Aktualizacja z 16 kwietnia 2019

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Wydano aktualizację Team Fortress 2 (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Naprawiono błąd powodujący u wielu osób niepowodzenie w wyszukiwaniu gier ze względu na zmiany w sieci Steam.
  • Zaktualizowano pliki lokalizacyjne.