Template:PatchDiff/October 26, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15631563"[english]Tip_7_4" "As a Pyro, switch to your Shotgun or Flare Gun if enemies retreat beyond the short range of your Flamethrower."
15641564"Tip_7_5" "Pyro często ma możliwość podpalenia nieprzyjaciela i wycofania się, pozostawiając go na śmierć w płomieniach."
15651565"[english]Tip_7_5" "As a Pyro, you can often set enemies on fire and retreat, leaving them to die from the burning."
1566N/A"Tip_8_Count" "41"
1567N/A"[english]Tip_8_Count" "41"
N/A1566"Tip_8_Count" "40"
N/A1567"[english]Tip_8_Count" "40"
15681568"Tip_8_1" "Grając Szpiegem, użyj swojego Noża do zadania wrogom dźgnięć w plecy, powodując ich natychmiastową śmierć."
15691569"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your Knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
15701570"Tip_8_2" "Grając Szpiegiem, przebieraj się za nieprzyjaciela, używając swojego Zestawu Przebrań. Uważaj – atakując, tracisz przebranie."
1225712257"[english]Tip_8_38" "As a Spy, Bleeding, Jarate, Mad Milk, and emerging from water will reveal you while you're cloaked."
1225812258"Tip_8_39" "Grzechotnik zadaje mniejsze obrażenia, ale w zamian daje atak krytyczny za każdą konstrukcję zniszczoną twoim Elektrosaperem. Przed rozprawieniem się z Inżynierem zasapuj jego konstrukcje, a zdobędziesz znaczącą przewagę!"
1225912259"[english]Tip_8_39" "As a Spy, the Diamondback inflicts less damage, but will store a guaranteed Critical Hit for every building destroyed by your Electro Sappers. Destroy an Engineer's buildings before confronting him, and you will have a significant advantage!"
12260N/A"Tip_8_40" "Egzekutor wydłuża czas aktywacji niewidzialności. Pamiętaj, żeby wziąć na to poprawkę i włączyć niewidzialność trochę wcześniej niż normalnie."
12261N/A"[english]Tip_8_40" "As a Spy, the Enforcer increases the amount of time needed to activate your cloak. Maintain your distance in order to have adequate time to completely cloak."
12262N/A"Tip_8_41" "Zamrożony Agent stopi się, jeśli Pyro zdoła cię podpalić. Minie trochę czasu zanim ponownie będzie można skorzystać z tej broni."
12263N/A"[english]Tip_8_41" "As a Spy, taking any fire damage when using the Spy-cicle will melt the weapon, requiring you to wait before you can use it again."
N/A12260"Tip_8_40_old" "Egzekutor wydłuża czas aktywacji niewidzialności. Pamiętaj, żeby wziąć na to poprawkę i włączyć niewidzialność trochę wcześniej niż normalnie."
N/A12261"[english]Tip_8_40_old" "As a Spy, the Enforcer increases the amount of time needed to activate your cloak. Maintain your distance in order to have adequate time to completely cloak."
N/A12262"Tip_8_40" "Zamrożony Agent stopi się, jeśli Pyro zdoła cię podpalić. Minie trochę czasu zanim ponownie będzie można skorzystać z tej broni."
N/A12263"[english]Tip_8_40" "As a Spy, taking any fire damage when using the Spy-cicle will melt the weapon, requiring you to wait before you can use it again."
1226412264"Tip_9_18" "Mini-Działko Strażnicze, możliwe do zbudowania tylko jeśli korzystasz z Jednorękiego Bandyty, buduje się znacznie szybciej niż normalne Działko Strażnicze i wymaga do tego mniej metalu. Czyni to z niego doskonałe narzędzie ofensywne."
1226512265"[english]Tip_9_18" "As an Engineer, the Gunslinger's Combat Mini-Sentry Guns build much faster than normal Sentry Guns and require less ammo to build. This makes Combat Mini-Sentry Guns the perfect offensive tool."
1226612266"Tip_9_19" "Poskramiacz pozwala znacząco zwiększyć zasięg twojego Działka Strażniczego."
1229612296"NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "�Zdobyto�:"
1229712297"[english]NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "You �Earned�:"
1229812298"ToolStrangePartApplyConfirm" "Czy na pewno chcesz dodać Kuriozalną Część do tego przedmiotu?\n\nPamiętaj: jeden przedmiot może zawierać tylko %maximum_strange_part_slots% części. \n%subject_item_def_name% ma jeszcze %remaining_strange_part_slots% wolnych miejsc."
12299N/A"[english]ToolStrangePartApplyConfirm" "Are you sure you want add this Strange Part to this item?\n\nRemember: a single item can only hold %maximum_strange_part_slots% parts. Your\n%subject_item_def_name% has %remaining_strange_part_slots% free slots remaining."
N/A12299"[english]ToolStrangePartApplyConfirm" "Are you sure you want to add this Strange Part to this item?\n\nRemember: a single item can only hold %maximum_strange_part_slots% parts. Your\n%subject_item_def_name% has %remaining_strange_part_slots% free %slot_singular_plural% remaining."
1230012300"KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Zasapowanych konstrukcji"
1230112301"[english]KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Buildings Sapped"
1230212302"KillEaterEventType_PlayersTickled" "Wygranych walk na łaskotki"
1252112521"[english]TF_EngineerChaps" "Texas Half-Pants"
1252212522"TF_EngineerChaps_Desc" "To spodnie... po teksańsku! Te skórzane, pozbawione kroku portki są idealne, jeśli już jakieś posiadasz. Uwaga: Używać jedynie jako spodni posiłkowych. Nie stosować w charakterze głównego źródła spodni."
