Template:PatchDiff/October 22, 2012 Patch (Beta)/team fortress 2 beta content2.gcf/tf beta/resource/tf beta swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
5353"[english]TF_Class_Name_Pyro" "Pyro"
5454"TF_Class_Name_Spy" "Spion"
5555"[english]TF_Class_Name_Spy" "Spy"
56N/A"TF_Class_Name_Engineer" "Tekniker"
N/A56"TF_Class_Name_Engineer" "Ingenjör"
5757"[english]TF_Class_Name_Engineer" "Engineer"
5858"TF_ScoreBoard_Blue" "BLU"
5959"[english]TF_ScoreBoard_Blue" "BLU"
145145"[english]TF_Taunt" "Taunt"
146146"TF_FeignArmed" "-BEVÄPNAD-"
147147"[english]TF_FeignArmed" "-ARMED-"
148N/A"ClassTips_1_1" "Du erövrar punkter snabbare än andra klasser!
149N/Adubbelhoppa i luften!"
N/A148"ClassTips_1_1" "Du erövrar punkter snabbare än andra klasser!"
150149"[english]ClassTips_1_1" "You capture points faster than other classes!"
151N/A"ClassTips_2_1" "Ditt krypskyttegevär gör mer skada när du är inzoomad!
152N/Asikta mot huvudet för kritiska träffar!"
N/A150"ClassTips_2_1" "Ditt krypskyttegevär gör mer skada när du är inzoomad!"
153151"[english]ClassTips_2_1" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!"
154N/A"ClassTips_3_1" "Skjut ditt raketgevär mot fiendens fötter!
155N/AAnvänd ditt raketgevär till att rakethoppa!"
N/A152"ClassTips_3_1" "Skjut ditt raketgevär mot fiendens fötter!"
156153"[english]ClassTips_3_1" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!"
157N/A"ClassTips_4_1" "Fjärrdetonera dina klisterbomber när fiender är i närheten av dem!
158N/AKlisterbombshoppa genom att stå på en klisterbomb och hoppa när du detonerar den!"
N/A154"ClassTips_4_1" "Fjärrdetonera dina klisterbomber när fiender är i närheten av dem!"
159155"[english]ClassTips_4_1" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!"
160N/A"ClassTips_5_1" "Fyll på din ÜberLaddning genom att hela dina lagkamrater!
161N/AAnvänd en full ÜberLaddning till att få osårbarhet för dig och ditt hälsovapenmål!"
N/A156"ClassTips_5_1" "Fyll på din ÜberLaddning genom att hela dina lagkamrater!"
162157"[english]ClassTips_5_1" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!"
163158"ClassTips_6_1" "Var redo för inkommande fiender genom att snurra din minigun utan att avfyra!"
164159"[english]ClassTips_6_1" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
165N/A"ClassTips_7_1" "Ligg i bakhåll vid hörn!
166N/ADin eldkastare är mer effektiv ju närmare ditt mål du är!"
N/A160"ClassTips_7_1" "Ligg i bakhåll vid hörn!"
167161"[english]ClassTips_7_1" "Ambush enemies at corners!"
168N/A"ClassTips_8_1" "Förklä dig till fiende och infiltrera fiendebasen!
169N/Adölj dig för att inte bli sedd!
170N/AHugg fiender i ryggen med din kniv för direkt dödande!
171N/ASätt sappers på fiendens vaktgevär för att förstöra dem!"
N/A162"ClassTips_8_1" "Förklä dig till fiende och infiltrera fiendebasen!"
172163"[english]ClassTips_8_1" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!"
173N/A"ClassTips_9_1" "Samla metall att bygga med från tappade vapen!
174N/AFörsvara din bas genom att bygga vaktgevär! Uppgradera dem till nivå 3!
175N/ABygg utmatare för att förse dina lagkamrater med hälsa & ammo!
176N/ABygg teleportörer för att hjälpa lagkamrater till frontlinjen!"
N/A164"ClassTips_9_1" "Samla metall att bygga med från tappade vapen!"
177165"[english]ClassTips_9_1" "Collect metal from fallen weapons to build with!"
178166"ClassTips_12_1" "Låt spelet slumpmässigt välja en klass åt dig."
179167"[english]ClassTips_12_1" "Let the game randomly choose a class for you."
15371525"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, when using the Stickybomb Launcher hit %attack% to fire Stickybombs and then use %attack2% to detonate them later."
15381526"Tip_4_2" "Som Demoman når du längre med dina skott med Klisterbombskastaren eller Skotska Motståndet ju längre du håller eldknappen nedtryckt."
15391527"[english]Tip_4_2" "As a Demoman, when you use the Stickybomb Launcher or Scottish Resistance, note that the longer you hold down the fire button the further the shot will go."
1540N/A"Tip_4_3" "Som Demoman rörbombshoppar du högt genom att spränga klisterbomber under dina fötter."
N/A1528"Tip_4_3" "Som Demoman kan du detonera Klisterbomber när du hoppar över dem, för att skjuta iväg dig själv i önskad riktning!"
15411529"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, time the detonation of your Stickybombs as you jump over them to propel yourself in the desired direction!"
15421530"Tip_4_4" "Som Demoman kan du skjuta Klisterbomber på väggar och tak där de är svåra att se."
15431531"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot Stickybombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
15671555"[english]Tip_7_Count" "32"
15681556"Tip_7_1" "Som Pyro kan du tillfoga fienden mer skada med din Eldkastare ju närmare honom du är."
15691557"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your Flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
1570N/A"Tip_7_2" "Som Pyro kan du lägga dig i bakhåll mot fiender för att komma nära dem med din eldkastare. Använd hörn till din fördel."
N/A1558"Tip_7_2" "Som Pyro kan du lägga dig i bakhåll mot fiender för att komma nära dem med din Eldkastare, så den orsakar maximal skada. Använd hörn och alkover till din fördel."
15711559"[english]Tip_7_2" "As a Pyro, ambush enemies in order to ensure that you engage them at close range so that your Flamethrower will inflict maximum damage. Use corners and alcoves to your advantage."
15721560"Tip_7_3" "Pyrons Eldkastare drar mycket ammo. Fyll på genom att plocka upp tappade vapen."
15731561"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your Flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
15891577"[english]Tip_8_5" "As a Spy, try to act like an enemy while disguised. Observe where enemy team members are, and disguise as one of them."
15901578"Tip_8_6" "Som Spion sätter du dina Elektrosappers på fiendens Vaktgevär för att förstöra dem. Tänk på att förklädnader inte försvinner när du placerar Sappers."
15911579"[english]Tip_8_6" "As a Spy, place your Electro Sappers on enemy Sentry Guns in order to destroy them. Note that disguises aren't lost when placing Sappers."
1592N/A"Tip_8_7" "Som Spion avaktiverar dina elektrosappers vaktgevär innan de förstörs. Sätt en sapper på ett vaktgevär innan du anfaller Teknikern."
N/A1580"Tip_8_7" "Som Spion inaktiverar dina Elektrosappers Vaktgevär innan de förstörs. Sätt en Sapper på ett Vaktgevär innan du anfaller Teknikern."
15931581"[english]Tip_8_7" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Sap a Sentry Gun before attacking the Engineer."
15941582"Tip_8_8" "Som Spion kallar du på fientliga Sjukvårdare genom att trycka %voicemenu 0 0% när du är förklädd."
15951583"[english]Tip_8_8" "As a Spy, call for enemy Medics by hitting %voicemenu 0 0% while disguised."
16051593"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build Dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
16061594"Tip_9_5" "Som Tekniker bygger du Teleportörer för att hjälpa ditt lag att nå frontlinjen fortare."
16071595"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build Teleporters to help your team reach the frontlines faster."
1608N/A"Tip_9_6" "Som Tekniker ska du titta efter fiendespioner som sätter sappers på dina byggnader. Ta bort sappers med din skiftnyckel."
N/A1596"Tip_9_6" "Som Tekniker ska du titta efter fiendespioner som sätter Sappers på dina byggnader. Ta bort Sappers med din Skiftnyckel."
16091597"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching Electro Sappers to your buildings. Use your Wrench to remove Sappers."
16101598"Tip_HLTV" "Du tittar på SourceTV."
16111599"[english]Tip_HLTV" "You are watching SourceTV."
38913879"[english]Attrib_FireRate_Positive" "+%s1% faster firing speed"
38923880"Attrib_FireRate_Negative" "%s1% långsammare eldgivningshastighet"
38933881"[english]Attrib_FireRate_Negative" "%s1% slower firing speed"
3894N/A"Attrib_OverhealAmount_Positive" "%s1% mer överhelning"
N/A3882"Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% maximal överhelning"
38953883"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% max overheal"
38963884"Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Överhelningsbonus minskar inte"
38973885"[english]Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Overheal bonus doesn't decay"
40734061"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Increased" "+%s1% projectile speed"
40744062"Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projektilhastighet"
40754063"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projectile speed"
4076N/A"Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% mindre högsta överhelning"
N/A4064"Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% maximal överhelning"
40774065"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% max overheal"
40784066"Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% snabbare förflyttningshastighet för bäraren"
40794067"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% faster move speed on wearer"
44534441"[english]TF_Unique_TribalmanKukri" "The Tribalman's Shiv"
44544442"TF_Unique_BattleAxe" "Skottens Skallskärare"
44554443"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
4456N/A"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Under påverkan ökar rörelsehastigheten med 25% och skada utdelad\noch skada mottagen blir mini-kritiska träffar."
N/A4444"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Under påverkan ökar rörelsehastigheten med 25% och skada utdelad och skada mottagen blir mini-kritiska träffar."
44574445"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done and damage taken will be mini-crits."
44584446"TF_Employee_Badge_A" "Gråhårig Veteran"
44594447"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
44774465"[english]TF_OSXItem_Desc" "OSX represent!"
44784466"Gametype_Training" "Träningsläge"
44794467"[english]Gametype_Training" "Training Mode"
4480N/A"Tip_1_6" "Som Spanare kan din hagelbössa döda de flesta klasserna med två träffar."
N/A4468"Tip_1_6" "Om du som Spanare avlossar Hagel-Med-Kraft i luften kommer du knuffas bort från den riktning du siktade åt; du kan använda detta för att förlänga hur långt du kan hoppa."
44814469"[english]Tip_1_6" "As a Scout, firing the Force-A-Nature in mid-air will knock you back away from the direction you're aiming; you can use this to extend the range of your jumps."
4482N/A"Tip_1_7" "Som Spanare kan du använda Hagel-Med-Kraft för att ge dig själv extra skjuts uppåt när du hoppar."
N/A4470"Tip_1_7" "Som Spanare ska du tänka på att utnyttja alternativa vägar för att flankera fiender för överraskningsanfall."
44834471"[english]Tip_1_7" "As a Scout, take advantage of alternative routes to flank enemies for surprise attacks."
4484N/A"Tip_1_8" "Som Spanare är du som farligast när du anfaller från sidan eller bakifrån. Använd alternativa vägar för att anfalla fienden i flanken."
N/A4472"Tip_1_8" "Som Spanare kan du använda %attack2% när använder John Blund för att skjuta en baseboll på avlägsna fiender för att slå ut dem."
44854473"[english]Tip_1_8" "As a Scout, when wielding the Sandman, use %attack2% to launch a baseball at distant enemies to disable them."
4486N/A"Tip_1_9" "Som Spanare kan du använda John Blunds alternativ-eld för att bedöva en fiende."
N/A4474"Tip_1_9" "Som Spanare minskar din maximala hälsa när du utrustar John Blund. Håll dig till ditt basebollträ om överlevnad är viktigast."
44874475"[english]Tip_1_9" "As a Scout, equipping the Sandman will reduce your maximum health. Stick with your bat if survival is a top priority."
4488N/A"Tip_1_10" "Som Spanare ger ditt slagträ 15 extra i hälsa jämfört med John Blund. Använd slagträt om överlevnad är högsta prioritet."
N/A4476"Tip_1_10" "Om du som Spanare träffar en fiende i närheten med Hagel-Med-Kraft kommer fienden knuffas iväg från dig."
44894477"[english]Tip_1_10" "As a Scout, hitting nearby foes with the Force-A-Nature will push them away from you."
4490N/A"Tip_1_11" "Som Spanare ger Hagel-Med-Kraft fiender på nära håll en knuff bakåt."
N/A4478"Tip_1_11" "Som Spanare ska du tänka på att ju längre en baseboll från John Blund flyger desto längre kommer den bedöva fienden den träffar - i upp till 7 sekunder."
44914479"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the further your Sandman baseball travels, the longer it will stun any enemy it hits - up to a maximum of 7 seconds."
4492N/A"Tip_1_12" "Som Spanare ska du tänka på att John Blunds bedövningsboll bedövar längre tid ju längre den flyger."
N/A4480"Tip_1_12" "Som Spanare ska du tänka på att John Blunds baseboll inte kan bedöva fiender på nära håll, men den kommer bedöva en fiende fullständigt på det maximala avståndet."
44934481"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's baseball cannot stun foes at close range, but it will completely stun an enemy at max range."
4494N/A"Tip_1_13" "Som Spanare ska du tänka på att John Blunds bedövningsboll kommer att göra sitt offer orörlig om den träffar tillräckligt långt ifrån."
N/A4482"Tip_1_13" "Som Spanare kan du använda energidrycken Bonk! Atomic Punch för att ta dig genom farlig terräng och absorbera skott från Vaktgevär för lagkamrater."
44954483"[english]Tip_1_13" "As a Scout, use the Bonk! Atomic Punch energy drink to traverse dangerous terrain and absorb Sentry Gun fire for teammates."
4496N/A"Tip_1_14" "Som Spanare ska du tänka på att John Blunds bedövningsboll inte bedövar på nära håll, men fortfarande gör lite skada på målet."
N/A4484"Tip_1_14" "Som Spanare kan du använda Maniskt Mjölk för att släcka bränder på dig själv och på lagkamrater."
44974485"[english]Tip_1_14" "As a Scout, use Mad Milk to douse flames on yourself and on your teammates."
4498N/A"Tip_1_15" "Som Spanare kan du använda Bonk! Atomic Punch till att distrahera ett vaktgevär så att dina lagkamrater kan förstöra det."
N/A4486"Tip_1_15" "Som Spanare ska du komma ihåg att Shortstop och Pistolen använder samma ammo, så var uppmärksam på din ammo när du har båda utrustade."
44994487"[english]Tip_1_15" "As a Scout, the Shortstop and Pistol share the same ammo reserve, so be mindful of your ammo while you have both equipped."
4500N/A"Tip_1_16" "Som Spanare använder du Bonk! Atomic Punch för att undvika vaktgevär och annan skada."
N/A4488"Tip_1_16" "Som Spanare utrustad med Polkagrisen tappar dödade fiender alltid gratis förbandslådor, oavsett vilket vapen du använde."
45014489"[english]Tip_1_16" "As a Scout, if you have the Candy Cane equipped, killed foes will always drop free health kits, regardless of which weapon you used."
45024490"Tip_2_5" "Som Krypskytt ska du tänka på att ett fullt laddat huvudskott med Krypskyttegeväret kan döda de flesta klasserna direkt."
45034491"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged Sniper Rifle head shot can kill most classes instantly."
45154503"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are mini-crits."
45164504"Tip_2_12" "Som Krypskytt ska du tänka på att Stamherrens Handgjorda Kniv får sina offer att börja blöda. Detta kan vara användbart till att spåra upp Spioner."
45174505"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes your target to bleed when hit. This can be useful for tracking down Spies."
4518N/A"Tip_3_5" "Att skada dig själv under Konfigureringsfasen ökar inte din Sjukvårdares ÜberLaddningshastighet."
N/A4506"Tip_3_5" "Som Soldat ska du överväga att skada dig själv under säkra förhållanden om en Sjukvårdare helar dig. ÜberLaddning byggs upp långsammare när du är överhelad (förutom under konfigureringsfasen)."
45194507"[english]Tip_3_5" "As a Soldier, consider damaging yourself in safe situations if a Medic is healing you. ÜberCharge builds slower while you're overhealed (except during setup time)."
4520N/A"Tip_3_6" "Som Soldat kan du ducka när du hoppar för att rakethoppa högre!"
N/A4508"Tip_3_6" "Som Soldat har raketer en kraftig rekyl. Använd det till att knuffa fiender, eller få dem luftburna."
45214509"[english]Tip_3_6" "As a Soldier, your rockets have strong knock back. Use this to jostle enemies or knock them airborne."
4522N/A"Tip_3_7" "Som Soldat kan du byta till hagelgeväret för att döda fiender på nära håll utan att skada dig själv."
N/A4510"Tip_3_7" "Som Soldat kan du använda ditt Hagelgevär för att spara raketer och för att undvika att behöva vänta på att din Raketkastare ska ladda om mitt i en strid."
45234511"[english]Tip_3_7" "As a Soldier, use your Shotgun to conserve rockets and avoid waiting for your Rocket Launcher to reload in the middle of combat."
4524N/A"Tip_3_8" "Om du är Soldat och har en Sjukvårdare som helar dig kan du utnyttja säkra tillfällen till att skada dig själv för att bygga upp ÜberLaddningen fortare!"
N/A4512"Tip_3_8" "Som Soldat har Direkta Träffens raketer väldigt liten explosionsradie. Sikta rakt på dina fiender för att maximera skadan!"
45254513"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, the Direct Hit's rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage!"
4526N/A"Tip_3_9" "Som Soldat kan du använda dina raketer till att skicka fiender upp i luften."
N/A4514"Tip_3_9" "Som Soldat återställs Buffbanerets vredesmätare när du dör. Var inte rädd för att använda det på dig själv om du behöver avancera eller fly!"
45274515"[english]Tip_3_9" "As a Soldier, the Buff Banner's rage meter will reset if you die. Don't be afraid to use it for yourself if you need to make a push or escape!"
4528N/A"Tip_3_10" "Som Soldat kan ditt hagelgevär komma till användning i strid om du behöver ladda om ditt raketgevär."
N/A4516"Tip_3_10" "Som Soldat förser Buffbaneret dig och lagkamrater i närheten med mini-kritiska träffar när den aktiveras, vilket snabbt kan göra rollerna ombytta i en svår strid."
45294517"[english]Tip_3_10" "As a Soldier, activating the Buff Banner provides mini-crits to you and nearby teammates, which can swiftly turn the tide of a difficult battle."
4530N/A"Tip_3_11" "Som Soldat kan du vinkla dina raketer lite bakom dig för att skjutsa dig framåt fortare!"
N/A4518"Tip_3_11" "Som Soldat ger Flyktplanen en fartbonus när din hälsa är låg. Använd den för att fly från farliga områden och undvika fientlig eld!"
45314519"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, the Escape Plan provides a speed bonus when your health is low. Use it to escape dangerous areas and dodge enemy fire!"
4532N/A"Tip_3_12" "Som Soldat ska du tänka på att Direkta Träffens raketer har en väldigt liten sprängradie. Sikta direkt på dina fiender för maximal skada."
N/A4520"Tip_3_12" "Som Soldat orsakar Utjämnaren mycket skada när du har väldigt lite hälsa, men den orsakar mindre än Skyffeln när du har mycket hälsa."
45334521"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you're at very low health, but it deals less than the Shovel when you're at high health."
4534N/A"Tip_3_13" "Som Soldat ska du tänka på att ditt Buffbaners vredesmätare kommer starta om om du dör. Var inte rädd för att använda det på dig själv för att hjälpa dig avancera eller fly!"
N/A4522"Tip_3_13" "Som Soldat kan Sjukvårdare inte sikta på dig för helning eller ÜberLaddning när du har Utjämnaren framme. Du kommer inte heller kunna kalla på en Sjukvårdare."
45354523"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, Medics cannot target you for healing or ÜberCharges while you actively wield the Equalizer. You will also be unable to call for a Medic."
4536N/A"Tip_3_14" "Som Soldat ska du tänka på att Buffbaneret, när det är fulladdat och aktiverat, ger dig och närstående lagkamrater mini-kritiska träffar."
N/A4524"Tip_3_14" "Som Soldat ska du komma ihåg att Halv-Zatoichins attack dödar fiender som också bär en direkt!"
45374525"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, remember that the Half-Zatoichi attacks instantly kill any enemy that is also wielding one!"
4538N/A"Tip_3_15" "Som Soldat kan du använda Utjämnarens hastighetsbonus vid låg hälsa för att snabbt fly undan."
N/A4526"Tip_3_15" "Som Soldat helar Svarta Lådan dig när du skadar en fiende med en raket. Använd den när det är ont om Sjukvårdare i ditt lag och ont om förbandslådor."
45394527"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Black Box heals you whenever you damage an enemy with a rocket. Use it when friendly Medics and health kits are scarce."
4540N/A"Tip_3_16" "Soldatens Utjämnare gör mycket skada när du har lite hälsa."
N/A4528"Tip_3_16" "Som Soldat minskar Kanonbåtarna kraftigt hur mycket hälsa som förloras från rakethopp. Använd dem när positionering och rörlighet är extra viktigt."
45414529"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Gunboats greatly reduce health loss from rocket jumps. Use them when positioning and mobility are especially important."
4542N/A"Tip_3_17" "Som Soldat ska du tänka på att Sjukvårdare varken kan hela dig eller aktivera ÜberLaddning på dig när du har framme Utjämnaren."
N/A4530"Tip_3_17" "Som Soldat ger Bataljonens Förstärkning skademinskning och immunitet mot kritiska träffar till dig och lagkamrater i närheten när den aktiveras. Var uppmärksam på effektradien när du skyddar lagkamrater!"
45434531"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, activating the Battalion's Backup provides damage reduction and crit immunity to yourself and nearby team mates. Be mindful of the effect radius when protecting teammates!"
45444532"Tip_4_5" "Som Demoman kan du detonera Klisterbomber med %attack2% när som helst oavsett vilket vapen du använder för ögonblicket."
45454533"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, you can detonate Stickybombs with %attack2% at any time, regardless of which weapon you're currently using."
4546N/A"Tip_4_6" "Som Demoman kan du krypa ihop i luften när du klisterbombshoppar för att komma så högt som möjligt."
N/A4534"Tip_4_6" "Som Demoman kan du krypa när du förbereder dig för ett Klisterbombshopp för att komma så högt som möjligt."
45474535"[english]Tip_4_6" "As a Demoman, crouch when preparing for a Stickybomb jump in order to achieve maximum height."
45484536"Tip_4_7" "Som Demoman använder du din Granatkastare för direktstrid. Granater detonerar efter kollision med en fiende såvida de inte har nuddat marken först."
45494537"[english]Tip_4_7" "As a Demoman, use your Grenade Launcher for direct combat. Grenades detonate upon impact with an enemy unless they touch the ground first."
45614549"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, when using the Chargin' Targe you can't change direction during a charge. Try to line charges up with where an enemy will be rather than where an enemy is."
45624550"Tip_4_14" "Som Demoman ska du tänka på att Anfallssköldens anfallsförmåga också är perfekt för att snabbt komma undan!"
45634551"[english]Tip_4_14" "As a Demoman, the Chargin' Targe's charge ability is also perfect for quick getaways!"
4564N/A"Tip_4_15" "Som Demoman ska du tänka på att din Flaska inte har några negativa effekter jämfört med Ögländarens minus 25 i hälsa. Använd din Flaska om du prioriterar överlevnad."
N/A4552"Tip_4_15" "Som Demoman ska du tänka på att din Flaska inte har några negativa effekter jämfört med Ögländarens hälsominskning. Använd din Flaska om du prioriterar överlevnad."
45654553"[english]Tip_4_15" "As a Demoman, your Bottle has no negative attributes when compared to the health reduction penalty of the Eyelander. Use your Bottle if survival is a priority."
45664554"Tip_4_16" "Som Demoman samlar du huvuden genom att döda fiender med Ögländaren. Varje huvud ökar din maxhälsa och ger dig ökad hastighet!"
45674555"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health and also gives you a speed boost!"
4568N/A"Tip_5_6" "Som Sjukvårdare kan du bygga upp din ÜberLaddning till max under konfigureringsfasen."
N/A4556"Tip_5_6" "Som Sjukvårdare byggs din ÜberLaddning upp fortare under konfigureringsfasen."
45694557"[english]Tip_5_6" "As a Medic, your ÜberCharge will build much faster during setup time."
4570N/A"Tip_5_7" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att du inte kan erövra en Kontrollpunkt när du är osårbar."
N/A4558"Tip_5_7" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att du inte kan erövra en Kontrollpunkt eller plocka upp Informationen när du är osårbar."
45714559"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point or pick up the Intelligence while invulnerable."
45724560"Tip_5_8" "Som Sjukvårdare kan du hela Soldater och Demomän i början av omgången så de kan använda den extra hälsan till att raket- eller klisterbombshoppa över kartan."
45734561"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of a round in order that they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
45794567"[english]Tip_5_11" "As a Medic, fool the enemy by using the \"ÜberCharge ready!\" voice command in order to pretend you have an ÜberCharge prepared."
45804568"Tip_5_12" "Som Sjukvårdare kan du hålla flera mål överhelade så att de tål mer skada."
45814569"[english]Tip_5_12" "As a Medic, you can keep multiple targets overhealed allowing them to absorb more damage."
4582N/A"Tip_5_14" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att dina sprutor flyger i bågar. Sikta högre än ditt tilltänkta mål för att träffa."
N/A4570"Tip_5_14" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att dina sprutor flyger i bågar, och att det tar tid. Led dina mål och sikta högre för att träffa."
45834571"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs and have a travel time. Lead your targets and aim higher in order to land successful hits."
45844572"Tip_5_15" "Som Sjukvårdare ska du komma ihåg att kritiska träffar inte påverkar Vaktgevär. Använd Kritzkriegen i områden fulla med spelare istället."
45854573"[english]Tip_5_15" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on Sentry Guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
4586N/A"Tip_5_16" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att Übersågen fyller på din ÜberLaddning. Även om du slår en Spanare som använder Bonk! Atomic Punch."
N/A4574"Tip_5_16" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att Übersågen ökar din ÜberLaddning. Även om du slår en Spanare som använder Bonk! Atomic Punch."
45874575"[english]Tip_5_16" "As a Medic, the Übersaw will still increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
4588N/A"Tip_5_17" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att använda ÜberLaddning för att bli osårbar inte gör dig säker mot alla faror. Se upp för Pyrons luftström och rekyl från explosioner."
N/A4576"Tip_5_17" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att använda ÜberLaddning för att bli osårbar inte gör dig säker mot alla faror. Se upp för Pyrons komprimerade luftström och rekyl från explosioner."
45894577"[english]Tip_5_17" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for the Pyro's compression blast and explosive knock back."
4590N/A"Tip_5_18" "Som Sjukvårdare ska du försöka komma så nära vaktgevär som möjligt när du anfaller med en ÜberLaddning. På det viset kan dina lagkamrater lättare förstöra dem."
N/A4578"Tip_5_18" "Som Sjukvårdare ska du försöka få Vaktgevär att sikta på dig när du anfaller med en ÜberLaddning. På det viset kan dina lagkamrater lättare förstöra dem."
45914579"[english]Tip_5_18" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge, try to get Sentry Guns to target you so that your teammates can get close enough to destroy them."
4592N/A"Tip_5_19" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att ditt sprutgevär automatiskt helar 3 i hälsa per sekund jämfört med Blutsaugers 1 i hälsa per sekund."
N/A4580"Tip_5_19" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att ditt Sprutgevär automatiskt helar 3 i hälsa per sekund jämfört med Blutsaugers 1 i hälsa per sekund. Använd Sprutgeväret när du spelar defensivt, eftersom den passiva helningen kommer ge dig en fördel."
45934581"[english]Tip_5_19" "As a Medic, your default Syringe Gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second. Use the Syringe Gun when playing defensively, as the passive healing rate will provide you with an advantage."
4594N/A"Tip_5_20" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att du inte bygger upp din ÜberLaddning om du slår på en förklädd Spion med Übersågen."
N/A4582"Tip_5_20" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att du inte ökar din ÜberLaddning om du slår på en förklädd Spion med Übersågen."
45954583"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Übersaw will not increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a disguised Spy."
45964584"Tip_5_21" "Som Sjukvårdare ska du tänka på att du helar 10 i hälsa genom att håna med Kritzkriegen. Använd det när det inte finns några förbandslådor eller andra Sjukvårdare i närheten."
45974585"[english]Tip_5_21" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
45984586"Tip_5_22" "Som Sjukvårdare ska du vara uppmärksam på andra Sjukvårdare i ditt lag. Att hålla flera Sjukvårdare vid liv kommer även att hjälpa resten av laget att hålla sig vid liv."
45994587"[english]Tip_5_22" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive, too."
4600N/A"Tip_6_5" "Som Tung Artillerist kan din Smörgos vara en livräddare. Försök att hitta en säker plats att äta din Smörgos på, annars kan du bli oförskämt avbruten."
N/A4588"Tip_6_5" "Som Tung Artillerist har du mer hälsa än alla de andra klasserna i ditt lag. Använd det till din fördel genom att få fienden att skjuta på dig, så att de andra klasserna kan flankera fienden."
46014589"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, you have more health than any other class on your team. Use this to your advantage by drawing enemy fire and allowing the other classes to flank the enemy."
46024590"Tip_6_6" "Som Tung Artillerist ska du tänka på att du inte förlorar fart på att snurra din Minigun i luften. Använd detta till att överraska fiender runt hörn!"
46034591"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your Minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners!"
46094597"[english]Tip_6_10" "As a Heavy, be sure to get another Sandvich if you drop yours. Sandviches can be replenished from health kits, but only if your current health is full."
46104598"Tip_6_11" "Som Tung Artillerist kan din Miniguns snurrning slösa bort Kalinins Grymma Boxningshandskars fem sekunder långa kritiska buff. Använd ditt Hagelgevär tillsammans med K.G.B. för att maximera den kritiska ökningen!"
46114599"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your Minigun's spin-up time can waste the Killing Gloves of Boxing's five-second critical buff. Carry your Shotgun with the K.G.B. in order to maximize the critical boost!"
4612N/A"Tip_6_12" "Som Tung Artillerist kan du släppa din Smörgos med %attack2% och den kan släcka brinnande lagkamrater. Använd detta till att rädda din Sjukvårdare."
N/A4600"Tip_6_12" "Som Tung Artillerist kan du släppa din Smörgos eller Buffelbiffsmörgos med %attack2% och den kan släcka brinnande lagkamrater. Använd detta till att rädda din Sjukvårdare."
46134601"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich and the Buffalo Steak Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
4614N/A"Tip_7_6" "Som Pyro kan din eldkastare tända eld på fiendespioner som är förklädda till ditt lag. Spionkolla lagkamrater som beter sig misstänkt!"
N/A4602"Tip_7_6" "Som Pyro kan din Eldkastare tända eld på en fientlig Spion som är dold, eller som är förklädd till en av dina lagkamrater. Spionkolla lagkamrater som beter sig misstänkt eller ser misstänkta ut!"
46154603"[english]Tip_7_6" "As a Pyro, your Flamethrower can ignite an enemy Spy if he is cloaked, or is disguised as a member of your team. Spy check teammates that look or act suspicious!"
4616N/A"Tip_7_7" "Som Pyro tar du vara på bonusskadan med Brandslaktaren genom att tända eld på dina fiender."
N/A4604"Tip_7_7" "Som Pyro tar du vara på bonusskadan med Brandslaktaren genom att tända eld på dina fiender innan du anfaller."
46174605"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, utilize the bonus damage on the Axtinguisher by igniting your foes before attacking."
4618N/A"Tip_7_8" "Som Pyro kan du hjälpa till med att försvara en Teknikers vaktgevär genom att putta iväg klisterbomber och kolla efter Spioner."
N/A4606"Tip_7_8" "Som Pyro kan du hjälpa till med att försvara en Teknikers Vaktgevär genom att använda Eldkastarens komprimerade luftström (%attack2%) för att reflektera explosiva projektiler och kolla efter Spioner."
46194607"[english]Tip_7_8" "As a Pyro, help protect an Engineer's Sentry Gun by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%) to reflect explosive projectiles and check for enemy Spies."
4620N/A"Tip_7_9" "Som Pyro kan du trycka %attack2% för att använa din Eldkastares komprimerade luftstöt. Använd detta till att neutralisera en ÜberLaddning genom att putta Sjukvårdaren eller hans hälsovapen-mål utom räckhåll för varandra!"
N/A4608"Tip_7_9" "Som Pyro kan du använda din Eldkastares komprimerade luftstöt (%attack2%). Använd detta till att neutralisera en ÜberLaddning genom att putta Sjukvårdaren och hans hälsovapen-mål bort från varandra!"
46214609"[english]Tip_7_9" "As a Pyro, you can neutralize an ÜberCharge by pushing the Medic and his heal target away from each other by using the Flamethrower's compression blast (%attack2%)."
46224610"Tip_7_10" "Som Pyro kan du använda Eldkastarens komprimerade luftstöt med %attack2% för att putta fiender ur vägen."
46234611"[english]Tip_7_10" "As a Pyro, push enemies out of your way using the Flamethrower's compression blast with %attack2%."
46244612"Tip_7_11" "Som Pyro ska du tänka på att Eldkastarens komprimerade luftstöt (%attack2%) kan släcka brinnande lagkamrater."
46254613"[english]Tip_7_11" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can extinguish burning teammates."
4626N/A"Tip_7_12" "Som Pyro börjar du inte brinna av eld. Använd ditt hagelgevär eller din brandyxa mot fiendepyros för att kontra detta."
N/A4614"Tip_7_12" "Som Pyro kan du inte börja brinna av eldbaserade vapen. Använd ditt Hagelgevär eller närstridsvapen mot fiendepyros för att kontra detta."
46274615"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, you cannot be ignited by fire-based weapons. Use your Shotgun or melee weapons against enemy Pyros in order to counter this."
4628N/A"Tip_7_13" "Som Pyro är Ryggbrännaren mer användbar i bakhåll mot fienden, eftersom den ger bonusskada bakifrån!"
N/A4616"Tip_7_13" "Som Pyro är Ryggbrännaren mer effektiv i bakhåll mot fienden, eftersom den orsakar kritiska träffar när du anfaller bakifrån!"
46294617"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner is very effective when ambushing the enemy because it inflicts critical hits when attacking from behind."
46304618"Tip_7_14" "Som Pyro ska du tänka på att Signalpistolen kan orsaka kritiska träffar om du skjuter med den på brinnande fiender."
46314619"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
4632N/A"Tip_7_15" "Som Pyro fungerar varken din eldkastare eller Signalpistol under vatten."
N/A4620"Tip_7_15" "Som Pyro fungerar varken din Eldkastare eller Signalpistol under vatten, så förlita dig på ditt Hagelgevär eller närstridsvapen."
46334621"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, your Flamethrower or Flare Gun will not work underwater, so rely upon your Shotgun or melee weapon."
4634N/A"Tip_7_16" "Som Pyro trycker du %attack2% med din eldkastare för att avlossa en komprimerad luftstöt. Använd den till att reflektera projektiler, släcka brinnande lagkamrater och putta fiender bakåt!"
N/A4622"Tip_7_16" "Som Pyro använder du %attack2% när du använder Eldkastaren för att avlossa en komprimerad luftstöt. Använd den till att reflektera projektiler, släcka brinnande lagkamrater eller putta fiender bakåt!"
46354623"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, use %attack2% when using the Flamethrower in order to let out a blast of compressed air. Use it to reflect incoming projectiles, put out burning teammates, or push enemies back!"
4636N/A"Tip_7_17" "Som Pyro kan du använda din eldkastare på allierade Krypskyttar för att tända eld på deras Jägares pilar. Brinnande pilar kan tända eld på fienden."
N/A4624"Tip_7_17" "Som Pyro kan du använda din Eldkastare på allierade Krypskyttar för att tända eld på deras Jägares pilar. Brinnande pilar kan tända eld på fienden och orsakar extra skada."
46374625"[english]Tip_7_17" "As a Pyro, use your Flamethrower on friendly Snipers in order to light their Huntsman arrows on fire. Flaming arrows can ignite the enemy and inflict additional damage."
