Template:PatchDiff/October 10, 2013 Patch/tf/resource/tf dutch.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
16631663"[english]Building_hud_tele_times_used_360" "Used:\n%timesused%"
16641664"Building_hud_sentry_not_built" "Sentry\nniet gebouwd"
16651665"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry\nNot Built"
1666N/A"Building_hud_dispenser_not_built" "Dispenser\nniet gebouwd"
N/A1666"Building_hud_dispenser_not_built" "Dispenser\nNiet gebouwd"
16671667"[english]Building_hud_dispenser_not_built" "Dispenser\nNot Built"
16681668"Building_hud_tele_enter_not_built" "Ingang\nniet gebouwd"
16691669"[english]Building_hud_tele_enter_not_built" "Entrance\nNot Built"
16701670"Building_hud_tele_exit_not_built" "Uitgang\nniet gebouwd"
16711671"[english]Building_hud_tele_exit_not_built" "Exit\nNot Built"
1672N/A"Building_hud_sentry_not_built_360" "Sentry\nniet gebouwd"
N/A1672"Building_hud_sentry_not_built_360" "Sentry\nNiet gebouwd"
16731673"[english]Building_hud_sentry_not_built_360" "Sentry\nNot Built"
1674N/A"Building_hud_tele_enter_not_built_360" "Ingang\nniet gebouwd"
N/A1674"Building_hud_tele_enter_not_built_360" "Ingang\nNiet gebouwd"
16751675"[english]Building_hud_tele_enter_not_built_360" "Entrance\nNot Built"
1676N/A"Building_hud_tele_exit_not_built_360" "Uitgang\nniet gebouwd"
N/A1676"Building_hud_tele_exit_not_built_360" "Uitgang\nNiet gebouwd"
16771677"[english]Building_hud_tele_exit_not_built_360" "Exit\nNot Built"
16781678"Hud_Menu_Demolish_Title" "Slopen"
16791679"[english]Hud_Menu_Demolish_Title" "Demolish"
44394439"[english]TF_Unique_TribalmanKukri" "The Tribalman's Shiv"
44404440"TF_Unique_BattleAxe" "De Schotse Schedelhouwer"
44414441"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
4442N/A"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Onder invloed hiervan ontvang je +25% bewegingssnelheid en zullen toegebrachte en opgelopen schade minivoltreffers zijn."
N/A4442"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Onder invloed hiervan ontvang je +25% bewegingssnelheid\nen toegebrachte schade, terwijl ontvangen schade met +25% stijgt."
44434443"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed,\nyour attacks mini-crit, and damage taken increased by 25%."
44444444"TF_Employee_Badge_A" "Grauwe Veteraan"
44454445"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
45614561"[english]Tip_5_9" "As a Medic, you can ÜberCharge without a heal target in order to save yourself in dire situations."
45624562"Tip_5_10" "Als Medic is het beter om een überlading te vroeg te gebruiken dan deze te verliezen als je wordt gedood."
45634563"[english]Tip_5_10" "As a Medic, it's better to use an ÜberCharge too early than lose it by being killed."
4564N/A"Tip_5_11" "Als Medic kun je vijanden voor de gek houden door het \\\"überlading klaar!\\\"-commando te gebruiken, om te doen alsof je een überlading klaar hebt."
N/A4564"Tip_5_11" "Als Medic kun je vijanden voor de gek houden door het \\\\\"überlading klaar!\\\\\"-commando te gebruiken, om te doen alsof je een überlading klaar hebt."
45654565"[english]Tip_5_11" "As a Medic, fool the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command in order to pretend you have an ÜberCharge prepared."
45664566"Tip_5_12" "Als Medic kun je meerdere doelen overgenezen, zodat ze meer schade kunnen incasseren."
45674567"[english]Tip_5_12" "As a Medic, you can keep multiple targets overhealed allowing them to absorb more damage."
