Template:PatchDiff/September 21, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
5353"[english]TF_Class_Name_Pyro" "Pyro"
5454"TF_Class_Name_Spy" "Spion"
5555"[english]TF_Class_Name_Spy" "Spy"
56N/A"TF_Class_Name_Engineer" "Tekniker"
N/A56"TF_Class_Name_Engineer" "Ingenjör"
5757"[english]TF_Class_Name_Engineer" "Engineer"
5858"TF_ScoreBoard_Blue" "BLU"
5959"[english]TF_ScoreBoard_Blue" "BLU"
1216412164"Tip_6_7" "Som Tung Artillerist använder du Smörgosen för att hela upp dig! Använd %attack2% för att kasta den på marken så att lagkamrater kan plocka upp den som hälsa. Oroa dig inte, den kommer med en tallrik som håller den ren."
1216512165"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
1216612166"Tip_6_13" "Som Tung Artillerist ökar Gorbatjovs Rushande Uppercut din rörelsehastighet dramatiskt med tömmer din hälsa medan den används. Använd fartbonusen för att snabbt nå frontlinjerna eller för att överfalla fiender."
12167N/A"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but drain your health while in use. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
N/A12167"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but you take mini-crits while using them. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
1216812168"Tip_6_14" "Som Tung Artillerist åsamkar Mässingsmonstret mer skada men sänker din rörlighet medan den används. Använd den när du spelar defensivt, då du kommer finna det svårare att jaga ikapp fiender på flykt."
1216912169"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
1217012170"Tip_6_15" "Som Tung Artillerist kan den temporära hälsoökningen som Dalokohs-Kakan ger vara ett kraftfullt övertag i strid eller hjälpa med att motverka hälsotömningen från Gorbatjovs Rushande Uppercut."
12171N/A"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle or help offset the health drain of the Gloves of Running Urgently."
N/A12171"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
1217212172"Tip_6_16" "Som Tung Artillerist hjälper Stålnävarnas skadereducering för avståndsvapen med att kontra hotet från fientliga Krypskyttar. Använd dem som skydd när du rör dig genom öppna områden!"
1217312173"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
1217412174"Tip_6_17" "Som Tung Artillerist kommer Krigarens Anda åsamka mer skada, vilket gör dem mycket effektiva i strid. Nackdelen är dock att du har lite mindre hälsa, vilket kan påverka din livslängd."
1225112251"[english]Tip_9_26" "As an Engineer, be aware that your building will be destroyed if you are killed while carrying it. Only move your buildings when you are guarded by your team, or it is safe to do so!"
1225212252"Tip_9_27" "Som Tekniker, var försiktig när du byter ut din närstridsvapenutrustning eftersom att detta kommer förstöra alla dina placerade byggnader."
1225312253"[english]Tip_9_27" "As an Engineer, be careful when switching your melee weapon loadout as doing so will destroy all placed buildings!"
N/A12254"Tip_9_28" "Som Tekniker ska du överväga att välja defensiva platser som är svåra att anfalla, och använda dem som plattform att konstruera byggnader på. Särskilt Vaktgevär är som mest effektiva när de placeras på den rätta platsen."
N/A12255"[english]Tip_9_28" "As an Engineer, consider defensive locations that are hard to assault, and use them as staging areas when constructing buildings. Sentry Guns in particular are most effective when placed in the right location."
N/A12256"Tip_9_29" "Som Tekniker använder Änkmakaren metall för varje skott. Se till att du observerar var ammo och Utmatare finns så att du snabbt kan fylla på med mer metall när du måste. Överväg också att utrusta Pistolen för att kunna åsamka skada ifall du blir utan metall."
N/A12257"[english]Tip_9_29" "As an Engineer, the Widowmaker draws from your metal reserves for each shot. Make sure that you take note of ammo locations and Dispensers to quickly resupply when you need to; also consider equipping the Pistol to be able to deal damage when you can't."
N/A12258"Tip_9_30" "Som Tekniker tömmer Pomson 6000:s projektiler ÜberLaddningsmätaren hos fientliga Sjukvårdare och Döljningsmätaren hos fientliga Spioner."
N/A12259"[english]Tip_9_30" "As an Engineer, the Pomson 6000's projectiles drain the ÜberCharge meter of enemy Medics and the cloak meter of enemy Spies."
N/A12260"Tip_9_31" "Som Tekniker kommer Aha-upplevelsens hån (%taunt%) att teleportera dig tillbaka till återskapningsplatsen och återställa både din hälsa och dina metallreserver! Använd detta tillsammans med en Teleportör för att snabbt kunna uppgradera och reparera byggnader på frontlinjen."
N/A12261"[english]Tip_9_31" "As an Engineer, activating the Eureka Effect's taunt (%taunt%) will teleport you back to spawn and replenish both your health and metal reserves! Use it in conjunction with a Teleporter in order to quickly upgrade and repair buildings on the frontline."
N/A12262"Tip_arena_8" "Som Sjukvårdare kommer din ÜberLaddning inte bäras över mellan dina liv när du använder Vita-Sågen."
N/A12263"[english]Tip_arena_8" "As a Medic, your ÜberCharge will not carry over between lives while using the Vita-Saw."
N/A12264"Tip_arena_9" "Som Pyro ska du kolla efter Spioner noggrant för att förhindra dem från att ge det andra laget en strategisk fördel."
N/A12265"[english]Tip_arena_9" "As a Pyro, Spy check teammates vigorously in order to prevent Spies from giving the other team a strategic advantage."
1225412266"NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "Du intjänade:"
1225512267"[english]NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "You �Earned�:"
1225612268"ToolStrangePartApplyConfirm" "Är du säker på att du vill lägga till denna Märkliga Del till detta föremål?\n\nKom ihåg: ett enda föremål kan bara ha %maximum_strange_part_slots% delar. Din\n%subject_item_def_name% har %remaining_strange_part_slots% lediga platser kvar."
1227512287"[english]KillEaterEventType_GibKills" "Gib Kills"
1227612288"TF_StrangePart_Empty" "Märklig Del"
1227712289"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
12278N/A"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Genom att lägga till denna Märkliga Del till ett vapen med märklig kvalitet så kan det hålla reda på ny statistik!"
N/A12290"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja hålla reda på ny statistik!"
1227912291"[english]TF_StrangePart_Empty_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track an additional new statistic!"
1228012292"TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Märklig Del: Tunga Artillerister Dödade"
1228112293"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Heavies Killed"
N/A12294"TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet Tunga Artillerister du dödar med det vapnet."
N/A12295"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Heavies you kill with that weapon."
1228212296"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Märklig Del: Byggnader Förstörda"
1228312297"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Buildings Destroyed"
N/A12298"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet byggnader du förstör med det vapnet."
N/A12299"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of buildings you destroy with that weapon."
1228412300"TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Märklig Del: Projektiler Reflekterade"
1228512301"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Projectiles Reflected"
N/A12302"TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet projektiler du reflekterar med det vapnet."
N/A12303"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of projectiles you reflect with that weapon."
1228612304"TF_StrangePart_HeadshotKills" "Märklig del: Dödliga huvudskott"
1228712305"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills" "Strange Part: Headshot Kills"
12288N/A"TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Om du lägger till den här märkliga delen på ett märkligt vapen kommer det att räkna antalet fiender du har dödat med huvudskott, med det vapnet."
N/A12306"TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fiender du dödar med huvudskott med det vapnet."
1228912307"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of headshot kills you make with that weapon."
1229012308"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Märklig Del: Luftburna Fiender Dödade"
1229112309"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Airborne Enemies Killed"
N/A12310"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet luftburna fiender du dödar med det vapnet."
N/A12311"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of airborne enemies you kill with that weapon."
1229212312"TF_StrangePart_GibKilled" "Märklig Del: Fiender Sprängda i Småbitar"
1229312313"[english]TF_StrangePart_GibKilled" "Strange Part: Gib Kills"
N/A12314"TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fiender du spränger i småbitar med det vapnet."
N/A12315"[english]TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you gib with that weapon."
1229412316"KillEater_HolidayPunchRank0" "Märklig"
1229512317"[english]KillEater_HolidayPunchRank0" "Strange"
1229612318"KillEater_HolidayPunchRank1" "Obetydlig"
1243312455"[english]TF_CozyCamper_Desc" ""
1243412456"Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� har förtjänat:: %s2 %s3"
1243512457"[english]Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� has earned:: %s2 %s3"
N/A12458"TF_Armory_Item_StrangePart" "Detta föremål är en Märklig Del. Den kan tillämpas på ett föremål med Märklig kvalitet som du redan äger, vilket låter den hålla reda på en ny statistik."
N/A12459"[english]TF_Armory_Item_StrangePart" "This item is a Strange Part. It can be applied to one Strange-quality item you already own, enabling it to track an additional new statistic."
1243612460"TF_DailyMapStampRewardHat" "Filatelist"
1243712461"[english]TF_DailyMapStampRewardHat" "Philateler"
1243812462"TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Grattis! Igår gjorde du mer för att stödja TF2s kartskapare genom kart-frimärken än någon annan! Bär denna med stolthet innan den byter ägare imorgon!"
1247712501"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Clear all of the score counters on this strange item? This will set all of the values to 0."
1247812502"TF_nocrosshaironscopezoom" "KRYPSKYTT: Göm siktet när du är inzoomad."
1247912503"[english]TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Hide crosshair when zoomed in."
N/A12504"Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "Om valt kommer standard- och anpassade korshår automatiskt försvinna vid in-zoomning med alla krypskyttegevär, och endast lämna gevärets lasersikte."
N/A12505"[english]Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "If set, when zoomed in with any sniper rifles, the default and custom crosshairs will automatically disappear leaving only the rifle targeting laser."
1248012506"TF_Bundle_MysteriousPromo2" "Mystisk Promo 2"
1248112507"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo2" "Mysterious Promo 2"
1248212508"TF_Bundle_MysteriousPromo2_Desc" "Mystisk Promo 2"
1249712523"[english]KillEaterEventType_AlliesExtinguished" "Allies Extinguished"
1249812524"TF_StrangePart_FullMoonKills" "Märklig del: Dödade vid fullmåne"
1249912525"[english]TF_StrangePart_FullMoonKills" "Strange Part: Full Moon Kills"
N/A12526"TF_StrangePart_FullMoonKills_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fiender du dödar under fullmåne med det vapnet."
N/A12527"[english]TF_StrangePart_FullMoonKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill during full moons with that weapon."
1250012528"TF_StrangePart_PosthumousKills" "Märklig del: Dödade efter du dött"
1250112529"[english]TF_StrangePart_PosthumousKills" "Strange Part: Posthumous Kills"
N/A12530"TF_StrangePart_PosthumousKills_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet fiender du dödar med det vapnet medan du själv är död."
N/A12531"[english]TF_StrangePart_PosthumousKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill with that weapon while you're dead."
1250212532"TF_StrangePart_AlliesExtinguished" "Märklig Del: Lagkamrater Släckta"
1250312533"[english]TF_StrangePart_AlliesExtinguished" "Strange Part: Allies Extinguished"
12504N/A"TF_vote_passed_ban_player" "Spelare %s1 har blivit bannad."
N/A12534"TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Lägg till denna Märkliga Del till ett vapen med Märklig kvalitet så kommer den börja räkna antalet brinnande lagkamrater du släcker med det vapnet."
N/A12535"[english]TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of burning allies you extinguish with that weapon."
N/A12536"TF_vote_passed_ban_player" "Spelare %s1 har blivit avstängd."
1250512537"[english]TF_vote_passed_ban_player" "Player %s1 has been banned."
