Template:PatchDiff/October 29, 2014 Patch/hl2/resource/gameui czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
3939"[english]GameUI_JoystickMoveLookSticks" "Thumbsticks"
4040"GameUI_JoystickSouthpaw" "Zaměnit páčky na dvoupáčkových ovladačích" [$WIN32]
4141"[english]GameUI_JoystickSouthpaw" "Swap sticks on dual-stick controllers"
42N/A"GameUI_JoystickSouthpaw" "Levák" [$X360]
N/A42"GameUI_JoystickSouthpaw" "Pro leváky" [$X360]
4343"[english]GameUI_JoystickSouthpaw" "Southpaw"
4444"GameUI_JoystickLookSpeedPitch" "Vertikální citlivost"
4545"[english]GameUI_JoystickLookSpeedPitch" "Vertical sensitivity"
245245"[english]GameUI_Delete" "Delete"
246246"GameUI_Quit" "Ukončit hru"
247247"[english]GameUI_Quit" "Quit game"
248N/A"GameUI_SteamPassword" "Steam heslo"
N/A248"GameUI_SteamPassword" "Heslo služby Steam"
249249"[english]GameUI_SteamPassword" "Steam Password"
250250"GameUI_CreateServer" "VYTVOŘIT SERVER"
251251"[english]GameUI_CreateServer" "CREATE SERVER"
13931393"[english]GameUI_MouseRaw_Hint" "Raw input reads mouse movement directly from the device, bypassing control panel mouse settings, and providing more reliable mouse movement."
13941394"GameUI_MouseAcceleration" "Zrychlení myši"
13951395"[english]GameUI_MouseAcceleration" "Mouse acceleration"
1396N/A"GameUI_MouseAcceleration_Hint" "Zapnout akceleraci myši (doporučeno při použití přímého vstupu)"
N/A1396"GameUI_MouseAcceleration_Hint" "Zapnout zrychlení myši (doporučeno při použití přímého vstupu)"
13971397"[english]GameUI_MouseAcceleration_Hint" "Enable mouse acceleration (recommended when using raw input)"
13981398"GameUI_MouseAccelerationAmount_Hint" "Velikost zrychlení. Hodnota 1.0 je nezrychlená; vyšší hodnoty dodávají větší zrychlení."
13991399"[english]GameUI_MouseAccelerationAmount_Hint" "Amount of acceleration. A value of 1.0 is unaccelerated; higher values will provide additional acceleration."
14871487"[english]GameUI_vote_no_pc_instruction" "Press F2 to vote NO"
14881488"GameUI_vote_current_vote_count" "Počet hlasů:"
14891489"[english]GameUI_vote_current_vote_count" "Vote count:"
1490N/A"GameUI_vote_passed" "Hlasování bylo úspěšné!"
1491N/A"[english]GameUI_vote_passed" "Vote Passed!"
1492N/A"GameUI_vote_failed" "Hlasování bylo neúspěšné."
1493N/A"[english]GameUI_vote_failed" "Vote Failed."
1494N/A"GameUI_vote_failed_quorum" "Nevolil dostatečný počet hráčů."
N/A1490"GameUI_vote_passed" "Hlasování bylo úspěšné"
N/A1491"[english]GameUI_vote_passed" "Vote Passed"
N/A1492"GameUI_vote_failed" "Hlasování bylo neúspěšné"
N/A1493"[english]GameUI_vote_failed" "Vote Failed"
N/A1494"GameUI_vote_failed_quorum" "Nehlasoval dostatečný počet hráčů."
14951495"[english]GameUI_vote_failed_quorum" "Not enough players voted."
1496N/A"GameUI_vote_failed_yesno" "Počet zvolení ANO musí být vyšší než počet zvolení NE."
1497N/A"[english]GameUI_vote_failed_yesno" "Yes votes must exceed No votes."
1498N/A"GameUI_vote_failed_vote_spam" "Nedávno jsi již zahájil hlasování, další můžeš vyvolat až za %s1 sekund."
N/A1496"GameUI_vote_failed_yesno" "Možnost „Ano“ zvolilo příliš málo hráčů."
N/A1497"[english]GameUI_vote_failed_yesno" "Not enough players voted \"Yes.\""
N/A1498"GameUI_vote_failed_vote_spam" "Hlasování jste již nedávno zahájili, další můžete vyvolat až za %s1 sekund."
14991499"[english]GameUI_vote_failed_vote_spam" "You called a vote recently and can not call another for %s1 seconds."
15001500"GameUI_vote_failed_transition_vote" "Nelze zahájit nové hlasování, zatímco se ostatní hráči ještě připojují do hry."
15011501"[english]GameUI_vote_failed_transition_vote" "You cannot call a new vote while other players are still loading."
15051505"[english]GameUI_vote_failed_map_not_found" "That map does not exist."
15061506"GameUI_vote_failed_map_name_required" "Musíte upřesnit jméno mapy."
15071507"[english]GameUI_vote_failed_map_name_required" "You must specify a map name."
