Template:PatchDiff/May 17, 2013 Patch/tf/resource/tf turkish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
67376737"TF_WinterCrate" "KEYİFLİ KIŞ KUTUSU"
67386738"[english]TF_WinterCrate" "Festive Winter Crate"
67396739"TF_WinterCrate_Desc" "Bu kutu olağandışı derecede keyifli.\nİçeriği bilinmiyor ve normal\nanahtarlar kilidine uymuyor.\n\nSaklasan iyi edersin.\nMuhtemelen daha sonra açmanın bir yolu olacak."
6740N/A"[english]TF_WinterCrate_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere'll probably be a way to open it later."
N/A6740"[english]TF_WinterCrate_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere will probably be a way to open it later."
67416741"TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Eşyalarını mevcut takımının rengine boyar."
67426742"[english]TF_Tool_PaintCan_TeamColor_Desc" "Used to paint other items the color of your current team."
67436743"TF_Tool_PaintCan_TeamColor" "TAKIM RUHU"
1003510035"TF_SummerCrate" "SERİNLETİCİ YAZ BUZLUĞU"
1003610036"[english]TF_SummerCrate" "Refreshing Summer Cooler"
1003710037"TF_SummerCrate_Desc" "Bu kutunun içeriği bilinmiyor ve\nnormal anahtarlar kilidine uymuyor.\n\nSaklasan iyi edersin.\nMuhtemelen daha sonra açmanın bir yolu olacak."
10038N/A"[english]TF_SummerCrate_Desc" "This cooler's contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere'll probably be a way to open it later."
N/A10038"[english]TF_SummerCrate_Desc" "This cooler's contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere will probably be a way to open it later."
1003910039"TF_NineIron" "NESSIE'NİN DOKUZ NUMARASI"
1004010040"[english]TF_NineIron" "Nessie's Nine Iron"
1004110041"TF_Weapon_GolfClub" "GOLF SOPASI"
1539815398"[english]TF_Portal2_Soundtrack_Promo" "Portal 2 Soundtrack Promo"
1539915399"TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package" "Portal 2 Müzik Albümü Kutusunda neler var?"
1540015400"[english]TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package" "What's in the Portal 2 Soundtrack Box?"
15401N/A"TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "Mühürlenmiş bu Portal 2 Müzik Albümü Kutusu ileriki bir tarihte içeriğini belli edecektir."
N/A15401"TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "İçeriğini ortaya çıkarmak için bu Portal 2 Müzik Albümü Kutusunu aç."
1540215402"[english]TF_Portal2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "Open the Portal 2 Soundtrack Box to reveal its contents."
1540315403"TF_XCOM_Hair_Style0" "SARI"
1540415404"[english]TF_XCOM_Hair_Style0" "Yellow"
1593315933"TF_ImportFile_SelectMaterial" "Malzeme Seç"
1593415934"[english]TF_ImportFile_SelectMaterial" "Select Material"
1593515935"TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.vmt,*.tga,*.psd"
15936N/A"[english]TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.vmt,*.tga,*.psd"
N/A15936"[english]TF_ImportFile_MaterialFileType" "*.tga,*.psd,*.vtf"
1593715937"TF_ImportFile_MaterialDetails" "%width%x%height% %channels% kanal"
1593815938"[english]TF_ImportFile_MaterialDetails" "%width%x%height% %channels% channels"
1593915939"TF_ImportFile_SelectClassTitle" "Sınıf Seç"
1596315963"TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "Bir model seçmelisin"
1596415964"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoModels" "You must choose a model"
1596515965"TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Varsayılan bir doku resmi seçmelisin"
15966N/A"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "You must select a default skin texture"
N/A15966"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoMaterials" "Skin inputs missing texture! All skin inputs must have a texture assigned"
1596715967"TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Öğenin ismi bir veya daha fazla ingilizce kelime içermeli"
1596815968"[english]TF_ImportFile_BuildFailedBadName" "Your item name must contain one or more english words"
1596915969"TF_ImportFile_BuildFailedBadModel" "%file% modeli yüklenemiyor"
1712817128"[english]TF_TombWrapper" "The Tomb Wrapper"
1712917129"TF_TombWrapper_Desc" "Bu kabaca dokunmuş bandajlar antik bir mısır piramidi hastanesinde ameliyata alınmaya hazırlanan bir mumyadan çalındı. Leş gibiler! Ama paha biçilemezler."