52575257"[english]TF_Weapon_Peppergun" "Peppergun"
52585258"TF_Weapon_Fish" "Vis"
52595259"[english]TF_Weapon_Fish" "Fish"
5260N/A"TF_Weapon_FryingPan" "Braadpan"
N/A5260"TF_Weapon_FryingPan" "Koekenpan"
52615261"[english]TF_Weapon_FryingPan" "Frying Pan"
52625262"Humiliation_Count" "x%s1"
52635263"[english]Humiliation_Count" "x%s1"
54795479"[english]TF_TheFamiliarFez" "Familiar Fez"
54805480"TF_TheGrenadiersSoftcap" "Grenadiers Softcap"
54815481"[english]TF_TheGrenadiersSoftcap" "Grenadier's Softcap"
5482N/A"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Biedt een aanvallende boost waardoor teamgenoten in de buurt minivoltreffers kunnen uitvoeren."
N/A5482"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Biedt een aanvallende boost waardoor teamgenoten\nin de buurt minivoltreffers kunnen uitvoeren.\nWoede neemt toe door uitgedeelde schade."
54835483"[english]TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Provides an offensive buff that causes\nnearby team members to do mini-crits.\nRage increases through damage done."
5484N/A"TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Biedt een verdedigende boost die teamgenoten\nin de buurt tegen crits beschermt en\ninkomende schade met 35% vermindert.\nWoede neemt toe met opgelopen schade."
N/A5484"TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Biedt een verdedigende boost die teamgenoten\nin de buurt tegen voltreffers beschermt\n, inkomende sentry-schade met 50% en\nalle andere inkomende schade met 35% vermindert.\nWoede neemt toe door uitgedeelde schade."
54855485"[english]TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Provides a defensive buff that protects\nnearby team members from crits,\nincoming sentry damage by 50%\nand 35% from all other sources.\nRage increases through damage done."
54865486"TF_OlSnaggletooth" "Ouwe Knarsetand"
54875487"[english]TF_OlSnaggletooth" "Ol' Snaggletooth"
58545854"[english]TF_MadMilk" "Mad Milk"
58555855"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump" "De Raketspringer"
58565856"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump" "The Rocket Jumper"
5857N/A"TF_Unique_FryingPan" "De Braadpan"
N/A5857"TF_Unique_FryingPan" "De Koekenpan"
58585858"[english]TF_Unique_FryingPan" "The Frying Pan"
58595859"TF_Unique_Gloves_of_Running_Urgently" "De Haastige Handschoenen"
58605860"[english]TF_Unique_Gloves_of_Running_Urgently" "The Gloves of Running Urgently"
70687068"[english]Attrib_Particle20" "Map Stamps"
70697069"TF_UllapoolCaber_Desc" "Schotse gezichtsverwijdering met een hoog rendement.\n Een nuchter persoon zou 'm gooien..."
70707070"[english]TF_UllapoolCaber_Desc" "High-yield Scottish face removal.\nA sober person would throw it..."
7071N/A"TF_BuffaloSteak_Desc" "Terwijl je onder de invloed bent, verhoogt de bewegingssnelheid,\nworden toegebrachte en opgelopen schade minivoltreffers,\nen kan de speler alleen slagwapens gebruiken.\n\nWie heeft er brood nodig?"
N/A7071"TF_BuffaloSteak_Desc" "Terwijl je onder de invloed bent, verhoogt de bewegingssnelheid,\nwordt alle toegebrachte schade een minivoltreffer, stijgt de ontvangen schade met 25%,\nen kan de speler alleen slagwapens gebruiken.\n\nWie heeft er brood nodig?"
70727072"[english]TF_BuffaloSteak_Desc" "While under the effects, move speed is increased,\nattacks mini-crit, damage taken will be increased 25%,\nand the player may only use melee weapons.\n\nWho needs bread?"
70737073"TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Beweeg met dezelfde snelheid als een sneller heeldoelwit."
70747074"[english]TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Move at the speed of any faster heal target."
