Template:PatchDiff/October 29, 2014 Patch/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1444914449"[english]TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher_Title" "Voucher Required"
1445014450"TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher" "Pro získání předmětů navíc pro sebe a svůj tým si musíš zakoupit voucher z Mann Co. obchodu."
1445114451"[english]TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher" "To obtain surplus supplies for your team, you'll need to purchase a voucher from the Mann Co. store."
14452N/A"TF_ShowInStore" "Ukázat v obchodě"
N/A14452"TF_ShowInStore" "Zobrazit v obchodě"
1445314453"[english]TF_ShowInStore" "Show in store"
1445414454"TF_MVM_Support" "Podpora"
1445514455"[english]TF_MVM_Support" "Support"
1562115621"[english]RummageThroughCurses" "Reach In"
1562215622"TF_PileOfCurses" "Pile Of Curses"
1562315623"[english]TF_PileOfCurses" "Pile Of Curses"
15624N/A"TF_PileOfCurses_Desc" "Vypadá to, že uvnitř něco je... ODVÁŽÍŠ SE ZJISTIT CO?\n\nTato hromádka zmizí po 11.11.2013."
15625N/A"[english]TF_PileOfCurses_Desc" "It looks like there's something in there... IF YOU DARE!\n\nAfter 11/11/2013 this pile will disappear."
N/A15624"TF_PileOfCurses_Desc" "Vypadá to, že uvnitř něco je... ODVÁŽÍŠ SE ZJISTIT CO?\n\nTato hromádka zmizí po 12.11.2014."
N/A15625"[english]TF_PileOfCurses_Desc" "It looks like there's something in there... IF YOU DARE!\n\nAfter 11/12/2014 this pile will disappear."
1562615626"RI_VoodooCursedItem" "Prokletý předmět"
1562715627"[english]RI_VoodooCursedItem" "Cursed Object"
1562815628"TF_VoodooCursed_Type" "Prokletý předmět"
1565515655"[english]RefurbishItem_RemoveSpellCombo" "Remove Spell '%s1'"
1565615656"RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "Odebrat z tohoto předmětu kouzlo přidávající „%confirm_dialog_token%“? (Kouzlo bude smazáno)"
1565715657"[english]RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "Remove the spell granting \"%confirm_dialog_token%\" from this item? (Spell will be discarded)"
15658N/A"ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Opravdu chceš použít toto kouzlo na na tomto předmětu? Všechna kouzla\nbudou fungovat pouze do konce Halloweenu, tedy do 11. listopadu 2013.\n\nPamatuj: předmět může být očarován pouze určitým\npočtem kouzel. Tvůj %subject_item_def_name% má %remaining_upgrade_card_slots% volný/volné %slot_singular_plural%."
15659N/A"[english]ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Are you sure you want to cast this spell on this item? All spells\nwill only last until the Halloween event ends on November\n11th, 2013.\n\nRemember: a single item can only hold a limited number of\nspells. Your %subject_item_def_name% has %remaining_upgrade_card_slots% free %slot_singular_plural% remaining."
N/A15658"ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Opravdu chceš použít toto kouzlo na tento předmět? Všechna kouzla\nbudou fungovat pouze do konce Halloweenu, tedy do 12. listopadu 2014.\n\nPamatuj: předmět může být očarován pouze určitým\npočtem kouzel. Tvůj %subject_item_def_name% má %remaining_upgrade_card_slots% volný/volné %slot_singular_plural%."
N/A15659"[english]ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Are you sure you want to cast this spell on this item? All spells\nwill only last until the Halloween event ends on November\n12th, 2014.\n\nRemember: a single item can only hold a limited number of\nspells. Your %subject_item_def_name% has %remaining_upgrade_card_slots% free %slot_singular_plural% remaining."
1566015660"ToolDecodeConfirm_OptionalAppend_RestrictedContents" "\n\nPoznámka: tato krabice obsahuje předměty viditelné pouze během\nHalloweenu a úplňků."