1713017130"[english]TF_TombWrapper_Desc" "These coarsely woven bandages were stolen from a mummy being prepped for surgery in an ancient Egyptian pyramid hospital. They're filthy! But priceless."
N/A17131"TF_Weapon_Ap_Sap" "APSAP"
N/A17132"[english]TF_Weapon_Ap_Sap" "The Ap-Sap"
N/A17133"TF_Weapon_Ap_Sap_desc" "Mann Co., kullanılmış ve çoğunlukla hasarlı bozucularla dolu olan depoya sahip olan terkedilmiş bir bilim tesisindeki nazik bir hanımefendiden harika bir teklif aldı. Bizim diğer bozucularımızın aksine Apsap duyarlı ve sen çalışmaya çalışırken saatler boyunca tek taraflı bir sohbet yapacak."
N/A17134"[english]TF_Weapon_Ap_Sap_desc" "Mann Co. got a great deal from a nice lady in an abandoned science facility on a warehouse full of slightly used, possibly mildly defective sappers. Unlike our other sappers, the Ap-Sap is sentient, and will provide hours of lively, one-sided conversation while you're trying to work. "
N/A17135"TF_Weapon_Pork_Product" "DOMUZ ÜRÜNÜ"
N/A17136"[english]TF_Weapon_Pork_Product" "Pork Product"
N/A17137"TF_Wearable_Knife" "SÜS BIÇAĞI"
N/A17138"[english]TF_Wearable_Knife" "Cosmetic Knife"
N/A17139"TF_RandomDroppablePaintPackage" "MANN CO. BOYA SETİ"
N/A17140"[english]TF_RandomDroppablePaintPackage" "Mann Co. Painting Set"
N/A17141"TF_RandomDroppablePaintPackage_Desc" "Bu kendin boya kendin giy temalı Mann Co. boya seti, yasal olarak belirtmek gerekirse, kesinlikle toksik duman tütmeyen farklı renklerde örneklerle beraber geliyor."
N/A17142"[english]TF_RandomDroppablePaintPackage_Desc" "This Do-It-Yourself Mann Co. painting set comes with samples of a few different colors that are, legally-speaking, absolutely, definitely not giving off toxic fumes."
N/A17143"NewItemMethod_CommunityMarketPurchase" "Topluluk Pazarı'ndan Aldın�:"
N/A17144"[english]NewItemMethod_CommunityMarketPurchase" "You �Received from the Community Market�:"
N/A17145"ToolStrangifierConfirm" "BU EŞYAYI 'GARİP' YAPMAK İSTEDİĞİNDEN EMİN MİSİN?"
N/A17146"[english]ToolStrangifierConfirm" "Are you sure you want to make this item strange?"
N/A17147"KillEaterEventType_MedicsKilled" "Öldürülen Medicler"
N/A17148"[english]KillEaterEventType_MedicsKilled" "Medics Killed"
N/A17149"KillEaterEvent_TimeCloaked" "Görünmez Kalınan Saniye"
N/A17150"[english]KillEaterEvent_TimeCloaked" "Seconds Cloaked"
N/A17151"KillEaterEvent_HealthGiven" "Dostlara Verilen Sağlık"
N/A17152"[english]KillEaterEvent_HealthGiven" "Health Dispensed to Allies"
N/A17153"KillEaterEvent_TeleportsGiven" "Işınlanan Dostlar"
N/A17154"[english]KillEaterEvent_TeleportsGiven" "Allies Teleported"
N/A17155"KillEaterEvent_LongDistanceKills" "Uzun Mesafeli Leşler"
N/A17156"[english]KillEaterEvent_LongDistanceKills" "Long-Distance Kills"
N/A17157"KillEaterEvent_TanksDestroyed" "Yok Edilen Tanklar"
N/A17158"[english]KillEaterEvent_TanksDestroyed" "Tanks Destroyed"
N/A17159"TF_StrangePart_MedicsKilled" "GARİP PARÇA: ÖLDÜRÜLEN MEDICLER"
N/A17160"[english]TF_StrangePart_MedicsKilled" "Strange Part: Medics Killed"
N/A17161"TF_StrangePart_MedicsKilled_Desc" "Bu Garip Parça'yı Garip silahına eklemek bu silahla kaç Medic öldürdüğünü takip edebilmeni sağlayacak."