4638N/A"Tip_7_18" "Som Pyro använder du %attack2% för att reflektera projektiler tillbaka mot fienden! Detta inkluderar raketer, granater, Jarate och mer!"
N/A4626"Tip_7_18" "Som Pyro använder du %attack2% för att reflektera projektiler tillbaka mot fienden! Detta inkluderar raketer, granater, Jägarens pilar, Jarate och mer!"
46394627"[english]Tip_7_18" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Huntsman arrows, Jarate and more!"
46404628"Tip_7_19" "Som Pyro ska du komma ihåg att Eldkastarens komprimerade luftstöt (%attack2%) använder mycket ammo. Använd den inte i onödan!"
46414629"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, remember that the Flamethrower's compression blast (%attack2%) can use up a lot of ammo. Use it only when you need to!"
46494637"[english]Tip_8_11" "As a Spy, try not to be hit by flames when arming the Dead Ringer, or else the flames may hit you again and reveal your location."
46504638"Tip_8_12" "Som Spion ska du tänka på att när du är dold med Dödsringaren kommer inte din siluett synas när du krockar med fiender."
46514639"[english]Tip_8_12" "As a Spy cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies."
4652N/A"Tip_8_13" "Som Spion kan du plocka upp ammo och tappade vapen för att fylla på din döljning när du använder din osynlighetsklocka eller Dödsringaren."
N/A4640"Tip_8_13" "Som Spion kan du plocka upp ammo och tappade vapen för att fylla på din Döljning när du använder den vanliga Osynlighetsklockan eller Dödsringaren."
46534641"[english]Tip_8_13" "As a Spy, pick up ammo and fallen weapons to recharge your Cloak when using the default Invisibility Watch or the Dead Ringer."
46544642"Tip_8_14" "Som Spion kommer din Dolken och Manteln bara förbrukas om du rör på dig. Stå still eller ta bort döljning för att återfå förlorad laddning."
46554643"[english]Tip_8_14" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak in order to regain lost charge."
46734661"[english]Tip_8_23" "As a Spy, use your Revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
46744662"Tip_8_24" "Som Spion kan du, om du är snabb, hugga en Tekniker i ryggen och sedan sätta en sapper på hans Vaktgevär innan det svänger runt och skjuter dig."
46754663"[english]Tip_8_24" "As a Spy, if you are quick, you can stab an Engineer and then sap his Sentry Gun before it turns around and shoots you."
4676N/A"Tip_8_25" "Som Spion ska du tänka på att Dödsringaren gör så att du tar betydligt mindre i skada när du är osynlig."
N/A4664"Tip_8_25" "Som Spion ska du tänka på att Dödsringaren gör så att du tar betydligt mindre i skada från alla attacker när du är osynlig."
46774665"[english]Tip_8_25" "As a Spy, the Dead Ringer significantly reduces the amount of damage taken from all attacks while you are invisible."
46784666"Tip_8_26" "Som Spion ska du undvika att ta fallskada eftersom det kommer att avslöja din position!"
46794667"[english]Tip_8_26" "As a Spy, avoid taking fall damage as it will give away your location!"
4680N/A"Tip_8_27" "Som Spion sappar dina sappers båda ändarna av en teleportör. Försök att sappa den änden Teknikern inte är vid."
N/A4668"Tip_8_27" "Som Spion sappar dina Elektrosappers båda ändarna av en Teleportör. Försök att sappa den änden Teknikern inte vaktar."
46814669"[english]Tip_8_27" "As a Spy, your Electro Sappers sap both ends of a Teleporter. Try sapping the end that the Engineer isn't guarding."
46824670"Tip_8_28" "Som Spion kan du förfalska en död med Dödsringaren. Försök att använda den när du är svag, annars kommer den vara bortslösad eller för uppenbar."
46834671"[english]Tip_8_28" "As a Spy, your Dead Ringer can be used to fake your own death. Try to use it when you're weak, otherwise it may be wasted or too obvious."
46844672"Tip_8_29" "Som Spion ska du tänka på att när du laddar om din Revolver så härmar den omladdningsfunktionen av din nuvarande förklädnad."
46854673"[english]Tip_8_29" "As a Spy, reloading your Revolver will mimic the reload action of the weapon carried by your current disguise."
4686N/A"Tip_9_7" "Som Tekniker kan du hjälpa dina Tekniker-kollegor! Din skiftnyckel kan uppgradera eller reparera deras byggnader."
N/A4674"Tip_9_7" "Som Tekniker kan du hjälpa dina Tekniker-kollegor! Din Skiftnyckel kan uppgradera eller reparera både dina och deras byggnader."
46874675"[english]Tip_9_7" "As an Engineer, help your fellow Engineers! Your Wrench can upgrade or repair their buildings as well as your own."
46884676"Tip_9_8" "Som Tekniker kan du slå dina byggnader med din Skiftnyckel medan de byggs för att få dem att byggas fortare."
46894677"[english]Tip_9_8" "As an Engineer, hit your buildings with your Wrench while they are constructing in order to make them build faster."
4690N/A"Tip_9_9" "Som Tekniker kan det vara användbart att flytta fram dina byggnader med ditt lag."
N/A4678"Tip_9_9" "Som Tekniker kan det vara användbart att flytta fram dina byggnader med ditt lag för att kunna ge understöd. Använd %attack2% för att plocka upp dina byggnader och börja bära dem."
46914679"[english]Tip_9_9" "As an Engineer, it can be useful to move your buildings forward in order to support your team. Use %attack2% to pick up your buildings and carry them."
46924680"Tip_9_10" "Som Tekniker ska du komma ihåg att uppgradera dina byggnader. Teleportörer i nivå 3 laddar mycket fortare och tillåter ditt lag att hålla trycket uppe."
46934681"[english]Tip_9_10" "As an Engineer, remember to upgrade your buildings. Level 3 Teleporters recharge much faster, allowing your team to keep the pressure on."
46994687"[english]Tip_9_13" "As an Engineer, you can do more than just maintain your buildings. Use your Shotgun and your Pistol to assist in fights and to defend your buildings."
47004688"Tip_9_14" "Som Tekniker ska du tänka på att Vaktgevär inte bara är till för defensiv användning. Placera ut dem snabbt på gömda platser för att hjälpa till i ett offensivt anfall."
47014689"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, Sentry Guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations in order to aid in an offensive push."
4702N/A"Tip_9_15" "Som Tekniker ska du komma i håg att förklädda Spioner kan använda din teleportör. Försök att inte stå på din teleportörutgång."
N/A4690"Tip_9_15" "Som Tekniker ska du komma i håg att förklädda Spioner kan använda din Teleportör. Försök att inte stå på din Teleportörutgång, speciellt inte när du uppgraderar eller reparerar den."
47034691"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised enemy Spies can use your Teleporter. Try not to stand on top of your Teleporter exit, especially when upgrading or repairing it."
47044692"Tip_9_16" "Som Tekniker kan du kolla efter Spioner med dina vapen om någon misstänkt närmar sig."
47054693"[english]Tip_9_16" "As an Engineer, check for Spies with your weapons if someone suspicious approaches."
4706N/A"Tip_9_17" "Som Tekniker kan du använda ditt hagelgevär och din pistol för att förstöra fiendeklisterbomber som är placerade nära dina byggnader."
N/A4694"Tip_9_17" "Som Tekniker låter Kortslutningen dig skydda dina byggnader genom att eliminera inkommande fiendeprojektiler."
47074695"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, the Short Circuit lets you protect your buildings by eliminating incoming enemy projectiles."
47084696"TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "poäng"
47094697"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "point(s)"
57235711"[english]TF_Date_GMT" " GMT"
57245712"Attrib_CannotTrade" "Kan Inte Bytas"
57255713"[english]Attrib_CannotTrade" "Not Tradable"
5726N/A"Attrib_DisguiseOnBackstab" "När du lyckas med ett rygghugg
5727N/Aförklär du dig snabbt som ditt offer"
N/A5714"Attrib_DisguiseOnBackstab" "När du lyckas med ett rygghugg mot en människa förklär du dig snabbt som ditt offer"
57285715"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab against a human target, you rapidly disguise as your victim"
57295716"Attrib_CannotDisguise" "Bäraren kan inte förklä sig"
57305717"[english]Attrib_CannotDisguise" "Wearer cannot disguise"
1085910846"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1086010847"TF_TreasureHat_3_Style" "H.A.O.R.O.R."
1086110848"[english]TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
10862N/A"MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
N/A10849"MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1086310850"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1086410851"Store_Maps_Title" "STÖD GEMENSKAPENS KARTSKAPARE OCH FÅ EN HATT!"
1086510852"[english]Store_Maps_Title" "SUPPORT COMMUNITY MAP MAKERS AND GET A HAT!"
1212812115"[english]Tip_3_27" "As a Soldier, consider using your Shotgun against enemy Pyros that are reflecting your rockets."
1212912116"Tip_4_17" "Som en Demoman kan du bara ladda om din Ullapool Caber genom att besöka ett påfyllningsskåp. Se till att varje träff räknas!"
1213012117"[english]Tip_4_17" "As a Demoman, the only way to recharge your Ullapool Caber is to visit a resupply locker. Make every hit with it count!"
N/A12118"Tip_4_18" "Som en Demoman ska du komma ihåg att när du använder det Skotska Motståndet kan du se Klisterbomber genom väggar och golv, och kan detonera dem oavsett avstånd. Använd det till din fördel."
N/A12119"[english]Tip_4_18" "As a Demoman, when using the Scottish Resistance remember that you can see your Stickybombs through walls and floors and can detonate them from any range. Use this to your advantage."
N/A12120"Tip_4_19" "Som Demoman, kom ihåg att en lyckad träff med Halv-Zatoichi på en fiende som använder sig av samma vapen kommer att leda till att fienden dör omedelbart."
N/A12121"[english]Tip_4_19" "As a Demoman, remember that a successful hit with Half-Zatoichi on any enemy wielding the same weapon will result in an instant kill."
1213112122"Tip_4_20" "Som Demoman, använd din Loch-n-Load för att göra extra skada mot långsammare klasser och byggnader. Sikta dock noggrant! Du har bara två skott innan du måste ladda om och du kommer bara göra skada på en direkt träff."
1213212123"[english]Tip_4_20" "As a Demoman, use the Loch-n-Load to inflict additional damage against slower moving classes and buildings. Aim carefully however! You only have two shots before you must reload, and you will only inflict damage on a direct hit."
1213312124"Tip_4_21" "Som Demoman, använd din Ullapool Caber när du är omringad av fiender. Explosionen som följer kommer göra mycket skada på alla nära motståndare."
1213612127"[english]Tip_4_22" "As a Demoman, use the Claidheamh Mòr to maximize the effectiveness of your Chargin' Targe. You won't inflict critical hits or collect heads, but the extra duration of your charge will allow you to cover more distance, or make a quick escape!"
1213712128"Tip_4_23" "Som Demoman, om du är med en Sjukvårdare, ta vara på säkra tillfällen för att skada dig själv för att bygga upp en Überladdning snabbare."
1213812129"[english]Tip_4_23" "As a Demoman, if you're paired with a Medic, take advantage of safe opportunities to damage yourself in order to build an ÜberCharge faster."
N/A12130"Tip_4_24" "Som Demoman samlar din Ögländare de lagrade huvudena från en dödad fientlig Demoman."
N/A12131"[english]Tip_4_24" "As a Demoman, your Eyelander will collect the stored heads from a slain enemy Demoman."
N/A12132"Tip_4_25" "Som Demoman tillåts du byta vapen om du genomför ett lyckat dödshån med Halv-Zatoichi."
N/A12133"[english]Tip_4_25" "As a Demoman, a successful taunt kill with the Half-Zatoichi will allow you to sheath the sword."
N/A12134"Tip_4_26" "Som Demoman, kan du använda Anfallsskölden eller Det Strålande Skyddet till att avfyra dig från mindre ramper och flyga iväg! Använd det till att överraska fiender genom att flyga över deras huvuden!"
N/A12135"[english]Tip_4_26" "As a Demoman, you can use the Chargin' Targe or Splendid Screen to launch off small ramps and go flying! Use it to surprise enemies by charging over their heads."
N/A12136"Tip_4_27" "Som Demoman ökar mängden skada som din sköld kan göra vid en smäll ju mer huvuden du samlar med Ögländaren."
N/A12137"[english]Tip_4_27" "As a Demoman, the amount of heads you collect with your Eyelander will increase the damage your shield bash does."
N/A12138"Tip_4_28" "Som Demoman, kan du använda Klisterbombshopparen för att föra dig snabbt till frontlinjen. Men var försiktig! Den vållar ingen skada alls, vilket kräver att du får förlita dig på dina primära- och närstridsvapen."
N/A12139"[english]Tip_4_28" "As a Demoman, you can use the Sticky Jumper to get to the front lines quickly. Be careful! It inflicts no damage at all, requiring you to rely on your primary and melee weapons!"
N/A12140"Tip_4_29" "Som Demoman kommer Skottens Skallskärare att sänka din hastighet. Para ihop den med Anfallsskölden eller Det Strålande Skyddet för att kompensera hastighetssänkningen."
N/A12141"[english]Tip_4_29" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe or Splendid Screen in order to offset the speed reduction."
N/A12142"Tip_4_30" "Som Demoman omvandlar den Österländska Övertalaren all uppsamlad ammo till liv, vilket förhindrar dig från att skaffa ammo till dina primära eller sekundära vapen. Se till att varje skott träffar!"
N/A12143"[english]Tip_4_30" "As a Demoman, the Persian Persuader converts all ammo pickups into health packs, preventing you from acquiring ammo for your primary and secondary weapons. Make every shot count!"
N/A12144"Tip_5_13" "Som Sjukvårdare svingar du din Bensåg 25% snabbare än Übersågen. Använd Bensågen i defensiva situationer där en ÜberLaddning inte är lika viktigt."
N/A12145"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 25%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
N/A12146"Tip_5_23" "Som Sjukvårdare, håna med Amputeraren för att hela alla lagkamrater i närheten."
N/A12147"[english]Tip_5_23" "As a Medic, taunting with the Amputator will heal all nearby teammates."
N/A12148"Tip_5_24" "Som Sjukvårdare gör Korsriddarens Armborst skada mot fiender eller helar lagkamrater vid en lyckad träff."
N/A12149"[english]Tip_5_24" "As a Medic, your Crusader's Crossbow does damage to enemies or heals teammates upon a successful hit."
N/A12150"Tip_5_25" "Som Sjukvårdare handlar allt om timing. Om det är riskfritt, håll inne med din ÜberLaddning tills precis det rätta ögonblicket för att maximera dess effekt."
N/A12151"[english]Tip_5_25" "As a Medic, timing is everything. If it is safe to do so, withhold your ÜberCharge until just the right moment in order to maximize its effectiveness."
N/A12152"Tip_5_26" "Som Sjukvårdare kommer varje lyckad träff med Blutsaugern att återställa dig tre hälsa utöver att skada fienden. Använd den när du är sårad, retirerar, brinner, eller spelar offensivt."
N/A12153"[english]Tip_5_26" "As a Medic, a successful hit with the Blutsauger will restore three health as well as damage the enemy. Use it when injured, when retreating, when on fire or when playing offensively."
N/A12154"Tip_5_27" "Som Sjukvårdare kommer Vita-Sågen att behålla upp till 20%% av din ÜberLaddningsmätare om du dör innan du aktiverat den. Detta kan vara mycket användbart vid försök att anfalla en stark befäst position med bara lite tid kvar."
N/A12155"[english]Tip_5_27" "As a Medic, the Vita-Saw will retain up to 20%% of your ÜberCharge meter if you die before activating it. This can be very useful when attempting to assault a strongly-fortified position with only a small amount of time remaining."
1213912156"Tip_5_28" "Som Sjukvårdare, är det möjligt att kunna se hälsan på fiender med det Högtidliga Löftet; använd denna information för att identifiera försvagade fiender till ditt lag."
1214012157"[english]Tip_5_28" "As a Medic, the Solemn Vow allows you to see the health of enemies; use this information to identify weakened enemies to your team."
1214112158"Tip_5_29" "Som Sjukvårdare, helar Snabbfixaren skador snabbt, vilket gör den användbar för att hela lagkamrater snabbt; men kom ihåg att du inte kan överhela lagkamrater med den."
1214212159"[english]Tip_5_29" "As a Medic, the Quick-Fix heals damage rapidly, making it useful for healing multiple teammates quickly; but be aware that you cannot Overheal teammates with it."
N/A12160"Tip_5_30" "Som Sjukvårdare, om du har separerats från ditt lag, ropa på en Sjukvårdare själv genom att trycka %voicemenu 0 0% för att uppmärksamma lagkamrater i närheten om din position."
N/A12161"[english]Tip_5_30" "As a Medic, if you have been separated from your team, call out for a Medic yourself by pressing %voicemenu 0 0% to alert nearby teammates to your position."
N/A12162"Tip_5_31" "Som Sjukvårdare ökar Överdosen din rörelsehastighet proportionerligt med din ÜberLaddningsmätare! Utrusta Överdosen när du behöver komma din frontlinjen eller göra en snabb flykt!"
N/A12163"[english]Tip_5_31" "As a Medic, the Overdose increases your speed proportionally to the amount in your ÜberCharge meter! Equip the Overdose when you need to reach the front lines or make a quick escape!"
N/A12164"Tip_6_7" "Som Tung Artillerist använder du Smörgosen för att hela upp dig! Använd %attack2% för att kasta den på marken så att lagkamrater kan plocka upp den som hälsa. Oroa dig inte, den kommer med en tallrik som håller den ren."
N/A12165"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
N/A12166"Tip_6_13" "Som Tung Artillerist ökar Gorbatjovs Rushande Uppercut din rörelsehastighet dramatiskt men du tar minikritiska träffar när de används. Använd fartbonusen för att snabbt nå frontlinjerna eller för att överfalla fiender."
N/A12167"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but you take mini-crits while using them. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
N/A12168"Tip_6_14" "Som Tung Artillerist åsamkar Mässingsmonstret mer skada men sänker din rörlighet medan den används. Använd den när du spelar defensivt, då du kommer finna det svårare att jaga ikapp fiender på flykt."
N/A12169"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
N/A12170"Tip_6_15" "Som Tung Artillerist kan den temporära hälsoökningen som Dalokohs-Kakan ger vara ett kraftfullt övertag i strid."
N/A12171"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
N/A12172"Tip_6_16" "Som Tung Artillerist hjälper Stålnävarnas skadereducering för avståndsvapen med att kontra hotet från fientliga Krypskyttar. Använd dem som skydd när du rör dig genom öppna områden!"
N/A12173"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
N/A12174"Tip_6_17" "Som Tung Artillerist kommer Krigarens Anda åsamka mer skada, vilket gör dem mycket effektiva i strid. Nackdelen är dock att du har lite mindre hälsa, vilket kan påverka din livslängd."
N/A12175"[english]Tip_6_17" "As a Heavy, the Warrior's Spirit will inflict additional damage, which makes them very effective in combat. The penalty is a slight reduction in health however, which may affect your longevity."
N/A12176"Tip_6_18" "Som Tung Artillerist kommer Stålnävarna att drastiskt sänka skadan du tar från avståndskällor medan den ökar skadan du tar från närstridsvapen. Använd dem för att ta dig igenom fiendelinjer eller för att komma närmare fienden."
N/A12177"[english]Tip_6_18" "As a Heavy, the Fists of Steel will dramatically reduce the amount of damage taken from ranged sources while increasing the amount of damage from melee weapons. Use them to push through enemy lines or to close the distance with the enemy."
N/A12178"Tip_6_19" "Som Tung Artillerist kommer Tomislav inte bara snurra upp sig mycket snabbare än Minigun, den gör det även tyst! Använd den för att överfalla fiender från bakhåll!"
N/A12179"[english]Tip_6_19" "As a Heavy, the Tomislav not only spins up more quickly than the Minigun, it does so silently! Use it to ambush enemies and take them by surprise!"
N/A12180"Tip_6_20" "Som Tung Artillerist kommer Natascha att sakta ner fiender den träffar. Använd den för att understödja dina lagkamrater och öka deras utgående skada."
N/A12181"[english]Tip_6_20" "As a Heavy, the Natascha will slow down enemies it hits. Use it to support your teammates and increase their damage output."
N/A12182"Tip_6_21" "Som Tung Artillerist kommer Vräkningsbeskedet att öka hastigheten på dina närstridsattacker. Använd dem för att få fler möjligheter att träffa klasser som rör sig snabbare än dig!"
N/A12183"[english]Tip_6_21" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
N/A12184"Tip_6_22" "Som Tung Artillerist kommer Julklappens kritiska träffar att få fienden att brista ut i skratt, vilket gör dem försvarslösa! Använd dem för att oskadliggöra fiender och hjälpa ditt lag med att eliminera särskilda hot."
N/A12185"[english]Tip_6_22" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
N/A12186"Tip_7_21" "Som Pyro kan Hemrivaren användas för att slå bort fiendens Sappers från byggnader."
N/A12187"[english]Tip_7_21" "As a Pyro, the Homewrecker can be used to remove enemy Sappers from buildings."
N/A12188"Tip_7_22" "Som Pyro kan din Vässade Vulkanbit tända eld på fiender vid lyckad träff. Kombinera detta med Signalpistolen för att åsamka väsentlig skada!"
N/A12189"[english]Tip_7_22" "As a Pyro, your Sharpened Volcano Fragment sets enemies on fire upon a successful hit. Use in combination with the Flare Gun in order to inflict substantial damage!"
N/A12190"Tip_7_23" "Som Pyro kan du använda Ryggkliaren för att hjälpa en Sjukvårdare att bygga upp sin ÜberLaddning snabbare."
N/A12191"[english]Tip_7_23" "As a Pyro, you can use the Back Scratcher in order to help a Medic build their ÜberCharge more quickly."
N/A12192"Tip_7_24" "Som Pyro kan Eldomkraften överhela dig om du dödar någon medan du har fullt i liv."
N/A12193"[english]Tip_7_24" "As a Pyro, the Powerjack is able to overheal you if you make a kill at full health."
N/A12194"Tip_7_25" "Som Pyro är Eldkastarens kompimerade luftstöt (%attack2%) ett mycket användbart verktyg. Använd den för att knuffa fiender, till och med osårbara Sjukvårdare och deras kompisar, ut för klippor eller in mot andra faror i miljön."
N/A12195"[english]Tip_7_25" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast (%attack2%) is a very useful tool. Use it to push enemies, even invulnerable Medics and their buddies, off cliffs or into other environmental hazards."
N/A12196"Tip_7_26" "Som Pyro åsamkar Avfettaren mindre efterbrännskada men låter dig byta vapen nästan omedelbart. Detta hjälper dig att utföra dödliga kombinationsattacker, såsom att tända eld på fienden och använda Brandslaktaren för en kritisk träff!"
N/A12197"[english]Tip_7_26" "As a Pyro, the Degreaser inflicts less afterburn damage but allows you to switch weapons almost instantly. This helps you perform deadly combination attacks, such as setting the enemy on fire and using the Axtinguisher to inflict a critical hit!"
N/A12198"Tip_7_27" "Som Pyro åsamkar Ryggkliaren mer skada, men Sjukvårdare och utmatare helar dig långsammare. Förbandslådor ger dig mer hälsa än normalt dock, så observera var de finns på banan!"
N/A12199"[english]Tip_7_27" "As a Pyro, the Backscratcher inflicts additional damage, but Medics and dispensers will heal you more slowly. Healthpacks will provide you with more health than normal however, so note their locations on the map!"
N/A12200"Tip_7_28" "Som Pyro kan Eldkastarens komprimerade luftstöt användas för att kontra Demomän som använder Anfallsskölden! Tajma din komprimerade luftstöt rätt så kan du knuffa tillbaka Demomannen innan han kan slå till, och gå sedan till motangrepp!"
N/A12201"[english]Tip_7_28" "As a Pyro, the Flamethrower's compression blast can be used to counter Demomen using the Chargin' Targe! Time your compression blast correctly, and you can push the Demoman back before he can strike, and then counter-attack!"
N/A12202"Tip_7_29" "Som Pyro kommer Reservskjutaren åsamka mini-kritiska träffar på luftburna fiender. Använd din komprimerade luftstöt (%attack2%) för att knuffa en fiende upp i luften, och byt sedan till Reservskjutaren för att åsamka ytterligare skada!"
N/A12203"[english]Tip_7_29" "As a Pyro, the Reserve Shooter will mini-crit enemies that are airborne. Use your compression blast (%attack2%) to push an enemy into the air, and then switch to the Reserve Shooter in order to inflict additional damage!"
N/A12204"Tip_7_30" "Som Pyro kan Detonatorns lysraketer detoneras närsomhelst med %attack2%. Använd explosionsradien för att träffa fiender bakom skydd, eller för att tända eld på flera fiender samtidigt!"
N/A12205"[english]Tip_7_30" "As a Pyro, the Detonator's flares can be detonated at any time using %attack2%. Use the blast radius to hit enemies behind cover, or to set multiple enemies on fire!"
N/A12206"Tip_7_31" "Som Pyro fyller du upp \"Mmmph\"-mätaren när du åsamkar skada med Flogistoneraren. När den är full aktiverar du den med din sekundära attack (%attack2%) för att få full hälsa och åsamka kritiska träffar under en kort tid!"
N/A12207"[english]Tip_7_31" "As a Pyro, inflicting damage with the Phlogistinator fills the 'Mmmph' meter. Once it is full, activate it using you secondary attack (%attack2%) in order to completely refill your health and inflict crits for a short time!"
N/A12208"Tip_7_32" "Som Pyro kan du använda Människosmältarens sekundära attack (%attack2%) för att släcka brinnande lagkamrater. För varje lagkamrat du släcker lagrar du en kritisk träff, så spara dem till ett bra tillfälle!"
N/A12209"[english]Tip_7_32" "As a Pyro, you can use the Manmelter's secondary fire (%attack2%) to extinguish teammates that are on fire. For each teammate extinguished you store a critical hit, so save the crits until the opportune moment!"
N/A12210"Tip_8_30" "Som Spion kan du dölja dig eller gömma dig bakom en Teknikers Utmatare, om du är för långsam med att sappa ett Vaktgevär efter du huggit sagd Tekniker i ryggen."
N/A12211"[english]Tip_8_30" "As a Spy, if you're too slow to sap a Sentry Gun after backstabbing an Engineer, you can cloak or hide behind his Dispenser."
N/A12212"Tip_8_31" "Som Spion förklär Din Eviga Belöning dig automatiskt till den person du precis högg i ryggen. Var dock medveten om att du kommer förlora din förklädnad om du dör eller om du attackerar."
N/A12213"[english]Tip_8_31" "As a Spy, Your Eternal Reward automatically disguises you as the person you most recently backstabbed. Be aware that you will lose your disguise upon death or when attacking, however."
N/A12214"Tip_8_32" "Som Spion kan du se fienders hälsa. Använd den här informationen för att sikta in på försvagade fiender med din Revolver."
N/A12215"[english]Tip_8_32" "As a Spy, you can see enemies' health. Use this information to target weakened enemies with your Revolver."
N/A12216"Tip_8_33" "Som Spion laddar Främlingen upp batteriet på din döljning när du träffar en fiende."
N/A12217"[english]Tip_8_33" "As a Spy, the L'Etranger adds to your cloak's battery when you successfully hit an enemy."
N/A12218"Tip_8_34" "Som Spion inaktiverar dina Sappers Vaktgevär innan de förstörs. Kommunicera med ditt lag och sappa ett Vaktgevär när dina lagkamrater attackerar. Detta förhindrar Vaktgeväret från att skjuta och gör det svårare för en Tekniker att reparera den."
N/A12219"[english]Tip_8_34" "As a Spy, your Electro Sappers disable Sentry Guns before destroying them. Communicate with your team and sap a Sentry Gun as your teammates attack. This prevents the Sentry from firing and makes it more difficult for an Engineer to repair it."
N/A12220"Tip_8_35" "Som Spion låter Konspiratörens Kunai dig att absorbera den nuvarande hälsan på dina offer vid ett lyckat rygghugg. Var dock försiktigt, för din grundhälsa kommer vara mycket lägre när du använder detta vapen, så se till att förbli oupptäckt!"
N/A12221"[english]Tip_8_35" "As a Spy, the Conniver's Kunai allows you to absorb the current health of your victim upon a successful backstab. Be wary however, as your base health will be drastically reduced when using this weapon, so be sure to remain undetected!"
N/A12222"Tip_8_36" "Som Spion är en bra teknik att hugga fiender i ryggen som är ensamma eller sårbara i allmänhet. Kontrollera alltid omgivningen innan du hugger en fiende i ryggen för att vara säker på att du inte blir upptäckt."
N/A12223"[english]Tip_8_36" "As a Spy, a good technique is to backstab enemies that are alone or are otherwise vulnerable. Always check your surroundings before backstabbing an enemy in order to ensure that you remain undetected."
N/A12224"Tip_8_37" "Som Spion kan du aktivera Dödsringaren med fallskada. Fejka en slarvig död!"
N/A12225"[english]Tip_8_37" "As a Spy, you can activate your Dead Ringer with fall damage. Feign a careless death!"
N/A12226"Tip_8_38" "Som Spion kommer Blödning, Jarate, Manisk Mjölk och dyka upp från vatten att avslöja dig medan du är dold."
N/A12227"[english]Tip_8_38" "As a Spy, Bleeding, Jarate, Mad Milk, and emerging from water will reveal you while you're cloaked."
N/A12228"Tip_8_39" "Som Spion åsamkar Diamondback mindre skada, men kommer att lagra en garanterad kritisk träff för varje byggnad som förstörs av dina Sappers. Förstör en Teknikers byggnader innan du konfronterar honom så kommer du ha en signifikant fördel!"
N/A12229"[english]Tip_8_39" "As a Spy, the Diamondback inflicts less damage, but will store a guaranteed Critical Hit for every building destroyed by your Electro Sappers. Destroy an Engineer's buildings before confronting him, and you will have a significant advantage!"
N/A12230"Tip_8_40" "Som Spion ökar Verkställaren tiden som krävs för att aktivera din döljning. Håll avstånd för att ha tillräckligt med tid för att dölja dig helt."
N/A12231"[english]Tip_8_40" "As a Spy, the Enforcer increases the amount of time needed to activate your cloak. Maintain your distance in order to have adequate time to completely cloak."
N/A12232"Tip_8_41" "Som Spion kommer Smygtappen smälta när du tar eldskada, och du måste vänta innan du kan använda den igen."
N/A12233"[english]Tip_8_41" "As a Spy, taking any fire damage when using the Spy-cicle will melt the weapon, requiring you to wait before you can use it again."
N/A12234"Tip_9_18" "Som Tekniker byggs Revolvermannens Mini-Vaktgevär mycket snabbare än normala Vaktgevär och kräver mindre metall att bygga. Detta gör Mini-Vaktgevär till det perfekta offensiva verktyget."
N/A12235"[english]Tip_9_18" "As an Engineer, the Gunslinger's Combat Mini-Sentry Guns build much faster than normal Sentry Guns and require less ammo to build. This makes Combat Mini-Sentry Guns the perfect offensive tool."
N/A12236"Tip_9_19" "Som Tekniker kan Grälmakaren användas för att kraftigt öka ditt Vaktgevärs räckvidd."
N/A12237"[english]Tip_9_19" "As an Engineer, your Wrangler can be used to greatly extend the range of your Sentry Gun."
N/A12238"Tip_9_20" "Som Tekniker ska du försöka hålla ditt metallager fullt - det kan hjälpa dig rädda dina byggnader senare."
N/A12239"[english]Tip_9_20" "As an Engineer, try to keep your metal reserves full - it can help to save your buildings later on."
N/A12240"Tip_9_21" "Som Tekniker kan Söderns Gästfrihet vara väldigt användbar för att leta efter Spioner. Om du träffar en lagkamrat som börjar blöda har du hittat en fientlig Spion."
N/A12241"[english]Tip_9_21" "As an Engineer, the Southern Hospitality can be very useful for Spy checking. If you hit a teammate and they start bleeding, you have discovered an enemy Spy."
N/A12242"Tip_9_22" "Som Tekniker låter Jacken dig konstruera byggnader betydligt fortare om du slår på dem medan de byggs. Använd Jacken när du behöver konstruera byggnader fort för att täppa till ett hål i ditt lags försvarslinje."
N/A12243"[english]Tip_9_22" "As an Engineer, the Jag allows you to construct buildings considerably faster if you hit them while they are under construction. Use the Jag when you need to construct buildings quickly in order to close a hole in your team's defensive line."
N/A12244"Tip_9_23" "Som Tekniker kommer Den Laglöses Rättvisa att samla kritiska träffar för varje assist och varje fiende som dödats av ditt Vaktgevär. Använd den för att snabbt handskas med fiender när ditt Vaktgevär har förstörts."
N/A12245"[english]Tip_9_23" "As an Engineer, the Frontier Justice will gain revenge crits for every assist and every enemy killed by your Sentry Gun. Use it to quickly deal with enemies when your Sentry Gun has been destroyed."
N/A12246"Tip_9_24" "Som Tekniker, om du träffar tre slag i rad med Revolvermannen, kommer det sista slaget vara en automatisk kritisk träff. Använd denna teknik för att göra bakhåll och eliminera starkare klasser när du saknar stöd från ditt lag eller ditt vaktgevär."
N/A12247"[english]Tip_9_24" "As an Engineer, if you perform three successive hits with the Gunslinger, the final blow will be an automatic critical hit. Use this technique to ambush and eliminate stronger classes when you lack support from your team or your Sentry Gun."
N/A12248"Tip_9_25" "Som Tekniker kan du använda %attack2% för att plocka upp dina byggnader och bära dem. Kom ihåg att du kommer att röra dig långsamt och inte kunna attackera när du bär en byggnad, så var försiktig!"
N/A12249"[english]Tip_9_25" "As an Engineer, you can use %attack2% in order to pick up your buildings and carry them. Remember that you will move more slowly and be unable to attack when carrying a building however, so be careful!"
N/A12250"Tip_9_26" "Som Tekniker, var uppmärksam på att din byggnad kommer bli förstörd om du dör medan du bär på den. Flytta bara dina byggnader när du är skyddad av ditt lag, eller om det är säkert att göra det!"
N/A12251"[english]Tip_9_26" "As an Engineer, be aware that your building will be destroyed if you are killed while carrying it. Only move your buildings when you are guarded by your team, or it is safe to do so!"
N/A12252"Tip_9_27" "Som Tekniker, var försiktig när du byter ut din närstridsvapenutrustning eftersom att detta kommer förstöra alla dina placerade byggnader."
N/A12253"[english]Tip_9_27" "As an Engineer, be careful when switching your melee weapon loadout as doing so will destroy all placed buildings!"
N/A12254"Tip_9_28" "Som Tekniker ska du överväga att välja defensiva platser som är svåra att anfalla, och använda dem som plattform att konstruera byggnader på. Särskilt Vaktgevär är som mest effektiva när de placeras på den rätta platsen."
N/A12255"[english]Tip_9_28" "As an Engineer, consider defensive locations that are hard to assault, and use them as staging areas when constructing buildings. Sentry Guns in particular are most effective when placed in the right location."
N/A12256"Tip_9_29" "Som Tekniker använder Änkmakaren metall för varje skott. Se till att du observerar var ammo och Utmatare finns så att du snabbt kan fylla på med mer metall när du måste. Överväg också att utrusta Pistolen för att kunna åsamka skada ifall du blir utan metall."
N/A12257"[english]Tip_9_29" "As an Engineer, the Widowmaker draws from your metal reserves for each shot. Make sure that you take note of ammo locations and Dispensers to quickly resupply when you need to; also consider equipping the Pistol to be able to deal damage when you can't."
N/A12258"Tip_9_30" "Som Tekniker tömmer Pomson 6000:s projektiler ÜberLaddningsmätaren hos fientliga Sjukvårdare och Döljningsmätaren hos fientliga Spioner."
N/A12259"[english]Tip_9_30" "As an Engineer, the Pomson 6000's projectiles drain the ÜberCharge meter of enemy Medics and the cloak meter of enemy Spies."
