Template:PatchDiff/May 17, 2013 Patch/tf/resource/tf norwegian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
67336733"TF_WinterCrate" "Festlig vinterkasse"
67346734"[english]TF_WinterCrate" "Festive Winter Crate"
67356735"TF_WinterCrate_Desc" "Denne kassen er usedvanlig festlig.\nInnholdet er ukjent, og \nnormale nøkler passer ikke i låsen.\n\nDu bør nok ta vare på den.\nDet vil sannsynligvis være en måte å åpne den på senere."
6736N/A"[english]TF_WinterCrate_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere'll probably be a way to open it later."
N/A6736"[english]TF_WinterCrate_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere will probably be a way to open it later."
67376737"TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Brukes til å male andre gjenstander i fargen til ditt aktuelle lag."
67386738"[english]TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Used to paint other items the color of your current team."
67396739"TF_Tool_PaintCan_TeamColor" "Lagmoral"
75547554"[english]Replay_NoReplays" "Currently you have no replays.\nPress [ %s1 ] during a game to create one."
75557555"Replay_NoMovies" "Du har ingen lagrede filmer.\nDu kan lage repriser om til filmer og dele dem\nmed dine venner."
75567556"[english]Replay_NoMovies" "Currently you have no saved movies.\nYou can save replays into movies and share them\nwith your friends."
7557N/A"Replay_NoCuts" "Du har foreløpig ingen opptak. Trykk på se på knappen under, og når opptaket har lastet inn, trykk på <SPACE> for å gå inn i reprise-redigeringen."
N/A7557"Replay_NoCuts" "Du har foreløpig ingen opptak. Trykk på se-knappen nedenfor, og når opptaket har lastet inn, trykk på <SPACE> for å gå inn i reprise-redigeringen."
75587558"[english]Replay_NoCuts" "Currently you have no takes. Click the watch button below, then once the replay loads, press <SPACE> to enter the replay editor."
75597559"Replay_Kills" "DRAP"
75607560"[english]Replay_Kills" "KILLS"
87998799"[english]TF_Trading_TradeBannedText" "Your trading privileges have been removed temporarily. Please contact Customer Support."
88008800"TF_Trading_TradeBanned2Text" "Den andre spilleren har ikke rettighetene til å bytte akkurat nå."
88018801"[english]TF_Trading_TradeBanned2Text" "The other player does not have trading privileges at this time."
N/A8802"TF_Armory_Item_Charity" "Når denne gjennstanden er kjøpt, går alle inntektene (fratrukket gjeldene avgifter) direkte til American Red Cross, øremerket for katastrofehjelp i Japan."
N/A8803"[english]TF_Armory_Item_Charity" "When this item is purchased, all the proceeds (net of applicable taxes) will go directly towards the American Red Cross, marked for disaster relief in Japan."
88028804"Vote_notification_title" "Avstemning startet"
88038805"[english]Vote_notification_title" "Vote Called"
88048806"Vote_notification_text" "�%initiator% vil starte en avstemning"
88398841"[english]Replay_NoListenServer" "Replay is not supported on listen servers."
88408842"Replay_LockWarning" "ADVARSEL: Låser du datamaskinen under renderingen kan det korrupte filmen din!"
88418843"[english]Replay_LockWarning" "WARNING: Locking your computer while rendering may corrupt your movie!"
N/A8844"Replay_ExportRaw" "Eksporter rå TGAs/WAV"
N/A8845"[english]Replay_ExportRaw" "Export raw TGA's/WAV"
88428846"Replay_Glow_Enabled" "Slå på glødeeffekt"
88438847"[english]Replay_Glow_Enabled" "Enable Glow Effect"
88448848"Replay_ExportMovieNoFile_Text" "Kan ikke eksportere filmen, fordi filmfilen ikke ble funnet."
88458849"[english]Replay_ExportMovieNoFile_Text" "Unable to export the movie, because the movie file could not be found."
