Template:PatchDiff/October 12, 2015 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
53085308"TF_Duel_Tie" "Duellen mellan �%initiator%� och �%target%� slutade oavgjort med �%score%� poäng var!"
53095309"[english]TF_Duel_Tie" "The duel between �%initiator%� and �%target%� ended in a draw with �%score%� points each! A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53105310"TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "Duellen mellan �%initiator%� och �%target%� har avslutats, eftersom nivån har ändrats. Duelleringsminispelet som tillhörde �%initiator%� har inte förbrukats."
5311N/A"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the level has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
N/A5311"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the map has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53125312"TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "Duellen mellan �%initiator%� och �%target%� har avslutats, eftersom det blev oavgjort med 0-0. Duelleringsminispelet som tillhörde �%initiator%� förbrukades inte."
53135313"[english]TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because they tied at 0-0. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53145314"TF_Duel_StatusKill" "Duellstatus:\n�%initiator%�: �%initiator_score%�\n�%target%�: �%target_score%�"
64136413"TF_Armory_Item_Duel_Medal" "Det här föremålet håller reda på din totala duellstatistik och resultatet i den senaste duellen. Var 10:e duell du vinner ökar din nivå med 1 (upp till nivå 100), vilket belönar dig med ett nytt �Duelleringsminispel� och ett gratis föremål. Var 25:e nivå uppgraderas du till nästa skikt."
64146414"[english]TF_Armory_Item_Duel_Medal" "This item keeps track of lifetime dueling statistics and the results of the last duel. For every 10 duel wins, it will increase in level by 1 (up to level 100), earning you a new �Dueling Mini-Game� and a free item. Every 25 levels it will be upgraded to the next tier."
64156415"TF_Armory_Item_Duel" "Det här �Åtgärdsföremålet� aktiverar �Duelleringsminispelet�. När det används kan du utmana en annan spelare från motståndarlaget på duell. Om den andre accepterar inleds duellen. Föremålet kommer inte att förbrukas om den andra spelaren avböjer duellen.\nI slutet av omgången är det den spelare som har flest duellerinspoäng som vinner. Att döda och att hjälpa till att döda din motståndare är värt 1 poäng.\n\nDet här föremålet kommer att återbetalas om servern ändrar nivå eller ställningen är 0-0 vid slutet av omgången."
6416N/A"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes level or the score is tied 0-0 at the end of the round."
N/A6416"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes map or the score is tied 0-0 at the end of the round."
64176417"TF_Armory_Item_Supply_Crate" "Den här lådan innehåller �ett� av föremålen som anges i dess beskrivning. Om du vill låsa upp lådan och hämta ut föremålet måste du använda en �Nyckel Till Förrådslåda Från Mann Co.�, som kan köpas i Mann Co.-Butiken. De här lådorna innehåller några av spelets mest ovanliga och värdefulla föremål, så håll tummarna när du låser upp dem!"
64186418"[english]TF_Armory_Item_Supply_Crate" "This crate contains �one� of the items listed in its description. To unlock the crate and retrieve the item, you must use a �Mann Co. Supply Crate Key�, which can be purchased inside the Mann Co. Store. These crates contain one of the rarest and most valuable items in the game, so cross your fingers before you unlock them!"
64196419"TF_Armory_Item_Key" "Med den här �Nyckeln� kan du öppna en �Förrådslåda Från Mann Co.�. När du öppnar lådan får du �ett� av föremålen som anges i listan för Förrådslådan."
86908690"TF_vote_passed_restart_game" "Startar om kartan..."
86918691"[english]TF_vote_passed_restart_game" "Restarting the map..."
86928692"TF_vote_changelevel" "Ändra nuvarande nivå till %s1?"
8693N/A"[english]TF_vote_changelevel" "Change current level to %s1?"
N/A8693"[english]TF_vote_changelevel" "Change current map to %s1?"
86948694"TF_vote_nextlevel" "Ange nästa nivå till %s1?"
8695N/A"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next level to %s1?"
N/A8695"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next map to %s1?"
86968696"TF_vote_passed_changelevel" "Ändrar nivå till %s1..."
8697N/A"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing level to %s1..."
