Template:PatchDiff/October 29, 2014 Patch/hl2/resource/gameui bulgarian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
171171"[english]GameUI_HEVSuitVolume" "HEV suit volume"
172172"GameUI_MP3Volume" "MP3 сила на звук *"
173173"[english]GameUI_MP3Volume" "MP3 volume *"
174N/A"GameUI_MusicVolume" "Сила на звука"
N/A174"GameUI_MusicVolume" "Сила на музиката"
175175"[english]GameUI_MusicVolume" "Music volume"
176176"GameUI_SoundQuality" "Качество на звука"
177177"[english]GameUI_SoundQuality" "Sound quality"
557557"[english]GameUI_ConfirmOverwriteSaveGame_Info" "Do you want to overwrite this existing save game?"
558558"GameUI_ConfirmOverwriteSaveGame_OK" "Презаписване"
559559"[english]GameUI_ConfirmOverwriteSaveGame_OK" "Overwrite"
560N/A"GameUI_SavingWarning" "Записване на съдържанието.\nМоля, не изключвайте конзолата."
N/A560"GameUI_SavingWarning" "Записване на съдържанието.\nМоля, не изключвайте конзолата си."
561561"[english]GameUI_SavingWarning" "Saving content.\nPlease don't turn off your console."
562562"GameUI_GameSaved" "Играта беше запазена"
563563"[english]GameUI_GameSaved" "Game Saved"
753753"[english]GameUI_Bug_EmailAddress" "Email Address:"
754754"GameUI_Bug_PrivacyPolicy" "Декларация за поверителност на Valve"
755755"[english]GameUI_Bug_PrivacyPolicy" "Valve's Privacy Policy"
756N/A"GameUI_Bug_Optional" "(по избор)"
N/A756"GameUI_Bug_Optional" "(незадължително)"
757757"[english]GameUI_Bug_Optional" "(optional)"
758758"GameUI_Bug_AccountName" "Име на акаунта:"
759759"[english]GameUI_Bug_AccountName" "Account Name:"
911911"[english]GameUI_Spray_Import_Error_TGA_Format_Not_Supported" "This file's TGA format is not supported. Supported TGA formats are 24-bit RGB and 32-bit RGBA."
912912"GameUI_Spray_Import_Error_Writing_Temp_Output" "Грешка при създаване на временен файл."
913913"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Writing_Temp_Output" "Error creating temporary file."
914N/A"GameUI_Spray_Import_Error_Cant_Load_VTEX_DLL" "Файлът vtex_dll.dll не може да се зареди. Опитайте да рестартирате Steam, за да получите последните обновления."
N/A914"GameUI_Spray_Import_Error_Cant_Load_VTEX_DLL" "Неуспешно зареждане на vtex_dll.dll. Опитайте да рестартирате Steam, за да получите последните обновления."
915915"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Cant_Load_VTEX_DLL" "Unable to load vtex_dll.dll. Try restarting steam to get the latest updates."
916916"GameUI_Spray_Import_Error_Writing_Output" "Не може да се запише изходният файл на спрея. Възможно е текущият потребител да няма разрешение за това."
917917"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Writing_Output" "Unable to write output spray file. It's possible the current user doesn't have permission."
10251025"[english]GameUI_X_BUTTON" "X Button"
10261026"GameUI_Y_BUTTON" "Бутон Y"
10271027"[english]GameUI_Y_BUTTON" "Y Button"
1028N/A"GameUI_L_TRIGGER" "Ляв заден бутон отдолу"
N/A1028"GameUI_L_TRIGGER" "Ляв спусък"
10291029"[english]GameUI_L_TRIGGER" "Left Trigger"
1030N/A"GameUI_R_TRIGGER" "Десен заден бутон отдолу"
N/A1030"GameUI_R_TRIGGER" "Десен спусък"
10311031"[english]GameUI_R_TRIGGER" "Right Trigger"
1032N/A"GameUI_L_SHOULDER" "Ляв заден бутон отдолу"
N/A1032"GameUI_L_SHOULDER" "Ляв бутон отзад"
10331033"[english]GameUI_L_SHOULDER" "Left Shoulder"
1034N/A"GameUI_R_SHOULDER" "Десен заден бутон отдолу"
N/A1034"GameUI_R_SHOULDER" "Десен бутон отзад"
10351035"[english]GameUI_R_SHOULDER" "Right Shoulder"
10361036"GameUI_Icons_UP" "U"
10371037"[english]GameUI_Icons_UP" "U"
11151115"[english]GameUI_KeyNames_X_BUTTON" "X button"
11161116"GameUI_KeyNames_Y_BUTTON" "бутон Y"