1252312523"[english]TF_EngineerChaps_Desc" "It's pants... Texas Style! These crotchless leather leggings are perfect if you already own pants. Note: To be used as auxiliary pants only. Please do not employ as primary source of pants."
12524N/A"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Usunąć kuriozalną część?"
12525N/A"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Remove Strange Part?"
12526N/A"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePart" "Usunąć kuriozalną część naliczającą \"%confirm_dialog_token%\" z tego przedmiotu? (Kuriozalna część nie zostanie zwrócona)"
12527N/A"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePart" "Remove the strange part tracking \"%confirm_dialog_token%\" from this item? (Strange Part will be discarded)"
N/A12524"RefurbishItem_RemoveStrangePartTitle" "Usunąć kuriozalną część?"
N/A12525"[english]RefurbishItem_RemoveStrangePartTitle" "Remove Strange Part?"
N/A12526"RefurbishItem_RemoveStrangePart" "Usunąć kuriozalną część naliczającą \"%confirm_dialog_token%\" z tego przedmiotu? (Kuriozalna część nie zostanie zwrócona)"
N/A12527"[english]RefurbishItem_RemoveStrangePart" "Remove the strange part tracking \"%confirm_dialog_token%\" from this item? (Strange Part will be discarded)"
1252812528"RefurbishItem_RemoveStrangeScoresTitle" "Zresetować liczniki?"
1252912529"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScoresTitle" "Reset Counters?"
1253012530"RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Wyczyścić wszystkie naliczone punkty z tego kuriozalnego przedmiotu? Spowoduje to ustawienie wszystkich wartości na 0."
1379213792"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_NAME" "Sektory chwały"
1379313793"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_NAME" "Raid Array"
1379413794"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Ukończ misje Kurs Kolizyjny, Dryl Doego oraz Manewry."
13795N/A"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Complete the Crash Course, Doe's Drill, and Manouvers missions."
N/A13795"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Complete the Crash Course, Doe's Drill, and Mann-euvers missions."
1379613796"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Duch w maszynie"
1379713797"[english]TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Ghost in the Machine"
1379813798"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_DESC" "Zniszcz robota niosącego bombę w 5 sekund po użyciu Mannierki z ładunkiem „Teleportacja do strefy odrodzenia”."
1410314103"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Title" "In Mann vs. Machine"
1410414104"TF_Coach_MannVsMachine_Text" "Nie można wysłać prośby o trenera podczas gry w trybie Mann kontra Maszyny."
1410514105"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Text" "You cannot request a coach while playing Mann vs. Machine."
14106N/A"TF_MM_Disconnect_Title" "Uwaga!"
14107N/A"[english]TF_MM_Disconnect_Title" "Warning!"
N/A14106"TF_MM_Disconnect_Title" "Uwaga"
N/A14107"[english]TF_MM_Disconnect_Title" "Attention"
1410814108"TF_MM_Disconnect" "Rozłączysz się z serwerem, na którym teraz grasz. Kontynuować?"
14109N/A"[english]TF_MM_Disconnect" "You will be disconnected from the server you are playing on. Proceed?"
N/A14109"[english]TF_MM_Disconnect" "Leave the game? \n\nYou will be disconnected from the server you are playing on."
1411014110"TF_vote_changechallenge" "Zmienić aktualną misję na %s1?"
1411114111"[english]TF_vote_changechallenge" "Change current mission to %s1?"
1411214112"TF_vote_passed_changechallenge" "Zmienianie misji na %s1"
1422314223"[english]TF_PVE_Player_UsedBuildingUpgrade" "�%player%� has used their �UPGRADE BUILDINGS� Power Up Canteen!"
1422414224"TF_PVE_Server_Message_Reset" "Kolejna misja załaduje się za %s1 sekund(y)..."
1422514225"[english]TF_PVE_Server_Message_Reset" "Loading next mission in %s1 seconds..."
14226N/A"TF_PVE_Server_Message_Kick" "Misja dobiegnie końca za %s1 sekund(y)..."
14227N/A"[english]TF_PVE_Server_Message_Kick" "Shutting down mission in %s1 seconds..."
N/A14226"TF_PVE_Server_Message_Kick" "Wyjście do poczekalni gry za %s1 sekund(y)..."
N/A14227"[english]TF_PVE_Server_Message_Kick" "Exiting to game lobby in %s1 seconds..."
1422814228"TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "„%use_action_slot_item%”, aby aktywować"
1422914229"[english]TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "'%use_action_slot_item%' to Activate"
1423014230"TF_PVE_UsePowerup_CritBoost" "„%use_action_slot_item%”, aby otrzymać krytyki"
1439914399"[english]TF_MvM_PracticeExplaination" "Play on a community gameserver!"
