Template:PatchDiff/October 12, 2015 Patch/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
53085308"TF_Duel_Tie" "Duel mezi �%initiator%� a �%target%� skončil remízou za stavu �%score%�! Dueling Mini-Game vlastněná hráčem �%initiator%� nebyla spotřebována."
53095309"[english]TF_Duel_Tie" "The duel between �%initiator%� and �%target%� ended in a draw with �%score%� points each! A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53105310"TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "Duel mezi hráči �%initiator%� a �%target%� skončil, protože se změnila mapa. Dueling Mini-Game vlastněná hráčem �%initiator%� nebyla spotřebována."
5311N/A"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the level has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
N/A5311"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the map has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53125312"TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "Duel mezi hráči �%initiator%� a �%target%� skončil remízou 0-0. Dueling Mini-Game vlastněná hráčem �%initiator%� nebyla spotřebována."
53135313"[english]TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because they tied at 0-0. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53145314"TF_Duel_StatusKill" "Stav duelu:\n�%initiator%�: �%initiator_score%�\n�%target%�: �%target_score%�"
64136413"TF_Armory_Item_Duel_Medal" "Tento předmět zaznamenává po celou dobu statistiky duelů a výsledek posledního duelu. Jeho level se zvýší o 1 za každých 10 výher (až do levelu 100) ti udělí novou �Dueling Mini-Game� a předmět zdarma. Každých 25 levelů se vylepší na další řadu."
64146414"[english]TF_Armory_Item_Duel_Medal" "This item keeps track of lifetime dueling statistics and the results of the last duel. For every 10 duel wins, it will increase in level by 1 (up to level 100), earning you a new �Dueling Mini-Game� and a free item. Every 25 levels it will be upgraded to the next tier."
64156415"TF_Armory_Item_Duel" "Tento �funkční předmět� povoluje �Dueling Mini-Game. Když je použit, umožňuje hráči vyzvat nepřítele k duelu. Pokud nepřítel výzvu přijme, duel započne. Tento předmět nebude spotřebován, pokud druhý hráč odmítne.\n\nTen, kdo má na konci kola více bodů, vyhrál. Zabití nebo asistence při zabití tvého soka přidává 1 bod.\n\nTento předmět nebude spotřebován, pokud server změní mapu nebo je skóre na konci kola 0-0."
6416N/A"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes level or the score is tied 0-0 at the end of the round."
N/A6416"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes map or the score is tied 0-0 at the end of the round."
64176417"TF_Armory_Item_Supply_Crate" "Tato krabice obsahuje �jeden� z předmětů vypsaných v jejím popisku. K otevření krabice a obdržení předmětu musíš použít �Mann Co. Supply Crate Key�, který lze zakoupit v Mann Co. obchodu. Tyto krabice obsahují jeden z nejvzácnějších a nejcennějších předmětů ve hře, takže si drž palce, než je odemkneš."
64186418"[english]TF_Armory_Item_Supply_Crate" "This crate contains �one� of the items listed in its description. To unlock the crate and retrieve the item, you must use a �Mann Co. Supply Crate Key�, which can be purchased inside the Mann Co. Store. These crates contain one of the rarest and most valuable items in the game, so cross your fingers before you unlock them!"
64196419"TF_Armory_Item_Key" "Tento klíč může být použit pro otevření jedné �Mann Co. Supply Crate�. Pokud ji otevřeš, získáš z ní jeden předmět."
86968696"[english]TF_vote_restart_game" "Restart the map?"
86978697"TF_vote_passed_restart_game" "Mapa se restartuje..."
86988698"[english]TF_vote_passed_restart_game" "Restarting the map..."
8699N/A"TF_vote_changelevel" "Změnit aktuální úroveň na %s1?"
8700N/A"[english]TF_vote_changelevel" "Change current level to %s1?"
8701N/A"TF_vote_nextlevel" "Nastavit následující úroveň na %s1?"
8702N/A"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next level to %s1?"
8703N/A"TF_vote_passed_changelevel" "Měním úroveň na %s1..."
8704N/A"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing level to %s1..."
8705N/A"TF_vote_passed_nextlevel" "Následující úroveň nastavena na %s1..."
8706N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next level set to %s1..."
8707N/A"TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Prodlužuji aktuální úroveň"
8708N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current level"
N/A8699"TF_vote_changelevel" "Změnit aktuální mapu na %s1?"
N/A8700"[english]TF_vote_changelevel" "Change current map to %s1?"
N/A8701"TF_vote_nextlevel" "Nastavit následující mapu na %s1?"
N/A8702"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next map to %s1?"
N/A8703"TF_vote_passed_changelevel" "Probíhá změna mapy na %s1..."
N/A8704"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing map to %s1..."
N/A8705"TF_vote_passed_nextlevel" "Následující mapa nastavena na %s1..."
N/A8706"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next map set to %s1..."