1250612538"TF_TournamentMedal_UGC_1st_NA_Platinum" "UGC Highlander Första Plats Nordamerikansk Platina"
1250712539"[english]TF_TournamentMedal_UGC_1st_NA_Platinum" "UGC Highlander 1st Place North American Platinum"
1257312605"[english]TF_ScoutHeadband" "The Front Runner"
1257412606"TF_ScoutHeadband_Desc" "Detta minnessvettband är en kärleksfull hyllning till hjältarna - och vi använder inte det ordet lättvindigt - som lever sina liv som svettiga ljus i vinden."
1257512607"[english]TF_ScoutHeadband_Desc" "This commemorative sweatband is a loving tribute to the heroes – and we don't use that word lightly – who live their lives like sweaty candles in the wind."
N/A12608"TF_ScoutHeadband_Style0" "Stiligt"
N/A12609"[english]TF_ScoutHeadband_Style0" "Stylin'"
1257612610"TF_ScoutHeadband_Style1" "Likgiltig"
1257712611"[english]TF_ScoutHeadband_Style1" "Indifferent"
1257812612"TF_SuperMNC_Pyro" "Den Treögde"
1267712711"[english]TF_QC_Flasks_Desc" "We don't know what's in it, but we found it in some rusty drums buried in a shallow grave in a forest, so let's face it, you'll probably get super powers if you drink it."
1267812712"TF_QC_MedicGlove" "Quadwranglern"
1267912713"[english]TF_QC_MedicGlove" "The Quadwrangler"
N/A12714"TF_QC_MedicGlove_Desc" "Denna kvantkragade labbrock inkluderar ett händigt gummirör som suger blodet från ditt hjärta, där det inte behövs, och leder det till din skjutarm, där det behövs!"
N/A12715"[english]TF_QC_MedicGlove_Desc" "This quantum-collared lab coat includes a handy rubber pipe that siphons blood from your heart, where it is not needed, to your shooting arm, where it is!"
1268012716"TF_MedicClipboard" "Kirurgens Kappväska"
1268112717"[english]TF_MedicClipboard" "The Surgeon's Side Satchel"
N/A12718"TF_MedicClipboard_Desc" "Denna kompakta medicinska utrustningsväska är det perfekta tillbehöret för en doktor på språng. Behandla patienter utomhus, i den friska osterila luften på slagfältet."
N/A12719"[english]TF_MedicClipboard_Desc" "This compact medical equipment bag makes the perfect accessory for the doctor on the go. Treat patients out of doors, in the fresh unsterile air of the battlefield."
1268212720"TF_DemoTreasureChest" "Spritskåpet"
1268312721"[english]TF_DemoTreasureChest" "The Liquor Locker"
N/A12722"TF_DemoTreasureChest_Desc" "Demo håller sin förmögenhet nära till hands. Eller snarare fastbunden på ryggen. Du kommer inte hitta några pengar i den, för Demo investerar klokt i guld som han sedan spenderar på sällsynta fat-lagrade likörer, som han sedan vanligtvis dricker, vilket är varför kan håller den inlåst och nyckeln gömd."
N/A12723"[english]TF_DemoTreasureChest_Desc" "The Demo keeps his fortune close to his chest: Specifically, on the other side of it, strapped to his back. You won't find money in it: Demo wisely invests in gold, which he then spends on rare cask-aged liquors, which he then usually drinks, which is why he keeps it locked and the key hidden."
1268412724"TF_DemoTreasureChest_Style0" "Klassisk"
1268512725"[english]TF_DemoTreasureChest_Style0" "Classic"
1268612726"TF_DemoTreasureChest_Style1" "Framsida"
1268912729"[english]TF_DemoTreasureChest_Style2" "Right Hip"
1269012730"TF_DemoTreasureChest_Style3" "Vänster höft"
1269112731"[english]TF_DemoTreasureChest_Style3" "Left Hip"
N/A12732"Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Bäraren kan inte bära informationsportföljen"
N/A12733"[english]Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Wearer cannot carry the intelligence briefcase"
N/A12734"Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% skadebonus utan förklädnad"
N/A12735"[english]Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% damage bonus while undisguised"
1269212736"TF_Bundle_MysteriousPromo3" "Mystisk Promo 3"
1269312737"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo3" "Mysterious Promo 3"
1269412738"TF_Bundle_MysteriousPromo3_Desc" "Mystisk Promo 3"
1270112745"[english]TF_Item_Goldfish" "Goldfish"
1270212746"TF_Item_Goldfish_Type" "Guldfisk"
1270312747"[english]TF_Item_Goldfish_Type" "Goldfish"
N/A12748"TF_Item_Goldfish_Desc" "Slår det dig så mystiskt att guldfisk är varken GJORT AV GULD eller ENS FISK? För att den borde det. Just det, guldfisk ÄR fisk, vi hade fel på den biten. FÖR ATT FÅ DIG UR DOFTEN!"
N/A12749"[english]TF_Item_Goldfish_Desc" "Does it strike you as mysterious that goldfish are neither MADE OF GOLD or EVEN FISH? Because it should. Also, goldfish ARE fish, we got that part wrong. TO GET YOU OFF THE SCENT!"
1270412750"TF_Item_PocketLint" "Fickludd"
1270512751"[english]TF_Item_PocketLint" "Pocket Lint"
1270612752"TF_Item_PocketLint_Type" "Fickludd"
1271112757"[english]TF_Item_CheeseWheel" "Cheese Wheel"
1271212758"TF_Item_CheeseWheel_Type" "Osthjul"
1271312759"[english]TF_Item_CheeseWheel_Type" "Cheese Wheel"
N/A12760"TF_Item_CheeseWheel_Desc" "Denna ost verkar inte så mystisk tills du inser att den är full med skotthål. Någon hann till denna ost innan den kunde prata."
N/A12761"[english]TF_Item_CheeseWheel_Desc" "This cheese doesn't seem so mysterious until you realize it's full of bullet holes. Somebody got to this cheese before it could talk."
1271412762"TF_Item_SecretDiary" "Hemlig dagbok"
1271512763"[english]TF_Item_SecretDiary" "Secret Diary"
1271612764"TF_Item_SecretDiary_Type" "Hemlig dagbok"
1271712765"[english]TF_Item_SecretDiary_Type" "Secret Diary"
N/A12766"TF_Item_SecretDiary_Desc" "Att äga denna kommer inte, olikt andra spel som vi kan nämna, att spela upp en ljudfil med hemliga dagboksinlägg. Varför? För att vi RESPEKTERAR våra karaktärers PRIVATLIV. Vad döljer dem? Vi lever sannerligen i MYSTISKA TIDER."
N/A12767"[english]TF_Item_SecretDiary_Desc" "Unlike other games we could mention, owning this won't trigger a sound file narrating secret diary entries. Why? Because we RESPECT THE PRIVACY of our characters. What are they hiding? Truly we live in MYSTERIOUS TIMES."
1271812768"TF_Item_BananaPeel" "Bananskal"
1271912769"[english]TF_Item_BananaPeel" "Banana Peel"
1272012770"TF_Item_BananaPeel_Type" "Bananskal"
1272112771"[english]TF_Item_BananaPeel_Type" "Banana Peel"
N/A12772"TF_Item_BananaPeel_Desc" "Vart tog bananen vägen? Sätt dig ner denna nästa del, för att VI HAR INGEN ANING. Håll med; det där är ganska mystiskt."
N/A12773"[english]TF_Item_BananaPeel_Desc" "Where did the banana go? Sit down for this next part, because WE HAVE NO IDEA. Admit it, that's kind of mysterious."
1272212774"TF_Item_BarnDoorPlank" "Stalldörrsplanka"
1272312775"[english]TF_Item_BarnDoorPlank" "Barn Door Plank"
1272412776"TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Planka"
1272512777"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Plank"
N/A12778"TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "Denna ladugårds-dörrplanka ser inte alls mystisk ut, tills du tittar på den på atomär nivå. Hallå, där är en häst bredvid alla dem där atomerna. De turas om med att rida hästen. Jösses, hur hamnade en häst där? Ganska jäkla mystiskt."
N/A12779"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "This barn door plank doesn't look mysterious at all, until you view it at an atomic level. Hey, there's a horse there next to all those atoms. They're taking turns riding the horse. Man, how did a horse get there? Pretty darn mysterious."
1272612780"TF_Item_DamagedCapacitor" "Knappt-Smält Kondensator"
1272712781"[english]TF_Item_DamagedCapacitor" "Barely-Melted Capacitor"
1272812782"TF_Item_DamagedCapacitor_Type" "Kondensator"
1274712801"[english]TF_RobotChickenHat_Promo" "Robot Chicken Hat Promo"
1274812802"TF_RobotChickenHat_Promo_Desc" " "
1274912803"[english]TF_RobotChickenHat_Promo_Desc" ""
N/A12804"TF_DoomsdayAchievementHat" "Den Milda Munitionne av Fritid"
N/A12805"[english]TF_DoomsdayAchievementHat" "The Gentle Munitionne of Leisure"
N/A12806"TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "Denna snärtiga höga hatt för alla klasser firar minnet av man och apas gemensamma försök att erövra himlarna med en inbyggd raket som, varje år på avfyrningens årsdag, kan explodera våldsamt."
N/A12807"[english]TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "This snappy all-class stovepipe commemorates man and monkey's joint attempt to conquer the heavens with a built-in rocket that, every year on the anniversary of the launch, might violently explode."
1275012808"TF_Lollichop" "Slickepinan"
1275112809"[english]TF_Lollichop" "The Lollichop"
1275212810"TF_Lollichop_Desc" "Fyll (dela) dina vänners magar (skallar) med läckert godis (kallt stål) med denna överdimensionerade sockersöta slickepinne. (Utrustar dig med Pyrosyn.)"
1278112839"[english]TF_Weapon_PEP_Scattergun" "Baby Face's Blaster"
1278212840"TF_Weapon_PEP_Scattergun_Desc" " "
1278312841"[english]TF_Weapon_PEP_Scattergun_Desc" ""
12784N/A"TF_Weapon_PEP_Pistol" "Snyggingens Pang Pistol"
N/A12842"TF_Weapon_PEP_Pistol" "Snyggingens Pangpistol"
1278512843"[english]TF_Weapon_PEP_Pistol" "Pretty Boy's Pocket Pistol"
1278612844"TF_Weapon_PEP_Pistol_Desc" " "
1278712845"[english]TF_Weapon_PEP_Pistol_Desc" ""
1285312911"[english]TF_DemoParrot_Style2" "Imbued"
1285412912"TF_MedicUshanka" "Gentlemannens Usjanka"
1285512913"[english]TF_MedicUshanka" "The Gentleman's Ushanka"
N/A12914"TF_MedicUshanka_Desc" "Denna militäriska pälsjägarmössa gjort av äkta tysk kaninpäls är ett perfekt komplement till Officerarens Usjanka. Låt officeraren i ditt liv veta att du alltid kommer vara precis bakom honom med ett Hälsovapen redo och med matchande utstyrsel."
N/A12915"[english]TF_MedicUshanka_Desc" "Made from genuine German rabbit fur, this military-grade trappers' hat makes the perfect complement to the Officer's Ushanka. Let the officer in your life know you'll always be right behind them, with a Medigun at the ready and a matching wardrobe."
1285612916"TF_SpyOpenJacket" "Vardagliga Kontoristen"
1285712917"[english]TF_SpyOpenJacket" "The Business Casual"
N/A12918"TF_SpyOpenJacket_Desc" "Det är avslappnade affärer på framsidan, och mer avslappnade affärer på baksidan. Kolla nu på sidorna. Japp. Avslappnade affärer där också. Täck för alla avslappnade affärsbaser med denna uppknäppta kavaj."