73987398"[english]TF_Bundle_ShogunPromoComplete_Desc" "Get all eight items.\nThis haiku is not lying.\nGet. All. Eight. Items:"
73997399"TF_SoldierSashimono" "Veroveraarsschelp"
74007400"[english]TF_SoldierSashimono" "Concheror"
7401N/A"TF_SoldierSashimono_Desc" "Schade uitgedeeld\nDoor teamgenoten met buff\nKomt terug als leven"
N/A7401"TF_SoldierSashimono_Desc" "Geeft een snelheidsboost in een klein gebied\nwaarin uitgedeelde schade spelers geneest.\nWoede neemt toe door uitgedeelde schade."
74027402"[english]TF_SoldierSashimono_Desc" "Provides area speed buff\nwhere damage done provides some healing.\nRage increases through damage."
74037403"TF_Gunbai" "Oorlogswaaier"
74047404"[english]TF_Gunbai" "Fan O'War"
91549154"[english]Attrib_MakersMark" "Crafted by %s1"
91559155"HTTPError_ZeroLengthFile" "Leeg bestand"
91569156"[english]HTTPError_ZeroLengthFile" "Zero length file"
9157N/A"HTTPError_ConnectionClosed" "Connectie gesloten"
N/A9157"HTTPError_ConnectionClosed" "Verbinding gesloten"
91589158"[english]HTTPError_ConnectionClosed" "Connection closed"
91599159"HTTPError_InvalidURL" "Ongeldige URL"
91609160"[english]HTTPError_InvalidURL" "Invalid URL"
99789978"[english]TF_Trial_Alert_SelectFriend" "Here's your opportunity to thank the person who referred you to Team Fortress 2 or helped you the most!"
99799979"TF_Trial_Alert_ThankedBySomeone" "%thanker% heeft je bedankt! Ga zo door!"
99809980"[english]TF_Trial_Alert_ThankedBySomeone" "You were thanked by %thanker%! Keep up the good work!"
9981N/A"TF_Trial_ThankSuccess_Title" "Dank je!"
N/A9981"TF_Trial_ThankSuccess_Title" "Bedankt!"
99829982"[english]TF_Trial_ThankSuccess_Title" "Thanks!"
99839983"TF_Trial_ThankSuccess_Text" "Je vriend is bedankt en ontvangt misschien een voorwerp voor zijn of haar goede werk."
99849984"[english]TF_Trial_ThankSuccess_Text" "Your friend has been thanked and may receive an item for their good work."
1010010100"[english]Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "Does not require ammo"
1010110101"Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Deelt maar 20% schade uit aan constructies"
1010210102"[english]Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Deals only 20% damage to buildings"
10103N/A"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alt-vuur: Een opgeladen schot dat spelers raakt met een minivoltreffer en constructies voor 4 seconden uitschakelt"
N/A10103"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alt-vuur: Een opgeladen schot dat spelers\nraakt met een minivoltreffer, ze in de brand steekt\nen constructies voor 4 seconden uitschakelt"
1010410104"[english]Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alt-Fire: A charged shot that\nmini-crits players, sets them on fire\nand disables buildings for 4 sec"
1010510105"Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projectiel gaat door vijandelijke doelwitten heen"
1010610106"[english]Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projectile penetrates enemy targets"
1015410154"[english]Replay_FirstRenderQueueAddTitle" "Render Queue"
1015510155"Replay_FirstRenderQueueAddMsg" "Je hebt een opname in je renderwachtrij geplaatst.\n\nJe kunt meerdere opnames tegelijkertijd toevoegen en opslaan door op \"ALLES OPSLAAN\" te klikken in het herhalingsscherm."
1015610156"[english]Replay_FirstRenderQueueAddMsg" "You have added a take to your render queue.\n\nYou can add multiple takes and save them all at once by clicking \"SAVE ALL\" in the replay browser."
10157N/A"TF_CRITS" "CRITS"
N/A10157"TF_CRITS" "VOLTREFFERS"
1015810158"[english]TF_CRITS" "CRITS"
1015910159"TF_Wearable_Hat" "Hoed"
1016010160"[english]TF_Wearable_Hat" "Hat"
1144811448"[english]StoreCheckout_DiscountFail" "There seems to have been an error applying a discount to one or more items. Please try again or contact support."
