Template:PatchDiff/October 10, 2013 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
44394439"[english]TF_Unique_TribalmanKukri" "The Tribalman's Shiv"
44404440"TF_Unique_BattleAxe" "Skottens Skallskärare"
44414441"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
4442N/A"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Under påverkan ökar rörelsehastigheten med 25% och skada utdelad och skada mottagen blir mini-kritiska träffar."
N/A4442"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Under påverkan ökas förflyttningshastigheten med 25%, \nsutdelade träffar blir mini-kritiska, och mottagen skada ökar med 25%."
44434443"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed,\nyour attacks mini-crit, and damage taken increased by 25%."
44444444"TF_Employee_Badge_A" "Gråhårig Veteran"
44454445"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
54795479"[english]TF_TheFamiliarFez" "Familiar Fez"
54805480"TF_TheGrenadiersSoftcap" "Grenadjärens Keps"
54815481"[english]TF_TheGrenadiersSoftcap" "Grenadier's Softcap"
5482N/A"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Ger en offensiv förstärkning som ger alla\nlagmedlemmar i närheten mini-kritiska träffar."
N/A5482"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Ger en offensiv förstärkning som ger alla\nlagmedlemmar i närheten mini-kritiska träffar. \nVreden ökas genom åsamkad skada."
54835483"[english]TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Provides an offensive buff that causes\nnearby team members to do mini-crits.\nRage increases through damage done."
5484N/A"TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Ger en defensiv förstärkning som skyddar\nalla lagmedlemmar i närheten från kritiska träffar\noch blockerar 35 % av inkommande skada.\nVreden ökar av ådragen skada."
N/A5484"TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Ger en defensiv förstärkning som skyddar\nalla lagmedlemmar i närheten från kritiska träffar,\ninkommande vaktgevärsskada med 50%\noch 35% från alla andra källor.\nVreden ökas av åsamkad skada."
54855485"[english]TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Provides a defensive buff that protects\nnearby team members from crits,\nincoming sentry damage by 50%\nand 35% from all other sources.\nRage increases through damage done."
54865486"TF_OlSnaggletooth" "Gamle Gadden"
54875487"[english]TF_OlSnaggletooth" "Ol' Snaggletooth"
59605960"[english]StoreCartStatusExplanation_Text" "You can view the status of your shopping cart here. If you want to remove an item, click the shopping cart icon. You are also told how much empty backpack space you have. You need one empty slot for each new item you buy."
59615961"StoreCheckoutExplanation_Title" "Kassa"
59625962"[english]StoreCheckoutExplanation_Title" "Checkout"
5963N/A"StoreCheckoutExplanation_Text" "Tryck på kassaföremålet för att köpa föremålen i din kundvagn! Den här knappen kommer att föra upp Steam-överdraget för att guida dig genom slutkontrollen."
N/A5963"StoreCheckoutExplanation_Text" "Tryck på kassaföremålet för att köpa föremålen i din kundvagn! Den här knappen kommer att föra upp Steams övertoning för att guida dig genom slutkontrollen."
59645964"[english]StoreCheckoutExplanation_Text" "Press the checkout item to buy the items in your cart! This button will bring up the Steam overlay to guide you through the checkout process."
59655965"StoreHelpExplanation_Title" "Missat något?"
59665966"[english]StoreHelpExplanation_Title" "Missed something?"
70477047"[english]Attrib_Particle20" "Map Stamps"
70487048"TF_UllapoolCaber_Desc" "Högutdelande skotsk ansiktsborttagning.\nEn nykter person hade kastat den..."
70497049"[english]TF_UllapoolCaber_Desc" "High-yield Scottish face removal.\nA sober person would throw it..."
7050N/A"TF_BuffaloSteak_Desc" "Under effekt ökar rörelsehastighet,\norsakad och tilldelad skada blir mini-kritisk,\noch spelaren kan bara använda närstridsvapen.\n\nVem behöver bröd?"
N/A7050"TF_BuffaloSteak_Desc" "Under effekt ökar rörelsehastighet,\nattacker blir mini-kritiska, ådragen skada ökas med 25%,\noch spelaren kan bara använda närstridsvapen.\n\nVem behöver bröd?"
70517051"[english]TF_BuffaloSteak_Desc" "While under the effects, move speed is increased,\nattacks mini-crit, damage taken will be increased 25%,\nand the player may only use melee weapons.\n\nWho needs bread?"
7052N/A"TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Kan inte överhela.\nRör dig med hastigheten av alla snabbare hälsovapenmål."
N/A7052"TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Rör dig med hastigheten av alla snabbare hälsovapenmål."
70537053"[english]TF_Unique_MediGun_QuickFix_Desc" "Move at the speed of any faster heal target."
70547054"TF_SacredMedicine_Desc" "Under effekten kommer orsakad\noch tilldelad skada vara mini-kritisk.\nDu kommer också röra dig mycket fortare."
70557055"[english]TF_SacredMedicine_Desc" "While under the effects, damage done\nand damage taken will be mini-crits.\nYou will also move much faster."
73777377"[english]TF_Bundle_ShogunPromoComplete_Desc" "Get all eight items.\nThis haiku is not lying.\nGet. All. Eight. Items:"
73787378"TF_SoldierSashimono" "Trumpetsnäcka"
73797379"[english]TF_SoldierSashimono" "Concheror"
7380N/A"TF_SoldierSashimono_Desc" "Med en buff, lite\nskada orsakad av din\nlagkamrat helar"
N/A7380"TF_SoldierSashimono_Desc" "Ger en områdes-buff\ndär åsamkad skada helar lite.\nVreden ökas genom skada."
73817381"[english]TF_SoldierSashimono_Desc" "Provides area speed buff\nwhere damage done provides some healing.\nRage increases through damage."
73827382"TF_Gunbai" "Krigsfjäder"
73837383"[english]TF_Gunbai" "Fan O'War"
99499949"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Engineer" "I ain't gonna buffalo ya, this here's the real deal. Cowboy up and go buy somethin' at the Mann Co. Store. Son, you will not regret it."
99509950"TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Title" "Tack så mycket, kompis!"
99519951"[english]TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Title" "Thank Your Friend!"
9952N/A"TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Text" "Vem hänvisade dig till Team Fortress 2 eller har hjälpt dig mest? Du kan lägga till vänner genom att ta fram Steam overlay."
N/A9952"TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Text" "Vem hänvisade dig till Team Fortress 2 eller har hjälpt dig mest? Du kan lägga till vänner genom att ta fram Steams övertoning."
99539953"[english]TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Text" "Who referred you to Team Fortress 2 or helped you the most? You can add friends by bringing up the Steam overlay."
99549954"TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Retrieving" "Hämtar lista med vänner"
99559955"[english]TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Retrieving" "Retrieving list of friends"
1008110081"[english]Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "Does not require ammo"
1008210082"Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Utdelar endast 20 % skada mot byggnader"
1008310083"[english]Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Deals only 20% damage to buildings"
10084N/A"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alternativattack: Ett uppladdat skott som utdelar\nmini-kritiska träffar mot spelare och inaktiverar byggnader i 4 sekunder"
N/A10084"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alternativattack: Ett uppladdat skott som\nutdelar mini-kritiska träffar mot spelare, tänder eld på dem\noch inaktiverar byggnader i 4 sekunder"
1008510085"[english]Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alt-Fire: A charged shot that\nmini-crits players, sets them on fire\nand disables buildings for 4 sec"
1008610086"Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projektil penetrerar fiendemål"
1008710087"[english]Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projectile penetrates enemy targets"
1204612046"[english]TF_ShootManyRobotsPack" "The Scrap Pack"
1204712047"TF_ShootManyRobotsPack_Desc" "Varför låta framsidan ha allt det roliga? Lägg till mer skräp på den övre delen av din baksida med detta urval från de finaste skrotupplagorna i Paris."
1204812048"[english]TF_ShootManyRobotsPack_Desc" "Why let your front have all the fun? Add more junk to the upper part of your trunk with this selection from the finest junkyards in Paris."
12049N/A"Tip_1_17" "Som Spanare, var försiktig när du använder Crit-A-Cola. Spara den för överraskningsattacker och dra fördel av din snabbhet för att undvika att ta mini-kritisk skada."
N/A12049"Tip_1_17" "Som Spanare, var försiktig när du använder Crit-A-Cola. Spara den för överraskningsattacker och dra fördel av din snabbhet för att undvika att ta ytterligare skada."
1205012050"[english]Tip_1_17" "As a Scout, be careful when using Crit-A-Cola. Saving it for surprise attacks and taking advantage of your speed can help you avoid taking extra damage."
1205112051"Tip_1_18" "Som Spanare, återställer du och dina allierade förlorad hälsa genom att träffa fiender som blivit nedstänkta i Manisk Mjölk. Initiera strider med den för att öka ditt lags överlevnadsförmåga."
1205212052"[english]Tip_1_18" "As a Scout, you and your allies regain lost health when hitting enemies drenched in Mad Milk. Initiate fights with it to improve your team's survivability."
1210412104"[english]Tip_3_22" "As a Soldier, use %attack2% when wielding the Cow Mangler 5000 to fire a charged shot, dealing extra damage and setting the enemy briefly on fire. Be careful! A charged shot entirely depletes the Cow Mangler 5000's ammunition."
1210512105"Tip_3_23" "Som Soldat, så reducerar Manstövlarna tillbaka-knuffen från vapen något dramatiskt. Använd dem för att undvika att bli tillbaka-knuffad av Hagel-Med-Kraft, explosioner eller Vaktgevär!"
