Template:PatchDiff/May 17, 2013 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
8585"[english]TF_ScoreBoard_KillsLabel" "Kills:"
8686"TF_ScoreBoard_DeathsLabel" "Dödad:"
8787"[english]TF_ScoreBoard_DeathsLabel" "Deaths:"
88N/A"TF_ScoreBoard_AssistsLabel" "Assister:"
N/A88"TF_ScoreBoard_AssistsLabel" "Assisterade:"
8989"[english]TF_ScoreBoard_AssistsLabel" "Assists:"
9090"TF_ScoreBoard_DestructionLabel" "Förstörelse:"
9191"[english]TF_ScoreBoard_DestructionLabel" "Destruction:"
28592859"[english]TF_SNIPER_FREEZECAM_WAVE_NAME" "The Last Wave"
28602860"TF_SNIPER_FREEZECAM_WAVE_DESC" "Ge en fiende en fryst bild av dig när du vinkar till honom."
28612861"[english]TF_SNIPER_FREEZECAM_WAVE_DESC" "Provide an enemy with a freezecam shot of you waving to them."
2862N/A"TF_SNIPER_DOMINATE_SNIPER_NAME" "Australiska Regler"
N/A2862"TF_SNIPER_DOMINATE_SNIPER_NAME" "Australiensiska Regler"
28632863"[english]TF_SNIPER_DOMINATE_SNIPER_NAME" "Australian Rules"
28642864"TF_SNIPER_DOMINATE_SNIPER_DESC" "Dominera en fiendekrypskytt."
28652865"[english]TF_SNIPER_DOMINATE_SNIPER_DESC" "Dominate an enemy Sniper."
67366736"TF_WinterCrate" "Festlig Vinter-Låda"
67376737"[english]TF_WinterCrate" "Festive Winter Crate"
67386738"TF_WinterCrate_Desc" "Den här lådan är ovanligt festlig.\nDess innehåll är okänt och\nvanliga nycklar passar inte i låset.\n\nDu borde ta vara på den.\nDet kommer förmodligen finnas ett sätt att öppna den på senare."
6739N/A"[english]TF_WinterCrate_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere'll probably be a way to open it later."
N/A6739"[english]TF_WinterCrate_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere will probably be a way to open it later."
67406740"TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Används för att måla andra föremål i din nuvarande lagfärg."
67416741"[english]TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Used to paint other items the color of your current team."
67426742"TF_Tool_PaintCan_TeamColor" "Laganda"
1003410034"TF_SummerCrate" "Uppfriskande Frysbox"
1003510035"[english]TF_SummerCrate" "Refreshing Summer Cooler"
1003610036"TF_SummerCrate_Desc" "Den här frysboxens innehåll är okänt och \nvanliga nycklar passar inte i låset.\n\nDu borde ta vara på den.\nDet kommer förmodligen finnas ett sätt att öppna den på senare."
10037N/A"[english]TF_SummerCrate_Desc" "This cooler's contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere'll probably be a way to open it later."
N/A10037"[english]TF_SummerCrate_Desc" "This cooler's contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere will probably be a way to open it later."
1003810038"TF_NineIron" "Nessies Järnnia"
1003910039"[english]TF_NineIron" "Nessie's Nine Iron"
1004010040"TF_Weapon_GolfClub" "Golfklubba"
1540015400"[english]TF_Portal2_Soundtrack_Promo" "Portal 2 Soundtrack Promo"
1540115401"TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package" "Vad finns i Portal 2 Soundtrack-lådan?"
1540215402"[english]TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package" "What's in the Portal 2 Soundtrack Box?"
15403N/A"TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "Denna förslutna Portal 2 Soundtrack-låda kommer öppnas för att avslöja sitt innehåll senare."
N/A15403"TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "Öppna Portal 2 Soundtrack-lådan för att avslöja dess innehåll."
1540415404"[english]TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "Open the Portal 2 Soundtrack Box to reveal its contents."
1540515405"TF_XCOM_Hair_Style0" "Gul"
1540615406"[english]TF_XCOM_Hair_Style0" "Yellow"
1593515935"TF_ImportFile_SelectMaterial" "Välj material"
1593615936"[english]TF_ImportFile_SelectMaterial" "Select Material"
1593715937"TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.vmt,*.tga,*.psd"
15938N/A"[english]TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.vmt,*.tga,*.psd"
N/A15938"[english]TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.tga,*.psd,*.vtf"
1593915939"TF_ImportFile_MaterialDetails" "%width%x%height% %channels% kanaler"
1594015940"[english]TF_ImportFile_MaterialDetails" "%width%x%height% %channels% channels"
1594115941"TF_ImportFile_SelectClassTitle" "Välj klass"
1596515965"TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "Du måste välja en modell"
1596615966"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "You must choose a model"
1596715967"TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Du måste välja en standardtextur för utseende"
15968N/A"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "You must select a default skin texture"
N/A15968"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Skin inputs missing texture! All skin inputs must have a texture assigned"
1596915969"TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Ditt föremålsnamn måste innehålla minst ett engelskt ord"
1597015970"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Your item name must contain one or more english words"
1597115971"TF_ImportFile_BuildFailedBadModel" "Kunde inte ladda modell %file%"
1683416834"[english]TF_TheDigitDivulger_Style3" "Suede Closed"
1683516835"TF_ImportPreview_PoseLabel" "Pose"
1683616836"[english]TF_ImportPreview_PoseLabel" "Pose"
N/A16837"TF_ImportPreview_PoseREF" "Bind Pose"
N/A16838"[english]TF_ImportPreview_PoseREF" "Bind Pose"
1683716839"TF_ImportPreview_PoseSTAND" "Stående"
1683816840"[english]TF_ImportPreview_PoseSTAND" "Stand"
1683916841"TF_ImportPreview_PoseCROUCH" "Hukande"
1684416846"[english]TF_ImportPreview_Action0" "Laugh"
1684516847"Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 tillgängliga på Steam-gemenskapens marknad från %s2 )"
1684616848"[english]Econ_MarketTooltipFormat" "( %s1 available on the Steam Community Market starting at %s2 )"
N/A16849"TF_ShowMarketDataOnItems" "Visa info från gemenskapsmarknaden:"
N/A16850"[english]TF_ShowMarketDataOnItems" "Show Community Market Info:"
1684716851"TF_ShowMarketDataOnItems_Never" "Aldrig"
1684816852"[english]TF_ShowMarketDataOnItems_Never" "Never"
N/A16853"TF_ShowMarketDataOnItems_WhenBordersOnly" "När Marknadsbara Kanter Visas"
N/A16854"[english]TF_ShowMarketDataOnItems_WhenBordersOnly" "When Showing Marketable Borders"
1684916855"TF_ShowMarketDataOnItems_Always" "Alltid"
1685016856"[english]TF_ShowMarketDataOnItems_Always" "Always"
N/A16857"Tooltip_ShowMarketDataOnItems" "Vissa föremål kan köpas och säljas på Steams Gemenskapsmarknad. Denna inställning tillåter dig att kontrollera när Gemenskapens marknadsinformation om föremål, inklusive tillgänglighet och priser, kommer visas i föremålsbeskrivningar."
