Template:PatchDiff/October 29, 2014 Patch/hl2/resource/gameui polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
417417"[english]GameUI_UnmuteIngameVoice" "Unmute in-game voice"
418418"GameUI_PlayerListDialogTitle" "AKTUALNI GRACZE – %server%"
419419"[english]GameUI_PlayerListDialogTitle" "CURRENT PLAYERS - %server%"
420N/A"GameUI_FriendsName" "Imię przyjaciela"
N/A420"GameUI_FriendsName" "Imię znajomego"
421421"[english]GameUI_FriendsName" "Friends name"
422422"GameUI_Properties" "Właściwości"
423423"[english]GameUI_Properties" "Properties"
441441"[english]GameUI_Type" "Type"
442442"GameUI_ServerName" "Nazwa serwera"
443443"[english]GameUI_ServerName" "Server name"
444N/A"GameUI_MaxPlayers" "Maks. Gracze:"
N/A444"GameUI_MaxPlayers" "Maks. graczy:"
445445"[english]GameUI_MaxPlayers" "Max. Players:"
446446"GameUI_Password" "Hasło"
447447"[english]GameUI_Password" "Password"
10111011"[english]GameUI64_64BitNotice" "64-bit mode active"
10121012"GameUI_LoadCommentary" "KOMENTARZE TWÓRCÓW"
10131013"[english]GameUI_LoadCommentary" "DEVELOPER COMMENTARY"
1014N/A"GameUI_LoadCommentaryHelp" "Wybierz jedną z zapisanych ścieżek komentarza i kliknij 'Wczytaj grę'."
N/A1014"GameUI_LoadCommentaryHelp" "Wybierz jedną z zapisanych ścieżek komentarza i kliknij „Wczytaj grę”."
10151015"[english]GameUI_LoadCommentaryHelp" "Select a commentary track in the list below, then click 'Load game'."
10161016"GameUI_NoCommentaryItemsToDisplay" "Brak dostępnych ścieżek komentarza"
10171017"[english]GameUI_NoCommentaryItemsToDisplay" "No commentary tracks available."
11831183"[english]GameUI_Console_NoUserProfileSelectedBody" "Would you like to select a gamer profile?\nChoosing 'No' will let you play the game, but you will not be able to save your progress."
11841184"GameUI_Console_UserProfileRequiredBody" "Aby wykonać tę czynność, musisz się zalogować.\nCzy chcesz wybrać profil gracza?"
11851185"[english]GameUI_Console_UserProfileRequiredBody" "This action requires that you be signed in.\nWould you like to select a gamer profile?"
1186N/A"GameUI_Console_StorageDeviceRequiredBody" "Aby wykonać tę czynność musisz wybrać nośnik danych.\n\nCzy chcesz wybrać nośnik danych?"
N/A1186"GameUI_Console_StorageDeviceRequiredBody" "Aby wykonać tę czynność, musisz wybrać nośnik danych.\n\nCzy chcesz wybrać nośnik danych?"
11871187"[english]GameUI_Console_StorageDeviceRequiredBody" "This action requires that you select a storage device.\n\nWould you like to select a storage device?"
11881188"GameUI_Achievement_Awarded" "Odblokowano osiągnięcie"
11891189"[english]GameUI_Achievement_Awarded" "Achievement Unlocked"
13031303"[english]GameUI_LoadDialog_Hr_Min" "%s1 hr %s2 min"
13041304"GameUI_LoadDialog_Min_Sec" "%s1 min %s2 s"
13051305"[english]GameUI_LoadDialog_Min_Sec" "%s1 min %s2 sec"
1306N/A"GameUI_LoadDialog_Sec" "%s1 sekund"
N/A1306"GameUI_LoadDialog_Sec" "%s1 s"
13071307"[english]GameUI_LoadDialog_Sec" "%s1 seconds"
13081308"GameUI_DisableSprays" "Wyłącz spraye."