N/A8707"TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Prodlužuje se aktuální mapa"
N/A8708"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current map"
87098709"TF_vote_nextlevel_choices" "Hlasuj pro následující mapu!"
87108710"[english]TF_vote_nextlevel_choices" "Vote for the next map!"
87118711"TF_vote_scramble_teams" "Promíchat týmy?"
2126421264"Vote_Kick" "Vykopnout"
2126521265"[english]Vote_Kick" "Kick"
2126621266"Vote_ChangeLevel" "Změnit mapu"
21267N/A"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Level"
N/A21267"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Map"
2126821268"Vote_NextLevel" "Následující mapa"
21269N/A"[english]Vote_NextLevel" "Next Level"
N/A21269"[english]Vote_NextLevel" "Next Map"
2127021270"Vote_ScrambleTeams" "Promíchat týmy"
2127121271"[english]Vote_ScrambleTeams" "Scramble Teams"
2127221272"Vote_ChangeMission" "Změnit misi"
2294022940"[english]TF_ContractReward" "Contract Reward"
2294122941"TF_ContractReward_Desc" "Obsahuje bednu Locked Craftsmann Case\nnebo předmět z kolekce Commando"
2294222942"[english]TF_ContractReward_Desc" "Contains a Locked Craftsman Case\nor an item from the Commando Collection"
22943N/A"TF_ContractReward_Ad" "Tato bedna obsahuje 16 skinů zbraní z kolekce Commando."
22944N/A"[english]TF_ContractReward_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Commando Collection."
N/A22943"TF_ContractReward_Ad" "Tato bedna obsahuje 16 skinů zbraní z kolekce Commando"
N/A22944"[english]TF_ContractReward_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Commando Collection"
2294522945"TF_CraftsmanCase" "Locked Craftsman Case"
2294622946"[english]TF_CraftsmanCase" "Locked Craftsman Case"
2294722947"TF_CraftsmanCase_Desc" "Uzamčená bedna, která vyžaduje klíč.\nNachází se v ní předměty z kolekce Craftsmann."
22948N/A"[english]TF_CraftsmanCase_Desc" "Locked Case that requires a Key.\nItem from Craftsman Collection."
22949N/A"TF_CraftmansCase_Ad" "Tato bedna obsahuje 16 skinů zbraní z kolekce Craftsmann."
22950N/A"[english]TF_CraftmansCase_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Craftsman Collection."
N/A22948"[english]TF_CraftsmanCase_Desc" "Locked Case that requires a Key.\nItem from Craftsman Collection"
N/A22949"TF_CraftmansCase_Ad" "Tato bedna obsahuje 16 skinů zbraní z kolekce Craftsmann"
N/A22950"[english]TF_CraftmansCase_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Craftsman Collection"
2295122951"TF_PaintKit_ConcealedKiller" "Concealed Killer"
2295222952"[english]TF_PaintKit_ConcealedKiller" "Concealed Killer"
2295322953"TF_PaintKit_Craftsmann" "Craftsmann"
2310823108"[english]TF_Contract_Progress_None" "Disable"
2310923109"MMenu_PlayComp" "Kompetitivní režim"
2311023110"[english]MMenu_PlayComp" "Play Competitive"
23111N/A"MMenu_Update" "Aktualizace Gun Mettle"
23112N/A"[english]MMenu_Update" "Gun Mettle Update"
N/A23111"MMenu_Update" "Komunitní aktualizace Invasion"
N/A23112"[english]MMenu_Update" "Invasion Community Update"
2311323113"MMenu_ViewUpdateDetails" "Podrobnosti"
2311423114"[english]MMenu_ViewUpdateDetails" "View Details"
2311523115"MMenu_ViewUpdateComic" "Komiks"
2363823638"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Participant" "DeutschLAN Participant"
2363923639"TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Supporter" "DeutschLAN Supporter"
2364023640"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Supporter" "DeutschLAN Supporter"
N/A23641"TF_Map_pass_warehouse_goal2" "Warehouse (2. verze) – BETA"
N/A23642"[english]TF_Map_pass_warehouse_goal2" "Warehouse Goal2 - BETA"
N/A23643"SpecialScore_Count" "dal gól! x%s1"
N/A23644"[english]SpecialScore_Count" "scored! x%s1"
N/A23645"TeamLeader_Kill" "zabil vůdce týmu"
N/A23646"[english]TeamLeader_Kill" "killed team leader"
N/A23647"TF_vote_extendlevel" "Prodloužit aktuální mapu?"
N/A23648"[english]TF_vote_extendlevel" "Extend the current level?"
N/A23649"Vote_ExtendLevel" "Prodloužení aktuální mapy"
N/A23650"[english]Vote_ExtendLevel" "Extend Current Map"
N/A23651"TF_SteamWorkshop_Tag_UnusualEffect" "Unusual efekt"
N/A23652"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_UnusualEffect" "Unusual Effect"
N/A23653"EconAction_Preview" "Prohlédnout ve hře..."
