Template:PatchDiff/May 17, 2013 Patch/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
281281"[english]game_respawntime_now" "Prepare to respawn"
282282"game_respawntime_in_sec" "Odrodzenie za: 1 sekundę"
283283"[english]game_respawntime_in_sec" "Respawn in: 1 second"
284N/A"game_respawntime_in_secs" "Odrodzenie za: %s1 sekund(y)"
N/A284"game_respawntime_in_secs" "Odrodzenie za: %s1 s"
285285"[english]game_respawntime_in_secs" "Respawn in: %s1 seconds"
286286"game_respawntime_stalemate" "Brak odradzania w nagłej śmierci"
287287"[english]game_respawntime_stalemate" "No respawning in Sudden Death"
947947"[english]Tournament_WinConditionsRound" "round"
948948"Tournament_WinConditionsWin" "zwycięstwo"
949949"[english]Tournament_WinConditionsWin" "win"
950N/A"Tournament_WinConditionsMinutes" "minut(y)"
N/A950"Tournament_WinConditionsMinutes" "min"
951951"[english]Tournament_WinConditionsMinutes" "minutes"
952952"Tournament_WinConditionsRounds" "rund(y)"
953953"[english]Tournament_WinConditionsRounds" "rounds"
957957"[english]Tournament_WinConditionsNone" "None"
958958"Tournament_WinConditionsSecond" "sekunda"
959959"[english]Tournament_WinConditionsSecond" "second"
960N/A"Tournament_WinConditionsSeconds" "sekund(y)"
N/A960"Tournament_WinConditionsSeconds" "s"
961961"[english]Tournament_WinConditionsSeconds" "seconds"
962962"Tournament_TeamSetupNotReady" "Drużyna niegotowa"
963963"[english]Tournament_TeamSetupNotReady" "Team Not Ready"
19051905"[english]TF_MaxTimeNoLimit" "No Limit"
19061906"TF_NoTimeLimit" "Bez ograniczeń czasowych"
19071907"[english]TF_NoTimeLimit" "No Time Limit"
1908N/A"TF_MaxTimeFmt" "%s1 min."
N/A1908"TF_MaxTimeFmt" "%s1 min"
19091909"[english]TF_MaxTimeFmt" "%s1 Minutes"
19101910"TF_GameSizeFmt" "%s1 graczy"
19111911"[english]TF_GameSizeFmt" "%s1 Players"
60876087"[english]StoreCheckout_Fail" "The Mann Co. Store is currently closed."
60886088"StoreCheckout_InvalidParam" "Programista coś sknocił! Do koordynatora gry przekazano błędny parametr. Spróbuj zakupić ponownie."
60896089"[english]StoreCheckout_InvalidParam" "A programmer messed up! An invalid parameter was passed to the game coordinator. Try the purchase again."
6090N/A"StoreCheckout_InternalError" "Koordynator gry zgłosił wewnętrzny błąd. Spróbuj zakupić ponownie później."
N/A6090"StoreCheckout_InternalError" "Najprawdopodobniej wystąpił błąd inicjowania lub aktualizacji transakcji. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej."
60916091"[english]StoreCheckout_InternalError" "There seems to have been an error initializing or updating your transaction. Please wait a minute and try again or contact support for assistance."
60926092"StoreCheckout_NotApproved" "Koordynator gry nie mógł zatwierdzić twojej transakcji w systemie Steam. Spróbuj zakupić ponownie później."
60936093"[english]StoreCheckout_NotApproved" "The game coordinator was unable to approve your transaction with Steam. Please try the purchase again later."
67346734"TF_WinterCrate" "Świąteczna Zimowa Skrzynka"
67356735"[english]TF_WinterCrate" "Festive Winter Crate"
67366736"TF_WinterCrate_Desc" "Ta skrzynka jest niezwykle uroczysta.\nJej zawartość jest nieznana\ni normalne klucze nie pasują do zamka.\n\nLepiej ją zatrzymaj.\nPrawdopodobnie później będzie\nsposób, aby ją otworzyć."
6737N/A"[english]TF_WinterCrate_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere'll probably be a way to open it later."
N/A6737"[english]TF_WinterCrate_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere will probably be a way to open it later."
67386738"TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Używana do pomalowania innych przedmiotów w kolorach drużyny."
67396739"[english]TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Used to paint other items the color of your current team."
67406740"TF_Tool_PaintCan_TeamColor" "Duch Drużyny"
1003810038"TF_SummerCrate" "Orzeźwiająca Letnia Lodówka"
1003910039"[english]TF_SummerCrate" "Refreshing Summer Cooler"
1004010040"TF_SummerCrate_Desc" "Zawartość tej lodówki jest nieznana,\na normalne klucze nie pasują do kłódki.\n\nLepiej ją zatrzymaj.\nPrawdopodobnie później znajdzie się sposób na jej otwarcie."
10041N/A"[english]TF_SummerCrate_Desc" "This cooler's contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere'll probably be a way to open it later."
N/A10041"[english]TF_SummerCrate_Desc" "This cooler's contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere will probably be a way to open it later."
1004210042"TF_NineIron" "Żelazna Nessie"
1004310043"[english]TF_NineIron" "Nessie's Nine Iron"
1004410044"TF_Weapon_GolfClub" "Kij golfowy"
1330713307"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
1330813308"TF_Matchmaking_About1Minute" "Około 1 minuty"
1330913309"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
13310N/A"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minut(y)"
N/A13310"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 min"
1331113311"[english]TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minutes"
1331213312"TF_Matchmaking_NoData" "?"
1331313313"[english]TF_Matchmaking_NoData" "?"
1334913349"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
1335013350"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Gra wieloosobowa"
1335113351"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
13352N/A"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Włączyć szybką grę beta?"