N/A12260"Tip_9_31" "Som Tekniker kommer Aha-upplevelsens hån (%taunt%) att teleportera dig tillbaka till återskapningsplatsen och återställa både din hälsa och dina metallreserver! Använd detta tillsammans med en Teleportör för att snabbt kunna uppgradera och reparera byggnader på frontlinjen."
N/A12261"[english]Tip_9_31" "As an Engineer, activating the Eureka Effect's taunt (%taunt%) will teleport you back to spawn and replenish both your health and metal reserves! Use it in conjunction with a Teleporter in order to quickly upgrade and repair buildings on the frontline."
N/A12262"Tip_arena_8" "Som Sjukvårdare kommer din ÜberLaddning inte bäras över mellan dina liv när du använder Vita-Sågen."
N/A12263"[english]Tip_arena_8" "As a Medic, your ÜberCharge will not carry over between lives while using the Vita-Saw."
N/A12264"Tip_arena_9" "Som Pyro ska du kolla efter Spioner noggrant för att förhindra dem från att ge det andra laget en strategisk fördel."
N/A12265"[english]Tip_arena_9" "As a Pyro, Spy check teammates vigorously in order to prevent Spies from giving the other team a strategic advantage."
1214312266"NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "Du intjänade:"
1214412267"[english]NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "You �Earned�:"
1214512268"ToolStrangePartApplyConfirm" "Är du säker på att du vill lägga till denna Märkliga Del till detta föremål?\n\nKom ihåg: ett enda föremål kan bara ha %maximum_strange_part_slots% delar. Din\n%subject_item_def_name% har %remaining_strange_part_slots% lediga platser kvar."
1216412287"[english]KillEaterEventType_GibKills" "Gib Kills"
1216512288"TF_StrangePart_Empty" "Märklig Del"
1216612289"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
12167N/A"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Genom att lägga till denna Märkliga Del till ett vapen med märklig kvalitet så kan det hålla reda på ny statistik!"
N/A12290"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja hålla reda på ny statistik!"
1216812291"[english]TF_StrangePart_Empty_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track an additional new statistic!"
1216912292"TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Märklig Del: Tunga Artillerister Dödade"
1217012293"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Heavies Killed"
N/A12294"TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet Tunga Artillerister du dödar med det vapnet."
N/A12295"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Heavies you kill with that weapon."
1217112296"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Märklig Del: Byggnader Förstörda"
1217212297"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Buildings Destroyed"
N/A12298"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet byggnader du förstör med det vapnet."
N/A12299"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of buildings you destroy with that weapon."
1217312300"TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Märklig Del: Projektiler Reflekterade"
1217412301"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Projectiles Reflected"
N/A12302"TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet projektiler du reflekterar med det vapnet."
N/A12303"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of projectiles you reflect with that weapon."
1217512304"TF_StrangePart_HeadshotKills" "Märklig del: Dödliga huvudskott"
1217612305"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills" "Strange Part: Headshot Kills"
12177N/A"TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Om du lägger till den här märkliga delen på ett märkligt vapen kommer det att räkna antalet fiender du har dödat med huvudskott, med det vapnet."
N/A12306"TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fiender du dödar med huvudskott med det vapnet."
1217812307"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of headshot kills you make with that weapon."
1217912308"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Märklig Del: Luftburna Fiender Dödade"
1218012309"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Airborne Enemies Killed"
N/A12310"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet luftburna fiender du dödar med det vapnet."
N/A12311"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of airborne enemies you kill with that weapon."
1218112312"TF_StrangePart_GibKilled" "Märklig Del: Fiender Sprängda i Småbitar"
1218212313"[english]TF_StrangePart_GibKilled" "Strange Part: Gib Kills"
N/A12314"TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fiender du spränger i småbitar med det vapnet."
N/A12315"[english]TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you gib with that weapon."
1218312316"KillEater_HolidayPunchRank0" "Märklig"
1218412317"[english]KillEater_HolidayPunchRank0" "Strange"
1218512318"KillEater_HolidayPunchRank1" "Obetydlig"
1232212455"[english]TF_CozyCamper_Desc" ""
1232312456"Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� har förtjänat:: %s2 %s3"
1232412457"[english]Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� has earned:: %s2 %s3"
N/A12458"TF_Armory_Item_StrangePart" "Detta föremål är en Märklig Del. Den kan tillämpas på ett föremål med Märklig kvalitet som du redan äger, vilket låter den hålla reda på en ny statistik."
N/A12459"[english]TF_Armory_Item_StrangePart" "This item is a Strange Part. It can be applied to one Strange-quality item you already own, enabling it to track an additional new statistic."
1232512460"TF_DailyMapStampRewardHat" "Filatelist"
1232612461"[english]TF_DailyMapStampRewardHat" "Philateler"
1232712462"TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Grattis! Igår gjorde du mer för att stödja TF2s kartskapare genom kart-frimärken än någon annan! Bär denna med stolthet innan den byter ägare imorgon!"
1232812463"[english]TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more yesterday to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A12464"TF_WeeklyMapStampRewardHat" "Filatelist"
N/A12465"[english]TF_WeeklyMapStampRewardHat" "Philatelest"
1232912466"TF_WeeklyMapStampRewardHat_Desc" "Grattis! Förra veckan gjorde du mer för att stödja TF2s kartskapare genom kart-frimärken än någon annan! Bär denna med stolthet innan den byter ägare nästa vecka!"
1233012467"[english]TF_WeeklyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more last week to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands next week!"
1233112468"TF_DailyGiftGiverRewardHat" "Gåvomannen Från Gåvolandet"
1233412471"[english]TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
1233512472"TF_WeeklyGiftGiverRewardHat" "Gåvigaste gåvomannen i gåvolandet"
1233612473"[english]TF_WeeklyGiftGiverRewardHat" "Most Giftingest Gifting Man In Gifting Land"
N/A12474"TF_WeeklyGiftGiverRewardHat_Desc" "Grattis! Förra veckan skänkte du fler gåvor än någon annan TF2-spelare! Bär denna med stolthet innan den byter ägare nästa vecka!"
N/A12475"[english]TF_WeeklyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
1233712476"TF_DailyDuelWinnerRewardHat" "Duelleraren"
1233812477"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat" "Dueler"
1233912478"TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Grattis! Du vann fler dueller igår än någon annan TF2-spelare! Bär denna med stolthet innan den byter ägare imorgon!"
1234012479"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
1234112480"TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat" "Duellaste"
1234212481"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat" "Duelest"
N/A12482"TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Grattis! Du vann fler dueller förra veckan än någon annan TF2-spelare! Bär denna med stolthet innan den byter ägare nästa vecka!"
N/A12483"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
1234312484"TF_ClaimCode" "Anspråkskod"
1234412485"[english]TF_ClaimCode" "Claim Code"
1234512486"TF_CrimeCraftHelmet" "Fastskruvad Fotbollshjälm"
1236012501"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Clear all of the score counters on this strange item? This will set all of the values to 0."
1236112502"TF_nocrosshaironscopezoom" "KRYPSKYTT: Göm siktet när du är inzoomad."
1236212503"[english]TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Hide crosshair when zoomed in."
N/A12504"Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "Om valt kommer standard- och anpassade korshår automatiskt försvinna vid in-zoomning med alla krypskyttegevär, och endast lämna gevärets lasersikte."
N/A12505"[english]Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "If set, when zoomed in with any sniper rifles, the default and custom crosshairs will automatically disappear leaving only the rifle targeting laser."
1236312506"TF_Bundle_MysteriousPromo2" "Mystisk Promo 2"
1236412507"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo2" "Mysterious Promo 2"
1236512508"TF_Bundle_MysteriousPromo2_Desc" "Mystisk Promo 2"
1238012523"[english]KillEaterEventType_AlliesExtinguished" "Allies Extinguished"
1238112524"TF_StrangePart_FullMoonKills" "Märklig del: Dödade vid fullmåne"
1238212525"[english]TF_StrangePart_FullMoonKills" "Strange Part: Full Moon Kills"
N/A12526"TF_StrangePart_FullMoonKills_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fiender du dödar under fullmåne med det vapnet."
N/A12527"[english]TF_StrangePart_FullMoonKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill during full moons with that weapon."
1238312528"TF_StrangePart_PosthumousKills" "Märklig del: Dödade efter du dött"
1238412529"[english]TF_StrangePart_PosthumousKills" "Strange Part: Posthumous Kills"
N/A12530"TF_StrangePart_PosthumousKills_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fiender du dödar med det vapnet medan du själv är död."
N/A12531"[english]TF_StrangePart_PosthumousKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill with that weapon while you're dead."
1238512532"TF_StrangePart_AlliesExtinguished" "Märklig Del: Lagkamrater Släckta"
1238612533"[english]TF_StrangePart_AlliesExtinguished" "Strange Part: Allies Extinguished"
12387N/A"TF_vote_passed_ban_player" "Spelare %s1 har blivit bannad."
N/A12534"TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet brinnande lagkamrater du släcker med det vapnet."
N/A12535"[english]TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of burning allies you extinguish with that weapon."
N/A12536"TF_vote_passed_ban_player" "Spelare %s1 har blivit avstängd."
1238812537"[english]TF_vote_passed_ban_player" "Player %s1 has been banned."
1238912538"TF_TournamentMedal_UGC_1st_NA_Platinum" "UGC Highlander Första Plats Nordamerikansk Platina"
1239012539"[english]TF_TournamentMedal_UGC_1st_NA_Platinum" "UGC Highlander 1st Place North American Platinum"
1245612605"[english]TF_ScoutHeadband" "The Front Runner"
1245712606"TF_ScoutHeadband_Desc" "Detta minnessvettband är en kärleksfull hyllning till hjältarna - och vi använder inte det ordet lättvindigt - som lever sina liv som svettiga ljus i vinden."
1245812607"[english]TF_ScoutHeadband_Desc" "This commemorative sweatband is a loving tribute to the heroes – and we don't use that word lightly – who live their lives like sweaty candles in the wind."
N/A12608"TF_ScoutHeadband_Style0" "Stiligt"
N/A12609"[english]TF_ScoutHeadband_Style0" "Stylin'"
1245912610"TF_ScoutHeadband_Style1" "Likgiltig"
1246012611"[english]TF_ScoutHeadband_Style1" "Indifferent"
1246112612"TF_SuperMNC_Pyro" "Den Treögde"
1250612657"[english]TF_GRFS_3" "The Doublecross-Comm"
1250712658"TF_GRFS_3_Desc" "Denna slagfältsbandana är sydd med nanofiber som kan ladda ner slagfält från Wikipedia direkt till ditt ansikte, så du kommer aldrig att inte hålla koll på dem."
1250812659"[english]TF_GRFS_3_Desc" "This battlefield awareness bandanna is stitched with nanofibers that can download battlefields from Wikipedia straight to your face, so you will never not be aware of them."
N/A12660"ToolGiftWrapConfirmStrange" "Är du säker på att du vill slå in detta föremål?\n\nPoäng på märkliga föremål kommer att nollställas när de slås in."
N/A12661"[english]ToolGiftWrapConfirmStrange" "Are you sure you want to gift wrap this item?\n\nScores on strange items will reset to 0 when wrapped."
1250912662"KillEaterEventType_SoldiersKilled" "Soldater Dödade"
1251012663"[english]KillEaterEventType_SoldiersKilled" "Soldiers Killed"
1251112664"KillEaterEventType_DemomenKilled" "Demomän Dödade"
1255812711"[english]TF_QC_Flasks_Desc" "We don't know what's in it, but we found it in some rusty drums buried in a shallow grave in a forest, so let's face it, you'll probably get super powers if you drink it."
1255912712"TF_QC_MedicGlove" "Quadwranglern"
1256012713"[english]TF_QC_MedicGlove" "The Quadwrangler"
N/A12714"TF_QC_MedicGlove_Desc" "Denna kvantkragade labbrock inkluderar ett händigt gummirör som suger blodet från ditt hjärta, där det inte behövs, och leder det till din skjutarm, där det behövs!"
N/A12715"[english]TF_QC_MedicGlove_Desc" "This quantum-collared lab coat includes a handy rubber pipe that siphons blood from your heart, where it is not needed, to your shooting arm, where it is!"
1256112716"TF_MedicClipboard" "Kirurgens Kappväska"
1256212717"[english]TF_MedicClipboard" "The Surgeon's Side Satchel"
N/A12718"TF_MedicClipboard_Desc" "Denna kompakta medicinska utrustningsväska är det perfekta tillbehöret för en doktor på språng. Behandla patienter utomhus, i den friska osterila luften på slagfältet."
N/A12719"[english]TF_MedicClipboard_Desc" "This compact medical equipment bag makes the perfect accessory for the doctor on the go. Treat patients out of doors, in the fresh unsterile air of the battlefield."
1256312720"TF_DemoTreasureChest" "Spritskåpet"
1256412721"[english]TF_DemoTreasureChest" "The Liquor Locker"
N/A12722"TF_DemoTreasureChest_Desc" "Demo håller sin förmögenhet nära till hands. Eller snarare fastbunden på ryggen. Du kommer inte hitta några pengar i den, för Demo investerar klokt i guld som han sedan spenderar på sällsynta fat-lagrade likörer, som han sedan vanligtvis dricker, vilket är varför kan håller den inlåst och nyckeln gömd."
N/A12723"[english]TF_DemoTreasureChest_Desc" "The Demo keeps his fortune close to his chest: Specifically, on the other side of it, strapped to his back. You won't find money in it: Demo wisely invests in gold, which he then spends on rare cask-aged liquors, which he then usually drinks, which is why he keeps it locked and the key hidden."
1256512724"TF_DemoTreasureChest_Style0" "Klassisk"
1256612725"[english]TF_DemoTreasureChest_Style0" "Classic"
1256712726"TF_DemoTreasureChest_Style1" "Framsida"
1257012729"[english]TF_DemoTreasureChest_Style2" "Right Hip"
1257112730"TF_DemoTreasureChest_Style3" "Vänster höft"
1257212731"[english]TF_DemoTreasureChest_Style3" "Left Hip"
N/A12732"Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Bäraren kan inte bära informationsportföljen"
N/A12733"[english]Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Wearer cannot carry the intelligence briefcase"
N/A12734"Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% skadebonus utan förklädnad"
N/A12735"[english]Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% damage bonus while undisguised"
1257312736"TF_Bundle_MysteriousPromo3" "Mystisk Promo 3"
1257412737"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo3" "Mysterious Promo 3"
1257512738"TF_Bundle_MysteriousPromo3_Desc" "Mystisk Promo 3"
1258212745"[english]TF_Item_Goldfish" "Goldfish"
1258312746"TF_Item_Goldfish_Type" "Guldfisk"
1258412747"[english]TF_Item_Goldfish_Type" "Goldfish"
N/A12748"TF_Item_Goldfish_Desc" "Slår det dig så mystiskt att guldfisk är varken GJORT AV GULD eller ENS FISK? För att den borde det. Just det, guldfisk ÄR fisk, vi hade fel på den biten. FÖR ATT FÅ DIG UR DOFTEN!"
N/A12749"[english]TF_Item_Goldfish_Desc" "Does it strike you as mysterious that goldfish are neither MADE OF GOLD or EVEN FISH? Because it should. Also, goldfish ARE fish, we got that part wrong. TO GET YOU OFF THE SCENT!"
1258512750"TF_Item_PocketLint" "Fickludd"
1258612751"[english]TF_Item_PocketLint" "Pocket Lint"
1258712752"TF_Item_PocketLint_Type" "Fickludd"
1259212757"[english]TF_Item_CheeseWheel" "Cheese Wheel"
1259312758"TF_Item_CheeseWheel_Type" "Osthjul"
1259412759"[english]TF_Item_CheeseWheel_Type" "Cheese Wheel"
N/A12760"TF_Item_CheeseWheel_Desc" "Denna ost verkar inte så mystisk tills du inser att den är full med skotthål. Någon hann till denna ost innan den kunde prata."
N/A12761"[english]TF_Item_CheeseWheel_Desc" "This cheese doesn't seem so mysterious until you realize it's full of bullet holes. Somebody got to this cheese before it could talk."
1259512762"TF_Item_SecretDiary" "Hemlig dagbok"
1259612763"[english]TF_Item_SecretDiary" "Secret Diary"
1259712764"TF_Item_SecretDiary_Type" "Hemlig dagbok"
1259812765"[english]TF_Item_SecretDiary_Type" "Secret Diary"
N/A12766"TF_Item_SecretDiary_Desc" "Att äga denna kommer inte, olikt andra spel som vi kan nämna, att spela upp en ljudfil med hemliga dagboksinlägg. Varför? För att vi RESPEKTERAR våra karaktärers PRIVATLIV. Vad döljer dem? Vi lever sannerligen i MYSTISKA TIDER."
N/A12767"[english]TF_Item_SecretDiary_Desc" "Unlike other games we could mention, owning this won't trigger a sound file narrating secret diary entries. Why? Because we RESPECT THE PRIVACY of our characters. What are they hiding? Truly we live in MYSTERIOUS TIMES."
1259912768"TF_Item_BananaPeel" "Bananskal"
1260012769"[english]TF_Item_BananaPeel" "Banana Peel"
1260112770"TF_Item_BananaPeel_Type" "Bananskal"
1260212771"[english]TF_Item_BananaPeel_Type" "Banana Peel"
N/A12772"TF_Item_BananaPeel_Desc" "Vart tog bananen vägen? Sätt dig ner denna nästa del, för att VI HAR INGEN ANING. Håll med; det där är ganska mystiskt."
N/A12773"[english]TF_Item_BananaPeel_Desc" "Where did the banana go? Sit down for this next part, because WE HAVE NO IDEA. Admit it, that's kind of mysterious."
1260312774"TF_Item_BarnDoorPlank" "Stalldörrsplanka"
1260412775"[english]TF_Item_BarnDoorPlank" "Barn Door Plank"
1260512776"TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Planka"
1260612777"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Plank"
N/A12778"TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "Denna ladugårds-dörrplanka ser inte alls mystisk ut, tills du tittar på den på atomär nivå. Hallå, där är en häst bredvid alla dem där atomerna. De turas om med att rida hästen. Jösses, hur hamnade en häst där? Ganska jäkla mystiskt."
N/A12779"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "This barn door plank doesn't look mysterious at all, until you view it at an atomic level. Hey, there's a horse there next to all those atoms. They're taking turns riding the horse. Man, how did a horse get there? Pretty darn mysterious."
N/A12780"TF_Item_DamagedCapacitor" "Knappt-Smält Kondensator"
N/A12781"[english]TF_Item_DamagedCapacitor" "Barely-Melted Capacitor"
1260712782"TF_Item_DamagedCapacitor_Type" "Kondensator"
1260812783"[english]TF_Item_DamagedCapacitor_Type" "Capacitor"
1260912784"TF_Item_DamagedCapacitor_Desc" "Denna skadade kondensator verkar vara brandsäker men även trasig. Finns det något den INTE kan göra (förutom funka)?"
1261012785"[english]TF_Item_DamagedCapacitor_Desc" "This damaged capacitor seems to be fire-proof as well as broken. Is there anything it CAN'T do (besides work)?"
N/A12786"TF_Welcome_meet_the_pyro" "Välkommen"
N/A12787"[english]TF_Welcome_meet_the_pyro" "Welcome"
1261112788"TF_Boost" "BOOST"
1261212789"[english]TF_Boost" "BOOST"
1261312790"TF_SniperRage" "FOKUS"
1261812795"[english]Store_AvailableStyles_Header" "Available Styles:"
1261912796"TF_Bundle_EqualizerEscape" "Hackorpaketet"
1262012797"[english]TF_Bundle_EqualizerEscape" "The Pickaxe Pack"
N/A12798"TF_Bundle_EqualizerEscape_Desc" "Inkluderar både Utjämnaren och Flyktplanen:"
N/A12799"[english]TF_Bundle_EqualizerEscape_Desc" "Includes both the Equalizer and the Escape Plan:"
N/A12800"TF_RobotChickenHat_Promo" "Robot Chickens hattpromo"
N/A12801"[english]TF_RobotChickenHat_Promo" "Robot Chicken Hat Promo"
1262112802"TF_RobotChickenHat_Promo_Desc" " "
1262212803"[english]TF_RobotChickenHat_Promo_Desc" ""
N/A12804"TF_DoomsdayAchievementHat" "Den Milda Munitionne av Fritid"
N/A12805"[english]TF_DoomsdayAchievementHat" "The Gentle Munitionne of Leisure"
N/A12806"TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "Denna snärtiga höga hatt för alla klasser firar minnet av man och apas gemensamma försök att erövra himlarna med en inbyggd raket som, varje år på avfyrningens årsdag, kan explodera våldsamt."
N/A12807"[english]TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "This snappy all-class stovepipe commemorates man and monkey's joint attempt to conquer the heavens with a built-in rocket that, every year on the anniversary of the launch, might violently explode."
1262312808"TF_Lollichop" "Slickepinan"
1262412809"[english]TF_Lollichop" "The Lollichop"
1262512810"TF_Lollichop_Desc" "Fyll (dela) dina vänners magar (skallar) med läckert godis (kallt stål) med denna överdimensionerade sockersöta slickepinne. (Utrustar dig med Pyrosyn.)"
1265412839"[english]TF_Weapon_PEP_Scattergun" "Baby Face's Blaster"
1265512840"TF_Weapon_PEP_Scattergun_Desc" " "
1265612841"[english]TF_Weapon_PEP_Scattergun_Desc" ""
N/A12842"TF_Weapon_PEP_Pistol" "Snyggingens Pangpistol"
N/A12843"[english]TF_Weapon_PEP_Pistol" "Pretty Boy's Pocket Pistol"
1265712844"TF_Weapon_PEP_Pistol_Desc" " "
1265812845"[english]TF_Weapon_PEP_Pistol_Desc" ""
1265912846"TF_PEP_ScoutHat" "Federal-fajtande Fedora"
1266012847"[english]TF_PEP_ScoutHat" "The Fed-Fightin' Fedora"
N/A12848"TF_PEP_ScoutHat_Desc" "Denna hatt värnar minnet av tiden då du stoppade den på en kvast och lurade snuten att skjuta den i en timma medan du kilade iväg med alla bankpengarna. Passar perfekt till alla skotthålen i ditt bål från den gången då du försökte samma trick med smartare snutar."
N/A12849"[english]TF_PEP_ScoutHat_Desc" "This hat commemorates that time you stuck it on a broom and tricked the Feds into shooting at it for an hour while you scooted off with all that bank money. Goes great with all those bullet wounds in your torso from that time you pulled the same trick on much smarter Feds."
1266112850"TF_PEP_ScoutBag" "Vågarens Väska"
1266212851"[english]TF_PEP_ScoutBag" "Dillinger's Duffel"
1266312852"TF_PEP_ScoutBag_Desc" "Denna väska kommer med läderband så att alla dina pengar inte faller ur. Läderbanden är inte heller spända hela vägen, så en del pengar KOMMER falla ur och damerna kommer veta hur rik du är (Svar: Väldigt. Även stilig.)."
1268412873"[english]TF_Pro_SMG_Desc" ""
1268512874"TF_Pro_SniperHat" "Likviderarens Luva"
1268612875"[english]TF_Pro_SniperHat" "Liquidator's Lid"
N/A12876"TF_Pro_SniperHat_Desc" "Denna kombination av yllemössa och farmorsglasögon passar alla yrkesmördare, oavsett om han räddar föräldralösa barn i eldstrider med maffian eller ger sig ut för att vara huvudgitarrister i världskända Irländska rockband."
N/A12877"[english]TF_Pro_SniperHat_Desc" "This wool cap/granny glasses combo fits any assassin, whether he's saving orphans in heated gun battles with the mob or impersonating lead guitarists in world-famous Irish rock bands."
1268712878"TF_PyroHazmat" "Skyddsdräktshjälmen"
1268812879"[english]TF_PyroHazmat" "The HazMat Headcase"
1268912880"TF_PyroHazmat_Desc" "Denna ogenomträngliga, gastäta hjälmen håller ditt huvud vid en komfortabel 350 graders temperatur under hela dagen. Det färgade visiret tillåter dig att svetta bort det fula ansiktsfettet i avskildhet i ditt egna kväljande helvete."
1272012911"[english]TF_DemoParrot_Style2" "Imbued"
1272112912"TF_MedicUshanka" "Gentlemannens Usjanka"
1272212913"[english]TF_MedicUshanka" "The Gentleman's Ushanka"
N/A12914"TF_MedicUshanka_Desc" "Denna militäriska pälsjägarmössa gjort av äkta tysk kaninpäls är ett perfekt komplement till Officerarens Usjanka. Låt officeraren i ditt liv veta att du alltid kommer vara precis bakom honom med ett Hälsovapen redo och med matchande utstyrsel."
N/A12915"[english]TF_MedicUshanka_Desc" "Made from genuine German rabbit fur, this military-grade trappers' hat makes the perfect complement to the Officer's Ushanka. Let the officer in your life know you'll always be right behind them, with a Medigun at the ready and a matching wardrobe."
1272312916"TF_SpyOpenJacket" "Vardagliga Kontoristen"
1272412917"[english]TF_SpyOpenJacket" "The Business Casual"
N/A12918"TF_SpyOpenJacket_Desc" "Det är avslappnade affärer på framsidan, och mer avslappnade affärer på baksidan. Kolla nu på sidorna. Japp. Avslappnade affärer där också. Täck för alla avslappnade affärsbaser med denna uppknäppta kavaj."
N/A12919"[english]TF_SpyOpenJacket_Desc" "It's casual business up front, and more casual business in the back. Now: check those sides. Yep. It's casual business there too. Cover all the casual business bases with this unbuttoned suit jacket."
1272512920"TF_EngineerBlueprintsBack" "Idéröret"
1272612921"[english]TF_EngineerBlueprintsBack" "The Idea Tube"
1272712922"TF_EngineerBlueprintsBack_Desc" "Denna stiliga lädercylinder är bättre än dagboken på alla sätt. Har du hemliga tankar? Skriv ner dem, knyckla ihop dem och stoppa ner dem i röret. Det är även otroligt lätt att hitta en tanke när du behöver den. Allt du behöver göra är att tömma tuben så finns alla där. Du är bara en simpel utslätning från att komma ihåg den."
1272812923"[english]TF_EngineerBlueprintsBack_Desc" "This handsome leather cylinder improves on the diary in every way. Do you have secret thoughts? Write 'em down, ball 'em up, and stuff 'em in the tube. It's incredibly easy to find a thought when you need it, too. Simply empty out the tube and there they all are. You're just one simple unballing away from remembering it."
12729N/A"TF_RobotChickenHat_Desc" "Varför gick hönan FAKTISKT över vägen? För att bli överkörd, stulen av en galen vetenskapsman, och bli omvandlad till en läskig cyborg som du kan ha på huvudet. Så nästa gång du hör någon säga det skämtet, sätt den där självbelåtna skämtberättaren på plats. För du har alla FAKTA."
N/A12924"TF_RobotChickenHat" "Robot Chickens hatt"
N/A12925"[english]TF_RobotChickenHat" "Robot Chicken Hat"
N/A12926"TF_RobotChickenHat_Desc" "Varför gick hönan EGENTLIGEN över vägen? För att bli överkörd, stulen av en galen vetenskapsman och bli omvandlad till en läskig cyborg som du kan ha på huvudet. Så nästa gång du hör någon säga det skämtet, sätt den där självbelåtna skämtberättaren på plats. För du har alla FAKTA."
1273012927"[english]TF_RobotChickenHat_Desc" "Why did the chicken REALLY cross the road? To get hit by a car, stolen by a mad scientist, and transformed into a terrifying cyborg that you can wear on your head. So the next time you hear someone telling you that joke, set that smug joke-teller straight, because you've got the FACTS."
1273112928"TF_RobotChickenHat_Style0" "Normal"
1273212929"[english]TF_RobotChickenHat_Style0" "Normal"
1273412931"[english]TF_RobotChickenHat_Style1" "Beakless"
1273512932"TF_Item_Goldfish_Burned" "Rostad Guldfisk"
1273612933"[english]TF_Item_Goldfish_Burned" "Roasted Goldfish"
N/A12934"TF_Item_Goldfish_Burned_Desc" "Pyromania-Uppdateringen blev precis så het att den brände upp alla dina mystiska skatter .\n\nDu kan nu tillverka detta tillsammans med tre andra brända föremål, men bara fram tills 7/11/2012!"
N/A12935"[english]TF_Item_Goldfish_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1273712936"TF_Item_PocketLint_Burned" "Förkolnat Fickludd"
1273812937"[english]TF_Item_PocketLint_Burned" "Charred Pocket Lint"
N/A12938"TF_Item_PocketLint_Burned_Desc" "Pyromania-Uppdateringen blev precis så het att den brände upp alla dina mystiska skatter .\n\nDu kan nu tillverka detta tillsammans med tre andra brända föremål, men bara fram tills 7/11/2012!"
N/A12939"[english]TF_Item_PocketLint_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1273912940"TF_Item_CheeseWheel_Burned" "Rökt Osthjul"
1274012941"[english]TF_Item_CheeseWheel_Burned" "Smoked Cheese Wheel"
N/A12942"TF_Item_CheeseWheel_Burned_Desc" "Pyromania-Uppdateringen blev precis så het att den brände upp alla dina mystiska skatter .\n\nDu kan nu tillverka detta tillsammans med tre andra brända föremål, men bara fram tills 7/11/2012!"
N/A12943"[english]TF_Item_CheeseWheel_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1274112944"TF_Item_BananaPeel_Burned" "Bränt bananskal"
1274212945"[english]TF_Item_BananaPeel_Burned" "Burned Banana Peel"
N/A12946"TF_Item_BananaPeel_Burned_Desc" "Pyromania-Uppdateringen blev precis så het att den brände upp alla dina mystiska skatter .\n\nDu kan nu tillverka detta tillsammans med tre andra brända föremål, men bara fram tills 7/11/2012!"
N/A12947"[english]TF_Item_BananaPeel_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1274312948"TF_Item_BarnDoorPlank_Burned" "Förbränd Stalldörrsplanka"
1274412949"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Burned" "Incinerated Barn Door Plank"
N/A12950"TF_Item_BarnDoorPlank_Burned_Desc" "Pyromania-Uppdateringen blev precis så het att den brände upp alla dina mystiska skatter .\n\nDu kan nu tillverka detta tillsammans med tre andra brända föremål, men bara fram tills 7/11/2012!"
N/A12951"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1274512952"TF_Item_SecretDiary_FireProof" "Brandsäker Hemlig Dagbok"
1274612953"[english]TF_Item_SecretDiary_FireProof" "Fireproof Secret Diary"
N/A12954"TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "Den ryker lite, men annars verkar den okej. Den här saken måste vara gjort av samma grejer som man gör antika astronauter av."
N/A12955"[english]TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "It's smoldering a little, but otherwise it seems okay. This thing must be built out of the same stuff they make ancient astronauts from."
N/A12956"RummageThroughAsh" "Krafs"
N/A12957"[english]RummageThroughAsh" "Rummage"
1274712958"TF_Ash_Type" "Aska"
1274812959"[english]TF_Ash_Type" "Ash"
1274912960"TF_PileOfAsh" "Askhög"
1275012961"[english]TF_PileOfAsh" "Pile Of Ash"
N/A12962"TF_PileOfAsh_Desc" "Det ser ut som det är något därinne...\n\nEfter 7/11/2012 kommer denna hög försvinna."
N/A12963"[english]TF_PileOfAsh_Desc" "Looks like there's something in there...\n\nAfter 7/11/2012 this pile will disappear."
1275112964"Msg_Dominating_What" "är BÄSTA VÄN med"
1275212965"[english]Msg_Dominating_What" "is BEST FRIENDS with"
1275312966"Msg_Revenge_What" "GJORDE SLUT med"
1275412967"[english]Msg_Revenge_What" "BROKE UP with"
12755N/A"doomsday_setup_goal" "Leverera Australiumet till raketstritsspetsen för att vinna spelet!"
N/A12968"doomsday_setup_goal" "Leverera Australiumet till raketstridsspetsen för att vinna spelet!"
1275612969"[english]doomsday_setup_goal" "Deliver the Australium to the rocket warhead to win the game!"
1275712970"Gametype_SD" "Specialleverans"
1275812971"[english]Gametype_SD" "Special Delivery"
1275912972"Achievement_Group_2400" "Doomsdaypaketet (%s1 av %s2)"
1276012973"[english]Achievement_Group_2400" "Doomsday Pack (%s1 of %s2)"
12761N/A"TF_PYRO_IGNITE_WITH_RAINBOW_NAME" "Smaka på regnbågen"
N/A12974"TF_PYRO_IGNITE_WITH_RAINBOW_NAME" "Hela Spektrumets Krigare"
1276212975"[english]TF_PYRO_IGNITE_WITH_RAINBOW_NAME" "Full Spectrum Warrior"
1276312976"TF_PYRO_IGNITE_WITH_RAINBOW_DESC" "Tänd eld på 3 fiendespelare genom att håna med din Regnblåsare."
1276412977"[english]TF_PYRO_IGNITE_WITH_RAINBOW_DESC" "Ignite 3 enemy players using your Rainblower taunt."
1279413007"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_RIDE_THE_ELEVATOR_NAME" "Cap-ogee"
1279513008"TF_MAPS_DOOMSDAY_RIDE_THE_ELEVATOR_DESC" "Vinn en runda med minst 5 lagkamrater på hissen."
1279613009"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_RIDE_THE_ELEVATOR_DESC" "Win a round with at least 5 teammates on the elevator."
N/A13010"TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_NAME" "Rymdläger"
N/A13011"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_NAME" "Space Camp"
N/A13012"TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_DESC" "Döda en fiende i området med den trasiga lådan medan de försöker plocka upp det neutrala Australiumet."
N/A13013"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_DESC" "Kill an enemy within the broken crate area while they attempt to pick up the neutral Australium."
N/A13014"TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_INTO_EXHAUST_NAME" "Uppskjuten"
N/A13015"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_INTO_EXHAUST_NAME" "Lift-offed"
1279713016"TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_INTO_EXHAUST_DESC" "Knuffa en spelare in i raketens avfyrningseld vid slutet av rundan."
1279813017"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_INTO_EXHAUST_DESC" "Push a player into the rocket's exhaust path at the end of the round."
1279913018"TF_MAPS_DOOMSDAY_DEFEND_CARRIER_NAME" "Grav-itationsflykt"
1282413043"[english]RI_BurnedItem" "burned items"
1282513044"TF_Tool_ScorchedKey" "Bränd Nyckel"
1282613045"[english]TF_Tool_ScorchedKey" "Scorched Key"
N/A13046"TF_Tool_ScorchedKey_Desc" "Används för att öppna Brända Lådor.\n\nEfter 7/11/2012 förvandlas denna till en vanlig nyckel."
N/A13047"[english]TF_Tool_ScorchedKey_Desc" "Used to open Scorched Crates.\n\nAfter 7/11/2012 this will turn into a normal key."
1282713048"TF_ScorchedCrate" "Bränd Låda"
1282813049"[english]TF_ScorchedCrate" "Scorched Crate"
N/A13050"TF_ScorchedCrate_Desc" "Denna lådas innehåll är okänt och endast\nBrända Nycklar passar i låset.\n\nDen känns konstigt varm.\n\nEfter 7/11/2012 kommer denna låda att försvinna."
N/A13051"[english]TF_ScorchedCrate_Desc" "This crate's contents are unknown and only\nScorched Keys fit the lock.\n\nIt feels strangely warm to the touch.\n\nAfter 7/11/2012 this crate will disappear."