1210612106"[english]Tip_3_23" "As a Soldier, the Mantreads dramatically reduce weapon knock back. Use them in order to avoid being pushed back by the Force-A-Nature, explosives or Sentry Guns!"
12107N/A"Tip_3_24" "Som Soldat, kan Frihetsgeväret och Svarta Lådan bara ha 3 raketer i magasinet vid alla tillfällen. Var noga så att varje raket träffar, annars kan du bli väldigt sårbar."
N/A12107"Tip_3_24" "Som Soldat, kan Svarta Lådan bara ha 3 raketer i magasinet på en gång. Var noga så att varje raket träffar, annars kan du bli väldigt sårbar."
1210812108"[english]Tip_3_24" "As a Soldier, the Black Box only loads three rockets at any time. Be sure to make each shot count, or you may be left vulnerable."
1210912109"Tip_3_25" "Som Soldat så kan du rakethoppa för att snabbt minska avståndet mellan dig och dina fiender, använd sedan Trädgårdsmästaren för att göra slut på dem när du landar."
1211012110"[english]Tip_3_25" "As a Soldier, rocket jump to quickly close the distance between you and your enemies, and then use the Market Gardener to finish them off as you land."
1215212152"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
1215312153"Tip_5_28" "Som Sjukvårdare, är det möjligt att kunna se hälsan på fiender med det Högtidliga Löftet; använd denna information för att identifiera försvagade fiender till ditt lag."
1215412154"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
12155N/A"Tip_5_29" "Som Sjukvårdare, helar Snabbfixaren skador snabbt, vilket gör den användbar för att hela lagkamrater snabbt; men kom ihåg att du inte kan överhela lagkamrater med den."
N/A12155"Tip_5_29" "Som Sjukvårdare helar Snabbfixaren skador snabbt, vilket gör den användbar för att hela flera lagkamrater snabbt."
1215612156"[english]Tip_5_29" "As a Medic, the Quick-Fix heals damage rapidly, making it useful for healing multiple teammates quickly."
1215712157"Tip_5_30" "Som Sjukvårdare, om du har separerats från ditt lag, ropa på en Sjukvårdare själv genom att trycka %voicemenu 0 0% för att uppmärksamma lagkamrater i närheten om din position."
1215812158"[english]Tip_5_30" "As a Medic, if you have been separated from your team, call out for a Medic yourself by pressing %voicemenu 0 0% to alert nearby teammates to your position."
1389213892"[english]Attrib_CurrencyBonus" "+%s1% bonus currency from packs"
1389313893"Attrib_RoboSapper" "Ökar robotsapparens radie och varaktighet"
1389413894"[english]Attrib_RoboSapper" "Increased robot Sapper radius and duration"
13895N/A"Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% högre hopp"
N/A13895"Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% högre hopp vid aktivering"
1389613896"[english]Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% greater jump height when active"
1389713897"Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% rörelsehastighet på fiender"
1389813898"[english]Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% movement speed on targets"
1543815438"[english]Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon_or_valentines" "Holiday Restriction: Halloween / Full Moon / Valentine's Day"
1543915439"TF_Wearable_Lantern" "Lykta"
1544015440"[english]TF_Wearable_Lantern" "Lantern"
15441N/A"TF_Wearable_Armor" "Pansar"
N/A15441"TF_Wearable_Armor" "Kosmetiskt pansar"
1544215442"[english]TF_Wearable_Armor" "Cosmetic Armor"
1544315443"TF_Wearable_Wings" "Vingar"
1544415444"[english]TF_Wearable_Wings" "Wings"
1653616536"[english]TF_StrangePart_KillsWhileUbercharged_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemies you kill while you're under the effect of a Medic's Übercharge."
1653716537"TF_StrangeFilter_CommunityMapColdfront" "Märkligt Filter: Coldfront (Gemenskapen)"
1653816538"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapColdfront" "Strange Filter: Coldfront (Community)"
16539N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapColdfront_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Coldfront."
N/A16539"TF_StrangeFilter_CommunityMapColdfront_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Coldfront."
1654016540"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapColdfront_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Coldfront."
1654116541"TF_StrangeFilter_CommunityMapEgypt" "Märkligt Filter: Egypt (Gemenskapen)"
1654216542"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapEgypt" "Strange Filter: Egypt (Community)"
16543N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapEgypt_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Egypt."
N/A16543"TF_StrangeFilter_CommunityMapEgypt_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Egypt."
1654416544"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapEgypt_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Egypt."
1654516545"TF_StrangeFilter_CommunityMapJunction" "Märkligt Filter: Junction (Gemenskapen)"
1654616546"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapJunction" "Strange Filter: Junction (Community)"
16547N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapJunction_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Junction."
N/A16547"TF_StrangeFilter_CommunityMapJunction_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Junction."
1654816548"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapJunction_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Junction."
1654916549"TF_StrangeFilter_CommunityMapMountainLab" "Märkligt Filter: Mountain Lab (Gemenskapen)"
1655016550"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapMountainLab" "Strange Filter: Mountain Lab (Community)"
16551N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapMountainLab_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Mountain Lab."
N/A16551"TF_StrangeFilter_CommunityMapMountainLab_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Mountain Lab."
1655216552"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapMountainLab_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Mountain Lab."
1655316553"TF_StrangeFilter_CommunityMapSteel" "Märkligt Filter: Steel (Gemenskapen)"
1655416554"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSteel" "Strange Filter: Steel (Community)"
16555N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapSteel_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Steel."
N/A16555"TF_StrangeFilter_CommunityMapSteel_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Steel."
1655616556"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSteel_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Steel."
1655716557"TF_StrangeFilter_CommunityMapGullywash" "Märkligt Filter: Gullywash (Gemenskapen)"
1655816558"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapGullywash" "Strange Filter: Gullywash (Community)"
16559N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapGullywash_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Gullywash."
N/A16559"TF_StrangeFilter_CommunityMapGullywash_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Gullywash."
1656016560"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapGullywash_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Gullywash."
1656116561"TF_StrangeFilter_CommunityMapTurbine" "Märkligt Filter: Turbine (Gemenskapen)"
1656216562"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapTurbine" "Strange Filter: Turbine (Community)"
16563N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapTurbine_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Turbine."
N/A16563"TF_StrangeFilter_CommunityMapTurbine_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Turbine."
1656416564"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapTurbine_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Turbine."
1656516565"TF_StrangeFilter_CommunityMapFastlane" "Märkligt Filter: Fastlane (Gemenskapen)"
1656616566"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFastlane" "Strange Filter: Fastlane (Community)"
16567N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapFastlane_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Fastlane."
N/A16567"TF_StrangeFilter_CommunityMapFastlane_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Fastlane."
1656816568"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFastlane_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Fastlane."
1656916569"TF_StrangeFilter_CommunityMapFreight" "Märkligt Filter: Freight (Gemenskapen)"
1657016570"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFreight" "Strange Filter: Freight (Community)"
16571N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapFreight_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Freight."
N/A16571"TF_StrangeFilter_CommunityMapFreight_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Freight."
1657216572"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFreight_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Freight."
1657316573"TF_StrangeFilter_CommunityMapYukon" "Märkligt Filter: Yukon (Gemenskapen)"
1657416574"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapYukon" "Strange Filter: Yukon (Community)"
16575N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapYukon_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Yukon."
N/A16575"TF_StrangeFilter_CommunityMapYukon_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Yukon."
1657616576"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapYukon_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Yukon."
1657716577"TF_StrangeFilter_CommunityMapHarvest" "Märkligt Filter: Harvest (Gemenskapen)"
1657816578"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHarvest" "Strange Filter: Harvest (Community)"
16579N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapHarvest_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Harvest."
N/A16579"TF_StrangeFilter_CommunityMapHarvest_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Harvest."
1658016580"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHarvest_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Harvest."
1658116581"TF_StrangeFilter_CommunityMapLakeside" "Märkligt Filter: Lakeside (Gemenskapen)"
1658216582"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapLakeside" "Strange Filter: Lakeside (Community)"
16583N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapLakeside_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Lakeside."
N/A16583"TF_StrangeFilter_CommunityMapLakeside_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Lakeside."
1658416584"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapLakeside_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Lakeside."
1658516585"TF_StrangeFilter_CommunityMapKongKing" "Märkligt Filter: Kong King (Gemenskapen)"
1658616586"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapKongKing" "Strange Filter: Kong King (Community)"
16587N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapKongKing_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Kong King."
N/A16587"TF_StrangeFilter_CommunityMapKongKing_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Kong King."
1658816588"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapKongKing_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Kong King."
1658916589"TF_StrangeFilter_CommunityMapFrontier" "Märkligt Filter: Frontier (Gemenskapen)"
1659016590"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFrontier" "Strange Filter: Frontier (Community)"
16591N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapFrontier_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Frontier."
N/A16591"TF_StrangeFilter_CommunityMapFrontier_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Frontier."
1659216592"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFrontier_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Frontier."
1659316593"TF_StrangeFilter_CommunityMapHoodoo" "Märkligt Filter: Hoodoo (Gemenskapen)"
1659416594"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHoodoo" "Strange Filter: Hoodoo (Community)"
16595N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapHoodoo_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Hoodoo."
N/A16595"TF_StrangeFilter_CommunityMapHoodoo_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Hoodoo."
1659616596"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHoodoo_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Hoodoo."
1659716597"TF_StrangeFilter_CommunityMapNightfall" "Märkligt Filter: Nightfall (Gemenskapen)"
1659816598"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapNightfall" "Strange Filter: Nightfall (Community)"
16599N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapNightfall_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Nightfall."
