Template:PatchDiff/October 14, 2021 Patch/tf/resource/tf bulgarian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
22812281"[english]TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_NAME" "Grand Rounds"
22822282"TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_DESC" "Излекувайте 200 съотборника, след като са повикали „Медик!“."
22832283"[english]TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_DESC" "Heal 200 teammates after they've called for 'Medic!'."
2284N/A"TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_NAME" "Адска медицина"
N/A2284"TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_NAME" "Пъклена медицина"
22852285"[english]TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_NAME" "Infernal Medicine"
22862286"TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_DESC" "Изгасете 100 запалени съотборника."
22872287"[english]TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_DESC" "Extinguish 100 burning teammates."
1129511295"[english]TF_Baleful_Beacon" "The Baleful Beacon"
1129611296"TF_VoodooPin" "Вуду иглата"
1129711297"[english]TF_VoodooPin" "The Wanga Prick"
11298N/A"TF_InfernalImpaler" "Адското пробождане"
N/A11298"TF_InfernalImpaler" "Пъкленото пробождане"
1129911299"[english]TF_InfernalImpaler" "The Infernal Impaler"
1130011300"TF_Halloween_Skullcap2011" "Потресаващият череп 2011"
1130111301"[english]TF_Halloween_Skullcap2011" "The Spine-Chilling Skull 2011"
1169911699"[english]TF_Scout_Elf_Boots_Desc" "You dasher! You dancer! You prancer! You VIXEN! Pull Santa's sleigh all by yourself, you sexy little man."
1170011700"TF_Winter2011_Ebenezer" "Ебенизър"
1170111701"[english]TF_Winter2011_Ebenezer" "The Ebenezer"
11702N/A"TF_Winter2011_Ebenezer_Desc" "Ако тази нощ Ви навести призрачна шапка, нека това е призракът на коледните шапки, дарен в истинския „Смисмаски дух“ от Steam потребителя Jacen."
N/A11702"TF_Winter2011_Ebenezer_Desc" "Ако тази нощ Ви навести спектрална шапка, нека това е призракът на коледните шапки, дарен в истинския „Смисмаски дух“ от Steam потребителя Jacen."
1170311703"[english]TF_Winter2011_Ebenezer_Desc" "If you are visited by one piece of spectral headwear this night, make it the Ghost of Christmas Hats, donated in true Smissmas spirit by Steam User Jacen."
1170411704"TF_Winter2011_GiftHat" "Празничната кутия"
1170511705"[english]TF_Winter2011_GiftHat" "The Holiday Headcase"
1546815468"[english]TF_Wearable_Wings" "Wings"
1546915469"TF_Halloween2012CommunityBundle" "Комплект на общността „Хелоуин 2012“"
1547015470"[english]TF_Halloween2012CommunityBundle" "Halloween 2012 Community Bundle"
15471N/A"TF_Halloween2012CommunityBundle_Desc" "Този призрачен комплект съдържа над сто невероятни артикулa, създадени от членовете на TF2 общността, за да се ознаменува четвъртото ежегодно призрачно хелоуинско издание:"
N/A15471"TF_Halloween2012CommunityBundle_Desc" "Този призрачен комплект съдържа над сто невероятни артикулa, създадени от членовете на TF2 общността, за да се ознаменува четвъртото ежегодно спектрално хелоуинско издание:"
1547215472"[english]TF_Halloween2012CommunityBundle_Desc" "This spooky bundle contains more than twenty incredible items created by members of the TF2 community to celebrate the Fourth Annual Spectral Halloween Special:"
1547315473"TF_TotalWarBundle" "Комплект „Total War“"
1547415474"[english]TF_TotalWarBundle" "Total War Bundle"
1579015790"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_3_Desc" "Possess the petrifying power of paranormal paint!\nThis spell can be applied to any paintable item."
1579115791"TF_HalloweenSpell_Paint_3_Attr" "Обагрена поквара"
1579215792"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_3_Attr" "Chromatic Corruption"
15793N/A"TF_HalloweenSpell_Paint_4" "Хелоуин заклинание: „Призрачен послеобраз“"
N/A15793"TF_HalloweenSpell_Paint_4" "Хелоуин заклинание: „Спектрален послеобраз“"
1579415794"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_4" "Halloween Spell: Spectral Spectrum"
1579515795"TF_HalloweenSpell_Paint_4_Desc" "Притежавайте изумителната мощ на паранормалната боя!\nТова заклинание може да бъде приложено върху всеки артикул позволяващ боядисване."
1579615796"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_4_Desc" "Possess the petrifying power of paranormal paint!\nThis spell can be applied to any paintable item."
15797N/A"TF_HalloweenSpell_Paint_4_Attr" "Призрачен послеобраз"
N/A15797"TF_HalloweenSpell_Paint_4_Attr" "Спектрален послеобраз"
1579815798"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_4_Attr" "Spectral Spectrum"
1579915799"TF_HalloweenSpell_Paint_5" "Хелоуин заклинание: „Злокобно опетняване“"
1580015800"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_5" "Halloween Spell: Sinister Staining"
1580215802"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_5_Desc" "Possess the petrifying power of paranormal paint!\nThis spell can be applied to any paintable item."
1580315803"TF_HalloweenSpell_Paint_5_Attr" "Злокобно опетняване"
1580415804"[english]TF_HalloweenSpell_Paint_5_Attr" "Sinister Staining"
15805N/A"TF_HalloweenSpell_VoiceScout" "Хелоуин заклинание: „Призрачното ръмжене на Разузнавача“"
N/A15805"TF_HalloweenSpell_VoiceScout" "Хелоуин заклинание: „Спектралното ръмжене на Разузнавача“"
1580615806"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceScout" "Halloween Spell: Scout's Spectral Snarl"
1580715807"TF_HalloweenSpell_VoiceScout_Desc" "Тези заклинания правят гласовете на наемниците 4% по-секси и 130% по-зловещи. Освен този на Разузнавача, неговият е -5% секси.\nТова заклинание може да бъде приложено върху шапка за Разузнавача."
1580815808"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceScout_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Scout hat."
1589615896"[english]TF_HalloweenSpell_PumpkinGrenades" "Halloween Spell: Gourd Grenades"
1589715897"TF_HalloweenSpell_PumpkinGrenades_Desc" "Смъртта не е достатъчна страховита за враговете Ви? Поразете ги с тези специални Хелоуин заклинания!\nТова заклинание може да бъде приложено върху всяко експлозивно оръжие на Разрушителя."
1589815898"[english]TF_HalloweenSpell_PumpkinGrenades_Desc" "Death not frightening enough for your enemies? Hit them with these special Halloween spells!\nThis spell can be applied to any Demoman explosive weapon"
15899N/A"TF_HalloweenSpell_PyroFire_1" "Хелоуин заклинание: „Призрачен пламък“"
N/A15899"TF_HalloweenSpell_PyroFire_1" "Хелоуин заклинание: „Спектрален пламък“"
1590015900"[english]TF_HalloweenSpell_PyroFire_1" "Halloween Spell: Spectral Flame"
1590115901"TF_HalloweenSpell_PyroFire_1_Desc" "Смъртта не е достатъчна страховита за враговете Ви? Поразете ги с тези специални Хелоуин заклинания!\nТова заклинание може да бъде приложено върху всяка огнехвъргачка."
1590215902"[english]TF_HalloweenSpell_PyroFire_1_Desc" "Death not frightening enough for your enemies? Hit them with these special Halloween spells!\nThis spell can be applied to any flamethrower"
1673016730"[english]TF_MVM_Challenge_Bigrock2" "Bone shaker"
1673116731"TF_Bundle_Henchmann" "Комплект „Главорезите“"
1673216732"[english]TF_Bundle_Henchmann" "The Henchmann Bundle"
16733N/A"TF_Bundle_Henchmann_Desc" "Станете част от лошо платените, безименни групи лакеи, обречени да срещнат ужасяващ край в ръцете на враговете, които имат работодателите Ви! Присъединете се към Пърхащата орда, днес!"
