Patch z 22. října 2008

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Poznámky k patchi

Team Fortress 2

  • Odebrána kontrola konzistence pro některé částicové systémy, které hráči rádi upravují