1282913052"Attrib_DmgTaken_Increased" "%s1% skadesårbarhet för bäraren"
1283013053"[english]Attrib_DmgTaken_Increased" "%s1% damage vulnerability on wearer"
1283113054"Attrib_CancelFallingDamage" "Bärare tar aldrig fallskada"
1283213055"[english]Attrib_CancelFallingDamage" "Wearer never takes falling damage"
1283313056"Attrib_RageGainOnKill" "Öka Focus vid dödande skott och assister"
1283413057"[english]Attrib_RageGainOnKill" "Gain Focus on kills and assists"
N/A13058"Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% kroppskottskada"
N/A13059"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage on body shot"
N/A13060"Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Fokus aktiveras vid avfyrning när Fokusmätaren är full\nI Fokus: +25% snabbare uppladdning och ingen utzoomning"
N/A13061"[english]Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Focus activates on Fire when Focus meter is full\nIn Focus: +25% faster charge and no unscoping"
N/A13062"Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 graders slumpmässig projektilsavvikelse"
N/A13063"[english]Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 degrees random projectile deviation"
N/A13064"Attrib_AutoFiresFullClip" "Håll inne primäreldsknappen för att ladda upp till tre raketer\nSläpp primäreldsknappen för att släppa lös spärrelden."
N/A13065"[english]Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold Fire to load up to three rockets\nRelease Fire to unleash the barrage"
N/A13066"Attrib_SelfMarkForDeath" "Du är dödsmärkt medan aktiv, och under en kort period efter vapenbyte"
N/A13067"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are marked for death while active, and for short period after switching weapons"
N/A13068"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Lysraketen knuffar tillbaka målet vid träff\noch tänder eld på fiender inom en liten radie"
N/A13069"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand ignites enemies in a small radius"
N/A13070"Attrib_CanOverload" "Överladdning av kammaren kommer orsaka feltändning"
N/A13071"[english]Attrib_CanOverload" "Overloading the chamber will cause a misfire"
N/A13072"Attrib_HypeOnDamage" "Vid Träff: Bygger upp Boost\nSpring upp till dubbla hastigheten vid maximal Boost"
N/A13073"[english]Attrib_HypeOnDamage" "On Hit: Builds Boost\nRun at up to double speed at maximum Boost"
1283513074"Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost ställs om vid hoppande"
1283613075"[english]Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost resets on jump"
N/A13076"Attrib_PyroYearNumber" "Bevittnade infernot %s1"
N/A13077"[english]Attrib_PyroYearNumber" "Witnessed the %s1 inferno"
N/A13078"Attrib_NoPrimaryAmmoFromDispensers" "Kan inte fylla på ammo från Utmatare"
N/A13079"[english]Attrib_NoPrimaryAmmoFromDispensers" "Cannot collect ammo from dispensers"
N/A13080"Attrib_VisionOptInFlags" "Om Utrustat: Besök Pyroland"
N/A13081"[english]Attrib_VisionOptInFlags" "On Equip: Visit Pyroland"
1283713082"Attrib_PyrovisionOnly" "Syns bara i Pyroland"
1283813083"[english]Attrib_PyrovisionOnly" "Only visible in Pyroland"
N/A13084"TF_Unique_Pickaxe_EscapePlan" "Flyktplanen"
N/A13085"[english]TF_Unique_Pickaxe_EscapePlan" "The Escape Plan"
1283913086"TF_SpectatePyroVision" "Som åskådare, se världen som Pyro gör."
1284013087"[english]TF_SpectatePyroVision" "When Spectating, view world from the eyes of a Pyro."
N/A13088"TF_ReplayPyroVision" "Repriser betraktas från Pyros ögon."
N/A13089"[english]TF_ReplayPyroVision" "Replay's are viewed from the eyes of a Pyro."
1284113090"TF_GameModeDesc_SD" "Leverera Australiumväskan till installationsplatsen."
1284213091"[english]TF_GameModeDesc_SD" "Deliver the Australium suitcase to the deployment site."
N/A13092"TF_GameModeDetail_SD" "Båda lagen slåss om en enda Australiumväska och äran för att få leverera den.\n\nNär fienden tappar väskan måste du försvara den tills den återställs vid den neutrala upphämtningsplatsen."
N/A13093"[english]TF_GameModeDetail_SD" "Both teams fight over a single Australium suitcase and the honor of delivering it.\n\nWhen the suitcase is dropped by the enemy you'll need to defend it until it returns to the neutral drop site."
N/A13094"TF_Armory_Item_Scorched_Crate" "Denna låda innehåller ett föremål, men det är inte tydligt om vad för något. Lådan kommer försvinna den 11:e Juli, så du borde öppna den innan dess!"
N/A13095"[english]TF_Armory_Item_Scorched_Crate" "This crate contains an item, but it isn't clear what. The crate will disappear on July 11th, so you should open it before it's gone!"
1284313096"TF_vote_no_maps" "Inga kartor tillgängliga"
1284413097"[english]TF_vote_no_maps" "No maps available"
N/A13098"Tooltip_SpectatePyroVision" "Om valt, så kommer världen bli sedd med Pyrosyn när du åskådar"
N/A13099"[english]Tooltip_SpectatePyroVision" "If set, world will be viewed under Pyrovision when spectating"
N/A13100"Tooltip_ReplayPyroVision" "Om valt, så kommer repriser bli sedda med Pyrosyn"
N/A13101"[english]Tooltip_ReplayPyroVision" "If set, replays are viewed with Pyrovision enabled"
N/A13102"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier_1st" "ESL Season VI Premier Division Förstaplats"
N/A13103"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier_1st" "ESL Season VI Premier Division 1st Place"
N/A13104"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier_2nd" "ESL Season VI Premier Division Andraplats"
N/A13105"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier_2nd" "ESL Season VI Premier Division 2nd Place"
N/A13106"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier_3rd" "ESL Season VI Premier Division Tredjeplats"
N/A13107"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier_3rd" "ESL Season VI Premier Division 3rd Place"
N/A13108"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier_Participant" "ESL Season VI Premier Division-deltagare"
N/A13109"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier_Participant" "ESL Season VI Premier Division Participant"
1284513110"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_1st" "ESL Season VI Division 1 Förstaplats"
1284613111"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_1st" "ESL Season VI Division 1 1st Place"
1284713112"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1_2nd" "ESL Season VI Division 1 Andraplats"
1285813123"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_3rd" "ESL Season VI Division 2 3rd Place"
1285913124"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_Participant" "ESL Season VI Division 2 Deltagare"
1286013125"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2_Participant" "ESL Season VI Division 2 Participant"
N/A13126"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_1st" "ESL Season VI Division 3, 1:a plats"
N/A13127"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_1st" "ESL Season VI Division 3 1st Place"
N/A13128"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_2nd" "ESL Season VI Division 3, 2:a plats"
N/A13129"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_2nd" "ESL Season VI Division 3 2nd Place"
N/A13130"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_3rd" "ESL Season VI Division 3, 3:e plats"
N/A13131"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_3rd" "ESL Season VI Division 3 3rd Place"
N/A13132"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_Participant" "ESL Season VI Division 3 Deltagare"
N/A13133"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3_Participant" "ESL Season VI Division 3 Participant"
N/A13134"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_1st" "ESL Season VI Division 4 1a Plats"
N/A13135"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_1st" "ESL Season VI Division 4 1st Place"
N/A13136"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_2nd" "ESL Season VI Division 4 2a Plats"
N/A13137"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_2nd" "ESL Season VI Division 4 2nd Place"
N/A13138"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_3rd" "ESL Season VI Division 4 3e Plats"
N/A13139"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_3rd" "ESL Season VI Division 4 3rd Place"
N/A13140"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_Participant" "ESL Season VI Division 4 Deltagare"
N/A13141"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4_Participant" "ESL Season VI Division 4 Participant"
N/A13142"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_1st" "ESL Season VI Division 5 1a Plats"
N/A13143"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_1st" "ESL Season VI Division 5 1st Place"
N/A13144"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_2nd" "ESL Season VI Division 5 2a Plats"
N/A13145"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_2nd" "ESL Season VI Division 5 2nd Place"
N/A13146"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_3rd" "ESL Season VI Division 5 3e Plats"
N/A13147"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_3rd" "ESL Season VI Division 5 3rd Place"
N/A13148"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_Participant" "ESL Season VI Division 5 Deltagare"
N/A13149"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5_Participant" "ESL Season VI Division 5 Participant"
N/A13150"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier" " "
N/A13151"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier" ""
1286113152"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1" " "
1286213153"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div1" ""
1286313154"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2" " "
1286413155"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div2" ""
1286513156"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3" " "
1286613157"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div3" ""
N/A13158"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4" " "
N/A13159"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div4" ""
N/A13160"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5" " "
N/A13161"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Div5" ""
1286713162"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_1st" "ESL Season VII Premiership Division 1a Plats"
1286813163"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_1st" "ESL Season VII Premiership Division 1st Place"
1286913164"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Premiership_2nd" "ESL Season VII Premiership Division 2a Plats"
1292213217"[english]TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver" "Dumpster Diver Bundle"
1292313218"TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver_Desc" "Äntligen! Upplev spänningen med att vara hemlös från skyddet av ditt eget hem:"
1292413219"[english]TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver_Desc" "Finally! Experience the thrill of being homeless from the comfort of your own home:"
12925N/A"TF_Bundle_Summer2012_Pyromania" "Pyromania Megabunt"
N/A13220"TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy" "Samhällets Fiende-bunt"
N/A13221"[english]TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy" "Public Enemy Bundle"
N/A13222"TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy_Desc" "Beslutar du dig om huruvida du ska starta ditt egna brottssyndikat? Pröva på hur det är att vara gangster med Samhällets Fiende-bunt:"
N/A13223"[english]TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy_Desc" "Deciding whether or not to start your own crime syndicate? Test the gangster waters with the Public Enemy Bundle:"
N/A13224"TF_Bundle_Summer2012_Pyromania" "Pyromania Megabunten"
1292613225"[english]TF_Bundle_Summer2012_Pyromania" "Pyromania Mega Bundle"
1292713226"TF_Bundle_Summer2012_Pyromania_Desc" "Om du köpte all denna utrustning separat, så skulle det kosta över 80 euro. Om du köper den i denna bunt så skulle det kosta mindre. Så vi tycker valet är tydligt: Köp allt separat. Snälla?"
1292813227"[english]TF_Bundle_Summer2012_Pyromania_Desc" "If you bought all this gear separately, it would cost over $100. If you buy it all in this bundle, it would cost less. So we think the choice is clear: Buy them separately. Please?"
N/A13228"TF_Bundle_Summer2012_Community" "Sommaren 2012 Gemenskapsbunt"
N/A13229"[english]TF_Bundle_Summer2012_Community" "Summer 2012 Community Bundle"
N/A13230"TF_Bundle_Summer2012_Community_Desc" "Sommaren 2012 Gemenskapsbunt är fylld med otroliga skapelser av TF2:s gemenskapsmedlemmar. Så om du råkar vara villkorligt frigiven, så räknas detta förmodligen som samhällstjänst:"
N/A13231"[english]TF_Bundle_Summer2012_Community_Desc" "The Summer 2012 Community Bundle is filled with amazing creations by members of the TF2 community. So if you happen to be on parole, this actually probably counts as community service:"
N/A13232"TF_Pet_Balloonicorn_Promo" "Ballonghörningspromo"
N/A13233"[english]TF_Pet_Balloonicorn_Promo" "Pet Balloonicorn Promo"
1292913234"TF_Pet_Balloonicorn_Promo_Desc" " "
1293013235"[english]TF_Pet_Balloonicorn_Promo_Desc" ""
1293113236"TF_Sandvich_Promo" "Smörgospromo"
1293413239"[english]TF_Sandvich_Promo_Desc" ""
1293513240"TF_Sandvich_Promo_Package" "Vad finns i Smörgoslådan?"
1293613241"[english]TF_Sandvich_Promo_Package" "What's in the Sandvich Box?"
N/A13242"TF_Sandvich_Promo_Package_Desc" "Öppna Smörgoslådan för att avslöja dess innehåll."
N/A13243"[english]TF_Sandvich_Promo_Package_Desc" "Open the Sandvich Box to reveal its contents."
N/A13244"TF_Companion_Square_Promo" "Companion Square-promo"
N/A13245"[english]TF_Companion_Square_Promo" "Companion Square Promo"
1293713246"TF_Companion_Square_Promo_Desc" " "
1293813247"[english]TF_Companion_Square_Promo_Desc" ""
N/A13248"TF_Companion_Square_Promo_Package" "Vad finns i Companion Square-lådan?"
N/A13249"[english]TF_Companion_Square_Promo_Package" "What's in the Companion Square Box?"
N/A13250"TF_Companion_Square_Promo_Package_Desc" "Öppna Companion Square-lådan för att avslöja dess innehåll."
N/A13251"[english]TF_Companion_Square_Promo_Package_Desc" "Open the Companion Square Box to reveal its contents."
N/A13252"DeathMsg_AssistedSuicide_Multiple" "gjorde slut på"
N/A13253"[english]DeathMsg_AssistedSuicide_Multiple" "finished off"
N/A13254"TF_Pyrovision_Vignette" "Pyrovision: Kant"
N/A13255"[english]TF_Pyrovision_Vignette" "Pyrovision Border"
N/A13256"TF_Pyrovision_Distortion" "Pyrovision: Kantdistorsion"
N/A13257"[english]TF_Pyrovision_Distortion" "Pyrovision Border Distortion"
N/A13258"TF_Pyrovision_Dof" "Pyrovision: Skärpedjup på Skybox"
N/A13259"[english]TF_Pyrovision_Dof" "Pyrovision Skybox Depth of Field"
1293913260"TF_Pyrovision_Enable" "Aktivera"
1294013261"[english]TF_Pyrovision_Enable" "Enable"
1294113262"TF_Pyrovision_Disable" "Inaktivera"
1294413265"[english]TF_Pyrovision_Vignette_Static" "Static"
1294513266"TF_Pyrovision_Vignette_Dynamic" "Dynamisk"
1294613267"[english]TF_Pyrovision_Vignette_Dynamic" "Dynamic"
N/A13268"StoreCheckout_LimitedQuantityItemsUnavailable" "Det finns inte tillräckligt många av de föremålen kvar till salu."
N/A13269"[english]StoreCheckout_LimitedQuantityItemsUnavailable" "There are not enough of those items left available for purchase."
1294713270"TF_MM_NoGC_Title" "Fel"
1294813271"[english]TF_MM_NoGC_Title" "Error"
N/A13272"TF_MM_NoGC" "Ej ansluten till TF:s spelanordnartjänst för närvarande. Var god försök igen om ett par minuter."
N/A13273"[english]TF_MM_NoGC" "Not currently connected to the TF game coordinator service. Please try again in a few minutes."
1294913274"TF_Matchmaking_Party" "Grupp"
1295013275"[english]TF_Matchmaking_Party" "Party"
12951N/A"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Längre än vanligt."
N/A13276"TF_Matchmaking_SearchForAll" "Söka efter: nya spel eller pågående spel"
N/A13277"[english]TF_Matchmaking_SearchForAll" "Search for: Games in progress"
N/A13278"TF_Matchmaking_SearchForNew" "Söka efter: Endast nya spel"
N/A13279"[english]TF_Matchmaking_SearchForNew" "Search for: New games only"
N/A13280"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
1295213281"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
1295313282"TF_Matchmaking_About1Minute" "Ungefär 1 minut"
1295413283"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
1296213291"[english]TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (leader)"
1296313292"TF_Matchmaking_PleaseWait" "Var god vänta"
1296413293"[english]TF_Matchmaking_PleaseWait" "Please wait"
N/A13294"TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Återställer anslutning till TF2:s spelsamordnare..."
N/A13295"[english]TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Restoring connection to TF2 game coordinator..."
1296513296"TF_Matchmaking_Searching" "Söker%s1"
1296613297"[english]TF_Matchmaking_Searching" "Searching%s1"
1296713298"TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Söker efter kompatibla spelare och spelservrar nära dig."
1297013301"[english]TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Estimated wait time:"
1297113302"TF_Matchmaking_Gameservers" "Spelservrar:"
1297213303"[english]TF_Matchmaking_Gameservers" "Gameservers:"
N/A13304"TF_Matchmaking_GameserversInDetails" "%s1 tomma\n%s2 pågående tillgängliga\n%s3 pågående fulla"
N/A13305"[english]TF_Matchmaking_GameserversInDetails" "%s1 empty\n%s2 in progress available\n%s3 in progress full"
1297313306"TF_Matchmaking_StartSearch" "Börja sökning >>"
1297413307"[english]TF_Matchmaking_StartSearch" "Start Search >>"
1297513308"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Avbryt sökning"
1297613309"[english]TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Cancel Search"
N/A13310"TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Gå med i pågående spel"
N/A13311"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress"
1297713312"TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "Gruppledaren måste starta sökningen."
1297813313"[english]TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "The party leader must start the search."
1297913314"TF_Matchmaking_Invite" "Bjud in"
1298013315"[english]TF_Matchmaking_Invite" "Invite"
12981N/A"TF_Matchmaking_StartParty" "Påbörja grupp"
N/A13316"TF_Matchmaking_StartParty" "Skapa grupp"
1298213317"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Create Party"
1298313318"TF_Matchmaking_Back" "<< Tillbaka"
1298413319"[english]TF_Matchmaking_Back" "<< Back"
1298613321"[english]TF_Matchmaking_Next" "Next >>"
1298713322"TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Lämna grupp"
1298813323"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
12989N/A"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Snabbspel [Beta]"
N/A13324"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Flera spelare"
1299013325"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
1299113326"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Testa snabbspelsbetan?"
1299213327"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
N/A13328"TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "Du kan bilda en sökgrupp med vänner och hitta en spelserver tillsammans.\n\nBli aldrig mer tilldelad en tom spelserver igen!"
N/A13329"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "You can form a search party with friends and find a gameserver together.\n\nNever get matched into an empty server again!"
1299313330"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Prova på"
1299413331"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
1299513332"TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "Nej tack"
1299613333"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "No thanks"
N/A13334"TF_Cleaver" "KÖTTYXA"
N/A13335"[english]TF_Cleaver" "CLEAVER"
1299713336"TF_playerid_ammo" "  %s1"
1299813337"[english]TF_playerid_ammo" "  %s1"
N/A13338"TF_Weapon_Jar_Cleaver" "Köttyxa"
N/A13339"[english]TF_Weapon_Jar_Cleaver" "Cleaver"
1299913340"TF_Wearable_Tattoos" "Tatueringar"
1300013341"[english]TF_Wearable_Tattoos" "Tattoos"
N/A13342"TF_Bundle_SleepingDogsBundle" "Triadbunten"
N/A13343"[english]TF_Bundle_SleepingDogsBundle" "Triad Bundle"
N/A13344"TF_Bundle_SleepingDogsBundle_Desc" "Lura ett otroligt våldsamt och hemlighetsfullt underjordiskt asiatiskt brottssyndikat till att tro att du är en av dem! Det är ett välkänt faktum att det första du får när du går med i en kinesisk maffia är en köttkniv, ett gäng tatueringar och en speciell kinesisk maffiahjälm som skyddar huvudet när du avfyrar dig själv ur en antik kinesisk brottskanon mot rivaliserande gäng. Börja nedifrån dock, för till slut kommer den kinesiska maffian få nys om denna bunt och ändra innehållet i deras komplementära invigningspresentkorg."
N/A13345"[english]TF_Bundle_SleepingDogsBundle_Desc" "Trick an incredibly violent and secretive underground Asian crime syndicate into thinking you're one of them! It's a well-known fact that the first thing you get when you join the Chinese mafia is a meat cleaver, a bunch of tattoos, and a special Chinese mafia helmet that will protect your head when you launch yourself at rival gangs out of an ancient Chinese crime cannon. Get in on the ground floor, though, because eventually the Chinese mafia is going to get wise to this bundle and change the contents of their complementary initiation gift basket."
1300113346"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon-bunt"
1300213347"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon Bundle"
N/A13348"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Fira QuakeCon 2012 med detta urval av ikoniska föremål från tjugo års spelhistoria."
N/A13349"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Celebrate QuakeCon 2012 with this assortment of iconic items from twenty years of gaming history."
N/A13350"TF_Awes_Medal" "Awesomenauts-Emblem"
N/A13351"[english]TF_Awes_Medal" "Awesomenauts Badge"
N/A13352"TF_Awes_Medal_Desc" "Detta märke är ett tecken på erkännande från en annan legosoldatsgrupp. Bara erkännande, okej? Det är ju inte som att de tycker om dig eller så. Det är ju inte som att de vill att du kanske hör av dig om den där inbjudan till legosoldatfesten som de skickade till dig för några veckor sedan. De är iskalla mördare, förstår du? Det kommer även finnas spenatdip på festen."
N/A13353"[english]TF_Awes_Medal_Desc" "This badge is a sign of acknowledgment from another mercenary group. Just acknowledgment, all right? It's not like they like you or anything. It's not like they wish you'd maybe follow up on that Merc Party Invite they sent you a couple weeks ago. They're stone cold killers, you understand? Also there will be spinach dip at the party."
1300313354"TF_Awes_Sniper" "Ensamma Stjärnan"
1300413355"[english]TF_Awes_Sniper" "The Lone Star"
N/A13356"TF_Awes_Sniper_Desc" "Det är du som styr i de här trakterna; du förtjänar en stor hatt med en stjärna. Storleken på hatten indikerar hur mycket du styr - vilket är allt, förresten. Ärligt talat vet vi verkligen inte hur folk kan få respekt utan den här hatten."
N/A13357"[english]TF_Awes_Sniper_Desc" "You're runnin' the show in these here parts; you deserve a big hat with a star. The size of the hat is indicative of how much of the show you're running – which is all of it, by the way. Honestly, we really don't know how people get respect without this hat."
1300513358"TF_Awes_Pyro" "Den Ryska Raketuppskjutaren"
1300613359"[english]TF_Awes_Pyro" "The Russian Rocketeer"
N/A13360"TF_Awes_Pyro_Desc" "Det senaste inom rymd-primat framdrivning, denna ryggraket har testats exklusivt av apor! Vi kan inte betona tillräckligt över hur få mänskliga provflygningar vi genomfört med denna produkt!"
N/A13361"[english]TF_Awes_Pyro_Desc" "The latest in space-primate propulsion, this jet pack has been tested exclusively by apes! We can't stress enough how few human flight tests we've conducted with this product!"
N/A13362"TF_SD_Sapper" "Avvecklaren"
N/A13363"[english]TF_SD_Sapper" "The Red-Tape Recorder"
N/A13364"TF_SD_Minigun" "Elddraksvärmaren"
N/A13365"[english]TF_SD_Minigun" "The Huo-Long Heater"
1300713366"TF_SD_Cleaver" "Flygande Giljotinen"
1300813367"[english]TF_SD_Cleaver" "The Flying Guillotine"
1300913368"TF_SD_Cleaver_Style0" "Törstig"
1301013369"[english]TF_SD_Cleaver_Style0" "Thirsty"
1301113370"TF_SD_Cleaver_Style1" "Törstigare"
1301213371"[english]TF_SD_Cleaver_Style1" "Thirstier"
N/A13372"TF_SD_Sign" "Neonförintaren"
N/A13373"[english]TF_SD_Sign" "The Neon Annihilator"
1301313374"TF_SD_Chain" "Brottssyndikatets Skräpsmycke"
1301413375"[english]TF_SD_Chain" "The Triad Trinket"
1301513376"TF_SD_Chain_Desc" "Kläderna gör mannen, och juvelerna får mannen att se löjlig ut ifall de inte bärs korrekt. Denna underskattade guldkedja ger ett perfekt balanserat intryck som säger, \"Ja, jag bär ett halsband, men lämnade tiaran hemma.\""
1301813379"[english]TF_SD_Chain_Style0" "Bare"
1301913380"TF_SD_Chain_Style1" "Björn"
1302013381"[english]TF_SD_Chain_Style1" "Bear"
N/A13382"TF_SD_Tattoos" "Mästarmärket"
N/A13383"[english]TF_SD_Tattoos" "The Champ Stamp"
N/A13384"TF_SD_Tattoos_Desc" "Visa de kinesiska brottssyndikaten vem som bestämmer genom att bära deras tuffa tatueringar utan att verkligen medverka i någon av deras helt och hållet olagliga kriminella konspirationer! OBS: VISA EJ din nya tatuering för NÅGON inom ett kinesiskt brottssyndikat."
N/A13385"[english]TF_SD_Tattoos_Desc" "Show Chinese organized crime gangs who's boss by wearing their cool tattoos without actually participating in any of their totally illegal criminal conspiracies! Note: DO NOT actually show your new tattoo to ANYONE in a Chinese organized crime gang."
1302113386"TF_SD_Glasses" "Marxmannen"
1302213387"[english]TF_SD_Glasses" "The Marxman"
N/A13388"TF_SD_Glasses_Desc" "Alla vet att skratt är den bästa medicinen, men visste du att skratt även är den bästa förklädnaden? Inte? Tur att du i sådant fall inte är en polis som infiltrerar den kinesiska maffian. Vänta ett tag, du är det. OCH NU ÄR DU DÖD! Titta, nybörjare, dessa glasögon är helkul!"
N/A13389"[english]TF_SD_Glasses_Desc" "Everyone knows laughter is the best medicine. But did you know that laughter is also the best disguise? No? Well, good thing you're not a cop infiltrating the Chinese mafia, then. Oh wait you are. AND NOW YOU'RE DEAD. Look, rookie, these glasses are hilarious."
N/A13390"TF_SD_Glasses_Style0" "Nej Cigarr"
N/A13391"[english]TF_SD_Glasses_Style0" "No Cigar"
N/A13392"TF_SD_Glasses_Style1" "Ja, Cigarr"
N/A13393"[english]TF_SD_Glasses_Style1" "Yes, Cigar"
1302313394"TF_SD_Helmet" "Den Mänskliga Kanonkulan"
1302413395"[english]TF_SD_Helmet" "The Human Cannonball"
N/A13396"TF_SD_Helmet_Desc" "Fråga vilken våghals som helst vad de spänner fast på huvudet innan de blir skjuten ur en kanon och svaret kommer bli detsamma: Ett glansigt, ofokuserat stirrande från år av huvudskador. Huvudskador som kunde förhindrats med denna fräna motorcykelhjälm."
N/A13397"[english]TF_SD_Helmet_Desc" "Ask any daredevil what they strap onto their heads before getting shot out of a cannon and the answer will be the same: a glassy, unfocused stare from years of head trauma. Head trauma that could have been prevented with this sharp-looking crash helmet."
N/A13398"TF_SD_Helmet_Style0" "Krasch"
N/A13399"[english]TF_SD_Helmet_Style0" "Crash"
1302513400"TF_SD_Helmet_Style1" "Brinna"
1302613401"[english]TF_SD_Helmet_Style1" "Burn"
N/A13402"TF_SD_Helmet_Style2" "Bortkoppla"
N/A13403"[english]TF_SD_Helmet_Style2" "Override"
N/A13404"Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% mindre sapperskada"
N/A13405"[english]Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% sapper damage penalty"
N/A13406"Attrib_Sapper_Health_Penalty" "%s1% mindre sapperhälsa"
N/A13407"[english]Attrib_Sapper_Health_Penalty" "%s1% sapper health penalty"
1302713408"Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Upprätthåller en ring av lågor medan utplacerad"
1302813409"[english]Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Sustains a ring of flames while deployed"
1302913410"Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "%s1 ammo förbrukad per sekund medan utplacerad"
1303013411"[english]Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "%s1 ammo consumed per second while deployed"
N/A13412"Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Omvänder konstruktionen av fiendebyggnad"
N/A13413"[english]Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Reverses enemy building construction"
1303113414"Attrib_Cleaver_Description" "Kasta på dina fiender och få dem blöda!\nTräff från lång distans orsakar mini-kritisk träff"
1303213415"[english]Attrib_Cleaver_Description" "Throw at your enemies to make them bleed!\nLong distance hits cause mini-crits"
1303313416"Attrib_CritVsStunned" "100% kritisk träff mot bedövade spelare"
1304813431"[english]TF_Matchmaking_NearYou" "Near You"
1304913432"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Fel"
1305013433"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Error"
N/A13434"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Misslyckades att acceptera inbjudan att gå med i sökt grupp. Gruppen kan redan blivit upplöst."
N/A13435"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Failed to accept invite to join search party. The party may have already been disbanded."
N/A13436"ClassTips_1_Count" "8"
N/A13437"[english]ClassTips_1_Count" "8"
N/A13438"ClassTips_1_2" "Dubbelhoppa i luften!"
N/A13439"[english]ClassTips_1_2" "Double jump while in the air!"
N/A13440"ClassTips_1_3_MvM" "== I Mann mot maskin =="
N/A13441"[english]ClassTips_1_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13442"ClassTips_1_4_MvM" "Du samlar krediter i en stor radie"
N/A13443"[english]ClassTips_1_4_MvM" "You collect credits in a large radius"
N/A13444"ClassTips_1_5_MvM" "Du får hälsa från krediter"
N/A13445"[english]ClassTips_1_5_MvM" "You gain health from credits"
N/A13446"ClassTips_1_6_MvM" "Återskapas direkt!"
N/A13447"[english]ClassTips_1_6_MvM" "Instantly respawn!"
N/A13448"ClassTips_1_7_MvM" "Uppgraderingen till Manisk Mjölk saknar ner mål"
N/A13449"[english]ClassTips_1_7_MvM" "Mad Milk upgrade slows targets"
N/A13450"ClassTips_1_8_MvM" "John Blund-uppgradering låter basebollar applicera Dödsmärkningseffekten"
N/A13451"[english]ClassTips_1_8_MvM" "Sandman upgrade allows baseballs to apply Marked-For-Death effect"
N/A13452"ClassTips_2_Count" "7"
N/A13453"[english]ClassTips_2_Count" "7"
N/A13454"ClassTips_2_2" "Sikta mot huvudet för kritiska träffar!"
N/A13455"[english]ClassTips_2_2" "Aim for the head to do critical hits!"
N/A13456"ClassTips_2_3_MvM" "== I Mann mot maskin =="
N/A13457"[english]ClassTips_2_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13458"ClassTips_2_4_MvM" "Uppgraderingen till Jarate saknar ner mål"
N/A13459"[english]ClassTips_2_4_MvM" "Jarate upgrade slows targets"
N/A13460"ClassTips_2_5_MvM" "Uppgradera din återinzoomning och uppladdningshastighet"
N/A13461"[english]ClassTips_2_5_MvM" "Upgrade your re-scope and charge speed"
N/A13462"ClassTips_2_6_MvM" "Uppgradera din vapenskada!"
N/A13463"[english]ClassTips_2_6_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13464"ClassTips_2_7_MvM" "Uppgradera kulor och pilar för att gå genom alla fiender"
N/A13465"[english]ClassTips_2_7_MvM" "Upgrade bullets and arrows to pass through all enemies"
N/A13466"ClassTips_3_Count" "7"
N/A13467"[english]ClassTips_3_Count" "7"
N/A13468"ClassTips_3_2" "Använd din raketkastare för att rakethoppa!"
N/A13469"[english]ClassTips_3_2" "Use your rocket launcher to rocket jump!"
N/A13470"ClassTips_3_3_MvM" "== I Mann mot maskin =="
N/A13471"[english]ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13472"ClassTips_3_4_MvM" "Uppgradera din vapenskada!"
N/A13473"[english]ClassTips_3_4_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13474"ClassTips_3_5_MvM" "Uppgradera avfyrnings- och omladdningshastighet"
N/A13475"[english]ClassTips_3_5_MvM" "Upgrade firing and reload speed"
N/A13476"ClassTips_3_6_MvM" "Uppgradera ammo- och magasinkapacitet"
N/A13477"[english]ClassTips_3_6_MvM" "Upgrade ammo and clip capacity"
N/A13478"ClassTips_3_7_MvM" "Uppgradera ditt buffbaners varaktighet"
N/A13479"[english]ClassTips_3_7_MvM" "Upgrade your buff banner duration"
N/A13480"ClassTips_4_Count" "7"
N/A13481"[english]ClassTips_4_Count" "7"
N/A13482"ClassTips_4_2" "Klisterbombshoppa genom att stå på en klisterbomb och hoppa samtidigt som du detonerar den!"
N/A13483"[english]ClassTips_4_2" "Stickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
N/A13484"ClassTips_4_3_MvM" "== I Mann mot maskin =="
N/A13485"[english]ClassTips_4_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13486"ClassTips_4_4_MvM" "Uppgradera din vapenskada!"
N/A13487"[english]ClassTips_4_4_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13488"ClassTips_4_5_MvM" "Uppgradera avfyrnings- och omladdningshastighet"
N/A13489"[english]ClassTips_4_5_MvM" "Upgrade firing and reload speed"
N/A13490"ClassTips_4_6_MvM" "Uppgradera ammo- och magasinkapacitet"
N/A13491"[english]ClassTips_4_6_MvM" "Upgrade ammo and clip capacity"
N/A13492"ClassTips_4_7_MvM" "Uppgradera ditt Sköldanfall med lägre cooldown"
N/A13493"[english]ClassTips_4_7_MvM" "Upgrade your Shield Charge cooldown"
N/A13494"ClassTips_5_Count" "7"
N/A13495"[english]ClassTips_5_Count" "7"
N/A13496"ClassTips_5_2" "Använd en full ÜberLaddning till att göra dig och ditt hälsovapenmål osårbara!"
N/A13497"[english]ClassTips_5_2" "Use a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
N/A13498"ClassTips_5_3_MvM" "== I Mann mot maskin =="
N/A13499"[english]ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13500"ClassTips_5_4_MvM" "Uppgradera ditt hälsovapens helningsgrad"
N/A13501"[english]ClassTips_5_4_MvM" "Upgrade your medigun's healing rate"
N/A13502"ClassTips_5_5_MvM" "Uppgradera din överhelningsstorlek och varaktighet"
N/A13503"[english]ClassTips_5_5_MvM" "Upgrade your overheal amount and duration"
N/A13504"ClassTips_5_6_MvM" "Uppgradera din uberladdnings laddningsgrad och varaktighet"
N/A13505"[english]ClassTips_5_6_MvM" "Upgrade your Ubercharge charge rate and duration"
N/A13506"ClassTips_5_7_MvM" "Dela kraftkantinens effekter med den du helar!"
N/A13507"[english]ClassTips_5_7_MvM" "Share Power Up Canteen effects with your heal target!"
N/A13508"ClassTips_6_Count" "7"
N/A13509"[english]ClassTips_6_Count" "7"
N/A13510"ClassTips_6_2_MvM" "== I Mann mot maskin =="
N/A13511"[english]ClassTips_6_2_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13512"ClassTips_6_3_MvM" "Uppgradera din eldhastighet"
N/A13513"[english]ClassTips_6_3_MvM" "Upgrade your firing speed"
N/A13514"ClassTips_6_4_MvM" "Uppgradera din ammokapacitet"
N/A13515"[english]ClassTips_6_4_MvM" "Upgrade your ammo capacity"
N/A13516"ClassTips_6_5_MvM" "Uppgradera kulor till att gå genom fiender"
N/A13517"[english]ClassTips_6_5_MvM" "Upgrade bullets to pass through enemies"
N/A13518"ClassTips_6_6_MvM" "Skjut ner raketer och granater!"
N/A13519"[english]ClassTips_6_6_MvM" "Shoot down rockets and grenades!"
N/A13520"ClassTips_6_7_MvM" "Få ilska vid skada och håna för att lägga till tillbakaknuff till din minigun!"
N/A13521"[english]ClassTips_6_7_MvM" "Gain rage on damage and taunt to add massive knockback to your minigun!"
N/A13522"ClassTips_7_Count" "7"
N/A13523"[english]ClassTips_7_Count" "7"
N/A13524"ClassTips_7_2" "Din eldkastare är mer effektiv ju närmare ditt mål du är!"
