Template:PatchDiff/November 13, 2014 Patch/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
2138621386"[english]Attrib_Particle83" "Stare From Beyond"
2138721387"Attrib_Particle84" "Ooze"
2138821388"[english]Attrib_Particle84" "The Ooze"
21389N/A"Attrib_Particle85" "Haunted Phantasm Jr"
21390N/A"[english]Attrib_Particle85" "Haunted Phantasm Jr"
N/A21389"Attrib_Particle86" "Haunted Phantasm Jr"
N/A21390"[english]Attrib_Particle86" "Haunted Phantasm Jr"
2139121391"Attrib_Particle3011" "Haunted Phantasm"
2139221392"[english]Attrib_Particle3011" "Haunted Phantasm"
2139321393"Attrib_Particle3012" "Ghastly Ghosts"
2155821558"[english]TF_DadliestCatch" "The Dadliest Catch"
2155921559"TF_DadliestCatch_Desc" "Máš problém s tím, že tě lidé často schválně straší a vylekávají? Pořiď si tento kostým, díky kterému se všichni vtipálci začnou bát, abys je ze strachu nepostříkal inkoustem!"
2156021560"[english]TF_DadliestCatch_Desc" "It's cephaloposh! It's cephalopractical! This state-of-the-art octopus disguise kit will have everyone thinking you squirt ink out of your orifices."
N/A21561"TF_ImportFile_QCUnsupportedText" "Tvůj QC soubor obsahuje nepodporovaný text: %text%"
N/A21562"[english]TF_ImportFile_QCUnsupportedText" "Your QC contains unsupported text: %text%"
N/A21563"TF_RobotPyro_Promo" "Robot Pyro Collectible Figure Promo"
N/A21564"[english]TF_RobotPyro_Promo" "Robot Pyro Collectible Figure Promo"
N/A21565"TF_RobotPyro_Promo_Desc" " "
N/A21566"[english]TF_RobotPyro_Promo_Desc" ""
2156121567}
2156221568}