N/A17162"[english]TF_StrangePart_MedicsKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Medics you kill with that weapon."
N/A17163"TF_StrangePart_LongDistanceKills" "GARİP PARÇA: UZUN MESAFELİ LEŞLER"
N/A17164"[english]TF_StrangePart_LongDistanceKills" "Strange Part: Long-Distance Kills"
N/A17165"TF_StrangePart_LongDistanceKills_Desc" "Bu Garip Parça'yı Garip silahına eklemek bu silahla uzun mesafeden kaç kişiyi öldürdüğünü takip edebilmeni sağlayacak."
N/A17166"[english]TF_StrangePart_LongDistanceKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemies you kill with that weapon from far away."
N/A17167"TF_StrangePart_TanksDestroyed" "GARİP PARÇA: YOK EDİLEN TANKLAR"
N/A17168"[english]TF_StrangePart_TanksDestroyed" "Strange Part: Tanks Destroyed"
N/A17169"TF_StrangePart_TanksDestroyed_Desc" "Bu Garip Parça'yı Garip silahına eklemek bu silahla Mann-vs-Makine oyunlarında kaç tank yok ettiğini takip edebilmeni sağlayacak."
N/A17170"[english]TF_StrangePart_TanksDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of invading Tanks you destroy with it in Mann-vs-Machine games."
N/A17171"TF_FryingPanStrangifier" "GARİP PASTIRMA YAĞI"
N/A17172"[english]TF_FryingPanStrangifier" "Strange Bacon Grease"
N/A17173"TF_FryingPanStrangifier_Desc" "Bu eşyayı onunla kaç kişiyi öldürdüğünü takip edebilmen için Kızartma Tavası üzerinde kullan. Normal Kızartma Tavaları Garip hâle gelecekler."
N/A17174"[english]TF_FryingPanStrangifier_Desc" "Use this on a Frying Pan to make it track the number of enemies you kill with it. Normal Frying Pans will be upgraded to Strange quality."
N/A17175"KillEater_TimeCloakedRank0" "GARİP"
N/A17176"[english]KillEater_TimeCloakedRank0" "Strange"
N/A17177"KillEater_TimeCloakedRank1" "SIRADAN"
N/A17178"[english]KillEater_TimeCloakedRank1" "Unremarkable"
N/A17179"KillEater_TimeCloakedRank2" "GÜÇ BELA ŞOK EDİCİ"
N/A17180"[english]KillEater_TimeCloakedRank2" "Scarcely Shocking"
N/A17181"KillEater_TimeCloakedRank3" "BİRAZ MANYETİK"
N/A17182"[english]KillEater_TimeCloakedRank3" "Mildly Magnetizing"
N/A17183"KillEater_TimeCloakedRank4" "BİR ŞEKİLDE GÖREV YAPICI"
N/A17184"[english]KillEater_TimeCloakedRank4" "Somewhat Inducting"
N/A17185"KillEater_TimeCloakedRank5" "ŞANSSIZ"
N/A17186"[english]KillEater_TimeCloakedRank5" "Unfortunate"
N/A17187"KillEater_TimeCloakedRank6" "BELİRGİN ŞEKİLDE SİLİCİ"
N/A17188"[english]KillEater_TimeCloakedRank6" "Notably Deleterious"
N/A17189"KillEater_TimeCloakedRank7" "FAZLASIYLA MAHVEDİCİ"
N/A17190"[english]KillEater_TimeCloakedRank7" "Sufficiently Ruinous"
N/A17191"KillEater_TimeCloakedRank8" "GERÇEKTEN YÖNETİCİ"
N/A17192"[english]KillEater_TimeCloakedRank8" "Truly Conducting"
N/A17193"KillEater_TimeCloakedRank9" "İNANILMAZ ALDATICI"
N/A17194"[english]KillEater_TimeCloakedRank9" "Spectacularly Pseudoful"
N/A17195"KillEater_TimeCloakedRank10" "İYON BULAŞTIRICI"
