Template:PatchDiff/October 12, 2015 Patch/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
53085308"TF_Duel_Tie" "Pojedynek graczy %initiator% i %target% zakończył się remisem po %score% punktów! Mini-gra gracza %initiator% nie została zużyta."
53095309"[english]TF_Duel_Tie" "The duel between �%initiator%� and �%target%� ended in a draw with �%score%� points each! A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53105310"TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "Pojedynek między graczem �%initiator%� a �%target%� zakończył się, gdyż mapa została zmieniona. Minigra Pojedynek została zwrócona graczowi �%initiator%�."
5311N/A"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the level has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
N/A5311"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the map has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53125312"TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "Pojedynek pomiędzy �%initiator%� i �%target%� zakończył się z powodu remisu 0-0. Mini-gra należąca do �%initiator%� nie została zużyta."
53135313"[english]TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because they tied at 0-0. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53145314"TF_Duel_StatusKill" "Stan pojedynku:\n�%initiator%�: �%initiator_score%�\n�%target%�: �%target_score%�"
55335533"[english]TF_PyroBeanie_Desc" "After a long day of burning scouts."
55345534"TF_HeavyPugilistProtector" "Ochraniacz Pięściarza"
55355535"[english]TF_HeavyPugilistProtector" "Pugilist's Protector"
N/A5536"TF_HeavyPugilistProtector_Desc" "
N/A5537"
N/A5538"[english]TF_HeavyPugilistProtector_Desc" ""
55365539"TF_SoldierChiefRocketeer" "Zew Wodza"
55375540"[english]TF_SoldierChiefRocketeer" "Chieftain's Challenge"
55385541"TF_WikiCap" "Czapka Wiki"
64116414"TF_Armory_Item_Duel_Medal" "Ten przedmiot zachowuje statystyki twoich pojedynków i rezultaty ostatniego. Co 10 wygranych poziom ulegnie zwiększeniu o 1 (aż do poziomu 100), który podaruje ci �Minigrę - Pojedynek� i darmowy przedmiot. Ten przedmiot zostanie podniesiony do nowego rzędu co 25 poziomów."
64126415"[english]TF_Armory_Item_Duel_Medal" "This item keeps track of lifetime dueling statistics and the results of the last duel. For every 10 duel wins, it will increase in level by 1 (up to level 100), earning you a new �Dueling Mini-Game� and a free item. Every 25 levels it will be upgraded to the next tier."
64136416"TF_Armory_Item_Duel" "Użycie tego �przedmiotu działania� aktywuje �Minigrę - Pojedynek� i umożliwia wyzwanie na pojedynek gracza z przeciwnej drużyny. Jeśli zaakceptuje on wyzwanie, rozpoczyna się pojedynek. Przedmiot nie zostanie zużyty, jeśli gracz odrzuci propozycję pojedynku.\n\nPojedynek wygrywa osoba, która na zakończenie rundy więcej razy pokonała przeciwnika. Zabójstwa i asysty przeciwko twojemu przeciwnikowi są warte 1 punkt.\n\nPrzedmiot nie zostanie zużyty, jeśli serwer zmieni mapę lub wynikiem podczas zakończenia rundy będzie 0-0."
6414N/A"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes level or the score is tied 0-0 at the end of the round."
N/A6417"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes map or the score is tied 0-0 at the end of the round."
64156418"TF_Armory_Item_Supply_Crate" "Ta skrzynka zawiera �jeden� z przedmiotów wymienionych w opisie. Aby otworzyć skrzynkę i zdobyć przedmiot, należy użyć �klucza do skrzynki firmy Mann Co.�, który można zakupić w sklepie Mann Co. W skrzynkach znajdują się najrzadsze i najcenniejsze przedmioty w grze, trzymaj więc kciuki, otwierając ją!"
64166419"[english]TF_Armory_Item_Supply_Crate" "This crate contains �one� of the items listed in its description. To unlock the crate and retrieve the item, you must use a �Mann Co. Supply Crate Key�, which can be purchased inside the Mann Co. Store. These crates contain one of the rarest and most valuable items in the game, so cross your fingers before you unlock them!"
64176420"TF_Armory_Item_Key" "Ten �klucz� służy do otwarcia jednej ze �skrzynek firmy Mann Co.�. Po jej otwarciu otrzymasz �jeden� z przedmiotów na liście skrzynki."
87028705"TF_vote_passed_restart_game" "Restartowanie mapy..."
87038706"[english]TF_vote_passed_restart_game" "Restarting the map..."
87048707"TF_vote_changelevel" "Zmienić aktualną mapę na %s1?"
8705N/A"[english]TF_vote_changelevel" "Change current level to %s1?"
N/A8708"[english]TF_vote_changelevel" "Change current map to %s1?"
87068709"TF_vote_nextlevel" "Zamienić następną mapę na %s1?"
8707N/A"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next level to %s1?"
N/A8710"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next map to %s1?"
87088711"TF_vote_passed_changelevel" "Zmiana mapy na %s1..."
8709N/A"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing level to %s1..."
