Template:PatchDiff/October 12, 2015 Patch/tf/resource/tf turkish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
53085308"TF_Duel_Tie" "�%initiator%� ile �%target%� arasındaki düello, ikisinin de �%score%� puan almasıyla berabere bitti! %initiator% oyuncusunun Düello Oyunu harcanmadı."
53095309"[english]TF_Duel_Tie" "The duel between �%initiator%� and �%target%� ended in a draw with �%score%� points each! A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53105310"TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "Harita değişikliği sebebiyle �%initiator%� ile �%target%� arasındaki düello sona erdi. �%initiator%� tarafından kullanılan düello oyunu harcanmadı."
5311N/A"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the level has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
N/A5311"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the map has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53125312"TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "0-0 berabere kaldıkları için, �%initiator%� ile �%target%� arasındaki düello sona erdi. �%initiator%� tarafından kullanılan düello oyunu harcanmadı."
53135313"[english]TF_Duel_Refund_ScoreTiedAtZero" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because they tied at 0-0. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53145314"TF_Duel_StatusKill" "Düello Durumu:\n�%initiator%�: �%initiator_score%�\n�%target%�: �%target_score%�"
64156415"TF_Armory_Item_Duel_Medal" "Bu eşya, düello istatistiklerini ve son düellonun sonucunu tutar. Kazanılan her 10 düello için, 1 seviye (en fazla 100. seviye), yeni �bir Düello Oyunu� ve yeni bir eşya kazanılacak. Her 25 seviyede bir, bir sonraki kademeye terfi edilecek."
64166416"[english]TF_Armory_Item_Duel_Medal" "This item keeps track of lifetime dueling statistics and the results of the last duel. For every 10 duel wins, it will increase in level by 1 (up to level 100), earning you a new �Dueling Mini-Game� and a free item. Every 25 levels it will be upgraded to the next tier."
64176417"TF_Armory_Item_Duel" "Bu �Eylem Eşyası, �Düello Oyunu�'nu açar. Kullanıldığında, karşı takımdan bir oyuncuya meydan okunur. Eğer kabul ederse, düello başlar. Düello isteği reddedilirse bu eşya harcanmaz.\nRaunt sonunda, Düello Puanı fazla olan kazanır. Öldürmeler ve asistler 1'er puan değerindedir.\n\nBu eşya, sunucu harita değiştirirse veya skor tablosu raunt sonuna kadar 0-0 kalırsa harcanmaz."
6418N/A"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes level or the score is tied 0-0 at the end of the round."
N/A6418"[english]TF_Armory_Item_Duel" "This �Action Item� enables the �Dueling Mini-Game�. When used, it allows you to challenge a player on the opposite team to a duel. If they accept, the duel begins. This item will not be consumed if the other player refuses the duel.\n\nAt the end of the round, whoever has more duel points wins. Kills and assists against your opponent are worth 1 point.\n\nThis item will not be consumed if the server changes map or the score is tied 0-0 at the end of the round."
64196419"TF_Armory_Item_Supply_Crate" "Bu kutu, açıklamasında yazan eşyalardan sadece �birini� içermektedir. Bu kutuyu açmak ve eşyayı almak için, bir �Mann Co. İkmal Kutusu Anahtarı'na ihtiyacın var. Bu anahtar Mann Co. Mağazası'ndan temin edilebilir. Bu kutular, oyundaki en nadir ve değerli eşyaları içermektedir; o yüzden kutuyu açmadan önce kendine şans dile!"
64206420"[english]TF_Armory_Item_Supply_Crate" "This crate contains �one� of the items listed in its description. To unlock the crate and retrieve the item, you must use a �Mann Co. Supply Crate Key�, which can be purchased inside the Mann Co. Store. These crates contain one of the rarest and most valuable items in the game, so cross your fingers before you unlock them!"
64216421"TF_Armory_Item_Key" "Bu �anahtar� , bir �Mann Co. İkmal Kutusu�'nu açmaya yarar. Açıldığında, kutunun eşya listesindeki eşyalardan sadece �bir� tanesini alacaksın."
86978697"TF_vote_passed_restart_game" "Harita yeniden başlatılıyor..."
86988698"[english]TF_vote_passed_restart_game" "Restarting the map..."
86998699"TF_vote_changelevel" "Haritayı %s1 olarak değiştir?"
8700N/A"[english]TF_vote_changelevel" "Change current level to %s1?"
N/A8700"[english]TF_vote_changelevel" "Change current map to %s1?"
87018701"TF_vote_nextlevel" "Sonraki haritayı %s1 olarak değiştir?"
8702N/A"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next level to %s1?"
N/A8702"[english]TF_vote_nextlevel" "Set the next map to %s1?"
87038703"TF_vote_passed_changelevel" "Harita %s1 olarak değiştiriliyor..."
8704N/A"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing level to %s1..."
N/A8704"[english]TF_vote_passed_changelevel" "Changing map to %s1..."
87058705"TF_vote_passed_nextlevel" "Sonraki harita %s1 olarak ayarlandı..."
8706N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next level set to %s1..."