1440014400"TF_MvM_LearnMore" "Przewodnik po MKM"
1440114401"[english]TF_MvM_LearnMore" "MVM Guide Book"
14402N/A"TF_MvM_TourOfDuty" "Służba wojskowa:"
14403N/A"[english]TF_MvM_TourOfDuty" "Tour of Duty:"
N/A14402"TF_MvM_TourOfDuty" "Służba wojskowa"
N/A14403"[english]TF_MvM_TourOfDuty" "Tour of Duty"
1440414404"TF_MvM_Difficulty" "Poziom trudności"
1440514405"[english]TF_MvM_Difficulty" "Difficulty"
1440614406"TF_MvM_Mission" "Misja"
1449014490"TF_MVM_Challenge_CoalTown3" "Zarzynanie CPU"
1449114491"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown3" "CPU Slaughter"
1449214492"TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Manewry"
14493N/A"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Manouvers"
N/A14493"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Mann-euvers"
1449414494"TF_MVM_Challenge_Mannworks2" "Masakra Maszyn"
1449514495"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks2" "Machine Massacre"
1449614496"TF_MVM_Challenge_Mannworks3" "Miażdżenie Mechanizmów"
1479514795"[english]TF_MvM_AnyAdvancedChallenge" "Any advanced mission"
1479614796"TF_MvM_AnyExpertChallenge" "Dowolna ekspercka misja"
1479714797"[english]TF_MvM_AnyExpertChallenge" "Any expert mission"
N/A14798"TF_Weapon_Staff" "Kostur"
N/A14799"[english]TF_Weapon_Staff" "Staff"
N/A14800"TF_Wearable_Cape" "Płaszcz"
N/A14801"[english]TF_Wearable_Cape" "Cape"
N/A14802"TF_Dishonored_Badge_Desc" "Zrobiony z kości wieloryba najwyższej klasy, niniejszy amulet jest gwarancją bycia dziesięć razy większym szczęściarzem, niż zapewnia to reszta Twojej biżuterii z części szkieletu. Pożegnaj się z tym drażniącym naszyjnikiem ze stóp królika, skrzydłami nietoperza oraz uschniętymi dłońmi, które zwykle nosisz, aby zdobyć kupony na loterię."
N/A14803"[english]TF_Dishonored_Badge_Desc" "Made of Dunwall's finest whalebone, this charm is guaranteed to be ten times as lucky as your other jewelry made of skeleton parts. Say goodbye to that annoying necklace of rabbit feet, bat wings and shriveled hands you usually wear to buy lottery tickets."
N/A14804"TF_Dishonored_Mask" "Pozbawiona Skrupułów Maska z Włókna Węglowego"
N/A14805"[english]TF_Dishonored_Mask" "The Lacking Moral Fiber Mask"
N/A14806"TF_TW_Cape" "Płaszcz Króla Szkocji"
N/A14807"[english]TF_TW_Cape" "The King of Scotland Cape"
N/A14808"TF_TW_Mask" "Menpo"
N/A14809"[english]TF_TW_Mask" "The Menpo"
N/A14810"TF_TW_Mask_Desc" "Odkryj fascynujący świat samurajów! Mów szybko i agresywnie! Zapuść zarost! Być może jeśli zabijesz innego samuraja i przeprosisz za to, będziesz mógł związać się z jego żoną! Możliwości są nieskończone!"
N/A14811"[english]TF_TW_Mask_Desc" "Discover the exciting world of the samurai! Speak quickly and angrily! Grow facial hair! Maybe if you kill another samurai and apologize after, you'll get to date his wife! The possibilities are endless!"
N/A14812"TF_TW_Mask_Style1" "Yuurei"
N/A14813"[english]TF_TW_Mask_Style1" "Yuurei"
N/A14814"TF_TW_Mask_Style2" "Obake"
N/A14815"[english]TF_TW_Mask_Style2" "Obake"
N/A14816"TF_TW_Mask_Style3" "Youkai"
N/A14817"[english]TF_TW_Mask_Style3" "Youkai"
N/A14818"TF_TW_Mask_Style4" "Azukiarai"
N/A14819"[english]TF_TW_Mask_Style4" "Azukiarai"
N/A14820"TF_TW_Mane" "Wilcza Grzywa"
N/A14821"[english]TF_TW_Mane" "The K-9 Mane"
N/A14822"TF_TW_Sniper_Hat" "Cylindryczne Czako Snajpera"
N/A14823"[english]TF_TW_Sniper_Hat" "The Stovepipe Sniper Shako"
N/A14824"TF_TW_Sniper_Hat_Desc" "Perfekcyjne nakrycie głowy dla snajpera, który lubi ukrywać się w ciemnościach, a następnie nagle wybiega z nich, aby przewodniczyć defiladzie."
N/A14825"[english]TF_TW_Sniper_Hat_Desc" "This hat is perfect for the sniper who likes to hide in the shadows, then run suddenly from those shadows to go lead a parade."
N/A14826"TF_TW_Medic_Coat" "Gogusiowaty Medyk"
N/A14827"[english]TF_TW_Medic_Coat" "The Foppish Physician"
N/A14828"TF_TW_Medic_Coat_Style1" "Krawat"
N/A14829"[english]TF_TW_Medic_Coat_Style1" "Tie"
N/A14830"TF_TW_Medic_Coat_Style2" "Epolety"
N/A14831"[english]TF_TW_Medic_Coat_Style2" "Epaulettes"
N/A14832"TF_TW_Spy_Coat" "Dystyngowany Łotrzyk"
N/A14833"[english]TF_TW_Spy_Coat" "The Distinguished Rogue"
N/A14834"TF_TW_Spy_Coat_Style1" "Krawat"
N/A14835"[english]TF_TW_Spy_Coat_Style1" "Tie"
N/A14836"TF_TW_Spy_Coat_Style2" "Epolety"
N/A14837"[english]TF_TW_Spy_Coat_Style2" "Epaulettes"
N/A14838"TF_TW_Staff" "Kostur Wolności"
N/A14839"[english]TF_TW_Staff" "The Freedom Staff"
N/A14840"TF_TW_Staff_Desc" "Odkąd USA zostało założone ponad dziesięć tysięcy lat temu, szlachetny orzeł zawsze był symbolem wolności. Pokaż ludziom jak bardzo lubisz wolność, tłukąc ich bezlitośnie złotym orłem na kiju, zupełnie jak Kofi Annan."