88468850"Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_UnknownError" "Feil ved nedlastning av øktinfo-filen: Ukjent feil. URL: %url%"
88478851"[english]Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_UnknownError" "The session info file failed to download: Unknown error. URL: %url%"
N/A8852"Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_ZeroLengthFile" "Feil ved nedlastning av øktinfo-filen: Null-lengde på fil. URL: %url%"
N/A8853"[english]Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_ZeroLengthFile" "The session info file failed to download: Zero length file. URL: %url%"
88488854"Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_ConnectionClosed" "Feil ved nedlastning av øktinfo-filen: Tilkoblingen ble lukket. URL: %url%"
88498855"[english]Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_ConnectionClosed" "The session info file failed to download: Connection closed. URL: %url%"
88508856"Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_InvalidURL" "Feil ved nedlastning av øktinfo-filen: Ugyldig URL. URL: %url%"
89078913"[english]Replay_Contest_Category4" "Best Getaway"
89088914"Replay_Contest_Category5" "Beste hevn"
89098915"[english]Replay_Contest_Category5" "Best Revenge"
N/A8916"Replay_Contest_Category6" "Mest pwning"
N/A8917"[english]Replay_Contest_Category6" "Most Pwnage"
89108918"Replay_Contest_Category7" "Mest heltemodige"
89118919"[english]Replay_Contest_Category7" "Most Heroic"
N/A8920"Replay_Contest_Category8" "Beste settdesign"
N/A8921"[english]Replay_Contest_Category8" "Best Set Design"
N/A8922"Replay_Contest_Category9" "Beste lagkostyme"
N/A8923"[english]Replay_Contest_Category9" "Best Team Costume"
N/A8924"Replay_Contest_Category10" "Beste originale lydspor"
N/A8925"[english]Replay_Contest_Category10" "Best Original Soundtrack"
N/A8926"Replay_Contest_Category13" "Mest dramatiske"
N/A8927"[english]Replay_Contest_Category13" "Most Dramatic"
89128928"Replay_Contest_Category15" "Beste redigering"
89138929"[english]Replay_Contest_Category15" "Best Editing"
89148930"Replay_Contest_Category17" "Mest ekstreme stunt"
89818997"[english]HTTPError_InvalidURL" "Invalid URL"
89828998"HTTPError_InvalidProtocol" "Ugyldig protokoll"
89838999"[english]HTTPError_InvalidProtocol" "Invalid protocol"
N/A9000"HTTPError_CantBindSocket" "Kunne ikke binde socket"
N/A9001"[english]HTTPError_CantBindSocket" "Couldn't bind socket"
89849002"HTTPError_CantConnect" "Kunne ikke koble til"
89859003"[english]HTTPError_CantConnect" "Couldn't connect"
89869004"HTTPError_NoHeaders" "Ingen headere"
90899107"[english]TF_Select" "SELECT"
90909108"TF_Hype" "HYPE"
90919109"[english]TF_Hype" "HYPE"
N/A9110"TF_BetaPocketRocketLauncher" "Beta Pocket-rakettkaster"
N/A9111"[english]TF_BetaPocketRocketLauncher" "Beta Pocket Rocket Launcher"
90929112"TF_BetaSniperRifle1" "Beta Snikskytterrifle 1"
90939113"[english]TF_BetaSniperRifle1" "Beta Sniper Rifle 1"
90949114"TF_ConjurersCowl" "Trollmannens munkekutte"
92039223"[english]Replay_EditorButtonTip_TimeScaleButton" "slow down or speed up time"
92049224"Replay_Contest_Category10000" "Spillerens valg"
92059225"[english]Replay_Contest_Category10000" "Player's Choice"
N/A9226"Replay_Contest_Category10001" "Beste generelle reprise"
N/A9227"[english]Replay_Contest_Category10001" "Best Overall Replay"
92069228"MMenu_NewGame" "Nytt spill"
92079229"[english]MMenu_NewGame" "New Game"
92089230"MMenu_BrowseServers" "Bla gjennom servere"
96909712"TF_SummerCrate" "Forfriskende sommeravkjøler"
96919713"[english]TF_SummerCrate" "Refreshing Summer Cooler"
96929714"TF_SummerCrate_Desc" "Avkjølerens innhold er ukjent, og\nnormale nøkler passer ikke i låsen.\n\nDu bør nok ta vare på den.\nDet vil sannsynligvis være en måte å åpne den på senere."
9693N/A"[english]TF_SummerCrate_Desc" "This cooler's contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere'll probably be a way to open it later."
N/A9715"[english]TF_SummerCrate_Desc" "This cooler's contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere will probably be a way to open it later."
96949716"TF_NineIron" "Nessies 9-jern"
96959717"[english]TF_NineIron" "Nessie's Nine Iron"
96969718"TF_Weapon_GolfClub" "Golfkølle"
1027110293"[english]Attrib_CustomTexture" "Custom Texture"
1027210294"Attrib_ExpirationDate" "Denne gjenstanden utløper den %s1."
1027310295"[english]Attrib_ExpirationDate" "This item will expire on %s1."
N/A10296"Attrib_PreviewItem" "Prøvetid - Kan ikke bli byttet, konstruert eller modifisert."
N/A10297"[english]Attrib_PreviewItem" "Test Run - Cannot be traded, crafted, or modified."
1027410298"Attrib_AirBlastPushScale" "Luftstøt skyver fiendene enda lenger"
1027510299"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1027610300"MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1055110575"[english]TF_HalloweenCauldron2011_Desc" "You can pry open the lid of this cauldron to see what strangeness lies within... from your backpack... IF YOU DARE."
1055210576"TF_Gibus_Style_Ghastlierest" "Uhyggeligest"
1055310577"[english]TF_Gibus_Style_Ghastlierest" "Ghastlierest"
N/A10578"Gametype_Halloween" "Halloween"
N/A10579"[english]Gametype_Halloween" "Halloween"
1055410580"TF_HALLOWEEN_EYEBALL_BOSS_DEATHCAM_NAME" "MONOCULUS!"