N/A8706"[english]TF_vote_passed_nextlevel" "Next map set to %s1..."
87078707"TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Mevcut haritanın süresi uzatılıyor"
8708N/A"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current level"
N/A8708"[english]TF_vote_passed_nextlevel_extend" "Extending the current map"
87098709"TF_vote_nextlevel_choices" "Bir sonraki haritayı oyla!"
87108710"[english]TF_vote_nextlevel_choices" "Vote for the next map!"
87118711"TF_vote_scramble_teams" "Takımları karıştır?"
2127221272"[english]Vote_RestartGame" "Restart Game"
2127321273"Vote_Kick" "Sunucudan At"
2127421274"[english]Vote_Kick" "Kick"
21275N/A"Vote_ChangeLevel" "Bölüm Değiştir"
21276N/A"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Level"
21277N/A"Vote_NextLevel" "Sonraki Bölüm"
21278N/A"[english]Vote_NextLevel" "Next Level"
N/A21275"Vote_ChangeLevel" "Haritayı Değiştir"
N/A21276"[english]Vote_ChangeLevel" "Change Map"
N/A21277"Vote_NextLevel" "Sonraki Harita"
N/A21278"[english]Vote_NextLevel" "Next Map"
2127921279"Vote_ScrambleTeams" "Takımları Karıştır"
2128021280"[english]Vote_ScrambleTeams" "Scramble Teams"
2128121281"Vote_ChangeMission" "Görev Değiştir"
2296222962"[english]TF_ContractReward" "Contract Reward"
2296322963"TF_ContractReward_Desc" "Kilitli bir Craftsman Kasası veya\nKomando Koleksiyonu'ndan bir eşya içerir."
2296422964"[english]TF_ContractReward_Desc" "Contains a Locked Craftsman Case\nor an item from the Commando Collection"
22965N/A"TF_ContractReward_Ad" "Bu kasa Komando Koleksiyonu'ndan 16 süslenmiş silah içerir."
22966N/A"[english]TF_ContractReward_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Commando Collection."
N/A22965"TF_ContractReward_Ad" "Bu kasa Komando Koleksiyonu'ndan 16 süslenmiş silah içerir"
N/A22966"[english]TF_ContractReward_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Commando Collection"
2296722967"TF_CraftsmanCase" "Kilitli Craftsmann Kasası"
2296822968"[english]TF_CraftsmanCase" "Locked Craftsman Case"
22969N/A"TF_CraftsmanCase_Desc" "Anahtar gerektiren bir Kilitli Kasa.\nCraftsman Koleksiyonu'ndan bir eşya."
22970N/A"[english]TF_CraftsmanCase_Desc" "Locked Case that requires a Key.\nItem from Craftsman Collection."
22971N/A"TF_CraftmansCase_Ad" "Bu kasa Craftsmann Koleksiyonu'ndan 16 süslenmiş silah içerir."
22972N/A"[english]TF_CraftmansCase_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Craftsman Collection."
N/A22969"TF_CraftsmanCase_Desc" "Anahtar gerektiren bir Kilitli Kasa.\nCraftsman Koleksiyonu'ndan bir eşya"
N/A22970"[english]TF_CraftsmanCase_Desc" "Locked Case that requires a Key.\nItem from Craftsman Collection"
N/A22971"TF_CraftmansCase_Ad" "Bu kasa Craftsmann Koleksiyonu'ndan 16 süslenmiş silah içerir"
N/A22972"[english]TF_CraftmansCase_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Craftsman Collection"
2297322973"TF_PaintKit_ConcealedKiller" "Gizlenmiş Katil"
2297422974"[english]TF_PaintKit_ConcealedKiller" "Concealed Killer"
2297522975"TF_PaintKit_Craftsmann" "Craftsmann"
2313023130"[english]TF_Contract_Progress_None" "Disable"
2313123131"MMenu_PlayComp" "Rekabetçi Oyna"
2313223132"[english]MMenu_PlayComp" "Play Competitive"
23133N/A"MMenu_Update" "Gun Mettle Güncellemesi"
23134N/A"[english]MMenu_Update" "Gun Mettle Update"
N/A23133"MMenu_Update" "İstila Topluluk Güncellemesi"
N/A23134"[english]MMenu_Update" "Invasion Community Update"
2313523135"MMenu_ViewUpdateDetails" "Detayları Görüntüle"
2313623136"[english]MMenu_ViewUpdateDetails" "View Details"
2313723137"MMenu_ViewUpdateComic" "Çizgi romanı oku"
2365623656"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Participant" "DeutschLAN Participant"
2365723657"TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Supporter" "DeutschLAN Destekçi"
2365823658"[english]TF_TournamentMedal_DeutschLAN_Supporter" "DeutschLAN Supporter"
N/A23659"TF_Map_pass_warehouse_goal2" "Warehouse Goal2 - BETA"
N/A23660"[english]TF_Map_pass_warehouse_goal2" "Warehouse Goal2 - BETA"
N/A23661"SpecialScore_Count" "puan kazandı! x%s1"
N/A23662"[english]SpecialScore_Count" "scored! x%s1"
N/A23663"TeamLeader_Kill" "takım liderini öldürdü"
N/A23664"[english]TeamLeader_Kill" "killed team leader"
N/A23665"TF_vote_extendlevel" "Şu anki seviyeyi uzat?"
