Template:PatchDiff/September 15, 2014 Patch/platform/resource/vgui czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1717"[english]FileOpenDialog_Select" "Select"
1818"FileOpenDialog_Cancel" "Zrušit"
1919"[english]FileOpenDialog_Cancel" "Cancel"
20N/A"FileOpenDialog_Look_in" "Hledat v:"
N/A20"FileOpenDialog_Look_in" "Oblast hledání:"
2121"[english]FileOpenDialog_Look_in" "Look in:"
22N/A"FileOpenDialog_File_Name" "Jméno souboru:"
N/A22"FileOpenDialog_File_Name" "Název souboru:"
2323"[english]FileOpenDialog_File_Name" "File name:"
24N/A"FileOpenDialog_Directory_Name" "Jméno složky:"
N/A24"FileOpenDialog_Directory_Name" "Název složky:"
2525"[english]FileOpenDialog_Directory_Name" "Directory name:"
26N/A"FileOpenDialog_File_Type" "Druh souboru:"
N/A26"FileOpenDialog_File_Type" "Typ souboru:"
2727"[english]FileOpenDialog_File_Type" "File type:"
2828"FileOpenDialog_Icon" " "
2929"[english]FileOpenDialog_Icon" " "
9595"[english]vgui_TimeLeftSecondsRemaining" "%s1 seconds remaining"
9696"vgui_TimeLeftSecondRemaining" "%s1 sekunda zbývá"
9797"[english]vgui_TimeLeftSecondRemaining" "%s1 second remaining"
98N/A"vgui_CreateDirectoryFail_Title" "Chyba při vytváření adresáře"
N/A98"vgui_CreateDirectoryFail_Title" "Vytvoření adresáře – Chyba"
9999"[english]vgui_CreateDirectoryFail_Title" "Create Directory - Error"
100100"vgui_CreateDirectoryFail_Info" "Nastala chyba při vytváření adresáře, jednotka je pouze pro čtení."
101101"[english]vgui_CreateDirectoryFail_Info" "Failed to create directory, drive is read-only."
102N/A"vgui_CreateDirectoryFail_AlreadyExists" "Tento adresář již existuje."
N/A102"vgui_CreateDirectoryFail_AlreadyExists" "Tato složka již existuje."
103103"[english]vgui_CreateDirectoryFail_AlreadyExists" "That folder already exists."
104104"TextEntry_Language" "Jazyk"
105105"[english]TextEntry_Language" "Language"
106N/A"TextEntry_ConversionMode" "Konverzní mód"
N/A106"TextEntry_ConversionMode" "Režim konverze"
107107"[english]TextEntry_ConversionMode" "Conversion Mode"
N/A108"TextEntry_SentenceMode" "Režim vět"
N/A109"[english]TextEntry_SentenceMode" "Sentence Mode"
108110"IME_English" "Angličtina"
109111"[english]IME_English" "English"
110112"IME_Chinese" "Čínština"
119121"[english]IME_FullWidthAlphanumeric" "Full-width Alphanumeric"
120122"IME_HalfWidthKatakana" "Poloviční Katakana (japonské písmo)"
121123"[english]IME_HalfWidthKatakana" "Half-width Katakana"
122N/A"IME_HalfWidthAlphanumeric" "Poloviční alfanumerická"
N/A124"IME_HalfWidthAlphanumeric" "Alfanumerické znaky s poloviční šířkou"
123125"[english]IME_HalfWidthAlphanumeric" "Half-width Alphanumeric"
124126"IME_General" "Obecné"
125127"[english]IME_General" "General"
126N/A"IME_BiasNames" "Upřednostňovat jména"
N/A128"IME_BiasNames" "Sklon pro názvy"
127129"[english]IME_BiasNames" "Bias for Names"
128N/A"IME_BiasSpeech" "Upřednostňovat řeč"
N/A130"IME_BiasSpeech" "Sklon pro řeč"
129131"[english]IME_BiasSpeech" "Bias for Speech"
130132"IME_NoConversion" "Bez konverze"
131133"[english]IME_NoConversion" "No Conversion"
199201"[english]FileOpenDialog_Col_DateCreated" "Date Created"
200202"FileOpenDialog_Col_Attributes" "Vlastnosti"
201203"[english]FileOpenDialog_Col_Attributes" "Attributes"
202N/A"FileOpenDialog_FileType_Folder" "Adresář souboru"
N/A204"FileOpenDialog_FileType_Folder" "Složka souboru"
203205"[english]FileOpenDialog_FileType_Folder" "File Folder"