N/A16733"TF_Bundle_Henchmann_Desc" "Станете част от лошо платените, безименни групи лакеи, обречени да срещнат отвратителен край в ръцете на враговете, които имат работодателите Ви! Присъединете се към Пърхащата орда, днес!"
1673416734"[english]TF_Bundle_Henchmann_Desc" "Become one of a horribly paid, nameless group of lackeys doomed to meet a gruesome end at the hands of your employer's enemies! Join the Fluttering Horde today!"
1673516735"TF_Henchboy_Belt" "Лакейските ботуши"
1673616736"[english]TF_Henchboy_Belt" "Flunkyware"
1862918629"[english]TF_Wearable_Tentacles" "Tentacles"
1863018630"TF_Bundle_Halloween2013Everything" "Комплект на общността „Хелоуин 2013“"
1863118631"[english]TF_Bundle_Halloween2013Everything" "Halloween 2013 Community Bundle"
18632N/A"TF_Bundle_Halloween2013Everything_Desc" "Този призрачен комплект съдържа над сто невероятни артикула, създадени от членовете на TF2 общността, за да се ознаменува петото ежегодно призрачно хелоуинско издание. Няма как всичко да пасне на един екран, но ще опитаме:"
N/A18632"TF_Bundle_Halloween2013Everything_Desc" "Този призрачен комплект съдържа над сто невероятни артикула, създадени от членовете на TF2 общността, за да се ознаменува петото ежегодно спектрално хелоуинско издание. Няма как всичко да пасне на един екран, но ще опитаме:"
1863318633"[english]TF_Bundle_Halloween2013Everything_Desc" "This spooky bundle contains more than a hundred incredible items created by members of the TF2 community to celebrate the Fifth Annual Spectral Halloween Special. There's no way to fit it all on one screen but we'll try:"
1863418634"TF_Map_plr_hightower_event" "Helltower"
1863518635"[english]TF_Map_plr_hightower_event" "Helltower"
1897318973"[english]TF_hw2013_octo_face" "Cap'n Calamari"
1897418974"TF_hw2013_octo_face_Desc" ""
1897518975"[english]TF_hw2013_octo_face_Desc" ""
18976N/A"TF_hw2013_space_oddity" "Призраконавтът"
N/A18976"TF_hw2013_space_oddity" "Спектралонавтът"
1897718977"[english]TF_hw2013_space_oddity" "The Spectralnaut"
1897818978"TF_hw2013_space_oddity_Desc" ""
1897918979"[english]TF_hw2013_space_oddity_Desc" ""
2330923309"[english]TF_taunt_proletariat_showoff" "Taunt: The Proletariat Posedown"
2331023310"TF_taunt_proletariat_showoff_desc" "Присмех на Картечаря"
2331123311"[english]TF_taunt_proletariat_showoff_desc" "Heavy Taunt"
23312N/A"TF_taunt_proletariat_showoff_AdText" "— Присмех за Картечаря, създаден от общността;\n— Покажете им кой е шефът!"
N/A23312"TF_taunt_proletariat_showoff_AdText" "— Присмех на Картечаря, създаден от общността;\n— Покажете им кой е шефът!"
2331323313"[english]TF_taunt_proletariat_showoff_AdText" "-Community Created Heavy Taunt\n-Show off who's the boss!"
2331423314"TF_HUD_Event_WeaponPickup" "Току-що взехте ново оръжие. Бихте ли искали да го екипирате?"
2331523315"[english]TF_HUD_Event_WeaponPickup" "You just picked up a new weapon. Would you like to equip it?"
2395623956"[english]TF_Map_SunshineEvent_StrangePrefix" " Sinful"
2395723957"TF_Map_MoonshineEvent_StrangePrefix" " последна четвърт"
2395823958"[english]TF_Map_MoonshineEvent_StrangePrefix" " Gibbous"
23959N/A"TF_Map_MillstoneEvent_StrangePrefix" " адска"
N/A23959"TF_Map_MillstoneEvent_StrangePrefix" " пъклена"
2396023960"[english]TF_Map_MillstoneEvent_StrangePrefix" " Infernal"
2396123961"NewItemMethod_QuestMerasmissionOutput" "�Завършили сте Меразмузадание� и получавате:"
2396223962"[english]NewItemMethod_QuestMerasmissionOutput" "You �Completed a Merasmission� and Received:"
2410224102"[english]TF_taunt_maggots_condolence" "Taunt: Soldier's Requiem"
2410324103"TF_taunt_maggots_condolence_Desc" "Присмех на Войника"
2410424104"[english]TF_taunt_maggots_condolence_Desc" "Soldier Taunt"
24105N/A"TF_taunt_maggots_condolence_AdText" "— Присмех за Войника, създаден от общността;\n— Покажете на тези червеи къде им е мястото!"
N/A24105"TF_taunt_maggots_condolence_AdText" "— Присмех на Войника, създаден от общността;\n— Покажете на тези червеи къде им е мястото!"
2410624106"[english]TF_taunt_maggots_condolence_AdText" "-Community Created Soldier Taunt\n-Show those maggots where they belong!"
2410724107"TF_zoomin_broom" "Присмех — Профучаващата метла"
2410824108"[english]TF_zoomin_broom" "Taunt: Zoomin' Broom"
2549925499"[english]TF_reddit_random_acts_Desc" "A medal to recognize the generous gifters of the Random Acts of TF2 group"
2550025500"TF_Wearable_Pouch" "Кесия"
2550125501"[english]TF_Wearable_Pouch" "Pouch"
25502N/A"cp_sunshine_authors" "Ребека „phi“ Айлис\nКимбърли „iiboharz“ Ризуик\nСебастиан „Seba“ Грус\n„Mellowretro“\nТим „SediSocks“ БЛ"
N/A25502"cp_sunshine_authors" "Ребека „phi“ Айлис\nКимбърли „iiboharz“ Ризуик\nСебастиан „Seba“ Грус\n„Mellowretro“\nТим „SediSocks“ Браун Лийс"
2550325503"[english]cp_sunshine_authors" "Rebecca 'phi' Ailes\nKimberly 'iiboharz' Riswick\nSebastian 'Seba' Grus\nMellowretro\nTim 'SediSocks' Brown Lees"
2550425504"cp_metalworks_authors" "Иън „Scorpio Uprising“ Къслидж"
2550525505"[english]cp_metalworks_authors" "Ian 'Scorpio Uprising' Cuslidge"
2551925519"[english]TF_MapToken_Metalworks" "Map Stamp - Metalworks"
2552025520"TF_MapToken_Metalworks_Desc" "Карта в режим „Контролни точки“\n\nНаправена от Иан „Scorpio Uprising“ Къслидж\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя твореца на обществената карта „Metalworks“. Покажете своята подкрепа днес!"
2552125521"[english]TF_MapToken_Metalworks_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Ian 'Scorpio Uprising' Cuslidge\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Metalworks community map. Show your support today!"
25522N/A"TF_MapToken_Metalworks_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя твореца на обществената карта Metalworks."
N/A25522"TF_MapToken_Metalworks_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя твореца на обществената карта „Metalworks“."
2552325523"[english]TF_MapToken_Metalworks_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creator of the Metalworks community map."