N/A23666"[english]TF_vote_extendlevel" "Extend the current level?"
N/A23667"Vote_ExtendLevel" "Şu Anki Haritayı Uzat"
N/A23668"[english]Vote_ExtendLevel" "Extend Current Map"
N/A23669"TF_SteamWorkshop_Tag_UnusualEffect" "Olağandışı Efekt"
N/A23670"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_UnusualEffect" "Unusual Effect"
N/A23671"EconAction_Preview" "Oyun İçinde İncele..."
N/A23672"[english]EconAction_Preview" "Inspect in Game..."
N/A23673"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_1st" "LBTF2 Highlander Erişimi Birincilik"
N/A23674"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_1st" "LBTF2 Highlander Access 1st Place"
N/A23675"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_2nd" "LBTF2 Highlander Erişimi İkincilik"
N/A23676"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_2nd" "LBTF2 Highlander Access 2nd Place"
N/A23677"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_3rd" "LBTF2 Highlander Erişimi Üçüncülük"
N/A23678"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_3rd" "LBTF2 Highlander Access 3rd Place"
N/A23679"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_Participant" "LBTF2 Highlander Erişimi Katılımcı"
N/A23680"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Access_Participant" "LBTF2 Highlander Access Participant"
N/A23681"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_1st" "LBTF2 Highlander Principal Birincilik"
N/A23682"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_1st" "LBTF2 Highlander Principal 1st Place"
N/A23683"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_2nd" "LBTF2 Highlander Principal İkincilik"
N/A23684"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_2nd" "LBTF2 Highlander Principal 2nd Place"
N/A23685"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_3rd" "LBTF2 Highlander Principal Üçüncülük"
N/A23686"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_3rd" "LBTF2 Highlander Principal 3rd Place"
N/A23687"TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_Participant" "LBTF2 Highlander Principal Katılımcı"
N/A23688"[english]TF_TournamentMedal_LBTF2_Highlander_Principal_Participant" "LBTF2 Highlander Principal Participant"
N/A23689"Gametype_PlayerDestruction" "Oyuncu Yıkımı"
N/A23690"[english]Gametype_PlayerDestruction" "Player Destruction"
N/A23691"TF_Dingaling_PitchLowDmg" "Düşük hasar İsabet Sesi perdesi"
N/A23692"[english]TF_Dingaling_PitchLowDmg" "Hit Sound Low damage pitch"
N/A23693"Tooltip_Dingaling_PitchLowDmg" "İsabet sesi perdesi 10 veya daha az saldırı hasarları içindir. Perde yüksek ve alçak değer arasında değişiklik gösterir (Önerilen 100)"
N/A23694"[english]Tooltip_Dingaling_PitchLowDmg" "Hit sound pitch for attacks that deal 10 damage or less. Pitch scales between high and low values (Recommend 100)"
N/A23695"TF_Dingaling_PitchHighDmg" "Yüksek hasar İsabet Sesi perdesi"
N/A23696"[english]TF_Dingaling_PitchHighDmg" "Hit Sound High damage pitch"
N/A23697"Tooltip_Dingaling_PitchHighDmg" "İsabet sesi perdesi 150 veya daha fazla saldırı hasarları içindir. Perde yüksek ve alçak değer arasında değişiklik gösterir (Önerilen 10)"
N/A23698"[english]Tooltip_Dingaling_PitchHighDmg" "Hit sound pitch for attacks that deal 150 damage or more. Pitch scales between high and low values (Recommend 10)"
N/A23699"tf_dingalingaling_effect" "İsabet Sesleri"
N/A23700"[english]tf_dingalingaling_effect" "Hit Sounds"
N/A23701"tf_dingalingaling_Default" "Varsayılan"
N/A23702"[english]tf_dingalingaling_Default" "Default"
N/A23703"tf_dingalingaling_Electro" "Elektro"
N/A23704"[english]tf_dingalingaling_Electro" "Electro"
N/A23705"tf_dingalingaling_Notes" "Notalar"
N/A23706"[english]tf_dingalingaling_Notes" "Notes"
N/A23707"tf_dingalingaling_Percussion" "Vurmalı Çalgılar"
N/A23708"[english]tf_dingalingaling_Percussion" "Percussion"
N/A23709"tf_dingalingaling_Retro" "Retro"
N/A23710"[english]tf_dingalingaling_Retro" "Retro"
N/A23711"tf_dingalingaling_Space" "Uzay"
N/A23712"[english]tf_dingalingaling_Space" "Space"
N/A23713"tf_dingalingaling_Beepo" "Beepo"
N/A23714"[english]tf_dingalingaling_Beepo" "Beepo"
N/A23715"tf_dingalingaling_Vortex" "Girdap"
N/A23716"[english]tf_dingalingaling_Vortex" "Vortex"
N/A23717"tf_dingalingaling_Squasher" "Ezici"
N/A23718"[english]tf_dingalingaling_Squasher" "Squasher"
N/A23719"QuestLog_NoContractsPossible" "Aktif bir sefer yok.\nSözleşmeler mevcut değil."