N/A13352"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Szybka gra beta?"
1335313353"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
1335413354"TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "Możesz utworzyć zespół wraz ze swoimi znajomymi i znaleźć razem serwer gry.\n\nJuż nigdy nie dołączysz do pustego serwera!"
1335513355"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "You can form a search party with friends and find a gameserver together.\n\nNever get matched into an empty server again!"
1370913709"[english]TF_Object_Sentry_Disp" "Disposable Sentry Gun"
1371013710"Tournament_WaitingForTeam" "Oczekiwanie na zorganizowanie się drużyny"
1371113711"[english]Tournament_WaitingForTeam" "Waiting for team to organize"
13712N/A"Tournament_Countdown_NoCancel" "Rozpoczęcie za %s1 sekund(y)..."
N/A13712"Tournament_Countdown_NoCancel" "Rozpoczęcie za %s1 s..."
1371313713"[english]Tournament_Countdown_NoCancel" "Starting in %s1 seconds..."
1371413714"Tournament_Countdown_Sec_NoCancel" "Rozpoczęcie za %s1 sekundę..."
1371513715"[english]Tournament_Countdown_Sec_NoCancel" "Starting in %s1 second..."
1388513885"[english]Attrib_PowerupCharges" "Currently holds %s1 charges"
1388613886"Attrib_PowerupMaxCharges" "Maksymalna liczba ładunków: %s1"
1388713887"[english]Attrib_PowerupMaxCharges" "Holds a maximum of %s1 charges"
13888N/A"Attrib_PowerupDuration" "Każdy ładunek trwa %s1 sekund(y)"
N/A13888"Attrib_PowerupDuration" "Każdy ładunek trwa %s1 s"
1388913889"[english]Attrib_PowerupDuration" "Each charge lasts %s1 seconds"
1389013890"Attrib_CritBoost" "Po użyciu: Premia krytyczna przez 5 sekund\n(oraz podwojenie szybkości strzelania działka strażniczego)"
1389113891"[english]Attrib_CritBoost" "Consumable: Become Crit Boosted for 5 seconds\n(and double your sentry's firing speed)"
1390313903"[english]Attrib_DrawBeamWhenScoped" "Uses laser sight"
1390413904"Attrib_Recall" "Po użyciu: Natychmiastowy teleport do punktu odrodzenia"
1390513905"[english]Attrib_Recall" "Consumable: Instantly teleport to spawn"
13906N/A"Attrib_UberDurationBonus" "Czas trwania ładunku Übercharge zwiększony o %s1 sekund(y)"
N/A13906"Attrib_UberDurationBonus" "Czas trwania ładunku Übercharge zwiększony o %s1 s"
1390713907"[english]Attrib_UberDurationBonus" "Über duration increased %s1 seconds"
1390813908"Attrib_RefillAmmo" "Po użyciu: Natychmiastowa odnowa całej amunicji dla każdego rodzaju broni"
1390913909"[english]Attrib_RefillAmmo" "Consumable: Instantly refill all weapon clips and ammo"
1393913939"[english]Attrib_DispenserRadius_Increased" "+%s1% dispenser range"
1394013940"Attrib_EngyDisposableSentries" "Zbuduj %s1 dodatkowe jednorazowe działko"
1394113941"[english]Attrib_EngyDisposableSentries" "Build +%s1 additional disposable-sentry"
13942N/A"Attrib_StunWaistHighAirborne" "Przy trafieniu: ogłuszenie na %s1 sekund(y) jeśli pas przeciwnika jest powyżej lub na poziomie oczu"
N/A13942"Attrib_StunWaistHighAirborne" "Przy trafieniu: ogłuszenie na %s1 s, jeśli pas przeciwnika jest powyżej lub na poziomie oczu"
1394313943"[english]Attrib_StunWaistHighAirborne" "On Hit: If enemy's belt is at or above eye level,\nstun them for %s1 seconds"
1394413944"Attrib_ShotPenetration" "Pociski przechodzą przez wielu wrogów"
1394513945"[english]Attrib_ShotPenetration" "Shots go through multiple enemies"
1421714217"[english]TF_PVE_Player_UsedRefillAmmoBottle" "�%player%� has used their �AMMO REFILL� Power Up Canteen!"
1421814218"TF_PVE_Player_UsedBuildingUpgrade" "�%player%� używa Mannierki z ULEPSZENIEM KONSTRUKCJI!"
1421914219"[english]TF_PVE_Player_UsedBuildingUpgrade" "�%player%� has used their �UPGRADE BUILDINGS� Power Up Canteen!"
14220N/A"TF_PVE_Server_Message_Reset" "Kolejna misja załaduje się za %s1 sekund(y)..."
N/A14220"TF_PVE_Server_Message_Reset" "Kolejna misja załaduje się za %s1 s..."
1422114221"[english]TF_PVE_Server_Message_Reset" "Loading next mission in %s1 seconds..."
14222N/A"TF_PVE_Server_Message_Kick" "Wyjście do poczekalni gry za %s1 sekund(y)..."
N/A14222"TF_PVE_Server_Message_Kick" "Wyjście do poczekalni gry za %s1 s..."
1422314223"[english]TF_PVE_Server_Message_Kick" "Exiting to game lobby in %s1 seconds..."
1422414224"TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "„%use_action_slot_item%”, aby aktywować"
1422514225"[english]TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "'%use_action_slot_item%' to Activate"
1536415364"[english]TF_MM_Rejoin_FailedTitle" "Rejoin Failure"
1536515365"TF_MM_Rejoin_FailedBody" "Nie można dołączyć ponownie do gry. Rezerwowy czas już minął lub gra dobiegła końca."