1508N/A"GameUI_vote_failed_recently" "Toto hlasování nedávno neprošlo, a tudíž nemůže být znovu spuštěno po dobu %s1 sekund."
1509N/A"[english]GameUI_vote_failed_recently" "This vote failed recently and can not be called again for %s1 seconds."
N/A1508"GameUI_vote_failed_recently" "Hlasování o této věci již nedávno proběhlo a jeho opětovné spuštění bude možné až za %s1 sekund."
N/A1509"[english]GameUI_vote_failed_recently" "This vote was called recently and cannot be called again for %s1 seconds."
15101510"GameUI_vote_failed_team_cant_call" "Váš tým nemůže zahájit toto hlasování."
15111511"[english]GameUI_vote_failed_team_cant_call" "Your team cannot call this vote."
15121512"GameUI_vote_failed_waitingforplayers" "Hlasování není povoleno během čekání na hráče."
15191519"[english]GameUI_vote_failed_spectator" "This server has disabled voting for Spectators."
15201520"GameUI_vote_extend_current_map" "Pokračovat v této mapě."
15211521"[english]GameUI_vote_extend_current_map" "Extend current Map."
1522N/A"GameUI_vote_yes" "Hlasovat Ano na aktuální otázku"
N/A1522"GameUI_vote_yes" "Hlasovat „Ano“ na aktuální otázku"
15231523"[english]GameUI_vote_yes" "Vote yes on active issue"
1524N/A"GameUI_vote_no" "Hlasovat Ne na aktuální otázku"
N/A1524"GameUI_vote_no" "Hlasovat „Ne“ na aktuální otázku"
15251525"[english]GameUI_vote_no" "Vote no on active issue"
15261526"GameUI_call_vote" "Zahájit hlasování"
15271527"[english]GameUI_call_vote" "Call vote"
15851585"[english]GameUI_Language_Greek" "Greek"
15861586"GameUI_Language_Ukrainian" "Ukrajinština"
15871587"[english]GameUI_Language_Ukrainian" "Ukrainian"
N/A1588"GameUI_Vote_Notification_Title" "Probíhá hlasování"
N/A1589"[english]GameUI_Vote_Notification_Title" "Vote Called"
N/A1590"GameUI_Vote_Notification_Text" "�%initiator% chce zahájit hlasování"
N/A1591"[english]GameUI_Vote_Notification_Text" "�%initiator% wants to call a vote"
N/A1592"GameUI_Vote_Notification_View" "Zobrazit"
N/A1593"[english]GameUI_Vote_Notification_View" "View"
N/A1594"GameUI_Vote_System_Disabled" "Hlasování je na tomto serveru zakázáno"
N/A1595"[english]GameUI_Vote_System_Disabled" "Voting disabled on this Server"
N/A1596"GameUI_Vote_Disabled" " (Zakázáno)"
N/A1597"[english]GameUI_Vote_Disabled" " (Disabled)"
N/A1598"GameUI_Vote_Type" "Dočasný název"
N/A1599"[english]GameUI_Vote_Type" "Placeholder Name"
N/A1600"GameUI_vote_failed_vote_spam_min" "Hlasování jste již nedávno zahájili, další můžete vyvolat až za %s1 minutu."
N/A1601"[english]GameUI_vote_failed_vote_spam_min" "You called a vote recently and can not call another for %s1 minute."
N/A1602"GameUI_vote_failed_vote_spam_mins" "Hlasování jste již nedávno zahájili, další můžete vyvolat až za %s1 minut."
N/A1603"[english]GameUI_vote_failed_vote_spam_mins" "You called a vote recently and can not call another for %s1 minutes."
N/A1604"GameUI_vote_failed_recently_min" "Hlasování o této věci již nedávno proběhlo a jeho opětovné spuštění bude možné až za %s1 minutu."
N/A1605"[english]GameUI_vote_failed_recently_min" "This vote was called recently and cannot be called again for %s1 minute."
N/A1606"GameUI_vote_failed_recently_mins" "Hlasování o této věci již nedávno proběhlo a jeho opětovné spuštění bude možné až za %s1 minut."
N/A1607"[english]GameUI_vote_failed_recently_mins" "This vote was called recently and cannot be called again for %s1 minutes."
N/A1608"GameUI_vote_failed_cannot_kick" "Tohoto hráče nelze vyhodit dalších %s1 sekund."
N/A1609"[english]GameUI_vote_failed_cannot_kick" "This player cannot be kicked for %s1 more seconds."
N/A1610"GameUI_vote_failed_cannot_kick_min" "Tohoto hráče nelze vyhodit další %s1 minutu."
N/A1611"[english]GameUI_vote_failed_cannot_kick_min" "This player cannot be kicked for %s1 more minute."
N/A1612"GameUI_vote_failed_cannot_kick_mins" "Tohoto hráče nelze vyhodit dalších %s1 minut."
N/A1613"[english]GameUI_vote_failed_cannot_kick_mins" "This player cannot be kicked for %s1 more minutes."
15881614}
15891615}