N/A23720"[english]QuestLog_NoContractsPossible" "There is no campaign active.\nContracts are unavailable."
N/A23721"TF_QuestExpirationWarning" "Kendi Kendini İmha Et:\n%s1\n"
N/A23722"[english]TF_QuestExpirationWarning" "Self-Destruct:\n%s1\n"
N/A23723"TF_Welcome_community_update" "Hoşgeldiniz"
N/A23724"[english]TF_Welcome_community_update" "Welcome"
N/A23725"ctf_2fort_invasion_authors" "Miguel 'BANG!' Melara\nThe Ronin\nMichael Egan\nAeon 'Void' Bollig\nMartin 'Chaofanatic' Ellis\nRyan 'Freeflow' Leitao\nHarlen 'UEAKCrash' Linke\nJames 'Retro' Wright\n"
N/A23726"[english]ctf_2fort_invasion_authors" "Miguel 'BANG!' Melara\nThe Ronin\nMichael Egan\nAeon 'Void' Bollig\nMartin 'Chaofanatic' Ellis\nRyan 'Freeflow' Leitao\nHarlen 'UEAKCrash' Linke\nJames 'Retro' Wright\n"
N/A23727"pd_watergate_authors" "Michael Egan\nLouie 'bakscratch' Turner\nIan 'Wgooch' Gooch\nNassim 'NassimO' Sadoun\nMiguel 'BANG!' Melara\nThijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey\nFissionMetroid101\nJennifer 'NeoDement' Burnett\nAeon 'Void' Bollig\nThe Ronin"
N/A23728"[english]pd_watergate_authors" "Michael Egan\nLouie 'bakscratch' Turner\nIan 'Wgooch' Gooch\nNassim 'NassimO' Sadoun\nMiguel 'BANG!' Melara\nThijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey\nFissionMetroid101\nJennifer 'NeoDement' Burnett\nAeon 'Void' Bollig\nThe Ronin"
N/A23729"arena_byre_authors" "Ian 'Idolon' Spadin\nGavin 'Equinoxo' Sawford\nGuy 'Gerbil' Ross\nHellJumper\nKevin 'Ravidge' Brook\nMatt 'Boylee' Boyle\nSebastian 'Seba' Grus\nUmbratile\nThe Ronin"
N/A23730"[english]arena_byre_authors" "Ian 'Idolon' Spadin\nGavin 'Equinoxo' Sawford\nGuy 'Gerbil' Ross\nHellJumper\nKevin 'Ravidge' Brook\nMatt 'Boylee' Boyle\nSebastian 'Seba' Grus\nUmbratile\nThe Ronin"
N/A23731"koth_probed_authors" "Harlen 'UEAKCrash' Linke\nFissionMetroid101\nMiguel 'BANG!' Melara\nKevin 'Ravidge' Brook\nThe Ronin"
N/A23732"[english]koth_probed_authors" "Harlen 'UEAKCrash' Linke\nFissionMetroid101\nMiguel 'BANG!' Melara\nKevin 'Ravidge' Brook\nThe Ronin"
N/A23733"TF_Map_2FortInv" "2Fort İstilası"
N/A23734"[english]TF_Map_2FortInv" "2Fort Invasion"
N/A23735"TF_MapToken_2FortInv" "Harita Pulu - 2Fort İstilası"
N/A23736"[english]TF_MapToken_2FortInv" "Map Stamp - 2Fort Invasion"
N/A23737"TF_MapToken_2FortInv_Desc" "Bayrak Kapma Haritası\n\nMiguel 'BANG!' Melara, The Ronin, Michael Egan, Aeon 'Void' Bollig, Martin 'Chaofanatic' Ellis, Ryan 'Freeflow' Leitao, Harlen 'UEAKCrash' Linke ve James 'Retro' Wright tarafından yapıldı\n\nBu öğenin satın alımı doğrudan 2Fort İstilası topluluk haritası yapımcılarını destekler. Desteğinizi bugün gösterin!"
N/A23738"[english]TF_MapToken_2FortInv_Desc" "A Capture the Flag Map\n\nMade by Miguel 'BANG!' Melara, The Ronin, Michael Egan, Aeon 'Void' Bollig, Martin 'Chaofanatic' Ellis, Ryan 'Freeflow' Leitao, Harlen 'UEAKCrash' Linke, and James 'Retro' Wright\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the 2Fort Invasion community map. Show your support today!"
N/A23739"TF_MapToken_2FortInv_AdText" "-Bu öğenin satın alımı doğrudan 2Fort İstilası topluluk haritası yapımcılarını destekler."
N/A23740"[english]TF_MapToken_2FortInv_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the 2Fort Invasion community map."
