Template:PatchDiff/March 28, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15111511"[english]StatSummary_StatTitle_LongestLife" "Longest life"
15121512"Tip_Fmt" "Tips: %s1"
15131513"[english]Tip_Fmt" "Tip: %s1"
1514N/A"Tip_1_Count" "16"
1515N/A"[english]Tip_1_Count" "16"
N/A1514"Tip_1_Count" "29"
N/A1515"[english]Tip_1_Count" "29"
15161516"Tip_1_1" "Som Spanare kan du ändra riktning och undvika fiendeeld genom att hoppa igen i luften."
1517N/A"[english]Tip_1_1" "As a Scout, jump again in mid-air to change direction, and avoid enemy fire."
N/A1517"[english]Tip_1_1" "As a Scout, jump while in mid-air to change direction and avoid enemy fire."
15181518"Tip_1_2" "Som Spanare erövrar du kontrollpunkter dubbelt så snabbt som andra klasser."
1519N/A"[english]Tip_1_2" "As a Scout, you capture control points twice as fast as other classes."
N/A1519"[english]Tip_1_2" "As a Scout, you capture control points and push payload carts twice as fast as other classes."
15201520"Tip_1_3" "Som Spanare är du mest effektiv när du rör dig och använder farten till din fördel."
15211521"[english]Tip_1_3" "As a Scout, you're most effective when you stay moving and use your speed to your advantage."
15221522"Tip_1_4" "Som Spanare är din hagelbössa dödlig på väldigt nära håll."
1523N/A"[english]Tip_1_4" "As a Scout, your scattergun is lethal at point blank range."
N/A1523"[english]Tip_1_4" "As a Scout, your Pistol is great for picking off enemies at a distance."
15241524"Tip_1_5" "Som Spanare är din pistol utmärkt till att skjuta ner fiender på avstånd."
1525N/A"[english]Tip_1_5" "As a Scout, your pistol is great for picking off enemies at a distance."
1526N/A"Tip_2_Count" "13"
1527N/A"[english]Tip_2_Count" "13"
N/A1525"[english]Tip_1_5" "As a Scout, your Scattergun deals high-damage at point-blank range, killing most classes with 2 hits."
N/A1526"Tip_2_Count" "22"
N/A1527"[english]Tip_2_Count" "22"
15281528"Tip_2_1" "Som Krypskytt gör du mer skada med dina skott ju längre du är inzoomad."
1529N/A"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed in the scope, the more damage the shot will do."
N/A1529"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed while scoped, the more damage the shot will do."
15301530"Tip_2_2" "Som Krypskytt kan du sikta mot huvudet för kritiska skador."
1531N/A"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head to do critical damage."
N/A1531"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head in order to inflict critical damage."
15321532"Tip_2_3" "Som Krypskytt zoomar du med krypskyttegeväret genom att trycka på %attack2%."
1533N/A"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the sniper rifle by hitting %attack2%."
N/A1533"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the Sniper Rifle by hitting %attack2%."
15341534"Tip_2_4" "Som Krypskytt kan du använda din kulsprutepistol för fiender på nära håll."
1535N/A"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary submachine gun to deal with nearby enemies."
1536N/A"Tip_3_Count" "17"
1537N/A"[english]Tip_3_Count" "17"
N/A1535"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary Submachine Gun to deal with nearby enemies."
N/A1536"Tip_3_Count" "27"
N/A1537"[english]Tip_3_Count" "27"
15381538"Tip_3_1" "Som Soldat kan du rakethoppa högt genom att hoppa och avfyra en raket mot marken samtidigt."
1539N/A"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights by simultaneously jumping and firing a rocket at the ground."
N/A1539"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights or distances by simultaneously jumping and firing a rocket on nearby surfaces; crouching as you jump will increase the momentum you gain from the rocket."
15401540"Tip_3_2" "Som Soldat ska du rikta raketerna mot fiendens fötter så att de inte kan undvika explosionen."
1541N/A"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at enemies feet to ensure they can't avoid the explosion damage."
N/A1541"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at an enemy's feet in order to ensure that they can't avoid the explosion damage."
15421542"Tip_3_3" "Som Soldat ska du se till att hålla ditt raketgevär laddat. Ladda om när som helst genom att trycka %reload%."
1543N/A"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your rocket launcher loaded. Hit %reload% to reload it at any time."
N/A1543"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your Rocket Launcher loaded. Press %reload% to reload manually or enable auto-reloading in Advanced Multiplayer Options."
15441544"Tip_3_4" "Om du blir skadad kallar du på en Sjukvårdare genom att trycka %voicemenu 0 0%. Sjukvårdare i närheten kommer få veta att du behöver hjälp."
1545N/A"[english]Tip_3_4" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
1546N/A"Tip_4_Count" "18"
1547N/A"[english]Tip_4_Count" "18"
N/A1545"[english]Tip_3_4" "As a Soldier, you risk taking splash damage when firing rockets at nearby enemies. Try switching weapons to avoid hurting yourself."
N/A1546"Tip_4_Count" "30"
N/A1547"[english]Tip_4_Count" "30"
15481548"Tip_4_1" "Som Demoman avfyrar du klisterbomber med %attack% och detonerar dem senare med %attack2%."
1549N/A"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, hit %attack% to fire sticky bombs and then use %attack2% to detonate them later."
N/A1549"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, when using the Stickybomb Launcher hit %attack% to fire Stickybombs and then use %attack2% to detonate them later."
15501550"Tip_4_2" "Som Demoman når du längre med dina skott ju längre du håller eldknappen nedtryckt."
1551N/A"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, the longer you hold down the fire button, the farther the shot will go."
N/A1551"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, when you use the Stickybomb Launcher or Scottish Resistance, note that the longer you hold down the fire button the further the shot will go."
15521552"Tip_4_3" "Som Demoman rörbombshoppar du högt genom att spränga klisterbomber under dina fötter."
1553N/A"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, set off sticky bombs beneath your feet to pipe bomb jump up to great heights."
N/A1553"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, time the detonation of your Stickybombs as you jump over them to propel yourself in the desired direction!"
15541554"Tip_4_4" "Som Demoman kan du skjuta klisterbomber på väggar och tak där de är svåra att se."
1555N/A"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot sticky bombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
1556N/A"Tip_5_Count" "21"
1557N/A"[english]Tip_5_Count" "21"
N/A1555"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot Stickybombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
N/A1556"Tip_5_Count" "31"
N/A1557"[english]Tip_5_Count" "31"
15581558"Tip_5_1" "Som Sjukvårdare använder du ditt hälsovapen för att hela lagkamrater och ge dem 150%% av deras normala hälsa."
1559N/A"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your medigun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
N/A1559"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your Medi Gun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
15601560"Tip_5_2" "Som Sjukvårdare fyller du på din ÜberLaddning genom att hela lagkamrater. Bli sedan osårbar genom att trycka %attack2%."
1561N/A"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates. Then hit %attack2% to go invulnerable."
N/A1561"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates and then hit %attack2% to become invulnerable for a short time."
15621562"Tip_5_3" "Som Sjukvårdare gör ÜberLaddning både dig och ditt hälsovapenmål osårbara för en kort stund."
1563N/A"[english]Tip_5_3" "As a Medic, your ÜberCharge makes both you and your medigun target invulnerable for a short time."
N/A1563"[english]Tip_5_3" "As a Medic, your ÜberCharge makes both you and your Medi Gun target invulnerable for a short time."
15641564"Tip_5_4" "Som Sjukvårdare fyller du på din ÜberLaddning fortare genom att hela skadade lagkamrater."
1565N/A"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more hurt."
N/A1565"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
15661566"Tip_5_5" "Som Sjukvårdare ska du titta efter lagkamrater som kallar på hjälp. Använd sjukvårdarpilarna på skärmen för att hitta dem."
15671567"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
1568N/A"Tip_6_Count" "12"
1569N/A"[english]Tip_6_Count" "12"
N/A1568"Tip_6_Count" "22"
N/A1569"[english]Tip_6_Count" "22"
15701570"Tip_6_1" "Som Tung Artillerist kan du hålla %attack2% nedtryckt för att snurra din minigun så att du är redo för fiender."
1571N/A"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% to keep your minigun spinning, ready for approaching enemies."
N/A1571"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
15721572"Tip_6_2" "Som Tung Artillerist gillar du Sjukvårdare. Håll klar siktlinje mot Sjukvårdaren så att Hälsovapnet riktas mot dig."
1573N/A"[english]Tip_6_2" "As a Heavy, you're a great Medic buddy. Keep a clear line of sight to your Medic to keep the Medigun on you."
N/A1573"[english]Tip_6_2" "As a Heavy, you're a great Medic buddy. Keep a clear line of sight to your Medic to keep the Medi Gun on you."
15741574"Tip_6_3" "Om du blir skadad kallar du på en Sjukvårdare genom att trycka %voicemenu 0 0%. Sjukvårdare i närheten kommer få veta att du behöver hjälp."
1575N/A"[english]Tip_6_3" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
N/A1575"[english]Tip_6_3" "As a Heavy, your Minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
15761576"Tip_6_4" "Den Tunga Artilleristens minigun drar mycket ammo. Fyll på genom att plocka upp tappade vapen."
1577N/A"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
N/A1577"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your Sandvich can be a lifesaver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
15781578"Tip_7_Count" "21"
1579N/A"[english]Tip_7_Count" "21"
N/A1579"[english]Tip_7_Count" "32"
15801580"Tip_7_1" "Som Pyro kan du tillfoga fienden mer skada med din eldkastare ju närmare honom du är."
1581N/A"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
N/A1581"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your Flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
15821582"Tip_7_2" "Som Pyro kan du lägga dig i bakhåll mot fiender för att komma nära dem med din eldkastare. Använd hörn till din fördel."