204206"FileOpenDialog_ToolTip_Up" "Nahoru"
205207"[english]FileOpenDialog_ToolTip_Up" "Up"
211213"[english]FileOpenDialog_NewFolderPrompt" "Name:"
212214"FileOpenDialog_NewFolder_DefaultName" "Nová složka"
213215"[english]FileOpenDialog_NewFolder_DefaultName" "New Folder"
214N/A"FileOpenDialog_ToolTip_OpenInExplorerButton" "Otevřít v Průzkumníkovi"
N/A216"FileOpenDialog_ToolTip_OpenInExplorerButton" "Otevřít v průzkumníkovi"
215217"[english]FileOpenDialog_ToolTip_OpenInExplorerButton" "Open In Explorer"
216218"PerforceFileList_Col_Name" "Název"
217219"[english]PerforceFileList_Col_Name" "Name"
225227"[english]PerforceFileList_FileType_Folder" "File Folder"
226228"PerforceFileList_ToolTip_Up" "O adresář nahoru"
227229"[english]PerforceFileList_ToolTip_Up" "Up One Folder"
N/A230"PerforceFileList_Col_InPerforce" "Nezbytné"
N/A231"[english]PerforceFileList_Col_InPerforce" "In Perforce"
228232"PerforceFileList_Col_Synched" "Synchronizováno"
229233"[english]PerforceFileList_Col_Synched" "Synched"
230234"PerforceFileList_Col_Checked_Out" "Vybráno"
263267"[english]DmeSourceDCCFile_DuplicateSourceTitle" "Duplicate DCC object name!"
264268"DmeSourceDCCFile_DuplicateSourceText" "Tento DCC objekt již v seznamu DCC objektů existuje!"
265269"[english]DmeSourceDCCFile_DuplicateSourceText" "This DCC object already exists in the list of DCC objects!"
N/A270"DmeCombinationSystemEditor_GroupControls" "Svázat ovládání"
N/A271"[english]DmeCombinationSystemEditor_GroupControls" "Group Controls"
N/A272"DmeCombinationSystemEditor_UngroupControls" "Oddělit ovládání"
N/A273"[english]DmeCombinationSystemEditor_UngroupControls" "Ungroup Controls"
N/A274"DmeCombinationSystemEditor_StereoControl" "Ovládání stereo"
N/A275"[english]DmeCombinationSystemEditor_StereoControl" "Stereo Control"
N/A276"DmeCombinationSystemEditor_EyelidControl" "Ovládání očními víčky"
N/A277"[english]DmeCombinationSystemEditor_EyelidControl" "Eyelid Control"
N/A278"DmeCombinationSystemEditor_RenameControl" "Přejmenovat ovládání..."
N/A279"[english]DmeCombinationSystemEditor_RenameControl" "Rename Control..."
N/A280"DmeCombinationSystemEditor_DuplicateNameTitle" "Je uveden duplicitní název ovládání!"
N/A281"[english]DmeCombinationSystemEditor_DuplicateNameTitle" "Duplicate Control Name Specified!"
N/A282"DmeCombinationSystemEditor_DuplicateNameText" "Názvy ovládání nesmí být stejné. Zadejte prosím jiný název pro ovládání."
N/A283"[english]DmeCombinationSystemEditor_DuplicateNameText" "Control names must be unique. Please enter a different control name."
N/A284"DmeCombinationSystemEditor_AddDominationRule" "Přidat dominantní pravidlo"
N/A285"[english]DmeCombinationSystemEditor_AddDominationRule" "Add Domination Rule"
N/A286"DmeCombinationSystemEditor_RemoveDominationRule" "Odebrat dominantní pravidlo"
N/A287"[english]DmeCombinationSystemEditor_RemoveDominationRule" "Remove Domination Rule"
N/A288"DmeCombinationSystemEditor_DuplicateSuppressed" "Duplikovat potlačenou funkci"
N/A289"[english]DmeCombinationSystemEditor_DuplicateSuppressed" "Duplicate Suppressed"
N/A290"DmeCombinationSystemEditor_DuplicateDominators" "Duplikovat dominantní funkci"
N/A291"[english]DmeCombinationSystemEditor_DuplicateDominators" "Duplicate Dominators"
N/A292"DmeCombinationSystemEditor_SelectDominators" "Vybrat dominantní funkci..."
N/A293"[english]DmeCombinationSystemEditor_SelectDominators" "Select Dominators..."