N/A16858"[english]Tooltip_ShowMarketDataOnItems" "Some items can be bought and sold on the Steam Community Market. This option allows you to control when Community Market information about items, including current Market availability and prices, will appear in item descriptions."
N/A16859"TF_Backpack_ShowNoBorders" "Inga föremålsramar"
N/A16860"[english]TF_Backpack_ShowNoBorders" "No Item Borders"
N/A16861"TF_Backpack_ShowQualityBorders" "Visa kvalitetsfärg på ramar"
N/A16862"[english]TF_Backpack_ShowQualityBorders" "Show Quality Color Borders"
N/A16863"TF_Backpack_ShowMarketableBorders" "Visa endast marknadsförbara ramar"
N/A16864"[english]TF_Backpack_ShowMarketableBorders" "Show Marketable Borders Only"
N/A16865"TF_Weapon_StickybombLauncher_Festive2011_Style0" "Festlig"
N/A16866"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_Festive2011_Style0" "Festive"
N/A16867"TF_Weapon_StickybombLauncher_Festive2011_Style1" "Festligast"
N/A16868"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_Festive2011_Style1" "Festivest"
1685116869"TF_TournamentMedal_Empty" "Turneringsmedalj"
1685216870"[english]TF_TournamentMedal_Empty" "Tournament Medal"
N/A16871"TF_TournamentMedal_Empty_Desc" " "
N/A16872"[english]TF_TournamentMedal_Empty_Desc" ""
N/A16873"TF_TournamentMedal_UGCHL_Platinum_1st" "UGC Highlander 1:a Plats Platinum"
N/A16874"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Platinum_1st" "UGC Highlander 1st Place Platinum"
N/A16875"TF_TournamentMedal_UGCHL_Platinum_2nd" "UGC Highlander 2:a Plats Platinum"
N/A16876"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Platinum_2nd" "UGC Highlander 2nd Place Platinum"
N/A16877"TF_TournamentMedal_UGCHL_Platinum_3rd" "UGC Highlander 3:e Plats Platinum"
N/A16878"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Platinum_3rd" "UGC Highlander 3rd Place Platinum"
N/A16879"TF_TournamentMedal_UGCHL_Silver_1st" "UGC Highlander 1:a Plats Silver"
N/A16880"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Silver_1st" "UGC Highlander 1st Place Silver"
N/A16881"TF_TournamentMedal_UGCHL_Silver_2nd" "UGC Highlander 2:a Plats Silver"
N/A16882"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Silver_2nd" "UGC Highlander 2nd Place Silver"
N/A16883"TF_TournamentMedal_UGCHL_Silver_3rd" "UGC Highlander 3:e Plats Silver"
N/A16884"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Silver_3rd" "UGC Highlander 3rd Place Silver"
N/A16885"TF_TournamentMedal_UGCHL_Steel_1st" "UGC Highlander 1:a Plats Stål"
N/A16886"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Steel_1st" "UGC Highlander 1st Place Steel"
N/A16887"TF_TournamentMedal_UGCHL_Steel_2nd" "UGC Highlander 2:a Plats Stål"
N/A16888"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Steel_2nd" "UGC Highlander 2nd Place Steel"
N/A16889"TF_TournamentMedal_UGCHL_Steel_3rd" "UGC Highlander 3:e Plats Stål"
N/A16890"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Steel_3rd" "UGC Highlander 3rd Place Steel"
N/A16891"TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_1st" "UGC Highlander 1:a Plats Järn"
N/A16892"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_1st" "UGC Highlander 1st Place Iron"
N/A16893"TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_2nd" "UGC Highlander 2:a Plats Järn"
N/A16894"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_2nd" "UGC Highlander 2nd Place Iron"
N/A16895"TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_3rd" "UGC Highlander 3:e Plats Järn"
N/A16896"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_3rd" "UGC Highlander 3rd Place Iron"
N/A16897"TF_TournamentMedal_UGCHL_1st" "UGC Highlander 1:a Plats"
N/A16898"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_1st" "UGC Highlander 1st Place"
N/A16899"TF_TournamentMedal_UGCHL_2nd" "UGC Highlander 2:a Plats"
N/A16900"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_2nd" "UGC Highlander 2nd Place"
N/A16901"TF_TournamentMedal_UGCHL_3rd" "UGC Highlander 3:e Plats"
N/A16902"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_3rd" "UGC Highlander 3rd Place"
N/A16903"TF_TournamentMedal_UGCHL_Season8" "UGC Highlander-ligan Säsong 8"
N/A16904"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Season8" "UGC Highlander League Season 8"
N/A16905"TF_TournamentMedal_UGCHL_Platinum_Participant" "UGC Highlander Platinum-deltagare"
N/A16906"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Platinum_Participant" "UGC Highlander Platinum Participant"
N/A16907"TF_TournamentMedal_UGCHL_Silver_Participant" "UGC Highlander Silver-deltagare"
N/A16908"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Silver_Participant" "UGC Highlander Silver Participant"
N/A16909"TF_TournamentMedal_UGCHL_Steel_Participant" "UGC Highlander Stål-deltagare"
N/A16910"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Steel_Participant" "UGC Highlander Steel Participant"
N/A16911"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Premier_Division_Gold" "ETF2L 6v6 Premier Division Guldmedalj"
N/A16912"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Premier_Division_Gold" "ETF2L 6v6 Premier Division Gold Medal"
N/A16913"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Premier_Division_Silver" "ETF2L 6v6 Premier Division Silvermedalj"
N/A16914"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Premier_Division_Silver" "ETF2L 6v6 Premier Division Silver Medal"
N/A16915"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Premier_Division_Bronze" "ETF2L 6v6 Premier Division Bronsmedalj"
N/A16916"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Premier_Division_Bronze" "ETF2L 6v6 Premier Division Bronze Medal"
N/A16917"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 1 Gruppvinnare"
N/A16918"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 1 Group Winner"
N/A16919"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 2 Gruppvinnare"
N/A16920"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 2 Group Winner"
N/A16921"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division3_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 3 Gruppvinnare"
N/A16922"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division3_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 3 Group Winner"
N/A16923"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division4_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 4 Gruppvinnare"
N/A16924"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division4_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 4 Group Winner"
N/A16925"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division5_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 5 Gruppvinnare"
N/A16926"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division5_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 5 Group Winner"
N/A16927"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division6_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 6 Gruppvinnare"
N/A16928"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division6_Group_Winner" "ETF2L 6v6 Division 6 Group Winner"
N/A16929"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Premier_Division_Participation" "ETF2L 6v6 Premier Division Deltagarmedalj"
N/A16930"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Premier_Division_Participation" "ETF2L 6v6 Premier Division Participation Medal"
N/A16931"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Participation" "ETF2L 6v6 Division 1 Deltagarmedalj"
