb more damage."
4602N/A"Tip_5_13" "Pamiętaj, że strzykawki Medyka lecą po trajektorii parabolicznej. Celuj ponad wroga, aby w niego trafić."
4603N/A"[english]Tip_5_13" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs. Aim higher than your intended target to land successful hits."
4604N/A"Tip_5_14" "Grając Medykiem, pamiętaj, że krytyczne trafienia nie mają wpływu na działka strażnicze. Używaj Kritzkriega w miejscach pełnych przeciwników."
4605N/A"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on sentry guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
4606N/A"Tip_5_15" "Überpiła Medyka zwiększa poziom ÜberCharge'a nawet wtedy, gdy trafisz w Skauta, który jest pod wpływem Bonka! Atomowego Kopu."
4607N/A"[english]Tip_5_15" "As a Medic, the Übersaw will still gain you ÜberCharge if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
4608N/A"Tip_5_16" "Grając Medykiem, pamiętaj, że użycie ÜberCharge nie oznacza, że jesteś w pełni bezpieczny. Nadal może odepchnąć cię eksplozja lub sprężone powietrze Pyro."
4609N/A"[english]Tip_5_16" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for Pyro air blasts and explosive knock back."
4610N/A"Tip_5_17" "Gdy grając Medykiem, atakujesz z włączonym ÜberCharge, staraj się podejść jak najbliżej działka strażniczego, aby twoi towarzysze mogli dotrzeć na odległość wystarczającą, by je zniszczyć."
4611N/A"[english]Tip_5_17" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge try to get as close to sentries as possible so your teammates can get close enough to destroy them."
4612N/A"Tip_5_18" "Karabin strzykawkowy Medyka automatycznie leczy 3 punkty zdrowia na sekundę, podczas gdy Blutsauger leczy tylko 1 punkt."
4613N/A"[english]Tip_5_18" "As a Medic, your default syringe gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second."
4614N/A"Tip_5_19" "Überpiła Medyka nie zwiększa poziomu naładowania ÜberCharge'a, jeśli trafiony wróg jest przebranym Szpiegiem."
4615N/A"[english]Tip_5_19" "As a Medic, the Ubersaw will not gain you ÜberCharge if the enemy being hit is a disguised Spy."
4616N/A"Tip_5_20" "Drwina z wykorzystaniem Kritzkriega odnawia Medykowi 10 punktów zdrowia. Użyj jej, jeśli nie ma w pobliżu apteczek lub innych Medyków."
4617N/A"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
4618N/A"Tip_5_21" "Będąc Medykiem, zwracaj uwagę na innych Medyków w twojej drużynie. Utrzymanie ich przy życiu pozwoli przetrwać reszcie drużyny."
4619N/A"[english]Tip_5_21" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive too."
4620N/A"Tip_6_5" "Kanapka Grubego może uratować ci życie. Znajdź bezpieczne miejsce na zjedzenie jej! W przeciwnym wypadku ktoś może ci niegrzecznie przerwać."
4621N/A"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, your Sandvich can be a life saver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
4622N/A"Tip_6_6" "Gruby ma najwięcej punktów zdrowia w drużynie."
4623N/A"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you have the most health on your team."
4624N/A"Tip_6_7" "Grając Grubym, zapamiętaj, że nie stracisz prędkości, kiedy rozkręcisz lufę miniguna w powietrzu. Wykorzystaj to, aby zaskoczyć wrogów za rogiem."
4625N/A"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners."
4626N/A"Tip_6_8" "Pięści Grubego atakują szybciej niż Krytyczne Grzmoty Bokserskie. Używaj ich gdy masz w ekwipunku Kanapkę, aby szybko pozbyć się wrogów atakujących w czasie przerwy śniadaniowej."
4627N/A"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers."
4628N/A"Tip_6_9" "Grając Grubym, możesz upuścić Kanapkę klawiszem %attack2%. Upuszczona Kanapka leczy tak samo, jak średnia apteczka."
4629N/A"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similar to a health kit."
N/A4594"Tip_5_14" "Pamiętaj, że strzykawki lecą po trajektorii parabolicznej. Celuj ponad wroga, aby w niego trafić."
N/A4595"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs and have a travel time. Lead your targets and aim higher in order to land successful hits."
N/A4596"Tip_5_15" "Grając Medykiem, pamiętaj, że krytyczne trafienia nie mają wpływu na Działka Strażnicze. Używaj Kritzkriega w miejscach pełnych przeciwników."
N/A4597"[english]Tip_5_15" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on Sentry Guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
N/A4598"Tip_5_16" "Überpiła zwiększy poziom ÜberCharge'a nawet wtedy, gdy trafisz w Skauta, który jest pod wpływem Bonka! Atomowego Kopu."
N/A4599"[english]Tip_5_16" "As a Medic, the Übersaw will still increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
N/A4600"Tip_5_17" "Grając Medykiem, pamiętaj, że użycie ÜberCharge nie oznacza, że niebezpieczeństwo minęło. Nadal może odepchnąć cię eksplozja lub sprężone powietrze Pyro."
N/A4601"[english]Tip_5_17" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for the Pyro's compression blast and explosive knock back."
N/A4602"Tip_5_18" "Grając Medykiem, gdy atakujesz z włączonym ÜberCharge, staraj się skupić ogień Działka Strażniczego na sobie, aby twoi towarzysze mogli dotrzeć na odległość wystarczającą, by je zniszczyć."
N/A4603"[english]Tip_5_18" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge, try to get Sentry Guns to target you so that your teammates can get close enough to destroy them."
N/A4604"Tip_5_19" "Karabin Strzykawkowy automatycznie leczy 3 punkty zdrowia na sekundę, podczas gdy Blutsauger leczy tylko 1 punkt. Użyj Karabinu Strzykawkowego, gdy grasz w obronie, gdyż pasywna regeneracja zdrowia zapewni ci przewagę."
N/A4605"[english]Tip_5_19" "As a Medic, your default Syringe Gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second. Use the Syringe Gun when playing defensively, as the passive healing rate will provide you with an advantage."
N/A4606"Tip_5_20" "Überpiła Medyka nie zwiększy poziomu naładowania ÜberCharge'a, jeśli trafiony wróg jest przebranym Szpiegiem."
N/A4607"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Übersaw will not increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a disguised Spy."
N/A4608"Tip_5_21" "Drwina z wykorzystaniem Kritzkriega odnawia Medykowi 10 punktów zdrowia. Użyj jej, jeśli nie ma w pobliżu apteczek lub innych Medyków."
N/A4609"[english]Tip_5_21" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
N/A4610"Tip_5_22" "Będąc Medykiem, zwracaj uwagę na innych Medyków w swojej drużynie. Utrzymanie ich przy życiu pozwoli przetrwać reszcie drużyny."
N/A4611"[english]Tip_5_22" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive, too."
N/A4612"Tip_6_5" "Gruby ma więcej punktów zdrowia niż inne klasy w twojej drużynie. Użyj tego, aby przyciągnąć na siebie wrogi ostrzał i umożliwić innym klasom oflankowanie przeciwnika."
N/A4613"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, you have more health than any other class on your team. Use this to your advantage by drawing enemy fire and allowing the other classes to flank the enemy."
N/A4614"Tip_6_6" "Grając Grubym, zapamiętaj, że nie stracisz prędkości, kiedy rozkręcisz lufę Miniguna w powietrzu. Wykorzystaj to, aby zaskoczyć wrogów za rogiem."
N/A4615"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your Minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners!"
N/A4616"Tip_6_8" "Pięści atakują szybciej niż Krytyczne Grzmoty Bokserskie. Używaj ich, gdy masz w ekwipunku Kanapkę, aby szybko pozbyć się wrogów atakujących cię w czasie przerwy śniadaniowej."
N/A4617"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers. "
N/A4618"Tip_6_9" "Grając Grubym, możesz upuścić Kanapkę klawiszem %attack2%. Upuszczona Kanapka leczy towarzysza z drużyny podobnie jak apteczka."
N/A4619"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similarly to a health kit."
46304620"Tip_6_10" "Gruby musi odczekać pewien czas po upuszczeniu lub zjedzeniu Kanapki, nim dostanie nową. Można przyśpieszyć ten proces, udając się do szafki z ekwipunkiem lub, jeśli Gruby jest w pełni zdrowia, podnosząc apteczkę."
46314621"[english]Tip_6_10" "As a Heavy, be sure to get another Sandvich if you drop yours. Sandviches can be replenished from health kits, but only if your current health is full."
4632N/A"Tip_6_11" "Gdy Grasz Grubym, rozkręcanie lufy Miniguna może zmarnować 5 sekund trafień krytycznych uzyskanych po zabiciu wroga Krytycznymi Grzmotami Bokserskimi. Noś strzelbę razem z K.G.B., aby uzyskać jak najlepszy efekt."
4633N/A"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your minigun's spin-up can waste the Killing Gloves of Boxing's 5-second critical buff. Carry your shotgun with the K.G.B. to maximize the critical boost!"
4634N/A"Tip_6_12" "Grając Grubym, możesz upuścić Kanapkę, naciskając %attack2%. Ratuj w ten sposób swojego Medyka i gaś płonących towarzyszy."
4635N/A"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
4636N/A"Tip_7_7" "Miotacz ognia Pyro może podpalić przebranych wrogich Szpiegów. Zwracaj uwagę na dziwnie zachowujących się towarzyszy!"
4637N/A"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, your flame thrower can ignite enemy Spies disguised as your team. Spy check teammates that act suspicious!"
4638N/A"Tip_7_8" "Grając Pyro, podpalaj przeciwników, by wykorzystać dodatkowe obrażenia Poskramiacza Płomieni."
4639N/A"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes."
4640N/A"Tip_7_9" "Pyro może pomóc chronić działko Inżyniera, odpychając bomby samoprzylepne i szukając wrogich Szpiegów."
4641N/A"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, help protect an Engineer's sentries by pushing away sticky bombs and checking for Spies."
4642N/A"Tip_7_10" "Pyro może zneutralizować wrogi ÜberCharge strumieniem sprężonego powietrza, odpychając Medyka od jego celu. Naciśnij %attack2% gdy korzystasz z miotacza ognia, aby go użyć."
4643N/A"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic or his heal target out of range of each other using the Flame Thrower's compression blast with %attack2%!"
4644N/A"Tip_7_11" "Pyro może odpychać wrogów, wykorzystując strumień sprężonego powietrza generowany przez miotacz ognia (przycisk %attack2%)."
4645N/A"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, push enemies out of your way using the flame thrower's compression blast with %attack2%."
4646N/A"Tip_7_12" "Będąc Pyro, możesz ugasić płonącego towarzysza strumieniem sprężonego powietrza, naciskając przycisk %attack2%."
4647N/A"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, the flame thrower's compression blast %attack2% can extinguish burning teammates."
4648N/A"Tip_7_13" "Pyro nie zapala się od ognia. Zabij innych Pyro, używając do tego toporka strażackiego lub strzelby."
4649N/A"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, you do not ignite from fire. Use your shotgun or fire axe against enemy Pyros to counter this."
4650N/A"Tip_7_14" "Dupalacz Pyro zada krytyczne obrażenia, gdy zaatakujesz wroga od tyłu!"
4651N/A"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Backburner is more useful for ambushing the enemy as it gets bonus damage when attacking from behind!"
4652N/A"Tip_7_15" "Strzały z Pistoletu Sygnałowego będą krytyczne, jeśli wróg jest już podpalony."
4653N/A"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
4654N/A"Tip_7_16" "Miotacz ognia oraz Pistolet Sygnałowy Pyro nie działają pod wodą."
4655N/A"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, your flame thrower or Flare Gun will not work underwater."
4656N/A"Tip_7_17" "Naciśnięcie %attack2% podczas korzystania z miotacza ognia uwalnia strumień sprężonego powietrza, który odbija nadlatujące pociski, gasi płonących towarzyszy i pozwala odepchnąć wrogów na znaczną odległość!"
4657N/A"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, hit %attack2% with your default flame thrower to let out a blast of compressed air. Use it to reflect incoming projectiles, put out burning teammates, and push enemies back!"
4658N/A"Tip_7_18" "Grając jako Pyro, podpalaj strzały Snajperów strzelających z Łowcy. Płonące strzały podpalą trafionego wroga."
4659N/A"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use your flame thrower on friendly Snipers to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy."
4660N/A"Tip_7_19" "Naciśnięcie %attack2% podczas korzystania z miotacza ognia pozwala odbić nadlatujące pociski z powrotem do wroga! Odbite zostać mogą między innymi rakiety, granaty i Sikwondo."
4661N/A"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Jarate, and more!"
4662N/A"Tip_7_20" "Strumień sprężonego powietrza (%attack2%) wytwarzany przez miotacz ognia Pyro zużywa sporo amunicji. Używaj go z rozwagą!"
4663N/A"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, remember, the flame thrower's compression blast %attack2% can use up a lot of ammo. Use it when you need to!"
4664N/A"Tip_7_21" "Użyj strumienia sprężonego powietrza (%attack2%) wytwarzanego przez miotacz ognia Pyro, aby zepchnąć z drogi bomby samoprzylepne. Pomóż swoim Inżynierom albo oczyść punkt kontrolny!"