2552425524"TF_Map_Swiftwater" "Swiftwater"
2552525525"[english]TF_Map_Swiftwater" "Swiftwater"
2614926149"[english]TF_MapToken_FifthCurveEvent" "Map Stamp - Brimstone"
2615026150"TF_MapToken_FifthCurveEvent_Desc" "Карта в режим „Придвижване на товара“\n\nНаправена от Томи „ICS“ Юрайнен\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя твореца на обществената карта „Brimstone“. Покажете своята подкрепа днес!"
2615126151"[english]TF_MapToken_FifthCurveEvent_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Tomi 'ICS' Uurainen\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Brimstone community map. Show your support today!"
26152N/A"TF_MapToken_FifthCurveEvent_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта Brimstone."
N/A26152"TF_MapToken_FifthCurveEvent_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя твореца на обществената карта „Brimstone“."
2615326153"[english]TF_MapToken_FifthCurveEvent_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creator of the Brimstone community map."
2615426154"TF_Map_PitOfDeath" "Pit of Death"
2615526155"[english]TF_Map_PitOfDeath" "Pit of Death"
2616126161"[english]TF_MapToken_PitOfDeath_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Pit of Death community map."
2616226162"TF_Map_MapleRidgeEvent_StrangePrefix" " злокобна"
2616326163"[english]TF_Map_MapleRidgeEvent_StrangePrefix" " Sinister"
26164N/A"TF_Map_Brimstone_StrangePrefix" " адска"
N/A26164"TF_Map_Brimstone_StrangePrefix" " пъклена"
2616526165"[english]TF_Map_Brimstone_StrangePrefix" " Infernal"
2616626166"TF_Map_PitofDeath_StrangePrefix" " гмуркваща"
2616726167"[english]TF_Map_PitofDeath_StrangePrefix" " Plunging"
2622326223"[english]Attrib_Particle110" "Starstorm Slumber"
2622426224"Attrib_Particle3013" "Адски пъкъл"
2622526225"[english]Attrib_Particle3013" "Hellish Inferno"
26226N/A"Attrib_Particle3014" "Призрачна вихрушка"
N/A26226"Attrib_Particle3014" "Спектрална вихрушка"
2622726227"[english]Attrib_Particle3014" "Spectral Swirl"
26228N/A"Attrib_Particle3015" "Адски пламъци"
N/A26228"Attrib_Particle3015" "Пъклени пламъци"
2622926229"[english]Attrib_Particle3015" "Infernal Flames"
26230N/A"Attrib_Particle3016" "Адски пушек"
N/A26230"Attrib_Particle3016" "Пъклен пушек"
2623126231"[english]Attrib_Particle3016" "Infernal Smoke"
2623226232"ItemDescUnusualify" "Този „Необичайнизатор“ може да бъде приложен към %s1."
2623326233"[english]ItemDescUnusualify" "This Unusualifier can be applied to a %s1."
2656326563"[english]TF_taunt_scotsmans_stagger" "Taunt: Scotsmann's Stagger"
2656426564"TF_taunt_scotsmans_stagger_Desc" "Присмех на Разрушителя"
2656526565"[english]TF_taunt_scotsmans_stagger_Desc" "Demoman Taunt"
26566N/A"TF_taunt_scotsmans_stagger_AdText" "— Присмех за Разрушителя, създаден от общността;\n— Почти в безсъзнание и бръщолевещ на себе си, но все още опасен!"
N/A26566"TF_taunt_scotsmans_stagger_AdText" "— Присмех на Разрушителя, създаден от общността;\n— Почти в безсъзнание и бръщолевещ на себе си, но все още опасен!"
2656726567"[english]TF_taunt_scotsmans_stagger_AdText" "-Community Created Demoman Taunt\n-Almost unconscious and rambling to yourself, but still dangerous!"
2656826568"TF_taunt_didgeridrongo" "Присмех — Диджеридрондго"
2656926569"[english]TF_taunt_didgeridrongo" "Taunt: Didgeridrongo"
2712127121"[english]TF_Wearable_Fish" "Fish"
2712227122"cp_mossrock_authors" "„Freyja“\n„E-Arkham“\nМихал „AsG_Alligator“ Бучко\n„PEAR“\nАндрю „Dr. Spud“ Томпсън\nДжейк „Xi.Cynx“ Хандлович\n„Fuzzymellow“\nАеон „Void“ Болиг\nНийл „Blade x64“ Смарт\nХарлен „UEAKCrash“ Линке"
2712327123"[english]cp_mossrock_authors" "Freyja\nE-Arkham\nMichał 'AsG_Alligator' Byczko\nPEAR\nAndrew 'Dr. Spud' Thompson\nJake 'Xi.Cynx' Handlovic\nFuzzymellow\nAeon 'Void' Bollig\nNeal 'Blade x64' Smart\nHarlen 'UEAKCrash' Linke"
27124N/A"koth_lazarus_authors" "Аеон „Void“ Болиг\n„Fuzzymellow“\nТим „SediSocks“ БЛ\n„Sky“\nБенджамин „Badgerpig“ Блахолтц\n„Stiffy360“"
N/A27124"koth_lazarus_authors" "Аеон „Void“ Болиг\n„Fuzzymellow“\nТим „SediSocks“ Браун Лийс\n„Sky“\nБенджамин „blaholtzen“ Блахолтц\n„Stiffy360“"
2712527125"[english]koth_lazarus_authors" "Aeon 'Void' Bollig\nFuzzymellow\nTim 'SediSocks' Brown Lees\nSky\nBenjamin 'blaholtzen' Blåholtz\nStiffy360"
2712627126"plr_bananabay_authors" "Нийл „Blade x64“ Смарт\nДженифър „NeoDement“ Бърнет\n„PEAR“\n„Stiffy360“\n„Fuzzymellow“\nАеон „Void“ Болиг\n„Freyja“"
2712727127"[english]plr_bananabay_authors" "Neal 'Blade x64' Smart\nJennifer 'NeoDement' Burnett\nPEAR\nStiffy360\nFuzzymellow\nAeon 'Void' Bollig\nFreyja"
2714127141"[english]TF_Map_Lazarus" "Lazarus"
2714227142"TF_MapToken_Lazarus" "Марка на карта — Lazarus"
2714327143"[english]TF_MapToken_Lazarus" "Map Stamp - Lazarus"
27144N/A"TF_MapToken_Lazarus_Desc" "Карта в режим „Кралят на хълма“\n\nНаправена от Аеон „Void“ Болиг, „Fuzzymellow“, Тим „SedimentarySocks“ БЛ, Тим „Sky“ Дунет, Бенджамин „Badgerpig“ Блахолтц и „Stiffy360“.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Lazarus“. Покажете своята подкрепа днес!"
N/A27144"TF_MapToken_Lazarus_Desc" "Карта в режим „Кралят на хълма“\n\nНаправена от Аеон „Void“ Болиг, „Fuzzymellow“, Тим „SedimentarySocks“ Браун Лийс, Тим „Sky“ Дунет, Бенджамин „blaholtzen“ Блахолтц и „Stiffy360“.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Lazarus“. Покажете своята подкрепа днес!"
2714527145"[english]TF_MapToken_Lazarus_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Aeon 'Void' Bollig, Fuzzymellow, Tim 'SedimentarySocks' BL, Sky, Benjamin 'blaholtzen' Blåholtz, and Stiffy360\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Lazarus community map. Show your support today!"
2714627146"TF_MapToken_Lazarus_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта Lazarus."
2714727147"[english]TF_MapToken_Lazarus_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Lazarus community map."