1536615366"[english]TF_MM_Rejoin_FailedBody" "Unable to rejoin game. The reserved time has expired or the game has ended."
15367N/A"TF_PVE_Server_Message_ResetNoS" "Kolejna misja załaduje się za %s1 sekund(y)..."
N/A15367"TF_PVE_Server_Message_ResetNoS" "Kolejna misja załaduje się za %s1 s..."
1536815368"[english]TF_PVE_Server_Message_ResetNoS" "Loading next mission in %s1 second..."
15369N/A"TF_PVE_Server_Message_KickNoS" "Wyjście do poczekalni gry za %s1 sekund(y)..."
N/A15369"TF_PVE_Server_Message_KickNoS" "Wyjście do poczekalni gry za %s1 s..."
1537015370"[english]TF_PVE_Server_Message_KickNoS" "Exiting to game lobby in %s1 second..."
1537115371"TF_MvM_TourOfDutyProgress" "Postęp"
1537215372"[english]TF_MvM_TourOfDutyProgress" "Progress"
1542615426"[english]TF_Portal2_Soundtrack_Promo" "Portal 2 Soundtrack Promo"
1542715427"TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package" "Co kryje się w pudełku ze ścieżką dźwiękową z gry Portal 2?"
1542815428"[english]TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package" "What's in the Portal 2 Soundtrack Box?"
15429N/A"TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "To zapieczętowane pudło ze ścieżką dźwiękową z gry Portal 2 otworzy się oraz ujawni swoją zawartość w późniejszym terminie."
N/A15429"TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "Otwórz pudło ze ścieżką dźwiękową z gry Portal 2, aby ujawnić jego zawartość."
1543015430"[english]TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "Open the Portal 2 Soundtrack Box to reveal its contents."
1543115431"TF_XCOM_Hair_Style0" "Żółty"
1543215432"[english]TF_XCOM_Hair_Style0" "Yellow"
1596115961"TF_ImportFile_SelectMaterial" "Wybierz teksturę"
1596215962"[english]TF_ImportFile_SelectMaterial" "Select Material"
1596315963"TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.vmt,*.tga,*.psd"
15964N/A"[english]TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.vmt,*.tga,*.psd"
N/A15964"[english]TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.tga,*.psd,*.vtf"
1596515965"TF_ImportFile_MaterialDetails" "%width%x%height% %channels% kan."
1596615966"[english]TF_ImportFile_MaterialDetails" "%width%x%height% %channels% channels"
1596715967"TF_ImportFile_SelectClassTitle" "Wybierz klasę"
1599115991"TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "Musisz wybrać model"
1599215992"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "You must choose a model"
1599315993"TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Musisz określić domyślny wygląd"
15994N/A"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "You must select a default skin texture"
N/A15994"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Skin inputs missing texture! All skin inputs must have a texture assigned"
1599515995"TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Nazwa twojego przedmiotu musi zawierać jeden lub więcej angielskich wyrazów"
1599615996"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Your item name must contain one or more english words"
1599715997"TF_ImportFile_BuildFailedBadModel" "Nie można było załadować modelu %file%"
1652416524"[english]ApplyStrangeRestrictionCombo" "Apply to '%s1'"
1652516525"ToolStrangeRestrictionApplyConfirm" "Czy na pewno chcesz użyć kuriozalnego filtra na\ntym przedmiocie?\n\nObecny wynik dla statystyki „%stat_name%”\nzostanie wyzerowany. Jeśli ta statystyka została dodana\npoprzez kuriozalną część, nie będzie możliwości usunięcia\nfiltra bez usuwania części."
1652616526"[english]ToolStrangeRestrictionApplyConfirm" "Are you sure you want to add this Strange Filter to\nthis item?\n\nThe current score for your '%stat_name%'\nstat will be reset to 0. If this stat was added via a Strange\nPart, you will not be able to remove the Filter without also\nremoving the Strange Part."
16527N/A"ItemTypeDescCustomLevelString_MapStamp" "Kontrybucji: %s1 - Czas gry: %s2 godzin(y)"
N/A16527"ItemTypeDescCustomLevelString_MapStamp" "Kontrybucji: %s1 - Czas gry: %s2 godz."
1652816528"[english]ItemTypeDescCustomLevelString_MapStamp" "Contributions: %s1 - Playtime: %s2 hours"
1652916529"KillEaterEventType_SnipersKilled" "Zabitych Snajperów"
1653016530"[english]KillEaterEventType_SnipersKilled" "Snipers Killed"
1671016710"[english]Store_Nope" "Nope"
1671116711"Store_ConfirmStampDonationAddTitle" "Wesprzeć twórców map społeczności?"
1671216712"[english]Store_ConfirmStampDonationAddTitle" "Support Community Map Makers?"
16713N/A"Store_ConfirmStampDonationAddText" "Wow, grałeś(aś) na �%s1� �%s2 godzin(y)�...\n\nA może wesprzyj autora znaczkiem mapy?"
N/A16713"Store_ConfirmStampDonationAddText" "�Wow, grałeś(aś) na �%s1� �%s2 godz�...\n\nA może wesprzyj autora znaczkiem mapy?"
1671416714"[english]Store_ConfirmStampDonationAddText" "�Wow, you've played �%s1� for �%s2 hours�...\n\nHow about supporting its creator\nwith a �Map Stamp�!"
1671516715"Store_ConfirmStampDonationAddText2" "- Wszystkie zyski (wykluczając podatki)\ndotrą bezpośrednio do twórcy.\n\n- Nowi wspierający zyskają Kapelusz Obieżyświata�,\naby mogli śledzić swój wkład.\n\n- Poczuj się jak Jurek Owsiak."