4665N/A"[english]Tip_7_21" "As a Pyro, utilize the flame thrower's compression blast %attack2% to push sticky bombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
N/A4622"Tip_6_11" "Rozkręcanie lufy Miniguna może zmarnować 5 sekund trafień krytycznych uzyskanych po zabiciu wroga Krytycznymi Grzmotami Bokserskimi. Noś Strzelbę razem z KGB, aby uzyskać jak najlepszy efekt."
N/A4623"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your Minigun's spin-up time can waste the Killing Gloves of Boxing's five-second critical buff. Carry your Shotgun with the K.G.B. in order to maximize the critical boost!"
N/A4624"Tip_6_12" "Grając Grubym, możesz upuścić Kanapkę oraz Stek z Bizona, naciskając %attack2%. Ratuj w ten sposób swojego Medyka i gaś płonących towarzyszy."
N/A4625"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich and the Buffalo Steak Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
N/A4626"Tip_7_6" "Miotacz Ognia może podpalić wrogiego Szpiega, jeśli jest on niewidzialny lub przebrany za osobę z twojego zespołu. Zwracaj uwagę na dziwnie zachowujących się towarzyszy!"
N/A4627"[english]Tip_7_6" "As a Pyro, your Flamethrower can ignite an enemy Spy if he is cloaked, or is disguised as a member of your team. Spy check teammates that look or act suspicious!"
N/A4628"Tip_7_7" "Grając Pyro, podpalaj przeciwników, zanim ich zaatakujesz Poskramiaczem Płomieni, by wykorzystać jego dodatkowe obrażenia."
N/A4629"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes before attacking."
N/A4630"Tip_7_8" "Pyro może pomóc chronić Działko Strażnicze Inżyniera, korzystając ze strumienia sprężonego powietrza Miotacza Ognia (%attack2%), aby odbić pociski i szukać wrogich Szpiegów."
N/A4631"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, help protect an Engineer's Sentry Gun by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to reflect explosive projectiles and check for enemy Spies."
N/A4632"Tip_7_9" "Pyro może zneutralizować wrogi ÜberCharge strumieniem sprężonego powietrza, odpychając Medyka od jego celu. Naciśnij %attack2% gdy korzystasz z Miotacza Ognia, aby go użyć."
N/A4633"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic and his heal target away from each other by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%)."
N/A4634"Tip_7_10" "Pyro może odpychać wrogów, wykorzystując strumień sprężonego powietrza generowany przez Miotacz Ognia (przycisk %attack2%)."
N/A4635"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, push enemies out of your way using the Flamethrower's compression blast with %attack2%."
N/A4636"Tip_7_11" "Będąc Pyro, możesz ugasić płonącego towarzysza strumieniem sprężonego powietrza Miotacza Ognia, naciskając przycisk %attack2%."
N/A4637"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can extinguish burning teammates."
N/A4638"Tip_7_12" "Pyro nie zapala się od ognia. Zabij innych Pyro, używając do tego broni do walki wręcz lub Strzelby."
N/A4639"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, you cannot be ignited by fire-based weapons. Use your Shotgun or melee weapons against enemy Pyros in order to counter this."
N/A4640"Tip_7_13" "Dupalacz jest bardzo efektywny w zastawianiu pułapek, gdyż zada krytyczne obrażenia, gdy zaatakujesz wroga z tyłu."
N/A4641"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner very effective when ambushing the enemy as it inflicts critical hits when attacking from behind."
N/A4642"Tip_7_14" "Strzały z Pistoletu Sygnałowego będą krytyczne, jeśli wróg jest już podpalony."
N/A4643"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
N/A4644"Tip_7_15" "Miotacz Ognia oraz Pistolet Sygnałowy nie działają pod wodą; polegaj wtedy na swojej Strzelbie lub broni do walki wręcz."
N/A4645"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, your Flamethrower or Flare Gun will not work underwater, so rely upon your Shotgun or melee weapon."
N/A4646"Tip_7_16" "Naciśnięcie %attack2% podczas korzystania z Miotacza Ognia uwalnia strumień sprężonego powietrza, który odbija nadlatujące pociski, gasi płonących towarzyszy i pozwala odepchnąć wrogów na znaczną odległość!"
N/A4647"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, use %attack2% when using the Flamethrower in order to let out a blast of compressed air. Use it to reflect incoming projectiles, put out burning teammates, or push enemies back!"
N/A4648"Tip_7_17" "Grając jako Pyro, podpalaj strzały Snajperów strzelających z Łowcy. Płonące strzały podpalą trafionego wroga i spowodują dodatkowe obrażenia."
N/A4649"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, use your Flamethrower on friendly Snipers in order to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy and inflict additional damage."
N/A4650"Tip_7_18" "Naciśnięcie %attack2% podczas korzystania z Miotacza Ognia pozwala odbić nadlatujące pociski z powrotem do wroga! Odbite zostać mogą między innymi rakiety, granaty, strzały Łowcy i Sikwondo."
N/A4651"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Huntsman arrows, Jarate and more!"
N/A4652"Tip_7_19" "Strumień sprężonego powietrza (%attack2%) wytwarzany przez Miotacz Ognia zużywa sporo amunicji. Używaj go z rozwagą!"
N/A4653"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, remember that the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can use up a lot of ammo. Use it only when you need to!"
N/A4654"Tip_7_20" "Użyj strumienia sprężonego powietrza (%attack2%) wytwarzanego przez Miotacz Ognia, aby zepchnąć z drogi bomby samoprzylepne. Pomóż swoim Inżynierom albo oczyść punkt kontrolny!"
N/A4655"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, utilize the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to push Stickybombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
46664656"Tip_8_9" "Uważaj, jakich komend głosowych używasz, gdy grasz Szpiegiem i korzystasz z przebrania. Drużyna przeciwna ujrzy je w czacie tak, jakby zostały wypowiedziane przez osobę, pod którą się podszywasz."
4667N/A"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whoever you're disguised as."
4668N/A"Tip_8_10" "Podczas gdy Ambasador Szpiega się ochładza, strzały w głowę nie będą krytyczne. Celuj precyzyjnie i w odpowiednim czasie, aby zadać jak najwięcej obrażeń."
4669N/A"[english]Tip_8_10" "As a Spy, the Ambassador does not do critical headshots when cooling down. Make each shot precise and timed to maximize damage."
N/A4657"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whomever you're disguised as."
N/A4658"Tip_8_10" "Podczas gdy Ambasador się ochładza, strzały w głowę nie będą krytyczne. Celuj precyzyjnie i w odpowiednim czasie, aby zadać jak najwięcej obrażeń."
N/A4659"[english]Tip_8_10" "As a Spy, the Ambassador does not inflict critical headshots when cooling down. Make each shot precise and timed in order to inflict maximum damage."
46704660"Tip_8_11" "Kiedy uzbrajasz Dzwon Zmarłego Szpiega, postaraj się, aby cię nie podpalono. Płomienie mogą znów cię trafić i sprawić, że staniesz się widzialny."
46714661"[english]Tip_8_11" "As a Spy, try not to be hit by flames when arming the Dead Ringer, or else the flames may hit you again and reveal your location."
46724662"Tip_8_12" "Sylwetka niewidzialnego Szpiega korzystającego z Dzwonu Zmarłego nie staje się widoczna, nawet jeśli ten wpada na wrogów."
4673N/A"[english]Tip_8_12" "As a Spy while cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies."
4674N/A"Tip_8_13" "Energia Peleryny Nożownika może regenerować się w ruchu, gdy niewidzialność jest wyłączona."
4675N/A"[english]Tip_8_13" "As a Spy, the Cloak and Dagger can regenerate cloak while moving around so long as you are uncloaked when doing so."
4676N/A"Tip_8_14" "Podnoś amunicję i broń, aby odnowić zapas energii niewidzialności Dzwonu Zmarłego i Zegarka Niewidzialności."
4677N/A"[english]Tip_8_14" "As a Spy, pick up ammo and fallen weapons to recharge cloak when using your invis watch or the Dead Ringer."
4678N/A"Tip_8_15" "Peleryna Nożownika zużywa energię tylko wtedy, gdy Szpieg jest w ruchu. Zatrzymaj się lub wyłącz niewidzialność, aby ją zregenerować."
4679N/A"[english]Tip_8_15" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak to regain lost charge."
4680N/A"Tip_8_16" "Gdy poziom energii Peleryny Nożownika skończy się, wrogowie będą mogli dostrzec sylwetkę Szpiega. Znajdź wtedy szybko bezpieczne miejsce, by stanąć w bezruchu i zregenerować energię."
4681N/A"[english]Tip_8_16" "As a Spy, your silhouette can be seen if you move around while cloaked with the Cloak and Dagger for too long. Find a safe spot to sit and recharge."
4682N/A"Tip_8_17" "Dzwon Zmarłego wydaje bardzo głośny dźwięk w momencie dezaktywacji niewidzialności. Korzystający z niego Szpieg powinien szukać bezpiecznego miejsca z dala od wrogów, nim stanie się widzialny."
4683N/A"[english]Tip_8_17" "As a Spy, the Dead Ringer makes a very loud noise when uncloaking. Find a safe place away from enemies to uncloak."
4684N/A"Tip_8_18" "Będąc Szpiegiem, przebierz się za członka własnej drużyny, naciskając przycisk %disguiseteam%. Korzystaj z tej opcji na własnym terytorium albo wraz z Dzwonem Zmarłego, aby ukryć przed wrogiem swoją prawdziwą tożsamość."
4685N/A"[english]Tip_8_18" "As a Spy, disguise as your own team by hitting the %disguiseteam% key. Use this in friendly areas or with the Dead Ringer to hide your presence from the enemy."
4686N/A"Tip_8_19" "Grając Szpiegiem, naciśnij przycisk %lastdisguise%, będąc przebranym, aby zmienić broń, którą trzyma twoja przebrana postać."
4687N/A"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change what weapon your disguise is holding."
4688N/A"Tip_8_20" "Grając Szpiegiem, naciśnij przycisk %lastdisguise%, aby użyć poprzedniego przebrania."
4689N/A"[english]Tip_8_20" "As a Spy, hit %lastdisguise% to automatically disguise as the last disguise you previously had."
4690N/A"Tip_8_21" "Grając Szpiegiem, gdy korzystasz z przebrania, możesz używać wrogich teleportów. Niespodzianka!"
4691N/A"[english]Tip_8_21" "As a Spy, you can take enemy teleporters while disguised. Surprise!"
4692N/A"Tip_8_22" "Sylwetka niewidzialnego Szpiega stanie się na chwilę dla wszystkich widoczna, jeśli wpadnie on na wroga."
4693N/A"[english]Tip_8_22" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
4694N/A"Tip_8_23" "Podpalony Szpieg będzie widoczny nawet mimo włączonej niewidzialności!"
4695N/A"[english]Tip_8_23" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
4696N/A"Tip_8_24" "Grając Szpiegiem, używaj rewolweru, aby dobijać ciężko rannych i rozprawiać się z klasami, do których niebezpiecznie byłoby się zbliżyć, np. z Pyro."
4697N/A"[english]Tip_8_24" "As a Spy, use your revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
4698N/A"Tip_8_25" "Grając Szpiegiem, jeśli będziesz działać wystarczająco szybko, możesz zabić Inżyniera dźgnięciem w plecy, a potem zniszczyć jego działko saperem, nim się ono odwróci i zacznie w ciebie strzelać."
4699N/A"[english]Tip_8_25" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his gun before it turns around and shoots you."
4700N/A"Tip_8_26" "Dzwon Zmarłego znacznie zmniejsza obrażenia zadawane Szpiegowi, gdy ten jest niewidzialny."
4701N/A"[english]Tip_8_26" "As a Spy, The Dead Ringer makes you take significantly less damage from all attacks while you are invisible."
4702N/A"Tip_8_27" "Grając Szpiegiem, staraj się unikać obrażeń od upadku - zdradzą one twoją pozycję!"
4703N/A"[english]Tip_8_27" "As a Spy, avoid taking fall damage; it will give away your location!"
4704N/A"Tip_8_28" "Saper Szpiega dezaktywuje i niszczy oba końce teleportu. Spróbuj założyć go na ten koniec, przy którym nie ma Inżyniera."
4705N/A"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your sappers sap both ends of a teleporter. Try sapping the end the Engineer isn't at."
4706N/A"Tip_8_29" "Dzwon Zmarłego może upozorować śmierć Szpiega. Użyj go, gdy twój stan zdrowia jest niski. W przeciwnym razie pozorowana śmierć zmarnuje się lub będzie zbyt oczywista."
4707N/A"[english]Tip_8_29" "As a Spy, your Dead Ringer can fake a death. Try to use it when you're weak, or else it will be wasted or too obvious."
4708N/A"Tip_8_30" "Przeładowywanie rewolweru Szpiega będzie odzwierciedlać przeładowanie broni postaci, za którą jest przebrany."
4709N/A"[english]Tip_8_30" "As a Spy, reloading your revolver will mimic the reload action of your current disguise."
4710N/A"Tip_9_7" "Grając Inżynierem, pomagaj kolegom po fachu! Możesz ulepszać i naprawiać ich konstrukcje, używając swojego klucza."
4711N/A"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your wrench can upgrade or repair their buildings."
4712N/A"Tip_9_8" "Inżynier może przyspieszyć wznoszenie konstrukcji, uderzając w nie kluczem."
4713N/A"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your wrench while they are constructing to make them build faster."