N/A8697"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing map to %s1..."
86988698"TF_vote_passed_nextlevel" "Nästa nivå inställd på %s1..."
8699N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next level set to %s1..."
N/A8699"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next map set to %s1..."
87008700"TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Förlänger den nuvarande nivån"
8701N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current level"
N/A8701"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current map"
87028702"TF_vote_nextlevel_choices" "Rösta för nästa karta!"
87038703"[english]TF_vote_nextlevel_choices" "Vote for the next map!"
87048704"TF_vote_scramble_teams" "Blanda lagen?"
2136121361"Vote_Kick" "Sparka"
2136221362"[english]Vote_Kick" "Kick"
2136321363"Vote_ChangeLevel" "Byt bana"
21364N/A"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Level"
N/A21364"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Map"
2136521365"Vote_NextLevel" "Nästa bana"
21366N/A"[english]Vote_NextLevel" "Next Level"
N/A21366"[english]Vote_NextLevel" "Next Map"
2136721367"Vote_ScrambleTeams" "Blanda om lag"
2136821368"[english]Vote_ScrambleTeams" "Scramble Teams"
2136921369"Vote_ChangeMission" "Byt uppdrag"
2245422454"[english]TF_Antlers_Style_WithNoHat" "No Hat"
2245522455"TF_killer_solo_Desc" "Krypskytthån"
2245622456"[english]TF_killer_solo_Desc" "Sniper Taunt"
N/A22457"TF_taunt_most_wanted" "Hån: Most Wanted"
N/A22458"[english]TF_taunt_most_wanted" "Taunt: Most Wanted"
2245722459"TF_taunt_most_wanted_Desc" "Krypskyttshån"
2245822460"[english]TF_taunt_most_wanted_Desc" "Sniper Taunt"
2245922461"TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo5_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #5 Guldmedalj"
2262022622"[english]ItemHistory_Action_MvM_RemoveSquadSurplusVoucher" "Used"
2262122623"TF_SteamWorkshop_Tag_Night" "Natt"
2262222624"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Night" "Night"
N/A22625"TF_SteamWorkshop_Tag_Arena" "Arena"
N/A22626"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Arena" "Arena"
2262322627"TF_SteamWorkshop_Tag_Koth" "Herren på täppan"
2262422628"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Koth" "King of the Hill"
N/A22629"TF_SteamWorkshop_Tag_AttackDefense" "Anfall / Försvar"
N/A22630"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_AttackDefense" "Attack / Defense"
N/A22631"TF_SteamWorkshop_Tag_Specialty" "Specialitet"
N/A22632"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Specialty" "Specialty"
N/A22633"TF_SteamWorkshop_Tag_SD" "Specialleverans"
N/A22634"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_SD" "Special Delivery"
N/A22635"TF_SteamWorkshop_Tag_RobotDestruction" "Robotförstörelse"
N/A22636"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_RobotDestruction" "Robot Destruction"
2262522637"TF_SteamWorkshop_Tag_Medieval" "Medeltid"
2262622638"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Medieval" "Medieval"
2262722639"TF_PublishFile_Maps" "Kartor..."
2262822640"[english]TF_PublishFile_Maps" "Maps..."
2262922641"TF_PublishFile_Other" "Annat..."
2263022642"[english]TF_PublishFile_Other" "Other..."