N/A16932"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division1_Participation" "ETF2L 6v6 Division 1 Participation Medal"
N/A16933"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Participation" "ETF2L 6v6 Division 2 Deltagarmedalj"
N/A16934"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division2_Participation" "ETF2L 6v6 Division 2 Participation Medal"
N/A16935"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division3_Participation" "ETF2L 6v6 Division 3 Deltagarmedalj"
N/A16936"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division3_Participation" "ETF2L 6v6 Division 3 Participation Medal"
N/A16937"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division4_Participation" "ETF2L 6v6 Division 4 Deltagarmedalj"
N/A16938"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division4_Participation" "ETF2L 6v6 Division 4 Participation Medal"
N/A16939"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division5_Participation" "ETF2L 6v6 Division 5 Deltagarmedalj"
N/A16940"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division5_Participation" "ETF2L 6v6 Division 5 Participation Medal"
N/A16941"TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division6_Participation" "ETF2L 6v6 Division 6 Deltagarmedalj"
N/A16942"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_6v6_Division6_Participation" "ETF2L 6v6 Division 6 Participation Medal"
N/A16943"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division1_Gold" "ETF2L Highlander Division 1 Guldmedalj"
N/A16944"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division1_Gold" "ETF2L Highlander Division 1 Gold Medal"
N/A16945"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division1_Silver" "ETF2L Highlander Division 1 Silvermedalj"
N/A16946"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division1_Silver" "ETF2L Highlander Division 1 Silver Medal"
N/A16947"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division1_Bronze" "ETF2L Highlander Division 1 Bronsmedalj"
N/A16948"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division1_Bronze" "ETF2L Highlander Division 1 Bronze Medal"
N/A16949"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Premier_Division_Gold" "ETF2L Highlander Premier Division Guldmedalj"
N/A16950"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Premier_Division_Gold" "ETF2L Highlander Premier Division Gold Medal"
N/A16951"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Premier_Division_Silver" "ETF2L Highlander Premier Division Silvermedalj"
N/A16952"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Premier_Division_Silver" "ETF2L Highlander Premier Division Silver Medal"
N/A16953"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Premier_Division_Bronze" "ETF2L Highlander Premier Division Bronsmedalj"
N/A16954"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Premier_Division_Bronze" "ETF2L Highlander Premier Division Bronze Medal"
N/A16955"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division1_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 1 Gruppvinnare"
N/A16956"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division1_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 1 Group Winner"
N/A16957"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division2_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 2 Gruppvinnare"
N/A16958"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division2_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 2 Group Winner"
N/A16959"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division3_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 3 Gruppvinnare"
N/A16960"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division3_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 3 Group Winner"
N/A16961"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division4_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 4 Gruppvinnare"
N/A16962"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division4_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 4 Group Winner"
N/A16963"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division5_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 5 Gruppvinnare"
N/A16964"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division5_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 5 Group Winner"
N/A16965"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division6_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 6 Gruppvinnare"
N/A16966"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division6_Group_Winner" "ETF2L Highlander Division 6 Group Winner"
N/A16967"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Premier_Division_Participation" "ETF2L Highlander Premier Division Deltagarmedalj"
N/A16968"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Premier_Division_Participation" "ETF2L Highlander Premier Division Participation Medal"
N/A16969"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division1_Participation" "ETF2L Highlander Division 1 Deltagarmedalj"
N/A16970"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division1_Participation" "ETF2L Highlander Division 1 Participation Medal"
N/A16971"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division2_Participation" "ETF2L Highlander Division 2 Deltagarmedalj"
N/A16972"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division2_Participation" "ETF2L Highlander Division 2 Participation Medal"
N/A16973"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division3_Participation" "ETF2L Highlander Division 3 Deltagarmedalj"
N/A16974"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division3_Participation" "ETF2L Highlander Division 3 Participation Medal"
N/A16975"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division4_Participation" "ETF2L Highlander Division 4 Deltagarmedalj"
N/A16976"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division4_Participation" "ETF2L Highlander Division 4 Participation Medal"
N/A16977"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division5_Participation" "ETF2L Highlander Division 5 Deltagarmedalj"
N/A16978"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division5_Participation" "ETF2L Highlander Division 5 Participation Medal"
N/A16979"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division6_Participation" "ETF2L Highlander Division 6 Deltagarmedalj"
N/A16980"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Division6_Participation" "ETF2L Highlander Division 6 Participation Medal"
N/A16981"TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo1_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #1 Guldmedalj"
N/A16982"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo1_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #1 Gold Medal"
N/A16983"TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo2_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #2 Guldmedalj"
N/A16984"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo2_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #2 Gold Medal"
N/A16985"TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo3_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #3 Guldmedalj"
N/A16986"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo3_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #3 Gold Medal"
N/A16987"TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo4_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #4 Guldmedalj"
N/A16988"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo4_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #4 Gold Medal"
