Kontroll Punkt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Denne siden referer til et spillemodus. "Control points" vil også referere til Kontroll Punkt spille modusen.
Stand... On... The... Point, Numbnuts!
The Soldier

Kontroll Punkt (kjent også som capture points eller bare punkt) er mest kjent for å være mål i Kontroll Punkt, Territorisk Kontroll og Kongen på Haugen kartene, og er andre objektivet i Arena kart. Utseende på disse er sirkulære metall plattformer med et lag-farget lys i midten med lagets logo hologrammert over (nøytrale punkt vil ha et hitt lys og et spørsmåls tegn over).

Et BLU-eid kontroll punkt

For et lag som skal ta over eller 'fange' et punkt, om det er nøytralt eller eller om den er tatt over av fiende laget , er det bare å stå på selve punktet og vente til at kontroll farge meteren viser at den er tatt med din farge. Jo fler personer som står på punktet, jo fortere vil den bli tatt, helt til man har nådd grensen. Ingen overtak vil skje om personer fra begge lag står på samme punkt. Om alle personene som tar over punktet blir enten drept eller jaget vekk fra punktet, vil overtak prosessen sakte gå ned, som gir en sjanse for laget til å fullføre overtaket. Ved å ta over et nøytralt punkt når fienden har startet sin prosess på den, vil fiendens prosess sakte gå ned og laget ditt vil starte å ta den over etter som den er gått helt ned.

For å beskytte eller blokke et overtak, må det defensive laget stå på punktet for å hindre at fienden tar over. Når den er blokkert, vil overtak prosessen bli stoppet men den vil ikke synke om spilleren som skal ta over er på selve punktet. Blokkerte punkt vil vise et "nei" symbol på spillerens HUD.

Det er tre statuser på et punkt:


Scouter og Pain Train-bærende Soldiers eller Demomenn telles som to spillere når man tar over et punkt, dette betyr at de tar over punktet dobbelt så fort som en person. I noen situasjoner, kan ikke spillere verken ta over eller blokkere punktet. Det her er noen grunner:

  • Forkledde Spioner kan ikke blokkere om de er forkledd som fienden, heller kan de ikke ta over punktet om man er forkledd som fienden.
  • Skjulte Spioner kan ikke beskytte eller ta over et punkt.
  • ÜberCharged spillere kan ikke ta over et punkt, men kan blokkere.
  • Scouter som er under effekten av Bonk! Atomic Punch kan verken ta over eller blokkere punktet selv.

Se også