N/A12919"[english]TF_SpyOpenJacket_Desc" "It's casual business up front, and more casual business in the back. Now: check those sides. Yep. It's casual business there too. Cover all the casual business bases with this unbuttoned suit jacket."
1285812920"TF_EngineerBlueprintsBack" "Idéröret"
1285912921"[english]TF_EngineerBlueprintsBack" "The Idea Tube"
1286012922"TF_EngineerBlueprintsBack_Desc" "Denna stiliga lädercylinder är bättre än dagboken på alla sätt. Har du hemliga tankar? Skriv ner dem, knyckla ihop dem och stoppa ner dem i röret. Det är även otroligt lätt att hitta en tanke när du behöver den. Allt du behöver göra är att tömma tuben så finns alla där. Du är bara en simpel utslätning från att komma ihåg den."
1286112923"[english]TF_EngineerBlueprintsBack_Desc" "This handsome leather cylinder improves on the diary in every way. Do you have secret thoughts? Write 'em down, ball 'em up, and stuff 'em in the tube. It's incredibly easy to find a thought when you need it, too. Simply empty out the tube and there they all are. You're just one simple unballing away from remembering it."
12862N/A"TF_RobotChickenHat" "Robot Chicken Hatt"
N/A12924"TF_RobotChickenHat" "Robot Chickens hatt"
1286312925"[english]TF_RobotChickenHat" "Robot Chicken Hat"
12864N/A"TF_RobotChickenHat_Desc" "Varför gick hönan FAKTISKT över vägen? För att bli överkörd, stulen av en galen vetenskapsman, och bli omvandlad till en läskig cyborg som du kan ha på huvudet. Så nästa gång du hör någon säga det skämtet, sätt den där självbelåtna skämtberättaren på plats. För du har alla FAKTA."
N/A12926"TF_RobotChickenHat_Desc" "Varför gick hönan EGENTLIGEN över vägen? För att bli överkörd, stulen av en galen vetenskapsman och bli omvandlad till en läskig cyborg som du kan ha på huvudet. Så nästa gång du hör någon säga det skämtet, sätt den där självbelåtna skämtberättaren på plats. För du har alla FAKTA."
1286512927"[english]TF_RobotChickenHat_Desc" "Why did the chicken REALLY cross the road? To get hit by a car, stolen by a mad scientist, and transformed into a terrifying cyborg that you can wear on your head. So the next time you hear someone telling you that joke, set that smug joke-teller straight, because you've got the FACTS."
1286612928"TF_RobotChickenHat_Style0" "Normal"
1286712929"[english]TF_RobotChickenHat_Style0" "Normal"
1286912931"[english]TF_RobotChickenHat_Style1" "Beakless"
1287012932"TF_Item_Goldfish_Burned" "Rostad Guldfisk"
1287112933"[english]TF_Item_Goldfish_Burned" "Roasted Goldfish"
N/A12934"TF_Item_Goldfish_Burned_Desc" "Pyromania-Uppdateringen blev precis så het att den brände upp alla dina mystiska skatter .\n\nDu kan nu tillverka detta tillsammans med tre andra brända föremål, men bara fram tills 7/11/2012!"
N/A12935"[english]TF_Item_Goldfish_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1287212936"TF_Item_PocketLint_Burned" "Förkolnat Fickludd"
1287312937"[english]TF_Item_PocketLint_Burned" "Charred Pocket Lint"
N/A12938"TF_Item_PocketLint_Burned_Desc" "Pyromania-Uppdateringen blev precis så het att den brände upp alla dina mystiska skatter .\n\nDu kan nu tillverka detta tillsammans med tre andra brända föremål, men bara fram tills 7/11/2012!"
N/A12939"[english]TF_Item_PocketLint_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1287412940"TF_Item_CheeseWheel_Burned" "Rökt Osthjul"
1287512941"[english]TF_Item_CheeseWheel_Burned" "Smoked Cheese Wheel"
N/A12942"TF_Item_CheeseWheel_Burned_Desc" "Pyromania-Uppdateringen blev precis så het att den brände upp alla dina mystiska skatter .\n\nDu kan nu tillverka detta tillsammans med tre andra brända föremål, men bara fram tills 7/11/2012!"
N/A12943"[english]TF_Item_CheeseWheel_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1287612944"TF_Item_BananaPeel_Burned" "Bränt bananskal"
1287712945"[english]TF_Item_BananaPeel_Burned" "Burned Banana Peel"
N/A12946"TF_Item_BananaPeel_Burned_Desc" "Pyromania-Uppdateringen blev precis så het att den brände upp alla dina mystiska skatter .\n\nDu kan nu tillverka detta tillsammans med tre andra brända föremål, men bara fram tills 7/11/2012!"
N/A12947"[english]TF_Item_BananaPeel_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1287812948"TF_Item_BarnDoorPlank_Burned" "Förbränd Stalldörrsplanka"
1287912949"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Burned" "Incinerated Barn Door Plank"
N/A12950"TF_Item_BarnDoorPlank_Burned_Desc" "Pyromania-Uppdateringen blev precis så het att den brände upp alla dina mystiska skatter .\n\nDu kan nu tillverka detta tillsammans med tre andra brända föremål, men bara fram tills 7/11/2012!"
N/A12951"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1288012952"TF_Item_SecretDiary_FireProof" "Brandsäker Hemlig Dagbok"
1288112953"[english]TF_Item_SecretDiary_FireProof" "Fireproof Secret Diary"
N/A12954"TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "Den ryker lite, men annars verkar den okej. Den här saken måste vara gjort av samma grejer som man gör antika astronauter av."
N/A12955"[english]TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "It's smoldering a little, but otherwise it seems okay. This thing must be built out of the same stuff they make ancient astronauts from."
N/A12956"RummageThroughAsh" "Krafs"
N/A12957"[english]RummageThroughAsh" "Rummage"
1288212958"TF_Ash_Type" "Aska"
1288312959"[english]TF_Ash_Type" "Ash"
1288412960"TF_PileOfAsh" "Askhög"
1288512961"[english]TF_PileOfAsh" "Pile Of Ash"
N/A12962"TF_PileOfAsh_Desc" "Det ser ut som det är något därinne...\n\nEfter 7/11/2012 kommer denna hög försvinna."
N/A12963"[english]TF_PileOfAsh_Desc" "Looks like there's something in there...\n\nAfter 7/11/2012 this pile will disappear."
1288612964"Msg_Dominating_What" "är BÄSTA VÄN med"
1288712965"[english]Msg_Dominating_What" "is BEST FRIENDS with"
1288812966"Msg_Revenge_What" "GJORDE SLUT med"
1293113009"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_RIDE_THE_ELEVATOR_DESC" "Win a round with at least 5 teammates on the elevator."
1293213010"TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_NAME" "Rymdläger"
1293313011"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_NAME" "Space Camp"
N/A13012"TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_DESC" "Döda en fiende i området med den trasiga lådan medan de försöker plocka upp det neutrala Australiumet."
N/A13013"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_DESC" "Kill an enemy within the broken crate area while they attempt to pick up the neutral Australium."
1293413014"TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_INTO_EXHAUST_NAME" "Uppskjuten"
1293513015"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_INTO_EXHAUST_NAME" "Lift-offed"
1293613016"TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_INTO_EXHAUST_DESC" "Knuffa en spelare in i raketens avfyrningseld vid slutet av rundan."
1296313043"[english]RI_BurnedItem" "burned items"
1296413044"TF_Tool_ScorchedKey" "Bränd Nyckel"
1296513045"[english]TF_Tool_ScorchedKey" "Scorched Key"
N/A13046"TF_Tool_ScorchedKey_Desc" "Används för att öppna Brända Lådor.\n\nEfter 7/11/2012 förvandlas denna till en vanlig nyckel."
N/A13047"[english]TF_Tool_ScorchedKey_Desc" "Used to open Scorched Crates.\n\nAfter 7/11/2012 this will turn into a normal key."
1296613048"TF_ScorchedCrate" "Bränd Låda"
1296713049"[english]TF_ScorchedCrate" "Scorched Crate"
N/A13050"TF_ScorchedCrate_Desc" "Denna lådas innehåll är okänt och endast\nBrända Nycklar passar i låset.\n\nDen känns konstigt varm.\n\nEfter 7/11/2012 kommer denna låda att försvinna."
N/A13051"[english]TF_ScorchedCrate_Desc" "This crate's contents are unknown and only\nScorched Keys fit the lock.\n\nIt feels strangely warm to the touch.\n\nAfter 7/11/2012 this crate will disappear."
1296813052"Attrib_DmgTaken_Increased" "%s1% skadesårbarhet för bäraren"
1296913053"[english]Attrib_DmgTaken_Increased" "%s1% damage vulnerability on wearer"
1297013054"Attrib_CancelFallingDamage" "Bärare tar aldrig fallskada"
1297313057"[english]Attrib_RageGainOnKill" "Gain Focus on kills and assists"
1297413058"Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% kroppskottskada"
1297513059"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage on body shot"
N/A13060"Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Fokus aktiveras vid avfyrning när Fokusmätaren är full\nI Fokus: +25% snabbare uppladdning och ingen utzoomning"
N/A13061"[english]Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Focus activates on Fire when Focus meter is full\nIn Focus: +25% faster charge and no unscoping"
1297613062"Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 graders slumpmässig projektilsavvikelse"
1297713063"[english]Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 degrees random projectile deviation"
1297813064"Attrib_AutoFiresFullClip" "Håll inne primäreldsknappen för att ladda upp till tre raketer\nSläpp primäreldsknappen för att släppa lös spärrelden."
1297913065"[english]Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold Fire to load up to three rockets\nRelease Fire to unleash the barrage"
1298013066"Attrib_SelfMarkForDeath" "Du är dödsmärkt medan aktiv, och under en kort period efter vapenbyte"
1298113067"[english]Attrib_SelfMarkForDeath" "You are marked for death while active, and for short period after switching weapons"
N/A13068"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Lysraketen knuffar tillbaka målet vid träff\noch tänder eld på fiender inom en liten radie"
N/A13069"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand ignites enemies in a small radius"
N/A13070"Attrib_CanOverload" "Överladdning av kammaren kommer orsaka feltändning"
N/A13071"[english]Attrib_CanOverload" "Overloading the chamber will cause a misfire"
N/A13072"Attrib_HypeOnDamage" "Vid Träff: Bygger upp Boost\nSpring upp till dubbla hastigheten vid maximal Boost"
N/A13073"[english]Attrib_HypeOnDamage" "On Hit: Builds Boost\nRun at up to double speed at maximum Boost"
1298213074"Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost ställs om vid hoppande"
1298313075"[english]Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost resets on jump"
1298413076"Attrib_PyroYearNumber" "Bevittnade infernot %s1"
1298513077"[english]Attrib_PyroYearNumber" "Witnessed the %s1 inferno"
N/A13078"Attrib_NoPrimaryAmmoFromDispensers" "Kan inte fylla på ammo från Utmatare"
N/A13079"[english]Attrib_NoPrimaryAmmoFromDispensers" "Cannot collect ammo from dispensers"
N/A13080"Attrib_VisionOptInFlags" "Om Utrustat: Besök Pyroland"
N/A13081"[english]Attrib_VisionOptInFlags" "On Equip: Visit Pyroland"
1298613082"Attrib_PyrovisionOnly" "Syns bara i Pyroland"
1298713083"[english]Attrib_PyrovisionOnly" "Only visible in Pyroland"
1298813084"TF_Unique_Pickaxe_EscapePlan" "Flyktplanen"
1298913085"[english]TF_Unique_Pickaxe_EscapePlan" "The Escape Plan"
1299013086"TF_SpectatePyroVision" "Som åskådare, se världen som Pyro gör."