1055510581"[english]TF_HALLOWEEN_EYEBALL_BOSS_DEATHCAM_NAME" "MONOCULUS!"
1055610582"TF_HALLOWEEN_LOOT_ISLAND_NAME" "Fordyp deg i en god bok"
1065910685"[english]StoreCheckout_DiscountFail" "There seems to have been an error applying a discount to one or more items. Please try again or contact support."
1066010686"StoreCheckout_InvalidItem" "Gjenstanden du søker eksisterer ikke eller er ikke til salgs."
1066110687"[english]StoreCheckout_InvalidItem" "The requested item does not exist or is not for sale."
N/A10688"TF_Bowtie" "Dr. Whoa"
N/A10689"[english]TF_Bowtie" "Dr. Whoa"
1066210690"TF_Bowtie_Desc" " "
1066310691"[english]TF_Bowtie_Desc" ""
1066410692"TF_Wearable_PocketBuddy" "Lomme-venn"
1070710735"[english]TF_Bubble_Helmet" "The Bubble Pipe"
1070810736"TF_GrordbortPyro_Tank" "Månemannens ryggsekk"
1070910737"[english]TF_GrordbortPyro_Tank" "The Moonman Backpack"
N/A10738"TF_ScoutBackwardsCap_Style0" "Jeg kan ikke høre deg"
N/A10739"[english]TF_ScoutBackwardsCap_Style0" "I Can't Hear You"
1071010740"TF_SandvichSafe" "Sandvich boks"
1071110741"[english]TF_SandvichSafe" "The Sandvich Safe"
1071210742"TF_JingleHell" "Belteklang"
1071510745"[english]TF_MasculineMittens" "The Holiday Punch"
1071610746"TF_MasculineMittens_Desc" "Bli krigsfestens midtpunkt med disse latterlig myke boksevantene."
1071710747"[english]TF_MasculineMittens_Desc" "Be the life of the war party with these laugh-inducing punch-mittens."
N/A10748"TF_Winter2011_WinterFurCap" "Brown Bomber"
N/A10749"[english]TF_Winter2011_WinterFurCap" "The Brown Bomber"
1071810750"TF_TheElf" "ALVorlig Sak"
1071910751"[english]TF_TheElf" "The Big Elfin Deal"
1072010752"TF_Winter2011_Ebenezer" "Ebenezer"
1087910911"[english]Attrib_AcceptedWeddingRingAccount1" "A perpetual bond of commitment between %s1"
1088010912"Attrib_AcceptedWeddingRingAccount2" "og %s1, for evigheten og alltid i all tid. XoXoX"
1088110913"[english]Attrib_AcceptedWeddingRingAccount2" "and %s1, forever and ever and ever. XoXoX"
N/A10914"TF_Winter2011_WinterFurCap_Style0" "Jeger"
N/A10915"[english]TF_Winter2011_WinterFurCap_Style0" "Hunter"
N/A10916"TF_Winter2011_WinterFurCap_Style1" "Hipster"
N/A10917"[english]TF_Winter2011_WinterFurCap_Style1" "Hipster"
N/A10918"TF_BlackRose" "Svartrosen"
N/A10919"[english]TF_BlackRose" "The Black Rose"
N/A10920"TF_BlackRose_Desc" "Drep det med blomster."
N/A10921"[english]TF_BlackRose_Desc" "Slay it with flowers."
1088210922"TF_BlackRose_Style_TeamColors" "Mysteriet om ekte kjærlighet"
1088310923"[english]TF_BlackRose_Style_TeamColors" "Mystery and True Love"
N/A10924"TF_BlackRose_Style_Black" "Baccara"
N/A10925"[english]TF_BlackRose_Style_Black" "Baccara"
1088410926"Attrib_NonEconomyItem" "Kan ikke byttes, brukes i konstruksjoner eller pakkes inn"
1088510927"[english]Attrib_NonEconomyItem" "Not Tradable, Usable in Crafting, or Gift Wrappable"
1088610928"StoreCheckout_NotEnoughRoom_MaxSize" "Du har ikke nok plass i ryggsekken din til å kjøpe så mange gjenstander."
1116311205"[english]TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemies you gib with that weapon."