1671616716"[english]Store_ConfirmStampDonationAddText2" "- All proceeds (net of any applicable tax)\ngo directly to the community creator.\n\n- First timers earn a free �World Traveler's Hat�\nto track contributions.\n\n- A warm feeling of charitable camaraderie in your belly."
1715617156"[english]TF_TombWrapper" "The Tomb Wrapper"
1715717157"TF_TombWrapper_Desc" "Te prymitywne bandaże zostały skradzione mumii przygotowywanej do operacji w starożytnej egipskiej piramidzie-szpitalu. Są obrzydliwe! Lecz bezcenne."
1715817158"[english]TF_TombWrapper_Desc" "These coarsely woven bandages were stolen from a mummy being prepped for surgery in an ancient Egyptian pyramid hospital. They're filthy! But priceless."
N/A17159"TF_Weapon_Ap_Sap" "Ap-Sap"
N/A17160"[english]TF_Weapon_Ap_Sap" "The Ap-Sap"
N/A17161"TF_Weapon_Ap_Sap_desc" "Mann Co. otrzymało świetną ofertę od miłej pani z opuszczonej placówki badawczej. Zaoferowała nam cały magazyn lekko używanych, prawdopodobnie wadliwych saperów. W odróżnieniu od naszych pozostałych saperów, Ap-Sap posiada świadomość i jest zdolny do prowadzenia niekończącej się, żywej, jednostronnej konwersacji, którą umili ci długie godziny pracy."
N/A17162"[english]TF_Weapon_Ap_Sap_desc" "Mann Co. got a great deal from a nice lady in an abandoned science facility on a warehouse full of slightly used, possibly mildly defective sappers. Unlike our other sappers, the Ap-Sap is sentient, and will provide hours of lively, one-sided conversation while you're trying to work. "
N/A17163"TF_Weapon_Pork_Product" "Wieprzowina"
N/A17164"[english]TF_Weapon_Pork_Product" "Pork Product"
N/A17165"TF_Wearable_Knife" "Ozdobny nóż"
N/A17166"[english]TF_Wearable_Knife" "Cosmetic Knife"
N/A17167"TF_RandomDroppablePaintPackage" "Zestaw farb Mann Co."
N/A17168"[english]TF_RandomDroppablePaintPackage" "Mann Co. Painting Set"
N/A17169"TF_RandomDroppablePaintPackage_Desc" "Ten zestaw farb Zrób-To-Sam od Mann Co. zawiera próbki kilku różnych kolorów, które są, szczerze mówiąc, absolutnie i całkowicie wolne od toksycznych oparów."
N/A17170"[english]TF_RandomDroppablePaintPackage_Desc" "This Do-It-Yourself Mann Co. painting set comes with samples of a few different colors that are, legally-speaking, absolutely, definitely not giving off toxic fumes."
N/A17171"NewItemMethod_CommunityMarketPurchase" "Otrzymano z Rynku Steam:"
N/A17172"[english]NewItemMethod_CommunityMarketPurchase" "You �Received from the Community Market�:"
N/A17173"ToolStrangifierConfirm" "Czy jesteś pewien, że chcesz zmienić ten przedmiot w kuriozum?"
N/A17174"[english]ToolStrangifierConfirm" "Are you sure you want to make this item strange?"
N/A17175"KillEaterEventType_MedicsKilled" "Zabitych Medyków"
N/A17176"[english]KillEaterEventType_MedicsKilled" "Medics Killed"
N/A17177"KillEaterEvent_TimeCloaked" "Sekund będąc niewidzialnym"
N/A17178"[english]KillEaterEvent_TimeCloaked" "Seconds Cloaked"
N/A17179"KillEaterEvent_HealthGiven" "Uleczone zdrowie członków drużyny"
N/A17180"[english]KillEaterEvent_HealthGiven" "Health Dispensed to Allies"
N/A17181"KillEaterEvent_TeleportsGiven" "Teleportowanych członków drużyny"
N/A17182"[english]KillEaterEvent_TeleportsGiven" "Allies Teleported"
N/A17183"KillEaterEvent_LongDistanceKills" "Zabójstw z dużej odległości"
N/A17184"[english]KillEaterEvent_LongDistanceKills" "Long-Distance Kills"
N/A17185"KillEaterEvent_TanksDestroyed" "Zniszczonych czołgów"
N/A17186"[english]KillEaterEvent_TanksDestroyed" "Tanks Destroyed"
N/A17187"TF_StrangePart_MedicsKilled" "Kuriozalna część: Zabici Medycy"
N/A17188"[english]TF_StrangePart_MedicsKilled" "Strange Part: Medics Killed"
N/A17189"TF_StrangePart_MedicsKilled_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby zabitych przy jej pomocy Medyków."
N/A17190"[english]TF_StrangePart_MedicsKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Medics you kill with that weapon."
N/A17191"TF_StrangePart_LongDistanceKills" "Kuriozalna część: Zabójstwa z dużej odległości"
N/A17192"[english]TF_StrangePart_LongDistanceKills" "Strange Part: Long-Distance Kills"
N/A17193"TF_StrangePart_LongDistanceKills_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby wrogów, którzy zginęli z twojej ręki będąc bardzo daleko."
N/A17194"[english]TF_StrangePart_LongDistanceKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemies you kill with that weapon from far away."
N/A17195"TF_StrangePart_TanksDestroyed" "Kuriozalna część: Zniszczone czołgi"
N/A17196"[english]TF_StrangePart_TanksDestroyed" "Strange Part: Tanks Destroyed"
N/A17197"TF_StrangePart_TanksDestroyed_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby Czołgów, które zostały zniszczone z twojej ręki, w trybie Mann kontra Maszyny."