N/A8712"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing map to %s1..."
87108713"TF_vote_passed_nextlevel" "Następną mapą będzie %s1..."
8711N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next level set to %s1..."
N/A8714"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next map set to %s1..."
87128715"TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Przedłużono obecną mapę"
8713N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current level"
N/A8716"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current map"
87148717"TF_vote_nextlevel_choices" "Zagłosuj na następną mapę!"
87158718"[english]TF_vote_nextlevel_choices" "Vote for the next map!"
87168719"TF_vote_scramble_teams" "Przemieszać drużyny?"
2148721490"Vote_Kick" "Usunięcie gracza"
2148821491"[english]Vote_Kick" "Kick"
2148921492"Vote_ChangeLevel" "Zmiana mapy"
21490N/A"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Level"
N/A21493"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Map"
2149121494"Vote_NextLevel" "Następna mapa"
21492N/A"[english]Vote_NextLevel" "Next Level"
N/A21495"[english]Vote_NextLevel" "Next Map"
2149321496"Vote_ScrambleTeams" "Wymieszanie drużyn"
2149421497"[english]Vote_ScrambleTeams" "Scramble Teams"
2149521498"Vote_ChangeMission" "Zmiana misji"
2317623179"[english]TF_ContractReward" "Contract Reward"
2317723180"TF_ContractReward_Desc" "Zawiera Zamkniętą Skrzynię Rzemieślnika\nlub przedmiot z Kolekcji Komandosa"
2317823181"[english]TF_ContractReward_Desc" "Contains a Locked Craftsman Case\nor an item from the Commando Collection"
23179N/A"TF_ContractReward_Ad" "Ta skrzynia zawiera 16 broni z Kolekcji Komandosa."
23180N/A"[english]TF_ContractReward_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Commando Collection."
N/A23182"TF_ContractReward_Ad" "Ta skrzynia zawiera 16 broni z Kolekcji Komandosa"
N/A23183"[english]TF_ContractReward_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Commando Collection"
2318123184"TF_CraftsmanCase" "Zamknięta Skrzynia Rzemieślnika"
2318223185"[english]TF_CraftsmanCase" "Locked Craftsman Case"
23183N/A"TF_CraftsmanCase_Desc" "Zamknięta skrzynia, która wymaga klucza, by ją otworzyć.\nZawiera przedmiot z Kolekcji Rzemieślnika."
23184N/A"[english]TF_CraftsmanCase_Desc" "Locked Case that requires a Key.\nItem from Craftsman Collection."
23185N/A"TF_CraftmansCase_Ad" "Ta skrzynia zawiera 16 broni z Kolekcji Rzemieślnika."
23186N/A"[english]TF_CraftmansCase_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Craftsman Collection."
N/A23186"TF_CraftsmanCase_Desc" "Zamknięta skrzynia, która wymaga klucza, by ją otworzyć.\nZawiera przedmiot z Kolekcji Rzemieślnika"
N/A23187"[english]TF_CraftsmanCase_Desc" "Locked Case that requires a Key.\nItem from Craftsman Collection"
N/A23188"TF_CraftmansCase_Ad" "Ta skrzynia zawiera 16 broni z Kolekcji Rzemieślnika"
N/A23189"[english]TF_CraftmansCase_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Craftsman Collection"
2318723190"TF_PaintKit_ConcealedKiller" "Skryty Morderca"
2318823191"[english]TF_PaintKit_ConcealedKiller" "Concealed Killer"
2318923192"TF_PaintKit_Craftsmann" "Rzemieślnik"
2326523268"[english]Attrib_NoCloakWhenCloaked" "No cloak meter from ammo boxes when invisible"
2326623269"Attrib_ReducedCloakFromAmmo" "%s1% zapasu energii z paczek z amunicją"
2326723270"[english]Attrib_ReducedCloakFromAmmo" "%s1% cloak meter from ammo boxes"
23268N/A"Attrib_DmgBonus_Disguised" "+%s1% dodatkowych obrażeń, gdy w przebraniu"
N/A23271"Attrib_DmgBonus_Disguised" "+%s1% dodatkowych obrażeń, gdy jest się przebranym"
2326923272"[english]Attrib_DmgBonus_Disguised" "+%s1% damage bonus while disguised"
2327023273"Attrib_losehypeontakedamage" "Premia zmniejszona po otrzymaniu obrażeń"
2327123274"[english]Attrib_losehypeontakedamage" "Boost reduced when hit"
2334523348"[english]TF_Contract_Progress_None" "Disable"
2334623349"MMenu_PlayComp" "Graj rankingowo"
2334723350"[english]MMenu_PlayComp" "Play Competitive"
23348N/A"MMenu_Update" "Siła Charakteru"
23349N/A"[english]MMenu_Update" "Gun Mettle Update"
N/A23351"MMenu_Update" "Aktualizacja społeczności „Inwazja”"
N/A23352"[english]MMenu_Update" "Invasion Community Update"
2335023353"MMenu_ViewUpdateDetails" "Zobacz szczegóły"
2335123354"[english]MMenu_ViewUpdateDetails" "View Details"
2335223355"MMenu_ViewUpdateComic" "Przeczytaj komiks"
2387523878"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Participant" "DeutschLAN Participant"
2387623879"TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Supporter" "DeutschLAN - Donator"
2387723880"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Supporter" "DeutschLAN Supporter"
N/A23881"TF_Map_pass_warehouse_goal2" "Warehouse Goal2 - BETA"
N/A23882"[english]TF_Map_pass_warehouse_goal2" "Warehouse Goal2 - BETA"
N/A23883"SpecialScore_Count" "strzela gola! x%s1"
N/A23884"[english]SpecialScore_Count" "scored! x%s1"
N/A23885"TeamLeader_Kill" "zabija lidera drużyny"
N/A23886"[english]TeamLeader_Kill" "killed team leader"
N/A23887"TF_vote_extendlevel" "Przedłużyć obecną mapę?"