1583N/A"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies to catch them in the short range of your flamethrower. Use corners to your advantage."
N/A1583"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies in order to ensure that you engage them at close range so that your Flamethrower will inflict maximum damage. Use corners and alcoves to your advantage."
15841584"Tip_7_3" "Pyrons eldkastare drar mycket ammo. Fyll på genom att plocka upp tappade vapen."
1585N/A"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
N/A1585"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your Flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
15861586"Tip_7_4" "Som Pyro ska du växla till ditt hagelgevär om fienden är längre bort än din eldkastares räckvidd."
1587N/A"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your shotgun if enemies retreat beyond the short range of your flamethrower."
N/A1587"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your Shotgun or Flare Gun if enemies retreat beyond the short range of your Flamethrower."
15881588"Tip_7_5" "Som Pyro kan du ofta tända eld på fiender och retirera medan de dör av brännskadorna."
15891589"[english]Tip_7_5" "As a Pyro, you can often set enemies on fire and retreat, leaving them to die from the burning."
1590N/A"Tip_7_6" "Om du blir skadad kallar du på en Sjukvårdare genom att trycka %voicemenu 0 0%. Sjukvårdare i närheten kommer få veta att du behöver hjälp."
1591N/A"[english]Tip_7_6" "Hit %voicemenu 0 0% to call for a Medic if you get hurt. Nearby Medics will be notified of your need."
1592N/A"Tip_8_Count" "30"
1593N/A"[english]Tip_8_Count" "30"
N/A1590"Tip_8_Count" "41"
N/A1591"[english]Tip_8_Count" "41"
15941592"Tip_8_1" "Som Spion använder du din kniv för att hugga fiender i ryggen och döda dem omedelbart."
1595N/A"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
N/A1593"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your Knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
15961594"Tip_8_2" "Som Spion förklär du dig till fiende med ditt förklädningsset. Tänk på att när du anfaller försvinner din förklädnad."
1597N/A"[english]Tip_8_2" "As a Spy, disguise yourself as an enemy with your disguise kit. Beware, attacking will remove your disguise."
N/A1595"[english]Tip_8_2" "As a Spy, disguise yourself as an enemy with your Disguise Kit. Beware, attacking will remove your disguise."
15981596"Tip_8_3" "Som Spion trycker du %attack2% om du vill dölja dig och bli helt osynlig en kort stund."
1599N/A"[english]Tip_8_3" "As a Spy, hit %attack2% to cloak and become fully invisible for a short period of time."
N/A1597"[english]Tip_8_3" "As a Spy, hit %attack2% to Cloak and become fully invisible for a short period of time."
16001598"Tip_8_4" "Som Spion använder du din döljning till att ta dig bakom fiendelinjen och din förklädnad för att röra dig ibland dem."
1601N/A"[english]Tip_8_4" "As a Spy, use your cloak to get behind enemy lines, and your disguise to move around amongst them."
N/A1599"[english]Tip_8_4" "As a Spy, use your Cloak to get behind enemy lines, and your disguise to move around amongst them."
16021600"Tip_8_5" "Som Spion bör du bete dig som en fiende när du är förklädd. Notera var fiendens lagmedlemmar är och förklä dig som en av dem."
16031601"[english]Tip_8_5" "As a Spy, try to act like an enemy while disguised. Observe where enemy team members are, and disguise as one of them."
16041602"Tip_8_6" "Som Spion sätter du dina elektrosappers på fiendens vaktgevär för att förstöra dem. Förklädnader försvinner inte när du placerar sappers."
1605N/A"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your electro sappers on enemy sentry guns to destroy them. Disguises aren't lost when placing sappers."
N/A1603"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your Electro Sappers on enemy Sentry Guns in order to destroy them. Note that disguises aren't lost when placing Sappers."
16061604"Tip_8_7" "Som Spion avaktiverar dina elektrosappers vaktgevär innan de förstörs. Sätt en sapper på ett vaktgevär innan du anfaller Teknikern."
1607N/A"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your electro sappers disable sentry guns before destroying them. Sap a sentry gun before attacking the Engineer."
N/A1605"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Sap a Sentry Gun before attacking the Engineer."
16081606"Tip_8_8" "Som Spion kallar du på fientliga Sjukvårdare genom att trycka %voicemenu 0 0% när du är förklädd."
16091607"[english]Tip_8_8" "As a Spy, call for enemy Medics by hitting %voicemenu 0 0% while disguised."
1610N/A"Tip_9_Count" "17"
1611N/A"[english]Tip_9_Count" "17"
N/A1608"Tip_9_Count" "31"
N/A1609"[english]Tip_9_Count" "31"
16121610"Tip_9_1" "Som Tekniker använder du byggverktyget för att sätta ut vaktgevär, utmatare och teleportörer."
1613N/A"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place sentry guns, dispensers, and teleporters."
N/A1611"[english]Tip_9_1" "As an Engineer, use the build tool to place Sentry Guns, Dispensers, and Teleporters."
16141612"Tip_9_2" "Som Tekniker behöver du metall för att bygga, reparera och uppgradera dina byggnader. Få mer metall genom att ta upp tappade vapen."
1615N/A"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen weapons to get more metal."
N/A1613"[english]Tip_9_2" "As an Engineer, you need metal to build, repair, and upgrade your buildings. Collect fallen weapons to replenish your supply."
16161614"Tip_9_3" "Som Tekniker slår du på ditt vaktgevär med din skiftnyckel för att uppgradera det med metall. Varje nivå ger mer hälsa och eldkraft."
1617N/A"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your sentry gun with your wrench to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
N/A1615"[english]Tip_9_3" "As an Engineer, hit your Sentry Gun with your Wrench in order to upgrade it with metal. Each level adds more health and firepower."
16181616"Tip_9_4" "Som Tekniker bygger du utmatare för att ge dina lagkamrater hälsa och ammo. De genererar också metall du kan använda."
1619N/A"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
N/A1617"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build Dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
16201618"Tip_9_5" "Som Tekniker bygger du teleportörer för att hjälpa ditt lag att nå frontlinjen fortare."
1621N/A"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build teleporters to help your team reach the front line faster."
N/A1619"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build Teleporters to help your team reach the frontlines faster."
16221620"Tip_9_6" "Som Tekniker ska du titta efter fiendespioner som sätter sappers på dina byggnader. Ta bort sappers med din skiftnyckel."
1623N/A"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching sappers to your buildings. Use your wrench to remove sappers."
N/A1621"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching Electro Sappers to your buildings. Use your Wrench to remove Sappers."
16241622"Tip_HLTV" "Du tittar på SourceTV."
16251623"[english]Tip_HLTV" "You are watching SourceTV."
1626N/A"Tip_arena_Count" "7"
1627N/A"[english]Tip_arena_Count" "7"
N/A1624"Tip_arena_Count" "9"
N/A1625"[english]Tip_arena_Count" "9"
16281626"Tip_arena_1" "Håll ett öga på spelarantalet högst upp på skärmen för att se när ditt lag har ett övertag."
1629N/A"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen to tell when your team has an advantage."
N/A1627"[english]Tip_arena_1" "Keep an eye on the player count at the top of the screen in order to tell if your team has an advantage."
16301628"Tip_arena_2" "Eftersom det inte finns några förbandslådor i nivån är Sjukvårdarna mycket värdefulla i Arena. Skydda dem till varje pris."
1631N/A"[english]Tip_arena_2" "With no healthkits in the level, Medics are very valuable in Arena, protect them at all costs."
N/A1629"[english]Tip_arena_2" "There are very few sources of replenishing your health in Arena, so be sure to protect your Medics and Engineers!"
16321630"Tip_arena_3" "Erövringspunkten i mitten av kartan blir aktiv efter 60 sekunder."
1633N/A"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will be active after 60 seconds."
N/A1631"[english]Tip_arena_3" "The capture point in the middle of the map will become active after 60 seconds have elapsed once the round begins."
16341632"Tip_arena_4" "Du återskapas inte i Arena, så dö inte!"
16351633"[english]Tip_arena_4" "You don't respawn in Arena, so don't die!"
16361634"Tip_arena_5" "Ingen enskild klass är viktigast i Arena, utan tänk på att kontra motståndarlagets sammansättning."
1637N/A"[english]Tip_arena_5" "No single class is most important in Arena, focus on countering the other team's entire composition."
N/A1635"[english]Tip_arena_5" "No single class is the most important in Arena. Focus on countering the other team's entire composition."
16381636"Tip_arena_6" "Du kan ändra din klass i början av en Arenamatch innan portarna öppnas."
1639N/A"[english]Tip_arena_6" "You can change your class at the start of an Arena match before the gates open."
N/A1637"[english]Tip_arena_6" "You can only change your class at the start of an Arena match before the gates open."
16401638"Tip_arena_7" "Som Tekniker ska du se till att bygga utmatare för att hela dina lagkamrater."
1641N/A"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building dispensers to heal your teammates."
N/A1639"[english]Tip_arena_7" "As an Engineer, make sure you're building Dispensers in order to heal your teammates."
16421640"TF_ClassRecord_MostPoints" "Mest poäng:"
16431641"[english]TF_ClassRecord_MostPoints" "Most points:"
16441642"TF_ClassRecord_MostKills" "Flest dödade:"
44924490"Gametype_Training" "Träningsläge"
44934491"[english]Gametype_Training" "Training Mode"
44944492"Tip_1_6" "Som Spanare kan din hagelbössa döda de flesta klasserna med två träffar."
4495N/A"[english]Tip_1_6" "As a Scout, your scattergun can kill most classes with two hits."
N/A4493"[english]Tip_1_6" "As a Scout, firing the Force-A-Nature in mid-air will knock you back away from the direction you're aiming; you can use this to extend the range of your jumps."