4714N/A"Tip_9_9" "Grając Inżynierem, przemieszczaj swoje konstrukcje do przodu wraz z postępem drużyny."
4715N/A"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward with your team."
N/A4663"[english]Tip_8_12" "As a Spy cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies."
N/A4664"Tip_8_13" "Podnoś amunicję i broń, aby odnowić zapas energii niewidzialności Dzwonu Zmarłego lub Zegarka Niewidzialności."
N/A4665"[english]Tip_8_13" "As a Spy, pick up ammo and fallen weapons to recharge your Cloak when using the default Invisibility Watch or the Dead Ringer."
N/A4666"Tip_8_14" "Peleryna Nożownika zużywa energię tylko wtedy, gdy Szpieg jest w ruchu. Zatrzymaj się lub wyłącz niewidzialność, aby ją zregenerować."
N/A4667"[english]Tip_8_14" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak in order to regain lost charge."
N/A4668"Tip_8_15" "Gdy poziom energii Peleryny Nożownika skończy się, wrogowie będą mogli dostrzec sylwetkę Szpiega. Znajdź wtedy szybko bezpieczne miejsce, by stanąć w bezruchu i zregenerować energię."
N/A4669"[english]Tip_8_15" "As a Spy, your silhouette can be seen if you move around while cloaked with the Cloak and Dagger for too long. Find a safe spot to sit and recharge."
N/A4670"Tip_8_16" "Dzwon Zmarłego wydaje bardzo głośny dźwięk w momencie dezaktywacji niewidzialności. Korzystający z niego Szpieg powinien szukać bezpiecznego miejsca z dala od wrogów, nim stanie się widzialny."
N/A4671"[english]Tip_8_16" "As a Spy, the Dead Ringer makes a very loud noise when uncloaking. Find a safe place away from enemies to uncloak."
N/A4672"Tip_8_17" "Będąc Szpiegiem, przebierz się za członka własnej drużyny, naciskając przycisk %disguiseteam%. Korzystaj z tej opcji na własnym terytorium albo wraz z Dzwonem Zmarłego, aby ukryć przed wrogiem swoją prawdziwą tożsamość."
N/A4673"[english]Tip_8_17" "As a Spy, disguise as your own team by hitting the %disguiseteam% key. Use this in friendly areas or with the Dead Ringer in order to hide your presence from the enemy."
N/A4674"Tip_8_18" "Grając Szpiegiem, naciśnij przycisk %lastdisguise%, będąc przebranym, aby zmienić broń, którą trzyma twoja przebrana postać."
N/A4675"[english]Tip_8_18" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change the weapon your disguise is holding."
N/A4676"Tip_8_19" "Grając Szpiegiem, naciśnij przycisk %lastdisguise%, aby automatycznie przywdziać poprzednie przebranie."
N/A4677"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% in order to automatically assume the last disguise you previously used."
N/A4678"Tip_8_20" "Grając Szpiegiem, gdy korzystasz z przebrania, możesz używać wrogich Teleportów. Niespodzianka!"
N/A4679"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters while disguised. Surprise!"
N/A4680"Tip_8_21" "Sylwetka niewidzialnego Szpiega stanie się na chwilę dla wszystkich widoczna, jeśli wpadnie on na wroga."
N/A4681"[english]Tip_8_21" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
N/A4682"Tip_8_22" "Podpalony Szpieg będzie widoczny nawet mimo włączonej niewidzialności!"
N/A4683"[english]Tip_8_22" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
N/A4684"Tip_8_23" "Grając Szpiegiem, używaj Rewolweru, aby dobijać ciężko rannych i rozprawiać się z klasami, do których niebezpiecznie byłoby się zbliżyć, np. z Pyro."
N/A4685"[english]Tip_8_23" "As a Spy, use your Revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
N/A4686"Tip_8_24" "Grając Szpiegiem, jeśli będziesz działać wystarczająco szybko, możesz zabić Inżyniera dźgnięciem w plecy, a potem zasapować Działko Strażnicze, nim się ono odwróci i zacznie w ciebie strzelać."
N/A4687"[english]Tip_8_24" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his Sentry Gun before it turns around and shoots you."
N/A4688"Tip_8_25" "Dzwon Zmarłego znacznie zmniejsza obrażenia zadawane Szpiegowi, gdy ten jest niewidzialny."
N/A4689"[english]Tip_8_25" "As a Spy, the Dead Ringer significantly reduces the amount of damage taken from all attacks while you are invisible."
N/A4690"Tip_8_26" "Grając Szpiegiem, staraj się unikać obrażeń od upadku - zdradzą one twoją pozycję!"
N/A4691"[english]Tip_8_26" "As a Spy, avoid taking fall damage as it will give away your location!"
N/A4692"Tip_8_27" "Elektrosaper dezaktywuje i niszczy oba końce Teleportu. Spróbuj założyć go na ten koniec, przy którym nie ma Inżyniera."
N/A4693"[english]Tip_8_27" "As a Spy, your Electro Sappers sap both ends of a Teleporter. Try sapping the end that the Engineer isn't guarding."
N/A4694"Tip_8_28" "Dzwon Zmarłego może upozorować śmierć Szpiega. Użyj go, gdy twój stan zdrowia jest niski. W przeciwnym razie pozorowana śmierć zmarnuje się lub będzie zbyt oczywista."
N/A4695"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your Dead Ringer can be used to fake your own death. Try to use it when you're weak, otherwise it may be wasted or too obvious."
N/A4696"Tip_8_29" "Przeładowywanie Rewolweru będzie odzwierciedlać przeładowanie broni postaci, za którą jest przebrany."
N/A4697"[english]Tip_8_29" "As a Spy, reloading your Revolver will mimic the reload action of the weapon carried by your current disguise."
N/A4698"Tip_9_7" "Grając Inżynierem, pomagaj kolegom po fachu! Możesz ulepszać i naprawiać ich konstrukcje, używając swojego Klucza."
N/A4699"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your Wrench can upgrade or repair their buildings as well as your own."
N/A4700"Tip_9_8" "Grając Inżynierem, uderzaj w swoje konstrukcje Kluczem, gdy się budują, aby przyspieszyć ten proces."
N/A4701"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your Wrench while they are constructing in order to make them build faster."
N/A4702"Tip_9_9" "Grając Inżynierem, przemieszczaj swoje konstrukcje do przodu, aby wesprzeć swoją drużynę. Naciśnij %attack2%, aby podnieść swoje konstrukcje i przenieść je."
N/A4703"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward in order to support your team. Use %attack2% to pick up your buildings and carry them."
47164704"Tip_9_10" "Grając Inżynierem, pamiętaj o ulepszaniu swoich konstrukcji. Teleporty 3. poziomu ładują się o wiele szybciej, co pozwala drużynie sprawniej działać."
4717N/A"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 teleporters recharge much faster allowing your team to keep the pressure on."
4718N/A"Tip_9_11" "Bez względu na to, czy Inżynier uderza swoim kluczem w wejście lub wyjście teleportu, zawsze naprawia i ulepsza obydwie konstrukcje."
4719N/A"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your teleporter with your wrench to repair and upgrade both sides."
4720N/A"Tip_9_12" "Grając Inżynierem, naciśnij %attack2%, by obrócić projekt konstrukcji nim naciśniesz zaczniesz ją wznosić (%attack%). Korzystaj z tego sposobu, aby odwracać teleporty od ścian."
4721N/A"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this to face teleporters away from walls."
4722N/A"Tip_9_13" "Inżynier może robić więcej, niż tylko dbać o swoje konstrukcje. Włączaj się do walki korzystając ze strzelby i pistoletu."
4723N/A"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your shotgun and your pistol to assist in fights and to defend."
4724N/A"Tip_9_14" "Działka strażnicze Inżyniera nie są przeznaczone wyłącznie do obrony. Rozkładaj je szybko w ukrytych miejscach, aby wesprzeć atak."
4725N/A"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, sentry guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations to aid in an offensive push."
4726N/A"Tip_9_15" "Grając Inżynierem pamiętaj o tym, że przebrani wrodzy Szpiedzy mogą używać twoich teleportów. Staraj się nie stać na wyjściach."
4727N/A"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised Spies can take your teleporter. Try not to stand on top of your teleporter exit."
N/A4705"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 Teleporters recharge much faster, allowing your team to keep the pressure on."
N/A4706"Tip_9_11" "Bez względu na to, czy Inżynier uderza swoim Kluczem w wejście lub wyjście Teleportu, zawsze naprawia i ulepsza obydwie konstrukcje."
N/A4707"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your Teleporter with your Wrench in order to repair and upgrade both sides."
N/A4708"Tip_9_12" "Grając Inżynierem, naciśnij %attack2%, by obrócić projekt konstrukcji nim zaczniesz ją wznosić (%attack%). Korzystaj z tego sposobu, aby odwracać Teleporty od ścian."
N/A4709"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this in order to orient Teleporters away from walls."
N/A4710"Tip_9_13" "Inżynier może robić więcej niż tylko dbać o swoje konstrukcje. Włączaj się do walki i broń swoich konstrukcji, korzystając ze Strzelby i Pistoletu."
N/A4711"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your Shotgun and your Pistol to assist in fights and to defend your buildings."
N/A4712"Tip_9_14" "Działka Strażnicze nie są przeznaczone wyłącznie do obrony. Rozkładaj je szybko w ukrytych miejscach, aby wesprzeć atak."
N/A4713"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, Sentry Guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations in order to aid in an offensive push."
N/A4714"Tip_9_15" "Grając Inżynierem, pamiętaj o tym, że przebrani wrodzy Szpiedzy mogą używać twoich Teleportów. Staraj się nie stać na wyjściach, zwłaszcza, gdy je ulepszasz, bądź naprawiasz."
N/A4715"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised enemy Spies can use your Teleporter. Try not to stand on top of your Teleporter exit, especially when upgrading or repairing it."
47284716"Tip_9_16" "Grając Inżynierem, używaj swojej broni by sprawdzić, czy zachowująca się podejrzanie osoba nie jest Szpiegiem."
47294717"[english]Tip_9_16" "As an Engineer, check for Spies with your weapons if someone suspicious approaches."
4730N/A"Tip_9_17" "Grając Inżynierem, użyj strzelby i pistoletu, aby niszczyć bomby samoprzylepne w pobliżu swoich konstrukcji."
4731N/A"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, use your shotgun and pistol to destroy enemy sticky bombs placed near your buildings."
N/A4718"Tip_9_17" "Krótkie Spięcie pozwala ci chronić swoje konstrukcje, eliminując nadlatujące pociski."
N/A4719"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, the Short Circuit lets you protect your buildings by eliminating incoming enemy projectiles."
47324720"TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "punktów"
47334721"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "point(s)"
47344722"TF_ClassRecord_Alt_MostKills" "zabójstw"
98069794"[english]KillEaterRank16" "Server-Clearing"
98079795"KillEaterRank17" "Esencja Eposu"
98089796"[english]KillEaterRank17" "Epic"
9809N/A"KillEaterRank18" "Zalążek Legendy"
N/A9797"KillEaterRank18" "Legenda"
98109798"[english]KillEaterRank18" "Legendary"
98119799"KillEaterRank19" "Rodem z Australii"
98129800"[english]KillEaterRank19" "Australian"
1012810116"[english]Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projectile penetrates enemy targets"
1012910117"Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Pociski nie mogą zostać odbite"
1013010118"[english]Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projectile cannot be deflected"
10131N/A"Attrib_Particle28" "Dystyngowany Fajkowy Dymek"
10132N/A"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Pipe Smoke"
N/A10119"Attrib_Particle28" "Dystyngowany Dymek"
N/A10120"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Smoke"
1013310121"Store_DrGrordbort" "> Dr Grordbort <"
1013410122"[english]Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
1013510123"Store_GrordbortSale" "Niezawodne Oscylatory Eteru dra Grordborta: Gdy nauka spotyka się z przemocą!\nKup prawdziwe miotacze promieni na www.DrGrordborts.com"
1090310891"Attrib_PreviewItem" "Test - nie można wymienić, wytworzyć lub zmodyfikować."
1090410892"[english]Attrib_PreviewItem" "Test Run - Cannot be traded, crafted, or modified."
1090510893"Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% siły odpychania sprężonego powietrza"
10906N/A"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% increased airblast pushback"
N/A10894"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1090710895"TF_TreasureHat_3_Style" "K.N.B.i.S."
1090810896"[english]TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
1090910897"MMenu_SteamWorkshop" "Warsztat Steam"
1111611104"ToolCustomizeTextureStencilMatchByColor" "Dopasuj kolory"
1111711105"[english]ToolCustomizeTextureStencilMatchByColor" "Match colors"
1111811106"Tip_Abuse_Report" "Aby zgłosić nieodpowiednie zachowanie lub grafikę, kliknij %abuse_report_queue%, aby zrobić zrzut ekranu i zapisać informacje o grze, które zostaną wysłane do Valve."
11119N/A"[english]Tip_Abuse_Report" "To report abusive imagery or behavior press %abuse_report_queue% to grab a screenshot and game information to send directly to Customer Support via the Abuse Reporter."
N/A11107"[english]Tip_Abuse_Report" "To report abusive imagery or behavior, press %abuse_report_queue% to take a screenshot and gather game information to send it directly to Customer Support via the Abuse Reporter."
1112011108"TF_SteamWorkshop_Timeout" "Przekroczono czas oczekiwania na informację od Warsztatu Steam."