N/A17196"[english]KillEater_TimeCloakedRank10" "Ion-Spattered"
N/A17197"KillEater_TimeCloakedRank11" "ŞEYTANİ DİNAMİK"
N/A17198"[english]KillEater_TimeCloakedRank11" "Wickedly Dynamizing"
N/A17199"KillEater_TimeCloakedRank12" "KESİNLİKLE PLAZMATİK"
N/A17200"[english]KillEater_TimeCloakedRank12" "Positively Plasmatic"
N/A17201"KillEater_TimeCloakedRank13" "TAMAMEN NORMAL"
N/A17202"[english]KillEater_TimeCloakedRank13" "Totally Ordinary"
N/A17203"KillEater_TimeCloakedRank14" "DEVRE ERİTİCİ"
N/A17204"[english]KillEater_TimeCloakedRank14" "Circuit-Melting"
N/A17205"KillEater_TimeCloakedRank15" "BOŞLUK ARTTIRICI"
N/A17206"[english]KillEater_TimeCloakedRank15" "Nullity-Inducing"
N/A17207"KillEater_TimeCloakedRank16" "SUNUCU BOŞALTICI"
N/A17208"[english]KillEater_TimeCloakedRank16" "Server-Clearing"
N/A17209"KillEater_TimeCloakedRank17" "EPİK"
N/A17210"[english]KillEater_TimeCloakedRank17" "Epic"
N/A17211"KillEater_TimeCloakedRank18" "EFSANEVİ"
N/A17212"[english]KillEater_TimeCloakedRank18" "Legendary"
N/A17213"KillEater_TimeCloakedRank19" "AVUSTRALYALI"
N/A17214"[english]KillEater_TimeCloakedRank19" "Australian"
N/A17215"KillEater_TimeCloakedRank20" "MANN CO. SEÇİMİ"
N/A17216"[english]KillEater_TimeCloakedRank20" "Mann Co. Select"
N/A17217"KillEater_HealthGivenRank0" "GARİP"
N/A17218"[english]KillEater_HealthGivenRank0" "Strange"
N/A17219"KillEater_HealthGivenRank1" "SIRADAN"
N/A17220"[english]KillEater_HealthGivenRank1" "Unremarkable"
N/A17221"KillEater_HealthGivenRank2" "GÜÇ BELA ŞOK EDİCİ"
N/A17222"[english]KillEater_HealthGivenRank2" "Scarcely Shocking"
N/A17223"KillEater_HealthGivenRank3" "BİRAZ MANYETİK"
N/A17224"[english]KillEater_HealthGivenRank3" "Mildly Magnetizing"
N/A17225"KillEater_HealthGivenRank4" "BİR ŞEKİLDE GÖREV YAPICI"
N/A17226"[english]KillEater_HealthGivenRank4" "Somewhat Inducting"
N/A17227"KillEater_HealthGivenRank5" "ŞANSSIZ"
N/A17228"[english]KillEater_HealthGivenRank5" "Unfortunate"
N/A17229"KillEater_HealthGivenRank6" "BELİRGİN ŞEKİLDE SİLİCİ"
N/A17230"[english]KillEater_HealthGivenRank6" "Notably Deleterious"
N/A17231"KillEater_HealthGivenRank7" "FAZLASIYLA MAHVEDİCİ"
N/A17232"[english]KillEater_HealthGivenRank7" "Sufficiently Ruinous"
N/A17233"KillEater_HealthGivenRank8" "GERÇEKTEN YÖNETİCİ"
N/A17234"[english]KillEater_HealthGivenRank8" "Truly Conducting"
N/A17235"KillEater_HealthGivenRank9" "İNANILMAZ ALDATICI"
N/A17236"[english]KillEater_HealthGivenRank9" "Spectacularly Pseudoful"
N/A17237"KillEater_HealthGivenRank10" "İYON BULAŞTIRICI"
N/A17238"[english]KillEater_HealthGivenRank10" "Ion-Spattered"
N/A17239"KillEater_HealthGivenRank11" "ŞEYTANİ DİNAMİK"
N/A17240"[english]KillEater_HealthGivenRank11" "Wickedly Dynamizing"
N/A17241"KillEater_HealthGivenRank12" "KESİNLİKLE PLAZMATİK"
N/A17242"[english]KillEater_HealthGivenRank12" "Positively Plasmatic"
N/A17243"KillEater_HealthGivenRank13" "TAMAMEN NORMAL"