N/A14841"[english]TF_TW_Staff_Desc" "Since America was founded over ten thousand years ago, the noble eagle has been its symbol of freedom. Show people how much you like freedom by clubbing them senseless with a golden eagle on a stick, just like Kofi Annan."
1479814842"default_arena_description" "Cel:
1479914843Twoja drużyna musi wyeliminować wszystkich graczy drużyny przeciwnej lub przejąć punkt kontrolny aktywowany podczas rundy.
1480014844 
1481514859 
1481614860Other Notes:
1481714861Control Points cannot be captured while they are locked."
N/A14862"default_koth_description" "Zadanie:
N/A14863Przejmij punkt kontrolny i broń go, dopóki zegar twojej drużyny nie dojdzie do zera.
N/A14864 
N/A14865Dodatkowe informacje:
N/A14866Punkt kontrolny nie może zostać przejęty, jeśli jest zablokowany.
N/A14867 
N/A14868Jeśli wroga drużyna przejmie punkt kontrolny, zegar twojej drużyny zostanie zatrzymany do czasu odbicia punktu."
N/A14869"[english]default_koth_description" "Objective:
N/A14870Capture the Control Point and defend it until your team's timer runs out.
N/A14871 
N/A14872Other Notes:
N/A14873The Control Point cannot be captured while locked.
N/A14874 
N/A14875If the enemy team captures the Control Point, your team's timer will pause until you recapture the point."
N/A14876"default_mvm_description" "Zadanie:
N/A14877Obroń się przed inwazją robotów.
N/A14878Ukończ wszystkie fale, aby wygrać!"
N/A14879"[english]default_mvm_description" "Objective:
N/A14880Defend against the invading robots.
N/A14881Complete all waves for victory!"
1481814882"cp_coldfront_description" "Mapa przez \"Icarus\" dla społeczności
1481914883 
1482014884Cel:
1494915013 
1495015014Other Notes:
1495115015New stages will be selected until one team owns all territories."
N/A15016"TF_Weapon_Cleaver" "Tasak"
N/A15017"[english]TF_Weapon_Cleaver" "Cleaver"
N/A15018"TF_Weapon_Minigun_IntermediateMVMLoot" "Zardzewiały minigun Robobójcy"
N/A15019"[english]TF_Weapon_Minigun_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Minigun"
N/A15020"TF_Weapon_Medigun_IntermediateMVMLoot" "Zardzewiały medigun Robobójcy"
N/A15021"[english]TF_Weapon_Medigun_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Medi Gun"
N/A15022"TF_Weapon_RocketLauncher_IntermediateMVMLoot" "Zardzewiała wyrzutnia rakiet Robobójcy"
N/A15023"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Rocket Launcher"
N/A15024"TF_Weapon_Flamethrower_IntermediateMVMLoot" "Zardzewiały miotacz ognia Robobójcy"
N/A15025"[english]TF_Weapon_Flamethrower_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Flame Thrower"
N/A15026"TF_Weapon_Scattergun_IntermediateMVMLoot" "Zardzewiała dubeltówka Robobójcy"
N/A15027"[english]TF_Weapon_Scattergun_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Scattergun"
N/A15028"TF_Weapon_StickybombLauncher_IntermediateMVMLoot" "Zardzewiała wyrzutnia bomb samoprzylepnych Robobójcy"
N/A15029"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15030"TF_Weapon_Wrench_IntermediateMVMLoot" "Zardzewiały klucz Robobójcy"
N/A15031"[english]TF_Weapon_Wrench_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Wrench"
N/A15032"TF_Weapon_SniperRifle_IntermediateMVMLoot" "Zardzewiały karabin snajperski Robobójcy"
N/A15033"[english]TF_Weapon_SniperRifle_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Sniper Rifle"
N/A15034"TF_Weapon_Knife_IntermediateMVMLoot" "Zardzewiały nóż Robobójcy"
N/A15035"[english]TF_Weapon_Knife_IntermediateMVMLoot" "Rust Botkiller Knife"
N/A15036"TF_Weapon_Minigun_IntermediateMVMRareLoot" "Zakrwawiony minigun Robobójcy"
N/A15037"[english]TF_Weapon_Minigun_IntermediateMVMRareLoot" "Blood Botkiller Minigun"
N/A15038"TF_Weapon_Medigun_IntermediateMvMRareLoot" "Zakrwawiony medigun Robobójcy"
N/A15039"[english]TF_Weapon_Medigun_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Medi Gun"
N/A15040"TF_Weapon_RocketLauncher_IntermediateMvMRareLoot" "Zakrwawiona wyrzutnia rakiet Robobójcy"
N/A15041"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Rocket Launcher"
N/A15042"TF_Weapon_Flamethrower_IntermediateMvMRareLoot" "Zakrwawiony miotacz ognia Robobójcy"
N/A15043"[english]TF_Weapon_Flamethrower_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Flame Thrower"
N/A15044"TF_Weapon_Scattergun_IntermediateMvMRareLoot" "Zakrwawiona dubeltówka Robobójcy"
N/A15045"[english]TF_Weapon_Scattergun_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Scattergun"
N/A15046"TF_Weapon_StickybombLauncher_IntermediateMvMRareLoot" "Zakrwawiona wyrzutnia bomb samoprzylepnych Robobójcy"