N/A22643"TF_Map_cp_snowplow" "Snowplow"
N/A22644"[english]TF_Map_cp_snowplow" "Snowplow"
N/A22645"cp_snowplow_authors" "Joe 'Fr0z3nR' Radak\nTim 'YM' Johnson\nJames 'McVee' McVinnie\nRebbacus\nZoey 'Sexy Robot' Smith\nDan Escobedo\nEd Harrison\nJohn Dekker"
N/A22646"[english]cp_snowplow_authors" "Joe 'Fr0z3nR' Radak\nTim 'YM' Johnson\nJames 'McVee' McVinnie\nRebbacus\nZoey 'Sexy Robot' Smith\nDan Escobedo\nEd Harrison\nJohn Dekker"
N/A22647"TF_Map_pl_borneo" "Borneo"
N/A22648"[english]TF_Map_pl_borneo" "Borneo"
N/A22649"pl_borneo_authors" "Sean 'Heyo' Cutino\nMatt 'vhalin' Leahy"
N/A22650"[english]pl_borneo_authors" "Sean 'Heyo' Cutino\nMatt 'vhalin' Leahy"
N/A22651"TF_Map_koth_suijin" "Suijin"
N/A22652"[english]TF_Map_koth_suijin" "Suijin"
N/A22653"koth_suijin_authors" "Freyja\nE-Arkham\nKevin 'Ravidge' Brook\nMaxime 'Fubar' Dupuis"
N/A22654"[english]koth_suijin_authors" "Freyja\nE-Arkham\nKevin 'Ravidge' Brook\nMaxime 'Fubar' Dupuis"
N/A22655"TF_Map_cp_powerhouse" "Powerhouse"
N/A22656"[english]TF_Map_cp_powerhouse" "Powerhouse"
N/A22657"Powerhouse_cap_red_final" "REDs bas"
N/A22658"[english]Powerhouse_cap_red_final" "the RED Base"
N/A22659"Powerhouse_cap_blu_final" "BLUs bas"
N/A22660"[english]Powerhouse_cap_blu_final" "the BLU Base"
N/A22661"Powerhouse_cap_middle" "FLODEN"
N/A22662"[english]Powerhouse_cap_middle" "the RIVER"
N/A22663"Hint_inspect_weapon" "Håll ned '%s1'-tangenten för att inspektera ditt vapen."
N/A22664"[english]Hint_inspect_weapon" "Hold '%s1' key to inspect your weapon."
N/A22665"TF_ScoreBoard_Context_Mute" "Stäng av ljud"
N/A22666"[english]TF_ScoreBoard_Context_Mute" "Mute"
N/A22667"TF_ScoreBoard_Context_UnMute" "Sätt på ljud"
N/A22668"[english]TF_ScoreBoard_Context_UnMute" "UnMute"
N/A22669"TF_ScoreBoard_Context_Spec" "Åskåda"
N/A22670"[english]TF_ScoreBoard_Context_Spec" "Spectate"
N/A22671"TF_ScoreBoard_Context_Friend" "Lägg till vän"
N/A22672"[english]TF_ScoreBoard_Context_Friend" "Add Friend"
N/A22673"TF_ScoreBoard_Context_Trade" "Öppna byte"
N/A22674"[english]TF_ScoreBoard_Context_Trade" "Open Trade"
N/A22675"Achievement_Group_2800" "Powerhouse-paketet (%s1 av %s2)"
N/A22676"[english]Achievement_Group_2800" "Powerhouse Pack (%s1 of %s2)"
N/A22677"TF_MAPS_POWERHOUSE_WIN_ROUNDS_DESC" "Vinn 142 rundor."
N/A22678"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_WIN_ROUNDS_DESC" "Win 142 Rounds."
N/A22679"TF_MAPS_POWERHOUSE_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Vinn en runda där motståndarlaget har försökt att erövra ditt lags sista kontrollpunkt."
N/A22680"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Win a round in which the enemy team has attempted to capture your final control point."
N/A22681"TF_MAPS_POWERHOUSE_FAST_FINAL_CAP_NAME" "Power Trip"
N/A22682"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_FAST_FINAL_CAP_NAME" "Power Trip"
N/A22683"TF_MAPS_POWERHOUSE_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Erövra den sista kontrollpunkten inom femton sekunder från det att ditt lag erövrat den föregående kontrollpunkten."
N/A22684"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Capture the final control point within 15 seconds of your team capturing the previous control point."
N/A22685"TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_CAPPING_PLAYER_DESC" "Döda femton fiender som är i färd med att erövra en kontrollpunkt."
N/A22686"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_CAPPING_PLAYER_DESC" "Kill 15 enemies while they are capturing a point."
N/A22687"TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_ENEMY_IN_WATER_DESC" "Döda fem fiender som befinner sig i vattnet."
N/A22688"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_ENEMY_IN_WATER_DESC" "Kill five enemies while they are in the water."