1112111109"[english]TF_SteamWorkshop_Timeout" "Timed out trying to get information from Steam Workshop."
1112211110"Store_HomePageTitle" "Otrzymaj %s1 za każde wydane %s2 w jednej transakcji!"
1199711985"TF_Jag_Shadow" "Roztropny Tropiciel"
1199811986"[english]TF_Jag_Shadow" "The Bushman's Boonie"
1199911987"TF_Jag_Shadow_Desc" "Wszyscy wiedzą, że głowa potrzebuje dwa razy więcej kamuflażu niż reszta ciała. Jeśli zapytasz o to w wojsku, zabiją cię i ukryją twoje ciało, bo ta powszechnie znana informacja jest ŚCIŚLE TAJNA."
12000N/A"[english]TF_Jag_Shadow_Desc" "Everybody knows that the head part of your body needs twice as much camouflage as all the other parts. Ask anyone in the army and they’ll kill you and hide the body, because that widely-known information is CLASSIFIED."
N/A11988"[english]TF_Jag_Shadow_Desc" "Everybody knows that the head part of your body needs twice as much camouflage as all the other parts. Ask anyone in the army and they'll kill you and hide the body, because that widely-known information is CLASSIFIED."
1200111989"TF_Conquistador" "Konkwistador"
1200211990"[english]TF_Conquistador" "The Conquistador"
1200311991"TF_Conquistador_Desc" "Niechaj historia Hiszpanii ożyje na nowo dzięki temu autentycznemu hełmowi konkwistadora odkrytemu w grobie szesnastowiecznego francuskiego przebierańca."
1209812086"[english]Attrib_MysterySolvingTimeDecrease" "Reduces mystery solving time by up to %s1%"
1209912087"Tooltip_hud_fastswitch" "Włączenie tej opcji spowoduje, że broń będzie można zmieniać bez użycia menu wyboru broni."
1210012088"[english]Tooltip_hud_fastswitch" "If set, you can change weapons without using the weapon selection menu."
N/A12089"TF_Wearable_Backpack" "Plecak"
N/A12090"[english]TF_Wearable_Backpack" "Backpack"
N/A12091"TF_Wearable_Robot" "Robot"
N/A12092"[english]TF_Wearable_Robot" "Robot"
N/A12093"TF_PyroCandle" "Obłędny Ognik"
N/A12094"[english]TF_PyroCandle" "The Waxy Wayfinder"
N/A12095"TF_PyroCandle_Desc" "Nareszcie możesz wieść swe życie niczym świeca na wietrze (wiatr nie jest częścią zestawu)."
N/A12096"[english]TF_PyroCandle_Desc" "Finally live your life like a candle in the wind. (Wind not included.)"
N/A12097"TF_ShootManyRobotsPack" "Kupa Złomu"
N/A12098"[english]TF_ShootManyRobotsPack" "The Scrap Pack"
N/A12099"TF_ShootManyRobotsPack_Desc" "Czemu tylko twój przód ma się bawić? Dodaj więcej złomu z ekskluzywnych kolekcji najlepszych złomowisk Paryża do górnej części swoich pleców."
N/A12100"[english]TF_ShootManyRobotsPack_Desc" "Why let your front have all the fun? Add more junk to the upper part of your trunk with this selection from the finest junkyards in Paris."
N/A12101"Tip_1_17" "Jako Skaut uważaj podczas używania Kryt-o-Coli. Poczekanie na atak z zaskoczenia i skorzystanie z przewagi prędkości pomoże ci uniknąć otrzymania obrażeń minikrytycznych."
N/A12102"[english]Tip_1_17" "As a Scout, be careful when using Crit-A-Cola. Saving it for surprise attacks and taking advantage of your speed can help you avoid taking mini-crit damage."
N/A12103"Tip_1_18" "Gdy grasz Skautem, ty i twoi sojusznicy odzyskają zdrowie po trafieniu wrogów oblanych Wściekłym Mlekiem. Rozpoczynaj nim walki, aby zwiększyć szanse przetrwania twojej drużyny."
N/A12104"[english]Tip_1_18" "As a Scout, you and your allies regain lost health when hitting enemies drenched in Mad Milk. Initiate fights with it to improve your team's survivability."
N/A12105"Tip_1_19" "Bostoński Tłuczek wywoła krwawienie u trafionych wrogów, ale chybienie wywoła je u ciebie. Krwawienie można szybko uleczyć apteczkami."
N/A12106"[english]Tip_1_19" "As a Scout, the Boston Basher causes foes to bleed when struck, but missing will cause self-inflicted bleeding. Bleeding can be quickly cured with health kits."
N/A12107"Tip_1_20" "Słońce na Patyku zadaje krytyczne obrażenia palącym się wrogom, ale w przeciwnym razie jest słabsze od Kija. Współpracuj z Pyro, aby wykorzystać jego pełen potencjał."
N/A12108"[english]Tip_1_20" "As a Scout, the Sun-on-a-Stick deals critical damage to burning foes, but is otherwise weaker than the Bat. Work with friendly Pyros to make full use of it."
N/A12109"Tip_1_21" "Wachlarz Wojenny zmienia kolejne trafienia w obrażenia minikrytyczne. Wykorzystuj sojuszników i inną broń, aby w pełni wykorzystać dodatkowe obrażenia."
N/A12110"[english]Tip_1_21" "As a Scout, a Fan O'War hit turns subsequent attacks against the target into mini-crits. Use allies and other weapons to get the most from the damage boost."
N/A12111"Tip_1_22" "Obrażenia minikrytyczne wywołane Odlotem z Buzownika będą dotyczyć także pozostałych rodzajów broni."
N/A12112"[english]Tip_1_22" "As a Scout, the Mini-Crits achieved through the Soda Popper's Hype Meter will also affect your secondary and melee weapons!"
N/A12113"Tip_1_23" "Uważaj na swoje zdrowie podczas używania Atomizera. Potrójny skok w złym momencie może kosztować cię życie!"
N/A12114"[english]Tip_1_23" "As a Scout, watch your health when using the Atomizer. A poorly-timed triple jump could cost you your life!"
N/A12115"Tip_1_24" "Jako Skaut możesz wykorzystywać zarówno odrzut Siły Natury, jak i trzeci skok Atomizera, aby wykonać poczwórną kombinację skoków!"
N/A12116"[english]Tip_1_24" "As a Scout, you can utilize both the Force-A-Nature's knockback and Atomizer's triple jump for a quadruple jump combination!"
N/A12117"Tip_1_25" "Atomizer pozwoli ci na potrójny skok! Używaj go, aby wymanewrować przeciwników i dostać się do trudno dostępnych obszarów!"
N/A12118"[english]Tip_1_25" "As a Scout, the Atomizer will allow you to perform a triple jump! Use it to outmaneuver enemies and access hard-to-reach areas!"
N/A12119"Tip_1_26" "Trafienia minikrytyczne Buzownika są automatycznie aktywowane po napełnieniu paska Odlotu i nie mogą być przechowywane. Planuj swoje ruchy, aby zostały użyte we właściwym momencie!"
N/A12120"[english]Tip_1_26" "As a Scout, the Soda Popper's mini-crits are automatically activated once your Hype Meter fills, and cannot be stored. Plan your movements so that the buff is activated at the right moment!"
N/A12121"Tip_1_27" "Skrzydłowy zadaje więcej obrażeń niż Pistolet, ale jest to równoważone przez mniejszy magazynek. Używaj Skrzydłowego na mały dystans, aby mieć pewność, że trafisz w cel!"
N/A12122"[english]Tip_1_27" "As a Scout, the Winger inflicts more damage than the Pistol, but this is offset by its reduced magazine size. Use the Winger at close range in order to ensure that you hit your target!"
N/A12123"Tip_1_28" "Wstrzymywacz jest bardzo skuteczny na średnim i dalekim dystansie, pozwalając na utrzymanie odległości od niebezpiecznych przeciwników."
N/A12124"[english]Tip_1_28" "As a Scout, the Shortstop is very effective at medium to long range, allowing you to maintain your distance from dangerous enemies."
N/A12125"Tip_1_29" "Atak alternatywny (%attack2%) Pakującego Zabójcy może zostać użyty, aby wywołać krwawienie u wrogów! Używaj go, aby zadawać obrażenia z dystansu."
N/A12126"[english]Tip_1_29" "As a Scout, the Wrap Assassin's secondary attack (%attack2%) can be used to inflict bleeding damage on enemies! Use it to damage enemies from a distance."
N/A12127"Tip_2_13" "Sydnejski Usypiacz działa jak Sikwondo jedynie na wrogach. Nie marnuj amunicji na próby ugaszenia członków drużyny, tak jak możesz to zrobić zwykłym Sikwondem."
N/A12128"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper only applies Jarate to enemies. Do not waste your ammo trying to extinguish burning teammates as you would with normal Jarate."
N/A12129"Tip_2_14" "Gdy grasz Snajperem, twoje Sikwondo i Bandyta z Buszu tworzą świetne połączenie. Oblej wroga Sikwondem i traf go Bandytą z Buszu, aby zadać krytyczne obrażenia."
N/A12130"[english]Tip_2_14" "As a Sniper, your Jarate and Bushwacka make the perfect combo. Soak the enemy in Jarate and hit them with the Bushwacka for an automatic critical hit."
N/A12131"Tip_2_15" "Sydnejski Usypiacz jest w stanie zabić większość klas jednym strzałem przy 100% naładowaniu."
N/A12132"[english]Tip_2_15" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can kill most classes in one shot at 100% charge."
N/A12133"Tip_2_16" "Darwińska Tarcza Ochronna doda ci 25 do maksymalnej liczby punktów zdrowia. Używaj jej, gdy przetrwanie jest najważniejsze."
N/A12134"[english]Tip_2_16" "As a Sniper, Darwin's Danger Shield adds an additional 25 health. Use it when survival is a top priority."
N/A12135"Tip_2_17" "Łowca jest bardzo skuteczny na małych i średnich dystansach pomimo braku przybliżenia."
N/A12136"[english]Tip_2_17" "As a Sniper, the Huntsman is very effective at short to medium range despite its inability to zoom in."
N/A12137"Tip_2_18" "Sydnejski Usypiacz wywoła efekt Sikwondo u wroga, jeżeli strzał został naładowany w 50% lub więcej, więc nie spiesz się podczas strzelania."
N/A12138"[english]Tip_2_18" "As a Sniper, the Sydney Sleeper will apply a Jarate effect to an enemy if the shot has been charged to 50% or higher, so take your time when shooting."
N/A12139"Tip_2_19" "Sydnejski Usypiacz może pokryć wroga Sikwondem po trafieniu. To czyni z niego skuteczną broń przy wspieraniu drużyny z dystansu, nawet jeżeli nie zabijesz wroga pierwszym strzałem."
N/A12140"[english]Tip_2_19" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can coat an enemy with Jarate upon a successful hit. This makes it an effective weapon when supporting your team from afar even if you do not kill the enemy with your first shot."
N/A12141"Tip_2_20" "Gdy grasz Snajperem, chybienie odejmie strzał w głowę z licznika Dalekosiężnego Dżezaila tylko wtedy, gdy korzystano z lunety. Rozważ strzelanie w ryzykowne cele bez lunety, aby oszczędzać zgromadzone trafienia."
N/A12142"[english]Tip_2_20" "As a Sniper, missing will only deduct a headshot from the Bazaar Bargain's counter if the shot was taken while scoped. Consider \"No-Scoping\" risky targets to preserve accumulated heads."
N/A12143"Tip_2_21" "Gdy grasz Snajperem z Machiną, rozważ wyposażenie się w PM, aby radzić sobie z wrogami w sytuacjach, kiedy wycelowanie z karabinu jest zbyt trudne."
N/A12144"[english]Tip_2_21" "As a Sniper with the Machina, consider equipping the Submachine Gun to handle enemies in situations where scoping in for a shot is too difficult."
N/A12145"Tip_2_22" "Szachinszach zadaje zwiększone obrażenia, gdy twoje zdrowie jest poniżej 50%. Korzystaj z tego, aby zwalczyć przeciwników po otrzymaniu obrażeń."
N/A12146"[english]Tip_2_22" "As a Sniper, the Shahanshah has increased damage when your health is below 50%. Use it to counter enemies harassing you once you've taken damage."
N/A12147"Tip_3_18" "Aktywowanie Sashimona Straceńca pozwoli ci i twoim kolegom z drużyny uleczyć się przez zadawanie obrażeń przeciwnikom. Używaj go, aby zwiększyć szanse przeżycia twojej drużyny."
N/A12148"[english]Tip_3_18" "As a Soldier, activating the Concheror lets you and your teammates heal themselves by damaging enemies. Use it to improve your team's survivability in fights."
N/A12149"Tip_3_19" "Gdy grasz Żołnierzem, możesz użyć Rakietowego Skoczka, aby dostać się szybko na linie frontu bez otrzymywania obrażeń. Uważaj jednak, ponieważ otrzymasz zwiększone obrażenia od większości rodzajów broni, gdy jest on wybrany, a do zadawania obrażeń pozostaną ci jedynie broń drugorzędna oraz broń do walki wręcz."
N/A12150"[english]Tip_3_19" "As a Soldier, you can use the Rocket Jumper to get to the front lines quickly without taking damage. Be careful however, as you will take increased damage from most weapons while it is equipped, and you will need to rely on your secondary and melee weapons in order to deal damage."