N/A16599"TF_StrangeFilter_CommunityMapNightfall_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Nightfall."
1660016600"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapNightfall_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Nightfall."
1660116601"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatchtower" "Märkligt Filter: Watchtower (Gemenskapen)"
1660216602"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatchtower" "Strange Filter: Watchtower (Community)"
16603N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatchtower_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Watchtower."
N/A16603"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatchtower_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Watchtower."
1660416604"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatchtower_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Watchtower."
1660516605"TF_StrangeFilter_CommunityMapOffblast" "Märkligt Filter: Offblast (Gemenskapen)"
1660616606"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapOffblast" "Strange Filter: Offblast (Community)"
16607N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapOffblast_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Offblast."
N/A16607"TF_StrangeFilter_CommunityMapOffblast_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Offblast."
1660816608"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapOffblast_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Offblast."
1660916609"TF_StrangeFilter_CommunityMapManorEvent" "Märkligt Filter: Mann Manor (Gemenskapen)"
1661016610"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapManorEvent" "Strange Filter: Mann Manor (Community)"
16611N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapManorEvent_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett vapen av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Mann Manor."
N/A16611"TF_StrangeFilter_CommunityMapManorEvent_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Mann Manor."
1661216612"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapManorEvent_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Mann Manor."
1661316613"TF_Tool_WinterKey2012_Naughty" "Stygg vinterlådnyckel 2012"
1661416614"[english]TF_Tool_WinterKey2012_Naughty" "Naughty Winter Crate Key 2012"
1665616656"[english]Attrib_Sentry_Build_Rate" "Increases sentry build speed by %s1%."
1665716657"Attrib_Teleporter_Build_Rate" "Ökar bygghastighet för teleportörer med %s1%."
1665816658"[english]Attrib_Teleporter_Build_Rate" "Increases teleporter build speed by %s1%."
16659N/A"Attrib_Grenade_Launcher_Mortar_Mode" "Kanonkulor har en armeringstid på 2 sekunder; armeringen kan ställas in att explodera tidigare genom att hålla in avfyrningsknappen."
N/A16659"Attrib_Grenade_Launcher_Mortar_Mode" "Kanonkulor har en armeringstid på 1 sekund; armeringen kan ställas in att explodera tidigare genom att hålla in avfyrningsknappen."
1666016660"[english]Attrib_Grenade_Launcher_Mortar_Mode" "Cannonballs have a fuse time of 1 second; fuses can be primed to explode earlier by holding down the fire key."
1666116661"Attrib_Grenade_Not_Explode_On_Impact" "Kanonkulor exploderar inte vid nedslag"
1666216662"[english]Attrib_Grenade_Not_Explode_On_Impact" "Cannonballs do not explode on impact"
1708017080"[english]TF_BrutalBouffant_Desc" "This brutally heavy all-class sideburns and mullet combo was hand-sheared from the manes of Icelandic headbangers, woven with sigil-encrusted knitting needles of occult significance, and air-mailed straight out of hell."
1708117081"TF_ShredAlert" "Shred Alert"
1708217082"[english]TF_ShredAlert" "The Shred Alert"
N/A17083"TF_ShredAlert_Desc" "Släpp ut den oheliga kraften från Den Mörke (Yngwie Malmsteen) och mosa dina motsåndare med glödande riff, magma-heta tabbar och ballader med förlamande och känslomässiga effekter!"
N/A17084"[english]TF_ShredAlert_Desc" "Harness the unholy power of the Dark One (Yngwie Malmsteen) and crush your opponents with blistering riffs, lava-hot licks and emotionally crippling power ballads!"
1708317085"TF_TurnerAllStars" "Buck Turner All-Stars"
1708417086"[english]TF_TurnerAllStars" "Buck Turner All-Stars"
1708517087"TF_TurnerAllStars_Desc" "Döpta efter den berömda öken-löparen som satte ett hastighetsrekord i att sova med andra mäns fruar. Turner designade skorna för att kunna fly arga folkmassor av män, men kunde tyvärr inte fly från diabetes. Båda hans fötter blev senare amputerade."
1728317285"[english]TF_SamsonSkewer_Style1" "Threatening"
1728417286"TF_Bloodhound" "Blodhunden"
1728517287"[english]TF_Bloodhound" "The Bloodhound"
N/A17288"TF_Bloodhound_Desc" "Upplev spänningen av en deckare full av stenhård dialog och damförförande genom att läsa Raymond Chandlers samlade verk. Ta sedan en paus från allt det och prova denna nymodiga hundhatten."
N/A17289"[english]TF_Bloodhound_Desc" "Experience the vicarious thrill of the tough-talking, dame-seducing gumshoe by reading the collected works of Raymond Chandler. Then take a break from all that and try on this novelty-sized cartoon dog hat."
1728617290"TF_DapperDisguise" "Den Prydliga Förklädnaden"
1728717291"[english]TF_DapperDisguise" "The Dapper Disguise"
N/A17292"TF_DapperDisguise_Desc" "Gå inkognito som en stilig man och njut av de hemliga förmåner som kommer med skönhet. Högt betalda jobb! Erotiska möten! Gratis brödpinnar på Olive Garden! Ät så många du kan då maskeringen kommer ruttna bort med tiden, och lämna dig med ett sämre utseende än tidigare."
N/A17293"[english]TF_DapperDisguise_Desc" "Go incognito as a handsome man and enjoy the secret benefits of the exceptionally attractive. High-paying jobs! Erotic encounters! Free bread sticks at the Olive Garden! Eat as many as you can, though, because eventually the mask will rot off, leaving you uglier than before."
1728817294"TF_Necronomicrown" "Necronomikronan"
1728917295"[english]TF_Necronomicrown" "The Necronomicrown"
1729017296"TF_Necronomicrown_Desc" "Likt alla identiska tvillingar föddes du av en blåsa från ditt syskons nacke, växte till ett ondsint huvud, och föll till slut av din tvilling i din exakt kopierade kropp. Nu kan ni inte skilja på varandra längre! Sluta behöva gissa med den här utmärkande demoniska dödskallehatten."
1736217368"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season2" "Season 2\nThanks for Helping!"
1736317369"TF_ConspiracyCap" "Konspirationskrön"
1736417370"[english]TF_ConspiracyCap" "Conspiracy Cap"
N/A17371"TF_ConspiracyCap_Desc" "Skydda inte ditt huvud från regeringens hemligheter genom att använda foliehatt som en okunnig person. Lyssna på våra formväxlande Reptiloidiska överherrars privata samtal. Få reda på vem som vinner årets världsmästerskap! Upplys dig om vad som egentligen finns i Area 51! Tjuvlyssna på Bigfoots fyllesamtal till presidenten!"
N/A17372"[english]TF_ConspiracyCap_Desc" "Don't shield your head from government secrets with a tinfoil hat like a know-nothing chump. Listen in on the private chat lines of our shape-shifting Reptiloid overlords. Find out who wins next year's World Series! Learn what's really in Area 51! Eavesdrop on Bigfoot's late-night drunken calls to the President!"
1736517373"TF_ConspiracyCap_Style0" "Hatt"
1736617374"[english]TF_ConspiracyCap_Style0" "Hat"
1736717375"TF_ConspiracyCap_Style1" "Ingen hatt"
1736817376"[english]TF_ConspiracyCap_Style1" "No Hat"
1736917377"TF_PublicAccessor" "Allmänna Åtkomsten"
1737017378"[english]TF_PublicAccessor" "Public Accessor"
N/A17379"TF_PublicAccessor_Desc" "Denna brutna antenn är perfekt för att hitta valfri lokal radiostation inom upp till tjugo meter från din position. Lyssna på alla hits från närliggande amatörradiooperatörer, walkie-talkie entusiaster och små barn med soppburkar sammanbundna med gammal tråd."
N/A17380"[english]TF_PublicAccessor_Desc" "This broken antenna cap is the perfect receiver for any local radio stations broadcasting up to twenty feet away from you. Tune in to all the hits from local-area ham radio operators, walkie-talkie enthusiasts, and small children with soup cans connected by old wire."
1737117381"TF_PublicAccessor_Style0" "Hatt"
1737217382"[english]TF_PublicAccessor_Style0" "Hat"
1737317383"TF_PublicAccessor_Style1" "Ingen hatt"
1738417394"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Season9" "UGC Highlander League Season 9"
1738517395"TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_Participant" "UGC Highlander Guld Deltagare"
1738617396"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Gold_Participant" "UGC Highlander Gold Participant"
N/A17397"TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_Participant" "UGC Highlander Järn Deltagare"
N/A17398"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Iron_Participant" "UGC Highlander Iron Participant"
N/A17399"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Platinum_Participant" "UGC 6vs6 Platina Deltagare"
N/A17400"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Platinum_Participant" "UGC 6vs6 Platinum Participant"
N/A17401"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Silver_Participant" "UGC 6vs6 Silver Deltagare"
N/A17402"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Silver_Participant" "UGC 6vs6 Silver Participant"
N/A17403"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Steel_Participant" "UGC 6vs6 Stål Deltagare"
N/A17404"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Steel_Participant" "UGC 6vs6 Steel Participant"
N/A17405"TF_TournamentMedal_UGC6v6_European_Participant" "UGC 6vs6 Europeisk Deltagare"
N/A17406"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_European_Participant" "UGC 6vs6 European Participant"
N/A17407"TF_TournamentMedal_UGC6v6_Season11" "UGC 6vs6 Liga Säsong 11"
N/A17408"[english]TF_TournamentMedal_UGC6v6_Season11" "UGC 6vs6 League Season 11"
1738717409"TF_RoboCrate" "RoboLåda"
1738817410"[english]TF_RoboCrate" "RoboCrate"
1738917411"TF_RoboCrate_Desc" "Den här lådan är speciell.\nDess innehåll är okänt och den kräver en\nRoboLåda-nyckel för att låsas upp.\n\nRoboLådan innehåller Ovanliga effekter som bara kommer ifrån den här lådan."
