Aktualizacja z 1 grudnia 2014

From Team Fortress Wiki
< December 1, 2014 Patch
Revision as of 17:23, 17 October 2016 by L0qi PL (talk | contribs) (Made some corrections)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Zaktualizowano ceny w Sklepie Mann Co. dla walut zagranicznych tak, aby odpowiadały cenom w dolarach amerykańskich