N/A17244"[english]KillEater_HealthGivenRank13" "Totally Ordinary"
N/A17245"KillEater_HealthGivenRank14" "DEVRE ERİTİCİ"
N/A17246"[english]KillEater_HealthGivenRank14" "Circuit-Melting"
N/A17247"KillEater_HealthGivenRank15" "BOŞLUK ARTTIRICI"
N/A17248"[english]KillEater_HealthGivenRank15" "Nullity-Inducing"
N/A17249"KillEater_HealthGivenRank16" "SUNUCU BOŞALTICI"
N/A17250"[english]KillEater_HealthGivenRank16" "Server-Clearing"
N/A17251"KillEater_HealthGivenRank17" "EPİK"
N/A17252"[english]KillEater_HealthGivenRank17" "Epic"
N/A17253"KillEater_HealthGivenRank18" "EFSANEVİ"
N/A17254"[english]KillEater_HealthGivenRank18" "Legendary"
N/A17255"KillEater_HealthGivenRank19" "AVUSTRALYALI"
N/A17256"[english]KillEater_HealthGivenRank19" "Australian"
N/A17257"KillEater_HealthGivenRank20" "MANN CO. SEÇİMİ"
N/A17258"[english]KillEater_HealthGivenRank20" "Mann Co. Select"
N/A17259"TF_ImportFile_SelectImageDesc" "Çanta ikonu ön gösterim kutusunun sınırları içerisine oturmalı. Resim en az 512x512 boyutunda olmalı"
N/A17260"[english]TF_ImportFile_SelectImageDesc" "Backpack icon must fit within the boundary of this preview box. Image must be at least 512x512"
N/A17261"TF_ImportFile_BuildFailedNoBackpackIcon" "Bir çanta ikonu belirtmek zorundasın"
N/A17262"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoBackpackIcon" "You must specify a backpack icon"
N/A17263"TF_ImportFile_SelectFile" "Atölye zip'i aktar veya session manifest belirt"
N/A17264"[english]TF_ImportFile_SelectFile" "Import workshop zip or session manifest"
N/A17265"TF_ImportFile_Verify" "Doğrula"
N/A17266"[english]TF_ImportFile_Verify" "Verify"
N/A17267"TF_WilsonWeave" "WILSON ÖRGÜSÜ"
N/A17268"[english]TF_WilsonWeave" "The Wilson Weave"
N/A17269"TF_WilsonWeave_Desc" "Dinleyin, dinleyin! Bu üç köşeli saç ile berberlik tarihinin en meşhur anlarından birini tekrar yaşayın!"
N/A17270"[english]TF_WilsonWeave_Desc" "Hear ye, hear ye! Re-enact famous moments in barber history with this tricorn hat of hair!"
N/A17271"TF_HamShank" "BUT SAPI"
N/A17272"[english]TF_HamShank" "The Ham Shank"
N/A17273"TF_HamShank_Desc" "Bu basit çözüm bir hapishane zımbası. Basitçe tarif etmek gerekirse, bir diş fırçası ya da bir but gibi herhangi bir hapishane eşyasını al, biraz oy ve kantinde sıra beklerken bıçak gibi kullanmaya başla."
N/A17274"[english]TF_HamShank_Desc" "This makeshift classic is a prison staple. Simply take any common, everyday prison item, like a toothbrush or ham, whittle it to a point, and use it to shiv snitches waiting in line at the commissary for a second helping of ham and toothbrushes."
N/A17275"TF_SamsonSkewer" "SAMSON ŞİŞLEYİCİ"
N/A17276"[english]TF_SamsonSkewer" "The Samson Skewer"
N/A17277"TF_SamsonSkewer_Desc" "Bu el yapımı avcılık bıçağı vahşi doğada hayatta kalmak için ihtiyacın olan her şey ile beraber paketlendi; bir kutu kibrit ve üç üzüm."