1740017422"[english]TF_ImportFile_EditVMT0" "Edit VMT1"
1740117423"TF_ImportFile_EditVMT1" "Ändra VMT2"
1740217424"[english]TF_ImportFile_EditVMT1" "Edit VMT2"
N/A17425"TF_ImportFile_BuildFailedNumLODMismatch" "LOD missräkning! Alla klasser måste ha samma mängd LOD"
N/A17426"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNumLODMismatch" "LOD count mismatch! All classes must have the same number of LOD"
N/A17427"TF_ImportFile_BuildFailedNumMaterialMismatch" "Materialmissräkning! Modeller i samma LOD måste ha samma materialmängd"
N/A17428"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNumMaterialMismatch" "Material count mismatch! Models in the same LOD must have the same material count"
1740317429"TF_ImportFile_BuildFailedNeedMoreLOD" "%file% är för komplex, måste ange %lod%"
1740417430"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNeedMoreLOD" "%file% is too complex, must specify %lod%"
N/A17431"TF_ImportFile_LoadFailedTooManyBones" "Kunde inte ladda %file%\nDen har %count% ben, högst tillåtna ben är %limit%.\nBen: %custom_bones%"
N/A17432"[english]TF_ImportFile_LoadFailedTooManyBones" "Couldn't load %file%\nIt has %count% custom bones, can have at most %limit% custom bones.\nCustom Bones: %custom_bones%"
1740517433"TF_ImportFile_LoadFailedTooManyMaterials" "Kunde inte ladda %file%\nDen har %count% material, och kan som mest ha %limit% material"
1740617434"[english]TF_ImportFile_LoadFailedTooManyMaterials" "Couldn't load %file%\nIt has %count% materials, can have at most %limit% materials"
N/A17435"TF_ImportFile_LoadFailedMaterialCountMismatch" "Kunde inte ladda %file%\nMaterialmängden matchar inte LODs"
N/A17436"[english]TF_ImportFile_LoadFailedMaterialCountMismatch" "Couldn't load %file%\nMaterial count mismatch between LODs"
1740717437"TF_ItemSkinType_0" "Alla lag"
1740817438"[english]TF_ItemSkinType_0" "All Team"
1740917439"TF_ItemSkinType_1" "Specifikt lag"
1741017440"[english]TF_ItemSkinType_1" "Specific Team"
1741117441"TF_ImportFile_Warning" "Varning!"
1741217442"[english]TF_ImportFile_Warning" "Warning!"
N/A17443"TF_ImportFile_Warning_BaseAlphaMask" "Grundläggande alphamask fungerar inte med material som använder normal maps, använd normal mappens alpha mask istället"
N/A17444"[english]TF_ImportFile_Warning_BaseAlphaMask" "Base alpha mask will not work in materials using a normal map, use normal map alpha mask instead"
N/A17445"TF_ImportFile_NotCompatible" "Ditt innehåll kanske inte är kompatibelt med den nuvarande versionen av importeringsverktyget. Var god verifiera och uppdatera ditt innehåll."
N/A17446"[english]TF_ImportFile_NotCompatible" "Your content may not be compatible with the current version of the import tool. Please verify and update your content."
1741317447"TF_Gift_Crate_EntireServer" "Lastpall med Lådor"
1741417448"[english]TF_Gift_Crate_EntireServer" "Pallet of Crates"
N/A17449"TF_Gift_Crate_EntireServer_Desc" "När det här Åtgärdsföremålet används delas en låda\nut till upp till 23 andra på servern!"
N/A17450"[english]TF_Gift_Crate_EntireServer_Desc" "When used, this Action Item drops a crate\non up to 23 other people on the server!"
1741517451"TF_Tool_RoboKey2013" "RoboLåda-nyckel"
1741617452"[english]TF_Tool_RoboKey2013" "RoboCrate Key"
1741717453"TF_Tool_RoboKey2013_Desc" "Används för att öppna låsta RoboLådor."
1741817454"[english]TF_Tool_RoboKey2013_Desc" "Used to open locked RoboCrates."
N/A17455"TF_Gift_RoboKey2013_RandomPerson" "En slumpmässig RoboKey-gåva"
N/A17456"[english]TF_Gift_RoboKey2013_RandomPerson" "A Random RoboKey Gift"
N/A17457"TF_Gift_RoboKey2013_RandomPerson_Desc" "När det här Åtgärdsföremålet används delas en RoboLåda\nut till en slumpvald person på servern!"
N/A17458"[english]TF_Gift_RoboKey2013_RandomPerson_Desc" "When used, this Action Item gives one RoboCrate Key\nto a random person on the server!"
1741917459"TF_Gift_RoboKey2013_EntireServer" "Hög av RoboNyckel-gåvor."
1742017460"[english]TF_Gift_RoboKey2013_EntireServer" "Pile of RoboKey Gifts"
N/A17461"TF_Gift_RoboKey2013_EntireServer_Desc" "När det här Åtgärdsföremålet används delas en RoboLåda-nyckel\nut till upp till 23 andra på servern!"
N/A17462"[english]TF_Gift_RoboKey2013_EntireServer_Desc" "When used, this Action Item gives\none RoboCrate Key\nto up to 23 other people on the server!"
1742117463"Attrib_Particle63" "Fosforhaltigt"
1742217464"[english]Attrib_Particle63" "Phosphorous"
1742317465"Attrib_Particle64" "Svavelaktig"
1744417486"[english]TF_ImportFile_BuildFailedNoWorkshopID" "You must specify workshop ID of the item you're submitting"
1744517487"TF_ImportFile_SwapVMT" "Byt VMT"
1744617488"[english]TF_ImportFile_SwapVMT" "Swap VMT"
N/A17489"TF_robo_all_bomb_badge" "Elektrisk Märkaloo"
N/A17490"[english]TF_robo_all_bomb_badge" "The Electric Badge-aloo"
N/A17491"TF_robo_all_bomb_badge_Desc" "Det här märkets monokel låter dig veta att den inte kan se, käppen att den står vid dödens dörr, och den höga hatten att den är rik! Gift dig med detta märke innan någon annan guldgrävare gör det!"
N/A17492"[english]TF_robo_all_bomb_badge_Desc" "This badge's monocle lets you know it can't see, the cane tells you it's at death's door, and the top hat says it's rich! Marry this badge before some other gold digger snaps it up!"
N/A17493"TF_robo_all_modest_pile" "Hyfsad hög med Metallskrot"
N/A17494"[english]TF_robo_all_modest_pile" "Modest Metal Pile of Scrap"
1744717495"TF_robo_all_modest_pile_Desc" "Denna anspråkslösa hatthög upplyser världen om att det finns viktigare saker i livet än pengar. Som, till exempel, att inte ha några."
1744817496"[english]TF_robo_all_modest_pile_Desc" "This humble hat pile of one tells the world that there are more important things in life than money. Like for instance not having any."
N/A17497"TF_robo_sniper_liquidator" "Snuskets Nattsyn"
N/A17498"[english]TF_robo_sniper_liquidator" "Letch's LED"
1744917499"TF_robo_sniper_liquidator_Desc" "Kommer med röntgenglasögon som låter dig se igenom folks kläder medan de larmar dem med en siren och ropade varningar. Perfekt för fängelseälskare som vill åka fast men inte vet hur."
1745017500"[english]TF_robo_sniper_liquidator_Desc" "Comes with x-ray specs that let you see through people's clothes while alerting them with a siren and shouted warnings that you're doing it. Great for prison aficionados who want to go to jail but don't know how."
1745117501"TF_robo_all_gibus" "Den Galvaniserade Stormhatten"
1745217502"[english]TF_robo_all_gibus" "The Galvanized Gibus"
N/A17503"TF_robo_all_gibus_Desc" "Elegant enkelhet och gammaldags charm kombinerat med den berusande doften av metanol och bensin. Bär inte i oventilerade utrymmen."
N/A17504"[english]TF_robo_all_gibus_Desc" "Elegant simplicity and old-world charm combine with the intoxicating aromas of methyl alcohol and gasoline. Do not wear in unventilated areas."
1745317505"TF_robo_sniper_soldered_sensei" "Metallmästaren"
1745417506"[english]TF_robo_sniper_soldered_sensei" "Soldered Sensei"
N/A17507"TF_robo_sniper_soldered_sensei_Desc" "Karatemästare VILL att du ska tro att det inte finns någon högre grad än svart. Men om vi säger att det finns ett hemligt metallbälte över svart som låter dig sparka svartbältares arslen hur mycket du vill? Livrädda svartbältare har försökt hålla detta hemligt i åratal."
N/A17508"[english]TF_robo_sniper_soldered_sensei_Desc" "Karate masters WANT you to think there's no belt higher than black. But what if we told you there was a secret metal belt ABOVE black that lets you kick a black belt's ass all over the place? Scared black belt guys have been trying to keep a lid on this for years."