N/A22689"TF_Show_Quest_Log" "Öppna kontraktsbyrålådan"
N/A22690"[english]TF_Show_Quest_Log" "Open Contracts Drawer"
N/A22691"TF_EnemyDroppedItem" "%victim% tappade ett föremål!"
N/A22692"[english]TF_EnemyDroppedItem" "%victim% dropped an Item!"
N/A22693"NewItemMethod_QuestOutput" "Du �slutförde ett kontrakt� och fick:"
N/A22694"[english]NewItemMethod_QuestOutput" "You �Completed a Contract� and Received:"
N/A22695"Collections" "SAMLINGAR"
N/A22696"[english]Collections" "COLLECTIONS"
2263122697"ActivateItem" "Aktivera"
2263222698"[english]ActivateItem" "Activate"
2263322699"BuyAndUseKey" "Skaffa en nyckel och öppna"
2263422700"[english]BuyAndUseKey" "Get a key and open"
N/A22701"ToolDecodeConfirmCase" "Är du säker på att du vill öppna den här väskan?"
N/A22702"[english]ToolDecodeConfirmCase" "Are you sure you want to open this case?"
N/A22703"ToolRedeemingPass" "Löser ut ditt pass"
N/A22704"[english]ToolRedeemingPass" "Redeeming your Pass"
N/A22705"TF_ItemDynamic_Recipe_QuestObjectives" "Följande är mål som måste klaras av."
N/A22706"[english]TF_ItemDynamic_Recipe_QuestObjectives" "The following are objectives that must be completed."
N/A22707"KillEater_OperationContractRank0" "Grus"
N/A22708"[english]KillEater_OperationContractRank0" "Gravel"
N/A22709"KillEater_OperationContractRank1" "Brons"
N/A22710"[english]KillEater_OperationContractRank1" "Bronze"
N/A22711"KillEater_OperationContractRank2" "Silver"
N/A22712"[english]KillEater_OperationContractRank2" "Silver"
N/A22713"KillEater_OperationContractRank3" "Australium"
N/A22714"[english]KillEater_OperationContractRank3" "Australium"
N/A22715"KillEater_OperationContractRank4" "Australium"
N/A22716"[english]KillEater_OperationContractRank4" "Australium"
N/A22717"TF_ItemAd_ViewOnMarket" "Se på marknaden"
N/A22718"[english]TF_ItemAd_ViewOnMarket" "View on Market"
N/A22719"TF_Tag_Category_Rarity" "Klass"
N/A22720"[english]TF_Tag_Category_Rarity" "Grade"
N/A22721"TF_Tag_Category_Collection" "Kollektion"
N/A22722"[english]TF_Tag_Category_Collection" "Collection"
N/A22723"TF_Tag_Category_Exterior" "Exteriör"
N/A22724"[english]TF_Tag_Category_Exterior" "Exterior"
N/A22725"TF_InactiveOperationPass_desc" "Aktivera för att få ett \"Gun Mettle\"-kampanjmynt.\nGer dig tillgång till kontrakt så länge som kampanjen pågår.\nDu kan bara ha ett mynt aktivt åt gången.\n\n\"Gun Mettle\"-kampanjen avslutas 30:e september 2015."
N/A22726"[english]TF_InactiveOperationPass_desc" "Activate to receive a Gun Mettle Campaign Coin.\nGrants access to contracts for the duration of the campaign.\nOnly one coin can be active at a time.\n\nThe Gun Mettle Campaign ends September 30, 2015."
N/A22727"TF_ActivatedOperationPass" "\"Gun Mettle\"-kampanjmynt"
N/A22728"[english]TF_ActivatedOperationPass" "Gun Mettle Campaign Coin"
N/A22729"TF_ActivatedOperationPass_desc" "Ger dig tillgång till kontrakt under \"Gun Mettle\"-kampanjen.\n\nDu kan öka myntets nivå genom att tjäna in kontraktpoäng för avslutade kontrakt under kampanjens gång. Myntet stiger i nivå vid 1000, 2000 och 3000 kontraktpoäng.\n\n\"Gun Mettle\"-kampanjen avslutas 30:e september 2015."
