Template:PatchDiff/May 11, 2016 Patch/tf/resource/tf quests dutch.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
18791879"[english]quest25000objectivedesc10" "Kill a stunned enemy as Scout: %s1"
18801880"quest25000objectivedesc11" "Voorkom 100 schade als Scout: %s1"
18811881"[english]quest25000objectivedesc11" "Prevent 100 damage as Scout: %s1"
N/A1882"quest25000objectivedesc8" "Genees 100 gezondheid als Scout: %s1"
N/A1883"[english]quest25000objectivedesc8" "Heal 100 health as Scout: %s1"
N/A1884"quest25000objectivedesc9" "Dood een bloedende vijand als Scout: %s1"
N/A1885"[english]quest25000objectivedesc9" "Kill a bleeding enemy as Scout: %s1"
N/A1886"quest25002objectivedesc7" "Voltrefferdood: %s1"
N/A1887"[english]quest25002objectivedesc7" "Crit kill: %s1"
N/A1888"quest25002objectivedesc8" "Minivoltrefferdood: %s1"
N/A1889"[english]quest25002objectivedesc8" "Minicrit kill: %s1"
N/A1890"quest25003objectivedesc7" "Verzamel een hoofd: %s1"
N/A1891"[english]quest25003objectivedesc7" "Collect a head: %s1"
N/A1892"quest25004objectivedesc8" "Geef een teamgenoot voedsel als Heavy: %s1"
N/A1893"[english]quest25004objectivedesc8" "Feed a teammate as Heavy: %s1"
N/A1894"quest25005objectivedesc8" "Wraakvoltrefferdood: %s1"
N/A1895"[english]quest25005objectivedesc8" "Revenge Crit kill: %s1"
N/A1896"quest25007objectivedesc10" "Hoofdschot zonder zoom: %s1"
N/A1897"[english]quest25007objectivedesc10" "Headshot while unscoped: %s1"
N/A1898"quest25007objectivedesc11" "Hoofdschot met een pijl: %s1"
N/A1899"[english]quest25007objectivedesc11" "Headshot with an arrow: %s1"
N/A1900"quest25007objectivedesc8" "Dood een vijand die onder de Jarate zit met een Bushwacka: %s1"
N/A1901"[english]quest25007objectivedesc8" "Bushwacka kill a Jarate'd enemy: %s1"
N/A1902"quest25007objectivedesc9" "Dood een vijand die onder de Jarate zit: %s1"
N/A1903"[english]quest25007objectivedesc9" "Kill a Jarated enemy: %s1"
N/A1904"quest25008objectivedesc8" "Hoofdschotdood: %s1"
N/A1905"[english]quest25008objectivedesc8" "Headshot kill: %s1"
N/A1906"quest25008objectivedesc9" "Stille rugsteek: %s1"
N/A1907"[english]quest25008objectivedesc9" "Silent backstab: %s1"
18821908"quest25015name1" "Merasmissie 1"
18831909"[english]quest25015name1" "Merasmission 1"
18841910"quest25015objectivedesc10" "Dood een speler in het Vagevuur in Eyeaduct: %s1"
18851911"[english]quest25015objectivedesc10" "Kill an enemy in Purgatory in Eyeaduct: %s1"
N/A1912"quest25015objectivedesc11" "Ontsnap van Schedeleiland in Ghost Fort: %s1"
N/A1913"[english]quest25015objectivedesc11" "Escape Skull Island on Ghost Fort: %s1"
18861914"quest25015objectivedesc12" "Verdoof Merasmus met een bomkop: %s1"
18871915"[english]quest25015objectivedesc12" "Stun Merasmus with a Bomb Head: %s1"
18881916"quest25015objectivedesc14" "Dood een tegenstander in de Hel in Hel Toren: %s1"
18891917"[english]quest25015objectivedesc14" "Kill an enemy in Hell on Hell Tower: %s1"
N/A1918"quest25015objectivedesc15" "Dood een skelet in Hell Tower: %s1"
N/A1919"[english]quest25015objectivedesc15" "Kill a Skeleton on Hell Tower: %s1"
N/A1920"quest25015objectivedesc16" "Steek de spookbrug over in Hell Tower: %s1"
N/A1921"[english]quest25015objectivedesc16" "Cross the Spectral Bridge on Hell Tower: %s1"
N/A1922"quest25015objectivedesc17" "Ontsnap uit de hel in Hell Tower: %s1"
N/A1923"[english]quest25015objectivedesc17" "Escape Hell on Hell Tower: %s1"
N/A1924"quest25015objectivedesc18" "Win een botsautospel: %s1"
N/A1925"[english]quest25015objectivedesc18" "Win a Bumper Kart minigame: %s1"
N/A1926"quest25015objectivedesc19" "Breng een spook terug tot leven tijdens een botsautospel: %s1"