N/A13525"[english]ClassTips_7_2" "Your flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
N/A13526"ClassTips_7_3_MvM" "== I Mann mot Maskin =="
N/A13527"[english]ClassTips_7_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13528"ClassTips_7_4_MvM" "Luftstötsuppgradering hjälper till att stoppa bombbärare och löpare"
N/A13529"[english]ClassTips_7_4_MvM" "Airblast upgrade helps stop bomb carriers and runners"
N/A13530"ClassTips_7_5_MvM" "Uppgradera eldkastarens efterbrännskada och dess varaktighet"
N/A13531"[english]ClassTips_7_5_MvM" "Upgrade flamethrower's afterburn damage and duration"
N/A13532"ClassTips_7_6_MvM" "Uppgradera din ammokapacitet"
N/A13533"[english]ClassTips_7_6_MvM" "Upgrade your ammo capacity"
N/A13534"ClassTips_7_7_MvM" "Uppgradera din eldkastares direkta skada"
N/A13535"[english]ClassTips_7_7_MvM" "Upgrade your flamethrower's direct damage"
N/A13536"ClassTips_8_Count" "8"
N/A13537"[english]ClassTips_8_Count" "8"
N/A13538"ClassTips_8_2" "Dölj dig för att undvika att bli sedd!"
N/A13539"[english]ClassTips_8_2" "Cloak yourself to avoid being seen!"
N/A13540"ClassTips_8_3" "Hugg dina fiender i ryggen med din kniv för att döda dem direkt!"
N/A13541"[english]ClassTips_8_3" "Backstab your enemies with your knife for an instant kill!"
N/A13542"ClassTips_8_4" "Sätt sappers på fientliga vaktgevär för att förstöra dem!"
N/A13543"[english]ClassTips_8_4" "Plant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
N/A13544"ClassTips_8_5_MvM" "== I Mann mot Maskin =="
N/A13545"[english]ClassTips_8_5_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13546"ClassTips_8_6_MvM" "Sapperuppgradering bedövar och saktar ned robotar inom en radie"
N/A13547"[english]ClassTips_8_6_MvM" "Sapper upgrade stuns and slows robots in a radius"
N/A13548"ClassTips_8_7_MvM" "Du gör dolda fientliga spioner omkring dig synliga för ditt lag!"
N/A13549"[english]ClassTips_8_7_MvM" "You make cloaked enemy spies around you visible to your team!"
N/A13550"ClassTips_8_8_MvM" "Lägg till sköldpenetrering till din kniv för att kunna ta ner jätterobotar!"
N/A13551"[english]ClassTips_8_8_MvM" "Add Armor Piercing to your knife to help take down Giant Robots!"
N/A13552"ClassTips_9_Count" "8"
N/A13553"[english]ClassTips_9_Count" "8"
N/A13554"ClassTips_9_2" "Bygg vaktgevär för att försvara er bas! Uppgradera dem till nivå 3!"
N/A13555"[english]ClassTips_9_2" "Build sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!"
N/A13556"ClassTips_9_3" "Bygg teleportörer för att hjälpa lagkamrater att ta sig till frontlinjen!"
N/A13557"[english]ClassTips_9_3" "Build teleporters to help team mates get to the front lines!"
N/A13558"ClassTips_9_4_MvM" "== I Mann mot maskin =="
N/A13559"[english]ClassTips_9_4_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13560"ClassTips_9_5_MvM" "Uppgradera ditt vaktgevär till att skjuta snabbare!"
N/A13561"[english]ClassTips_9_5_MvM" "Upgrade your sentry to shoot faster!"
N/A13562"ClassTips_9_6_MvM" "Bygg mer än ett vaktgevär!"
N/A13563"[english]ClassTips_9_6_MvM" "Build multiple sentries!"
N/A13564"ClassTips_9_7_MvM" "Gör dina teleportörer dubbelriktade!"
N/A13565"[english]ClassTips_9_7_MvM" "Make your teleporters bi-directional!"
N/A13566"ClassTips_9_8_MvM" "Uppgradera din utmatares räckvidd för helande och påfyllnad"
N/A13567"[english]ClassTips_9_8_MvM" "Upgrade your dispenser's heal and resupply range"
N/A13568"ClassTips_12_Count" "1"
N/A13569"[english]ClassTips_12_Count" "1"
N/A13570"TF_Welcome_mann_vs_machine" "Välkommen"
N/A13571"[english]TF_Welcome_mann_vs_machine" "Welcome"
N/A13572"TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Robotmördande Minigun"
N/A13573"[english]TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Botkiller Minigun"
N/A13574"TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Robotmördande Hälsovapen"
N/A13575"[english]TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Botkiller Medi Gun"
N/A13576"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Robotmördande Raketgevär"
N/A13577"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Botkiller Rocket Launcher"
N/A13578"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Robotmördande Eldkastare"
N/A13579"[english]TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Botkiller Flame Thrower"
N/A13580"TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Robotmördande Hagelbössa"
N/A13581"[english]TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Botkiller Scattergun"
N/A13582"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Robotmördande Klisterbombskastare"
N/A13583"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A13584"TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Robotmördande Skiftnyckel"
N/A13585"[english]TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Botkiller Wrench"
N/A13586"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Robotmördande Krypskyttegevär"
N/A13587"[english]TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Botkiller Sniper Rifle"
N/A13588"TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Botdödarkniv"
N/A13589"[english]TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Botkiller Knife"
N/A13590"TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Robotmördande Minigun, Guld"
N/A13591"[english]TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Minigun"
N/A13592"TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Robotmördande Hälsovapen, Guld"
N/A13593"[english]TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Medi Gun"
N/A13594"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Robotmördande Raketgevär, Guld"
N/A13595"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Rocket Launcher"
N/A13596"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Robotmördande Eldkastare, Guld"
N/A13597"[english]TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Gold Botkiller Flame Thrower"
N/A13598"TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Robotmördande Hagelbössa, Guld"
N/A13599"[english]TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Scattergun"
N/A13600"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Robotmördande Klisterbombskastare, Guld"
N/A13601"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A13602"TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Robotmördande Skiftnyckel, Guld"
N/A13603"[english]TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Gold Botkiller Wrench"
N/A13604"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Robotmördande Krypskyttegevär, Guld"
N/A13605"[english]TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Gold Botkiller Sniper Rifle"
N/A13606"TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Robotmördande Kniv, Guld"
N/A13607"[english]TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Gold Botkiller Knife"
N/A13608"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant" "Ready Steady Pan Deltagare"
N/A13609"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant" "Ready Steady Pan Participant"
N/A13610"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant_Season1" "Säsong 1"
N/A13611"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant_Season1" "Season 1"
N/A13612"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season1" "Säsong 1\nTack för hjälpen!"
N/A13613"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season1" "Season 1\nThanks for Helping!"
N/A13614"TF_Wearable_Cigar" "Cigarr"
N/A13615"[english]TF_Wearable_Cigar" "Cigar"
N/A13616"TF_Wearable_Botkiller" "Botdödare"
N/A13617"[english]TF_Wearable_Botkiller" "Botkiller"
N/A13618"TF_Usable_PowerupBottle" "Kraftkantin"
N/A13619"[english]TF_Usable_PowerupBottle" "Power Up Canteen"
N/A13620"TF_Usable_PowerupBottle_Desc" "Lägger till en bonuseffekt under en begränsad tid när den används. Måste först fyllas på vid en Uppgraderingsstation och kan bara fyllas med en bonustyp åt gången."
N/A13621"[english]TF_Usable_PowerupBottle_Desc" "Applies a bonus effect for a limited amount of time when used. Must first be filled at an Upgrade Station and can only be filled with one bonus type at a time."
N/A13622"TF_Bundle_HA_Gold" "Hero Academy Guldpaket"
N/A13623"[english]TF_Bundle_HA_Gold" "Hero Academy Gold Pack"
N/A13624"TF_Bundle_HA_Gold_Desc" "Denna heroiska bunt innehåller en gåvokopia av Hero Academy med all DLC på Steam, såväl som fyra Hero Academy-baserade hattar:"
N/A13625"[english]TF_Bundle_HA_Gold_Desc" "This heroic bundle contains a gift copy of Hero Academy with all DLC on Steam, as well as all four Hero Academy-themed hats:"
N/A13626"SteamPackage_HA_Council" "Hero Academy med Council- och TF2-Arméer"
N/A13627"[english]SteamPackage_HA_Council" "Hero Academy with Council and TF2 Armies"
N/A13628"SteamPackage_HA_DarkElves" "Hero Academy Dark Elves Army"
N/A13629"[english]SteamPackage_HA_DarkElves" "Hero Academy Dark Elves Army"
N/A13630"SteamPackage_HA_Dwarves" "Hero Academy Dwarves Army"
N/A13631"[english]SteamPackage_HA_Dwarves" "Hero Academy Dwarves Army"
N/A13632"SteamPackage_HA_Tribe" "Hero Academy Tribe Army"
N/A13633"[english]SteamPackage_HA_Tribe" "Hero Academy Tribe Army"
N/A13634"SteamPackage_HA_GoldPack" "Hero Academy Guldpaket (all DLC)"
N/A13635"[english]SteamPackage_HA_GoldPack" "Hero Academy Gold Pack (all DLC)"
N/A13636"TF_Bundle_ArchimedesPromo" "Archimedes Promo"
N/A13637"[english]TF_Bundle_ArchimedesPromo" "Archimedes Promo"
N/A13638"TF_Bundle_STSBundle" "Steam Översättningsbunt"
N/A13639"[english]TF_Bundle_STSBundle" "Steam Translation Bundle"
N/A13640"TF_HA_Demo" "Grenadjärshjälmen"
N/A13641"[english]TF_HA_Demo" "The Grenadier Helm"
N/A13642"TF_HA_Demo_Desc" "Argghhh! Du är arg! Och du är liten! Och du måste förmedla dessa faktum med bara en accessoar! Spänn på dig Grenadjärshjälmen och sänd dina fiender till vilken nivå i Dvärghelvetet som helst som du tycker passar."
N/A13643"[english]TF_HA_Demo_Desc" "Argghhh! You're angry! And you're small! And you need to convey these facts through a single accessory! Strap on the Grenadier Helm and send your enemies to whatever level of Dwarfish hell you deem appropriate."
N/A13644"TF_HA_Pyro" "Stambenen"
N/A13645"[english]TF_HA_Pyro" "The Tribal Bones"
N/A13646"TF_HA_Pyro_Desc" "Ingen ritual som leder till meningslöst förstörelse av mänskligt liv på order av en arg gud är komplett utan ett Stambenshalsband. Liksom alla våra mödrar konstigt nog brukade säga, om du ska offra människor så måste du se bra ut."
N/A13647"[english]TF_HA_Pyro_Desc" "No ritual that results in the senseless destruction of human life at the behest of an angry god is complete without a Tribal Bones necklace. Like all of our mothers weirdly happened to say, if you're going to do some human sacrifices, you gotta look the part."
N/A13648"TF_HA_Scout" "Ihåligt Munkhår"
N/A13649"[english]TF_HA_Scout" "The Void Monk Hair"
N/A13650"TF_HA_Scout_Desc" "Kanalisera all elegans och mystik hos en alf med bara halva anspråket med det Ihåliga Munkhåret. Inkluderas på köpet: feminint bra utseende. Med det hade du redan, eller hur, din stiliga rackare."
N/A13651"[english]TF_HA_Scout_Desc" "Channel all the elegance and mystique of an elf with only half the pretention with the Void Monk Hair. Also included with purchase: effeminate good looks. But you already had those, didn't you, you handsome devil."
N/A13652"TF_HA_Spy" "Ninja-huvan"
N/A13653"[english]TF_HA_Spy" "The Ninja Cowl"
N/A13654"TF_HA_Spy_Desc" "Om det finns en sak som damer/herrar älskar, så är det mystik. Och vad är mer mystiskt än att täcka hela ditt ansikte med en Ninja-kåpa? \"Kära nån, jag kan inte se något av den där mannens ansikte!\" kommer de utropa. \"Han måste ha en fruktansvärd hemlighet som jag kommer att avslöja med min kärlek.\""
N/A13655"[english]TF_HA_Spy_Desc" "If there's one thing that the ladies/men love, it's mystery. And what's more mysterious than covering your entire face with a Ninja Cowl? \"Oh my, I can't see any of that man's face!\" they'll exclaim. \"He must have a terrible secret I will uncover with my love.\""
N/A13656"TF_Pet_Robro" "RoBro 3000"
N/A13657"[english]TF_Pet_Robro" "The RoBro 3000"
N/A13658"TF_Pet_Robro_Desc" "RoBro 3000 är inte bara där för dig i strid! Oavsett om du är på slagfältet, ute på stan, sover i sängen eller på toaletten kommer du alltid ha en vän i RoBro, som inte kommer med en \"AV\"-knapp och som kan inte stängas av. RoBro spelar till och med in allt du gör, oavsett om du vill det eller inte. Det är inte ens en funktion som vi installerade—det är något som den gör på grund av sina egna mystiska orsaker!"
N/A13659"[english]TF_Pet_Robro_Desc" "The RoBro 3000 doesn't just watch your back in battle! Whether you're on the battlefield, out on the town, sleeping in bed or on the toilet, you'll always have a friend in the RoBro, which comes with no \"OFF\" switch and cannot be shut down. The RoBro even tapes everything you do, whether you want it to or not. It's not even a feature we installed on the RoBro—it's just something it does for its own mysterious reasons!"
N/A13660"TF_Archimedes" "Arkimedes"
N/A13661"[english]TF_Archimedes" "Archimedes"
N/A13662"TF_Archimedes_Desc" "Innan Sjukvårdaren tog hand om Archimedes tjänade han sitt levebröd som bröllopsduva. Det var lukrativt, men han kände alltid att det var något som saknades. Han ser tillbaka på den dag då Sjukvårdaren stal cateringvagnen på premiärministerns bröllop som den bästa dagen i sitt liv. Han har grävt ner sig i ovetande patienters bröstkorgar sedan dess."
N/A13663"[english]TF_Archimedes_Desc" "Before Archimedes came into the Medic's care, he made his living through wedding dovery. A lucrative trade, but he always felt something was missing. He looks back on the day that the Medic stole that catering van during the prime minister's wedding as the best day of his life. He's been burrowing into the chests of unwitting patients ever since."
N/A13664"TF_MvM_ChallengeBadge" "Operation Stålfälla-märke"
N/A13665"[english]TF_MvM_ChallengeBadge" "Operation Steel Trap Badge"
N/A13666"TF_MvM_ChallengeBadge_Desc" "Du har accepterat utmaningen med att Va en Mann i Operation Stålfälla"
N/A13667"[english]TF_MvM_ChallengeBadge_Desc" "You have accepted the challenge to Mann Up in Operation Steel Trap"
N/A13668"TF_SoldierCigar" "Soldatens Cigarill"
N/A13669"[english]TF_SoldierCigar" "The Soldier's Stogie"
N/A13670"TF_SoldierCigar_Desc" "Ibland är en cigarr bara en cigarr. Och ibland, vilket är fallet med denna handrullade Soldat-cigarr, är det grus, gödsel, människohår och tacokrydda insvepta i gamla plåster."
N/A13671"[english]TF_SoldierCigar_Desc" "Sometimes a cigar is just a cigar. And sometimes, as is the case with this hand-rolled Soldier cigar, it's gravel, manure, human hair, and taco seasoning wrapped up in old band-aids."
N/A13672"koth_king_authors" "Valentin '3DNJ' Levillain"
N/A13673"[english]koth_king_authors" "Valentin '3DNJ' Levillain"
N/A13674"TF_KongKing" "Kong King"
N/A13675"[english]TF_KongKing" "Kong King"
N/A13676"TF_MapToken_KongKing" "Kart-Frimärke - Kong King"
N/A13677"[english]TF_MapToken_KongKing" "Map Stamp - Kong King"
N/A13678"TF_MapToken_KongKing_Desc" "En Herre På Täppan-Karta\n\nGjord av Valentin '3DNJ' Levillain\n\nAtt köpa det här föremålet stödjer direkt skaparen av gemenskapskartan Kong King. Visa ditt stöd idag!"
N/A13679"[english]TF_MapToken_KongKing_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Valentin '3DNJ' Levillain\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Kong King community map. Show your support today!"
N/A13680"Msg_DefendedBomb" "försvarade bomben!"
N/A13681"[english]Msg_DefendedBomb" "defended the bomb!"
N/A13682"TF_Object_Sentry_Disp" "Engångs-vaktgevär"
N/A13683"[english]TF_Object_Sentry_Disp" "Disposable Sentry Gun"
N/A13684"Tournament_WaitingForTeam" "Väntar på att laget ska organiseras"
N/A13685"[english]Tournament_WaitingForTeam" "Waiting for team to organize"
N/A13686"Tournament_Countdown_NoCancel" "Börjar om %s1 sekunder..."
N/A13687"[english]Tournament_Countdown_NoCancel" "Starting in %s1 seconds..."
N/A13688"Tournament_Countdown_Sec_NoCancel" "Börjar om %s1 sekund..."
N/A13689"[english]Tournament_Countdown_Sec_NoCancel" "Starting in %s1 second..."
N/A13690"Tournament_CountDownTime" "%s1"
N/A13691"[english]Tournament_CountDownTime" "%s1"
N/A13692"Tournament_PlayerReady" "Redo"
N/A13693"[english]Tournament_PlayerReady" "Ready"
N/A13694"Tournament_PlayerNotReady" "Inte redo"
N/A13695"[english]Tournament_PlayerNotReady" "Not Ready"
N/A13696"Tournament_PlayerExpected" "Ansluter"
N/A13697"[english]Tournament_PlayerExpected" "Connecting"
N/A13698"Tournament_Instructions_Ready" "F4 = Växla till Redo"
N/A13699"[english]Tournament_Instructions_Ready" "F4 = Toggle Ready"
N/A13700"Tournament_Instructions_Waiting" "Väntar på spelare"
N/A13701"[english]Tournament_Instructions_Waiting" "Waiting For Players"
N/A13702"Gametype_MVM" "Mann mot Maskin"
N/A13703"[english]Gametype_MVM" "Mann vs. Machine"
N/A13704"StatSummary_Label_BestMVMMoments" "DINA BÄSTA MMM-ÖGONBLICK"
N/A13705"[english]StatSummary_Label_BestMVMMoments" "YOUR BEST MVM MOMENTS"
N/A13706"Building_hud_disp_sentry_not_built" "Engångs-vaktgevär\nInte byggt"
N/A13707"[english]Building_hud_disp_sentry_not_built" "Disposable Sentry\nNot Built"
N/A13708"Achievement_Group_2300" "Mann mot Maskin-paketet (%s1 av %s2)"
N/A13709"[english]Achievement_Group_2300" "Mann vs. Machine Pack (%s1 of %s2)"
N/A13710"TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_NAME" "Stålmassakern"
N/A13711"[english]TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_NAME" "Steel Fragnolias"
N/A13712"TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_DESC" "Slutför alla vågor framgångsrikt i ett uppdrag."
N/A13713"[english]TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_DESC" "Complete all waves successfully in a mission."
N/A13714"TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_NAME" "Extra Stål-ar"
N/A13715"[english]TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_NAME" "Wage Against the Machine"
N/A13716"TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_DESC" "Få en kreditbonus efter slutet på en våg."
N/A13717"[english]TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_DESC" "Earn a credit bonus at the end of a wave."
N/A13718"TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_NAME" "Girig Skrothandlare"
N/A13719"[english]TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_NAME" "Frags to Riches"
N/A13720"TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_DESC" "Tjäna alla kreditbonusar i ett uppdrag med avancerad svårighetsgrad."
N/A13721"[english]TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_DESC" "Earn all credit bonuses in an advanced difficulty mission."
N/A13722"TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_NAME" "Snabba Cache"
N/A13723"[english]TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_NAME" "Fast Cache"
N/A13724"TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_DESC" "Plocka upp en kredithög som håller på att försvinna."
N/A13725"[english]TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_DESC" "Pick up a credit pile that is about to expire."
N/A13726"TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_NAME" "T-1000000"
N/A13727"[english]TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_NAME" "T-1000000"
N/A13728"TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_DESC" "Samla 1,000,000 krediter i din karriär."
N/A13729"[english]TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_DESC" "Collect 1,000,000 credits in your career."
N/A13730"TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Brödraskapet av Stål"
N/A13731"[english]TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Brotherhood of Steel"
N/A13732"TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Klara av ett uppdrag tillsammans med 5 personer från din vän-lista."
N/A13733"[english]TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Complete a mission with 5 people on your Friends List."
N/A13734"TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Mångsysslare"
N/A13735"[english]TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Hack of All Trades"
N/A13736"TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_DESC" "Spela igenom ett helt uppdrag med en och samma klass, och gör detta med varje klass."
N/A13737"[english]TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_DESC" "Play an entire mission as a single class, and do this for every class."
N/A13738"TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_NAME" "Pansar Som Tramsar"
N/A13739"[english]TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_NAME" "Clockwork Carnage"
N/A13740"TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_DESC" "Förstör två pansarvagnar inom 5 sekunder från varandra."
N/A13741"[english]TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_DESC" "Destroy two tanks within 5 seconds of each other."
N/A13742"TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_NAME" "Balls-E"
N/A13743"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_NAME" "Balls-E"
N/A13744"TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_DESC" "Förstör pansarvagnen under de sista sekundera då bomben håller på att utplaceras."
N/A13745"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_DESC" "Destroy the tank during the final seconds of the bomb being deployed."
N/A13746"TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_NAME" "Rakt Till Skroten"
N/A13747"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_NAME" "Clockwork Conqueror"
N/A13748"TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_DESC" "Förstör en pansarvagn inom 20 sekunder efter att den anlänt."
N/A13749"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_DESC" "Destroy a tank within 20 seconds of its arrival."
N/A13750"TF_MVM_DEFEND_CAP_NAME" "Spam-blockeraren"
N/A13751"[english]TF_MVM_DEFEND_CAP_NAME" "Spam Blocker"
N/A13752"TF_MVM_DEFEND_CAP_DESC" "Under en våg, försvara luckan 10 gånger från robotar som håller på att leverera bomben."
N/A13753"[english]TF_MVM_DEFEND_CAP_DESC" "During a wave, defend the hatch 10 times from robots about to deliver a bomb."
N/A13754"TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_NAME" ".exekveraren"
N/A13755"[english]TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_NAME" ".executioner"
N/A13756"TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_DESC" "Under en och samma våg, döda 15 bombbärande robotar i rad innan de går upp i nivå."
N/A13757"[english]TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_DESC" "In a single wave, kill 15 bomb-carrying robots in a row before they level up."
N/A13758"TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_NAME" "Deus Ex Maskina"
N/A13759"[english]TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_NAME" "Deus Ex Machina"
N/A13760"TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_DESC" "Besegra en våg i ett uppdrag med avancerad svårighetsgrad utan att dö."
N/A13761"[english]TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_DESC" "Defeat a wave in an advanced difficulty mission without dying once."
N/A13762"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_NAME" "Sluten Krets"
N/A13763"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_NAME" "Raid Array"
N/A13764"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Slutför uppdragen Kollisionskurs, Doe's Drill, och Manövrar."
N/A13765"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Complete the Crash Course, Doe's Drill, and Manouvers missions."
N/A13766"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Vålnad i Maskinen"
N/A13767"[english]TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Ghost in the Machine"
N/A13768"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_DESC" "Använd en kantin fylld med 'Teleportera till bas' och döda därefter bombbäraren inom 5 sekunder."
N/A13769"[english]TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Teleport to Spawn' and then kill the bomb carrier within 5 seconds."
N/A13770"TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_NAME" "Kritisk Terror"
N/A13771"[english]TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_NAME" "Kritical Terror"
N/A13772"TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_DESC" "Använd en kantin fylld med 'Kritisk träff' för att ta ner en jätterobot."
N/A13773"[english]TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Crit Boost' to destroy a giant robot."
N/A13774"TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_NAME" "Tysk ingenjörskonst"
N/A13775"[english]TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_NAME" "German Engineering"
N/A13776"TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_DESC" "Använd en kantin fylld med 'Überladdning' för att förstöra 15 robotar."
N/A13777"[english]TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'ÜberCharge' to destroy 15 robots."
N/A13778"TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_NAME" "Ångra borttagning"
N/A13779"[english]TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_NAME" "Undelete"
N/A13780"TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_DESC" "Använd en kantin fylld med 'Omedelbar byggnadsuppgradering' för att bygga ett nytt vaktgevär inom 3 sekunder efter att ditt förra vaktgevär förstördes under en våg."
N/A13781"[english]TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_DESC" "During a wave, use a canteen charged with 'Instant Building Upgrade' to build a new sentry gun within 3 seconds of your previous sentry gun's destruction."
N/A13782"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_NAME" "Förlängt Ammobälte"
N/A13783"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_NAME" "Shell Extension"
N/A13784"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "Använd en kantin fylld med 'Ammopåfyllning' för att fylla på en tomt vapen under en våg."
N/A13785"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "During a wave, use a canteen charged with 'Ammo Reload' to refill an empty weapon slot."
N/A13786"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "Systemuppgradering"
N/A13787"[english]TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "System Upgrade"
N/A13788"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_DESC" "Maxa ditt primära vapens alla uppgraderingar."
N/A13789"[english]TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_DESC" "Max out all primary weapon upgrades."
N/A13790"TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_NAME" "Maximal Prestanda"
N/A13791"[english]TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_NAME" "Maximum Performance"
N/A13792"TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_DESC" "Maxa alla resistanser för en klass."
N/A13793"[english]TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_DESC" "Max out all resistances on a single class."
N/A13794"TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_NAME" "Motorblock"
N/A13795"[english]TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_NAME" "Engine Block"
N/A13796"TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_DESC" "Förhindra bomben från att någonsin nå en alarmzon under den sista vågen på ett uppdrag med avancerad svårighetsgrad."
N/A13797"[english]TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_DESC" "Prevent the bomb from ever reaching an alarm zone during the final wave of an advanced difficulty mission."
N/A13798"TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_NAME" "Negativ laddning"
N/A13799"[english]TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_NAME" "Negative Charge"
N/A13800"TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_DESC" "Döda 5 Sjukvårdare som är redo att utföra en ÜberLaddning i en våg."
N/A13801"[english]TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_DESC" "Kill 5 Medics that are ready to deploy an ÜberCharge in a wave."
N/A13802"TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_NAME" "Silicium-slakt"
N/A13803"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_NAME" "Silicon Slaughter"
N/A13804"TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Förstör 100.000 robotar."
N/A13805"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Destroy 100,000 robots."
N/A13806"TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_NAME" "Metallmassaker"
N/A13807"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_NAME" "Metal Massacre"
N/A13808"TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_DESC" "Förstör 1.000.000 robotar."
N/A13809"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_DESC" "Destroy 1,000,000 robots."
N/A13810"TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_NAME" "Ctrl + Attack + Delete"
N/A13811"[english]TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_NAME" "Ctrl + Assault + Delete"
N/A13812"TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_DESC" "Förstör en vaktgevärssprängare innan den når sitt mål."
N/A13813"[english]TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_DESC" "Destroy a sentry buster before it reaches its target."
N/A13814"TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_NAME" "Slug Spänning"
N/A13815"[english]TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_NAME" "Sly Voltage"
N/A13816"TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_DESC" "Sappa 10 robotar samtidigt som Spion."
N/A13817"[english]TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_DESC" "As a Spy, sap 10 robots at once."
N/A13818"TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_NAME" "Turboladdare"
N/A13819"[english]TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_NAME" "Turbocharger"
N/A13820"TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_DESC" "Buffa 4 lagkamrater eller fler på samma gång som Soldat i en enda våg."
N/A13821"[english]TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_DESC" "Buff 4 or more teammates as a Soldier at the same time in a single wave."
N/A13822"TF_MVM_HEAVY_RAGE_PUSH_DEPLOYING_ROBOT_NAME" "Stålmannen"
N/A13823"[english]TF_MVM_HEAVY_RAGE_PUSH_DEPLOYING_ROBOT_NAME" "Heavy Mettle"
N/A13824"TF_MVM_HEAVY_RAGE_PUSH_DEPLOYING_ROBOT_DESC" "Använd vrede under en våg som Tung Artillerist för att knuffa en robot som är på väg att lämna bomben."
N/A13825"[english]TF_MVM_HEAVY_RAGE_PUSH_DEPLOYING_ROBOT_DESC" "During a wave, use rage as a Heavy to push a robot about to deliver the bomb."
N/A13826"TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_NAME" "Flaskdelning"
N/A13827"[english]TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_NAME" "Vial Sharing"
N/A13828"TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_DESC" "Dela med dig av din kantin 5 gånger under en våg som en sjukvårdare."
N/A13829"[english]TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_DESC" "As a Medic, share your canteen 5 times in a single wave."
N/A13830"TF_MVM_DEMO_GROUP_KILL_NAME" "Elektronikavfall"
N/A13831"[english]TF_MVM_DEMO_GROUP_KILL_NAME" "Tech Wrecker"
N/A13832"TF_MVM_DEMO_GROUP_KILL_DESC" "Döda 10 robotor i en och samma explosion som Demoman."
N/A13833"[english]TF_MVM_DEMO_GROUP_KILL_DESC" "As a Demoman, kill 10 robots in a single detonation."
N/A13834"TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_NAME" "Kan androider drömma?"
N/A13835"[english]TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_NAME" "Do Androids Dream?"
N/A13836"TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_DESC" "Använd John Blund för att dödsmarkera 15 robotar i en enda våg."
N/A13837"[english]TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_DESC" "As a Scout, use the Sandman to mark 15 robots for death in a single wave."
N/A13838"TF_MVM_SNIPER_KILL_GROUP_NAME" "Tändstiftare"
N/A13839"[english]TF_MVM_SNIPER_KILL_GROUP_NAME" "Spark Plugger"
N/A13840"TF_MVM_SNIPER_KILL_GROUP_DESC" "Döda 4 fiender samtidigt som en krypskytt."
N/A13841"[english]TF_MVM_SNIPER_KILL_GROUP_DESC" "As a Sniper, kill 4 enemies simultaneously."
N/A13842"TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_NAME" "Återställning"
N/A13843"[english]TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_NAME" "Hard Reset"
N/A13844"TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_DESC" "Återställ bomben 3 gånger under en och samma våg som Pyro."
N/A13845"[english]TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_DESC" "As a Pyro, reset the bomb 3 times in a single wave."
N/A13846"TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_NAME" "Vilket kap"
N/A13847"[english]TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_NAME" "Real Steal"
N/A13848"TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_DESC" "Bär i väg med ditt vaktgevär precis innan en vaktgevärssprängare är på väg att explodera när du spelar som en tekniker."
N/A13849"[english]TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_DESC" "As an Engineer, escape with your sentry as a sentry buster is about to detonate."
N/A13850"ItemTypeDescCustomLevelString_MvMTour" "Rundtur Nr. %s1 %s2"
N/A13851"[english]ItemTypeDescCustomLevelString_MvMTour" "Tour No. %s1 %s2"
N/A13852"Attrib_MvMLootReceiverAccountID" "Tilldelad %s1"
N/A13853"[english]Attrib_MvMLootReceiverAccountID" "Awarded to %s1"
N/A13854"Attrib_Store_IncludesSteamGiftPackage" "( Inkluderar en Steam-gåva av \"%s1\" )"
N/A13855"[english]Attrib_Store_IncludesSteamGiftPackage" "( Includes Steam Gift Copy of \"%s1\" )"
N/A13856"Attrib_RageOnDamage" "+%s1 ilska vid skada\nHåna för att knuffa bort de som tar skada"
N/A13857"[english]Attrib_RageOnDamage" "+%s1 rage on damage\nTaunt to knock back targets on damage"
N/A13858"Attrib_PowerupCharges" "Håller för nuvarande %s1 laddningar"
N/A13859"[english]Attrib_PowerupCharges" "Currently holds %s1 charges"
N/A13860"Attrib_PowerupMaxCharges" "Kan maximalt hålla %s1 laddningar"
N/A13861"[english]Attrib_PowerupMaxCharges" "Holds a maximum of %s1 charges"
N/A13862"Attrib_PowerupDuration" "Varje laddning varar i %s1 sekunder"
N/A13863"[english]Attrib_PowerupDuration" "Each charge lasts %s1 seconds"
N/A13864"Attrib_CritBoost" "Förbrukningsvara: Få kritiska träffar under 5 sekunder\n(eller fördubbla ditt vaktgevärs eldhastighet)"
N/A13865"[english]Attrib_CritBoost" "Consumable: Become Crit Boosted for 5 seconds\n(and double your sentry's firing speed)"
N/A13866"Attrib_Ubercharge" "Förbrukningsvara: Bli Überladdad under 5 sekunder\n(eller skydda ditt vaktgevär från skada)"
N/A13867"[english]Attrib_Ubercharge" "Consumable: Become Übercharged for 5 seconds\n(and shield your sentry from damage)"
N/A13868"Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased" "+%s1% ökning i påfyllningsgrad"
N/A13869"[english]Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased" "+%s1% increase in recharge rate"
N/A13870"Attrib_MaxammoGrenades1_Increased" "+%s1% max annan ammo på bäraren"
N/A13871"[english]Attrib_MaxammoGrenades1_Increased" "+%s1% max misc ammo on wearer"
N/A13872"Attrib_EngyBuildingHealthBonus" "+%s1% max byggnadsliv"
N/A13873"[english]Attrib_EngyBuildingHealthBonus" "+%s1% max building health"
N/A13874"Attrib_EngySentryDamageBonus" "+%s1% Vaktgevärsskada"
N/A13875"[english]Attrib_EngySentryDamageBonus" "+%s1% Sentry Gun damage bonus"
N/A13876"Attrib_DrawBeamWhenScoped" "Använder lasersikte"
N/A13877"[english]Attrib_DrawBeamWhenScoped" "Uses laser sight"
N/A13878"Attrib_Recall" "Förbrukingsvara: teleportera till basen omedelbart"
N/A13879"[english]Attrib_Recall" "Consumable: Instantly teleport to spawn"
N/A13880"Attrib_UberDurationBonus" "Über-varaktighet ökad med %s1 sekunder"
N/A13881"[english]Attrib_UberDurationBonus" "Über duration increased %s1 seconds"
N/A13882"Attrib_RefillAmmo" "Förbrukningsvara: Fyller omedelbart på alla vapens ammo"
N/A13883"[english]Attrib_RefillAmmo" "Consumable: Instantly refill all weapon clips and ammo"
N/A13884"Attrib_FastReload" "+%s1% snabbare omladdningstid"
N/A13885"[english]Attrib_FastReload" "+%s1% faster reload time"
N/A13886"Attrib_BuffTime_Increased" "+%s1% buff-varaktighet"
N/A13887"[english]Attrib_BuffTime_Increased" "+%s1% buff duration"
N/A13888"Attrib_BuildRateBonus" "+%s1% snabbare byggtid"
N/A13889"[english]Attrib_BuildRateBonus" "+%s1% faster build speed"
N/A13890"Attrib_AttackProjectiles" "Skott förstör raketer och granater i luften"
N/A13891"[english]Attrib_AttackProjectiles" "Bullets destroy rockets and grenades in-flight"
N/A13892"Attrib_AccurScalesDmg" "Noggrannhet ökar skadan"
N/A13893"[english]Attrib_AccurScalesDmg" "Accuracy scales damage"
N/A13894"Attrib_CurrencyBonus" "+%s1% extra pengar från buntar"
N/A13895"[english]Attrib_CurrencyBonus" "+%s1% bonus currency from packs"
N/A13896"Attrib_RoboSapper" "Ökar robotsapparens radie och varaktighet"
N/A13897"[english]Attrib_RoboSapper" "Increased robot Sapper radius and duration"
N/A13898"Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% högre hopp"
N/A13899"[english]Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% greater jump height"
N/A13900"Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% rörelsehastighet på fiender"
N/A13901"[english]Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% movement speed on targets"
N/A13902"Attrib_BuildingInstaUpgrade" "Förbrukningsvara: Uppgraderar omedelbart alla byggnader till maxnivån"
N/A13903"[english]Attrib_BuildingInstaUpgrade" "Consumable: Instantly upgrade all buildings to max level"
N/A13904"Attrib_BiDirectionalTP" "Teleportörer kan användas i båda riktningarna"
N/A13905"[english]Attrib_BiDirectionalTP" "Teleporters can be used in both directions"
N/A13906"Attrib_JarateBackstabber" "När du blir rygghuggen: applicera jarate på attackeraren"
N/A13907"[english]Attrib_JarateBackstabber" "When backstabbed: Jarate attacker"
N/A13908"Attrib_SentryFireRate_Increased" "+%s1% vaktgevärets eldhastighet"
N/A13909"[english]Attrib_SentryFireRate_Increased" "+%s1% sentry firing speed"
N/A13910"Attrib_SentryRadius_Increased" "+%s1% Vaktgevärsräckvidd"
N/A13911"[english]Attrib_SentryRadius_Increased" "+%s1% sentry range"
N/A13912"Attrib_DispenserRadius_Increased" "+%s1% Utmatarräckvidd"
N/A13913"[english]Attrib_DispenserRadius_Increased" "+%s1% dispenser range"
N/A13914"Attrib_EngyDisposableSentries" "Bygg +%s1 extra engångsvaktgevär"
N/A13915"[english]Attrib_EngyDisposableSentries" "Build +%s1 additional disposable-sentry"
N/A13916"Attrib_StunWaistHighAirborne" "Vid träff: Om motståndarens midja är vid eller över ögonnivå,\nbedöva dem i %s1 sekunder"
N/A13917"[english]Attrib_StunWaistHighAirborne" "On Hit: If enemy's belt is at or above eye level,\nstun them for %s1 seconds"
N/A13918"Attrib_ShotPenetration" "Skott går igenom flera motståndare"
N/A13919"[english]Attrib_ShotPenetration" "Shots go through multiple enemies"
N/A13920"Attrib_HeadshotDamageIncrease" "Huvudskott gör +%s1% extra skada"
N/A13921"[english]Attrib_HeadshotDamageIncrease" "Headshots deal an extra +%s1% damage"
N/A13922"Attrib_ExplosiveSniperShot" "Ökad skada och explosionsradie vid huvudskott till motståndare i närheten"
N/A13923"[english]Attrib_ExplosiveSniperShot" "Increased headshot explosion radius and damage to nearby enemies"
N/A13924"Attrib_MeleeRate_Positive" "+%s1% snabbare attack för närstridsvapen"
N/A13925"[english]Attrib_MeleeRate_Positive" "+%s1% faster melee attack speed"
N/A13926"Attrib_MeleeRate_Negative" "%s1% långsammare attack för närstridsvapen"
N/A13927"[english]Attrib_MeleeRate_Negative" "%s1% slower melee attack speed"
N/A13928"Attrib_Penetration_Heavy" "Skott penetrerar +%s1 motståndare"
N/A13929"[english]Attrib_Penetration_Heavy" "Bullets penetrate +%s1 enemies"
N/A13930"Attrib_ArmorPiercing" "Möjliggör rygghugg mot jätterobotar vid %s1% skada"
N/A13931"[english]Attrib_ArmorPiercing" "Allow backstabs against Giant Robots at %s1% damage"
N/A13932"Attrib_CannotBeBackstabbed" "Kan ej rygghuggas"
N/A13933"[english]Attrib_CannotBeBackstabbed" "Cannot be backstabbed"
N/A13934"Attrib_ShareConsumable" "När du använder din kraftkantin ger den samma bonuseffekter till den du helar."