N/A17509"TF_robo_sniper_solar_topi" "Skyttens Tin Topi"
N/A17510"[english]TF_robo_sniper_solar_topi" "Shooter's Tin Topi"
N/A17511"TF_robo_sniper_solar_topi_Desc" "Denna Safari-hjälm har svetsats ihop av blodstänkt skrot från jeepar, gevär och patronhylsor upptäckta vid platserna för tidigare urspårade safaris. Bär den som en påminnelse att aldrig göra något så dumt som att gå på safari."
N/A17512"[english]TF_robo_sniper_solar_topi_Desc" "This safari helmet was welded together from actual blood-spattered scraps of jeeps, rifles, shells and fillings discovered at the mauling sites of previous safaris. Wear it as a constant reminder never to do anything as stupid as go on safari."
N/A17513"TF_robo_all_noble_amassment" "Ståtlig Hattansamling i Nickel"
N/A17514"[english]TF_robo_all_noble_amassment" "Noble Nickel Amassment of Hats"
N/A17515"TF_robo_all_noble_amassment_Desc" "Vissa Hatt-torn kommer från en ödmjuk början, klösandes sin väg mot ökat adlighet, en hatt i taget. Andra Hatt-torn, som denna, har helt enkelt en rik Pappa som är Verkställande chef för företagsutveckling på Hewlett Packard."
N/A17516"[english]TF_robo_all_noble_amassment_Desc" "Some hat towers come from humble beginnings, clawing their way to nobility one hat at a time. Other hat towers, like this one, just have rich dads who are the Chief Business Development Officer at Hewlett Packard."
N/A17517"TF_robo_spy_backbiter_billycock" "Kubb av grundmetall"
N/A17518"[english]TF_robo_spy_backbiter_billycock" "Base Metal Billycock"
N/A17519"TF_robo_spy_backbiter_billycock_Desc" "Robo-personifiera dina fiktiva favorit plommonstopsbehattade karaktärer, från Batmans Gåtan till Clockwork Oranges Alex till Englands Winston Churchill."
N/A17520"[english]TF_robo_spy_backbiter_billycock_Desc" "Robo-impersonate your favorite fictional bowler-hatted characters, from Batman's Riddler to Clockwork Orange's Alex to England's Winston Churchill."
N/A17521"TF_robo_all_towering_pillar" "Reslig Pelare av Titanhattar"
N/A17522"[english]TF_robo_all_towering_pillar" "Towering Titanium Pillar of Hats"
1745517523"TF_robo_all_towering_pillar_Desc" "Robotikens Tre Lagar säger att 1. Robotar kan inte skada människor, 2. Robotar måste lyda människor och 3. Den här hatten ser jättesnygg ut."
1745617524"[english]TF_robo_all_towering_pillar_Desc" "Asimov's Three Laws of Robotics state that 1. Robots can't harm humans and 2. Robots must obey humans, and 3. This hat looks great."
1745717525"TF_robo_spy_camera_beard" "Megapixel-skägget"
1745817526"[english]TF_robo_spy_camera_beard" "The Megapixel Beard"
N/A17527"TF_robo_spy_camera_beard_Desc" "Perfekt för att ta kort på alla hångel-tillfällen du kommer att ha nu när du har ett robotskägg. Om det finns något som damerna tycker är mer oemotståndligt, skriv och berätta för oss så kommer vi att bulta fast det på denna eviga hångelmaskin."
N/A17528"[english]TF_robo_spy_camera_beard_Desc" "Great for taking pictures of all the sexy make-outs you're going to have now that you've got a robot beard. If there's anything ladies find more irresistible, write in and tell us and we'll bolt it onto this perpetual make-out machine."
N/A17529"TF_robo_demo_pupil" "HDMI-uppdateringen"
N/A17530"[english]TF_robo_demo_pupil" "The HDMI Patch"
N/A17531"TF_robo_demo_pupil_Desc" "Kommer med ett brett urval av ögonrelaterade filmer (\"Vidstängda Ögon\", \"Kullarna har Ögon, Del II\" och tre till) som dina vänner kan avnjuta från ditt komfortabla ansikte."
N/A17532"[english]TF_robo_demo_pupil_Desc" "Bundled with a broad selection of eyeball-related movies (\"Eyes Wide Shut\", \"The Hills Have Eyes, Part II\" and three more) that your friends can enjoy from the comfort of your face."
N/A17533"TF_robo_demo_beard_bombardier" "Bultade Sprängaren"
N/A17534"[english]TF_robo_demo_beard_bombardier" "Bolted Bombardier"
N/A17535"TF_robo_demo_beard_bombardier_Desc" "Kommer du ihåg gången du träffade den visaste roboten i världen? Och slet av honom skägget och stal hans dumma pipa? För polisen är här och vill tala med dig."
N/A17536"[english]TF_robo_demo_beard_bombardier_Desc" "Remember that time you met the wisest robot in the world? And tore his beard off and stole his stupid pipe? Because the police are here and they want to talk to you."
1745917537"TF_robo_heavy_boltedscraptowel" "Titanhandduken"
1746017538"[english]TF_robo_heavy_boltedscraptowel" "The Titanium Towel"
N/A17539"TF_robo_heavy_boltedscraptowel_Desc" "Visst, vanliga handdukar funkar fint för vatten, men om du är täckt av magneter? Vad hjälper din vanliga handduk då? Tittar på medan du dör av magnetism är vad den gör."
N/A17540"[english]TF_robo_heavy_boltedscraptowel_Desc" "Sure, regular towels work fine for water, but what if you're covered in magnets? What's your regular towel doing for you now? Watching you slowly die of magnetism, that's what."
N/A17541"TF_robo_soldier_tyrantium" "Tyrantiumhjälm"
N/A17542"[english]TF_robo_soldier_tyrantium" "Tyrantium Helmet"
N/A17543"TF_robo_soldier_tyrantium_Desc" "Den här hatten sparkar din röv så hårt att du kommer flyga in i en annan dimension där vikingar är robotar. Så det så!"
N/A17544"[english]TF_robo_soldier_tyrantium_Desc" "This hat kicks your ass so hard you'll fly into an alternate dimension where Vikings are robots. Deal with it!"
N/A17545"TF_robo_all_mvm_canteen" "Batterikantiner"
N/A17546"[english]TF_robo_all_mvm_canteen" "Battery Canteens"
N/A17547"TF_robo_all_mvm_canteen_Desc" "Låt inte namnet lura dig: De här är inga riktiga batterikantiner som kan omvandla lagrad kemisk energi till elektrisk energi. De är bara vanliga kantiner som är identiska med dina vattenkantiner och är fyllda med batterisyra."
N/A17548"[english]TF_robo_all_mvm_canteen_Desc" "Don't let the name fool you: These aren't actual battery canteens capable of converting stored chemical energy into electrical energy. They're just regular canteens that look identical to your water canteen and are filled with battery acid."
1746117549"TF_robo_demo_fro" "AFR-0"
1746217550"[english]TF_robo_demo_fro" "The FR-0"
N/A17551"TF_robo_demo_fro_Desc" "Äg denna unika rekvisita från den klassiska 70-talsfilmen \"Blaxton Hale vs. Black HAL 9000\"."
N/A17552"[english]TF_robo_demo_fro_Desc" "Own this one-of-a-kind piece of memorabilia from the classic ‘70s film \"Blaxton Hale vs. Black HAL 9000\"."
1746317553"TF_robo_soldier_shako" "Stålshako"
1746417554"[english]TF_robo_soldier_shako" "Steel Shako"
N/A17555"TF_robo_soldier_shako_Desc" "Kombinerar de sublima ståten av Tchaikovskys \"Nötknäpparen\" med den djärva futurismen av Tchaikovskys \"Robotnötknäpparen möter Tarzan\"."
N/A17556"[english]TF_robo_soldier_shako_Desc" "Combining the sublime pageantry of Tchaikovsky's \"Nutcracker\" with the bold futurism of Tchaikovsky's \"Robot Nutcracker vs. Tarzan\"."
N/A17557"TF_robo_scout_dogger" "Korvbotten"
N/A17558"[english]TF_robo_scout_dogger" "The Bot Dogger"
N/A17559"TF_robo_scout_dogger_Desc" "Det är ofrånkomligt att robotvarmkorvshattar en dag kommer bli den mest populära accessoaren på planeten. Och när de blir det, kommer alla påstå att de gillade dem \"innan det var coolt.\" Tack vare Korvbotten, kommer bara DU kunna bevisa det."
N/A17560"[english]TF_robo_scout_dogger_Desc" "It's inevitable that robot hot dog hats will someday become the most popular fashion accessory on the planet. And when they do, everyone will claim they liked them \"before they were cool.\" Thanks to the Bot Dogger, only YOU will be able to prove it."
N/A17561"TF_robo_scout_baker_boy" "Oljeknyckarkeps"
N/A17562"[english]TF_robo_scout_baker_boy" "Ye Oiled Baker Boy"
N/A17563"TF_robo_scout_baker_boy_Desc" "Det vore som om den här hatten föll av ett litet metallhuvud från en smutsstänkt gatubarnsrobot som sålde robotnyhetstidningar i 1899-talets Mecha-London, rullade igenom en tidstunnel och in i din moderna ryggsäck."
N/A17564"[english]TF_robo_scout_baker_boy_Desc" "It's as if this hat fell off the tiny metal head of a dirt-stained urchinbot selling robonewspapers in 1899 Mecha-London, rolled through a time tunnel and into your modern backpack."