13091309"[english]GameUI_DisableSprays" "Disable Sprays"
13231323"[english]GameUI_GameMenu_CharacterSetup" "CHARACTER INFO AND SETUP"
13241324"GameUI_CustomTab_Title" "Serwery niestandardowe"
13251325"[english]GameUI_CustomTab_Title" "Custom Servers"
1326N/A"GameUI_CustomTab_Explanation" "W górnej części okna przeglądarki dodano nową zakładkę, o nazwie „Niestandardowe”"
N/A1326"GameUI_CustomTab_Explanation" "W górnej części okna przeglądarki dodano nową zakładkę o nazwie „Niestandardowe”"
13271327"[english]GameUI_CustomTab_Explanation" "The server browser has a new tab at the top of the window called 'Custom'"
13281328"GameUI_CustomTab_Explanation2" "Umieszczono w niej listę serwerów, które zostały zmodyfikowane przez członków społeczności graczy w celu urozmaicenia tradycyjnej rozgrywki. Aby zagrać w zmodyfikowaną wersję gry %game%, kliknij zakładkę „Niestandardowe”."
13291329"[english]GameUI_CustomTab_Explanation2" "Servers listed there have been modified by members of the community to change the default game experience. Try clicking the custom tab if you want to play modified versions of %game%."
14871487"[english]GameUI_vote_no_pc_instruction" "Press F2 to vote NO"
14881488"GameUI_vote_current_vote_count" "Liczba głosów:"
14891489"[english]GameUI_vote_current_vote_count" "Vote count:"
1490N/A"GameUI_vote_passed" "Przegłosowano!"
1491N/A"[english]GameUI_vote_passed" "Vote Passed!"
1492N/A"GameUI_vote_failed" "Odrzucono."
1493N/A"[english]GameUI_vote_failed" "Vote Failed."
N/A1490"GameUI_vote_passed" "Przegłosowano"
N/A1491"[english]GameUI_vote_passed" "Vote Passed"
N/A1492"GameUI_vote_failed" "Odrzucono"
N/A1493"[english]GameUI_vote_failed" "Vote Failed"
14941494"GameUI_vote_failed_quorum" "Nie zagłosowała wystarczająca liczba osób."
14951495"[english]GameUI_vote_failed_quorum" "Not enough players voted."
1496N/A"GameUI_vote_failed_yesno" "Liczba głosów Za musi przewyższać liczbę głosów Przeciw."
1497N/A"[english]GameUI_vote_failed_yesno" "Yes votes must exceed No votes."
1498N/A"GameUI_vote_failed_vote_spam" "Głosowanie było niedawno przez ciebie rozpoczęte i nie można zrobić tego ponownie jeszcze przez %s1 s."
N/A1496"GameUI_vote_failed_yesno" "Zbyt mało ludzi zagłosowało „Za”."
N/A1497"[english]GameUI_vote_failed_yesno" "Not enough players voted \"Yes.\""
N/A1498"GameUI_vote_failed_vote_spam" "Głosowanie zostało niedawno przez ciebie rozpoczęte i nie możesz zrobić tego ponownie jeszcze przez %s1 s."
14991499"[english]GameUI_vote_failed_vote_spam" "You called a vote recently and can not call another for %s1 seconds."
15001500"GameUI_vote_failed_transition_vote" "Nie możesz rozpocząć nowego głosowania, podczas gdy inni gracze są w trakcie wczytywania."
15011501"[english]GameUI_vote_failed_transition_vote" "You cannot call a new vote while other players are still loading."
15051505"[english]GameUI_vote_failed_map_not_found" "That map does not exist."
15061506"GameUI_vote_failed_map_name_required" "Musisz podać nazwę mapy."
15071507"[english]GameUI_vote_failed_map_name_required" "You must specify a map name."
1508N/A"GameUI_vote_failed_recently" "To głosowanie niedawno odrzucono i nie może być ponownie rozpoczęte jeszcze przez %s1 s."
1509N/A"[english]GameUI_vote_failed_recently" "This vote failed recently and can not be called again for %s1 seconds."