N/A1927"[english]quest25015objectivedesc19" "Revive a Ghost in Bumper Karts: %s1"
N/A1928"quest25015objectivedesc20" "Verzamel een eend in een botsautospel: %s1"
N/A1929"[english]quest25015objectivedesc20" "Collect a Duck in Bumper Karts: %s1"
N/A1930"quest25015objectivedesc21" "Bots een vijand naar zijn dood: %s1"
N/A1931"[english]quest25015objectivedesc21" "Bump an enemy to death: %s1"
N/A1932"quest25015objectivedesc22" "Verzamel een ziel in Eyeaduct: %s1"
N/A1933"[english]quest25015objectivedesc22" "Collect a soul on Eyeaduct: %s1"
N/A1934"quest25015objectivedesc3" "Dood een vijand die geschrokken is: %s1"
N/A1935"[english]quest25015objectivedesc3" "Kill a Yikes'd enemy: %s1"
N/A1936"quest25015objectivedesc4" "Pompoenbomdood: %s1"
N/A1937"[english]quest25015objectivedesc4" "Pumpkin bomb kill: %s1"
N/A1938"quest25015objectivedesc5" "Dood PHP: %s1"
N/A1939"[english]quest25015objectivedesc5" "Kill HHH: %s1"
N/A1940"quest25015objectivedesc6" "Dood Merasmus: %s1"
N/A1941"[english]quest25015objectivedesc6" "Kill Merasmus: %s1"
N/A1942"quest25015objectivedesc7" "Dood Monoculus: %s1"
N/A1943"[english]quest25015objectivedesc7" "Kill Monoculus: %s1"
N/A1944"quest25015objectivedesc8" "Ontsnap van Buiteiland in Eyeaduct: %s1"
N/A1945"[english]quest25015objectivedesc8" "Escape Loot Island on Eyeaduct: %s1"
18901946"quest25015objectivedesc9" "Tik een speler op Mann Manor: %s1"
18911947"[english]quest25015objectivedesc9" "Tag a player as 'IT' on Mann Manor: %s1"
18921948"quest25016desc1" "Je volgende helse contract IS ... wacht even... eeeeeven kijken... het doden van MIJ.
18991955"[english]quest25016desc3" "Can you murder... MERASMUS HIMSELF? And, if it's not too much trouble, can you do it before the Russian mob does it? Because they have made it really quite clear that they are NOT going to kill Merasmus quickly."
19001956"quest25016name1" "Merasmus"
19011957"[english]quest25016name1" "Merasmus"
N/A1958"quest25016objectivedesc1" "Dood Merasmus: %s1"
N/A1959"[english]quest25016objectivedesc1" "Kill Merasmus: %s1"
19021960"quest25017desc1" "Als ik de details van dit contract zou oplezen, zou de kleine wereld die je kent in stukken scheuren! Welkom bij je nachtmerrie, sterveling! LEZEN!"
19031961"[english]quest25017desc1" "Were I to utter the details of this contract aloud, the tiny world you know would be rend asunder! Welcome to your nightmare, mortal! READING!"
19041962"quest25017name1" "Monoculus"
19051963"[english]quest25017name1" "Monoculus"
N/A1964"quest25017name1632016" "Dood Monoculus"
N/A1965"[english]quest25017name1632016" "Kill Monoculus"
N/A1966"quest25017objectivedesc1" "Dood Monoculus in Eyeaduct: %s1"
N/A1967"[english]quest25017objectivedesc1" "Kill Monoculus on Eyeaduct: %s1"
19061968"quest25018desc1" "Vannacht bezoek je de rijken der Halloweens uit het verleden! Weet je nog die keer dat ik m'n connecties gebruikte om de Paardloze Hoofdloze Paardmann te laten verschijnen en achter je aan te sturen? Ik ben jaloers! Ik zou eigenlijk zelf vanavond wel vermoord willen worden!"
19071969"[english]quest25018desc1" "Tonight you will visit the realms of Halloweens past! Remember that time I used my connections and got the Horseless Headless Horsemann to show up and kill you? I'm jealous of you! Half of me wishes I could be getting murdered tonight!"
19081970"quest25018desc2" "Als je faalt, sterveling, zul je contractbreuk plegen! En dan zal ik compensatie eisen... in de vorm van je ZIEL! Plus wat financiële compensatie. Merasmus woont bij de opvang."
19091971"[english]quest25018desc2" "Should you fail, mortal, you will be in breach of contract! And I shall seek compensation... in the form of your SOUL! As well as financial compensation. Merasmus is living at the Y."