N/A17198"[english]TF_StrangePart_TanksDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of invading Tanks you destroy with it in Mann-vs-Machine games."
N/A17199"TF_FryingPanStrangifier" "Kuriozalna Słonina"
N/A17200"[english]TF_FryingPanStrangifier" "Strange Bacon Grease"
N/A17201"TF_FryingPanStrangifier_Desc" "Użyj tego przedmiotu na Patelni, a zacznie ona śledzić liczbę zabitych przy jej pomocy przeciwników. Zwykła Patelnia zmieni się w Kuriozum."
N/A17202"[english]TF_FryingPanStrangifier_Desc" "Use this on a Frying Pan to make it track the number of enemies you kill with it. Normal Frying Pans will be upgraded to Strange quality."
N/A17203"KillEater_TimeCloakedRank0" "Kuriozum"
N/A17204"[english]KillEater_TimeCloakedRank0" "Strange"
N/A17205"KillEater_TimeCloakedRank1" "Nic Nadzwyczajnego"
N/A17206"[english]KillEater_TimeCloakedRank1" "Unremarkable"
N/A17207"KillEater_TimeCloakedRank2" "Szokująca Zabawka"
N/A17208"[english]KillEater_TimeCloakedRank2" "Scarcely Shocking"
N/A17209"KillEater_TimeCloakedRank3" "Widmo Namagnetyzowanej Zagłady"
N/A17210"[english]KillEater_TimeCloakedRank3" "Mildly Magnetizing"
N/A17211"KillEater_TimeCloakedRank4" "Taki Sobie Przewodnik"
N/A17212"[english]KillEater_TimeCloakedRank4" "Somewhat Inducting"
N/A17213"KillEater_TimeCloakedRank5" "Pechowy"
N/A17214"[english]KillEater_TimeCloakedRank5" "Unfortunate"
N/A17215"KillEater_TimeCloakedRank6" "Kilowoltowy Koszmar"
N/A17216"[english]KillEater_TimeCloakedRank6" "Notably Deleterious"
N/A17217"KillEater_TimeCloakedRank7" "Zawodowe Zniszczenie"
N/A17218"[english]KillEater_TimeCloakedRank7" "Sufficiently Ruinous"
N/A17219"KillEater_TimeCloakedRank8" "Prawdziwe Przewodnictwo"
N/A17220"[english]KillEater_TimeCloakedRank8" "Truly Conducting"
N/A17221"KillEater_TimeCloakedRank9" "Anodowy Anihilator"
N/A17222"[english]KillEater_TimeCloakedRank9" "Spectacularly Pseudoful"
N/A17223"KillEater_TimeCloakedRank10" "Źródło Zórz"
N/A17224"[english]KillEater_TimeCloakedRank10" "Ion-Spattered"
N/A17225"KillEater_TimeCloakedRank11" "Pogromca Elektryków"
N/A17226"[english]KillEater_TimeCloakedRank11" "Wickedly Dynamizing"
N/A17227"KillEater_TimeCloakedRank12" "Pozytonowe Ustrojstwo"
N/A17228"[english]KillEater_TimeCloakedRank12" "Positively Plasmatic"
N/A17229"KillEater_TimeCloakedRank13" "Całkowicie Zwyczajny"
N/A17230"[english]KillEater_TimeCloakedRank13" "Totally Ordinary"
N/A17231"KillEater_TimeCloakedRank14" "Roztapiacz Obwodów"
N/A17232"[english]KillEater_TimeCloakedRank14" "Circuit-Melting"
N/A17233"KillEater_TimeCloakedRank15" "Irytująca Indukcja"
N/A17234"[english]KillEater_TimeCloakedRank15" "Nullity-Inducing"
N/A17235"KillEater_TimeCloakedRank16" "Pustoszyciel Serwerów"
N/A17236"[english]KillEater_TimeCloakedRank16" "Server-Clearing"
N/A17237"KillEater_TimeCloakedRank17" "Esencja Eposu"
N/A17238"[english]KillEater_TimeCloakedRank17" "Epic"
N/A17239"KillEater_TimeCloakedRank18" "Legenda"
N/A17240"[english]KillEater_TimeCloakedRank18" "Legendary"
N/A17241"KillEater_TimeCloakedRank19" "Rodem z Australii"
N/A17242"[english]KillEater_TimeCloakedRank19" "Australian"
N/A17243"KillEater_TimeCloakedRank20" "Mann Co. Poleca"
N/A17244"[english]KillEater_TimeCloakedRank20" "Mann Co. Select"
N/A17245"KillEater_HealthGivenRank0" "Kuriozum"
N/A17246"[english]KillEater_HealthGivenRank0" "Strange"
N/A17247"KillEater_HealthGivenRank1" "Nic Nadzwyczajnego"
N/A17248"[english]KillEater_HealthGivenRank1" "Unremarkable"
N/A17249"KillEater_HealthGivenRank2" "Szokująca Zabawka"
N/A17250"[english]KillEater_HealthGivenRank2" "Scarcely Shocking"
N/A17251"KillEater_HealthGivenRank3" "Widmo Namagnetyzowanej Zagłady"
N/A17252"[english]KillEater_HealthGivenRank3" "Mildly Magnetizing"
N/A17253"KillEater_HealthGivenRank4" "Taki Sobie Przewodnik"
N/A17254"[english]KillEater_HealthGivenRank4" "Somewhat Inducting"
N/A17255"KillEater_HealthGivenRank5" "Niefortunny"
N/A17256"[english]KillEater_HealthGivenRank5" "Unfortunate"
N/A17257"KillEater_HealthGivenRank6" "Kilowoltowy Koszmar"
N/A17258"[english]KillEater_HealthGivenRank6" "Notably Deleterious"
N/A17259"KillEater_HealthGivenRank7" "Zawodowe Zniszczenie"
N/A17260"[english]KillEater_HealthGivenRank7" "Sufficiently Ruinous"
N/A17261"KillEater_HealthGivenRank8" "Prawdziwe Przewodnictwo"