2736127361"[english]Campaign3Paintkits_case1_collection" "Jungle Jackpot Collection"
2736227362"Campaign3Paintkits_case1_collection_desc" "Артикули от козметичната колекция „Джакпот от джунглата“:"
2736327363"[english]Campaign3Paintkits_case1_collection_desc" "Items from the Jungle Jackpot Collection:"
27364N/A"Campaign3Paintkits_case2_collection" "Колекцията „Адска награда“"
N/A27364"Campaign3Paintkits_case2_collection" "Колекцията „Пъклена награда“"
2736527365"[english]Campaign3Paintkits_case2_collection" "Infernal Reward Collection"
27366N/A"Campaign3Paintkits_case2_collection_desc" "Артикули от козметичната колекция „Адска награда“:"
N/A27366"Campaign3Paintkits_case2_collection_desc" "Артикули от козметичната колекция „Пъклена награда“:"
2736727367"[english]Campaign3Paintkits_case2_collection_desc" "Items from the Infernal Reward Collection:"
2736827368"UniqueSkins_collection" "Колекцията „Подбрано от Сакстън“"
2736927369"[english]UniqueSkins_collection" "Saxton Select Collection"
2741727417"[english]TF_Tool_Campaign3PaintkitKey1_desc" "Used to Open a Jungle Jackpot War Paint Case"
2741827418"TF_Tool_Campaign3PaintkitKey1_AdText" "— Използва се за отваряне на сандък с военна боя от „Джакпот от джунглата“."
2741927419"[english]TF_Tool_Campaign3PaintkitKey1_AdText" "-Used to Open a Jungle Jackpot War Paint Case"
27420N/A"TF_Campaign3PaintkitCase2" "Сандък с военна боя от „Адска награда“"
N/A27420"TF_Campaign3PaintkitCase2" "Сандък с военна боя от „Пъклена награда“"
2742127421"[english]TF_Campaign3PaintkitCase2" "Infernal Reward War Paint Case"
2742227422"TF_Campaign3PaintkitCase2_desc" "Изрисувайте своя шедьовър с една от тези военни бои, направени от общността."
2742327423"[english]TF_Campaign3PaintkitCase2_desc" "Paint your master piece with one of these community-made War Paints."
27424N/A"TF_Campaign3PaintkitCase2_AdText" "— Съдържа военна боя от колекцията „Адска награда“"
N/A27424"TF_Campaign3PaintkitCase2_AdText" "— Съдържа военна боя от колекцията „Пъклена награда“"
2742527425"[english]TF_Campaign3PaintkitCase2_AdText" "-Contains a War Paint from the Infernal Reward War Paint Collection"
27426N/A"TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2" "Ключ за колекцията с военни бои „Адска награда“"
N/A27426"TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2" "Ключ за колекцията с военни бои „Пъклена награда“"
2742727427"[english]TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2" "Infernal Reward War Paint Key"
27428N/A"TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2_desc" "Използва се за отваряне на сандък с военна боя от „Адска награда“"
N/A27428"TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2_desc" "Използва се за отваряне на сандък с военна боя от „Пъклена награда“"
2742927429"[english]TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2_desc" "Used to Open an Infernal Reward War Paint Case"
27430N/A"TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2_AdText" "— Използва се за отваряне на сандък с военна боя от „Адска награда“"
N/A27430"TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2_AdText" "— Използва се за отваряне на сандък с военна боя от „Пъклена награда“"
2743127431"[english]TF_Tool_Campaign3PaintkitKey2_AdText" "-Used to Open an Infernal Reward War Paint Case"
2743227432"TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier1_Name" "Военна боя „Украсеният военен герой“\nБез ключов сандък от цивилен разред"
2743327433"[english]TF_KeylessPaintkitBundle_Campaign3_Collection1_Tier1_Name" "'Decorated War Hero' War Paint\nCivilian Grade Keyless Case"
2786327863"[english]TF_taunt_dueling_banjo_AdText" "-Community Created Engineer Taunt\n-Celebrate one of the two things everyone remembers from the 1972 Burt Reynolds classic, Deliverance."
2786427864"TF_taunt_russian_arms_race" "Присмех — Руската военна надпревара"
2786527865"[english]TF_taunt_russian_arms_race" "Taunt: The Russian Arms Race"
27866N/A"TF_taunt_russian_arms_race_Desc" "Присмех за Картечаря, създаден от общността\nЗаемете се с лицевите опори, другарю! Притежавайте средствата за производство на млечна киселина!"
N/A27866"TF_taunt_russian_arms_race_Desc" "Присмех на Картечаря, създаден от общността\nЗаемете се с лицевите опори, другарю! Притежавайте средствата за производство на млечна киселина!"
2786727867"[english]TF_taunt_russian_arms_race_Desc" "Community Created Heavy Taunt\nGet Pushkin, comrade! Own the means of lactic acid production!"
27868N/A"TF_taunt_russian_arms_race_AdText" "— Присмех за Картечаря, създаден от общността;\n— Заемете се с лицевите опори, другарю! Притежавайте средствата за производство на млечна киселина!"
N/A27868"TF_taunt_russian_arms_race_AdText" "— Присмех на Картечаря, създаден от общността;\n— Заемете се с лицевите опори, другарю! Притежавайте средствата за производство на млечна киселина!"
2786927869"[english]TF_taunt_russian_arms_race_AdText" "-Community Created Heavy Taunt\n-Get Pushkin, comrade! Own the means of lactic acid production!"
2787027870"TF_taunt_soviet_strongarm" "Присмех — Съветската употреба на сила"
2787127871"[english]TF_taunt_soviet_strongarm" "Taunt: The Soviet Strongarm"
27872N/A"TF_taunt_soviet_strongarm_Desc" "Присмех за Картечаря, създаден от общността\nПропускайте упражненията за краката с това безкрайно повтарящо се предизвикателство за бицепсите."
N/A27872"TF_taunt_soviet_strongarm_Desc" "Присмех на Картечаря, създаден от общността\nПропускайте упражненията за краката с това безкрайно повтарящо се предизвикателство за бицепсите."
2787327873"[english]TF_taunt_soviet_strongarm_Desc" "Community Created Heavy Taunt\nSkip leg day forever with this infinitely-loopable bicep blaster."
27874N/A"TF_taunt_soviet_strongarm_AdText" "— Присмех за Картечаря, създаден от общността;\n— Пропускайте упражненията за краката с това безкрайно повтарящо се предизвикателство за бицепсите."
N/A27874"TF_taunt_soviet_strongarm_AdText" "— Присмех на Картечаря, създаден от общността;\n— Пропускайте упражненията за краката с това безкрайно повтарящо се предизвикателство за бицепсите."
2787527875"[english]TF_taunt_soviet_strongarm_AdText" "-Community Created Heavy Taunt\n-Skip leg day forever with this infinitely-loopable bicep blaster."
2787627876"TF_taunt_jumping_jack" "Присмех — Подскачащият пневматичен чук"
2787727877"[english]TF_taunt_jumping_jack" "Taunt: The Jumping Jack"
2829728297"[english]TF_reddit_random_acts2" "Philanthropist's Indulgence"
2829828298"TF_reddit_random_acts2_Desc" "Медал, който е признание за онези, щедро раздавали подаръци в групата „Random Acts of TF2“."
2829928299"[english]TF_reddit_random_acts2_Desc" "A medal to recognize the generous gifters of the Random Acts of TF2 group"
28300N/A"TF_spectral_snowflake" "Специалната снежинка"
N/A28300"TF_spectral_snowflake" "Спектралната снежинка"
2830128301"[english]TF_spectral_snowflake" "Spectral Snowflake"
2830228302"TF_spectral_snowflake_Desc" "О, времето навън е страховито. Присъдено на участниците в обществената демонстрация Nightmare Before Smissmas 2017 („Кошмарът преди Смисмас 2017“)!"
2830328303"[english]TF_spectral_snowflake_Desc" "Oh, the weather outside is frightful. Awarded to the participants of the Nightmare Before Smissmas 2017 community showcase!"