N/A1972"quest25018name1" "Paardloze Hoofdloze Paardmann"
N/A1973"[english]quest25018name1" "Horseless Headless Horsemann"
N/A1974"quest25018name1632016" "PHP-opdracht"
N/A1975"[english]quest25018name1632016" "HHH quest"
N/A1976"quest25018objectivedesc1" "Dood de Paardloze Hoofdloze Paardmann in Mann Manor: %s1"
N/A1977"[english]quest25018objectivedesc1" "Kill the Horseless Headless Horsemann on Mann Manor: %s1"
19101978"quest25019desc1" "Vannacht bezoek je de werelden der voorgaande Halloweens! Weet je nog dat ik het oog van Demo jullie allen liet aanvallen? Dat was vrij kwaadaardig! Merasmus moet misschien maar een grotere boekenplank maken voor de duistere prijzen die hij daar vast en zeker voor zal ontvangen."
19111979"[english]quest25019desc1" "Tonight you will visit the realms of Halloweens past! Remember when I got Demo's eyeball to attack you all? That was pretty evil! Merasmus might have to build a bigger shelf for the evil awards that will doubtlessly be coming his way for that one."
19121980"quest25019desc2" "Vannacht bezoek je de werelden der voorgaande Halloweens! Net als die keer dat Soldier mijn duistere kasteel in een wasberenreservaat veranderde! Weet iedereen dat nog? Dat was... een slechte dag voor Merasmus. Het duurde even voordat ik daar overheen was."
19372005"[english]quest25020name1" "Ghost Fort"
19382006"quest25020name1632016" "Ghost Fort"
19392007"[english]quest25020name1632016" "Ghost Fort"
N/A2008"quest25020objectivedesc1" "Ontsnap van Schedeleiland in Ghost Fort: %s1"
N/A2009"[english]quest25020objectivedesc1" "Escape Skull Island on Ghost Fort: %s1"
N/A2010"quest25020objectivedesc2" "Verlam Merasmus met een bom: %s1"
N/A2011"[english]quest25020objectivedesc2" "Stun Merasmus with a bomb: %s1"
N/A2012"quest25020objectivedesc3" "Vind de schuilplaats van Merasmus: %s1"
N/A2013"[english]quest25020objectivedesc3" "Find Merasmus's hiding place: %s1"
N/A2014"quest25020objectivedesc4" "Verzamel zielen in Ghost Fort: %s1"
N/A2015"[english]quest25020objectivedesc4" "Collect souls on Ghost Fort: %s1"
19402016"quest25021name1" "Helltower"
19412017"[english]quest25021name1" "Helltower"
19422018"quest25021name1632016" "Helltower"
19432019"[english]quest25021name1632016" "Helltower"
N/A2020"quest25021objectivedesc1" "Bereik de Bombinomicon in Helltower: %s1"
N/A2021"[english]quest25021objectivedesc1" "Reach the Bombinomicon in Helltower: %s1"
N/A2022"quest25021objectivedesc2" "Dood een skelet in Helltower: %s1"
N/A2023"[english]quest25021objectivedesc2" "Kill a skeleton on Helltower: %s1"
N/A2024"quest25021objectivedesc3" "Dood een vijand in de hel in Helltower: %s1"
N/A2025"[english]quest25021objectivedesc3" "Kill an enemy in Hell on Helltower: %s1"
19442026"quest25022desc2" "BEEF, sterveling, om de niet te begrijpen kwaadheid die zich in de afgronden van dit onheilige contract bevindt! Ahahah! Er zitten twee regels tussen elke alinea!"
19452027"[english]quest25022desc2" "TREMBLE, mortal, at the fathomless evil pulsating in the gulfs of this unholy contract! Ahahah! It's double-spaced!"
19462028"quest25022name1" "Carnival of Carnage"
19612043"[english]quest25024name1" "Harvest"
19622044"quest25024name1632016" "Harvest"
19632045"[english]quest25024name1632016" "Harvest"
N/A2046"quest25024objectivedesc2" "Verzamel een Halloween-pompoen in Harvest Event: %s1"
N/A2047"[english]quest25024objectivedesc2" "Collect a Halloween Pumpkin on Harvest Event: %s1"
19642048"quest25025desc1" "Ik vertrouw erop dat je dit contract tot op de letter -- EXECUTEERT. Ik zou het niet vroegtijdig willen -- BEËINDIGEN. [lacht] Ik hoop dat je je contractuele... obligaties -- nakomt. Weet je, e-mail Merasmus maar als je voor die een beter einde weet."