N/A17262"[english]KillEater_HealthGivenRank8" "Truly Conducting"
N/A17263"KillEater_HealthGivenRank9" "Anodowy Anihilator"
N/A17264"[english]KillEater_HealthGivenRank9" "Spectacularly Pseudoful"
N/A17265"KillEater_HealthGivenRank10" "Źródło Zórz"
N/A17266"[english]KillEater_HealthGivenRank10" "Ion-Spattered"
N/A17267"KillEater_HealthGivenRank11" "Pogromca Elektryków"
N/A17268"[english]KillEater_HealthGivenRank11" "Wickedly Dynamizing"
N/A17269"KillEater_HealthGivenRank12" "Pozytonowe Ustrojstwo"
N/A17270"[english]KillEater_HealthGivenRank12" "Positively Plasmatic"
N/A17271"KillEater_HealthGivenRank13" "Przerażający Profesjonał"
N/A17272"[english]KillEater_HealthGivenRank13" "Totally Ordinary"
N/A17273"KillEater_HealthGivenRank14" "Roztapiacz Obwodów"
N/A17274"[english]KillEater_HealthGivenRank14" "Circuit-Melting"
N/A17275"KillEater_HealthGivenRank15" "Irytująca Indukcja"
N/A17276"[english]KillEater_HealthGivenRank15" "Nullity-Inducing"
N/A17277"KillEater_HealthGivenRank16" "Pustoszyciel Serwerów"
N/A17278"[english]KillEater_HealthGivenRank16" "Server-Clearing"
N/A17279"KillEater_HealthGivenRank17" "Esencja Eposu"
N/A17280"[english]KillEater_HealthGivenRank17" "Epic"
N/A17281"KillEater_HealthGivenRank18" "Legenda"
N/A17282"[english]KillEater_HealthGivenRank18" "Legendary"
N/A17283"KillEater_HealthGivenRank19" "Rodem z Australii"
N/A17284"[english]KillEater_HealthGivenRank19" "Australian"
N/A17285"KillEater_HealthGivenRank20" "Mann Co. Poleca"
N/A17286"[english]KillEater_HealthGivenRank20" "Mann Co. Select"
N/A17287"TF_ImportFile_SelectImageDesc" "Ikona przedmiotu musi mieścić się w tym oknie podglądu. Rozmiar obrazu musi wynosić przynajmniej 512x512."
N/A17288"[english]TF_ImportFile_SelectImageDesc" "Backpack icon must fit within the boundary of this preview box. Image must be at least 512x512"
N/A17289"TF_ImportFile_BuildFailedNoBackpackIcon" "Musisz wybrać ikonę do plecaka"
N/A17290"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoBackpackIcon" "You must specify a backpack icon"
N/A17291"TF_ImportFile_SelectFile" "Importuj zip warsztatu lub rejestr sesji"
N/A17292"[english]TF_ImportFile_SelectFile" "Import workshop zip or session manifest"
N/A17293"TF_ImportFile_Verify" "Zweryfikuj"
N/A17294"[english]TF_ImportFile_Verify" "Verify"
N/A17295"TF_WilsonWeave" "Czupryna Wilsona"
N/A17296"[english]TF_WilsonWeave" "The Wilson Weave"
N/A17297"TF_WilsonWeave_Desc" "Słuchajta, słuchajta! Odegrajcie sławne momenty z historii fryzjerstwa z tą trójgraniastą czapką złożoną z włosów!"
N/A17298"[english]TF_WilsonWeave_Desc" "Hear ye, hear ye! Re-enact famous moments in barber history with this tricorn hat of hair!"
N/A17299"TF_HamShank" "Zakoszona Golonka"
N/A17300"[english]TF_HamShank" "The Ham Shank"
N/A17301"TF_HamShank_Desc" "Ten klasyk improwizacji to podstawa przetrwania w każdym więzieniu. Po prostu weź dowolny więzienny przedmiot codziennego użytku, jak szczoteczka do zębów lub golonka, ostrugaj go i dźgaj kapusiów czekających w kolejce do intendenta na bonusowe szczoteczki i golonkę."
N/A17302"[english]TF_HamShank_Desc" "This makeshift classic is a prison staple. Simply take any common, everyday prison item, like a toothbrush or ham, whittle it to a point, and use it to shiv snitches waiting in line at the commissary for a second helping of ham and toothbrushes."
N/A17303"TF_SamsonSkewer" "Scyzoryk Samsona"
N/A17304"[english]TF_SamsonSkewer" "The Samson Skewer"
N/A17305"TF_SamsonSkewer_Desc" "Rękojeść tego kutego ręcznie noża surwiwalowego zawiera wszystko co potrzebne, żeby przetrwać w dziczy. To znaczy garść zapałek i trzy rodzynki."
N/A17306"[english]TF_SamsonSkewer_Desc" "The handle of this hand-forged survival knife is crammed with all of the things you'll need to survive in the wilderness, i.e. a pack of matches and three raisins."
N/A17307"TF_SamsonSkewer_Style0" "Groźny"
N/A17308"[english]TF_SamsonSkewer_Style0" "Menacing"
N/A17309"TF_SamsonSkewer_Style1" "Ryzykowny"
N/A17310"[english]TF_SamsonSkewer_Style1" "Threatening"
N/A17311"TF_Bloodhound" "Psia Fedora"
N/A17312"[english]TF_Bloodhound" "The Bloodhound"
N/A17313"TF_Bloodhound_Desc" "Doświadcz jak to jest być twardym, czarującym prywatnym detektywem, czytając kolekcję dzieł Raymonda Chandlera. Potem zrób sobie przerwę i przymierz ten przerośnięty kapelusz kreskówkowego psa."