N/A294"DmeCombinationSystemEditor_SelectSuppressed" "Vybrat potlačenou funkci..."
N/A295"[english]DmeCombinationSystemEditor_SelectSuppressed" "Select Suppressed..."
266296"DmeCombinationSystemEditor_MoveUp" "Posunout nahoru"
267297"[english]DmeCombinationSystemEditor_MoveUp" "Move Up"
268298"DmeCombinationSystemEditor_MoveDown" "Posunout dolu"
269299"[english]DmeCombinationSystemEditor_MoveDown" "Move Down"
N/A300"DmeCombinationSystemEditor_ToggleWrinkleType" "Přepnout na ohýbací typ"
N/A301"[english]DmeCombinationSystemEditor_ToggleWrinkleType" "Toggle Wrinkle Type"
N/A302"DmeCombinationSystemEditor_Import" "Importovat kombinační pravidla..."
N/A303"[english]DmeCombinationSystemEditor_Import" "Import Combination Rules..."
N/A304"DmeCombinationSystemEditor_ImportDomination" "Importovat dominantní pravidla..."
N/A305"[english]DmeCombinationSystemEditor_ImportDomination" "Import Domination Rules..."
270306"DmePresetGroupEditor_AddGroup" "Přidat skupinu předvoleb..."
271307"[english]DmePresetGroupEditor_AddGroup" "Add Preset Group..."
N/A308"DmePresetGroupEditor_AddPhonemeGroup" "Přidat foném skupiny předvoleb"
N/A309"[english]DmePresetGroupEditor_AddPhonemeGroup" "Add Phoneme Preset Group"
272310"DmePresetGroupEditor_RenameGroup" "Přejmenovat skupinu předvoleb..."
273311"[english]DmePresetGroupEditor_RenameGroup" "Rename Preset Group..."
274312"DmePresetGroupEditor_RemoveGroup" "Odstranit skupinu předvoleb"
275313"[english]DmePresetGroupEditor_RemoveGroup" "Remove Preset Group"
N/A314"DmePresetGroupEditor_ToggleVisibility" "Přepnout viditelnost skupiny"
N/A315"[english]DmePresetGroupEditor_ToggleVisibility" "Toggle Group Visibility"
N/A316"DmePresetGroupEditor_ToggleSharing" "Přepnout sdílení skupiny"
N/A317"[english]DmePresetGroupEditor_ToggleSharing" "Toggle Group Sharing"
276318"DmePresetGroupEditor_AddPreset" "Přidat předvolbu..."
277319"[english]DmePresetGroupEditor_AddPreset" "Add Preset..."
278320"DmePresetGroupEditor_RenamePreset" "Přejmenovat předvolbu..."
285327"[english]DmePresetGroupEditor_MoveDown" "Move Down"
286328"DmePresetGroupEditor_ImportPresets" "Importovat předvolby..."
287329"[english]DmePresetGroupEditor_ImportPresets" "Import Presets..."
N/A330"DmePresetGroupEditor_ImportPhonemes" "Importovat fonémy..."
N/A331"[english]DmePresetGroupEditor_ImportPhonemes" "Import Phonemes..."
288332"DmePresetGroupEditor_ExportPresets" "Exportovat předvolby..."
289333"[english]DmePresetGroupEditor_ExportPresets" "Export Presets..."
290334"DmePresetGroupEditor_ExportPresetsToFaceposer" "Exportovat předvolby do .TXT..."
297341"[english]DmePresetGroupEditor_DuplicateNameText" "Preset group names must be unique. Please enter a different group name."
298342"DmePresetGroupEditor_DuplicatePresetNameTitle" "Duplicitní název předvolby!"
299343"[english]DmePresetGroupEditor_DuplicatePresetNameTitle" "Duplicate Preset Name Specified!"
300N/A"DmePresetGroupEditor_DuplicatePresetNameText" "Názvy předvoleb musí být jedinečné. Vlož jiný název pro předvolbu."
N/A344"DmePresetGroupEditor_DuplicatePresetNameText" "Názvy předvoleb musí být jedinečné. Vložte jiný název pro předvolbu."
301345"[english]DmePresetGroupEditor_DuplicatePresetNameText" "Preset names must be unique. Please enter a different preset name."
302346"DmePresetGroupEditor_CannotRemovePresetGroupTitle" "Nelze odstranit skupinu předvoleb!"
303347"[english]DmePresetGroupEditor_CannotRemovePresetGroupTitle" "Cannot Remove Preset Group!"