1299113087"[english]TF_SpectatePyroVision" "When Spectating, view world from the eyes of a Pyro."
N/A13088"TF_ReplayPyroVision" "Repriser betraktas från Pyros ögon."
N/A13089"[english]TF_ReplayPyroVision" "Replay's are viewed from the eyes of a Pyro."
1299213090"TF_GameModeDesc_SD" "Leverera Australiumväskan till installationsplatsen."
1299313091"[english]TF_GameModeDesc_SD" "Deliver the Australium suitcase to the deployment site."
1299413092"TF_GameModeDetail_SD" "Båda lagen slåss om en enda Australiumväska och äran för att få leverera den.\n\nNär fienden tappar väskan måste du försvara den tills den återställs vid den neutrala upphämtningsplatsen."
1299513093"[english]TF_GameModeDetail_SD" "Both teams fight over a single Australium suitcase and the honor of delivering it.\n\nWhen the suitcase is dropped by the enemy you'll need to defend it until it returns to the neutral drop site."
N/A13094"TF_Armory_Item_Scorched_Crate" "Denna låda innehåller ett föremål, men det är inte tydligt om vad för något. Lådan kommer försvinna den 11:e Juli, så du borde öppna den innan dess!"
N/A13095"[english]TF_Armory_Item_Scorched_Crate" "This crate contains an item, but it isn't clear what. The crate will disappear on July 11th, so you should open it before it's gone!"
1299613096"TF_vote_no_maps" "Inga kartor tillgängliga"
1299713097"[english]TF_vote_no_maps" "No maps available"
1299813098"Tooltip_SpectatePyroVision" "Om valt, så kommer världen bli sedd med Pyrosyn när du åskådar"
1311713217"[english]TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver" "Dumpster Diver Bundle"
1311813218"TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver_Desc" "Äntligen! Upplev spänningen med att vara hemlös från skyddet av ditt eget hem:"
1311913219"[english]TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver_Desc" "Finally! Experience the thrill of being homeless from the comfort of your own home:"
N/A13220"TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy" "Samhällets Fiende-bunt"
N/A13221"[english]TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy" "Public Enemy Bundle"
N/A13222"TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy_Desc" "Beslutar du dig om huruvida du ska starta ditt egna brottssyndikat? Pröva på hur det är att vara gangster med Samhällets Fiende-bunt:"
N/A13223"[english]TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy_Desc" "Deciding whether or not to start your own crime syndicate? Test the gangster waters with the Public Enemy Bundle:"
1312013224"TF_Bundle_Summer2012_Pyromania" "Pyromania Megabunten"
1312113225"[english]TF_Bundle_Summer2012_Pyromania" "Pyromania Mega Bundle"
1312213226"TF_Bundle_Summer2012_Pyromania_Desc" "Om du köpte all denna utrustning separat, så skulle det kosta över 80 euro. Om du köper den i denna bunt så skulle det kosta mindre. Så vi tycker valet är tydligt: Köp allt separat. Snälla?"
1312313227"[english]TF_Bundle_Summer2012_Pyromania_Desc" "If you bought all this gear separately, it would cost over $100. If you buy it all in this bundle, it would cost less. So we think the choice is clear: Buy them separately. Please?"
N/A13228"TF_Bundle_Summer2012_Community" "Sommaren 2012 Gemenskapsbunt"
N/A13229"[english]TF_Bundle_Summer2012_Community" "Summer 2012 Community Bundle"
N/A13230"TF_Bundle_Summer2012_Community_Desc" "Sommaren 2012 Gemenskapsbunt är fylld med otroliga skapelser av TF2:s gemenskapsmedlemmar. Så om du råkar vara villkorligt frigiven, så räknas detta förmodligen som samhällstjänst:"
N/A13231"[english]TF_Bundle_Summer2012_Community_Desc" "The Summer 2012 Community Bundle is filled with amazing creations by members of the TF2 community. So if you happen to be on parole, this actually probably counts as community service:"
N/A13232"TF_Pet_Balloonicorn_Promo" "Ballonghörningspromo"
N/A13233"[english]TF_Pet_Balloonicorn_Promo" "Pet Balloonicorn Promo"
1312413234"TF_Pet_Balloonicorn_Promo_Desc" " "
1312513235"[english]TF_Pet_Balloonicorn_Promo_Desc" ""
1312613236"TF_Sandvich_Promo" "Smörgospromo"
1312913239"[english]TF_Sandvich_Promo_Desc" ""
1313013240"TF_Sandvich_Promo_Package" "Vad finns i Smörgoslådan?"
1313113241"[english]TF_Sandvich_Promo_Package" "What's in the Sandvich Box?"
N/A13242"TF_Sandvich_Promo_Package_Desc" "Denna förslutna Smörgoslåda kommer öppnas för att avslöja sitt innehåll vid senare tillfälle."
N/A13243"[english]TF_Sandvich_Promo_Package_Desc" "This sealed Sandvich Box will open to reveal its contents at a later date."
1313213244"TF_Companion_Square_Promo" "Companion Square-promo"
1313313245"[english]TF_Companion_Square_Promo" "Companion Square Promo"
1313413246"TF_Companion_Square_Promo_Desc" " "
1313513247"[english]TF_Companion_Square_Promo_Desc" ""
1313613248"TF_Companion_Square_Promo_Package" "Vad finns i Companion Square-lådan?"
1313713249"[english]TF_Companion_Square_Promo_Package" "What's in the Companion Square Box?"
13138N/A"TF_Companion_Square_Promo_Package_Desc" "Denna förslutna Companion Square-låda kommer öppnas för att avslöja sitt innehåll vid ett senare tillfälle."
N/A13250"TF_Companion_Square_Promo_Package_Desc" "Denna förslutna Kompanjonens Fyrkantiga Låda kommer öppnas för att avslöja sitt innehåll vid ett senare tillfälle."
1313913251"[english]TF_Companion_Square_Promo_Package_Desc" "This sealed Companion Square Box will open to reveal its contents at a later date."
1314013252"DeathMsg_AssistedSuicide_Multiple" "gjorde slut på"
1314113253"[english]DeathMsg_AssistedSuicide_Multiple" "finished off"
N/A13254"TF_Pyrovision_Vignette" "Pyrovision: Kant"
N/A13255"[english]TF_Pyrovision_Vignette" "Pyrovision Border"
N/A13256"TF_Pyrovision_Distortion" "Pyrovision: Kantdistorsion"
N/A13257"[english]TF_Pyrovision_Distortion" "Pyrovision Border Distortion"
N/A13258"TF_Pyrovision_Dof" "Pyrovision: Skärpedjup på Skybox"
N/A13259"[english]TF_Pyrovision_Dof" "Pyrovision Skybox Depth of Field"
1314213260"TF_Pyrovision_Enable" "Aktivera"
1314313261"[english]TF_Pyrovision_Enable" "Enable"
1314413262"TF_Pyrovision_Disable" "Inaktivera"
1315113269"[english]StoreCheckout_LimitedQuantityItemsUnavailable" "There are not enough of those items left available for purchase."
1315213270"TF_MM_NoGC_Title" "Fel"
1315313271"[english]TF_MM_NoGC_Title" "Error"
N/A13272"TF_MM_NoGC" "Ej ansluten till TF:s spelanordnartjänst för närvarande. Var god försök igen om ett par minuter."
N/A13273"[english]TF_MM_NoGC" "Not currently connected to the TF game coordinator service. Please try again in a few minutes."
1315413274"TF_Matchmaking_Party" "Grupp"
1315513275"[english]TF_Matchmaking_Party" "Party"
1315613276"TF_Matchmaking_SearchForAll" "Söka efter: nya spel eller pågående spel"
1317113291"[english]TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (leader)"
1317213292"TF_Matchmaking_PleaseWait" "Var god vänta"
1317313293"[english]TF_Matchmaking_PleaseWait" "Please wait"
N/A13294"TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Återställer anslutning till TF2:s spelsamordnare..."
N/A13295"[english]TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Restoring connection to TF2 game coordinator..."
1317413296"TF_Matchmaking_Searching" "Söker%s1"
1317513297"[english]TF_Matchmaking_Searching" "Searching%s1"
1317613298"TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Söker efter kompatibla spelare och spelservrar nära dig."
1317913301"[english]TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Estimated wait time:"
1318013302"TF_Matchmaking_Gameservers" "Spelservrar:"
1318113303"[english]TF_Matchmaking_Gameservers" "Gameservers:"
N/A13304"TF_Matchmaking_GameserversInDetails" "%s1 tomma\n%s2 pågående tillgängliga\n%s3 pågående fulla"
N/A13305"[english]TF_Matchmaking_GameserversInDetails" "%s1 empty\n%s2 in progress available\n%s3 in progress full"
1318213306"TF_Matchmaking_StartSearch" "Börja sökning >>"
1318313307"[english]TF_Matchmaking_StartSearch" "Start Search >>"
1318413308"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Avbryt sökning"
1320113325"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
1320213326"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Testa snabbspelsbetan?"
1320313327"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
N/A13328"TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "Du kan bilda en sökgrupp med vänner och hitta en spelserver tillsammans.\n\nBli aldrig mer tilldelad en tom spelserver igen!"
N/A13329"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "You can form a search party with friends and find a gameserver together.\n\nNever get matched into an empty server again!"
1320413330"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Prova på"
1320513331"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
1320613332"TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "Nej tack"
1321513341"[english]TF_Wearable_Tattoos" "Tattoos"
1321613342"TF_Bundle_SleepingDogsBundle" "Triadbunten"
1321713343"[english]TF_Bundle_SleepingDogsBundle" "Triad Bundle"
N/A13344"TF_Bundle_SleepingDogsBundle_Desc" "Lura ett otroligt våldsamt och hemlighetsfullt underjordiskt asiatiskt brottssyndikat till att tro att du är en av dem! Det är ett välkänt faktum att det första du får när du går med i en kinesisk maffia är en köttkniv, ett gäng tatueringar och en speciell kinesisk maffiahjälm som skyddar huvudet när du avfyrar dig själv ur en antik kinesisk brottskanon mot rivaliserande gäng. Börja nedifrån dock, för till slut kommer den kinesiska maffian få nys om denna bunt och ändra innehållet i deras komplementära invigningspresentkorg."
N/A13345"[english]TF_Bundle_SleepingDogsBundle_Desc" "Trick an incredibly violent and secretive underground Asian crime syndicate into thinking you're one of them! It's a well-known fact that the first thing you get when you join the Chinese mafia is a meat cleaver, a bunch of tattoos, and a special Chinese mafia helmet that will protect your head when you launch yourself at rival gangs out of an ancient Chinese crime cannon. Get in on the ground floor, though, because eventually the Chinese mafia is going to get wise to this bundle and change the contents of their complementary initiation gift basket."
1321813346"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon-bunt"
1321913347"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon Bundle"
N/A13348"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Fira QuakeCon 2012 med detta urval av ikoniska föremål från tjugo års spelhistoria."
N/A13349"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Celebrate QuakeCon 2012 with this assortment of iconic items from twenty years of gaming history."
N/A13350"TF_Awes_Medal" "Awesomenauts-Emblem"
N/A13351"[english]TF_Awes_Medal" "Awesomenauts Badge"
1322013352"TF_Awes_Medal_Desc" "Detta märke är ett tecken på erkännande från en annan legosoldatsgrupp. Bara erkännande, okej? Det är ju inte som att de tycker om dig eller så. Det är ju inte som att de vill att du kanske hör av dig om den där inbjudan till legosoldatfesten som de skickade till dig för några veckor sedan. De är iskalla mördare, förstår du? Det kommer även finnas spenatdip på festen."