11171117"[english]GameUI_KeyNames_Y_BUTTON" "Y button"
1118N/A"GameUI_KeyNames_L_SHOULDER" "ляв заден бутон отгоре"
N/A1118"GameUI_KeyNames_L_SHOULDER" "ляв бутон отзад"
11191119"[english]GameUI_KeyNames_L_SHOULDER" "left bumper"
1120N/A"GameUI_KeyNames_R_SHOULDER" "десен заден бутон отгоре"
N/A1120"GameUI_KeyNames_R_SHOULDER" "десен бутон отзад"
11211121"[english]GameUI_KeyNames_R_SHOULDER" "right bumper"
1122N/A"GameUI_KeyNames_L_TRIGGER" "ляв заден бутон отдолу"
N/A1122"GameUI_KeyNames_L_TRIGGER" "ляв спусък"
11231123"[english]GameUI_KeyNames_L_TRIGGER" "left trigger"
1124N/A"GameUI_KeyNames_R_TRIGGER" "десен заден бутон отдолу"
N/A1124"GameUI_KeyNames_R_TRIGGER" "десен спусък"
11251125"[english]GameUI_KeyNames_R_TRIGGER" "right trigger"
11261126"GameUI_Game" "ИГРА" [$X360]
11271127"[english]GameUI_Game" "GAME"
12291229"[english]GameUI_Console_HL2_Saves" "Half-Life 2 Saves"
12301230"GameUI_LoadFailed" "Неуспешно зареждане"
12311231"[english]GameUI_LoadFailed" "Load Failed"
1232N/A"GameUI_LoadFailed_Description" "Устройството за съхранение беше премахнато по време на зареждане или файлът е повреден.\n\nЗареждането на този запис е невъзможно."
N/A1232"GameUI_LoadFailed_Description" "Устройството за съхранение беше премахнато по време на зареждане или файлът е повреден.\n\nНеуспешно зареждане на запазената игра."
12331233"[english]GameUI_LoadFailed_Description" "A storage device was removed while loading, or a file was corrupt.\n\nUnable to load save game."
12341234"HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_NAME" "Кокалотрошач"
12351235"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_NAME" "Bone Breaker"
14111411"[english]GameUI_ServerRejectBadPassword" "Bad password.\n"
14121412"GameUI_ServerRejectServerFull" "Сървърът е пълен.\n"
14131413"[english]GameUI_ServerRejectServerFull" "Server is full.\n"
1414N/A"GameUI_ServerRejectBanned" "Вие бяхте блокиран от този сървър.\n"
N/A1414"GameUI_ServerRejectBanned" "Бяхте блокирани от този сървър.\n"
14151415"[english]GameUI_ServerRejectBanned" "You have been banned from this server.\n"
14161416"GameUI_ServerRejectFailedChannel" "Неуспешно създаване на мрежов канал.\n"
14171417"[english]GameUI_ServerRejectFailedChannel" "Failed to create net channel.\n"
14871487"[english]GameUI_vote_no_pc_instruction" "Press F2 to vote NO"
14881488"GameUI_vote_current_vote_count" "Брой гласове:"
14891489"[english]GameUI_vote_current_vote_count" "Vote count:"
1490N/A"GameUI_vote_passed" "Вотът е приет!"
1491N/A"[english]GameUI_vote_passed" "Vote Passed!"
1492N/A"GameUI_vote_failed" "Вотът е провален."
1493N/A"[english]GameUI_vote_failed" "Vote Failed."
N/A1490"GameUI_vote_passed" "Вотът е приет"
N/A1491"[english]GameUI_vote_passed" "Vote Passed"
N/A1492"GameUI_vote_failed" "Вотът е провален"
N/A1493"[english]GameUI_vote_failed" "Vote Failed"
14941494"GameUI_vote_failed_quorum" "Недостатъчно играчи дадоха вот."
14951495"[english]GameUI_vote_failed_quorum" "Not enough players voted."
1496N/A"GameUI_vote_failed_yesno" "Вотът за „Да“ трябва да надвишава вота „Не“."
1497N/A"[english]GameUI_vote_failed_yesno" "Yes votes must exceed No votes."
N/A1496"GameUI_vote_failed_yesno" "Недостатъчно играчи дадоха вот „Да“."
N/A1497"[english]GameUI_vote_failed_yesno" "Not enough players voted \"Yes.\""
14981498"GameUI_vote_failed_vote_spam" "Скоро пуснахте вот и не можете да пускате друг за %s1 секунди."
14991499"[english]GameUI_vote_failed_vote_spam" "You called a vote recently and can not call another for %s1 seconds."
15001500"GameUI_vote_failed_transition_vote" "Не можете да пуснете нов вот, докато другите играчи все още зареждат играта."