N/A23888"[english]TF_vote_extendlevel" "Extend the current level?"
N/A23889"Vote_ExtendLevel" "Przedłuż obecną mapę"
N/A23890"[english]Vote_ExtendLevel" "Extend Current Map"
N/A23891"TF_SteamWorkshop_Tag_UnusualEffect" "Nietypowy efekt"
N/A23892"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_UnusualEffect" "Unusual Effect"
N/A23893"EconAction_Preview" "Zbadaj w grze..."
N/A23894"[english]EconAction_Preview" "Inspect in Game..."
N/A23895"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_1st" "1. miejsce w LBTF2 Highlander Access"
N/A23896"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_1st" "LBTF2 Highlander Access 1st Place"
N/A23897"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_2nd" "2. miejsce w LBTF2 Highlander Access"
N/A23898"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_2nd" "LBTF2 Highlander Access 2nd Place"
N/A23899"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_3rd" "3. miejsce w LBTF2 Highlander Access"
N/A23900"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_3rd" "LBTF2 Highlander Access 3rd Place"
N/A23901"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_Participant" "Uczestnik LBTF2 Highlander Access"
N/A23902"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_Participant" "LBTF2 Highlander Access Participant"
N/A23903"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_1st" "1. miejsce w LBTF2 Highlander Principal"
N/A23904"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_1st" "LBTF2 Highlander Principal 1st Place"
N/A23905"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_2nd" "2. miejsce w LBTF2 Highlander Principal"
N/A23906"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_2nd" "LBTF2 Highlander Principal 2nd Place"
N/A23907"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_3rd" "3. miejsce w LBTF2 Highlander Principal"
N/A23908"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_3rd" "LBTF2 Highlander Principal 3rd Place"
N/A23909"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_Participant" "Uczestnik LBTF2 Highlander Principal"
N/A23910"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_Participant" "LBTF2 Highlander Principal Participant"
N/A23911"Gametype_PlayerDestruction" "Wyniszczenie"
N/A23912"[english]Gametype_PlayerDestruction" "Player Destruction"
N/A23913"TF_Dingaling_PitchLowDmg" "Ton dźwięku trafienia - niskie obrażenia"
N/A23914"[english]TF_Dingaling_PitchLowDmg" "Hit Sound Low damage pitch"
N/A23915"Tooltip_Dingaling_PitchLowDmg" "Ton dźwięku trafienia dla ataku, który zadał 10 lub mniej obrażeń. Ton dźwięku skaluje się od wyższej do niższej wartości (zalecane: 100)"
N/A23916"[english]Tooltip_Dingaling_PitchLowDmg" "Hit sound pitch for attacks that deal 10 damage or less. Pitch scales between high and low values (Recommend 100)"
N/A23917"TF_Dingaling_PitchHighDmg" "Ton dźwięku trafienia - wysokie obrażenia"
N/A23918"[english]TF_Dingaling_PitchHighDmg" "Hit Sound High damage pitch"
N/A23919"Tooltip_Dingaling_PitchHighDmg" "Ton dźwięku trafienia dla ataku, który zadał 150 lub więcej obrażeń. Ton dźwięku skaluje się od wyższej do niższej wartości (zalecane: 10)"
N/A23920"[english]Tooltip_Dingaling_PitchHighDmg" "Hit sound pitch for attacks that deal 150 damage or more. Pitch scales between high and low values (Recommend 10)"
N/A23921"tf_dingalingaling_effect" "Dźwięki trafienia"
N/A23922"[english]tf_dingalingaling_effect" "Hit Sounds"
N/A23923"tf_dingalingaling_Default" "Domyślny"
N/A23924"[english]tf_dingalingaling_Default" "Default"
N/A23925"tf_dingalingaling_Electro" "Elektryczny"
N/A23926"[english]tf_dingalingaling_Electro" "Electro"
N/A23927"tf_dingalingaling_Notes" "Nuty"
N/A23928"[english]tf_dingalingaling_Notes" "Notes"
N/A23929"tf_dingalingaling_Percussion" "Perkusja"
N/A23930"[english]tf_dingalingaling_Percussion" "Percussion"
N/A23931"tf_dingalingaling_Retro" "Retro"
N/A23932"[english]tf_dingalingaling_Retro" "Retro"
N/A23933"tf_dingalingaling_Space" "Kosmos"
N/A23934"[english]tf_dingalingaling_Space" "Space"
N/A23935"tf_dingalingaling_Beepo" "Beepo"
N/A23936"[english]tf_dingalingaling_Beepo" "Beepo"
N/A23937"tf_dingalingaling_Vortex" "Vortex"
N/A23938"[english]tf_dingalingaling_Vortex" "Vortex"
N/A23939"tf_dingalingaling_Squasher" "Squasher"
N/A23940"[english]tf_dingalingaling_Squasher" "Squasher"
N/A23941"QuestLog_NoContractsPossible" "Aktualnie żadna kampania nie jest aktywna.\nKontrakty są niedostępne."