N/A15047"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15048"TF_Weapon_Wrench_IntermediateMvMRareLoot" "Zakrwawiony klucz Robobójcy"
N/A15049"[english]TF_Weapon_Wrench_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Wrench"
N/A15050"TF_Weapon_SniperRifle_IntermediateMvMRareLoot" "Zakrwawiony karabin snajperski Robobójcy"
N/A15051"[english]TF_Weapon_SniperRifle_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Sniper Rifle"
N/A15052"TF_Weapon_Knife_IntermediateMvMRareLoot" "Zakrwawiony nóż Robobójcy"
N/A15053"[english]TF_Weapon_Knife_IntermediateMvMRareLoot" "Blood Botkiller Knife"
N/A15054"TF_Weapon_Minigun_AdvancedMVMLoot" "Srebrny minigun Robobójcy"
N/A15055"[english]TF_Weapon_Minigun_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Minigun"
N/A15056"TF_Weapon_Medigun_AdvancedMVMLoot" "Srebrny medigun Robobójcy"
N/A15057"[english]TF_Weapon_Medigun_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Medi Gun"
N/A15058"TF_Weapon_RocketLauncher_AdvancedMVMLoot" "Srebrna wyrzutnia rakiet Robobójcy"
N/A15059"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Rocket Launcher"
N/A15060"TF_Weapon_Flamethrower_AdvancedMVMLoot" "Srebrny miotacz ognia Robobójcy"
N/A15061"[english]TF_Weapon_Flamethrower_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Flame Thrower"
N/A15062"TF_Weapon_Scattergun_AdvancedMVMLoot" "Srebrna dubeltówka Robobójcy"
N/A15063"[english]TF_Weapon_Scattergun_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Scattergun"
N/A15064"TF_Weapon_StickybombLauncher_AdvancedMVMLoot" "Srebrna wyrzutnia bomb samoprzylepnych Robobójcy"
N/A15065"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15066"TF_Weapon_Wrench_AdvancedMVMLoot" "Srebrny klucz Robobójcy"
N/A15067"[english]TF_Weapon_Wrench_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Wrench"
N/A15068"TF_Weapon_SniperRifle_AdvancedMVMLoot" "Srebrny karabin snajperski Robobójcy"
N/A15069"[english]TF_Weapon_SniperRifle_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Sniper Rifle"
N/A15070"TF_Weapon_Knife_AdvancedMVMLoot" "Srebrny nóż Robobójcy"
N/A15071"[english]TF_Weapon_Knife_AdvancedMVMLoot" "Silver Botkiller Knife"
N/A15072"TF_Weapon_Minigun_AdvancedMVMRareLoot" "Złoty minigun Robobójcy"
N/A15073"[english]TF_Weapon_Minigun_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Minigun"
N/A15074"TF_Weapon_Medigun_AdvancedMVMRareLoot" "Złoty medigun Robobójcy"
N/A15075"[english]TF_Weapon_Medigun_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Medi Gun"
N/A15076"TF_Weapon_RocketLauncher_AdvancedMVMRareLoot" "Złota wyrzutnia rakiet Robobójcy"
N/A15077"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Rocket Launcher"
N/A15078"TF_Weapon_Flamethrower_AdvancedMVMRareLoot" "Złoty miotacz ognia Robobójcy"
N/A15079"[english]TF_Weapon_Flamethrower_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Flame Thrower"
N/A15080"TF_Weapon_Scattergun_AdvancedMVMRareLoot" "Złota dubeltówka Robobójcy"
N/A15081"[english]TF_Weapon_Scattergun_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Scattergun"
N/A15082"TF_Weapon_StickybombLauncher_AdvancedMVMRareLoot" "Złota wyrzutnia bomb samoprzylepnych Robobójcy"
N/A15083"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15084"TF_Weapon_Wrench_AdvancedMVMRareLoot" "Złoty klucz Robobójcy"
N/A15085"[english]TF_Weapon_Wrench_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Wrench"
N/A15086"TF_Weapon_SniperRifle_AdvancedMVMRareLoot" "Złoty karabin snajperski Robobójcy"
N/A15087"[english]TF_Weapon_SniperRifle_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Sniper Rifle"
N/A15088"TF_Weapon_Knife_AdvancedMVMRareLoot" "Złoty nóż Robobójcy"
N/A15089"[english]TF_Weapon_Knife_AdvancedMVMRareLoot" "Gold Botkiller Knife"
N/A15090"TF_Weapon_Minigun_ExpertMVMLoot" "Karbonadowy minigun Robobójcy"
N/A15091"[english]TF_Weapon_Minigun_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Minigun"
N/A15092"TF_Weapon_Medigun_ExpertMVMLoot" "Karbonadowy medigun Robobójcy"
N/A15093"[english]TF_Weapon_Medigun_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Medi Gun"
N/A15094"TF_Weapon_RocketLauncher_ExpertMVMLoot" "Karbonadowa wyrzutnia rakiet Robobójcy"
N/A15095"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Rocket Launcher"
N/A15096"TF_Weapon_Flamethrower_ExpertMVMLoot" "Karbonadowy miotacz ognia Robobójcy"
N/A15097"[english]TF_Weapon_Flamethrower_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Flame Thrower"
