Patch z 21. září 2007

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Poznámky k patchi

Team Fortress 2

  • Odstraněno pozadí map z důvodu inkompatibility
  • Optimalizován zvukový systém
  • Opraveno zařízení Direct3d, které způsobovalo pád hry a/nebo černou obrazovku
  • Opravena chyba pádu hry na operačním systému Windows Vista
  • Opraven pád achievement manažeru
  • Opraven občasný pád hry při zaměřování