Template:PatchDiff/October 12, 2015 Patch/tf/resource/tf romanian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
16871687"[english]Hud_Menu_Build_Already_Built" "Already Built"
16881688"Hud_Menu_Build_Cancel" "Apasă '%lastinv%' pentru a anula"
16891689"[english]Hud_Menu_Build_Cancel" "Hit '%lastinv%' to Cancel"
1690N/A"Hud_Menu_Spy_Minus_Toggle" "Apasă '%disguiseteam%' pentru a comuta Echipa"
N/A1690"Hud_Menu_Spy_Minus_Toggle" "Apasă '%disguiseteam%' sau '%reload%' pentru a comuta echipa"
16911691"[english]Hud_Menu_Spy_Minus_Toggle" "Hit '%disguiseteam%' or '%reload%' to Toggle Team"
16921692"Hud_Menu_Spy_Toggle" "Comută Echipele"
16931693"[english]Hud_Menu_Spy_Toggle" "Toggle Teams"
17251725"[english]Voice_Menu_Left" "Go Left"
17261726"Voice_Menu_Right" "Mergeţi spre Dreapta"
17271727"[english]Voice_Menu_Right" "Go Right"
1728N/A"Voice_Menu_Incoming" "Intrare"
N/A1728"Voice_Menu_Incoming" "Păzea"
17291729"[english]Voice_Menu_Incoming" "Incoming"
17301730"Voice_Menu_CloakedSpy" "Spy!"
17311731"[english]Voice_Menu_CloakedSpy" "Spy!"
29912991"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_HEALING_YOU_NAME" "FYI I am a Spy"
29922992"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_HEALING_YOU_DESC" "Înjunghie în spate un Medic ce te-a vindecat în ultimele 5 secunde."
29932993"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_HEALING_YOU_DESC" "Backstab a Medic who has healed you in the last 5 seconds."
2994N/A"TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_NAME" "Omul cu Armele Stricate"
N/A2994"TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_NAME" "Omul cu armele stricate"
29952995"[english]TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_NAME" "The Man with the Broken Guns"
29962996"TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_DESC" "Înjunghie în spate un Engineer, apoi sabotează-i 3 din clădirile sale în 10 secunde."
29972997"[english]TF_SPY_BACKSTAB_ENGY_SAP_BUILDING_DESC" "Backstab an Engineer, then sap 3 of his buildings within 10 seconds."
29992999"[english]TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_NAME" "Sapsucker"
30003000"TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_DESC" "Sabotează o clădire inamică, apoi înjunghie în spate Engineerul care a construit-o în 5 secunde."
30013001"[english]TF_SPY_SAP_BUILDING_BACKSTAB_ENGY_DESC" "Sap an enemy building, then backstab the Engineer who built it within 5 seconds."
3002N/A"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_NAME" "Pot Să Intervin?"
N/A3002"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_NAME" "Pot să intervin?"
30033003"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_NAME" "May I Cut In?"
30043004"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_DESC" "Înjunghie în spate un inamic şi pe Medicul ce îl vindecă în maxim 10 secunde unul faţă de celălalt."
30053005"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_PAIR_DESC" "Backstab an enemy and the Medic healing him within 10 seconds of each other."
30433043"[english]TF_SPY_KILL_CP_DEFENDERS_NAME" "Point Breaker"
30443044"TF_SPY_KILL_CP_DEFENDERS_DESC" "Omoară 15 inamici care stău pe un punct de control controlat de ei."
30453045"[english]TF_SPY_KILL_CP_DEFENDERS_DESC" "Kill 15 enemies who are standing on a control point they own."
3046N/A"TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_NAME" "Ţintă de Valoare Mare"
N/A3046"TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_NAME" "Ţintă de valoare mare"
30473047"[english]TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_NAME" "High Value Target"
30483048"TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_DESC" "Înjunghie în spate un inamic ce domină 3 sau mai mulţi din coechipierii tăi."
30493049"[english]TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_DESC" "Backstab an enemy who is dominating 3 or more of your teammates."
38853885"[english]Attrib_OverhealDecay_Positive" "+%s1% longer overheal time"
38863886"Attrib_OverhealDecay_Negative" "%s1% mai puţîn timp de supraviaţă"
38873887"[english]Attrib_OverhealDecay_Negative" "%s1% shorter overheal time"
3888N/A"Attrib_HealOnHit_Positive" "La Atingere: +%s1 mai multă viaţă"
N/A3888"Attrib_HealOnHit_Positive" "La impact: primești cu până la +%s1 viaţă"
38893889"[english]Attrib_HealOnHit_Positive" "On Hit: Gain up to +%s1 health"
38903890"Attrib_HealOnHit_Negative" "La Atingere: %s1 mai puţînă viaţă"
38913891"[english]Attrib_HealOnHit_Negative" "On Hit: %s1 health"
41074107"[english]Attrib_RocketJumpDmgReduction" "%s1% blast damage from rocket jumps"
41084108"Attrib_Selfmade_Description" "Eu l-am făcut!"
41094109"[english]Attrib_Selfmade_Description" "I made this!"
4110N/A"Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "%s1% damge contra construcţiilor"
N/A4110"Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "+%s1% damge contra construcţiilor"
41114111"[english]Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "+%s1% damage vs buildings"
41124112"Attrib_DmgVsPlayer_Decreased" "%s1% damage contra altor jucători"
41134113"[english]Attrib_DmgVsPlayer_Decreased" "%s1% damage vs players"
53085308"TF_Duel_Tie" "Duelul dintre �%initiator%� şi �%target%� s-a terminat cu un egal de �%score%� puncte fiecare!"
53095309"[english]TF_Duel_Tie" "The duel between �%initiator%� and �%target%� ended in a draw with �%score%� points each! A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53105310"TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "Duelul dintre �%initiator%� şi �%target%� s-a sfârşit, pentru că harta a fost schimbată. Un Mini-Joc de Duel a fost rambursat lui �%initiator%�."
5311N/A"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the level has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
N/A5311"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the map has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53125312"TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "Duelul dintre �%initiator%� şi �%target%� s-a terminat, pentru că au făcut egal 0-0. Un Mini-Joc de Duel a fost rambursat lui �%initiator%."
53135313"[english]TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because they tied at 0-0. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53145314"TF_Duel_StatusKill" "Starea Duelului:\n�%initiator%�: �%initiator_score%�\n�%target%�: �%target_score%�"
57195719"[english]Attrib_DisguiseSpeedPenalty" "%s1 sec slower disguise speed"
57205720"Attrib_DisguiseNoBurn" "Imun la pagube de foc în timp ce e deghizat"
57215721"[english]Attrib_DisguiseNoBurn" "Immune to fire damage while disguised"
5722N/A"Attrib_AddCloakOnKill" "+%s1 camuflaj pe ucidere"
N/A5722"Attrib_AddCloakOnKill" "+%s1% camuflaj pe ucidere"
57235723"[english]Attrib_AddCloakOnKill" "+%s1% cloak on kill"
5724N/A"Attrib_AddCloakOnHit" "+%s1 camuflaj pe lovitură"
N/A5724"Attrib_AddCloakOnHit" "+%s1% camuflaj pe lovitură"
57255725"[english]Attrib_AddCloakOnHit" "+%s1% cloak on hit"
57265726"Attrib_CloakBlinkTimePenalty" "Rata de epuizare a camuflajului cu %s1 secunde mai lentă"
57275727"[english]Attrib_CloakBlinkTimePenalty" "%s1 sec longer cloak blink time"
57775777"[english]Attrib_EventDate" "Date Received: %s1"
57785778"Attrib_GifterAccountID" "\nCadou de la: %s1"
57795779"[english]Attrib_GifterAccountID" "\nGift from: %s1"
5780N/A"Attrib_AttachedParticle" "Efect: %s1"
N/A5780"Attrib_AttachedParticle" "★ Efect neobișnuit: %s1"
57815781"[english]Attrib_AttachedParticle" "★ Unusual Effect: %s1"
57825782"Attrib_SupplyCrateSeries" "Cutie Seria #%s1"
57835783"[english]Attrib_SupplyCrateSeries" "Crate Series #%s1"
64086408"TF_Armory_Item_Duel_Medal" "Acest obiect păstrează statisticile de dueluri din toată perioada jucată și rezultatele ultimului duel. Pentru fiecare 10 dueluri câștigate, va crește un nivel (până la nivelul 100), câștigându-ți un nou �Mini-Joc de Duel� și un obiect gratuit. La fiecare 25 de niveluri, se va actualiza la următorul stadiu."
64096409"[english]TF_Armory_Item_Duel_Medal" "This item keeps track of lifetime dueling statistics and the results of the last duel. For every 10 duel wins, it will increase in level by 1 (up to level 100), earning you a new �Dueling Mini-Game� and a free item. Every 25 levels it will be upgraded to the next tier."
64106410"TF_Armory_Item_Duel" "Acest �Obiect de Acțiune� inițiază �Mini-Jocul de Duel�.Când este folosit, îți permite să provoci la duel un jucător din echipa adversă. Dacă acceptă, începe duelul. Acest obiect nu se va consuma dacă celălalt jucător refuză duelul.\n\nLa sfârșitul rundei, cine are mai multe puncte de duel, câștigă. Ucideri și asistențe la ucideri ale opnentului valorează 1 punct. \n\nAcest obiect nu se va consuma dacă serverul schimbă nivelul sau scorul este egal 0-0 la sfârșitul rundei."
6411N/A"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes level or the score is tied 0-0 at the end of the round."
N/A6411"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes map or the score is tied 0-0 at the end of the round."
64126412"TF_Armory_Item_Supply_Crate" "Această cutie conține �unul� dintre obiectele listate în descrierea sa. Pentru a deschide cutia și revendica obiectul, trebuie să folosești �Cheia Cutiei Mann Co. de Aprovizionare�, ce poate fi achiziționată în Magazinul Co.. Aceste cutii conțin unele dintre cele mai rare și valoroase obiecte din joc, așa ca ține pumnii înainte să le deschizi!"
64136413"[english]TF_Armory_Item_Supply_Crate" "This crate contains �one� of the items listed in its description. To unlock the crate and retrieve the item, you must use a �Mann Co. Supply Crate Key�, which can be purchased inside the Mann Co. Store. These crates contain one of the rarest and most valuable items in the game, so cross your fingers before you unlock them!"
64146414"TF_Armory_Item_Key" "Acest Key poate fi folosit pentru a deschide un �Mann Co. Supply Crate�. Când s-a deschis, vei primi unul dintre obiectele din lista de obiecte de pe Supply Crate."
86878687"TF_vote_passed_restart_game" "Se restartează harta..."
86888688"[english]TF_vote_passed_restart_game" "Restarting the map..."
86898689"TF_vote_changelevel" "Schimbă harta curentă în %s1?"
8690N/A"[english]TF_vote_changelevel" "Change current level to %s1?"
N/A8690"[english]TF_vote_changelevel" "Change current map to %s1?"
86918691"TF_vote_nextlevel" "Setează următoarea hartă în %s1?"
8692N/A"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next level to %s1?"
8693N/A"TF_vote_passed_changelevel" "Se schimbă în %s1..."
8694N/A"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing level to %s1..."
N/A8692"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next map to %s1?"
N/A8693"TF_vote_passed_changelevel" "Harta se schimbă în %s1..."
N/A8694"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing map to %s1..."
86958695"TF_vote_passed_nextlevel" "Următoarea hartă a fost setată pentru %s1..."
8696N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next level set to %s1..."
N/A8696"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next map set to %s1..."
86978697"TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Se extinde timpul pe harta curentă"
8698N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current level"
N/A8698"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current map"
86998699"TF_vote_nextlevel_choices" "Votează pentru harta următoare!"
87008700"[english]TF_vote_nextlevel_choices" "Vote for the next map!"
87018701"TF_vote_scramble_teams" "Amestecă echipele?"
1096010960"[english]TF_SteamWorkshop_Legal" "View Legal Agreement"
1096110961"TF_SteamWorkshop_Images" "Imagini (*.jpg,*.tga,*.png)"
1096210962"[english]TF_SteamWorkshop_Images" "Image Files (*.jpg,*.tga,*.png)"
10963N/A"TF_SteamWorkshop_AcceptableFiles" "Arhive Zip (*.zip)"
N/A10963"TF_SteamWorkshop_AcceptableFiles" "Fișiere Zip (*.zip)"
1096410964"[english]TF_SteamWorkshop_AcceptableFiles" "Zip Files (*.zip)"
1096510965"TF_SteamWorkshop_Tag_Headgear" "Accesoriu"
1096610966"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Headgear" "Headgear"
1181911819"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "All fire damage charges 'Mmmph', activate to refill health and crit for several seconds"
1182011820"Attrib_AirblastDisabled" "Fără reflectare"
1182111821"[english]Attrib_AirblastDisabled" "No airblast"
11822N/A"Attrib_SubtractVictimCloakOnHit" "La impact: Victima pierde %s1% din camuflare"
N/A11822"Attrib_SubtractVictimCloakOnHit" "La impact: victima pierde până la %s1% din camuflaj"
1182311823"[english]Attrib_SubtractVictimCloakOnHit" "On Hit: Victim loses up to %s1% cloak"
11824N/A"Attrib_SubtractVictimMedigunChargeOnHit" "La impact: Victima pierde %s1% încărcătură Medigun"
N/A11824"Attrib_SubtractVictimMedigunChargeOnHit" "La impact: victima pierde până la %s1% încărcătură Medigun"
1182511825"[english]Attrib_SubtractVictimMedigunChargeOnHit" "On Hit: Victim loses up to %s1% Medigun charge"
1182611826"Attrib_RevealCloakedVictimOnHit" "La Atingerea Spy-ului: Divulgă Spy-ul invizibil"
1182711827"[english]Attrib_RevealCloakedVictimOnHit" "On Hit Spy: Reveal cloaked Spy"
1280712807"[english]TF_Lollichop_Desc" "Fill (split) your buddies' tummies (skulls) with delicious candy (cold steel) with this oversized sugary treat. (Equips Pyrovision.)"