N/A13935"[english]Attrib_ShareConsumable" "Using your Power Up Canteen will apply the same bonus effect to your heal target"
N/A13936"Attrib_CritVsDisguised" "100% kritisk träff mot förklädda spelare"
N/A13937"[english]Attrib_CritVsDisguised" "100% critical hit vs disguised players"
N/A13938"Attrib_CritVsNonBurning" "100% kritiska träffar mot spelare som inte brinner"
N/A13939"[english]Attrib_CritVsNonBurning" "100% critical hit vs non-burning players"
N/A13940"Attrib_KillForcesAttackerLaugh" "Vid Dödande Träff: Brist ut i ett glädjeskratt"
N/A13941"[english]Attrib_KillForcesAttackerLaugh" "On Kill: Burst into joyous laughter"
N/A13942"Attrib_ClipSize_Atomic" "+%s1 magasinsstorlek"
N/A13943"[english]Attrib_ClipSize_Atomic" "+%s1 clip size"
N/A13944"Attrib_MoveSpeed_Bonus_shortdesc" "+%s1% Rörelsehastighet"
N/A13945"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus_shortdesc" "+%s1% Movement Speed"
N/A13946"Attrib_JumpHeightBonus_shortdesc" "+%s1% Hopphöjd"
N/A13947"[english]Attrib_JumpHeightBonus_shortdesc" "+%s1% Jump Height"
N/A13948"Attrib_AmmoRegen_shortdesc" "+%s1% Ammo Återställning"
N/A13949"[english]Attrib_AmmoRegen_shortdesc" "+%s1% Ammo Regen"
N/A13950"Attrib_MetalRegen_shortdesc" "+%s1 Metallåterställning"
N/A13951"[english]Attrib_MetalRegen_shortdesc" "+%s1 Metal Regen"
N/A13952"Attrib_HealthRegen_shortdesc" "+%s1% Hälsoåterställning"
N/A13953"[english]Attrib_HealthRegen_shortdesc" "+%s1% Health Regen"
N/A13954"Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced_shortdesc" "+%s1% Motstånd mot eld"
N/A13955"[english]Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced_shortdesc" "+%s1% Fire Resistance"
N/A13956"Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced_shortdesc" "+%s1% Motstånd mot kritiska träffar"
N/A13957"[english]Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced_shortdesc" "+%s1% Crit Resistance"
N/A13958"Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced_shortdesc" "+%s1% Motstånd mot explosioner"
N/A13959"[english]Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced_shortdesc" "+%s1% Blast Resistance"
N/A13960"Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced_shortdesc" "+%s1% Motstånd mot kulor"
N/A13961"[english]Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced_shortdesc" "+%s1% Bullet Resistance"
N/A13962"Attrib_CritBoost_shortdesc" "Få kritiska träffar"
N/A13963"[english]Attrib_CritBoost_shortdesc" "Become Crit Boosted"
N/A13964"Attrib_Ubercharge_shortdesc" "Bli überladdad"
N/A13965"[english]Attrib_Ubercharge_shortdesc" "Become Übercharged"
N/A13966"Attrib_RefillAmmo_shortdesc" "Fyller på magasin och ammo"
N/A13967"[english]Attrib_RefillAmmo_shortdesc" "Refill Clips and Ammo"
N/A13968"Attrib_Recall_shortdesc" "Teleportera till bas"
N/A13969"[english]Attrib_Recall_shortdesc" "Teleport To Spawn"
N/A13970"Attrib_BuildingInstaUpgrade_shortdesc" "Byggnadsuppgradering"
N/A13971"[english]Attrib_BuildingInstaUpgrade_shortdesc" "Building Upgrade"
N/A13972"Attrib_ClipSize_Positive_shortdesc" "+%s1% Magasinsstorlek"
N/A13973"[english]Attrib_ClipSize_Positive_shortdesc" "+%s1% Clip Size"
N/A13974"Attrib_MaxammoPrimary_Increased_shortdesc" "+%s1% Ammokapacitet"
N/A13975"[english]Attrib_MaxammoPrimary_Increased_shortdesc" "+%s1% Ammo Capacity"
N/A13976"Attrib_MaxammoSecondary_Increased_shortdesc" "+%s1% Ammokapacitet"
N/A13977"[english]Attrib_MaxammoSecondary_Increased_shortdesc" "+%s1% Ammo Capacity"
N/A13978"Attrib_FastReload_shortdesc" "+%s1% Omladdningshastighet"
N/A13979"[english]Attrib_FastReload_shortdesc" "+%s1% Reload Speed"
N/A13980"Attrib_DamageDone_Positive_shortdesc" "+%s1% Skada"
N/A13981"[english]Attrib_DamageDone_Positive_shortdesc" "+%s1% Damage"
N/A13982"Attrib_FireRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Eldhastighet"
N/A13983"[english]Attrib_FireRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Firing Speed"
N/A13984"Attrib_MeleeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Attackhastighet"
N/A13985"[english]Attrib_MeleeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Attack Speed"
N/A13986"Attrib_ProjectileSpeed_Increased_shortdesc" "+%s1% Projektilhastighet"
N/A13987"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Increased_shortdesc" "+%s1% Projectile Speed"
N/A13988"Attrib_Penetration_shortdesc" "Projektilpenetration"
N/A13989"[english]Attrib_Penetration_shortdesc" "Projectile Penetration"
N/A13990"Attrib_HealOnKill_shortdesc" "+%s1 Hälsa vid dödande träff"
N/A13991"[english]Attrib_HealOnKill_shortdesc" "+%s1 Health On Kill"
N/A13992"Attrib_RageOnDamage_shortdesc" "Tillbakaknuffsvrede"
N/A13993"[english]Attrib_RageOnDamage_shortdesc" "Knockback Rage"
N/A13994"Attrib_AttackProjectiles_shortdesc" "Förstör projektiler"
N/A13995"[english]Attrib_AttackProjectiles_shortdesc" "Destroy Projectiles"
N/A13996"Attrib_Penetration_Heavy_shortdesc" "Projektilpenetration"
N/A13997"[english]Attrib_Penetration_Heavy_shortdesc" "Projectile Penetration"
N/A13998"Attrib_AppliesSnareEffect_shortdesc" "%s1% Hastighet På Mål."
N/A13999"[english]Attrib_AppliesSnareEffect_shortdesc" "%s1% Speed On Target"
N/A14000"Attrib_BleedingDuration_shortdesc" "+%s1s Blödning hos mål"
N/A14001"[english]Attrib_BleedingDuration_shortdesc" "+%s1s Bleed On Target"
N/A14002"Attrib_SRifleChargeRate_Increased_shortdesc" "%s1% Snabbare Laddning"
N/A14003"[english]Attrib_SRifleChargeRate_Increased_shortdesc" "%s1% Faster Charge"
N/A14004"Attrib_ExplosiveSniperShot_shortdesc" "Explosivt huvudskott"
N/A14005"[english]Attrib_ExplosiveSniperShot_shortdesc" "Explosive Headshot"
N/A14006"Attrib_RoboSapper_shortdesc" "Robotsapparkraft"
N/A14007"[english]Attrib_RoboSapper_shortdesc" "Robot Sapper Power"
N/A14008"Attrib_CritBoost_OnKill_shortdesc" "+%s1s Kritiska Träffar Vid Dödande Träff"
N/A14009"[english]Attrib_CritBoost_OnKill_shortdesc" "+%s1s Crits On Kill"
N/A14010"Attrib_ArmorPiercing_shortdesc" "Pansarpenetration"
N/A14011"[english]Attrib_ArmorPiercing_shortdesc" "Armor Penetration"
N/A14012"Attrib_BuffTime_Increased_shortdesc" "+%s1% Buffvaraktighet"
N/A14013"[english]Attrib_BuffTime_Increased_shortdesc" "+%s1% Buff Duration"
N/A14014"Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% Påfyllningsgrad"
N/A14015"[english]Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% Recharge Rate"
N/A14016"Attrib_BuildRateBonus_shortdesc" "+%s1% Bygghastighet"
N/A14017"[english]Attrib_BuildRateBonus_shortdesc" "+%s1% Build Speed"
N/A14018"Attrib_BiDirectionalTP_shortdesc" "Tvåvägsteleportörer"
N/A14019"[english]Attrib_BiDirectionalTP_shortdesc" "2-Way Teleporters"
N/A14020"Attrib_EngyDisposableSentries_shortdesc" "+%s1 Engångs-vaktgevär"
N/A14021"[english]Attrib_EngyDisposableSentries_shortdesc" "+%s1 Disposable Sentry"
N/A14022"Attrib_SentryFireRate_Increased_shortdesc" "+%s1% Vaktgevärs eldhastighet"
N/A14023"[english]Attrib_SentryFireRate_Increased_shortdesc" "+%s1% Sentry Firing Speed"
N/A14024"Attrib_DispenserRadius_Increased_shortdesc" "+%s1% Utmatarräckvidd"
N/A14025"[english]Attrib_DispenserRadius_Increased_shortdesc" "+%s1% Dispenser Range"
N/A14026"Attrib_MaxammoMetal_Increased_shortdesc" "+%s1% Maximal metallkapacitet"
N/A14027"[english]Attrib_MaxammoMetal_Increased_shortdesc" "+%s1% Max Metal Capacity"
N/A14028"Attrib_EngyBuildingHealthBonus_shortdesc" "+%s1% Byggnadshälsa"
N/A14029"[english]Attrib_EngyBuildingHealthBonus_shortdesc" "+%s1% Building Health"
N/A14030"Attrib_HealRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Helningshastighet"
N/A14031"[english]Attrib_HealRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Heal Rate"
N/A14032"Attrib_OverhealAmount_Positive_shortdesc" "+%s1% Maximal överhelning"
N/A14033"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive_shortdesc" "+%s1% Max Overheal"
N/A14034"Attrib_UberchargeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Überladdningsfyllnad"
N/A14035"[english]Attrib_UberchargeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% ÜberCharge Rate"
N/A14036"Attrib_OverhealDecay_Positive_shortdesc" "+%s1% Överhelningstid"
N/A14037"[english]Attrib_OverhealDecay_Positive_shortdesc" "+%s1% Overheal Time"
N/A14038"Attrib_UberDurationBonus_shortdesc" "+%s1s Varaktighet för Über"
N/A14039"[english]Attrib_UberDurationBonus_shortdesc" "+%s1s Über Duration"
N/A14040"Attrib_ShareConsumable_shortdesc" "Dela Kraftkantin"
N/A14041"[english]Attrib_ShareConsumable_shortdesc" "Share Power Ups"
N/A14042"Attrib_WpnBurnDmg_Increased_shortdesc" "+%s1% Brännskada"
N/A14043"[english]Attrib_WpnBurnDmg_Increased_shortdesc" "+%s1% Burn Damage"
N/A14044"Attrib_WpnBurnTime_Increased_shortdesc" "+%s1% Brinntid"
N/A14045"[english]Attrib_WpnBurnTime_Increased_shortdesc" "+%s1% Burn Time"
N/A14046"Attrib_AirBlastPushScale_shortdesc" "+%s1% Luftstötskraft"
N/A14047"[english]Attrib_AirBlastPushScale_shortdesc" "+%s1% Airblast Force"
N/A14048"Attrib_ChargeImpactDamageIncreased_shortdesc" "+%s1% Laddningsskada"
N/A14049"[english]Attrib_ChargeImpactDamageIncreased_shortdesc" "+%s1% Charge Damage"
N/A14050"Attrib_ChargeRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% Omladdningstakt"
N/A14051"[english]Attrib_ChargeRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% Charge Recharge"
N/A14052"Attrib_MarkForDeath_shortdesc" "Boll markerar mål"
N/A14053"[english]Attrib_MarkForDeath_shortdesc" "Ball Marks Target"
N/A14054"Attrib_MvMChallengesCompletedSummary" "Utmaningar avklarade: %s1"
N/A14055"[english]Attrib_MvMChallengesCompletedSummary" "Challenges completed: %s1"
N/A14056"Attrib_MvMChallengeCompletedDetail" "Avklarad: %s1 %s2"
N/A14057"[english]Attrib_MvMChallengeCompletedDetail" "Completed: %s1 %s2"
N/A14058"TF_Minigun_Deflector" "Avledaren"
N/A14059"[english]TF_Minigun_Deflector" "The Deflector"
N/A14060"Item_MvMBadgeCompletionReward" "�%s1� har hittat:: %s2 %s3"
N/A14061"[english]Item_MvMBadgeCompletionReward" "�%s1� has found:: %s2 %s3"
N/A14062"Item_MvMSquadSurplusReward" "�%s1� har hittat:: %s2 %s3"
N/A14063"[english]Item_MvMSquadSurplusReward" "�%s1� has found:: %s2 %s3"
N/A14064"MMenu_PlayMultiplayer" "Spela flerspelarläge"
N/A14065"[english]MMenu_PlayMultiplayer" "Play Multiplayer"
N/A14066"MMenu_PlayCoop" "Spela samarbetsspel"
N/A14067"[english]MMenu_PlayCoop" "Play Co-op"
N/A14068"MMenu_Servers" "Servrar"
N/A14069"[english]MMenu_Servers" "Servers"
N/A14070"MMenu_PlayPVE" "MmM!"
N/A14071"[english]MMenu_PlayPVE" "MvM!"
N/A14072"TF_Coach_MannVsMachine_Title" "I Mann mot Maskin"
N/A14073"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Title" "In Mann vs. Machine"
N/A14074"TF_Coach_MannVsMachine_Text" "Du kan inte begära en coach medan du spelar Mann mot Maskin."
N/A14075"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Text" "You cannot request a coach while playing Mann vs. Machine."
N/A14076"TF_MM_Disconnect_Title" "Varning!"
N/A14077"[english]TF_MM_Disconnect_Title" "Warning!"
N/A14078"TF_MM_Disconnect" "Du kommer kopplas bort från den server du spelar på nu. Vill du fortsätta?"
N/A14079"[english]TF_MM_Disconnect" "You will be disconnected from the server you are playing on. Proceed?"
N/A14080"TF_vote_changechallenge" "Ändra nuvarande uppdrag till %s1?"
N/A14081"[english]TF_vote_changechallenge" "Change current mission to %s1?"
N/A14082"TF_vote_passed_changechallenge" "Ändrar uppdrag till %s1"
N/A14083"[english]TF_vote_passed_changechallenge" "Changing mission to %s1"
N/A14084"TF_vote_no_challenges" "Inga uppdrag tillgängliga"
N/A14085"[english]TF_vote_no_challenges" "No missions available"
N/A14086"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Robot_Heavy" "READY\n10 PRINT \"TUNG ROBOTARTILLERIST BEHÖVER HATT\"\n20 GOTO BUTIK\nRUN"
N/A14087"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Robot_Heavy" "READY\n10 PRINT \"ROBOT HEAVY NEEDS HAT\"\n20 GOTO STORE\nRUN"
N/A14088"TF_PVE_Combo" "KOMBO"
N/A14089"[english]TF_PVE_Combo" "COMBO"
N/A14090"TF_PVE_Combo_Success" "LYCKADES!"
N/A14091"[english]TF_PVE_Combo_Success" "SUCCESS!"
N/A14092"TF_PVE_RestoreToCheckpointDetailed" "Återställer kontrollpunkt: Alla uppgraderingar och krediter kommer återställas till sitt tidigare sparade tillstånd!"
N/A14093"[english]TF_PVE_RestoreToCheckpointDetailed" "Restoring Checkpoint: All upgrades and credits will be restored to their previous saved state!"
N/A14094"TF_PVE_UpgradeTitle" "Välj ett föremål att uppgradera"
N/A14095"[english]TF_PVE_UpgradeTitle" "Select an item to upgrade"
N/A14096"TF_PVE_UpgradeAmount" "Krediter"
N/A14097"[english]TF_PVE_UpgradeAmount" "Credits"
N/A14098"TF_PVE_UpgradeAttrib" "Välj en uppgradering att applicera"
N/A14099"[english]TF_PVE_UpgradeAttrib" "Select an upgrade to apply"
N/A14100"TF_PVE_UpgradeCost" "Kostnad: %s1"
N/A14101"[english]TF_PVE_UpgradeCost" "Cost: %s1"
N/A14102"TF_PVE_UpgradeMaxed" "Max nått"
N/A14103"[english]TF_PVE_UpgradeMaxed" "Max Reached"
N/A14104"TF_PVE_UpgradeCancel" "Avbryt"
N/A14105"[english]TF_PVE_UpgradeCancel" "Cancel"
N/A14106"TF_PVE_UpgradeDone" "Acceptera"
N/A14107"[english]TF_PVE_UpgradeDone" "Accept"
N/A14108"TF_PVE_MissonEnemies" "Annat"
N/A14109"[english]TF_PVE_MissonEnemies" "Other"
N/A14110"TF_PVE_WaveEnemies" "Kanonmat"
N/A14111"[english]TF_PVE_WaveEnemies" "Fodder"
N/A14112"TF_PVE_Wave" "Våg"
N/A14113"[english]TF_PVE_Wave" "Wave"
N/A14114"TF_PVE_WaveCount" "Våg %s1"
N/A14115"[english]TF_PVE_WaveCount" "Wave %s1"
N/A14116"TF_PVE_WaveCountFail" "Våg %s1 misslyckades"
N/A14117"[english]TF_PVE_WaveCountFail" "Wave %s1 Failed"
N/A14118"TF_PVE_WaveComplete" "Våg avklarad!"
N/A14119"[english]TF_PVE_WaveComplete" "Wave Complete!"
N/A14120"TF_PVE_Currency" "Krediter"
N/A14121"[english]TF_PVE_Currency" "Credits"
N/A14122"TF_PVE_GameTotal" "Totalt under spel"
N/A14123"[english]TF_PVE_GameTotal" "Game Total"
N/A14124"TF_PVE_TotalCurrencyCollected" "Krediter hopsamlade totalt"
N/A14125"[english]TF_PVE_TotalCurrencyCollected" "Total Credits Collected"
N/A14126"TF_PVE_CurrencyCollected" "Krediter hopsamlade"
N/A14127"[english]TF_PVE_CurrencyCollected" "Credits Collected"
N/A14128"TF_PVE_Collected" "Insamlad"
N/A14129"[english]TF_PVE_Collected" "Collected"
N/A14130"TF_PVE_Missed" "Missad"
N/A14131"[english]TF_PVE_Missed" "Missed"
N/A14132"TF_PVE_Bonus" "Bonus"
N/A14133"[english]TF_PVE_Bonus" "Bonus"
N/A14134"TF_PVE_Rating" "Betyg"
N/A14135"[english]TF_PVE_Rating" "Rating"
N/A14136"TF_PVE_CreditRating" "Kreditbetyg"
N/A14137"[english]TF_PVE_CreditRating" "Credit Rating"
N/A14138"TF_PVE_Deaths" "Dödsfall"
N/A14139"[english]TF_PVE_Deaths" "Deaths"
N/A14140"TF_PVE_Upgrades" "Uppgraderingar"
N/A14141"[english]TF_PVE_Upgrades" "Upgrades"
N/A14142"TF_PVE_Buybacks" "Återköp"
N/A14143"[english]TF_PVE_Buybacks" "Buybacks"
N/A14144"TF_PVE_Bottles" "Kantin"
N/A14145"[english]TF_PVE_Bottles" "Canteen"
N/A14146"TF_PVE_BottlesUsed" "Kantiner använda"
N/A14147"[english]TF_PVE_BottlesUsed" "Canteens Used"
N/A14148"TF_PVE_TeamStatistics" "Lagstatistik"
N/A14149"[english]TF_PVE_TeamStatistics" "Team Statistics"
N/A14150"TF_PVE_YourStatistics" "Din statistik"
N/A14151"[english]TF_PVE_YourStatistics" "Your Statistics"
N/A14152"TF_PVE_You" "Du"
N/A14153"[english]TF_PVE_You" "You"
N/A14154"TF_PVE_MissionSummaryScheme" "Uppdragssammanfattning : %s1 (%s2)"
N/A14155"[english]TF_PVE_MissionSummaryScheme" "Mission Summary : %s1 (%s2)"
N/A14156"TF_PVE_MissionSummaryDefault" "Uppdragssammanfattning : %s1"
N/A14157"[english]TF_PVE_MissionSummaryDefault" "Mission Summary : %s1"
N/A14158"TF_PVE_Vote_MissionRestart" "Rösta för att starta om uppdrag"
N/A14159"[english]TF_PVE_Vote_MissionRestart" "Vote To Restart Mission"
N/A14160"TF_PVE_Credit_Collection" "Kreditsamling"
N/A14161"[english]TF_PVE_Credit_Collection" "Credit Collection"
N/A14162"TF_PVE_Credit_Use" "Kreditanvändning"
N/A14163"[english]TF_PVE_Credit_Use" "Credit Use"
N/A14164"TF_PVE_Active_Upgrades" "Aktiva uppgraderingar"
N/A14165"[english]TF_PVE_Active_Upgrades" "Active Upgrades"
N/A14166"TF_PVE_Inactive_Upgrades" "Ej utrustade uppgraderingar"
N/A14167"[english]TF_PVE_Inactive_Upgrades" "Unequipped Upgrades"
N/A14168"TF_PVE_Hint_Header" "Mann Co:s antirobottips"
N/A14169"[english]TF_PVE_Hint_Header" "Mann Co. Anti-Robot Tips"
N/A14170"TF_PVE_Buyback" "Tryck på '%use_action_slot_item%' för att betala %s1 krediter och ÅTERSKAPAS DIREKT!"
N/A14171"[english]TF_PVE_Buyback" "Hit '%use_action_slot_item%' to pay %s1 credits and RESPAWN INSTANTLY!"
N/A14172"TF_PVE_Upgraded_Player" "�%player%� har köpt uppgraderingen �%upgrade%�."
N/A14173"[english]TF_PVE_Upgraded_Player" "�%player%� has purchased the �%upgrade%� upgrade."
N/A14174"TF_PVE_Upgraded_Item" "�%player%� har köpt uppgraderingen �%upgrade%� till sin �%item%�."
N/A14175"[english]TF_PVE_Upgraded_Item" "�%player%� has purchased the �%upgrade%� upgrade for their �%item%�."
N/A14176"TF_PVE_Player_BuyBack" "�%player%� har köpts tillbaka in i spelet för '%credits%' krediter!"
N/A14177"[english]TF_PVE_Player_BuyBack" "�%player%� has �bought back� into the game for '%credits%' credits!"
N/A14178"TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "Ej utrustad med kraftkantin!\n\nKantiner kan aktiveras med '%use_action_slot_item%' för att ge kraftfulla effekter såsom extra skada och odödlighet.\n\nInförskaffa en genom att klara av ett Mann mot Maskin-uppdrag eller tillverka en från överflödigt metallskrot!"
N/A14179"[english]TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "No Power Up Canteen equipped!\n\nCanteens can be activated with '%use_action_slot_item%' to provide powerful effects such as extra damage and invincibility.\n\nEarn one by completing any Mann vs. Machine Mission or craft one from spare Scrap Metal!"
N/A14180"TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "Ej utrustad med kraftkantin!\n\nKantiner kan aktiveras med '%use_action_slot_item%' för att ge kraftfulla effekter såsom extra skada och odödlighet.\n\nUtrusta dig med en gång i åtgärdsplatsen."
N/A14181"[english]TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "No Power Up Canteen equipped!\n\nCanteens can be activated with '%use_action_slot_item%' to provide powerful effects such as extra damage and invincibility.\n\nEquip it now in your Action Slot!"
N/A14182"TF_PVE_Quick_Equip_Bottle" "Utrusta nu"
N/A14183"[english]TF_PVE_Quick_Equip_Bottle" "Equip Now"
N/A14184"TF_PVE_Player_UsedCritsBottle" "�%player%� har använt sin �KRITISK TRÄFF-kraftkantin!"
N/A14185"[english]TF_PVE_Player_UsedCritsBottle" "�%player%� has used their �CRITS� Power Up Canteen!"
N/A14186"TF_PVE_Player_UsedUberBottle" "�%player%� har använt sin �ÜBERLADDNING-kraftkantin!"
N/A14187"[english]TF_PVE_Player_UsedUberBottle" "�%player%� has used their �ÜBERCHARGE� Power Up Canteen!"
N/A14188"TF_PVE_Player_UsedRecallBottle" "�%player%� har använt sin �ÅTERKALLELSE�-kraftkantin!"
N/A14189"[english]TF_PVE_Player_UsedRecallBottle" "�%player%� has used their �RECALL� Power Up Canteen!"
N/A14190"TF_PVE_Player_UsedRefillAmmoBottle" "�%player%� har använt sin AMMOPÅFYLLNING-kraftkantin!"
N/A14191"[english]TF_PVE_Player_UsedRefillAmmoBottle" "�%player%� has used their �AMMO REFILL� Power Up Canteen!"
N/A14192"TF_PVE_Player_UsedBuildingUpgrade" "�%player%� har använt sin �BYGGNADSUPPGRADERING-kraftkantin!"
N/A14193"[english]TF_PVE_Player_UsedBuildingUpgrade" "�%player%� has used their �UPGRADE BUILDINGS� Power Up Canteen!"
N/A14194"TF_PVE_Server_Message_Reset" "Laddar nästa uppdrag om %s1 sekunder..."
N/A14195"[english]TF_PVE_Server_Message_Reset" "Loading next mission in %s1 seconds..."
N/A14196"TF_PVE_Server_Message_Kick" "Stänger ner uppdrag om %s1 sekunder..."
N/A14197"[english]TF_PVE_Server_Message_Kick" "Shutting down mission in %s1 seconds..."
N/A14198"TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "'%use_action_slot_item%' för att aktivera"
N/A14199"[english]TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "'%use_action_slot_item%' to Activate"
N/A14200"TF_PVE_UsePowerup_CritBoost" "'%use_action_slot_item%' för att få kritiska träffar"
N/A14201"[english]TF_PVE_UsePowerup_CritBoost" "'%use_action_slot_item%' to become Crit Boosted"
N/A14202"TF_PVE_UsePowerup_Ubercharge" "'%use_action_slot_item%' för att bli überladdad"
N/A14203"[english]TF_PVE_UsePowerup_Ubercharge" "'%use_action_slot_item%' to become Übercharged"
N/A14204"TF_PVE_UsePowerup_Recall" "'%use_action_slot_item%' för att teleportera till basen"
N/A14205"[english]TF_PVE_UsePowerup_Recall" "'%use_action_slot_item%' to Teleport to spawn"
N/A14206"TF_PVE_UsePowerup_RefillAmmo" "'%use_action_slot_item%' för att fylla på magasin och ammo"
N/A14207"[english]TF_PVE_UsePowerup_RefillAmmo" "'%use_action_slot_item%' to Refill Clip and Ammo"
N/A14208"TF_PVE_UsePowerup_BuildinginstaUpgrade" "'%use_action_slot_item%' för att uppgradera alla byggnader"
N/A14209"[english]TF_PVE_UsePowerup_BuildinginstaUpgrade" "'%use_action_slot_item%' to Upgrade All Buildings"
N/A14210"TF_PVE_ROBOT_scout" "Robotspanare: Lite hälsa men väldigt snabb"
N/A14211"[english]TF_PVE_ROBOT_scout" "Robo Scout: Low Health but really fast"
N/A14212"TF_PVE_ROBOT_sentry_buster" "Vaktgevärssprängare: ger sig på vaktgevär."
N/A14213"[english]TF_PVE_ROBOT_sentry_buster" "Sentry Buster: Goes after Sentries"
N/A14214"TF_PVE_ROBOT_tank" "Pansarvagn: Långsam, tungt bepansrad och bär en bomb."
N/A14215"[english]TF_PVE_ROBOT_tank" "Tank: Slow moving, high armor, carries a bomb"
N/A14216"TF_PVE_IM_Intro" "Mann mot Maskin ställer dig mot en robothord!"
N/A14217"[english]TF_PVE_IM_Intro" "Mann vs. Machine pits you against a horde of robots!"
N/A14218"TF_PVE_IM_IntroBomb" "Försvara din bas från robotar som bär bomber."
N/A14219"[english]TF_PVE_IM_IntroBomb" "Defend your base from robots carrying a bomb."
N/A14220"TF_PVE_IM_IntroCredit" "Robotar och pansarvagnar tappar krediter när de förstörs"
N/A14221"[english]TF_PVE_IM_IntroCredit" "Robots and tanks drop credits when destroyed"
N/A14222"TF_PVE_IM_IntroCreditDecay" "Krediter som lämnas på marken kommer försvinna efter en kort tid"
N/A14223"[english]TF_PVE_IM_IntroCreditDecay" "Credits left on the ground will disappear after a short period"
N/A14224"TF_PVE_IM_IntroCreditDist" "Krediter delas upp jämnt mellan alla spelare."
N/A14225"[english]TF_PVE_IM_IntroCreditDist" "Credits are divided equally among all players."
N/A14226"TF_PVE_IM_IntroUpgrades" "Spendera dina krediter på uppgraderingar!"
N/A14227"[english]TF_PVE_IM_IntroUpgrades" "Spend your credits on upgrades!"
N/A14228"TF_PVE_IM_IntroSurvive" "Överlev till sista vågen för att segra!"
N/A14229"[english]TF_PVE_IM_IntroSurvive" "Survive to the final wave to claim victory!"
N/A14230"TF_PVE_Disconnect" "Tack för att du spelar MvM. Va en Mann för mer!"
N/A14231"[english]TF_PVE_Disconnect" "Thanks for Playing Mann vs. Machine.\nMann Up for More!"
N/A14232"StatPanel_MVM_Kills_Best" "Du dödade fler som %s1 den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14233"[english]StatPanel_MVM_Kills_Best" "You had more kills as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14234"StatPanel_MVM_Captures_Best" "Du hade fler erövringar som %s1 den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14235"[english]StatPanel_MVM_Captures_Best" "You had more captures as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14236"StatPanel_MVM_Defenses_Best" "Du försvarade fler punkter som %s1 den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14237"[english]StatPanel_MVM_Defenses_Best" "You defended more points as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14238"StatPanel_MVM_DamageDealt_Best" "Du orsakade mer skada som %s1 den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14239"[english]StatPanel_MVM_DamageDealt_Best" "You've caused more damage as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14240"StatPanel_MVM_PlayTime_Best" "Du överlevde längre som %s1 den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14241"[english]StatPanel_MVM_PlayTime_Best" "You stayed alive as %s1 longer that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14242"StatPanel_MVM_Healing_Best" "Du helade mer som %s1 den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14243"[english]StatPanel_MVM_Healing_Best" "You healed more as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14244"StatPanel_MVM_Invulnerable_Best" "Du blev osårbar fler gånger den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14245"[english]StatPanel_MVM_Invulnerable_Best" "You went invulnerable more that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14246"StatPanel_MVM_KillAssists_Best" "Du hade fler dödsassister den omgången av Mann mot maskin som %s1 än ditt tidigare bästa."
N/A14247"[english]StatPanel_MVM_KillAssists_Best" "You had more kill assists that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14248"StatPanel_MVM_Backstabs_Best" "Du gjorde fler rygghugg den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14249"[english]StatPanel_MVM_Backstabs_Best" "You had more backstabs that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14250"StatPanel_MVM_HealthLeached_Best" "Du stal mer hälsa från fientliga Sjukvårdare och utmatare den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14251"[english]StatPanel_MVM_HealthLeached_Best" "You stole more health from enemy Medics and dispensers that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14252"StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Best" "Du byggde fler byggnader den rundan av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14253"[english]StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Best" "You built more buildings that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14254"StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Best" "Du förstörde fler byggnader den rundan av Mann mot maskin som %s1 än ditt tidigare bästa."
N/A14255"[english]StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Best" "You destroyed more buildings that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14256"StatPanel_MVM_Headshots_Best" "Du gjorde fler huvudskott den rundan av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14257"[english]StatPanel_MVM_Headshots_Best" "You had more headshots that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14258"StatPanel_MVM_SentryKills_Best" "Ditt vaktgevär dödade fler den rundan av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14259"[english]StatPanel_MVM_SentryKills_Best" "Your sentry gun had more kills that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14260"StatPanel_MVM_Teleports_Best" "Din teleportör användes fler gånger den rundan av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
N/A14261"[english]StatPanel_MVM_Teleports_Best" "Your teleporter was used more that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14262"StatPanel_MVM_Dominations_Best" "Du dominerade fler nya motståndare den rundan av Mann mot maskin som %s1 än ditt tidigare bästa."
N/A14263"[english]StatPanel_MVM_Dominations_Best" "You dominated more new opponents that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14264"StatPanel_MVM_Revenge_Best" "Du hämnades på fler motståndare den rundan av Mann mot maskin som %s1 än ditt tidigare bästa."
N/A14265"[english]StatPanel_MVM_Revenge_Best" "You got revenge on more opponents that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14266"StatPanel_MVM_PointsScored_Best" "Du fick mer poäng den rundan av Mann mot maskin som %s1 än ditt tidigare bästa."