N/A348"DmePresetGroupEditor_CannotRemovePresetGroupText" "Procedurální skupinu předvoleb nelze odstranit."
N/A349"[english]DmePresetGroupEditor_CannotRemovePresetGroupText" "The procedural preset group cannot be removed."
N/A350"DmePresetGroupEditor_EditPresetRemapping" "Upravit remapování předvoleb..."
N/A351"[english]DmePresetGroupEditor_EditPresetRemapping" "Edit Preset Remapping..."
N/A352"DmePresetGroupEditor_RemoveDefaultControls" "Odebrat výchozí nastavení"
N/A353"[english]DmePresetGroupEditor_RemoveDefaultControls" "Remove Default Controls"
N/A354"DmePresetGroupEditor_RemapPresets" "Remapovat převolby"
N/A355"[english]DmePresetGroupEditor_RemapPresets" "Remap Presets"
N/A356"DmePresetRemapPanel_SelectPreset" "Vybrat zdroj předvolby..."
N/A357"[english]DmePresetRemapPanel_SelectPreset" "Select Source Preset..."
N/A358"DmePresetRemapPanel_RemovePreset" "Odstranit zdroj předvolby"
N/A359"[english]DmePresetRemapPanel_RemovePreset" "Clear Source Preset"
304360"Console_Title" "Konzole"
305361"[english]Console_Title" "Console"
306362"Console_Submit" "Odeslat"
307363"[english]Console_Submit" "Submit"
N/A364"FileOpenDialog_ToolTip_OpenInFinderButton" "Otevřít ve Vyhledávači"
N/A365"[english]FileOpenDialog_ToolTip_OpenInFinderButton" "Open In Finder"
N/A366"FileOpenDialog_ToolTip_OpenInDesktopManagerButton" "Otevřít ve Správci plochy"
N/A367"[english]FileOpenDialog_ToolTip_OpenInDesktopManagerButton" "Open In Desktop Manager"
308368"vgui_Webkit_error_title" "Chyba"
309369"[english]vgui_Webkit_error_title" "Error"
310370"vgui_Webkit_error_header" "Kód chyby:"
311371"[english]vgui_Webkit_error_header" "Error Code: "
312372"vgui_Webkit_pagetypeunsupported" "Nelze načíst stránku, nepodporovaný formát stránky"
313373"[english]vgui_Webkit_pagetypeunsupported" "Unable to load page, unsupported page format"
314N/A"vgui_Webkit_badurl" "Nelze načíst URL, špatný název hostitele nebo formát"
N/A374"vgui_Webkit_cachemiss" "Vaše žádost na formulář vypršela. Chcete-li znovu odeslat informace, klikněte na tlačítko „Znovu načíst“."
N/A375"[english]vgui_Webkit_cachemiss" "Your form request has expired. Click reload to re-submit the form data."
N/A376"vgui_Webkit_badurl" "Nelze načíst adresu URL, neplatný formát nebo název hostitele"
315377"[english]vgui_Webkit_badurl" "Unable to load URL, bad hostname or format"
316N/A"vgui_Webkit_connectionproblem" "Nelze se připojit k serveru. Server může být offline a nebo není připojen k internetu."
N/A378"vgui_Webkit_connectionproblem" "Nelze se připojit k serveru. Server může být offline nebo nejste připojeni k síti Internet."
317379"[english]vgui_Webkit_connectionproblem" "Unable to connect to server. Server may be offline or you may not be connected to the internet."
N/A380"vgui_Webkit_proxyconnectionproblem" "Nelze se připojit k HTTP proxy. Vaše proxy může být chybně nastavena, nebo je offline."
N/A381"[english]vgui_Webkit_proxyconnectionproblem" "Unable to connect to HTTP Proxy. Your proxy may be misconfigured or offline."
318382"vgui_Webkit_unknown" "Chyba při načítání stránky (neznámá chyba)."
319383"[english]vgui_Webkit_unknown" "Failed to load web page (unknown error)."
320384"vgui_HTMLBack" "Zpět"
327391"[english]vgui_HTMLStop" "Stop"
328392"vgui_HTMLViewSource" "Zobrazit zdroj..."
329393"[english]vgui_HTMLViewSource" "View Source..."
N/A394"vgui_HTMLCopyUrl" "Kopírovat adresu odkazu"
N/A395"[english]vgui_HTMLCopyUrl" "Copy Link Address"
330396}
331397}