1566115661"[english]ToolDecodeConfirm_OptionalAppend_RestrictedContents" "\n\nNote: this crate contains items that are only visible during\nthe Halloween event and full moons."
1566215662"KillEaterEventType_HalloweenKills" "Zabití během Halloweenu"
1583315833"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceSpy" "Halloween Spell: Spy's Creepy Croon"
1583415834"TF_HalloweenSpell_VoiceSpy_Desc" "Tato kouzla udělají hlasy žoldáků o 4% více sexy a o 130% strašidelnější – tedy až na Scouta, jehož hlas je o 5% méně sexy.\nToto kouzlo lze aplikovat na jakýkoli Spyův klobouk."
1583515835"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceSpy_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Spy hat."
15836N/A"TF_HalloweenSpell_VoiceEngineer" "Halloween Spell: Engineers's Gravelly Growl"
N/A15836"TF_HalloweenSpell_VoiceEngineer" "Halloween Spell: Engineer's Gravelly Growl"
1583715837"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceEngineer" "Halloween Spell: Engineers's Gravelly Growl"
1583815838"TF_HalloweenSpell_VoiceEngineer_Desc" "Tato kouzla udělají hlasy žoldáků o 4% více sexy a o 130% strašidelnější – tedy až na Scouta, jehož hlas je o 5% méně sexy.\nToto kouzlo lze aplikovat na jakýkoli Engineerův klobouk."
1583915839"[english]TF_HalloweenSpell_VoiceEngineer_Desc" "These spells make the Merc's voices 4% sexier and 130% spookier – except for Scout's, which is -5% sexier.\nThis spell can be applied to a Engineer hat."
2127721277"[english]TF_TeamAutoBalance_Disable" "Disable Team AutoBalance"
2127821278"TF_short2014_tip_of_the_hats_Desc" "Téměř smeknutý klobouk, který pomáhá dobré věci. (99 procent výdělků tvůrců tohoto předmětu putuje na konto kempu One Step pro děti trpící rakovinou.)"
2127921279"[english]TF_short2014_tip_of_the_hats_Desc" "Tipped to the jauntiest of angles. Helps the noblest of causes. (99 percent of community revenue goes to One Step Camp, a camp program for kids with cancer.)"
N/A21280"TF_TournamentMedal_Florida_LAN" "Florida LAN"
N/A21281"[english]TF_TournamentMedal_Florida_LAN" "Florida LAN"
N/A21282"TF_AI_Promo" "Alien: Isolation Promo"
N/A21283"[english]TF_AI_Promo" "Alien: Isolation Promo"
N/A21284"TF_AI_Promo_Desc" "
N/A21285"
N/A21286"[english]TF_AI_Promo_Desc" ""
N/A21287"TF_vote_classlimits_enable" "Povolit omezení tříd na %s1 od každé?"
N/A21288"[english]TF_vote_classlimits_enable" "Enable class limit of %s1?"
N/A21289"TF_vote_passed_classlimits_enable" "Omezení tříd povoleno..."
N/A21290"[english]TF_vote_passed_classlimits_enable" "Class limits enabled..."
N/A21291"TF_vote_classlimits_disable" "Zakázat omezení tříd?"
N/A21292"[english]TF_vote_classlimits_disable" "Disable class limits?"
N/A21293"TF_vote_passed_classlimits_disable" "Omezení tříd zakázáno..."
N/A21294"[english]TF_vote_passed_classlimits_disable" "Class limits disabled..."
N/A21295"TF_ClassLimit_Enable" "Povolit omezení tříd"
N/A21296"[english]TF_ClassLimit_Enable" "Enable Class Limits"
N/A21297"TF_ClassLimit_Disable" "Zakázat omezení tříd"
N/A21298"[english]TF_ClassLimit_Disable" "Disable Class Limits"
2128021299}
2128121300}