1116411206"KillEater_HolidayPunchRank0" "Merkelig"
1116511207"[english]KillEater_HolidayPunchRank0" "Strange"
11166N/A"KillEater_HolidayPunchRank1" "Alminnelige"
N/A11208"KillEater_HolidayPunchRank1" "Alminnelig"
1116711209"[english]KillEater_HolidayPunchRank1" "Unremarkable"
1116811210"KillEater_HolidayPunchRank2" "Nesten underholdende"
1116911211"[english]KillEater_HolidayPunchRank2" "Almost Amusing"
1124711289"[english]KillEater_ManTreadsRank20" "Hale's Custom"
1124811290"KillEater_SapperRank0" "Merkelig"
1124911291"[english]KillEater_SapperRank0" "Strange"
11250N/A"KillEater_SapperRank1" "Alminnelige"
N/A11292"KillEater_SapperRank1" "Alminnelig"
1125111293"[english]KillEater_SapperRank1" "Unremarkable"
1125211294"KillEater_SapperRank5" "Uheldig"
1125311295"[english]KillEater_SapperRank5" "Unfortunate"
N/A11296"KillEater_SapperRank13" "Helt ordinær"
N/A11297"[english]KillEater_SapperRank13" "Totally Ordinary"
1125411298"KillEater_SapperRank16" "Server-uttømmende"
1125511299"[english]KillEater_SapperRank16" "Server-Clearing"
N/A11300"KillEater_SapperRank17" "Episk"
N/A11301"[english]KillEater_SapperRank17" "Epic"
1125611302"KillEater_SapperRank18" "Legendarisk"
1125711303"[english]KillEater_SapperRank18" "Legendary"
N/A11304"KillEater_SapperRank19" "Australsk"
N/A11305"[english]KillEater_SapperRank19" "Australian"
1125811306"KillEater_SapperRank20" "Mann Co.-utvalgt"
1125911307"[english]KillEater_SapperRank20" "Mann Co. Select"
1126011308"Attrib_ToolEscrowUntilDate" "Brukbar etter: %s1"
1129311341"[english]TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Hide crosshair when zoomed in."
1129411342"Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "Hvis angitt, vil det standard hjelpesiktet skjules automatisk når snikskytter riflen blir siktet inn. Dette gjør at kun rifle-laseren vil være igjen."
1129511343"[english]Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "If set, when zoomed in with any sniper rifles, the default and custom crosshairs will automatically disappear leaving only the rifle targeting laser."
N/A11344"TF_EngineerChaps_Style0" "Tan"
N/A11345"[english]TF_EngineerChaps_Style0" "Tan"
N/A11346"TF_EngineerChaps_Style1" "Midnatt"
N/A11347"[english]TF_EngineerChaps_Style1" "Midnight"
1129611348"KillEaterEventType_KillsDuringFullMoon" "Drap under fullmåne"
1129711349"[english]KillEaterEventType_KillsDuringFullMoon" "Kills Under A Full Moon"
1129811350"KillEaterEventType_PosthumousKills" "Etterlivsdrap"
1172111773"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Error"
1172211774"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Kunne ikke godta invitasjon til søkegruppe. Gruppen kan allerede ha blitt oppløst."
1172311775"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Failed to accept invite to join search party. The party may have already been disbanded."
N/A11776"ClassTips_1_Count" "8"
N/A11777"[english]ClassTips_1_Count" "8"
1172411778"ClassTips_1_3_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1172511779"[english]ClassTips_1_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1172611780"ClassTips_1_4_MvM" "Du kan samle inn kreditt i en stor radius"
1173111785"[english]ClassTips_1_6_MvM" "Instantly respawn!"
1173211786"ClassTips_1_7_MvM" "Oppgraderingen til Mad Milk senker farten til målet"
1173311787"[english]ClassTips_1_7_MvM" "Mad Milk upgrade slows targets"
N/A11788"ClassTips_2_Count" "7"
N/A11789"[english]ClassTips_2_Count" "7"
1173411790"ClassTips_2_3_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1173511791"[english]ClassTips_2_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1173611792"ClassTips_2_4_MvM" "Oppgraderingen til Jarate senker farten til målet"
1174111797"[english]ClassTips_2_6_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
1174211798"ClassTips_2_7_MvM" "Oppgrader kuler og piler slik at de penetrerer alle fiender"
1174311799"[english]ClassTips_2_7_MvM" "Upgrade bullets and arrows to pass through all enemies"
N/A11800"ClassTips_3_Count" "7"
N/A11801"[english]ClassTips_3_Count" "7"
1174411802"ClassTips_3_3_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1174511803"[english]ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1174611804"ClassTips_3_4_MvM" "Oppgrader våpenets skade!"
1175111809"[english]ClassTips_3_6_MvM" "Upgrade ammo and clip capacity"
1175211810"ClassTips_3_7_MvM" "Oppgrader motivasjonsbannerens varighet"
1175311811"[english]ClassTips_3_7_MvM" "Upgrade your buff banner duration"
N/A11812"ClassTips_4_Count" "7"
N/A11813"[english]ClassTips_4_Count" "7"
1175411814"ClassTips_4_3_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1175511815"[english]ClassTips_4_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1175611816"ClassTips_4_4_MvM" "Oppgrader våpenets skade!"
