Template:PatchDiff/October 29, 2014 Patch/tf/resource/tf turkish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
60996099"[english]StoreCheckout_NoAccount" "Your Steam account is currently unavailable. Please try this purchase again later."
61006100"StoreCheckout_InsufficientFunds" "İŞLEMİ TAMAMLAMAK İÇİN YETERLİ BAKİYENİZ YOK."
61016101"[english]StoreCheckout_InsufficientFunds" "You do not have enough funds to complete the purchase."
6102N/A"StoreCheckout_TimedOut" "İŞLEMİNİZİN SÜRESİ DOLDU. LÜTFEN YENİDEN SATIN ALMAYI DENEYİN."
N/A6102"StoreCheckout_TimedOut" "İşleminizin süresi doldu. Lütfen yeniden satın almayı deneyin."
61036103"[english]StoreCheckout_TimedOut" "This transaction has timed out. Please try the purchase again."
61046104"StoreCheckout_SteamAccountDisabled" "STEAM HESABINIZ DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ VE SATIN ALMA İŞLEMİ YAPAMAZ."
61056105"[english]StoreCheckout_SteamAccountDisabled" "Your Steam account is disabled and cannot make a purchase."
1559415594"[english]RummageThroughCurses" "Reach In"
1559515595"TF_PileOfCurses" "LANETLİ KÜL YIĞINI"
1559615596"[english]TF_PileOfCurses" "Pile Of Curses"
15597N/A"TF_PileOfCurses_Desc" "Görünüşe bakılırsa içinde bir şey var... EĞER CESURSAN!\n\n11 Kasım 2013'den sonra bu yığın kaybolacak."
15598N/A"[english]TF_PileOfCurses_Desc" "It looks like there's something in there... IF YOU DARE!\n\nAfter 11/11/2013 this pile will disappear."
N/A15597"TF_PileOfCurses_Desc" "Görünüşe bakılırsa içinde bir şey var... EĞER CESURSAN!\n\n11 Kasım 2014'ten sonra bu yığın kaybolacak."
N/A15598"[english]TF_PileOfCurses_Desc" "It looks like there's something in there... IF YOU DARE!\n\nAfter 11/12/2014 this pile will disappear."
1559915599"RI_VoodooCursedItem" "LANETLİ CİSİM"
1560015600"[english]RI_VoodooCursedItem" "Cursed Object"
1560115601"TF_VoodooCursed_Type" "LANETLİ CİSİM"
1562815628"[english]RefurbishItem_RemoveSpellCombo" "Remove Spell '%s1'"
1562915629"RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "BU EŞYADAN \"%confirm_dialog_token%\" SAĞLAYAN BÜYÜYÜ KALDIR? (BÜYÜ HARCANACAK)"
1563015630"[english]RefurbishItem_RemoveSpellUpgrade" "Remove the spell granting \"%confirm_dialog_token%\" from this item? (Spell will be discarded)"
15631N/A"ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Bu eşyaya bu büyüyü yapmak istediğine emin misin? Bütün\nbüyüler Cadılar Bayramı eğlencesinin sona erdiği\n11 Kasım 2013 tarihinde kaybolacak.\n\nUnutma: tek bir eşya limitli sayıda büyüye sahip olabilir.\nElindeki %subject_item_def_name%, %remaining_upgrade_card_slots% adet %slot_singular_plural% barındırıyor."
15632N/A"[english]ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Are you sure you want to cast this spell on this item? All spells\nwill only last until the Halloween event ends on November\n11th, 2013.\n\nRemember: a single item can only hold a limited number of\nspells. Your %subject_item_def_name% has %remaining_upgrade_card_slots% free %slot_singular_plural% remaining."
N/A15631"ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Bu eşyaya bu büyüyü yapmak istediğine emin misin? Bütün\nbüyüler Cadılar Bayramı eğlencesinin sona erdiği\n12 Kasım 2014 tarihinde kaybolacak.\n\nUnutma: tek bir eşya limitli sayıda büyüye sahip olabilir.\nElindeki %subject_item_def_name%, %remaining_upgrade_card_slots% adet %slot_singular_plural% barındırıyor."
N/A15632"[english]ToolCardUpgradeApplyConfirm" "Are you sure you want to cast this spell on this item? All spells\nwill only last until the Halloween event ends on November\n12th, 2014.\n\nRemember: a single item can only hold a limited number of\nspells. Your %subject_item_def_name% has %remaining_upgrade_card_slots% free %slot_singular_plural% remaining."
1563315633"ToolDecodeConfirm_OptionalAppend_RestrictedContents" "\n\nNot: bu kutu sadece Cadılar Bayramı'nda ve\ndolunayda görülebilen eşyaları içeriyor."
1563415634"[english]ToolDecodeConfirm_OptionalAppend_RestrictedContents" "\n\nNote: this crate contains items that are only visible during\nthe Halloween event and full moons."
1563515635"KillEaterEventType_HalloweenKills" "Cadılar Bayramı Sırasında Öldürülenler"