2835928359"[english]TF_Tool_Winter2017WarPaintKey_AdText" "-Used to Open a Winter 2017 War Paint Case"
2836028360"TF_taunt_the_skating_scorcher" "Присмех — Жаркият леден кънкьор"
2836128361"[english]TF_taunt_the_skating_scorcher" "Taunt: The Skating Scorcher"
28362N/A"TF_taunt_the_skating_scorcher_Desc" "Присмех за Подпалвача, създаден от общността"
28363N/A"[english]TF_taunt_the_skating_scorcher_Desc" "Community Created Pyro Taunt"
N/A28362"TF_taunt_the_skating_scorcher_Desc" "Присмех на Подпалвача, създаден от общността\n\nОсновната и алт. стрелба демонстрират различни елегантни движения"
N/A28363"[english]TF_taunt_the_skating_scorcher_Desc" "Community Created Pyro Taunt\n\nPrimary and Alt Fire show off different flair moves"
2836428364"TF_taunt_the_skating_scorcher_AdText" "— Присмех за Подпалвача, създаден от общността."
2836528365"[english]TF_taunt_the_skating_scorcher_AdText" "-Community Created Pyro Taunt"
2836628366"TF_taunt_the_bunnyhopper" "Присмех — Скокльото"
2836728367"[english]TF_taunt_the_bunnyhopper" "Taunt: The Bunnyhopper"
28368N/A"TF_taunt_the_bunnyhopper_Desc" "Присмех за Разузнавача, създаден от общността"
28369N/A"[english]TF_taunt_the_bunnyhopper_Desc" "Community Created Scout Taunt"
28370N/A"TF_taunt_the_bunnyhopper_AdText" "— Присмех за Разузнавача, създаден от общността."
N/A28368"TF_taunt_the_bunnyhopper_Desc" "Присмех на Разузнавача, създаден от общността\n\nОсновната и алт. стрелба демонстрират различни елегантни движения"
N/A28369"[english]TF_taunt_the_bunnyhopper_Desc" "Community Created Scout Taunt\n\nPrimary and Alt Fire show off different flair moves"
N/A28370"TF_taunt_the_bunnyhopper_AdText" "— Присмех на Разузнавача, създаден от общността."
2837128371"[english]TF_taunt_the_bunnyhopper_AdText" "-Community Created Scout Taunt"
2837228372"TF_taunt_runners_rhythm" "Присмех — Ритъмът на бегача"
2837328373"[english]TF_taunt_runners_rhythm" "Taunt: Runner's Rhythm"
28374N/A"TF_taunt_runners_rhythm_Desc" "Присмех за Разузнавача, създаден от общността"
N/A28374"TF_taunt_runners_rhythm_Desc" "Присмех на Разузнавача, създаден от общността"
2837528375"[english]TF_taunt_runners_rhythm_Desc" "Community Created Scout Taunt"
28376N/A"TF_taunt_runners_rhythm_AdText" "— Присмех за Разузнавача, създаден от общността."
N/A28376"TF_taunt_runners_rhythm_AdText" "— Присмех на Разузнавача, създаден от общността."
2837728377"[english]TF_taunt_runners_rhythm_AdText" "-Community Created Scout Taunt"
2837828378"TF_taunt_luxury_lounge" "Присмех — Луксозното удобно кресло"
2837928379"[english]TF_taunt_luxury_lounge" "Taunt: Luxury Lounge"
2838328383"[english]TF_taunt_luxury_lounge_AdText" "-Community Created Spy Taunt"
2838428384"TF_taunt_surgeons_squeezebox" "Присмех — Хирургическият акордеон"
2838528385"[english]TF_taunt_surgeons_squeezebox" "Taunt: Surgeon's Squeezebox"
28386N/A"TF_taunt_surgeons_squeezebox_Desc" "Присмех за Медика, създаден от общността"
N/A28386"TF_taunt_surgeons_squeezebox_Desc" "Присмех на Медика, създаден от общността"
2838728387"[english]TF_taunt_surgeons_squeezebox_Desc" "Community Created Medic Taunt"
28388N/A"TF_taunt_surgeons_squeezebox_AdText" "— Присмех за Медика, създаден от общността."
N/A28388"TF_taunt_surgeons_squeezebox_AdText" "— Присмех на Медика, създаден от общността."
2838928389"[english]TF_taunt_surgeons_squeezebox_AdText" "-Community Created Medic Taunt"
2839028390"TF_taunt_the_trackmans_touchdown" "Присмех — Тъчдаунът на бегача"
2839128391"[english]TF_taunt_the_trackmans_touchdown" "Taunt: The Trackman's Touchdown"
28392N/A"TF_taunt_the_trackmans_touchdown_Desc" "Присмех за Разузнавача, създаден от общността"
N/A28392"TF_taunt_the_trackmans_touchdown_Desc" "Присмех на Разузнавача, създаден от общността"
2839328393"[english]TF_taunt_the_trackmans_touchdown_Desc" "Community Created Scout Taunt"
28394N/A"TF_taunt_the_trackmans_touchdown_AdText" "— Присмех за Разузнавача, създаден от общността."
N/A28394"TF_taunt_the_trackmans_touchdown_AdText" "— Присмех на Разузнавача, създаден от общността."
2839528395"[english]TF_taunt_the_trackmans_touchdown_AdText" "-Community Created Scout Taunt"
2839628396"TF_dec17_sledders_sidekick" "Другарят на шейната"
2839728397"[english]TF_dec17_sledders_sidekick" "Sledder's Sidekick"
2918729187"[english]koth_bagel_event_authors" "Lauren 'Yrrzy' Godfrey\nHarlen 'UEAKCrash' Linke\nZach 'Exactol' Matuson\nSebastian 'Seba' Grus\nRebecca 'Phi' Ailes\nFreyja"
2918829188"pl_rumble_event_authors" "Томи „ICS“ Юрайнен\nРайли „Sheltr“ Аанестад\nМихал „AsG_Alligator“ Бучко\nЗак „Exactol“ Матусон\nЛиъм „Diva Dan“ Мофит"
2918929189"[english]pl_rumble_event_authors" "Tomi 'ICS' Uurainen\nRiley 'Sheltr' Aanestad\nMichał 'AsG_Alligator' Byczko\nZach 'Exactol' Matuson\nLiam 'Diva Dan' Moffitt"
29190N/A"pd_monster_bash_authors" "Аеон „Void“ Болиг\n„Fuzzymellow“\n„PEAR“\n„donhonk“\nХарлен „UEAKCrash“ Линке\nТим „SediSocks“ БЛ\nЛиъм „Diva Dan“ Мофит\nДженифър „NeoDement“ Бърнет\nЕрик „Колтех“ Колтий"
N/A29190"pd_monster_bash_authors" "Аеон „Void“ Болиг\n„Fuzzymellow“\n„PEAR“\n„donhonk“\nХарлен „UEAKCrash“ Линке\nТим „SediSocks“ Браун Лийс\nЛиъм „Diva Dan“ Мофит\nДженифър „NeoDement“ Бърнет\nЕрик „Колтех“ Колтий"
2919129191"[english]pd_monster_bash_authors" "Aeon 'Void' Bollig\nFuzzymellow\nPEAR\ndonhonk\nHarlen 'UEAKCrash' Linke\nTim 'SediSocks' Brown Lees\nLiam 'Diva Dan' Moffitt\nJennifer 'NeoDement' Burnett\nErik 'Colteh' Coltey"
29192N/A"koth_slasher_authors" "Аеон „Void“ Болиг\n„Fuzzymellow“\nТим „SediSocks“ БЛ\n„Killohurtz“\nМартин „Chaofanatic“ Елис\nЛоурен „Yrrzy“ Годфрей\nАндрю „Rogue13“ Риш"
N/A29192"koth_slasher_authors" "Аеон „Void“ Болиг\n„Fuzzymellow“\nТим „SediSocks“ Браун Лийс\n„Killohurtz“\nМартин „Chaofanatic“ Елис\nЛоурен „Yrrzy“ Годфрей\nАндрю „Rogue13“ Риш"