N/A23654"[english]EconAction_Preview" "Inspect in Game..."
N/A23655"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_1st" "LBTF2 Highlander Access 1st Place"
N/A23656"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_1st" "LBTF2 Highlander Access 1st Place"
N/A23657"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_2nd" "LBTF2 Highlander Access 2nd Place"
N/A23658"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_2nd" "LBTF2 Highlander Access 2nd Place"
N/A23659"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_3rd" "LBTF2 Highlander Access 3rd Place"
N/A23660"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_3rd" "LBTF2 Highlander Access 3rd Place"
N/A23661"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_Participant" "LBTF2 Highlander Access Participant"
N/A23662"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_Participant" "LBTF2 Highlander Access Participant"
N/A23663"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_1st" "LBTF2 Highlander Principal 1st Place"
N/A23664"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_1st" "LBTF2 Highlander Principal 1st Place"
N/A23665"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_2nd" "LBTF2 Highlander Principal 2nd Place"
N/A23666"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_2nd" "LBTF2 Highlander Principal 2nd Place"
N/A23667"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_3rd" "LBTF2 Highlander Principal 3rd Place"
N/A23668"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_3rd" "LBTF2 Highlander Principal 3rd Place"
N/A23669"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_Participant" "LBTF2 Highlander Principal Participant"
N/A23670"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_Participant" "LBTF2 Highlander Principal Participant"
N/A23671"Gametype_PlayerDestruction" "Player Destruction"
N/A23672"[english]Gametype_PlayerDestruction" "Player Destruction"
N/A23673"TF_Dingaling_PitchLowDmg" "Prodleva mezi zvuky slabých zásahů"
N/A23674"[english]TF_Dingaling_PitchLowDmg" "Hit Sound Low damage pitch"
N/A23675"Tooltip_Dingaling_PitchLowDmg" "Prodleva mezi zvuky zásahů udělujícími poškození 10 bodů nebo nižší. Prodleva se zvyšuje a snižuje (doporučená hodnota: 100)"
N/A23676"[english]Tooltip_Dingaling_PitchLowDmg" "Hit sound pitch for attacks that deal 10 damage or less. Pitch scales between high and low values (Recommend 100)"
N/A23677"TF_Dingaling_PitchHighDmg" "Prodleva mezi zvuky silných zásahů"
N/A23678"[english]TF_Dingaling_PitchHighDmg" "Hit Sound High damage pitch"
N/A23679"Tooltip_Dingaling_PitchHighDmg" "Prodleva mezi zvuky zásahů udělujícími poškození 150 bodů nebo vyšší. Prodleva se zvyšuje a snižuje (doporučená hodnota: 10)"
N/A23680"[english]Tooltip_Dingaling_PitchHighDmg" "Hit sound pitch for attacks that deal 150 damage or more. Pitch scales between high and low values (Recommend 10)"
N/A23681"tf_dingalingaling_effect" "Zvuky zásahu"
N/A23682"[english]tf_dingalingaling_effect" "Hit Sounds"
N/A23683"tf_dingalingaling_Default" "Výchozí"
N/A23684"[english]tf_dingalingaling_Default" "Default"
N/A23685"tf_dingalingaling_Electro" "Electro"
N/A23686"[english]tf_dingalingaling_Electro" "Electro"
N/A23687"tf_dingalingaling_Notes" "Notes"
N/A23688"[english]tf_dingalingaling_Notes" "Notes"
N/A23689"tf_dingalingaling_Percussion" "Percussion"
N/A23690"[english]tf_dingalingaling_Percussion" "Percussion"
N/A23691"tf_dingalingaling_Retro" "Retro"
N/A23692"[english]tf_dingalingaling_Retro" "Retro"
N/A23693"tf_dingalingaling_Space" "Space"
N/A23694"[english]tf_dingalingaling_Space" "Space"
N/A23695"tf_dingalingaling_Beepo" "Beepo"
N/A23696"[english]tf_dingalingaling_Beepo" "Beepo"
N/A23697"tf_dingalingaling_Vortex" "Vortex"
N/A23698"[english]tf_dingalingaling_Vortex" "Vortex"
N/A23699"tf_dingalingaling_Squasher" "Squasher"
N/A23700"[english]tf_dingalingaling_Squasher" "Squasher"
N/A23701"QuestLog_NoContractsPossible" "Momentálně není aktivní žádná kampaň.\nKontrakty nejsou dostupné."
N/A23702"[english]QuestLog_NoContractsPossible" "There is no campaign active.\nContracts are unavailable."