N/A16989"TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo1_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #1 Guldmedalj"
N/A16990"[english]TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo1_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #1 Gold Medal"
N/A16991"TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo2_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #2 Guldmedalj"
N/A16992"[english]TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo2_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #2 Gold Medal"
N/A16993"TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo3_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #3 Guldmedalj"
N/A16994"[english]TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo3_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #3 Gold Medal"
N/A16995"TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo4_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #4 Guldmedalj"
N/A16996"[english]TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo4_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #4 Gold Medal"
N/A16997"TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo5_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #5 Guldmedalj"
N/A16998"[english]TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo5_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #5 Gold Medal"
N/A16999"TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo6_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #6 Guldmedalj"
N/A17000"[english]TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo6_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #6 Gold Medal"
N/A17001"TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo7_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #7 Guldmedalj"
N/A17002"[english]TF_TournamentMedal_ESH_Ultiduo7_Gold_Medal" "ESH Ultiduo #7 Gold Medal"
1685317003"TF_TournamentMedal_ETF2L_Season1" "Säsong 1"
1685417004"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Season1" "Season 1"
1685517005"TF_TournamentMedal_ETF2L_Season2" "Säsong 2"
1686817018"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Season12" "Season 12"
1686917019"TF_TournamentMedal_ETF2L_Season13" "Säsong 13"
1687017020"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Season13" "Season 13"
N/A17021"TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style0" "ETF2L"
N/A17022"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style0" "ETF2L"
N/A17023"TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style1" "Demoman"
N/A17024"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style1" "Demoman"
1687117025"TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style2" "Ingenjör"
1687217026"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style2" "Engineer"
N/A17027"TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style3" "Tung Artillerist"
N/A17028"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style3" "Heavy"
1687317029"TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style4" "Sjukvårdare"
1687417030"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style4" "Medic"
N/A17031"TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style5" "Pyro"
N/A17032"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style5" "Pyro"
1687517033"TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style6" "Spanare"
1687617034"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style6" "Scout"
1687717035"TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style7" "Krypskytt"
1688217040"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Participation_Style9" "Spy"
1688317041"TF_Wearable_Mascot" "Maskot"
1688417042"[english]TF_Wearable_Mascot" "Mascot"
N/A17043"TF_Wearable_Bandages" "Bandage"
N/A17044"[english]TF_Wearable_Bandages" "Bandages"
N/A17045"TF_Wearable_Axe" "Ishacka"
N/A17046"[english]TF_Wearable_Axe" "Cosmetic Axe"
1688517047"TF_LinuxItem" "Smoking"
1688617048"[english]TF_LinuxItem" "Tux"
1688717049"TF_LinuxItem_Desc" "Linux representerar!"
1688817050"[english]TF_LinuxItem_Desc" "Linux represent!"
N/A17051"TF_LinuxItem_Style0" "Normal"
N/A17052"[english]TF_LinuxItem_Style0" "Normal"
N/A17053"TF_LinuxItem_Style1" "Demoman"
N/A17054"[english]TF_LinuxItem_Style1" "Demoman"
N/A17055"TF_LinuxItem_Style2" "Pyro"
N/A17056"[english]TF_LinuxItem_Style2" "Pyro"
N/A17057"TF_Trading_Service_Unavailable" "Ett fel uppstod när din bytesförfrågan skickades. Funktionerna för att byta kan vara tillfälligt otillgängliga, eller så kan inte ditt konto skicka bytesförfrågningar just nu."
N/A17058"[english]TF_Trading_Service_Unavailable" "There was a problem sending your trade request. Trading may be temporarily unavailable or your account may not be able to send trade requests right now."
N/A17059"TF_Trading_YouBlockedThem" "Du kan inte byta med den spelaren på grund av att du blockerat personen på Steam."
N/A17060"[english]TF_Trading_YouBlockedThem" "You cannot trade with that player because you have blocked them on Steam."
N/A17061"TF_Trading_NeedVerifiedEmail" "Du måste ha verifierat din e-postadress för Steam innan du skickar bytesförfrågningar."
N/A17062"[english]TF_Trading_NeedVerifiedEmail" "You must have verified your email address on Steam before sending trade requests."
N/A17063"TF_Trading_NeedSteamGuard" "Du måste aktivera Steam Guard från Steams inställningsfönster innan du skickar bytesförfrågningar."
N/A17064"[english]TF_Trading_NeedSteamGuard" "You must enable Steam Guard from Steam's Settings window before sending trade requests."
N/A17065"TF_Trading_SteamGuardDuration" "Du måste ha haft Steam Guard aktiverat i minst %days% dagar innan du kan delta i byten."
N/A17066"[english]TF_Trading_SteamGuardDuration" "You must have had Steam Guard enabled for at least %days% days before you can participate in a trade."
N/A17067"TF_Trading_TheyCannotTrade" "Den andra spelaren går inte att byta med. Mer information kommer att visas för personen om han eller hon bjuder in dig till att byta."
N/A17068"[english]TF_Trading_TheyCannotTrade" "The other player is not available to trade. More information will be shown to him or her if they invite you to trade."
N/A17069"TF_Armory_Item_TournamentMedal" "Det här föremålet är en turneringsmedalj. Turneringsmedaljer skapas, belönas, och tilldelas av de olika turneringsarrangörerna."
N/A17070"[english]TF_Armory_Item_TournamentMedal" "This item is a tournament medal. Tournament medals are created, awarded, and distributed by the various tournament organizers."
N/A17071"TF_ImportFile_BuildFailedBadType" "Okänd föremålstyp"
N/A17072"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadType" "Unknown item type"
N/A17073"TF_ImportFile_BuildFailedMissingModel" "%class% saknar högdetaljerad modell"
N/A17074"[english]TF_ImportFile_BuildFailedMissingModel" "%class% is missing high detail model"
N/A17075"TF_ImportFile_BuildFailedComplexModel" "Modellen %file% har %count% trianglar, det maximala antalet är %limit% trianglar"
N/A17076"[english]TF_ImportFile_BuildFailedComplexModel" "Model %file% has %count% triangles, can be at most %limit% triangles"
N/A17077"TF_BrutalBouffant" "Hårdrockarhåret"
N/A17078"[english]TF_BrutalBouffant" "The Brütal Bouffant"
N/A17079"TF_BrutalBouffant_Desc" "Den här brutalt tunga kombinationen av polisonger och hockeyfrilla är handklippt från isländska headbangers lurviga man, vävd med sigill-krönta sticknålar med ockulta betydelser, och postad rakt ifrån helvetet."
