Patch z 28. ledna 2009

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Poznámky k patchi

Team Fortress 2

 • K Medicově UberCharge HUD panelu byly přidány procenta
 • Do Engineerova HUD panelu budov byl přidán postup vylepšení a úroveň
 • Přidán serverový ConVar mp_tournament_allow_non_admin_restart, který umožňuje administrátorům serveru zvolit zda mohou hráči bez administrátorských práv použít ConPříkaz mp_tournament_restart. Výchozí nastavení je 1
 • Přidána vlajka k entitě gamerules, která umožňuje autorům map přepsat typ HUDu, který mapa používá. Toto autorům map dovoluje použít CTF nebo CP HUD, pokud vytvoří mapu s prvky z obou herních módů
 • Přidána kontrola v CTF HUDu, aby se ujistilo že zatímco má hráč vlajku, HUD nebude zvýrazňovat nedostupné zóny zabraní. Toto autorům map dovoluje mít více než jednu zónu zabrání pro každý tým
 • Změněna funkce AutoTeam (Automatické vyrovnávání týmů), která nyní na mapách útok/obrana přiřazuje nové hráče k útočníkům, i za předpokladu že jsou oba týmy vyvážené
 • Opraven model Pyra, který se v menu tříd neanimoval
 • Opravena chyba která hráče uvěznila v nekonečné smyčce při odpočítávání "připravte se na respawn..."
 • Opravena Natascha, která neudělovala správných 75% poškození. Také byla lehce zvýšena její síly zpomalení
 • Opraveny efekty vstupu/výstupu teleportu, které se vykreslovaly i přes fakt, že opačná část teleportu nebyla postavena
 • Opravena věta hlasatele, "the cart is nearing the checkpoint" (vozík se blíží ke kontrolnímu bodu), která byla oznamována po vyhrání kola
 • Opraveni zneviditelnění Spyové, u kterých bylo možné vidět léčící paprsek dispenseru
 • Opraveno několik pádů serveru při snaze načíst mapu která obsahuje kontrolní body s duplikátními index hodnotami
 • Opraveno několik materiálních varování v konzoli
 • Opraven záznam zvukového skriptu "Cart.Explode", který používal neznámy zvukový kanál
 • ConVary cl_bobcycle a cl_bobup byly označeny jako cheaty
 • Opraveny příkazy reloadresponsesystems, sv_soundemitter_flush, sv_soundemitter_filecheck, sv_findsoundname, a sv_soundscape_printdebuginfo, které klienti využívali k zpomalení/pádu serveru

Source Engine

 • Opraven problém klienta "timeout on mapchange" (vypršel časový limit žádosti při změně mapy)
 • Opraveno setinfo zneužití
 • ConVar r_aspectratio byl označen jako cheat
 • Opraveny příkazy reloadresponsesystems, sv_soundemitter_flush, sv_soundemitter_filecheck, sv_findsoundname, a sv_soundscape_printdebuginfo, které klienti využívaly k zpomalení/pádu serveru

Prohlížeč serverů

 • "Quick List" přejmenován na "Map List"
 • Z Map List byl odebrán filtr minimální ping