N/A23942"[english]QuestLog_NoContractsPossible" "There is no campaign active.\nContracts are unavailable."
N/A23943"TF_QuestExpirationWarning" "Ulegnie zniszczeniu:\n%s1\n"
N/A23944"[english]TF_QuestExpirationWarning" "Self-Destruct:\n%s1\n"
N/A23945"TF_Welcome_community_update" "Witaj"
N/A23946"[english]TF_Welcome_community_update" "Welcome"
N/A23947"ctf_2fort_invasion_authors" "Miguel „BANG!” Melara\nThe Ronin\nMichael Egan\nAeon „Void” Bollig\nMartin „Chaofanatic” Ellis\nRyan „Freeflow” Leitao\nHarlen „UEAKCrash” Linke\nJames „Retro” Wright\n"
N/A23948"[english]ctf_2fort_invasion_authors" "Miguel 'BANG!' Melara\nThe Ronin\nMichael Egan\nAeon 'Void' Bollig\nMartin 'Chaofanatic' Ellis\nRyan 'Freeflow' Leitao\nHarlen 'UEAKCrash' Linke\nJames 'Retro' Wright\n"
N/A23949"pd_watergate_authors" "Michael Egan\nLouie „bakscratch” Turner\nIan „Wgooch” Gooch\nNassim „NassimO” Sadoun\nMiguel „BANG!” Melara\nThijs „Evil_Knevil” Van Gerrewey\nFissionMetroid101\nJennifer „NeoDement” Burnett\nAeon „Void” Bollig\nThe Ronin"
N/A23950"[english]pd_watergate_authors" "Michael Egan\nLouie 'bakscratch' Turner\nIan 'Wgooch' Gooch\nNassim 'NassimO' Sadoun\nMiguel 'BANG!' Melara\nThijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey\nFissionMetroid101\nJennifer 'NeoDement' Burnett\nAeon 'Void' Bollig\nThe Ronin"
N/A23951"arena_byre_authors" "Ian „Idolon” Spadin\nGavin „Equinoxo” Sawford\nGuy „Gerbil” Ross\nHellJumper\nKevin „Ravidge” Brook\nMatt „Boylee” Boyle\nSebastian „Seba” Grus\nUmbratile\nThe Ronin"
N/A23952"[english]arena_byre_authors" "Ian 'Idolon' Spadin\nGavin 'Equinoxo' Sawford\nGuy 'Gerbil' Ross\nHellJumper\nKevin 'Ravidge' Brook\nMatt 'Boylee' Boyle\nSebastian 'Seba' Grus\nUmbratile\nThe Ronin"
N/A23953"koth_probed_authors" "Harlen „UEAKCrash” Linke\nFissionMetroid101\nMiguel „BANG!” Melara\nKevin „Ravidge” Brook\nThe Ronin"
N/A23954"[english]koth_probed_authors" "Harlen 'UEAKCrash' Linke\nFissionMetroid101\nMiguel 'BANG!' Melara\nKevin 'Ravidge' Brook\nThe Ronin"
N/A23955"TF_Map_2FortInv" "2Fort Invasion"
N/A23956"[english]TF_Map_2FortInv" "2Fort Invasion"
N/A23957"TF_MapToken_2FortInv" "Znaczek mapy – 2Fort Invasion"
N/A23958"[english]TF_MapToken_2FortInv" "Map Stamp - 2Fort Invasion"
N/A23959"TF_MapToken_2FortInv_Desc" "Mapa typu Zdobądź flagę\n\nAutorzy: Miguel „BANG!” Melara, The Ronin, Michael Egan, Aeon „Void” Bollig, Martin „Chaofanatic” Ellis, Ryan „Freeflow” Leitao, Harlen „UEAKCrash” Linke i James „Retro” Wright\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy 2Fort Invasion."
N/A23960"[english]TF_MapToken_2FortInv_Desc" "A Capture the Flag Map\n\nMade by Miguel 'BANG!' Melara, The Ronin, Michael Egan, Aeon 'Void' Bollig, Martin 'Chaofanatic' Ellis, Ryan 'Freeflow' Leitao, Harlen 'UEAKCrash' Linke, and James 'Retro' Wright\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the 2Fort Invasion community map. Show your support today!"