N/A17080"[english]TF_BrutalBouffant_Desc" "This brutally heavy all-class sideburns and mullet combo was hand-sheared from the manes of Icelandic headbangers, woven with sigil-encrusted knitting needles of occult significance, and air-mailed straight out of hell."
N/A17081"TF_ShredAlert" "Shred Alert"
N/A17082"[english]TF_ShredAlert" "The Shred Alert"
N/A17083"TF_TurnerAllStars" "Buck Turner All-Stars"
N/A17084"[english]TF_TurnerAllStars" "Buck Turner All-Stars"
N/A17085"TF_TurnerAllStars_Desc" "Döpta efter den berömda öken-löparen som satte ett hastighetsrekord i att sova med andra mäns fruar. Turner designade skorna för att kunna fly arga folkmassor av män, men kunde tyvärr inte fly från diabetes. Båda hans fötter blev senare amputerade."
N/A17086"[english]TF_TurnerAllStars_Desc" "Named after the famous Badlands sprinter who set a land speed record for sleeping with other men's wives. Turner designed the shoes to escape angry mobs of husbands, but sadly could not outrun diabetes. Both his feet were later amputated."
N/A17087"TF_VoxDiabolus" "Vox Diabolus"
N/A17088"[english]TF_VoxDiabolus" "Vox Diabolus"
N/A17089"TF_PoundingFather" "Grundsläggaren"
N/A17090"[english]TF_PoundingFather" "The Pounding Father"
N/A17091"TF_PoundingFather_Desc" "Heavy kan ej ljuga. Heavy är första presidenten av Förenta Staterna. Av krossa små bebismän."
N/A17092"[english]TF_PoundingFather_Desc" "Heavy cannot tell lie. Heavy is first President of United States. Of crushing little baby men."
N/A17093"TF_BlindJustice" "Blinda rättvisan"
N/A17094"[english]TF_BlindJustice" "Blind Justice"
N/A17095"TF_BlindJustice_Desc" "Vill du förtjäna respekt av folk som står på ett ovisst avstånd till höger om dig? Täck för din ögonhåla med ett Pinkerton-märke i platina och upplev spänningen!"
N/A17096"[english]TF_BlindJustice_Desc" "Want to command respect from people standing at an indeterminate distance from your immediate right? Bolt on a platinum Pinkerton badge and experience the thrill for yourself!"
N/A17097"TF_IronMask" "Personen I Järnmasken"
N/A17098"[english]TF_IronMask" "The Person in the Iron Mask"
N/A17099"TF_IronMask_Desc" "Kalkon? Kyckling? Ditt huvud? Denna gjutjärnsugn kommer röka allting som stoppas in i den."
N/A17100"[english]TF_IronMask_Desc" "Turkey? Chicken? Game hens? Your head? This cast iron poultry furnace will smoke anything placed inside it."
N/A17101"TF_DoeBoy" "Doepojken"
N/A17102"[english]TF_DoeBoy" "The Doe-Boy"
N/A17103"TF_DoeBoy_Desc" "Skydda de viktiga tankarna i ditt huvud -- Så som \"frihet\" och \"demokrati\" -- Med bra, ärligt, hattformat Amerikanskt stål. Denna hjälm flyr inte (innan den värms till 1400°C)!"
N/A17104"[english]TF_DoeBoy_Desc" "Protect the important thoughts in your head -- ones like \"liberty\" and \"freedom\" and \"democracy\" -- with good, honest, hat-shaped American steel. This helmet won't run (until heated to 2500°F)!"
N/A17105"TF_DoeBoy_Style0" "Tittut..."
N/A17106"[english]TF_DoeBoy_Style0" "Peek-a-boo..."
N/A17107"TF_DoeBoy_Style1" "Jag ser dig!"
N/A17108"[english]TF_DoeBoy_Style1" "I see you!"
N/A17109"TF_StrawBoat" "Sydney Stråbåt"
N/A17110"[english]TF_StrawBoat" "The Sydney Straw Boat"
N/A17111"TF_StrawBoat_Desc" "Kasta denna hatt på marken för att uttrycka raseri, eller i luften för att uttrycka glädje! Ta en hattbaserad resa genom tiden för att lära dig om hur dina farfarsföräldrar visade känslor i dagarna innan smileys."
N/A17112"[english]TF_StrawBoat_Desc" "Throw this hat on the ground to express rage, or in the air to express joy! Take a hat-based trip through time to learn how your great grandparents displayed emotions in the days before emoticons!"
N/A17113"TF_SteelSongbird" "Stålsångfågeln"
N/A17114"[english]TF_SteelSongbird" "The Steel Songbird"
N/A17115"TF_CroftsCrest" "Crofts Vapensköld"
N/A17116"[english]TF_CroftsCrest" "Croft's Crest"
N/A17117"TF_CroftsCrest_Desc" "Det här märket upplyser dina fiender att du är lika modig som en skakig, gråtande och blodstänkt 17 år gammal brittisk flicka."
N/A17118"[english]TF_CroftsCrest_Desc" "This badge lets your enemies know you're as brave as a shivering, weeping, blood-stained 17-year-old British girl."
N/A17119"TF_FortuneHunter" "Lycksökaren"
N/A17120"[english]TF_FortuneHunter" "The Fortune Hunter"
N/A17121"TF_TombWrapper" "Gravinslagningen"
N/A17122"[english]TF_TombWrapper" "The Tomb Wrapper"
N/A17123"TF_TombWrapper_Desc" "Dessa grovt spunna bandage blev stulna från en mumie som höll på att förberedas för en operation i ett urgammalt Egyptiskt pyramidsjukhus. De är smutsiga! Men ovärderliga."
N/A17124"[english]TF_TombWrapper_Desc" "These coarsely woven bandages were stolen from a mummy being prepped for surgery in an ancient Egyptian pyramid hospital. They're filthy! But priceless."
N/A17125"TF_Weapon_Ap_Sap" "Ap-Sapparen"
N/A17126"[english]TF_Weapon_Ap_Sap" "The Ap-Sap"
N/A17127"TF_Weapon_Ap_Sap_desc" "Mann Co. gjorde en riktigt bra affär med en trevlig dam i ett övergivet forskingslabb fullt med aningen använda, möjligen lätt defekta sappare. Till skillnad från våra andra sappare, har Ap-Sapparen ett fullt medvetande, och kommer ge dig timmar med livlig och en-sidig konversation medans du försöker arbeta."