44964494"Tip_1_7" "Som Spanare kan du använda Hagel-Med-Kraft för att ge dig själv extra skjuts uppåt när du hoppar."
4497N/A"[english]Tip_1_7" "As a Scout, you can use the Force-A-Nature to give yourself an extra boost up while jumping."
N/A4495"[english]Tip_1_7" "As a Scout, take advantage of alternative routes to flank enemies for surprise attacks."
44984496"Tip_1_8" "Som Spanare är du som farligast när du anfaller från sidan eller bakifrån. Använd alternativa vägar för att anfalla fienden i flanken."
4499N/A"[english]Tip_1_8" "As a Scout, you are most dangerous when you attack from the side or behind. Use alternate routes to flank the enemy."
N/A4497"[english]Tip_1_8" "As a Scout, when wielding the Sandman, use %attack2% to launch a baseball at distant enemies to disable them."
45004498"Tip_1_9" "Som Spanare kan du använda John Blunds alternativ-eld för att bedöva en fiende."
4501N/A"[english]Tip_1_9" "As a Scout, use your Sandman's alt-fire to stun an enemy."
N/A4499"[english]Tip_1_9" "As a Scout, equipping the Sandman will reduce your maximum health. Stick with your bat if survival is a top priority."
45024500"Tip_1_10" "Som Spanare ger ditt slagträ 15 extra i hälsa jämfört med John Blund. Använd slagträt om överlevnad är högsta prioritet."
4503N/A"[english]Tip_1_10" "As a Scout, your bat provides 15 extra health compared to the Sandman. Use your bat if survival is a top priority."
N/A4501"[english]Tip_1_10" "As a Scout, hitting nearby foes with the Force-A-Nature will push them away from you."
45044502"Tip_1_11" "Som Spanare ger Hagel-Med-Kraft fiender på nära håll en knuff bakåt."
4505N/A"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the Force-A-Nature causes enemies at close range to be knocked back."
N/A4503"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the further your Sandman baseball travels, the longer it will stun any enemy it hits - up to a maximum of 7 seconds."
45064504"Tip_1_12" "Som Spanare ska du tänka på att John Blunds bedövningsboll bedövar längre tid ju längre den flyger."
4507N/A"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's stun ball will stun longer the further it flies."
N/A4505"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's baseball cannot stun foes at close range, but it will completely stun an enemy at max range."
45084506"Tip_1_13" "Som Spanare ska du tänka på att John Blunds bedövningsboll kommer att göra sitt offer orörlig om den träffar tillräckligt långt ifrån."
4509N/A"[english]Tip_1_13" "As a Scout, the Sandman's stun ball will render the target immobile if hit at maximum range."
N/A4507"[english]Tip_1_13" "As a Scout, use the Bonk! Atomic Punch energy drink to traverse dangerous terrain and absorb Sentry Gun fire for teammates."
45104508"Tip_1_14" "Som Spanare ska du tänka på att John Blunds bedövningsboll inte bedövar på nära håll, men fortfarande gör lite skada på målet."
4511N/A"[english]Tip_1_14" "As a Scout, remember that the Sandman's stun ball doesn't stun at close range but still does slight damage to the target."
N/A4509"[english]Tip_1_14" "As a Scout, use Mad Milk to douse flames on yourself and on your teammates."
45124510"Tip_1_15" "Som Spanare kan du använda Bonk! Atomic Punch till att distrahera ett vaktgevär så att dina lagkamrater kan förstöra det."
4513N/A"[english]Tip_1_15" "As a Scout, use the Bonk! Energy Drink to distract a sentry and allow other teammates to destroy it."
N/A4511"[english]Tip_1_15" "As a Scout, the Shortstop and Pistol share the same ammo reserve, so be mindful of your ammo while you have both equipped."
45144512"Tip_1_16" "Som Spanare använder du Bonk! Atomic Punch för att undvika vaktgevär och annan skada."
4515N/A"[english]Tip_1_16" "As a Scout, use the Bonk! Energy Drink to avoid sentries and other damage."
N/A4513"[english]Tip_1_16" "As a Scout, if you have the Candy Cane equipped, killed foes will always drop free health kits, regardless of which weapon you used."
45164514"Tip_2_5" "Som Krypskytt ska du tänka på att ett fullt laddat huvudskott med krypskyttegeväret kan döda de flesta klasserna direkt."
4517N/A"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged sniper rifle head shot can kill most classes instantly."
4518N/A"Tip_2_6" "Som Krypskytt använder du din kulsprutepistol för fiender på nära håll."
4519N/A"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, use your secondary submachine gun to deal with nearby enemies."
4520N/A"Tip_2_7" "Som Krypskytt ska du tänka på att ditt skott kommer missa om du spänner Jägaren längre än 5 sekunder. Återställ den genom att trycka på %attack2%."
4521N/A"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, your shot will miss if the Huntsman is pulled back longer than 5 seconds. Reset it by hitting %attack2%."
4522N/A"Tip_2_8" "Som Krypskytt kan du använda Jarate för att avslöja dolda Spioner."
4523N/A"[english]Tip_2_8" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
4524N/A"Tip_2_9" "Krypskyttens Razorback går sönder efter att den blivit huggen. Ta en ny från ett påfyllningsskåp."
4525N/A"[english]Tip_2_9" "As a Sniper, the Razorback breaks after being stabbed. Grab a new one from a resupply locker."
4526N/A"Tip_2_10" "Som Krypskytt ger din Razorback ifrån sig ett högt, elektriskt ljud när en Spion försöker hugga dig i ryggen. Lyssna efter det!"
4527N/A"[english]Tip_2_10" "As a Sniper, your Razorback emits a loud electric sound when a Spy attempts to backstab you. Listen for it!"
4528N/A"Tip_2_11" "Som Krypskytt använder du Jarate för att släcka lågor på dig själv och dina lagkamrater."
4529N/A"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, use Jarate to douse flames on yourself and on teammates."
4530N/A"Tip_2_12" "Som Krypskytt ska du tänka på att alla träffar på fiender som träffats av Jarate är mini-kritiska."
4531N/A"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are minicrits."
4532N/A"Tip_2_13" "Som Krypskytt ska du tänka på att Stamherrens Handgjorda Kniv får sina offer att börja blöda. Detta kan vara användbart till att spåra upp Spioner."
4533N/A"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes a bleed on hit. This can be useful for tracking down Spies."
N/A4515"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged Sniper Rifle head shot can kill most classes instantly."
N/A4516"Tip_2_6" "Som Krypskytt ska du tänka på att ditt skott kommer missa om du spänner Jägaren längre än 5 sekunder. Återställ den genom att trycka på %attack2%."
N/A4517"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, your shot will usually miss if the Huntsman is pulled back longer than five seconds. Reset it by hitting %attack2%."
N/A4518"Tip_2_7" "Som Krypskytt kan du använda Jarate för att avslöja dolda Spioner."
N/A4519"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, Jarate can reveal hidden Spies."
N/A4520"Tip_2_8" "Krypskyttens Razorback går sönder efter att den blivit huggen. Ta en ny från ett påfyllningsskåp."
N/A4521"[english]Tip_2_8" "As a Sniper, the Razorback breaks after being stabbed. Grab a new one from a resupply locker."
N/A4522"Tip_2_9" "Som Krypskytt ger din Razorback ifrån sig ett högt, elektriskt ljud när en Spion försöker hugga dig i ryggen. Lyssna efter det!"
N/A4523"[english]Tip_2_9" "As a Sniper, your Razorback emits a loud electric sound when a Spy attempts to backstab you. Listen for it!"
N/A4524"Tip_2_10" "Som Krypskytt använder du Jarate för att släcka lågor på dig själv och dina lagkamrater."
N/A4525"[english]Tip_2_10" "As a Sniper, use Jarate to douse flames on yourself and on teammates."
N/A4526"Tip_2_11" "Som Krypskytt ska du tänka på att alla träffar på fiender som träffats av Jarate är mini-kritiska."
N/A4527"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are mini-crits."
N/A4528"Tip_2_12" "Som Krypskytt ska du tänka på att Stamherrens Handgjorda Kniv får sina offer att börja blöda. Detta kan vara användbart till att spåra upp Spioner."
N/A4529"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes your target to bleed when hit. This can be useful for tracking down Spies."
45344530"Tip_3_5" "Att skada dig själv under Konfigureringsfasen ökar inte din Sjukvårdares ÜberLaddningshastighet."
4535N/A"[english]Tip_3_5" "Damaging yourself during Setup time does not increase your Medic's ÜberCharge rate."
N/A4531"[english]Tip_3_5" "As a Soldier, consider damaging yourself in safe situations if a Medic is healing you. ÜberCharge builds slower while you're overhealed (except during setup time)."
45364532"Tip_3_6" "Som Soldat kan du ducka när du hoppar för att rakethoppa högre!"
4537N/A"[english]Tip_3_6" "As a Soldier, a crouch-jump will increase your rocket jump height!"
N/A4533"[english]Tip_3_6" "As a Soldier, your rockets have strong knock back. Use this to jostle enemies or knock them airborne."
45384534"Tip_3_7" "Som Soldat kan du byta till hagelgeväret för att döda fiender på nära håll utan att skada dig själv."
4539N/A"[english]Tip_3_7" "As a Soldier, switch to shotgun for enemies at extremely close range to avoid damaging yourself."
N/A4535"[english]Tip_3_7" "As a Soldier, use your Shotgun to conserve rockets and avoid waiting for your Rocket Launcher to reload in the middle of combat."
45404536"Tip_3_8" "Om du är Soldat och har en Sjukvårdare som helar dig kan du utnyttja säkra tillfällen till att skada dig själv för att bygga upp ÜberLaddningen fortare!"