N/A12151"Tip_3_20" "Patelnia zadaje te same obrażenia co Saperka, ale jest znacznie głośniejsza. Nie używaj jej, gdy próbujesz się ukryć, gdyż wyraźny dźwięk wskaże twoją pozycję!"
N/A12152"[english]Tip_3_20" "As a Soldier, the Frying Pan does identical damage as the Shovel, but is a lot louder. Don't use it when you are trying to stay hidden, as the distinct sound will give your position away!"
N/A12153"Tip_3_21" "Strzał z Prawego Bizona może kilkukrotnie zadać obrażenia jednemu przeciwnikowi. Najwięcej obrażeń odniosą zatem ci z nich, którzy będą uciekali w popłochu do tyłu. Wykorzystaj to do karania uciekających wrogów!"
N/A12154"[english]Tip_3_21" "As a Soldier, the Righteous Bison can hit the same enemy multiple times, and will hit the most times on enemies who are moving away from the projectile. Use it to punish retreating enemies!"
N/A12155"Tip_3_22" "Gdy grając Żołnierzem użyjesz Postępowania Dyscyplinarnego na sojuszniku, zwiększysz prędkość nie tylko swoją, ale też jego. Wykorzystaj to, aby pomagać wolniejszym klasom (jak Żołnierz czy Gruby) w szybszym dostaniu się na linię frontu."
N/A12156"[english]Tip_3_22" "As a Soldier, hitting a teammate with the Disciplinary Action will increase both your and your ally's speed dramatically for a few seconds! Use it on slower classes like other Soldiers and Heavies in order to reach the front lines faster!"
N/A12157"Tip_3_23" "Używając Wyżymaczki Krów 5000, możesz wykonać ładowany strzał, wciskając %attack2%. Zada to więcej obrażeń przeciwnikom i podpali ich, ale jednocześnie zużyje cały zapas amunicji do tej broni."
N/A12158"[english]Tip_3_23" "As a Soldier, you can use %attack2% when wielding the Cow Mangler 5000 to fire a charged shot, dealing additional damage and setting the enemy briefly on fire. Be careful however, as a charged shot entirely depletes the Cow Mangler 5000's ammunition."
N/A12159"Tip_3_24" "Miażdżyciele znacząco zmniejszą odrzut od wrogich ataków. Używaj ich, aby uniknąć odrzutu od Siły Natury, eksplozji i Działek Strażniczych."
N/A12160"[english]Tip_3_24" "As a Soldier, the Mantreads dramatically reduce weapon knock back. Use them in order to avoid being pushed back by the Force-A-Nature, explosives or Sentry Guns!"
N/A12161"Tip_3_25" "Wyrzutnia Wolności i Czarna Skrzynka mogą pomieścić tylko 3 rakiety w tym samym czasie. Staraj się nie strzelać bez celu, bo możesz nagle stanąć oko w oko z wrogiem, dysponując znacznie mniejszą siłą ognia."
N/A12162"[english]Tip_3_25" "As a Soldier, the Liberty Launcher and Black Box only load three rockets at any time. Be sure to make each shot count, or you may be left vulnerable."
N/A12163"Tip_3_26" "Gdy grasz Żołnierzem, podstawową taktyką są skoki rakietowe. Pozwalają one szybko skrócić dystans do przeciwnika i dobić go dzięki Ogrodnikowi z Arnhem."
N/A12164"[english]Tip_3_26" "As a Soldier, rocket jump to quickly close the distance between you and your enemies, and then use the Market Gardener to finish them off as you land."
N/A12165"Tip_3_27" "Jeśli grasz Żołnierzem, a wrogi Pyro ciągle odbija twoje rakiety, wykończ go Strzelbą."
N/A12166"[english]Tip_3_27" "As a Soldier, consider using your Shotgun against enemy Pyros that are reflecting your rockets."
N/A12167"Tip_4_17" "Jedynym sposobem na przywrócenie Ullapoolskiego Pala do stanu sprzed wybuchu jest odwiedzenie szafki z zaopatrzeniem. Niech liczy się każde trafienie!"
N/A12168"[english]Tip_4_17" "As a Demoman, the only way to recharge your Ullapool Caber is to visit a resupply locker. Make every hit with it count!"
N/A12169"Tip_4_18" "Przy korzystaniu ze Szkockiego Oporu pamiętaj, że możesz widzieć swoje bomby samoprzylepne przez ściany i detonować je z dowolnej odległości. Wykorzystaj to, aby zdobyć przewagę."
N/A12170"[english]Tip_4_18" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance remember that you can see your Stickybombs through walls and floors and can detonate them from any range. Use this to your advantage."
N/A12171"Tip_4_19" "Jeśli trafisz przeciwnika dzierżącego Prawie Zatoichi, trzymając w rękach taką samą broń, polegnie on na miejscu."
N/A12172"[english]Tip_4_19" "As a Demoman, remember that a successful hit with Half-Zatoichi on any enemy wielding the same weapon will result in an instant kill."
N/A12173"Tip_4_20" "Loch-n-Load pozwala zadać dodatkowe obrażenia konstrukcjom oraz wolniejszym klasom. Musisz jednak celować ostrożnie! Masz tylko dwa strzały, zanim będziesz musiał przeładować broń, a pociski z niej muszą trafić cel bezpośrednio."
N/A12174"[english]Tip_4_20" "As a Demoman, use the Loch-and-Load to inflict additional damage against slower moving classes and buildings. Aim carefully however! You only have two shots before you must reload, and you will only inflict damage on a direct hit."
N/A12175"Tip_4_21" "Ullapoolski Pal jest najbardziej przydatny, gdy otacza cię kilku przeciwników. Eksplozja zada obrażenia wszystkim z nich."
N/A12176"[english]Tip_4_21" "As a Demoman, use the Ullapool Caber when surrounded by enemies. The resulting explosion will inflict heavy damage on all nearby opponents."
N/A12177"Tip_4_22" "Claidheamh Mòr pozwala zmaksymalizować efektywność Tarczy Szarży. Nie zadasz obrażeń krytycznych ani nie zdobędziesz głów, ale dodatkowy czas trwania szarży pozwoli ci pokonać dłuższy dystans lub szybciej uciec!"
N/A12178"[english]Tip_4_22" "As a Demoman, use the Claidheamh Mòr to maximize the effectiveness of your Chargin' Targe. You won't inflict critical hits or collect heads, but the extra duration of your charge will allow you to cover more distance, or make a quick escape!"
N/A12179"Tip_4_23" "Jeśli grasz Demomanem i leczy cię Medyk, wykorzystaj to, aby bezpiecznie zadawać sobie obrażenia, co pozwoli Medykowi szybciej naładować ÜberCharge."
N/A12180"[english]Tip_4_23" "As a Demoman, if you're paired with a Medic, take advantage of safe opportunities to damage yourself in order to build an ÜberCharge faster."
N/A12181"Tip_4_24" "Jeśli zabijesz Wyszczerbcem wrogiego Demomana z tą samą bronią, przejmiesz jego zdobyte głowy."
N/A12182"[english]Tip_4_24" "As a Demoman, your Eyelander will collect the stored heads from a slain enemy Demoman."
N/A12183"Tip_4_25" "Jeśli zabijesz wroga drwiną, korzystając z Prawie Zatoichi, broń ta będzie mogła zostać zmieniona na inną."
N/A12184"[english]Tip_4_25" "As a Demoman, a successful taunt kill with the Half-Zatoichi will allow you to sheath the sword."
N/A12185"Tip_4_26" "Grając Demomanem, możesz użyć Tarczy Szarży lub Prześwietnego Puklerza, aby wybić z się z małych nierówności terenu i polecieć! Wykorzystaj to, aby zaskoczyć przeciwników, szarżując nad ich głowami."
N/A12186"[english]Tip_4_26" "As a Demoman, you can use the Chargin' Targe or Splendid Screen to launch off small ramps and go flying! Use it to surprise enemies by charging over their heads."
N/A12187"Tip_4_27" "Liczba głów zdobytych Wyszczerbcem zwiększy obrażenia zadawane uderzeniem tarczą."
N/A12188"[english]Tip_4_27" "As a Demoman, the amount of heads you collect with your Eyelander will increase the damage your shield bash does."
N/A12189"Tip_4_28" "Grając Demomanem, możesz użyć Bombowego Skoczka, aby szybko dostać się na linię frontu. Pamiętaj jednak, że broń ta w ogóle nie zadaje obrażeń, więc pozostaną ci tylko broń główna i broń do walki wręcz!"
N/A12190"[english]Tip_4_28" "As a Demoman, you can use the Sticky Jumper to get to the front lines quickly. Be careful however, as it inflicts no damage at all, requiring you to rely on your primary and melee weapons!"
N/A12191"Tip_4_29" "Czerepołamacz Szkota obniża twoją prędkość. Zastanów się na połączeniem go z Tarczą Szarży lub Prześwietnym Puklerzem, aby zrekompensować sobie tę wadę."
N/A12192"[english]Tip_4_29" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe or Splendid Screen in order to offset the speed reduction."
N/A12193"Tip_4_30" "Gdy grając Demomanem używasz Perskiej Perswazji, cała zbierana amunicja będzie zamieniana na punkty zdrowia, pozbawiając cię możliwości uzupełniania amunicji do pozostałych broni. Nie możesz sobie zatem pozwolić na marnowanie amunicji!"
N/A12194"[english]Tip_4_30" "As a Demoman, the Persian Persuader converts all ammo pickups into health packs, preventing you from acquiring ammo for your primary and secondary weapons. Make every shot count!"
N/A12195"Tip_5_13" "Piła do Kości ma atak szybszy o 25%% od Überpiły. Używaj Piły do Kości w sytuacjach, gdy ÜberCharge nie jest ważny."
N/A12196"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 25%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
N/A12197"Tip_5_23" "Wykonując drwinę z Amputatorem, możesz leczyć pobliskich sojuszników."
N/A12198"[english]Tip_5_23" "As a Medic, taunting with the Amputator will heal all nearby teammates."
N/A12199"Tip_5_24" "Kuszą Krzyżowca możesz nie tylko atakować wrogów, ale także leczyć członków swojej drużyny - wystarczy w nich strzelić!"
N/A12200"[english]Tip_5_24" "As a Medic, your Crusader's Crossbow does damage to enemies or heals teammates upon a successful hit."
N/A12201"Tip_5_25" "Gdy grasz Medykiem, wyczucie czasu jest niezbędne. Jeśli tylko możesz, wstrzymaj się od aktywowania ÜberCharge tak długo, jak to możliwe, aby zmaksymalizować jego skuteczność."
N/A12202"[english]Tip_5_25" "As a Medic, timing is everything. If it is safe to do so, withhold your ÜberCharge until just the right moment in order to maximize its effectiveness."
N/A12203"Tip_5_26" "Celne trafienie z Blutsaugera nie tylko zada przeciwnikowi obrażenia, ale też przywróci ci trzy punkty zdrowia. Korzystaj z tej broni, gdy musisz się uleczyć, wycofujesz się, jesteś pod obstrzałem lub grasz ofensywnie."
N/A12204"[english]Tip_5_26" "As a Medic, a successful hit with the Blutsauger will restore three health as well as damage the enemy. Use it when injured, when retreating, when on fire or when playing offensively."
N/A12205"Tip_5_27" "Vita-Piła pozwoli ci zachować do 20%% z niewykorzystanego ładunku ÜberCharge zgromadzonego przed zgonem. Może być to bardzo pomocne przy próbie zdobycia dobrze bronionej pozycji, gdy twojej drużynie zostało już niewiele czasu."
N/A12206"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
N/A12207"Tip_5_28" "Uroczysta Przysięga pozwala zobaczyć zdrowie przeciwników. Dzięki temu możesz wskazać swojej drużynie najbardziej osłabionych przeciwników."
N/A12208"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
N/A12209"Tip_5_29" "Quick-Fix bardzo szybko leczy obrażenia, dzięki czemu możesz znacznie wydajniej leczyć sojuszników. Pamiętaj jednak, że broń ta, w przeciwieństwie do Mediguna, nie pozwala leczyć przeciwników powyżej 100%% ich zdrowia."
N/A12210"[english]Tip_5_29" "As a Medic, the Quick-Fix heals damage rapidly, making it useful for healing multiple teammates quickly; but be aware that you cannot Overheal teammates with it."
N/A12211"Tip_5_30" "Jeśli grając Medykiem nie wiesz, gdzie jest reszta twojej drużyny, możesz powiadomić ją o swojej pozycji, wciskając klawisz wezwania Medyka (%voicemenu 0 0%)."
N/A12212"[english]Tip_5_30" "As a Medic, if you have been separated from your team, call out for a Medic yourself by pressing %voicemenu 0 0% to alert nearby teammates to your position."
N/A12213"Tip_5_31" "Końska Dawka zwiększa twoją szybkość proporcjonalnie do zgromadzonego ładunku ÜberCharge! Użyj tej broni, jeśli musisz szybko dostać się na linię frontu lub uciec."
N/A12214"[english]Tip_5_31" "As a Medic, the Overdose increases your speed proportionally to the amount in your ÜberCharge meter! Equip the Overdose when you need to reach the front lines or make a quick escape!"