N/A15098"TF_Weapon_Scattergun_ExpertMVMLoot" "Karbonadowa dubeltówka Robobójcy"
N/A15099"[english]TF_Weapon_Scattergun_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Scattergun"
N/A15100"TF_Weapon_StickybombLauncher_ExpertMVMLoot" "Karbonadowa wyrzutnia bomb samoprzylepnych Robobójcy"
N/A15101"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15102"TF_Weapon_Wrench_ExpertMVMLoot" "Karbonadowy klucz Robobójcy"
N/A15103"[english]TF_Weapon_Wrench_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Wrench"
N/A15104"TF_Weapon_SniperRifle_ExpertMVMLoot" "Karbonadowy karabin snajperski Robobójcy"
N/A15105"[english]TF_Weapon_SniperRifle_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Sniper Rifle"
N/A15106"TF_Weapon_Knife_ExpertMVMLoot" "Karbonadowy nóż Robobójcy"
N/A15107"[english]TF_Weapon_Knife_ExpertMVMLoot" "Carbonado Botkiller Knife"
N/A15108"TF_Weapon_Minigun_ExpertMVMRareLoot" "Diamentowy minigun Robobójcy"
N/A15109"[english]TF_Weapon_Minigun_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Minigun"
N/A15110"TF_Weapon_Medigun_ExpertMVMRareLoot" "Diamentowany medigun Robobójcy"
N/A15111"[english]TF_Weapon_Medigun_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Medi Gun"
N/A15112"TF_Weapon_RocketLauncher_ExpertMVMRareLoot" "Diamentowa wyrzutnia rakiet Robobójcy"
N/A15113"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Rocket Launcher"
N/A15114"TF_Weapon_Flamethrower_ExpertMVMRareLoot" "Diamentowy miotacz ognia Robobójcy"
N/A15115"[english]TF_Weapon_Flamethrower_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Flame Thrower"
N/A15116"TF_Weapon_Scattergun_ExpertMVMRareLoot" "Diamentowa dubeltówka Robobójcy"
N/A15117"[english]TF_Weapon_Scattergun_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Scattergun"
N/A15118"TF_Weapon_StickybombLauncher_ExpertMVMRareLoot" "Diamentowa wyrzutnia bomb samoprzylepnych Robobójcy"
N/A15119"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A15120"TF_Weapon_Wrench_ExpertMVMRareLoot" "Diamentowy klucz Robobójcy"
N/A15121"[english]TF_Weapon_Wrench_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Wrench"
N/A15122"TF_Weapon_SniperRifle_ExpertMVMRareLoot" "Diamentowy karabin snajperski Robobójcy"
N/A15123"[english]TF_Weapon_SniperRifle_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Sniper Rifle"
N/A15124"TF_Weapon_Knife_ExpertMVMRareLoot" "Diamentowy nóż Robobójcy"
N/A15125"[english]TF_Weapon_Knife_ExpertMVMRareLoot" "Diamond Botkiller Knife"
N/A15126"TF_Duel_UserTemporarilyUnavailable" "Wystąpił chwilowy błąd uniemożliwiający rozpoczęcie pojedynku. Spróbuj ponownie za kilka minut."
N/A15127"[english]TF_Duel_UserTemporarilyUnavailable" "There was a temporary problem preventing the duel from starting. Please try again in a few minutes."
N/A15128"TF_Mysterious_Promo2" "Tajemniczy Pakiet Promocyjny 2"
N/A15129"[english]TF_Mysterious_Promo2" "Mysterious Promo 2"
N/A15130"TF_Mysterious_Promo2_Desc" " "
N/A15131"[english]TF_Mysterious_Promo2_Desc" ""
N/A15132"TF_Mysterious_Promo3" "Tajemniczy Pakiet Promocyjny 3"
N/A15133"[english]TF_Mysterious_Promo3" "Mysterious Promo 3"
N/A15134"TF_Mysterious_Promo3_Desc" " "
N/A15135"[english]TF_Mysterious_Promo3_Desc" ""
N/A15136"TF_Mysterious_Promo4" "Tajemniczy Pakiet Promocyjny 4"
N/A15137"[english]TF_Mysterious_Promo4" "Mysterious Promo 4"
N/A15138"TF_Mysterious_Promo4_Desc" " "
N/A15139"[english]TF_Mysterious_Promo4_Desc" ""
N/A15140"TF_Mysterious_Promo5" "Tajemniczy Pakiet Promocyjny 5"
N/A15141"[english]TF_Mysterious_Promo5" "Mysterious Promo 5"
N/A15142"TF_Mysterious_Promo5_Desc" " "
N/A15143"[english]TF_Mysterious_Promo5_Desc" ""
N/A15144"TF_Mysterious_Promo6" "Tajemniczy Pakiet Promocyjny 6"
N/A15145"[english]TF_Mysterious_Promo6" "Mysterious Promo 6"
N/A15146"TF_Mysterious_Promo6_Desc" " "
N/A15147"[english]TF_Mysterious_Promo6_Desc" ""
N/A15148"TF_Mysterious_Promo7" "Tajemniczy Pakiet Promocyjny 7"
N/A15149"[english]TF_Mysterious_Promo7" "Mysterious Promo 7"
N/A15150"TF_Mysterious_Promo7_Desc" " "
N/A15151"[english]TF_Mysterious_Promo7_Desc" ""
N/A15152"TF_Mysterious_Promo8" "Tajemniczy Pakiet Promocyjny 8"
N/A15153"[english]TF_Mysterious_Promo8" "Mysterious Promo 8"
N/A15154"TF_Mysterious_Promo8_Desc" " "
N/A15155"[english]TF_Mysterious_Promo8_Desc" ""
N/A15156"TF_Mysterious_Promo9" "Tajemniczy Pakiet Promocyjny 9"
N/A15157"[english]TF_Mysterious_Promo9" "Mysterious Promo 9"
N/A15158"TF_Mysterious_Promo9_Desc" " "
N/A15159"[english]TF_Mysterious_Promo9_Desc" ""