N/A17314"[english]TF_Bloodhound_Desc" "Experience the vicarious thrill of the tough-talking, dame-seducing gumshoe by reading the collected works of Raymond Chandler. Then take a break from all that and try on this novelty-sized cartoon dog hat."
N/A17315"TF_DapperDisguise" "Pierwszorzędne Przebranie"
N/A17316"[english]TF_DapperDisguise" "The Dapper Disguise"
N/A17317"TF_DapperDisguise_Desc" "Bądź incognito, przebierając się za przystojnego mężczyznę. Ciesz się sekretnymi dobrodziejstwami zarezerwowanymi dla wyjątkowo urodziwych. Dobrze płatna praca! Erotyczne przygody! Darmowe pieczywo czosnkowe w Pizza Hut! Jedz ile wlezie, bo po jakimś czasie maska w zacznie gnić i odpadać, pozostawiając twoją twarz jeszcze brzydszą niż wcześniej."
N/A17318"[english]TF_DapperDisguise_Desc" "Go incognito as a handsome man and enjoy the secret benefits of the exceptionally attractive. High-paying jobs! Erotic encounters! Free bread sticks at the Olive Garden! Eat as many as you can, though, because eventually the mask will rot off, leaving you uglier than before."
N/A17319"TF_Necronomicrown" "Nekoronomikon"
N/A17320"[english]TF_Necronomicrown" "The Necronomicrown"
N/A17321"TF_Necronomicrown_Desc" "Jak wszystkie identyczne bliźnięta, pochodzisz z torbieli na szyi twojego brata, która przeobraziła się w nikczemną głowę i w końcu odłączyła od niego jako idealna kopia. Teraz nie sposób was odróżnić! Ułatw więc wszystkim zadanie, zakładając to identyfikujące, demoniczne nakrycie głowy."
N/A17322"[english]TF_Necronomicrown_Desc" "Like all identical twins, you were born from a cyst in your sibling's neck, grew into an evil head, and eventually sloughed off your twin in your own exact duplicate body. Now you can't tell each other apart! Take out the guesswork with this identifying demonic skullcap."
N/A17323"TF_LongFallLoafers" "Przeciwupadkowe Papucie"
N/A17324"[english]TF_LongFallLoafers" "The Long Fall Loafers"
N/A17325"TF_LongFallLoafers_Desc" "Te zakrzywione amortyzatory z tytanu łączą się z podstawą twojego kręgosłupa i biegną wnętrzem twoich nóg. Teraz, gdy spadniesz z wielkiej wysokości, paraliżująca moc upadku zostanie wchłonięta, a następnie dogodnie rozprowadzona po całym, szarpanym spazmami bólu ciele."
N/A17326"[english]TF_LongFallLoafers_Desc" "These curved titanium shock-absorbers connect to the base of your spine and run down the inside of both legs. Now when you fall from a great height, the agony of impact will be absorbed, then conveniently redistributed to your whole pain-wracked body."
N/A17327"TF_Wearable_Headset" "Słuchawki"
N/A17328"[english]TF_Wearable_Headset" "Headset"
N/A17329"TF_OculusRift_Promo" "Oculus Rift - Promocja"
N/A17330"[english]TF_OculusRift_Promo" "Oculus Rift Promo"
N/A17331"TF_OculusRift_Promo_Desc" " "
N/A17332"[english]TF_OculusRift_Promo_Desc" ""
N/A17333"Econ_Paint_Name" "Kolor farby: %s1"
N/A17334"[english]Econ_Paint_Name" "Paint Color: %s1"
N/A17335"TF_TF2VRH" "ZWRTF2"
N/A17336"[english]TF_TF2VRH" "TF2VRH"
N/A17337"TF_TF2VRH_Desc" "Nara, owale! Spadajcie, trójkąty! Przedstawiamy Zestaw Wysoce Równoległoboczny Team Fortress 2. To będące zwieńczeniem dziesięcioleci badań prostokątne cudo jest szczytowym osiągnięciem w dziedzinie równoległobocznych technologii i na zawsze zmieni oblicze rozgrywki oraz tych, którzy je założą."
N/A17338"[english]TF_TF2VRH_Desc" "So long, squares! Take a hike, triangles! Introducing the Team Fortress 2 Very Rectangular Headset, which brings hundreds of decades of rectangle research and technology to the absolute forefront of your face."
N/A17339"TF_VR_Calibration" "Kalibracja VR"
N/A17340"[english]TF_VR_Calibration" "VR Calibration"
N/A17341"TF_VR_MoveLine" "PATRZ na zieloną linię i PRZESUŃ ją na brzeg pola widzenia tak, żeby widzieć TYLKO bardzo cienki pasek zieleni."
N/A17342"[english]TF_VR_MoveLine" "LOOK AT the green line and MOVE IT to the edge of
N/A17343your view UNTIL you can only see a tiny bit of green."
N/A17344"TF_VR_SetIpd" "Jeśli znasz swój PD, możesz podać go tutaj. Jeśli nie, pozostaw to pole pustym."
N/A17345"[english]TF_VR_SetIpd" "If you know your IPD, you can set it directly here.
N/A17346If not, leave this field alone."
N/A17347"TF_VR_SetEyeRelief" "Jeśli znasz swój odstęp źrenicy wyjściowej, możesz podać go tutaj. Jeśli nie, pozostaw to pole pustym."
N/A17348"[english]TF_VR_SetEyeRelief" "If you know your eye relief, you can set it directly here.