4541N/A"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, if you're paired with a Medic take advantage of safe opportunities to damage yourself to build ÜberCharge faster!"
N/A4537"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, the Direct Hit's rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage!"
45424538"Tip_3_9" "Som Soldat kan du använda dina raketer till att skicka fiender upp i luften."
4543N/A"[english]Tip_3_9" "As a Soldier, you can use your rockets to pop enemies into the air."
N/A4539"[english]Tip_3_9" "As a Soldier, the Buff Banner's rage meter will reset if you die. Don't be afraid to use it for yourself if you need to make a push or escape!"
45444540"Tip_3_10" "Som Soldat kan ditt hagelgevär komma till användning i strid om du behöver ladda om ditt raketgevär."
4545N/A"[english]Tip_3_10" "As a Soldier, your shotgun can be useful in combat if you need to reload your rocket launcher."
N/A4541"[english]Tip_3_10" "As a Soldier, activating the Buff Banner provides mini-crits to you and nearby teammates, which can swiftly turn the tide of a difficult battle."
45464542"Tip_3_11" "Som Soldat kan du vinkla dina raketer lite bakom dig för att skjutsa dig framåt fortare!"
4547N/A"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, angle your rockets slightly behind you to propel yourself forward faster!"
N/A4543"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, the Equalizer provides a speed bonus when your health is low. Use it to escape dangerous areas and dodge enemy fire!"
45484544"Tip_3_12" "Som Soldat ska du tänka på att Direkta Träffens raketer har en väldigt liten sprängradie. Sikta direkt på dina fiender för maximal skada."
4549N/A"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Direct Hit rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage."
N/A4545"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you're at very low health, but it deals less than the Shovel when you're at high health."
45504546"Tip_3_13" "Som Soldat ska du tänka på att ditt Buffbaners vredesmätare kommer starta om om du dör. Var inte rädd för att använda det på dig själv för att hjälpa dig avancera eller fly!"
4551N/A"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, the Buff Banner's rage meter will reset if you die. Don't be afraid to use it for yourself to make a push or escape!"
N/A4547"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, Medics cannot target you for healing or ÜberCharges while you actively wield the Equalizer. You will also be unable to call for a Medic."
45524548"Tip_3_14" "Som Soldat ska du tänka på att Buffbaneret, när det är fulladdat och aktiverat, ger dig och närstående lagkamrater mini-kritiska träffar."
4553N/A"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, the Buff Banner, once charged and then activated, provides mini-crits for you and all teammates nearby."
N/A4549"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, remember that the Half-Zatoichi attacks instantly kill any enemy that is also wielding one!"
45544550"Tip_3_15" "Som Soldat kan du använda Utjämnarens hastighetsbonus vid låg hälsa för att snabbt fly undan."
4555N/A"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Equalizer's speed bonus when at low health can also be used to quickly escape."
N/A4551"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Black Box heals you whenever you damage an enemy with a rocket. Use it when friendly Medics and health kits are scarce."
45564552"Tip_3_16" "Soldatens Utjämnare gör mycket skada när du har lite hälsa."
4557N/A"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you are at very low health."
N/A4553"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Gunboats greatly reduce health loss from rocket jumps. Use them when positioning and mobility are especially important."
45584554"Tip_3_17" "Som Soldat ska du tänka på att Sjukvårdare varken kan hela dig eller aktivera ÜberLaddning på dig när du har framme Utjämnaren."
4559N/A"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, Medics cannot heal you or activate ÜberCharge on you if you have the Equalizer out."
N/A4555"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, activating the Battalion's Backup provides damage reduction and crit immunity to yourself and nearby team mates. Be mindful of the effect radius when protecting teammates!"
45604556"Tip_4_5" "Som Demoman kan du detonera klisterbomber när som helst oavsett vilket vapen du använder för ögonblicket."
4561N/A"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, detonate sticky bombs at any time regardless of which weapon you're currently using."
N/A4557"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, you can detonate Stickybombs with %attack2% at any time, regardless of which weapon you're currently using."
45624558"Tip_4_6" "Som Demoman kan du krypa ihop i luften när du klisterbombshoppar för att komma så högt som möjligt."
4563N/A"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch in the air when jumping for a sticky bomb jump to achieve maximum height."
4564N/A"Tip_4_7" "Som Demoman kan du vinkla dina klisterbombshopp för att sända dig i en speciell riktning istället för bara uppåt."
4565N/A"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, sticky bomb jump at an angle to propel yourself in a certain direction rather than just up."
4566N/A"Tip_4_8" "Som Demoman använder du din granatkastare för direktstrid. Granater detonerar efter kollision med en fiende såvida de inte har nuddat marken först."
4567N/A"[english]Tip_4_8" "As a Demoman, use your grenade launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
4568N/A"Tip_4_9" "Demomans flaska gör lika mycket skada krossad som hel."
4569N/A"[english]Tip_4_9" "As a Demoman, your bottle does the same amount of damage whether it is smashed open or not."
4570N/A"Tip_4_10" "Klisterbomber kan förstöras genom att skjuta på dem med vilket vapen som helst som använder kulor. Explosioner kommer inte att förstöra dem, men kommer att putta dem ur vägen."
4571N/A"[english]Tip_4_10" "Sticky bombs can be destroyed by shooting at them with any weapon that uses bullets. Explosions won't destroy them, but will knock them out of the way."
4572N/A"Tip_4_11" "Som Demoman är Skotska Motståndet utmärkt för försvar. Placera ut flera olika klisterbombsgrupper för att försvara stora områden. Dina klisterbomber kan även förstöra fiendens klisterbomber!"
4573N/A"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple sticky bomb groups to defend a lot of territory. Your sticky bombs also destroy enemy sticky bombs!"
4574N/A"Tip_4_12" "Som Demoman med Skotska Motståndet ska du hålla dina klisterbomber inom synhåll så du kan detonera dem när det behövs."
4575N/A"[english]Tip_4_12" "As a Demoman with the Scottish Resistance, keep a line of sight to your sticky bombs so you can detonate them when needed."
4576N/A"Tip_4_13" "Anfallssköldens tålighet mot spräng- och eldskada i samband med dess anfallsförmåga kompletterar Ögländarens lägre maxhälsa och oförmåga att utdela slumpmässiga kritiska träffar."
4577N/A"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability compliment the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
4578N/A"Tip_4_14" "Som Demoman ska du tänka på att Anfallssköldens anfallsförmåga inte garanterar en kritisk träff förrän i slutet av anfallet. Ditt vapen kommer att lysa när tiden är inne!"
4579N/A"[english]Tip_4_14" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability doesn't grant a critical hit until near the end of the charge. Your weapon will glow when the time is right!"
4580N/A"Tip_4_15" "Som Demoman ska du tänka på att du inte kan ändra riktning under ett anfall med Anfallsskölden. Försök att rikta anfallen dit en fiende kommer att vara snarare än där han är."
4581N/A"[english]Tip_4_15" "As a Demoman with the Chargin' Targe, you can't change direction during a charge. Try to line charges up with where an enemy will be rather than where an enemy is."
4582N/A"Tip_4_16" "Som Demoman ska du tänka på att Anfallssköldens anfallsförmåga också är perfekt för att snabbt komma undan!"
4583N/A"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability is also perfect for quick getaways!"
4584N/A"Tip_4_17" "Som Demoman ska du tänka på att din Flaska inte har några negativa effekter jämfört med Ögländarens minus 25 i hälsa. Använd din Flaska om du prioriterar överlevnad."
4585N/A"[english]Tip_4_17" "As a Demoman, your Bottle has no negative attributes compared to the minus 25 health on the Eyelander. Use your Bottle if survival is a priority."
4586N/A"Tip_4_18" "Som Demoman samlar du huvuden genom att döda fiender med Ögländaren. Varje huvud ökar din maxhälsa och ger dig ökad hastighet!"
4587N/A"[english]Tip_4_18" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health as well as gives you a speed boost!"
N/A4559"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch when preparing for a Stickybomb jump in order to achieve maximum height."
N/A4560"Tip_4_7" "Som Demoman använder du din granatkastare för direktstrid. Granater detonerar efter kollision med en fiende såvida de inte har nuddat marken först."
N/A4561"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, use your Grenade Launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
N/A4562"Tip_4_8" "Demomans flaska gör lika mycket skada krossad som hel."
N/A4563"[english]Tip_4_8" "As a Demoman, your Bottle does the same amount of damage whether it is smashed open or not."
N/A4564"Tip_4_9" "Som Demoman är Skotska Motståndet utmärkt för försvar. Placera ut flera olika klisterbombsgrupper för att försvara stora områden. Dina klisterbomber kan även förstöra fiendens klisterbomber!"
N/A4565"[english]Tip_4_9" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple groups of Stickybombs in order to defend a lot of territory. Your Stickybombs can also destroy enemy Stickybombs!"
N/A4566"Tip_4_10" "Som Demoman med Skotska Motståndet ska du hålla dina klisterbomber inom synhåll så du kan detonera dem när det behövs."
N/A4567"[english]Tip_4_10" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance keep a line of sight to your Stickybombs so you can detonate them when needed."
N/A4568"Tip_4_11" "Anfallssköldens tålighet mot spräng- och eldskada i samband med dess anfallsförmåga kompletterar Ögländarens lägre maxhälsa och oförmåga att utdela slumpmässiga kritiska träffar."
N/A4569"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability complement the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
N/A4570"Tip_4_12" "Som Demoman ska du tänka på att Anfallssköldens anfallsförmåga inte garanterar en kritisk träff förrän i slutet av anfallet. Ditt vapen kommer att lysa när tiden är inne!"
N/A4571"[english]Tip_4_12" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability doesn't grant a critical hit until near the end of the charge. Your weapon will glow when the time is right!"