N/A23961"TF_MapToken_2FortInv_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy 2Fort w wersji Inwazja."
N/A23962"[english]TF_MapToken_2FortInv_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the 2Fort Invasion community map."
N/A23963"TF_Map_Probed" "Probed"
N/A23964"[english]TF_Map_Probed" "Probed"
N/A23965"TF_MapToken_Probed" "Znaczek mapy – Probed"
N/A23966"[english]TF_MapToken_Probed" "Map Stamp - Probed"
N/A23967"TF_MapToken_Probed_Desc" "Mapa typu Król wzgórza\n\nAutorzy: Harlen „UEAKCrash” Linke, FissionMetroid101, Miguel „BANG!” Melara, Kevin „Ravidge” Brook i The Ronin\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
N/A23968"[english]TF_MapToken_Probed_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Harlen 'UEAKCrash' Linke, FissionMetroid101, Miguel 'BANG!' Melara, Kevin 'Ravidge' Brook, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Probed community map. Show your support today!"
N/A23969"TF_MapToken_Probed_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Probed."
N/A23970"[english]TF_MapToken_Probed_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Probed community map."
N/A23971"TF_Map_Watergate" "Watergate"
N/A23972"[english]TF_Map_Watergate" "Watergate"
N/A23973"TF_MapToken_Watergate" "Znaczek mapy – Watergate"
N/A23974"[english]TF_MapToken_Watergate" "Map Stamp - Watergate"
N/A23975"TF_MapToken_Watergate_Desc" "Mapa typu Wyniszczenie\n\nAutorzy: Michael Egan, Louie „bakscratch” Turner, Ian „Wgooch” Gooch, Nassim „NassimO” Sadoun, Miguel „BANG!” Melara, Thijs „Evil_Knevil” Van Gerrewey, FissionMetroid101, Jennifer „NeoDement” Burnett, Aeon „Void” Bollig oraz The Ronin\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
N/A23976"[english]TF_MapToken_Watergate_Desc" "A Player Destruction Map\n\nMade by Michael Egan, Louie 'bakscratch' Turner, Ian 'Wgooch' Gooch, Nassim 'NassimO' Sadoun, Miguel 'BANG!' Melara, Thijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey, FissionMetroid101, Jennifer 'NeoDement' Burnett, Aeon 'Void' Bollig, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Watergate community map. Show your support today!"
N/A23977"TF_MapToken_Watergate_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Watergate."
N/A23978"[english]TF_MapToken_Watergate_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Watergate community map."
N/A23979"TF_Map_Byre" "Byre"
N/A23980"[english]TF_Map_Byre" "Byre"
N/A23981"TF_MapToken_Byre" "Znaczek mapy – Byre"
N/A23982"[english]TF_MapToken_Byre" "Map Stamp - Byre"
N/A23983"TF_MapToken_Byre_Desc" "Mapa typu Arena\n\nAutorzy: Ian „Idolon” Spadin, Gavin „Equinoxo” Sawford, Guy „Gerbil” Ross, HellJumper, Kevin „Ravidge” Brook, Matt „Boylee” Boyle, Sebastian „Seba” Grus, Umbratile i The Ronin\n\nKupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy."
N/A23984"[english]TF_MapToken_Byre_Desc" "An Arena Map\n\nMade by Ian 'Idolon' Spadin, Gavin 'Equinoxo' Sawford, Guy 'Gerbil' Ross, HellJumper, Kevin 'Ravidge' Brook, Matt 'Boylee' Boyle, Sebastian 'Seba' Grus, Umbratile, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Byre community map. Show your support today!"
N/A23985"TF_MapToken_Byre_AdText" "-Kupując ten przedmiot, bezpośrednio wspierasz twórców mapy Byre."
N/A23986"[english]TF_MapToken_Byre_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Byre community map."
N/A23987"TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" "Andromedańskie "
N/A23988"[english]TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" " Andromedan"
N/A23989"TF_Map_Watergate_StrangePrefix" "Reptiliańskie "
N/A23990"[english]TF_Map_Watergate_StrangePrefix" " Reptiloid"
N/A23991"TF_Map_Byre_StrangePrefix" "Niezidentyfikowane "
N/A23992"[english]TF_Map_Byre_StrangePrefix" " Unidentified"
N/A23993"TF_Map_Probed_StrangePrefix" "Poufne "
N/A23994"[english]TF_Map_Probed_StrangePrefix" " Classified"
N/A23995"GameType_Community_Update" "Inwazja"
N/A23996"[english]GameType_Community_Update" "Invasion"
N/A23997"TF_Store" "-- Sklep --"
N/A23998"[english]TF_Store" "-- Store --"
N/A23999"TF_Owned" "-- Posiadane --"
N/A24000"[english]TF_Owned" "-- Owned --"
N/A24001"TF_Market" "-- Rynek --"
N/A24002"[english]TF_Market" "-- Market --"
N/A24003"KillEaterEvent_TauntsPerformed" "Wykonanych drwin"
N/A24004"[english]KillEaterEvent_TauntsPerformed" "Times Performed"
N/A24005"KillEaterEvent_InvasionKills" "Zabójstw podczas Inwazji"
N/A24006"[english]KillEaterEvent_InvasionKills" "Kills and Assists during Invasion Event"
N/A24007"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap01" "Zabójstw na mapie 2Fort Invasion"
N/A24008"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap01" "Kills and Assists on 2Fort Invasion"
N/A24009"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap02" "Zabójstw na mapie Probed"
N/A24010"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap02" "Kills and Assists on Probed"
N/A24011"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap03" "Zabójstw na mapie Byre"
N/A24012"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap03" "Kills and Assists on Byre"
N/A24013"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap04" "Zabójstw na mapie Watergate"
N/A24014"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap04" "Kills and Assists on Watergate"
N/A24015"TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv" "Kuriozalny filtr: 2Fort Invasion (Społecznościowa)"
N/A24016"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv" "Strange Filter: 2Fort Invasion (Community)"
N/A24017"TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie 2Fort Invasion."