1144911449"StoreCheckout_InvalidItem" "Het opgevraagde voorwerp bestaat niet of is niet te koop."
1145011450"[english]StoreCheckout_InvalidItem" "The requested item does not exist or is not for sale."
11451N/A"Web_StoreCheckout_PurchaseComplete" "Je aankoop is voltooid! De aangekochte voorwerpen staan nu in je inventaris."
N/A11451"Web_StoreCheckout_PurchaseComplete" "Je aankoop is voltooid! De aangeschafte voorwerpen staan nu in je inventaris."
1145211452"[english]Web_StoreCheckout_PurchaseComplete" "Your purchase is complete! Purchased items are now in your inventory."
1145311453"Web_StoreCheckout_NoItems" "Je aankoop is voltooid! Er zijn geen nieuwe voorwerpen toegevoegd aan je inventaris."
1145411454"[english]Web_StoreCheckout_NoItems" "Your purchase is complete! Note that no new items were added to your inventory."
1345113451"[english]ClassTips_1_Count" "8"
1345213452"ClassTips_1_2" "Maak een dubbele sprong terwijl je in de lucht bent!"
1345313453"[english]ClassTips_1_2" "Double jump while in the air!"
13454N/A"ClassTips_1_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13454"ClassTips_1_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1345513455"[english]ClassTips_1_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1345613456"ClassTips_1_4_MvM" "Je kan credits binnen een grote straal verzamelen"
1345713457"[english]ClassTips_1_4_MvM" "You collect credits in a large radius"
1346713467"[english]ClassTips_2_Count" "7"
1346813468"ClassTips_2_2" "Richt op het hoofd om voltreffers aan te richten!"
1346913469"[english]ClassTips_2_2" "Aim for the head to do critical hits!"
13470N/A"ClassTips_2_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13470"ClassTips_2_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1347113471"[english]ClassTips_2_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1347213472"ClassTips_2_4_MvM" "Jarate-upgrade vertraagt doelwitten"
1347313473"[english]ClassTips_2_4_MvM" "Jarate upgrade slows targets"
1348113481"[english]ClassTips_3_Count" "7"
1348213482"ClassTips_3_2" "Gebruik je raketwerper om te raketspringen!"
1348313483"[english]ClassTips_3_2" "Use your rocket launcher to rocket jump!"
13484N/A"ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13484"ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1348513485"[english]ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1348613486"ClassTips_3_4_MvM" "Verbeter je wapenschade!"
1348713487"[english]ClassTips_3_4_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
1349513495"[english]ClassTips_4_Count" "7"
1349613496"ClassTips_4_2" "Maak een kleefbomsprong door op een kleefbom te staan en te springen zodra je hem opblaast!"
1349713497"[english]ClassTips_4_2" "Stickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
13498N/A"ClassTips_4_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13498"ClassTips_4_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1349913499"[english]ClassTips_4_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1350013500"ClassTips_4_4_MvM" "Verbeter je wapenschade!"
1350113501"[english]ClassTips_4_4_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
1350913509"[english]ClassTips_5_Count" "7"
1351013510"ClassTips_5_2" "Gebruik een volledige überlading om jezelf en je genezingsdoelwit onkwetsbaar te maken."
1351113511"[english]ClassTips_5_2" "Use a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your Medi Gun target!"
13512N/A"ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13512"ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1351313513"[english]ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1351413514"ClassTips_5_4_MvM" "Verbeter de genezingssnelheid van je medigun"
1351513515"[english]ClassTips_5_4_MvM" "Upgrade your medigun's healing rate"
1352113521"[english]ClassTips_5_7_MvM" "Share Power Up Canteen effects with your heal target!"
1352213522"ClassTips_6_Count" "7"
1352313523"[english]ClassTips_6_Count" "7"
13524N/A"ClassTips_6_2_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13524"ClassTips_6_2_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1352513525"[english]ClassTips_6_2_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1352613526"ClassTips_6_3_MvM" "Verbeter je vuursnelheid"
1352713527"[english]ClassTips_6_3_MvM" "Upgrade your firing speed"
1353713537"[english]ClassTips_7_Count" "7"
1353813538"ClassTips_7_2" "Je vlammenwerper is effectiever hoe dichter je bij je doelwit bent!"