N/A4572"Tip_4_13" "Som Demoman ska du tänka på att du inte kan ändra riktning under ett anfall med Anfallsskölden. Försök att rikta anfallen dit en fiende kommer att vara snarare än där han är."
N/A4573"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, when using the Chargin' Targe you can't change direction during a charge. Try to line charges up with where an enemy will be rather than where an enemy is."
N/A4574"Tip_4_14" "Som Demoman ska du tänka på att Anfallssköldens anfallsförmåga också är perfekt för att snabbt komma undan!"
N/A4575"[english]Tip_4_14" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability is also perfect for quick getaways!"
N/A4576"Tip_4_15" "Som Demoman ska du tänka på att din Flaska inte har några negativa effekter jämfört med Ögländarens minus 25 i hälsa. Använd din Flaska om du prioriterar överlevnad."
N/A4577"[english]Tip_4_15" "As a Demoman, your Bottle has no negative attributes when compared to the health reduction penalty of the Eyelander. Use your Bottle if survival is a priority."
N/A4578"Tip_4_16" "Som Demoman samlar du huvuden genom att döda fiender med Ögländaren. Varje huvud ökar din maxhälsa och ger dig ökad hastighet!"
N/A4579"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health and also gives you a speed boost!"
45884580"Tip_5_6" "Som Sjukvårdare kan du bygga upp din ÜberLaddning till max under konfigureringsfasen."
4589N/A"[english]Tip_5_6" "As a Medic, you build ÜberCharge at the maximum rate during setup time."
N/A4581"[english]Tip_5_6" "As a Medic, your ÜberCharge will build much faster during setup time."
45904582"Tip_5_7" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att du inte kan erövra en Kontrollpunkt när du är osårbar."
4591N/A"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point while invulnerable."
N/A4583"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point or pick up the Intelligence while invulnerable."
45924584"Tip_5_8" "Som Sjukvårdare kan du hela Soldater och Demomän i början av omgången så de kan använda den extra hälsan till att raket- eller klisterbombshoppa över kartan."
4593N/A"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of rounds so they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
N/A4585"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of a round in order that they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
45944586"Tip_5_9" "Som Sjukvårdare kan du ÜberLadda dig själv utan någon att hela för att rädda dig i farliga situationer."
4595N/A"[english]Tip_5_9" "As a Medic, you can ÜberCharge without a heal target to save yourself in dire situations."
N/A4587"[english]Tip_5_9" "As a Medic, you can ÜberCharge without a heal target in order to save yourself in dire situations."
45964588"Tip_5_10" "Som Sjukvårdare är det bättre att använda en ÜberLaddning för tidigt än att förlora den genom att bli dödad."
45974589"[english]Tip_5_10" "As a Medic, it's better to use an ÜberCharge too early than lose it by being killed."
45984590"Tip_5_11" "Som Sjukvårdare kan du lura motståndarna genom att använda röstkommandot \"ÜberLaddning redo!\" för att låtsas att du har en ÜberLaddning förberedd."
4599N/A"[english]Tip_5_11" "As a Medic, mess with the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command to pretend you have an ÜberCharge prepared."
N/A4591"[english]Tip_5_11" "As a Medic, fool the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command in order to pretend you have an ÜberCharge prepared."
46004592"Tip_5_12" "Som Sjukvårdare kan du hålla flera mål överhelade så att de tål mer skada."
46014593"[english]Tip_5_12" "As a Medic, you can keep multiple targets overhealed allowing them to absorb more damage."
4602N/A"Tip_5_13" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att dina sprutor flyger i bågar. Sikta högre än ditt tilltänkta mål för att träffa."
4603N/A"[english]Tip_5_13" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs. Aim higher than your intended target to land successful hits."
4604N/A"Tip_5_14" "Som Sjukvårdare ska du komma ihåg att kritiska träffar inte påverkar vaktgevär. Använd Kritzkriegen i områden fulla med spelare istället."
4605N/A"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on sentry guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
4606N/A"Tip_5_15" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att Übersågen fyller på din ÜberLaddning. Även om du slår en Spanare som använder Bonk! Atomic Punch."
4607N/A"[english]Tip_5_15" "As a Medic, the Übersaw will still gain you ÜberCharge if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
4608N/A"Tip_5_16" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att använda ÜberLaddning för att bli osårbar inte gör dig säker mot alla faror. Se upp för Pyrons luftström och rekyl från explosioner."
4609N/A"[english]Tip_5_16" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for Pyro air blasts and explosive knock back."
4610N/A"Tip_5_17" "Som Sjukvårdare ska du försöka komma så nära vaktgevär som möjligt när du anfaller med en ÜberLaddning. På det viset kan dina lagkamrater lättare förstöra dem."
4611N/A"[english]Tip_5_17" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge try to get as close to sentries as possible so your teammates can get close enough to destroy them."
4612N/A"Tip_5_18" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att ditt sprutgevär automatiskt helar 3 i hälsa per sekund jämfört med Blutsaugers 1 i hälsa per sekund."
4613N/A"[english]Tip_5_18" "As a Medic, your default syringe gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second."
4614N/A"Tip_5_19" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att du inte bygger upp din ÜberLaddning om du slår på en förklädd Spion med Übersågen."
4615N/A"[english]Tip_5_19" "As a Medic, the Ubersaw will not gain you ÜberCharge if the enemy being hit is a disguised Spy."
4616N/A"Tip_5_20" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att du helar 10 i hälsa genom att håna med Kritzkriegen. Använd det när det inte finns några förbandslådor eller andra Sjukvårdare i närheten."
4617N/A"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
4618N/A"Tip_5_21" "Som Sjukvårdare ska du vara uppmärksam på andra Sjukvårdare i ditt lag. Att hålla flera Sjukvårdare vid liv kommer även att hjälpa resten av laget att hålla sig vid liv."
4619N/A"[english]Tip_5_21" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive too."
N/A4594"Tip_5_14" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att dina sprutor flyger i bågar. Sikta högre än ditt tilltänkta mål för att träffa."
N/A4595"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs and have a travel time. Lead your targets and aim higher in order to land successful hits."
N/A4596"Tip_5_15" "Som Sjukvårdare ska du komma ihåg att kritiska träffar inte påverkar vaktgevär. Använd Kritzkriegen i områden fulla med spelare istället."
N/A4597"[english]Tip_5_15" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on Sentry Guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
N/A4598"Tip_5_16" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att Übersågen fyller på din ÜberLaddning. Även om du slår en Spanare som använder Bonk! Atomic Punch."
N/A4599"[english]Tip_5_16" "As a Medic, the Übersaw will still increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
N/A4600"Tip_5_17" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att använda ÜberLaddning för att bli osårbar inte gör dig säker mot alla faror. Se upp för Pyrons luftström och rekyl från explosioner."
N/A4601"[english]Tip_5_17" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for the Pyro's compression blast and explosive knock back."
N/A4602"Tip_5_18" "Som Sjukvårdare ska du försöka komma så nära vaktgevär som möjligt när du anfaller med en ÜberLaddning. På det viset kan dina lagkamrater lättare förstöra dem."
N/A4603"[english]Tip_5_18" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge, try to get Sentry Guns to target you so that your teammates can get close enough to destroy them."
N/A4604"Tip_5_19" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att ditt sprutgevär automatiskt helar 3 i hälsa per sekund jämfört med Blutsaugers 1 i hälsa per sekund."
N/A4605"[english]Tip_5_19" "As a Medic, your default Syringe Gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second. Use the Syringe Gun when playing defensively, as the passive healing rate will provide you with an advantage."
N/A4606"Tip_5_20" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att du inte bygger upp din ÜberLaddning om du slår på en förklädd Spion med Übersågen."
N/A4607"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Übersaw will not increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a disguised Spy."
N/A4608"Tip_5_21" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att du helar 10 i hälsa genom att håna med Kritzkriegen. Använd det när det inte finns några förbandslådor eller andra Sjukvårdare i närheten."
N/A4609"[english]Tip_5_21" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
N/A4610"Tip_5_22" "Som Sjukvårdare ska du vara uppmärksam på andra Sjukvårdare i ditt lag. Att hålla flera Sjukvårdare vid liv kommer även att hjälpa resten av laget att hålla sig vid liv."
N/A4611"[english]Tip_5_22" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive, too."
46204612"Tip_6_5" "Som Tung Artillerist kan din Smörgos vara en livräddare. Försök att hitta en säker plats att äta din Smörgos på, annars kan du bli oförskämt avbruten."
4621N/A"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, your Sandvich can be a life saver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
4622N/A"Tip_6_6" "Som Tung Artillerist har du mest hälsa av alla i ditt lag."
4623N/A"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you have the most health on your team."
4624N/A"Tip_6_7" "Som Tung Artillerist ska du tänka på att du inte förlorar fart på att snurra din minigun i luften. Använd detta till att överraska fiender runt hörn."
4625N/A"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners."
N/A4613"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, you have more health than any other class on your team. Use this to your advantage by drawing enemy fire and allowing the other classes to flank the enemy."
N/A4614"Tip_6_6" "Som Tung Artillerist ska du tänka på att du inte förlorar fart på att snurra din minigun i luften. Använd detta till att överraska fiender runt hörn."
N/A4615"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your Minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners!"
46264616"Tip_6_8" "Som Tung Artillerist ska du tänka på att dina knytnävar är snabbare än Kalinins Grymma Boxningshandskar. Utrusta dem tillsammans med Smörgosen för att snabbt göra dig av med anfallare vid lunchtid."
4627N/A"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers."
N/A4617"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers. "
46284618"Tip_6_9" "Som Tung Artillerist kan du släppa din Smörgos med %attack2%. En släppt Smörgos kan hela en lagkamrat på samma vis som en förbandslåda."