1176111821"[english]ClassTips_4_6_MvM" "Upgrade ammo and clip capacity"
1176211822"ClassTips_4_7_MvM" "Oppgrader skjoldets avkjølingshastighet"
1176311823"[english]ClassTips_4_7_MvM" "Upgrade your Shield Charge cooldown"
N/A11824"ClassTips_5_Count" "7"
N/A11825"[english]ClassTips_5_Count" "7"
1176411826"ClassTips_5_3_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1176511827"[english]ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1176611828"ClassTips_5_4_MvM" "Oppgrader førstehjelpspistolens helbredelseshastighet"
1176711829"[english]ClassTips_5_4_MvM" "Upgrade your medigun's healing rate"
1176811830"ClassTips_5_5_MvM" "Oppgrader varighet og mengde av overhelbredelse"
1176911831"[english]ClassTips_5_5_MvM" "Upgrade your overheal amount and duration"
N/A11832"ClassTips_6_Count" "7"
N/A11833"[english]ClassTips_6_Count" "7"
1177011834"ClassTips_6_2_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1177111835"[english]ClassTips_6_2_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1177211836"ClassTips_6_3_MvM" "Oppgrader avfyringshastigheten"
1177911843"[english]ClassTips_6_6_MvM" "Shoot down rockets and grenades!"
1178011844"ClassTips_6_7_MvM" "Få raseri ved skade og hån for å legge til et massivt tilbakeslag til minigunnen din!"
1178111845"[english]ClassTips_6_7_MvM" "Gain rage on damage and taunt to add massive knockback to your minigun!"
N/A11846"ClassTips_7_Count" "7"
N/A11847"[english]ClassTips_7_Count" "7"
1178211848"ClassTips_7_3_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1178311849"[english]ClassTips_7_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1178411850"ClassTips_7_4_MvM" "Oppgradering til luftstøt kan hjelpe deg med å stoppe bombebæreren"
1178911855"[english]ClassTips_7_6_MvM" "Upgrade your ammo capacity"
1179011856"ClassTips_7_7_MvM" "Oppgrader flammekasterens direkte skade"
1179111857"[english]ClassTips_7_7_MvM" "Upgrade your flamethrower's direct damage"
N/A11858"ClassTips_8_Count" "8"
N/A11859"[english]ClassTips_8_Count" "8"
1179211860"ClassTips_8_5_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1179311861"[english]ClassTips_8_5_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1179411862"ClassTips_8_6_MvM" "Oppgraderingen til sapperen setter fiender ut av spill og senker farten til roboter i en liten radius"
1179511863"[english]ClassTips_8_6_MvM" "Sapper upgrade stuns and slows robots in a radius"
1179611864"ClassTips_8_7_MvM" "Du gjør usynlige fiendtlige spioner synlige for de på laget ditt!"
1179711865"[english]ClassTips_8_7_MvM" "You make cloaked enemy spies around you visible to your team!"
N/A11866"ClassTips_9_Count" "8"
N/A11867"[english]ClassTips_9_Count" "8"
1179811868"ClassTips_9_4_MvM" "== I Mann vs. Maskin =="
1179911869"[english]ClassTips_9_4_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1180011870"ClassTips_9_5_MvM" "Oppgrader sensorvåpenet så det skyter raskere!"
1180511875"[english]ClassTips_9_7_MvM" "Make your teleporters bi-directional!"
1180611876"ClassTips_9_8_MvM" "Oppgrader ladestasjonens helbredelseshastighet og forsyningsradius"
1180711877"[english]ClassTips_9_8_MvM" "Upgrade your dispenser's heal and resupply range"
N/A11878"ClassTips_12_Count" "1"
N/A11879"[english]ClassTips_12_Count" "1"
1180811880"TF_Welcome_mann_vs_machine" "Velkommen"
1180911881"[english]TF_Welcome_mann_vs_machine" "Welcome"
1181011882"TF_Usable_PowerupBottle" "Hjelpefeltflaske"
1220512277"[english]Winpanel_PVE_Evil_Wins" "Wave Failed"
1220612278"Winpanel_PVE_Bomb_Deployed" "Bomben ble utplassert!"
1220712279"[english]Winpanel_PVE_Bomb_Deployed" "The bomb was deployed!"
N/A12280"TF_COH2_Badge_Style1" "Russisk"
N/A12281"[english]TF_COH2_Badge_Style1" "Russian"
N/A12282"TF_COH2_Badge_Style2" "Tysk"
N/A12283"[english]TF_COH2_Badge_Style2" "German"
1220812284"TF_MvM_Missions" "Oppdrag"
1220912285"[english]TF_MvM_Missions" "Missions"
1221012286"TF_MvM_Expert" "Ekspert"
1237112447New stages will be selected until one team owns all territories."
1237212448"TF_Weapon_Cleaver" "Kjøttøks"
1237312449"[english]TF_Weapon_Cleaver" "Cleaver"
N/A12450"TF_Duel_UserTemporarilyUnavailable" "Det oppsto et midlertidig problem som forhindrer duellen fra å starte. Prøv igjen om noen minutter."