1353913539"[english]ClassTips_7_2" "Your flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
13540N/A"ClassTips_7_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13540"ClassTips_7_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1354113541"[english]ClassTips_7_3_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1354213542"ClassTips_7_4_MvM" "Luchtstootverbetering helpt je bij het stoppen van bommendragers en renners"
1354313543"[english]ClassTips_7_4_MvM" "Airblast upgrade helps stop bomb carriers and runners"
1355513555"[english]ClassTips_8_3" "Backstab your enemies with your knife for an instant kill!"
1355613556"ClassTips_8_4" "Plaats sappers op vijandelijke sentry's om ze te vernietigen!"
1355713557"[english]ClassTips_8_4" "Plant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
13558N/A"ClassTips_8_5_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13558"ClassTips_8_5_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1355913559"[english]ClassTips_8_5_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1356013560"ClassTips_8_6_MvM" "Sapperverbetering verlamt en vertraagt robots in een straal"
1356113561"[english]ClassTips_8_6_MvM" "Sapper upgrade stuns and slows robots in a radius"
1356913569"[english]ClassTips_9_2" "Build sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!"
1357013570"ClassTips_9_3" "Bouw teleporters om teamgenoten te helpen naar de voorlinie te komen!"
1357113571"[english]ClassTips_9_3" "Build teleporters to help team mates get to the front lines!"
13572N/A"ClassTips_9_4_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13572"ClassTips_9_4_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1357313573"[english]ClassTips_9_4_MvM" "== In Mann vs. Machine =="
1357413574"ClassTips_9_5_MvM" "Upgrade je sentry om sneller te schieten!"
1357513575"[english]ClassTips_9_5_MvM" "Upgrade your sentry to shoot faster!"
1390913909"[english]Attrib_CurrencyBonus" "+%s1% bonus currency from packs"
1391013910"Attrib_RoboSapper" "Verhoogde Sapperstraal en -duur op robots"
1391113911"[english]Attrib_RoboSapper" "Increased robot Sapper radius and duration"
13912N/A"Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% grotere spronghoogte"
N/A13912"Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% grotere spronghoogte tijdens gebruik"
1391313913"[english]Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% greater jump height when active"
1391413914"Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% bewegingssnelheid op doelwitten"
1391513915"[english]Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% movement speed on targets"
1545115451"[english]Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon_or_valentines" "Holiday Restriction: Halloween / Full Moon / Valentine's Day"
1545215452"TF_Wearable_Lantern" "Lantaarn"
1545315453"[english]TF_Wearable_Lantern" "Lantern"
15454N/A"TF_Wearable_Armor" "Pantser"
N/A15454"TF_Wearable_Armor" "Cosmetisch pantser"
1545515455"[english]TF_Wearable_Armor" "Cosmetic Armor"
1545615456"TF_Wearable_Wings" "Vleugels"
1545715457"[english]TF_Wearable_Wings" "Wings"
1652116521"[english]KillEaterEventType_DefenderKills" "Defenders Killed"
1652216522"KillEaterEventType_UnderwaterKills" "Vijanden onderwater gedood"
1652316523"[english]KillEaterEventType_UnderwaterKills" "Submerged Enemy Kills"
16524N/A"KillEaterEventType_KillsWhileUbercharged" "Doden onder invloed van Uberlading"
N/A16524"KillEaterEventType_KillsWhileUbercharged" "Doden onder invloed van überlading"
1652516525"[english]KillEaterEventType_KillsWhileUbercharged" "Kills While Invuln ÜberCharged"
1652616526"KillEaterEventType_FoodEaten" "Etenswaren gegeten"
1652716527"[english]KillEaterEventType_FoodEaten" "Food Items Eaten"
1739617396"[english]TF_PublicAccessor_Style0" "Hat"
1739717397"TF_PublicAccessor_Style1" "Geen hoed"
1739817398"[english]TF_PublicAccessor_Style1" "No Hat"
N/A17399"TF_TournamentMedal_UGCHL_Season6" "UGC Highlander League Seizoen 6"
N/A17400"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Season6" "UGC Highlander League Season 6"
1739917401"TF_RoboCrate" "RoboKrat"
1740017402"[english]TF_RoboCrate" "RoboCrate"
1740117403"TF_RoboCrate_Desc" "Deze krat is speciaal.\nDe inhoud is onbekend en\nvereist een RoboKrat-sleutel om geopend te kunnen worden\n\nDe RoboKrat bevat bijzondere effecten die alleen in deze krat voorkomen."