1280812808"TF_ScorchShot" "The Scorch Shot"
1280912809"[english]TF_ScorchShot" "The Scorch Shot"
12810N/A"TF_ScorchShot_Desc" "  "
N/A12810"TF_ScorchShot_Desc" "Această armă se va reîncărca automat atunci când nu este activă."
1281112811"[english]TF_ScorchShot_Desc" "This weapon will reload automatically when not active."
1281212812"TF_Rainblower" "The Rainblower"
1281312813"[english]TF_Rainblower" "The Rainblower"
1652816528"[english]TF_StrangePart_KillsWhileUbercharged_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemies you kill while you're under the effect of a Medic's Übercharge."
1652916529"TF_StrangeFilter_CommunityMapColdfront" "Strange Filter: Coldfront (Community)"
1653016530"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapColdfront" "Strange Filter: Coldfront (Community)"
16531N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapColdfront_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Coldfront."
N/A16531"TF_StrangeFilter_CommunityMapColdfront_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Coldfront."
1653216532"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapColdfront_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Coldfront."
1653316533"TF_StrangeFilter_CommunityMapEgypt" "Strange Filter: Egypt (Community)"
1653416534"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapEgypt" "Strange Filter: Egypt (Community)"
16535N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapEgypt_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Egypt."
N/A16535"TF_StrangeFilter_CommunityMapEgypt_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Egypt."
1653616536"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapEgypt_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Egypt."
1653716537"TF_StrangeFilter_CommunityMapJunction" "Strange Filter: Junction (Community)"
1653816538"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapJunction" "Strange Filter: Junction (Community)"
16539N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapJunction_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Junction."
N/A16539"TF_StrangeFilter_CommunityMapJunction_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Junction."
1654016540"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapJunction_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Junction."
1654116541"TF_StrangeFilter_CommunityMapMountainLab" "Strange Filter: Mountain Lab (Community)"
1654216542"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapMountainLab" "Strange Filter: Mountain Lab (Community)"
16543N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapMountainLab_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Mountain Lab."
N/A16543"TF_StrangeFilter_CommunityMapMountainLab_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Mountain Lab."
1654416544"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapMountainLab_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Mountain Lab."
1654516545"TF_StrangeFilter_CommunityMapSteel" "Strange Filter: Steel (Community)"
1654616546"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSteel" "Strange Filter: Steel (Community)"
16547N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapSteel_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Steel."
N/A16547"TF_StrangeFilter_CommunityMapSteel_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Steel."
1654816548"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSteel_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Steel."
1654916549"TF_StrangeFilter_CommunityMapGullywash" "Strange Filter: Gullywash (Community)"
1655016550"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapGullywash" "Strange Filter: Gullywash (Community)"
16551N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapGullywash_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Gullywash."
N/A16551"TF_StrangeFilter_CommunityMapGullywash_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Gullywash."
1655216552"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapGullywash_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Gullywash."
1655316553"TF_StrangeFilter_CommunityMapTurbine" "Strange Filter: Turbine (Community)"
1655416554"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapTurbine" "Strange Filter: Turbine (Community)"
16555N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapTurbine_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Turbine."
N/A16555"TF_StrangeFilter_CommunityMapTurbine_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Turbine."
1655616556"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapTurbine_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Turbine."
1655716557"TF_StrangeFilter_CommunityMapFastlane" "Strange Filter: Fastlane (Community)"
1655816558"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFastlane" "Strange Filter: Fastlane (Community)"
16559N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapFastlane_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Fastlane."
N/A16559"TF_StrangeFilter_CommunityMapFastlane_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Fastlane."
1656016560"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFastlane_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Fastlane."
1656116561"TF_StrangeFilter_CommunityMapFreight" "Strange Filter: Freight (Community)"
1656216562"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFreight" "Strange Filter: Freight (Community)"
16563N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapFreight_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Freight."
N/A16563"TF_StrangeFilter_CommunityMapFreight_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Freight."
1656416564"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFreight_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Freight."
1656516565"TF_StrangeFilter_CommunityMapYukon" "Strange Filter: Yukon (Community)"
1656616566"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapYukon" "Strange Filter: Yukon (Community)"
16567N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapYukon_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Yukon."
N/A16567"TF_StrangeFilter_CommunityMapYukon_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Yukon."
1656816568"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapYukon_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Yukon."
1656916569"TF_StrangeFilter_CommunityMapHarvest" "Strange Filter: Harvest (Community)"
1657016570"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHarvest" "Strange Filter: Harvest (Community)"
16571N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapHarvest_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Harvest."
N/A16571"TF_StrangeFilter_CommunityMapHarvest_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Harvest."
1657216572"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHarvest_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Harvest."
1657316573"TF_StrangeFilter_CommunityMapLakeside" "Strange Filter: Lakeside (Community)"
1657416574"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapLakeside" "Strange Filter: Lakeside (Community)"
16575N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapLakeside_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Lakeside."
N/A16575"TF_StrangeFilter_CommunityMapLakeside_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Lakeside."
1657616576"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapLakeside_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Lakeside."
1657716577"TF_StrangeFilter_CommunityMapKongKing" "Strange Filter: Kong King (Community)"
1657816578"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapKongKing" "Strange Filter: Kong King (Community)"
16579N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapKongKing_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Kong King."
N/A16579"TF_StrangeFilter_CommunityMapKongKing_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Kong King."
1658016580"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapKongKing_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Kong King."
1658116581"TF_StrangeFilter_CommunityMapFrontier" "Strange Filter: Frontier (Community)"
1658216582"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFrontier" "Strange Filter: Frontier (Community)"
16583N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapFrontier_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Frontier."
N/A16583"TF_StrangeFilter_CommunityMapFrontier_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Frontier."
1658416584"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapFrontier_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Frontier."
1658516585"TF_StrangeFilter_CommunityMapHoodoo" "Strange Filter: Hoodoo (Community)"
1658616586"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHoodoo" "Strange Filter: Hoodoo (Community)"
16587N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapHoodoo_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Hoodoo."
N/A16587"TF_StrangeFilter_CommunityMapHoodoo_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Hoodoo."
1658816588"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHoodoo_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Hoodoo."
1658916589"TF_StrangeFilter_CommunityMapNightfall" "Strange Filter: Nightfall (Community)"
1659016590"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapNightfall" "Strange Filter: Nightfall (Community)"
16591N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapNightfall_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Nightfall."
N/A16591"TF_StrangeFilter_CommunityMapNightfall_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Nightfall."
1659216592"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapNightfall_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Nightfall."
1659316593"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatchtower" "Strange Filter: Watchtower (Community)"
1659416594"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatchtower" "Strange Filter: Watchtower (Community)"
16595N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatchtower_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Watchtower."
N/A16595"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatchtower_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Watchtower."
1659616596"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatchtower_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Watchtower."
1659716597"TF_StrangeFilter_CommunityMapOffblast" "Strange Filter: Offblast (Community)"
1659816598"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapOffblast" "Strange Filter: Offblast (Community)"
16599N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapOffblast_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Offblast."
N/A16599"TF_StrangeFilter_CommunityMapOffblast_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Offblast."
1660016600"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapOffblast_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Offblast."
1660116601"TF_StrangeFilter_CommunityMapManorEvent" "Strange Filter: Mann Manor (Community)"
1660216602"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapManorEvent" "Strange Filter: Mann Manor (Community)"
16603N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapManorEvent_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Mann Manor."
N/A16603"TF_StrangeFilter_CommunityMapManorEvent_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Mann Manor."
1660416604"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapManorEvent_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Mann Manor."
1660516605"TF_Tool_WinterKey2012_Naughty" "Naughty Winter Crate Key 2012"
1660616606"[english]TF_Tool_WinterKey2012_Naughty" "Naughty Winter Crate Key 2012"
1796617966"[english]standin_cap_B" "cap B, the Bridge"
1796717967"standin_cap_C" "capturează C, Camera de Control"
1796817968"[english]standin_cap_C" "cap C, the Control Room"
17969N/A"GetKey" "Cumpără cheie"
N/A17969"GetKey" "Cumpără o cheie"
1797017970"[english]GetKey" "Get a key"
1797117971"TF_StrangeFilter_CommunityMapProcess" "Strange Filter: Process (Community)"
1797217972"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapProcess" "Strange Filter: Process (Community)"
17973N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapProcess_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unei arme de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Process."
N/A17973"TF_StrangeFilter_CommunityMapProcess_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Process."
1797417974"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapProcess_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Process."
1797517975"TF_StrangeFilter_CommunityMapStandin" "Strange Filter: Standin (Community)"
1797617976"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapStandin" "Strange Filter: Standin (Community)"
17977N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapStandin_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unei arme de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Standin."
N/A17977"TF_StrangeFilter_CommunityMapStandin_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Standin."
1797817978"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapStandin_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Standin."
1797917979"TF_ClaimCheck_July2013" "Summer Claim Check"
1798017980"[english]TF_ClaimCheck_July2013" "Summer Claim Check"
1864818648"[english]TF_HALLOWEEN_SKELETON_DEATHCAM_NAME" "SKELETON"
1864918649"NewItemMethod_RecipeOutput" "Ai obținut dintr-o rețetă:"
1865018650"[english]NewItemMethod_RecipeOutput" "You �Received from a Recipe�:"
18651N/A"TransmogrifyUpgradeApplyConfirm" "Ești sigur că vrei să transformi acest obiect? Asta va\ndistruge obiectul actual și îl va înlocui cu un obiect nou,\ncare va putea fi folosit de către clasa %output_class%."
N/A18651"TransmogrifyUpgradeApplyConfirm" "Ești sigur că vrei să metamorfozezi acest obiect? Asta va\ndistruge obiectul actual și îl va înlocui cu un obiect nou,\ncare va putea fi folosit de către clasa %output_class%."
1865218652"[english]TransmogrifyUpgradeApplyConfirm" "Are you sure you want to transmogrify this item? This will\ndestroy the current item and replace it with a new item\nthat the %output_class% class can use."
1865318653"SpellbookPageApplyConfirm" "Ești sigur că dorești să pui această pagină în cartea cu vrăji?\nAceasta va distruge obiectul cu pagina de vrăji și va îmbunătăți\ncartea ta de vrăji."
1865418654"[english]SpellbookPageApplyConfirm" "Are you sure you want to put this page into this spellbook?\nThis will destroy the spell page item and upgrade\nyour spellbook."
1949619496"[english]ToolKillStreakifierConfirm" "Are you sure you want to make this a Killstreak item?"
1949719497"TF_StrangeFilter_CommunityMapSnakewater" "Strange Filter: Snakewater (Community)"
1949819498"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSnakewater" "Strange Filter: Snakewater (Community)"
19499N/A"TF_StrangeFilter_CommunityMapSnakewater_Desc" "Adăugând acest Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectând una dintre statistici pe care să o contorizeze va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Snakewater."
N/A19499"TF_StrangeFilter_CommunityMapSnakewater_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Snakewater."
1950019500"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSnakewater_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Snakewater."