N/A12451"[english]TF_Duel_UserTemporarilyUnavailable" "There was a temporary problem preventing the duel from starting. Please try again in a few minutes."
1237412452"KillEaterEventType_LowHealthKill" "Drap med lav helse"
1237512453"[english]KillEaterEventType_LowHealthKill" "Kills While Low Health"
1237612454"KillEaterEventType_RobotsKilled" "Roboter ødelagt"
1238512463"[english]KillEater_RobotKillsRank3" "Mildly Menacing"
1238612464"KillEater_RobotKillsRank4" "Noe truende"
1238712465"[english]KillEater_RobotKillsRank4" "Somewhat Threatening"
N/A12466"KillEater_RobotKillsRank5" "Uveldedig"
N/A12467"[english]KillEater_RobotKillsRank5" "Uncharitable"
N/A12468"KillEater_RobotKillsRank6" "Farlig merkbar"
N/A12469"[english]KillEater_RobotKillsRank6" "Notably Dangerous"
N/A12470"KillEater_RobotKillsRank8" "Vel fryktet"
N/A12471"[english]KillEater_RobotKillsRank8" "Truly Feared"
N/A12472"KillEater_RobotKillsRank9" "Dødelig spektakulær"
N/A12473"[english]KillEater_RobotKillsRank9" "Spectacularly Lethal"
1238812474"KillEater_RobotKillsRank10" "Gørr-sprutende"
1238912475"[english]KillEater_RobotKillsRank10" "Gore-Spattered"
N/A12476"KillEater_RobotKillsRank13" "Helt ordinær"
N/A12477"[english]KillEater_RobotKillsRank13" "Totally Ordinary"
1239012478"KillEater_RobotKillsRank14" "Ansiktsmeltende"
1239112479"[english]KillEater_RobotKillsRank14" "Face-Melting"
N/A12480"KillEater_RobotKillsRank15" "Raseri-inkluderende"
N/A12481"[english]KillEater_RobotKillsRank15" "Rage-Inducing"
1239212482"KillEater_RobotKillsRank16" "Server-rensende"
1239312483"[english]KillEater_RobotKillsRank16" "Server-Clearing"
1239412484"KillEater_RobotKillsRank17" "Episk"
1239712487"[english]KillEater_RobotKillsRank18" "Legendary"
1239812488"KillEater_RobotKillsRank19" "Australsk"
1239912489"[english]KillEater_RobotKillsRank19" "Australian"
N/A12490"Econ_Revolving_Loot_List_Strange_Weapons" "Denne kassen inkluderer en av de følgende\ngjenstandene. Våpen vil være av Uvanlig kvalitet."
N/A12491"[english]Econ_Revolving_Loot_List_Strange_Weapons" "This crate contains one of the following\nitems. Weapons will be Strange quality."
1240012492"TF_Idle_kicked" "Sparket ut på grunn av inaktivitet"
1240112493"[english]TF_Idle_kicked" "Kicked due to inactivity"
1240212494"TF_XCOM_Hair_Style0" "Gul"
1242312515"[english]TF_Wearable_Armor" "Armor"
1242412516"TF_Wearable_Wings" "Vinger"
1242512517"[english]TF_Wearable_Wings" "Wings"
N/A12518"TF_Domination_Hat_Ghostly" "Spøkfull Gibus"
N/A12519"[english]TF_Domination_Hat_Ghostly" "Ghostly Gibus"
1242612520"TF_BooBalloon" "Boo Balloon"
1242712521"[english]TF_BooBalloon" "The Boo Balloon"
1242812522"TF_UnknownMonkeynaut" "Unknown Monkeynaut"
1243112525"[english]TF_DeadLittleBuddy" "The Dead Little Buddy"
1243212526"TF_Executioner" "Bøddelen"
1243312527"[english]TF_Executioner" "The Executioner"
N/A12528"TF_BatOuttaHell" "Balltreet fra helvete"
N/A12529"[english]TF_BatOuttaHell" "The Bat Outta Hell"
1243412530"RI_VoodooCursedItem" "Forhekset objekt"
1243512531"[english]RI_VoodooCursedItem" "Cursed Object"
1243612532"TF_Gibus_Style_Ghostly" "Spøkende"
1244312539"[english]TF_HALLOWEEN_MERASMUS_DEATHCAM_NAME" "MERASMUS!"
1244412540"TF_HALLOWEEN_MERASMUS_KILL_DESC" "Drep MERASMUS!"
1244512541"[english]TF_HALLOWEEN_MERASMUS_KILL_DESC" "Kill MERASMUS!"
N/A12542"NewItemMethod_HolidayGift" "Du fant en helligdagspresang:"
N/A12543"[english]NewItemMethod_HolidayGift" "You Found A Holiday Gift:"
1244612544"RefurbishItem_RemoveSpellTitle" "Fjern forbannelse?"
1244712545"[english]RefurbishItem_RemoveSpellTitle" "Remove Spell?"