N/A15160"TF_MvM_Badge_Intermediate1" "Odznaka Operacji Wyciek Ropy"
N/A15161"[english]TF_MvM_Badge_Intermediate1" "Operation Oil Spill Badge"
N/A15162"TF_MvM_Badge_Advanced1" "Odznaka Operacji Stalowa Pułapka"
N/A15163"[english]TF_MvM_Badge_Advanced1" "Operation Steel Trap Badge"
N/A15164"TF_MvM_Badge_Expert1" "Odznaka Operacji Pozyskiwania Sprzętu"
N/A15165"[english]TF_MvM_Badge_Expert1" "Operation Gear Grinder Badge"
N/A15166"KillEaterEventType_EngineersKilled" "Zabitych Inżynierów"
N/A15167"[english]KillEaterEventType_EngineersKilled" "Engineers Killed"
N/A15168"KillEaterEventType_LowHealthKill" "Zabitych z niskim stanem zdrowia"
N/A15169"[english]KillEaterEventType_LowHealthKill" "Kills While Low Health"
N/A15170"KillEaterEventType_RobotsKilled" "Zniszczonych robotów"
N/A15171"[english]KillEaterEventType_RobotsKilled" "Robots Destroyed"
N/A15172"TF_StrangePart_EngineersKilled" "Kuriozalna część: Zabici Inżynierowie"
N/A15173"[english]TF_StrangePart_EngineersKilled" "Strange Part: Engineers Killed"
N/A15174"TF_StrangePart_EngineersKilled_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby Inżynierów, których zabito przy pomocy tej broni."
N/A15175"[english]TF_StrangePart_EngineersKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Engineers you kill with that weapon."
N/A15176"TF_StrangePart_RobotsDestroyed" "Kuriozalna część: Zniszczone Roboty"
N/A15177"[english]TF_StrangePart_RobotsDestroyed" "Strange Part: Robots Destroyed"
N/A15178"TF_StrangePart_RobotsDestroyed_Desc" "Dodanie tej Kuriozalnej części do broni o jakości Kuriozum umożliwi śledzenie liczby atakujących Robotów, które zostały zniszczone przy jej pomocy w trybie Mann kontra Maszyny."
N/A15179"[english]TF_StrangePart_RobotsDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of invading Robots you destroy with it in Mann-vs-Machine games."
N/A15180"KillEater_RobotKillsRank0" "Kuriozum"
N/A15181"[english]KillEater_RobotKillsRank0" "Strange"
N/A15182"KillEater_RobotKillsRank1" "Nic Nadzwyczajnego"
N/A15183"[english]KillEater_RobotKillsRank1" "Unremarkable"
N/A15184"KillEater_RobotKillsRank2" "Niebezpieczna Zabawka"
N/A15185"[english]KillEater_RobotKillsRank2" "Scarcely Lethal"
N/A15186"KillEater_RobotKillsRank3" "Widmo Odległej Zagłady"
N/A15187"[english]KillEater_RobotKillsRank3" "Mildly Menacing"
N/A15188"KillEater_RobotKillsRank4" "Doraźne Utrapienie"
N/A15189"[english]KillEater_RobotKillsRank4" "Somewhat Threatening"
N/A15190"KillEater_RobotKillsRank5" "Neofita Zniszczenia"
N/A15191"[english]KillEater_RobotKillsRank5" "Uncharitable"
N/A15192"KillEater_RobotKillsRank6" "Oręż Ochrzczony w Boju"
N/A15193"[english]KillEater_RobotKillsRank6" "Notably Dangerous"
N/A15194"KillEater_RobotKillsRank7" "Zawodowy Zabijaka"
N/A15195"[english]KillEater_RobotKillsRank7" "Sufficiently Lethal"
N/A15196"KillEater_RobotKillsRank8" "Powód do Paniki"
N/A15197"[english]KillEater_RobotKillsRank8" "Truly Feared"
N/A15198"KillEater_RobotKillsRank9" "Adept Anihilacji"
N/A15199"[english]KillEater_RobotKillsRank9" "Spectacularly Lethal"
N/A15200"KillEater_RobotKillsRank10" "Zarzewie Rzezi"
N/A15201"[english]KillEater_RobotKillsRank10" "Gore-Spattered"
N/A15202"KillEater_RobotKillsRank11" "Wredne Draństwo"
N/A15203"[english]KillEater_RobotKillsRank11" "Wicked Nasty"
N/A15204"KillEater_RobotKillsRank12" "Nieludzkie Ustrojstwo"
N/A15205"[english]KillEater_RobotKillsRank12" "Positively Inhumane"
N/A15206"KillEater_RobotKillsRank13" "Przerażający Profesjonał"
N/A15207"[english]KillEater_RobotKillsRank13" "Totally Ordinary"
N/A15208"KillEater_RobotKillsRank14" "Roztapiacz Twarzy"
N/A15209"[english]KillEater_RobotKillsRank14" "Face-Melting"
N/A15210"KillEater_RobotKillsRank15" "Geneza Gniewu"
N/A15211"[english]KillEater_RobotKillsRank15" "Rage-Inducing"
N/A15212"KillEater_RobotKillsRank16" "Pustoszyciel Serwerów"
N/A15213"[english]KillEater_RobotKillsRank16" "Server-Clearing"
N/A15214"KillEater_RobotKillsRank17" "Esencja Eposu"
N/A15215"[english]KillEater_RobotKillsRank17" "Epic"
N/A15216"KillEater_RobotKillsRank18" "Legenda"
N/A15217"[english]KillEater_RobotKillsRank18" "Legendary"
N/A15218"KillEater_RobotKillsRank19" "Rodem z Australii"
N/A15219"[english]KillEater_RobotKillsRank19" "Australian"
N/A15220"KillEater_RobotKillsRank20" "Ze Zbrojowni Hale'a"
N/A15221"[english]KillEater_RobotKillsRank20" "Hale's Own"
N/A15222"Econ_Revolving_Loot_List_Strange_Weapons" "Ta skrzynka zawiera jeden z następujących przedmiotów.\nBroń pozyskana z tej skrzynki będzie posiadać jakość Kuriozum."