2919329193"[english]koth_slasher_authors" "Aeon 'Void' Bollig\nFuzzymellow\nTim 'SediSocks' Brown Lees\nKillohurtz\nMartin 'Chaofanatic' Ellis\nLauren 'Yrrzy' Godfrey\nAndrew 'Rogue13' Risch"
2919429194"pd_cursed_cove_event_authors" "Луи „bakscratch“ Търнър\nЮха „Jusa“ Куопала\nШон „boomsta“ Троелер\nДжордан „Hex“ Льобланк\n„EmNudge“\nЗак „Exactol“ Матусон\nНик „Bobby BodyOdor“ Бейкър\nДънкан „Magnus“ Уелч\nНейтън „Yacan1“ Дейди\nРонина „Py-Bun“ Родригез\n„Stiffy360“\n„Deacon“"
2919529195"[english]pd_cursed_cove_event_authors" "Louie 'bakscratch' Turner\nJuha 'Jusa' Kuoppala\nSean 'boomsta' Troehler\nJordan 'Hex' LeBlanc\nEmNudge\nZach 'Exactol' Matuson\nNick 'Bobby BodyOdor' Baker\nDuncan 'Magnus' Welch\nNathan 'Yacan1' Dadey\nRoniña 'Py-Bun' Rodriguez\nStiffy360\nDeacon"
2921329213"[english]TF_Map_MonsterBash" "Monster Bash"
2921429214"TF_MapToken_MonsterBash" "Марка на карта — Monster Bash"
2921529215"[english]TF_MapToken_MonsterBash" "Map Stamp - Monster Bash"
29216N/A"TF_MapToken_MonsterBash_Desc" "Карта в режим „Унищожение на играчи“\n\nНаправена от Аеон „Void“ Болиг, „Fuzzymellow“, „PEAR“, „Donhonk“, Харлен „UEAKCrash“ Линке, Тим „SediSocks“ БЛ, Лиъм „Diva Dan“ Мофит, Дженифър „NeoDement“ Бърнет и Ерик Колтех.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Monster Bash“. Покажете своята подкрепа днес!"
N/A29216"TF_MapToken_MonsterBash_Desc" "Карта в режим „Унищожение на играчи“\n\nНаправена от Аеон „Void“ Болиг, „Fuzzymellow“, „PEAR“, „Donhonk“, Харлен „UEAKCrash“ Линке, Тим „SediSocks“ Браун Лийс, Лиъм „Diva Dan“ Мофит, Дженифър „NeoDement“ Бърнет и Ерик „Colteh“ Колтей.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Monster Bash“. Покажете своята подкрепа днес!"
2921729217"[english]TF_MapToken_MonsterBash_Desc" "A Player Destruction Map\n\nMade by Aeon 'Void' Bollig, Fuzzymellow, PEAR, Donhonk, Harlen 'UEAKCrash' Linke, Tim 'SediSocks' Brown Lees, Liam 'Diva Dan' Moffitt, Jennifer 'NeoDement' Burnett, and Erik 'Colteh' Coltey\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Monster Bash community map. Show your support today!"
2921829218"TF_MapToken_MonsterBash_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Monster Bash“."
2921929219"[english]TF_MapToken_MonsterBash_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Monster Bash community map."
2922129221"[english]TF_Map_Slasher" "Slasher"
2922229222"TF_MapToken_Slasher" "Марка на карта — Slasher"
2922329223"[english]TF_MapToken_Slasher" "Map Stamp - Slasher"
29224N/A"TF_MapToken_Slasher_Desc" "Карта в режим „Кралят на хълма“\n\nНаправена от Аеон „Void“ Болиг, „Fuzzymellow“, Тим „SediSocks“ БЛ, „Killohurtz“, Мартин „Chaofanatic“ Елис, Лоурен „Yrrzy“ Годфрей и Андрю „Rogue13“ Риш.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Slasher“. Покажете своята подкрепа днес!"
N/A29224"TF_MapToken_Slasher_Desc" "Карта в режим „Кралят на хълма“\n\nНаправена от Аеон „Void“ Болиг, „Fuzzymellow“, Тим „SediSocks“ Браун Лийс, „Killohurtz“, Мартин „Chaofanatic“ Елис, Лоурен „Yrrzy“ Годфрей и Андрю „Rogue13“ Риш.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Slasher“. Покажете своята подкрепа днес!"
2922529225"[english]TF_MapToken_Slasher_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Aeon 'Void' Bollig, Fuzzymellow, Tim 'SediSocks' Brown Lees, Killohurtz, Martin 'Chaofanatic' Ellis, Lauren 'Yrrzy' Godfrey, and Andrew 'Rogue13' Risch\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Slasher community map. Show your support today!"
2922629226"TF_MapToken_Slasher_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Slasher“."
2922729227"[english]TF_MapToken_Slasher_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Slasher community map."
3166931669"[english]pl_hasslecastle_authors" "Smiley The Smile"
3167031670"pl_bloodwater_authors" "Райън „Chill“ Фой\nЕлиан „Iron“ Родригес"
3167131671"[english]pl_bloodwater_authors" "Ryan 'Chill' Foy\nElián 'Iron' Rodríguez"
31672N/A"koth_undergrove_event_authors" "Патрик „Sweepertank“ Престън\nАндрю „Dr. Spud“ Томпсън\n„E-Arkham“\nЛиъм „Diva Dan“ Мофит\nАеон „Void“ Болиг\n„juniper“\nКевин „Ravidge“ Бруук\nИван „Crowbar“ Соколов\nАлекс „MaccyF“ Макфаргухар\n„Em“"
N/A31672"koth_undergrove_event_authors" "Патрик „Sweepertank“ Престън\nАндрю „Dr. Spud“ Томпсън\n„E-Arkham“\nЛиъм „Diva Dan“ Мофит\nАеон „Void“ Болиг\n„Juniper“\nКевин „Ravidge“ Бруук\nИван „Crowbar“ Соколов\nАлекс „MaccyF“ Макфаргухар\n„Em“"
3167331673"[english]koth_undergrove_event_authors" "Patrick 'Sweepertank' Preston\nAndrew 'Dr. Spud' Thompson\nE-Arkham\nLiam 'Diva Dan' Moffitt\nAeon 'Void' Bollig\nJuniper\nKevin 'Ravidge' Brook\nIvan 'Crowbar' Sokolov\nAlex 'MaccyF' MacFarquhar\nEm"
3167431674"TF_Map_Megalo" "Megalo"
3167531675"[english]TF_Map_Megalo" "Megalo"
3168531685"[english]TF_MapToken_HassleCastle" "Map Stamp - Hassle Castle"
3168631686"TF_MapToken_HassleCastle_Desc" "Карта в режим „Придвижване на товара“\n\nНаправена от „Smiley The Smile“.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Hassle Castle“. Покажете своята подкрепа днес!"
3168731687"[english]TF_MapToken_HassleCastle_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Smiley The Smile\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Hassle Castle community map. Show your support today!"
31688N/A"TF_MapToken_HassleCastle_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя твореца на обществената карта Hassle Castle."
N/A31688"TF_MapToken_HassleCastle_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя твореца на обществената карта „Hassle Castle“."
3168931689"[english]TF_MapToken_HassleCastle_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creator of the Hassle Castle community map."