1244812546"RefurbishItem_RemoveSpellCombo" "Fjern fobannelsen '%s1'"
1247512573"[english]Attrib_HalloweenSpell_DeathGhosts" "Exorcism"
1247612574"Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_1" "Kun for MvM: %s1"
1247712575"[english]Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_1" "MvM only: %s1"
N/A12576"Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_2" "Halloween: %s1 (trolldommen forsvinner etter 09/11/2012)"
N/A12577"[english]Econ_Attrib_UserGeneratedWrapper_2" "Halloween: %s1 (spell expires 11/09/2012)"
1247812578"Attrib_Particle43" "Knivstorm"
1247912579"[english]Attrib_Particle43" "Knifestorm"
1248012580"Attrib_Particle44" "Tåkedekket skalle"
1248112581"[english]Attrib_Particle44" "Misty Skull"
N/A12582"Attrib_Particle46" "Det er en hemmelighet til alle"
N/A12583"[english]Attrib_Particle46" "It's A Secret To Everybody"
1248212584"Item_HolidayGift" "�%s1� har funnet en høytidsgave:: %s2 %s3"
1248312585"[english]Item_HolidayGift" "�%s1� has found a holiday gift:: %s2 %s3"
1248412586"TF_Halloween_Merasmus_Appeared" "�MERASMUS!� har dukket opp!\n"
1255912661"[english]Attrib_CannotCraftWeapons" "Weapons Are Not Usable in Crafting"
1256012662"Replay_Contest_Category20120" "Beste Action"
1256112663"[english]Replay_Contest_Category20120" "Best Action"
N/A12664"Replay_Contest_Category20121" "Beste komedie"
N/A12665"[english]Replay_Contest_Category20121" "Best Comedy"
N/A12666"Replay_Contest_Category20122" "Beste drama"
N/A12667"[english]Replay_Contest_Category20122" "Best Drama"
N/A12668"Replay_Contest_Category20123" "Beste reprise"
N/A12669"[english]Replay_Contest_Category20123" "Best Replay"
1256212670"TF_Clacker2012_Desc" "Fest øyene dine til den attraktive mørke magien av Hollywood med dette lille klapper brettet—samme som de som blir brukt av virkelige regissører. Nå kan DU fortelle hva Ryan Reynolds skal gjøre!"
1256312671"[english]TF_Clacker2012_Desc" "Harness the seductive black magic of Hollywood with this commemorative clapper board—the same used by actual movie directors. Now YOU can tell Ryan Reynolds what to do!"
1256412672"Attrib_MemoryMakerAward" "Saxxy-nominert: %s1 %s2\n"
1256712675"[english]Store_NameFilterLabel" "Search:"
1256812676"TF_BigPictureGameController_Ask_Title" "Aktiver kontroller?"
1256912677"[english]TF_BigPictureGameController_Ask_Title" "Enable Controller?"
N/A12678"TF_BigPictureGameController_Ask_Text" "Jeg merket at du bruker Big Picture. Vil du aktivere støtte for spillkontroller?"
N/A12679"[english]TF_BigPictureGameController_Ask_Text" "I noticed you are running under Big Picture. Would you like to enable game controller support?"
1257012680"TF_BigPictureGameController_Ask_Opt_Out" "Aldri spør om kontrollerstøtte igjen"
1257112681"[english]TF_BigPictureGameController_Ask_Opt_Out" "Never ask about controller support again"
1257212682"TF_BigPictureGameController_Ask_Yes" "Ja"
1257312683"[english]TF_BigPictureGameController_Ask_Yes" "Yes"
1257412684"TF_BigPictureGameController_Ask_No" "Nei"
1257512685"[english]TF_BigPictureGameController_Ask_No" "No"
N/A12686"Store_Filter_All" "Alle"
N/A12687"[english]Store_Filter_All" "All"
N/A12688"Store_Sorter_PlayerClassName" "Klasse"
N/A12689"[english]Store_Sorter_PlayerClassName" "Class"
N/A12690"TF_DocsHoliday_Style1" "Influensa"
N/A12691"[english]TF_DocsHoliday_Style1" "Flu"
N/A12692"Store_Nope" "Nei"
N/A12693"[english]Store_Nope" "Nope"
N/A12694"ItemTypeDescStrangeFilterSubStr" " (bare %s1)"
N/A12695"[english]ItemTypeDescStrangeFilterSubStr" " (only %s1)"
N/A12696"Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 tilgjengelig på Steam-samfunnsmarked, som starter på %s2 )"
N/A12697"[english]Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 available on the Steam Community Market starting at %s2 )"
N/A12698"TF_BlindJustice" "Blind rettferdighet"
N/A12699"[english]TF_BlindJustice" "Blind Justice"
N/A12700"TF_DoeBoy_Style0" "Titt-tei..."
N/A12701"[english]TF_DoeBoy_Style0" "Peek-a-boo..."