N/A24018"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on 2Fort Invasion."
N/A24019"TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed" "Kuriozalny filtr: Probed (Społecznościowa)"
N/A24020"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed" "Strange Filter: Probed (Community)"
N/A24021"TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie Probed."
N/A24022"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Probed."
N/A24023"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate" "Kuriozalny filtr: Watergate (Społecznościowa)"
N/A24024"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate" "Strange Filter: Watergate (Community)"
N/A24025"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie Watergate."
N/A24026"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Watergate."
N/A24027"TF_StrangeFilter_CommunityMapByre" "Kuriozalny filtr: Byre (Społecznościowa)"
N/A24028"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapByre" "Strange Filter: Byre (Community)"
N/A24029"TF_StrangeFilter_CommunityMapByre_Desc" "Dodanie tego kuriozalnego filtru do przedmiotu o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie wyłącznie na mapie Byre."
N/A24030"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapByre_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Byre."
N/A24031"TF_InactiveInvasionPass" "Przepustka do aktualizacji Inwazja"
N/A24032"[english]TF_InactiveInvasionPass" "Invasion Community Update Pass"
N/A24033"TF_InactiveInvasionPass_Desc" "Wszystkie dochody ze sprzedaży idą bezpośrednio do twórców aktualizacji Inwazja\n\nAktywuj, aby uzyskać Żeton aktualizacji Inwazja\nAktywny może być tylko jeden żeton naraz\nZapewnia dostęp do możliwości znajdowania skrzyń Inwazji do końca 2015 roku\n\nSprzedaż zostanie zaprzestana po 5 listopada 2015"
N/A24034"[english]TF_InactiveInvasionPass_Desc" "All proceeds go to the Invasion Community Update team\n\nActivate to receive an Invasion Community Update Coin\nOnly one Invasion Community Update Coin can be active at a time\nGrants access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015\n\nAvailable for purchase through November 5, 2015"
N/A24035"TF_InactiveInvasionPass_AdText" "-Wszystkie dochody ze sprzedaży idą bezpośrednio do twórców aktualizacji Inwazja\n\n-Upoważnia do otrzymywania skrzyń z aktualizacji Inwazja do końca 2015 roku"
N/A24036"[english]TF_InactiveInvasionPass_AdText" "-All proceeds go to the Invasion Community Update Team\n\n-Grants access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015"
N/A24037"TF_ActivatedInvasionPass" "Żeton aktualizacji Inwazja"
N/A24038"[english]TF_ActivatedInvasionPass" "Invasion Community Update Coin"
N/A24039"TF_ActivatedInvasionPass_Desc" "Dziękujemy za wspieranie twórców aktualizacji Inwazja\nUpoważnia do otrzymywania skrzyń z aktualizacji Inwazja do końca 2015 roku\n\nStatystyki są monitorowane do 5 listopada 2015 roku"
N/A24040"[english]TF_ActivatedInvasionPass_Desc" "Thank you for supporting the Invasion Community Update Team\nGrants access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015\n\nStats are tracked through November 5, 2015"
N/A24041"TF_UseInvasionPass_Text" "Aktywowanie przepustki zapewnia dostęp do żetonu aktualizacji Inwazja oraz do otrzymywania skrzyń z aktualizacji Inwazja do końca 2015 roku.\n\nŻeton nie jest wymienialny."
N/A24042"[english]TF_UseInvasionPass_Text" "Redeeming the pass grants an Invasion Community Update Coin and access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015.\n\nThe coin cannot be traded."