N/A17278"[english]TF_SamsonSkewer_Desc" "The handle of this hand-forged survival knife is crammed with all of the things you'll need to survive in the wilderness, i.e. a pack of matches and three raisins."
N/A17279"TF_SamsonSkewer_Style0" "TEHDİT EDİCİ"
N/A17280"[english]TF_SamsonSkewer_Style0" "Menacing"
N/A17281"TF_SamsonSkewer_Style1" "KORKUTUCU"
N/A17282"[english]TF_SamsonSkewer_Style1" "Threatening"
N/A17283"TF_Bloodhound" "TAZI"
N/A17284"[english]TF_Bloodhound" "The Bloodhound"
N/A17285"TF_Bloodhound_Desc" "Raymond Chandler'ın derlenmiş eserlerini okuyarak kendini hatunları baştan çıkartan sert mizaçlı bir dedektif gibi hisset. Daha sonra tüm bunlara bir ara ver bu aslına uygun ölçüdeki karton köpek şapkasını dene."
N/A17286"[english]TF_Bloodhound_Desc" "Experience the vicarious thrill of the tough-talking, dame-seducing gumshoe by reading the collected works of Raymond Chandler. Then take a break from all that and try on this novelty-sized cartoon dog hat."
N/A17287"TF_DapperDisguise" "ŞIK KILIK"
N/A17288"[english]TF_DapperDisguise" "The Dapper Disguise"
N/A17289"TF_DapperDisguise_Desc" "Yakışıklı bir adam olarak kimliğini gizle ve inanılmaz derecede çekici olmanın gizli avantajlarından faydalan. Yüksek maaşlı işler! Erotik rastlantılar! Zeytin bahçesinde ücretsiz ekmekler! Yiyebildiğin kadar yesen iyi edersin çünkü o maske bir noktadan sonra çürüyecek ve her zamankinden daha çirkin olacaksın."
N/A17290"[english]TF_DapperDisguise_Desc" "Go incognito as a handsome man and enjoy the secret benefits of the exceptionally attractive. High-paying jobs! Erotic encounters! Free bread sticks at the Olive Garden! Eat as many as you can, though, because eventually the mask will rot off, leaving you uglier than before."
N/A17291"TF_Necronomicrown" "ÖLÜLER TACI"
N/A17292"[english]TF_Necronomicrown" "The Necronomicrown"
N/A17293"TF_Necronomicrown_Desc" "Tüm diğer ikizler gibi sen de kardeşinin boynundaki bir sivilceden doğdun, şeytani bir kafaya dönüştün ve en sonunda ikizinin tamamen aynı olan vücudundan ayrıldın. Şimdi birbirinizden ayırt edilemiyorsunuz! Kimlik işini bu şeytani kurukafa şapkası ile çözüme kavuşturalım."
N/A17294"[english]TF_Necronomicrown_Desc" "Like all identical twins, you were born from a cyst in your sibling's neck, grew into an evil head, and eventually sloughed off your twin in your own exact duplicate body. Now you can't tell each other apart! Take out the guesswork with this identifying demonic skullcap."
N/A17295"TF_LongFallLoafers" "YÜKSEK DÜŞÜŞ PABUCU"
N/A17296"[english]TF_LongFallLoafers" "The Long Fall Loafers"
N/A17297"TF_LongFallLoafers_Desc" "Titanyumdan yapılmış olan bu kıvrık şok emiciler omurgana bağlanır ve her iki ayağına kadar iner. Artık yüksek bir yerden düştüğünde çarpışmanın şiddeti emilecek ve acıdan kırılan vücuduna tamamen eşit miktarda dağıtılacak."
N/A17298"[english]TF_LongFallLoafers_Desc" "These curved titanium shock-absorbers connect to the base of your spine and run down the inside of both legs. Now when you fall from a great height, the agony of impact will be absorbed, then conveniently redistributed to your whole pain-wracked body."
