Template:PatchDiff/October 12, 2015 Patch/tf/resource/tf norwegian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
16871687"[english]Hud_Menu_Build_Already_Built" "Already Built"
16881688"Hud_Menu_Build_Cancel" "Trykk på %lastinv% for å avbryte"
16891689"[english]Hud_Menu_Build_Cancel" "Hit '%lastinv%' to Cancel"
1690N/A"Hud_Menu_Spy_Minus_Toggle" "Trykk '%disguiseteam%' for å veksle mellom lag"
N/A1690"Hud_Menu_Spy_Minus_Toggle" "Trykk på \"%disguiseteam%\" eller \"%reload%\" for å veksle mellom lag"
16911691"[english]Hud_Menu_Spy_Minus_Toggle" "Hit '%disguiseteam%' or '%reload%' to Toggle Team"
16921692"Hud_Menu_Spy_Toggle" "Veksle lag"
16931693"[english]Hud_Menu_Spy_Toggle" "Toggle Teams"
53035303"TF_Duel_Tie" "Duellen mellom %initiator% og %target% endte uavgjort!"
53045304"[english]TF_Duel_Tie" "The duel between �%initiator%� and �%target%� ended in a draw with �%score%� points each! A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53055305"TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avsluttet, fordi nivået har endret seg. Et mini-duellspill eid av �%initiator%� har ikke blitt konsumert"
5306N/A"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the level has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
N/A5306"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the map has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53075307"TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "Duellen mellom �%initiator%� og �%target%� er avsluttet, fordi det ble uavgjort på 0-0. Et mini-duellspill eid av �%initiator%� har ikke blitt konsumert"
53085308"[english]TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because they tied at 0-0. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53095309"TF_Duel_StatusKill" "Duell Status:\n�%initiator%�: �%initiator_score%�\n�%target%�: �%target_score%�"
64056405"TF_Armory_Item_Duel_Medal" "Denne gjenstanden sporer duelleringsstatistikk og resultatene fra siste duell. For hver tiende seierduell vil nivået øke med 1 (opp til nivå 100), og du oppnår også en ny �Miniduell� og en gratis gjenstand. For hvert tjuefemte nivå, vil den bli oppgradert til neste rang."
64066406"[english]TF_Armory_Item_Duel_Medal" "This item keeps track of lifetime dueling statistics and the results of the last duel. For every 10 duel wins, it will increase in level by 1 (up to level 100), earning you a new �Dueling Mini-Game� and a free item. Every 25 levels it will be upgraded to the next tier."
64076407"TF_Armory_Item_Duel" "Denne �kampgjenstanden� aktiverer �Miniduellen�. Den gjør det mulig å utfordre en annen spiller på serveren til duell. Hvis de godtar, begynner duellen. Gjenstanden brukes ikke opp hvis den andre spilleren avslår duellen.\n\nNår runden er over, vinner den som har flest duellpoeng. Drap og medvirkning til drap av fienden er verdt 1 poeng.\n\nGjenstanden vil ikke brukes opp dersom serveren bytter nivå, eller dersom resultatet er uavgjort 0-0 på slutten av runden."
6408N/A"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes level or the score is tied 0-0 at the end of the round."
N/A6408"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes map or the score is tied 0-0 at the end of the round."
64096409"TF_Armory_Item_Supply_Crate" "Denne kassen inneholder �én� av gjenstandene som er oppført i beskrivelsen. Hvis du vil låse opp og hente gjenstanden, må du bruke en �Mann Co.-forsyningskassenøkkel�, som kan kjøpes i Mann Co.-butikken. Disse kassene inneholder de noen av sjeldneste og mest verdifulle gjenstandene i spillet, så kryss fingrene før du låser dem opp!"
64106410"[english]TF_Armory_Item_Supply_Crate" "This crate contains �one� of the items listed in its description. To unlock the crate and retrieve the item, you must use a �Mann Co. Supply Crate Key�, which can be purchased inside the Mann Co. Store. These crates contain one of the rarest and most valuable items in the game, so cross your fingers before you unlock them!"
64116411"TF_Armory_Item_Key" "Denne nøkkelen kan brukes til å åpne én �Mann Co.-forsyningskasse�. Når den åpnes, mottar du �én� av gjenstandene på forsyningskassens gjenstandsliste."
86818681"TF_vote_passed_restart_game" "Starter kartet på nytt..."
86828682"[english]TF_vote_passed_restart_game" "Restarting the map..."
86838683"TF_vote_changelevel" "Endre nivå til %s1?"
8684N/A"[english]TF_vote_changelevel" "Change current level to %s1?"
N/A8684"[english]TF_vote_changelevel" "Change current map to %s1?"
86858685"TF_vote_nextlevel" "Sett neste nivå til %s1?"
8686N/A"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next level to %s1?"
N/A8686"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next map to %s1?"
86878687"TF_vote_passed_changelevel" "Endrer nivå til %s1..."
8688N/A"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing level to %s1..."
N/A8688"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing map to %s1..."
86898689"TF_vote_passed_nextlevel" "Neste nivå er satt til %s1..."