N/A17128"[english]TF_Weapon_Ap_Sap_desc" "Mann Co. got a great deal from a nice lady in an abandoned science facility on a warehouse full of slightly used, possibly mildly defective sappers. Unlike our other sappers, the Ap-Sap is sentient, and will provide hours of lively, one-sided conversation while you're trying to work. "
N/A17129"TF_Weapon_Pork_Product" "Skinkprodukt"
N/A17130"[english]TF_Weapon_Pork_Product" "Pork Product"
N/A17131"TF_Wearable_Knife" "Kosmetisk Kniv"
N/A17132"[english]TF_Wearable_Knife" "Cosmetic Knife"
N/A17133"TF_RandomDroppablePaintPackage" "Mann Co. Målarset"
N/A17134"[english]TF_RandomDroppablePaintPackage" "Mann Co. Painting Set"
N/A17135"TF_RandomDroppablePaintPackage_Desc" "Det här gör-det-själv målarpaketet för Man Co.-produkter kommer med olika testfärger som, lagligt sett, absolut definitivt inte avger giftiga gaser."
N/A17136"[english]TF_RandomDroppablePaintPackage_Desc" "This Do-It-Yourself Mann Co. painting set comes with samples of a few different colors that are, legally-speaking, absolutely, definitely not giving off toxic fumes."
N/A17137"NewItemMethod_CommunityMarketPurchase" "Du tog emot från gemenskapsmarknaden:"
N/A17138"[english]NewItemMethod_CommunityMarketPurchase" "You �Received from the Community Market�:"
N/A17139"ToolStrangifierConfirm" "Är du säker på att du vill göra det här föremålet märkligt?"
N/A17140"[english]ToolStrangifierConfirm" "Are you sure you want to make this item strange?"
N/A17141"KillEaterEventType_MedicsKilled" "Sjukvårdare dödade"
N/A17142"[english]KillEaterEventType_MedicsKilled" "Medics Killed"
N/A17143"KillEaterEvent_TimeCloaked" "Sekunder dold"
N/A17144"[english]KillEaterEvent_TimeCloaked" "Seconds Cloaked"
N/A17145"KillEaterEvent_HealthGiven" "Hälsa given till allierade"
N/A17146"[english]KillEaterEvent_HealthGiven" "Health Dispensed to Allies"
N/A17147"KillEaterEvent_TeleportsGiven" "Allierade Teleporterade"
N/A17148"[english]KillEaterEvent_TeleportsGiven" "Allies Teleported"
N/A17149"KillEaterEvent_LongDistanceKills" "Dödade från långt avstånd"
N/A17150"[english]KillEaterEvent_LongDistanceKills" "Long-Distance Kills"
N/A17151"KillEaterEvent_TanksDestroyed" "Pansarvagnar förstörda"
N/A17152"[english]KillEaterEvent_TanksDestroyed" "Tanks Destroyed"
N/A17153"TF_StrangePart_MedicsKilled" "Märklig del: Sjukvårdare Dödade"
N/A17154"[english]TF_StrangePart_MedicsKilled" "Strange Part: Medics Killed"
N/A17155"TF_StrangePart_LongDistanceKills" "Märklig del: Dödade på långt avstånd"
N/A17156"[english]TF_StrangePart_LongDistanceKills" "Strange Part: Long-Distance Kills"
N/A17157"TF_FryingPanStrangifier" "Märkligt baconfett"
N/A17158"[english]TF_FryingPanStrangifier" "Strange Bacon Grease"
N/A17159"TF_FryingPanStrangifier_Desc" "Använd den här på en Stekpanna för att den ska kunna hålla koll på hur många fiender du dödar med den. Vanliga Stekpannor kommer bli uppgraderade till Märklig kvalitet."
N/A17160"[english]TF_FryingPanStrangifier_Desc" "Use this on a Frying Pan to make it track the number of enemies you kill with it. Normal Frying Pans will be upgraded to Strange quality."
N/A17161"KillEater_TimeCloakedRank0" "Märklig"
N/A17162"[english]KillEater_TimeCloakedRank0" "Strange"
N/A17163"KillEater_TimeCloakedRank1" "Obetydlig"
N/A17164"[english]KillEater_TimeCloakedRank1" "Unremarkable"
N/A17165"KillEater_TimeCloakedRank2" "Knappt Chockerande"
N/A17166"[english]KillEater_TimeCloakedRank2" "Scarcely Shocking"
N/A17167"KillEater_TimeCloakedRank3" "Milt Magnetiserande"
N/A17168"[english]KillEater_TimeCloakedRank3" "Mildly Magnetizing"
N/A17169"KillEater_TimeCloakedRank4" "Någorlunda Inducerande"
N/A17170"[english]KillEater_TimeCloakedRank4" "Somewhat Inducting"
N/A17171"KillEater_TimeCloakedRank5" "Olycklig"
N/A17172"[english]KillEater_TimeCloakedRank5" "Unfortunate"
N/A17173"KillEater_TimeCloakedRank6" "Märkbart Borttagande"
N/A17174"[english]KillEater_TimeCloakedRank6" "Notably Deleterious"
N/A17175"KillEater_TimeCloakedRank7" "Tillräckligt Ruinerande"
N/A17176"[english]KillEater_TimeCloakedRank7" "Sufficiently Ruinous"
N/A17177"KillEater_TimeCloakedRank8" "Sannerligen Ledande"
N/A17178"[english]KillEater_TimeCloakedRank8" "Truly Conducting"
N/A17179"KillEater_TimeCloakedRank9" "Spekakulärt Pseudoisk"
N/A17180"[english]KillEater_TimeCloakedRank9" "Spectacularly Pseudoful"
N/A17181"KillEater_TimeCloakedRank10" "Jonstänkt"
N/A17182"[english]KillEater_TimeCloakedRank10" "Ion-Spattered"
N/A17183"KillEater_TimeCloakedRank12" "Positivt Plasmatisk"
N/A17184"[english]KillEater_TimeCloakedRank12" "Positively Plasmatic"
N/A17185"KillEater_TimeCloakedRank13" "Totalt Ordinär"
N/A17186"[english]KillEater_TimeCloakedRank13" "Totally Ordinary"
N/A17187"KillEater_TimeCloakedRank14" "Kretssmältande"
N/A17188"[english]KillEater_TimeCloakedRank14" "Circuit-Melting"
N/A17189"KillEater_TimeCloakedRank15" "Betydelselöshetsframkallande"
N/A17190"[english]KillEater_TimeCloakedRank15" "Nullity-Inducing"
