Aktualizacja z 30 listopada 2011

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Lista zmian

Zmiany w silniku Source (TF2, DoD:S, HL2:DM)

  • Naprawiono awarię klienta podczas odtwarzania dema

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
No files changed