N/A12215"Tip_6_7" "Grając Grubym, możesz leczyć się Kanapką! Wciśnij %attack2%, aby wyrzucić ją na ziemię, dzięki czemu sojusznicy będą mogli sami się nią podleczyć. Nie martw się, wyrzucisz ją razem z talerzykiem, więc się nie pobrudzi."
N/A12216"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
N/A12217"Tip_6_13" "Gdy Gorące Rękawice Uciekiniera zostaną wyciągnięte podczas gry, znacząco zwiększą twoją szybkość, ale w zamian zaczniesz odnosić stałe obrażenia. Używaj ich do szybkiego dotarcia na linię frontu lub zaskoczenia przeciwników."
N/A12218"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but drain your health while in use. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
N/A12219"Tip_6_14" "Mosiężna Bestia zadaje dodatkowe obrażenia, ale w zamian ogranicza twoją mobilność. Używaj jej podczas defensywy, ponieważ przeciwnikom będzie znacznie łatwiej uciec przed twoim ostrzałem."
N/A12220"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
N/A12221"Tip_6_15" "Tabliczka Ladyczeko tymczasowo zwiększa twoje zdrowie, co może zredukować obrażenia od Gorących Rękawic Uciekiniera lub być sporą pomocą podczas bitwy."
N/A12222"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle or help offset the health drain of the Gloves of Running Urgently."
N/A12223"Tip_6_16" "Pięści ze Stali zmniejszą obrażenia otrzymywane z dystansu, co może pomóc przeżyć spotkanie z kulą wrogiego Snajpera. Używaj ich podczas pokonywana otwartych przestrzeni."
N/A12224"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
N/A12225"Tip_6_17" "Dusza Wojownika zadaje dodatkowe obrażenia, co może być bardzo przydatne w walce. Z drugiej strony zmniejsza ona twoje zdrowie, co może przyśpieszyć twój zgon."
N/A12226"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Warrior's Spirit will inflict additional damage, which makes them very effective in combat. The penalty is a slight reduction in health however, which may affect your longevity."
N/A12227"Tip_6_18" "Pięści ze Stali znacząco zmniejszają obrażenia otrzymywane z dystansu, ale w zamian zwiększają obrażenia otrzymane w walce wręcz. Używaj ich w celu szybkiego zbliżenia się do szeregów przeciwnika."
N/A12228"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
N/A12229"Tip_6_19" "Tomisław nie tylko rozkręca się dużo szybciej od Miniguna, ale także robi to po cichu! Używaj go do zastawiania zasadzek na przeciwników."
N/A12230"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
N/A12231"Tip_6_20" "Natasza spowalnia trafionych przeciwników. Korzystanie z niej ułatwi sojusznikom celowanie, a co za tym idzie, zwiększy ogólną ilość zadanych obrażeń."
N/A12232"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
N/A12233"Tip_6_21" "Nakaz Eksmisji ma sporą szybkość ataku, dzięki czemu łatwiej będzie ci walczyć z szybciej poruszającymi się klasami."
N/A12234"[english]Tip_6_21" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
N/A12235"Tip_6_22" "Ciosy krytyczne zadane Świątecznym Wigorem zmuszą przeciwników do śmiechu, co sprawi, że staną się bezbronni!"
N/A12236"[english]Tip_6_22" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
N/A12237"Tip_7_21" "Burzyciel może usuwać wrogie Sapery z sojuszniczych konstrukcji."
N/A12238"[english]Tip_7_21" "As a Pyro, the Homewrecker can be used to remove enemy Sappers from buildings."
N/A12239"Tip_7_22" "Zadanie ciosu Zaostrzonym Fragmentem Wulkanu sprawi, że przeciwnik stanie w płomieniach. Użyj tej broni wraz z Pistoletem Sygnałowym, aby zadać jeszcze większe obrażenia!"
N/A12240"[english]Tip_7_22" "As a Pyro, your Sharpened Volcano Fragment sets enemies on fire upon a successful hit. Use in combination with the Flare Gun in order to inflict substantial damage!"
N/A12241"Tip_7_23" "Dzięki korzystaniu z Drapaczki, możesz pomóc Medykom w szybszym naładowaniu ich ładunków ÜberCharge."
N/A12242"[english]Tip_7_23" "As a Pyro, you can use the Back Scratcher in order to help a Medic build their ÜberCharge more quickly."
N/A12243"Tip_7_24" "Grając Pyro, możesz nadleczyć się, jeśli mając pełne zdrowie zabijesz przeciwnika Lewarkiem."
N/A12244"[english]Tip_7_24" "As a Pyro, the Powerjack is able to overheal you if you make a kill at full health."
N/A12245"Tip_7_25" "Gdy grasz Pyro, strumień sprężonego powietrza (%attack2%) jest bardzo przydatnym narzędziem. Możesz odpychać nim przeciwników, co jest szczególnie przydatne w przypadku Medyków, którzy aktywowali ÜberCharge. Możesz nie tylko oddzielić ich od leczonego towarzysza, ale także zepchnąć w przepaść, co spowoduje ich natychmiastową śmierć."
N/A12246"[english]Tip_7_25" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast (%attack2%) is a very useful tool. Use it to push enemies, even invulnerable Medics and their buddies, off cliffs or into other environmental hazards."
N/A12247"Tip_7_26" "Odtłuszczacz zadaje mniejsze obrażenia podpalonym wcześniej przeciwnikom, ale pozwala prawie natychmiast zmienić broń na inną. Ułatwia to wykonanie zabójczych kombinacji ataków, jak na przykład podpalenie przeciwnika, a następnie dobicie go krytycznym atakiem Poskramiacza Płomieni!"
N/A12248"[english]Tip_7_26" "As a Pyro, the Degreaser inflicts less afterburn damage but allows you to switch weapons almost instantly. This allows you to more easily perform deadly combination attacks, such as setting the enemy on fire and then using the Axtinguisher in order to inflict a critical hit!"
N/A12249"Tip_7_27" "Drapaczka zadaje dodatkowe obrażenia, ale Medycy i zasobniki będą leczyły cię wolniej. Pamiętaj jednak, że apteczki będą dawały ci dodatkowe zdrowie, więc zapamiętaj ich rozkład na mapie!"
N/A12250"[english]Tip_7_27" "As a Pyro, the Backscratcher inflicts additional damage, but Medics and dispensers will heal you more slowly. Healthpacks will provide you with more health than normal however, so note their locations on the map!"
N/A12251"Tip_7_28" "Strumień sprężonego powietrza z Miotacza Ognia Pyro może zostać użyty do skontrowania szarży Demomana! Użyj strumienia w odpowiednim momencie, a odepchniesz przeciwnika, zanim ten zdąży odciąć ci głowę!"
N/A12252"[english]Tip_7_28" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast can be used to counter Demomen using the Chargin' Targe! Time your compression blast correctly, and you can push the Demoman back before he can strike, and then counter-attack!"
N/A12253"Tip_7_29" "Rezerwista zadaje obrażenia minikrytyczne przeciwnikom, którzy znajdują się w powietrzu. Użyj strumienia sprężonego powietrza (%mouse2%), aby odepchnąć przeciwnika w powietrze, a następnie zmień broń na Rezerwistę, aby zadać dodatkowe obrażenia!"
N/A12254"[english]Tip_7_29" "As a Pyro, the Reserve Shooter will mini-crit enemies that are airborne. Use your compression blast (%mouse2%) to push an enemy into the air, and then switch to the Reserve Shooter in order to inflict additional damage!"
N/A12255"Tip_7_30" "Flary z Detonatora mogą zostać zdetonowane w dowolnej chwili (%mouse2%). Użyj ich, aby zadać obrażenia przeciwnikom ukrytym za osłoną lub podpalić jednocześnie kilku z nich!"
N/A12256"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %mouse2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
N/A12257"Tip_7_31" "Zadawanie obrażeń Flogistynatorem zwiększa ładunek \"Mmmph\". Kiedy zostanie on całkowicie zapełniony, aktywuj go drugorzędnym atakiem (%attack2%), dzieki czemu całkowicie zregenerujesz swoje zdrowie oraz będziesz zadawać obrażenia krytyczne przez krótki czas!"
N/A12258"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to completely refill your health and inflict crits for a short time!"
N/A12259"Tip_7_32" "Drugorzędny atak Człekoroztapiacza (%attack2%) pozwala zgasić ogień na płonących towarzyszach. Za każdego uratowanego członka drużyny otrzymasz atak krytyczny, który będziesz mógł wykorzystać w najbardziej odpowiednim momencie."
N/A12260"[english]Tip_7_32" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
N/A12261"Tip_8_30" "Jeśli grając Szpiegiem brakuje ci refleksu, aby zasapować Działko Strażnicze zaraz po zabiciu Inżyniera ciosem w plecy, możesz skorzystać z niewidzialności lub schować się za wrogim Zasobnikiem."
N/A12262"[english]Tip_8_30" "As a Spy, if you're too slow to sap a Sentry Gun after backstabbing an Engineer, you can cloak or hide behind his Dispenser."
N/A12263"Tip_8_31" "Ostateczna Nagroda pozwala natychmiast przebrać się za zadźganego w plecy przeciwnika. Uważaj - stracisz to przebranie przy śmierci lub ataku."
N/A12264"[english]Tip_8_31" "As a Spy, Your Eternal Reward automatically disguises you as the person you most recently backstabbed. Be aware that you will lose your disguise upon death or when attacking, however."
N/A12265"Tip_8_32" "Będąc Szpiegiem, możesz widzieć zdrowie przeciwników. Dzięki temu możesz łatwiej wybierać cele do zabicia z Rewolweru."
N/A12266"[english]Tip_8_32" "As a Spy, you can see enemies' health. Use this information to target weakened enemies with your Revolver."
N/A12267"Tip_8_33" "L'Etranger zwiększa poziom energii niewidzialności przy pomyślnym trafieniu w przeciwnika."
N/A12268"[english]Tip_8_33" "As a Spy, the L'Etranger adds to your cloak's battery when you successfully hit an enemy."
N/A12269"Tip_8_34" "Elektrosaper wyłącza Działko Strażnicze, zanim je zniszczy. Skoordynuj atak z drużyną, sapując Działko tuż przed jej zmasowanym atakiem, co pozwoli na uniknięcie zbędnych ofiar jego ostrzału, a jednocześnie utrudni wrogiemu Inżynierowi naprawienie go."
N/A12270"[english]Tip_8_34" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Communicate with your team, and sap a Sentry Gun just before your teammates attack. This will prevent the Sentry from firing, and also make it more difficult for an Engineer to repair it."
N/A12271"Tip_8_35" "Kunai Krętacza pozwala przejąć aktualne zdrowie ofiary. Uważaj jednak, bowiem broń ta znacząco obniża twoje początkowe zdrowie, więc nie dopuść do sytuacji, w której twoi przeciwnicy przejrzą przez twoje przebranie!"
N/A12272"[english]Tip_8_35" "As a Spy, the Conniver's Kunai allows you to absorb the current health of your victim upon a successful backstab. Be wary however, as your base health will be drastically reduced when using this weapon, so be sure to remain undetected!"
N/A12273"Tip_8_36" "Gdy grasz Szpiegiem, dobrą taktyką jest dźgnięcie przeciwnika w plecy, gdy jest odłączony od drużyny lub w inny sposób podatny na atak. Zawsze bacznie obserwuj otoczenie przed zamordowaniem celu, aby mieć pewność, że nikt nie przyjdzie mu z pomocą."
N/A12274"[english]Tip_8_36" "As a Spy, a good technique is to backstab enemies that are alone or are otherwise vulnerable. Always check your surroundings before backstabbing an enemy in order to ensure that you remain undetected."
N/A12275"Tip_8_37" "Dzwon Zmarłego można aktywować także obrażeniami od upadku. Upozoruj bezmyślną śmierć!"
N/A12276"[english]Tip_8_37" "As a Spy, you can activate your Dead Ringer with fall damage. Feign a careless death!"
N/A12277"Tip_8_38" "Grając Szpiegiem pamiętaj, że efekty krwawienia, ociekania wodą lub oblania Sikwondem albo Wściekłym Mlekiem pozwolą łatwo zobaczyć cię nawet mimo włączonej niewidzialności."
N/A12278"[english]Tip_8_38" "As a Spy, Bleeding, Jarate, Mad Milk, and emerging from water will reveal you while you're cloaked."
N/A12279"Tip_8_39" "Grzechotnik zadaje mniejsze obrażenia, ale w zamian daje atak krytyczny za każdą konstrukcję zniszczoną twoim Elektrosaperem. Przed rozprawieniem się z Inżynierem zasapuj jego konstrukcje, a zdobędziesz znaczącą przewagę!"
N/A12280"[english]Tip_8_39" "As a Spy, the Diamondback inflicts less damage, but will store a guaranteed Critical Hit for every building destroyed by your Electro Sappers. Destroy an Engineer's buildings before confronting him, and you will have a significant advantage!"
N/A12281"Tip_8_40" "Egzekutor wydłuża czas aktywacji niewidzialności. Pamiętaj, żeby wziąć na to poprawkę i włączyć niewidzialność trochę wcześniej niż normalnie."
N/A12282"[english]Tip_8_40" "As a Spy, the Enforcer increases the amount of time needed to activate your cloak. Maintain your distance in order to have adequate time to completely cloak."
N/A12283"Tip_8_41" "Zamrożony Agent stopi się, jeśli Pyro zdoła cię podpalić. Minie trochę czasu zanim ponownie będzie można skorzystać z tej broni."