N/A14267"[english]StatPanel_MVM_PointsScored_Best" "You scored more points that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14268"StatPanel_MVM_Kills_Tie" "Du dödade lika många som %s1 som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14269"[english]StatPanel_MVM_Kills_Tie" "You tied your record for kills as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14270"StatPanel_MVM_Captures_Tie" "Du fick lika många erövringar som %s1 som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14271"[english]StatPanel_MVM_Captures_Tie" "You tied your record for captures as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14272"StatPanel_MVM_Defenses_Tie" "Du försvarade lika mycket som %s1 som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14273"[english]StatPanel_MVM_Defenses_Tie" "You tied your record for defenses as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14274"StatPanel_MVM_DamageDealt_Tie" "Du orsakade lika mycket skada som %s1 som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14275"[english]StatPanel_MVM_DamageDealt_Tie" "You tied your record for damage dealt as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14276"StatPanel_MVM_PlayTime_Tie" "Du levde lika länge som %s1 lika länge som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14277"[english]StatPanel_MVM_PlayTime_Tie" "You tied your record for time alive as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14278"StatPanel_MVM_Healing_Tie" "Du helade lika mycket som %s1 som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14279"[english]StatPanel_MVM_Healing_Tie" "You tied your record for healing as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14280"StatPanel_MVM_Invulnerable_Tie" "Du fick lika mycket osårbarhet som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14281"[english]StatPanel_MVM_Invulnerable_Tie" "You tied your record for invulns that round of Mann vs. Machine."
N/A14282"StatPanel_MVM_KillAssists_Tie" "Du hade lika många dödsassister som %s1 som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14283"[english]StatPanel_MVM_KillAssists_Tie" "You tied your record for kill assists as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14284"StatPanel_MVM_Backstabs_Tie" "Du gjorde lika många rygghugg som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14285"[english]StatPanel_MVM_Backstabs_Tie" "You tied your record for backstabs that round of Mann vs. Machine."
N/A14286"StatPanel_MVM_HealthLeached_Tie" "Du stal lika mycket hälsa från fienden som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14287"[english]StatPanel_MVM_HealthLeached_Tie" "You tied your record for health stolen from the enemy that round of Mann vs. Machine."
N/A14288"StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Tie" "Du byggde lika många byggnader som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14289"[english]StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Tie" "You tied your record for buildings built that round of Mann vs. Machine."
N/A14290"StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Tie" "Du förstörde lika många byggnader som %s1 som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14291"[english]StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Tie" "You tied your record for buildings destroyed as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14292"StatPanel_MVM_Headshots_Tie" "Du gjorde lika många huvudskott som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14293"[english]StatPanel_MVM_Headshots_Tie" "You tied your record for headshots that round of Mann vs. Machine."
N/A14294"StatPanel_MVM_SentryKills_Tie" "Ditt vaktgevär dödade lika många som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14295"[english]StatPanel_MVM_SentryKills_Tie" "You tied your record for kills by your sentry gun that round of Mann vs. Machine."
N/A14296"StatPanel_MVM_Teleports_Tie" "Du teleporterade lika mycket som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14297"[english]StatPanel_MVM_Teleports_Tie" "You tied your record for teleports that round of Mann vs. Machine."
N/A14298"StatPanel_MVM_Dominations_Tie" "Du dominerade lika många fiender som %s1 som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14299"[english]StatPanel_MVM_Dominations_Tie" "You tied your record for opponents dominated as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14300"StatPanel_MVM_Revenge_Tie" "Du hämnades som %s1 lika många gånger som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14301"[english]StatPanel_MVM_Revenge_Tie" "You tied your record for revenge as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14302"StatPanel_MVM_PointsScored_Tie" "Du fick lika många poäng som %s1 som ditt rekord den omgången av Mann mot maskin."
N/A14303"[english]StatPanel_MVM_PointsScored_Tie" "You tied your record for points scored as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14304"StatPanel_MVM_Kills_Close" "Du kom nära ditt rekord för antal dödade som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14305"[english]StatPanel_MVM_Kills_Close" "You came close to your record for kills as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14306"StatPanel_MVM_Captures_Close" "Du kom nära ditt rekord för erövringar som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14307"[english]StatPanel_MVM_Captures_Close" "You came close to your record for captures as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14308"StatPanel_MVM_Defenses_Close" "Du kom nära ditt rekord för försvar som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14309"[english]StatPanel_MVM_Defenses_Close" "You came close to your record for defenses as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14310"StatPanel_MVM_DamageDealt_Close" "Du kom nära ditt rekord för orsakad skada som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14311"[english]StatPanel_MVM_DamageDealt_Close" "You came close to your record for damage dealt as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14312"StatPanel_MVM_PlayTime_Close" "Du kom nära ditt rekord för tid i livet som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14313"[english]StatPanel_MVM_PlayTime_Close" "You came close to your record for time alive as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14314"StatPanel_MVM_Healing_Close" "Du kom nära ditt rekord för helande som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14315"[english]StatPanel_MVM_Healing_Close" "You came close to your record for healing as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14316"StatPanel_MVM_Invulnerable_Close" "Du kom nära ditt rekord för osårbarhet den rundan av Mann mot maskin."
N/A14317"[english]StatPanel_MVM_Invulnerable_Close" "You came close to your record for invulns that round of Mann vs. Machine."
N/A14318"StatPanel_MVM_KillAssists_Close" "Du kom nära ditt rekord för dödsassister som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14319"[english]StatPanel_MVM_KillAssists_Close" "You came close to your record for kill assists as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14320"StatPanel_MVM_Backstabs_Close" "Du kom nära ditt rekord för rygghugg den rundan av Mann mot maskin."
N/A14321"[english]StatPanel_MVM_Backstabs_Close" "You came close to your record for backstabs that round of Mann vs. Machine."
N/A14322"StatPanel_MVM_HealthLeached_Close" "Du kom nära ditt rekord för hälsa stulen från fienden den rundan av Mann mot maskin."
N/A14323"[english]StatPanel_MVM_HealthLeached_Close" "You came close to your record for health stolen from the enemy that round of Mann vs. Machine."
N/A14324"StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Close" "Du kom nära ditt rekord för byggda byggnader den rundan av Mann mot maskin."
N/A14325"[english]StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Close" "You came close to your record for buildings built that round of Mann vs. Machine."
N/A14326"StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Close" "Du kom nära ditt rekord för byggnader förstörda som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14327"[english]StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Close" "You came close to your record for buildings destroyed as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14328"StatPanel_MVM_Headshots_Close" "Du kom nära ditt rekord för huvudskott den rundan av Mann mot maskin."
N/A14329"[english]StatPanel_MVM_Headshots_Close" "You came close to your record for headshots that round of Mann vs. Machine."
N/A14330"StatPanel_MVM_SentryKills_Close" "Du kom nära ditt rekord för antal dödade av ditt vaktgevär den rundan av Mann mot maskin."
N/A14331"[english]StatPanel_MVM_SentryKills_Close" "You came close to your record for kills by your sentry gun that round of Mann vs. Machine."
N/A14332"StatPanel_MVM_Teleports_Close" "Du kom nära ditt rekord för teleporteringar den rundan av Mann mot maskin."
N/A14333"[english]StatPanel_MVM_Teleports_Close" "You came close to your record for teleports that round of Mann vs. Machine."
N/A14334"StatPanel_MVM_Dominations_Close" "Du kom nära ditt rekord för dominerade motståndare som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14335"[english]StatPanel_MVM_Dominations_Close" "You came close to your record for opponents dominated as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14336"StatPanel_MVM_Revenge_Close" "Du kom nära ditt rekord för hämnd som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14337"[english]StatPanel_MVM_Revenge_Close" "You came close to your record for revenge as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14338"StatPanel_MVM_PointsScored_Close" "Du kom nära ditt rekord för antal poäng som %s1 den rundan av Mann mot maskin."
N/A14339"[english]StatPanel_MVM_PointsScored_Close" "You came close to your record for points scored as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14340"TF_Token" "Pollett"
N/A14341"[english]TF_Token" "Token"
N/A14342"TF_Ticket" "Biljett"
N/A14343"[english]TF_Ticket" "Ticket"
N/A14344"TF_MvM_HeaderCoop" "Samarbetsspel"
N/A14345"[english]TF_MvM_HeaderCoop" "Co-op"
N/A14346"TF_MvM_HeaderPractice" "Samarbetsträningsläger"
N/A14347"[english]TF_MvM_HeaderPractice" "Co-op Boot Camp"
N/A14348"TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann mot Maskin"
N/A14349"[english]TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann vs. Machine"
N/A14350"TF_MvM_ChallengeTicket" "Tjänstgöringsbiljett"
N/A14351"[english]TF_MvM_ChallengeTicket" "Tour of Duty Ticket"
N/A14352"TF_MvM_ChallengeTicket_Desc" "Visa upp denna biljett i Mann mot Maskin för att spela Va en Mann-läget på en officiell server för att tjäna in sällsynta föremål och spåra dina framsteg på din Tjänstgöringsperiodbricka."
N/A14353"[english]TF_MvM_ChallengeTicket_Desc" "Present this ticket in Mann vs. Machine to play Mann Up Mode on an official server to earn rare items and track progress on your Tour of Duty Badge."
N/A14354"TF_MvM_SquadSurplusVoucher" "Truppöverskottskupong"
N/A14355"[english]TF_MvM_SquadSurplusVoucher" "Squad Surplus Voucher"
N/A14356"TF_MvM_SquadSurplusVoucher_Desc" "Visa upp denna kupong i Mann mot Maskin när du startar upp Va en Mann-läget. Du och varje person i ditt lag kommer hitta ett extra föremål när ni slutför ett uppdrag."
N/A14357"[english]TF_MvM_SquadSurplusVoucher_Desc" "Present this voucher in Mann vs. Machine when starting Mann Up Mode. You and every person on your team will receive an extra item drop when you complete a mission."
N/A14358"TF_MvM_MannUp" "Va en Mann"
N/A14359"[english]TF_MvM_MannUp" "Mann Up"
N/A14360"TF_MvM_BootCamp" "Träningsläger"
N/A14361"[english]TF_MvM_BootCamp" "Boot Camp"
N/A14362"TF_MvM_SelectChallenge" "Välj uppdrag >>"
N/A14363"[english]TF_MvM_SelectChallenge" "Select Mission >>"
N/A14364"TF_MvM_MannVsMachineExplaination" "Gå samman för att försvara Mann Co.\nfrån vågor av anfallande robotar!"
N/A14365"[english]TF_MvM_MannVsMachineExplaination" "Team up to defend Mann Co.\nfrom waves of invading robots!"
N/A14366"TF_MvM_BraggingRightsExplaination" "Spela på en Mann Co.-server för att få Tjänstgöringsperiodsbyte och rätt att skryta!"
N/A14367"[english]TF_MvM_BraggingRightsExplaination" "Play on a Mann Co. server to earn Tour of Duty loot and bragging rights!"
N/A14368"TF_MvM_PracticeExplaination" "Spela på en gemenskapsserver!"
N/A14369"[english]TF_MvM_PracticeExplaination" "Play on a community gameserver!"
N/A14370"TF_MvM_LearnMore" "Guidebok för MMM"
N/A14371"[english]TF_MvM_LearnMore" "MVM Guide Book"
N/A14372"TF_MvM_TourOfDuty" "Tjänstgöringsperiod:"
N/A14373"[english]TF_MvM_TourOfDuty" "Tour of Duty:"
N/A14374"TF_MvM_Difficulty" "Svårighetsgrad"
N/A14375"[english]TF_MvM_Difficulty" "Difficulty"
N/A14376"TF_MvM_Mission" "Uppdrag"
N/A14377"[english]TF_MvM_Mission" "Mission"
N/A14378"TF_MvM_Tour_0" "Träningsläger"
N/A14379"[english]TF_MvM_Tour_0" "Boot Camp"
N/A14380"TF_MvM_Tour_1" "Operation Stålfälla"
N/A14381"[english]TF_MvM_Tour_1" "Operation Steel Trap"
N/A14382"TF_MvM_Normal" "Normal"
N/A14383"[english]TF_MvM_Normal" "Normal"
N/A14384"TF_MvM_Advanced" "Avancerat"
N/A14385"[english]TF_MvM_Advanced" "Advanced"
N/A14386"TF_MvM_Complete" "Avklarad"
N/A14387"[english]TF_MvM_Complete" "Complete"
N/A14388"TF_MvM_Tour" "Tjänstgöringsperiod"
N/A14389"[english]TF_MvM_Tour" "Tour of Duty"
N/A14390"TF_MvM_TourCount" "Tjänstgöring nummer %s1"
N/A14391"[english]TF_MvM_TourCount" "Tour No.%s1"
N/A14392"TF_MvM_AnyChallenge" "Vilket uppdrag som helst"
N/A14393"[english]TF_MvM_AnyChallenge" "Any mission"
N/A14394"TF_MvM_Tours" "Tjänstgöringar"
N/A14395"[english]TF_MvM_Tours" "Tours"
N/A14396"TF_MvM_NoMannUpTitle" "Varför Va en Mann?"
N/A14397"[english]TF_MvM_NoMannUpTitle" "Why Mann Up?"
N/A14398"TF_MvM_NoMannUpDescription" "Varje Tjänstgöringsperiod du klarar av på\nMann Co.-spelservar kommer du få\nspeciella byten och rätt att skryta!"
N/A14399"[english]TF_MvM_NoMannUpDescription" "For every Tour of Duty you complete on\nMann Co. game servers you'll earn\nspecial loot and bragging rights!"
N/A14400"TF_MvM_MannUpNow" "Va en Mann nu!"
N/A14401"[english]TF_MvM_MannUpNow" "Mann Up Now!"
N/A14402"TF_MvM_InventoryTitle" "Va en Mann-förråd"
N/A14403"[english]TF_MvM_InventoryTitle" "Mann Up Inventory"
N/A14404"TF_MvM_BuyMore" "Köp"
N/A14405"[english]TF_MvM_BuyMore" "Purchase"
N/A14406"TF_MvM_PlayWithFriendsExplanation" "I Mann mot Maskin matchas du automatiskt med andra spelare för att bilda en grupp med 6 spelare.\n\nFör att bjuda in vänner innan du matchas, bilda en grupp genom att klicka på knappen nedanför."
N/A14407"[english]TF_MvM_PlayWithFriendsExplanation" "In Mann vs. Machine you are automatically matched with other players to form a team of 6.\n\nTo invite friends before being matched, start a Party by clicking the button below."
N/A14408"TF_MvM_ActivateSquadSurplus" "Aktivera din Truppöverskottskupong för detta spel?"
N/A14409"[english]TF_MvM_ActivateSquadSurplus" "Activate a Squad Surplus Voucher for this game?"
N/A14410"TF_MvM_TicketExplanation_Title" "Tjänstgöringsperiodsbiljetter"
N/A14411"[english]TF_MvM_TicketExplanation_Title" "Tour of Duty Tickets"
N/A14412"TF_MvM_TicketExplanation_Text" "En Tjänstgöringsperiodsbiljett krävs för att spela på officiella Mann Co.-servar för byte och rätt att skryta. En biljett förbrukas bara när ett nytt uppdrag blir avklarat. Du får ett slumpmässigt föremål varje gång en biljett förbrukas. Om du klarar av en hel Tjänstgöringsperiod får du värdefullt byte."
N/A14413"[english]TF_MvM_TicketExplanation_Text" "A Tour of Duty Ticket is required to play on official Mann Co. servers for loot and bragging rights. A ticket is only consumed when a new Mission has successfully been completed. You earn a random item every time a ticket is consumed. Completing a full Tour of Duty results in a valuable loot drop."
N/A14414"TF_MvM_VoucherExplanation_Title" "Truppöverskottskuponger"
N/A14415"[english]TF_MvM_VoucherExplanation_Title" "Squad Surplus Vouchers"
N/A14416"TF_MvM_VoucherExplanation_Text" "Om du använder en Truppöverskottskupong kommer du och varje lagkamrat få ytterligare ett föremål när ett uppdrag blir avklarat. Om flera spelare aktiverar en kupong kommer varje spelare få ett föremål per kupong."
N/A14417"[english]TF_MvM_VoucherExplanation_Text" "Using a Squad Surplus Voucher will earn an additional random item drop for you and each team mate when a Mission is completed. If multiple players activate a Voucher, every player will earn an item for each Voucher."
N/A14418"TF_MvM_UpgradeExplanation_Title" "Klass- och vapenuppgraderingar"
N/A14419"[english]TF_MvM_UpgradeExplanation_Title" "Class And Weapon Upgrades"
N/A14420"TF_MvM_UpgradeExplanation_Text" "Om du byter klass under ett uppdrag kommer dina uppgraderingar stanna kvar på den tidigare uppgraderade klassen. Den här skiftnyckelsikonen markerar varje klass som har blivit uppgraderad. Även om de här uppgraderingarna inte överförs mellan klasser stannar de kvar om du återvänder till den klassen.\n\nVapenuppgraderingar fungerar på samma sätt. Om du ändrar dina vapen under ett uppdrag kommer dina uppgraderingar stanna kvar om du åter utrustar dem."
N/A14421"[english]TF_MvM_UpgradeExplanation_Text" "If you change class during a Mission, your upgrades will remain on the previously upgraded class. This wrench icon denotes any classes that have been upgraded. Although these upgrades are not transferred between classes, they remain should you return to that class.\n\nWeapon upgrades work in the same way. If you change your weapon loadout during a Mission, your upgrades remain with those weapons should you re-equip them."
N/A14422"TF_MvM_RequiresTicket_Title" "Biljett krävs"
N/A14423"[english]TF_MvM_RequiresTicket_Title" "Ticket Required"
N/A14424"TF_MvM_RequiresTicket" "För att spela om byte måste du köpa en Tjänstgöringsperiodsbiljett i Mann Co.-butiken,"
N/A14425"[english]TF_MvM_RequiresTicket" "To play for loot, you'll need to purchase a Tour of Duty Ticket from the Mann Co. store."
N/A14426"TF_MvM_RequiresTicketParty" "För att spela om byte måste alla gruppmedlemmar ha en Tjänstgöringsperiodsbiljett. Biljetter kan köpas i Mann Co.-butiken."
N/A14427"[english]TF_MvM_RequiresTicketParty" "To play for loot, all party members must have a Tour of Duty Ticket. Tickets can be purchased from the Mann Co. store."
N/A14428"TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher_Title" "Kupong krävs"
N/A14429"[english]TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher_Title" "Voucher Required"
N/A14430"TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher" "För att få överskottsförnödenheter till ditt lag behöver du köpa en kupong i Mann Co.-butiken."
N/A14431"[english]TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher" "To obtain surplus supplies for your team, you'll need to purchase a voucher from the Mann Co. store."
N/A14432"TF_ShowInStore" "Visa i butik"
N/A14433"[english]TF_ShowInStore" "Show in store"
N/A14434"TF_MVM_Support" "Understöd"
N/A14435"[english]TF_MVM_Support" "Support"
N/A14436"TF_MVM_NoClassChange" "Klassbyten tillåts inte."
N/A14437"[english]TF_MVM_NoClassChange" "Class changes are not allowed."
N/A14438"TF_MVM_NoClassChangeAfterSetup" "Klassbyten tillåts bara mellan vågor."
N/A14439"[english]TF_MVM_NoClassChangeAfterSetup" "Class changes are only allowed between waves."
N/A14440"TF_MVM_Challenge_Invasion" "invasion"
N/A14441"[english]TF_MVM_Challenge_Invasion" "invasion"
N/A14442"TF_MVM_Challenge_Endurance" "uthållighet"
N/A14443"[english]TF_MVM_Challenge_Endurance" "endurance"
N/A14444"TF_MVM_Map_CoalTown" "Kolstaden"
N/A14445"[english]TF_MVM_Map_CoalTown" "Coal Town"
N/A14446"TF_MVM_Map_Decoy" "Decoy"
N/A14447"[english]TF_MVM_Map_Decoy" "Decoy"
N/A14448"TF_MVM_Map_Mannworks" "Mannworks"
N/A14449"[english]TF_MVM_Map_Mannworks" "Mannworks"
N/A14450"TF_MVM_Challenge_Decoy1" "Doe's Drill"
N/A14451"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy1" "Doe's Drill"
N/A14452"TF_MVM_Challenge_Decoy2" "Diskradering"
N/A14453"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy2" "Disk Deletion"
N/A14454"TF_MVM_Challenge_Decoy3" "Datademolering"
N/A14455"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy3" "Data Demolition"
N/A14456"TF_MVM_Challenge_CoalTown1" "Kollisionskurs"
N/A14457"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown1" "Crash Course"
N/A14458"TF_MVM_Challenge_CoalTown2" "Ctrl+Alt+Destruktion"
N/A14459"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown2" "Ctrl+Alt+Destruction"
N/A14460"TF_MVM_Challenge_CoalTown3" "CPU-slakt"
N/A14461"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown3" "CPU Slaughter"
N/A14462"TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Manövrar"
N/A14463"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Manouvers"
N/A14464"TF_MVM_Challenge_Mannworks2" "Maskinmassaker"
N/A14465"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks2" "Machine Massacre"
N/A14466"TF_MVM_Challenge_Mannworks3" "Mekanisk Vanställning"
N/A14467"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks3" "Mech Mutilation"
N/A14468"TF_MVM_Map_Any" "<Vilken karta som helst>"
N/A14469"[english]TF_MVM_Map_Any" "<Any map>"
N/A14470"TF_MVM_Victory_Complete" "Uppdraget Avklarat"
N/A14471"[english]TF_MVM_Victory_Complete" "Mission Complete"
N/A14472"TF_MVM_Victory_TourProgress" "Tjänstgöringsutveckling"
N/A14473"[english]TF_MVM_Victory_TourProgress" "Tour Progress"
N/A14474"TF_MVM_Victory_TourComplete" "Avklarad!"
N/A14475"[english]TF_MVM_Victory_TourComplete" "Complete!"
N/A14476"TF_MVM_Victory_Loot" "Byte"
N/A14477"[english]TF_MVM_Victory_Loot" "Loot"
N/A14478"TF_MVM_Victory_SquadSurplus" "Truppöverskott"
N/A14479"[english]TF_MVM_Victory_SquadSurplus" "Squad Surplus"
N/A14480"TF_Matchmaking_PlayWithFriends" "Spela Med Vänner!"
N/A14481"[english]TF_Matchmaking_PlayWithFriends" "Play With Friends!"
N/A14482"TF_Matchmaking_MannUpDisabled" "Matchning för Va en Mann är temporärt inaktiverat."
N/A14483"[english]TF_Matchmaking_MannUpDisabled" "Matchmaking for Mann Up is temporarily disabled."
N/A14484"Tip_MvM_1_1" "Tips: Spanare har kraftigt utökad kreditsamlingsradie"
N/A14485"[english]Tip_MvM_1_1" "Tip: Scouts have a greatly increased credit collection radius"
N/A14486"Tip_MvM_1_2" "Tips: Uppgradera Manisk Mjölk för att sakta ned påverkade fienderobotar"
N/A14487"[english]Tip_MvM_1_2" "Tip: Upgrade Mad Milk to slow affected enemy robots"
N/A14488"Tip_MvM_2_1" "Tips: Uppgradera ditt buffbaner för att öka skadan för alla lagkamrater i närheten"
N/A14489"[english]Tip_MvM_2_1" "Tip: Upgrade your buff banner to multiply all nearby teammates damage"
N/A14490"Tip_MvM_3_1" "Tips: Uppgradera luftstöten för att knuffa bombbärande robotar in i hål för att återställa bomben eller förlänga vägen"
N/A14491"[english]Tip_MvM_3_1" "Tip: Upgrade airblast to push bomb carrying robots into pits reseting the bomb or to elongate the path"
N/A14492"Tip_MvM_4_1" "Tips: Uppgradera skadan för klisterbomber för att kunna förstöra högprioritetsmål direkt med kraftfulla klisterfällor"
N/A14493"[english]Tip_MvM_4_1" "Tip: Upgrade sticky bomb damage to instantly destroy high priority targets with powerful sticky traps"
N/A14494"Tip_MvM_5_1" "Tips: Köp vredesuppgradering för att knuffa tillbaka fiender när du skjuter dem"
N/A14495"[english]Tip_MvM_5_1" "Tip: Purchase rage upgrade to push enemies back as you shoot them"
N/A14496"Tip_MvM_6_1" "Tips: Använd kritiska träffar i kraftkantiner för att tillfälligt också öka vaktgevärets eldhastighet."
N/A14497"[english]Tip_MvM_6_1" "Tip: Use Crit power-up canteens to also temporarily boost sentry gun firing speed"
N/A14498"Tip_MvM_6_2" "Tips: Använd Uber-kraftkantiner för att tillfälligt också minska skada tagen av ditt vaktgevär."
N/A14499"[english]Tip_MvM_6_2" "Tip: Use Uber power-up canteens to also temporarily reduce damage your sentry gun"
N/A14500"Tip_MvM_6_3" "Tips: Uppgradera skiftnyckelns eldhastighet för att snabbare reparera och uppgradera dina byggnader"
N/A14501"[english]Tip_MvM_6_3" "Tip: Upgrade wrench firing speed to quickly repair and upgrade your buildings"
N/A14502"Tip_MvM_7_1" "Tips: Sjukvårdare kan uppgradera sig till att kunna dela med sig av sina kantiners förmågor till spelare de helar."
N/A14503"[english]Tip_MvM_7_1" "Tip: Medics can upgrade to share their canteen abilities with the player they are healing"
N/A14504"Tip_MvM_8_1" "Tips: Uppgradera Jarate för att sakta ner robotar och hjälp till att döda fiender mer mycket hälsa"
N/A14505"[english]Tip_MvM_8_1" "Tip: Upgrade Jarate to slow down robots and assist in killing higher health enemies"
N/A14506"Tip_MvM_9_1" "Tips: Uppgradera din kniv för att kunna tränga igenom jätterobotars sköld."
N/A14507"[english]Tip_MvM_9_1" "Tip: Upgrade your knife to pierce through giant robot armor"
N/A14508"Tip_MvM_9_2" "Tips: Uppgradera din sapper för att förhindra grupper av vanliga robotar och sakta ner jätterobotar."
N/A14509"[english]Tip_MvM_9_2" "Tip: Upgrade your sapper to disable groups of regular robots and slow giant robots"
N/A14510"Tip_MvM_9_3" "Tips: Förklädnad lurar alla fiender. Robotar kan upptäcka ett rygghugg i närheten och kommer alltid upptäcka en spion som brinner"
N/A14511"[english]Tip_MvM_9_3" "Tip: Disguise fools all enemies. Robots may detect a nearby backstab and will always detect a spy on fire"
N/A14512"Tip_MvM_10_1" "Tips: Uppgraderingar är fastställda för den klass eller vapen du lägger dem på. Det finns inga återbetalningar efter första vågen"
N/A14513"[english]Tip_MvM_10_1" "Tip: Upgrades are fixed to the class or weapon you apply them to. There are no refunds after the first wave"
N/A14514"Tip_MvM_10_2" "Tips: Du kommer behöva gott om uppgraderingar för att kunna försvara mot senare vågor i ett uppdrag"
N/A14515"[english]Tip_MvM_10_2" "Tip: You will need plenty of upgrades to defend against later waves in a mission"
N/A14516"Tip_MvM_10_3" "Tips: Tappade krediter försvinner efter en kort tid"
N/A14517"[english]Tip_MvM_10_3" "Tip: Dropped credits vanish after a short period of time"
N/A14518"Tip_MvM_10_4" "Tips: Bonuskrediter delas ut om alla krediter i en våg samlas ihop"
N/A14519"[english]Tip_MvM_10_4" "Tip: Bonus credits are awarded if all the credits in a wave are collected"
N/A14520"Tip_MvM_10_5" "Tips: Nya klassförmågor finns tillgängliga i Mann mot Maskin. En överblick finns på skärmen där du väljer klass!"
N/A14521"[english]Tip_MvM_10_5" "Tip: New class abilities are available in Mann vs. Machine. See an overview on the class selection screen!"
N/A14522"Tip_MvM_10_6" "Tips: Hologram visar vägen som bombbärarroboten kommer följa"
N/A14523"[english]Tip_MvM_10_6" "Tip: Holograms show the path that the bomb carrier robot will follow"
N/A14524"Tip_MvM_10_7" "Tips: Du kan ändra din klass och vapen om nödvändigt. Kom ihåg att dina uppgraderingar kommer stanna kvar på de vapnen och klasserna!"
N/A14525"[english]Tip_MvM_10_7" "Tip: You can change your class and weapons if necessary. Remember, your upgrades will remain on those weapons and classes!"
N/A14526"Tip_MvM_10_8" "Tips: Robotar blir kraftfullare ju längre de bär bomben."
N/A14527"[english]Tip_MvM_10_8" "Tip: Robots become more powerful the longer they carry the bomb."
N/A14528"Tip_MvM_10_9" "Tips: Du kan återskapas snabbt genom att trycka på '%+use_action_slot_item%'. Tänk på att det kan bli dyrt med tiden!"
N/A14529"[english]Tip_MvM_10_9" "Tip: You can respawn quickly be pressing '%+use_action_slot_item%' but beware, it can become expensive over time!"
N/A14530"Tip_MvM_10_10" "Tips: Kraftkantiner ger dig åtkomst till omedelbara kritiska träffar, uber och annat. Utrusta dig med den i åtgärdsplatsen och ladda den vid uppgraderingsstationen. Aktivera den sedan med '%+use_action_slot_item%'!"
N/A14531"[english]Tip_MvM_10_10" "Tip: Power-up canteens give you access to instant Crits, Uber, and more. Equip it in your action slot and buy charges at the Upgrade Station. Activate it with '%+use_action_slot_item%'!"
N/A14532"Tip_MvM_10_11" "Tips: Det krävs bara en bomb för att förstöra en anläggning"
N/A14533"[english]Tip_MvM_10_11" "Tip: It only takes one bomb to destroy a facility"
N/A14534"Tip_MvM_10_12" "Tips: Bombbärare kan knuffas tillbaka. En Pyros luftstöt eller en Tung Artillerists vrede kan ge ditt lag lite andrum!"
N/A14535"[english]Tip_MvM_10_12" "Tip: Bomb carriers can be pushed back. A Pyro's airblast or Heavy's rage can give your team some breathing room!"
N/A14536"NewItemMethod_MvMBadgeCompletionReward" "Du fick byte�:"
N/A14537"[english]NewItemMethod_MvMBadgeCompletionReward" "You �Earned Loot�:"
N/A14538"NewItemMethod_MvMSquadSurplusReward" "Du fick Truppöverskott:"
N/A14539"[english]NewItemMethod_MvMSquadSurplusReward" "You Received �Squad Surplus�:"
N/A14540"Attrib_SquadSurplusClaimerAccountID" "Truppöverskott taget av: %s1"
N/A14541"[english]Attrib_SquadSurplusClaimerAccountID" "Squad surplus claimed by: %s1"
N/A14542"TF_ScoreBoard_GraphBuyBack" "Återköp per våg"
N/A14543"[english]TF_ScoreBoard_GraphBuyBack" "Buy Backs Per Wave"
N/A14544"TF_ScoreBoard_GraphDeaths" "Dödsfall per våg"
N/A14545"[english]TF_ScoreBoard_GraphDeaths" "Deaths Per Wave"
N/A14546"TF_ScoreBoard_GraphCurrency" "Krediter per våg"
N/A14547"[english]TF_ScoreBoard_GraphCurrency" "Credits Per Wave"
N/A14548"TF_ScoreBoard_Wave" "Våg"
N/A14549"[english]TF_ScoreBoard_Wave" "Wave"
N/A14550"TF_ScoreBoard_Upgrade" "Uppgradering"
N/A14551"[english]TF_ScoreBoard_Upgrade" "Upgrade"
N/A14552"TF_ScoreBoard_UpgradeTarget" "Lagd på"
N/A14553"[english]TF_ScoreBoard_UpgradeTarget" "Applied To"
N/A14554"TF_ScoreBoard_UpgradeTargetSelf" "Sig själv"
N/A14555"[english]TF_ScoreBoard_UpgradeTargetSelf" "Self"
N/A14556"Winpanel_PVE_Evil_Wins" "Våg misslyckad"
N/A14557"[english]Winpanel_PVE_Evil_Wins" "Wave Failed"
N/A14558"Winpanel_PVE_Bomb_Deployed" "Bomben placerades ut!"
N/A14559"[english]Winpanel_PVE_Bomb_Deployed" "The bomb was deployed!"
N/A14560"TF_Heavy_Robot_Ushanka_Hat" "U-clank-an"
N/A14561"[english]TF_Heavy_Robot_Ushanka_Hat" "The U-clank-a"
N/A14562"TF_Heavy_Robot_Ushanka_Hat_Desc" "Rosta denna stålusjanka i elden och sätt den på ditt huvud för att hålla värmen genom dagen. Se till att du har en imponerande anekdot för dina brännskador av tredje graden!"
N/A14563"[english]TF_Heavy_Robot_Ushanka_Hat_Desc" "Roast this steel ushanka in the fire and place it on your head for sustained warmth throughout the day. Make sure to come up with an impressive sounding fake anecdote for your third degree burns!"
N/A14564"TF_Spy_Robot_Fedora" "Smygande Stålar"
N/A14565"[english]TF_Spy_Robot_Fedora" "The Stealth Steeler"
N/A14566"TF_Spy_Robot_Fedora_Desc" "Har rygghuggande förlorat sin harm? Är det för enkelt att smyga? Prova att bära den här sju kilo tunga hatten på ditt huvud! Njut av metautmaningen att undvika att knäcka nacken när du sappar vaktgevär! Det är ryggradskrossande underhållning!"
N/A14567"[english]TF_Spy_Robot_Fedora_Desc" "Has back-stabbing lost its charm? Is sneaking too simple? Try wearing this 15 pound metal hat on your head! Enjoy the meta-challenge of keeping your neck from snapping as you sap sentries! This is spine-crushing entertainment!"
N/A14568"TF_Pyro_Robot_Backpack" "Pyrobotikpaketet"
N/A14569"[english]TF_Pyro_Robot_Backpack" "The Pyrobotics Pack"
N/A14570"TF_Pyro_Robot_Backpack_Desc" "Visste du att eld kan smälta metall? Tänk dig att du slåss mot en armé av robotar. Du kan smälta dem! Med eld! Det är sant! Bara en liten kul fakta vi lärde oss idag. Vi ser egentligen ingen praktisk användning för informationen, men det är bra att lära sig."
N/A14571"[english]TF_Pyro_Robot_Backpack_Desc" "Did you know that fire can melt metal? Like, say you were fighting an army of robots. You could melt them! With fire! It's true! Just a fun little fact we learned today. We don't really see any practical application for the information, but it's good to learn."
N/A14572"TF_Medic_Robot_Backpack" "Sjukvårdarens Mek-väska"
N/A14573"[english]TF_Medic_Robot_Backpack" "The Medic Mech-bag"
N/A14574"TF_Medic_Robot_Backpack_Desc" "Det bästa med att slåss mot en robotarmé är att du kan bärga alla deras förstörda kroppsdelar för roliga nya accessoarer. Ta Sjukvårdarens Mek-väska som exempel. Vilket fint exemplar! Det är tur att robotar inte har själar, för annars skulle de vara väldigt arga för att vi använder deras kroppsdelar som kosmetiska artiklar!"
N/A14575"[english]TF_Medic_Robot_Backpack_Desc" "The best part of fighting a robot army is you get to salvage all of their destroyed body parts for fun new accessories. Take the Medic Mech-pack! What a fine looking number. It's a good thing robots don't have souls, or they'd be mighty angry that we're using their body parts as cosmetic items!"
N/A14576"TF_Soldier_Robot_Helmet" "Tennkannan"
N/A14577"[english]TF_Soldier_Robot_Helmet" "The Tin Pot"
N/A14578"TF_Soldier_Robot_Helmet_Desc" "Det bästa med den här hjälmen är att den stoppar kulor (nej det gör den inte)! Titta på den - den är gjord av robotmetall! Kulor kan inte gå genom robotmetall (det kan de verkligen göra)! Det finns verkligen inget som kan skada dig när du bär den här hjälmen (det finns det absolut)."