N/A12702"TF_DoeBoy_Style1" "Jeg ser deg!"
N/A12703"[english]TF_DoeBoy_Style1" "I see you!"
N/A12704"TF_CroftsCrest_Desc" "Dette merket vil la fiendene dine vite at du er modig som en skjelvende, gråtende, blod-dekket 17-år gammel britisk jente."
N/A12705"[english]TF_CroftsCrest_Desc" "This badge lets your enemies know you're as brave as a shivering, weeping, blood-stained 17-year-old British girl."
N/A12706"KillEaterEventType_MedicsKilled" "Medics drept"
N/A12707"[english]KillEaterEventType_MedicsKilled" "Medics Killed"
N/A12708"KillEaterEvent_TeleportsGiven" "Allierte teleportert"
N/A12709"[english]KillEaterEvent_TeleportsGiven" "Allies Teleported"
N/A12710"KillEaterEvent_LongDistanceKills" "Langdistansedrap"
N/A12711"[english]KillEaterEvent_LongDistanceKills" "Long-Distance Kills"
N/A12712"KillEaterEvent_TanksDestroyed" "Tanker ødelagt"
N/A12713"[english]KillEaterEvent_TanksDestroyed" "Tanks Destroyed"
N/A12714"TF_StrangePart_TanksDestroyed" "Merkelig del: Tanker ødelagt"
N/A12715"[english]TF_StrangePart_TanksDestroyed" "Strange Part: Tanks Destroyed"
N/A12716"KillEater_TimeCloakedRank0" "Merkelig"
N/A12717"[english]KillEater_TimeCloakedRank0" "Strange"
N/A12718"KillEater_TimeCloakedRank1" "Alminnelig"
N/A12719"[english]KillEater_TimeCloakedRank1" "Unremarkable"
N/A12720"KillEater_TimeCloakedRank5" "Uheldig"
N/A12721"[english]KillEater_TimeCloakedRank5" "Unfortunate"
N/A12722"KillEater_TimeCloakedRank13" "Helt ordinær"
N/A12723"[english]KillEater_TimeCloakedRank13" "Totally Ordinary"
N/A12724"KillEater_TimeCloakedRank16" "Server-uttømmende"
N/A12725"[english]KillEater_TimeCloakedRank16" "Server-Clearing"
N/A12726"KillEater_TimeCloakedRank17" "Episk"
N/A12727"[english]KillEater_TimeCloakedRank17" "Epic"
N/A12728"KillEater_TimeCloakedRank18" "Legendarisk"
N/A12729"[english]KillEater_TimeCloakedRank18" "Legendary"
N/A12730"KillEater_TimeCloakedRank19" "Australsk"
N/A12731"[english]KillEater_TimeCloakedRank19" "Australian"
N/A12732"KillEater_HealthGivenRank0" "Merkelig"
N/A12733"[english]KillEater_HealthGivenRank0" "Strange"
N/A12734"KillEater_HealthGivenRank1" "Alminnelig"
N/A12735"[english]KillEater_HealthGivenRank1" "Unremarkable"
N/A12736"KillEater_HealthGivenRank5" "Uheldig"
N/A12737"[english]KillEater_HealthGivenRank5" "Unfortunate"
N/A12738"KillEater_HealthGivenRank13" "Helt ordinær"
N/A12739"[english]KillEater_HealthGivenRank13" "Totally Ordinary"
N/A12740"KillEater_HealthGivenRank14" "Krets-smelting"
N/A12741"[english]KillEater_HealthGivenRank14" "Circuit-Melting"
N/A12742"KillEater_HealthGivenRank16" "Server-uttømmende"
N/A12743"[english]KillEater_HealthGivenRank16" "Server-Clearing"
N/A12744"KillEater_HealthGivenRank17" "Episk"
N/A12745"[english]KillEater_HealthGivenRank17" "Epic"
N/A12746"KillEater_HealthGivenRank18" "Legendarisk"
N/A12747"[english]KillEater_HealthGivenRank18" "Legendary"
N/A12748"KillEater_HealthGivenRank19" "Australsk"
N/A12749"[english]KillEater_HealthGivenRank19" "Australian"
N/A12750"TF_Bloodhound" "Blodhunden"
N/A12751"[english]TF_Bloodhound" "The Bloodhound"
N/A12752"Econ_Paint_Name" "Malingsfarge: %s1"
N/A12753"[english]Econ_Paint_Name" "Paint Color: %s1"
N/A12754"TF_ConspiracyCap" "Konspirasjonslue"
N/A12755"[english]TF_ConspiracyCap" "Conspiracy Cap"
N/A12756"TF_ConspiracyCap_Style0" "Hatt"
N/A12757"[english]TF_ConspiracyCap_Style0" "Hat"
N/A12758"TF_ConspiracyCap_Style1" "Ingen hatt"
N/A12759"[english]TF_ConspiracyCap_Style1" "No Hat"
1257612760}
1257712761}