N/A12284"[english]Tip_8_41" "As a Spy, taking any fire damage when using the Spy-cicle will melt the weapon, requiring you to wait before you can use it again."
N/A12285"Tip_9_18" "Mini-Działko Strażnicze, możliwe do zbudowania tylko jeśli korzystasz z Jednorękiego Bandyty, buduje się znacznie szybciej niż normalne Działko Strażnicze i wymaga do tego mniej metalu. Czyni to z niego doskonałe narzędzie ofensywne."
N/A12286"[english]Tip_9_18" "As an Engineer, the Gunslinger's Combat Mini-Sentry Guns build much faster than normal Sentry Guns and require less ammo to build. This makes Combat Mini-Sentry Guns the perfect offensive tool."
N/A12287"Tip_9_19" "Poskramiacz pozwala znacząco zwiększyć zasięg twojego Działka Strażniczego."
N/A12288"[english]Tip_9_19" "As an Engineer, your Wrangler can be used to greatly extend the range of your Sentry Gun."
N/A12289"Tip_9_20" "Jako Inżynier staraj się utrzymywać pełny zapas metalu - pomoże ci to ocalić swoje konstrukcje w przyszłości."
N/A12290"[english]Tip_9_20" "As an Engineer, try to keep your keep your metal reserves full - it can help to save your buildings later on."
N/A12291"Tip_9_21" "Południowa Gościnność może być bardzo przydatna podczas szukania Szpiegów. Jeżeli trafisz sojusznika i zacznie on krwawić, udało ci się odkryć wrogiego Szpiega."
N/A12292"[english]Tip_9_21" "As an Engineer, the Southern Hospitality can be very useful for Spy checking. If you hit an enemy and they start bleeding, you have discovered an enemy Spy."
N/A12293"Tip_9_22" "Gdy grasz Inżynierem, Kieł pozwala ci budować konstrukcje znacznie szybciej, jeżeli będziesz je uderzać podczas budowy. Używaj Kła, gdy musisz szybko budować, aby zamknąć dziurę w linii obrony swojej drużyny."
N/A12294"[english]Tip_9_22" "As an Engineer, the Jag allows you to construct buildings considerably faster if you hit them while they are under construction. Use the Jag when you need to construct buildings quickly in order to close a hole in your team's defensive line."
N/A12295"Tip_9_23" "Samosąd zyska krytyczny strzał odwetu za każdą asystę i każdego zabitego przez twoje działko strażnicze. Używaj ich, aby szybko poradzić sobie z przeciwnikami, którzy zniszczyli twoje działko."
N/A12296"[english]Tip_9_23" "As an Engineer, the Frontier Justice will gain revenge crits for every assist and every enemy killed by your Sentry Gun. Use it to quickly deal with enemies when your Sentry Gun has been destroyed."
N/A12297"Tip_9_24" "Trzy kolejne trafienia Jednorękim Bandytą zagwarantują, że ostatnie będzie trafieniem krytycznym. Używaj tej techniki, aby zaskakiwać i eliminować silniejsze klasy, gdy brakuje ci wsparcia od twojej drużyny lub działka strażniczego."
N/A12298"[english]Tip_9_24" "As an Engineer, if you perform three hits successive hits with the Gunslinger, the final blow will be an automatic critical hit. Use this technique to ambush and eliminate stronger classes when you lack support from your team or your Sentry Gun."
N/A12299"Tip_9_25" "Jako Inżynier możesz użyć %attack2%, aby podnieść swoje konstrukcje i przenieść je. Pamiętaj, że będziesz się wtedy poruszać powoli, a atakowanie będzie niemożliwe, więc uważaj!"
N/A12300"[english]Tip_9_25" "As an Engineer, you can use %attack2% in order to pick up your buildings and carry them. Remember that you will move more slowly and be unable to attack when carrying a building however, so be careful!"
N/A12301"Tip_9_26" "Jako Inżynier pamiętaj, że twoje konstrukcje zostaną zniszczone, jeżeli zginiesz, przenosząc je. Przenoś je tylko wtedy, gdy twoja drużyna jest w pobliżu lub jest bezpiecznie!"
N/A12302"[english]Tip_9_26" "As an Engineer, be aware that your building will be destroyed if you are killed while carrying it. Only move your buildings when you are guarded by your team, or it is safe to do so!"
N/A12303"Tip_9_27" "Jako Inżynier uważaj podczas zmieniania broni do walki wręcz, ponieważ spowoduje to zniszczenie wszystkich postawionych konstrukcji!"
N/A12304"[english]Tip_9_27" "As an Engineer, be careful when switching your melee weapon loadout as doing so will destroy all placed buildings!"
N/A12305"Tip_9_28" "Grając Inżynierem, wybieraj pozycje obronne, które są trudne w szturmowaniu, i używaj ich jako stref budowy. Działka strażnicze są w szczególności najbardziej efektywne, gdy zostaną umieszczone we właściwym miejscu."
N/A12306"[english]Tip_9_28" "As an Engineer, consider defensive locations that are hard to assault, and use them as staging areas when constructing buildings. Sentry Guns in particular are most effective when placed in the right location."
N/A12307"Tip_9_29" "Likwidator korzysta z twojego zapasu metalu podczas każdego strzału. Upewnij się, że znasz lokalizacje skrzynek amunicji i sojuszniczych Zasobników, aby szybko odnowić zapasy w razie potrzeby. Rozważ także wybranie Pistoletu, aby móc zadawać obrażenia na większe dystanse."
N/A12308"[english]Tip_9_29" "As an Engineer, the Widowmaker draws from your limited metal reserves for each shot. Make sure that you take note of ammo box locations and friendly Dispensers to quickly resupply when you need to; also consider equipping the Pistol to be able to deal damage when you can't."
N/A12309"Tip_9_30" "Pociski Pomsona 6000 wysysają energię ładunku ÜberCharge wrogich Medyków i niewidzialności wrogich Szpiegów."
N/A12310"[english]Tip_9_30" "As an Engineer, the Pomson 6000's projectiles drain the ÜberCharge meter of enemy Medics and the cloak meter of enemy Spies."
N/A12311"Tip_9_31" "Użycie drwiny Efektu Eureki (%taunt%) przeteleportuje cię do bazy i odnowi zdrowie oraz zapas metalu! Używaj go w połączeniu z Teleportem, aby szybko ulepszać i naprawiać budynki na linii frontu."
N/A12312"[english]Tip_9_31" "As an Engineer, activating the Eureka Effect's taunt (%taunt%) will teleport you back to spawn and replenish both your health and metal reserves! Use it in conjunction with a Teleporter in order to quickly upgrade and repair buildings on the frontline."
N/A12313"Tip_arena_8" "Gdy grasz Medykiem, twój ÜberCharge nie przeniesie się między kolejnymi życiami podczas używania Vita-Piły."
N/A12314"[english]Tip_arena_8" "As a Medic, your ÜberCharge will not carry over between lives while using the Vita-Saw."
N/A12315"Tip_arena_9" "Jako Pyro często szukaj Szpiegów wśród członków drużyny, aby uniemożliwić przeciwnej drużynie uzyskanie strategicznej przewagi."
N/A12316"[english]Tip_arena_9" "As a Pyro, Spy check teammates vigorously in order to prevent Spies from giving the other team a strategic advantage."
N/A12317"NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "�Zdobyto�:"
N/A12318"[english]NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "You �Earned�:"
N/A12319"ToolStrangePartApplyConfirm" "Czy na pewno chcesz dodać Kuriozalną Część do tego przedmiotu?\n\nPamiętaj: jeden przedmiot może zawierać tylko %maximum_strange_part_slots% części. \n%subject_item_def_name% ma jeszcze %remaining_strange_part_slots% wolnych miejsc."
N/A12320"[english]ToolStrangePartApplyConfirm" "Are you sure you want add this Strange Part to this item?\n\nRemember: a single item can only hold %maximum_strange_part_slots% parts. Your\n%subject_item_def_name% has %remaining_strange_part_slots% free slots remaining."
N/A12321"KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Zasapowanych konstrukcji"
N/A12322"[english]KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Buildings Sapped"
N/A12323"KillEaterEventType_PlayersTickled" "Wygranych walk na łaskotki"
N/A12324"[english]KillEaterEventType_PlayersTickled" "Tickle Fights Won"
N/A12325"KillEaterEventType_MenTreaded" "Spłaszczonych wrogów"
N/A12326"[english]KillEaterEventType_MenTreaded" "Opponents Flattened"
N/A12327"KillEaterEventType_HeaviesKilled" "Zabitych Grubych"
N/A12328"[english]KillEaterEventType_HeaviesKilled" "Heavies Killed"
N/A12329"KillEaterEventType_BuildingsDestroyed" "Zniszczonych konstrukcji"
N/A12330"[english]KillEaterEventType_BuildingsDestroyed" "Buildings Destroyed"
N/A12331"KillEaterEventType_ProjectilesReflected" "Odbitych pocisków"
N/A12332"[english]KillEaterEventType_ProjectilesReflected" "Projectiles Reflected"
N/A12333"KillEaterEventType_HeadshotKills" "Zabitych strzałami w głowę"
N/A12334"[english]KillEaterEventType_HeadshotKills" "Headshot Kills"
N/A12335"KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Zabitych wrogów w powietrzu"
N/A12336"[english]KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Airborne Enemy Kills"
N/A12337"KillEaterEventType_GibKills" "Rozczłonkowanych wrogów"
N/A12338"[english]KillEaterEventType_GibKills" "Gib Kills"
N/A12339"TF_StrangePart_Empty" "Kuriozalna Część"
N/A12340"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
N/A12341"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej Części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie dodatkowych, nowych statystyk!"
N/A12342"[english]TF_StrangePart_Empty_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track an additional new statistic!"
N/A12343"TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Kuriozalna Część: Zabici Grubi"
N/A12344"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Heavies Killed"
N/A12345"TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej Części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby Grubych, których zabito przy pomocy tej broni."
N/A12346"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Heavies you kill with that weapon."
N/A12347"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Kuriozalna Część: Zniszczone konstrukcje"
N/A12348"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Buildings Destroyed"
N/A12349"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej Części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby konstrukcji, które zniszczono przy pomocy tej broni."
N/A12350"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of buildings you destroy with that weapon."
N/A12351"TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Kuriozalna Część: Odbite pociski"
N/A12352"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Projectiles Reflected"
N/A12353"TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej Części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby pocisków, które odbito przy pomocy tej broni."
N/A12354"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of projectiles you reflect with that weapon."
N/A12355"TF_StrangePart_HeadshotKills" "Kuriozalna Część: Zabici strzałami w głowę"
N/A12356"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills" "Strange Part: Headshot Kills"
N/A12357"TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej Części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby osób, które zabito strzałem w głowę przy pomocy tej broni."
N/A12358"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of headshot kills you make with that weapon."
N/A12359"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Kuriozalna Część: Zabici wrogowie w powietrzu"
N/A12360"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Airborne Enemies Killed"
N/A12361"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej Części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby wrogów, których zabito w powietrzu przy pomocy tej broni."
N/A12362"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of airborne enemies you kill with that weapon."
N/A12363"TF_StrangePart_GibKilled" "Kuriozalna Część: Rozczłonkowani wrogowie"
N/A12364"[english]TF_StrangePart_GibKilled" "Strange Part: Gib Kills"
N/A12365"TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej Części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby wrogów, którzy zostali rozczłonkowani przy pomocy tej broni."
N/A12366"[english]TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you gib with that weapon."
N/A12367"KillEater_HolidayPunchRank0" "Kuriozum"
N/A12368"[english]KillEater_HolidayPunchRank0" "Strange"
N/A12369"KillEater_HolidayPunchRank1" "Nic Nadzwyczajnego"
N/A12370"[english]KillEater_HolidayPunchRank1" "Unremarkable"
N/A12371"KillEater_HolidayPunchRank2" "Prawie Zabawny"
N/A12372"[english]KillEater_HolidayPunchRank2" "Almost Amusing"
N/A12373"KillEater_HolidayPunchRank3" "Nieco Świąteczny"
N/A12374"[english]KillEater_HolidayPunchRank3" "Mildly Mirthful"
N/A12375"KillEater_HolidayPunchRank4" "Nawet Śmieszny"
N/A12376"[english]KillEater_HolidayPunchRank4" "Somewhat Droll"
N/A12377"KillEater_HolidayPunchRank5" "Przyczyna Śmiechobólu"
N/A12378"[english]KillEater_HolidayPunchRank5" "Thigh-Slapping"
N/A12379"KillEater_HolidayPunchRank6" "Zauważalnie Wesoły"
N/A12380"[english]KillEater_HolidayPunchRank6" "Notably Cheery"
N/A12381"KillEater_HolidayPunchRank7" "Wystarczająco Skrzywiony"
N/A12382"[english]KillEater_HolidayPunchRank7" "Sufficiently Wry"
N/A12383"KillEater_HolidayPunchRank8" "Powód Do Paniki"
N/A12384"[english]KillEater_HolidayPunchRank8" "Truly Feared"
N/A12385"KillEater_HolidayPunchRank9" "Niezwykle Dowcipny"
N/A12386"[english]KillEater_HolidayPunchRank9" "Spectacularly Jocular"
N/A12387"KillEater_HolidayPunchRank10" "Rozbrykany"
N/A12388"[english]KillEater_HolidayPunchRank10" "Riotous"
N/A12389"KillEater_HolidayPunchRank11" "Szalenie Zabawny"
N/A12390"[english]KillEater_HolidayPunchRank11" "Wicked Funny"
N/A12391"KillEater_HolidayPunchRank12" "Całkowicie Nieśmieszny"
N/A12392"[english]KillEater_HolidayPunchRank12" "Totally Unamusing"
N/A12393"KillEater_HolidayPunchRank13" "Pozytywnie Kpiący"
N/A12394"[english]KillEater_HolidayPunchRank13" "Positively Persiflagious"
N/A12395"KillEater_HolidayPunchRank14" "Pogromca Fochów"
N/A12396"[english]KillEater_HolidayPunchRank14" "Frown-Annihilating"
N/A12397"KillEater_HolidayPunchRank15" "Rozweselacz"
N/A12398"[english]KillEater_HolidayPunchRank15" "Grin-Inducing"
N/A12399"KillEater_HolidayPunchRank16" "Pustoszyciel Serwerów"
N/A12400"[english]KillEater_HolidayPunchRank16" "Server-Clearing"
N/A12401"KillEater_HolidayPunchRank17" "Esencja Eposu"
N/A12402"[english]KillEater_HolidayPunchRank17" "Epic"
N/A12403"KillEater_HolidayPunchRank18" "Legenda"
N/A12404"[english]KillEater_HolidayPunchRank18" "Legendary"
N/A12405"KillEater_HolidayPunchRank19" "Rodem z Australii"
N/A12406"[english]KillEater_HolidayPunchRank19" "Australian"
N/A12407"KillEater_HolidayPunchRank20" "Wybór Mann Co."