N/A14579"[english]TF_Soldier_Robot_Helmet_Desc" "The great thing about this helmet is that it stops bullets (no it doesn't)! Look at it – it's made of robot metal! Bullets can't go through robot metal (they definitely can)! There really is no way you could be harmed while wearing this helmet (there absolutely is)."
N/A14580"TF_Soldier_Robot_Helmet_Style0" "Sliten"
N/A14581"[english]TF_Soldier_Robot_Helmet_Style0" "Battered"
N/A14582"TF_Soldier_Robot_Helmet_Style1" "Standard"
N/A14583"[english]TF_Soldier_Robot_Helmet_Style1" "Standard Issue"
N/A14584"TF_Demo_Robot_Grenades" "Batteribandoläret"
N/A14585"[english]TF_Demo_Robot_Grenades" "The Battery Bandolier"
N/A14586"TF_Demo_Robot_Grenades_Desc" "För första gången någonsin är batterier inkluderade när du köper Demos Batteribandolär. För du köper ju batterier. Vi borde ha sagt för första gången någonsin [förutom alla de gånger du köpte batterier]."
N/A14587"[english]TF_Demo_Robot_Grenades_Desc" "For the first time in history, batteries are included with your purchase of Demo's battery Bandolier. Because, well, you're purchasing batteries. We should have said, for the first time in history [except for all those times you bought batteries]."
N/A14588"TF_Scout_Robot_Cap" "Rusande Robotmannen"
N/A14589"[english]TF_Scout_Robot_Cap" "The Robot Running Man"
N/A14590"TF_Scout_Robot_Cap_Desc" "Man skulle kunna tro att den här robotkepsen skulle sakta ner Spanaren, men han är precis lika snabb! Det är all mjölk han dricker. Du trodde inte att det här föremålet skulle vara en illa dold mjölkreklam, eller hur? Vi fulla av överraskningar idag. Vänta bara till när du ska sova ikväll! Ojojoj!"
N/A14591"[english]TF_Scout_Robot_Cap_Desc" "You'd think this robot cap would slow Scout down, but he's actually just as fast! It's all that milk he drinks. You didn't expect this item to be a thinly veiled milk advertisement, did you? We're full of surprises today. Just wait until you try to go to sleep tonight! Ohhh boy!"
N/A14592"TF_Sniper_Robot_Hat" "Den Bultade Bushmannen"
N/A14593"[english]TF_Sniper_Robot_Hat" "The Bolted Bushman"
N/A14594"TF_Sniper_Robot_Hat_Desc" "Den här hatten säger en del om sin ägare. Fedorahattar? Mystik, fara och kraftigt drickande. Jägarmössor? Piprökande, list och rått intellekt. Den Bultade Bushmannen kommer visa både dina vänner och fiender att du är hård som stål, kraftfull och... full av bultar, antar vi. Äh, en del hattar behöver faktiskt bara säga två saker."
N/A14595"[english]TF_Sniper_Robot_Hat_Desc" "A hat says things about its wearer. Fedoras? Mystery, danger, and hard drinking cool. Deerstalkers? Pipe smoking, cunning, and raw intellect. The Bolted Bushman will show your friends and foes alike that you are steely, hard and... full of bolts we guess. You know what, some hats only need to say two things."
N/A14596"TF_Engineer_Robot_Hat" "Tenn-1000"
N/A14597"[english]TF_Engineer_Robot_Hat" "The Tin-1000"
N/A14598"TF_Engineer_Robot_Hat_Desc" "Stör folk dig när du försöker jobba? Ta bara på dig Tenn-1000, stirra orubbligen på dem med dina själlösa, röda, robotögon och se på medan de slinker iväg av fasa. Det är ett bra sätt att tunna ut din vänskapskrets – snabbt!"
N/A14599"[english]TF_Engineer_Robot_Hat_Desc" "Are people bothering you while you're trying to work? Just strap on The Tin-1000, stare at them unflinchingly with your soulless, red, robot eyes, and watch as they slink away in terror. It's a great way to thin out your friend circle – fast!"
N/A14600"TF_CSGO_AWP" "AWPekaren"
N/A14601"[english]TF_CSGO_AWP" "The AWPer Hand"
N/A14602"TF_CSGO_AWP_Desc" "Denna kontroversiella repeterskönhet är bannlyst i tusentals länder och med god anledning: Du kan verkligen skada någon med den här grejen."
N/A14603"[english]TF_CSGO_AWP_Desc" "This controversial bolt-action beaut is banned in thousands of countries, and with good reason: You could really hurt someone with this thing."
N/A14604"TF_MM_NotCurrentVersionTitle" "Uppdatering Tillgänglig"
N/A14605"[english]TF_MM_NotCurrentVersionTitle" "Update Available"
N/A14606"TF_MM_NotCurrentVersionMessage" "Vänligen starta om Team Fortress för att ladda ned den senaste uppdateringen."
N/A14607"[english]TF_MM_NotCurrentVersionMessage" "Please restart Team Fortress to download the latest update."
N/A14608"TF_Player_ReadyToggle" "Växla Spelare till Redo"
N/A14609"[english]TF_Player_ReadyToggle" "Toggle Player Ready"
N/A14610"TF_Wearable_Hair" "Hår"
N/A14611"[english]TF_Wearable_Hair" "Hair"
N/A14612"TF_Wearable_Bones" "Ben"
N/A14613"[english]TF_Wearable_Bones" "Bones"
N/A14614"TF_CopHelmet_Style0" "Fredsbevarare"
N/A14615"[english]TF_CopHelmet_Style0" "Peacekeeper"
N/A14616"TF_CopHelmet_Style1" "Laglös"
N/A14617"[english]TF_CopHelmet_Style1" "Lawless"
N/A14618"TF_XCOM_Hair" "Det listiga håret"
N/A14619"[english]TF_XCOM_Hair" "The Crafty Hair"
N/A14620"TF_XCOM_Hair_Desc" "Om du någon gång planerar att slåss mot utomjordingar är det här rätt hår. Utomjordingar är rädda för kantigt och mödosamt friserat hår, så blotta åsynen av dig kommer få de att springa tillbaka till Mars. Eller så har vi helt fel och att du istället dör. Oavsett kommer du se stilig ut i alla fall."
N/A14621"[english]TF_XCOM_Hair_Desc" "If you're ever planning on fighting aliens, this is the hair to have. Aliens are afraid of angular, painstakingly coiffed hair, so the mere sight of you will send them running back to Mars. Or, alternatively, we're completely wrong and you're going to die. Either way, though, you're going to look stylin'."
N/A14622"TF_XCOM_Pyro" "Area 451"
N/A14623"[english]TF_XCOM_Pyro" "Area 451"
N/A14624"TF_XCOM_Pyro_Desc" "Om utomjordingar någonsin invaderar Badlands och använder sina speciella utomjordingskrafter för att få alla våra huvuden att se ut som utomjordingshuvuden är detta en vetenskapligt korrekt representation av hur Pyro skulle se ut. Vi försökte göra likande prototyper för resten av TF-laget, men vi gjorde en av den Tunga Artilleristen och vi har fortfarande inte slutat gråta och spy tillräckligt länge för att kunna göra de andra."
N/A14625"[english]TF_XCOM_Pyro_Desc" "If aliens ever invaded Badlands and used their special alien powers to make all of our heads look like alien heads, this is a scientifically accurate representation of what Pyro would look like. We tried doing similar mock-ups with the rest of the TF team, but we finished one of Heavy and haven't stopped crying and vomiting long enough to do the other ones."
N/A14626"TF_XCOM_Pin" "Den Vaksamma Pinnen"
N/A14627"[english]TF_XCOM_Pin" "The Vigilant Pin"
N/A14628"TF_XCOM_Pin_Desc" "Denna pin visar stolt för alla att du i alla fall är vagt medveten om möjligheten att utomjordingar kanske finns. Du har varit på några av dessa konvent; du har tittat tankfullt mot himlen; du har sett Tecken flera gånger. Om utomjordingar någonsin visar sig kan du stolt visa andra detta märke och förkunna att du en gång hyste möjligheten att detta kanske skulle hände en dag."
N/A14629"[english]TF_XCOM_Pin_Desc" "This pin proudly states to all that you are at least vaguely aware of the possibility that maybe aliens exist. You've been to some of those conventions; you've looked pensively into the sky; you've watched Signs a couple of times. If extraterrestrials ever show up, you can proudly show others this badge and proclaim that you once entertained the possibility that this was maybe going to happen one day. "
N/A14630"TF_ProfessorHair_Style0" "Maniker"
N/A14631"[english]TF_ProfessorHair_Style0" "Manic"
N/A14632"TF_ProfessorHair_Style1" "Tämjd"
N/A14633"[english]TF_ProfessorHair_Style1" "Tamed"
N/A14634"TF_BigCountry_Style0" "Nelson"
N/A14635"[english]TF_BigCountry_Style0" "Nelson"
N/A14636"TF_BigCountry_Style1" "Brooks"
N/A14637"[english]TF_BigCountry_Style1" "Brooks"
N/A14638"TF_DemoBeardPipe" "Den Skäggiga Bombarderaren"
N/A14639"[english]TF_DemoBeardPipe" "The Bearded Bombardier"
N/A14640"TF_DemoBeardPipe_Desc" "Demo är redan ganska mycket som Jultomten. De har båda stor kunskap om moderna sprängämnen, de hatar båda Judy Garland, och nu har de båda ett charmerande skägg och majskolvspipa."
N/A14641"[english]TF_DemoBeardPipe_Desc" "Demo is already a lot like Santa Claus. They both have extensive knowledge of modern explosives, they both hate Judy Garland, and now, they can both sport a charming beard and corn cob pipe."
N/A14642"TF_DemoBeardPipe_Style0" "Spela roll"
N/A14643"[english]TF_DemoBeardPipe_Style0" "Whatever"
N/A14644"TF_DemoBeardPipe_Style1" "Formell"
N/A14645"[english]TF_DemoBeardPipe_Style1" "Formal"
N/A14646"TF_EngineerPocketCat" "Fickspinnaren"
N/A14647"[english]TF_EngineerPocketCat" "The Pocket Purrer"
N/A14648"TF_EngineerPocketCat_Desc" "Det är inte så känt att katter är fantastiska ingenjörer. Ta och fråga om det nästa gång du ser en. Ifall du inte pratar katt betyder \"mjau\" \"den konsolen avleds över dess tvärbjälke av typ g.\" Den kommer förmodligen säga det en hel del."
N/A14649"[english]TF_EngineerPocketCat_Desc" "Little known fact: cats are fantastic engineers. Go ahead and ask about it next time you see one. In case you don't speak feline, \"meow\" means \"that cantilever is deflected over its g-type joist girder.\" It's probably going to say that a lot."
N/A14650"TF_HeavyMustacheHat" "Den Sovjetiska Gentlemannen"
N/A14651"[english]TF_HeavyMustacheHat" "The Soviet Gentleman"
N/A14652"TF_HeavyMustacheHat_Desc" "Den Tunga Artilleristen är en intrigens man, och varje intrigman värd namnet förtjänar en fin hatt och en mustasch att visa upp. På det viset kan folk ivrigt viska saker som: \"Jag undrar lång tid det tog för honom att få den mustaschen\" och \"vad tror du han har under sin hatt?\""
N/A14653"[english]TF_HeavyMustacheHat_Desc" "Heavy is a man of intrigue, and every intrigue-man worth his salt deserves a fine hat and moustache to sport. That way, people can excitedly whisper things like: \"I wonder how long it took him to grow that moustache\" and \"what do you think he keeps under his hat?\""
N/A14654"TF_MedicGasMask" "Sjukskyddet"
N/A14655"[english]TF_MedicGasMask" "Medi-Mask"
N/A14656"TF_MedicGasMask_Desc" "Som ett tankeexperiment har Sjukvårdaren börjat bära denna mask och sedan släppa ut ofarlig gas i ett rum och skrika \"Herregud - gifttanken har gått sönder!\" för att se vad folk gör. Än så länge har försöken inte gett så bra resultat. Fast ett par personer har dött. Så det är ju intressant."
N/A14657"[english]TF_MedicGasMask_Desc" "As a thought experiment, Medic has taken to wearing this mask, releasing innocuous gas into a room and screaming, \"Dear god – the poison tanker has burst!\" to see what people will do. So far, the tests have been inconclusive. Although, a couple people have died. So that's interesting."
N/A14658"TF_ScoutTrackJacket" "Löparplågan"
N/A14659"[english]TF_ScoutTrackJacket" "The Track Terrorizer"
N/A14660"TF_ScoutTrackJacket_Desc" "Under en kort tid på gymnasiet gick Spanaren med i löparlaget som ett av hans många försök att få tjejer. Han sparkades ut ur laget efter tre dagar när alla förstod att han var 23 år och inte ens gick på skolan."
N/A14661"[english]TF_ScoutTrackJacket_Desc" "For a brief stint in high school, Scout joined the track team in one of his many schemes to pick up girls. He was kicked off the team after three days when everyone realized he was 23-years-old and also not enrolled in the school."
N/A14662"TF_SniperPocketKoala" "Den Kompakta Koalan"
N/A14663"[english]TF_SniperPocketKoala" "The Koala Compact"
N/A14664"TF_SniperPocketKoala_Desc" "Se dina fiender skälva av skräck vid åsynen av denna lilla koala! Hör de skrika när de ser hans hemska lilla hatt! Känn doften av rädsla när de inser hur djävulskt liten den är! Varning: Du kan kanske inte hantera skräcken själv!"
N/A14665"[english]TF_SniperPocketKoala_Desc" "Watch as your enemies quake in fear at the sight of this tiny koala! Hear them scream at his horrifying little hat! Smell them reel in alarm at how deviously small it is! Warning: You may not be able to stand the terror yourself!"
N/A14666"TF_SniperPocketKoala_Style0" "Tvillingar"
N/A14667"[english]TF_SniperPocketKoala_Style0" "Twins"
N/A14668"TF_SniperPocketKoala_Style1" "Fattig och irländsk"
N/A14669"[english]TF_SniperPocketKoala_Style1" "Poor and Irish"
N/A14670"TF_SoldierWarPig" "Krigsgrisen"
N/A14671"[english]TF_SoldierWarPig" "The War Pig"
N/A14672"TF_SoldierWarPig_Desc" "Efter klagomål om att skymd syn påverkade hans prestation har Soldaten slängt på några glasögon på en hjälm och sprungit tillbaka ut i striden. Hans prestation förbättrades inte, med på utsidan har alla slutat förvänta sig något från honom."
N/A14673"[english]TF_SoldierWarPig_Desc" "After complaints that obstructed vision was affecting his performance, Soldier slapped some goggles on a helmet and charged back into the fray. His performance did not improve, but on the upside, everyone has stopped expecting anything from him."
N/A14674"TF_SoldierWarPig_Style0" "Ohämmad"
N/A14675"[english]TF_SoldierWarPig_Style0" "Uninhibited"
N/A14676"TF_SoldierWarPig_Style1" "Iögonfallande"
N/A14677"[english]TF_SoldierWarPig_Style1" "Conspicuous"
N/A14678"TF_SpyCardHat" "Korthatt"
N/A14679"[english]TF_SpyCardHat" "Hat of Cards"
N/A14680"TF_SpyCardHat_Desc" "Varför tog vi precis ett av korten från en av våra hattar för att uppenbart fuska i poker? Frågan du borde fråga dig är kanske istället: Varför är våra knivar... i din mage?! Du vill kanske även fråga: Var är närmsta sjukhus?! Och: Är blod så viktigt som alla påstår?!"
N/A14681"[english]TF_SpyCardHat_Desc" "Why did we just take one of those cards out of our hats to blatantly cheat at poker? Maybe what you should be asking is this: why are our knives...in your gut?! You might also want to ask: where is the nearest hospital?! And: is blood as important as everyone claims?!"
N/A14682"TF_Pyro_FireworksBag" "Den Pyrotekniska Väskan"
N/A14683"[english]TF_Pyro_FireworksBag" "The Pyrotechnic Tote"
N/A14684"TF_Pyro_FireworksBag_Desc" "Varje dag kan vara nyårsafton om du bara tror på det. Det hjälper om du dessutom har en väska med fyrverkerier - som Den Pyrotekniska Väskan - så du kan distrahera personer som försöker berätta för dig att du inte kan var ledig för att äta varmkorv eller bli full i parken. Är inte det här ett fritt land? Har vi inte friheten att spy i våra egna skor?"
N/A14685"[english]TF_Pyro_FireworksBag_Desc" "Any day can be the Fourth of July if you just believe. It also helps if you have a bag of fireworks – like the Pyrotechnic Tote - you can set off to distract people when they try to tell you that you can't take the day off to eat hot dogs and get drunk at the park. Is this not America, Samuel? Do we not have the freedom to vomit in our own shoes?"
N/A14686"KillEaterEventType_ScoutsKilled" "Spanare dödade"
N/A14687"[english]KillEaterEventType_ScoutsKilled" "Scouts Killed"
N/A14688"KillEaterEventType_InvisibleSpiesKilled" "Dolda Spioner dödade"
N/A14689"[english]KillEaterEventType_InvisibleSpiesKilled" "Cloaked Spies Killed"
N/A14690"KillEaterEventType_SapperDestroyed" "Sappers borttagna"
N/A14691"[english]KillEaterEventType_SapperDestroyed" "Sappers Removed"
N/A14692"TF_StrangePart_ScoutsKilled" "Märklig Del: Spanare dödade"
N/A14693"[english]TF_StrangePart_ScoutsKilled" "Strange Part: Scouts Killed"
N/A14694"TF_StrangePart_ScoutsKilled_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet Spanare du dödar med det vapnet."
N/A14695"[english]TF_StrangePart_ScoutsKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Scouts you kill with that weapon."
N/A14696"TF_StrangePart_InvisibleSpyKills" "Märklig Del: Dolda Spioner dödade"
N/A14697"[english]TF_StrangePart_InvisibleSpyKills" "Strange Part: Cloaked Spies Killed"
N/A14698"TF_StrangePart_InvisibleSpyKills_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet spioner du dödar medan de är osynliga."
N/A14699"[english]TF_StrangePart_InvisibleSpyKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of spies you kill while they're invisible."
N/A14700"TF_StrangePart_SappersDestroyed" "Märklig Del: Sappers borttagna"
N/A14701"[english]TF_StrangePart_SappersDestroyed" "Strange Part: Sappers Destroyed"
N/A14702"TF_StrangePart_SappersDestroyed_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fientliga sappers du förstör med det."
N/A14703"[english]TF_StrangePart_SappersDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemy sappers you destroy with it."
N/A14704"TF_Tool_FallKey2012" "Höstnyckel"
N/A14705"[english]TF_Tool_FallKey2012" "Fall Key"
N/A14706"TF_Tool_FallKey2012_Desc" "Används för att öppna Höstlådor.\n\nEfter 2012-09-20 kommer den bli en vanlig nyckel."
N/A14707"[english]TF_Tool_FallKey2012_Desc" "Used to open Fall Crates.\n\nAfter 9/20/2012 this will turn into a normal key."
N/A14708"TF_FallCrate2012" "Höstlåda"
N/A14709"[english]TF_FallCrate2012" "Fall Crate"
N/A14710"TF_FallCrate2012_Desc" "Den här lådans innehåll är okänt och bara\nHöstnycklar passar i låset.\n\\En känsla av gemenskap kan kännas från insidan.\n\nEfter 2012-09-20 kommer den här lådan försvinna."
N/A14711"[english]TF_FallCrate2012_Desc" "This crate's contents are unknown and only\nFall Keys fit the lock.\n\nA sense of community can be felt emanating from the inside.\n\nAfter 9/20/2012 this crate will disappear."
N/A14712"TF_Mysterious_Promo" "Mystisk Promo"
N/A14713"[english]TF_Mysterious_Promo" "Mysterious Promo"
N/A14714"TF_Mysterious_Promo_Desc" " "
N/A14715"[english]TF_Mysterious_Promo_Desc" ""
N/A14716"TF_Robot_Sandvich" "Robotsmörgosen"
N/A14717"[english]TF_Robot_Sandvich" "The Robo-Sandvich"
N/A14718"TF_Robot_Sandvich_Desc" "Robotar drivs inte enbart på olja. De drivs även på metallföremål byggda för att likna mänsklig föda. Varför? Varför talar du inte om det för mig, om du nu är så smart? Om något låter det vettigare att äta en metallsmörgås. Varför skaffar inte du och olja en bäbis som du har delad uppsikt över efter att du och olja har en grötig skilsmässa om du nu älskar olja så mycket?"
N/A14719"[english]TF_Robot_Sandvich_Desc" "Robots don't just run off oil. They also run off metal things constructed to resemble human food. Why? Why don't you tell me, if you're so smart? If anything, eating a metal sandwich makes MORE sense. Why don't you and oil have a baby that you have shared custody of after you and oil have a messy divorce if you love oil so much?"
N/A14720"TF_CompanionSquare_Badge" "Vänner för evigt-Companion Square-märket"
N/A14721"[english]TF_CompanionSquare_Badge" "The Friends Forever Companion Square Badge"
N/A14722"TF_CompanionSquare_Badge_Desc" "Du är en gråhårig vänskapsveteran. Ditt blod och svett har tömts i att bygga ett ändlöst antal filtkojor. Du har slagits i hundratals skakande kuddkrig. Låt det här Vänner för evigt-märket vara en påminnelse till alla om att du vet vad det betyder att vara en polare."
N/A14723"[english]TF_CompanionSquare_Badge_Desc" "You are a grizzled friendship veteran. Your blood and sweat has been poured into countless blanket fort constructions. You've fought in hundreds of harrowing pillow wars. Let this Friends Forever badge be a reminder to all that you know what it means to be a bro."
N/A14724"TF_ThreeA_Badge" "Trippel A-märket"
N/A14725"[english]TF_ThreeA_Badge" "Triple A Badge"
N/A14726"TF_ThreeA_Badge_Desc" "Bokstaven \"a\" är en suverän bokstav. Vi gillar den så mycket att vi satte den på ett märke. Vi tyckte även att den här killen med gasmask såg häftig ut, så vi satte även honom på märket. Vi går på vår magkänsla; och det funkar ganska bra. Vår magkänsla säger att nästa föremål vi släpper kommer vara... en slags hatt. Japp. Vi känner oss riktigt nöjda över detta."
N/A14727"[english]TF_ThreeA_Badge_Desc" "The letter \"a\" is a great letter. We like it so much, we stuck it on a badge. And we thought this gas mask guy looked neat, so we put him on there too. We're going with our guts; it's working out pretty well. Our guts feel like the next item we ship will be...a hat of some kind. Yeah. We're feeling really good about this."
N/A14728"TF_COH2_Heavy" "Tunga Artilleri-officersmössan"
N/A14729"[english]TF_COH2_Heavy" "The Heavy Artillery Officer's Cap"
N/A14730"TF_COH2_Heavy_Desc" "Du slogs aldrig i det Stora Kriget som din gammelfarfar, men det är en sak du har som han aldrig kommer ha: NERVER. Nej, vänta lite. Det var det som han hade. Du får den här hatten."
N/A14731"[english]TF_COH2_Heavy_Desc" "You never fought in the Big One like your great grandfather. But there's one thing you've got that he'll never have: GUTS. No wait. That's what he had. You get this hat."
N/A14732"TF_COH2_Medic" "Stridsläkarens Krossarkeps"
N/A14733"[english]TF_COH2_Medic" "The Combat Medic's Crusher Cap"
N/A14734"TF_COH2_Medic_Desc" "Du slogs aldrig i det Stora Kriget som din gammelfarfar, men det är en sak du har som han aldrig kommer ha: NERVER. Nej, vänta lite. Det var det som han hade. Du får den här hatten."
N/A14735"[english]TF_COH2_Medic_Desc" "You never fought in the Big One like your great grandfather. But there's one thing you've got that he'll never have: GUTS. No wait. That's what he had. You get this hat."
N/A14736"TF_COH2_Badge" "Heroiska Kompanjons-märket"
N/A14737"[english]TF_COH2_Badge" "The Heroic Companion Badge"
N/A14738"TF_COH2_Badge_Desc" "Detta märkte är ett certifikat på att du är i hjältars sällskap. Inte att du ÄR en hjälte, naturligtvis. Bara att du känner några, och att de ibland låter dig vara med dem."
N/A14739"[english]TF_COH2_Badge_Desc" "This badge certifies that you are in the company of heroes. Not that you ARE a hero, of course. Just that you know some, and occasionally they let you hang out with them."
N/A14740"TF_COH2_Badge_Style1" "Rysk"
N/A14741"[english]TF_COH2_Badge_Style1" "Russian"
N/A14742"TF_COH2_Badge_Style2" "Tysk"
N/A14743"[english]TF_COH2_Badge_Style2" "German"
N/A14744"TF_PVE_Server_GCDownHeader" "Föremålsservern är för tillfället otillgänglig"
N/A14745"[english]TF_PVE_Server_GCDownHeader" "Item Server Currently Unavailable"
N/A14746"TF_PVE_Server_GCDownMessage" "Biljetter och kuponger kommer lösas in för föremål när den blir tillgänglig"
N/A14747"[english]TF_PVE_Server_GCDownMessage" "Tickets and Vouchers will be redeemed for items when it becomes available"
N/A14748"TF_PVE_Server_SquadVoucherMissing" "Truppöverskottskupong togs bort av spelare. Inga kupongföremål kommer ges"
N/A14749"[english]TF_PVE_Server_SquadVoucherMissing" "Squad Surplus Voucher was removed by player. No voucher items will be given"
N/A14750"TF_MvM_Missions" "Uppdrag"
N/A14751"[english]TF_MvM_Missions" "Missions"
N/A14752"TF_MvM_Intermediate" "Medel"
N/A14753"[english]TF_MvM_Intermediate" "Intermediate"
N/A14754"TF_MvM_Expert" "Expert"
N/A14755"[english]TF_MvM_Expert" "Expert"
N/A14756"TF_MvM_OnlyChallengeNotYetCompleted" "Bara uppdrag som inte är avklarade"
N/A14757"[english]TF_MvM_OnlyChallengeNotYetCompleted" "Only missions not yet completed"
N/A14758"TF_MvM_AnyChallengeCompleted" "Vilket avklarat uppdrag som helst"
N/A14759"[english]TF_MvM_AnyChallengeCompleted" "Any completed mission"
N/A14760"TF_MvM_AnyNormalChallenge" "Vilket normalsvårt uppdrag som helst"
N/A14761"[english]TF_MvM_AnyNormalChallenge" "Any normal mission"
N/A14762"TF_MvM_AnyIntermediateChallenge" "Vilket medelsvårt uppdrag som helst"
N/A14763"[english]TF_MvM_AnyIntermediateChallenge" "Any intermediate mission"
N/A14764"TF_MvM_AnyAdvancedChallenge" "Vilket avancerat uppdrag som helst"
N/A14765"[english]TF_MvM_AnyAdvancedChallenge" "Any advanced mission"
N/A14766"TF_MvM_AnyExpertChallenge" "Vilket expertuppdrag som helst"
N/A14767"[english]TF_MvM_AnyExpertChallenge" "Any expert mission"
N/A14768"default_arena_description" "Mål:
N/A14769Ditt lag måste antingen eliminera alla spelare i motståndarlaget eller erövra den kontrollpunkt som aktiveras under omgången.
N/A14770 
N/A14771Övrigt:
N/A14772Inget återskapande i Arenaläget."
N/A14773"[english]default_arena_description" "Objective:
N/A14774Your team must either eliminate all players on the opposing team or capture the control point that will be activated during the round.
N/A14775 
N/A14776Other Notes:
N/A14777There is no respawning in Arena mode."
N/A14778"default_cp_description" "Mål:
N/A14779För seger krävs kontroll av samtliga fem kontrollpunkter.
N/A14780 
N/A14781Övrigt:
N/A14782Det går inte att erövra kontrollpunkter medan de är låsta."
N/A14783"[english]default_cp_description" "Objective:
N/A14784To win each team must own all five Control Points.
N/A14785 
N/A14786Other Notes:
N/A14787Control Points cannot be captured while they are locked."
N/A14788"cp_coldfront_description" "En communitykarta skapad av \"Icarus\"
N/A14789 
N/A14790Mål:
N/A14791För seger krävs kontroll av samtliga fem kontrollpunkter.
N/A14792 
N/A14793Övrigt:
N/A14794Det går inte att erövra kontrollpunkter medan de är låsta."
N/A14795"[english]cp_coldfront_description" "A community map created by \"Icarus\"
N/A14796 
N/A14797Objective:
N/A14798To win each team must own all five Control Points.
N/A14799 
N/A14800Other Notes:
N/A14801Control Points cannot be captured while they are locked."
N/A14802"cp_dustbowl_description" "Mål:
N/A14803Det blå laget vinner genom att erövra båda kontrollpunkterna på alla tre nivåerna innan tiden är ute. Det röda laget vinner genom att förhindra att varje punkt erövras.
N/A14804 
N/A14805Övrigt:
N/A14806Det går inte att erövra kontrollpunkter medan de är låsta."
N/A14807"[english]cp_dustbowl_description" "Objective:
N/A14808Blue team wins by capturing both Control Points on each of three stages before the time runs out. Red team wins by preventing all the points from being captured.
N/A14809 
N/A14810Other Notes:
N/A14811Control Points cannot be captured while they are locked."
N/A14812"cp_gorge_description" "Mål:
N/A14813Det röda laget vinner genom att försvara sina kontrollpunkter. Det blå laget vinner genom att erövra alla kontrollpunkter innan tiden är ute.
N/A14814 
N/A14815Övrigt:
N/A14816Det går inte att erövra kontrollpunkter medan de är låsta. Det röda laget kan inte återfå kontrollen över en punkt när det blå laget har erövrat den."
N/A14817"[english]cp_gorge_description" "Objective:
N/A14818RED team wins by defending their Control Points. BLU team wins by capturing all control points before the time runs out.
N/A14819 
N/A14820Other Notes:
N/A14821Control Points cannot be captured while they are locked. RED team cannot regain control of a point once BLU has captured it."
N/A14822"cp_gravelpit_description" "Mål:
N/A14823Det röda laget vinner genom att försvara sina kontrollpunkter. Det blå laget vinner genom att erövra alla kontrollpunkter innan tiden är ute.
N/A14824 
N/A14825Övrigt:
N/A14826Det går inte att erövra kontrollpunkter medan de är låsta. Det röda laget kan inte återfå kontrollen över en punkt när det blå laget har erövrat den."
N/A14827"[english]cp_gravelpit_description" "Objective:
N/A14828RED team wins by defending their Control Points. BLU team wins by capturing all control points before the time runs out.
N/A14829 
N/A14830Other Notes:
N/A14831Control Points cannot be captured while they are locked. RED team cannot regain control of a point once BLU has captured it."
N/A14832"cp_manor_event_description" "Mål:
N/A14833Det röda laget vinner genom att försvara sina kontrollpunkter. Det blå laget vinner genom att erövra alla kontrollpunkter innan tiden är ute.
N/A14834 
N/A14835Övrigt:
N/A14836Det går inte att erövra kontrollpunkter medan de är låsta. Det röda laget kan inte återfå kontrollen över en punkt när det blå laget har erövrat den."
N/A14837"[english]cp_manor_event_description" "A community map created by \"YM\" and \"Rexy\"
N/A14838 
N/A14839Objective:
N/A14840RED team wins by defending their Control Points. BLU team wins by capturing all control points before the time runs out.
N/A14841 
N/A14842Other Notes:
N/A14843Control Points cannot be captured while they are locked. RED team cannot regain control of a point once BLU has captured it."
N/A14844"cp_mountainlab_description" "En communitykarta skapad av \"3Dnj\"
N/A14845 
N/A14846Mål:
N/A14847Det röda laget vinner genom att försvara sina kontrollpunkter. Det blå laget vinner genom att erövra alla kontrollpunkter innan tiden är ute.
N/A14848 
N/A14849Övrigt:
N/A14850Det går inte att erövra kontrollpunkter medan de är låsta. Det röda laget kan inte återfå kontrollen över en punkt när det blå laget har erövrat den."
N/A14851"[english]cp_mountainlab_description" "A community map created by \"3Dnj\"
N/A14852 
N/A14853Objective:
N/A14854RED team wins by defending their Control Points. BLU team wins by capturing all control points before the time runs out.
N/A14855 
N/A14856Other Notes:
N/A14857Control Points cannot be captured while they are locked. RED team cannot regain control of a point once BLU has captured it."
N/A14858"ctf_2fort_description" "Mål:
N/A14859Ta en poäng genom att stjäla fiendens informationsportfölj och ta den till din källare.
N/A14860 
N/A14861Övrigt:
N/A14862Flaggbärare tappar flaggan när de dör. Tappade flaggor återförs till basen efter 60 sekunder."
N/A14863"[english]ctf_2fort_description" "Objective:
N/A14864To win a point, steal the enemy's intelligence briefcase and return it to your basement.
N/A14865 
N/A14866Other Notes:
N/A14867Players drop the intelligence when they die. Dropped intelligence returns to its Base after 60 seconds."
N/A14868"default_ctf_description" "Mål:
N/A14869Ta en poäng genom att stjäla fiendens informationsportfölj och ta den till din bas.
N/A14870 
N/A14871Övrigt:
N/A14872Spelare tappar informationen när de dör. Information som tappats återförs till basen efter 60 sekunder."
N/A14873"[english]default_ctf_description" "Objective:
N/A14874To win a point, steal the enemy's intelligence briefcase and return it to your base.
N/A14875 
N/A14876Other Notes:
N/A14877Players drop the intelligence when they die. Dropped intelligence returns to its Base after 60 seconds."
N/A14878"default_payload_description" "Mål:
N/A14879Eskortera bomben till fiendens bas. Få bomben att röra sig framåt genom att stå nära den.
N/A14880 
N/A14881Övrigt:
N/A14882Fiender kan blockera bomben genom att ta sig i närheten av den."
N/A14883"[english]default_payload_description" "Objective:
N/A14884Escort the payload to the enemy base. Stand near the payload to make it move.
N/A14885 
N/A14886Other Notes:
N/A14887Enemies can block the payload by getting close to it."
N/A14888"default_payload_race_description" "Mål:
N/A14889Eskortera bombvagnen till mållinjen innan motståndarlaget levererar sin vagn. Få vagnen att röra sig framåt genom att stå nära den.
N/A14890 
N/A14891Övriga kommentarer:
N/A14892Fiender kan blockera vagnen genom att ta sig i närheten av den."
N/A14893"[english]default_payload_race_description" "Objective:
N/A14894Escort your payload cart to the finish line before the opposing team can deliver theirs. Stand near the cart to make it move.
N/A14895 
N/A14896Other Notes:
N/A14897Enemies can block the cart by getting close to it."
N/A14898"plr_pipeline_description" "Mål:
N/A14899Eskortera bombvagnen till mållinjen innan motståndarlaget levererar sin vagn. Få vagnen att röra sig framåt genom att stå nära den.
N/A14900 
N/A14901Övriga kommentarer:
N/A14902Vinn en av de första två omgångarna så flyttas vagnens startposition fram i nästa omgång.
N/A14903 
N/A14904Fiender kan blockera vagnen genom att ta sig i närheten av den."
N/A14905"[english]plr_pipeline_description" "Objective:
N/A14906Escort your payload cart to the finish line before the opposing team can deliver theirs. Stand near the cart to make it move.
N/A14907 
N/A14908Other Notes:
N/A14909Win either of the first two rounds to have your cart's starting position advance in the following round.
N/A14910 
N/A14911Enemies can block the cart by getting close to it."
N/A14912"tc_hydro_description" "Mål:
N/A14913Ett lag måste kontrollera alla sex territorierna för att vinna. Stadierna spelas med två kontrollpunkter i taget.
N/A14914 
N/A14915Övriga kommentarer:
N/A14916Omgångarna fortsätter tills ett lag har alla erövringsområden."
N/A14917"[english]tc_hydro_description" "Objective:
N/A14918To win the round, a team must control all six territories. Win new territories by capturing the enemy's control point in each stage.
N/A14919 
N/A14920Other Notes:
N/A14921New stages will be selected until one team owns all territories."
1305114922}
1305214923}