N/A23703"TF_QuestExpirationWarning" "Zmizí za:\n%s1\n"
N/A23704"[english]TF_QuestExpirationWarning" "Self-Destruct:\n%s1\n"
N/A23705"TF_Welcome_community_update" "Vítej"
N/A23706"[english]TF_Welcome_community_update" "Welcome"
N/A23707"ctf_2fort_invasion_authors" "Miguel „BANG!“ Melara\nRonin\nMichael Egan\nAeon „Void“ Bollig\nMartin „Chaofanatic“ Ellis\nRyan „Freeflow“ Leitao\nHarlen „UEAKCrash“ Linke\nJames „Retro“ Wright\n"
N/A23708"[english]ctf_2fort_invasion_authors" "Miguel 'BANG!' Melara\nThe Ronin\nMichael Egan\nAeon 'Void' Bollig\nMartin 'Chaofanatic' Ellis\nRyan 'Freeflow' Leitao\nHarlen 'UEAKCrash' Linke\nJames 'Retro' Wright\n"
N/A23709"pd_watergate_authors" "Michael Egan\nLouie „bakscratch“ Turner\nIan „Wgooch' Gooch\nNassim „NassimO“ Sadoun\nMiguel „BANG!“ Melara\nThijs „Evil_Knevil“ Van Gerrewey\nFissionMetroid101\nJennifer „NeoDement“ Burnett\nAeon „Void“ Bollig\nRonin"
N/A23710"[english]pd_watergate_authors" "Michael Egan\nLouie 'bakscratch' Turner\nIan 'Wgooch' Gooch\nNassim 'NassimO' Sadoun\nMiguel 'BANG!' Melara\nThijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey\nFissionMetroid101\nJennifer 'NeoDement' Burnett\nAeon 'Void' Bollig\nThe Ronin"
N/A23711"arena_byre_authors" "Ian „Idolon“ Spadin\nGavin „Equinoxo“ Sawford\nGuy „Gerbil“ Ross\nHellJumper\nKevin „Ravidge“ Brook\nMatt „Boylee“ Boyle\nSebastian „Seba“ Grus\nUmbratile\nRonin"
N/A23712"[english]arena_byre_authors" "Ian 'Idolon' Spadin\nGavin 'Equinoxo' Sawford\nGuy 'Gerbil' Ross\nHellJumper\nKevin 'Ravidge' Brook\nMatt 'Boylee' Boyle\nSebastian 'Seba' Grus\nUmbratile\nThe Ronin"
N/A23713"koth_probed_authors" "Harlen „UEAKCrash“ Linke\nFissionMetroid101\nMiguel „BANG!“ Melara\nKevin „Ravidge“ Brook\nRonin"
N/A23714"[english]koth_probed_authors" "Harlen 'UEAKCrash' Linke\nFissionMetroid101\nMiguel 'BANG!' Melara\nKevin 'Ravidge' Brook\nThe Ronin"
N/A23715"TF_Map_2FortInv" "2Fort Invasion"
N/A23716"[english]TF_Map_2FortInv" "2Fort Invasion"
N/A23717"TF_MapToken_2FortInv" "Známka mapy – 2Fort Invasion"
N/A23718"[english]TF_MapToken_2FortInv" "Map Stamp - 2Fort Invasion"
N/A23719"TF_MapToken_2FortInv_Desc" "Mapa módu Capture the Flag\n\nVytvořili ji Miguel „BANG!“ Melara, Ronin, Michael Egan, Aeon „Void“ Bollig, Martin „Chaofanatic“ Ellis, Ryan „Freeflow“ Leitao, Harlen „UEAKCrash“ Linke, a James „Retro“ Wright\n\nZakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy 2Fort Invasion. Podpoř je ještě dnes!"
N/A23720"[english]TF_MapToken_2FortInv_Desc" "A Capture the Flag Map\n\nMade by Miguel 'BANG!' Melara, The Ronin, Michael Egan, Aeon 'Void' Bollig, Martin 'Chaofanatic' Ellis, Ryan 'Freeflow' Leitao, Harlen 'UEAKCrash' Linke, and James 'Retro' Wright\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the 2Fort Invasion community map. Show your support today!"
N/A23721"TF_MapToken_2FortInv_AdText" "– Zakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy 2Fort Invasion."
N/A23722"[english]TF_MapToken_2FortInv_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the 2Fort Invasion community map."
N/A23723"TF_Map_Probed" "Probed"
N/A23724"[english]TF_Map_Probed" "Probed"
N/A23725"TF_MapToken_Probed" "Známka mapy – Probed"
N/A23726"[english]TF_MapToken_Probed" "Map Stamp - Probed"
N/A23727"TF_MapToken_Probed_Desc" "Mapa módu King of the Hill\n\nVytvořili ji Harlen „UEAKCrash“ Linke, FissionMetroid101, Miguel „BANG!“ Melara, Kevin „Ravidge“ Brook a Ronin\n\nZakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy Probed. Podpoř je ještě dnes!"
