Template:PatchDiff/October 29, 2014 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1559815598"TF_PileOfCurses" "Hög Med Förbannelser"
1559915599"[english]TF_PileOfCurses" "Pile Of Curses"
1560015600"TF_PileOfCurses_Desc" "Det ser ut som att det är något därinne... OM DU VÅGAR!\n\nEfter 2013/11/11 kommer denna hög försvinna."
15601N/A"[english]TF_PileOfCurses_Desc" "It looks like there's something in there... IF YOU DARE!\n\nAfter 11/11/2013 this pile will disappear."
N/A15601"[english]TF_PileOfCurses_Desc" "It looks like there's something in there... IF YOU DARE!\n\nAfter 11/12/2014 this pile will disappear."
1560215602"RI_VoodooCursedItem" "Förbannad Objekt"
1560315603"[english]RI_VoodooCursedItem" "Cursed Object"
1560415604"TF_VoodooCursed_Type" "Förbannat Objekt"
1563215632"RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "Ta bort förtrollningen som ger \"%confirm_dialog_token%\" från detta föremål? (Förtrollningen kommer kasseras)"
1563315633"[english]RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "Remove the spell granting \"%confirm_dialog_token%\" from this item? (Spell will be discarded)"
1563415634"ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Är du säker på att du vill kasta denna förtrollning på detta föremål? Alla förtrollningar\nkommer bara vara till när Halloween slutar den 11:de november 2013.\n\nKom ihåg: Ett enda föremål kan bara ha ett visst antal\nförtrollningar. Din %subject_item_def_name% har %remaining_upgrade_card_slots% %slot_singular_plural% kvar."
15635N/A"[english]ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Are you sure you want to cast this spell on this item? All spells\nwill only last until the Halloween event ends on November\n11th, 2013.\n\nRemember: a single item can only hold a limited number of\nspells. Your %subject_item_def_name% has %remaining_upgrade_card_slots% free %slot_singular_plural% remaining."
N/A15635"[english]ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Are you sure you want to cast this spell on this item? All spells\nwill only last until the Halloween event ends on November\n12th, 2014.\n\nRemember: a single item can only hold a limited number of\nspells. Your %subject_item_def_name% has %remaining_upgrade_card_slots% free %slot_singular_plural% remaining."
1563615636"ToolDecodeConfirm_OptionalAppend_RestrictedContents" "\n\nObs: Denna låda innehåller föremål som bara syns under\nHalloween och fullmånar."
1563715637"[english]ToolDecodeConfirm_OptionalAppend_RestrictedContents" "\n\nNote: this crate contains items that are only visible during\nthe Halloween event and full moons."
1563815638"KillEaterEventType_HalloweenKills" "Dödade under Halloween"
2137421374"[english]TF_TeamAutoBalance_Disable" "Disable Team AutoBalance"
2137521375"TF_short2014_tip_of_the_hats_Desc" "Gav till de raraste änglarna. Hjälper de ädlaste handlingarna. (99 procent av gemenskapens intäkter går till One Step Camp, ett lägerprogram för barn med cancer.)"
2137621376"[english]TF_short2014_tip_of_the_hats_Desc" "Tipped to the jauntiest of angles. Helps the noblest of causes. (99 percent of community revenue goes to One Step Camp, a camp program for kids with cancer.)"
N/A21377"TF_TournamentMedal_Florida_LAN" "Florida LAN"
N/A21378"[english]TF_TournamentMedal_Florida_LAN" "Florida LAN"
N/A21379"TF_AI_Promo" "Alien: Isolation-promo"
N/A21380"[english]TF_AI_Promo" "Alien: Isolation Promo"
N/A21381"TF_AI_Promo_Desc" "
N/A21382"
N/A21383"[english]TF_AI_Promo_Desc" ""
N/A21384"TF_vote_classlimits_enable" "Aktivera klassbegränsning på %s1?"
N/A21385"[english]TF_vote_classlimits_enable" "Enable class limit of %s1?"
N/A21386"TF_vote_passed_classlimits_enable" "Klassbegränsningar aktiverade..."
N/A21387"[english]TF_vote_passed_classlimits_enable" "Class limits enabled..."
N/A21388"TF_vote_classlimits_disable" "Avaktivera klassbegränsningar?"
N/A21389"[english]TF_vote_classlimits_disable" "Disable class limits?"
N/A21390"TF_vote_passed_classlimits_disable" "Klassbegränsningar avaktiverade..."
N/A21391"[english]TF_vote_passed_classlimits_disable" "Class limits disabled..."
N/A21392"TF_ClassLimit_Enable" "Aktivera klassbegränsningar"
N/A21393"[english]TF_ClassLimit_Enable" "Enable Class Limits"
N/A21394"TF_ClassLimit_Disable" "Avaktivera klassbegränsningar"
N/A21395"[english]TF_ClassLimit_Disable" "Disable Class Limits"
2137721396}
2137821397}