3169031690"TF_Map_Bloodwater" "Bloodwater"
3169131691"[english]TF_Map_Bloodwater" "Bloodwater"
3169931699"[english]TF_Map_UndergroveEvent" "Moldergrove"
3170031700"TF_MapToken_UndergroveEvent" "Марка на карта — Moldergrove"
3170131701"[english]TF_MapToken_UndergroveEvent" "Map Stamp - Moldergrove"
31702N/A"TF_MapToken_UndergroveEvent_Desc" "Карта в режим „Кралят на хълма“\n\nНаправена от Патрик „Sweepertank“ Престън, Андрю „Dr. Spud“ Томпсън, „E-Arkham“, Лиъм „Diva Dan“ Мофит, Аеон „Void“ Болиг, „juniper“, Кевин „Ravidge“ Бруук, Иван „Crowbar“ Соколов, Алекс „MaccyF“ Макфаргухар и „Em“.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Moldergrove“. Покажете своята подкрепа днес!"
N/A31702"TF_MapToken_UndergroveEvent_Desc" "Карта в режим „Кралят на хълма“\n\nНаправена от Патрик „Sweepertank“ Престън, Андрю „Dr. Spud“ Томпсън, „E-Arkham“, Лиъм „Diva Dan“ Мофит, Аеон „Void“ Болиг, „Juniper“, Кевин „Ravidge“ Бруук, Иван „Crowbar“ Соколов, Алекс „MaccyF“ Макфаргухар и „Em“.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Moldergrove“. Покажете своята подкрепа днес!"
3170331703"[english]TF_MapToken_UndergroveEvent_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Patrick 'Sweepertank' Preston, Andrew 'Dr. Spud' Thompson, E-Arkham, Liam 'Diva Dan' Moffitt, Aeon 'Void' Bollig, juniper, Kevin 'Ravidge' Brook, Ivan 'Crowbar' Sokolov, Alex 'MaccyF' MacFarquhar, and Em\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Moldergrove community map. Show your support today!"
3170431704"TF_MapToken_UndergroveEvent_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Moldergrove“."
3170531705"[english]TF_MapToken_UndergroveEvent_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Moldergrove community map."
3195731957"[english]TF_Wearable_Antlers" "Antlers"
3195831958"TF_Wearable_PantsSlippers" "Панталони и пантофи"
3195931959"[english]TF_Wearable_PantsSlippers" "Pants and Slippers"
31960N/A"pl_pier_authors" "Нийл „Blade x64“ Смарт\nБенджамин „Badgerpig“ Блахолтц\nЕрик „Колтех“ Колтий\nЛиъм „Diva Dan“ Мофит\n„donhonk“\nАндрю „Dr. Spud“ Томпсън\nТиджс „Evil_Knevil“ Ван Джеръуи\n„juniper“\nНасим „NassimO“ Садоун\nДеймиън „Populus“ Блащик\nКевин „Ravidge“ Бруук\nТим „SediSocks“ БЛ\n„Sky“\nАл „Square“ Роджърс\nАеон „Void“ Болиг\nЗоуи Смит"
N/A31960"pl_pier_authors" "Нийл „Blade x64“ Смарт\nБенджамин „blaholtzen“ Блахолтц\nЕрик „Колтех“ Колтий\nЛиъм „Diva Dan“ Мофит\n„donhonk“\nАндрю „Dr. Spud“ Томпсън\nТиджс „Evil_Knevil“ Ван Джеръуи\n„Juniper“\nНасим „NassimO“ Садоун\nДеймиън „Populus“ Блащик\nКевин „Ravidge“ Бруук\nТим „SediSocks“ Браун Лийс\n„Sky“\nАл „Square“ Роджърс\nАеон „Void“ Болиг\nЗоуи Смит"
3196131961"[english]pl_pier_authors" "Neal 'Blade x64' Smart\nBenjamin 'blaholtzen' Blåholtz\nErik 'Colteh' Coltey\nLiam 'Diva Dan' Moffitt\ndonhonk\nAndrew 'Dr. Spud' Thompson\nThijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey\nJuniper\nNassim 'NassimO' Sadoun\nDamian 'Populus' Błaszczyk\nKevin 'Ravidge' Brook\nTim 'SediSocks' Brown Lees\nSky\nAl 'Square' Rodgers\nAeon 'Void' Bollig\nZoey Smith"
3196231962"pd_snowville_event_authors" "Максим „Mimas Torres“ Дюпуи\nЗак „Exactol“ Матусон\nВинсент „Vel0city“ Суарт\nДжо „Fr0z3nR“ Радак"
3196331963"[english]pd_snowville_event_authors" "Maxime 'Mimas Torres' Dupuis\nZach 'Exactol' Matuson\nVincent 'Vel0city' Swart\nJoe 'Fr0z3nR' Radak"
3196931969"[english]TF_Map_Pier" "Pier"
3197031970"TF_MapToken_Pier" "Марка на карта — Pier"
3197131971"[english]TF_MapToken_Pier" "Map Stamp - Pier"
31972N/A"TF_MapToken_Pier_Desc" "Карта в режим „Придвижване на товара“\n\nНаправена от Нийл „Blade x64“ Смарт, Бенджамин „Badgerpig“ Блахолтц, Ерик „Колтех“ Колтий, Лиъм „Diva Dan“ Мофит, „donhonk“, Андрю „Dr. Spud“ Томпсън, Тиджс „Evil_Knevil“ Ван Джеръуи, „juniper“, Насим „NassimO“ Садоун, Дамян „Populus“ Блащик, Кевин „Ravidge“ Бруук, Тим „SediSocks“ БЛ, „Sky“, Ал „Square“ Роджърс, Аеон „Void“ Болиг и Зоуи Смит.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Pier“. Покажете своята подкрепа днес!"
N/A31972"TF_MapToken_Pier_Desc" "Карта в режим „Придвижване на товара“\n\nНаправена от Нийл „Blade x64“ Смарт, Бенджамин „blaholtzen“ Блахолтц, Ерик „Колтех“ Колтий, Лиъм „Diva Dan“ Мофит, „donhonk“, Андрю „Dr. Spud“ Томпсън, Тиджс „Evil_Knevil“ Ван Джеръуи, „Juniper“, Насим „NassimO“ Садоун, Дамян „Populus“ Блащик, Кевин „Ravidge“ Бруук, Тим „SediSocks“ Браун Лийс, „Sky“, Ал „Square“ Роджърс, Аеон „Void“ Болиг и Зоуи Смит.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Pier“. Покажете своята подкрепа днес!"
3197331973"[english]TF_MapToken_Pier_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Neal 'Blade x64' Smart, Benjamin 'blaholtzen' Blåholtz, Erik 'Colteh' Coltey, Liam 'Diva Dan' Moffitt, donhonk, Andrew 'Dr. Spud' Thompson, Thijs 'Evil_Knevil' Van Gerrewey, Juniper, Nassim 'NassimO' Sadoun, Damian 'Populus' Błaszczyk, Kevin 'Ravidge' Brook, Tim 'SediSocks' Brown Lees, Sky, Al 'Square' Rodgers, Aeon 'Void' Bollig, and Zoey Smith\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Pier community map. Show your support today!"
3197431974"TF_MapToken_Pier_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Pier“."
3197531975"[english]TF_MapToken_Pier_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Pier community map."
3199531995"[english]TF_MapToken_Wutville" "Map Stamp - Wutville"
3199631996"TF_MapToken_Wutville_Desc" "Карта в режим „Придвижване на товара“\n\nНаправена от Андрю „Rogue13“ Риш.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя твореца на обществената карта „Wutville“. Покажете своята подкрепа днес!"