N/A17565"TF_robo_pyro_pyrobotic_tote" "Sopsäcken"
N/A17566"[english]TF_robo_pyro_pyrobotic_tote" "The Scrap Sack"
N/A17567"TF_robo_pyro_pyrobotic_tote_Desc" "Orolig över alla dina förföljare som rotar igenom dina sopor medan du är på jobbet? Vila tryggt med Sopsäcken, som alltid låter dig ha ett öga på ditt hemlighetsfulla skräp."
N/A17568"[english]TF_robo_pyro_pyrobotic_tote_Desc" "Concerned about your many stalkers going through your garbage while you're at work? Rest easy with the Scrap Sack, which lets you keep an eye on your secret-filled trash at all times."
N/A17569"TF_robo_demo_capotain" "Ren Tennkapott"
N/A17570"[english]TF_robo_demo_capotain" "The Pure Tin Capotain"
N/A17571"TF_robo_demo_capotain_Desc" "Häxjakt: nödvändigt, men tidsförödande. Hur skulle det låta om vi sa att du kan bränna upp till fem häxor per dag utan att lyfta ett finger? Låt oss presentera Ren Tennkapott, den mest tidssparande uppfinningen sedan den elektriska konservöppnaren."
N/A17572"[english]TF_robo_demo_capotain_Desc" "Witch-hunting: necessary, but time-consuming. What if we told you you could burn up to five witches a day without lifting a finger? Introducing the Pure Tin Capotain, the greatest time-saving invention since the electric can opener."
N/A17573"TF_robo_pyro_prancers_pride" "Rörmokarens Rör"
N/A17574"[english]TF_robo_pyro_prancers_pride" "Plumber's Pipe"
N/A17575"TF_robo_engineer_teddy" "Teddy Robobälte"
N/A17576"[english]TF_robo_engineer_teddy" "Teddy Robobelt"
N/A17577"TF_robo_engineer_teddy_Desc" "Denna lilla robotbjörn har varit president. Nu lever han i din ficka. Hur har den mäktige kunnat falla så långt? [gör drickande gest] Glug glug blink blink."
N/A17578"[english]TF_robo_engineer_teddy_Desc" "This tiny robotic bear used to be the President. Now he lives in your pocket. How could the mighty have fallen so far? [makes drinking gesture] Glug glug wink wink."
N/A17579"TF_robo_demo_stuntman" "Cyborgens Stunthjälm"
N/A17580"[english]TF_robo_demo_stuntman" "The Cyborg Stunt Helmet"
N/A17581"TF_robo_demo_stuntman_Desc" "Om du pausar den stora slagsmålsscenen i \"Framtida Herkules svingade nävar\", så kan du se att det inte är den kända robotskådisen Kirk RoboDouglas, utan en cyborg-stuntman. Stöd de anonyma hjältarna av de silverpläterade skärmarna med denna begränsade utgåva av stunthjälmen."
N/A17582"[english]TF_robo_demo_stuntman_Desc" "If you pause that big fight scene in the classic film \"Swinging Fists of Future Hercules\", you can tell that's not actually famous robot actor Kirk RoboDouglas, but a cyborg stuntman. Support the unsung heroes of the silver-plated screen with this limited edition stunt helmet."
N/A17583"TF_robo_pyro_electric_escorter" "Elektriska Eskorten"
N/A17584"[english]TF_robo_pyro_electric_escorter" "The Electric Escorter"
N/A17585"TF_robo_pyro_electric_escorter_Desc" "\"And it seems to me you lived your life / with a lightbulb in your head / wishing you had cleaned the hole / as the cephalic tetanus spread.\" – Elton John (Ord av Bernie Taupin)"
N/A17586"[english]TF_robo_pyro_electric_escorter_Desc" "\"And it seems to me you lived your life / with a lightbulb in your head / wishing you had cleaned the hole / as the cephalic tetanus spread.\" – Elton John (words by Bernie Taupin)"
N/A17587"TF_robo_soldier_fullmetaldrillhat" "Helmantlad Övningshatt"
N/A17588"[english]TF_robo_soldier_fullmetaldrillhat" "Full Metal Drill Hat"
N/A17589"TF_robo_soldier_fullmetaldrillhat_Desc" "Vad är din stora felfunktion, Menige Robot? Du gör bäst i att defragmentera dig själv annars skruvar jag av huvudet på dig, tar din processorn i din nacke och fixar din stora felfunktion."
N/A17590"[english]TF_robo_soldier_fullmetaldrillhat_Desc" "What is your major malfunction, Private Robot? You had best defrag yourself or I will unscrew your head, access the CPU in your neck and fix your major malfunction!"
N/A17591"TF_robo_scout_bolt_boy" "Bultpojken"
N/A17592"[english]TF_robo_scout_bolt_boy" "The Bolt Boy"
N/A17593"TF_robo_scout_bolt_boy_Desc" "Det föremålet var från början en påhittad superhjältes tillbehör anknuten till en inbillad läskeblask avnjuten av en fiktiv karaktär. Nu finns den även i metallutförande. Det finns så många lager av abstraktion här att inte ens vi vet vad vi ska göra av det."
N/A17594"[english]TF_robo_scout_bolt_boy_Desc" "That item was originally a make-believe superhero accessory tie-in to an imaginary soft drink enjoyed by a fictional character. Now it's also made of metal. There are so many layers of abstraction going on here even we don't know what to make of it."
1746517595"TF_robo_pyro_tribtrojan" "Metallsnigeln"
1746617596"[english]TF_robo_pyro_tribtrojan" "The Metal Slug"
1746717597"TF_robo_pyro_tribtrojan_Desc" "De kom från yttre rymden. Och de kom för att erövra. Det var det perfekta rymdbrottet. Men det finns bara ett problem. DU. \"Metallsnigeln\". 18 års åldersgräns. Denna fredag. På ditt HUVUD."
1746817598"[english]TF_robo_pyro_tribtrojan_Desc" "They came from outer space. And they came to conquer. It was the perfect space crime. But there's just one problem. YOU. \"The Metal Slug\". Rated R. This Friday. On your HEAD."
N/A17599"TF_robo_demo_glengarry_botnet" "Bredbandshättan"
N/A17600"[english]TF_robo_demo_glengarry_botnet" "The Broadband Bonnet"
N/A17601"TF_robo_demo_glengarry_botnet_Desc" "Denna kantlösa hätt-mössa kommer utrustad med en satellit-pom-pom som streamar minutsfärska nyheter åt skotten till fots (golfresultat, whiskeypriser, när \"Braveheart\" sänds)."
N/A17602"[english]TF_robo_demo_glengarry_botnet_Desc" "This brimless bonnet cap comes equipped with a satellite pom-pom that streams up-to-the-minute news relevant to the on-the-go Scotsman (golf scores, whiskey prices, when \"Braveheart\" is on)."
N/A17603"TF_robo_scout_bonk_helm" "Bonk Blykollektion"
N/A17604"[english]TF_robo_scout_bonk_helm" "Bonk Leadwear"
1746917605"TF_robo_scout_bonk_helm_Desc" "År 1792 uppfann den italienska fysikern Alessandro Volta batteriet genom att blanda zink, ammoniumklorid och smält salt. År 1932 lade läskmagnaten Theophilus Bonk till socker och uppfann Bonk-Cola."
1747017606"[english]TF_robo_scout_bonk_helm_Desc" "In 1792, Italian physicist Alessandro Volta invented the battery by mixing zinc, ammonium chloride and molten salt together. In 1932, American soft drink magnate Theophilus Bonk added sugar to this mixture and invented Bonk Cola."
N/A17607"TF_robo_pyro_last_watt" "Den Rostiga Dräparen"
N/A17608"[english]TF_robo_pyro_last_watt" "The Rusty Reaper"
1747117609"TF_robo_pyro_last_watt_Desc" "Är du döden i egen hög person? Behöver du sprejmåla något inomhus? Den här dödskalleformade rebreathern är precis vad du behöver."
1747217610"[english]TF_robo_pyro_last_watt_Desc" "Are you the personification of death? Do you need to spraypaint something indoors? This skull-shaped rebreather has you covered."
1747317611"TF_robo_soldier_sparkplug_Desc" "Ibland är en cigarr bara en cigarr. Andra gånger är den ett tändstift. Ibland är den en känga. Det viktiga är att ha något i munnen som brinner."
1747817616"[english]TF_robo_pyro_figment_filament_Desc" "Is your Pyro made up of alternating current or direct current? Only your electrician knows for sure!"
1747917617"TF_robo_pyro_firewall_helmet" "Brandväggshjälmen"
1748017618"[english]TF_robo_pyro_firewall_helmet" "Firewall Helmet"
N/A17619"TF_robo_pyro_respectless_glove_Desc" "När den där roboten osjälviskt gav dig sin hand, antog den att du skulle studera den för att ta fram bättre proteser. Lättlurad! Hallå, kolla hit allihopa! Jag är en metallkyckling! Biip biip kuckeli-bop!"
N/A17620"[english]TF_robo_pyro_respectless_glove_Desc" "When that robot selflessly gave you its hand, it assumed you'd study it to advance the field of prosthetic medicine. Sucker. Hey, everybody check me out! I'm a metal chicken! Beep beep gobble boop!"
1748117621"TF_robo_medic_otolaryngologists_mirror" "Halogen-pannlampa"
1748217622"[english]TF_robo_medic_otolaryngologists_mirror" "Halogen Head Lamp"
1748317623"TF_robo_medic_grimm_hatte" "Virusdoktorn"
1748417624"[english]TF_robo_medic_grimm_hatte" "The Virus Doctor"
N/A17625"TF_robo_medic_physician_mask_Desc" "Faktum: 70 % av luften du andas var nyss i någons rumpa. Den här praktiska manicken kör den pruttiga luften du lever i genom ett filter med tvålvatten och potpurri innan den kommer in i din kropp."