1754017542"[english]ItemNameCraftSeries" " Series #%s1"
1754117543"GameUI_ParticleHatUseHead" "Bijzonder voorwerp aanpassen"
1754217544"[english]GameUI_ParticleHatUseHead" "Adjust Unusual"
N/A17545"TF_ImportFile_LoadFailedImageResolutionNotPowerOf2" "Kon %file% niet laden\nResolutie moet een macht van 2 zijn"
N/A17546"[english]TF_ImportFile_LoadFailedImageResolutionNotPowerOf2" "Couldn't load %file%\nResolution must be power of 2"
1754317547"TF_Henchboy_Hat_Style0" "Zonder koptelefoon"
1754417548"[english]TF_Henchboy_Hat_Style0" "Without Headphones"
1754517549"TF_Henchboy_Hat_Style1" "Met koptelefoon"
1760617610"[english]TF_HUD_ServerTimeLeftNoHours" "%s1:%s2"
1760717611"TF_HUD_ServerChangeOnRoundEnd" "00:00"
1760817612"[english]TF_HUD_ServerChangeOnRoundEnd" "00:00"
N/A17613"Econ_GreyOutReason_ItemSpecialQuality" "( Voorwerp heeft speciale kwaliteit. )"
N/A17614"[english]Econ_GreyOutReason_ItemSpecialQuality" "( Item has special quality. )"
N/A17615"OnlyAllowUniqueQuality" "Voorwerpen met speciale kwaliteiten niet toestaan"
N/A17616"[english]OnlyAllowUniqueQuality" "Disallow items with special qualities"
1760917617"TF_Wearable_Cooler" "Koeler"
1761017618"[english]TF_Wearable_Cooler" "Cooler"
1761117619"TF_Wearable_GolfClubs" "Golfclubs"
1764817656"[english]TF_Map_Process_StrangePrefix" " Efficient"
1764917657"TF_Map_Standin_StrangePrefix" " Chaotische"
1765017658"[english]TF_Map_Standin_StrangePrefix" " Chaotic"
N/A17659"standin_red_setup_goal" "Verover alle drie controleposten om het spel te winnen!"
N/A17660"[english]standin_red_setup_goal" "Capture all three of the Control Points to win the game!"
N/A17661"standin_blue_setup_goal" "Verover alle drie controleposten om het spel te winnen!"
N/A17662"[english]standin_blue_setup_goal" "Capture all three of the Control Points to win the game!"
1765117663"standin_cap_A" "punt A, de beek"
1765217664"[english]standin_cap_A" "cap A, the Creek"
1765317665"standin_cap_B" "punt B, de brug"
1765417666"[english]standin_cap_B" "cap B, the Bridge"
1765517667"standin_cap_C" "punt C, de controlekamer"
1765617668"[english]standin_cap_C" "cap C, the Control Room"
N/A17669"GetKey" "SLEUTEL KOPEN"
N/A17670"[english]GetKey" "GET KEY"
N/A17671"TF_Set_Soldier_DumpsterDiver" "De Afvalduiker"
N/A17672"[english]TF_Set_Soldier_DumpsterDiver" "The Dumpster Diver"
N/A17673"Attrib_DamageForceIncrease" "%s1% verhoging in duwkracht die ontvangen wordt van schade"
N/A17674"[english]Attrib_DamageForceIncrease" "%s1% increase in push force taken from damage"
N/A17675"Attrib_DamageForceIncreaseString" "Verhoging in duwkracht die ontvangen wordt van schade en luchtstoot"
N/A17676"[english]Attrib_DamageForceIncreaseString" "Increase in push force taken from damage and airblast"
1765717677"Attrib_AirBlastVulnerabilityMultipier" "+%s1% verhoogde luchtstootkwetsbaarheid"
1765817678"[english]Attrib_AirBlastVulnerabilityMultipier" "+%s1% increased airblast vulnerability"
N/A17679"Attrib_HealingReceivedBonus" "+%s1% bonusgenezing tijdens gebruik."