1950119501"TF_KillStreakifierBasic_Name" "Kit"
1950219502"[english]TF_KillStreakifierBasic_Name" "Kit"
2011820118"[english]TF_Quickplay_RandomCrits_DontCare_Summary" "Any random crits"
2011920119"TF_Quickplay_DamageSpread" "Dispersie damage"
2012020120"[english]TF_Quickplay_DamageSpread" "Damage spread"
20121N/A"TF_Quickplay_DamageSpread_Default" "Activat (implicit)"
N/A20121"TF_Quickplay_DamageSpread_Default" "Dezactivat (implicit)"
2012220122"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Default" "Disabled (default)"
2012320123"TF_Quickplay_DamageSpread_Disabled" "Dezactivat"
2012420124"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Disabled" "Disabled"
2124621246"Vote_Kick" "Dă afară"
2124721247"[english]Vote_Kick" "Kick"
2124821248"Vote_ChangeLevel" "Schimbă Nivel"
21249N/A"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Level"
N/A21249"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Map"
2125021250"Vote_NextLevel" "Următorul Nivel"
21251N/A"[english]Vote_NextLevel" "Next Level"
N/A21251"[english]Vote_NextLevel" "Next Map"
2125221252"Vote_ScrambleTeams" "Amestecă Echipele"
2125321253"[english]Vote_ScrambleTeams" "Scramble Teams"
2125421254"Vote_ChangeMission" "Schimbă Misiune"
2241122411"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_Playoff" "ETF2L Highlander Open Playoff Medal"
2241222412"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_Participation" "ETF2L Highlander Open Participation Medal"
2241322413"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_Participation" "ETF2L Highlander Open Participation Medal"
N/A22414"TF_Medal_TipOfTheHats2015" "Jaunty Pin 2015"
N/A22415"[english]TF_Medal_TipOfTheHats2015" "Jaunty Pin 2015"
N/A22416"TF_Medal_TipOfTheHats2015_Desc" "Acordat celor care au contribuit sau participat la evenimentul caritabil \"Tip of the Hats\""
N/A22417"[english]TF_Medal_TipOfTheHats2015_Desc" "Awarded to those who contributed to or participated in the Tip of the Hats charity event"
2241422418"TF_NoHat_Style" "Nicio pălărie"
2241522419"[english]TF_NoHat_Style" "No Hat"
2241622420"ItemHistory_ActionWithTime" "%s1 în %s2"
2241922423"[english]ItemHistory_Action_GenericAdd" "Added"
2242022424"ItemHistory_Action_GenericRemove" "Înlăturat sau modificat"
2242122425"[english]ItemHistory_Action_GenericRemove" "Removed or modified"
N/A22426"ItemHistory_Action_Traded" "Dat la schimb"
N/A22427"[english]ItemHistory_Action_Traded" "Traded"
2242222428"ItemHistory_Action_Delete" "Ai șters asta"
2242322429"[english]ItemHistory_Action_Delete" "You deleted this"
2242422430"ItemHistory_Action_Banned" "Banat"
2242722433"[english]ItemHistory_Action_CraftDestroy" "Used in crafting"
2242822434"ItemHistory_Action_LimitExceeded" "Distrus de limita rucsacului"
2242922435"[english]ItemHistory_Action_LimitExceeded" "Destroyed by backpack limit"
N/A22436"ItemHistory_Action_SupportDelete" "Șters de către Asistența Steam"
N/A22437"[english]ItemHistory_Action_SupportDelete" "Deleted by Steam Support"
N/A22438"ItemHistory_Action_SupportDeletedByUndo" "Șters de către Asistența Steam"
N/A22439"[english]ItemHistory_Action_SupportDeletedByUndo" "Deleted by Steam Support"
2243022440"ItemHistory_Action_NameChanged_Remove" "Nume schimbat"
2243122441"[english]ItemHistory_Action_NameChanged_Remove" "Name changed"
N/A22442"ItemHistory_Action_UnlockCrate_Remove" "Folosit pentru a deschide o cutie"
N/A22443"[english]ItemHistory_Action_UnlockCrate_Remove" "Used to unlock crate"
2243222444"ItemHistory_Action_PaintItem_Remove" "Obiect vopsit"
2243322445"[english]ItemHistory_Action_PaintItem_Remove" "Item painted"
2243422446"ItemHistory_Action_AddItemToSocket_Remove" "Înlăturat din socket"
2243922451"[english]ItemHistory_Action_RemoveSocketItem_Remove" "Removed socket item"
2244022452"ItemHistory_Action_CustomizeItemTexture_Remove" "Textura a fost personalizată"
2244122453"[english]ItemHistory_Action_CustomizeItemTexture_Remove" "Texture customized"
N/A22454"ItemHistory_Action_ItemTraded_Remove" "Dat la schimb"
N/A22455"[english]ItemHistory_Action_ItemTraded_Remove" "Traded"
2244222456"ItemHistory_Action_UseItem" "Folosit"
2244322457"[english]ItemHistory_Action_UseItem" "Used"
N/A22458"ItemHistory_Action_SupportRename_Remove" "Redenumit de către Asistența Steam"
N/A22459"[english]ItemHistory_Action_SupportRename_Remove" "Renamed by Steam Support"
2244422460"ItemHistory_Action_SupportDescribe_Remove" "Descriere personalizată adăugată de Asistența Steam"
2244522461"[english]ItemHistory_Action_SupportDescribe_Remove" "Custom description added by Steam Support"
N/A22462"ItemHistory_Action_SupportStrangify_Remove" "obiect al Asistenţei Steam obţinut din Strangifier"
N/A22463"[english]ItemHistory_Action_SupportStrangify_Remove" "Steam Support Strangified item"
2244622464"ItemHistory_Action_UnpackItemBundle" "Despachetat"
2244722465"[english]ItemHistory_Action_UnpackItemBundle" "Unpacked"
2244822466"ItemHistory_Action_Unpurchase" "Rambursat"
2245922477"[english]ItemHistory_Action_GiftUnwrap_Remove" "Unwrapped"
2246022478"ItemHistory_Action_PackageItem_Revoked" "Revocat"
2246122479"[english]ItemHistory_Action_PackageItem_Revoked" "Revoked"
N/A22480"ItemHistory_Action_CafeOrSchoolItem_Remove" "Înlăturare din cafenea șau școală"
N/A22481"[english]ItemHistory_Action_CafeOrSchoolItem_Remove" "Cafe or school removal"
2246222482"ItemHistory_Action_VACBanned_Remove" "Șters din cauza ban-ului VAC"
2246322483"[english]ItemHistory_Action_VACBanned_Remove" "Deleted due to VAC ban"
2246422484"ItemHistory_Action_UpgradeThirdPartyPromo" "Îmbunătățire promoțională de la terți"
2246522485"[english]ItemHistory_Action_UpgradeThirdPartyPromo" "Third-party promo upgrade"
2246622486"ItemHistory_Action_Expired" "Expirat"
2246722487"[english]ItemHistory_Action_Expired" "Expired"
N/A22488"ItemHistory_Action_RemoveItemMakersMark_Remove" "Numele fabricantului a fost înlăturat"
N/A22489"[english]ItemHistory_Action_RemoveItemMakersMark_Remove" "Removed crafter's name"
2246822490"ItemHistory_Action_RemoveItemKillStreak_Remove" "Înlăturat de înlăturătorul Killstreak"
2246922491"[english]ItemHistory_Action_RemoveItemKillStreak_Remove" "Removed by Killstreak removal"
N/A22492"ItemHistory_Action_TradeRollback_Remove" "Schimbul a fost anulat"
N/A22493"[english]ItemHistory_Action_TradeRollback_Remove" "Trade was rolled back"
2247022494"ItemHistory_Action_CDKeyRevoke" "Cheie CD revocată"
2247122495"[english]ItemHistory_Action_CDKeyRevoke" "CD key revoked"
N/A22496"ItemHistory_Action_WeddingRing_Remove" "Folosit în obiceiul cu inelul de căsătorie"
N/A22497"[english]ItemHistory_Action_WeddingRing_Remove" "Used in wedding ring process"
N/A22498"ItemHistory_Action_CollectItem_RemoveCollection" "Obiectul vechi de colecție a fost înlăturat"
N/A22499"[english]ItemHistory_Action_CollectItem_RemoveCollection" "Removed old collection item"
N/A22500"ItemHistory_Action_CollectItem_CollectedItem" "Adăugat la o colecție"
N/A22501"[english]ItemHistory_Action_CollectItem_CollectedItem" "Added to a collection"
N/A22502"ItemHistory_Action_EconSetUnowned" "Dat la schimb"
N/A22503"[english]ItemHistory_Action_EconSetUnowned" "Traded"
2247222504"ItemHistory_Action_StrangeScoreReset_Remove" "Resetare a scorului de tip strange"
2247322505"[english]ItemHistory_Action_StrangeScoreReset_Remove" "Strange score reset"
N/A22506"ItemHistory_Action_UpgradeCardApply_Remove" "Folosit pentru a îmbunătăți o carte"
N/A22507"[english]ItemHistory_Action_UpgradeCardApply_Remove" "Used to upgrade card"
N/A22508"ItemHistory_Action_UpgradeCardRemove_Remove" "Îmbunătățirea de carte a fost înlăturată"
N/A22509"[english]ItemHistory_Action_UpgradeCardRemove_Remove" "Card upgrade removed"
N/A22510"ItemHistory_Action_StrangeRestrictionApply_Remove" "Folosit pentru adăugarea restricţiei Strange"
N/A22511"[english]ItemHistory_Action_StrangeRestrictionApply_Remove" "Used to add Strange restriction"
N/A22512"ItemHistory_Action_Transmogrify_Remove" "Folosit pentru a metamorfoza"
N/A22513"[english]ItemHistory_Action_Transmogrify_Remove" "Used to Transmogrify"
2247422514"ItemHistory_Action_HalloweenSpellPageAdd_Remove" "Folosit pentru a adăuga pagină de vrăji"
2247522515"[english]ItemHistory_Action_HalloweenSpellPageAdd_Remove" "Used to add Spell Page"
2247622516"ItemHistory_Action_MvM_ChallengeCompleted_RemoveTicket" "Bilet MvM folosit"
2247922519"[english]ItemHistory_Action_MvM_UpdateBadgeStamps_Remove" "Updated badge item"
2248022520"ItemHistory_Action_MvM_RemoveSquadSurplusVoucher" "Folosit"
2248122521"[english]ItemHistory_Action_MvM_RemoveSquadSurplusVoucher" "Used"
N/A22522"ItemHistory_Action_PeriodicScoreReward_Remove" "Premiul sistemului de scor periodic a fost eliminat"
N/A22523"[english]ItemHistory_Action_PeriodicScoreReward_Remove" "Periodic score system reward was removed"
2248222524"ItemHistory_Action_Halloween_UpdateMerasmusLootLevel_Remove" "Folosit pentru a îmbunătăți nivelul de prădare al lui Merasmus"
2248322525"[english]ItemHistory_Action_Halloween_UpdateMerasmusLootLevel_Remove" "Used to update Merasmus loot level"
2248422526"ItemHistory_Action_StrangifyItem_Remove" "Folosit pentru a strange-ifica obiectele"
2248522527"[english]ItemHistory_Action_StrangifyItem_Remove" "Used to Strangify item"
2248622528"ItemHistory_Action_ConsumeItem_Consume_ToolRemove" "Folosit ca parte constituentă din rețetă"
2248722529"[english]ItemHistory_Action_ConsumeItem_Consume_ToolRemove" "Used as input to recipe"
N/A22530"ItemHistory_Action_ConsumeItem_Consume_InputRemove" "Folosit ca parte constituentă din rețetă"
N/A22531"[english]ItemHistory_Action_ConsumeItem_Consume_InputRemove" "Used as input to recipe"
N/A22532"ItemHistory_Action_ConsumeItem_Complete_ToolRemove" "Folosit pentru a finaliza rețeta"
N/A22533"[english]ItemHistory_Action_ConsumeItem_Complete_ToolRemove" "Used to complete recipe"
N/A22534"ItemHistory_Action_ItemEaterRecharge_Remove" "Folosit pentru a adăuga încărcături"
N/A22535"[english]ItemHistory_Action_ItemEaterRecharge_Remove" "Used to add charges"
N/A22536"ItemHistory_Action_SupportAddOrModifyAttribute_Remove" "Modificat de către Asistența Steam"
N/A22537"[english]ItemHistory_Action_SupportAddOrModifyAttribute_Remove" "Modified by Steam Support"
N/A22538"ItemHistory_Action_PreviewItem_EndPreviewPeriodExpired" "Perioada de previzualizare s-a încheiat"
N/A22539"[english]ItemHistory_Action_PreviewItem_EndPreviewPeriodExpired" "Preview period ended"
N/A22540"ItemHistory_Action_PreviewItem_EndPreviewPeriodItemBought" "Previzualizarea obiectului eliminată după cumpărare"
N/A22541"[english]ItemHistory_Action_PreviewItem_EndPreviewPeriodItemBought" "Preview item removed after purchase"
2248822542"ItemHistory_Action_Market_Remove" "Listat pe Piața Comunitară Steam"
2248922543"[english]ItemHistory_Action_Market_Remove" "Listed on the Steam Community Market"
2249022544"ItemHistory_ItemIsInInventory" "În inventarul tău"
2249122545"[english]ItemHistory_ItemIsInInventory" "In your inventory"
N/A22546"TF_PublishFile_kInvalidMapName" "Nume invalid pentru hartă. Numele hărţilor trebuie să conţină doar litere mici şi să fie de forma cp_foo.bsp"
N/A22547"[english]TF_PublishFile_kInvalidMapName" "Invalid name for map. Map names must be lowercase and of the form cp_foo.bsp"
N/A22548"TF_SteamWorkshop_AcceptableFilesMaps" "Fișiere pentru hartă (*.bsp)"
N/A22549"[english]TF_SteamWorkshop_AcceptableFilesMaps" "Map Files (*.bsp)"
2249222550"TF_SteamWorkshop_Tag_Night" "Noapte"
2249322551"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Night" "Night"
N/A22552"TF_SteamWorkshop_Tag_Smissmas" "Smissmas"
N/A22553"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Smissmas" "Smissmas"
2249422554"TF_SteamWorkshop_Tag_CTF" "Capturează Steagul"
2249522555"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_CTF" "Capture the Flag"
2249622556"TF_SteamWorkshop_Tag_CP" "Puncte de Control"
2249922559"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Escort" "Payload"
2250022560"TF_SteamWorkshop_Tag_Arena" "Arenă"
2250122561"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Arena" "Arena"
N/A22562"TF_SteamWorkshop_Tag_EscortRace" "Cursă de încărcături"
N/A22563"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_EscortRace" "Payload Race"
N/A22564"TF_SteamWorkshop_Tag_Koth" "Regele dealului"
N/A22565"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Koth" "King of the Hill"
2250222566"TF_SteamWorkshop_Tag_AttackDefense" "Atac / Defensivă"
2250322567"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_AttackDefense" "Attack / Defense"
2250422568"TF_SteamWorkshop_Tag_Specialty" "Specialitate"
2250522569"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Specialty" "Specialty"
2250622570"TF_SteamWorkshop_Tag_SD" "Livrare Specială"
2250722571"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_SD" "Special Delivery"
N/A22572"TF_SteamWorkshop_Tag_RobotDestruction" "Distrugerea roboților"
N/A22573"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_RobotDestruction" "Robot Destruction"
2250822574"TF_SteamWorkshop_Tag_MVM" "Mann vs. Machine"
2250922575"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_MVM" "Mann vs. Machine"
2251022576"TF_SteamWorkshop_Tag_Powerup" "Mannpower"
2251722583"[english]TF_PublishFile_Other" "Other..."
2251822584"TF_PublishFile_Cosmetics" "Accesorii..."
2251922585"[english]TF_PublishFile_Cosmetics" "Cosmetics..."
N/A22586"TF_PublishFile_kFailedToPrepareFile" "Pregătirea hărţii a eşuat! Asigură-te că ai selectat un BSP valid."
N/A22587"[english]TF_PublishFile_kFailedToPrepareFile" "Failed to prepare map! Ensure you have selected a valid BSP."