1322113353"[english]TF_Awes_Medal_Desc" "This badge is a sign of acknowledgment from another mercenary group. Just acknowledgment, all right? It's not like they like you or anything. It's not like they wish you'd maybe follow up on that Merc Party Invite they sent you a couple weeks ago. They're stone cold killers, you understand? Also there will be spinach dip at the party."
1322213354"TF_Awes_Sniper" "Ensamma Stjärnan"
1322513357"[english]TF_Awes_Sniper_Desc" "You're runnin' the show in these here parts; you deserve a big hat with a star. The size of the hat is indicative of how much of the show you're running – which is all of it, by the way. Honestly, we really don't know how people get respect without this hat."
1322613358"TF_Awes_Pyro" "Den Ryska Raketuppskjutaren"
1322713359"[english]TF_Awes_Pyro" "The Russian Rocketeer"
N/A13360"TF_Awes_Pyro_Desc" "Det senaste inom rymd-primat framdrivning, denna ryggraket har testats exklusivt av apor! Vi kan inte betona tillräckligt över hur få mänskliga provflygningar vi genomfört med denna produkt!"
N/A13361"[english]TF_Awes_Pyro_Desc" "The latest in space-primate propulsion, this jet pack has been tested exclusively by apes! We can't stress enough how few human flight tests we've conducted with this product!"
N/A13362"TF_SD_Sapper" "Avvecklaren"
N/A13363"[english]TF_SD_Sapper" "The Red-Tape Recorder"
N/A13364"TF_SD_Minigun" "Elddraksvärmaren"
N/A13365"[english]TF_SD_Minigun" "The Huo-Long Heater"
1322813366"TF_SD_Cleaver" "Flygande Giljotinen"
1322913367"[english]TF_SD_Cleaver" "The Flying Guillotine"
1323013368"TF_SD_Cleaver_Style0" "Törstig"
1330913447"[english]ClassTips_1_6_MvM" "Instantly respawn!"
1331013448"ClassTips_1_7_MvM" "Uppgraderingen till Manisk Mjölk saknar ner mål"
1331113449"[english]ClassTips_1_7_MvM" "Mad Milk upgrade slows targets"
N/A13450"ClassTips_1_8_MvM" "John Blund-uppgradering låter basebollar applicera Dödsmärkningseffekten"
N/A13451"[english]ClassTips_1_8_MvM" "Sandman upgrade allows baseballs to apply Marked-For-Death effect"
1331213452"ClassTips_2_Count" "7"
1331313453"[english]ClassTips_2_Count" "7"
1331413454"ClassTips_2_2" "Sikta mot huvudet för kritiska träffar!"
1331713457"[english]ClassTips_2_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1331813458"ClassTips_2_4_MvM" "Uppgraderingen till Jarate saknar ner mål"
1331913459"[english]ClassTips_2_4_MvM" "Jarate upgrade slows targets"
N/A13460"ClassTips_2_5_MvM" "Uppgradera din återinzoomning och uppladdningshastighet"
N/A13461"[english]ClassTips_2_5_MvM" "Upgrade your re-scope and charge speed"
1332013462"ClassTips_2_6_MvM" "Uppgradera din vapenskada!"
1332113463"[english]ClassTips_2_6_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
1332213464"ClassTips_2_7_MvM" "Uppgradera kulor och pilar för att gå genom alla fiender"
1332913471"[english]ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1333013472"ClassTips_3_4_MvM" "Uppgradera din vapenskada!"
1333113473"[english]ClassTips_3_4_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13474"ClassTips_3_5_MvM" "Uppgradera avfyrnings- och omladdningshastighet"
N/A13475"[english]ClassTips_3_5_MvM" "Upgrade firing and reload speed"
1333213476"ClassTips_3_6_MvM" "Uppgradera ammo- och magasinkapacitet"
1333313477"[english]ClassTips_3_6_MvM" "Upgrade ammo and clip capacity"
N/A13478"ClassTips_3_7_MvM" "Uppgradera ditt buffbaners varaktighet"
N/A13479"[english]ClassTips_3_7_MvM" "Upgrade your buff banner duration"
1333413480"ClassTips_4_Count" "7"
1333513481"[english]ClassTips_4_Count" "7"
1333613482"ClassTips_4_2" "Klisterbombshoppa genom att stå på en klisterbomb och hoppa samtidigt som du detonerar den!"
1333913485"[english]ClassTips_4_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1334013486"ClassTips_4_4_MvM" "Uppgradera din vapenskada!"
1334113487"[english]ClassTips_4_4_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13488"ClassTips_4_5_MvM" "Uppgradera avfyrnings- och omladdningshastighet"
N/A13489"[english]ClassTips_4_5_MvM" "Upgrade firing and reload speed"
1334213490"ClassTips_4_6_MvM" "Uppgradera ammo- och magasinkapacitet"
1334313491"[english]ClassTips_4_6_MvM" "Upgrade ammo and clip capacity"
N/A13492"ClassTips_4_7_MvM" "Uppgradera ditt Sköldanfall med lägre cooldown"
N/A13493"[english]ClassTips_4_7_MvM" "Upgrade your Shield Charge cooldown"
1334413494"ClassTips_5_Count" "7"
1334513495"[english]ClassTips_5_Count" "7"
N/A13496"ClassTips_5_2" "Använd en full ÜberLaddning till att göra dig och ditt hälsovapenmål osårbara!"
N/A13497"[english]ClassTips_5_2" "Use a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
1334613498"ClassTips_5_3_MvM" "== I Mann mot maskin =="
1334713499"[english]ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
1334813500"ClassTips_5_4_MvM" "Uppgradera ditt hälsovapens helningsgrad"
1336513517"[english]ClassTips_6_5_MvM" "Upgrade bullets to pass through enemies"
1336613518"ClassTips_6_6_MvM" "Skjut ner raketer och granater!"
1336713519"[english]ClassTips_6_6_MvM" "Shoot down rockets and grenades!"
N/A13520"ClassTips_6_7_MvM" "Få ilska vid skada och håna för att lägga till tillbakaknuff till din minigun!"
N/A13521"[english]ClassTips_6_7_MvM" "Gain rage on damage and taunt to add massive knockback to your minigun!"
1336813522"ClassTips_7_Count" "7"
1336913523"[english]ClassTips_7_Count" "7"
N/A13524"ClassTips_7_2" "Din eldkastare är mer effektiv ju närmare ditt mål du är!"
N/A13525"[english]ClassTips_7_2" "Your flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
1337013526"ClassTips_7_3_MvM" "== I Mann mot Maskin =="
1337113527"[english]ClassTips_7_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13528"ClassTips_7_4_MvM" "Luftstötsuppgradering hjälper till att stoppa bombbärare och löpare"
N/A13529"[english]ClassTips_7_4_MvM" "Airblast upgrade helps stop bomb carriers and runners"
N/A13530"ClassTips_7_5_MvM" "Uppgradera eldkastarens efterbrännskada och dess varaktighet"
N/A13531"[english]ClassTips_7_5_MvM" "Upgrade flamethrower's afterburn damage and duration"
1337213532"ClassTips_7_6_MvM" "Uppgradera din ammokapacitet"
1337313533"[english]ClassTips_7_6_MvM" "Upgrade your ammo capacity"
N/A13534"ClassTips_7_7_MvM" "Uppgradera din eldkastares direkta skada"
N/A13535"[english]ClassTips_7_7_MvM" "Upgrade your flamethrower's direct damage"
1337413536"ClassTips_8_Count" "8"
1337513537"[english]ClassTips_8_Count" "8"
1337613538"ClassTips_8_2" "Dölj dig för att undvika att bli sedd!"
1338113543"[english]ClassTips_8_4" "Plant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
1338213544"ClassTips_8_5_MvM" "== I Mann mot Maskin =="
1338313545"[english]ClassTips_8_5_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13546"ClassTips_8_6_MvM" "Sapperuppgradering bedövar och saktar ned robotar inom en radie"
N/A13547"[english]ClassTips_8_6_MvM" "Sapper upgrade stuns and slows robots in a radius"
N/A13548"ClassTips_8_7_MvM" "Du gör dolda fientliga spioner omkring dig synliga för ditt lag!"
N/A13549"[english]ClassTips_8_7_MvM" "You make cloaked enemy spies around you visible to your team!"
1338413550"ClassTips_8_8_MvM" "Lägg till sköldpenetrering till din kniv för att kunna ta ner jätterobotar!"
1338513551"[english]ClassTips_8_8_MvM" "Add Armor Piercing to your knife to help take down Giant Robots!"
1338613552"ClassTips_9_Count" "8"
1338713553"[english]ClassTips_9_Count" "8"
N/A13554"ClassTips_9_2" "Bygg vaktgevär för att försvara er bas! Uppgradera dem till nivå 3!"
N/A13555"[english]ClassTips_9_2" "Build sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!"
1338813556"ClassTips_9_3" "Bygg teleportörer för att hjälpa lagkamrater att ta sig till frontlinjen!"
1338913557"[english]ClassTips_9_3" "Build teleporters to help team mates get to the front lines!"
1339013558"ClassTips_9_4_MvM" "== I Mann mot maskin =="
1339513563"[english]ClassTips_9_6_MvM" "Build multiple sentries!"
1339613564"ClassTips_9_7_MvM" "Gör dina teleportörer dubbelriktade!"
1339713565"[english]ClassTips_9_7_MvM" "Make your teleporters bi-directional!"
N/A13566"ClassTips_9_8_MvM" "Uppgradera din utmatares räckvidd för helande och påfyllnad"
N/A13567"[english]ClassTips_9_8_MvM" "Upgrade your dispenser's heal and resupply range"
1339813568"ClassTips_12_Count" "1"
1339913569"[english]ClassTips_12_Count" "1"
1340013570"TF_Welcome_mann_vs_machine" "Välkommen"
1340113571"[english]TF_Welcome_mann_vs_machine" "Welcome"
N/A13572"TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Robotmördande Minigun"
N/A13573"[english]TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Botkiller Minigun"
N/A13574"TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Robotmördande Hälsovapen"
N/A13575"[english]TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Botkiller Medi Gun"
N/A13576"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Robotmördande Raketgevär"
N/A13577"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Botkiller Rocket Launcher"
N/A13578"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Robotmördande Eldkastare"
N/A13579"[english]TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Botkiller Flame Thrower"
N/A13580"TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Robotmördande Hagelbössa"
N/A13581"[english]TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Botkiller Scattergun"
N/A13582"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Robotmördande Klisterbombskastare"
N/A13583"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A13584"TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Robotmördande Skiftnyckel"
N/A13585"[english]TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Botkiller Wrench"
N/A13586"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Robotmördande Krypskyttegevär"
N/A13587"[english]TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Botkiller Sniper Rifle"
1340213588"TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Botdödarkniv"
1340313589"[english]TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Botkiller Knife"
N/A13590"TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Robotmördande Minigun, Guld"
N/A13591"[english]TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Minigun"
N/A13592"TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Robotmördande Hälsovapen, Guld"
N/A13593"[english]TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Medi Gun"
N/A13594"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Robotmördande Raketgevär, Guld"
N/A13595"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Rocket Launcher"
N/A13596"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Robotmördande Eldkastare, Guld"
N/A13597"[english]TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Gold Botkiller Flame Thrower"
N/A13598"TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Robotmördande Hagelbössa, Guld"
N/A13599"[english]TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Scattergun"
N/A13600"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Robotmördande Klisterbombskastare, Guld"
N/A13601"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A13602"TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Robotmördande Skiftnyckel, Guld"
N/A13603"[english]TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Gold Botkiller Wrench"
N/A13604"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Robotmördande Krypskyttegevär, Guld"
N/A13605"[english]TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Gold Botkiller Sniper Rifle"
N/A13606"TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Robotmördande Kniv, Guld"
N/A13607"[english]TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Gold Botkiller Knife"
N/A13608"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant" "Ready Steady Pan Deltagare"
N/A13609"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant" "Ready Steady Pan Participant"
1340413610"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant_Season1" "Säsong 1"
1340513611"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant_Season1" "Season 1"
N/A13612"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season1" "Säsong 1\nTack för hjälpen!"