N/A23728"[english]TF_MapToken_Probed_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Harlen 'UEAKCrash' Linke, FissionMetroid101, Miguel 'BANG!' Melara, Kevin 'Ravidge' Brook, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Probed community map. Show your support today!"
N/A23729"TF_MapToken_Probed_AdText" "– Zakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy Probed."
N/A23730"[english]TF_MapToken_Probed_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Probed community map."
N/A23731"TF_Map_Watergate" "Watergate"
N/A23732"[english]TF_Map_Watergate" "Watergate"
N/A23733"TF_MapToken_Watergate" "Známka mapy – Watergate"
N/A23734"[english]TF_MapToken_Watergate" "Map Stamp - Watergate"
N/A23735"TF_MapToken_Watergate_Desc" "Mapa módu Player Destruction\n\nVytvořili ji Michael Egan, Louie „bakscratch“ Turner, Ian „Wgooch“ Gooch, Nassim „NassimO“ Sadoun, Miguel „BANG!“ Melara, Thijs „Evil_Knevil“ Van Gerrewey, FissionMetroid101, Jennifer „NeoDement“ Burnett, Aeon „Void“ Bollig, a Ronin\n\nZakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy Watergate. Podpoř je ještě dnes!"
N/A23736"[english]TF_MapToken_Watergate_Desc" "A Player Destruction Map\n\nMade by Michael Egan, Louie 'bakscratch' Turner, Ian 'Wgooch' Gooch, Nassim 'NassimO' Sadoun, Miguel 'BANG!' Melara, Thijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey, FissionMetroid101, Jennifer 'NeoDement' Burnett, Aeon 'Void' Bollig, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Watergate community map. Show your support today!"
N/A23737"TF_MapToken_Watergate_AdText" "– Zakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy Watergate."
N/A23738"[english]TF_MapToken_Watergate_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Watergate community map."
N/A23739"TF_Map_Byre" "Byre"
N/A23740"[english]TF_Map_Byre" "Byre"
N/A23741"TF_MapToken_Byre" "Známka mapy – Byre"
N/A23742"[english]TF_MapToken_Byre" "Map Stamp - Byre"
N/A23743"TF_MapToken_Byre_Desc" "Mapa módu Arena\n\nVytvořili ji Ian „Idolon“ Spadin, Gavin „Equinoxo“ Sawford, Guy „Gerbil“ Ross, HellJumper, Kevin „Ravidge“ Brook, Matt „Boylee“ Boyle, Sebastian „Seba“ Grus, Umbratile, a Ronin\n\nZakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy Byre. Podpoř je ještě dnes!"
N/A23744"[english]TF_MapToken_Byre_Desc" "An Arena Map\n\nMade by Ian 'Idolon' Spadin, Gavin 'Equinoxo' Sawford, Guy 'Gerbil' Ross, HellJumper, Kevin 'Ravidge' Brook, Matt 'Boylee' Boyle, Sebastian 'Seba' Grus, Umbratile, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Byre community map. Show your support today!"
N/A23745"TF_MapToken_Byre_AdText" "– Zakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy Byre."
N/A23746"[english]TF_MapToken_Byre_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Byre community map."
N/A23747"TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" " Andromedan"
N/A23748"[english]TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" " Andromedan"
N/A23749"TF_Map_Watergate_StrangePrefix" " Reptiloid"
N/A23750"[english]TF_Map_Watergate_StrangePrefix" " Reptiloid"
N/A23751"TF_Map_Byre_StrangePrefix" " Unidentified"
N/A23752"[english]TF_Map_Byre_StrangePrefix" " Unidentified"
N/A23753"TF_Map_Probed_StrangePrefix" " Classified"
N/A23754"[english]TF_Map_Probed_StrangePrefix" " Classified"
N/A23755"GameType_Community_Update" "Invasion"
N/A23756"[english]GameType_Community_Update" "Invasion"
N/A23757"TF_Store" "– Obchod –"
N/A23758"[english]TF_Store" "-- Store --"
N/A23759"TF_Owned" "– Vlastněno –"
N/A23760"[english]TF_Owned" "-- Owned --"
N/A23761"TF_Market" "– Trh –"
N/A23762"[english]TF_Market" "-- Market --"
N/A23763"KillEaterEvent_TauntsPerformed" "Počet provedení tauntu"
N/A23764"[english]KillEaterEvent_TauntsPerformed" "Times Performed"
N/A23765"KillEaterEvent_InvasionKills" "Zabití během události Invasion"
N/A23766"[english]KillEaterEvent_InvasionKills" "Kills and Assists during Invasion Event"
N/A23767"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap01" "Zabití na mapě 2Fort Invasion"
N/A23768"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap01" "Kills and Assists on 2Fort Invasion"
N/A23769"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap02" "Zabití na mapě Probed"
N/A23770"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap02" "Kills and Assists on Probed"
N/A23771"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap03" "Zabití na mapě Byre"
N/A23772"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap03" "Kills and Assists on Byre"
N/A23773"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap04" "Zabití na mapě Watergate"
N/A23774"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap04" "Kills and Assists on Watergate"
N/A23775"TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv" "Strange Filter: 2Fort Invasion (Community)"
N/A23776"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv" "Strange Filter: 2Fort Invasion (Community)"
N/A23777"TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv_Desc" "Přidání tohoto Strange filtru ke tvému Strange předmětu a vybrání jedné ze statistik, které sleduje, omezí sledování této statistiky pouze na mapu 2Fort Invasion."