N/A17349If not, leave this field alone."
N/A17350"TF_VR_UseControls" "Przesunięcie klawiszami strzałek, shift=przyspieszenie, enter przenosi do następnego wiersza. Przesunięcie d-padem, spust=przyspieszenie, A przechodzi do następnego wiersza."
N/A17351"[english]TF_VR_UseControls" "Cursor keys to move, shift=faster, enter for next line.
N/A17352D-pad to move, triggers=faster, A button for next line."
N/A17353"TF_VR_LeftEye" "Lewe oko: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17354"[english]TF_VR_LeftEye" "Left eye: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17355"TF_VR_RightEye" "Prawe oko: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17356"[english]TF_VR_RightEye" "Right eye: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17357"TF_VR_LeftRelief" "Odstęp źrenicy wyjściowej (lewy): %s1 mm (piksele: %s2)"
N/A17358"[english]TF_VR_LeftRelief" "Left eye relief: %s1 mm (%s2 pixels)"
N/A17359"TF_VR_RightRelief" "Odstęp źrenicy wyjściowej (prawy): %s1 mm (piksele: %s2)"
N/A17360"[english]TF_VR_RightRelief" "Right eye relief: %s1 mm (%s2 pixels)"
N/A17361"TF_VR_IpdStats" "Odległość między źrenicami (IPD): %s1 mm (%s2 pikseli)"
N/A17362"[english]TF_VR_IpdStats" "Interpupillary distance (IPD): %s1 mm (%s2 pixels)"
N/A17363"TF_VR_LessLots" "<<"
N/A17364"[english]TF_VR_LessLots" "<<"
N/A17365"TF_VR_Less" "<"
N/A17366"[english]TF_VR_Less" "<"
N/A17367"TF_VR_More" ">"
N/A17368"[english]TF_VR_More" ">"
N/A17369"TF_VR_MoreLots" ">>"
N/A17370"[english]TF_VR_MoreLots" ">>"
N/A17371"TF_VR_NextAdjust" "Dalej"
N/A17372"[english]TF_VR_NextAdjust" "Next"
N/A17373"TF_VR_Apply" "Zastosuj"
N/A17374"[english]TF_VR_Apply" "Apply"
N/A17375"TF_VR_Seethrough" "Przezroczystość"
N/A17376"[english]TF_VR_Seethrough" "Seethrough"
N/A17377"TF_VR_Close" "Zamknij"
N/A17378"[english]TF_VR_Close" "Close"
N/A17379"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_First_Place" "Ready Steady Pan - 1. Miejsce"
N/A17380"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_First_Place" "Ready Steady Pan First Place"
N/A17381"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Second_Place" "Ready Steady Pan - 2. Miejsce"
N/A17382"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Second_Place" "Ready Steady Pan Second Place"
N/A17383"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan - 3. Miejsce"
N/A17384"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Third Place"
N/A17385"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan - Pomoc przy turnieju"
N/A17386"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Tournament Helper"
N/A17387"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Sezon 1"
N/A17388"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Season 1"
N/A17389"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season2" "Sezon 2"
N/A17390"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season2" "Season 2"
N/A17391"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season2" "Sezon 2\nDzięki za pomoc!"
N/A17392"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season2" "Season 2\nThanks for Helping!"
N/A17393"TF_ConspiracyCap" "Antenka Spiskowca"
N/A17394"[english]TF_ConspiracyCap" "Conspiracy Cap"
N/A17395"TF_ConspiracyCap_Desc" "Nie chroń się przed rządowymi sekretami żałosną czapeczką ze sreberka po czekoladzie niczym nieznający prawdy amator. Podsłuchuj prywatne rozmowy naszych zmiennokształtnych, reptiliańskich nadzorców. Dowiedz się, kto wygra następną Ligę Mistrzów! Poznaj prawdę o Strefie 51! Zapoznaj się z nocnymi telefonami, jakie wykonuje Wielka Stopa do prezydenta!"
N/A17396"[english]TF_ConspiracyCap_Desc" "Don't shield your head from government secrets with a tinfoil hat like a know-nothing chump. Listen in on the private chat lines of our shape-shifting Reptiloid overlords. Find out who wins next year's World Series! Learn what's really in Area 51! Eavesdrop on Bigfoot's late-night drunken calls to the President!"
N/A17397"TF_ConspiracyCap_Style0" "Z czapką"
N/A17398"[english]TF_ConspiracyCap_Style0" "Hat"
N/A17399"TF_ConspiracyCap_Style1" "Bez czapki"
N/A17400"[english]TF_ConspiracyCap_Style1" "No Hat"
N/A17401"TF_PublicAccessor" "Publiczny Udostępniacz"
N/A17402"[english]TF_PublicAccessor" "Public Accessor"
N/A17403"TF_PublicAccessor_Desc" "Ta połamana antenka jest idealnym odbiornikiem dla dowolnej lokalnej stacji radiowej nadającej do 20 metrów od ciebie. Nastrój się na hity pobliskich amatorskich operatorów radiowych, entuzjastów walkie-talkie i małe dzieci z puszkami po zupie połączonymi starym kablem."
N/A17404"[english]TF_PublicAccessor_Desc" "This broken antenna cap is the perfect receiver for any local radio stations broadcasting up to twenty feet away from you. Tune in to all the hits from local-area ham radio operators, walkie-talkie enthusiasts, and small children with soup cans connected by old wire."
N/A17405"TF_PublicAccessor_Style0" "Z czapką"
N/A17406"[english]TF_PublicAccessor_Style0" "Hat"
N/A17407"TF_PublicAccessor_Style1" "Bez czapki"
N/A17408"[english]TF_PublicAccessor_Style1" "No Hat"
1715917409}
1716017410}