4629N/A"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similar to a health kit."
N/A4619"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similarly to a health kit."
46304620"Tip_6_10" "Som Tung Artillerist ska du se till att hämta en ny Smörgos om du släpper din. Smörgosar kan återhämtas från förbandslådor, men bara om din nuvarande hälsa är full."
46314621"[english]Tip_6_10" "As a Heavy, be sure to get another Sandvich if you drop yours. Sandviches can be replenished from health kits, but only if your current health is full."
46324622"Tip_6_11" "Som Tung Artillerist kan din miniguns snurrning slösa bort Kalinins Grymma Boxningshandskars 5 sekunder långa kritiska buff. Använd ditt hagelgevär tillsammans med K.G.B. för att maximera den kritiska ökningen!"
4633N/A"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your minigun's spin-up can waste the Killing Gloves of Boxing's 5-second critical buff. Carry your shotgun with the K.G.B. to maximize the critical boost!"
N/A4623"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your Minigun's spin-up time can waste the Killing Gloves of Boxing's five-second critical buff. Carry your Shotgun with the K.G.B. in order to maximize the critical boost!"
46344624"Tip_6_12" "Som Tung Artillerist kan du släppa din Smörgos med %attack2% och den kan släcka brinnande lagkamrater. Använd detta till att rädda din Sjukvårdare."
4635N/A"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
4636N/A"Tip_7_7" "Som Pyro kan din eldkastare tända eld på fiendespioner som är förklädda till ditt lag. Spionkolla lagkamrater som beter sig misstänkt!"
4637N/A"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, your flame thrower can ignite enemy Spies disguised as your team. Spy check teammates that act suspicious!"
4638N/A"Tip_7_8" "Som Pyro tar du vara på bonusskadan med Brandslaktaren genom att tända eld på dina fiender."
4639N/A"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes."
4640N/A"Tip_7_9" "Som Pyro kan du hjälpa till med att försvara en Teknikers vaktgevär genom att putta iväg klisterbomber och kolla efter Spioner."
4641N/A"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, help protect an Engineer's sentries by pushing away sticky bombs and checking for Spies."
4642N/A"Tip_7_10" "Som Pyro kan du trycka %attack2% för att använa din Eldkastares komprimerade luftstöt. Använd detta till att neutralisera en ÜberLaddning genom att putta Sjukvårdaren eller hans hälsovapen-mål utom räckhåll för varandra!"
4643N/A"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic or his heal target out of range of each other using the Flame Thrower's compression blast with %attack2%!"
4644N/A"Tip_7_11" "Som Pyro kan du använda eldkastarens komprimerade luftstöt med %attack2% för att putta fiender ur vägen."
4645N/A"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, push enemies out of your way using the flame thrower's compression blast with %attack2%."
4646N/A"Tip_7_12" "Som Pyro ska du tänka på att eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% kan släcka brinnande lagkamrater."
4647N/A"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, the flame thrower's compression blast %attack2% can extinguish burning teammates."
4648N/A"Tip_7_13" "Som Pyro börjar du inte brinna av eld. Använd ditt hagelgevär eller din brandyxa mot fiendepyros för att kontra detta."
4649N/A"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, you do not ignite from fire. Use your shotgun or fire axe against enemy Pyros to counter this."
4650N/A"Tip_7_14" "Som Pyro är Ryggbrännaren mer användbar i bakhåll mot fienden, eftersom den ger bonusskada bakifrån!"
4651N/A"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Backburner is more useful for ambushing the enemy as it gets bonus damage when attacking from behind!"
4652N/A"Tip_7_15" "Som Pyro ska du tänka på att Signalpistolen kan orsaka kritiska träffar om du skjuter med den på brinnande fiender."
4653N/A"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
4654N/A"Tip_7_16" "Som Pyro fungerar varken din eldkastare eller Signalpistol under vatten."
4655N/A"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, your flame thrower or Flare Gun will not work underwater."
4656N/A"Tip_7_17" "Som Pyro trycker du %attack2% med din eldkastare för att avlossa en komprimerad luftstöt. Använd den till att reflektera projektiler, släcka brinnande lagkamrater och putta fiender bakåt!"
4657N/A"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, hit %attack2% with your default flame thrower to let out a blast of compressed air. Use it to reflect incoming projectiles, put out burning teammates, and push enemies back!"
4658N/A"Tip_7_18" "Som Pyro kan du använda din eldkastare på allierade Krypskyttar för att tända eld på deras Jägares pilar. Brinnande pilar kan tända eld på fienden."
4659N/A"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use your flame thrower on friendly Snipers to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy."
4660N/A"Tip_7_19" "Som Pyro använder du %attack2% för att reflektera projektiler tillbaka mot fienden! Detta inkluderar raketer, granater, Jarate och mer!"
4661N/A"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Jarate, and more!"
4662N/A"Tip_7_20" "Som Pyro ska du komma ihåg att eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% använder mycket ammo. Använd den inte i onödan!"
4663N/A"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, remember, the flame thrower's compression blast %attack2% can use up a lot of ammo. Use it when you need to!"
4664N/A"Tip_7_21" "Som Pyro använder du eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% till att putta undan klisterbomber. Hjälp dina Tekniker eller rensa en Kontrollpunkt!"
4665N/A"[english]Tip_7_21" "As a Pyro, utilize the flame thrower's compression blast %attack2% to push sticky bombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
N/A4625"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich and the Buffalo Steak Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
N/A4626"Tip_7_6" "Som Pyro kan din eldkastare tända eld på fiendespioner som är förklädda till ditt lag. Spionkolla lagkamrater som beter sig misstänkt!"
N/A4627"[english]Tip_7_6" "As a Pyro, your Flamethrower can ignite an enemy Spy if he is cloaked, or is disguised as a member of your team. Spy check teammates that look or act suspicious!"
N/A4628"Tip_7_7" "Som Pyro tar du vara på bonusskadan med Brandslaktaren genom att tända eld på dina fiender."
N/A4629"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes before attacking."
N/A4630"Tip_7_8" "Som Pyro kan du hjälpa till med att försvara en Teknikers vaktgevär genom att putta iväg klisterbomber och kolla efter Spioner."
N/A4631"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, help protect an Engineer's Sentry Gun by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to reflect explosive projectiles and check for enemy Spies."
N/A4632"Tip_7_9" "Som Pyro kan du trycka %attack2% för att använa din Eldkastares komprimerade luftstöt. Använd detta till att neutralisera en ÜberLaddning genom att putta Sjukvårdaren eller hans hälsovapen-mål utom räckhåll för varandra!"
N/A4633"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic and his heal target away from each other by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%)."
N/A4634"Tip_7_10" "Som Pyro kan du använda eldkastarens komprimerade luftstöt med %attack2% för att putta fiender ur vägen."
N/A4635"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, push enemies out of your way using the Flamethrower's compression blast with %attack2%."
N/A4636"Tip_7_11" "Som Pyro ska du tänka på att eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% kan släcka brinnande lagkamrater."
N/A4637"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can extinguish burning teammates."
N/A4638"Tip_7_12" "Som Pyro börjar du inte brinna av eld. Använd ditt hagelgevär eller din brandyxa mot fiendepyros för att kontra detta."
N/A4639"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, you cannot be ignited by fire-based weapons. Use your Shotgun or melee weapons against enemy Pyros in order to counter this."
N/A4640"Tip_7_13" "Som Pyro är Ryggbrännaren mer användbar i bakhåll mot fienden, eftersom den ger bonusskada bakifrån!"
N/A4641"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner very effective when ambushing the enemy as it inflicts critical hits when attacking from behind."
N/A4642"Tip_7_14" "Som Pyro ska du tänka på att Signalpistolen kan orsaka kritiska träffar om du skjuter med den på brinnande fiender."
N/A4643"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
N/A4644"Tip_7_15" "Som Pyro fungerar varken din eldkastare eller Signalpistol under vatten."
N/A4645"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, your Flamethrower or Flare Gun will not work underwater, so rely upon your Shotgun or melee weapon."
N/A4646"Tip_7_16" "Som Pyro trycker du %attack2% med din eldkastare för att avlossa en komprimerad luftstöt. Använd den till att reflektera projektiler, släcka brinnande lagkamrater och putta fiender bakåt!"
N/A4647"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, use %attack2% when using the Flamethrower in order to let out a blast of compressed air. Use it to reflect incoming projectiles, put out burning teammates, or push enemies back!"
N/A4648"Tip_7_17" "Som Pyro kan du använda din eldkastare på allierade Krypskyttar för att tända eld på deras Jägares pilar. Brinnande pilar kan tända eld på fienden."
N/A4649"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, use your Flamethrower on friendly Snipers in order to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy and inflict additional damage."
N/A4650"Tip_7_18" "Som Pyro använder du %attack2% för att reflektera projektiler tillbaka mot fienden! Detta inkluderar raketer, granater, Jarate och mer!"
N/A4651"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Huntsman arrows, Jarate and more!"
N/A4652"Tip_7_19" "Som Pyro ska du komma ihåg att eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% använder mycket ammo. Använd den inte i onödan!"
N/A4653"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, remember that the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can use up a lot of ammo. Use it only when you need to!"
N/A4654"Tip_7_20" "Som Pyro använder du eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% till att putta undan klisterbomber. Hjälp dina Tekniker eller rensa en Kontrollpunkt!"
N/A4655"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, utilize the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to push Stickybombs out of the way. Help out your Engineers or clear a Control Point!"
46664656"Tip_8_9" "Som Spion ska du vara försiktig när du använder röstkommandon förklädd. Motståndarlaget kommer att se dem i textchatten som den personen du är förklädd till."
4667N/A"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whoever you're disguised as."