N/A24043"TF_Tool_Invasion2015Key" "Klucz Inwazji"
N/A24044"[english]TF_Tool_Invasion2015Key" "Invasion Community Update Key"
N/A24045"TF_Tool_Invasion2015Key_Desc" "Służy do otwarcia Skrzyni kolekcji Kwarantanna\nlub Skrzyni kolekcji Poufne"
N/A24046"[english]TF_Tool_Invasion2015Key_Desc" "Used to Open The Quarantined Collection Case\nor The Confidential Collection Case"
N/A24047"TF_Tool_Invasion2015Key_AdText" "-Służy do otwarcia Skrzyni kolekcji Kwarantanna\nolub Skrzyni kolekcji Poufne\n-Zawartość może być w jakości Kuriozum\n-Skrzynie zawierają nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
N/A24048"[english]TF_Tool_Invasion2015Key_AdText" "-Used to Open The Quarantined Collection Case\nor The Confidential Collection Case\n-Contents may be Strange\n-Cases contain Invasion-themed Unusual effects"
N/A24049"invasion_master_collection" "Kolekcje Inwazji"
N/A24050"[english]invasion_master_collection" "Invasion Collections"
N/A24051"Invasion_collection_01" "Skrzynia kolekcji Kwarantanna"
N/A24052"[english]Invasion_collection_01" "Quarantined Collection Case"
N/A24053"Invasion_collection_02" "Skrzynia kolekcji Poufne"
N/A24054"[english]Invasion_collection_02" "Confidential Collection Case"
N/A24055"TF_Invasion2015Case01" "Skrzynia kolekcji Kwarantanna"
N/A24056"[english]TF_Invasion2015Case01" "Quarantined Collection Case"
N/A24057"TF_Invasion2015Case01_Desc" "Skrzynia Aktualizacji Inwazja\n\nWymaga Klucza Aktualizacji Inwazja, by otworzyć\n\nZawiera nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
N/A24058"[english]TF_Invasion2015Case01_Desc" "Invasion Community Update Case\n\nRequires Invasion Community Update Key to open\n\nContains Invasion-themed Unusual effects"
N/A24059"TF_Invasion2015Case01_AdText" "-Skrzynia Społeczności\n-Wymaga Klucza Aktualizacji Inwazja, by otworzyć\n-Zawartość może być w jakości Kuriozum\n-Zawiera nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
N/A24060"[english]TF_Invasion2015Case01_AdText" "-Community case\n-Requires Invasion Community Update Key to open\n-Contents may be Strange\n-Contains Invasion-themed Unusual effects"
N/A24061"TF_Invasion2015Case02" "Skrzynia kolekcji Poufne"
N/A24062"[english]TF_Invasion2015Case02" "Confidential Collection Case"
N/A24063"TF_Invasion2015Case02_Desc" "Skrzynia Aktualizacji Inwazja\n\nWymaga Klucza Aktualizacji Inwazja, by otworzyć\n\nZawiera nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
N/A24064"[english]TF_Invasion2015Case02_Desc" "Invasion Community Update Case\n\nRequires Invasion Community Update Key to open\n\nContains Invasion-themed Unusual effects"
N/A24065"TF_Invasion2015Case02_AdText" "-Skrzynia Aktualizacji Inwazja\n-Wymaga Klucza Aktualizacji Inwazja, by otworzyć\n-Zawartość może być w jakości Kuriozum\n-Zawiera nietypowe efekty z motywem aktualizacji"
N/A24066"[english]TF_Invasion2015Case02_AdText" "-Community case\n-Requires Invasion Community Update Key to open\n-Contents may be Strange\n-Contains Invasion-themed Unusual effects"
N/A24067"Attrib_Particle91" "Porwanie"
N/A24068"[english]Attrib_Particle91" "Abduction"
N/A24069"Attrib_Particle92" "Atomy"
N/A24070"[english]Attrib_Particle92" "Atomic"
N/A24071"Attrib_Particle93" "Subatomowy"
N/A24072"[english]Attrib_Particle93" "Subatomic"
N/A24073"Attrib_Particle94" "Ochronny Elektryczny Kapelusz"
N/A24074"[english]Attrib_Particle94" "Electric Hat Protector"
N/A24075"Attrib_Particle95" "Ochronny Magnetyczny Kapelusz"
N/A24076"[english]Attrib_Particle95" "Magnetic Hat Protector"
N/A24077"Attrib_Particle96" "Ochronny Galwaniczny Kapelusz"
N/A24078"[english]Attrib_Particle96" "Voltaic Hat Protector"
N/A24079"Attrib_Particle97" "Kodeks Galaktyczny"
N/A24080"[english]Attrib_Particle97" "Galactic Codex"
N/A24081"Attrib_Particle98" "Kodeks Starożytnych"
N/A24082"[english]Attrib_Particle98" "Ancient Codex"
N/A24083"Attrib_Particle99" "Mgławica"
N/A24084"[english]Attrib_Particle99" "Nebula"
N/A24085"TF_GameModeDesc_Community_Update" "Graj na mapach dodanych w stworzonej przez społeczność aktualizacji „Inwazja”."
N/A24086"[english]TF_GameModeDesc_Community_Update" "Tour the maps for the Invasion Community Update."
N/A24087"TF_GameModeDetail_Community_Update" "Wybierz tę opcję, aby dołączyć do serwera, który stale używa map ze stworzonej przez społeczność aktualizacji „Inwazja”."
N/A24088"[english]TF_GameModeDetail_Community_Update" "Select this option to join a game server that continually runs the maps for the Invasion Community Update."