N/A17191"KillEater_TimeCloakedRank16" "Serverrensande"
N/A17192"[english]KillEater_TimeCloakedRank16" "Server-Clearing"
N/A17193"KillEater_TimeCloakedRank17" "Episk"
N/A17194"[english]KillEater_TimeCloakedRank17" "Epic"
N/A17195"KillEater_TimeCloakedRank18" "Legendarisk"
N/A17196"[english]KillEater_TimeCloakedRank18" "Legendary"
N/A17197"KillEater_TimeCloakedRank19" "Australiensisk"
N/A17198"[english]KillEater_TimeCloakedRank19" "Australian"
N/A17199"KillEater_HealthGivenRank2" "Knappt Chockerande"
N/A17200"[english]KillEater_HealthGivenRank2" "Scarcely Shocking"
N/A17201"KillEater_HealthGivenRank3" "Milt Magnetiserande"
N/A17202"[english]KillEater_HealthGivenRank3" "Mildly Magnetizing"
N/A17203"KillEater_HealthGivenRank4" "Någorlunda Inducerande"
N/A17204"[english]KillEater_HealthGivenRank4" "Somewhat Inducting"
N/A17205"KillEater_HealthGivenRank5" "Olycklig"
N/A17206"[english]KillEater_HealthGivenRank5" "Unfortunate"
N/A17207"KillEater_HealthGivenRank6" "Märkbart Borttagande"
N/A17208"[english]KillEater_HealthGivenRank6" "Notably Deleterious"
N/A17209"KillEater_HealthGivenRank8" "Sannerligen Ledande"
N/A17210"[english]KillEater_HealthGivenRank8" "Truly Conducting"
N/A17211"KillEater_HealthGivenRank9" "Spektakulärt Pseudoisk"
N/A17212"[english]KillEater_HealthGivenRank9" "Spectacularly Pseudoful"
N/A17213"KillEater_HealthGivenRank10" "Jonstänkt"
N/A17214"[english]KillEater_HealthGivenRank10" "Ion-Spattered"
N/A17215"KillEater_HealthGivenRank12" "Positivt Plasmatisk"
N/A17216"[english]KillEater_HealthGivenRank12" "Positively Plasmatic"
N/A17217"KillEater_HealthGivenRank13" "Totalt Ordinär"
N/A17218"[english]KillEater_HealthGivenRank13" "Totally Ordinary"
N/A17219"KillEater_HealthGivenRank14" "Kretssmältande"
N/A17220"[english]KillEater_HealthGivenRank14" "Circuit-Melting"
N/A17221"KillEater_HealthGivenRank15" "Betydelselöshetsframkallande"
N/A17222"[english]KillEater_HealthGivenRank15" "Nullity-Inducing"
N/A17223"KillEater_HealthGivenRank16" "Serverrensande"
N/A17224"[english]KillEater_HealthGivenRank16" "Server-Clearing"
N/A17225"KillEater_HealthGivenRank17" "Episk"
N/A17226"[english]KillEater_HealthGivenRank17" "Epic"
N/A17227"KillEater_HealthGivenRank18" "Legendarisk"
N/A17228"[english]KillEater_HealthGivenRank18" "Legendary"
N/A17229"KillEater_HealthGivenRank19" "Australiensisk"
N/A17230"[english]KillEater_HealthGivenRank19" "Australian"
N/A17231"TF_ImportFile_Verify" "Verifiera"
N/A17232"[english]TF_ImportFile_Verify" "Verify"
N/A17233"TF_HamShank" "Kniviga kallskänkan"
N/A17234"[english]TF_HamShank" "The Ham Shank"
N/A17235"TF_SamsonSkewer" "Samsons stickvapen"
N/A17236"[english]TF_SamsonSkewer" "The Samson Skewer"
N/A17237"TF_SamsonSkewer_Desc" "Handtaget på den här handsmidda överlevnadskniven är proppfullt med alla saker du behöver för att överleva i vildmarken, med andra ord ett paket tändstickor och tre russin."
N/A17238"[english]TF_SamsonSkewer_Desc" "The handle of this hand-forged survival knife is crammed with all of the things you'll need to survive in the wilderness, i.e. a pack of matches and three raisins."
N/A17239"TF_SamsonSkewer_Style0" "Plågande"
N/A17240"[english]TF_SamsonSkewer_Style0" "Menacing"
N/A17241"TF_SamsonSkewer_Style1" "Hotande"
N/A17242"[english]TF_SamsonSkewer_Style1" "Threatening"
N/A17243"TF_Bloodhound" "Blodhunden"
N/A17244"[english]TF_Bloodhound" "The Bloodhound"
N/A17245"TF_DapperDisguise" "Den Prydliga Förklädnaden"
N/A17246"[english]TF_DapperDisguise" "The Dapper Disguise"
N/A17247"TF_Necronomicrown" "Necronomikronan"
N/A17248"[english]TF_Necronomicrown" "The Necronomicrown"
N/A17249"TF_Necronomicrown_Desc" "Likt alla identiska tvillingar föddes du av en blåsa från ditt syskons nacke, växte till ett ondsint huvud, och föll till slut av din tvilling i din exakt kopierade kropp. Nu kan ni inte skilja på varandra längre! Sluta behöva gissa med den här utmärkande demoniska dödskallehatten."
N/A17250"[english]TF_Necronomicrown_Desc" "Like all identical twins, you were born from a cyst in your sibling's neck, grew into an evil head, and eventually sloughed off your twin in your own exact duplicate body. Now you can't tell each other apart! Take out the guesswork with this identifying demonic skullcap."
N/A17251"TF_LongFallLoafers" "Långfalls-loafers"
N/A17252"[english]TF_LongFallLoafers" "The Long Fall Loafers"
N/A17253"TF_LongFallLoafers_Desc" "De här böjda stöt-absorberarna i titan är anslutna till början av din ryggrad och löper nedför insidan av båda benen. Nu när du faller från höga höjder, kommer våndan vid nedslag att absorberas, för att sedan lämpligt omfördelas till hela din smärtförstörda kropp."
N/A17254"[english]TF_LongFallLoafers_Desc" "These curved titanium shock-absorbers connect to the base of your spine and run down the inside of both legs. Now when you fall from a great height, the agony of impact will be absorbed, then conveniently redistributed to your whole pain-wracked body."