2252022588"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL13_6v6_Premier_Division_First_Place" "OWL 13 Premier Division First Place"
2252122589"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL13_6v6_Premier_Division_First_Place" "OWL 13 Premier Division First Place"
2252222590"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL13_6v6_Premier_Division_Second_Place" "OWL 13 Premier Division Second Place"
2256122629"[english]TF_ScoreBoard_Rating" "Rating"
2256222630"TF_ScoreBoard_RatingChange" "Modifică"
2256322631"[english]TF_ScoreBoard_RatingChange" "Change"
N/A22632"TF_Weapon_Cannon_desc" "Double Donk! Explodarea bombelor după impactul ghiulelei va lovi victimele cu mini-criticale"
N/A22633"[english]TF_Weapon_Cannon_desc" "Double Donk! Bomb explosions after a cannon ball impact will deal mini-crits to impact victims"
N/A22634"TF_Map_cp_snowplow" "Snowplow"
N/A22635"[english]TF_Map_cp_snowplow" "Snowplow"
N/A22636"cp_snowplow_authors" "Joe 'Fr0z3nR' Radak\nTim 'YM' Johnson\nJames 'McVee' McVinnie\nRebbacus\nZoey 'Sexy Robot' Smith\nDan Escobedo\nEd Harrison\nJohn Dekker"
N/A22637"[english]cp_snowplow_authors" "Joe 'Fr0z3nR' Radak\nTim 'YM' Johnson\nJames 'McVee' McVinnie\nRebbacus\nZoey 'Sexy Robot' Smith\nDan Escobedo\nEd Harrison\nJohn Dekker"
2256422638"TF_Map_pl_borneo" "Borneo"
2256522639"[english]TF_Map_pl_borneo" "Borneo"
N/A22640"pl_borneo_authors" "Sean 'Heyo' Cutino\nMatt 'vhalin' Leahy"
N/A22641"[english]pl_borneo_authors" "Sean 'Heyo' Cutino\nMatt 'vhalin' Leahy"
N/A22642"TF_Map_koth_suijin" "Suijin"
N/A22643"[english]TF_Map_koth_suijin" "Suijin"
N/A22644"koth_suijin_authors" "Freyja\nE-Arkham\nKevin 'Ravidge' Brook\nMaxime 'Fubar' Dupuis"
N/A22645"[english]koth_suijin_authors" "Freyja\nE-Arkham\nKevin 'Ravidge' Brook\nMaxime 'Fubar' Dupuis"
N/A22646"TF_Map_cp_powerhouse" "Powerhouse"
N/A22647"[english]TF_Map_cp_powerhouse" "Powerhouse"
2256622648"Powerhouse_cap_red_final" "Baza RED"
2256722649"[english]Powerhouse_cap_red_final" "the RED Base"
N/A22650"Powerhouse_cap_blu_final" "baza BLU"
N/A22651"[english]Powerhouse_cap_blu_final" "the BLU Base"
2256822652"Powerhouse_cap_middle" "RÂUL"
2256922653"[english]Powerhouse_cap_middle" "the RIVER"
2257022654"Winreason_FlagCaptureLimit_One" "%s1 a capturat inteligența %s2 dată"
2258122665"[english]TF_ScoreBoard_Context_Spec" "Spectate"
2258222666"TF_ScoreBoard_Context_Friend" "Adaugă prieten"
2258322667"[english]TF_ScoreBoard_Context_Friend" "Add Friend"
N/A22668"TF_ScoreBoard_Context_Trade" "Schimb deschis"
N/A22669"[english]TF_ScoreBoard_Context_Trade" "Open Trade"
2258422670"Achievement_Group_2800" "Pachetul Powerhouse (%s1 din %s2)"
2258522671"[english]Achievement_Group_2800" "Powerhouse Pack (%s1 of %s2)"
N/A22672"TF_MAPS_POWERHOUSE_WIN_ROUNDS_NAME" "Puterea și gloria"
N/A22673"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_WIN_ROUNDS_NAME" "The Power and the Glory"
2258622674"TF_MAPS_POWERHOUSE_WIN_ROUNDS_DESC" "Câștigă 142 de Runde."
2258722675"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_WIN_ROUNDS_DESC" "Win 142 Rounds."
N/A22676"TF_MAPS_POWERHOUSE_PUSH_BACK_AND_WIN_NAME" "Echilibrul puterilor"
N/A22677"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_PUSH_BACK_AND_WIN_NAME" "Balance of Power"
N/A22678"TF_MAPS_POWERHOUSE_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Câştigă o rundă în care echipa adversă a încercat să captureze ultimul vostru punct de control."
N/A22679"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Win a round in which the enemy team has attempted to capture your final control point."
N/A22680"TF_MAPS_POWERHOUSE_FAST_FINAL_CAP_NAME" "Excursie energică"
N/A22681"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_FAST_FINAL_CAP_NAME" "Power Trip"
N/A22682"TF_MAPS_POWERHOUSE_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Capturează ultimul punct de control în mai puţin de 15 secunde de la momentul în care echipa ta a terminat de capturat punctul de control precedent."
N/A22683"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Capture the final control point within 15 seconds of your team capturing the previous control point."
2258822684"TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_CAPPING_PLAYER_NAME" "Întrerupere"
2258922685"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_CAPPING_PLAYER_NAME" "Power Down"
N/A22686"TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_CAPPING_PLAYER_DESC" "Omoară 15 inamici în timp ce aceştia capturează un punct."
N/A22687"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_CAPPING_PLAYER_DESC" "Kill 15 enemies while they are capturing a point."
2259022688"TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_ENEMY_IN_WATER_NAME" "Muncă umedă"
2259122689"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_ENEMY_IN_WATER_NAME" "Wet Work"
N/A22690"TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_ENEMY_IN_WATER_DESC" "Omoară cinci inamici în timp ce se află în apă."
N/A22691"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_ENEMY_IN_WATER_DESC" "Kill five enemies while they are in the water."
N/A22692"TF_Show_Quest_Log" "Deschide sertarul cu contracte"
N/A22693"[english]TF_Show_Quest_Log" "Open Contracts Drawer"
N/A22694"TF_EnemyDroppedItem" "%victim% a scăpat un obiect!"
N/A22695"[english]TF_EnemyDroppedItem" "%victim% dropped an Item!"
2259222696"TF_HasNewQuests" "Ai misiuni noi disponibile!"
2259322697"[english]TF_HasNewQuests" "You have new quests available!"
N/A22698"NewItemMethod_QuestOutput" "Ai �finalizat un contract� și ai primit:"
N/A22699"[english]NewItemMethod_QuestOutput" "You �Completed a Contract� and Received:"
2259422700"Collections" "COLECȚII"
2259522701"[english]Collections" "COLLECTIONS"
2259622702"ActivateItem" "Activează"
2259722703"[english]ActivateItem" "Activate"
2259822704"BuyAndUseKey" "Ia o cheie și deschide"
2259922705"[english]BuyAndUseKey" "Get a key and open"
N/A22706"ToolDecodeConfirmCase" "Eşti sigur că doreşti să deschizi această cutie?"
N/A22707"[english]ToolDecodeConfirmCase" "Are you sure you want to open this case?"
N/A22708"ToolRedeemingPass" "Obținerea biletului"
N/A22709"[english]ToolRedeemingPass" "Redeeming your Pass"
2260022710"ItemTypeDescKillEaterAltv2" " %s2%s3: %s1"
2260122711"[english]ItemTypeDescKillEaterAltv2" "  %s2%s3: %s1"
N/A22712"KillEaterEvent_CosmeticOperationContractsCompleted" "Contracte din campanie finalizate"
N/A22713"[english]KillEaterEvent_CosmeticOperationContractsCompleted" "Campaign Contracts Completed"
N/A22714"KillEaterEvent_CosmeticOperationKills" "Ucideri din campanie"
N/A22715"[english]KillEaterEvent_CosmeticOperationKills" "Campaign Kills"
2260222716"KillEaterEvent_CosmeticOperationContractsPoints" "Puncte de Contract în Campanie"
2260322717"[english]KillEaterEvent_CosmeticOperationContractsPoints" "Campaign Contract Points"
N/A22718"KillEaterEvent_CosmeticOperationBonusObjectives" "Puncte Bonus ale Contractului de Campanie"
N/A22719"[english]KillEaterEvent_CosmeticOperationBonusObjectives" "Campaign Contract Bonus Points"
N/A22720"TF_ItemDynamic_Recipe_QuestObjectives" "Următoarele sunt obiective care trebuie îndeplinite."
N/A22721"[english]TF_ItemDynamic_Recipe_QuestObjectives" "The following are objectives that must be completed."
2260422722"KillEater_OperationContractRank0" "Balast"
2260522723"[english]KillEater_OperationContractRank0" "Gravel"
2260622724"KillEater_OperationContractRank1" "Bronz"
2261322731"[english]KillEater_OperationContractRank4" "Australium"
2261422732"TF_ItemAd_ViewOnMarket" "Vezi în Piață"
2261522733"[english]TF_ItemAd_ViewOnMarket" "View on Market"
N/A22734"TF_Tag_Category_Rarity" "Grad"
N/A22735"[english]TF_Tag_Category_Rarity" "Grade"
2261622736"TF_Tag_Category_Collection" "Colecție"
2261722737"[english]TF_Tag_Category_Collection" "Collection"
2261822738"TF_Tag_Category_Exterior" "Exterior"
2261922739"[english]TF_Tag_Category_Exterior" "Exterior"
N/A22740"TF_InactiveOperationPass" "Gun Mettle Campaign Pass"
N/A22741"[english]TF_InactiveOperationPass" "Gun Mettle Campaign Pass"
N/A22742"TF_ActivatedOperationPass" "Gun Mettle Campaign Coin"
N/A22743"[english]TF_ActivatedOperationPass" "Gun Mettle Campaign Coin"
2262022744"TF_ActivatedOperationPass_desc" "Acordă acces la contracte în timpul Campaniei Gun Mettle.\n\nPoți crește nivelul acestei monede prin câștigarea Punctelor de Contract din contracte duse la capăt în timpul campaniei. Moneda va crește în nivel când ajungi la 1000, 2000 și 3000 de Puncte de Contract.\n\nCampania Gun Mettle se termină pe 30 Septembrie, 2015."
2262122745"[english]TF_ActivatedOperationPass_desc" "Grants access to contracts during the Gun Mettle Campaign.\n\nYou can level up this coin by earning Contract Points from completed contracts during the campaign. The coin will level up when you reach 1000, 2000, and 3000 Contract Points.\n\nThe Gun Mettle Campaign ends September 30, 2015."
2262222746"TF_Tool_OperationSummer2015Key" "Gun Mettle Key"
2262322747"[english]TF_Tool_OperationSummer2015Key" "Gun Mettle Key"
N/A22748"TF_Tool_OperationSummer2015Key_AdText" "-Folosită pentru a deschide cutii The Concealed Killer sau The Powerhouse Weapons Case\n-Cutiile pot conține arme Strange și Unusual"
N/A22749"[english]TF_Tool_OperationSummer2015Key_AdText" "-Used to open The Concealed Killer or The Powerhouse Weapons Case\n-Cases may contain Strange and Unusual Weapons"
N/A22750"TF_ConcealedKiller_Case_Desc" "Această cutie este încuiată și necesită o cheie a\nGun Mettle Key pentru a fi deschisă.\n\nConține un obiect din colecția Concealed Killer."
N/A22751"[english]TF_ConcealedKiller_Case_Desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Key to open.\n\nContains an item from the Concealed Killer Collection."
N/A22752"TF_Powerhouse_Case" "Powerhouse Weapons Case"
N/A22753"[english]TF_Powerhouse_Case" "The Powerhouse Weapons Case"
N/A22754"TF_Powerhouse_Case_Desc" "Această cutie este încuiată și necesită o cheie a\nGun Mettle Key pentru a fi deschisă.\n\nConține un obiect din colecția Powerhouse."
N/A22755"[english]TF_Powerhouse_Case_Desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Key to open.\n\nContains an item from the Powerhouse Collection."
N/A22756"Operation_gun_mettle_master_collection" "Colecțiile Gun Mettle"
N/A22757"[english]Operation_gun_mettle_master_collection" "The Gun Mettle Collections"
2262422758"Concealedkiller_collection" "Colecția Concealed Killer"
2262522759"[english]Concealedkiller_collection" "Concealed Killer Collection"
N/A22760"Concealedkiller_collection_desc" "Obiecte din colecția Concealed Killer"
N/A22761"[english]Concealedkiller_collection_desc" "Items from the Concealed Killer Collection:"
2262622762"Craftsmann_collection" "Colecția Craftsmann"
2262722763"[english]Craftsmann_collection" "Craftsmann Collection"
2262822764"Craftsmann_collection_desc" "Obiecte din colecția Craftsmann:"
2272522861"[english]powerhouse_smg_lowprofile" "The Low Profile"
2272622862"powerhouse_sniperrifle_thunderbolt" "Thunderbolt"
2272722863"[english]powerhouse_sniperrifle_thunderbolt" "The Thunderbolt"
N/A22864"teufort_flamethrower_bovineblazemaker" "Bovine Blazemaker"
N/A22865"[english]teufort_flamethrower_bovineblazemaker" "The Bovine Blazemaker"
2272822866"teufort_minigun_warroom" "The War Room"
2272922867"[english]teufort_minigun_warroom" "The War Room"
2273022868"teufort_smg_treadplatetormenter" "The Treadplate Tormenter"
2273122869"[english]teufort_smg_treadplatetormenter" "The Treadplate Tormenter"
2273222870"teufort_sniperrifle_bogtrotter" "The Bogtrotter"
2273322871"[english]teufort_sniperrifle_bogtrotter" "The Bogtrotter"
N/A22872"teufort_flamethrower_earthskyandfire" "Earth, Sky and Fire"
N/A22873"[english]teufort_flamethrower_earthskyandfire" "Earth, Sky and Fire"
2273422874"teufort_pistol_hickoryholepuncher" "The Hickory Hole-Puncher"
2273522875"[english]teufort_pistol_hickoryholepuncher" "The Hickory Hole-Puncher"
2273622876"teufort_scattergun_sprucedeuce" "The Spruce Deuce"
2275122891"[english]teufort_rocketlauncher_smalltownbringdown" "The Smalltown Bringdown"
2275222892"teufort_shotgun_civicduty" "The Civic Duty"
2275322893"[english]teufort_shotgun_civicduty" "The Civic Duty"
N/A22894"TF_ContractReward" "Recompensă de la contract"
N/A22895"[english]TF_ContractReward" "Contract Reward"
N/A22896"TF_CraftsmanCase" "Locked Craftsmann Case"
N/A22897"[english]TF_CraftsmanCase" "Locked Craftsman Case"
N/A22898"TF_PaintKit_ConcealedKiller" "Concealed Killer"
N/A22899"[english]TF_PaintKit_ConcealedKiller" "Concealed Killer"
2275422900"TF_PaintKit_Craftsmann" "Craftsmann"
2275522901"[english]TF_PaintKit_Craftsmann" "Craftsmann"
2275622902"TF_PaintKit_Teufort" "Teufort"
2276122907"[english]TF_Checkmark" "✔ "
2276222908"TF_Checkmark_Unusual" "★ "
2276322909"[english]TF_Checkmark_Unusual" "★ "
N/A22910"TF_LackOfCheckmark" " "
N/A22911"[english]TF_LackOfCheckmark" " "
2276422912"Rarity_Default" "Standard"
2276522913"[english]Rarity_Default" "Stock"
2276622914"Rarity_Default_Weapon" "Standard"
2276922917"[english]Rarity_Common" "Civilian"
2277022918"Rarity_Common_Weapon" "Civil"
2277122919"[english]Rarity_Common_Weapon" "Civilian"
N/A22920"Rarity_Uncommon" "Freelance"
N/A22921"[english]Rarity_Uncommon" "Freelance"
N/A22922"Rarity_Uncommon_Weapon" "Freelance"
N/A22923"[english]Rarity_Uncommon_Weapon" "Freelance"
2277222924"Rarity_Rare" "Mercenar"
2277322925"[english]Rarity_Rare" "Mercenary"
2277422926"Rarity_Rare_Weapon" "Mercenar"
2280322955"[english]TFUI_InvTooltip_WellWorn" "Well-Worn"
2280422956"TFUI_InvTooltip_BattleScared" "Deteriorată"
2280522957"[english]TFUI_InvTooltip_BattleScared" "Battle Scarred"
N/A22958"TFUI_InvTooltip_Rarity" "%s2 de grad %s1 (%s3)"
N/A22959"[english]TFUI_InvTooltip_Rarity" "%s1 Grade %s2 (%s3)"
2280622960"TFUI_InvTooltip_Wear" "Exterior:"
2280722961"[english]TFUI_InvTooltip_Wear" "Exterior:"
2280822962"Econ_Revolving_Unusual_Weapon" "sau o Armă Neobișnuită Extrem de Rară!"