8690N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next level set to %s1..."
N/A8690"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next map set to %s1..."
86918691"TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Utvider det gjeldende nivået"
8692N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current level"
N/A8692"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current map"
86938693"TF_vote_nextlevel_choices" "Stem for det neste kartet!"
86948694"[english]TF_vote_nextlevel_choices" "Vote for the next map!"
86958695"TF_vote_scramble_teams" "Blande lagene?"
92199219"[english]Tooltip_UseSteamCloud" "If set, your TF2 configuration files will be stored on the Steam Cloud."
92209220"Tooltip_ShowNotificationsInGame" "Hvis angitt, vil du motta varselmeldinger for ulike hendelser, slik som bytteforespørsler.\n\nHvis dette ikke er angitt vil meldingene kun bli synlig når du går tilbake til hovedmenyen."
92219221"[english]Tooltip_ShowNotificationsInGame" "If set, you'll receive in-game notification popups for various events, like trade requests.\n\nIf unset, the notifications will only be visible when you return to the main menu."
N/A9222"Tooltip_Multiplayer_Decal_Limit" "Maksimalt antall av etiketter som kan eksistere på en gang. Etiketter blir brukt for visuelle effekter som kulehull. Høyere nummer vil resultere i flere vedvarende etiketter, på bekostning av ytelse."
N/A9223"[english]Tooltip_Multiplayer_Decal_Limit" "The maximum number of decals that can exist at once. Decals are used for visual effects like bullet impacts. Higher numbers will result in more persistent decals, at the expense of performance."
N/A9224"Tooltip_viewmodelfov_option" "Synsfeltet som brukes for å vise ditt aktive våpen i førsteperson. Høyere verdi vil gjøre våpenet mindre på skjermen."
N/A9225"[english]Tooltip_viewmodelfov_option" "The Field-of-View to use when drawing the first person view of your active weapon. Larger values will make the weapon smaller onscreen."
92229226"TFOption_httpproxy" "HTTP-proxy:"
92239227"[english]TFOption_httpproxy" "HTTP Proxy:"
92249228"Tooltip_httpproxy" "Hvis du er bak en HTTP-proxy, må du angi den her, ellers vil du ikke kunne laste opp videoer til YouTube."
1045310457"[english]TF_Weapon_Sign" "Sign"
1045410458"TF_Wearable_Conscience" "Samvittighet"
1045510459"[english]TF_Wearable_Conscience" "Conscience"
N/A10460"TF_Wearable_Flair" "Preg!"
N/A10461"[english]TF_Wearable_Flair" "Flair!"
1045610462"TF_Wearable_Blueprints" "Tegninger"
1045710463"[english]TF_Wearable_Blueprints" "Blueprints"
1045810464"TF_Wearable_Shoes" "Sko"
1047310479"[english]TF_TauntEnabler_HighFive_Desc" "Don't leave your friends hanging.\n\nThis is a partner taunt. Press the action slot key to toggle."
1047410480"TF_ConscientiousObjector_Desc" "Vi ga freden en sjanse. Det fungerte ikke.\n\nEgendefinerte merker kan settes på denne gjenstanden."
1047510481"[english]TF_ConscientiousObjector_Desc" "We gave peace a chance. It didn't work.\n\nCustom decals can be applied to this item."
N/A10482"TF_SniperHat1_Desc" "Dette hodetørklet vil lære deg å spise ting som ville fått en geitebukk til å spy. Som en annen geitebukk."
N/A10483"[english]TF_SniperHat1_Desc" "This bandanna will teach you to eat things that would make a billy goat puke. Like another billy goat."
N/A10484"TF_HeavyHat1" "Enmannshæren"
N/A10485"[english]TF_HeavyHat1" "The One-Man Army"
1047610486"TF_HeavyHat1_Desc" "Hvis du setter så mange menn opp i mot et hodebånd som dette, ikke glem en ting: Rikelig med likposer."
1047710487"[english]TF_HeavyHat1_Desc" "You send that many men against a bandanna like this, don't forget one thing: A good supply of body bags."
1047810488"TF_SpyHat1_Desc" "Denne hatten er en spion."
1047910489"[english]TF_SpyHat1_Desc" "This hat is a spy."
N/A10490"TF_HeavyHat2" "Friluftsmannen"
N/A10491"[english]TF_HeavyHat2" "The Outdoorsman"
1048010492"TF_HeavyHat2_Desc" "Hogg trær. Spis sirup. Bo i Canada. Denne hatten lar deg gjøre alt dette."
1048110493"[english]TF_HeavyHat2_Desc" "Chop wood. Eat syrup. Live in Canada. This hat lets you do it all."
1048210494"TF_ScottishHandshake" "Skotsk håndhilsen"
1048310495"[english]TF_ScottishHandshake" "The Scottish Handshake"
N/A10496"TF_OldBrimstone" "Et drag av gammel svovel"
N/A10497"[english]TF_OldBrimstone" "A Whiff of the Old Brimstone"
N/A10498"TF_OldBrimstone_Desc" "Dine fiender vil klappe av fryd av den tegneserieaktige uskyldigheten til disse gamle bombene, noe som gjør det mye søtere når du sprenger av armene deres."