N/A23778"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on 2Fort Invasion."
N/A23779"TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed" "Strange Filter: Probed (Community)"
N/A23780"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed" "Strange Filter: Probed (Community)"
N/A23781"TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed_Desc" "Přidání tohoto Strange filtru ke tvému Strange předmětu a vybrání jedné ze statistik, které sleduje, omezí sledování této statistiky pouze na mapu Probed."
N/A23782"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Probed."
N/A23783"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate" "Strange Filter: Watergate (Community)"
N/A23784"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate" "Strange Filter: Watergate (Community)"
N/A23785"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate_Desc" "Přidání tohoto Strange filtru ke tvému Strange předmětu a vybrání jedné ze statistik, které sleduje, omezí sledování této statistiky pouze na mapu Watergate."
N/A23786"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Watergate."
N/A23787"TF_StrangeFilter_CommunityMapByre" "Strange Filter: Byre (Community)"
N/A23788"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapByre" "Strange Filter: Byre (Community)"
N/A23789"TF_StrangeFilter_CommunityMapByre_Desc" "Přidání tohoto Strange filtru ke tvému Strange předmětu a vybrání jedné ze statistik, které sleduje, omezí sledování této statistiky pouze na mapu Byre."
N/A23790"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapByre_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Byre."
N/A23791"TF_InactiveInvasionPass" "Vstupenka do komunitní aktualizace Invasion"
N/A23792"[english]TF_InactiveInvasionPass" "Invasion Community Update Pass"
N/A23793"TF_InactiveInvasionPass_Desc" "Výtěžek z prodeje získá přímo tým tvůrců aktualizace Invasion\n\nAktivuj tuto vstupenku pro získání mince komunitní aktualizace Invasion\nV jednu chvíli může být aktivní pouze jedna mince\nUmožňuje nalézat bedny komunitní aktualizace Invasion do konce roku 2015\n\nLze zakoupit do 5. listopadu 2015"
N/A23794"[english]TF_InactiveInvasionPass_Desc" "All proceeds go to the Invasion Community Update team\n\nActivate to receive an Invasion Community Update Coin\nOnly one Invasion Community Update Coin can be active at a time\nGrants access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015\n\nAvailable for purchase through November 5, 2015"
N/A23795"TF_InactiveInvasionPass_AdText" "– Výtěžek z prodeje získá přímo tým tvůrců aktualizace Invasion\n\n– Umožňuje nalézat bedny komunitní aktualizace Invasion do konce roku 2015"
N/A23796"[english]TF_InactiveInvasionPass_AdText" "-All proceeds go to the Invasion Community Update Team\n\n-Grants access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015"
N/A23797"TF_ActivatedInvasionPass" "Mince komunitní aktualizace Invasion"
N/A23798"[english]TF_ActivatedInvasionPass" "Invasion Community Update Coin"
N/A23799"TF_ActivatedInvasionPass_Desc" "Děkujeme ti za podporu týmu tvůrců aktualizace Invasion\nUmožňuje nalézat bedny komunitní aktualizace Invasion do konce roku 2015\n\nStatistiky budou zaznamenávány do 5. listopadu 2015"
N/A23800"[english]TF_ActivatedInvasionPass_Desc" "Thank you for supporting the Invasion Community Update Team\nGrants access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015\n\nStats are tracked through November 5, 2015"
N/A23801"TF_UseInvasionPass_Text" "Aktivací vstupenky získáš minci komunitní aktualizace Invasion a možnost nalézat bedny této aktualizace do konce roku 2015.\n\nMinci nelze vyměnit."
N/A23802"[english]TF_UseInvasionPass_Text" "Redeeming the pass grants an Invasion Community Update Coin and access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015.\n\nThe coin cannot be traded."