N/A17626"[english]TF_robo_medic_physician_mask_Desc" "Fact: 70% of the air you breathe was recently in someone's butt. This handy contraption runs the farty air you live in through a gauntlet of soapy water and potpourri before entering your body."
1748517627"TF_robo_spy_bootleg_billycock_Desc" "Lura dina vänner till att tro att din enorma metallhatt är en annan, mindre hatt. Om det faktiskt var olagligt skulle det vara det PERFEKTA BROTTET."
1748617628"[english]TF_robo_spy_bootleg_billycock_Desc" "Trick your friends into thinking your enormous metal hat is a smaller, different hat. If this was actually illegal it would be the PERFECT CRIME."
1748717629"TF_robo_medic_ninepipe_problem" "Ångpipan"
1748817630"[english]TF_robo_medic_ninepipe_problem" "The Steam Pipe"
N/A17631"TF_robo_pyro_site_for_sore_eyes_Desc" "Dessa digitala ögonimplantat låter dig kolla vädret, hålla ett öga på börsen och leta rätt på botemedel mot infektioner orsakade av att köra in smutsiga metallstycken i dina ögonhålor."
N/A17632"[english]TF_robo_pyro_site_for_sore_eyes_Desc" "These digital eye implants will let you check the weather, monitor the stock market and look up cures for infection caused by jamming unclean hunks of metal into your eye sockets."
1748917633"TF_TournamentMedal_ETF2L_Season4" "Säsong 4"
1749017634"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Season4" "Season 4"
1749117635"TF_TournamentMedal_ETF2L_Season14" "Säsong 14"
1749617640"[english]TF_ImportFile_LoadFailedImageResolutionOverLimit" "Couldn't load %file%\nResolution must be within %width%x%height%"
1749717641"TF_ImportFile_LoadFailedImageResolutionNotPowerOf2" "Kunde inte ladda %file%\nUpplösningen måste vara en potens av 2"
1749817642"[english]TF_ImportFile_LoadFailedImageResolutionNotPowerOf2" "Couldn't load %file%\nResolution must be power of 2"
N/A17643"TF_ImportFile_LoadFailedBadIconResolution" "Kunde inte ladda %file%\nIkonens upplösning måste vara 512x512"
N/A17644"[english]TF_ImportFile_LoadFailedBadIconResolution" "Couldn't load %file%\nIcon resolution must be 512x512"
1749917645"TF_Henchboy_Hat_Style0" "Utan Hörlurar"
1750017646"[english]TF_Henchboy_Hat_Style0" "Without Headphones"
1750117647"TF_Henchboy_Hat_Style1" "Med Hörlurar"
1750217648"[english]TF_Henchboy_Hat_Style1" "With Headphones"
N/A17649"TF_BreatherBag" "Andningspåsen"
N/A17650"[english]TF_BreatherBag" "The Breather Bag"
N/A17651"TF_BreatherBag_Desc" "Ända sedan man uppfann soppåsen har människan längtat efter att sätta den på huvudet. Hittills har detta vanligtvis medfört ögonblicklig kvävning. TILLS NU! Plastpåse över huvudet? Andas luft? Tack vare genierna på AnsiktsPåsHål AB behöver du inte välja."
N/A17652"[english]TF_BreatherBag_Desc" "Since the invention of the garbage bag, humanity has longed to put it over its head. Until now, this usually meant immediate asphyxiation. UNTIL NOW! Plastic bag over your head? Breathing air? Thanks to the geniuses at FaceBagHole Co., you don't have to choose."
N/A17653"TF_WeatherMaster" "Vädermästaren"
N/A17654"[english]TF_WeatherMaster" "The Weather Master"
N/A17655"TF_WeatherMaster_Desc" "De kallade dig GALEN när du hävdade att en hjälm med skummoln och fasttejpade blixtar skulle ge dig väderkrafter! Nu visar du dem! Du visar dem ALLA! Mo ha ha ha! (Den här hjälmen ger dig inte väderkrafter.)"
N/A17656"[english]TF_WeatherMaster_Desc" "They called you INSANE when you claimed a helmet with foam clouds and lightning taped to it would give you weather powers! Now you'll show them! You'll show them ALL! Moo hoo ha ha ha! (This helmet does not give you weather powers.)"
N/A17657"TF_BacteriaBlocker" "Bakterieblockeraren"
N/A17658"[english]TF_BacteriaBlocker" "The Bacteria Blocker"
1750317659"TF_BacteriaBlocker_Style0" "Med Hörlurar"
1750417660"[english]TF_BacteriaBlocker_Style0" "With Headphones"
1750517661"TF_BacteriaBlocker_Style1" "Utan Hörlurar"
1751617672"[english]Attrib_Particle60" "Dead Presidents"
1751717673"Attrib_Particle61" "Miaminätter"
1751817674"[english]Attrib_Particle61" "Miami Nights"
N/A17675"TF_gunpointcoilhat_Desc" "Visste du att: innan modevärlden bland legoknektar upptäckte de uppenbara fördelarna för psyket och stilen med att bära sju meter strömsatt elkabel runt huvudet, hade man ofta hattband i \"silke\" eller andra knappt dödliga textilier. Märkligt men sant."
N/A17676"[english]TF_gunpointcoilhat_Desc" "Did you know: before the mercenary fashion world discovered the obvious style and mental health benefits of wearing 22 feet of powered electrical cable around your head, people once wore hatbands made from 'silk' or other barely-lethal textiles! Strange but true."
N/A17677"TF_tw2_greek_helm_Desc" "Till skillnad från billiga piratkopior, är DEN HÄR officershjälmens borstdel gjord av HUVUDSHÅRET av dina dräpta fiender."
N/A17678"[english]TF_tw2_greek_helm_Desc" "Unlike those cheap knock-offs, the brush part of THIS centurion helmet is made from the HEAD hair of your fallen enemies."
N/A17679"TF_tw2_roman_wreath" "Den Hela Halvan"
N/A17680"[english]TF_tw2_roman_wreath" "The Hardy Laurel"
N/A17681"TF_tw2_roman_wreath_Desc" "Det här paketet med sprejmålade pinnar visar att du var kung bland filosoferna i primitiva kulturer såsom antikens Rom eller dagens Kanada. (Utrustar dig med Romsyn i Mann mot maskin.)"
N/A17682"[english]TF_tw2_roman_wreath_Desc" "This bundle of spray painted sticks signified that you were a philosopher king in primitive cultures like Ancient Rome and present-day Canada. (Equips Romevision in Mann vs. Machine mode.)"
N/A17683"TF_brotherhood_2_Desc" "Direkt från 2Fort."
N/A17684"[english]TF_brotherhood_2_Desc" "Straight outta 2Fort."
1751917685"TF_pocket_protector" "Fickpyron"
1752017686"[english]TF_pocket_protector" "The Pocket Pyro"
N/A17687"TF_HUD_ServerTimeLeft" "%s1:%s2:%s3"
N/A17688"[english]TF_HUD_ServerTimeLeft" "%s1:%s2:%s3"
N/A17689"TF_HUD_ServerTimeLeftNoHours" "%s1:%s2"
N/A17690"[english]TF_HUD_ServerTimeLeftNoHours" "%s1:%s2"
N/A17691"TF_HUD_ServerChangeOnRoundEnd" "00:00"
N/A17692"[english]TF_HUD_ServerChangeOnRoundEnd" "00:00"
N/A17693"TF_Wearable_GolfClubs" "Golfklubbor"
N/A17694"[english]TF_Wearable_GolfClubs" "Golf Clubs"
N/A17695"TF_Wearable_Glove" "Handske"
N/A17696"[english]TF_Wearable_Glove" "Glove"
N/A17697"TF_Wearable_Helmet" "Hjälm"
N/A17698"[english]TF_Wearable_Helmet" "Helmet"
N/A17699"TF_Wearable_Poncho" "Poncho"
N/A17700"[english]TF_Wearable_Poncho" "Poncho"
N/A17701"TF_Wearable_Barbeque" "Grill"
N/A17702"[english]TF_Wearable_Barbeque" "Barbeque"
N/A17703"TF_Wearable_Towel" "Handduk"
N/A17704"[english]TF_Wearable_Towel" "Towel"
N/A17705"TF_Wearable_Bandana" "Bandana"
N/A17706"[english]TF_Wearable_Bandana" "Bandana"
N/A17707"TF_Mysterious_Promo10_Desc" "
N/A17708"
N/A17709"[english]TF_Mysterious_Promo10_Desc" ""
N/A17710"cp_process_final_authors" "Ian \"Scorpio Uprising\" Cuslidge"
N/A17711"[english]cp_process_final_authors" "Ian 'Scorpio Uprising' Cuslidge"
N/A17712"cp_standin_final_authors" "Ian \"Scorpio Uprising\" Cuslidge"
N/A17713"[english]cp_standin_final_authors" "Ian 'Scorpio Uprising' Cuslidge"
N/A17714"TF_Map_Process" "Process"
N/A17715"[english]TF_Map_Process" "Process"
N/A17716"TF_MapToken_Process" "Kartfrimärke - Process"
N/A17717"[english]TF_MapToken_Process" "Map Stamp - Process"
N/A17718"TF_MapToken_Process_Desc" "En kontrollpunktskarta\n\nGjord av Ian \"Scorpio Uprising\" Cuslidge\n\nVid köp av detta föremål går en del av vinsten direkt till skaparen av gemenskapskartan Process. Visa ditt stöd idag!"