N/A23741"TF_Map_Probed" "Probed"
N/A23742"[english]TF_Map_Probed" "Probed"
N/A23743"TF_MapToken_Probed" "Harita Pulu - Probed"
N/A23744"[english]TF_MapToken_Probed" "Map Stamp - Probed"
N/A23745"TF_MapToken_Probed_Desc" "Tepenin Hakimi Haritası\n\nHarlen 'UEAKCrash' Linke, FissionMetroid101, Miguel 'BANG!' Melara, Kevin 'Ravidge' Brook ve The Ronin tarafından yapıldı\n\nBu öğenin satın alımı doğrudan Probed topluluk haritası yapımcılarını destekler. Desteğinizi bugün gösterin!"
N/A23746"[english]TF_MapToken_Probed_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Harlen 'UEAKCrash' Linke, FissionMetroid101, Miguel 'BANG!' Melara, Kevin 'Ravidge' Brook, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Probed community map. Show your support today!"
N/A23747"TF_MapToken_Probed_AdText" "-Bu öğenin satın alımı doğrudan Probed topluluk haritası yapımcılarını destekler."
N/A23748"[english]TF_MapToken_Probed_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Probed community map."
N/A23749"TF_Map_Watergate" "Watergate"
N/A23750"[english]TF_Map_Watergate" "Watergate"
N/A23751"TF_MapToken_Watergate" "Harita Pulu - Watergate"
N/A23752"[english]TF_MapToken_Watergate" "Map Stamp - Watergate"
N/A23753"TF_MapToken_Watergate_Desc" "Oyuncu Yıkım Haritası\n\nMichael Egan, Louie 'bakscratch' Turner, Ian 'Wgooch' Gooch, Nassim 'NassimO' Sadoun, Miguel 'BANG!' Melara, Thijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey, FissionMetroid101, Jennifer 'NeoDement' Burnett, Aeon 'Void' Bollig ve The Ronin tarafından yapıldı\n\nBu öğenin satın alımı doğrudan Watergate topluluk haritası yapımcılarını destekler. Desteğinizi bugün gösterin!"
N/A23754"[english]TF_MapToken_Watergate_Desc" "A Player Destruction Map\n\nMade by Michael Egan, Louie 'bakscratch' Turner, Ian 'Wgooch' Gooch, Nassim 'NassimO' Sadoun, Miguel 'BANG!' Melara, Thijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey, FissionMetroid101, Jennifer 'NeoDement' Burnett, Aeon 'Void' Bollig, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Watergate community map. Show your support today!"
N/A23755"TF_MapToken_Watergate_AdText" "-Bu öğenin satın alımı doğrudan Watergate topluluk haritası yapımcılarını destekler."
N/A23756"[english]TF_MapToken_Watergate_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Watergate community map."
N/A23757"TF_Map_Byre" "Byre"
N/A23758"[english]TF_Map_Byre" "Byre"
N/A23759"TF_MapToken_Byre" "Harita Pulu - Byre"
N/A23760"[english]TF_MapToken_Byre" "Map Stamp - Byre"
N/A23761"TF_MapToken_Byre_Desc" "Arena Haritası\n\nIan 'Idolon' Spadin, Gavin 'Equinoxo' Sawford, Guy 'Gerbil' Ross, HellJumper, Kevin 'Ravidge' Brook, Matt 'Boylee' Boyle, Sebastian 'Seba' Grus, Umbratile ve The Ronin tarafından yapıldı\n\nBu öğenin satın alımı doğrudan Byre topluluk haritası yapımcılarını destekler. Desteğinizi bugün gösterin!"
N/A23762"[english]TF_MapToken_Byre_Desc" "An Arena Map\n\nMade by Ian 'Idolon' Spadin, Gavin 'Equinoxo' Sawford, Guy 'Gerbil' Ross, HellJumper, Kevin 'Ravidge' Brook, Matt 'Boylee' Boyle, Sebastian 'Seba' Grus, Umbratile, and The Ronin\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Byre community map. Show your support today!"
N/A23763"TF_MapToken_Byre_AdText" "-Bu öğenin satın alımı doğrudan Byre topluluk haritası yapımcılarını destekler."
N/A23764"[english]TF_MapToken_Byre_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Byre community map."
