Aktualizacja z 13 grudnia 2012

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Uwaga: nie istnieje źródłowy link do aktualizacji.

Lista zmian

Nie wydano listę zmian.

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server_srv.so
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/smissmass_crate.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/smissmass_crate_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/smissmass_crate_wicked.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/smissmass_crate_wicked_large.vtf