N/A15223"[english]Econ_Revolving_Loot_List_Strange_Weapons" "This crate contains one of the following\nitems. Weapons will be Strange quality."
N/A15224"TF_UseItem_CannotBeUsedByAccount" "Niniejszy przedmiot nie może zostać użyty z tym kontem."
N/A15225"[english]TF_UseItem_CannotBeUsedByAccount" "This item cannot be used by this account."
N/A15226"TF_MM_Abandon_Title" "Ostrzeżenie!"
N/A15227"[english]TF_MM_Abandon_Title" "Warning!"
N/A15228"TF_MM_Abandon" "Opuszczasz swoją drużynę? Jeśli zdecydujesz się kontynuować, otrzymasz tymczasowy, niższy priorytet wyszukiwania rozgrywki."
N/A15229"[english]TF_MM_Abandon" "Abandon your team?\n\nYou will temporarily receive lower priority matchmaking if you abandon."
N/A15230"TF_MM_Rejoin_Title" "Rozgrywka w toku"
N/A15231"[english]TF_MM_Rejoin_Title" "Game In Progress"
N/A15232"TF_MM_Rejoin_AbandonText" "Znaleziono trwającą rozgrywkę. Kliknij Dołącz ponownie, aby powrócić do gry. Opuszczenie tej rozgrywki będzie skutkować otrzymaniem tymczasowego, niższego priorytetu wyszukiwania."
N/A15233"[english]TF_MM_Rejoin_AbandonText" "Game in progress found. Rejoin or Abandon?\n\nYou will temporarily receive lower priority matchmaking if you abandon."
N/A15234"TF_MM_Rejoin_Confirm" "Dołącz ponownie"
N/A15235"[english]TF_MM_Rejoin_Confirm" "Rejoin"
N/A15236"TF_MM_Rejoin_Abandon" "Opuść"
N/A15237"[english]TF_MM_Rejoin_Abandon" "Abandon"
N/A15238"TF_MM_Rejoin_Stay" "Pozostań"
N/A15239"[english]TF_MM_Rejoin_Stay" "Stay"
N/A15240"TF_MM_Rejoin_Leave" "Wyjdź"
N/A15241"[english]TF_MM_Rejoin_Leave" "Leave"
N/A15242"TF_MM_Rejoin_FailedTitle" "Ponowne dołączanie zakończyło się niepowodzeniem"
N/A15243"[english]TF_MM_Rejoin_FailedTitle" "Rejoin Failure"
N/A15244"TF_PVE_Server_Message_ResetNoS" "Kolejna misja załaduje się za %s1 sekund(y)..."
N/A15245"[english]TF_PVE_Server_Message_ResetNoS" "Loading next mission in %s1 second..."
N/A15246"TF_PVE_Server_Message_KickNoS" "Wyjście do poczekalni gry za %s1 sekund(y)..."
N/A15247"[english]TF_PVE_Server_Message_KickNoS" "Exiting to game lobby in %s1 second..."
N/A15248"TF_MvM_TourOfDutyProgress" "Postęp"
N/A15249"[english]TF_MvM_TourOfDutyProgress" "Progress"
N/A15250"TF_MvM_Tour_Intermediate_1" "Operacja Wyciek Ropy"
N/A15251"[english]TF_MvM_Tour_Intermediate_1" "Operation Oil Spill"
N/A15252"TF_MvM_Tour_Advanced_1" "Operacja Stalowa Pułapka"
N/A15253"[english]TF_MvM_Tour_Advanced_1" "Operation Steel Trap"
N/A15254"TF_MvM_Tour_Expert_1" "Operacja Pozyskiwania Sprzętu"
N/A15255"[english]TF_MvM_Tour_Expert_1" "Operation Gear Grinder"
N/A15256"TF_Matchmaking_ActivePlayers" "Graczy w grze"
N/A15257"[english]TF_Matchmaking_ActivePlayers" "Players in game"
N/A15258"TF_Matchmaking_Compatible" "Kompatybilnych"
N/A15259"[english]TF_Matchmaking_Compatible" "Compatible"
N/A15260"TF_Matchmaking_Nearby" "Pobliskich"
N/A15261"[english]TF_Matchmaking_Nearby" "Nearby"
N/A15262"TF_Idle_kicked" "Wyrzucono z powodu braku aktywności"
N/A15263"[english]TF_Idle_kicked" "Kicked due to inactivity"
N/A15264"Econ_FreeSlot_Singular" "slot"
N/A15265"[english]Econ_FreeSlot_Singular" "slot"
N/A15266"Econ_FreeSlot_Plural" "sloty"
N/A15267"[english]Econ_FreeSlot_Plural" "slots"
1495215268}
1495315269}