N/A22730"[english]TF_ActivatedOperationPass_desc" "Grants access to contracts during the Gun Mettle Campaign.\n\nYou can level up this coin by earning Contract Points from completed contracts during the campaign. The coin will level up when you reach 1000, 2000, and 3000 Contract Points.\n\nThe Gun Mettle Campaign ends September 30, 2015."
N/A22731"TF_Tool_OperationSummer2015Key" "\"Gun Mettle\"-nyckel"
N/A22732"[english]TF_Tool_OperationSummer2015Key" "Gun Mettle Key"
N/A22733"TF_Tool_OperationSummer2015Key_Desc" "Används till att öppna Maskerade mördaren-\neller Powerhouse-vapenväskor."
N/A22734"[english]TF_Tool_OperationSummer2015Key_Desc" "Used to open The Concealed Killer\nor The Powerhouse Weapons Case."
N/A22735"TF_Tool_OperationSummer2015Key_AdText" "-Används till att öppna Maskerade mördaren- eller Powerhouse-vapenväskor.\n-Väskorna kan innehålla märkliga eller ovanliga vapen"
N/A22736"[english]TF_Tool_OperationSummer2015Key_AdText" "-Used to open The Concealed Killer or The Powerhouse Weapons Case\n-Cases may contain Strange and Unusual Weapons"
N/A22737"TF_ConcealedKiller_Case" "Maskerade mördaren-vapenväska"
N/A22738"[english]TF_ConcealedKiller_Case" "The Concealed Killer Weapons Case"
N/A22739"TF_ConcealedKiller_Case_Desc" "Denna väska är låst och kräver en \n\"Gun Mettle\"-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål från Maskerade mördaren-kollektionen"
N/A22740"[english]TF_ConcealedKiller_Case_Desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Key to open.\n\nContains an item from the Concealed Killer Collection."
N/A22741"TF_ConcealedKiller_Case_AdText" "-Låst väska från \"Gun Mettle\"\n-Kan innehålla märkliga och ovanliga vapen"
N/A22742"[english]TF_ConcealedKiller_Case_AdText" "-Gun Mettle Locked Case\n-May contain Strange and Unusual Weapons"
N/A22743"TF_Powerhouse_Case" "Powerhouse-vapenväska"
N/A22744"[english]TF_Powerhouse_Case" "The Powerhouse Weapons Case"
N/A22745"TF_Powerhouse_Case_Desc" "Denna väska är låst och kräver en \n\"Gun Mettle\"-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål från Powerhouse-kollektionen."
N/A22746"[english]TF_Powerhouse_Case_Desc" "This Case is locked and requires a\nGun Mettle Key to open.\n\nContains an item from the Powerhouse Collection."
2263522747"Rarity_Common_Weapon" "Civil"
2263622748"[english]Rarity_Common_Weapon" "Civilian"
2263722749"Rarity_Ancient" "Elit"
2270122813"MMenu_PlayComp" "Spela tävlingsinriktat"
2270222814"[english]MMenu_PlayComp" "Play Competitive"
2270322815"MMenu_Update" "Gun Mettle-uppdateringen"
22704N/A"[english]MMenu_Update" "Gun Mettle Update"
N/A22816"[english]MMenu_Update" "Invasion Community Update"
2270522817"MMenu_ViewUpdateDetails" "Se detaljer"
2270622818"[english]MMenu_ViewUpdateDetails" "View Details"
2270722819"MMenu_ViewUpdateComic" "Läs serien"
2287222984"[english]TF_taunt_proletariat_showoff_AdText" "-Community Created Heavy Taunt\n-Show off who's the boss!"
2287322985"TF_HUD_Event_WeaponPickup" "Du plockade upp ett nytt vapen. Vill du utrusta det?"
2287422986"[english]TF_HUD_Event_WeaponPickup" "You just picked up a new weapon. Would you like to equip it?"
N/A22987"TF_CollectionCrafting_NoItem" "Inget föremål"
N/A22988"[english]TF_CollectionCrafting_NoItem" "No item"
N/A22989"TF_CollectionCrafting_NotCraftable" "Kan inte användas i tillverkning"
N/A22990"[english]TF_CollectionCrafting_NotCraftable" "Not usable in crafting"
2287522991}
2287622992}