2280922963"[english]Econ_Revolving_Unusual_Weapon" "or an Exceedingly Rare Unusual Weapon!"
2281022964"Econ_Loot_List_Strange_Weapons_Chance" "Această cutie conține unul dintre următoare obiecte.\nArmele pot fi Strange."
2281122965"[english]Econ_Loot_List_Strange_Weapons_Chance" "This crate contains one of the following items.\nWeapons might be Strange."
N/A22966"Attrib_HealthOnRadiusDamage" "La impact: Câștigă până la +%s1 viață per atac"
N/A22967"[english]Attrib_HealthOnRadiusDamage" "On Hit: Gain up to +%s1 health per attack"
N/A22968"Attrib_losehypeontakedamage" "Stimulent redus când ești lovit"
N/A22969"[english]Attrib_losehypeontakedamage" "Boost reduced when hit"
2281222970"Attrib_HealingReceivedPenalty" "%s1% mai puțină vindecare din toate sursele"
2281322971"[english]Attrib_HealingReceivedPenalty" "%s1% less healing from all sources"
2281422972"Attrib_HealingFromMedics_Negative" "%s1% mai puțină vindecare de la Medic"
2281522973"[english]Attrib_HealingFromMedics_Negative" "%s1% less healing from Medic sources"
N/A22974"Attrib_SpeedBoostOnKill" "Obține un impuls de viteză la ucidere"
N/A22975"[english]Attrib_SpeedBoostOnKill" "Gain a speed boost on kill"
N/A22976"Attrib_SpeedBoostOnHit" "Obține un impuls de viteză la lovitură"
N/A22977"[english]Attrib_SpeedBoostOnHit" "Gain a speed boost on hit"
N/A22978"Attrib_stattrakmodule" "Modul de statistici %s1 atașat"
N/A22979"[english]Attrib_stattrakmodule" "%s1 Stat Module Attached"
2281622980"Attrib_HasTeamColorPaintkit" "Armă decorată cu culoarea echipei"
2281722981"[english]Attrib_HasTeamColorPaintkit" "Team Colored Decorated Weapon"
N/A22982"Attrib_MeleeRangeMultiplier" "%s1% rază de atac melee mărită"
N/A22983"[english]Attrib_MeleeRangeMultiplier" "%s1% increased melee attack range"
2281822984"Attrib_Particle701" "Hot"
2281922985"[english]Attrib_Particle701" "Hot"
2282022986"Attrib_Particle702" "Isotope"
2282322989"[english]Attrib_Particle703" "Cool"
2282422990"Attrib_Particle704" "Energy Orb"
2282522991"[english]Attrib_Particle704" "Energy Orb"
N/A22992"TF_Unique_Achievement_Flaregun_desc" "Această armă va reîncărca automat când nu este activă"
N/A22993"[english]TF_Unique_Achievement_Flaregun_desc" "This weapon will reload when not active"
2282622994"TF_Unique_Achievement_EnergyDrink_desc" "Bea pentru a deveni invulnerabil timp de 8 secunde. Nu poți ataca în acest interval."
2282722995"[english]TF_Unique_Achievement_EnergyDrink_desc" "Drink to become invulnerable for 8 seconds. Cannot attack during this time"
2282822996"TF_Lunchbox_Chocolate_desc" "Mănâncă pentru a primi 100 de puncte de sănătate.\nAlt-fire: Împarte o ciocolată cu un prieten (Kit de viață mic)"
2283323001"[english]TF_Claidheamohmor_desc" "This weapon has a large melee range"
2283423002"TF_PersianPersuader_Desc" "Această armă are o rază melee mare"
2283523003"[english]TF_PersianPersuader_Desc" "This weapon has a large melee range"
N/A23004"TF_SplendidScreen_desc" "Alt-Foc: Șarjează către inamicii tăi.\nObține o lovitură melee criticală după impactul cu un inamic."
N/A23005"[english]TF_SplendidScreen_desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy."
N/A23006"Item_QuestOutput" "�%s1� a completat un Contract și a primit:: %s2 %s3"
N/A23007"[english]Item_QuestOutput" "�%s1� has completed a Contract and received:: %s2 %s3"
N/A23008"paintkitweapon" "Armă decorată"
N/A23009"[english]paintkitweapon" "Decorated Weapon"
2283623010"TF_ScoreBoard_MouseMode" "Activează semnalul de la mouse în tabela de scoruri"
2283723011"[english]TF_ScoreBoard_MouseMode" "Enable mouse input on the scoreboard"
N/A23012"TF_Dingaling_Volume" "Volum lovitură reușită"
N/A23013"[english]TF_Dingaling_Volume" "Hit Sound Volume"
2283823014"Tooltip_Dingaling_Volume" "Volumul pentru „sunetele de lovitură”."
2283923015"[english]Tooltip_Dingaling_Volume" "The volume for 'hit sounds'."
N/A23016"TF_Ladder_NoClassChangeRound" "Nu poți schimba clasele după ce a început jocul."
N/A23017"[english]TF_Ladder_NoClassChangeRound" "You can't change classes after the game has started."
N/A23018"TF_Ladder_NoClassChangeReady" "Nu poți schimba clasa când ești PREGĂTIT."
N/A23019"[english]TF_Ladder_NoClassChangeReady" "You can't change classes while you are READY."
N/A23020"TF_Ladder_NoTeamChange" "Echipele sunt blocate pentru acest meci."
N/A23021"[english]TF_Ladder_NoTeamChange" "Teams are locked for this match."
2284023022"TF_Contract_Progress" "Progres Contract"
2284123023"[english]TF_Contract_Progress" "Contract Progress"
N/A23024"TF_Contract_Progress_All" "Afișează progresul tuturor contractelor"
N/A23025"[english]TF_Contract_Progress_All" "Show All Contract Progress"
N/A23026"TF_Contract_Progress_Active" "Afișează doar contractele active"
N/A23027"[english]TF_Contract_Progress_Active" "Show Active Contracts Only"
2284223028"TF_Contract_Progress_None" "Dezactivează"
2284323029"[english]TF_Contract_Progress_None" "Disable"
N/A23030"MMenu_PlayComp" "Joacă Competitiv"
N/A23031"[english]MMenu_PlayComp" "Play Competitive"
N/A23032"MMenu_Update" "Actualizarea Gun Mettle"
N/A23033"[english]MMenu_Update" "Invasion Community Update"
2284423034"MMenu_ViewUpdateDetails" "Afișează detalii"
2284523035"[english]MMenu_ViewUpdateDetails" "View Details"
N/A23036"MMenu_ViewUpdateComic" "Citește benzile desenate"
N/A23037"[english]MMenu_ViewUpdateComic" "Read the comic"
N/A23038"MMenu_OverlayRequired" "Trebuie să activezi Comunitatea Steam în joc și să repornești TF2 pentru a folosi această opțiune"
N/A23039"[english]MMenu_OverlayRequired" "You must enable the Steam Community in-game and restart TF2 to use this feature."
N/A23040"QuestLogExplanation_Title" "Caiet de misiune"
N/A23041"[english]QuestLogExplanation_Title" "Quest Log"
2284623042"Context_InspectModel" "Inspectează obiect"
2284723043"[english]Context_InspectModel" "Inspect Item"
2284823044"Store_MarketPlace" "EXPLOREAZĂ PIAȚA COMUNITARĂ STEAM"
2284923045"[english]Store_MarketPlace" "BROWSE STEAM COMMUNITY MARKET"
2285023046"Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassTitle" "Te rugăm să reții"
2285123047"[english]Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassTitle" "Please note"
N/A23048"Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassText" "Momentan te joci cu DirectX 8. Armele decorate sunt incompatibile cu acest mod."
N/A23049"[english]Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassText" "You are currently playing with DirectX 8. Decorated weapons are incompatible with this mode."
2285223050"Attrib_DirectX8Warning" "Folosești DirectX 8, armele decorate nu sunt compatibile și apar ca obișnuite."
2285323051"[english]Attrib_DirectX8Warning" "You are in DirectX 8, decorated weapons are incompatible and show as stock."
2285423052"Store_BuyAnyway" "Cumpără totuşi!"
2286923067"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "The campaign coin cannot be deleted while the campaign is active."
2287023068"TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled" "Activat"
2287123069"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled" "Enabled"
N/A23070"TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled_Summary" "Dispersie damage"
N/A23071"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled_Summary" "Damage spread"
2287223072"TF_Pass" "Bilet"
2287323073"[english]TF_Pass" "Pass"
2287423074"TF_Matchmaking_HeaderCompetitive" "Competitiv"
2287523075"[english]TF_Matchmaking_HeaderCompetitive" "Competitive"
2287623076"TF_Matchmaking_MissingTicket" "%s1 nu are un bilet"
2287723077"[english]TF_Matchmaking_MissingTicket" "%s1 doesn't have a ticket"
N/A23078"TF_Matchmaking_InviteFriendsChat" "Pentru a juca cu prietenii, invită-i în grupul tău.\n"
N/A23079"[english]TF_Matchmaking_InviteFriendsChat" "To play with friends, invite them to your party.\n"
N/A23080"TF_Matchmaking_PlayerJoinedPartyChat" "%s1 s-a alăturat grupului\n"
N/A23081"[english]TF_Matchmaking_PlayerJoinedPartyChat" "%s1 joined the party\n"
2287823082"TF_Matchmaking_PlayerLeftPartyChat" "%s1 a părăsit grupul\n"
2287923083"[english]TF_Matchmaking_PlayerLeftPartyChat" "%s1 left the party\n"
2288023084"TF_Matchmaking_AddedToQueue" "Adăugat la coada de matchmaking.\n"
2288123085"[english]TF_Matchmaking_AddedToQueue" "Added to matchmaking queue.\n"
2288223086"TF_Competitive_Pass" "Competitive Matchmaking Beta Pass"
2288323087"[english]TF_Competitive_Pass" "Competitive Matchmaking Beta Pass"
N/A23088"TF_Competitive_RequiresPass_Title" "Este necesar un bilet de acces beta"
N/A23089"[english]TF_Competitive_RequiresPass_Title" "Beta Access Pass Required"
2288423090"TF_Competitive_Disconnect" "Meciul s-a terminat. Îți mulțumim că ai jucat!"
2288523091"[english]TF_Competitive_Disconnect" "The match is over. Thanks for playing!"
N/A23092"TF_ItemDynamicQuest_Use" "Examinează"
N/A23093"[english]TF_ItemDynamicQuest_Use" "Inspect"
N/A23094"TF_ItemDynamicQuestTool" "Rețetă"
N/A23095"[english]TF_ItemDynamicQuestTool" "Recipe"
N/A23096"TF_ItemDynamic_Quest_Inputs" "Următoarele sunt obiectivele care trebuie îndeplinite."
N/A23097"[english]TF_ItemDynamic_Quest_Inputs" "The following are the objectives that must be completed."
N/A23098"Quests" "Contracte"
N/A23099"[english]Quests" "Contracts"
2288623100"QuestNotification_Incoming" "Se recepționează mesaj..."
2288723101"[english]QuestNotification_Incoming" "Incoming message..."
2288823102"QuestTracker_Complete" "Apasă [ %show_quest_log% ] pentru a preda"
2288923103"[english]QuestTracker_Complete" "Press [ %show_quest_log% ] to turn in"
2289023104"QuestTracker_New_CallToAction" "Apasă [ %show_quest_log% ] pentru a vizualiza"
2289123105"[english]QuestTracker_New_CallToAction" "Press [ %show_quest_log% ] to view"
N/A23106"QuestTracker_New_Single" "%s1 Contract Nou"
N/A23107"[english]QuestTracker_New_Single" "%s1 New Contract"
N/A23108"QuestTracker_New_Multiple" "%s1 Contracte Noi"
N/A23109"[english]QuestTracker_New_Multiple" "%s1 New Contracts"
N/A23110"QuestTracker_Complete_Single" "%s1 Contract Îndeplinit"
N/A23111"[english]QuestTracker_Complete_Single" "%s1 Contract Fulfilled"
N/A23112"QuestTracker_Complete_Multiple" "%s1 Contracte Îndeplinite"
N/A23113"[english]QuestTracker_Complete_Multiple" "%s1 Contracts Fulfilled"
N/A23114"QuestTracker_Inactive_Single" "%s1 Contract Inactiv"
N/A23115"[english]QuestTracker_Inactive_Single" "%s1 Inactive Contract"
N/A23116"QuestTracker_Inactive_Multiple" "%s1 Contracte Inactive"
N/A23117"[english]QuestTracker_Inactive_Multiple" "%s1 Inactive Contracts"
2289223118"Questlog_Track" "Progres"
2289323119"[english]Questlog_Track" "Track"
N/A23120"Questlog_Reward" "Recompense"
N/A23121"[english]Questlog_Reward" "Rewards"
2289423122"QuestLog_Title" "Sertarul cu contracte"
2289523123"[english]QuestLog_Title" "Contracts Drawer"
2289623124"QuestLog_NeedPassForContracts" "Pentru a obține contracte\nactivează un bilet Gun Mettle Campaign."