N/A4657"[english]Tip_8_9" "As a Spy, be careful when using voice commands while disguised. The enemy team will see them said in the text chat by whomever you're disguised as."
46684658"Tip_8_10" "Som Spion ger inte Ambassadören kritiska träffar när den kyler ner. Se till att varje skott är precist och tajmat för maximal skada."
4669N/A"[english]Tip_8_10" "As a Spy, the Ambassador does not do critical headshots when cooling down. Make each shot precise and timed to maximize damage."
N/A4659"[english]Tip_8_10" "As a Spy, the Ambassador does not inflict critical headshots when cooling down. Make each shot precise and timed in order to inflict maximum damage."
46704660"Tip_8_11" "Som Spion ska du försöka att inte bli träffad av eld när du använder Dödsringaren, annars kan elden skada dig igen och avslöja din position."
46714661"[english]Tip_8_11" "As a Spy, try not to be hit by flames when arming the Dead Ringer, or else the flames may hit you again and reveal your location."
46724662"Tip_8_12" "Som Spion ska du tänka på att när du är dold med Dödsringaren kommer inte din siluett synas när du krockar med fiender."
4673N/A"[english]Tip_8_12" "As a Spy while cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies."
4674N/A"Tip_8_13" "Som Spion kommer din Dolken och Manteln fylla på din döljningsmätare när du rör på dig så länge du inte är dold under tiden."
4675N/A"[english]Tip_8_13" "As a Spy, the Cloak and Dagger can regenerate cloak while moving around so long as you are uncloaked when doing so."
4676N/A"Tip_8_14" "Som Spion kan du plocka upp ammo och tappade vapen för att fylla på din döljning när du använder din osynlighetsklocka eller Dödsringaren."
4677N/A"[english]Tip_8_14" "As a Spy, pick up ammo and fallen weapons to recharge cloak when using your invis watch or the Dead Ringer."
4678N/A"Tip_8_15" "Som Spion kommer din Dolken och Manteln bara förbrukas om du rör på dig. Stå still eller ta bort döljning för att återfå förlorad laddning."
4679N/A"[english]Tip_8_15" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak to regain lost charge."
4680N/A"Tip_8_16" "Som Spion syns din siluett om du rör på dig för länge när du är dold med din Dolken och Manteln. Hitta en säker plats där du kan sitta och ladda upp din döljning igen."
4681N/A"[english]Tip_8_16" "As a Spy, your silhouette can be seen if you move around while cloaked with the Cloak and Dagger for too long. Find a safe spot to sit and recharge."
4682N/A"Tip_8_17" "Som Spion ger Dödsringaren ifrån sig ett väldigt högt ljud när du tar bort din döljning. Hitta en säker plats borta från fiender när du ska ta bort döljningen."
4683N/A"[english]Tip_8_17" "As a Spy, the Dead Ringer makes a very loud noise when uncloaking. Find a safe place away from enemies to uncloak."
4684N/A"Tip_8_18" "Som Spion kan du förklä dig till ditt eget lag genom att trycka %disguiseteam%. Använd detta bland dina lagkamrater eller i samband med Dödsringaren för att dölja din närvaro för fienden."
4685N/A"[english]Tip_8_18" "As a Spy, disguise as your own team by hitting the %disguiseteam% key. Use this in friendly areas or with the Dead Ringer to hide your presence from the enemy."
4686N/A"Tip_8_19" "Som Spion kan du trycka %lastdisguise% när du är förklädd för att byta vapen som din förklädnad håller."
4687N/A"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change what weapon your disguise is holding."
4688N/A"Tip_8_20" "Som Spion kan du trycka %lastdisguise% för att automatiskt förklä dig till din senaste förklädnad."
4689N/A"[english]Tip_8_20" "As a Spy, hit %lastdisguise% to automatically disguise as the last disguise you previously had."
4690N/A"Tip_8_21" "Som Spion kan du använda fiendens teleportörer när du är förklädd. Överraskning!"
4691N/A"[english]Tip_8_21" "As a Spy, you can take enemy teleporters while disguised. Surprise!"
4692N/A"Tip_8_22" "Som Spion ska du tänka på att du blir lite synlig om du stöter ihop med fiender medan du är dold."
4693N/A"[english]Tip_8_22" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
4694N/A"Tip_8_23" "Som Spion ska du tänka på att om du börjar brinna när du är dold kan fienden se dig!"
4695N/A"[english]Tip_8_23" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
4696N/A"Tip_8_24" "Som Spion använder du din revolver för att skjuta ner fiender som har lite liv, eller för att ta hand om klasser som är farliga att gå nära som t.ex. Pyros."
4697N/A"[english]Tip_8_24" "As a Spy, use your revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
4698N/A"Tip_8_25" "Som Spion kan du, om du är snabb, hugga en Tekniker i ryggen och sedan sätta en sapper på hans vaktgevär innan det svänger runt och skjuter dig."
4699N/A"[english]Tip_8_25" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his gun before it turns around and shoots you."
4700N/A"Tip_8_26" "Som Spion ska du tänka på att Dödsringaren gör så att du tar betydligt mindre i skada när du är osynlig."
4701N/A"[english]Tip_8_26" "As a Spy, The Dead Ringer makes you take significantly less damage from all attacks while you are invisible."
4702N/A"Tip_8_27" "Som Spion ska du undvika att ta fallskada; det kommer att avslöja din position!"
4703N/A"[english]Tip_8_27" "As a Spy, avoid taking fall damage; it will give away your location!"
4704N/A"Tip_8_28" "Som Spion sappar dina sappers båda ändarna av en teleportör. Försök att sappa den änden Teknikern inte är vid."
4705N/A"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your sappers sap both ends of a teleporter. Try sapping the end the Engineer isn't at."
4706N/A"Tip_8_29" "Som Spion kan du förfalska en död med Dödsringaren. Försök att använda den när du är svag, annars kommer den vara bortslösad eller för uppenbar."
4707N/A"[english]Tip_8_29" "As a Spy, your Dead Ringer can fake a death. Try to use it when you're weak, or else it will be wasted or too obvious."
4708N/A"Tip_8_30" "Som Spion ska du tänka på att när du laddar om din revolver så härmar den omladdningsfunktionen av din nuvarande förklädnad."
4709N/A"[english]Tip_8_30" "As a Spy, reloading your revolver will mimic the reload action of your current disguise."
N/A4663"[english]Tip_8_12" "As a Spy cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies."
N/A4664"Tip_8_13" "Som Spion kan du plocka upp ammo och tappade vapen för att fylla på din döljning när du använder din osynlighetsklocka eller Dödsringaren."
N/A4665"[english]Tip_8_13" "As a Spy, pick up ammo and fallen weapons to recharge your Cloak when using the default Invisibility Watch or the Dead Ringer."
N/A4666"Tip_8_14" "Som Spion kommer din Dolken och Manteln bara förbrukas om du rör på dig. Stå still eller ta bort döljning för att återfå förlorad laddning."
N/A4667"[english]Tip_8_14" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak in order to regain lost charge."
N/A4668"Tip_8_15" "Som Spion syns din siluett om du rör på dig för länge när du är dold med din Dolken och Manteln. Hitta en säker plats där du kan sitta och ladda upp din döljning igen."
N/A4669"[english]Tip_8_15" "As a Spy, your silhouette can be seen if you move around while cloaked with the Cloak and Dagger for too long. Find a safe spot to sit and recharge."
N/A4670"Tip_8_16" "Som Spion ger Dödsringaren ifrån sig ett väldigt högt ljud när du tar bort din döljning. Hitta en säker plats borta från fiender när du ska ta bort döljningen."
N/A4671"[english]Tip_8_16" "As a Spy, the Dead Ringer makes a very loud noise when uncloaking. Find a safe place away from enemies to uncloak."
N/A4672"Tip_8_17" "Som Spion kan du förklä dig till ditt eget lag genom att trycka %disguiseteam%. Använd detta bland dina lagkamrater eller i samband med Dödsringaren för att dölja din närvaro för fienden."
N/A4673"[english]Tip_8_17" "As a Spy, disguise as your own team by hitting the %disguiseteam% key. Use this in friendly areas or with the Dead Ringer in order to hide your presence from the enemy."
N/A4674"Tip_8_18" "Som Spion kan du trycka %lastdisguise% när du är förklädd för att byta vapen som din förklädnad håller."
N/A4675"[english]Tip_8_18" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change the weapon your disguise is holding."
N/A4676"Tip_8_19" "Som Spion kan du trycka %lastdisguise% för att automatiskt förklä dig till din senaste förklädnad."
N/A4677"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% in order to automatically assume the last disguise you previously used."
N/A4678"Tip_8_20" "Som Spion kan du använda fiendens teleportörer när du är förklädd. Överraskning!"
N/A4679"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters while disguised. Surprise!"
N/A4680"Tip_8_21" "Som Spion ska du tänka på att du blir lite synlig om du stöter ihop med fiender medan du är dold."
N/A4681"[english]Tip_8_21" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
N/A4682"Tip_8_22" "Som Spion ska du tänka på att om du börjar brinna när du är dold kan fienden se dig!"
N/A4683"[english]Tip_8_22" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
N/A4684"Tip_8_23" "Som Spion använder du din revolver för att skjuta ner fiender som har lite liv, eller för att ta hand om klasser som är farliga att gå nära som t.ex. Pyros."
N/A4685"[english]Tip_8_23" "As a Spy, use your Revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
N/A4686"Tip_8_24" "Som Spion kan du, om du är snabb, hugga en Tekniker i ryggen och sedan sätta en sapper på hans vaktgevär innan det svänger runt och skjuter dig."
N/A4687"[english]Tip_8_24" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his Sentry Gun before it turns around and shoots you."