15051505"[english]GameUI_vote_failed_map_not_found" "That map does not exist."
15061506"GameUI_vote_failed_map_name_required" "Трябва да уточните име на карта."
15071507"[english]GameUI_vote_failed_map_name_required" "You must specify a map name."
1508N/A"GameUI_vote_failed_recently" "Този вот се провали наскоро и не може да бъде пуснат отново в следващите %s1 секунди."
1509N/A"[english]GameUI_vote_failed_recently" "This vote failed recently and can not be called again for %s1 seconds."
N/A1508"GameUI_vote_failed_recently" "Този вот беше пуснат наскоро и не може да бъде повторен в следващите %s1 секунди."
N/A1509"[english]GameUI_vote_failed_recently" "This vote was called recently and cannot be called again for %s1 seconds."
15101510"GameUI_vote_failed_team_cant_call" "Вашият отбор не може да започне този вот."
15111511"[english]GameUI_vote_failed_team_cant_call" "Your team cannot call this vote."
15121512"GameUI_vote_failed_waitingforplayers" "Даването на вот не е позволено, докато се изчаква за играчи."
15791579"[english]GameUI_Language_Czech" "Czech"
15801580"GameUI_Language_Brazilian" "Português-Brasil"
15811581"[english]GameUI_Language_Brazilian" "Portuguese-Brazil"
1582N/A"GameUI_Language_Bulgarian" "Български"
N/A1582"GameUI_Language_Bulgarian" "български"
15831583"[english]GameUI_Language_Bulgarian" "Bulgarian"
15841584"GameUI_Language_Greek" "Ελληνικά"
15851585"[english]GameUI_Language_Greek" "Greek"
15861586"GameUI_Language_Ukrainian" "Українська"
15871587"[english]GameUI_Language_Ukrainian" "Ukrainian"
N/A1588"GameUI_Vote_Notification_Title" "Пуснат вот"
N/A1589"[english]GameUI_Vote_Notification_Title" "Vote Called"
N/A1590"GameUI_Vote_Notification_Text" "�%initiator% иска да пусне вот"
N/A1591"[english]GameUI_Vote_Notification_Text" "�%initiator% wants to call a vote"
N/A1592"GameUI_Vote_Notification_View" "Преглед"
N/A1593"[english]GameUI_Vote_Notification_View" "View"
N/A1594"GameUI_Vote_System_Disabled" "Пускането на вот е изключено за този сървър"
N/A1595"[english]GameUI_Vote_System_Disabled" "Voting disabled on this Server"
N/A1596"GameUI_Vote_Disabled" " (Изключено)"
N/A1597"[english]GameUI_Vote_Disabled" " (Disabled)"
N/A1598"GameUI_Vote_Type" "Временно наименование"
N/A1599"[english]GameUI_Vote_Type" "Placeholder Name"
N/A1600"GameUI_vote_failed_vote_spam_min" "Скоро пуснахте вот и не можете да пускате друг за %s1 минута."
N/A1601"[english]GameUI_vote_failed_vote_spam_min" "You called a vote recently and can not call another for %s1 minute."
N/A1602"GameUI_vote_failed_vote_spam_mins" "Скоро пуснахте вот и не можете да пускате друг за %s1 минути."
N/A1603"[english]GameUI_vote_failed_vote_spam_mins" "You called a vote recently and can not call another for %s1 minutes."
N/A1604"GameUI_vote_failed_recently_min" "Този вот беше пуснат наскоро и не може да бъде повторен в следващата %s1 минута."
N/A1605"[english]GameUI_vote_failed_recently_min" "This vote was called recently and cannot be called again for %s1 minute."
N/A1606"GameUI_vote_failed_recently_mins" "Този вот беше пуснат наскоро и не може да бъде повторен в следващите %s1 минути."
N/A1607"[english]GameUI_vote_failed_recently_mins" "This vote was called recently and cannot be called again for %s1 minutes."
N/A1608"GameUI_vote_failed_cannot_kick" "Този играч не може да бъде изритан за още %s1 секунди."
N/A1609"[english]GameUI_vote_failed_cannot_kick" "This player cannot be kicked for %s1 more seconds."
N/A1610"GameUI_vote_failed_cannot_kick_min" "Този играч не може да бъде изритан за още %s1 минута."
N/A1611"[english]GameUI_vote_failed_cannot_kick_min" "This player cannot be kicked for %s1 more minute."
N/A1612"GameUI_vote_failed_cannot_kick_mins" "Този играч не може да бъде изритан за още %s1 минути."
N/A1613"[english]GameUI_vote_failed_cannot_kick_mins" "This player cannot be kicked for %s1 more minutes."
15881614}
15891615}