2289723125"[english]QuestLog_NeedPassForContracts" "To receive contracts\nactivate a Gun Mettle Campaign Pass."
N/A23126"Questlog_Progress" "Progres"
N/A23127"[english]Questlog_Progress" "Progress"
N/A23128"QuestLog_Active" "Activ"
N/A23129"[english]QuestLog_Active" "Active"
N/A23130"QuestLog_Available" "Disponibil"
N/A23131"[english]QuestLog_Available" "Available"
2289823132"QuestLog_UnidentifiedQuest" "Contract neidentificat"
2289923133"[english]QuestLog_UnidentifiedQuest" "Unidentified Contract"
N/A23134"QuestLog_Identify" "Clic pentru a descifra"
N/A23135"[english]QuestLog_Identify" "Click to decode"
2290023136"QuestLog_TurnIn" "Apasă pentru a preda"
2290123137"[english]QuestLog_TurnIn" "Click to turn in"
N/A23138"QuestLog_Identifying" "Se descifrează Contractul..."
N/A23139"[english]QuestLog_Identifying" "Decoding Contract..."
2290223140"QuestLog_TurningIn" "Se trimit rezultatele"
2290323141"[english]QuestLog_TurningIn" "Submitting results"
2290423142"QuestConfirmDiscard_Title" "Înlături contractul?"
2290523143"[english]QuestConfirmDiscard_Title" "Discard Contract?"
N/A23144"QuestConfirmDiscard_Body" "Ești sigur că vrei să renunți la acest contract? Acesta va fi șters permanent."
N/A23145"[english]QuestConfirmDiscard_Body" "Are you sure you want to discard this contract? It will be permanently deleted."
2290623146"QuestDetails_Accept" "Ok"
2290723147"[english]QuestDetails_Accept" "Ok"
2290823148"QuestDetails_Discard" "Renunță"
2291123151"[english]TF_QuestInvalid_Explanation" "This Contract is currently inactive and cannot be worked on. It is considered inactive for the following reasons:"
2291223152"TF_QuestInvalid_WrongMap" "Nu joci pe harta cerută."
2291323153"[english]TF_QuestInvalid_WrongMap" "You're not playing on the required map."
N/A23154"TF_QuestInvalid_GameMode" "Nu te joci modul de joc necesar."
N/A23155"[english]TF_QuestInvalid_GameMode" "You're not playing the required game mode."
2291423156"TF_QuestInvalid_NotEnoughPlayers" "La contracte se poate lucra doar când sunt prezenți 2 sau mai mulți jucători."
2291523157"[english]TF_QuestInvalid_NotEnoughPlayers" "Contracts can only be worked on when there are 2 or more players."
2291623158"TF_QuestInvalid_WrongClass" "Nu joci cu clasa care trebuie."
2292723169"[english]TF_Quest_TurnIn_Ask_Opt_Out" "Never ask about this again"
2292823170"TF_Quest_TurnIn_Yes" "Predă"
2292923171"[english]TF_Quest_TurnIn_Yes" "Turn In"
N/A23172"TF_Quest_TurnIn_No" "Anulează"
N/A23173"[english]TF_Quest_TurnIn_No" "Cancel"
2293023174"TF_Quest_Status_Encoded" "Nou!"
2293123175"[english]TF_Quest_Status_Encoded" "New!"
N/A23176"TF_Quest_Status_Inactive" "Inactiv"
N/A23177"[english]TF_Quest_Status_Inactive" "Inactive"
N/A23178"TF_Quest_Status_ReadyToTurnIn" "Îndeplinit(ă)"
N/A23179"[english]TF_Quest_Status_ReadyToTurnIn" "Fulfilled"
2293223180"TF_QuestObjective_Explanation" "************\n\nÎndeplinește oricare din următoarele sarcini pentru a câștiga Puncte de Contract."
2293323181"[english]TF_QuestObjective_Explanation" "************\n\nPerform any of the following tasks to earn Contract Points."
2293423182"QuestObjective_Required" "%s1 CP"
2293523183"[english]QuestObjective_Required" "%s1 CP"
N/A23184"QuestObjective_Optional" "(Avansat) %s1 CP"
N/A23185"[english]QuestObjective_Optional" "(Advanced) %s1 CP"
2293623186"QuestPoints_Standard" "%s1/%s2 CP"
2293723187"[english]QuestPoints_Standard" "%s1/%s2 CP"
2293823188"QuestPoints_Bonus" "Bonus: %s1/%s2 CP"
2294123191"[english]TF_TauntAllClassRussianDance" "Taunt: Kazotsky Kick"
2294223192"TF_taunt_spy_boxtrot" "Taunt: The Box Trot"
2294323193"[english]TF_taunt_spy_boxtrot" "Taunt: The Box Trot"
N/A23194"TF_taunt_spy_boxtrot_desc" "Batjocură pentru Spy\n\nFurișează-te cu dispozitivul original de ascuns.\nFolosește tastele de înainte și înapoi pentru a te deplasa\n și tastele pentru mișcare laterală pentru a te roti."
N/A23195"[english]TF_taunt_spy_boxtrot_desc" "Spy Taunt\n\nSneak around with the original stealth device.\nUse Forward and Back keys to move\n and the Strafe keys to rotate."
N/A23196"TF_taunt_spy_boxtrot_AdText" "-Batjocură pentru Spy creată de comunitate\n-Furișează-te cu dispozitivul de ascuns original\n"
N/A23197"[english]TF_taunt_spy_boxtrot_AdText" "-Community Created Spy Taunt\n-Sneak around with the original stealth device\n"
2294423198"TF_taunt_proletariat_showoff" "Taunt: The Proletariat Posedown"
2294523199"[english]TF_taunt_proletariat_showoff" "Taunt: The Proletariat Posedown"
2294623200"TF_taunt_proletariat_showoff_desc" "Batjocură pentru Heavy"
2294723201"[english]TF_taunt_proletariat_showoff_desc" "Heavy Taunt"
N/A23202"TF_taunt_proletariat_showoff_AdText" "-Batjocură pentru Heavy creată de comunitate\n-Arată-le cine e șeful!"
N/A23203"[english]TF_taunt_proletariat_showoff_AdText" "-Community Created Heavy Taunt\n-Show off who's the boss!"
2294823204"TF_HUD_Event_WeaponPickup" "Tocmai ai luat o armă nouă. Vrei să o echipezi?"
2294923205"[english]TF_HUD_Event_WeaponPickup" "You just picked up a new weapon. Would you like to equip it?"
2295023206"TF_TournamentMedal_armsrace_first" "Arms Race 1st Place Medal"
2296123217"[english]TF_TournamentMedal_armsrace2" "Arms Race 2"
2296223218"TF_Map_pass_warehouse" "Warehouse - BETA"
2296323219"[english]TF_Map_pass_warehouse" "Warehouse - BETA"
N/A23220"GameType_Passtime" "Vremea PASELOR"
N/A23221"[english]GameType_Passtime" "PASS Time"
2296423222"Voice_Menu_AskForBall" "Pasează către mine!"
2296523223"[english]Voice_Menu_AskForBall" "Pass to me!"
N/A23224"Replay_Contest_Category20127" "Cel mai bun lung-metraj"
N/A23225"[english]Replay_Contest_Category20127" "Best Extended"
N/A23226"TF_SteamWorkshop_Tag_PassTime" "Vremea PASELOR"
N/A23227"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_PassTime" "PASS Time"
N/A23228"TF_FindersFee" "Finder's Fee"
N/A23229"[english]TF_FindersFee" "The Finder's Fee"
N/A23230"Msg_PasstimeBallGet" "a luat balonul!"
N/A23231"[english]Msg_PasstimeBallGet" "got the jack!"
N/A23232"Msg_PasstimeScoreCount" "a marcat %s1 puncte!"
N/A23233"[english]Msg_PasstimeScoreCount" "scored %s1 points!"
N/A23234"Msg_PasstimeScore" "marcat!"
N/A23235"[english]Msg_PasstimeScore" "scored!"
N/A23236"Msg_PasstimePassComplete" "a pasat (%s1 %s2)"
N/A23237"[english]Msg_PasstimePassComplete" "passed (%s1 %s2)"
N/A23238"Msg_PasstimeInterception" "interceptat (%s1 %s2)"
N/A23239"[english]Msg_PasstimeInterception" "intercepted (%s1 %s2)"
2296623240"Msg_PasstimeUnits" "metri"
2296723241"[english]Msg_PasstimeUnits" "feet"
2296823242"Msg_PasstimeSteal" "fură"
2296923243"[english]Msg_PasstimeSteal" "steal"
2297023244"Msg_PasstimeBlock" "blocat"
2297123245"[english]Msg_PasstimeBlock" "blocked"
N/A23246"Msg_PasstimePassIncoming" "VINE PASAREA"
N/A23247"[english]Msg_PasstimePassIncoming" "PASS INCOMING"
N/A23248"Msg_PasstimeLockedOn" "FIXAT PE TINE"
N/A23249"[english]Msg_PasstimeLockedOn" "LOCKED ON"
N/A23250"Msg_PasstimeInPassRange" "ÎN RAZĂ PENTRU PASARE"
N/A23251"[english]Msg_PasstimeInPassRange" "IN PASS RANGE"
N/A23252"Msg_PasstimeBallStolenByBlue" "BLUE A FURAT BALONUL!"
N/A23253"[english]Msg_PasstimeBallStolenByBlue" "BLUE STOLE THE JACK!"
N/A23254"Msg_PasstimeBallStolenByRed" "RED A FURAT BALONUL!"
N/A23255"[english]Msg_PasstimeBallStolenByRed" "RED STOLE THE JACK!"
2297223256"TF_Passtime_Score" "Ai MARCAT! "
2297323257"[english]TF_Passtime_Score" "You SCORED! "
N/A23258"TF_Passtime_FriendlyScore" "Echipa ta a MARCAT!"
N/A23259"[english]TF_Passtime_FriendlyScore" "Your team SCORED! "
N/A23260"TF_Passtime_EnemyScore" "Echipa INAMICĂ a MARCAT!"
N/A23261"[english]TF_Passtime_EnemyScore" "The ENEMY team SCORED! "
N/A23262"TF_Passtime_No_Invuln" "Nu poţi să fii INVULNERABIL în timp ce cari JACK-ul!"
N/A23263"[english]TF_Passtime_No_Invuln" "You cannot be INVULNERABLE while carrying the JACK"
N/A23264"TF_Passtime_No_Disguise" "Nu te poți DEGHIZA în timp ce cari JACK-ul!"
N/A23265"[english]TF_Passtime_No_Disguise" "You cannot DISGUISE while carrying the JACK!"
N/A23266"TF_Passtime_No_Cloak" "Nu te poți CAMUFLA în timp ce cari JACK-ul!"
N/A23267"[english]TF_Passtime_No_Cloak" "You cannot CLOAK while carrying the JACK!"
2297423268"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL14_6v6_Premier_First_Place" "OWL 14 Premier First Place"
2297523269"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL14_6v6_Premier_First_Place" "OWL 14 Premier First Place"
2297623270"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL14_6v6_Premier_Second_Place" "OWL 14 Premier Second Place"
2301123305"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL14_6v6_Division5_Third_Place" "OWL 14 Division 5 Third Place"
2301223306"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL14_6v6_Division5_Participant" "OWL 14 Division 5 Participant"
2301323307"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL14_6v6_Division5_Participant" "OWL 14 Division 5 Participant"
N/A23308"TF_Map_Snowplow" "Snowplow"
N/A23309"[english]TF_Map_Snowplow" "Snowplow"
N/A23310"TF_MapToken_Snowplow" "Map Stamp - Snowplow"
N/A23311"[english]TF_MapToken_Snowplow" "Map Stamp - Snowplow"
N/A23312"TF_MapToken_Snowplow_Desc" "O Hartă cu Puncte de Control\n\nRealizată de Joe 'Fr0z3nR' Radak, Tim 'YM' Johnson, James 'McVee' McVinnie, Rebbacus, Zoey 'Sexy Robot' Smith, Dan Escobedo, Ed Harrison și John Dekker\n\nAchiziționarea acestui obiect sprijină în mod direct creatorii hărții comunitare Snowplow. Exprimă-ți sprijinul astăzi!"
N/A23313"[english]TF_MapToken_Snowplow_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Joe 'Fr0z3nR' Radak, Tim 'YM' Johnson, James 'McVee' McVinnie, Rebbacus, Zoey 'Sexy Robot' Smith, Dan Escobedo, Ed Harrison, and John Dekker\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Snowplow community map. Show your support today!"
N/A23314"TF_MapToken_Snowplow_AdText" "-Achiziționarea acestui obiect sprijină în mod direct creatorii hărții comunitare Snowplow."
N/A23315"[english]TF_MapToken_Snowplow_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Snowplow community map."
N/A23316"TF_Map_Borneo" "Borneo"
N/A23317"[english]TF_Map_Borneo" "Borneo"
2301423318"TF_MapToken_Borneo" "Map Stamp - Borneo"
2301523319"[english]TF_MapToken_Borneo" "Map Stamp - Borneo"
N/A23320"TF_MapToken_Borneo_Desc" "O hartă Payload\n\nRealizată de Sean 'Heyo' Cutino și Matt 'vhalin' Leahy\n\nAchiziționarea acestui obiect sprijină în mod direct creatorii hărții comunitare Borneo. Exprimă-ți sprijinul astăzi!"
N/A23321"[english]TF_MapToken_Borneo_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Sean 'Heyo' Cutino and Matt 'vhalin' Leahy\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Borneo community map. Show your support today!"
N/A23322"TF_MapToken_Borneo_AdText" "-Achiziționarea acestui obiect sprijină în mod direct creatorii hărții comunitare Borneo."