N/A13613"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season1" "Season 1\nThanks for Helping!"
1340613614"TF_Wearable_Cigar" "Cigarr"
1340713615"[english]TF_Wearable_Cigar" "Cigar"
1340813616"TF_Wearable_Botkiller" "Botdödare"
1340913617"[english]TF_Wearable_Botkiller" "Botkiller"
1341013618"TF_Usable_PowerupBottle" "Kraftkantin"
1341113619"[english]TF_Usable_PowerupBottle" "Power Up Canteen"
N/A13620"TF_Usable_PowerupBottle_Desc" "Lägger till en bonuseffekt under en begränsad tid när den används. Måste först fyllas på vid en Uppgraderingsstation och kan bara fyllas med en bonustyp åt gången."
N/A13621"[english]TF_Usable_PowerupBottle_Desc" "Applies a bonus effect for a limited amount of time when used. Must first be filled at an Upgrade Station and can only be filled with one bonus type at a time."
N/A13622"TF_Bundle_HA_Gold" "Hero Academy Guldpaket"
N/A13623"[english]TF_Bundle_HA_Gold" "Hero Academy Gold Pack"
N/A13624"TF_Bundle_HA_Gold_Desc" "Denna heroiska bunt innehåller en gåvokopia av Hero Academy med all DLC på Steam, såväl som fyra Hero Academy-baserade hattar:"
N/A13625"[english]TF_Bundle_HA_Gold_Desc" "This heroic bundle contains a gift copy of Hero Academy with all DLC on Steam, as well as all four Hero Academy-themed hats:"
N/A13626"SteamPackage_HA_Council" "Hero Academy med Council- och TF2-Arméer"
N/A13627"[english]SteamPackage_HA_Council" "Hero Academy with Council and TF2 Armies"
N/A13628"SteamPackage_HA_DarkElves" "Hero Academy Dark Elves Army"
N/A13629"[english]SteamPackage_HA_DarkElves" "Hero Academy Dark Elves Army"
N/A13630"SteamPackage_HA_Dwarves" "Hero Academy Dwarves Army"
N/A13631"[english]SteamPackage_HA_Dwarves" "Hero Academy Dwarves Army"
N/A13632"SteamPackage_HA_Tribe" "Hero Academy Tribe Army"
N/A13633"[english]SteamPackage_HA_Tribe" "Hero Academy Tribe Army"
N/A13634"SteamPackage_HA_GoldPack" "Hero Academy Guldpaket (all DLC)"
N/A13635"[english]SteamPackage_HA_GoldPack" "Hero Academy Gold Pack (all DLC)"
1341213636"TF_Bundle_ArchimedesPromo" "Archimedes Promo"
1341313637"[english]TF_Bundle_ArchimedesPromo" "Archimedes Promo"
1341413638"TF_Bundle_STSBundle" "Steam Översättningsbunt"
1341913643"[english]TF_HA_Demo_Desc" "Argghhh! You're angry! And you're small! And you need to convey these facts through a single accessory! Strap on the Grenadier Helm and send your enemies to whatever level of Dwarfish hell you deem appropriate."
1342013644"TF_HA_Pyro" "Stambenen"
1342113645"[english]TF_HA_Pyro" "The Tribal Bones"
N/A13646"TF_HA_Pyro_Desc" "Ingen ritual som leder till meningslöst förstörelse av mänskligt liv på order av en arg gud är komplett utan ett Stambenshalsband. Liksom alla våra mödrar konstigt nog brukade säga, om du ska offra människor så måste du se bra ut."
N/A13647"[english]TF_HA_Pyro_Desc" "No ritual that results in the senseless destruction of human life at the behest of an angry god is complete without a Tribal Bones necklace. Like all of our mothers weirdly happened to say, if you're going to do some human sacrifices, you gotta look the part."
N/A13648"TF_HA_Scout" "Ihåligt Munkhår"
N/A13649"[english]TF_HA_Scout" "The Void Monk Hair"
N/A13650"TF_HA_Scout_Desc" "Kanalisera all elegans och mystik hos en alf med bara halva anspråket med det Ihåliga Munkhåret. Inkluderas på köpet: feminint bra utseende. Med det hade du redan, eller hur, din stiliga rackare."
N/A13651"[english]TF_HA_Scout_Desc" "Channel all the elegance and mystique of an elf with only half the pretention with the Void Monk Hair. Also included with purchase: effeminate good looks. But you already had those, didn't you, you handsome devil."
1342213652"TF_HA_Spy" "Ninja-huvan"
1342313653"[english]TF_HA_Spy" "The Ninja Cowl"
N/A13654"TF_HA_Spy_Desc" "Om det finns en sak som damer/herrar älskar, så är det mystik. Och vad är mer mystiskt än att täcka hela ditt ansikte med en Ninja-kåpa? \"Kära nån, jag kan inte se något av den där mannens ansikte!\" kommer de utropa. \"Han måste ha en fruktansvärd hemlighet som jag kommer att avslöja med min kärlek.\""
N/A13655"[english]TF_HA_Spy_Desc" "If there's one thing that the ladies/men love, it's mystery. And what's more mysterious than covering your entire face with a Ninja Cowl? \"Oh my, I can't see any of that man's face!\" they'll exclaim. \"He must have a terrible secret I will uncover with my love.\""
1342413656"TF_Pet_Robro" "RoBro 3000"
1342513657"[english]TF_Pet_Robro" "The RoBro 3000"
1342613658"TF_Pet_Robro_Desc" "RoBro 3000 är inte bara där för dig i strid! Oavsett om du är på slagfältet, ute på stan, sover i sängen eller på toaletten kommer du alltid ha en vän i RoBro, som inte kommer med en \"AV\"-knapp och som kan inte stängas av. RoBro spelar till och med in allt du gör, oavsett om du vill det eller inte. Det är inte ens en funktion som vi installerade—det är något som den gör på grund av sina egna mystiska orsaker!"
1343513667"[english]TF_MvM_ChallengeBadge_Desc" "You have accepted the challenge to Mann Up in Operation Steel Trap"
1343613668"TF_SoldierCigar" "Soldatens Cigarill"
1343713669"[english]TF_SoldierCigar" "The Soldier's Stogie"
N/A13670"TF_SoldierCigar_Desc" "Ibland är en cigarr bara en cigarr. Och ibland, vilket är fallet med denna handrullade Soldat-cigarr, är det grus, gödsel, människohår och tacokrydda insvepta i gamla plåster."
N/A13671"[english]TF_SoldierCigar_Desc" "Sometimes a cigar is just a cigar. And sometimes, as is the case with this hand-rolled Soldier cigar, it's gravel, manure, human hair, and taco seasoning wrapped up in old band-aids."
1343813672"koth_king_authors" "Valentin '3DNJ' Levillain"
1343913673"[english]koth_king_authors" "Valentin '3DNJ' Levillain"
1344013674"TF_KongKing" "Kong King"
1346513699"[english]Tournament_Instructions_Ready" "F4 = Toggle Ready"
1346613700"Tournament_Instructions_Waiting" "Väntar på spelare"
1346713701"[english]Tournament_Instructions_Waiting" "Waiting For Players"
13468N/A"Gametype_MVM" "Mann mot maskin"
N/A13702"Gametype_MVM" "Mann mot Maskin"
1346913703"[english]Gametype_MVM" "Mann vs. Machine"
1347013704"StatSummary_Label_BestMVMMoments" "DINA BÄSTA MMM-ÖGONBLICK"
1347113705"[english]StatSummary_Label_BestMVMMoments" "YOUR BEST MVM MOMENTS"
1347213706"Building_hud_disp_sentry_not_built" "Engångs-vaktgevär\nInte byggt"
1347313707"[english]Building_hud_disp_sentry_not_built" "Disposable Sentry\nNot Built"
13474N/A"Achievement_Group_2300" "Mann mot maskin-paketet (%s1 of %s2)"
N/A13708"Achievement_Group_2300" "Mann mot Maskin-paketet (%s1 av %s2)"
1347513709"[english]Achievement_Group_2300" "Mann vs. Machine Pack (%s1 of %s2)"
N/A13710"TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_NAME" "Stålmassakern"
N/A13711"[english]TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_NAME" "Steel Fragnolias"
1347613712"TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_DESC" "Slutför alla vågor framgångsrikt i ett uppdrag."
1347713713"[english]TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_DESC" "Complete all waves successfully in a mission."
N/A13714"TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_NAME" "Extra Stål-ar"
N/A13715"[english]TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_NAME" "Wage Against the Machine"
N/A13716"TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_DESC" "Få en kreditbonus efter slutet på en våg."
N/A13717"[english]TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_DESC" "Earn a credit bonus at the end of a wave."
N/A13718"TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_NAME" "Girig Skrothandlare"
N/A13719"[english]TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_NAME" "Frags to Riches"
N/A13720"TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_DESC" "Tjäna alla kreditbonusar i ett uppdrag med avancerad svårighetsgrad."
N/A13721"[english]TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_DESC" "Earn all credit bonuses in an advanced difficulty mission."
1347813722"TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_NAME" "Snabba Cache"
1347913723"[english]TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_NAME" "Fast Cache"
N/A13724"TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_DESC" "Plocka upp en kredithög som håller på att försvinna."
N/A13725"[english]TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_DESC" "Pick up a credit pile that is about to expire."
1348013726"TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_NAME" "T-1000000"
1348113727"[english]TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_NAME" "T-1000000"
1348213728"TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_DESC" "Samla 1,000,000 krediter i din karriär."
1348513731"[english]TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Brotherhood of Steel"
1348613732"TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Klara av ett uppdrag tillsammans med 5 personer från din vän-lista."
1348713733"[english]TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Complete a mission with 5 people on your Friends List."
N/A13734"TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Mångsysslare"
N/A13735"[english]TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Hack of All Trades"
N/A13736"TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_DESC" "Spela igenom ett helt uppdrag med en och samma klass, och gör detta med varje klass."
N/A13737"[english]TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_DESC" "Play an entire mission as a single class, and do this for every class."
N/A13738"TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_NAME" "Pansar Som Tramsar"
N/A13739"[english]TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_NAME" "Clockwork Carnage"
N/A13740"TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_DESC" "Förstör två pansarvagnar inom 5 sekunder från varandra."
N/A13741"[english]TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_DESC" "Destroy two tanks within 5 seconds of each other."
N/A13742"TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_NAME" "Balls-E"
N/A13743"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_NAME" "Balls-E"
N/A13744"TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_DESC" "Förstör pansarvagnen under de sista sekundera då bomben håller på att utplaceras."
N/A13745"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_DESC" "Destroy the tank during the final seconds of the bomb being deployed."
N/A13746"TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_NAME" "Rakt Till Skroten"
N/A13747"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_NAME" "Clockwork Conqueror"
N/A13748"TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_DESC" "Förstör en pansarvagn inom 20 sekunder efter att den anlänt."