N/A17255"TF_Wearable_Headset" "Headset"
N/A17256"[english]TF_Wearable_Headset" "Headset"
N/A17257"TF_OculusRift_Promo" "Oculus Rift-promo"
N/A17258"[english]TF_OculusRift_Promo" "Oculus Rift Promo"
N/A17259"TF_OculusRift_Promo_Desc" " "
N/A17260"[english]TF_OculusRift_Promo_Desc" ""
N/A17261"Econ_Paint_Name" "Färg: %s1"
N/A17262"[english]Econ_Paint_Name" "Paint Color: %s1"
N/A17263"TF_TF2VRH" "TF2VRH"
N/A17264"[english]TF_TF2VRH" "TF2VRH"
N/A17265"TF_TF2VRH_Desc" "Hej då, kvadrater! Ta en ledig stund, trianglar! Nu presenterar vi Team Fortress 2 Väldigt Rektangulära Headset, vilket för hundratals årtionden av rektangelforskning och teknologi till den absoluta förgrunden av ditt ansikte."
N/A17266"[english]TF_TF2VRH_Desc" "So long, squares! Take a hike, triangles! Introducing the Team Fortress 2 Very Rectangular Headset, which brings hundreds of decades of rectangle research and technology to the absolute forefront of your face."
N/A17267"TF_VR_Calibration" "VR-kalibrering"
N/A17268"[english]TF_VR_Calibration" "VR Calibration"
N/A17269"TF_VR_MoveLine" "Se på den gröna linjen och flytta den till kanten av ditt synfält tills du bara kan se en pytteliten bit grönt."
N/A17270"[english]TF_VR_MoveLine" "LOOK AT the green line and MOVE IT to the edge of
N/A17271your view UNTIL you can only see a tiny bit of green."
N/A17272"TF_VR_SetIpd" "Om du vet din pupilldistans, kan du ange den direkt här. Om inte, lämna det här fältet tomt."
N/A17273"[english]TF_VR_SetIpd" "If you know your IPD, you can set it directly here.
N/A17274If not, leave this field alone."
N/A17275"TF_VR_SetEyeRelief" "Om du vet ditt ögonavstånd, kan du ange det direkt här. Om inte, lämna det här fältet tomt."
N/A17276"[english]TF_VR_SetEyeRelief" "If you know your eye relief, you can set it directly here.
N/A17277If not, leave this field alone."
N/A17278"TF_VR_UseControls" "Piltangenterna för att flytta, skift=snabbare, enter för nästa rad.
N/A17279Styrkors för att flytta, avtryckare=snabbare, A-knappen för nästa rad."
N/A17280"[english]TF_VR_UseControls" "Cursor keys to move, shift=faster, enter for next line.
N/A17281D-pad to move, triggers=faster, A button for next line."
N/A17282"TF_VR_LeftEye" "Vänster öga: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17283"[english]TF_VR_LeftEye" "Left eye: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17284"TF_VR_RightEye" "Höger öga: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17285"[english]TF_VR_RightEye" "Right eye: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17286"TF_VR_LeftRelief" "Vänstra ögats avstånd: %s1 mm (%s2 pixlar)"
N/A17287"[english]TF_VR_LeftRelief" "Left eye relief: %s1 mm (%s2 pixels)"
N/A17288"TF_VR_RightRelief" "Högra ögats avstånd: %s1 mm (%s2 pixlar)"
N/A17289"[english]TF_VR_RightRelief" "Right eye relief: %s1 mm (%s2 pixels)"
N/A17290"TF_VR_IpdStats" "Pupilldistans (IPD): %s1 mm (%s2 pixlar)"
N/A17291"[english]TF_VR_IpdStats" "Interpupillary distance (IPD): %s1 mm (%s2 pixels)"
N/A17292"TF_VR_LessLots" "<<"
N/A17293"[english]TF_VR_LessLots" "<<"
N/A17294"TF_VR_Less" "<"
N/A17295"[english]TF_VR_Less" "<"
N/A17296"TF_VR_More" ">"
N/A17297"[english]TF_VR_More" ">"
N/A17298"TF_VR_MoreLots" ">>"
N/A17299"[english]TF_VR_MoreLots" ">>"
N/A17300"TF_VR_NextAdjust" "Nästa"
N/A17301"[english]TF_VR_NextAdjust" "Next"
N/A17302"TF_VR_Apply" "Verkställ"
N/A17303"[english]TF_VR_Apply" "Apply"
N/A17304"TF_VR_Seethrough" "Transparent"
N/A17305"[english]TF_VR_Seethrough" "Seethrough"
N/A17306"TF_VR_Close" "Stäng"
N/A17307"[english]TF_VR_Close" "Close"
N/A17308"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_First_Place" "Ready Steady Pan Förstaplats"
N/A17309"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_First_Place" "Ready Steady Pan First Place"
N/A17310"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Second_Place" "Ready Steady Pan Andraplats"
N/A17311"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Second_Place" "Ready Steady Pan Second Place"
N/A17312"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Tredjeplats"
N/A17313"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Third Place"
N/A17314"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Turneringsmedhjälpare"
N/A17315"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Tournament Helper"
N/A17316"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Säsong 1"
N/A17317"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Season 1"
N/A17318"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season2" "Säsong 2"
N/A17319"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season2" "Season 2"
N/A17320"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season2" "Säsong 2\nTack för hjälpen!"
N/A17321"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season2" "Season 2\nThanks for Helping!"
N/A17322"TF_ConspiracyCap" "Konspirationskrön"
N/A17323"[english]TF_ConspiracyCap" "Conspiracy Cap"
N/A17324"TF_ConspiracyCap_Style0" "Hatt"
N/A17325"[english]TF_ConspiracyCap_Style0" "Hat"
N/A17326"TF_ConspiracyCap_Style1" "Ingen hatt"
N/A17327"[english]TF_ConspiracyCap_Style1" "No Hat"
N/A17328"TF_PublicAccessor" "Allmänna Åtkomsten"
N/A17329"[english]TF_PublicAccessor" "Public Accessor"
N/A17330"TF_PublicAccessor_Style0" "Hatt"
N/A17331"[english]TF_PublicAccessor_Style0" "Hat"
N/A17332"TF_PublicAccessor_Style1" "Ingen hatt"
N/A17333"[english]TF_PublicAccessor_Style1" "No Hat"
1688917334}
1689017335}