N/A23765"TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" " Andromedan"
N/A23766"[english]TF_Map_2FortInv_StrangePrefix" " Andromedan"
N/A23767"TF_Map_Watergate_StrangePrefix" " Reptiloid"
N/A23768"[english]TF_Map_Watergate_StrangePrefix" " Reptiloid"
N/A23769"TF_Map_Byre_StrangePrefix" "Tanımsız"
N/A23770"[english]TF_Map_Byre_StrangePrefix" " Unidentified"
N/A23771"TF_Map_Probed_StrangePrefix" "Gizli"
N/A23772"[english]TF_Map_Probed_StrangePrefix" " Classified"
N/A23773"GameType_Community_Update" "İstila"
N/A23774"[english]GameType_Community_Update" "Invasion"
N/A23775"TF_Store" "-- Mağaza --"
N/A23776"[english]TF_Store" "-- Store --"
N/A23777"TF_Owned" "-- Mevcut --"
N/A23778"[english]TF_Owned" "-- Owned --"
N/A23779"TF_Market" "-- Pazar --"
N/A23780"[english]TF_Market" "-- Market --"
N/A23781"KillEaterEvent_TauntsPerformed" "Kullanılma Sayısı"
N/A23782"[english]KillEaterEvent_TauntsPerformed" "Times Performed"
N/A23783"KillEaterEvent_InvasionKills" "İstila Etkinliği sırasındaki leşler"
N/A23784"[english]KillEaterEvent_InvasionKills" "Kills and Assists during Invasion Event"
N/A23785"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap01" "2Fort İstilasındaki leşler"
N/A23786"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap01" "Kills and Assists on 2Fort Invasion"
N/A23787"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap02" "Probed'teki leşler"
N/A23788"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap02" "Kills and Assists on Probed"
N/A23789"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap03" "Byre'daki leşler"
N/A23790"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap03" "Kills and Assists on Byre"
N/A23791"KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap04" "Watergate'deki leşler"
N/A23792"[english]KillEaterEvent_InvasionKillsOnMap04" "Kills and Assists on Watergate"
N/A23793"TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv" "Garip Filtre: 2Fort İstilası (Topluluk)"
N/A23794"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv" "Strange Filter: 2Fort Invasion (Community)"
N/A23795"TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv_Desc" "Bu Garip Filtre'yi Garip silahına eklemek ve bir istatistik seçmek o istatistiği sadece 2Fort İstilası oynandığında takip edilebilmesi şeklinde sınırlayacak."
N/A23796"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMap2FortInv_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on 2Fort Invasion."
N/A23797"TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed" "Garip Filtre: Probed (Topluluk)"
N/A23798"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed" "Strange Filter: Probed (Community)"
N/A23799"TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed_Desc" "Bu Garip Filtre'yi Garip silahına eklemek ve bir istatistik seçmek o istatistiği sadece Probed oynandığında takip edilebilmesi şeklinde sınırlayacak."
N/A23800"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapProbed_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Probed."
N/A23801"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate" "Garip Filtre: Watergate (Topluluk)"
N/A23802"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate" "Strange Filter: Watergate (Community)"
N/A23803"TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate_Desc" "Bu Garip Filtre'yi Garip silahına eklemek ve bir istatistik seçmek o istatistiği sadece Watergate oynandığında takip edilebilmesi şeklinde sınırlayacak."
N/A23804"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapWatergate_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Watergate."
N/A23805"TF_StrangeFilter_CommunityMapByre" "Garip Filtre: Byre (Topluluk)"
N/A23806"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapByre" "Strange Filter: Byre (Community)"
N/A23807"TF_StrangeFilter_CommunityMapByre_Desc" "Bu Garip Filtre'yi Garip silahına eklemek ve bir istatistik seçmek o istatistiği sadece Byre oynandığında takip edilebilmesi şeklinde sınırlayacak."
N/A23808"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapByre_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Byre."
N/A23809"TF_InactiveInvasionPass" "İstila Topluluk Güncellemesi Bileti"
N/A23810"[english]TF_InactiveInvasionPass" "Invasion Community Update Pass"
N/A23811"TF_InactiveInvasionPass_Desc" "Tüm gelirler İstila Topluluk Güncellemesi ekibine gidiyor.\n\nBir İstila Topluluk Güncellemesi Altını almak için etkinleştirin\nTek seferde sadece bir tane İstila Topluluk Güncellemesi Altını etkinleştirebilirsiniz\n2015'in sonuna kadar İstila Topluluk Güncellemesi kasası düşürme erişimi sağlar\n\n5 Kasım 2015'e kadar satın alınabilir"
N/A23812"[english]TF_InactiveInvasionPass_Desc" "All proceeds go to the Invasion Community Update team\n\nActivate to receive an Invasion Community Update Coin\nOnly one Invasion Community Update Coin can be active at a time\nGrants access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015\n\nAvailable for purchase through November 5, 2015"