N/A23803"TF_Tool_Invasion2015Key" "Invasion Community Update Key"
N/A23804"[english]TF_Tool_Invasion2015Key" "Invasion Community Update Key"
N/A23805"TF_Tool_Invasion2015Key_Desc" "Použitelný k otevření beden Quarantined Collection Case\nnebo Confidential Collection Case"
N/A23806"[english]TF_Tool_Invasion2015Key_Desc" "Used to Open The Quarantined Collection Case\nor The Confidential Collection Case"
N/A23807"TF_Tool_Invasion2015Key_AdText" "– Použitelný k otevření beden Quarantined Collection Case\nnebo Confidential Collection Case\n– Bedny mohou obsahovat předměty kvality Strange\n– Unusual předměty z beden disponují novými efekty"
N/A23808"[english]TF_Tool_Invasion2015Key_AdText" "-Used to Open The Quarantined Collection Case\nor The Confidential Collection Case\n-Contents may be Strange\n-Cases contain Invasion-themed Unusual effects"
N/A23809"invasion_master_collection" "Kolekce Invasion"
N/A23810"[english]invasion_master_collection" "Invasion Collections"
N/A23811"Invasion_collection_01" "Quarantined Collection Case"
N/A23812"[english]Invasion_collection_01" "Quarantined Collection Case"
N/A23813"Invasion_collection_02" "Confidential Collection Case"
N/A23814"[english]Invasion_collection_02" "Confidential Collection Case"
N/A23815"TF_Invasion2015Case01" "Quarantined Collection Case"
N/A23816"[english]TF_Invasion2015Case01" "Quarantined Collection Case"
N/A23817"TF_Invasion2015Case01_Desc" "Bedna komunitní aktualizace Invasion\n\nPro otevření vyžaduje klíč Invasion Community Update Key\n\nUnusual předměty z bedny disponují novými efekty"
N/A23818"[english]TF_Invasion2015Case01_Desc" "Invasion Community Update Case\n\nRequires Invasion Community Update Key to open\n\nContains Invasion-themed Unusual effects"
N/A23819"TF_Invasion2015Case01_AdText" "– Bedna komunitní aktualizace\n – Pro otevření vyžaduje klíč Invasion Community Update Key\n – Bedny mohou obsahovat předměty kvality Strange\n– Unusual předměty z bedny disponují novými efekty"
N/A23820"[english]TF_Invasion2015Case01_AdText" "-Community case\n-Requires Invasion Community Update Key to open\n-Contents may be Strange\n-Contains Invasion-themed Unusual effects"
N/A23821"TF_Invasion2015Case02" "Confidential Collection Case"
N/A23822"[english]TF_Invasion2015Case02" "Confidential Collection Case"
N/A23823"TF_Invasion2015Case02_Desc" "Bedna komunitní aktualizace Invasion\n\nPro otevření vyžaduje klíč Invasion Community Update Key\n\nUnusual předměty z bedny disponují novými efekty"
N/A23824"[english]TF_Invasion2015Case02_Desc" "Invasion Community Update Case\n\nRequires Invasion Community Update Key to open\n\nContains Invasion-themed Unusual effects"
N/A23825"TF_Invasion2015Case02_AdText" "– Bedna komunitní aktualizace\n – Pro otevření vyžaduje klíč Invasion Community Update Key\n – Bedny mohou obsahovat předměty kvality Strange\n– Unusual předměty z bedny disponují novými efekty"
N/A23826"[english]TF_Invasion2015Case02_AdText" "-Community case\n-Requires Invasion Community Update Key to open\n-Contents may be Strange\n-Contains Invasion-themed Unusual effects"
N/A23827"Attrib_Particle91" "Abduction"
N/A23828"[english]Attrib_Particle91" "Abduction"
N/A23829"Attrib_Particle92" "Atomic"
N/A23830"[english]Attrib_Particle92" "Atomic"
N/A23831"Attrib_Particle93" "Subatomic"
N/A23832"[english]Attrib_Particle93" "Subatomic"
N/A23833"Attrib_Particle94" "Electric Hat Protector"
N/A23834"[english]Attrib_Particle94" "Electric Hat Protector"
N/A23835"Attrib_Particle95" "Magnetic Hat Protector"
N/A23836"[english]Attrib_Particle95" "Magnetic Hat Protector"
N/A23837"Attrib_Particle96" "Voltaic Hat Protector"
N/A23838"[english]Attrib_Particle96" "Voltaic Hat Protector"
N/A23839"Attrib_Particle97" "Galactic Codex"
N/A23840"[english]Attrib_Particle97" "Galactic Codex"
N/A23841"Attrib_Particle98" "Ancient Codex"
N/A23842"[english]Attrib_Particle98" "Ancient Codex"
N/A23843"Attrib_Particle99" "Nebula"
N/A23844"[english]Attrib_Particle99" "Nebula"
N/A23845"TF_GameModeDesc_Community_Update" "Navštiv mapy přidané v komunitní aktualizaci Invasion."
N/A23846"[english]TF_GameModeDesc_Community_Update" "Tour the maps for the Invasion Community Update."
N/A23847"TF_GameModeDetail_Community_Update" "Vybráním této možnosti se připojíš na herní server, kde neustále běží mapy přidané v komunitní aktualizaci Invasion."