N/A12408"[english]KillEater_HolidayPunchRank20" "Mann Co. Select"
N/A12409"KillEater_ManTreadsRank0" "Kuriozum"
N/A12410"[english]KillEater_ManTreadsRank0" "Strange"
N/A12411"KillEater_ManTreadsRank1" "Odświętne Trzewiczki"
N/A12412"[english]KillEater_ManTreadsRank1" "Broken-In"
N/A12413"KillEater_ManTreadsRank2" "Ledwo Noszone"
N/A12414"[english]KillEater_ManTreadsRank2" "Scarcely Worn"
N/A12415"KillEater_ManTreadsRank3" "Wietrzyk Grozy"
N/A12416"[english]KillEater_ManTreadsRank3" "Mildly Minatory"
N/A12417"KillEater_ManTreadsRank4" "Miażdżąco Miażdżące"
N/A12418"[english]KillEater_ManTreadsRank4" "Crushingly Crushing"
N/A12419"KillEater_ManTreadsRank5" "Złowróżebne"
N/A12420"[english]KillEater_ManTreadsRank5" "Inauspicious"
N/A12421"KillEater_ManTreadsRank6" "Enigma Wśród Butów"
N/A12422"[english]KillEater_ManTreadsRank6" "Profoundly Penumbric"
N/A12423"KillEater_ManTreadsRank7" "Zaciemniacze Słońca"
N/A12424"[english]KillEater_ManTreadsRank7" "Sufficiently Eclipsing"
N/A12425"KillEater_ManTreadsRank8" "Chodaki Mroku"
N/A12426"[english]KillEater_ManTreadsRank8" "Truly Tenebrific"
N/A12427"KillEater_ManTreadsRank9" "Spektakularnie Srogie"
N/A12428"[english]KillEater_ManTreadsRank9" "Spectacularly Fell"
N/A12429"KillEater_ManTreadsRank10" "Krzyk Mody"
N/A12430"[english]KillEater_ManTreadsRank10" "Fashion-Splattered"
N/A12431"KillEater_ManTreadsRank11" "Szalone Śmierdziele"
N/A12432"[english]KillEater_ManTreadsRank11" "Wicked Stinky"
N/A12433"KillEater_ManTreadsRank12" "Powody Płaskostopii"
N/A12434"[english]KillEater_ManTreadsRank12" "Positively Planar"
N/A12435"KillEater_ManTreadsRank13" "Mistrzowska Robota"
N/A12436"[english]KillEater_ManTreadsRank13" "Totally Comfortable"
N/A12437"KillEater_ManTreadsRank14" "Rozpłaszczacze Twarzy"
N/A12438"[english]KillEater_ManTreadsRank14" "Face-Flattening"
N/A12439"KillEater_ManTreadsRank15" "Geneza Gniewu"
N/A12440"[english]KillEater_ManTreadsRank15" "Rage-Inducing"
N/A12441"KillEater_ManTreadsRank16" "Pustoszyciele Serwerów"
N/A12442"[english]KillEater_ManTreadsRank16" "Server-Clearing"
N/A12443"KillEater_ManTreadsRank17" "Esencja Eposu"
N/A12444"[english]KillEater_ManTreadsRank17" "Epic"
N/A12445"KillEater_ManTreadsRank18" "Legendy"
N/A12446"[english]KillEater_ManTreadsRank18" "Legendary"
N/A12447"KillEater_ManTreadsRank19" "Rodem z Australii"
N/A12448"[english]KillEater_ManTreadsRank19" "Australian"
N/A12449"KillEater_ManTreadsRank20" "Z Szafy Hale'a"
N/A12450"[english]KillEater_ManTreadsRank20" "Hale's Custom"
N/A12451"KillEater_SapperRank0" "Kuriozum"
N/A12452"[english]KillEater_SapperRank0" "Strange"
N/A12453"KillEater_SapperRank1" "Nic Nadzwyczajnego"
N/A12454"[english]KillEater_SapperRank1" "Unremarkable"
N/A12455"KillEater_SapperRank2" "Lekko Naelektryzowany"
N/A12456"[english]KillEater_SapperRank2" "Scarcely Shocking"
N/A12457"KillEater_SapperRank3" "Lekko Namagnesowany"
N/A12458"[english]KillEater_SapperRank3" "Mildly Magnetizing"
N/A12459"KillEater_SapperRank4" "Taki Sobie Przewodnik"
N/A12460"[english]KillEater_SapperRank4" "Somewhat Inducting"
N/A12461"KillEater_SapperRank5" "Godny Pożałowania"
N/A12462"[english]KillEater_SapperRank5" "Unfortunate"
N/A12463"KillEater_SapperRank6" "Zauważalnie Szkodliwy"
N/A12464"[english]KillEater_SapperRank6" "Notably Deleterious"
N/A12465"KillEater_SapperRank7" "Wystarczająco Niszczycielski"
N/A12466"[english]KillEater_SapperRank7" "Sufficiently Ruinous"
N/A12467"KillEater_SapperRank8" "Dobry Przewodnik"
N/A12468"[english]KillEater_SapperRank8" "Truly Conducting"
N/A12469"KillEater_SapperRank9" "Supertransformator"
N/A12470"[english]KillEater_SapperRank9" "Spectacularly Pseudoful"
N/A12471"KillEater_SapperRank10" "Emiter Jonów"
N/A12472"[english]KillEater_SapperRank10" "Ion-Spattered"
N/A12473"KillEater_SapperRank11" "Szalenie Pobudzający"
N/A12474"[english]KillEater_SapperRank11" "Wickedly Dynamizing"
N/A12475"KillEater_SapperRank12" "Pozytywnie Plazmatyczny"
N/A12476"[english]KillEater_SapperRank12" "Positively Plasmatic"
N/A12477"KillEater_SapperRank13" "Absolutnie Zwyczajny"
N/A12478"[english]KillEater_SapperRank13" "Totally Ordinary"
N/A12479"KillEater_SapperRank14" "Roztapiacz Obwodów"
N/A12480"[english]KillEater_SapperRank14" "Circuit-Melting"
N/A12481"KillEater_SapperRank15" "Anihilator"
N/A12482"[english]KillEater_SapperRank15" "Nullity-Inducing"
N/A12483"KillEater_SapperRank16" "Pustoszyciel Serwerów"
N/A12484"[english]KillEater_SapperRank16" "Server-Clearing"
N/A12485"KillEater_SapperRank17" "Esencja Eposu"
N/A12486"[english]KillEater_SapperRank17" "Epic"
N/A12487"KillEater_SapperRank18" "Legenda"
N/A12488"[english]KillEater_SapperRank18" "Legendary"
N/A12489"KillEater_SapperRank19" "Rodem z Australii"
N/A12490"[english]KillEater_SapperRank19" "Australian"
N/A12491"KillEater_SapperRank20" "Wybór Mann Co."
N/A12492"[english]KillEater_SapperRank20" "Mann Co. Select"
N/A12493"Attrib_ToolEscrowUntilDate" "Do użycia po: %s1"
N/A12494"[english]Attrib_ToolEscrowUntilDate" "Usable After: %s1"
N/A12495"Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Można użyć po kilku dniach"
N/A12496"[english]Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Becomes Usable After a Few Days"
N/A12497"Attrib_AimingNoFlinch" "Brak drgań podczas celowania"
N/A12498"[english]Attrib_AimingNoFlinch" "No flinching when aiming"
N/A12499"Attrib_AimingKnockbackResistance" "Redukcja odrzutu o %s1% podczas celowania"
N/A12500"[english]Attrib_AimingKnockbackResistance" "Knockback reduced by %s1% when aiming"
N/A12501"Attrib_SniperAimingMoveSpeed_Decreased" "%s1% prędkości ruchu podczas celowania"
N/A12502"[english]Attrib_SniperAimingMoveSpeed_Decreased" "%s1% slower move speed when aiming"
N/A12503"TF_CozyCamper" "Wygodnicki Wczasowicz"
N/A12504"[english]TF_CozyCamper" "The Cozy Camper"
N/A12505"TF_CozyCamper_Desc" " "
N/A12506"[english]TF_CozyCamper_Desc" ""
N/A12507"Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� zdobywa:: %s2 %s3"
N/A12508"[english]Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� has earned:: %s2 %s3"
N/A12509"TF_Armory_Item_StrangePart" "Ten przedmiot to Kuriozalna Część. Można ją zastosować na posiadanym już przedmiocie o jakości Kuriozum, aby mogła naliczać nową, dodatkową statystykę."
N/A12510"[english]TF_Armory_Item_StrangePart" "This item is a Strange Part. It can be applied to one Strange-quality item you already own, enabling it to track an additional new statistic."
N/A12511"TF_DailyMapStampRewardHat" "Filatelistyczniejszy"
N/A12512"[english]TF_DailyMapStampRewardHat" "Philateler"
N/A12513"TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Gratulacje! Wczoraj spośród wszystkich graczy TF2 to tobie przyszło najbardziej wesprzeć społecznościowych twórców map TF2 poprzez kupno znaczków! Noś z dumą tę oznakę zwycięstwa, zanim jutro zmieni właściciela!"
N/A12514"[english]TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more yesterday to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A12515"TF_WeeklyMapStampRewardHat" "Najfilatystyczniejszy"
N/A12516"[english]TF_WeeklyMapStampRewardHat" "Philatelest"
N/A12517"TF_WeeklyMapStampRewardHat_Desc" "Gratulacje! W ubiegłym tygodniu spośród wszystkich graczy TF2 to tobie przyszło najbardziej wesprzeć społecznościowych twórców map TF2 poprzez kupno znaczków! Noś z dumą tę oznakę zwycięstwa, zanim zmieni właściciela w przyszłym tygodniu!"
N/A12518"[english]TF_WeeklyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more last week to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands next week!"
N/A12519"TF_DailyGiftGiverRewardHat" "Człowiek-Prezent z Krainy Prezentów"
N/A12520"[english]TF_DailyGiftGiverRewardHat" "Gifting Man From Gifting Land"
N/A12521"TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Gratulacje! Wczoraj spośród wszystkich graczy TF2 to tobie przyszło rozdać najwięcej prezentów! Noś z dumą tę oznakę zwycięstwa, zanim jutro zmieni właściciela!"
N/A12522"[english]TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A12523"TF_WeeklyGiftGiverRewardHat" "Król Ludzi-Prezentów z Krainy Prezentów"
N/A12524"[english]TF_WeeklyGiftGiverRewardHat" "Most Giftingest Gifting Man In Gifting Land"
N/A12525"TF_WeeklyGiftGiverRewardHat_Desc" "Gratulacje! W ubiegłym tygodniu spośród wszystkich graczy TF2 to tobie przyszło rozdać najwięcej prezentów! Noś z dumą tę oznakę zwycięstwa, zanim zmieni właściciela w przyszłym tygodniu!"
N/A12526"[english]TF_WeeklyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
N/A12527"TF_DailyDuelWinnerRewardHat" "Pojedynkowszy"
N/A12528"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat" "Dueler"
N/A12529"TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Gratulacje! Wczoraj spośród wszystkich graczy TF2 to tobie przyszło wygrać najwięcej pojedynków! Noś z dumą tę oznakę zwycięstwa, zanim jutro zmieni właściciela!"
N/A12530"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A12531"TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat" "Najpojedynkowszy"
N/A12532"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat" "Duelest"
N/A12533"TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Gratulacje! W ubiegłym tygodniu pośród wszystkich graczy TF2 to tobie przyszło wygrać najwięcej pojedynków! Noś z dumą tę oznakę zwycięstwa, zanim zmieni właściciela w przyszłym tygodniu!"
N/A12534"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
1210112535}
1210212536}