N/A23813"TF_InactiveInvasionPass_AdText" "-Tüm gelirler İstila Topluluk Güncellemesi ekibine gidiyor\n\n-2015'in sonuna kadar İstila Topluluk Güncellemesi kasası düşürme erişimi sağlar"
N/A23814"[english]TF_InactiveInvasionPass_AdText" "-All proceeds go to the Invasion Community Update Team\n\n-Grants access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015"
N/A23815"TF_ActivatedInvasionPass" "İstila Topluluk Güncellemesi Altını"
N/A23816"[english]TF_ActivatedInvasionPass" "Invasion Community Update Coin"
N/A23817"TF_ActivatedInvasionPass_Desc" "İstila Topluluk Güncellemesi Takımını desteklediğiniz için teşekkürler\n2015'in sonuna kadar İstila Topluluk Güncellemesi kasası düşürme erişimi sağlayacaksınız\n\nİstatistikler 5 Kasım 2015'e kadar kayıt altına alınmaktadır"
N/A23818"[english]TF_ActivatedInvasionPass_Desc" "Thank you for supporting the Invasion Community Update Team\nGrants access to Invasion Community Update case drops through the end of 2015\n\nStats are tracked through November 5, 2015"
N/A23819"TF_Tool_Invasion2015Key" "İstila Topluluk Güncellemesi Anahtarı"
N/A23820"[english]TF_Tool_Invasion2015Key" "Invasion Community Update Key"
N/A23821"TF_Tool_Invasion2015Key_Desc" "Karantina Koleksiyon Kasası\nveya Gizli Koleksiyon Kasası Açmak için kullanılır"
N/A23822"[english]TF_Tool_Invasion2015Key_Desc" "Used to Open The Quarantined Collection Case\nor The Confidential Collection Case"
N/A23823"TF_Tool_Invasion2015Key_AdText" "-Karantina Koleksiyon Kasası\nveya Gizli Koleksiyon Kasası Açmak için kullanılır\n-İçerikler Garip olabilir\n-Kasalar İstila temalı Olağandışı efektler içerir"
N/A23824"[english]TF_Tool_Invasion2015Key_AdText" "-Used to Open The Quarantined Collection Case\nor The Confidential Collection Case\n-Contents may be Strange\n-Cases contain Invasion-themed Unusual effects"
N/A23825"invasion_master_collection" "İstila Koleksiyonu"
N/A23826"[english]invasion_master_collection" "Invasion Collections"
N/A23827"Invasion_collection_01" "Karantina Koleksiyon Kasası"
N/A23828"[english]Invasion_collection_01" "Quarantined Collection Case"
N/A23829"Invasion_collection_02" "Gizli Koleksiyon Kasası"
N/A23830"[english]Invasion_collection_02" "Confidential Collection Case"
N/A23831"TF_Invasion2015Case01" "Karantinaya Alınmış Koleksiyon Kasası"
N/A23832"[english]TF_Invasion2015Case01" "Quarantined Collection Case"
N/A23833"TF_Invasion2015Case01_Desc" "İstila Topluluk Güncellemesi Kasası\n\nAçmak için İstila Topluluk Güncellemesi Anahtarı gerektirir\n\nİstila temalı Olağandışı efektler içerir"
N/A23834"[english]TF_Invasion2015Case01_Desc" "Invasion Community Update Case\n\nRequires Invasion Community Update Key to open\n\nContains Invasion-themed Unusual effects"
N/A23835"TF_Invasion2015Case01_AdText" "Topluluk kasası\n-Açmak için İstila Topluluk Güncellemesi Anahtarı gerektirir\n-İçerikler Garip olabilir\n-İstila temalı Olağandışı efektler içerir"
N/A23836"[english]TF_Invasion2015Case01_AdText" "-Community case\n-Requires Invasion Community Update Key to open\n-Contents may be Strange\n-Contains Invasion-themed Unusual effects"
N/A23837"TF_Invasion2015Case02" "Gizli Koleksiyon Kasası"
N/A23838"[english]TF_Invasion2015Case02" "Confidential Collection Case"
N/A23839"TF_Invasion2015Case02_Desc" "İstila Topluluk Güncellemesi Kasası\n\nAçmak için İstila Topluluk Güncellemesi Anahtarı gerektirir\n\nİstila temalı Olağandışı efektler içerir"
N/A23840"[english]TF_Invasion2015Case02_Desc" "Invasion Community Update Case\n\nRequires Invasion Community Update Key to open\n\nContains Invasion-themed Unusual effects"
N/A23841"TF_Invasion2015Case02_AdText" "-Topluluk kasası\n-Açmak için İstila Topluluk Güncellemesi Anahtarı gerektirir\n-İçerikler Garip olabilir\n-İstila temalı Olağandışı efektler içerir"
N/A23842"[english]TF_Invasion2015Case02_AdText" "-Community case\n-Requires Invasion Community Update Key to open\n-Contents may be Strange\n-Contains Invasion-themed Unusual effects"
N/A23843"Attrib_Particle91" "Kaçırma"
N/A23844"[english]Attrib_Particle91" "Abduction"
N/A23845"Attrib_Particle92" "Atomik"
N/A23846"[english]Attrib_Particle92" "Atomic"
N/A23847"Attrib_Particle93" "Atomaltı"
N/A23848"[english]Attrib_Particle93" "Subatomic"
N/A23849"Attrib_Particle94" "Elektrikli Şapka Koruyucu"
N/A23850"[english]Attrib_Particle94" "Electric Hat Protector"
N/A23851"Attrib_Particle95" "Manyetik Şapka Koruyucu"
N/A23852"[english]Attrib_Particle95" "Magnetic Hat Protector"
N/A23853"Attrib_Particle96" "Galvanik Şapka Koruyucu"
N/A23854"[english]Attrib_Particle96" "Voltaic Hat Protector"
N/A23855"Attrib_Particle97" "Galaktik El Yazması"
N/A23856"[english]Attrib_Particle97" "Galactic Codex"
N/A23857"Attrib_Particle98" "Antik El Yazması"
N/A23858"[english]Attrib_Particle98" "Ancient Codex"
N/A23859"Attrib_Particle99" "Nebula"
N/A23860"[english]Attrib_Particle99" "Nebula"
N/A23861"TF_GameModeDesc_Community_Update" "İstila Topluluk Güncellemesi için haritaları turla."
N/A23862"[english]TF_GameModeDesc_Community_Update" "Tour the maps for the Invasion Community Update."
