Aktualizacja z 1 grudnia 2011

From Team Fortress Wiki
< December 1, 2011 Patch
Revision as of 14:43, 26 February 2012 by WindBOT (talk | contribs) (Auto: templateParamFilter, patchLayoutFilter (Requested on User:WindBOT/PageRequests))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano przedmiot Itsy Bitsy Spyer
  • Dodano opcję "Kup Teraz", która pozwala na zakup przedmiotów w sieci
  • Zmiany WebAPI:
    • Przeniesiono IEconAssets/GetAssetPrices do ISteamEconomy/GetAssetPrices
    • Dodano nowe API sieci ISteamEconomy/GetAssetClassInfo do otrzymywania opisów przedmiotów

Nieudokumentowane zmiany

  • Dodano Skrzynkę Mann Co. Serii #33 i #34, a skrzynki serii #29 i #31 nie mogą być już znalezione poprzez system losowych przedmiotów
  • Teddy Roosebelt i Medycynka są teraz oznaczone jako "Pocket Buddy"

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.so
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/engineer/xms_engineer_voodoospy.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/engineer/xms_engineer_voodoospy_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/engineer/xms_engineer_voodoospy.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/engineer/xms_engineer_voodoospy_blue.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/engineer/xms_engineer_voodoospy.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/engineer/xms_engineer_voodoospy.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/engineer/xms_engineer_voodoospy.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/engineer/xms_engineer_voodoospy.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/engineer/xms_engineer_voodoospy.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/engineer/xms_engineer_voodoospy.vvd