19652049"[english]quest25025desc1" "I trust you'll -- EXECUTE -- this contract to the letter. I'd hate to -- TERMINATE -- it prematurely. [laughs] I hope you -- fulfill your -- contractual... obligations. You know what, email Merasmus if you come up with a better ending for that one."
19662050"quest25025name0" "Gorge Event"
19672051"[english]quest25025name0" "Gorge Event"
19682052"quest25025name1" "Gorge Event"
19692053"[english]quest25025name1" "Gorge Event"
N/A2054"quest25025objectivedesc2" "Verzamel een Halloween-pompoen: %s1"
N/A2055"[english]quest25025objectivedesc2" "Collect a Halloween Pumpkin: %s1"
19702056"quest25026desc1" "Een wassende maan hangt schommelend in de hemel, sterveling! Het denkt dat je dit contract niet kunt afmaken! Wil je nou echt dat de maan er DOM uitziet?"
19712057"[english]quest25026desc1" "A gibbous moon hangs pendulously in the night sky, mortal! It thinks you cannot finish this contract! Dare you make the moon look STUPID?"
19722058"quest25026name0" "Moonshine"
19732059"[english]quest25026name0" "Moonshine"
19742060"quest25026name1" "Moonshine"
19752061"[english]quest25026name1" "Moonshine"
N/A2062"quest25026objectivedesc2" "Verzamel een Halloween-pompoen: %s1"
N/A2063"[english]quest25026objectivedesc2" "Collect a Halloween Pumpkin: %s1"
19762064"quest25027name0" "Hellstone"
19772065"[english]quest25027name0" "Hellstone"
19782066"quest25027name1" "Hellstone"
21672255"[english]quest25049name0" "Snowycoast Community Map"
21682256"quest25049name1" "Snowycoast"
21692257"[english]quest25049name1" "Snowycoast"
2170N/A"quest25049objectivedesc1" "Scoor punten op Snowycoast: %s1"
N/A2258"quest25049objectivedesc1" "Scoor punten in Snowycoast: %s1"
21712259"[english]quest25049objectivedesc1" "Score points on Snowycoast: %s1"
N/A2260"quest25049objectivedesc2" "Win een ronde in Snowycoast: %s1"
N/A2261"[english]quest25049objectivedesc2" "Win a round on Snowycoast: %s1"
21722262"quest25050desc1" " "
21732263"[english]quest25050desc1" ""
21742264"quest25050name0" "Vanguard-communitymap"
21752265"[english]quest25050name0" "Vanguard Community Map"
21762266"quest25050name1" "Vanguard-communitymap"
21772267"[english]quest25050name1" "Vanguard Community Map"
2178N/A"quest25050objectivedesc1" "Scoor punten op Vanguard: %s1"
N/A2268"quest25050objectivedesc1" "Scoor punten in Vanguard: %s1"
21792269"[english]quest25050objectivedesc1" "Score points on Vanguard: %s1"
N/A2270"quest25050objectivedesc2" "Win een ronde in Vanguard: %s1"
N/A2271"[english]quest25050objectivedesc2" "Win a round on Vanguard: %s1"
21802272"quest25051desc1" " "
21812273"[english]quest25051desc1" ""
21822274"quest25051name0" "Landfall-communitymap"
21832275"[english]quest25051name0" "Landfall Community Map"
21842276"quest25051name1" "Landfall-communitymap"
21852277"[english]quest25051name1" "Landfall Community Map"
2186N/A"quest25051objectivedesc1" "Scoor punten op Landfall: %s1"
N/A2278"quest25051objectivedesc1" "Scoor punten in Landfall: %s1"
21872279"[english]quest25051objectivedesc1" "Score points on Landfall: %s1"
N/A2280"quest25051objectivedesc2" "Win een ronde in Landfall: %s1"
N/A2281"[english]quest25051objectivedesc2" "Win a round on Landfall: %s1"
21882282"quest25052desc1" " "
21892283"[english]quest25052desc1" ""
21902284"quest25052name0" "Highpass-communitymap"
21912285"[english]quest25052name0" "Highpass Community Map"
21922286"quest25052name1" "Highpass-communitymap"
21932287"[english]quest25052name1" "Highpass Community Map"
2194N/A"quest25052objectivedesc1" "Scoor punten op Highpass: %s1"
N/A2288"quest25052objectivedesc1" "Scoor punten in Highpass: %s1"
21952289"[english]quest25052objectivedesc1" "Score points on Highpass: %s1"
N/A2290"quest25052objectivedesc2" "Win een ronde in Highpass: %s1"
N/A2291"[english]quest25052objectivedesc2" "Win a round on Highpass: %s1"
21962292}
21972293}