N/A17680"[english]Attrib_HealingReceivedBonus" "+%s1% bonus healing while deployed."
N/A17681"Attrib_AfterburnImmunity" "Immuun tegen de effecten van naverbranding."
N/A17682"[english]Attrib_AfterburnImmunity" "Immune to the effects of afterburn."
N/A17683"Attrib_TauntParticles" "Extra effecten tijdens bespotting."
N/A17684"[english]Attrib_TauntParticles" "Extra effects when taunting."
N/A17685"Attrib_CallingCardOnKill" "Laat een visitekaartje achter op je vijanden."
N/A17686"[english]Attrib_CallingCardOnKill" "Leave a Calling Card on your victims."
N/A17687"TF_CombatTextDoesntBlock" "Schadetekst voorkomt niet effecten boven het hoofd (b.v. \"CRIT!\")"
N/A17688"[english]TF_CombatTextDoesntBlock" "Damage text doesn't prevent overhead effects (e.g. \"CRIT!\")"
1765917689"TF_MVM_Map_Ghost_Town" "Ghost Town"
1766017690"[english]TF_MVM_Map_Ghost_Town" "Ghost Town"
1766117691"TF_ItemPrefab_misc" "overig"
1767217702"[english]TF_jul13_emergency_supplies_Desc" "\"Hello, men of war! You will be dead soon. Here are pills.\" (Description translated from German.)"
1767317703"TF_jul13_heavy_defender_Desc" "\"Er zit kracht in je stalen boezemblouse. Je borstvlees is op zijn gemak.\" (Beschrijving vertaald vanuit het Duits.)"
1767417704"[english]TF_jul13_heavy_defender_Desc" "\"There is strength in your steel breast-blouse. Your chest meat is at ease.\" (Description translated from German.)"
N/A17705"TF_jul13_bagdolier" "De Borsjtsjriem"
N/A17706"[english]TF_jul13_bagdolier" "The Borscht Belt"
N/A17707"TF_jul13_bagdolier_Desc" "\"Zoveel kleine zakken. Nu kan Heavy helpen met het dragen van je piepkleine babywapens.\""
N/A17708"[english]TF_jul13_bagdolier_Desc" "\"So many little pouches. Now Heavy can help carry your itty-bitty baby guns.\""
1767517709"TF_jul13_bro_plate_Desc" "\"In het midden van je hoofd leeft een skelet. Het is niet genoeg! Deze hoed is een hoofdskelet voor de buitenkant.\" (Beschrijving vertaald vanuit het Duits.)"
1767617710"[english]TF_jul13_bro_plate_Desc" "\"In the center of your head lives a skeleton. It is not enough! This hat is a head-skeleton for the outside.\" (Description translated from German.)"
1767717711"TF_jul13_king_pants_Desc" "\"Weet je wat? Deze losse broek is zo glad als een aal.\""
1768417718"[english]TF_jul13_harmburg_Desc" "\"How do I look in this hat? On a scale of 'Handsome' to 'Extremely Handsome'.\""
1768517719"TF_jul13_lt_bites_Desc" "Hobby's: hondsdol worden, mensen hondsdol maken. Lievelingseten: bedorven zure room, armvlees."
1768617720"[english]TF_jul13_lt_bites_Desc" "Hobbies: contracting rabies, giving people rabies. Favorite foods: spoiled sour cream rations, arm meat."