N/A17719"[english]TF_MapToken_Process_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Ian 'Scorpio Uprising' Cuslidge\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Process community map. Show your support today!"
N/A17720"TF_Map_Standin" "Standin"
N/A17721"[english]TF_Map_Standin" "Standin"
N/A17722"TF_MapToken_Standin" "Kartfrimärke - Standin"
N/A17723"[english]TF_MapToken_Standin" "Map Stamp - Standin"
N/A17724"TF_MapToken_Standin_Desc" "En kontrollpunktskarta\n\nGjord av Ian \"Scorpio Uprising\" Cuslidge\n\nVid köp av detta föremål går en del av vinsten direkt till skaparen av gemenskapskartan Standin. Visa ditt stöd idag!"
N/A17725"[english]TF_MapToken_Standin_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Ian 'Scorpio Uprising' Cuslidge\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Standin community map. Show your support today!"
N/A17726"TF_Map_Process_StrangePrefix" " Effektiv"
N/A17727"[english]TF_Map_Process_StrangePrefix" " Efficient"
N/A17728"TF_Map_Standin_StrangePrefix" "Kaotisk"
N/A17729"[english]TF_Map_Standin_StrangePrefix" " Chaotic"
N/A17730"standin_red_setup_goal" "Vinn genom att erövra alla tre kontrollpunkterna!"
N/A17731"[english]standin_red_setup_goal" "Capture all three of the Control Points to win the game!"
N/A17732"standin_blue_setup_goal" "Vinn genom att erövra alla tre kontrollpunkterna!"
N/A17733"[english]standin_blue_setup_goal" "Capture all three of the Control Points to win the game!"
N/A17734"Attrib_TauntParticles" "Extraeffekter vid hån."
N/A17735"[english]Attrib_TauntParticles" "Extra effects when taunting."
1752117736"TF_MVM_Map_Ghost_Town" "Ghost Town"
1752217737"[english]TF_MVM_Map_Ghost_Town" "Ghost Town"
N/A17738"TF_ItemPrefab_misc" "diverse"
N/A17739"[english]TF_ItemPrefab_misc" "misc"
N/A17740"TF_jul13_unfamiliar_tarboosh" "Tsarboosh"
N/A17741"[english]TF_jul13_unfamiliar_tarboosh" "The Tsarboosh"
N/A17742"TF_jul13_katyusha" "Katiusjan"
N/A17743"[english]TF_jul13_katyusha" "The Katyusha"
N/A17744"TF_ItemDynamicRecipe_Use" "Inspektera"
N/A17745"[english]TF_ItemDynamicRecipe_Use" "Inspect"
N/A17746"TF_ItemDynamicRecipeTool" "Recept"
N/A17747"[english]TF_ItemDynamicRecipeTool" "Recipe"
N/A17748"Dynamic_Recipe_Outputs_Not_Tradable" "(Föremål kommer inte vara bytbara)"
N/A17749"[english]Dynamic_Recipe_Outputs_Not_Tradable" "(Items will not be tradable)"
N/A17750"Dynamic_Recipe_Response_Success" "Succé!"
N/A17751"[english]Dynamic_Recipe_Response_Success" "Success!"
N/A17752"KillEater_PointsScored0" "Märklig"
N/A17753"[english]KillEater_PointsScored0" "Strange"
N/A17754"KillEater_PointsScored1" "Sliten"
N/A17755"[english]KillEater_PointsScored1" "Ragged"
N/A17756"KillEater_PointsScored2" "Smaklös"
N/A17757"[english]KillEater_PointsScored2" "Tacky"
N/A17758"KillEater_PointsScored3" "Begagnad"
N/A17759"[english]KillEater_PointsScored3" "Secondhand"
N/A17760"KillEater_PointsScored4" "Avskyvärd"
N/A17761"[english]KillEater_PointsScored4" "Odious"
N/A17762"KillEater_PointsScored5" "Prålig"
N/A17763"[english]KillEater_PointsScored5" "Garish"
N/A17764"KillEater_PointsScored6" "Bekväm"
N/A17765"[english]KillEater_PointsScored6" "Comfortable"
N/A17766"KillEater_PointsScored7" "Prydlig"
N/A17767"[english]KillEater_PointsScored7" "Dapper"
N/A17768"KillEater_PointsScored8" "Vass"
N/A17769"[english]KillEater_PointsScored8" "Sharp"
N/A17770"KillEater_PointsScored9" "Fin"
N/A17771"[english]KillEater_PointsScored9" "Fancy"
N/A17772"KillEater_PointsScored10" "Finare"
N/A17773"[english]KillEater_PointsScored10" "Fancy Shmancy"
N/A17774"KillEater_PointsScored11" "Fashionabel"
N/A17775"[english]KillEater_PointsScored11" "Fashionable"
N/A17776"KillEater_PointsScored12" "Glamorös"
N/A17777"[english]KillEater_PointsScored12" "Glamorous"
N/A17778"KillEater_PointsScored13" "Flott"
N/A17779"[english]KillEater_PointsScored13" "Posh"
N/A17780"KillEater_PointsScored14" "Fabulös"
N/A17781"[english]KillEater_PointsScored14" "Fabulous"
N/A17782"KillEater_PointsScored15" "Fantastisk"
N/A17783"[english]KillEater_PointsScored15" "Stunning"
N/A17784"KillEater_PointsScored16" "Episk"
N/A17785"[english]KillEater_PointsScored16" "Epic"
N/A17786"KillEater_PointsScored17" "Legendarisk"
N/A17787"[english]KillEater_PointsScored17" "Legendary"
N/A17788"KillEater_PointsScored18" "Australisk"
N/A17789"[english]KillEater_PointsScored18" "Australian"
N/A17790"KillEater_PointsScored19" "Mann Co:s finaste"
N/A17791"[english]KillEater_PointsScored19" "Mann Co. Select"
N/A17792"Item_RecipeOutput" "�%s1� har slutfört receptet och har fått:: %s2 %s3"
N/A17793"[english]Item_RecipeOutput" "�%s1� has completed a recipe and received:: %s2 %s3"
N/A17794"TF_RomeVisionOptIn" "Aktivera Romsyn när den finns tillgänglig"
N/A17795"[english]TF_RomeVisionOptIn" "Enable Romevision When Available"
N/A17796"TF_Prompt_Romevision_Title" "Aktivera Romsyn?"
N/A17797"[english]TF_Prompt_Romevision_Title" "Enable Romevision?"
N/A17798"TF_Prompt_Romevision_Message" "Romsyn är tillgängligt då någon har den Hela Halvan i sin ryggsäck. Det här alternativet kan också hanteras genom Avancerade alternativ i huvudmenyn."
N/A17799"[english]TF_Prompt_Romevision_Message" "Romevision is available because someone has The Hardy Laurel in their backpack. This option can also be managed via the Advanced Options dialog in the main menu."
N/A17800"TF_Prompt_Romevsion_OK" "Ja"
N/A17801"[english]TF_Prompt_Romevsion_OK" "Yes"
N/A17802"TF_Prompt_Romevsion_Cancel" "Nej"
N/A17803"[english]TF_Prompt_Romevsion_Cancel" "No"
N/A17804"TF_Prompt_Romevsion_Opt_Out" "Fråga aldrig om Romsyn igen"
N/A17805"[english]TF_Prompt_Romevsion_Opt_Out" "Never ask about Romevision again"
N/A17806"TF_Player_OptionalVision" "�%player%� har den Hela Halvan vilket aktiverar Romsyn för alla!"
N/A17807"[english]TF_Player_OptionalVision" "�%player%� has the Hardy Laurel which enables Romevision for everyone to share!"
N/A17808"GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogTitle" "HUD 3D Karaktär"
N/A17809"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogTitle" "HUD 3D Character"
N/A17810"GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogMessage" "Den här funktionen är inte rekommenderad för äldre datorer och kan ändras i Avancerade Inställningar.\n\nHa funktionen påslagen?"
N/A17811"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogMessage" "This feature is not recommended for older machines and can be toggled in Advanced Options.\n\nKeep the feature enabled?"
N/A17812"GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogConfirm" "Ja"
N/A17813"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogConfirm" "Yes"
N/A17814"GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogCancel" "Nej"
N/A17815"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogCancel" "No"
N/A17816"Tooltip_RomeVisionOptIn" "Om den är aktiverad, kommer Romsyn aktiveras i Mann mot maskin om någon spelare på servern har den Hela Halvan i sin ryggsäck."
N/A17817"[english]Tooltip_RomeVisionOptIn" "If set, Romevision will be enabled in Mann vs. Machine mode if any player on the server has The Hardy Laurel in their backpack."
N/A17818"ToolStrangifierUntradableWarning" "\n\nDen här %s1 är obytbar och kommer göra din %s2 obytbar!"
N/A17819"[english]ToolStrangifierUntradableWarning" "\n\nThis %s1 is untradable and will make your %s2 untradable!"
N/A17820"ItemNameToolTargetNameFormat" "%s1 "
N/A17821"[english]ItemNameToolTargetNameFormat" "%s1 "
N/A17822"ItemNameDynamicRecipeTargetNameFormat" "%s1 "
N/A17823"[english]ItemNameDynamicRecipeTargetNameFormat" "%s1 "
1752317824}
1752417825}