N/A24089"TF_invasion_taunt_burstchester" "Drwina: Burstchester"
N/A24090"[english]TF_invasion_taunt_burstchester" "Taunt: Burstchester"
N/A24091"TF_invasion_captain_space_mann" "Kapitan Kosmannauta"
N/A24092"[english]TF_invasion_captain_space_mann" "Captain Space Mann"
N/A24093"TF_invasion_phononaut" "Telenauta"
N/A24094"[english]TF_invasion_phononaut" "Phononaut"
N/A24095"TF_invasion_corona_australis" "Korona Południowa"
N/A24096"[english]TF_invasion_corona_australis" "Corona Australis"
N/A24097"TF_invasion_final_frontiersman" "Ostatni Pogranicznik"
N/A24098"[english]TF_invasion_final_frontiersman" "Final Frontiersman"
N/A24099"TF_invasion_starduster" "Gwiezdny Łach"
N/A24100"[english]TF_invasion_starduster" "Starduster"
N/A24101"TF_invasion_the_graylien" "Szarmita"
N/A24102"[english]TF_invasion_the_graylien" "The The Graylien"
N/A24103"TF_invasion_phobos_filter" "Filtr z Fobosa"
N/A24104"[english]TF_invasion_phobos_filter" "Phobos Filter"
N/A24105"TF_invasion_sucker_slug" "Ssący Glut"
N/A24106"[english]TF_invasion_sucker_slug" "Sucker Slug"
N/A24107"TF_invasion_life_support_system" "System Podtrzymywania Życia"
N/A24108"[english]TF_invasion_life_support_system" "Life Support System"
N/A24109"TF_invasion_rocket_operator" "Operator Rakiety"
N/A24110"[english]TF_invasion_rocket_operator" "Rocket Operator"
N/A24111"TF_invasion_universal_translator" "Uniwersalny Tłumacz"
N/A24112"[english]TF_invasion_universal_translator" "Universal Translator"
N/A24113"TF_invasion_cadet_visor" "Wizjer Kadeta"
N/A24114"[english]TF_invasion_cadet_visor" "Cadet Visor"
N/A24115"TF_invasion_a_head_full_of_hot_air" "Głowa Pełna Gorącego Powietrza"
N/A24116"[english]TF_invasion_a_head_full_of_hot_air" "A Head Full of Hot Air"
N/A24117"TF_invasion_jupiter_jetpack" "Plutoński Plecak"
N/A24118"[english]TF_invasion_jupiter_jetpack" "Jupiter Jetpack"
N/A24119"TF_invasion_the_space_diver" "Kosmonurek"
N/A24120"[english]TF_invasion_the_space_diver" "The Space Diver"
N/A24121"TF_invasion_sniperrifle" "Strzelająca Gwiazda"
N/A24122"[english]TF_invasion_sniperrifle" "Shooting Star"
N/A24123"TF_invasion_sniperrifle_Desc" "Zetrzyj swych wrogów w pył!"
N/A24124"[english]TF_invasion_sniperrifle_Desc" "Turn your enemies in to ash!"
N/A24125"TF_invasion_pistol" "C.A.P.P.E.R"
N/A24126"[english]TF_invasion_pistol" "The C.A.P.P.E.R"
N/A24127"TF_invasion_pistol_Desc" "Zamień swych przeciwników w popiół!"
N/A24128"[english]TF_invasion_pistol_Desc" "Turn your enemies in to ash!"
N/A24129"TF_invasion_bat" "Kij Świetlny"
N/A24130"[english]TF_invasion_bat" "Batsaber"
N/A24131"TF_invasion_bat_Desc" "Przepełniony mocą!\nZdezintegruj swoich przeciwników!"
N/A24132"[english]TF_invasion_bat_Desc" "Energy Overwhelming!\nDisintegrate your enemies!"
N/A24133"TF_invasion_wrangler" "Licznik Gigera"
N/A24134"[english]TF_invasion_wrangler" "The Giger Counter"
N/A24135"TF_invasion_space_hamster_hammy" "Hammy - Kosmiczny Chomik"
N/A24136"[english]TF_invasion_space_hamster_hammy" "Space Hamster Hammy"
N/A24137"TF_invasion_community_update_medal" "Medal Aktualizacji Inwazja"
N/A24138"[english]TF_invasion_community_update_medal" "Invasion Community Update Medal"
N/A24139"arena_byre_description" "Cel:
N/A24140Twoja drużyna musi wyeliminować wszystkich przeciwników lub przejąć i utrzymać obydwa punkty kontrolne.
N/A24141Inne uwagi:
N/A24142W trybie Arena masz tylko jedno życie."
N/A24143"[english]arena_byre_description" "Objective:
N/A24144Your team must either eliminate all players on the opposing team or capture and own both of the control points.
N/A24145Other Notes:
N/A24146There is no respawning in Arena mode."
N/A24147"Winreason_PlayerDestructionPoints" "%s1 wygrywa, zebrawszy wystarczająco punktów"
N/A24148"[english]Winreason_PlayerDestructionPoints" "%s1 won by collecting enough points"
2387824149}
2387924150}