N/A17299"TF_Wearable_Headset" "BAŞLIK"
N/A17300"[english]TF_Wearable_Headset" "Headset"
N/A17301"TF_OculusRift_Promo" "OCULUS RIFT PROMOSYONU"
N/A17302"[english]TF_OculusRift_Promo" "Oculus Rift Promo"
N/A17303"TF_OculusRift_Promo_Desc" " "
N/A17304"[english]TF_OculusRift_Promo_Desc" ""
N/A17305"Econ_Paint_Name" "BOYA RENGİ: %s1"
N/A17306"[english]Econ_Paint_Name" "Paint Color: %s1"
N/A17307"TF_TF2VRH" "TF2VRH"
N/A17308"[english]TF_TF2VRH" "TF2VRH"
N/A17309"TF_TF2VRH_Desc" "Görüşürüz kareler! İkileyin üçgenler! Huzurlarınızda, yüzlerce yıl süren dikdörtgen araştırmalarının sonucunu ve teknolojisini tam suratının önüne getiren Team Fortress 2 Fazlasıyla Dikdörtgen Başlığı!"
N/A17310"[english]TF_TF2VRH_Desc" "So long, squares! Take a hike, triangles! Introducing the Team Fortress 2 Very Rectangular Headset, which brings hundreds of decades of rectangle research and technology to the absolute forefront of your face."
N/A17311"TF_VR_Calibration" "VR KALİBRASYONU"
N/A17312"[english]TF_VR_Calibration" "VR Calibration"
N/A17313"TF_VR_MoveLine" "Yeşil çizgiye BAK ve sadece çok az yeşil görene kadar
N/A17314görüş alanının kenarına doğru TAŞI."
N/A17315"[english]TF_VR_MoveLine" "LOOK AT the green line and MOVE IT to the edge of
N/A17316your view UNTIL you can only see a tiny bit of green."
N/A17317"TF_VR_SetIpd" "Eğer IPD bilgini biliyorsan burada hemen onu girebilirsin.
N/A17318Eğer bilmiyorsan, bu alanı boş bırak."
N/A17319"[english]TF_VR_SetIpd" "If you know your IPD, you can set it directly here.
N/A17320If not, leave this field alone."
N/A17321"TF_VR_SetEyeRelief" "Eğer lens-göz boşluğunu biliyorsan burada hemen onu girebilirsin.
N/A17322Eğer bilmiyorsan, bu alanı boş bırak."
N/A17323"[english]TF_VR_SetEyeRelief" "If you know your eye relief, you can set it directly here.
N/A17324If not, leave this field alone."
N/A17325"TF_VR_UseControls" "Hareket için imleç tuşları, shift=daha hızlı, sonraki çizgi için enter.
N/A17326Hareket için D-pad, arka tuşlar=daha hızlı, sonraki çizgi için A tuşu."
N/A17327"[english]TF_VR_UseControls" "Cursor keys to move, shift=faster, enter for next line.
N/A17328D-pad to move, triggers=faster, A button for next line."
N/A17329"TF_VR_LeftEye" "Sol göz: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17330"[english]TF_VR_LeftEye" "Left eye: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17331"TF_VR_RightEye" "Sağ göz: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17332"[english]TF_VR_RightEye" "Right eye: %s1, %s2, %s3, %s4"
N/A17333"TF_VR_LeftRelief" "Sol göz boşluğu: %s1 mm (%s2 piksel)"
N/A17334"[english]TF_VR_LeftRelief" "Left eye relief: %s1 mm (%s2 pixels)"
N/A17335"TF_VR_RightRelief" "Sağ göz boşluğu: %s1 mm (%s2 piksel)"
N/A17336"[english]TF_VR_RightRelief" "Right eye relief: %s1 mm (%s2 pixels)"
N/A17337"TF_VR_IpdStats" "Gözbebekleri arası mesafe (IPD): %s1 mm (%s2 piksel)"
N/A17338"[english]TF_VR_IpdStats" "Interpupillary distance (IPD): %s1 mm (%s2 pixels)"
N/A17339"TF_VR_LessLots" "<<"
N/A17340"[english]TF_VR_LessLots" "<<"
N/A17341"TF_VR_Less" "<"
N/A17342"[english]TF_VR_Less" "<"
N/A17343"TF_VR_More" ">"
N/A17344"[english]TF_VR_More" ">"
N/A17345"TF_VR_MoreLots" ">>"
N/A17346"[english]TF_VR_MoreLots" ">>"
N/A17347"TF_VR_NextAdjust" "Sonraki"
N/A17348"[english]TF_VR_NextAdjust" "Next"
N/A17349"TF_VR_Apply" "Uygula"
N/A17350"[english]TF_VR_Apply" "Apply"
N/A17351"TF_VR_Seethrough" "İçi görüş"