N/A23848"[english]TF_GameModeDetail_Community_Update" "Select this option to join a game server that continually runs the maps for the Invasion Community Update."
N/A23849"TF_invasion_taunt_burstchester" "Taunt: Burstchester"
N/A23850"[english]TF_invasion_taunt_burstchester" "Taunt: Burstchester"
N/A23851"TF_invasion_captain_space_mann" "Captain Space Mann"
N/A23852"[english]TF_invasion_captain_space_mann" "Captain Space Mann"
N/A23853"TF_invasion_phononaut" "Phononaut"
N/A23854"[english]TF_invasion_phononaut" "Phononaut"
N/A23855"TF_invasion_corona_australis" "Corona Australis"
N/A23856"[english]TF_invasion_corona_australis" "Corona Australis"
N/A23857"TF_invasion_final_frontiersman" "Final Frontiersman"
N/A23858"[english]TF_invasion_final_frontiersman" "Final Frontiersman"
N/A23859"TF_invasion_starduster" "Starduster"
N/A23860"[english]TF_invasion_starduster" "Starduster"
N/A23861"TF_invasion_the_graylien" "Graylien"
N/A23862"[english]TF_invasion_the_graylien" "The The Graylien"
N/A23863"TF_invasion_phobos_filter" "Phobos Filter"
N/A23864"[english]TF_invasion_phobos_filter" "Phobos Filter"
N/A23865"TF_invasion_sucker_slug" "Sucker Slug"
N/A23866"[english]TF_invasion_sucker_slug" "Sucker Slug"
N/A23867"TF_invasion_life_support_system" "Life Support System"
N/A23868"[english]TF_invasion_life_support_system" "Life Support System"
N/A23869"TF_invasion_rocket_operator" "Rocket Operator"
N/A23870"[english]TF_invasion_rocket_operator" "Rocket Operator"
N/A23871"TF_invasion_universal_translator" "Universal Translator"
N/A23872"[english]TF_invasion_universal_translator" "Universal Translator"
N/A23873"TF_invasion_cadet_visor" "Cadet Visor"
N/A23874"[english]TF_invasion_cadet_visor" "Cadet Visor"
N/A23875"TF_invasion_a_head_full_of_hot_air" "A Head Full of Hot Air"
N/A23876"[english]TF_invasion_a_head_full_of_hot_air" "A Head Full of Hot Air"
N/A23877"TF_invasion_jupiter_jetpack" "Jupiter Jetpack"
N/A23878"[english]TF_invasion_jupiter_jetpack" "Jupiter Jetpack"
N/A23879"TF_invasion_the_space_diver" "Space Diver"
N/A23880"[english]TF_invasion_the_space_diver" "The Space Diver"
N/A23881"TF_invasion_sniperrifle" "Shooting Star"
N/A23882"[english]TF_invasion_sniperrifle" "Shooting Star"
N/A23883"TF_invasion_sniperrifle_Desc" "Spal své nepřátele na popel!"
N/A23884"[english]TF_invasion_sniperrifle_Desc" "Turn your enemies in to ash!"
N/A23885"TF_invasion_pistol" "C.A.P.P.E.R"
N/A23886"[english]TF_invasion_pistol" "The C.A.P.P.E.R"
N/A23887"TF_invasion_pistol_Desc" "Spal své nepřátele na popel!"
N/A23888"[english]TF_invasion_pistol_Desc" "Turn your enemies in to ash!"
N/A23889"TF_invasion_bat" "Batsaber"
N/A23890"[english]TF_invasion_bat" "Batsaber"
N/A23891"TF_invasion_bat_Desc" "Použij hrubou sílu, Scoute!\nRozlož své nepřátele na molekuly!"
N/A23892"[english]TF_invasion_bat_Desc" "Energy Overwhelming!\nDisintegrate your enemies!"
N/A23893"TF_invasion_wrangler" "Giger Counter"
N/A23894"[english]TF_invasion_wrangler" "The Giger Counter"
N/A23895"TF_invasion_space_hamster_hammy" "Space Hamster Hammy"
N/A23896"[english]TF_invasion_space_hamster_hammy" "Space Hamster Hammy"
N/A23897"TF_invasion_community_update_medal" "Invasion Community Update Medal"
N/A23898"[english]TF_invasion_community_update_medal" "Invasion Community Update Medal"
N/A23899"arena_byre_description" "Cíl:
N/A23900Tvůj tým musí buď zneškodnit všechny nepřátele, nebo zabrat oba kontrolní bod, které se aktivují v průběhu kola.
N/A23901Poznámky:
N/A23902V módu Arena se nelze respawnovat."
N/A23903"[english]arena_byre_description" "Objective:
N/A23904Your team must either eliminate all players on the opposing team or capture and own both of the control points.
N/A23905Other Notes:
N/A23906There is no respawning in Arena mode."
2364123907}
2364223908}