N/A23323"[english]TF_MapToken_Borneo_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Borneo community map."
N/A23324"TF_Map_Suijin" "Suijin"
N/A23325"[english]TF_Map_Suijin" "Suijin"
2301623326"TF_MapToken_Suijin" "Map Stamp - Suijin"
2301723327"[english]TF_MapToken_Suijin" "Map Stamp - Suijin"
N/A23328"TF_MapToken_Suijin_Desc" "O hartă King of the Hill\n\nRealizată de Freyja, E-Arkham, Kevin 'Ravidge' Brook, și Maxime 'Fubar' Dupuis\n\nAchiziționarea acestui obiect îi sprijină direct pe creatorii hărții comunitare Suijin. Exprimă-ți susținerea acuma!"
N/A23329"[english]TF_MapToken_Suijin_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Freyja, E-Arkham, Kevin 'Ravidge' Brook, and Maxime 'Fubar' Dupuis\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Suijin community map. Show your support today!"
N/A23330"TF_MapToken_Suijin_AdText" "-Achiziționarea acestui obiect sprijină în mod direct creatorii hărții Suijin."
N/A23331"[english]TF_MapToken_Suijin_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Suijin community map."
2301823332"TF_Map_Snowplow_StrangePrefix" " Frozen"
2301923333"[english]TF_Map_Snowplow_StrangePrefix" " Frozen"
2302023334"TF_Map_Borneo_StrangePrefix" " Tropical"
2302123335"[english]TF_Map_Borneo_StrangePrefix" " Tropical"
2302223336"TF_Map_Suijin_StrangePrefix" " Water-Logged"
2302323337"[english]TF_Map_Suijin_StrangePrefix" " Water-Logged"
N/A23338"FreezePanel_ItemOtherOwner" "%killername% deține arma lui %ownername%:"
N/A23339"[english]FreezePanel_ItemOtherOwner" "%killername% is carrying %ownername%'s:"
2302423340"TF_ScoreBoard_Context_Profile" "Profil"
2302523341"[english]TF_ScoreBoard_Context_Profile" "Profile"
N/A23342"NewItemMethod_TradeUp" "Ai �îmbunătățit pentru�:"
N/A23343"[english]NewItemMethod_TradeUp" "You �traded up for�:"
N/A23344"TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowplow" "Strange Filter: Snowplow (Comunitate)"
N/A23345"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowplow" "Strange Filter: Snowplow (Community)"
N/A23346"TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowplow_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Snowplow."
N/A23347"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowplow_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Snowplow."
N/A23348"TF_StrangeFilter_CommunityMapBorneo" "Strange Filter: Borneo (Comunitate)"
N/A23349"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapBorneo" "Strange Filter: Borneo (Community)"
N/A23350"TF_StrangeFilter_CommunityMapBorneo_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Borneo."
N/A23351"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapBorneo_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Borneo."
N/A23352"TF_StrangeFilter_CommunityMapSuijin_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Suijin."
N/A23353"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSuijin_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Suijin."
2302623354"GunMettleCosmetics_collection" "Colecția Gun Mettle Cosmetics"
2302723355"[english]GunMettleCosmetics_collection" "Gun Mettle Cosmetics Collection"
2302823356"GunMettleCosmetics_collection_desc" "Obiecte din colecția Gun Mettle Cosmetics:"
2302923357"[english]GunMettleCosmetics_collection_desc" "Items from the Gun Mettle Cosmetics Collection:"
2303023358"TF_Tool_GunMettleCosmeticKey" "Gun Mettle Cosmetic Key"
2303123359"[english]TF_Tool_GunMettleCosmeticKey" "Gun Mettle Cosmetic Key"
N/A23360"TFUI_InvTooltip_RarityNoWear" "%s2 de grad %s1 %s3"
N/A23361"[english]TFUI_InvTooltip_RarityNoWear" "%s1 Grade %s2%s3"
2303223362"Attrib_ItemsTradedIn" "Obiecte date la schimb : %s1"
2303323363"[english]Attrib_ItemsTradedIn" "Items Traded in : %s1"
N/A23364"TradeUpsExplanation_Overview_Title" "Îmbunătățiri"
N/A23365"[english]TradeUpsExplanation_Overview_Title" "Trade-Ups"
2303423366"TradeUpsExplanation_ItemSlots_Title" "Obiecte de dat la schimb"
2303523367"[english]TradeUpsExplanation_ItemSlots_Title" "Items to trade"
N/A23368"TradeUpsExplanation_Signing_Title" "Semnarea"
N/A23369"[english]TradeUpsExplanation_Signing_Title" "Signing"
2303623370"TradeUpsExplanation_Stamp_Title" "Timbru"
2303723371"[english]TradeUpsExplanation_Stamp_Title" "Stamp"
N/A23372"Context_CraftUp" "Îmbunătățiri Mann Co."
N/A23373"[english]Context_CraftUp" "Mann Co. Trade-Up"
2303823374"Context_Style" "Stil"
2303923375"[english]Context_Style" "Style"
2304023376"TF_CollectionCrafting_NoItem" "Nu există obiect"
2304123377"[english]TF_CollectionCrafting_NoItem" "No item"
N/A23378"TF_CollectionCrafting_NoUnusual" "Nu sunt permise obiecte neobișnuite"
N/A23379"[english]TF_CollectionCrafting_NoUnusual" "No unusual items allowed"
N/A23380"TF_CollectionCrafting_NotCraftable" "Nu se poate folosi la fabricat"
N/A23381"[english]TF_CollectionCrafting_NotCraftable" "Not usable in crafting"
2304223382"TF_CollectionCrafting_NoRarity" "Obiectul nu are raritate"
2304323383"[english]TF_CollectionCrafting_NoRarity" "Item has no rarity"
2304423384"TF_CollectionCrafting_NoCollection" "Obiectul nu face parte dintr-o colecție"
2304523385"[english]TF_CollectionCrafting_NoCollection" "Item does not belong to a collection"
2304623386"TF_CollectionCrafting_MaxRarity" "Obiectul de top dintr-o colecție nu se poate fabrica"
2304723387"[english]TF_CollectionCrafting_MaxRarity" "Item at the top of a collection cannot be crafted"
N/A23388"TF_CollectionCrafting_Submit" "Trimite"
N/A23389"[english]TF_CollectionCrafting_Submit" "Mail In"
2304823390"TF_CollectionCrafting_ApplyStamp" "Aplică\nTimbrul\nAici"
2304923391"[english]TF_CollectionCrafting_ApplyStamp" "Apply\nStamp\nHere"
N/A23392"TF_CollectionCrafting_TitleJoke0" "Te-ai săturat ca obiecte pe care nu le vrei să îți ocupe inventarul? De ce să nu le SCHIMBI CU UNUL MAI BUN? Acum poți schimba aceste obiecte INUTILE pentru un OBIECT DE NIVEL MAI MARE!"
N/A23393"[english]TF_CollectionCrafting_TitleJoke0" "Tired of items you don't want clogging up your inventory? Why not TRADE UP? Now you can swap those FLOP DROPS for a HIGHER TIER ITEM!"
N/A23394"TF_CollectionCrafting_SaxtonMessage" "\"Dacă nu ești 100% satisfăcut\n cu zece din produsele noastre, vei fi\n1000% satisfăcut cu unul!\n\nEste geografie de bază!\""
N/A23395"[english]TF_CollectionCrafting_SaxtonMessage" "\"If you aren't 100% satisfied\nwith ten of our products, you will be\n1000% satisfied with one!\n\nIt is basic geography!\""
2305023396"TF_CollectionCrafting_AttachItem" "Atașează obiect aici"
2305123397"[english]TF_CollectionCrafting_AttachItem" "Attach item here"
2305223398"TF_CollectionCrafting_WaitingForResponse" "Se așteaptă răspuns..."
2305323399"[english]TF_CollectionCrafting_WaitingForResponse" "Waiting for response..."
N/A23400"TF_CollectionCrafting_Result0" "Ai îmbunătățit cu:"
N/A23401"[english]TF_CollectionCrafting_Result0" "You traded up for:"
2305423402"TF_WhoDropped" "Scăpat de %s1"
2305523403"[english]TF_WhoDropped" "Dropped by %s1"
2305623404"TF_OthersGun" "%s2\nlui %s1"
2309323441"[english]TF_cc_summer2015_el_duderino" "El Duderino"
2309423442"TF_Passtime_Goal" "GOL"
2309523443"[english]TF_Passtime_Goal" "GOAL"
N/A23444"TF_Passtime_InPassRange" "ÎN RAZĂ PENTRU A PASA"
N/A23445"[english]TF_Passtime_InPassRange" "IN PASS RANGE"
2309623446"TF_Passtime_CarrierName" "Purtător: %s1"
2309723447"[english]TF_Passtime_CarrierName" "Carrier: %s1"
N/A23448"TF_Map_pass_warehouse_goal2" "Warehouse Goal2 - BETA"
N/A23449"[english]TF_Map_pass_warehouse_goal2" "Warehouse Goal2 - BETA"
N/A23450"SpecialScore_Count" "a marcat! x%s1"
N/A23451"[english]SpecialScore_Count" "scored! x%s1"
N/A23452"TeamLeader_Kill" "a ucis liderul echipei"
N/A23453"[english]TeamLeader_Kill" "killed team leader"
N/A23454"TF_vote_extendlevel" "Prelungești nivelul actual?"
N/A23455"[english]TF_vote_extendlevel" "Extend the current level?"
N/A23456"Vote_ExtendLevel" "Prelungește harta actuală"
N/A23457"[english]Vote_ExtendLevel" "Extend Current Map"
N/A23458"TF_SteamWorkshop_Tag_UnusualEffect" "Efect neobișnuit"
N/A23459"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_UnusualEffect" "Unusual Effect"
N/A23460"EconAction_Preview" "Examinează în joc..."
N/A23461"[english]EconAction_Preview" "Inspect in Game..."
N/A23462"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_1st" "LBTF2 Highlander Access 1st Place"
N/A23463"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_1st" "LBTF2 Highlander Access 1st Place"
N/A23464"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_2nd" "LBTF2 Highlander Access 2nd Place"
N/A23465"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_2nd" "LBTF2 Highlander Access 2nd Place"
N/A23466"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_3rd" "LBTF2 Highlander Access 3rd Place"
N/A23467"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_3rd" "LBTF2 Highlander Access 3rd Place"
N/A23468"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_Participant" "LBTF2 Highlander Access Participant"
N/A23469"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_Participant" "LBTF2 Highlander Access Participant"
N/A23470"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_1st" "LBTF2 Highlander Principal 1st Place"
N/A23471"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_1st" "LBTF2 Highlander Principal 1st Place"
N/A23472"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_2nd" "LBTF2 Highlander Principal 2nd Place"
N/A23473"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_2nd" "LBTF2 Highlander Principal 2nd Place"
N/A23474"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_3rd" "LBTF2 Highlander Principal 3rd Place"
N/A23475"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_3rd" "LBTF2 Highlander Principal 3rd Place"
N/A23476"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_Participant" "LBTF2 Highlander Principal Participant"
N/A23477"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_Participant" "LBTF2 Highlander Principal Participant"
N/A23478"tf_dingalingaling_Default" "Implicit"
N/A23479"[english]tf_dingalingaling_Default" "Default"
N/A23480"tf_dingalingaling_Electro" "Electro"
N/A23481"[english]tf_dingalingaling_Electro" "Electro"
N/A23482"tf_dingalingaling_Notes" "Notițe"
N/A23483"[english]tf_dingalingaling_Notes" "Notes"
N/A23484"tf_dingalingaling_Percussion" "Percussion"
N/A23485"[english]tf_dingalingaling_Percussion" "Percussion"
N/A23486"tf_dingalingaling_Retro" "Retro"
N/A23487"[english]tf_dingalingaling_Retro" "Retro"
N/A23488"tf_dingalingaling_Beepo" "Beepo"
N/A23489"[english]tf_dingalingaling_Beepo" "Beepo"
N/A23490"tf_dingalingaling_Vortex" "Vortex"
N/A23491"[english]tf_dingalingaling_Vortex" "Vortex"
N/A23492"tf_dingalingaling_Squasher" "Squasher"
N/A23493"[english]tf_dingalingaling_Squasher" "Squasher"
N/A23494"QuestLog_NoContractsPossible" "Nu există campanii active.\nContractele nu sunt disponibile."
N/A23495"[english]QuestLog_NoContractsPossible" "There is no campaign active.\nContracts are unavailable."