N/A17721"Attrib_AmmoPerShotMissed" "Per gemist schot: -%s1 munitie"
N/A17722"[english]Attrib_AmmoPerShotMissed" "Per Shot Missed: -%s1 ammo"
1768717723"TF_ItemDynamicRecipeTool" "Recept"
1768817724"[english]TF_ItemDynamicRecipeTool" "Recipe"
N/A17725"Dynamic_Recipe_Response_Success" "Succes!"
N/A17726"[english]Dynamic_Recipe_Response_Success" "Success!"
N/A17727"KillEater_PointsScored0" "Vreemde"
N/A17728"[english]KillEater_PointsScored0" "Strange"
N/A17729"KillEater_PointsScored1" "Voddige"
N/A17730"[english]KillEater_PointsScored1" "Ragged"
N/A17731"KillEater_PointsScored2" "Smakeloze"
N/A17732"[english]KillEater_PointsScored2" "Tacky"
N/A17733"KillEater_PointsScored3" "Tweedehandse"
N/A17734"[english]KillEater_PointsScored3" "Secondhand"
N/A17735"KillEater_PointsScored4" "Verfoeilijke"
N/A17736"[english]KillEater_PointsScored4" "Odious"
N/A17737"KillEater_PointsScored5" "Opzichtige"
N/A17738"[english]KillEater_PointsScored5" "Garish"
N/A17739"KillEater_PointsScored6" "Comfortabele"
N/A17740"[english]KillEater_PointsScored6" "Comfortable"
N/A17741"KillEater_PointsScored7" "Flinke"
N/A17742"[english]KillEater_PointsScored7" "Dapper"
N/A17743"KillEater_PointsScored8" "Gladde"
N/A17744"[english]KillEater_PointsScored8" "Sharp"
N/A17745"KillEater_PointsScored9" "Fraaie"
N/A17746"[english]KillEater_PointsScored9" "Fancy"
N/A17747"KillEater_PointsScored11" "Modieuze"
N/A17748"[english]KillEater_PointsScored11" "Fashionable"
N/A17749"KillEater_PointsScored12" "Bekoorlijke"
N/A17750"[english]KillEater_PointsScored12" "Glamorous"
N/A17751"KillEater_PointsScored13" "Chique"
N/A17752"[english]KillEater_PointsScored13" "Posh"
N/A17753"KillEater_PointsScored14" "Fabuleuze"
N/A17754"[english]KillEater_PointsScored14" "Fabulous"
N/A17755"KillEater_PointsScored15" "Verbluffende"
N/A17756"[english]KillEater_PointsScored15" "Stunning"
N/A17757"KillEater_PointsScored16" "Epische"
N/A17758"[english]KillEater_PointsScored16" "Epic"
N/A17759"KillEater_PointsScored17" "Legendarische"
N/A17760"[english]KillEater_PointsScored17" "Legendary"
N/A17761"KillEater_PointsScored18" "Australische"
N/A17762"[english]KillEater_PointsScored18" "Australian"
N/A17763"KillEater_PointsScored19" "Door Mann Co. geselecteerde"
N/A17764"[english]KillEater_PointsScored19" "Mann Co. Select"
N/A17765"KillEater_PointsScored20" "Mannceaux-merkcollectie"
N/A17766"[english]KillEater_PointsScored20" "Mannceaux Signature Collection"
1768917767"TF_Prompt_Romevsion_OK" "Ja"
1769017768"[english]TF_Prompt_Romevsion_OK" "Yes"
1769117769"TF_Prompt_Romevsion_Cancel" "Nee"
1769217770"[english]TF_Prompt_Romevsion_Cancel" "No"
N/A17771"GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModel" "Spelersmodel in HUD-karakterklasse gebruiken"
N/A17772"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModel" "Use player model in player class HUD"
N/A17773"GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogTitle" "HUD 3D-karakter"
N/A17774"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogTitle" "HUD 3D Character"
1769317775"GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogConfirm" "Ja"
1769417776"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogConfirm" "Yes"
1769517777"GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogCancel" "Nee"