Template:PatchDiff/November 4, 2022 Patch/hl2/resource/replay swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
147147"[english]Replay_HideThisMessage" "[ %s1 ] to hide this message"
148148"Replay_DefaultServerError" "Servern stötte på ett fel vid bearbetningen av repriser under den senaste omgången."
149149"[english]Replay_DefaultServerError" "The server encountered an error in processing Replays for the last round."
150N/A"Replay_NoReplays" "FÖR NÄRVARANDE HAR DU INGA REPRISER.\\NTRYCK [ %S1 ] I ETT SPEL FÖR ATT SKAPA EN."
N/A150"Replay_NoReplays" "FÖR NÄRVARANDE HAR DU INGA REPRISER.\\NTRYCK [ %s1 ] I ETT SPEL FÖR ATT SKAPA EN."
151151"[english]Replay_NoReplays" "CURRENTLY YOU HAVE NO REPLAYS.\nPRESS [ %s1 ] DURING A GAME TO CREATE ONE."
152152"Replay_NoMovies" "FÖR NÄRVARANDE HAR DU INGA SPARADE FILMER.\\NDU KAN SPARA REPRISER SOM FILMER OCH DELA DEM\\NMED DINA VÄNNER."
153153"[english]Replay_NoMovies" "CURRENTLY YOU HAVE NO SAVED MOVIES.\nYOU CAN SAVE REPLAYS INTO MOVIES AND SHARE THEM\nWITH YOUR FRIENDS."
225225"[english]Replay_RenderEstimate_File" "Estimated File Size: %s1 kb"
226226"Replay_LockWarning" "VARNING: Om datorn hänger sig under rendering kan det förstöra din film!"
227227"[english]Replay_LockWarning" "WARNING: Locking your computer while rendering may corrupt your movie!"
228N/A"Replay_NextX" "NÄSTA %S1"
N/A228"Replay_NextX" "NÄSTA %s1"
229229"[english]Replay_NextX" "NEXT %s1"
230N/A"Replay_PrevX" "FÖREGÅENDE %S1"
N/A230"Replay_PrevX" "FÖREGÅENDE %s1"
231231"[english]Replay_PrevX" "PREVIOUS %s1"
232232"Replay_BackCarat" "<< TILLBAKA"
233233"[english]Replay_BackCarat" "<< BACK"