N/A23496"TF_QuestExpirationWarning" "Auto-distrugere:\n%s1\n"
N/A23497"[english]TF_QuestExpirationWarning" "Self-Destruct:\n%s1\n"
N/A23498"TF_Welcome_community_update" "Bun venit"
N/A23499"[english]TF_Welcome_community_update" "Welcome"
N/A23500"ctf_2fort_invasion_authors" "Miguel 'BANG!' Melara\nThe Ronin\nMichael Egan\nAeon 'Void' Bollig\nMartin 'Chaofanatic' Ellis\nRyan 'Freeflow' Leitao\nHarlen 'UEAKCrash' Linke\nJames 'Retro' Wright\n"
N/A23501"[english]ctf_2fort_invasion_authors" "Miguel 'BANG!' Melara\nThe Ronin\nMichael Egan\nAeon 'Void' Bollig\nMartin 'Chaofanatic' Ellis\nRyan 'Freeflow' Leitao\nHarlen 'UEAKCrash' Linke\nJames 'Retro' Wright\n"
N/A23502"pd_watergate_authors" "Michael Egan\nLouie 'bakscratch' Turner\nIan 'Wgooch' Gooch\nNassim 'NassimO' Sadoun\nMiguel 'BANG!' Melara\nThijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey\nFissionMetroid101\nJennifer 'NeoDement' Burnett\nAeon 'Void' Bollig\nThe Ronin"
N/A23503"[english]pd_watergate_authors" "Michael Egan\nLouie 'bakscratch' Turner\nIan 'Wgooch' Gooch\nNassim 'NassimO' Sadoun\nMiguel 'BANG!' Melara\nThijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey\nFissionMetroid101\nJennifer 'NeoDement' Burnett\nAeon 'Void' Bollig\nThe Ronin"
N/A23504"arena_byre_authors" "Ian 'Idolon' Spadin\nGavin 'Equinoxo' Sawford\nGuy 'Gerbil' Ross\nHellJumper\nKevin 'Ravidge' Brook\nMatt 'Boylee' Boyle\nSebastian 'Seba' Grus\nUmbratile\nThe Ronin"
N/A23505"[english]arena_byre_authors" "Ian 'Idolon' Spadin\nGavin 'Equinoxo' Sawford\nGuy 'Gerbil' Ross\nHellJumper\nKevin 'Ravidge' Brook\nMatt 'Boylee' Boyle\nSebastian 'Seba' Grus\nUmbratile\nThe Ronin"
N/A23506"koth_probed_authors" "Harlen 'UEAKCrash' Linke\nFissionMetroid101\nMiguel 'BANG!' Melara\nKevin 'Ravidge' Brook\nThe Ronin"
N/A23507"[english]koth_probed_authors" "Harlen 'UEAKCrash' Linke\nFissionMetroid101\nMiguel 'BANG!' Melara\nKevin 'Ravidge' Brook\nThe Ronin"
N/A23508"TF_Map_2FortInv" "2Fort Invasion"
N/A23509"[english]TF_Map_2FortInv" "2Fort Invasion"
N/A23510"TF_MapToken_2FortInv" "Map Stamp - 2Fort Invasion"
N/A23511"[english]TF_MapToken_2FortInv" "Map Stamp - 2Fort Invasion"
N/A23512"TF_MapToken_2FortInv_AdText" "-Achiziționarea acestui obiect sprijină în mod direct creatorii hărții comunitare 2Fort Invasion."
N/A23513"[english]TF_MapToken_2FortInv_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the 2Fort Invasion community map."
N/A23514"TF_Map_Probed" "Probed"
N/A23515"[english]TF_Map_Probed" "Probed"
N/A23516"TF_MapToken_Probed" "Map Stamp - Probed"
N/A23517"[english]TF_MapToken_Probed" "Map Stamp - Probed"
N/A23518"TF_MapToken_Probed_Desc" "O hartă King of the Hill\n\nCreată de Harlen 'UEAKCrash' Linke, FissionMetroid101, Miguel 'BANG!' Melara, Kevin 'Ravidge' Brook și The Ronin\n\nAchiziționarea acestui obiect îi susține în mod direct pe creatorii hății comunitare Probed. Exprimă-ți sprijinul astăzi!"
N/A23519"[english]TF_MapToken_Probed_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Harlen 'UEAKCrash' Linke, FissionMetroid101, Miguel 'BANG!' Melara, Kevin 'Ravidge' Brook, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Probed community map. Show your support today!"
N/A23520"TF_MapToken_Probed_AdText" "-Achiziționarea acestui obiect sprijină în mod direct creatorii hărții comunitare Probed."
N/A23521"[english]TF_MapToken_Probed_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Probed community map."
N/A23522"TF_Map_Watergate" "Watergate"
N/A23523"[english]TF_Map_Watergate" "Watergate"
N/A23524"TF_MapToken_Watergate" "Map Stamp - Watergate"
N/A23525"[english]TF_MapToken_Watergate" "Map Stamp - Watergate"
N/A23526"TF_MapToken_Watergate_Desc" "O Hartă Player Destruction\n\nCreată de Michael Egan, Louie 'bakscratch' Turner, Ian 'Wgooch' Gooch, Nassim 'NassimO' Sadoun, Miguel 'BANG!' Melara, Thijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey, FissionMetroid101, Jennifer 'NeoDement' Burnett, Aeon 'Void' Bollig, și The Ronin\n\nCumpărarea acestui obiect îi susține direct pe creatorii hărții comunitare Watergate. Arată-ți susținerea astăzi!"
N/A23527"[english]TF_MapToken_Watergate_Desc" "A Player Destruction Map\n\nMade by Michael Egan, Louie 'bakscratch' Turner, Ian 'Wgooch' Gooch, Nassim 'NassimO' Sadoun, Miguel 'BANG!' Melara, Thijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey, FissionMetroid101, Jennifer 'NeoDement' Burnett, Aeon 'Void' Bollig, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Watergate community map. Show your support today!"
N/A23528"TF_MapToken_Watergate_AdText" "-Achiziționarea acestui obiect sprijină în mod direct creatorii hărții comunitare Watergate."
N/A23529"[english]TF_MapToken_Watergate_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Watergate community map."
N/A23530"TF_Map_Byre" "Byre"
N/A23531"[english]TF_Map_Byre" "Byre"
N/A23532"TF_MapToken_Byre" "Map Stamp - Byre"
N/A23533"[english]TF_MapToken_Byre" "Map Stamp - Byre"
N/A23534"TF_MapToken_Byre_AdText" "-Achiziționarea acestui obiect sprijină în mod direct creatorii hărții comunitare Byre."
N/A23535"[english]TF_MapToken_Byre_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Byre community map."
N/A23536"TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" " Andromedan"
N/A23537"[english]TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" " Andromedan"
N/A23538"TF_Map_Watergate_StrangePrefix" " Reptiloid"
N/A23539"[english]TF_Map_Watergate_StrangePrefix" " Reptiloid"
N/A23540"TF_Map_Byre_StrangePrefix" "Neidentificat"
N/A23541"[english]TF_Map_Byre_StrangePrefix" " Unidentified"
N/A23542"TF_Map_Probed_StrangePrefix" " Classified"
N/A23543"[english]TF_Map_Probed_StrangePrefix" " Classified"
N/A23544"GameType_Community_Update" "Invazie"
N/A23545"[english]GameType_Community_Update" "Invasion"
N/A23546"TF_Store" "-- Magazin --"
N/A23547"[english]TF_Store" "-- Store --"
N/A23548"TF_Owned" "-- Deținut--"
N/A23549"[english]TF_Owned" "-- Owned --"
N/A23550"TF_Market" "-- Piață --"
N/A23551"[english]TF_Market" "-- Market --"
N/A23552"KillEaterEvent_InvasionKills" "Ucideri în timpul Evenimentului Invasion"
N/A23553"[english]KillEaterEvent_InvasionKills" "Kills and Assists during Invasion Event"
N/A23554"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap01" "Ucideri pe 2Fort Invasion"
N/A23555"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap01" "Kills and Assists on 2Fort Invasion"
N/A23556"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap02" "Ucideri pe Probed"
N/A23557"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap02" "Kills and Assists on Probed"
N/A23558"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap03" "Ucideri pe Byre"
N/A23559"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap03" "Kills and Assists on Byre"
N/A23560"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap04" "Ucideri pe Watergate"
N/A23561"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap04" "Kills and Assists on Watergate"
N/A23562"TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv" "Strange Filter: 2Fort Invasion (Community)"
N/A23563"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv" "Strange Filter: 2Fort Invasion (Community)"
N/A23564"TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta 2Fort Invasion."
N/A23565"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on 2Fort Invasion."
N/A23566"TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed" "Strange Filter: Probed (Community)"
N/A23567"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed" "Strange Filter: Probed (Community)"
N/A23568"TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Probed."
N/A23569"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Probed."
N/A23570"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate" "Strange Filter: Watergate (Community)"
N/A23571"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate" "Strange Filter: Watergate (Community)"
N/A23572"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Watergate."
N/A23573"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Watergate."
N/A23574"TF_StrangeFilter_CommunityMapByre" "Strange Filter: Byre (Community)"
N/A23575"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapByre" "Strange Filter: Byre (Community)"
N/A23576"TF_StrangeFilter_CommunityMapByre_Desc" "Adăugarea acestui Strange Filter unui obiect de calitate Strange și selectarea uneia dintre statisticile pe care le contorizează va restricționa contorizarea acelei statistici numai pentru evenimentele de pe harta Byre."
N/A23577"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapByre_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Byre."
N/A23578"TF_ActivatedInvasionPass" "Invasion Community Update Coin"
N/A23579"[english]TF_ActivatedInvasionPass" "Invasion Community Update Coin"
N/A23580"TF_Tool_Invasion2015Key" "Invasion Community Update Key"
N/A23581"[english]TF_Tool_Invasion2015Key" "Invasion Community Update Key"
N/A23582"invasion_master_collection" "Colecțiile Invasion"
N/A23583"[english]invasion_master_collection" "Invasion Collections"
N/A23584"Invasion_collection_01" "Quarantined Collection Case"
N/A23585"[english]Invasion_collection_01" "Quarantined Collection Case"
N/A23586"Invasion_collection_02" "Confidential Collection Case"
N/A23587"[english]Invasion_collection_02" "Confidential Collection Case"
N/A23588"TF_Invasion2015Case01" "Quarantined Collection Case"
N/A23589"[english]TF_Invasion2015Case01" "Quarantined Collection Case"
N/A23590"Attrib_Particle91" "Abduction"
N/A23591"[english]Attrib_Particle91" "Abduction"
N/A23592"Attrib_Particle92" "Atomic"
N/A23593"[english]Attrib_Particle92" "Atomic"
N/A23594"Attrib_Particle93" "Subatomic"
N/A23595"[english]Attrib_Particle93" "Subatomic"
N/A23596"Attrib_Particle94" "Electric Hat Protector"
N/A23597"[english]Attrib_Particle94" "Electric Hat Protector"
N/A23598"Attrib_Particle95" "Magnetic Hat Protector"
N/A23599"[english]Attrib_Particle95" "Magnetic Hat Protector"
N/A23600"Attrib_Particle96" "Voltaic Hat Protector"
N/A23601"[english]Attrib_Particle96" "Voltaic Hat Protector"
N/A23602"Attrib_Particle97" "Galactic Codex"
N/A23603"[english]Attrib_Particle97" "Galactic Codex"
N/A23604"Attrib_Particle98" "Ancient Codex"
N/A23605"[english]Attrib_Particle98" "Ancient Codex"
N/A23606"Attrib_Particle99" "Nebula"
N/A23607"[english]Attrib_Particle99" "Nebula"
N/A23608"TF_invasion_taunt_burstchester" "Taunt: Burstchester"
N/A23609"[english]TF_invasion_taunt_burstchester" "Taunt: Burstchester"
N/A23610"TF_invasion_captain_space_mann" "Captain Space Mann"
N/A23611"[english]TF_invasion_captain_space_mann" "Captain Space Mann"
N/A23612"TF_invasion_phononaut" "Phononaut"
N/A23613"[english]TF_invasion_phononaut" "Phononaut"
N/A23614"TF_invasion_corona_australis" "Corona Australis"
N/A23615"[english]TF_invasion_corona_australis" "Corona Australis"
N/A23616"TF_invasion_final_frontiersman" "Final Frontiersman"
N/A23617"[english]TF_invasion_final_frontiersman" "Final Frontiersman"
N/A23618"TF_invasion_starduster" "Starduster"
N/A23619"[english]TF_invasion_starduster" "Starduster"
N/A23620"TF_invasion_the_graylien" "Graylien"
N/A23621"[english]TF_invasion_the_graylien" "The The Graylien"
N/A23622"TF_invasion_phobos_filter" "Phobos Filter"
N/A23623"[english]TF_invasion_phobos_filter" "Phobos Filter"
N/A23624"TF_invasion_sucker_slug" "Sucker Slug"
N/A23625"[english]TF_invasion_sucker_slug" "Sucker Slug"
N/A23626"TF_invasion_life_support_system" "Life Support System"
N/A23627"[english]TF_invasion_life_support_system" "Life Support System"
N/A23628"TF_invasion_rocket_operator" "Rocket Operator"
N/A23629"[english]TF_invasion_rocket_operator" "Rocket Operator"
N/A23630"TF_invasion_universal_translator" "Universal Translator"
N/A23631"[english]TF_invasion_universal_translator" "Universal Translator"
N/A23632"TF_invasion_cadet_visor" "Cadet Visor"
N/A23633"[english]TF_invasion_cadet_visor" "Cadet Visor"
N/A23634"TF_invasion_a_head_full_of_hot_air" "A Head Full of Hot Air"
N/A23635"[english]TF_invasion_a_head_full_of_hot_air" "A Head Full of Hot Air"
N/A23636"TF_invasion_jupiter_jetpack" "Jupiter Jetpack"
N/A23637"[english]TF_invasion_jupiter_jetpack" "Jupiter Jetpack"
N/A23638"TF_invasion_the_space_diver" "Space Diver"
N/A23639"[english]TF_invasion_the_space_diver" "The Space Diver"
N/A23640"TF_invasion_sniperrifle" "Shooting Star"
N/A23641"[english]TF_invasion_sniperrifle" "Shooting Star"
N/A23642"TF_invasion_sniperrifle_Desc" "Transformă-ți inamicii în cenușă!"
N/A23643"[english]TF_invasion_sniperrifle_Desc" "Turn your enemies in to ash!"
N/A23644"TF_invasion_pistol" "C.A.P.P.E.R"
N/A23645"[english]TF_invasion_pistol" "The C.A.P.P.E.R"
N/A23646"TF_invasion_pistol_Desc" "Transformă-ți inamicii în cenușă!"
N/A23647"[english]TF_invasion_pistol_Desc" "Turn your enemies in to ash!"
N/A23648"TF_invasion_bat" "Batsaber"
N/A23649"[english]TF_invasion_bat" "Batsaber"
N/A23650"TF_invasion_wrangler" "Giger Counter"
N/A23651"[english]TF_invasion_wrangler" "The Giger Counter"
N/A23652"TF_invasion_space_hamster_hammy" "Space Hamster Hammy"
N/A23653"[english]TF_invasion_space_hamster_hammy" "Space Hamster Hammy"
N/A23654"TF_invasion_community_update_medal" "Invasion Community Update Medal"
N/A23655"[english]TF_invasion_community_update_medal" "Invasion Community Update Medal"
N/A23656"Winreason_PlayerDestructionPoints" "%s1 a câștigat colectând destule puncte"
N/A23657"[english]Winreason_PlayerDestructionPoints" "%s1 won by collecting enough points"
2309823658}
2309923659}