N/A17352"[english]TF_VR_Seethrough" "Seethrough"
N/A17353"TF_VR_Close" "Kapat"
N/A17354"[english]TF_VR_Close" "Close"
N/A17355"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_First_Place" "READY STEADY PAN BİRİNCİLİĞİ"
N/A17356"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_First_Place" "Ready Steady Pan First Place"
N/A17357"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Second_Place" "READY STEADY PAN İKİNCİLİĞİ"
N/A17358"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Second_Place" "Ready Steady Pan Second Place"
N/A17359"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "READY STEADY PAN ÜÇÜNCÜLÜĞÜ"
N/A17360"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Third_Place" "Ready Steady Pan Third Place"
N/A17361"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "READY STEADY PAN TURNUVA KATILIMCISI"
N/A17362"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper" "Ready Steady Pan Tournament Helper"
N/A17363"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "1. SEZON"
N/A17364"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season1" "Season 1"
N/A17365"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season2" "2. SEZON"
N/A17366"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Season2" "Season 2"
N/A17367"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season2" "2. SEZON\nYARDIM İÇİN TEŞEKKÜRLER!"
N/A17368"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season2" "Season 2\nThanks for Helping!"
N/A17369"TF_ConspiracyCap" "KOMPLO ŞAPKASI"
N/A17370"[english]TF_ConspiracyCap" "Conspiracy Cap"
N/A17371"TF_ConspiracyCap_Desc" "Hiçbir şey bilmeyen bir salak gibi konik şapka takıp beynini devletin sırlarından koruma. Şekil değiştirebilen Reptiloid efendilerimizin özel sohbetlerine kulak misafiri ol. Gelecek seneki beyzbol şampiyonunun kim olacağını öğren! 51. Bölge'de gerçekte ne var olduğunu öğren! Kocaayak'ın geceyarısı kafası bir dünya iken Başkan ile yaptığı geyikleri dinle!"
N/A17372"[english]TF_ConspiracyCap_Desc" "Don't shield your head from government secrets with a tinfoil hat like a know-nothing chump. Listen in on the private chat lines of our shape-shifting Reptiloid overlords. Find out who wins next year's World Series! Learn what's really in Area 51! Eavesdrop on Bigfoot's late-night drunken calls to the President!"
N/A17373"TF_ConspiracyCap_Style0" "ŞAPKALI"
N/A17374"[english]TF_ConspiracyCap_Style0" "Hat"
N/A17375"TF_ConspiracyCap_Style1" "ŞAPKASIZ"
N/A17376"[english]TF_ConspiracyCap_Style1" "No Hat"
N/A17377"TF_PublicAccessor" "SEYİRCİYE OYNAYAN"
N/A17378"[english]TF_PublicAccessor" "Public Accessor"
N/A17379"TF_PublicAccessor_Desc" "Bu kırık anten 20 m çevrendeki radyo istasyonlarını dinleyebilmen için mükemmel bir alıcı. Yerel radyo spikerlerinden, telsizseverlerden, telle birbirine bağlı teneke kutularla konuşan veletlere kadar herkesi dinleyebilirsin."
N/A17380"[english]TF_PublicAccessor_Desc" "This broken antenna cap is the perfect receiver for any local radio stations broadcasting up to twenty feet away from you. Tune in to all the hits from local-area ham radio operators, walkie-talkie enthusiasts, and small children with soup cans connected by old wire."
N/A17381"TF_PublicAccessor_Style0" "ŞAPKALI"
N/A17382"[english]TF_PublicAccessor_Style0" "Hat"
N/A17383"TF_PublicAccessor_Style1" "ŞAPKASIZ"
N/A17384"[english]TF_PublicAccessor_Style1" "No Hat"
1713117385}
1713217386}