N/A10499"[english]TF_OldBrimstone_Desc" "Your enemies will clap in delight at the cartoonish innocence of these old-timey bombs, making it that much sweeter when you blow their arms off."
1048410500"TF_PyroHat1" "Skippern"
1048510501"[english]TF_PyroHat1" "The Little Buddy"
1048610502"TF_PyroHat1_Desc" "Folk vil tro at du er i marinen. Men lite vet de, FORDI DET ER DU IKKE! Det er bare enda en fordel denne sleipe hatten gir."
1048710503"[english]TF_PyroHat1_Desc" "People will think you're in the Navy. But the joke is on them, BECAUSE YOU'RE NOT! That is just one possible benefit of this tricky hat."
1048810504"TF_ScoutHat1" "Hot Dogger"
1048910505"[english]TF_ScoutHat1" "The Hot Dogger"
N/A10506"TF_ScoutHat1_Desc" "Det har vært en forferdelig eksplosjon på pølsefabrikken! Det er hva du kan fortelle folk, og de kommer til å tro deg fordi du vil se ut som en pølseekspert."
N/A10507"[english]TF_ScoutHat1_Desc" "There's been a terrible explosion at the hot dog factory! That's what you can tell people, and they'll believe you because you will look like an expert on hot dogs."
1049010508"TF_PyroHat2" "Fuglebur"
1049110509"[english]TF_PyroHat2" "The Birdcage"
1049210510"TF_PyroHat2_Desc" "Alle vil undres hva den hemmelige meningen med denne mystiske hatten er. Hemmeligheten er at du er en idiot."
1050510523"[english]TF_SoldierHat2_Desc" "A nameless hat for a nameless man."
1050610524"TF_PyroConscience_Desc" "'Brenn han med flammer!' 'Nei, brenn han med flammer, så slå han med en øks!'"
1050710525"[english]TF_PyroConscience_Desc" "'Burn him with fire!' 'No, burn him with fire, then hit him with an axe!'"
N/A10526"TF_Football_Scarf" "Leiesoldatens Stolthetsskjerf"
N/A10527"[english]TF_Football_Scarf" "Merc's Pride Scarf"
1050810528"cp_gullywash_final1_authors" "Jan 'Arnold' Laroy"
1050910529"[english]cp_gullywash_final1_authors" "Jan 'Arnold' Laroy"
1051010530"TF_Gullywash" "Gullywash"
1105711077"[english]TF_SandvichSafe" "The Sandvich Safe"
1105811078"TF_IncineratorsInsulator" "Head Warmer"
1105911079"[english]TF_IncineratorsInsulator" "The Head Warmer"
N/A11080"TF_TouchingStory_Desc" "Argylemønster. Piperøyking. Individuelt sett får de deg til å se ut som en fjomp. Men sammen får de deg til å se smart OG stilig ut! Akkurat som Umberto Eco!"
N/A11081"[english]TF_TouchingStory_Desc" "Argyle. Pipe-smoking. Individually, they make you look like an idiot. Together, they make you look smart AND stylish! Just like Umberto Eco!"
1106011082"TF_JingleHell" "Belteklang"
1106111083"[english]TF_JingleHell" "The Jingle Belt"
1106211084"TF_MasculineMittens" "Vinterlige vintervanter"
1174711769"[english]TF_TournamentMedal_UGC_3rd_SA_Platinum" "UGC Highlander 3rd Place South American Platinum"
1174811770"TF_TournamentMedal_UGC_1st_NA_Silver" "UGC Highlander førsteplass North American Silver"
1174911771"[english]TF_TournamentMedal_UGC_1st_NA_Silver" "UGC Highlander 1st Place North American Silver"
N/A11772"TF_SniperAppleArrow" "Fruktskuddet"
N/A11773"[english]TF_SniperAppleArrow" "The Fruit Shoot"
N/A11774"TF_SniperAppleArrow_Desc" "Denne morsomme aktiviteten for alle aldre bringer historien til live! Alt du trenger er en bue, en pil, og en dust."
N/A11775"[english]TF_SniperAppleArrow_Desc" "This fun, all-ages activity brings history alive! All you need is a bow, an arrow, an apple, and an idiot."
N/A11776"TF_SuperMNC_Sniper" "Flamingogutten"
N/A11777"[english]TF_SuperMNC_Sniper" "The Flamingo Kid"
N/A11778"TF_SuperMNC_Sniper_Desc" "Er du mannlig nok til å bruke denne fargesprakende cowboyhatten? Hvis ikke, så klasket vi på en halv hodeskalle for å leie deg inn i den spennende nye verdenen av å bruke denne hatten."
N/A11779"[english]TF_SuperMNC_Sniper_Desc" "Are you man enough to wear this brightly colored cowboy hat? Just in case you're not, we slapped a half-a-skull on it to ease you into the exciting new world of wearing this hat."
1175011780"TF_ValveStoreShipmentBox_Desc" "
1175111781"
1175211782"[english]TF_ValveStoreShipmentBox_Desc" ""