Template:PatchDiff/May 31, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1173911739"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_FAST_FINAL_CAP_NAME" "Five the Fast Way"
1174011740"TF_MAPS_FOUNDRY_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Erövra den sista kontrollpunkten inom fem sekunder från det att ditt lag erövrat den föregående kontrollpunkten."
1174111741"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Capture the final control point within five seconds of your team capturing the previous control point."
N/A11742"TF_MAPS_FOUNDRY_TELEPORT_AND_CAP_NAME" "Kvickt Övertag"
N/A11743"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_TELEPORT_AND_CAP_NAME" "Claim Jumper"
1174211744"TF_MAPS_FOUNDRY_TELEPORT_AND_CAP_DESC" "Erövra en kontrollpunkt inom 12 sekunder från det att du stigit ut ur en teleportör."
1174311745"[english]TF_MAPS_FOUNDRY_TELEPORT_AND_CAP_DESC" "Capture a control point within 12 seconds after exiting a teleporter."
1174411746"TF_MAPS_FOUNDRY_PUSH_INTO_CAULDRON_NAME" "Terminerad"
1207212074"[english]Tip_1_19" "As a Scout, the Boston Basher causes foes to bleed when struck, but missing will cause self-inflicted bleeding. Bleeding can be quickly cured with health kits."
1207312075"Tip_1_20" "Spanarens Solsticka utdelar kritisk skada mot brinnande spelare, men annars är den svagare än slagträt. Arbeta tillsammans med pyros från ditt lag för att maximera din skada."
1207412076"[english]Tip_1_20" "As a Scout, the Sun-on-a-Stick deals critical damage to burning foes, but is otherwise weaker than the Bat. Work with friendly Pyros to make full use of it."
N/A12077"Tip_1_21" "Som Spanare innebär en träff med Krigsfjädern att efterföljande attacker på målet förvandlas till mini-kritiska träffar. Använd allierade och andra vapen för att få ut det mesta av den ökade skadan."
N/A12078"[english]Tip_1_21" "As a Scout, a Fan O'War hit turns subsequent attacks against the target into mini-crits. Use allies and other weapons to get the most from the damage boost."
N/A12079"Tip_1_22" "Som Spanare påverkar de mini-kritiska träffarna, som uppnås genom Läskpopparens Hypemätare, även ditt sekundära vapen och närstridsvapen!"
N/A12080"[english]Tip_1_22" "As a Scout, the Mini-Crits achieved through the Soda Popper's Hype Meter will also affect your secondary and melee weapons!"
N/A12081"Tip_1_23" "Som Spanare, se över din hälsa vid användning av Atomiseraren. Ett dåligt planerat trippelhopp kan kosta dig livet!"
N/A12082"[english]Tip_1_23" "As a Scout, watch your health when using the Atomizer. A poorly-timed triple jump could cost you your life!"
N/A12083"Tip_1_24" "Som Spanare kan du utnyttja både Hagel-Med-Krafts rekyl och Atomiserarens trippelhopp för att få sammanlagt fyra hopp!"
N/A12084"[english]Tip_1_24" "As a Scout, you can utilize both the Force-A-Nature's knockback and Atomizer's triple jump for a quadruple jump combination!"
N/A12085"Tip_1_25" "Som Spanare, är det möjligt att trippelhoppa med Atomiseraren! Använd hoppet till att utmanövrera fiender och för att nå svåråtkomliga platser!"
N/A12086"[english]Tip_1_25" "As a Scout, the Atomizer will allow you to perform a triple jump! Use it to outmaneuver enemies and access hard-to-reach areas!"
1207512087"ToolStrangePartApplyConfirm" "Är du säker på att du vill lägga till denna Märkliga Del till detta föremål?\n\nKom ihåg: ett enda föremål kan bara ha %maximum_strange_part_slots% delar. Din\n%subject_item_def_name% har %remaining_strange_part_slots% lediga platser kvar."
1207612088"[english]ToolStrangePartApplyConfirm" "Are you sure you want add this Strange Part to this item?\n\nRemember: a single item can only hold %maximum_strange_part_slots% parts. Your\n%subject_item_def_name% has %remaining_strange_part_slots% free slots remaining."
1207712089"KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Sappade byggnader"
1214412156"[english]KillEater_SapperRank1" "Unremarkable"
1214512157"TF_CozyCamper" "Krypskyttens Krypin"
1214612158"[english]TF_CozyCamper" "The Cozy Camper"
N/A12159"Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� har förtjänat:: %s2 %s3"
N/A12160"[english]Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� has earned:: %s2 %s3"
1214712161"TF_DailyMapStampRewardHat" "Filatelist"
1214812162"[english]TF_DailyMapStampRewardHat" "Philateler"
1214912163"TF_DailyGiftGiverRewardHat" "Gåvomannen Från Gåvolandet"
1215412168"[english]TF_EngineerChaps" "Texas Half-Pants"
1215512169"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Ta bort Märklig Del?"
1215612170"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Remove Strange Part?"
N/A12171"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePart" "Ta bort den märkliga delen som räknar \"%confirm_dialog_token%\" från detta föremålet? (Den märkliga delen kommer att kastas)"
N/A12172"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePart" "Remove the strange part tracking \"%confirm_dialog_token%\" from this item? (Strange Part will be discarded)"
1215712173"RefurbishItem_RemoveStrangeScoresTitle" "Återställ mätare?"
1215812174"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScoresTitle" "Reset Counters?"
1215912175"RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Återställ alla mätarna på detta märkliga föremålet? Detta kommer att återställa alla värden till 0."
1216012176"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Clear all of the score counters on this strange item? This will set all of the values to 0."
N/A12177"TF_HeavyBoxingTowel" "Kastsäkra Handduken"
N/A12178"[english]TF_HeavyBoxingTowel" "Toss-Proof Towel"
1216112179}
1216212180}