N/A23863"TF_GameModeDetail_Community_Update" "Devamlı olarak İstila Topluluk Güncellemesi haritalarını içeren bir oyun sunucusu katılmak için bu seçeneği seçin."
N/A23864"[english]TF_GameModeDetail_Community_Update" "Select this option to join a game server that continually runs the maps for the Invasion Community Update."
N/A23865"TF_invasion_taunt_burstchester" "Alay Hareketi: Gövde Delen"
N/A23866"[english]TF_invasion_taunt_burstchester" "Taunt: Burstchester"
N/A23867"TF_invasion_captain_space_mann" "Kaptan Uzay Mann"
N/A23868"[english]TF_invasion_captain_space_mann" "Captain Space Mann"
N/A23869"TF_invasion_phononaut" "Telefonot"
N/A23870"[english]TF_invasion_phononaut" "Phononaut"
N/A23871"TF_invasion_final_frontiersman" "Son Sınır Sakini"
N/A23872"[english]TF_invasion_final_frontiersman" "Final Frontiersman"
N/A23873"TF_invasion_starduster" "Yıldız Tozu Pelerini"
N/A23874"[english]TF_invasion_starduster" "Starduster"
N/A23875"TF_invasion_the_graylien" "Gri Uzaylı"
N/A23876"[english]TF_invasion_the_graylien" "The The Graylien"
N/A23877"TF_invasion_phobos_filter" "Phobos Filtesi"
N/A23878"[english]TF_invasion_phobos_filter" "Phobos Filter"
N/A23879"TF_invasion_sucker_slug" "Emici Sülük"
N/A23880"[english]TF_invasion_sucker_slug" "Sucker Slug"
N/A23881"TF_invasion_life_support_system" "Yaşam Destek Sistemi"
N/A23882"[english]TF_invasion_life_support_system" "Life Support System"
N/A23883"TF_invasion_rocket_operator" "Roket Operatörü"
N/A23884"[english]TF_invasion_rocket_operator" "Rocket Operator"
N/A23885"TF_invasion_universal_translator" "Evrensel Çevirmen"
N/A23886"[english]TF_invasion_universal_translator" "Universal Translator"
N/A23887"TF_invasion_a_head_full_of_hot_air" "Kafa Dolusu Sıcak Hava"
N/A23888"[english]TF_invasion_a_head_full_of_hot_air" "A Head Full of Hot Air"
N/A23889"TF_invasion_jupiter_jetpack" "Jüpiter Jet Paketi"
N/A23890"[english]TF_invasion_jupiter_jetpack" "Jupiter Jetpack"
N/A23891"TF_invasion_the_space_diver" "Uzay Dalgıcı"
N/A23892"[english]TF_invasion_the_space_diver" "The Space Diver"
N/A23893"TF_invasion_sniperrifle" "Kayan Yıldız"
N/A23894"[english]TF_invasion_sniperrifle" "Shooting Star"
N/A23895"TF_invasion_sniperrifle_Desc" "Düşmanlarını küle çevir!"
N/A23896"[english]TF_invasion_sniperrifle_Desc" "Turn your enemies in to ash!"
N/A23897"TF_invasion_pistol" "C.A.P.P.E.R"
N/A23898"[english]TF_invasion_pistol" "The C.A.P.P.E.R"
N/A23899"TF_invasion_pistol_Desc" "Düşmanlarını küle çevir!"
N/A23900"[english]TF_invasion_pistol_Desc" "Turn your enemies in to ash!"
N/A23901"TF_invasion_bat" "Yarasa Kılıcı"
N/A23902"[english]TF_invasion_bat" "Batsaber"
N/A23903"TF_invasion_bat_Desc" "Karşı Konulamaz Enerji!\nDüşmanlarınızı parçalayın!"
N/A23904"[english]TF_invasion_bat_Desc" "Energy Overwhelming!\nDisintegrate your enemies!"
N/A23905"TF_invasion_space_hamster_hammy" "Uzay Hamsterı Hammy"
N/A23906"[english]TF_invasion_space_hamster_hammy" "Space Hamster Hammy"
N/A23907"TF_invasion_community_update_medal" "İstila Topluluk Güncellemesi Madalyası"
N/A23908"[english]TF_invasion_community_update_medal" "Invasion Community Update Medal"
N/A23909"arena_byre_description" "Görev:
N/A23910Takımınız ya karşı takımdaki tüm düşmanları yok etmeli ya da her iki kontrol noktasını da ele geçirmeli ve elinde tutmalıdır.
N/A23911Diğer Notlar:
N/A23912Arena modunda oyuncular yeniden dirilemez."
N/A23913"[english]arena_byre_description" "Objective:
N/A23914Your team must either eliminate all players on the opposing team or capture and own both of the control points.
N/A23915Other Notes:
N/A23916There is no respawning in Arena mode."
N/A23917"Winreason_PlayerDestructionPoints" "%s1 yeterli puan toplayarak kazandı"
N/A23918"[english]Winreason_PlayerDestructionPoints" "%s1 won by collecting enough points"
2365923919}
2366023920}