N/A13749"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_DESC" "Destroy a tank within 20 seconds of its arrival."
1348813750"TF_MVM_DEFEND_CAP_NAME" "Spam-blockeraren"
1348913751"[english]TF_MVM_DEFEND_CAP_NAME" "Spam Blocker"
N/A13752"TF_MVM_DEFEND_CAP_DESC" "Under en våg, försvara luckan 10 gånger från robotar som håller på att leverera bomben."
N/A13753"[english]TF_MVM_DEFEND_CAP_DESC" "During a wave, defend the hatch 10 times from robots about to deliver a bomb."
1349013754"TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_NAME" ".exekveraren"
1349113755"[english]TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_NAME" ".executioner"
N/A13756"TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_DESC" "Under en och samma våg, döda 15 bombbärande robotar i rad innan de går upp i nivå."
N/A13757"[english]TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_DESC" "In a single wave, kill 15 bomb-carrying robots in a row before they level up."
1349213758"TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_NAME" "Deus Ex Maskina"
1349313759"[english]TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_NAME" "Deus Ex Machina"
N/A13760"TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_DESC" "Besegra en våg i ett uppdrag med avancerad svårighetsgrad utan att dö."
N/A13761"[english]TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_DESC" "Defeat a wave in an advanced difficulty mission without dying once."
1349413762"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_NAME" "Sluten Krets"
1349513763"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_NAME" "Raid Array"
1349613764"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Slutför uppdragen Kollisionskurs, Doe's Drill, och Manövrar."
1349913767"[english]TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Ghost in the Machine"
1350013768"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_DESC" "Använd en kantin fylld med 'Teleportera till bas' och döda därefter bombbäraren inom 5 sekunder."
1350113769"[english]TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Teleport to Spawn' and then kill the bomb carrier within 5 seconds."
N/A13770"TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_NAME" "Kritisk Terror"
N/A13771"[english]TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_NAME" "Kritical Terror"
1350213772"TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_DESC" "Använd en kantin fylld med 'Kritisk träff' för att ta ner en jätterobot."
1350313773"[english]TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Crit Boost' to destroy a giant robot."
1350413774"TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_NAME" "Tysk ingenjörskonst"
1350913779"[english]TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_NAME" "Undelete"
1351013780"TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_DESC" "Använd en kantin fylld med 'Omedelbar byggnadsuppgradering' för att bygga ett nytt vaktgevär inom 3 sekunder efter att ditt förra vaktgevär förstördes under en våg."
1351113781"[english]TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_DESC" "During a wave, use a canteen charged with 'Instant Building Upgrade' to build a new sentry gun within 3 seconds of your previous sentry gun's destruction."
N/A13782"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_NAME" "Förlängt Ammobälte"
N/A13783"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_NAME" "Shell Extension"
1351213784"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "Använd en kantin fylld med 'Ammopåfyllning' för att fylla på en tomt vapen under en våg."
1351313785"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "During a wave, use a canteen charged with 'Ammo Reload' to refill an empty weapon slot."
N/A13786"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "Systemuppgradering"
N/A13787"[english]TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "System Upgrade"
N/A13788"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_DESC" "Maxa ditt primära vapens alla uppgraderingar."
N/A13789"[english]TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_DESC" "Max out all primary weapon upgrades."
N/A13790"TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_NAME" "Maximal Prestanda"
N/A13791"[english]TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_NAME" "Maximum Performance"
N/A13792"TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_DESC" "Maxa alla resistanser för en klass."
N/A13793"[english]TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_DESC" "Max out all resistances on a single class."
1351413794"TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_NAME" "Motorblock"
1351513795"[english]TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_NAME" "Engine Block"
N/A13796"TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_DESC" "Förhindra bomben från att någonsin nå en alarmzon under den sista vågen på ett uppdrag med avancerad svårighetsgrad."
N/A13797"[english]TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_DESC" "Prevent the bomb from ever reaching an alarm zone during the final wave of an advanced difficulty mission."
1351613798"TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_NAME" "Negativ laddning"
1351713799"[english]TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_NAME" "Negative Charge"
1351813800"TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_DESC" "Döda 5 Sjukvårdare som är redo att utföra en ÜberLaddning i en våg."
1352913811"[english]TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_NAME" "Ctrl + Assault + Delete"
1353013812"TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_DESC" "Förstör en vaktgevärssprängare innan den når sitt mål."
1353113813"[english]TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_DESC" "Destroy a sentry buster before it reaches its target."
N/A13814"TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_NAME" "Slug Spänning"
N/A13815"[english]TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_NAME" "Sly Voltage"
1353213816"TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_DESC" "Sappa 10 robotar samtidigt som Spion."
1353313817"[english]TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_DESC" "As a Spy, sap 10 robots at once."
N/A13818"TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_NAME" "Turboladdare"
N/A13819"[english]TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_NAME" "Turbocharger"
1353413820"TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_DESC" "Buffa 4 lagkamrater eller fler på samma gång som Soldat i en enda våg."
1353513821"[english]TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_DESC" "Buff 4 or more teammates as a Soldier at the same time in a single wave."
N/A13822"TF_MVM_HEAVY_RAGE_PUSH_DEPLOYING_ROBOT_NAME" "Stålmannen"
N/A13823"[english]TF_MVM_HEAVY_RAGE_PUSH_DEPLOYING_ROBOT_NAME" "Heavy Mettle"
1353613824"TF_MVM_HEAVY_RAGE_PUSH_DEPLOYING_ROBOT_DESC" "Använd vrede under en våg som Tung Artillerist för att knuffa en robot som är på väg att lämna bomben."
1353713825"[english]TF_MVM_HEAVY_RAGE_PUSH_DEPLOYING_ROBOT_DESC" "During a wave, use rage as a Heavy to push a robot about to deliver the bomb."
1353813826"TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_NAME" "Flaskdelning"
1365913947"[english]Attrib_JumpHeightBonus_shortdesc" "+%s1% Jump Height"
1366013948"Attrib_AmmoRegen_shortdesc" "+%s1% Ammo Återställning"
1366113949"[english]Attrib_AmmoRegen_shortdesc" "+%s1% Ammo Regen"
13662N/A"Attrib_MetalRegen_shortdesc" "+%s1% Metall Återställning"
N/A13950"Attrib_MetalRegen_shortdesc" "+%s1 Metallåterställning"
1366313951"[english]Attrib_MetalRegen_shortdesc" "+%s1 Metal Regen"
1366413952"Attrib_HealthRegen_shortdesc" "+%s1% Hälsoåterställning"
1366513953"[english]Attrib_HealthRegen_shortdesc" "+%s1% Health Regen"
1378114069"[english]MMenu_Servers" "Servers"
1378214070"MMenu_PlayPVE" "MmM!"
1378314071"[english]MMenu_PlayPVE" "MvM!"
13784N/A"TF_Coach_MannVsMachine_Title" "I Mann mot maskin"
N/A14072"TF_Coach_MannVsMachine_Title" "I Mann mot Maskin"
1378514073"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Title" "In Mann vs. Machine"
13786N/A"TF_Coach_MannVsMachine_Text" "Du kan inte begära en coach medan du spelar Mann mot maskin."
N/A14074"TF_Coach_MannVsMachine_Text" "Du kan inte begära en coach medan du spelar Mann mot Maskin."
1378714075"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Text" "You cannot request a coach while playing Mann vs. Machine."
1378814076"TF_MM_Disconnect_Title" "Varning!"
1378914077"[english]TF_MM_Disconnect_Title" "Warning!"
1381914107"[english]TF_PVE_UpgradeDone" "Accept"
1382014108"TF_PVE_MissonEnemies" "Annat"
1382114109"[english]TF_PVE_MissonEnemies" "Other"
N/A14110"TF_PVE_WaveEnemies" "Kanonmat"
N/A14111"[english]TF_PVE_WaveEnemies" "Fodder"
1382214112"TF_PVE_Wave" "Våg"
1382314113"[english]TF_PVE_Wave" "Wave"
1382414114"TF_PVE_WaveCount" "Våg %s1"
1382914119"[english]TF_PVE_WaveComplete" "Wave Complete!"
1383014120"TF_PVE_Currency" "Krediter"
1383114121"[english]TF_PVE_Currency" "Credits"
N/A14122"TF_PVE_GameTotal" "Totalt under spel"
N/A14123"[english]TF_PVE_GameTotal" "Game Total"
1383214124"TF_PVE_TotalCurrencyCollected" "Krediter hopsamlade totalt"
1383314125"[english]TF_PVE_TotalCurrencyCollected" "Total Credits Collected"
1383414126"TF_PVE_CurrencyCollected" "Krediter hopsamlade"
1384714139"[english]TF_PVE_Deaths" "Deaths"
1384814140"TF_PVE_Upgrades" "Uppgraderingar"
1384914141"[english]TF_PVE_Upgrades" "Upgrades"
13850N/A"TF_PVE_Buybacks" "Tillbakaköp"
N/A14142"TF_PVE_Buybacks" "Återköp"
1385114143"[english]TF_PVE_Buybacks" "Buybacks"
1385214144"TF_PVE_Bottles" "Kantin"
1385314145"[english]TF_PVE_Bottles" "Canteen"
1388314175"[english]TF_PVE_Upgraded_Item" "�%player%� has purchased the �%upgrade%� upgrade for their �%item%�."
1388414176"TF_PVE_Player_BuyBack" "�%player%� har köpts tillbaka in i spelet för '%credits%' krediter!"
1388514177"[english]TF_PVE_Player_BuyBack" "�%player%� has �bought back� into the game for '%credits%' credits!"
13886N/A"TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "Ej utrustad med kraftkantin!\n\nKantiner kan aktiveras med '%use_action_slot_item%' för att ge kraftfulla effekter såsom extra skada och odödlighet.\n\nInförskaffa en genom att klara av ett Mann mot maskin-uppdrag eller tillverka en från överflödigt metallskrot!"
N/A14178"TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "Ej utrustad med kraftkantin!\n\nKantiner kan aktiveras med '%use_action_slot_item%' för att ge kraftfulla effekter såsom extra skada och odödlighet.\n\nInförskaffa en genom att klara av ett Mann mot Maskin-uppdrag eller tillverka en från överflödigt metallskrot!"
1388714179"[english]TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "No Power Up Canteen equipped!\n\nCanteens can be activated with '%use_action_slot_item%' to provide powerful effects such as extra damage and invincibility.\n\nEarn one by completing any Mann vs. Machine Mission or craft one from spare Scrap Metal!"
1388814180"TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "Ej utrustad med kraftkantin!\n\nKantiner kan aktiveras med '%use_action_slot_item%' för att ge kraftfulla effekter såsom extra skada och odödlighet.\n\nUtrusta dig med en gång i åtgärdsplatsen."
1388914181"[english]TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "No Power Up Canteen equipped!\n\nCanteens can be activated with '%use_action_slot_item%' to provide powerful effects such as extra damage and invincibility.\n\nEquip it now in your Action Slot!"
1392114213"[english]TF_PVE_ROBOT_sentry_buster" "Sentry Buster: Goes after Sentries"
1392214214"TF_PVE_ROBOT_tank" "Pansarvagn: Långsam, tungt bepansrad och bär en bomb."
1392314215"[english]TF_PVE_ROBOT_tank" "Tank: Slow moving, high armor, carries a bomb"
13924N/A"TF_PVE_IM_Intro" "Mann mot maskin ställer dig mot en robothord!"
N/A14216"TF_PVE_IM_Intro" "Mann mot Maskin ställer dig mot en robothord!"
1392514217"[english]TF_PVE_IM_Intro" "Mann vs. Machine pits you against a horde of robots!"