N/A4688"Tip_8_25" "Som Spion ska du tänka på att Dödsringaren gör så att du tar betydligt mindre i skada när du är osynlig."
N/A4689"[english]Tip_8_25" "As a Spy, the Dead Ringer significantly reduces the amount of damage taken from all attacks while you are invisible."
N/A4690"Tip_8_26" "Som Spion ska du undvika att ta fallskada; det kommer att avslöja din position!"
N/A4691"[english]Tip_8_26" "As a Spy, avoid taking fall damage as it will give away your location!"
N/A4692"Tip_8_27" "Som Spion sappar dina sappers båda ändarna av en teleportör. Försök att sappa den änden Teknikern inte är vid."
N/A4693"[english]Tip_8_27" "As a Spy, your Electro Sappers sap both ends of a Teleporter. Try sapping the end that the Engineer isn't guarding."
N/A4694"Tip_8_28" "Som Spion kan du förfalska en död med Dödsringaren. Försök att använda den när du är svag, annars kommer den vara bortslösad eller för uppenbar."
N/A4695"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your Dead Ringer can be used to fake your own death. Try to use it when you're weak, otherwise it may be wasted or too obvious."
N/A4696"Tip_8_29" "Som Spion ska du tänka på att när du laddar om din revolver så härmar den omladdningsfunktionen av din nuvarande förklädnad."
N/A4697"[english]Tip_8_29" "As a Spy, reloading your Revolver will mimic the reload action of the weapon carried by your current disguise."
47104698"Tip_9_7" "Som Tekniker kan du hjälpa dina Tekniker-kollegor! Din skiftnyckel kan uppgradera eller reparera deras byggnader."
4711N/A"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your wrench can upgrade or repair their buildings."
N/A4699"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your Wrench can upgrade or repair their buildings as well as your own."
47124700"Tip_9_8" "Som Tekniker kan du slå dina byggnader med din skiftnyckel medan de byggs för att få dem att byggas fortare."
4713N/A"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your wrench while they are constructing to make them build faster."
N/A4701"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your Wrench while they are constructing in order to make them build faster."
47144702"Tip_9_9" "Som Tekniker kan det vara användbart att flytta fram dina byggnader med ditt lag."
4715N/A"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward with your team."
N/A4703"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward in order to support your team. Use %attack2% to pick up your buildings and carry them."
47164704"Tip_9_10" "Som Tekniker ska du komma ihåg att uppgradera dina byggnader. Teleportörer i nivå 3 laddar mycket fortare och tillåter ditt lag att hålla trycket uppe."
4717N/A"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 teleporters recharge much faster allowing your team to keep the pressure on."
N/A4705"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 Teleporters recharge much faster, allowing your team to keep the pressure on."
47184706"Tip_9_11" "Som Tekniker kan du slå antingen ingången eller utgången av din teleportör med din skiftnyckel för att reparera och uppgradera båda sidorna."
4719N/A"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your teleporter with your wrench to repair and upgrade both sides."
N/A4707"[english]Tip_9_11" "As an Engineer, hit either the entrance or the exit of your Teleporter with your Wrench in order to repair and upgrade both sides."
47204708"Tip_9_12" "Som Tekniker kan du trycka %attack2% för att rotera byggnadsritningar innan du trycker %attack% för att bygga dem. Använd detta för att vända teleportörer bort från väggar."
4721N/A"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this to face teleporters away from walls."
N/A4709"[english]Tip_9_12" "As an Engineer, hit %attack2% to rotate building blueprints before you hit %attack% to build. Use this in order to orient Teleporters away from walls."
47224710"Tip_9_13" "Som Tekniker kan du göra mer än bara underhålla dina byggnader. Använd ditt hagelgevär och din pistol för att hjälpa till i strider och i försvar."
4723N/A"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your shotgun and your pistol to assist in fights and to defend."
N/A4711"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your Shotgun and your Pistol to assist in fights and to defend your buildings."
47244712"Tip_9_14" "Som Tekniker ska du tänka på att vaktgevär inte bara är till för defensiv användning. Placera ut dem snabbt på gömda platser för att hjälpa till i ett offensivt anfall."
4725N/A"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, sentry guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations to aid in an offensive push."
N/A4713"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, Sentry Guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations in order to aid in an offensive push."
47264714"Tip_9_15" "Som Tekniker ska du komma i håg att förklädda Spioner kan använda din teleportör. Försök att inte stå på din teleportörutgång."
4727N/A"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised Spies can take your teleporter. Try not to stand on top of your teleporter exit."
N/A4715"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised enemy Spies can use your Teleporter. Try not to stand on top of your Teleporter exit, especially when upgrading or repairing it."
47284716"Tip_9_16" "Som Tekniker kan du kolla efter Spioner med dina vapen om någon misstänkt närmar sig."
47294717"[english]Tip_9_16" "As an Engineer, check for Spies with your weapons if someone suspicious approaches."
47304718"Tip_9_17" "Som Tekniker kan du använda ditt hagelgevär och din pistol för att förstöra fiendeklisterbomber som är placerade nära dina byggnader."
4731N/A"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, use your shotgun and pistol to destroy enemy sticky bombs placed near your buildings."
N/A4719"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, the Short Circuit lets you protect your buildings by eliminating incoming enemy projectiles."
47324720"TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "poäng"
47334721"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "point(s)"
47344722"TF_ClassRecord_Alt_MostKills" "dödad(e)"
1012810116"Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projektil kan inte reflekteras"
1012910117"[english]Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projectile cannot be deflected"
1013010118"Attrib_Particle28" "Förnäm Piprök"
10131N/A"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Pipe Smoke"
N/A10119"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Smoke"
1013210120"Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
1013310121"[english]Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
1013410122"Store_GrordbortSale" "Dr. Grordborts Osvikbara Eter-Oscillatorer: Där Vetenskap Möter Våld!\nKöp era riktiga strålvapen hos www.DrGrordborts.com"
1088010868"Attrib_PreviewItem" "Testföremål - Kan ej bytas, tillverkas, eller modifieras."
1088110869"[english]Attrib_PreviewItem" "Test Run - Cannot be traded, crafted, or modified."
1088210870"Attrib_AirBlastPushScale" "Ökad tryckverkan för Airblast"
10883N/A"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% increased airblast pushback"
N/A10871"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1088410872"TF_TreasureHat_3_Style" "H.A.O.R.O.R."
1088510873"[english]TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
1088610874"MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
1109211080"ToolCustomizeTextureStencilMatchByColor" "Matcha färger"
1109311081"[english]ToolCustomizeTextureStencilMatchByColor" "Match colors"
1109411082"Tip_Abuse_Report" "För att anmäla skymfande bilder eller beteende tryck på %abuse_report_queue% för att ta en skärmdump och spelinformation för att skicka direkt till Valve Support genom missbruksanmälaren."
11095N/A"[english]Tip_Abuse_Report" "To report abusive imagery or behavior press %abuse_report_queue% to grab a screenshot and game information to send directly to Customer Support via the Abuse Reporter."
N/A11083"[english]Tip_Abuse_Report" "To report abusive imagery or behavior, press %abuse_report_queue% to take a screenshot and gather game information to send it directly to Customer Support via the Abuse Reporter."
1109611084"TF_SteamWorkshop_Timeout" "Tidsgränsen överskreds när information från Steam Workshop hämtades."
1109711085"[english]TF_SteamWorkshop_Timeout" "Timed out trying to get information from Steam Workshop."
1109811086"Store_HomePageTitle" "Få ett %s1 för varje %s2 du spenderar i ett enda inköp!"
1171511703"[english]Foundry_blue_setup_goal" "Capture all five Control Points to win the game!"
1171611704"Foundry_cap_cp3" "Centralstationen"
1171711705"[english]Foundry_cap_cp3" "the Central Depot"
N/A11706"Foundry_cap_red_cp2" "REDs inhägnad"
N/A11707"[english]Foundry_cap_red_cp2" "the RED Stockyard"
1171811708"Foundry_cap_red_cp1" "REDs bas"
1171911709"[english]Foundry_cap_red_cp1" "the RED Base"
N/A11710"Foundry_cap_blue_cp2" "BLUs inhägnad"
N/A11711"[english]Foundry_cap_blue_cp2" "the BLU Stockyard"
1172011712"Foundry_cap_blue_cp1" "BLUs bas"
1172111713"[english]Foundry_cap_blue_cp1" "the BLU Base"
1172211714"Achievement_Group_2100" "Julevenemanget (%s1 av %s2)"
1195311945"TF_Jag_Shadow" "Bushmannens Bushhatt"
1195411946"[english]TF_Jag_Shadow" "The Bushman's Boonie"
1195511947"TF_Jag_Shadow_Desc" "Alla vet att huvudet är den delen av din kropp som behöver dubbelt så mycket kamouflage som de andra delarna. Fråga vem som helst i armén och de kommer att döda dig och gömma kroppen, eftersom att den välkända informationen är HEMLIGSTÄMPLAD."
11956N/A"[english]TF_Jag_Shadow_Desc" "Everybody knows that the head part of your body needs twice as much camouflage as all the other parts. Ask anyone in the army and they’ll kill you and hide the body, because that widely-known information is CLASSIFIED."
N/A11948"[english]TF_Jag_Shadow_Desc" "Everybody knows that the head part of your body needs twice as much camouflage as all the other parts. Ask anyone in the army and they'll kill you and hide the body, because that widely-known information is CLASSIFIED."
1195711949"TF_Conquistador" "Conquistadoren"
1195811950"[english]TF_Conquistador" "The Conquistador"
1195911951"TF_Conquistador_Desc" "Ge liv åt den Spanska historien med denna autentiska conquistadorhjälm, utgrävd från den äkta graven av en fransk cosplayer från femtonhundratalet."