3199731997"[english]TF_MapToken_Wutville_Desc" "A Payload Map\n\nMade by Andrew 'Rogue13' Risch\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Wutville community map. Show your support today!"
31998N/A"TF_MapToken_Wutville_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Wutville“."
N/A31998"TF_MapToken_Wutville_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя твореца на обществената карта „Wutville“."
3199931999"[english]TF_MapToken_Wutville_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creator of the Wutville community map."
3200032000"TF_Map_Pier_StrangePrefix" " развлекателна"
3200132001"[english]TF_Map_Pier_StrangePrefix" " Entertaining"
3210332103"[english]Attrib_Particle3056" "Shimmering Lights"
3210432104"TF_taunt_the_pooped_deck" "Присмех — Изтощено отсядане в сгъваем стол"
3210532105"[english]TF_taunt_the_pooped_deck" "Taunt: The Pooped Deck"
32106N/A"TF_taunt_the_pooped_deck_Desc" "Присмех за Разрушителя, създаден от общността"
32107N/A"[english]TF_taunt_the_pooped_deck_Desc" "Community Created Demoman Taunt"
32108N/A"TF_taunt_the_pooped_deck_AdText" "— Присмех за Разрушителя, създаден от общността."
N/A32106"TF_taunt_the_pooped_deck_Desc" "Присмех на Разрушителя, създаден от общността\n\nОсновната и алт. стрелба демонстрират различни елегантни движения"
N/A32107"[english]TF_taunt_the_pooped_deck_Desc" "Community Created Demoman Taunt\n\nPrimary and Alt Fire show off different flair moves"
N/A32108"TF_taunt_the_pooped_deck_AdText" "— Присмех на Разрушителя, създаден от общността."
3210932109"[english]TF_taunt_the_pooped_deck_AdText" "-Community Created Demoman Taunt"
3211032110"TF_taunt_time_out_therapy" "Присмех — Терапевтична почивка"
3211132111"[english]TF_taunt_time_out_therapy" "Taunt: Time Out Therapy"
32112N/A"TF_taunt_time_out_therapy_Desc" "Присмех за Медика, създаден от общността"
N/A32112"TF_taunt_time_out_therapy_Desc" "Присмех на Медика, създаден от общността"
3211332113"[english]TF_taunt_time_out_therapy_Desc" "Community Created Medic Taunt"
32114N/A"TF_taunt_time_out_therapy_AdText" "— Присмех за Медика, създаден от общността."
N/A32114"TF_taunt_time_out_therapy_AdText" "— Присмех на Медика, създаден от общността."
3211532115"[english]TF_taunt_time_out_therapy_AdText" "-Community Created Medic Taunt"
3211632116"TF_taunt_rocket_jockey" "Присмех — Ракетен жокей"
3211732117"[english]TF_taunt_rocket_jockey" "Taunt: Rocket Jockey"
32118N/A"TF_taunt_rocket_jockey_Desc" "Присмех за Войника, създаден от общността"
N/A32118"TF_taunt_rocket_jockey_Desc" "Присмех на Войника, създаден от общността"
3211932119"[english]TF_taunt_rocket_jockey_Desc" "Community Created Soldier Taunt"
32120N/A"TF_taunt_rocket_jockey_AdText" "— Присмех за Войника, създаден от общността."
N/A32120"TF_taunt_rocket_jockey_AdText" "— Присмех на Войника, създаден от общността."
3212132121"[english]TF_taunt_rocket_jockey_AdText" "-Community Created Soldier Taunt"
3212232122"TF_taunt_the_boston_boarder" "Присмех — Бостънският скейтбордист"
3212332123"[english]TF_taunt_the_boston_boarder" "Taunt: The Boston Boarder"
32124N/A"TF_taunt_the_boston_boarder_Desc" "Присмех за Разузнавача, създаден от общността"
32125N/A"[english]TF_taunt_the_boston_boarder_Desc" "Community Created Scout Taunt"
32126N/A"TF_taunt_the_boston_boarder_AdText" "— Присмех за Разузнавача, създаден от общността."
N/A32124"TF_taunt_the_boston_boarder_Desc" "Присмех на Разузнавача, създаден от общността\n\nОсновната и алт. стрелба демонстрират различни елегантни движения"
N/A32125"[english]TF_taunt_the_boston_boarder_Desc" "Community Created Scout Taunt\n\nPrimary and Alt Fire show off different flair moves"
N/A32126"TF_taunt_the_boston_boarder_AdText" "— Присмех на Разузнавача, създаден от общността."
3212732127"[english]TF_taunt_the_boston_boarder_AdText" "-Community Created Scout Taunt"
3212832128"TF_taunt_scorchers_solo" "Присмех — Обгарящото соло"
3212932129"[english]TF_taunt_scorchers_solo" "Taunt: Scorcher's Solo"
3213932139"[english]TF_taunt_texas_truckin_AdText" "-Community Created Engineer Taunt"
3214032140"TF_taunt_spintowin" "Присмех — Печелившо завъртане"
3214132141"[english]TF_taunt_spintowin" "Taunt: Spin-to-Win"
32142N/A"TF_taunt_spintowin_Desc" "Присмех за Разузнавача, създаден от общността"
32143N/A"[english]TF_taunt_spintowin_Desc" "Community Created Scout Taunt"
32144N/A"TF_taunt_spintowin_AdText" "— Присмех за Разузнавача, създаден от общността."
N/A32142"TF_taunt_spintowin_Desc" "Присмех на Разузнавача, създаден от общността\n\nОсновната и алт. стрелба демонстрират различни елегантни движения"
N/A32143"[english]TF_taunt_spintowin_Desc" "Community Created Scout Taunt\n\nPrimary and Alt Fire show off different flair moves"
N/A32144"TF_taunt_spintowin_AdText" "— Присмех на Разузнавача, създаден от общността."
3214532145"[english]TF_taunt_spintowin_AdText" "-Community Created Scout Taunt"
3214632146"TF_taunt_the_fist_bump" "Присмех — Поздравът с юмрук"
3214732147"[english]TF_taunt_the_fist_bump" "Taunt: The Fist Bump"
3253132531"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Winter_Div4_Participant" "ozfortress Winter League Division 4 Participant"
3253232532"TF_TournamentMedal_Season41" "Сезон 41"
3253332533"[english]TF_TournamentMedal_Season41" "Season 41"
N/A32534"TF_MapToken_Farmageddon_Desc" "Карта в режим „Унищожение на играчи“\n\nНаправена от Матю „MegapiemanPHD“ Симънс, Патрик „Zeus“ Хенеси, Алекс „FGD5“ Стюарт, Бенджамин „blaholtzen“ Блахолтц, Ал „Square“ Роджърс, Тим „SediSocks“ Браун Лийс, „Juniper“, Аеон „Void“ Болиг, Себ „Tianes“ Некула и Лиран „Ducksink“ Охана.\n\nКупуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Farmageddon“. Покажете своята подкрепа днес!"
N/A32535"[english]TF_MapToken_Farmageddon_Desc" "A Player Destruction Map\n\nMade by Matthew 'MegapiemanPHD' Simmons, Patrick 'Zeus' Hennessy, Alex 'FGD5' Stewart, Benjamin 'blaholtzen' Blåholtz, Al 'Square' Rodgers, Tim 'SediSocks' Brown Lees, Juniper, Aeon 'Void' Bollig, Seb 'Tianes' Necula, and Liran 'Ducksink' Ohana\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Farmageddon community map. Show your support today!"
N/A32536"TF_MapToken_Graveyard_AdText" "— Купуването на този артикул директно подкрепя творците на обществената карта „Graveyard“."
N/A32537"[english]TF_MapToken_Graveyard_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Graveyard community map."
3253432538}
3253532539}