1392614218"TF_PVE_IM_IntroBomb" "Försvara din bas från robotar som bär bomber."
1392714219"[english]TF_PVE_IM_IntroBomb" "Defend your base from robots carrying a bomb."
1393514227"[english]TF_PVE_IM_IntroUpgrades" "Spend your credits on upgrades!"
1393614228"TF_PVE_IM_IntroSurvive" "Överlev till sista vågen för att segra!"
1393714229"[english]TF_PVE_IM_IntroSurvive" "Survive to the final wave to claim victory!"
N/A14230"TF_PVE_Disconnect" "Tack för att du spelar MvM. Va en Mann för mer!"
N/A14231"[english]TF_PVE_Disconnect" "Thanks for Playing Mann vs. Machine.\nMann Up for More!"
1393814232"StatPanel_MVM_Kills_Best" "Du dödade fler som %s1 den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
1393914233"[english]StatPanel_MVM_Kills_Best" "You had more kills as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
1394014234"StatPanel_MVM_Captures_Best" "Du hade fler erövringar som %s1 den omgången av Mann mot maskin än ditt tidigare bästa."
1405114345"[english]TF_MvM_HeaderCoop" "Co-op"
1405214346"TF_MvM_HeaderPractice" "Samarbetsträningsläger"
1405314347"[english]TF_MvM_HeaderPractice" "Co-op Boot Camp"
14054N/A"TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann mot maskin"
N/A14348"TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann mot Maskin"
1405514349"[english]TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann vs. Machine"
14056N/A"TF_MvM_ChallengeTicket" "Tjänstgöringsperiodsbiljett"
N/A14350"TF_MvM_ChallengeTicket" "Tjänstgöringsbiljett"
1405714351"[english]TF_MvM_ChallengeTicket" "Tour of Duty Ticket"
1405814352"TF_MvM_ChallengeTicket_Desc" "Visa upp denna biljett i Mann mot Maskin för att spela Va en Mann-läget på en officiell server för att tjäna in sällsynta föremål och spåra dina framsteg på din Tjänstgöringsperiodbricka."
1405914353"[english]TF_MvM_ChallengeTicket_Desc" "Present this ticket in Mann vs. Machine to play Mann Up Mode on an official server to earn rare items and track progress on your Tour of Duty Badge."
1406014354"TF_MvM_SquadSurplusVoucher" "Truppöverskottskupong"
1406114355"[english]TF_MvM_SquadSurplusVoucher" "Squad Surplus Voucher"
N/A14356"TF_MvM_SquadSurplusVoucher_Desc" "Visa upp denna kupong i Mann mot Maskin när du startar upp Va en Mann-läget. Du och varje person i ditt lag kommer hitta ett extra föremål när ni slutför ett uppdrag."
N/A14357"[english]TF_MvM_SquadSurplusVoucher_Desc" "Present this voucher in Mann vs. Machine when starting Mann Up Mode. You and every person on your team will receive an extra item drop when you complete a mission."
N/A14358"TF_MvM_MannUp" "Va en Mann"
N/A14359"[english]TF_MvM_MannUp" "Mann Up"
1406214360"TF_MvM_BootCamp" "Träningsläger"
1406314361"[english]TF_MvM_BootCamp" "Boot Camp"
1406414362"TF_MvM_SelectChallenge" "Välj uppdrag >>"
1409514393"[english]TF_MvM_AnyChallenge" "Any Mission"
1409614394"TF_MvM_Tours" "Tjänstgöringar"
1409714395"[english]TF_MvM_Tours" "Tours"
N/A14396"TF_MvM_NoMannUpTitle" "Varför Va en Mann?"
N/A14397"[english]TF_MvM_NoMannUpTitle" "Why Mann Up?"
1409814398"TF_MvM_NoMannUpDescription" "Varje Tjänstgöringsperiod du klarar av på\nMann Co.-spelservar kommer du få\nspeciella byten och rätt att skryta!"
1409914399"[english]TF_MvM_NoMannUpDescription" "For every Tour of Duty you complete on\nMann Co. game servers you'll earn\nspecial loot and bragging rights!"
N/A14400"TF_MvM_MannUpNow" "Va en Mann nu!"
N/A14401"[english]TF_MvM_MannUpNow" "Mann Up Now!"
N/A14402"TF_MvM_InventoryTitle" "Va en Mann-förråd"
N/A14403"[english]TF_MvM_InventoryTitle" "Mann Up Inventory"
1410014404"TF_MvM_BuyMore" "Köp"
1410114405"[english]TF_MvM_BuyMore" "Purchase"
N/A14406"TF_MvM_PlayWithFriendsExplanation" "I Mann mot Maskin matchas du automatiskt med andra spelare för att bilda en grupp med 6 spelare.\n\nFör att bjuda in vänner innan du matchas, bilda en grupp genom att klicka på knappen nedanför."
N/A14407"[english]TF_MvM_PlayWithFriendsExplanation" "In Mann vs. Machine you are automatically matched with other players to form a team of 6.\n\nTo invite friends before being matched, start a Party by clicking the button below."
1410214408"TF_MvM_ActivateSquadSurplus" "Aktivera din Truppöverskottskupong för detta spel?"
1410314409"[english]TF_MvM_ActivateSquadSurplus" "Activate a Squad Surplus Voucher for this game?"
1410414410"TF_MvM_TicketExplanation_Title" "Tjänstgöringsperiodsbiljetter"
1416114467"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks3" "Mech Mutilation"
1416214468"TF_MVM_Victory_Complete" "Uppdraget Avklarat"
1416314469"[english]TF_MVM_Victory_Complete" "Mission Complete"
N/A14470"TF_MVM_Victory_TourProgress" "Tjänstgöringsutveckling"
N/A14471"[english]TF_MVM_Victory_TourProgress" "Tour Progress"
1416414472"TF_MVM_Victory_TourComplete" "Avklarad!"
1416514473"[english]TF_MVM_Victory_TourComplete" "Complete!"
1416614474"TF_MVM_Victory_Loot" "Byte"
1416914477"[english]TF_MVM_Victory_SquadSurplus" "Squad Surplus"
1417014478"TF_Matchmaking_PlayWithFriends" "Spela Med Vänner!"
1417114479"[english]TF_Matchmaking_PlayWithFriends" "Play With Friends!"
N/A14480"TF_Matchmaking_MannUpDisabled" "Matchning för Va en Mann är temporärt inaktiverat."
N/A14481"[english]TF_Matchmaking_MannUpDisabled" "Matchmaking for Mann Up is temporarily disabled."
1417214482"Tip_MvM_1_1" "Tips: Spanare har kraftigt utökad kreditsamlingsradie"
1417314483"[english]Tip_MvM_1_1" "Tip: Scouts have a greatly increased credit collection radius"
1417414484"Tip_MvM_1_2" "Tips: Uppgradera Manisk Mjölk för att sakta ned påverkade fienderobotar"
1420514515"[english]Tip_MvM_10_3" "Tip: Dropped credits vanish after a short period of time"
1420614516"Tip_MvM_10_4" "Tips: Bonuskrediter delas ut om alla krediter i en våg samlas ihop"
1420714517"[english]Tip_MvM_10_4" "Tip: Bonus credits are awarded if all the credits in a wave are collected"
N/A14518"Tip_MvM_10_5" "Tips: Nya klassförmågor finns tillgängliga i Mann mot Maskin. En överblick finns på skärmen där du väljer klass!"
N/A14519"[english]Tip_MvM_10_5" "Tip: New class abilities are available in Mann vs. Machine. See an overview on the class selection screen!"
1420814520"Tip_MvM_10_6" "Tips: Hologram visar vägen som bombbärarroboten kommer följa"
1420914521"[english]Tip_MvM_10_6" "Tip: Holograms show the path that the bomb carrier robot will follow"
1421014522"Tip_MvM_10_7" "Tips: Du kan ändra din klass och vapen om nödvändigt. Kom ihåg att dina uppgraderingar kommer stanna kvar på de vapnen och klasserna!"
1422514537"[english]NewItemMethod_MvMSquadSurplusReward" "You Received �Squad Surplus�:"
1422614538"Attrib_SquadSurplusClaimerAccountID" "Truppöverskott taget av: %s1"
1422714539"[english]Attrib_SquadSurplusClaimerAccountID" "Squad surplus claimed by: %s1"
14228N/A"TF_ScoreBoard_GraphBuyBack" "Tillbakaköp per våg"
N/A14540"TF_ScoreBoard_GraphBuyBack" "Återköp per våg"
1422914541"[english]TF_ScoreBoard_GraphBuyBack" "Buy Backs Per Wave"
1423014542"TF_ScoreBoard_GraphDeaths" "Dödsfall per våg"
1423114543"[english]TF_ScoreBoard_GraphDeaths" "Deaths Per Wave"
1426914581"[english]TF_Soldier_Robot_Helmet_Style1" "Standard Issue"
1427014582"TF_Demo_Robot_Grenades" "Batteribandoläret"
1427114583"[english]TF_Demo_Robot_Grenades" "The Battery Bandolier"
14272N/A"TF_Demo_Robot_Grenades_Desc" "För första gången någonsin är batterier inkluderade när du köper Demos Batteribandoläret. För du köper ju batterier. Vi borde ha sagt för första gången någonsin [förutom de gånger du köpte batterier]."
N/A14584"TF_Demo_Robot_Grenades_Desc" "För första gången någonsin är batterier inkluderade när du köper Demos Batteribandolär. För du köper ju batterier. Vi borde ha sagt för första gången någonsin [förutom alla de gånger du köpte batterier]."
1427314585"[english]TF_Demo_Robot_Grenades_Desc" "For the first time in history, batteries are included with your purchase of Demo's battery Bandolier. Because, well, you're purchasing batteries. We should have said, for the first time in history [except for all those times you bought batteries]."
1427414586"TF_Scout_Robot_Cap" "Rusande Robotmannen"
1427514587"[english]TF_Scout_Robot_Cap" "The Robot Running Man"
1428514597"[english]TF_Engineer_Robot_Hat_Desc" "Are people bothering you while you're trying to work? Just strap on The Tin-1000, stare at them unflinchingly with your soulless, red, robot eyes, and watch as they slink away in terror. It's a great way to thin out your friend circle – fast!"
1428614598"TF_CSGO_AWP" "AWPekaren"
1428714599"[english]TF_CSGO_AWP" "The AWPer Hand"
14288N/A"TF_CSGO_AWP_Desc" "Denna kontroversiella repeterskönheten är bannlyst i tusentals länder och med god anledning: Du kan verkligen skada nån med den här grejen."
N/A14600"TF_CSGO_AWP_Desc" "Denna kontroversiella repeterskönhet är bannlyst i tusentals länder och med god anledning: Du kan verkligen skada någon med den här grejen."
1428914601"[english]TF_CSGO_AWP_Desc" "This controversial bolt-action beaut is banned in thousands of countries, and with good reason: You could really hurt someone with this thing."
1429014602"TF_MM_NotCurrentVersionTitle" "Uppdatering Tillgänglig"
1429114603"[english]TF_MM_NotCurrentVersionTitle" "Update Available"
1429214604"TF_MM_NotCurrentVersionMessage" "Vänligen starta om Team Fortress för att ladda ned den senaste uppdateringen."
1429314605"[english]TF_MM_NotCurrentVersionMessage" "Please restart Team Fortress to download the latest update."
N/A14606"TF_Player_ReadyToggle" "Växla Spelare till Redo"
N/A14607"[english]TF_Player_ReadyToggle" "Toggle Player Ready"
1429414608}
1429514609}