N/A1508"GameUI_vote_failed_recently" "To głosowanie niedawno się zakończyło i nie może być ponownie rozpoczęte jeszcze przez %s1 s."
N/A1509"[english]GameUI_vote_failed_recently" "This vote was called recently and cannot be called again for %s1 seconds."
15101510"GameUI_vote_failed_team_cant_call" "Twoja drużyna nie może rozpocząć tego głosowania."
15111511"[english]GameUI_vote_failed_team_cant_call" "Your team cannot call this vote."
15121512"GameUI_vote_failed_waitingforplayers" "Głosowanie nie jest dozwolone podczas oczekiwania na graczy."
15851585"[english]GameUI_Language_Greek" "Greek"
15861586"GameUI_Language_Ukrainian" "ukraiński"
15871587"[english]GameUI_Language_Ukrainian" "Ukrainian"
N/A1588"GameUI_Vote_Notification_Title" "Rozpoczęto głosowanie"
N/A1589"[english]GameUI_Vote_Notification_Title" "Vote Called"
N/A1590"GameUI_Vote_Notification_Text" "�%initiator% chce rozpocząć głosowanie"
N/A1591"[english]GameUI_Vote_Notification_Text" "�%initiator% wants to call a vote"
N/A1592"GameUI_Vote_Notification_View" "Sprawdź"
N/A1593"[english]GameUI_Vote_Notification_View" "View"
N/A1594"GameUI_Vote_System_Disabled" "Na tym serwerze głosowanie jest zablokowane"
N/A1595"[english]GameUI_Vote_System_Disabled" "Voting disabled on this Server"
N/A1596"GameUI_Vote_Disabled" " (Wyłączone)"
N/A1597"[english]GameUI_Vote_Disabled" " (Disabled)"
N/A1598"GameUI_Vote_Type" "Nazwa zastępcza"
N/A1599"[english]GameUI_Vote_Type" "Placeholder Name"
N/A1600"GameUI_vote_failed_vote_spam_min" "Twoje głosowanie niedawno się zakończyło i nie możesz rozpocząć kolejnego przez %s1 min."
N/A1601"[english]GameUI_vote_failed_vote_spam_min" "You called a vote recently and can not call another for %s1 minute."
N/A1602"GameUI_vote_failed_vote_spam_mins" "Twoje głosowanie niedawno się zakończyło i nie możesz rozpocząć kolejnego przez %s1 min."
N/A1603"[english]GameUI_vote_failed_vote_spam_mins" "You called a vote recently and can not call another for %s1 minutes."
N/A1604"GameUI_vote_failed_recently_min" "Głosowanie odbyło się przed chwilą i nie można rozpocząć kolejnego przez %s1 min."
N/A1605"[english]GameUI_vote_failed_recently_min" "This vote was called recently and cannot be called again for %s1 minute."
N/A1606"GameUI_vote_failed_recently_mins" "Głosowanie odbyło się przed chwilą i nie można rozpocząć kolejnego przez %s1 min."
N/A1607"[english]GameUI_vote_failed_recently_mins" "This vote was called recently and cannot be called again for %s1 minutes."
N/A1608"GameUI_vote_failed_cannot_kick" "Ten gracz nie może zostać wyrzucony jeszcze przez %s1 s."
N/A1609"[english]GameUI_vote_failed_cannot_kick" "This player cannot be kicked for %s1 more seconds."
N/A1610"GameUI_vote_failed_cannot_kick_min" "Ten gracz nie może zostać wyrzucony jeszcze przez %s1 min."
N/A1611"[english]GameUI_vote_failed_cannot_kick_min" "This player cannot be kicked for %s1 more minute."
N/A1612"GameUI_vote_failed_cannot_kick_mins" "Ten gracz nie może zostać wyrzucony jeszcze przez %s1 min."
N/A1613"[english]GameUI_vote_failed_cannot_kick_mins" "This player cannot be kicked for %s1 more minutes."
15881614}
15891615}